Page 1

Európai Doktori Program a Pedagógusképzésben Kurrikulumfejlesztési projekt Időtartam: 2012.10.01. –2014.09.30.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Áttekintés

1. Az EDiTE projekt háttere  Kiindulópontok  Nemzetközi áttekintés

3. Az EDiTE kurrikulum  Doktori program  Célok  Struktúra

EDiTE - Public Presentation (2013)

2. Az EDiTE projekt        

LLP Erasmus projekt Konzorcium Résztvevők Tanácsadó testület Munkacsomagok Szakaszok Célok Konzultációs folyamatok

2


Az EDiTE projekt háttere Kiindulópontok

 Az iskolák innovativitása és az oktatásban való kiválóság a tudás-alapú társadalom jövőjének meghatározó tényezői  A tanítás és tanulás szakembereinek meg kell felelnie a folyamatosan változó tudásháttér és környezet kihívásainak  Ezek a trendek megkövetelik a pedagógusképzés eredményességének növelését, és olyan képzési háttér biztosítását, amely a kihívásokat mind elméleti, mind gyakorlati szemszögből megcélozza, a társadalmi fejlődés, a szakpolitikai érdekek, a nemzeti kultúrák és tradíciók komplex halójába ágyazva

EDiTE - Public Presentation (2013)

3


Az EDiTE projekt háttere Európai dimenzió Ahogyan azt a Tanárképzési Politikák Európai Hálózata (European Network of Teacher Education Policies (ENTEP)) kutatása megmutatta:  A szervezeti, kulturális és pedagógiai gondolkodás különbségeinek köszönhetően számos eltérést mutat az EU országainak tanárképzési egész életen át tartó tanulás kurrikuluma.  A mobilitás sok esetben kihívásokkal teli a doktori képzések kereteinek nemzeteken belüli és nemezetek közötti különbségeinek köszönhetően.  A doktori programokba való bejutási lehetőségekkel korlátozottak a gyakorlat szakemberei számára.  A terepeken szerzett tudást (pl. innovatív tanulás és tanítás, intézményi kormányzás) a hagyományos PhD programokban sok esetben negligálják. EDiTE - Public Presentation (2013)

4


Az EDiTE projekt LLP projekt

 Lifelong Learning Programme  Erasmus Multilateral Project

 EACEA Grant Agreement No. 2012-3214/001-001  Időtartam: 2012 októberétől – 2014 szeptemberéig

EDiTE - Public Presentation (2013)

5


Az EDiTE projekt Konzorcium  University of Innsbruck, Ausztria Projektvezető

 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyarország

 University of Lower Silesia, Lengyelország  University of Lisbon, Portugália  University of Bucharest, Románia

EDiTE - Public Presentation (2013)

6


Az EDiTE projekt Résztvevők

Egyetem

Név

University of Innsbruck, Ausztria (UIBK)

Prof. Michael Schratz Kathrin Helling, M.A.

Eötvös Loránd University, Magyarország (ELTE)

Prof. Halász Gábor Szőllősi Tímea

University of Lower Silesia, Lengyelország (ULS)

Dr. Rozalia Ligus

University of Lisbon, Portugália (UL)

Dr. Ana Curado Prof. Joao Pedro da Ponte

University of Bucharest, Románia (UB)

Prof. Romita Iucu-Bumbu Dr. Anca Nedelcu

EDiTE - Public Presentation (2013)

7


Az EDiTE projekt Tanácsadó testület  ENTEP  

 

Portugália uniós elnöksége alatt alapították 2000 májusában Loulban, egy nemzetközi konferencián. Célja: Az Európai Unió tagállamai együttműködésének támogatása a pedagógusképzési szakpolitikák területén, a kezdőszakaszoktól, a továbbképzéseken át, a folyamatos tanulást támogató programokig. A tagállamok oktatási miniszterei* és az Európai Bizottság csatlakozott a kezdeményezéshez, valamint 2003-ban mind a tíz új tagállam meghívót kapott a hálózathoz való csatlakozásra. Az ENTEP képviselői a tagállamok oktatási minisztériumainak vagy az Európai Bizottság képviselői, legnagyobb részben olyan szakemberek, akik részt vesznek a pedagógusképzési szakpolitikák megalkotásában.

*Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország ,Görögország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Portugália, Spanyolország, Svédország, Hollandia és az Egyesült Királyság EDiTE - Public Presentation (2013)

8


Az EDiTE projekt Munkacsomagok  WP1 – Menedzsment  Vezető: University of Innsbruck

 WP2 – Kurrikulumfejlesztés  Vezető: University of Bucharest

 WP3 – Minőségbiztosítás  Vezető: University of Lisbon

 WP4 – Disszemináció  Vezető: University of Lower Silesia

 WP5 – Implementáció és hasznosítás  Vezető: Eötvös Loránd University

EDiTE - Public Presentation (2013)

9


Az EDiTE projekt Szakaszok  Az projekt kulcseredményeire fókuszálva: az európai pedagógusképzési PhD kurrikulumfejlesztési folyamata (WP2) és megvalósítása (WP5).  A menedzsment folyamatok (WP1), a minőségbiztosítási folyamatok (WP3), és disszeminációs tevékenységek (WP4) által támogatva.

1. Fázis A terület megismerése

EDiTE - Public Presentation (2013)

2. Fázis Kurrikulumfejlesztés

3. Záró fázis Megegyezés és elismerés

10


Az EDiTE projekt Célok A projekt célja… 

Európa első nemzetközi pedagógusképzési doktori programjának megalkotása. A projektben résztvevő öt egyetem olyan innovatív kurrikulumot dolgoz ki, amely egy interdiszciplináris képzési program bevezetésének alapjait teremti meg.

a gyakorlat, a szakpolitika-alkotás és a kutatás területe kapcsolódásának támogatása, e világok határain átívelő kutatások ösztönzésével.

az intézményi kutatóműhelyek erősítése, a gyakorlat szakértőinek olyan közösen működtetett programba integrálásával, amely Európa és a világ minden tájáról érkező jelöltek számára nyitott, érvényesítve az Európai Felsőoktatási Térség prioritásait, az egész életen át tartó tanulás pedagógusképzési szektorban való támogatásával.

EDiTE - Public Presentation (2013)

11


Az EDiTE projekt …

 új és innovatív megoldásokat dolgoz ki a célcsoport azonosított igényeihez;  példát kínál az európai közös képzési programok kidolgozási folyamataira;  sztenderdeket, folyamatokat, és elveket mutat a tanárképzési doktori programok tervezéséhez, szervezéséhez és fejlesztéséhez.

EDiTE - Public Presentation (2013)

12


Az EDiTE projekt Konzultációk  Az EDiTE fejlesztése Európa tanárképzési szakértőivel zajló konzultációkkal gazdagított.  Közös szemináriumok:  „State of the art research in teacher education” (Lisszabon, 2013. szeptember)  „Teacher education and teacher education policies in the European Union” (Budapest, 2014. július)

 Közös tudásbázis létrehozása a közös programokról a fejlődés támogatása érdekében.

EDiTE - Public Presentation (2013)

13


Az EDiTE kurrikulum Doktori program  Doktori szintű tanulási program intenzív kutatási lehetőségekkel.  A tanárképzés, tanítás és tanulás és kutatás világa kapcsolatainak erősítése, olyan kutatási témák ösztönzésével, amelyek keresztezik a gyakorlat, szakpolitika és kutatás határait.  Az európai dimenzió a képzési folyamatok új perspektíváit nyújtja a doktori hallgatók és intézmények számára, valamint a mobilitás és fejlődés új lehetőségeit teremti meg a pedagógusképzésben.

EDiTE - Public Presentation (2013)

14


Az EDiTE kurrikulum Célok Az EDiTE kurrikulum…  nemzetközi környezetben tevékenykedve segíti a hallgatókat, hogy a különböző pedagógusképzési rendszereket kritikusan szemléljék, és széles perspektívából tekintsenek a pedagógusképzés kutatására;  alapját online környezetben zajló tanulás képezi, amely minőségét nemzetközi ellenőrzési rendszer támogatja;  a tanulás, tanítás és pedagógusképzés közös európai szemléletén alapszik;  Közvetlenül kapcsolódik az Európai Unió pedagógusképzést érintő szakpolitikákhoz és pedagógusképzési koncepcióihoz;  a jövő pedagógusainak és pedagógusképzői képzésének progresszív útját mutatja meg;  transzparens és elérhető az intézmények közötti és nyílt egyeztetések számára a kurrikulum folyamatos fejlesztése érdekében. EDiTE - Public Presentation (2013)

15


Curriculum structure  Kurrikulum struktúra: Cím

Modul 1:

Kredit

Modulok

30

A tanítás és tanulás világa

12

Transzverzális tanulmányok

18

Kutatási módszerek és menedzsment

Tanulmányi modul

Kutatási tevékenységek

Modul 2:

Egyéni kutatási modul

120

Disszertáció Védés

EDiTE - Public Presentation (2013)

16


Contact  Halász Gábor halaszg@helka.iif.hu  Szőllősi Tímea szollosi.timea@ppk.elte.hu  EDiTE ELTE website: http://nevelestudomany.phd.elte. hu/konferenciak/edite/

 Project leader Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael Schratz Department for Teacher Education and School Research Dean of School of Education Leopold-Franzens-Universität Innsbruck Innrain 52 A-6020 Innsbruck Tel.: +43 (0) 512 507-4650 Fax: +43 (0) 512 507-2815 michael.schratz@uibk.ac.at

 www.edite.eu EDiTE - Public Presentation (2013)

17

European Doctorate in Teacher Education  

Hungarian public presentation

Advertisement