Page 1

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

A fejlesztési beavatkozások iskola szintű hatásai Vitaindító


A hatás összetevői Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Azonosulás

Idő

Intézményesülés


Azonosulás Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Fejlesztési beavatkozás • Külső kezdeményezés • Nem (csak) saját célok • Külső ellenőrzés: megfeleléskényszer • Zárt időtáv

A fejlődés támogatása • Belső indíttatás - jövőkép • Saját célok – tervek • Belső kontroll: Önreflexió – rugalmas alkalmazkodás • Folyamat

A fejlesztési beavatkozás hatása csak akkor marad tartós, ha 1. eleve az iskola önfejlődését támogatta 2. beindította az iskola önfejlődését


Ahogy egy OECD jelentés fogalmaz: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Ahelyett, hogy a „változáskezelésre” összpontosítana – amely általában a kívülről jövő változásokkal foglalkozik –, az iskolaigazgató feladata az iskola szellemi és társadalmi tőkéjének mozgósítása, különösen a tanítás és a tanulás vonatkozásában ….. …..fantáziadús és bátor vezetésre is szükség lesz ahhoz, hogy az oktatási rendszerekben …átalakító erejű változtatások valósuljanak meg. Innováció a tudásalapú gazdaságban OECD, Lukács (szerk.) 2011 OFI


IDŐ Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

• Hosszú távon (évtizedes nagyságrend) – azonos célkitűzések – azonos elnevezéssel (projektidentitás) – projekteket integráló szemléleti keret

• Példák: – Integrációs Pedagógiai Rendszer -2003-től • (felzárkóztatás, deszegregáció, hátránycsökkentés)

– Ökoiskola Cím – 2005-től (Zöld Óvoda, Erdei iskola, erdei óvoda) • (Környezeti nevelés, fenntarthatóság pedagógiája, környezettudatosságra nevelés)


Iskolai szint Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Kurrikulum szintek (van der Akker 2012) • SZUPRA: nemzetközi • MAKRO: nemzeti keretek • MEZO: iskola, program • MIKRO: osztály, pedagógus • NANO: tanuló


Intézményesülés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

• Tartalmi – Vezetés elköteleződése – Pedagógus csoportok, teljes tantestület bevonása – Egész iskola bevonása: tanulási környezet, működtetés, iskolán kívüli partnerek

• Formai – Intézeti dokumentumok élővé tétele • Pedagógiai program, helyi tanterv • Éves munkaterv • Minőségbiztosítási dokumentumok


A helyi és intézményi szintű oktatásirányítás elemzése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Imre Anna, kézirat 2011

• A központi kezdeményezések (jogszabályok, intézkedések implementációjának hatása): „a fenntartható változás … elsősorban a sikeres vezetésen múlik, de a tanárokra és az aktív együttműködésre képes szakmai közösségekre is komoly súlyt és felelősséget helyez.”

A fejlesztési beavatkozások iskola szintű hatásai  

dr. Varga Attila előadása az ELTE PPK FMIK Implementációs Alapkutatási Műhelyén (2013.10.28.).

Advertisement