Page 1

VOORDELEN en diensten 2013

GEZOND GELUKKIG ZIJN, DAT DOET DEUGD!

Socialistische Mutualiteit van brabant

Toegankelijke gezondheid voor iedereen !


Voordelengids 2013 Informatiegids van de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant Verantwoordelijke uitgever: Michel Michiels, redactie: dienst Infocom, foto’s: © Corbis, Shutterstock, Jacky Delorme, vormgeving: Mordicus, oplage: 25.000 exemplaren, uitgave: januari 2013, druk: Dessain Redactieadres: infocom@fsmb.be Deze gids is louter informatief. Alleen de statuten bepalen de rechten en plichten van het ziekenfonds en zijn leden.

Socialistische Mutualiteit van brabant

Toegankelijke gezondheid voor iedereen !


Wij dragen zorg voor uw gezondheid

Inhoudstafel Pagina 4 Jonge en aanstaande ouders Pagina 6 Preventie Pagina 10 Verzorging en behandeling Pagina 20 Ziekenhuisopname Pagina 23 Hospitalisatieverzekeringen Pagina 26 Zorg en hulp aan huis

Uw gezondheid is een kostbaar iets. Het is dan ook belangrijk om te kunnen rekenen op een betrouwbare partner. De Socialistische Mutualiteit van Brabant is er voor u en dat op elke leeftijd ! Van pasgeboren baby tot ervaringsrijke senior kan u bij ons terecht. Ons aanbod van voordelen, diensten en tussenkomsten staat ten dienste van uw welzijn en gezondheid.

Pagina 30 Vrije tijd en toerisme Pagina 33 Een mutualiteit tot uw dienst Pagina 34 Hoe ons contacteren? Pagina 36 Tarieven 2013 Pagina 38 Index

voordelengids PAGina 1


Aanvullende verzekering Alle voordelen, diensten en producten die in deze gids worden voorgesteld, bieden wij u aan bovenop de verplichte verzekering (met uitzondering van jongerensparen en de producten van VMOBB). De aanvullende verzekering wordt gefinancierd door de ledenbijdragen (zie p. 36). Verplichte verzekering De verplichte verzekering komt tussen voor alle geneeskundige verstrekkingen waarvoor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) een terugbetalingsbedrag heeft vastgelegd. Het geld van de verplichte verzekering komt van de socialezekerheidsbijdragen en van de subsidies die de overheid toekent. Geldigheid De bedragen van de tussenkomsten die in deze gids worden voorgesteld, zijn geldig vanaf 1 januari 2013 (behalve waar anders vermeld). De verstrekkingen die u tot en met 31 december 2012 genoot, worden vergoed tegen het tarief dat in voege was op het moment dat de verstrekking is verleend. PAGina 2 voordelengids


Wat betekenen de icoontjes die gebruikt worden in deze gids?

~ Wat moet u doen? Meer informatie? & Welke documenten afgeven? f

+

Verbeterde tussenkomst in 2013

H 0

Voor kinderen en jongeren Facultatieve dienst

G Opgelet! z

Lijst aanvragen?

p

Voorwaarden

l

Tarieven

voordelengids PAGina 3


Jonge en aanstaande ouders

Wordt u binnenkort mama of papa? Of heeft uw kleine spruit net het levenslicht gezien? Van harte proficiat! Wij helpen u graag met zowel financiële als praktische hulp! Ook voor koppels met een kinderwens die moeite hebben om zwanger te geraken, bieden wij een tussenkomst!

Zorg volledig terugbetaald tot 18 jaar We betalen het remgeld volledig terug bij medische zorg van uw kind! Meer info: p. 10 Geboortepremie Een tussenkomst van 130 € bij geboorte of bij adoptie. Wanneer de beide ouders aangesloten zijn bij ons ziekenfonds, bedraagt de tussen­ komst 260 €.

~ Schrijf uw kind in bij ons en bezorg ons het

geboorte- of adoptieattest dat u van het gemeentebestuur kreeg. 02 506 96 11

&

Babymateriaal Heeft u luiers, een afkolftoestel, een aerosol, verzorgingsproducten, enz. nodig? Bij onze Medishop (zie p. 26) kan u deze producten uitlenen, kopen of huren tegen voordelige prijzen. Leen gratis een babyfoon gedurende 3 maanden en een babyweegschaal gedurende 1 maand!

& 078 15 60 30

Zwanger raken Eenmalige tussenkomst van maximaal 500 € voor een volledige ivf-behandeling en van maximaal 700  € voor een volledige icsibehandeling.

f Bezorg

ons een ingevulde verklaring. Het model daarvan is vastgelegd door ons ziekenfonds en is beschikbaar aan de loketten of op www.fsmb.be. G Behandeling in een erkend centrum. De tussenkomsten ivf en icsi zijn niet cumuleerbaar en dekken geen laboratoriumkosten. Die kosten worden onder bepaalde voorwaarden wel door het Riziv gedekt. & 02 506 96 11

0

Jongerensparen U wil uw kinderen graag voorbereiden om in het echte leven te stappen ? Jongerensparen is een interessante spaar­ formule voor kinderen vanaf 14 jaar.

p – Uw kind moet aangesloten zijn bij onze mutualiteit. – U spaart jaarlijks een bedrag tussen 18 en 48 €. – Uw kind ontvangt het gespaarde bedrag wanneer het trouwt, gaat samenwonen of 30 jaar wordt. & 02 506 96 43 1 mja@fsmb.be

PAGina 4 voordelengids


Thuisbijstand Uw verblijf in de kraamkliniek duurt langer dan voorzien? Wij dragen zorg voor uw kinderen en nemen de huishoudelijke taken op ons! (Meer info: p. 28)

& 02 546 15 90 Thuisoppas voor zieke kinderen Is uw kind (jonger dan 15 jaar) ziek en moet het verplicht thuisblijven? Wij zorgen voor thuisopvang! (Meer info: p. 28)

& 02 546 15 90

Alle dagen, de klok rond bereikbaar

Thuisonderwijs Kan uw kind (jonger dan 15 jaar) twee weken of langer niet naar school door een ongeval of plotse ziekte? Dan organiseren wij thuis­ onderwijs. (Meer info: p. 28)

& 02 546 15 90 Socialistische Vrouwen VerenigingSVV VIVA-Mama Om jonge en toekomstige ouders te onder­ steunen, biedt onze vzw VIVA-SVV een aantal leerrijke workshops aan: > Babymassage: ontdek hoe u het lichamelijk contact met uw kindje kan verbeteren.

> EHBO bij baby en peuter: leer correct om te gaan met kleine kwaaltjes. > Vlot op de pot: tal van praktische tips en technieken die helpen bij het zindelijk maken van uw kind. > Mamacafé Boortmeerbeek: een gezellige ontmoetingsplaats voor mama's om ervaringen over opvoeding en gezondheid te delen.

& 02 546 14 20 Raadplegingen voor het jonge kind tot en met 3 jaar, erkend door Kind en Gezin

& 02 546 14 03 Bos-, sneeuw- en zeeklassen Een tegemoetkoming van 7,50 € per dag voor de kinderen van onze leden, die met hun school uit het kleuter-, lager of secundair onderwijs op bos, zee- of sneeuwklassen trekken. Deze tegemoetkoming is beperkt tot 37,50 € per schooljaar.

f Bezorg ons het correct ingevuld modelattest,

verkrijgbaar op www.fsmb.be of in onze kantoren (model vastgesteld door ons ziekenfonds). 02 506 96 11

&

voordelengids PAGina 5


Preventie

Er tijdig bij zijn is vaak belangrijk om bepaalde ziektes in een vroeg stadium te kunnen aanpakken. Ook andere, al dan niet medische, problemen hebben nood aan een concrete aanpak. Wij helpen u hierbij op verschillende manieren.

Kankerpreventie Uitstrijkje (om baarmoederhalskanker op te sporen) Tussenkomst van 10 € per jaar. Mammografie (om borstkanker op te sporen) Tussenkomst van 10 € per jaar. Opsporing van darm- en prostaatkanker Tussenkomst van 10 € per jaar.

f Bezorg ons het getuigschrift ingevuld door de erkende dienst. Het model daarvan is vastgesteld door ons ziekenfonds en is beschikbaar in onze kantoren of op www.fsmb.be. 02 506 96 11

&

PAGina 6 voordelengids

Osteoporose (preventie) Osteoporose is een langzame ziekte. Om te weten of u eraan lijdt, moet u een bot­meting laten uitvoeren (de zogenoemde osteo­ densitometrie). Wij bieden een tegemoet­ koming van 20 € om de twee jaar voor dit onderzoek.

f Bezorg ons het ingevulde attest. Het model daarvan is vastgesteld door ons ziekenfonds en is beschikbaar in onze kantoren of op www.fsmb.be 02 506 96 11

&


Tandpreventie Eén keer per jaar een volledig terugbetaling van het persoonlijk aandeel voor mond­ onderzoeken met verstrekkingscode 301593 voor leden vanaf 18 jaar zijn.

f Bezorg ons het getuigschrift voor verstrekte hulp. & 02 506 96 11 Vaccinatie Preventief inenten is van vitaal belang op elke leeftijd. Zonder de nodige vaccinaties zouden er zeer ernstige complicaties optreden. Daarom voorzien wij een tussenkomst tot 25 € per kalenderjaar voor een inenting die in België toegediend werd.

Anticonceptie voor alle Leefttijden Een gezonde seksualiteitsbeleving kent geen leeftijdsgrens. Daarom voorzien wij een tussen­komst voor anticonceptiemiddelen voor vrouwen van alle leeftijden. De terugbetaling gaat tot 40 € per jaar voor de aankoop van de pil, prikpil, vaginale ring, pleisterpil en morningafterpil. Voor het spiraaltje en het contracep­­ tieve implantaat bieden wij om de 3 jaar een tussenkomst van 120 €.

f Bezorg

ons het getuigschrift van aflevering, ingevuld door uw apotheker. Het model daarvan is vastgesteld door ons ziekenfonds en is beschikbaar in onze kantoren of op www.fsmb.be. Wij aanvaarden ook het BVACattest. U kunt dat attest aan uw apotheker vragen. 02 506 96 11

&

Vaccin tegen baarmoederhalskanker Tussenkomst van max. 150 €.

f Bezorg ons het afleveringsattest dat u laat in-

vullen door de apotheker of geneesheer. Het model daarvan is vastgelegd door ons ziekenfonds. U kunt het bekomen in onze kantoren of op www.fsmb.be. Wij aanvaarden ook het BVAC-attest. Vraag het aan uw apotheker. 02 506 96 11

&

voordelengids PAGina 7


Sport- of fitnessclub Wij betalen jaarlijks 25 € terug op de kosten van een fitnessabonnement of de aansluiting bij een sportclub.

f Bezorg ons een origineel attest dat u laat invullen bij de sportclub of in het fitness­ centrum. Het model daarvan is vastgesteld door ons ziekenfonds en is beschikbaar in onze kantoren of op www.fsmb.be. 02 506 96 11

&

Sportkampen Jongeren ontvangen 7,50 € per dag bij deelname aan een sportkamp, georganiseerd door Bloso, Adeps of een onderwijs­instelling. Deze tegemoetkoming is beperkt tot 37,50 € per jaar.

f Bezorg ons een origineel attest ingevuld door de organisatie of instelling die het sportkamp organiseert. 02 506 96 11

&

PAGina 8 voordelengids


Meer weten? Zie pagina 26

:

Door gezondheidsproblemen verplicht thuis te blijven? '

Het Thuiszorgcentrum van de Socialistische Mutualiteit maakt het mogelijk! 078 15 60 30

Socialistische Mutualiteit van brabant

Toegankelijke gezondheid voor iedereen !


Verzorging en behandeling

Sommige ziektes vragen extra zorg. Andere moeten een specifieke behandeling krijgen. Daarom voorzien wij hiervoor ook aangepaste tussen­komsten en diensten. Ook als u in het buitenland medische hulp nodig heeft, kan u op ons rekenen.

remgeld Wij voorzien een terugbetaling van het wettelijke remgeld voor een aantal verzorgingen. De tussenkomst geldt voor zover dit remgeld niet ten laste genomen wordt door een andere wetgeving. Ze mag ook niet het bedrag ten laste van de rechthebbende overschrijden. > Voor leden tot en met 17 jaar oud gaat het hierbij om volgende ambulante zorgen: de raadplegingen en huisbezoeken van een huisarts, de raadplegingen bij een specialist, de behandeling bij een kinesitherapeut en de verzorging door een verpleegkundige. > Voor leden vanaf 18 jaar oud gaat het hierbij om volgende ambulante zorgen: de raadpleging van een huisarts, een gynaecoloog of een oogarts, het huisbezoek van een huisarts aan rechthebbenden van 75 jaar en ouder. Andere zorg komt niet in aanmerking voor deze tussenkomst.

PAGina 10 voordelengids

G Voor leden vanaf 18 jaar geldt er een franchise van 25 â‚Ź per kalenderjaar. moet beschikken over een geldig globaal medisch dossier (GMD). Uw huisarts maakt dit op en beheert het. De kost ervan wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Bezorg ons het originele getuigschrift van de verstrekte hulp. 02 506 96 11

p U

f &


H

Orthodontische behandeling Eenmalige tussenkomst van 372 € voor kind­ eren die een orthodontische behandeling volgen en die daarvoor de toestemming gekregen hebben van een adviserend geneesheer van ons ziekenfonds, en dat vóór de leeftijd van 15 jaar. De uitbetaling gebeurt in twee schijven van 186 €. Wanneer het kind lijdt aan bepaalde aandoeningen (hazenlip, dysmorfie), kan de tussenkomst oplopen tot 744 €.

f Bezorg

ons het getuigschrift voor verstrekte hulp. De tweede schijf van 186 € wordt betaald na 1 jaar op voorlegging van een origineel getuigschrift van de behandelende tandarts waaruit blijkt dat de behandeling regelmatig wordt voortgezet. 02 506 96 11

&

* Leeftijdsgrens valt weg bij goedkeuring van het tand­ implantaat door de Technische Tandheelkundige Raad en mits attest met verstrekkingscode 312756 of 312760.

Tandprothese en -implantaat Tandprothese Tussenkomst voor een tandprothese voor leden vanaf 50 jaar. Deze tussenkomst varieert van 40 tot 60 € volgens het type prothese. Tandimplantaat Een forfaitaire tussenkomst van 20 € voor een tandimplantaat voor leden van 50 jaar en ouder*, met een maximum van 200 € per periode van 7 jaar en per rechthebbende.

f Bezorg ons een officieel aanvraagformulier

ingevuld door de tandarts (het model daarvan is beschikbaar in onze kantoren en op www.fsmb.be). Voor de tandprothese dient u ons ook een origineel attest van de door de tandarts of stomatoloog uitgevoerde behandeling te bezorgen. 02 506 96 11

&

voordelengids PAGina 11


Logopedie Een tussenkomst van 5 € per zitting voor een logo­ pedische behandeling waarvoor de adviserend geneesheer een gunstig advies heeft verleend*. Ze is beperkt tot twee zittingen per week en een duur van maximaal 6 maanden. Deze tussenkomst wordt alleen toegestaan nadat de rechthebbende al zijn rechten in het kader van de verplichte verzekering heeft uitgeput. Deze tussenkomst kan maximaal vier periodes van 6 maanden worden genoten. De rechthebbende moet wel telkens een nieuwe aanvraag indienen. *De toestemming van de adviserend geneesheer ver­krijgen Vóór het begin van de behandeling dient u de toestemming van de adviserend geneesheer te vragen. U moet daarvoor een dossier indienen bij onze dienst Gezondheids­zorgen-Leden. Het dossier moet een gemotiveerd logopedisch bilan en het voorschrift van een geneesheerspecialist bevatten.

f Het

correct ingevulde modelattest (model vastgelegd door de mutualiteit) dat u opgestuurd wordt na de goedkeuring van de adviserend geneesheer. 02 506 96 11

&

PAGina 12 voordelengids

Ziekte van Alzheimer Deze ziekte heeft ingrijpende gevolgen voor de patiënt, ook financieel. Daarom bieden wij een terugbetaling van het remgeld voor de geneesmiddelen die nodig zijn bij de behandeling van de ziekte.

f Bezorg ons een attest van aflevering door de apotheker (een BVAC-attest of bijlage 30). & 02 506 96 11


Voetverzorging: pedicure/podologie Een tussenkomst van 5,50 € voor voet­ verzorging en van 8,50 € voor een podologie­ behandeling voor 60-plussers. Leden jonger dan 60 kunnen deze tussenkomst ook genieten wanneer de verzorging voor medische redenen nodig is. Zij moeten hiervoor een doktersbriefje voorleggen. De verstrekker die de verzorging of behandeling verleent, moet een overeen­komst hebben met de vzw Thuiszorg Brabant of de vzw Medische centra César De Paepe.

Huur van een ziekenhuisbed Om in alle comfort thuis te revalideren of verzorgd te worden, is het soms nodig dat u een aangepast bed heeft. Ons ziekenfonds neemt de helft van de kostprijs op zich wanneer u een ziekenhuisbed huurt in onze Medishop (zie p. 26).

& 078 15 60 30

f Bezorg ons het getuigschrift, ingevuld door

de pedicure of podoloog. Het model daarvan is door ons ziekenfonds bepaald en is beschik-­ baar in onze kantoren of op www.fsmb.be G De verstrekkingen voetverzorging en podologie zitten samen in een korf. In totaal kan u per kalenderjaar maximaal zes verstrekkingen uit de korf combineren en er een tussenkomst voor krijgen. & 02 506 96 11 Voor een afspraak met een zorgverstrekker aan huis: 078 15 60 30

voordelengids PAGina 13


Medische Centra César De Paepe De medische centra César De Paepe staan in voor kwalitatieve medische en paramedische verzorging (algemene geneeskunde, oog­ ziekten, NKO, tandheelkunde, enz.) tegen geconventioneerd tarief. Als ziekenfonds nemen wij voor onze leden het remgeld voor onze rekening voor een groot aantal verstrekkingen binnen zowel de algemene als de gespecialiseerde verzorging.

Liedekerke 1 Stationsstraat 1

& 053 66 23 95

Molenbeek 1 Gentsesteenweg 85 & 02 411 51 53

Sint-Gillis 1 Waterloosesteenweg 134 & 02 538 78 50

Tienen 1 Grote Markt 42/1 & 016 82 11 16

U vindt een medisch centrum César De Paepe in volgende gemeentes:

Ukkel 1 Sint-Jobsplein 9 & 02 375 86 84

Aarschot 1 Bogaardenstraat 25 & 016 56 86 06

Vilvoorde 1 Grote Markt 1-2 & 02 251 27 29

Asse 1 Stationsstraat 9 & 02 452 33 88

Zoutleeuw 1 Grote Markt 24 & 011 78 44 32

Diest 1 Grote Markt 31 & 013 33 41 62

Haacht 1 Stationsstraat 26 & 016 60 88 31

Halle 1 Molenborre 15 & 02 356 55 01

Laken 1 De Wandstraat 129 & 02 262 26 79

Leuven 1 Mechelsestraat 68a & 016 22 33 46

PAGina 14 voordelengids

Centrum voor Gezinsplanning ROSA Steun of informatie nodig op medisch, sociaal, juridisch of psychologisch vlak? Het centrum voor gezinsplanning ROSA ontvangt u graag voor vertrouwelijke gesprekken. Het team werkt op een dynamische manier zonder vooroordelen en zonder te beoordelen. Ook voor zwanger­schapsbegeleiding kan u bij ons terecht. & 02 546 14 33


Chiropraxie, osteopathie en acupunctuur Een tussenkomst van 12,50 € per sessie voor maximaal vijf sessies per kalenderjaar en per rechthebbende voor het geheel van de verstrekkingen chiropraxie, osteopathie en acupunctuur. De zorgverstrekker moet inzake osteopathie vermeld staan op de lijst die vastgesteld is door het Nationaal Intermutualistisch College of lid zijn van de APMMO (de beroepsvereniging voor manuele en osteopathische geneeskunde), inzake acupunctuur de hoedanigheid van geneesheer hebben en inzake chiropraxie lid zijn van een erkende vereniging.

f &

Bezorg ons de originele kwitantie, correct ingevuld door de zorgverstrekker. 02 506 96 11

Homeopathische geneesmiddelen Een tussenkomst voor de homeopathische geneesmiddelen die de dokter u voorschrijft en die u bij de apotheker koopt. Wij betalen 25 % van de aankoopprijs terug, tot 150 € per kalenderjaar en per rechthebbende.

Herstelkuur Voor de leden die na een ernstige ziekte of een operatie een herstelkuur moeten volgen, voorziet ons ziekenfonds een tussenkomst van 25 € per dag, gedurende minimaal 7 dagen en maximaal 60 dagen per jaar. Deze kuur moet gevolgd worden in één van de centra van de Socialistische Mutualiteit en dat zijn: De Ceder 1 9800 Astene-Deinze & 09 381 58 85

Zeecentrum De Branding 1 8420 Wenduine & 050 43 30 00

Les Heures Claires 1 4900 Spa & 087 77 41 61

~ Door uw dokter een formulier laten invullen

waarmee u een kuur aanvraagt. U kan het formulier verkrijgen in onze kantoren of op www.fsmb.be. U bezorgt het ons daarna terug t.a.v. de DMW-Sociale dienst. De medische directie moet vooraf toestemming geven voor de kuur. 02 546 15 12

&

f Het BVAC-attest (dat u kan vragen aan uw apotheker). & 02 506 96 11 voordelengids PAGina 15


Tegemoetkoming kort- en dagverblijf Ons ziekenfonds voorziet een tussenkomst van 18 € per dag voor de rechthebbende die in een instelling voor kortverblijf of in een erkend rustoord verblijft om de onbezoldigde persoon die hem gewoonlijk verzorgt, tijdelijk te ontlasten. Voor het dagverblijf is een tussenkomst van 6 € per dag of 3 € per halve dag voorzien. Deze tegemoetkoming is beperkt tot 28 dagen per jaar.

~ U

neemt contact op met de DMW-Sociale dienst die een sociaal verslag zal opmaken. U moet ook een origineel attest van de instelling voor kortverblijf of voor dagverblijf voorleggen. 02 546 15 12

&

Mutas, bijstand in het buitenland Mutas is de bijstandsdienst die u in het buitenland beschermt als u een ongeval hebt of onverwachts ziek wordt. De dienst omvat: > medische bijstand (alarmcentrale +32 2 272 08 80) > tussenkomst voor medische en andere kosten (verblijf, vervoer, ...) > repatriëring naar België.

& 02 506 96 11 PAGina 16 voordelengids

H

Medi'Kids Als uw kind (tot en met 18 jaar) is getroffen wordt door een ernstige ziekte, dan komt ons ziekenfonds tussen in het deel van de kosten dat te uwen laste blijft boven een franchise van 650 € per gezin. De tussenkomst kan maximaal 5 000 € per jaar bedragen.

~ Contact opnemen met onze DMW-Sociale &

dienst om een dossier op te maken. 02 546 15 12


Psychotherapie Tussenkomst van 10 €/sessie (max. 6 sessies per kalenderjaar) voor psychotherapie bij een licentiaat Psychologie die geregistreerd is bij de Psychologencommissie.

f Bezorg

ons de ingevulde getuigschrift. Het model daarvan is vastgesteld door ons ziekenfonds en is beschikbaar in onze kantoren of op www.fsmb.be. 02 506 96 11

&

Stoppen met roken Ons ziekenfonds voorziet een eenmalige tussenkomst van 50 € voor de leden die willen stoppen met roken. Om van hun tabaksverslaving af te geraken moeten zij een behandeling onder medische begeleiding volgen en een erkend therapeutisch middel gebruiken.

f Bezorg ons het voorschrift van de behande­

lende geneesheer, het correct ingevulde modelattest en het BVAC-attest. Het model van de modelattest is vastgesteld door ons ziekenfonds en is beschikbaar in onze kantoren of op www.fsmb.be. Het BVACattest kan u aan uw apotheker vragen. 02 506 96 11

&

voordelengids PAGina 17


Dieet Tussenkomst van 10 €/sessie (max. 6 sessies per kalenderjaar) voor leden die een behande­ ling tegen zwaarlijvigheid volgen bij een diëtist. De behandeling moet voorgeschreven zijn door een arts.

f Bezorg ons het voorschrift van de behande-

lende geneesheer en het ingevulde model­ attest. Het model daarvan is vastgesteld door ons ziekenfonds en is beschikbaar in onze kantoren of op www.fsmb.be 02 506 96 11

&

Weight Watchers verbeterde tussenkomst Als lid van de Socialistische Mutualiteit van Brabant, heeft u recht op: Weight Watchers Cursus > Gratis inschrijving (t.w.v. 15 €) of > Combi Pass aan 25 € in plaats van 39 €. Combi Pass is het all-inabonnement van Weight Watchers met onbeperkte toegang tot alle cursussen en continu internetbegeleiding.

+

~ Om de korting te genieten dient u enkel een

roos identificatieklevertje van onze mutualiteit af te geven aan uw Weight Watchers Coach wanneer u zich inschrijft.

Weight Watchers Online > Een korting van 20 € op het abonnement van Weight Watchers Online, een handige methode die u van thuis uit kan volgen om af te slanken.

~ Om de korting voor Weight Watchers online

te genieten moet u surfen naar www.weightwatchers.be/SocMut.

& 070 22 28 76 (0,30 €/min.) of www.weightwatchers.be

PAGina 18 voordelengids


Bril en lenzen Goed kunnen zien is belangrijk, ongeacht uw leeftijd. Daarom biedt ons ziekenfonds een flinke financiële tussenkomst bij de aankoop van brillen en lenzen. Tussenkomst van 50 € in de kosten van een montuur en brilglazen of van contactlenzen. Deze tussenkomst wordt maar één keer per leeftijdscategorie toegekend: > van 0 tot 10 jaar, van 11 tot 20 jaar, > van 21 tot 30 jaar, van 31 tot 40 jaar, > van 41 tot 50 jaar, van 51 tot 60 jaar, > van 61 tot 70 jaar, van 71 tot 80 jaar, > van 81 tot 90 jaar, van 91 tot 100 jaar, > van 101 tot 110 jaar.

korting bij optiekzaken De aankoop van een bril slorpt een groot deel van uw budget op. Wij zijn ons daarvan bewust en hebben met een aantal optiekzaken een overeenkomst gesloten. Op die manier geniet u een korting van ten minste 15 % bij de aankoop van een brilmontuur en -glazen. Er is geen leeftijdsbeperking.

~ U laat bij aankoop uw lidkaart van het zieken-

fonds zien. De korting wordt onmiddellijk van het aankoopbedrag afgetrokken. z U kunt de lijst van de deelnemende optiek-­­­ zaken verkrijgen in al onze kantoren of op www.fsmb.be.

f Bezorg ons de originele gedetailleerde fac-

tuur of het getuigschrift van aflevering en het originele voorschrift opgemaakt door de oogarts. & 02 506 96 11

voordelengids PAGina 19


Ziekenhuisopname

Een ziekenhuisopname kost vaak veel geld. Daarom voorzien wij een aantal tussenkomsten die de kost helpen dragen. Dankzij de hospitalisatie­verzekeringen Hospimut en Hospimut Plus, vermijdt u onaangename verrassingen wanneer u de ziekenhuisfactuur ontvangt.

Ziekenvervoer Ons ziekenfonds kent een tussenkomst toe in de vervoerskosten voor dringend (dienst 100 of 112) en niet-dringend medisch vervoer van uw woonplaats, hoofdverblijfplaats of plaats van het ongeval in België naar de dichtstbijzijnde en meest geschikte Belgische zorginstelling. Er wordt geen tussenkomst toegekend als het vervoer het gevolg is van de beroepsmatige beoefening van een aantal sporten. Onze tussenkomst voor niet-dringend vervoer wordt toegekend bij: – ziekenhuisopname of ontslag uit het zieken­huis – transport van een ziekenhuis naar een ander ziekenhuis dat beter uitgerust is voor de behandeling van de patiënt – opname in een goedgekeurd revalidatie­ centrum of ontslag uit zo'n instelling – dialyse – chemotherapie, radiotherapie en bijhor­ ende opvolging – hart- en multidisciplinaire revalidatie – postoperatieve zorg na een orgaan­ transplantatie – kortverblijf in een goedgekeurd centrum – effectief gebruik van de plaasterzaal – dagopname

PAGina 20 voordelengids

Wat houdt deze tussenkomst in? De tussenkomst is beperkt tot het aandeel in de vervoers- en ziekenwagenkosten dat niet gedekt is door een andere wetgeving. Ze varieert naargelang het gebruikte vervoer­ middel: zie kader p.21. Wat moet u doen om de tussenkomst te genieten voor niet-dringend vervoer per ziekenwagen, taxi en sanitaire wagen? U dient steeds Mutas te contacteren op het nummer 02 272 08 16. Mutas helpt u het meest aangewezen vervoermiddel te kiezen (ziekenwagen, taxi of sanitaire wagen). Voor


dialyse, radio- en chemotherapie dient u op het moment van het transport alleen nog het wettelijk document, dat aantoont dat het vervoer nodig was, af te geven aan de bestuurder. U betaalt dan enkel nog het remgeld van het vervoer.

Te onthouden! Bij niet-dringend ziekenvervoer per zieken­ wagen, taxi of sanitaire wagen dient u: – te bellen naar Mutas: 02 272 08 16 – het wettelijk document aan de chauffeur te geven.

Wat moet u doen om de tussenkomst te genieten voor dringend of niet-dringend vervoer per eigen wagen of helikopter? Bezorg ons een bewijs van de kosten en/of het wettelijk document dat aantoont dat het vervoer nodig was.

& 02 506 96 11 Vervoermiddel

Eigen wagen

Tussenkomst

Ons ziekenfonds biedt een tussenkomst van 0,25 € per km (minimaal 2,50 €, maximaal 20 €).

Sanitaire wagen of taxi

Ons ziekenfonds betaalt een deel van de factuur rechtstreeks aan de vervoersmaatschappij. Per transport dient u nog slechts een forfaitair bedrag te betalen van: – 20 € (10 € voor rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming) – 5 € in geval van dialyse, chemotherapie, radiotherapie en opvolging.

Ziekenwagen

Ons ziekenfonds betaalt een deel van de factuur rechtstreeks aan de vervoersmaatschappij. Per transport dient u nog slechts een forfaitair bedrag te betalen van: – 35 € (15 € voor rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming) – 5 € in geval van dialyse, chemotherapie, radiotherapie en opvolging.

Helikopter

Ons ziekenfonds biedt een tussenkomst tot max. 500 € per transport.

voordelengids PAGina 21


Implantaten en osteosynthese­materiaal De eerste 200€ van de factuur betaalt u zelf 75 % van het resterende bedrag van de factuur wordt door ons terugbetaald, met een maximum van 410€ per jaar.

f Bezorg ons de originele factuur samen met

een verklaring op erewoord waarin u aangeeft dat er geen tegemoetkoming is in het kader van een andere verzekering. 02 506 96 11

&

PAGina 22 voordelengids

U blijft ‘s nachts bij uw kind in het ziekenhuis Uw kind ligt in het ziekenhuis en u brengt de nacht door aan het ziekbed van uw zoon of dochter. Dan voorziet ons ziekenfonds in een tussenkomst van 10  € per dag gedurende maximaal 30 kalenderdagen per ziekenhuisopname. De tussenkomst wordt slechts aan één van de ouders toegekend.

f Bezorg ons de factuur of een attest van het ziekenhuis. & 02 506 96 11


Kies een hospitalisatieverzekering op uw maat ! Hospimut* en Hospimut Plus* beschermen u financieel tegen hoge ziekenhuiskosten. Als u al een hospitalisatieverzekering heeft via uw werkgever, is Hospimut Plus Continuïteit* een interessante optie.

U verkiest een opname in een gemeenschappelijke of een tweepersoonskamer en u laat u behandelen door een geconventioneerde arts? Kies dan Hospimut! Hospimut is : – een tegemoetkoming tot 12.500 € per jaar en per rechthebbende – een hoge financiële dekking bij opname in een gemeenschappelijke of een twee­ persoonskamer – een tussenkomst van 25 € per dag voor de kamersupplementen in een eenpersoonskamer – een voordelige tussenkomst in de kosten voor implantaten en prothesen (behalve voor tandimplantaten en -prothesen) – een volledige tussenkomst voor geneesmiddelen die niet door het Riziv worden terugbetaald

U wilt een sterke hospitalisatieverzekering die alle kamertypes dekt? Kies dan Hospimut Plus! Hospimut Plus is : – een tegemoetkoming zonder grensbedrag – een volledige financiële dekking bij opname in een gemeenschappelijke of een tweepersoonskamer (comfortkosten inbegrepen) – een volledige tussenkomst voor de kamer­ supplementen in een eenpersoonskamer – een sterke tussenkomst voor de ereloonsupplementen (tot drie maal de normale wettelijke terugbetaling) – een volledige tussenkomst voor implantaten en prothesen (behalve voor tand­ implantaten en -prothesen) – een volledige tussenkomst voor de geneesmiddelen die niet door het Riziv worden terugbetaald – een tussenkomst voor een verblijf in de diensten Kinderpsychiatrie, Neuro­ psychiatrie en Psychiatrie (tot 30 dagen per jaar) – een tussenkomst in de kosten voor v­ ervoer (dienst 100 en 112) naar het ziekenhuis – een tussenkomst voor de overnachting (rooming-in) van een ouder bij zijn opgenomen kind.

* Hospitalisatieverzekering van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant (VMOBB). voordelengids PAGina 23


– een tussenkomst voor de pre- en post­ operatieve verzorging en behandeling (tot 30 dagen voor en 90 dagen na de opname) – een tussenkomst tot 360 € per dag bij zieken­huisopname in het buitenland – thuisoppas bij uw kinderen wanneer u twee of meer dagen opgenomen wordt in het ziekenhuis na ongeval of onverwachte ziekte of bij een bevalling

U heeft al een hospitalisatieverzekering via een werkgever ? Kies dan Hospimut Plus Continuïteit! U vindt Hospimut Plus een interessante hospi­ talisatieverzekering, maar u bent al verzekerd via een werkgever. Dan is Hospimut Plus Continuïteit iets voor u. Want wat gebeurt er wanneer u, om welke reden dan ook, niet langer gedekt wordt door deze verzekering ? Schrijf nu in op Hospimut Plus Continuïteit. Op die manier verzekert u zichzelf ervan een sterke hospitalisatieverzekering te kunnen genieten wanneer de verzekering via de werkgever wegvalt. U hebt dan immers recht op de voorwaarden van onze Hospimut Plus-verzekering zonder de verhoogde bijdrage te moeten betalen van de leeftijdscategorie waarin u dan valt, PAGina 24 voordelengids

zonder de medische vragenlijst te moeten invullen en zonder een wachttijd te moeten doorlopen. Belangrijk! Om u te kunnen inschrijven bij Hospimut Plus Continuïteit moet u ons een attest van de hospitalisatieverzekering van de werkgever bezorgen als bewijs.

p U moet aangesloten zijn bij de Socialistische

Mutualiteit van Brabant en in regel zijn met de betaling van de bijdrage voor de aanvullende verzekering. Inschrijven bij Hospimut, Hospimut Plus of Hospimut Plus Continuïniteit moet ten laatste gebeuren in de loop van de maand vóór uw 65e verjaardag. Dit geldt zowel voor een gerechtigde als voor een persoon ten laste. Vanaf de leeftijd van 65 jaar kan u zich alleen nog inschrijven als u tot vlak voor de inwerkingtreding van het contract een premie betaalde voor een gelijkaardige verzekering bij een ander ziekenfonds of een andere verzekeringsinstelling. De algemene wachttijd bedraagt zes maanden. & 02 506 96 11 Om onze tarieven te kennen, zie p. 37.

l


AHV– aanvullende hospitalisatievergoeding* De hospitalisatieverzekering aanvullende hospitalisatievergoeding (AHV) voorziet in een forfaitaire tussenkomst van 12  € (voor aangeslotenen jonger dan 18 of ouder dan 60 jaar) of van 20 € (voor 18- tot 59-jarigen) per dag in het ziekenhuis. Het aantal ligdagen waarvoor er een tussenkomst is, wordt beperkt tot 180 per verzekeringsjaar.

p Inschrijven bij AHV is facultatief. Inschrijven

moet ten laatste gebeuren in de loop van de maand vóór de 75e verjaardag. De algemene wachttijd is zes maanden. & 02 506 96 11 Om onze tarieven te kennen, zie p. 36.

l

* Hospitalisatieverzekering van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant (VMOBB). voordelengids PAGina 25


Zorg en hulp aan huis U bent ziek, u komt net uit het ziekenhuis of u wordt een dagje ouder en u kan wel wat hulp gebruiken. Ons ziekenfonds is zich daarvan bewust en biedt daarom een reeks diensten aan die ervoor moeten zorgen dat iemand dankzij onze hulp toch thuis kan blijven wonen. Maar niet alleen dat. Ook onvoorziene situaties trachten wij een stap voor te zijn. Zo hebben wij verschillende diensten waarop u kunt terugvallen van zodra u daar nood aan hebt. Thuiszorg De opdracht van het thuiszorgcentrum is te voldoen aan uw persoonlijke noden als het op thuisverzorging aankomt. Een zorgcoördinatieteam bekijkt uw situatie, zoekt en stuurt u ten slotte de zorgverlener die u nodig hebt. De volgende vormen van ondersteuning zijn onder meer beschikbaar: thuisverpleging, logopedie, kine­ sithe­ rapie, voetverzorging*, podologie*, haarverzorging, ...

p Iedereen

die door zijn gezondheidstoestand zorg nodig heeft, kan een beroep doen op deze dienst. Voor elke paramedische zorg geeft u aan de zorgverstrekker een doktersvoorschrift. & 078 15 60 30

f *

De Socialistische Mutualiteit vergoedt een deel van de kosten voor voetverzorging en podologie. Kijk op p. 13.

Medishop De Medishop leent aan iedereen die het nodig heeft, medisch en paramedisch materieel uit. Zo kan de zorg onder de meest optimale omstandigheden verlopen. U kan er onder andere ontlenen: een rolstoel, krukken, een tillift, ...

p Het

meeste materiaal vraagt u gewoon aan en kan u dan voor een periode van maximaal drie maanden gratis ontlenen. Wilt u de hulpmiddelen langer houden, dan betaalt u een kleine bijdrage. & 078 15 60 30 PAGina 26 voordelengids

Personenalarmsysteem Dankzij het personenalarm hoeft u niet meer bang te zijn dat niemand u komt helpen als u in nood verkeert. Eén druk op de knop van het zendertje dat u om de hals draagt en u bent in contact met de alarmcentrale. De nodige hulp komt dan zeer snel op gang. Ons ziekenfonds voorziet een maandelijkse tussenkomst in de kosten voor het ontlenen van een personenalarm in het thuiszorgcentrum. Voor de personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming bedraagt de maandelijkse tussenkomst 15 € en voor de gewoon verzekerden 12 €. Het toestel moet wel gedurende minstens één maand ontleend worden.

& 078 15 60 30 Poetshulp Heeft u geen tijd om uw woning te onderhouden? Doe dan een beroep op onze schoonmaakdienst aan huis. Goed opgeleid personeel houdt zich bezig met uw huishouden, de strijk van uw gezin, het onderhoud van uw ramen en boodschappen in uw buurt. Brussel Solidaritel (6,85 €/uur) & 02 546 14 05 / solidaritel@fmsb.be Vlaams-Brabant Poetshulp (met dienstencheques) & 078 15 60 30


Advies woningaanpassing Na een huisbezoek geeft deze dienst advies over hulpmiddelen en/of woningaanpassing zodat u veilig thuis kan blijven wonen. Deze dienst is gratis!

&

078 15 60 30

Warme maaltijden Deze dienst levert warme maaltijden als u niet meer in staat bent om zelf te koken. U kan zelf de dagen van levering bepalen en de maaltijden laten aanpassen (suiker-, vet- of zoutarm). En dat alles voor een voordelige prijs.

&

078 15 60 30

Gezinszorg De erkende dienst voor gezinszorg, Thuishulp vzw, komt aan huis bij gezinnen, bejaarden en personen met een handicap om die taken over te nemen of te ondersteunen, die ze zelf niet meer of onvoldoende op zich kunnen nemen. Dat kan zijn wegens gezondheidsredenen, ouderdom, familiale omstandigheden, ongeval of handicap. De polyvalent verzorgenden staan in voor de algemene gezinstaken, hygiënische verzorging, ondersteuning en stimulering van de zelfzorg: – persoonsverzorging, hygiënische zorg, aankleden, algemene verzorging en toezicht op inname van medicatie

– huishoudelijke taken zoals maaltijden bereiden, boodschappen doen, woning onder­houden, wassen en strijken – psychosociale ondersteuning en admi­ ni­ stratieve hulp bij de courante gezinsverrich­­tingen

G De hoogte van de financiële bijdrage hangt af

van het gezinsinkomen en de gezinslasten en wordt bepaald door de overheid. & 078 15 60 30

Mindermobielenvervoer Het thuiszorgcentrum biedt sporadisch vervoer voor mensen die slecht te been zijn. Een vrijwillige chauffeur geeft u onder meer een lift naar het ziekenhuis, naar de dokter, om een bezoekje te brengen aan een vriend of familie of om boodschappen te doen.

&

078 15 60 30

Oppasdienst Vrijwillige medewerkers komen aan huis bij bejaarden, chronisch zieken en iedereen die thuis wordt verzorgd. De vrijwillige oppassers houden toezicht op de betrokken persoon en staan in voor licht verzorgende taken en aanvullende thuiszorg. Daarnaast bieden ze ook gezelschap, een luisterend oor of een helpende hand.

&

078 15 60 30 voordelengids PAGina 27


Overwacht gezondheidsprobleem? Wij staan u thuis bij! SOS-Mut is uw redder in nood bij onvoorziene medische problemen (dringende ziekenhuisopname, ongeval, plotse ziekte) of bij overlijden.

Thuisoppas voor zieke kinderen (-15 jaar) Bij een onvoorzien medisch probleem van minstens twee dagen (48 uur) SOS-MUT past op uw kind gedurende een periode van maximaal 30 uur binnen een maand vanaf de eerste ziektedag. Voor elke bijkomende oppas betaalt u 1,5 €/uur. Bij een te voorzien medisch probleem of bij een onvoorzien medisch probleem van maximaal één dag Je kunt de oppasdienst van SOS-MUT inhuren voor één dag. Dit kost je 20 €. Huishoudhulp > ! Gratis ! Wij bieden u huishoudhulp (strijken en poetsen) gedurende minimaal 3 uur per dag, met een maximum van 30 uur binnen een periode van een maand.

p onvoorziene ziekenhuisopname van meer dan

2 dagen, immobiliteit van meer dan 5 dagen door een ongeval of onvoorziene ziekte, kraamverblijf van langer dan acht dagen na een moeilijke bevalling.

PAGina 28 voordelengids


Thuisonderwijs > ! Gratis ! SOS-MUT organiseert thuisonderwijs Nederlands, Frans, Engels en Wiskunde op het niveau van lager en secundair onderwijs. Uw kind kan tot drie uur per dag les volgen (buiten de schoolvakanties), met een maximum van 30 uur binnen een periode van een maand.

p uw

kind kan het huis minstens twee weken niet verlaten door een ongeval of onvoorziene ziekte.

Opvang van ouders > ! Gratis ! We nemen de opvang van uw hulpbehoevende, inwonende ouder in handen.

Opvang van huisdieren > ! Gratis ! We brengen uw huisdier naar een dierenpension en betalen voor zijn huisvesting (max. 1 maand) daar.

p onvoorziene ziekenhuisopname van meer dan 2 dagen of immobiliteit van meer dan 5 dagen door een ongeval of onvoorziene ziekte.

& 02 546 15 90 – alle dagen, de klok rond voor de thuis­ oppasdienst bij zieke kinderen – van 8 tot 17.30 uur voor de andere diensten

p als uw inwonende gezinsleden de opvang niet

kunnen overnemen tijdens uw onvoorziene ziekenhuisopname van meer dan 2 dagen of onvoorziene immobiliteit van meer dan 5 dagen

Kinderopvang (-15 jaar) > ! Gratis ! SOS-MUT brengt uw kinderen naar school en vangt ze op. Max. 5 dagen vervoer en max. 30 uur oppas binnen een periode van een maand.

p onvoorziene

ziekenhuisopname van meer dan 2 dagen, immobiliteit van meer dan 5 dagen door een ongeval of onvoorziene ziekte, kraamverblijf van langer dan acht dagen na een moeilijke bevalling.

voordelengids PAGina 29


Vrije tijd & toerisme

Lekker ontspannen, dat is even ontsnappen aan de dagdagelijkse sleur om te genieten en tot rust te komen. En, laat ons eerlijk zijn, dat doet deugd en wat deugd doet, is goed voor uw gezondheid. Daarom bieden wij u samen met onze socioculturele verenigingen en onze vakantiepartners de mogelijkheid om te ontspannen.

H

Rode Kerstfeesten Ons ziekenfonds organiseert jaarlijks in de arrondissementen Brussel, HalleVilvoorde en Leuven een zeventigtal feesten voor de kinderen van onze leden, die in december nog geen 14 jaar geworden zijn. Na de show krijgen de kinderen een mooi pakje met lekkernijen.

&

02 506 96 11

joetz brabant Onze mutualiteit hecht veel belang aan jongeren en bekommert zich om hun welzijn. Wij bieden de kinderen van onze leden een ganse waaier aan activiteiten, vormingen en vakanties aan tegen zeer aantrekkelijke prijzen.

& 02 546 15 68 of 69

www.jeugd-fsmb.be www.joetz.be

Vrije Tijd & Gezondheid vzw Vrije Tijd & Gezondheid richt zich tot gezinnen en actieve volwassenen. Welzijn en gezondheid staan centraal in het aanbod. De activiteiten vinden plaats op uren die met een actief beroeps­ leven te combineren vallen. Vrije Tijd & Gezondheid organiseert onder meer cursussen, sport- en ontdekkings­­ activiteiten. Dat de lidkaart recht geeft op aanzienlijke kortingen in o.a. fitnesscentra is daarbij mooi meegenomen. Voor onze leden is de inschrijving (ter waarde van 50 €) bij de vzw gratis.

&

02 546 15 09

Socialistische Vrouwen Vereniging (SVV) SVV is de dynamische vrouwenbeweging van de Socialistische Mutualiteit. Wij bieden een zeer divers programma met aandacht voor vrouw- en gezinsgerichte thema's. Vraag ons gratis tijdschrift Rosa aan voor meer informatie over onze activiteiten en diensten.

& 02 546 14 01 brochure.rosa@fsmb.be

PAGina 30 voordelengids


S'Academie vzw De vzw Senioren Academie is een vereniging voor mensen in de aanloop naar hun pensioen en voor jonggepensioneerden. Deze vereniging wil met haar activiteiten rond welzijn en gezondheid bijdragen tot een vlotte overstap naar het pensioen. S’Academie organiseert onder meer thema­ dagen, aangepaste sportactiviteiten, vormingscycli en wandelingen, alsook verblijven met extra aandacht voor kwaliteit. De inschrijving bij de vzw (15 €) is gratis voor onze leden.

& 02 546 15 28 www.senioren-fsmb.be S'Plus S'Plus is een vereniging die zich richt tot gepensioneerden. Kwaliteit loopt als een rode draad door het vrijetijdsaanbod dat wordt ondersteund door lokale structuren. S'Plus organiseert ondermeer cursussen, informatienamiddagen rond thema’s die gepensioneerden bezighouden, uitstappen en verblijven.

&

S' Plus Halle-Vilvoorde: 02 546 15 29 & S' Plus Brussel: 02 546 15 03 & S' Plus Leuven: 016 20 88 69

Gehandicapten & solidariteit Onze mutualiteit besteedt extra aandacht aan de integratie van mensen met een handicap. Daarom richtte ze een vzw op die hen vrijetijdsactiviteiten aanbiedt, informatiebrochures uitgeeft en vorming organiseert. Ze biedt eveneens trajectbegeleidingen aan om op zoek te gaan naar de meest aangepaste vrijetijdsbesteding. Gehandicapten & Solidariteit wordt mee gedragen door lokale structuren. Onze leden die deelnemen aan een verblijf van Gehandicapten & Solidariteit, maken daarnaast ook aanspraak op een tegemoetkoming van 2,50 € per dag, gedurende maximaal 14 dagen per jaar.

& 02 546 14 52 www.gehandicaptenensolidariteit.be VTF Om onze leden de kans te bieden om te genieten van een gezinsverblijf, hoofdzakelijk in Frankrijk, werkt onze mutualiteit nauw samen met VTF, onze actieve partner in de sector van het sociale toerisme. Op die manier kunnen onze leden in meer dan 50 residenties terecht tegen een gunsttarief. Daarnaast maken onze leden ook aanspraak op 5 % korting op het reisaanbod van sommige touroperators.

&

02 546 14 11 vtfasbl@vtf-vacances.com voordelengids PAGina 31


Domein Westhoek

Domein Westhoek Domein Westhoek in Oostduinkerke is omringd door een beschermende duinengordel op slechts 800 meter van de zee. 91 kamers en 36 ruime appartementen vormen het kloppende hart van een aangenaam en comfortabel modern domein. De groene zones en sportterreinen liggen er uitnodigend bij. Uw voordeel als lid: – 10 % korting op overnachting en ontbijt en op de huurprijs van een appartement – 5 % korting op de arrangementen. Deze voordelen gelden niet bij speciale promoties.

& 058 22 41 00 www.domein-westhoek.be

Castel Les Sorbiers

Castel Les Sorbiers Het prachtige centrum Castel Les Sorbiers ligt aan de oever van de Maas tussen Dinant en Givet. Het comfort en de voortreffelijke keuken zullen beslist in de smaak vallen van onze leden-natuurliefhebbers. Het is het ideale vertrekpunt voor mooie wandelingen (23 uitgestippelde routes) en fietstochten (met de mountainbike bijvoorbeeld!). In de groene en gastvrije regio beleeft u een prachtige vrije tijd: sportieve happenings, culturele evenementen, folklore, mythen en legenden, muziekfestivals. Het hele jaar is er wat te doen. Onze formules voor weeken weekendverblijven zullen onze leden zeker kunnen smaken. Een andere troef van dit grote domein, het 'Maison Blanche', is afgestemd op groepsverblijven voor gezinnen, sport- of andere verenigingen en scholen. Deze gastvrije accommodatie biedt plaats aan 57 personen. Uw voordeel als lid: – 25 % korting op logies en ontbijt – 5 % op de forfaits behalve voor drank en bezoeken. Deze voordelen gelden niet bij speciale promoties.

& 082 64 31 11 www.castellessorbiers.be

PAGina 32 voordelengids


Een mutualiteit tot uw dienst! Ons ziekenfonds stelt u een reeks diensten ter beschikking die u kunt contacteren als u ze nodig hebt. Of u nu een studiebeurs wilt aanvragen, gezinshulp nodig hebt, iets wilt vragen over uw pensioen of een ziekenhuisfactuur, onze diensten doen al het nodige om u te helpen.

Sociale dienst – DMW De medewerkers van de sociale dienst bieden een kosteloze hulpverlening. De opdracht van deze dienst bestaat uit: – Informatie, advies geven en bemiddeling om een maximum aan rechten te verkrijging – Zorgbegeleiding om mensen zo lang mogelijk thuis te houden  – Psycho-sociale begeleiding bij verlies­ verwerking  – Trajectbegeleiding  – Aanvragen indienen bij de bevoegde instanties voor personen met een handicap – Vragen over de Vlaamse zorgverzekering beantwoorden.

&

02 546 15 12 Voor zitdagen in uw buurt of een afspraak met de maatschapelijk assistent van uw gemeente surf naar www.fsmb.be onder de rubriek "adviserende diensten".

matie. Wanneer u met pensioen bent, kunnen wij controleren of u wel krijgt waarop u recht hebt.

&

02 506 99 17 Telefonische hulpverlening van 8.30 tot 12.00 uur (gesloten op woensdag) Voor de zitdagen in uw buurt surf naar www. fsmb.be onder de rubriek "adviserende diensten".

Juridische dienst De Socialistische Mutualiteit wil u uw rechten en plichten in de ziekteverzekering laten kennen. Daarom hebben wij deze dienst speciaal opgericht om u hulp, bijstand en informatie te verschaffen over de honoraria van zorgverleners, ziekenhuisfacturen (controle en nazicht), getuigschriften voor verstrekte hulp en medische ongevallen.

&

02 506 98 61 (telefonische permanentie vanaf 14.00 uur)

Pensioendienst Onze Pensioendienst helpt u graag wanneer u een vraag of een probleem heeft i.v.m. uw pensioen. Voor u met pensioen gaat, kan onze dienst berekenen welke uitkering u mag verwachten. Tijdens het onderzoek van uw dossier helpen wij u en krijgt u de nodige infor-

voordelengids PAGina 33


Hoe kan u ons contacteren? U een volledig en gevarieerd geheel van voordelen en diensten aanbieden, is eigenlijk vanzelfsprekend. Wat wij even belangrijk vinden, is dat dit alles voor u toegankelijk is. Wij willen dicht bij u staan. Onze prioriteit is het u gemakkelijk te maken en ervoor te zorgen dat u bij ons kunt binnenlopen zonder al te veel kilometers te moeten afleggen, op het moment dat u dat wil.

Kantoren Een honderdtal kantoren, verspreid over het grondgebied van Brussel en Vlaams-Brabant, geven een menselijk gelaat aan ons ziekenfonds. U bent er steeds welkom. Uw mutualiteit op afspraak Iedereen kan een afspraak maken bij ĂŠĂŠn van onze medewerkers. In alle vertrouwen kan u dan bepaalde zaken bespreken zoals: hospitalisatieverzekering, aanvullende verzekering, inschrijving, verandering van mutualiteit, arbeidsongeschiktheid, verhoogde tegemoetkoming/OMNIO, enz. De afspraken vinden plaats in de volgende kantoren:

Aarschot 1 Bogaardenstraat 25 woensdag van 13 tot 16.30 uur & 016 56 74 31 Brussel 1 Zuidstraat 111 maandag van 9.30 tot 12 uur & 02 506 96 03

Elsene 1 Vleurgatsesteenweg 19 donderdag van 13 tot 16.30 uur & 02 649 50 64 Halle 1 Molenborre 15 dinsdag van 13 tot 16.30 uur & 02 360 30 39 Leuven 1 Mechelsestraat 70/72 maandag van 13 tot 16.30 uur & 016 22 57 04 PAGina 34 voordelengids

Liedekerke 1 Stationsstraat 1 donderdag van 13.30 tot 16.30 uur & 053 66 90 89 Tienen 1 Grote Markt 42/1 woensdag van 13 tot 16.30 uur & 016 81 23 23


Mobi-Mut: de mobiele kantoren Het is voor u moeilijk om naar onze kantoren te komen? Dan komen onze kantoren naar u! De dienst Mobi-Mut bestaat uit vier mobiele kantoren die de gemeenten van VlaamsBrabant bedienen waar wij geen vestiging hebben. De service die de mobiele kantoren leveren is dezelfde als in de vaste. Bovendien zorgt een gescheiden wachtruimte voor een optimale discretie. Bedrijven Onze loketmedewerkers bezoeken regelmatig ongeveer 210 bedrijven. Op die manier kunnen de werknemers die lid zijn van ons ziekenfonds, hun doktersbriefjes afgeven en hun verrichtingen met ons ziekenfonds afhandelen.

&

02 506 96 11

www.fsmb.be Onze website is niet alleen een enorme bron van informatie op het gebied van gezondheid, u kunt er ook een heleboel verrichtingen afhandelen. Phone Mut Uw ziekenfonds aan de andere kant van de lijn, wat is er nog gemakkelijker ? De dienst is alle dagen, de klok rond bereikbaar. U kan uw roze

identificatieklevers aanvragen of een document voor een verblijf in het buitenland, ‌

&

02 502 52 50

Self-Mut-Plus Self-Mut-Plus is een netwerk van interactieve terminals die dagelijks toegankelijk zijn in sommige van onze kantoren van 7 tot 21 uur. U kan er rustig uw eigen dossier inkijken, identificatieklevers of verschillende attesten afdrukken, uw SIS-kaart en uw lidkaart bijwerken, ‌ en dat zonder het lange wachten aan het loket. Momenteel kunt u Self-MutPlus vinden in: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aarschot, Bogaardenstraat 25 Anderlecht, Sint-Guidocorso 13 Brussel, Zuidstraat 111 Diest, Grote Markt 31 Etterbeek, Waversesteenweg 706 Haacht, Stationsstraat 26 Halle, Molenborre 15 Leuven, Mechelsestraat 70/72 Liedekerke, Stationsstraat 1 Molenbeek, Gentsesteenweg 122 Tienen, Grote Markt 42/1 Vilvoorde, Grote Markt 1 Vorst, Brusselsesteenweg 51

&

02 506 96 11

voordelengids PAGina 35


Tarieven 2013 Om de voordelen in deze gids te genieten, moet u natuurlijk wel in orde zijn met uw bijdragen. Dit is een lijst met de belangrijkste tarieven.

Bijdrage voor de aanvullende verzekering

Gerechtigde

6,00 €/maand

De personen (kind, partner, samenwonende, enz.) ingeschreven als persoon ten laste van een gerechtigde, genieten de voordelen en diensten van de aanvullende verzekering gratis.

jaarlijkse premie AHV (Aanvullende Hospitalisatievergoeding)*

van 0 tot 17 jaar

12,84 €

van 18 tot 59 jaar

32,04 €

van 60 tot 74 jaar

58,80 €

75 jaar en ouder

68,40 €

PAGina 36 voordelengids


jaarlijkse premie Hospimut*

van 0 tot 24 jaar

33,84 €

van 25 tot 49 jaar

67,68 €

van 50 tot 59 jaar

101,52 €

van 60 tot 64 jaar

135,36 € 203,04 €

vanaf 65 jaar

premie Hospimut Plus*

premie Hospimut Plus Continuïteit*

Bent u bij inschrijving jonger dan 45 jaar? Dan betaalt u ... per jaar als u jonger bent dan 18 jaar 53,28 €

Bent u bij inschrijving jonger dan 45 jaar? Dan betaalt u ... per jaar als u jonger bent dan 18 jaar

15,96 €

van 18 tot en met 24 jaar

66,24 €

van 18 tot en met 24 jaar

20,04 €

van 25 tot en met 49 jaar van 50 tot en met 59 jaar

180,96 €

van 25 tot en met 49 jaar van 50 tot en met 59 jaar

54,24 €

223,68 €

vanaf 60 jaar 392,52 € Bent u bij inschrijving tussen 46 en 49 jaar? Dan betaalt u ... per jaar tot en met 49 jaar 190,08 € van 50 tot en met 59 jaar

234,84 €

67,20 €

vanaf 60 jaar 117,72 € Bent u bij inschrijving tussen 46 en 49 jaar? Dan betaalt u ... per jaar tot en met 49 jaar

57,12 €

van 50 tot en met 59 jaar

70,56 €

vanaf 60 jaar 412,20 € Bent u bij inschrijving tussen 50 en 54 jaar? Dan betaalt u ... per jaar tot en met 59 jaar 246,00 €

vanaf 60 jaar 123,60 € Bent u bij inschrijving tussen 50 en 54 jaar? Dan betaalt u ... per jaar

vanaf 60 jaar 431,76 € Bent u bij inschrijving tussen 55 en 59 jaar? Dan betaalt u ... per jaar tot en met 59 jaar 335,52 €

vanaf 60 jaar 129,48 € Bent u bij inschrijving tussen 55 en 59 jaar? Dan betaalt u ... per jaar tot en met 59 jaar 100,56 €

vanaf 60 jaar 588,84 € Bent u bij inschrijving tussen 60 en 64 jaar ? Dan betaalt u ... per jaar vanaf 60 jaar 667,32 €

vanaf 60 jaar 176,52 € Bent u bij inschrijving tussen 60 en 64 jaar ? Dan betaalt u ... per jaar vanaf 60 jaar 200,28 €

tot en met 59 jaar

73,92 €

* Hospitalisatieverzekering van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant (VMOBB). voordelengids PAGina 37


Index

Met deze index, vindt u in één oogopslag het voordeel of de dienst die u zoekt.

A

F

Aansluiting bij een sportclub of een fitnesscentrum Acupunctuur Adoptie (premie) AHV-Aanvullende hospitalisatievergoeding Ambulante zorg Anticonceptie

Fitnesscentrum 8 15 4 25 10 7

B Baarmoederhalskanker (preventie) 6 Baarmoederhalskanker (vaccinatie) 7 Babymateriaal 4 Bedrijfsbezoeken 35 Borstkanker (preventie) 6 Bos-, sneeuw- en zeeklassen 5 Bril en lenzen 19

C Centrum voor gezinsplanning César De Paepe Chiropraxie Contraceptief implantaat

14 14 15 7

D Dagverblijf Darmkanker (preventie) Dieet Dienstencheques PAGina 38 voordelengids

16 6 18 26

8

G Geboortepremie Gehandicapten & Solidariteit Gezinsplanning Gezinszorg

4 31 5 27

H Herstelkuur Homeopathie Hospimut Hospimut Plus Hospimut Plus Continuïteit Huisdieren (opvang) Huishoudhulp

15 15 23 23 24 29 28

I Implantaten In-vitrofertilisatie (ivf) Intracytoplasmatische sperma injectie (icsi)

22 4 4

J Joetz Brabant Jongerensparen Juridische dienst

30 4 33


K Kankeropsporing Kantoren Kerstfeesten (Rode) Kinderopvang Kind in het ziekenhuis Kortverblijf

Ouders (opvang) 6 34 30 29 22 16

L Logopedie

12

M Maaltijden aan huis Mammografie Materiaal ontlenen Medi’Kids Medische Centra Medishop Mobi-Mut (mobiele kantoren) Mindermobielenvervoer Morning-afterpil Mutas

27 6 26 16 14 26 34 27 7 16

O Oppasdienst Optiekzaken Orthodontie Osteopathie Osteoporose (preventie) Osteosynthesemateriaal

27 19 11 15 6 22

29

P Pedicure Pensioendienst Phone Mut Pil (anticonceptie) Pleisterpil Podologie Poetshulp Prikpil Prostaatkanker (preventie) Psychotherapie Personenalarmsysteem

13 33 35 7 7 13 26 7 6 17 26

R Raadplegingen voor het jonge kind 5 Reisbijstand (Mutas) 16 Remgeld 4-10 Roken (stoppen) 17

S S-Plus 31 S’Academie vzw 31 Self-Mut-Plus (interactieve terminals) 35 Senioren 31 Sociale dienst 33 Socialistische Vrouwen Vereniging (SVV) 5-30 Sorbiers (Castel Les) 32 voordelengids PAGina 39


SOS-Mut Spiraaltje Sportclub Sportkamp

28 7 8 8

T Tandimplantaat Tandprothese Tandzorg (preventieve) Tarieven (aanvullende verzekering, Hospimut, enz.) Thuisbijstand Thuisonderwijs Thuisoppas zieke kinderen Thuiszorg

11 11 7 36 5-28 5-29 5-28 26

U Uitstrijkje

6

V Vaccinaties Vaginale ring Verzorgenden (polyvalent) Viva-Mama Voetverzorging Vrije Tijd & Gezondheid vzw Vrouwen (SVV) VTF (sociaal toerisme)

PAGina 40 voordelengids

7 7 27 5 13 30 5-30 31

W Website Weight Watchers Westhoek (Domein) Woningaanpassing

35 18 32 27

Z Zieke kinderen Ziekenhuisbed Ziekenhuisopname (tussenkomsten) Ziekte van Alzheimer Ziekenvervoer Zwanger raken (ivf-icsi) Zwangerschapsraadplegingen

28 13 22 12 20 4 5


Meer weten?

> Bel naar 02 506 96 11, van maandag tot vrijdag, tussen 8.15 en 12 u. en tussen 12.45 en 16 u. (15 u. op vrijdag)

a Surf naar www.fsmb.be * Mail naar mail@fsmb.be , Schrijf naar Socialistische Mutualiteit, Zuidstraat 111, 1000 Brussel

v Phone Mut (de klok rond), bel naar 02 502 52 50 om roze klevers, de Europese ziekteverzekeringskaart en andere documenten te ontvangen.

s Contacteer onze mutualistische raadgevers in een van

Verantwoordelijke uitgever: M. Michiels - Zuidstraat 111 - 1000 Brussel – 02 506 96 11

onze kantoren of Mobi-Muts (onze mobiele kantoren)

Bent u nog geen lid van de Socialistische Mutualiteit? Wilt u een efficiënte dienstverlening krijgen, verschillende voordelen en tussenkomsten genieten en onmiddellijke terugbetalingen aan het loket ontvangen? En dat voor een voordelige prijs? Kies dan voor de Socialistische Mutualiteit! Naar ons ziekenfonds overstappen is heel gemakkelijk. U hoeft niets te doen. Wij doen al het nodige, van a tot z. Neem gerust contact met ons op!

Socialistische Mutualiteit van brabant

Toegankelijke gezondheid voor iedereen !

Gd Avantages 2013 BAT NL