Page 1

HOSPIMUT

hospitalisatieverzekering op maat van uw behoeften

Socialistische Mutualiteit van brabant

Uw gezondheid, ons beroep !


Hospimutgids Informatiegids van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant (VMOBB) - 350/03 Verantwoordelijke uitgever: Michel Michiels, redactie: dienst Infocom, foto’s: Jacky Delorme, © Corbis, Shutterstock, vormgeving: Mordicus, oplage: 8.100 exemplaren, uitgave: mei 2012 Redactieadres: infocom@fsmb.be Deze gids is louter informatief. Alleen de statuten bepalen de rechten en plichten van de VMOBB en haar leden.

Socialistische Mutualiteit van brabant

Uw gezondheid, ons beroep !


Hospimut beschermt u tegen hoge ziekenhuiskosten Inhoudstafel Pagina 1 Inleiding Pagina 2-3 Kies de bescherming die u zelf wil! Pagina 4-5 Hospimut en Hospimut Plus in detail Pagina 6 Hospimut en Hospimut Plus concreet Pagina 7 De aansluitingsvoorwaarden Pagina 8 Hoeveel kost de verzekering?

Een hospitalisatie zorgt vaak voor veel kopzorgen, niet alleen de ingreep en de behandeling, maar ook het kostenplaatje ervan. Met Hospimut en Hospimut Plus kan u uzelf beschermen tegen hoog oplopende ziekenhuiskosten. U kiest zelf de formule die het beste aanleunt bij uw behoeften. Zo hoeft u zich minder zorgen te maken over de kost van de opname en kan u zich concentreren op het essentiĂŤle: uw gezondheid! Hospimut, de hospitalisatieverzekeringen van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant (VMOBB) i.s.m. de Socialistische Mutualiteit van Brabant.

hospimutgids PAGina 1


Kies de bescherming die u zelf wil! Met Hospimut en Hospimut Plus bieden wij twee mogelijkheden om u financieel te beschermen tegen hoge hospitalisatiekosten. Hieronder vindt u een korte beschrijving van beide producten. Op de volgende pagina’s vindt u een tabel die Hospimut en Hospimut Plus in detail met elkaar vergelijkt voor alle belangrijke tussenkomsten. U kiest voor een gemeenschappelijke of een tweepersoonskamer en u laat zich behandelen door een geconventioneerde arts? Kies dan Hospimut! Hospimut, dat is: – een hoge financiële dekking bij opname in een gemeenschappelijke of een twee­ persoons­kamer – een tussenkomst van 25 € per dag voor de kamersupplementen in een eenpersoons­ kamer – een voordelige tussenkomst in de kosten voor implantaten en prothesen (behalve voor tand­implantaten en -prothesen) – een volledige tussenkomst voor genees­ middelen die niet door het Riziv worden terugbetaald – een tegemoetkoming tot 12.500 € per jaar en per rechthebbende

PAGina 2 hospimutgids

U wilt een sterke hospitalisatieverzekering die alle kamertypes dekt? Kies dan Hospimut Plus! Hospimut Plus, dat is: – een volledige financiële dekking bij opname in een gemeenschappelijke of een twee­ persoonskamer (comfortkosten inbegrepen) – een volledige tussenkomst voor de kamersupplementen in een eenpersoonskamer – een sterke tussenkomst voor de ereloon­ supplementen (tot drie maal de normale wettelijke terugbetaling) – een volledige tussenkomst voor implantaten en prothesen (behalve voor tand­ implantaten en -prothesen) – een volledige tussenkomst voor de genees­ middelen die niet door het Riziv worden terugbetaald – een tussenkomst voor een verblijf in de diensten kinderpsychiatrie, neuropsychiatrie en psychiatrie (tot 30 dagen per jaar) – een tussenkomst in de vervoerskosten (dienst 100 en 112) naar het ziekenhuis – een tussenkomst voor de overnachting (rooming-in) van een ouder bij het gehos­ pita­liseerde kind. – een tussenkomst voor de pré- en post­ operatieve verzorging en behandeling (tot


30 dagen voor en 90 dagen na de opname) – een tussenkomst tot 360 € per dag bij hospitalisatie in het buitenland – thuisoppas bij uw kinderen wanneer u twee of meer dagen opgenomen wordt in het ziekenhuis na een ongeval, na een plotse en onvoorziene ziekte of bij een bevalling

U heeft al een hospitalisatieverzekering via een werkgever? Kies dan Hospimut Plus Continuïteit! U vindt Hospimut Plus een interessante hospi­ talisatie­ verzekering, maar u bent al verzekerd via een werkgever. Dan is Hospimut Plus Continuïteit iets voor u. Want wat gebeurt er wanneer u, om welke reden dan ook, niet langer gedekt wordt door de verzekering van de werkgever? Schrijf nu in op Hospimut Plus Continuïteit. Op die manier verzekert u zich van een sterke hospitalisatieverzekering wanneer de verzekering via de werkgever wegvalt. U hebt dan immers recht op de voorwaarden van onze Hospimut Plus-verzekering zonder een verhoogde bijdrage te moeten betalen van een leeftijdscategorie waarin u dan valt en zonder een wachttijd te moeten doorlopen. Hoe jonger u aansluit bij Hospimut Plus Continuïteit, hoe minder u jaarlijks moet betalen! (Zie pagina 8.)

hospimutgids PAGina 3


Hospimut en Hospimut Plus in detail Algemeen overzicht

HOSPIMUT

HOSPIMUT Plus

Betaalt terug

Betaalt terug

Verblijfskosten Remgeld*

Volledige terugbetaling

Volledige terugbetaling

Kamersupplementen

Tot maximum 25 €/dag in een eenpersoonskamer

Volledige terugbetaling**

Daghospitalisatie

Terugbetaling van het hospitalisatieforfait tot maximum 37 €/dag

Volledige terugbetaling

Met tussenkomst van de verplichte verzekering****

1 maal het bedrag bepaald door de verplichte verzekering

Volledige terugbetaling

Zonder tussenkomst van de verplichte verzekering****

Volledige terugbetaling

Volledige terugbetaling

Geneesmiddelen

Medische honoraria Remgeld* Ereloonsupplementen***

Tot 1 maal het bedrag bepaald door de verplichte verzekering**

Volledige terugbetaling Tot 3 maal het bedrag bepaald door de verplichte verzekering**

Implantaten en prothesen Met tussenkomst van de verplichte verzekering****

Volledige terugbetaling voor het remgeld* en 1 maal het bedrag bepaald door de verplichte verzekering voor de supplementen (max. 2.500 € per opname)

Volledige terugbetaling

Zonder tussenkomst van de verplichte verzekering****

Geen terugbetaling

Volledige terugbetaling

Tandzorgen Tandingrepen (geen prothesen of implantaten)

Tussenkomst enkel voor de Volledige terugbetaling extractie van wijsheidstanden onder volledige anesthesie

Viscerosynthese en endoscopisch materiaal Met tussenkomst van de verplichte verzekering****

1 maal het bedrag bepaald door de verplichte verzekering

Volledige terugbetaling

Zonder tussenkomst van de verplichte verzekering****

Tot maximum 250 € per chirurgische ingreep

Volledige terugbetaling

Gastroplastie (maagverkleining) Met tussenkomst van de verplichte verzekering****

Een forfaitaire tussenkomst tot 50 €/dag

Volledige terugbetaling

Andere leveringen (thermometer, steunkousen, gipsverband, bloedverstrekking, enz.) Met tussenkomst van de verplichte verzekering****

1 maal het bedrag bepaald door de verplichte verzekering

Volledige terugbetaling

Zonder tussenkomst van de verplichte verzekering****

Geen terugbetaling

Volledige terugbetaling

PAGina 4 hospimutgids


Algemeen overzicht

HOSPIMUT

HOSPIMUT Plus

Betaalt terug

Betaalt terug

Comfortkosten (tv, drank, enz.)

Geen terugbetaling

– Voor een gemeenschappelijke of een tweepersoonskamer: volledige terugbetaling – Voor een eenpersoonskamer: geen terugbetaling – Bij daghospitalisatie: volledige terugbetaling voor alle kamertypes

Ouder aan het ziekenbed van een kind (-19 jaar) in het hospitaal (rooming-in)

Geen terugbetaling

Tot maximum 25 €/dag

Franchise

75 €/jaar voor opname in een eenpersoonskamer

Geen franchise

Grensbedrag

Tot 12.500 €/jaar per rechthebbende en per hospitalisatie

Geen grensbedrag

Geen terugbetaling

Terugbetaling tot maximum 250 €/jaar

Diverse kosten

Financiële beperkingen

Specifieke gevallen Dringend vervoer naar het hospitaal

Geen terugbetaling Verzorging voor en na een opname (doktersbezoek, verpleging, kinesitherapie, voorgeschreven genees­ middelen met tussenkomst van de verplichte verzekering, enz.)

Tot 30 dagen vóór en 90 dagen na een opname: – terugbetaling van remgeld* en ereloonsupplementen ter waarde van 1 maal het bedrag bepaald door de verplichte verzekering – terugbetaling van het remgeld voor de geneesmiddelen

Verblijf in een hersteloord

Geen terugbetaling

6,50 €/dag

Kraamzorg

Geen terugbetaling

20 €/dag (max. 7 dagen)

In-vitrofertilisatie en robot­ chirurgie

Geen terugbetaling

500 €/jaar in een eenpersoons­ kamer

Thuisbevalling

Geen terugbetaling

Eenmalig forfait van 500 €

Hospitalisatie in het buitenland Geen terugbetaling Hospimut is alleen geldig voor opnames in België

– Hospimut Plus geldt over heel de wereld met een maximum van 360 €/dag – Geen terugbetaling voor dag­ hospitalisatie – Bij voorafbestaande ziekte: terugbetaling van 20 €/dag

* Het remgeld is het verschil tussen het officieel tarief dat bepaald wordt door het Riziv (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) en de terugbetaling door het ziekenfonds in het kader van de verplichte verzekering. Het remgeld is dus het gedeelte van het officieel tarief dat u zelf betaalt. ** Behalve bij opname in een éénpersoonskamer wanneer het ziekenhuisverblijf plaatsvindt in de eerste drie jaar van aansluiting en de oorzaak ervan ligt bij een op datum van de aansluiting bestaande aandoening, verwonding of gebrekkigheid (termijn beperkt tot negen maand bij bevalling). *** Een ereloonsupplement is een bedrag dat sommige artsen mogen aanrekenen bovenop het officieel vastgelegde Rizivtarief. Een ereloonsupplement wordt niet terugbetaald door de verplichte verzekering. **** De verplichte verzekering zorgt voor de terugbetaling van medische verzorging volgens de officiële tarieven, die vastgelegd zijn door het Riziv (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering), en voor de betaling van uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid. Het zijn de ziekenfondsen die de betalingen in het kader van de verplichte verzekering uitvoeren. hospimutgids PAGina 5


Hospimut en Hospimut Plus concreet Hieronder vindt u enkele voorbeelden van ziekenhuisopnames. We geven daarbij aan wat Hospimut en Hospimut Plus terugbetaalt, en dat zowel voor een opname in een tweepersoons- als een eenpersoonskamer. Zo krijgt u een beter idee hoe Hospimut en Hospimut Plus u kunnen helpen.

Behandeling van een longonsteking

Bevalling

Plaatsing van een heupprothese

Liesje (10 jaar) verbleef 12 dagen in een twee­persoonskamer. Haar ouders betaalden 628,14 €. > Hospimut betaalt daarvan 443,28 € terug. > Hospimut Plus betaalt het volledige bedrag terug.

Tamara (27 jaar) verbleef vier dagen in een twee­persoons­ kamer na de bevalling van haar zoontje. Zij betaalde 844,51 €. > Hospimut betaalt daarvan 597,58 € terug. > Hospimut Plus betaalt het volledige bedrag terug.

Roger (60 jaar) moest naar het hospitaal voor een nieuwe heup. Hij verbleef 11 dagen in een tweepersoonskamer en betaalde 745,03 €. > Hospimut betaalt daarvan 708,80 € terug. > Hospimut Plus betaalt het volledige bedrag terug.

Myriam (32 jaar) verbleef daarentegen vier dagen in een eenpersoonskamer. Zij betaalde 3.580,01 €. > Hospimut betaalt daarvan 911,47 € terug. > Hospimut Plus betaalt daarvan 3.293,16 € terug.

Willy (63 jaar) verbleef 5 dagen in een eenpersoonskamer en betaalde 3.924,12 €. > Hospimut betaalt daarvan 2.528,25 € terug. > Hospimut Plus betaalt daarvan 3.826,12 € terug.

Lisa (8 jaar) daarentegen verbleef 5 dagen in een een­persoonskamer. Haar ouders brachten 4 nachten door bij het ziekenbed van hun dochter. Zij betaalden 2.683,17 €. > Hospimut betaalt daarvan 817, 67 € terug. > Hospimut Plus betaalt daarvan 2.559,07 € terug. PAGina 6 hospimutgids


De aansluitingsvoorwaarden

Wat zijn de voorwaarden? U moet aangesloten zijn bij de Socialistische Mutualiteit van Brabant en uw bijdrage voor de aanvullende verzekering correct betaald hebben. De aansluiting bij Hospimut, Hospimut Plus of Hospimut Plus Continuïniteit dient ten laatste te gebeuren in de loop van de maand vóór de 65e verjaardag. Dit geldt zowel voor de gerechtigde als voor de persoon ten laste. Vanaf 65 jaar kan u zich enkel nog verzekeren als u tot net voor de inwerkingtreding van de inschrijving aangesloten was bij een gelijkaardige verzekering bij een ander ziekenfonds of verzekeringsinstelling. Begin, duur en einde van het contract? De verzekering treedt in werking aan het begin van de maand die volgt op de betalingsdatum van de eerste bijdrage. De verzekering geldt voor onbepaalde duur. U kan het contract op elk ogenblik opzeggen mits een opzegtermijn van 3 maanden. Hiervoor moet u ons een aangetekend schrijven toesturen. De verzekering wordt automatisch stopgezet: – wanneer de aangeslotene zijn lidmaatschap bij de verzekerde VMOBB opzegt – bij laattijdige betaling van de jaarlijkse premie – bij officiële verhuis naar het buitenland – bij overlijden

Wat is de wachttijd? De algemene wachttijd bedraagt zes maanden*. De wachttijd geldt niet voor ongevallen die gebeuren nadat de verzekering in werking trad. Er is geen wachttijd voor personen die wettelijk ten laste van het lid vallen bij huwelijk, samenwonen, geboorte of adoptie, wanneer het lid zijn wachttijd volbracht heeft. De wachttijd wordt opgeheven wanneer u voorafgaand aan de verzekering minstens zes maanden verzekerd was door een gelijkaardige polis. * De wachttijd bedraagt 12 maanden voor leden die vrijwillig de aansluiting opzeggen na een tussenkomst te hebben genoten en die later opnieuw willen inschrijven.

Kan ik later omschakelen naar een andere Hospimut-bescherming? Als u wilt omschakelen van Hospimut naar Hospimut Plus, moet u dit doen vóór uw 65e verjaardag. Tijdens de wachttijd van zes maanden blijft u genieten van de dekking door Hospimut. Als u wilt omschakelen van Hospimut Plus naar Hospimut, kan u dit doen zonder bijkomende voorwaarden.

hospimutgids PAGina 7


Hoeveel kost de verzekering ?

jaarlijkse premie Hospimut

van 0 tot 24 jaar

32,88 €

van 25 tot 49 jaar

65,88 €

van 50 tot 59 jaar

98,76 €

van 60 tot 64 jaar

131,76 € 197,64 €

vanaf 65 jaar

premie Hospimut Plus

premie Hospimut Plus Continuïteit

Bent u bij inschrijving jonger dan 45 jaar? Dan betaalt u ... per jaar als u jonger bent dan 18 jaar 51,84 €

Bent u bij inschrijving jonger dan 45 jaar? Dan betaalt u ... per jaar als u jonger bent dan 18 jaar

15,48 €

van 18 tot en met 24 jaar

64,44 €

van 18 tot en met 24 jaar

19,56 €

van 25 tot en met 49 jaar van 50 tot en met 59 jaar

176,16 €

van 25 tot en met 49 jaar van 50 tot en met 59 jaar

52,80 €

217,68 €

vanaf 60 jaar 381,96 € Bent u bij inschrijving tussen 46 en 49 jaar? Dan betaalt u ... per jaar tot en met 49 jaar 185,04 € van 50 tot en met 59 jaar

228,60 €

65,40 €

vanaf 60 jaar 114,60 € Bent u bij inschrijving tussen 46 en 49 jaar? Dan betaalt u ... per jaar tot en met 49 jaar

55,56 €

van 50 tot en met 59 jaar

68,64 €

vanaf 60 jaar 401,16 € Bent u bij inschrijving tussen 50 en 54 jaar? Dan betaalt u ... per jaar tot en met 59 jaar 239,40 €

vanaf 60 jaar 120,24 € Bent u bij inschrijving tussen 50 en 54 jaar? Dan betaalt u ... per jaar

vanaf 60 jaar 420,12 € Bent u bij inschrijving tussen 55 en 59 jaar? Dan betaalt u ... per jaar tot en met 59 jaar 326,52 €

vanaf 60 jaar 126,00 € Bent u bij inschrijving tussen 55 en 59 jaar? Dan betaalt u ... per jaar tot en met 59 jaar 97,92 €

vanaf 60 jaar 573,00 € Bent u bij inschrijving tussen 60 en 64 jaar ? Dan betaalt u ... per jaar vanaf 60 jaar 649,44 €

vanaf 60 jaar 171,84 € Bent u bij inschrijving tussen 60 en 64 jaar ? Dan betaalt u ... per jaar vanaf 60 jaar 194,88 €

PAGina 8 hospimutgids

tot en met 59 jaar

71,88 €


Uw gezondheid, ons beroep !

Socialistische Mutualiteit VAN BRABANT

Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant (VMOBB) Hospimut verzekeringen DA 853-075-8 1000 Brussel


Verzekeringsvoorstel Ik wens, geheel vrijblijvend, een aansluitingsvoorstel en de algemene voorwaarden te ontvangen voor Hospimut Hospimut Plus Hospimut Plus Continu誰teit

Gelieve roze klever te plakken of gegevens onderaan in te vullen

Mevrouw Meneer

Aansluitingsnummer Naam Voornaam Straat Huisnummer

Bus

Postcode Gemeente Tel. GSM E-mail


Meer weten?

> Bel naar 02 506 96 11, van maandag tot vrijdag, tussen 8u15 en 12u en tussen 12u45 en 16u (15u op vrijdag)

a Surf naar www.fsmb.be * Mail naar mail@fsmb.be , Schrijf naar

Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant, Zuidstraat 111, 1000 Brussel

v Phone Mut (24 uur op 24), bel naar 02 502 52 50 om roze klevers, de Europese ziekteverzekeringskaart en andere documenten te ontvangen.

s Contacteer onze mutualistische raadgevers in één van

Verantwoordelijke uitgever: M. Michiels - Zuidstraat 111 - 1000 Brussel – 02 506 96 11

onze kantoren of Mobi-Muts (onze mobiele kantoren)

Bent u nog geen lid van de Socialistische Mutualiteit? Wilt u een efficiënte dienstverlening krijgen, verschillende voordelen en tussenkomsten genieten en onmiddellijke terugbetalingen aan het loket ontvangen? En dat tegen een voordelige prijs? Kies dan voor de Socialistische Mutualiteit! Naar ons ziekenfonds overstappen is heel gemakkelijk. U hoeft niets te doen. Wij doen al het nodige, van a tot z. Neem gerust contact met ons op!

Socialistische Mutualiteit van brabant

Uw gezondheid, ons beroep !

HospimutGids2012web  
HospimutGids2012web  

HOSPIMUT SocialiStiSche Mutualiteit van brabant Uw gezondheid, ons beroep !