Page 1

reis wijzer

Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant

Verantwoordelijke uitgever: Michel Michiels, Zuidstraat 111 - 1000 Brussel

Š Corbis


Inleiding

In deze Reis Wijzer leest u alles over hoe u met een gerust hart op vakantie kan vertrekken. Welke documenten moeten er zoal mee in de bagage? Wie belt u wanneer er u iets overkomt? Bestaat er een dienst die in uw plaats alles kan regelen als u gezondheidsproblemen hebt? En wat als u arbeidsongeschikt wordt en niet meer naar BelgiĂŤ kan terugkeren? Deze gids bundelt alle vragen en antwoorden over slim op reis gaan. Een onvoorbereide vakantie met nare verrassingen als gevolg behoort vanaf nu tot het verleden. De Socialistische Mutualiteit, uw ziekenfonds, staat aan uw zijde. Ook in het buitenland.


Reis Wijzer Informatiegids van de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant Verantwoordelijke uitgever: Michel Michiels, redactie: Dienst Infocom, foto’s: Jacky Delorme, Corbis vormgeving: Mordicus, druk: Dessain, oplage: 13.000 exemplaren, uitgave: maart 2010 Redactieadres: infocom@fsmb.be


Inhoud pagina 4

pagina 9

5

10 Documenten om zeker mee te nemen 10 In Europa:

Eurocross, uw bijstand in het buitenland Medische bijstand van op een afstand 6 Repatriëring naar België 7 De tussenkomsten

7 Medische kosten in het buitenland

8

8

Verplaatsingsen verblijfkosten Voorwaarden voor tussenkomst

Praktisch

de Europese ziekte verzekeringskaart 12 Buiten Europa

13 Tips voor trips

pagina 14

Arbeids­ ongeschiktheid

pagina 16

Reisapotheek


Eurocross, uw bijstand in het buitenland

Eurocross is een bijstandsdienst die u beschermt als u in het buitenland een ongeval krijgt of onverwachts ziek wordt. De internationale alarmcentrale staat de klok rond voor u klaar op +32 2 272 08 80. Eurocross verzorgt de medische bijstand, de repatriĂŤring en voorziet verschillende tussenkomsten.


pagina 5

Medische Wat doet Eurocross bijstand van concreet? op een Eurocross neemt alle nodige afstand , Niemand ziet zijn vakantie graag in het water vallen door een ongeval of een probleem met de gezondheid. Overkomt het u toch, dan kan u gerust zijn: aan de andere kant van de lijn staan de medewerkers van Eurocross klaar om u te helpen. Contacteer de medewerkers van Eurocross en leg uw probleem uit. De hulpverlening komt meteen op gang!

contacten om u te helpen. Eurocross verleent een betalingswaarborg of financieel voorschot, indien dat nodig is.

, Eurocross verzekert u de best mogelijke verzorging. Zo contacteert Eurocross de buitenlandse zorgverstrekkers of de inrichting waar u op­– genomen bent. Indien u dat wenst, kunnen de artsen van Eurocross overleggen met de arts die u behandelt. , Eurocross verwittigt uw verwanten in België wanneer u in het ziekenhuis ligt. , Eurocross bezorgt u zo vlug mogelijk geneesmiddelen, prothesen en toestellen als die in het buitenland niet te vinden zijn. , Eurocross organiseert, indien nodig, uw vervoer naar een ander ziekenhuis.

Er is niemand die u beter advies kan geven dan de mede­ werkers van Eurocross. Wat u in welke omstandigheid moet doen, bij Eurocross krijgt u het te horen. Slimme reizigers hebben daarom altijd het nummer van de Eurocross-centrale op zak.

+ 32 2 272 08 80


Eurocro Repatriëring Wat zijn de naar België terugbetalings­ voorwaarden?

Soms is het echt niet aangewezen dat u nog langer in het buitenland blijft: de herstelperiode is te lang, in België kan u beter geholpen worden of de verzorging in het buitenland is gewoon te duur. Eurocross repatrieert u dan naar België en neemt de vervoerskosten integraal op zich.

, De repatriëring moet medisch verantwoord zijn en georganiseerd zijn door Eurocross. , De tussenkomst is beperkt tot de kosten die de interna­ tionale alarmcentrale heeft aan de repatriëring van de zieke of het slachtoffer van een ongeval tot aan de woon­­plaats of vaste verblijf­plaats in België of tot aan de Belgische verpleeginrichting die het dichtst bij zijn woonplaats of vaste verblijfplaats is gelegen. Beperkingen Er is geen tussenkomst voor , de verplaatsing van en naar de plaats van verzorging als u met het oog op een speciale behandeling naar het buitenland gaat (formulier E112). Dat geldt ook voor eventuele verblijfskosten.

pagina 6

betreft van een op het ogenblik van vertrek reeds bestaande lichamelijke of psychische aan­doening of prestaties die nodig zijn om de continuïteit van de medische verzorging te verze­ keren.

, De kosten worden niet terug­­betaald wanneer die gemaakt zijn tijdens een verblijf in een land waarvoor de Federale Overheidsdienst van Buiten­ landse Zaken op de datum van vertrek een negatief reisadvies gaf. , De kosten worden niet terug­ betaald wanneer ze het gevolg zijn van een voorafgaande intentie om zich in het buitenland te laten verzorgen. Bij een overlijden gelden andere regels:

, Boekt u een vliegreis zonder retourticket, dan wordt de tussenkomst verminderd met de prijs van het retourticket. Deze regeling geldt niet voor studenten die in het buiten­ land studeren of stage lopen.

Worden terugbetaald: – de postmortembehandeling en het kisten – het plaatselijke vervoer van het stoffelijke overschot – de repatriëring naar België van het stoffelijke overschot – het vervoer van het stoffelijke overschot naar een begraafplaats in het buitenland. De kosten mogen niet hoger zijn dan de kosten voor de repatriëring naar België. – de kist is verzekerd tot maximum 1.000 EUR.

, De kosten worden niet terug-­ betaald wanneer het voorspel­ bare medische verzorging in het kader van een behandeling

Worden niet terugbetaald: – de kosten voor het vervoer van een urne.


pagina 7

oss, uw bijstand in het buitenland de Medische kosten in tussenkomsten het buitenland Het is niet meer dan normaal dat u geen extra geld mee op reis neemt om eventuele ziektekosten te kunnen betalen. Dat hoeft ook niet, want Eurocross helpt u die kosten te dragen die u niet voorzien had en springt in als er u iets overkomt.

Eurocross dekt het verschil tus­­­­sen de dokters-, apothekers- of ziekenhuiskosten in het buiten­ land en de terugbetalingen van de sociale zekerheid. Deze tussenkomst geldt voor alle landen en er is geen maximum vastgelegd. Voor de ambulante zorgen (raadplegingen, geneesmiddelen, ...) is er een franchise van 25 EUR per dossier, per rechthebbende en per verblijf. Het ziekenfonds komt tussen: , voor dringende zorgen die niet kunnen wachten tot u terug in België bent , in de kosten voor diagnose en behandeling die erkend zijn door de Belgische ziekte­­ verzekering of door de ziekte­ verzekering van het land waar u verblijft , als de verzorging niet het doel van uw reis naar het buitenland was , als de verzorging bij de afreis naar het buitenland redelijker­­­ wijs onvoorzien was , als de verzorging noch te wij-­ t­ en is aan betaalde sport­ beoefening, noch aan een ongeval bij een gevaarlijke sport zoals buiten de piste skiën, alpinisme, valschermspringen, parasailing, diepzee­ duiken, speleologie, parapente, benjispringen, rafting, cañoning, rodelen, delta-

plane, bobslee, zeilvliegen, schansspringen, paragliding, ijsklimmen enzovoort. Het ziekenfonds verleent nooit een tussenkomst voor: , de aflevering van verband­ artikelen, kosten voor een thermale kuur, kosten voor een herstelkuur, dieet­­be­­ handelingen, schoonheidsbehandelingen, acupunctuur en homeopathie , kosten te wijten aan een zware fout gepleegd door de rechthebbende , geneesmiddelen die niet in de Belgische ziekteverzekering zijn opgenomen en die in het buitenland worden aan-­ geschaft met een voorschrift van een Belgische zorg­ verstrekker , geneesmiddelen en verbandartikelen die zonder doktersvoorschrift worden aangekocht in het buitenland.

Bijzonderheden – prothesen en toestellen: geen tussenkomst voor de afleve­ ring, wel een tussenkomst (maximum 375 EUR) voor de vervanging of herstelling van prothesen. Voor tandprothesen geldt er een tussenkomst van maximum 100 EUR. – brilglazen, montuur, contactlenzen: geen tussenkomst, noch voor de aflevering, noch voor de vervanging.


Verplaatsings- en verblijfkosten Eurocross komt voor de zieke of het slachtoffer en/of voor één reisgenoot tussen in de kosten voor het vervoer: , van de plaats van het ongeval of de verblijfplaats naar het ziekenhuis , van het ziekenhuis naar de verblijfplaats , van een ziekenhuis naar een ander. Zijn er bijkomende verblijfkosten, dan komt Eurocross ook hier tussen. Als basis geldt de prijs voor een overnachting met ontbijt. De tussenkomst voor deze kosten is beperkt tot maximum 1.100 EUR. U moet steeds alle nodige documenten en betalings­ bewijzen kunnen voorleggen zoals facturen, ontvangst­ bewijzen, kwijtingen. Om deze tussenkomst te kunnen genieten moet u steeds bellen naar Eurocross.

Voorwaarden voor tussenkomst Om deze voordelen te genieten, moet u aan een aantal voor­ waarden voldoen:

, in orde zijn met de verplichte ziekteverzekering , in orde zijn met de bijdrage van de aanvullende verzekering , in België verblijf houden wanneer de zorgen worden verstrekt , het moet gaan om een recreatief verblijf van maximum drie maanden per kalenderjaar. Dus niet voor: – personen die in het buiten­ land verblijven omwille van beroepsredenen – personen die hun verblijfplaats naar het buitenland hebben overgebracht. Studenten: Studenten die in het buitenland studeren of stage lopen, genie­ ten ook van Eurocross en zijn een heel jaar gedekt. De stu­ denten moeten: , tussen 17 en 25 jaar oud zijn , genieten van het recht op kinderbijslag in de Belgische sociale zekerheid , in het betreffende land een Europese ziekteverzekerings­ kaart (EZVK) voorleggen.

Deze supplementaire dekking voor studenten geldt enkel voor de EER-landen (zie de lijst op p.15) en Zwit­ serland.

Wanneer moet u Eurocross verwittigen? Bij een opname in het ziekenhuis: neem zonder uitstel contact op met Eurocross of in ieder geval binnen 48 uur. Een goede raad: wat er ook gebeurt, welke medische kosten u ook hebt, bel steeds zo vlug mogelijk naar Eurocross. Een franchise van 25 EUR wordt steeds afgehouden wanneer het geen ziekenhuisopname betreft. Zuurstof nodig op reis? Wanneer u in het kader van een behandeling zuurstof nodig hebt tijdens uw vakantie, moet u contact opnemen met Eurocross: – 4 weken op voorhand wanneer u zuurstof nodig hebt op het vliegtuig – 2 weken op voorhand wanneer u zuurstof nodig hebt tijdens uw verblijf in het buitenland. U dient wel in het bezit te zijn van een akkoord voor zuurstoftherapie in België.


pagina 9

Praktisch

U weet nu wat Eurocross u allemaal te bieden heeft. Op de volgende bladzijden leest u wat u op praktisch vlak moet doen. Welke documenten moeten zeker mee op reis? Welke stappen moet u ondernemen voor, tijdens en na uw vakantie?


Documenten In Europa: om zeker mee de Europese ziekte­ te nemen verzekeringskaart In de meeste Europese landen hebt u de Europese ziekteverzekeringskaart nodig om bij ziekte verzorgd te worden. Deze kaart is maximum twee jaar geldig. De duur van de geldigheid hangt samen met uw rechten bij het ziekenfonds. Waar kan ik de kaart bekomen? U vraagt de kaart aan in onze kantoren of op 02 506 96 11. Wat moet ik met de kaart doen als ik op vakantie ziek word of een ongeval heb? Met de kaart kan u in uw vakantieland een terugbetaling krijgen voor de zorgen die u gekregen hebt. In de meeste landen van de EER moet u zich daarvoor eerst gaan inschrijven bij een verzekeringsinstelling. Daar vraagt u bij welke arts of in welk ziekenhuis u recht hebt op een terugbetaling. Dit zijn de instanties waar u de Europese ziekteverzekeringskaart moet voorleggen*:

pagina 10

2 Bulgarije: Nationale Kas voor de Ziekteverzekering Krécimstraat 1 – 1407 Sofia Tel.: 359 (2) 965 91 30 D www.nhif.bg 2 Cyprus: Ministry of Health. D www.moh.gov.cy

2 Denemarken: de bevoegde amtskommune (plaatselijk be­­ stuur). In Kopenhagen is dat de Magistrat, in Frederiksberg het Kommunalbestyreisen. Naar de (tand)arts of apothe­ ker kan u meteen gaan, u hoeft niet eerst in te schrijven. 2 Duitsland: de Allgemeine Ortskrankenkasse. Met het ziekenblad dat u daar krijgt, gaat u naar de dokter of het ziekenhuis. 2 Estland: Eesti Haigekassa. D www.haigekassa.ee 2 Finland: het plaatselijke kan­ toor van de Kansaneläkelaitos. 2 Frankrijk: Caisse primaire de sécurité sociale. Met de ‘feuille de soins’ die u door de arts of polikliniek werd overhandigd, hebt u recht op de terugbetaling. 2 Griekenland: plaatselijk kan­­­toor van de IKA. U krijgt een gezondheidsboekje. Zonder dit boekje worden geen verstrekkingen verleend. D www.ika.gr 2 Groot-Brittannië en NoordIerland: u hoeft niet eerst in te schrijven bij de National Health Service of de Local Health Authorities. Vraag er wel naar de lijst van de erkende artsen, apothekers en ziekenhuizen. 2 Hongarije: Országos Egészségbiztositási Pénztár Nemzetkozi es Europai. Vaci utca 73A, 1139 Boedapest Tel. 0036 1350 1618 2 Ierland: één van de acht regionale gezondheidsbureaus (Health Boards).

*Uitgezonderd Kroatië waar u een BE.HR.111 dient voor te leggen.


pagina 11

Praktisch Documenten om zeker mee te nemen

2 IJsland: één van de kantoren van het Staatsinstituut voor de sociale zekerheid (Tryggin­ gastofnun rikisins). 2 Italië: Azienda Unità Sanitaria Locale. U krijgt er een verzorgingskaart. 2 Kroatië*(BE.HR.111): Rijksinstituut voor Ziekte­ verzekering – Kroatië Margaretska 3 – P.P. 157 HR-10002 Zagreb Tel.: + 385 (0) 1 48 06 333 D www.hzzo-net.hr 2 Letland: Veselibas Obligatas Apdrosinasanas Valsts Agentura. 2 Litouwen: Valstybine ligoniu kasa. D www.vlk.lt 2 Luxemburg: regionale ziekenkas van uw verblijfplaats. 2 Malta: Ministry of Health, the elderly and community care. D www.sahha.gov.mt 2 Nederland: een plaatselijk kantoor van het Algemeen Nederlands Onderling Zieken­ fonds. U kan ook rechtreeks naar de arts gaan tijdens de uren waarin het ziekenfonds­ tarief geldt. 2 Noorwegen: het plaatselijke Trygdekontor (verzekeringskantoor). U kan ook medische hulp inroepen zonder eerst contact op te nemen met een kantoor. Toon steeds uw kaart. 2 Oostenrijk: plaatselijk kantoor van de Gebietskrankenkasse. 2 Polen: Centrala Narodowego

Funduszu Zdrowia. D www.nfz.gov.pl

2 Portugal: voor het vasteland: op de Administraçao Regional de Saúde (regionale administratie voor de gezondheid) van de verblijfplaats. Voor Madeira: Direcção Regional de Saúde Pública te Funchal. Voor de Azoren: Direcção Regional de Saúde Pública te Angra do Heroísmo. 2 Roemenië: Casa National de Asiggurari de Sanatate Calea Calarasilor 248 BL. S 19, sector 3 – Boekarest Tel: (+4421) 302 62 47 2 S l o v e n i ë : Z a v o d z a zdravstveno zavarovanje Slove­ nije. D www.zzzs.si 2 Slowakije: Vseobecna Zdravotna Poistovna Pobocka. 2 Spanje: u hoeft niet eerst in te schrijven bij een plaatselijk kantoor van de INSS. Vraag er wel de lijst aan van de erkende artsen, apothekers en zieken­ huizen.D www.msc.es 2 T s j e c h i ë : Centrum mezistátních úhrad. 2 Zweden: het Försäkringskas­ san (verzekeringsfonds) van de verblijfplaats. 2 Zwitserland: de Gemeinsa­ me Einrichtung K.V.G./ l’Insti­ tution LAMal in Solothurn. D www.kvg.org


Buiten Europa België heeft op vlak van de sociale zekerheid verdragen gesloten met Algerije, ex-Joe-­ goslavië, Marokko, Tunesië, Turkije en Australië. Als u met vakantie gaat naar één van deze landen, dan moet u bij ons ziekenfonds specifieke formulieren aanvragen:

2 voor Algerije: document B.Alg.8. Dit document legt u op vakantie voor bij de Caisse Nationale des Assurances Soci-­ ales et des Accidents du Travail (CNASAT). U ontvangt een ziek-­ teblad en kan verzorging krijgen. Verblijf van maximum 45 dagen. 2 voor de landen van ex-Joe­ goslavië: document B.Y.11. U gaat ermee naar een plaatselijke vereniging voor ziekteverzekering. De adressen bekomt u bij de plaatselijke overheid. U ontvangt een ziekteblad. Ver­ blijf van maximum 45 dagen. 2 voor Marokko: geen. Laat u verzorgen en hou goed alle bewijsstukken bij (ook de geneesmiddelenverpakking en de bijsluiters). Op basis van deze documenten wordt u in België vergoed volgens de Belgische wetgeving. Verblijf van maximum 45 dagen. 2 voor Tunesië: document B.Tun.11. Leg het document voor in een gewestelijk kantoor van de Caisse Nationale de Sécu­rité Sociale. Pas daarna kan u ver-

zorging krijgen. Verblijf van maximum 60 dagen. Het is ver­plicht uw medische kosten ter plaatse te laten terugbetalen.

2 voor Turkije: document B.T.8. Alvorens u een arts raadpleegt, toont u de B.T.8 in een gewestelijke dienst van de Sosyal Sigortalar Kurumu (instantie voor sociale zekerheid). Daar krijgt u een lijst van erkende artsen. De dienst voor sociale verzekeringen betaalt u uw verzorging terug. Verblijf van maximum 45 dagen.

!

!

2 voor Australië Nieuw Sinds 1/09/09 kunnen mensen die onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving, hun verzorging in openbare Medicare-instellingen in Aust­ralië terugbetaald krijgen dankzij de Europese ziekte­ verzekeringskaart (EZVK). Voor wie? Belgische rechthebbenden, studenten en gedetacheerde werknemers. Voorwaarden? – Ziekenhuisopnames en medische verstrekkingen zijn gratis als de patiënt zich duidelijk kenbaar maakt als ‘Medicare patiënt’. Hiervoor dient u uw EZVK en uw paspoort voor te leggen. – Bij bepaalde huisartsen en specialisten dient u eerst zelf te betalen, waarna u (een deel van) de kosten terugbetaald kan krijgen op een Medicare-kantoor op vertoon van uw EZVK en

paspoort. – Geneesmiddelen die opgenomen zijn in de lijst opgesteld door de bevoegde autoriteiten, zijn terug­ betaalbaar. Er is geen terugbetaling voor ziekenwagenvervoer, tand­verzorging en verstrekkingen buiten het openbare Medicaresysteem. Meer info? www.medicareaustralia.gov.au

! Opgelet:

Met alle andere landen is er geen verdrag. Gaat u op vakantie naar een ander land, dan kan u wel nog altijd een beroep doen op Eurocross, op voorwaarde dat u in orde bent met de aanvullende verzekering. U bent in het buitenland en u bent uw Europese ziekteverzekeringskaart of een soortgelijk document toch vergeten? Bel gewoon naar Eurocross (+ 32 2 272 08 80) en alles wordt geregeld.


pagina 13

Praktisch Tips VOOR voor trips uw vertrek , Contacteer het ziekenfonds voor uw vertrek om zeker te zijn dat u aan alle voorwaarden voldoet om aanspraak te maken op de voordelen van de dienst Eurocross. , Zorg ervoor dat u in het bezit bent van alle nodige documenten (Europese ziektever­ zekeringskaart of gelijkaardig document). Daarvoor komt of belt u naar het ziekenfonds en wij zorgen dat u de juiste documenten opgestuurd krijgt. + + + + + + + + + + + + +

TIJDENS uw vakantie , Meteen de alarmcentrale EUROCROSS opbellen, zeker als u in het ziekenhuis opge­ nomen moet worden. Bij uw eerste oproep zorgt u ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt: naam en voornaam, woonplaats, geboortedatum, aanslui­ tingsnummer bij de Socia-­ listische Mutualiteit, plaats waar de zieke, het slachtoffer van het ongeval of de opgenomen patiënt ver-

blijft. Met deze informatie kan Eurocross u doeltreffend verder helpen. , Zorg ervoor dat u van geneesheren en in ziekenhuizen altijd duidelijke en volledig ingevulde documenten krijgt. tel. + 32 2 272 08 80 fax + 32 2 270 03 05 e-mail info@eurocross.be website www.eurocross.be

+ + + + + + + + + + + + +

U bent weer THUIS Kom met al uw originele documenten (attesten, formulieren, betalingsbewijzen, enz.) naar onze kantoren of stuur deze op naar de dienst Gezondheids­ zorgen-Leden, Departement Internationale Overeenkomsten, Zuidstraat 111, 1000 Brussel. Wij handelen uw dossier verder af. Vergeet niet meteen contact op te nemen met Eurocross als u naar de dokter moet gaan, geneesmiddelen nodig hebt of gehospitaliseerd moet worden. Een franchise van 25 EUR wordt altijd afgehouden behalve bij ziekenhuis­ opname.


Arbeids­ongeschiktheid

U bent op vakantie en krijgt een ongeval of wordt ziek. Het kan zijn dat u in BelgiĂŤ niet meteen opnieuw aan het werk zal kunnen gaan. U moet daarom in uw vakantieland uw arbeidsongeschiktheid laten vaststellen. Hoe u dat moet aanpakken, leest u op de volgende bladzijde. Als u nu reeds arbeidsongeschikt bent, wil dat niet zeggen dat u niet op vakantie kan gaan. We zetten de regels even op een rijtje.


pagina 15

Arbeids­ ongeschiktheid

Tijdens uw vakantie

U wordt tijdens uw vakantieverblijf arbeidsongeschikt in:

1 één van de landen van de

Europese Economische Ruimte (EER) [1] of Zwitserland Als u niet meteen naar België kan terugkeren, dan moet u tij-­ dens uw verblijf uw arbeidsongeschiktheid laten vaststellen. Wordt u in het ziekenhuis opge­ nomen, dan wordt u sowieso arbeidsongeschikt verklaard. In dat geval geeft u bij uw thuiskomst op het ziekenfonds een bewijs van hospitalisatie af dat de periode van ziekenhuisverblijf vermeldt. Als u niet gehospitaliseerd wordt, dient u over een verklaring of een medisch getuigschrift te beschikken dat opgesteld is door de behandelende arts van het land waar u verblijft. De verklaring of het getuigschrift dient u te bezorgen aan de adviserend geneesheer van de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brussel, Zuidstraat 111 te 1000 Brussel. Als de behandelende arts van het land waar u verblijft geen verklaring of getuigschrift aflevert (bijv. Nederland), dient u zich te richten tot de bevoegde instelling voor sociale zekerheid van het betreffende land (zie pag. 10 en 11). Deze instelling stuurt dan een medisch rapport naar de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds. Van zodra u terug in België bent, dient u bij verlenging van de arbeidsongeschiktheid uw ziekenfonds een medisch attest te bezorgen dat opgesteld is door de behandelende arts in België.

2Algerije, ex-Joegoslavië, Tunesië of Turkije U moet steeds, zelfs in geval van hospitalisatie, een plaatselijke arts raadplegen. Het medisch attest dat deze opstelt, stuurt u samen met het formulier tijdelijk verblijf naar de bevoegde instelling van sociale zekerheid van het land waar u verblijft. 3 Marokko

U moet de formulieren die u voor uw vertrek bij ons hebt afgehaald, laten invullen door uw behandelend geneesheer en bezorgen aan de bevoegde socialezekerheidsinstelling in Marokko. + + + + + + + + + + + + +

U bent al arbeidsongeschikt

U wil graag op vakantie gaan en bent nu reeds arbeidsonge­ schikt. Bovendien ontvangt u primaire arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkeringen. Als u van plan bent op vakantie te gaan naar één van de landen van de Europese Eco-­ nomische Ruimte[1] of Zwitserland, dan moet u vóór uw vertrek de adviserend geneesheer van het ziekenfonds hiervan op de hoogte brengen en uw verblijfsadres in het buitenland meedelen. Gaat u naar een ander land, dan moet u bovendien zijn of haar toestemming krijgen. Nog vragen? U kan terecht op 0 2 5 0 6 9 6 1 1 De landen van de Europese Economische Ruimte zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Dene-­ marken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Oostenrijk, Noorwegen, IJsland en Liech­tenstein

[1]


Reisapotheek

Het is belangrijk dat u op vakantie de nodige medicatie meehebt. U moet snel aan de meest courante problemen het hoofd kunnen bieden. Hoofdpijn, diarree, een open wonde, efficiĂŤnt verzorgen is de boodschap. Op de volgende bladzijde leest u wat er in uw EHBO-kit moet zitten.


pagina 17

Reisap otheek Natuurlijk zijn de geneesmiddelen en medische zorgen die elke mens nodig heeft verschillend. Zorg er dus steeds voor dat u uw specifieke medicatie meehebt en voorzie zeker ook wat reserve: misschien vertrekt uw vlucht veel later dan gepland of verliest u uw handbagage. Geneesmiddelen die voor u levensnoodzakelijk zijn, steekt u niet in de koffer maar draagt u op uw lichaam, bijvoorbeeld in een heuptasje.

U begint best niet de dag voor u vertrekt aan de samenstelling van uw EHBO-kistje. Sommige geneesmiddelen moet de apotheker bestellen en dat kan een dag duren. Het is zelfs zo dat u zich voor vele tropische bestemmingen maanden op voorhand moet laten inenten. Vraag steeds raad aan uw arts en ga zeker nooit zonder specifieke inentingen met vakantie.

gaasverband, pleisters, watten, steriele compressen schaartje en pincet onbreekbare thermometer zonder kwik zonnebrandmiddelen met een hoge beschermingsfactor en aftersun de pil, condooms enzovoort insectenafwerend middel hoestsiroop, middel tegen neusverkoudheid.

De inhoud

Opgelet ! Kinderen hebben aangepaste

Alles hangt af van waar u naartoe trekt, of u jong of oud bent, of u lang of kort blijft, of u naar de zon trekt of een wandel­ vakantie plant. De meeste geneesmiddelen en andere artikelen uit de volgende lijst kunnen u overal van pas komen:

een pijnstillend middel een koortswerend middel een ontstekingsremmend middel een wondverzorgend middel een middel tegen diarree, een laxeermiddel, een maagzuur­ remmer, een middel tegen het braken, een middel tegen buikpijn een anti-jeukmiddel geneesmiddel tegen reisziekte antibiotica, als u die moet nemen

geneesmiddelen nodig. Vraag ernaar bij uw huisarts.

! Veelvuldige blootstelling aan

de zon veroorzaakt een pijnlijke, verbrande huid. Vermijd direct zonlicht op de heetste momenten van de dag en zet jonge kinderen steeds een hoedje op. Smeer u altijd zorgvuldig en regelmatig in en gebruik een crème met een voldoende hoge beschermingsfactor.


www.fsmb.be

02 506 96 11 Dit document heeft slechts een informatieve waarde. De uitgever is niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten.

Eurocross2010nl  

Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant Verantwoordelijke uitgever: Michel Michiels, Zuidstraat 111 - 1000 Brussel © Corbis I...