Page 1

Informatieblad van de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant / Editie Jongeren / Driemaandelijks – Extra editie

MutualistischE Weergalm

Verantwoordelijke uitgever: M. Michiels - Zuidstraat 111 - 1000 Brussel / ISSN 0074-1596 /Afgiftekantoor: Brussel X / P409911

Editie Jongeren 6 WINTERSPORT: ENKELE VOORZORGSMAATREGELEN! / Het lente- en zomerprogramma van JOETZ Brabant / ENERGIEDRANKEN: TOVERDRANKEN OF EXPLOSIEVE COCKTAILS?

BelgiË P.B. BRUssel X BC 9865


inhoud

04 Energiedranken: toverdranken of explosieve cocktails?

04

08 Wintersport: enkele voorzorgsmaatregelen! 09 HET LENTE- EN ZOMERPROGRAMMA VAN JOETZ BRABANT 10

Onze verblijven: krokus en Pasen

12

Onze verblijven: zomervakantie

15

Onze uitstapjes

10

08 14

Mutualistische Weergalm Jongeren Extra editie Informatieblad van de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant Verantwoordelijke uitgever: Michel Michiels, redactie: dienst Infocom, vormgeving: mordicus.be, foto’s Š: Getty images, Corbis, Shutterstock, Thinkstock druk: Dessain, oplage: 19.000, uitgave: januari 2014, redactieadres: infocom@fsmb.be Dit document heeft slechts een informatieve waarde. De uitgever is niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten.

02 jongeren


woord vooraf

De juiste prijs De energieleveranciers kondigen nooit geziene prijzen aan. Zou de vrije concurrentie dan toch iets opleveren? Sinds enkele jaren voert de sp.a een campagne om de consument wakker te schudden en de grote energieleveranciers met elkaar in concurrentie te laten treden. Het resultaat heeft niet op zich laten wachten want sommigen, en niet van de minsten, hebben hun prijzen serieus laten zakken. Wat heeft dit te betekenen? Dat we, sinds het systeem werd geprivatiseerd, jarenlang veel te veel hebben betaald en dat het zeker gerechtvaardigd is dat de overheid een oogje in het zeil houdt om ervoor te zorgen dat de consumenten de juiste prijs betalen. Toch moeten we goed beseffen dat de vrijmaking van de markt niet echt bedoeld was om het spel van de vrije concurrentie in het voordeel van de consument te laten uitdraaien, maar wel om de aandeelhouders vettere dividenden te laten opstrijken op de kap van de gemeenschap. De situatie zoals we ze in de energiesector waarnemen, bestaat ook bij de banken en de haute finance, maar dan in een nog agressievere vorm. De gezondheidszorg is een bijzonder aanlokkelijke markt voor de privé-sector. De meest in het oog springende voorbeelden daarvan zijn de ereloonsupplementen en de tarieven die specialisten aanrekenen. De hospitalisatieverzekeringen, die als het alternatief worden afgeschilderd, zijn in werkelijkheid het paard van Troje waarmee de privatisering ongemerkt kan binnensluipen. De mensen hopen, door hoge verzekeringspremies te betalen, dat ze gedekt zijn en dus op hun twee oren kunnen slapen. Maar dat is gerekend zonder het feit dat deze verzekeringen - die door de jongste asociale maatregel van Europa niet in de ziekenfondsen mogen ingebed zijn maar als privé-verzekeringen moeten functioneren - met gesloten enveloppen moeten werken en dus niet alleen hun begroting in evenwicht moeten houden maar, en dat geldt voor de meeste onder hen, ook een winstmarge nastreven wat, per definitie, eigen is aan de verzekeringssector. Als een verzekeringsmaatschappij in de loop van een boekjaar vaststelt dat haar hospitalisatieproduct financieel dreigt te ontsporen, is de oplossing snel gevonden: de voordelen voor de leden inperken of, wat meestal gebeurt, de premies verhogen. Als men weet dat de hospitalisatieverzekeringen het systeem van de supplementen in de ziekenhuizen in de hand werken, dan is de patiënt hier altijd de dupe want hij zal uiteindelijk via premieverhogingen het verschil moeten bijpassen. In deze context willen we toch nog eens herinneren aan de principiële standpunten van de socialistische mutualiteit om de ereloonsupplementen aan banden te leggen en zoveel mogelijk uitgaven in de gezondheidszorg te laten dekken door de verplichte ziekteverzekering. Dit is een fundamentele keuze tussen een liberaal systeem van vrijemarkteconomie waar alles moet wijken voor het eigenbelang van een kleine minderheid en een collectieve aanpak die rekening houdt met de belangen van de overgrote meerderheid. Deze fundamentele keuze is bepalend voor het toekomstige evenwicht in onze samenleving.

Jef Baeck voorzitter

jongeren 03


04 jongeren


Energiedranken

toverdranken of explosieve cocktails?

Energiedranken, ook wel “energy drinks” genoemd, zijn niet langer voorbehouden aan fervente discogangers. Tegenwoordig worden ze ook bij daglicht gedronken, omdat ze goed smaken, maar ook omdat ze de indruk geven dat we barstensvol energie zitten. Maar bij overmatig gebruik kunnen deze drankjes gevaarlijk zijn. We leggen uit waarom. Als we de merken mogen geloven, hebben ze dé toverdrank uitgevonden … de energiedranken die ze verkopen, zouden je namelijk weer energie geven, je waakzaamheid en concentratie verhogen, vermoeidheid tegengaan en sporters beter laten presteren. En om hun drankje te verkopen, maken de verschillende merken massaal gebruik van marketingactiviteiten: uitdelen van staaltjes, sponsoring van sport­ evenementen, feesten … Ze verkopen je niet alleen een frisdrank, maar een levensstijl, fun, dromen etc. De marketing heeft zo goed zijn werk gedaan, dat deze dranken in een paar jaar tijd echte producten voor massaconsumptie zijn geworden. Om wakker te blijven, te studeren, te feesten etc. Er is geen moment meer waarop we ze niet drinken! Toch moeten we voorzichtig zijn! Want achter deze positieve aspecten schuilen een aantal schadelijke neveneffecten.

De samenstelling … Deze dranken bevatten ingrediënten die het energieniveau en de alertheid verhogen. Ze bestaan voornamelijk uit water, suiker, cafeïne, glucuronolacton en andere bestanddelen zoals taurine, ginseng, guarana enz. Cafeïne Energiedranken bevatten gemiddeld 80 mg cafeïne per blikje van 250 ml. Dat is ongeveer drie keer zoveel als een blikje cola en ongeveer evenveel als een kop sterke koffie. Maar de exacte hoeveelheid cafeïne

wordt soms te laag geschat, omdat de cafeïne die van nature aanwezig is in planten zoals guarana, niet altijd wordt meegerekend. Als je een paar blikjes per dag drinkt, zal je al snel meer dan de maximale aanbevolen dagelijkse hoeveelheid cafeïne binnenkrijgen. Die bedraagt 100 mg per dag voor kinderen van 13 tot 18 jaar. Cafeïne wordt verondersteld de concentratie, het intellectuele prestatievermogen enz. van de consument te stimuleren. In kleine hoeveelheden kan het inderdaad helpen om van een jetlag te herstellen of wakker te blijven. Overmatige consumptie van cafeïne kan gedragsveranderingen, slapeloosheid, prikkelbaarheid, nervositeit, angst en hartkloppingen, maag- en darmproblemen en uitdroging veroorzaken. Bovendien kun je afhankelijk worden van cafeïne. Als een hoge en regelmatige consumptie van cafeïne abrupt gestopt wordt, kan dit een gevoel van abnormale vermoeidheid veroorzaken. Je kan er dus snel verslaafd aan raken ... Glucuronolacton Dit is een suiker die van nature in het lichaam voorkomt. Een blikje energiedrank bevat een hoeveelheid die overeenkomt met een voedselinname van ongeveer 600 dagen! De effecten op de gezondheid van een dergelijke massale dosis zijn niet goed bekend. Daarom is het raadzaam om het verbruik te beperken. Het zou de concentratie en het geheugen verbeteren of stimuleren. Maar dat is nog niet duidelijk aangetoond. 6

jongeren 05


Energiedranken JE ZIEKENFONDS KOMT TUSSEN ! Dieet Tussenkomst van 10 euro/sessie (max. 6 sessies per kalenderjaar) voor leden die een behandeling tegen zwaarlijvigheid volgen bij een diëtist. De behandeling moet voorgeschreven zijn door een arts. Weight Watchers Je geniet korting bij inschrijving bij Weight Watchers. Meer weten? 02 506 96 11 of op www.fsmb.be

Taurine Taurine is al aanwezig in de voeding, maar ook ons lichaam en vooral de lever maakt taurine aan. «Energy drinks» bevatten tien keer meer taurine dan «normale» voeding. De langetermijneffecten van taurine op de gezondheid zijn niet goed bekend. Maar volgens allerlei studies zou extra taurine geen voordeel opleveren voor de gezondheid of de prestaties niet verbeteren. Guarana De stimulerende effecten van guarana zijn vergelijkbaar met die van cafeïne. Guarana staat bekend als middel om de waakzaamheid te verhogen, vermoeidheid tegen te gaan en de weerstand en het uithoudingsvermogen te verhogen. Het geeft een gevoel van welzijn en alertheid. Bovendien zou het een natuurlijke eetlustremmer zijn. Suiker Alle energiedranken bevatten veel suiker. Een blikje van 250 ml bevat naar schatting 9 klontjes suiker. In een gemiddelde frisdrank zitten er ongeveer zes. Velen denken dat dit hoge suikergehalte meer energie oplevert. Helaas zit er zoveel in dat je lichaam het maar moeilijk kan opnemen … Natuurlijk ken je de problemen van overgewicht en obesitas als gevolg van een hoge inname van suiker. En ook welke gevolgen dat allemaal zal hebben voor je tanden … Vitaminen Dat is vooral vitamine B. Maar je hebt geen extra vitamine B nodig, want er zit ruim voldoende in je voeding. En het is niet omdat je er meer van eet, dat het een positief effect zal hebben op je gezondheid. Andere bestanddelen Ginkgo biloba, ginseng, echinacea, kava kava, sintjanskruid enz. Energiedranken bevatten veel planten en kruiden waarvan de potentiële effecten vaak beter bekend zijn dan hun bijwerkingen …

06 jongeren

Energiedranken mogen niet verward worden met energetische dranken! Energetische dranken, ook wel “sportdranken” genoemd, bestaan uit water, suiker, mineralen en vitaminen. Ze helpen uitdroging tegen te gaan en leveren energie bij een langdurige en/of intensieve inspanning. Voor lichamelijke inspanningen van minder dan een uur is water het meest geschikt om voldoende vocht op te nemen. Energiedranken worden dan weer gedronken als oppeppertje en bevatten, afhankelijk van het merk: water, suiker, cafeïne, taurine, vitamine B, kruidenextracten (guarana, ginseng enz.). Deze bestanddelen zijn van nature aanwezig in de voeding, maar in sterk geconcentreerde hoeveelheden in deze dranken.


En hoe drink jij deze drankjes? Afzonderlijk gedronken, leveren deze producten geen problemen op. Het wordt pas ingewikkeld, wanneer je deze producten begint te mengen in hoeveelheden die veel hoger zijn dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. Het is moeilijk de gecombineerde effecten van deze stoffen nauwkeurig in te schatten of om te voorspellen hoe iedereen afzonderlijk zal reageren op al deze ingrediënten. Bij twijfel is het beter om er niet te veel van te drinken. Het grootste probleem is vooral de manier waarop deze dranken worden geconsumeerd.

Drink ze niet onder de 16 jaar! Niet meer dan een blikje van 250 ml per dag! Nooit drinken in combinatie met alcohol! Niet bedoeld voor sportbeoefening! Ben je gevoelig voor cafeïne? Vermijd ze! Niet bedoeld voor sport In tegenstelling tot wat de reclame beweert, geven deze dranken je niet meer energie, maar zullen ze je sportprestaties eerder negatief beïnvloeden! Daarom wordt afgeraden om te gaan sporten na het drinken van een energiedrank. Dranken met cafeïne en taurine hydrateren het lichaam niet. Je gaat er meer van plassen en bijgevolg drogen ze het lichaam uit. Energiedrankjes zijn dus niet geschikt voor lichamelijke inspanning, ongeacht het niveau en de intensiteit. Bovendien kunnen de stimulerende stoffen in deze dranken, en in de eerste plaats cafeïne, hart- en vaatproblemen veroorzaken, als ze in hoge doses ingenomen worden. In combinatie met alcohol? De combinatie van energiedranken met alcohol is een heel slecht idee, omdat ze de effecten van alcohol verdoezelen. Dit kan ertoe leiden dat je nog meer alcohol gaat drinken, met alle gevolgen van dien: ongevallen, alcoholvergiftiging, seksueel misbruik etc. Je begrijpt nu wel, dat je door het innemen van deze dranken geen vleugels krijgt … Maar nu even serieus: het belang van deze dranken is nog nooit wetenschappelijk vastgesteld. Het is niet onze bedoeling om je te verbieden dit soort dranken te drinken. Maar nu die energiedranken geen geheimen meer voor je hebben, luidt ons advies: drink ze met mate! W

Waar of niet waar

Een korte test om te zien of je alles goed begrepen hebt …

Energiedranken verbeteren de sportprestaties. Niet waar Tot op heden heeft geen enkele studie aangetoond dat energiedranken de lichamelijke en atletische prestaties verhogen. Energiedranken hebben een echte voedingswaarde. Niet waar Talrijke wetenschappelijke studies bevestigen dat energiedranken geen enkele voedingswaarde hebben. We kunnen energiedranken op elke leeftijd drinken. Niet waar De consumptie van deze dranken wordt afgeraden voor kinderen onder de 16 jaar. Energiedranken worden aanbevolen voor sporters. Niet waar Het wordt volledig afgeraden om deze dranken te consumeren vóór, tijdens of na lichamelijke inspanning. De aanwezigheid van cafeïne en taurine veroorzaakt uitdroging. Bovendien kunnen hoge dosissen van de stimulerende stoffen in deze dranken, en dan in de eerste plaats cafeïne, hart- en vaatproblemen veroorzaken. Dit geldt ook voor wie energiedranken drinkt, voordat hij naar de discotheek gaat. Je wordt minder snel dronken als je energiedranken drinkt in combinatie met alcohol. Niet waar Je hebt de indruk dat je minder dronken bent. Maar in werkelijkheid ben je even dronken als wanneer je dezelfde dosis alcohol had gedronken met een gewone frisdrank! Energiedranken zijn goed tegen vermoeidheid. Waar, maar … energiedranken bevatten stimulerende stoffen (cafeïne, guarana) die vermoeidheid tijdelijk tegengaan. In werkelijkheid verdoezelen ze vermoeidheid alleen maar. De enige echte “remedie” tegen vermoeidheid is slapen!

Bronnen www.crioc.be www.irbms.com www.aspq.org http://educalcool.qc.ca www.energie-sante.net

jongeren 07


Wintersport

Wintersport: enkele voorzorgsmaatregelen! Het is bijna schoolvakantie! Misschien ben jij wel een van de gelukkigen die dit jaar de skihellingen afzoeft. Hier zijn enkele tips om je skivakantie niet in een nachtmerrie te laten eindigen … Bescherm je huid tegen de zon

In de bergen worden de effecten van de zon versterkt door de hoogte. Bovendien weerkaatst sneeuw ultraviolet (UV) sterker. Om de blote huid te beschermen, breng je best minstens 2 tot 3 keer per dag een goede zonnebrandcrème (minimaal factor 25) aan. Vergeet ook je lippenbalsem niet om je lippen te beschermen tegen de zon, maar ook tegen de kou.

Zorg goed voor je ogen

IJzersterke fysieke voorbereiding!

Verbeter je uithoudingsvermogen Skiën is een veeleisende sport. Als je niet goed voorbereid bent, word je sneller moe en zul je makkelijker een ongeval krijgen. Voor je vertrek moet je eerst je uithoudingsvermogen verbeteren, zodat je langdurig inspanningen kunt doen zonder buiten adem te raken. Ga 2 tot 3 keer per week joggen of fietsen. Je loopt op de juiste snelheid als je nog kunt praten tijdens het hardlopen. Is dit niet het geval, dan loop je te snel. Zwemmen is ook een goede basistraining. Stel je een bepaald aantal baantjes als doel en verhoog dit aantal geleidelijk. De voorbereiding moet geleidelijk gebeuren. Begin minstens twee maanden voordat je op wintersport gaat. Het is heel gevaarlijk om pas twee weken voor je vertrek intensief te gaan trainen. Daardoor kun je juist nog sneller geblesseerd raken. Oefen je spieren De eerste dagen van de skivakantie heb je vaak last van spierpijn! Om dit te voorkomen, doe je best wat spieroefeningen voor je begint. Vooral de been-, buik- en onderrugspieren worden veel gebruikt tijdens het skiën. En vergeet na een dag skiën niet te stretchen!

Ideeën voor je wintervakantie? JOETZ Brabant organiseert skivakanties. Ga voor meer informatie naar pagina 10 of www.joetz.be. - 65 euro terugbetaald voor leden van de Socialistische Mutualiteit van Brabant die op reis gaan met JOETZ Brabant. - De vakanties zijn fiscaal aftrekbaar. 08 jongeren

Blootstelling aan zonlicht kan ernstige schade aan de ogen veroorzaken. Daarom moet je absoluut een goede zonnebril of skibril dragen. Zorg dat je bril 100 % van de UV-straling wegfiltert en het CElabel heeft. De CE-norm is een minimumvereiste op het vlak van bescherming. Koop bij voorkeur een bril die goed rond de ogen sluit en vooral één met zijstukken om weerkaatsing via de grond en de zijkanten tegen te gaan. De kleur van de glazen verandert de manier waarop je de echte kleuren ziet. Kies dus de kleur die jou het beste visueel comfort biedt: bruine glazen zorgen voor een beter contrast, grijze of groene glazen zorgen voor een betere kleurweergave.

Een helm is absoluut noodzakelijk!

Tijdens een afdaling haal je al snel 45 km/u. Dezelfde snelheid die je ook kan halen met een scooter. Een goede helm kan bijna 85 % van alle hoofdletsels voorkomen. Draag dus altijd een helm. Wanneer je een helm uitkiest, controleer dan of er geen ruimte zit tussen de helm en je hoofd. Als je je hoofd schudt, mag de helm niet bewegen. De achterkant van de helm mag je nek niet raken. Anders loop je het risico een slag in de nek te krijgen als je valt. W

JE ZIEKENFONDS KOMT TUSSEN ! Nieuw in 2014! De Socialistische Mutualiteit betaalt 45 euro van het lidgeld bij een sportclub terug! Meer weten? 02 506 96 11 of op www.fsmb.be


Programma JOETZ Brabant

Neem een op de kijkje www. site en ont joetz.be d vakan ek onze ties oo online k .

Informatie: 02 546 15 69 – 02 546 15 65 – 02 546 15 68 – 02 546 15 66 Fax : 02 503 30 34 Mail: JOETZBrabant@fsmb.be Postadres: Zuidstraat 120, 1000 Brussel Kantoor: Zuidstraat 118, 1000 Brussel

Redactionele advertentie door de vzw S'Academie / Vrije Tijd & Gezondheid / CEV

Wij zijn erg trots om je het nieuwe voorjaars- en zomerprogramma van 2014 voor te stellen. Ook dit jaar hebben we weer vele verblijven. Neem je agenda bij de hand en blader snel door naar onze verblijven voor klein, groter en groot. Je vindt ZEKER iets naar je zin... Hou je van vakanties, maar ook van een citytrip of een daguitstapje voor het hele gezin? Blader dan zeker ook door naar onze uitstapjes! Een gevarieerd aanbod doorheen het hele jaar. Amusement verzekerd! De jeugddienst van Brabant biedt ook verblijven aan in het Frans. Indien je hier interesse voor hebt, aarzel niet ons te contacteren!

Tot 22 UW VOOR DELEN 5 de led euro terug b en va n de S etaling vo Mutu or o ci a Onze liteit van B alistische verbl ijven rabant. aftrek zijn fiscaa baar. l

Onze activiteiten zijn onderworpen aan algemene voorwaarden. Je kunt deze voorwaarden raadplegen op onze website (www.joetz.be) of opvragen bij Joetz Brabant. De deelnemer verklaart kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en verklaart zich volledig akkoord hiermee door de betaling van het voorschot.

JOETZ Brabant 09


Onze verblijven: krokus en Pasen Uw v oord

Tot 22 5

ee

l euro terug voor l b e taald eden Socia van d listisc e he van B Mutualitei t raban t.

Passo Tonale (Italië)

Aan de noorderzijde bevindt zich de Presena-gletsjer, met een hoogte van meer dan 3000 m. Door de vele skipistes biedt Val di Sole vele mogelijkheden voor zowel beginnende skiërs als voor ervaren skiërs. We verblijven er in een hotel*** met vol pension, in kamers van 3 tot 5 personen. Opstapplaats voor de bus: Brussel

Paasvakantie y

Zonvakantie Turkse Riviera (Turkije)

Krokusvakantie y

Multivakantie Heer-sur-Meuse (België)

“Het witte huis” in Heer-sur-Meuse staat weer helemaal klaar om ook dit jaar vele enthousiaste vakantiegangers te ontvangen. De animatoren staan alweer te popelen om samen met jullie fantastische avonturen te beleven: bosspelen, schattenjachten, sporten, knutselen, ontdekkingstochten, gezelschapsspelen, uitstapjes, ... Opstapplaatsen voor de bus: Leuven en Brussel

Skiverblijf Passo Tonale (Italië)

Passo Tonale is het bekendste, grootste en hoogste skigebied van het zonovergoten Val di Sole en bevindt zich op de grens tussen de Italiaanse regio’s Lombardije en Trentino-Alto. Aan de zuidkant van dit gebied vertrekken verschillende zetelliften die toegang geven tot verschillende zonnige pisten. 10 Joetz Brabant

Het prachtige hotel***** Siam Elegance hotels & SPA bezorgt je een zorgeloze vakantie in een oase van luxe. Het hotel ligt aan de Turkse kust en op slechts 40 km van Antalya, een van de meest populaire toeristische centra in Turkije. Dit gebied staat ook wel bekend als de parel van de Mediteraan en heeft een rijke natuurlijke omgeving. Op het programma staan natuurlijk veel zon, zee en strand, maar ook een bezoek aan Antalya, een mooie boottocht en een bezoekje aan een typische Turkse markt. Kortom, de perfecte vakantiebestemming.

Multivakantie Nieuwpoort (België)

Strandspelen, knutselen, ontdekkingstochten, stadsspelen, schattenjachten in de duinen, reuze gezelschapsspelen, ... We zitten geen ogenblik stil! Klinkt dit je als muziek in de oren? In Nieuwpoort staan onze animatoren te popelen om samen met jullie doldwaze-megacoole-superactieve en creatieve avonturen te beleven. EIGEN vervoer moet voorzien worden!

Taalstages Frans / Engels De Panne (België)

Een vakantie aan zee, waar je bovendien Frans of Engels kan bijleren. In de voormiddag nemen onze leerkrachten jullie Frans/Engels op een originele en creatieve manier onder handen. In de namiddag bezorgen de animatoren jou de tijd van je leven! Onze taalstages worden georganiseerd in samenwerking met Intaco. EIGEN vervoer moet voorzien worden!


Klausberg (Italië)

Verblijf

Datum

Plaats

Leeftijd

Basisprijs

Met tussenkomst FSMB*

Multivakantie

01/03/14 - 08/03/14

Heer-sur-Meuse

5 – 13 jaar

€ 355

€ 130

Taalstage Frans

13/04/14 - 19/04/14

De Panne

7 – 9 jaar

€ 460

€ 235

13/04/14 - 19/04/14

De Panne

10-12 jaar

€ 460

€ 235

06/04/14 - 12/04/14

De Panne

13-17 jaar

€ 515

€ 290

12/04/14 – 19/04/14

De Panne

13-17 jaar

€ 565

€ 340

Nieuwpoort

5 – 14 jaar

KORT: € 165

KORT: € 105

LANG: € 325

LANG: € 180

Binnenland

Taalstage Frans of Engels Taalstage Frans of Engels Taalstage Frans of Engels Paasvakantie aan zee

07/04/14 – 11/04/14 07/04/14 – 18/04/14 14/04/14 - 18/04/14

Buitenland Skivakantie

01/03/14 – 08/03/14

Passo Tonale (Italië)

11 – 13 jaar

Ski: € 664

Ski: € 599

14 – 17 jaar

Board: € 714

Board: € 649

Zonvakantie

05/04/14 – 12/04/14

Turkse Riviera (Turkije)

14 – 17 jaar

€ 664

€ 599

18 – 25 jaar

* De Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant biedt een tussenkomst van € 225 voor binnenlandse verblijven en van € 65 voor buitenlandse verblijven aan leden van de FSMB in regel met de aanvullende bijdragen.

ONZE PRIJZEN OMVATTEN: − Voor alle verblijven: - Omkadering door ervaren animatoren en begeleiders - Verzekeringen − Voor Heer-sur-Meuse en skivakantie: busvervoer heen en terug en verblijf in volpension − Voor de paasvakantie in Nieuwpoort en de taalstages : GEEN busvervoer. Eigen vervoer heen en terug moet voorzien worden. − Skivakantie: 5-daagse skipas, ski- of snowboardmateriaal en skilessen door erkende skimonitoren. − Zonvakantie: - Chartervluchten Brussel – Antalya – Brussel, transfer van de luchthaven naar het hotel en terug, Nederlandstalige begeleiding gedurende het volledige verblijf, een excursie naar Antalya met boottocht en 7 nachten in hotel Siam Elegance Hotels & Spa*****. - All inclusive INSCHRIJVINGEN: De inschrijving voor onze verblijven gebeurt door betaling van een voorschot van € 40 voor verblijven in het binnenland, € 125 voor verblijven in het buitenland. Dit bedrag kan op volgende wijze betaald worden: − in één van de kantoren van de Federatie van de Socialistische Mutualiteiten van Brabant − via overschrijving op het IBAN-nummer: BE64 3630 1136 9652 van JOETZ Brabant, Zuidstraat 120 te 1000 Brussel, met als mededeling: de naam en voornaam van de deelnemer(s), het aansluitingsnummer bij de FSMB, telefoonnummer, de gekozen bestemming en de periode. De inschrijving is pas effectief eens wij het voorschot ontvangen. Het saldo moet volledig betaald zijn één maand voor de afreis. De deelnemer verklaart, door betaling van het voorschot, kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden. Belangrijk: Gelieve voor de taalstages ook te vermelden of het gaat om een deelnemer van lager of secundair onderwijs! ORGANISATIE: Al onze verblijven worden georganiseerd in samenwerking met reisagentschappen. De verblijven in Heer-sur-Meuse en Nieuwpoort worden georganiseerd in samenwerking met VTF België, ondernemingsnummer 0460.969.536, vergunning A 5336. Het verblijf in Italië wordt georganiseerd in samenwerking met Castel Tourisme, ondernemingsnummer 0437.412.590, vergunning A520. Het verblijf in Turkije wordt georganiseerd in samenwerking met CTT, ondernemingsnummer 0867.164.675, vergunning A6259.

Joetz Brabant 11


ONZE VERBLIJVEN: ZOMERVAKANTIE

Binnenlandse verblijven y

Op avontuur in het domein Huizingen (Dworp)

We trekken dagelijks op avontuur in en rond het Provinciedomein Huizingen. Bos, speelweides, verharde speelterreinen, een avontuurlijke speeltuin, een dierenpark, minigolf, roeibootjes, een openluchtzwembad en nog zoveel meer! Je kan het niet bedenken of het is aanwezig. Dit alles in combinatie met leuke animatoren, lekker eten en geweldige activiteiten: een fantastische vakantie!

Pretparkvakantie (Heer-sur-Meuse)

Hoe sneller hoe liever, hoe hoger hoe beter? Hou jij van pretparken en recreatieparken? Sensationele zwaartekracht tartende attracties, verschillende uitstappen in één week met onder andere een bezoek aan Walibi. Kom mee en gil van plezier! De toegang tot de pretparken is in de prijs inbegrepen.

Op naar Kookeiland (Marcourt)

Samen op stap om een nieuw eiland te gaan ontdekken: Kookeiland! Een eiland vol potten, pannen, recepten en ingrediënten. Samen op zoek naar de ingrediënten voor een heerlijke maaltijd, spelletjes spelen zodat we heerlijke recepten kunnen ontdekken, ... Kom met ons mee naar Kookeiland en ontdek de overheerlijke wereld van het koken. Samen met de animatoren ben jij voor 1 week baas van Kookeiland!

paardrijden? Kom met ons mee naar Manège Meerdaalhof. Je krijgt er les van instructoren van Bloso. Bovendien krijg je gedurende het hele verblijf je eigen paard toegewezen dat je volledig zelf zal verzorgen: stal mesten, stro geven, voederen, ... EIGEN vervoer moet voorzien worden!

Boerderijvakantie (Oostvleteren)

Boer Karel kijkt weer uit naar onze komst! Eten geven aan onder andere bizons, stokstaartjes, aapjes, ... Pony’s borstelen en er zelf op rijden. Oog in oog staan met een kerkuil, een roodstaartbuizerd, een emoe of een poolvos? Trek je laarzen alvast aan!

Paardrijden beginners (Oud-Heverlee)

Zijn paarden je passie, maar heb je weinig of geen ervaring met

Themavakantie Speurneuzen (De Panne)

Ben jij een speurneus die geen uitdaging uit de weg gaat? Ben je gebeten door de waarheid? Ontcijfer jij elke code, ontmantel jij een leugenaar en ontfutsel jij ieders diepste geheim? Twijfel dan niet en schrijf je in voor onze Speurneuzen-vakantie! Onze animatoren staan alvast klaar om er samen met jou een spannende week van te maken!

Sport en Avontuur aan zee! (Nieuwpoort)

Geen inspanning te groot, geen uitdaging te moeilijk! Kan jij tegen een stootje en heb je zin om je eens helemaal uit te leven? Dan is dit verblijf zeker iets voor jou! Een avontuurlijke en sportieve mix van activiteiten als hindernissenparcours, teambuildingsactiviteiten, strandsporten en nog veel meer! 12 Joetz Brabant


VO UTwRE voAoVr AN deTe AGE l sequur’à

Tot 22J u 5

o 2t remvb oourrlse e2r5u€gbdetaa edm ld en Sm envtapno oceim albisretiss cdheelaM udre les Muutu socia tuaalliit valis n tB teéit e rdaubB arnatb. a nt

oefenen van circustechnieken? Kom het allemaal beleven en ontdekken in Marcourt!

Astronautenvakantie (Transinne)

Paardrijden gevorderden (Oud-Heverlee)

Is paardrijden jouw grootste hobby? Heb je al ervaring? Dan is dit zeker iets voor jou! Je krijgt voor één week jouw eigen paard toegewezen. Dit zal je doorheen de week verzorgen. De lessen worden gegeven door instructoren van Bloso. Elke deelnemer moet een attest voorleggen dat hij/zij ingeschreven is of was in een manège. EIGEN vervoer moet voorzien worden!

Taalstages (De Panne)

Een vakantie aan zee, waar je Frans of Engels kan bijleren. In de voormiddag nemen onze leerkrachten jullie Frans/ Engels op een originele en creatieve manier onder handen en in de namiddag bezorgen de animatoren jou de tijd van je leven! Onze taalstages worden georganiseerd in samenwerking met Intaco. EIGEN vervoer moet voorzien worden!

Neem deel aan een ruimtemissie aan boord van een Amerikaans ruimteveer, zet je eerste stappen op de maan en hou je astronautenconditie op peil dankzij de verschillende stimulators (o.a. de multi-assenstoel, de draaistoel, de arm van het ruimteveer, ...). Bouw je eigen microraket om deze daarna te lanceren, monteer een telecommunicatiesatelliet en neem deel aan vele andere fascinerende activiteiten. Beleef het allemaal in het Euro Space Center! EIGEN vervoer moet voorzien worden!

Buitenlandse verblijven y

Zonvakantie (Blanes-Spanje of Rimini-Italië)

Doe je niets liever dan genieten van de zon, de zee en het strand? Wij bieden jou dit alles en nog zoveel meer: geweldige animatoren, superleuke activiteiten, een bezoekje aan een stad, toffe leeftijdsgenoten, ... Wat heb je nog meer nodig?

Themavakantie Bosbengels (Heer-sur-Meuse)

Hou je van kampen bouwen, spelen in het bos en avonturen beleven? Kom dan samen met ons op ontdekking in de bossen rond Het Witte Huis. Zet je stevige schoenen al maar klaar!

Inleefreizen in het buitenland y

Op een inleefreis word je ondergedompeld in het leven van de lokale bevolking. Geen luilekkervakantie, maar een kennismaking met andere culturen, gewoonten en gebruiken. Bovendien geniet je ook van alle toeristische troeven die het land te bieden heeft. Dit jaar gaan we naar Gambia en Polen. Je vindt meer informatie op onze website. www.joetz.be.

Themavakantie Circus (Marcourt)

Bosspelen, schattenjachten, sporten, knutselen, ontdekkingstochten, gezelschapsspelen, uitstapjes, ... en dat in combinatie met het aanleren en Joetz Brabant 13


VERBLIJF Themaverblijven Op avontuur in het domein

DATUM

PLAATS

5/07/14 - 12/07/14

Dworp

Pretparkvakantie

12/07/14 - 19/07/14

Heer-sur-Meuse

Op naar Kookeiland!

12/07/14 – 19/07/14

Centre Cirac – Marcourt

Boerderijvakantie Paardrijden Beginners Speurneuzen-vakantie

19/07/14 - 26/07/14 21/07/14 - 25/07/14 26/07/14 - 02/08/14

Oostvleteren Oud-Heverlee De Panne

Sport en avontuur aan zee!

02/08/14 - 09/08/14

Nieuwpoort

Speurneuzen-vakantie Paardrijden Gevorderden

09/08/14 - 16/08/14 11/08/14 – 15/08/14 13/07/14 – 18/07/14

Astronauten-vakantie Circusvakantie

03/08/14 – 08/08/14 17/08/14 - 22/08/14 16/08/14 - 23/08/14

Bosbengels

23/08/14 - 30/08/14

Heer-sur-Meuse

Huizingen

Taalstages

LEEFTIJD 5 – 10 jaar 11 - 13 jaar 11 – 13 jaar 14 – 17 jaar 5 – 10 jaar

BASISPRIJS

MET TUSSENKOMST FSMB*

€ 355

€ 130

€ 455

€ 230

€ 355

€ 130

€ 395 € 335 € 375

€ 170 € 110 € 150

€ 405

€ 180

De Panne Oud-Heverlee

11 – 13 jaar 5 – 10 jaar 8 – 12 jaar 5 – 10 jaar 11 – 13 jaar 14 – 17 jaar 5 – 10 jaar 8 – 16 jaar

€ 375 € 335

€ 150 € 110

Transinne

11-17 jaar

€ 425

€ 200

Centre Cirac-Marcourt

5 – 10 jaar 5 – 10 jaar

€ 355

€ 130

€ 355

€ 130

11 – 13 jaar

29/06/14 – 05/07/14 06/07/14 – 12/07/14

Taalstage Frans

13/07/14 – 19/07/14 20/07/14 – 26/07/14 27/07/14 – 02/08/14 03/08/14 – 09/08/14

De Panne

7-9 jaar

€ 460

€ 235

De Panne

10-12 jaar

€ 460

€ 235

De Panne

10-12 jaar

€ 460

€ 235

13-17 jaar

€ 515 € 565 € 565 € 565 € 495 € 575 € 575 € 575 € 575

€ 290 € 340 € 340 € 340 € 270 € 350 € 350 € 350 € 350

€ 565

€ 500

€ 530

€ 465

10/08/14 – 16/08/14 17/08/14 – 23/08/14 24/08/14 - 30/08/14 29/06/14 - 05/07/14 06/07/14 – 12/07/14 13/07/14 – 19/07/14 Taalstage Frans

Taalstage Engels

Taalstages Frans OF Engels

Buitenlandse verblijven

20/07/14 – 26/07/14 27/07/14 – 02/08/14 03/08/14 – 09/08/14 10/08/14 – 16/08/14 17/08/14 – 23/08/14 24/08/14 - 30/08/14 29/06/14 – 05/07/14 03/08/14 – 09/08/14 17/08/14 – 23/08/14 24/08/14 - 30/08/14 29/06/14 – 05/07/14 05/07/14 – 12/07/14 12/07/14 – 19/07/14 19/07/14 – 26/07/14 26/07/14 – 02/08/14 02/08/14 – 09/08/14 09/08/14 – 16/08/14 16/08/14 – 23/08/14 23/08/14 - 30/08/14

De Panne

Zonvakantie

04/07/14 - 13/07/14

Blanes (Spanje)

Zonvakantie

01/08/14 - 10/08/14

Rimini (Italië)

14 – 17 jaar 18 - 22 jaar 14 – 17 jaar 18 - 22 jaar

* De Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant biedt een tussenkomst van € 225 voor binnenlandse verblijven en van € 65 voor buitenlandse verblijven aan leden van de FSMB in regel met de aanvullende bijdragen. ONZE PRIJZEN OMVATTEN: - Voor alle verblijven: Omkadering door ervaren monitoren en begeleiders, Verzekeringen, Busvervoer heen en terug met opstapplaatsen in Leuven en Brussel (UITGEZONDERD taalstages, astronautenvakantie en paardrijden), Volpension - Voor de taalstages: Dagelijks taallessen van ervaren leerkrachten. INSCHRIJVINGEN: De inschrijving voor onze verblijven gebeurt door betaling van een voorschot van 40 euro voor verblijven in het binnenland, 125 euro voor verblijven in het buitenland. Dit bedrag kan op volgende wijze betaald worden: − in één van de kantoren van de de Federatie van de Socialistische Mutualiteiten van Brabant − via overschrijving op het IBAN-nummer : BE64 3630 1136 9652 van JOETZ Brabant, Zuidstraat 120 te 1000 Brussel, met als mededeling: de naam en voornaam van de deelnemer(s), het aansluitingsnummer bij de FSMB, telefoonnummer, de gekozen bestemming en de periode. De inschrijving is pas effectief eens wij het voorschot ontvangen. Het saldo moet volledig betaald zijn één maand voor de afreis. De deelnemer verklaart, door betaling van het voorschot, kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden. Belangrijk: Gelieve voor de taalstages ook te vermelden of het gaat om een deelnemer van lager of secundair onderwijs! ORGANISATIE VAN ONZE VAKANTIES: Al onze verblijven worden georganiseerd in samenwerking met reisagentschappen. De verblijven in Heer-sur-Meuse, De Panne, Nieuwpoort, Marcourt, Oostvleteren, Dworp, Italië en Spanje worden georganiseerd in samenwerking met VTF België, ondernemingsnummer 0460.969.536, vergunning A 5336.

14 JOETZ Brabant


ONZE UITSTAPJES

Braderie Rijsel

Asterix park

Stap in de wereld van je favoriete striphelden. Ontmoet je favoriete personages en deel met hen onvergetelijke momenten. Laat je samen met je familie in de attracties omtoveren tot echte, respectabele Galliërs.

Weekendje Amsterdam

Maak er samen met jouw familie of vrienden een gezellig weekendje van. Geniet van Amsterdam zoals jullie dit willen. Maak een romantische rondvaart door de grachten, ga lekker shoppen, ontdek het bruisende nachtleven en maak een wandeling over de Wallen. Op zaterdagavond nemen we jullie mee voor een heerlijke dinnercruise op de Amstel en overnachten we in een mooi ****-hotel.

Disneyland Parijs

Disneyland Parijs is dé plek waar kinderdromen uitkomen! Alle ingrediënten voor een spetterende dag zijn aanwezig: flitsende attracties, een magische parade en alle Disneyfiguren van vroeger en nu!

Dagje Nausicaa en Boulogne-sur-Mer

Breng een bezoekje aan Nausicaa en ontdek vele geheimen van de onderwaterwereld! 50 aquaria en grote bassins, 35.000 zee-, land- en zoetwaterdieren, 1000 soorten in 4,5 miljoen liter water! In de namiddag is er tijd voor een bezoekje aan het mooie Boulogne-sur-Mer.

Braderie Rijsel

Een bezoekje aan de grootste braderie van Europa! Shoppen, shoppen, shoppen!

Efteling

Het prachtige park waar sprookjes écht bestaan! Ontdek samen met ons het MareRijk, het RuigRijk, het ReizenRijk en het AnderRijk. Voor elk wat wils! Activiteit

Datum

Plaats

Leeftijd

Prijs

Weekendje Amsterdam

15/02/14 - 16/02/14

Nederland - Amsterdam

18+ of ouders met kinderen

€ 165 (Single-kamer: € 205)

Efteling

Zat. 22/03/14

Nederland - Kaatsheuvel

16+ of ouders met kinderen

€ 55

Asterix park

Zat. 19/04/14

Frankrijk - Plailly

16+ of ouders met kinderen

€ 60

Disneyland Parijs

Zat. 24/05/14

Frankrijk - Parijs

16+ of ouders met kinderen

€ 70

Nausicaa

Zat. 21/06/14

Frankrijk – Boulogne-sur-Mer

16+ of ouders met kinderen

€ 35 (3-11jaar: € 30)

Braderie-Rijsel

Zat. 06/09/14

Frankrijk – Rijsel

18+ of ouders met kinderen

€ 15

ONZE PRIJZEN OMVATTEN: Het busvervoer heen en terug met opstapplaats in Brussel, Halle en Leuven, toegang tot voorgestelde activiteiten, verzekeringen, omkadering door ervaren begeleiders. NIET INBEGREPEN: De maaltijden, persoonlijke uitgaven. INSCHRIJVINGEN: Inschrijven voor de uitstapjes gebeurt door betaling van de gevraagde som: − Voor Amsterdam: BE40 3101 0470 9263 van S’Academie, Mussenstraat 17/19 te 1000 Brussel. − Voor alle andere uitstapjes: BE84 3101 8022 3359 van Latitude Jeunes, Mussenstraat 17/19 te 1000 Brussel. Als mededeling: “Gekozen uitstap, naam en voornaam contactpersoon, aansluitingsnummer FSMB, telefoonnummer”. De inschrijving is pas effectief na betaling van de som. De deelnemer verklaart door betaling van het bedrag, kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden.

Joetz Brabant 15


Emjeunes bat nl 0114  
Emjeunes bat nl 0114