Page 1

Verantwoordelijke uitgever: Michel Michiels, Zuidstraat 111 - 1000 Brussel

Gids THUISZORGDIENSTEN Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant


Inleiding

Steeds meer mensen willen zich thuis laten verzorgen,

in een omgeving die ze kennen en waarin ze zich op hun

gemak voelen. Om aan die behoefte tegemoet te komen

heeft de Socialistische Mutualiteit een aantal specifieke

voorzieningen ingericht. Deze gids stelt ze aan u voor.


Gids thuiszorgdiensten 2010 Informatiegids van de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant Verantwoordelijke uitgever: Michel Michiels, redactie: dienst Infocom, foto’s: Jacky Delorme, Corbis, vormgeving: Mordicus, druk: Artoos, oplage: 14.500 exemplaren, uitgave: juni 2010 Redactieadres: infocom@fsmb.be


Inhoud pagina 4

pagina 9

5 – Verpleging – Kinesitherapie – Medische

9 – Warme maaltijden aan

Thuiszorg

6

Hulp aan huis huis

– Dienst voor gezinszorg – Poetshulp in het kader

voetverzorging – Podologie – Logopedie – Haarverzorging – Praktische info

van dienstencheques

– Vrijwillige oppasdienst – Mindermobielenvervoer – Medishop – Personenalarmsysteem

pagina 12

Thuisbijstand SOS-MUT 13

– Praktische hulp in noodsituaties – Thuisoppas voor zieke kinderen – Thuisonderwijs

pagina 14

Tussenkomsten van het ziekenfonds en bijstand door de Sociale dienst

pagina 17 Interesse?


Thuiszorg 078 15 60 30

Onze diensten stellen alles in het werk om zieken, mensen met een handicap, bejaarden en palliatieve patiĂŤnten thuis te verzorgen.


pagina 5

Thuiszorg Verpleging Onze diensten zorgen voor: − algemene verzorging − palliatieve verzorging − pre- en postnatale verzorging − nazorg na ziekenhuisopname

Verpleegkundigen voeren alle medische handelingen uit waarvoor zij bevoegd zijn, van de meest eenvoudige tot de meest complexe (lichaamsverzorging, inspuitingen, wondverzorging, dialyse, enz.). De verzorging gebeurt zowel tijdens de week als in het weekend. De patiënt moet de nodige geneesmiddelen en de uitrusting voor de voorgeschreven verzorging in huis hebben. Er wordt geen bijdrage gevraagd.

+ + + + + + + + + + + + +

Kinesitherapie Kinesitherapeuten verstrekken hulp bij problemen met de lichaamsbeweging bij de patiënt (reumatische aandoeningen, revalidatie na een heelkundige ingreep of ongeval, enz.). Ze kunnen ook helpen bij de behandeling van ademhalingsproblemen, hart- en vaatziekten en aandoeningen van het zenuwstelsel. Voor wie zich niet kan verplaatsen, geven ze ook pre- en postnatale kinesitherapie aan huis.

+ + + + + + + + + + + + +

Medische voetverzorging Pedicures knippen de teennagels en verzorgen of voorkomen voet- en teenaandoeningen (ingegroeide nagels, likdoorns en eeltplekken, schimmel, enz.).

+ + + + + + + + + + + + +

Podologie Een podoloog kan eveneens instaan voor hygiënische voetverzorging, maar is in de eerste plaats bevoegd om voetklachten bij mensen te onderzoeken en evenwichts- en bewegingsproblemen op te lossen of te verzachten (beendervervorming, verzwakking van de voetzool, enz.). Ook diabetici die aangepaste voetverzorging nodig hebben, kunnen terecht bij een podoloog.

+ + + + + + + + + + + + +

Logopedie De logopedisten behandelen zowel kinderen als volwassenen bij spraak- en/of schrijfproblemen. De communicatiestoornissen kunnen het gevolg zijn van neurofysiologische problemen of van een ziekte (Parkinson,


Thuiszorg

beroerte). Ze kunnen ook optreden na een chirurgische ingreep (bijvoorbeeld een laryngectomie). Deze zorg wordt uitsluitend verstrekt op voorschrift van een specialist.

+ + + + + + + + + + + + +

Haarverzorging Professionele kapsters en kappers komen aan huis bij patiënten die zich niet kunnen verplaatsen. Deze dienst is er voor dames, heren en kinderen. Zij kunnen kiezen uit een ruim assortiment aan haarverzorging (zoals in een kapsalon): wassen, knippen, brushen, permanenten, kleuren, enz.

+ + + + + + + + + + + + +

Praktische info Thuiszorg: voor wie? Iedereen die wegens gezondheidsredenen thuis hulp nodig heeft, kan een beroep doen op onze diensten.

pagina 6

Voorwaarden? Een doktersvoorschrift is noodzakelijk als u deze verzorging wilt genieten. Het voorschrift moet vermelden dat de verzorging uitsluitend thuis kan gebeuren wegens

de gezondheidstoestand van de patiënt. Voor hoelang? Naargelang uw behoeften kan de verzorging voor zowel een korte als een langere periode worden verstrekt. Door wie? De verzorging wordt verstrekt door gediplomeerde en ervaren zelfstandige zorgverstrekkers. Deze zorgverstrekkers krijgen permanente vorming zodat zij zich steeds verder kunnen bekwamen in hun vak en op de hoogte blijven van de nieuwste technieken om patiënten te helpen. Hoeveel kost het? Wij willen patiënten hoogwaardige en betaalbare verzorging bieden. Daarom passen wij de wettelijke regels en tarieven toe voor alle verstrekkingen die onder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering vallen (verpleging, kinesitherapie, enz.). Voor alle andere verstrekkingen (pedicure, kapper, enz.) werken wij op basis van tarieven die in een overeenkomst met de verstrekkers zijn vastgelegd.

+ + + + + + + + + + + + +


pagina 7

Thuiszorg Thuiszorg Thuiszorgcentrale Om alle vragen te centraliseren, heeft het Thuiszorgcentrum de thuiszorgcentrale opgericht. Op het centrale oproepnummer 078 15 60 30 kan u de klok rond en zeven dagen op zeven terecht voor concrete hulp. Wanneer u opbelt, krijgt u één van onze medewerkers aan de lijn. Deze noteert uw gegevens (naam, adres en lid-

Brussel Mussenstraat 17-19 1000 Brussel Halle-Vilvoorde Stationsstraat 1 1770 Liedekerke Leuven Elenstraat 8 3270 Scherpenheuvel Contact: - tel.: 078 15 60 30 - mail: thuiszorgcentrum@fsmb.be

nummer) en bespreekt met u de zorg die u nodig hebt. Voor sommige mensen volstaat een eenvoudige dienst. Hun dossier met de gevraagde zorg geeft de thuiszorgcentrale door aan een zorgverstrekker of aan één van onze diensten. Wanneer het een complexe zorgaanvraag betreft, neemt de centrale contact op met de centrumleider van het regionaal dienstencentrum.

+ + + + + + + + + + + + +

Regionaal diensten­centrum voor advies, overleg en informatie Het Thuiszorgcentrum heeft per arrondissement een regionaal dienstencentrum, dat erkend is door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Een regionaal dienstencentrum helpt mensen die bepaalde problemen ondervinden wanneer ze thuis verzorgd worden. De verantwoordelijke van het dienstencentrum gaat op huisbezoek en bekijkt samen met de patiënt en zijn omgeving hoe problemen kunnen aangepakt of voorkomen worden.

Het regionaal dienstencentrum heeft drie verschillende taken: 1) advies geven over mogelijke hulpmiddelen en aanpassingen in de woning 2) overleg organiseren tussen de verschillende hulp­ verleners om de zorg aan huis vlot te laten verlopen 3) informatiesessies en vorming organiseren over welzijn en gezondheid.

Contact: tel.: 078 15 60 30, mail: thuiszorgcentrum@fsmb.be


Hulp aan huis 078 15 60 30

Onze diensten zijn er dagelijks om u te helpen en het u gemakkelijker te maken.


pagina 9

Warme maaltijden aan huis Deze dienst wordt aangeboden aan mensen die minder zelfredzaam zijn. Zij kunnen elke dag van de week een evenwichtige maaltijd aan huis laten brengen tegen een voordelige prijs. De maaltijden bestaan uit soep, een hoofdgerecht en een nagerecht. Ze worden onder strenge hygiënische omstandigheden bezorgd. Om de maaltijd warm te houden wordt een speciale verpakking gebruikt. U kunt kiezen hoe vaak u van deze dienst gebruik maakt (3 tot 7 dagen per week) en gedurende hoeveel tijd de leveringen dienen te gebeuren (bepaalde of onbepaalde termijn). Maaltijden die aangepast zijn aan een zoutloos, suikervrij of vetarm dieet, kunnen eveneens geleverd worden.

+ + + + + + + + + + + + +

polyvalent verzorgende naar u thuis te sturen. Deze verzorgende staat u bij in algemene gezinstaken of neemt ze volledig over. Naargelang uw vraag en eigen mogelijkheden kan de dienstverlening bestaan uit: – persoonsverzorging, hulp bij het aankleden, algemene verzorging en toezicht op de inname van medicatie – huishoudelijke taken zoals maaltijden bereiden, boodschappen doen, de woning onderhouden, wassen en strijken – psychosociale ondersteuning en administratieve hulp bij courante gezinsverrichtingen. De financiële bijdrage hangt af van het gezinsinkomen en de gezinslasten en wordt bepaald door de overheid. Voor deze dienst kan u ons ook contacteren via mail: thuishulp@fsmb.be.

+ + + + + + + + + + + + +

Dienst voor gezinszorg

Poetshulp in het kader van dienstencheques

Een huishouden beredderen is een zware opgave. Als u om een bepaalde reden (ouderdom, ziekte, handicap, zwangerschap,...) moeilijkheden hebt om al die taken uit te voeren, dan kan onze dienst voor gezinszorg u helpen door een

Wanneer u hulp nodig hebt bij het onderhoud van uw woning, kan u beroep doen op onze poetshulp in het kader van de dienstencheques. Onze medewerkers helpen u bij het kuisen en bij het proper maken van de ramen.

Voor deze dienst kan u ons ook contacteren via mail: thuishulp@fsmb.be.

+ + + + + + + + + + + + +

Vrijwillige oppasdienst Vrijwillige medewerkers komen aan huis bij bejaarden, chronisch zieken en iedereen die thuis wordt verzorgd. De vrijwillige oppassers houden toezicht bij de betrokken persoon en kunnen instaan voor licht verzorgende taken en aanvullende thuiszorg. Daarnaast houden ze ook gezelschap en kunnen ze een luisterend oor en een helpende hand bieden. Voor deze dienst kan u ons ook contacteren via mail: thuishulp@fsmb.be.

+ + + + + + + + + + + + +

Mindermobielenvervoer Het Thuiszorgcentrum biedt ook de mogelijkheid van sporadisch personenvervoer voor mensen die slecht te been zijn. Een vrijwillige chauffeur kan u ondermeer helpen: – naar het ziekenhuis of op doktersconsultatie te gaan – een bezoekje te brengen aan een vriend of familie – boodschappen te doen.

+ + + + + + + + + + + + +


Hulp aan huis Medishop Het Thuiszorgcentrum heeft per Medishop arrondissement een regionaal Zuidstraat 112-114 dienstencentrum,1000 dat erkend Brusselis door het Vlaams 078Agentschap 15 60 30 Zorg en Gezondheid. Een regionaal Openingsuren: dienstencentrum helpt mensen die proVanbepaalde maandag blemen ondervinden wanneer tot donderdag ze thuis De vanverzorgd 8.15 totworden. 16.30 uur verantwoordelijke van het dienVrijdag stencentrum gaat op huisbevan 8.15 tot 17.30 uur zoek en bekijkt samen met de patiënt en zijn omgeving hoe problemen kunnen aangepakt of voorkomen worden.

Het regionaal dienstencentrum heeft drie verschillende taken: 1) advies geven over mogelijke hulpmiddelen en aanpassingen in de woning 2) overleg organiseren tussen de verschillende hulp­ verleners om de zorg aan huis vlot te laten verlopen 3) informatiesessies en vorming organiseren over welzijn en gezondheid.

pagina 10

Materiaal ontlenen, huren of kopen Uw gezondheidstoestand vereist professioneel en aangepast materiaal? Uw mobiliteit is tijdelijk of blijvend beperkt? U zou graag uw fysieke conditie opnieuw opbouwen? U moet revalideren na een ziekte of ongeval? U krijgt binnenkort een kindje en u wilt het in optimale omstandigheden verwelkomen? Er zijn veel situaties waarin de Medishop u concrete hulp kan verlenen door u een gamma aan producten aan te bieden dat aan uw behoeften beantwoordt: − voor de inrichting van uw woning (ziekenhuisbed, accessoires voor badkamer en wc, veilige trapleuningen, enz.) − bij mobiliteitsproblemen (krukken, looprekken, enz.) − incontinentiemateriaal (luiers, beschermingshoezen, enz.) − conditietraining- en revalidatietoestellen (hometrainer, enz.) − babyartikelen (afkolfapparaat, babyweegschaal, enz.) − verzorgingsproducten (voor kinderen en volwassenen) − uitrusting voor specifieke situaties (bloeddrukmeters, bloedglucosemeters, aerosolapparaten, enz.)

− bandages (knieverband, steunkousen, enz.). Gratis? Een groot aantal artikelen kan gratis worden ontleend voor een periode van maximum 3 maanden. Na die termijn wordt aan de ontlener een redelijke huurprijs gevraagd. Bepaalde artikelen worden niet gratis ter beschikking gesteld en moeten onmiddellijk gehuurd of aangekocht worden. Voor het ontleende of gehuurde materiaal dient u altijd een waarborg te betalen. De waarborg wordt u integraal terugbetaald als u het materiaal in goede staat inlevert. Het materiaal wordt uitgeleend of verhuurd op eenvoudige aanvraag, met uitzondering van bepaalde orthopedische artikelen waarvoor een medisch attest is vereist (rolstoel, enz.). Om hygiënische redenen moeten sommige producten worden aangekocht: de emmer van een nachtstoel, het afkolfflesje van een afkolfapparaat, het masker van een aerosolapparaat. Alle prijzen (huur en verkoop) beogen de producten open te stellen voor een zo groot mogelijk publiek. De Medishop is uitsluitend voorbehouden aan leden van


pagina 11

Hulp aan huis de FSMB die in orde zijn met de betaling van de bijdragen van de aanvullende verzekering. Waar plaatst u een bestelling? – rechtstreeks in de Medishop – in alle kantoren van het ziekenfonds – telefonisch: 078 15 60 30 Waar haalt u uw artikelen af? U kunt het materiaal afhalen bij de Medishop in Brussel. U kunt het materiaal ook laten leveren in een kantoor van het ziekenfonds in uw buurt. Groot materiaal (ziekenhuisbedden, patiëntenliften, enz.) wordt thuisbezorgd, gemonteerd en geïnstalleerd. Vraag voor meer informatie de ‘Medishopgids’ aan in een van onze kantoren of telefonisch op 078 15 60 30. U kunt deze gids ook verkrijgen door te surfen naar www.fsmb.be of via een mailtje naar medishop@fsmb.be.

+ + + + + + + + + + + + +

Personenalarmsysteem Voor wie? Het personenalarmsysteem stelt oudere mensen in staat alleen thuis te blijven wonen. Het systeem biedt de familie-

leden immers de zekerheid dat de hen dierbare persoon in geval van nood snel geholpen kan worden. Het systeem is ook bestemd voor andere personen (chronisch zieken, mensen met een handicap of alleenstaanden) die op elk ogenblik beroep moeten kunnen doen op fysieke bijstand. Hoe werkt het systeem? Het personenalarmsysteem bestaat uit een zendertje dat rond de hals (of aan de pols) wordt gedragen, een alarmtoestel dat op de telefoon is aangesloten en een alarmcentrale die over uw persoonsgegevens beschikt. U moet dus een vaste telefoonaansluiting hebben!

De alarmcentrale is alle dagen van de week 24 uur op 24 bereikbaar, dus ook in het weekend. U krijgt altijd iemand aan de lijn, dag en nacht. Als u hulp nodig hebt, drukt u op de rode knop in het midden van de zender om uw hals of pols. De oproep wordt via de telefoonlijn onmiddellijk doorgeseind naar de alarmcentrale. Een operator van de centrale behandelt uw oproep. De centrale beschikt over een lijst van noodnummers die vooraf door u wordt meegedeeld. Dat kunnen nummers van familieleden, vrienden, kennissen of buren zijn. Zij

zijn uw ‘contactpersonen’. Een operator van de centrale belt onmiddellijk naar de eerste persoon op de lijst en licht deze in over uw situatie. Als die persoon niet opneemt, wordt de volgende op de lijst gebeld, enzovoort. Mocht er op een bepaald ogenblik geen enkele contactpersoon bereikbaar zijn, dan contacteert de operator de hulpdiensten. Interesse? Bel ons op 078 15 60 30.

+ + + + + + + + + + + + +


Thuisbijstand SOS-MUT 02 546 15 90

Gerichte hulp als er plots iets misloopt


pagina 13

Thuisbijstand SOS-MUT verleent SOS-MUT praktische hulp in noodsituaties 02 546 15 90 Van maandag tot vrijdag van 8 tot 17.30 uur De thuisoppas voor zieke kinderen kan elke dag van de week 24 uur op 24 worden gebeld, dus ook in het weekend.

U moet in het ziekenhuis opgenomen worden wegens een lichamelijk letsel of een plotse ziekte? Een plotse infectie of een ongeluk kluistert u aan uw bed? U wordt geconfronteerd met een overlijden? Uw verblijf in de kraamkliniek gaat langer duren dan verwacht? Het is vaak moeilijk om met zulke situaties om te gaan wanneer u niet kunt rekenen op hulp van familie of uit de omgeving. De dienst SOS-MUT is er om u dan met raad en daad bij te staan door te zorgen voor: − uw kinderen jonger dan 15 jaar − uw ascendenten met beperkte zelfredzaamheid die bij u thuis inwonen − uw gewone huishoudelijke taken − uw huisdieren.

+ + + + + + + + + + + + +

SOS-MUT past ook op uw zieke kind Wij passen op uw kinderen jonger dan 15 jaar wanneer hun gezondheidstoestand vereist dat zij meer dan twee dagen thuis moeten blijven.

... en verzorgt thuisonderwijs voor jongeren in het basisonderwijs of het secundair onderwijs Leerkrachten geven les aan jongeren die meer dan twee weken thuis moeten blijven door een onvoorziene ziekte of een ongeval (niet tijdens de schoolvakanties). Dit thuisonderwijs behandelt de hoofdvakken (Nederlands, wiskunde, Frans en Engels). Beperkingen De modaliteiten en de interventiegrenzen van de dienst SOS-MUT zijn vastgelegd in de statuten van ons ziekenfonds. Deze dienst is uitsluitend voorbehouden aan leden die in orde zijn met de bijdragen voor de aanvullende verzekering.

+ + + + + + + + + + + + +


Tussenkomsten van het ziekenfonds en bijstand door de Sociale dienst

De Socialistische Mutualiteit van Brabant is erg begaan met het welzijn van haar leden. Daarom voorzien we financiĂŤle tussenkomsten voor een aantal thuiszorgdiensten.


pagina 15

Tussenkomsten Pedicure / van het zieken- Podologie fonds en bijvan 5,50 EUR stand door de Tussenkomst per pedicurebehandeling en Sociale dienst 8,50 EUR per podologiesessie. De verstrekkingen voor voetverzorging en podologie zitten samen in een korf. In totaal kunt u per jaar en per rechthebbende maximum zes verstrekkingen uit de korf combineren en er een tussenkomst voor krijgen.

Voorwaarden Deze tussenkomst geldt voor mensen vanaf 60 jaar. Gerechtigden jonger dan 60 jaar kunnen deze tussenkomst ook krijgen, mits de verzorging nodig is om medische redenen en zij een doktersbriefje kunnen voorleggen. De tussenkomst wordt alleen verleend voor de voetverzorging door een pedicure of podoloog die een overeenkomst heeft gesloten met de vzw Thuiszorg Brabant of de vzw Medische Centra Cesar de Paepe. Welk document afgeven? Bezorg ons de registratiekaart, ingevuld door de erkende pedicure en/of podoloog. Het model van de kaart is vastgesteld door ons ziekenfonds en is beschikbaar in onze kantoren. Wij verlenen u op basis van deze kaart een tussenkomst voor de verstrek-

kingen die u het jaar daarvoor genoot.

Meer informatie? 02 506 96 11 + + + + + + + + + + + + +

Personenalarm Ons ziekenfonds komt maandelijks tussen in de kosten voor het ontlenen van een personenalarm bij het Thuiszorgcentrum. Voor personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, bedraagt de maandelijkse tussenkomst 15 EUR. Voor de gewoon verzekerden komen wij maandelijks tussen voor 12 EUR. Het toestel moet wel gedurende minstens ĂŠĂŠn maand ontleend worden.

Meer informatie? 078 15 60 30 + + + + + + + + + + + + +

Kort- en dagverblijf Ons ziekenfonds voorziet een tussenkomst van 18 EUR per dag voor de rechthebbende die in een erkend rustoord voor kortverblijf verblijft om de onbezoldigde persoon die hem gewoonlijk verzorgt, te ontlasten. Voor het dagverblijf is een tussenkomst voorzien


van 6 EUR per dag of 3 EUR per halve dag. Deze tegemoetkomingen zijn beperkt tot 28 dagen per kalenderjaar en zijn nooit hoger dan het bedrag dat werkelijk ten laste van de patiënt blijft.

Wat moet u doen? U neemt contact op met onze DMW: Sociale dienst. Een sociaal assistent zorgt voor een sociaal verslag om bij de originele factuur van de instelling voor kort- of dagverblijf te voegen. Onze sociaal assistenten kunnen u ook helpen met de administratie voor een kort- of dagverblijf.

+ + + + + + + + + + + + +

Herstelkuuroorden Voor de leden die na een ernstige ziekte of een operatie een herstelkuur moeten volgen, voorziet ons ziekenfonds een tussenkomst van 24 EUR per dag, gedurende minimum 7 dagen en maximum 60 dagen per kalenderjaar. Deze kuur moet gevolgd worden in één van de volgende centra van de Socialistische Mutualiteit:

, De Ceder Parijsestraat 34 9800 Astene-Deinze 09 381 58 85

, De Lasne Homeweg 15 3090 Terlanen-Overijse 02 686 05 50 , Les Heures Claires Koningin Astridlaan 131 4900 Spa 087 77 41 61 , Les Riezes et Les Sarts Chaussée de l’Europe 124 5660 Cul-des-Sarts 060 37 03 11 , Zeecentrum De Branding Koninklijke Baan 90 8420 Wenduine 050 43 30 00 Wat moet u doen? Door uw dokter het formulier laten invullen waarmee u een kuur aanvraagt en het ons daarna terugbezorgen. Dat document kan u verkrijgen in onze kantoren en het is eveneens beschikbaar op www.fsmb.be. De medische directie moet vooraf toestemming geven voor de kuur. Meer informatie? 02 546 15 12 + + + + + + + + + + + + +

CAW: Sociale dienst Om te vermijden dat u verdwaalt in een administratief doolhof van tegemoetkomingen, maatregelen, vrijstellingen, aanvragen voor vermin-

deringen en verplichtingen kan u terecht bij het CAW: Sociale dienst. De sociaal assistenten kunnen op aanvraag ook aan huis komen bij mensen die zich niet kunnen verplaatsen. Concreet kan u bij het CAW: Sociale dienst terecht: – om uw dossier op te maken en in te dienen zoals voor: – arbeidsongeschiktheid – een pensioenaanvraag – de aanvraag voor kinder geld of voor een studie beurs – een aanvraag voor gezins- of huishoudhulp – een aanvraag voor een tussenkomst in het ka- der van Medi’Kids – een aanvraag voor een sociale woning – om uw revalidatiemogelijkheden als persoon met een handicap te bekijken – om naar u te luisteren en u te helpen bij uw administratie – voor zorgbemiddeling in het algemeen – met vragen over de Vlaamse zorgverzekering.

Meer informatie? Zuidstraat 111 1000 Brussel 02 546 15 12 + + + + + + + + + + + + +


pagina 17

Interesse? Informatiesessies Wij hebben voor groepen of verenigingen volledige informatiepakketten uitgewerkt met het oog op voorlichting en preventie. De vorming omvat presentaties, folders en video’s.

Opleiding tot polyvalent verzorgende/ zor gkundige

U kan een spreker van het Thuiszorgcentrum uitnodigen voor volgende onderwerpen: – pijn, wie ligt er wakker van – rouwverwerking – valpreventie bij ouderen – generische geneesmiddelen – gezonde voeding – communicatie tussen arts en patient – rugbesparende technieken – risicofactoren van hart. en vaatziekten – dementie – voorstelling van onze thuiszorgdiensten

Geïnteresseerd om polyvalent verzorgende of zorgkundige te worden? Behaal dan bij ons een erkend diploma. Met het diploma kan u terecht in de thuiszorg of in instellingen zoals rusthuizen en RVT’s.

Meer informatie? 078 15 60 30 thuishulp@fsmb.be

– chronisch zieken – ... Over bepaalde onderwerpen kunnen wij u op aanvraag ook een folder of brochure toesturen.

Meer informatie? 078 15 60 30


www.fsmb.be

02 506 96 11 Dit document heeft slechts een informatieve waarde. De uitgever is niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten.

GuidesoinsNL2010  

Federatie van socialistische Mutualiteiten van Brabant Verantwoordelijke uitgever: Michel Michiels, Zuidstraat 111 - 1000 Brussel in een omg...

GuidesoinsNL2010  

Federatie van socialistische Mutualiteiten van Brabant Verantwoordelijke uitgever: Michel Michiels, Zuidstraat 111 - 1000 Brussel in een omg...