Page 1

MEER WETEN? R BEL NAAR 02 506 96 11, van maandag tot vrijdag van 8.15 tot 16.30 uur (15 uur op vrijdag).

R SURF NAAR www.fsmb.be

R MAIL NAAR mail@fsmb.be Verzekering Dentimut Plus DA 853-289-1 1000 Brussel

R SCHRIJF NAAR

J

Socialistische Mutualiteit van Brabant, Zuidstraat 111, 1000 Brussel.

R PHONE MUT

Bel de klok rond naar 02 502 56 00 om roze vignetten, de Europese ziekteverzekeringskaart enz. te bestellen.

R NEEM CONTACT OP MET ONZE MUTUALISTISCHE RAADGEVERS In een van onze kantoren of “Mobi-Muts”, onze mobiele kantoren.

Verantwoordelijke uitgever: M. Michiels, Zuidstraat 111 – 1000 Brussel

BENT U NOG GEEN LID VAN DE SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT?

Wilt u een efficiënte dienstverlening, talrijke voordelen en een onmiddellijke terugbetaling aan het loket krijgen tegen een voordelige prijs? Sluit u dan bij ons aan!

Lid worden van onze mutualiteit is bijzonder gemakkelijk. Wij doen al het nodige van A tot Z. Neem gerust contact met ons op!

Blijf lachen! Dentimut Plus, uw XXL tandzorgverzekering


VERZEKERINGSVOORSTEL Vul onderstaand formulier volledig in om geheel vrijblijvend een verzekeringsvoorstel en de algemene voorwaarden van Dentimut Plus te ontvangen.

J

Kleef hier een roze identificatieklever (enkel voor de leden van de Socialistische Mutualiteit van Brabant)

OF VUL UW GEGEVENS IN AANSLUITINGSNUMMER SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT

OF RIJKSREGISTERNUMMER (INSZ)

MEVROUW

MENEER

NAAM ....................................................................................................................................... VOORNAAM ........................................................................................................................

GIDS DENTIMUT PLUS

STRAAT ..................................................................................................................................

Informatiegids uitgegeven door de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant (VMOBB) - 350/03

NR.................................. BUS..................................................................................................

Verantwoordelijke uitgever: Michel Michiels

GEMEENTE .........................................................................................................................

POSTCODE ..........................................................................................................................

Redactie: dienst Infocom

GEBOORTEDATUM ......................................................................................................

Verantwoording foto’s: iStockphoto, Shutterstock Ontwerp en vormgeving: www.pop-up.be

TEL./GSM .............................................................................................................................

Oplage: 5000 exemplaren

E-MAIL....................................................................................................................................

Uitgave: mei 2014

Redactieadres: infocom@fsmb.be Deze gids is louter informatief. Alleen de statuten bepalen de rechten en plichten van de VMOBB en haar leden.

Dentimut Plus, een verzekering van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant voor de leden van de Socialistische Mutualiteit van Brabant. De FSMB is door de CDZ erkend als verzekeringstussenpersoon nr 3001 en handelt uitsluitend voor rekening van de VMOBB, erkend door de CDZ als verzekeringsmaatschappij nr 350/03 om verzekeringen van de takken 2 en 18 te organiseren - KBO 0838.221.243. Klachten kunnen gericht worden aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35/6 -1000 Brussel.


DENTIMUT PLUS BIEDT U, VOOR EEN LAGE PRIJS, EEN UITSTEKENDE DEKKING VOOR HOGE TANDZORGKOSTEN.

INHOUD R Pagina 1 Inleiding

R Pagina 2 De tussenkomsten van Dentimut Plus

R Pagina 3 De pluspunten van Dentimut Plus

R Pagina 4 Plafond van de tussenkomst

R Pagina 5 Voorbeelden

R Pagina 6 Aansluitingsvoorwaarden Wachttijd

R Pagina 7 Jaarpremies Dentimut Plus

R Pagina 8 Uw mutualiteit komt tussen!

Dentimut Plus, een tandzorgverzekering van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant (VMOBB) voor de leden van de Socialistische Mutualiteit van Brabant. GIDS DENTIMUT PLUS / Pagina 1


DE TUSSENKOMSTEN VAN DENTIMUT PLUS Dentimut Plus dekt de meeste tandzorg die niet wordt terugbetaald door de sociale zekerheid.

J PREVENTIEVE TANDZORG

De door de tandarts uitgevoerde onderzoeken en tandverzorging om aandoeningen op te sporen voordat deze verergeren. Het betreft mond- en tandonderzoek, parodontaal onderzoek (DPSI-test), verwijderen van tandsteen, profylactisch reinigen, verzegelen van putjes en groeven en raadplegingen.

R Dentimut Plus betaalt 100 % van de kosten te uwen laste terug!

J CURATIEVE TANDZORG EN PARODONTOLOGIE

Curatieve tandzorg is een breed begrip. Het omvat trekken van tanden, vullen van tanden, bewarende verzorging, mondradiologie, kleine mondchirurgie, toeslagen voor dringende technische verstrekkingen en bepaalde raadplegingen. Parodontologie betreft aandoeningen van het tandvlees, de tandholtes en het tandbeen.

R Dentimut Plus betaalt 50 % van de kosten te uwen laste terug. Als u het jaar voordien minstens ĂŠĂŠn terugbetaling gekregen hebt voor preventieve tandzorg, betaalt Dentimut Plus 90 % van de kosten te uwen laste terug! Tandproblemen hebben een invloed op uw algemene gezondheidstoestand, daarom moedigt de Socialistische Mutualiteit van Brabant haar leden aan om hun tanden altijd goed te verzorgen.

Pagina 2 / GIDS DENTIMUT PLUS


J ORTHODONTIE

Met orthodontie worden slechte tandposities en vervormingen van de kaak gecorrigeerd om de mond- en tandgezondheid en esthetiek van de patiĂŤnt te verbeteren. Een orthodontiebehandeling kan op elke leeftijd uitgevoerd worden.

R Dentimut Plus betaalt 60 % van de kosten te uwen laste terug!

J PROTHESES EN IMPLANTATEN

Tandprotheses of -implantaten vervangen ontbrekende tanden.

R Dentimut Plus betaalt 50 % van de kosten te uwen laste terug!

DE PLUSPUNTEN VAN DENTIMUT PLUS R Geen vragenlijst, geen medisch onderzoek en geen behandelingsplan R Geen franchise R Geen leeftijdslimiet R Tot 1200 euro terugbetaald per jaar R Betaalbare premies R Terugbetaling van het remgeld, ereloonsupplementen en in gevallen waar het Riziv niet tussenkomt

GIDS DENTIMUT PLUS / Pagina 3


PLAFOND VAN DE TUSSENKOMST Smile! We betalen u tot 1200 euro terug met Dentimut Plus

AANSLUITINGSJAAR* Eerste jaar Tweede jaar Vanaf het derde jaar

TERUGBETALINGSPLAFOND PER PERSOON

R R R

300 euro 600 euro 1200 euro (1000 euro voor orthodontie)

* Datum van inwerkingtreding van de verzekering.

Pagina 4 / GIDS DENTIMUT PLUS


VOORBEELDEN TOM IS 13 JAAR Hij begint een orthodontiebehandeling en moet een beugel dragen. De behandeling kost 2800 euro.

R Dankzij Dentimut Plus bedraagt de factuur slechts 611 euro*

JAN IS 62 JAAR Hij moet een tandimplantaat laten plaatsen. De volledige behandeling kost 800 euro.

R Dankzij Dentimut Plus bedraagt de factuur slechts 390 euro*

MARIANNE IS 51 JAAR Zij moet bovenaan een uitneembare, volledige prothese laten plaatsen. De volledige behandeling kost 850 euro.

R Dankzij Dentimut Plus bedraagt de factuur slechts 180 euro*

LAURENT IS 21 JAAR Hij moet twee gaatjes laten vullen in een tand. De volledige behandeling kost 85 euro.

R Dankzij Dentimut Plus bedraagt de factuur slechts: - 4,88 euro* in geval van preventief gedrag - 19,55 euro* zonder preventief gedrag OLIVIER IS 34 JAAR Hij moet tandsteen laten verwijderen op zijn volledige gebit. De volledige behandeling kost 90 euro.

R Dankzij Dentimut Plus betaalt hij niets!* *Dit bedrag houdt rekening met de terugbetalingen van de verplichte verzekering, de aanvullende verzekering van de Socialistische Mutualiteit en Dentimut Plus. GIDS DENTIMUT PLUS / Pagina 5


Dentimut Plus, uw tandzorgverzekering zonder leeftijdgrens

AANSLUITINGSVOORWAARDEN Het volstaat om lid te zijn van de Socialistische Mutualiteit van Brabant en in orde te zijn met de bijdragen voor de aanvullende verzekering.

WACHTTIJD R Om in aanmerking te komen voor een financiĂŤle tussenkomst van Dentimut Plus moet u een wachttijd van 6 maanden in acht nemen voor preventieve en curatieve verstrekkingen en parodontologie. De wachttijd bedraagt 12 maanden voor orthodontie, tandprotheses en -implantaten.

R Er is geen wachttijd bij een ongeval nadat op de verzekering is ingetekend. R Er is geen wachttijd als u voor uw aansluiting gedekt was door een gelijkaardige verzekering gedurende een periode van minstens 6 maanden (preventieve en curatieve tandzorg en parodontologie) of 12 maanden (orthodontie, tandprotheses en -implantaten).

Pagina 6 / GIDS DENTIMUT PLUS


JAARPREMIES DENTIMUT PLUS Wacht niet langer! Hoe jonger u zich aansluit, hoe minder u betaalt!

U BENT JONGER DAN 46 JAAR ALS U ZICH AANSLUIT? U BETAALT … PER JAAR Tot en met 6 jaar Van 7 tot en met 17 jaar Van 18 tot en met 29 jaar Van 30 tot en met 44 jaar Van 45 tot en met 49 jaar Van 50 tot en met 59 jaar Vanaf 60 jaar

R R R R R R R

36,00 euro 69,60 euro 79,20 euro 106,80 euro 126,00 euro 151,20 euro 162,00 euro

U BENT TUSSEN 46 EN 49 JAAR ALS U ZICH AANSLUIT? U BETAALT … PER JAAR Van 45 tot en met 49 jaar Van 50 tot en met 59 jaar Vanaf 60 jaar

R R R

169,80 euro 204,00 euro 218,40 euro

U BENT TUSSEN 50 EN 59 JAAR ALS U ZICH AANSLUIT? U BETAALT … PER JAAR Van 50 tot en met 59 jaar Vanaf 60 jaar

R R

226,80 euro 242,40 euro

U BENT 60 JAAR OF OUDER ALS U ZICH AANSLUIT? U BETAALT … PER JAAR Vanaf 60 jaar

R

274,80 euro

Trimestriële betalingen zijn mogelijk via domiciliëring. GIDS DENTIMUT PLUS / Pagina 7


Uw mutualiteit komt tussen! Dankzij de aanvullende verzekering van de Socialistische Mutualiteit hebt u al een kwaliteitsvolle dekking voor tandzorg. 02 506 96 11 / www.fsmb.be / mail@fsmb.be

J J J J

MONDONDERZOEK Jaarlijkse terugbetaling van het remgeld voor een mondonderzoek bij leden ouder dan 18 jaar. ORTHODONTIE Eenmalige tussenkomst van 372 euro voor kinderen die een orthodontiebehandeling krijgen, waarvoor zij, voor de leeftijd van 15 jaar, toestemming hebben gekregen van de adviserend geneesheer. Een tussenkomst tot 744 euro voor bepaalde aandoeningen (hazenlip enz.) TANDPROTHESE Terugbetaling tot 60 euro per tandprothese voor personen vanaf 50 jaar. TANDIMPLANTAAT Tussenkomst van 20 euro per tandimplantaat (max. 200 euro per periode van 7 jaar) voor personen vanaf 50 jaar. De leeftijdsgrens valt weg na goedkeuring van het tandimplantaat door het College van geneesheren-directeurs en mits attest met verstrekkingscode 312756 of 312760.

Pagina 8 / GIDS DENTIMUT PLUS


VERZEKERINGSVOORSTEL Vul onderstaand formulier volledig in om geheel vrijblijvend een verzekeringsvoorstel en de algemene voorwaarden van Dentimut Plus te ontvangen.

J

Kleef hier een roze identificatieklever (enkel voor de leden van de Socialistische Mutualiteit van Brabant)

OF VUL UW GEGEVENS IN AANSLUITINGSNUMMER SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT

OF RIJKSREGISTERNUMMER (INSZ)

MEVROUW

MENEER

NAAM ....................................................................................................................................... VOORNAAM ........................................................................................................................

GIDS DENTIMUT PLUS

STRAAT ..................................................................................................................................

Informatiegids uitgegeven door de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant (VMOBB) - 350/03

NR.................................. BUS..................................................................................................

Verantwoordelijke uitgever: Michel Michiels

GEMEENTE .........................................................................................................................

POSTCODE ..........................................................................................................................

Redactie: dienst Infocom

GEBOORTEDATUM ......................................................................................................

Verantwoording foto’s: iStockphoto, Shutterstock Ontwerp en vormgeving: www.pop-up.be

TEL./GSM .............................................................................................................................

Oplage: 5000 exemplaren

E-MAIL....................................................................................................................................

Uitgave: mei 2014

Redactieadres: infocom@fsmb.be Deze gids is louter informatief. Alleen de statuten bepalen de rechten en plichten van de VMOBB en haar leden.

Dentimut Plus, een verzekering van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant voor de leden van de Socialistische Mutualiteit van Brabant. De FSMB is door de CDZ erkend als verzekeringstussenpersoon nr 3001 en handelt uitsluitend voor rekening van de VMOBB, erkend door de CDZ als verzekeringsmaatschappij nr 350/03 om verzekeringen van de takken 2 en 18 te organiseren - KBO 0838.221.243. Klachten kunnen gericht worden aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35/6 -1000 Brussel.


MEER WETEN? R BEL NAAR 02 506 96 11, van maandag tot vrijdag van 8.15 tot 16.30 uur (15 uur op vrijdag).

R SURF NAAR www.fsmb.be

R MAIL NAAR mail@fsmb.be Verzekering Dentimut Plus DA 853-289-1 1000 Brussel

R SCHRIJF NAAR

J

Socialistische Mutualiteit van Brabant, Zuidstraat 111, 1000 Brussel.

R PHONE MUT

Bel de klok rond naar 02 502 56 00 om roze vignetten, de Europese ziekteverzekeringskaart enz. te bestellen.

R NEEM CONTACT OP MET ONZE MUTUALISTISCHE RAADGEVERS In een van onze kantoren of “Mobi-Muts”, onze mobiele kantoren.

Verantwoordelijke uitgever: M. Michiels, Zuidstraat 111 – 1000 Brussel

BENT U NOG GEEN LID VAN DE SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT?

Wilt u een efficiënte dienstverlening, talrijke voordelen en een onmiddellijke terugbetaling aan het loket krijgen tegen een voordelige prijs? Sluit u dan bij ons aan!

Lid worden van onze mutualiteit is bijzonder gemakkelijk. Wij doen al het nodige van A tot Z. Neem gerust contact met ons op!

Blijf lachen! Dentimut Plus, uw XXL tandzorgverzekering


MEER WETEN? R BEL NAAR 02 506 96 11, van maandag tot vrijdag van 8.15 tot 16.30 uur (15 uur op vrijdag).

R SURF NAAR www.fsmb.be

R MAIL NAAR mail@fsmb.be Verzekering Dentimut Plus DA 853-289-1 1000 Brussel

R SCHRIJF NAAR

J

Socialistische Mutualiteit van Brabant, Zuidstraat 111, 1000 Brussel.

R PHONE MUT

Bel de klok rond naar 02 502 56 00 om roze vignetten, de Europese ziekteverzekeringskaart enz. te bestellen.

R NEEM CONTACT OP MET ONZE MUTUALISTISCHE RAADGEVERS In een van onze kantoren of “Mobi-Muts”, onze mobiele kantoren.

Verantwoordelijke uitgever: M. Michiels, Zuidstraat 111 – 1000 Brussel

BENT U NOG GEEN LID VAN DE SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT?

Wilt u een efficiënte dienstverlening, talrijke voordelen en een onmiddellijke terugbetaling aan het loket krijgen tegen een voordelige prijs? Sluit u dan bij ons aan!

Lid worden van onze mutualiteit is bijzonder gemakkelijk. Wij doen al het nodige van A tot Z. Neem gerust contact met ons op!

Blijf lachen! Dentimut Plus, uw XXL tandzorgverzekering


VERZEKERINGSVOORSTEL Vul onderstaand formulier volledig in om geheel vrijblijvend een verzekeringsvoorstel en de algemene voorwaarden van Dentimut Plus te ontvangen.

J

Kleef hier een roze identificatieklever (enkel voor de leden van de Socialistische Mutualiteit van Brabant)

OF VUL UW GEGEVENS IN AANSLUITINGSNUMMER SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT

OF RIJKSREGISTERNUMMER (INSZ)

MEVROUW

MENEER

NAAM ....................................................................................................................................... VOORNAAM ........................................................................................................................

GIDS DENTIMUT PLUS

STRAAT ..................................................................................................................................

Informatiegids uitgegeven door de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant (VMOBB) - 350/03

NR.................................. BUS..................................................................................................

Verantwoordelijke uitgever: Michel Michiels

GEMEENTE .........................................................................................................................

POSTCODE ..........................................................................................................................

Redactie: dienst Infocom

GEBOORTEDATUM ......................................................................................................

Verantwoording foto’s: iStockphoto, Shutterstock Ontwerp en vormgeving: www.pop-up.be

TEL./GSM .............................................................................................................................

Oplage: 5000 exemplaren

E-MAIL....................................................................................................................................

Uitgave: mei 2014

Redactieadres: infocom@fsmb.be Deze gids is louter informatief. Alleen de statuten bepalen de rechten en plichten van de VMOBB en haar leden.

Dentimut Plus, een verzekering van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant voor de leden van de Socialistische Mutualiteit van Brabant. De FSMB is door de CDZ erkend als verzekeringstussenpersoon nr 3001 en handelt uitsluitend voor rekening van de VMOBB, erkend door de CDZ als verzekeringsmaatschappij nr 350/03 om verzekeringen van de takken 2 en 18 te organiseren - KBO 0838.221.243. Klachten kunnen gericht worden aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35/6 -1000 Brussel.

Gd dentimut bat nl  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you