Page 1

Inschrijvingsstrook

Meer informatie

A, de formule jongerensparen lijkt me echt een aanrader!  JGelieve mij een inschrijvingsformulier te sturen.

 el naar 02 506 96 11, van maandag tot vrijdag van B 8.15 tot 16.30 uur (15 uur op vrijdag).

Voornaam van het kind Jongen

Meisje

Geboortedatum Straat Huisnummer

Bus

Postcode Gemeente Tel. Gsm E-mail Ikzelf ben

de moeder

de vader

Mijn inschrijvingsnummer bij de Socialistische Mutualiteit Brabant

Datum en handtekening

Gids-jongerensparen_NL.indd 1

V.U.: M. Michiels, Zuidstraat 111 - 1000 Brussel I Redactieadres: infocom@fsmb.be I Editie: 2016 I Vormgeving: Infocom I Foto: iStock

Surf naar www.fsmb.be. Naam van het kind

Mail naar mail@fsmb.be.  chrijf naar S Socialistische Mutualiteit Brabant Zuidstraat 111, 1000 Brussel  hone Mut, bel de klok rond naar 02 502 56 00 P om roze vignetten, de Europese ziekteverzekeringskaart enz. te bestellen.  eem contact op met onze mutualistische raadgevers N in een van onze kantoren of “Mobi-Muts”, onze mobiele kantoren.

Ben je nog geen lid van de Socialistische Mutualiteit?

Wil je een efficiënte dienstverlening, talrijke voordelen en een onmiddellijke terugbetaling aan het loket krijgen tegen een voordelige prijs? Sluit je dan bij ons aan! Lid worden van onze mutualiteit is bijzonder gemakkelijk. Wij doen al het nodige van A tot Z. Neem gerust contact met ons op!

JONGERENSPAREN Voor een sterke start!

26/04/2016 14:23:29


Voor een sterke start! Voor een Een eenvoudige spaarformule, veilig en supervoordelig dankzij een hoge interestvoet. Een eenvoudige spaarformule, veilig en supervoordelig dankzij een hoge interestvoet.

Totaalbedrag bij huwelijk of samenwonen

Hoe sparen?

> U kunt uw kind inschrijven voor het Jongerensparen vanaf 14 tot en met 27 jaar. > U spaart jaarlijks tussen de 18 euro (minimaal) en 48 euro Hoe Sparen? (maximaal) totdat uw kind huwt, gaat samenwonen of 30 > U jaar kuntwordt. uw kind inschrijven voor het Jongerensparen vanafop14 Het is ook mogelijk het gespaarde bedrag toteen en ander met 27moment jaar. op te vragen, maar deze optie valt af > U te spaart tussen de 18 euro (minimaal) en 48 euro raden,jaarlijks omdat ze veel minder voordelig is (maximaal) totdat uw kind huwt, gaat samenwonen of 30 jaar wordt. Het is ook mogelijk het gespaarde bedrag op een Voorwaarde ander moment op te vragen, deze optie valt af tede raden, Om zich in te schrijven, moetmaar de rechthebbende van omdat ze veel minder voordelig is. spaarrekening wel aangesloten zijn bij ons ziekenfonds, en om dit zich in te schrijven, moetvan de het rechthebbende van de spaargedurende de looptijd Jongerensparen. rekening wel aangesloten zijn bij ons ziekenfonds, en dit gedurende de looptijd van het Jongerensparen.

Het rendement

Naargelang het aantal jaren, de reden van uitbetaling

Het rendement (huwelijk, samenwonen, enz.) en het geïnvesteerde bedrag, naargelang het aantal jaren, de reden van uitbetaling (huwelijk, kunnen de intresten opklimmen tot 123,75 %. Voor meer samenwonen, enz.) en het geïnvesteerde bedrag, kunnen de details kunt u de tabel hiernaast raadplegen. intresten opklimmen tot 123,75 %. Voor meer details kunt u de tabel hiernaast raadplegen.

Voorbeelden

Bij huwelijk of samenwonen VoorbeeLden Sinds haar 14e verjaardag sparen de ouders van Julie Bij huwelijk of samenwonen jaarlijks 48 euro op haarsparen jongerenspaarrekening. Zejaarlijks trouwt Sinds haar 14e verjaardag de ouders van Julie als ze jaarjongerenspaarrekening. is. Haar ouders hebbenZe624 euroals gespaard, 48 euro op26 haar trouwt ze 26 jaar maarouders ze zullen haar624 1209 euro kunnen maar aanbieden! is. Haar hebben euro gespaard, ze zullen haar 1.209 euro kunnen aanbieden!

Bij de 30e verjaardag Sinds 16e verjaardag spaart Paul 48 euro per jaar op zijn Bij de 30ezijn verjaardag jongerenspaarrekening. Vandaag wordt hij 30. Hijjaar heeftopinzijn Sinds zijn 16e verjaardag spaart paul 48 euro per totaal 720 euro gespaard, maar hij zal euro ontvangen. jongerenspaarrekening. Vandaag wordt hij1260 30. Hij heeft in totaal 720 euro gespaard, maar hij zal 1.260 euro ontvangen.

Geïnteresseerd?

geïntereSSeerd? Kom langs in een van onze kantoren of stuur ons de Kombijgevoegde langs in eenantwoordstrook van onze kantoren of stuur ons de bijgevoegde terug. antwoordstrook terug.

Gespaarde jaren

Bij jaarlijks gespaard bedrag van 48 €

1

48 €

2

96 €

Interestvoet

Uitgekeerd bedrag

Totaalbedrag op de 30e verjaardag of bij overlijden Interestvoet

Uitgekeerd bedrag

7,50 % 51,60 € Totaalbedrag

3,75 % 49,80 € Totaalbedrag op de bij huwelijk of 30e verjaardag of bij samenwonen overlijden99,60 € 15,00 % 110,40 € 3,75 %

3 144 € 26,25 % Uitgekeerd 181,80 € Interest3,75 % Uitgekeerd 149,40 € gespaarde bij jaarlijks Interestjaren gespaard voet bedrag voet bedrag 4 192 €van 48,75 % 285,60 € 33,75 % 256,80 € bedrag 48 € 5

240 €

52,50 %

366,00 €

51,60 €

3,75 %

49,80 €

26

288 € 96 €

56,25 % 15,00 %

450,00 € 110,40 €

41,25 % 3,75 %

406,80 € 99,60 €

37

144 € 336 €

26,25 % 63,75 %

181,80 € 550,20 €

3,75 % 149,40 € 45,00 % 487,20 €

4

192 €

48,75 %

285,60 € 33,75 %

256,80 €

5

240 €

52,50 %

366,00 € 37,50 %

330,00 €

69

432 € 288 €

75,00 % 56,25 %

756,00 € 45,00 % 626,40 € 450,00 € 41,25 % 406,80 €

7

336 €

63,75 %

550,20 € 45,00 %

487,20 €

8

384 €

67,50 %

643,20 € 45,00 %

556,80 €

11

528 € 432 €

82,50 % 75,00 %

936,60 € 52,50 % 805,20 € 756,00 € 45,00 % 626,40 €

1

8

10

9

48 €

384 €

480 €

7,50 %

67,50 %

78,75 %

643,20 €

858,00 €

37,50 %

45,00 %

48,75 %

330,00 €

556,80 €

714,00 €

10 12

480 € 576 €

78,75 % 86,25 %

858,00 € 48,75 % 714,00 € 1072,80 € 60,00 % 921,60 €

11

528 €

82,50 %

936,60 € 52,50 %

805,20 €

12

576 €

86,25 % 1.072,80 € 60,00 %

921,60 €

14 13

672 € 624 €

101,25 % 1352,40 € 67,50 % 93,75 % 1.209,00 € 60,00 %

1125,60 € 998,40 €

14 15

672 € 720 €

101,25 % 1.352,40 € 67,50 % 1.125,60 € 108,75 % 1503,00 € 75,00 % 1260,00 €

15

720 €

108,75 % 1.503,00 € 75,00 % 1.260,00 €

16

768 €

116,25 % 1.660,80 € 82,50 % 1.401,60 €

17 17

816 € 816 €

123,75 % 1825,80 € 90,00 % 1550,40 € 123,75 % 1.825,80 € 90,00 % 1.550,40 €

13

16

624 €

768 €

93,75 %

116,25 %

1209,00 €

1660,80 €

60,00 %

82,50 %

Socialistische Mutualiteit van Brabant Dienst Jongerensparen DA 852-270-1 1000 Brussel

sterke start!

998,40 €

1401,60 €

geldig voor de spaarders die ingeschreven zijn sinds 1/01/2011. andere spaarders kunnen onze dienst contacteren op 02 506 96 11.

Geldig voor de spaarders die ingeschreven zijn sinds 1/01/2011. Andere spaarders kunnen onze dienst contacteren op 02 506 96 11.

Gids-jongerensparen_NL.indd 2

26/04/2016 14:23:30

Profile for Mutualité Socialiste du Brabant

Gidsjongerensparen nl  

Gidsjongerensparen nl  

Profile for fmsb-fsmb