Page 1

Nummer 57 Januari 2014

Getuigschrift voor verstrekte hulp Wanneer is uw getuigschrift correct ingevuld?

Introductie

Wanneer uw getuigschrift voor verstrekte hulp niet correct is ingevuld, kunnen wij de terugbetaling niet verwerken. We geven u enkele tips om na te gaan of uw getuigschrift correct is ingevuld.

Wat u zeker moet weten

• Vergeet geen roze identificatieklever toe te voegen. U kunt de gevraagde identificatiegegevens ook zelf invullen. • U moet ons het originele attest bezorgen. • Het attest mag geen verbeteringen of geschrapte gegevens bevatten. Elke wijziging moet gebeuren aan de hand van een correctiedocument en moet tegengetekend zijn door de zorgverstrekker. • Voor verstrekkingen zoals kinesitherapie en sommige vormen van verpleegkunde stelt de zorgverlener een voorschrift op. Dit voorschrift moet aan het attest van de kinesitherapeut of verpleegkundige gehecht zijn, wanneer u het afgeeft in onze kantoren. De kinesitherapeut of verpleegkundige dient op elk volgend attest te verwijzen naar het attest waaraan het voorschrift oorspronkelijk gehecht werd.

Opgelet!

Voldoet uw attest niet aan deze eisen, dan zal het niet aanvaard worden. U moet het dan opnieuw voorleggen aan de zorgverstrekker. Deze vult de ontbrekende informatie aan en ondertekent het geheel nog eens.

Er bestaan meerdere soorten getuigschriften. Zijn er verschillen waarop ik moet letten?

Een correct ingevuld attest

Het is inderdaad zo dat er witte, groene, blauwe en oranje attesten bestaan. Toch moet er op elk van hen dezelfde soort informatie ingevuld worden. Alleen kan het zijn dat de attesten een ietwat andere structuur hebben. Met andere woorden, u dient er louter op te letten dat vergelijkbare onderdelen correct ingevuld zijn.

Op de keerzijde vindt u een voorbeeld van een correct ingevuld attest.

Verantwoordelijke uitgever : M. Michiels, Zuidstraat, 111 - 1000 Brussel. Dit document heeft slechts een informatieve waarde. De uitgever is niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten.


57 getuigschrift voor verstrekte hulp 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you