Page 1

Záhlaví oddíl 1

HR produktivita HR technologie pomáhájí zvyšovat produktivitu manažerů

HR produktivita


HR produktivita

Zvyšování produktivity práce je žádoucí v každé organizaci. V oblasti personální práce k tomu pomáhá zjednodušení komunikace a zlepšení dělby práce mezi manažery, zaměstnanci a HR útvarem. Toho lze dosáhnout zejména využíváním osvědčeného nástroje - samoobslužného přístupu. Proto je manažerský a zaměstnanecký samoobslužný přístup nedílnou součástí řešení HR plus.

Efektivně - online Samoobslužný přístup, který je integrální součástí HR plus, může být využíván pro jakoukoli aktivitu personální práce. Jeho přínosem je úspora času a peněz současně se zvýšením bezpečnosti zpracovávaných údajů. To dělá z HR plus webovou aplikaci, která posouvá efektivitu HR na vyšší úroveň, pomáhá pracovníkům HR útvaru, inspiruje zaměstnance a poskytuje manažerům vydatnou podporu při vedení svých lidí.

HR systém bývá tradičně vnímán jako nástroj zvyšování produktivity pracovníků HR útvaru. Mnohem větší efekty z úspory administrativní práce však HR systém přináší manažerům a zaměstnancům. Jestliže v průměrné organizaci do tisíce zaměstnanců působí několik pracovníků v HR útvaru, manažerů zde pracují celé desítky nebo i pár stovek a počet jim podřízených pracovníků se počítá ve stovkách! To je dost předsvědčivý důvod, proč jsou moderní HR systémy založeny na samoobslužném přístupu pro manažery a pro zaměstnance.

Mnoho manažerských úloh může být zpracováno daleko jednodušším způsobem. Webové aplikace, navržené pro samoobslužný přístup, umožňují manažerům a zaměstnancům pomocí jednoduchých obrazovek prohlížet si údaje, stanovit rozpočet, přidělit odměny, navýšit základní plat nebo třeba vyřídit žádanku o nepřítomnost. To vše na jednom místě, přímo z podnikového intranetu nebo ze vzdáleného pracoviště bezpečně dostupného přes web.

Tradičně – papír či excel Když manažer tradičně používá papírový (nebo wordový!) formulář pro návrh změny platu, musí jej nejprve vyplnit a následně odeslat ke schválení a zpracování do HR útvaru. Ke každé úpravě formuláře patří jeho nové odesílání nebo několik vysvětlujících telefonátů. Zpracování a schvalování takového návrhu se protahuje a může vést i k různým chybám či opomenutím. Při použití samoobslužného přístupu není třeba žádný tisk papírů, neboť vyplňování příslušného formuláře probíhá online. Návrh může být rychle schválen, protože manažer má ve chvíli, kdy vyplňuje formulář, k dispozici údaje o rozpočtu, platovém rozmezí a všechny další informace. Manažer může při přípravě návrhu zároveň využít dostupných údajů o odměňování ostatních pracovníků, a to jak aktuálních, tak historických. Samoobslužný přístup usnadní manažerům rovněž hodnocení zaměstnanců. V rámci hodnocení výkonnosti integruje veškeré potřebné interní i externí údaje potřebné třeba pro rozhodnutí o návrhu platové změny nebo pracovního zařazení. Než manažer zahájí vlastní hodnocení, počká na automatické oznámení, že hodnocený zaměstnanec svůj elektronický formulář pro sebehodnocení již vyplnil. Tak si může být jist, že před zahájením hodnocení každého zaměstnance má pohromadě veškeré podklady.

V organizaci, kde jsou manažeři zvyklí používat pro přípravu plánu odměňování excelové tabulky a přitom zjišťovat, zda mají třeba rozpočet na nového zaměstnance, neobejdou se bez asistence HR útvaru. Dříve než udělají rozhodnutí, musí ověřit platnost údajů, se kterými pracují, případně si se mzdovým útvarem vyjasnit kolizní údaje u jednotlivých pracovníků. Tyto v zásadě jednoduché věci mohou přitom trvat déle, než je nezbytné. MMI, s.r.o.

-2-

Commercial in Confidence


HR produktivita rychle vyhledat základní informace o ostatních zaměstnancích, organizačních útvarech, pracovištích

Přínosy pro organizaci Významným přínosem při využívání samoobslužného přístupu je bezesporu bezpečnost. Samoobslužný přístup poskytuje více bezpečnosti už jen z toho důvodu, že omezuje okruh osob, které mají šanci dostat se k jednotlivým záznamům zaměstnanců. V případně papírů a šanonů, stejně jako excelů, emailů a sdílených adresářů, je mnohem více příležitostí, kdy lze jednoduše ukázat nebo přeposlat citlivé osobní údaje neoprávněné osobě. V neposlední řadě je online zpracováním při samoobslužném přístupu redukován počet dotazů a vysvětlování většinou stále se opakujících dotazů každému jednotlivému manažerovi. Pokyny a často opakované otázky mohou být online zveřejňovány, což přináší úspory času na straně manažerů i HR útvaru.

Přínosy pro manažery Manažeři dostávají k dispozici údaje o svých zaměstnancích a nástroje potřebné pro jejich vedení a rozvoj. Přímý přístup k údajům zjednodušuje jejich údržbu a zároveň zvyšuje jejich kvalitu. Manažer může například snadno monitorovat absentérství, schvalovat žádanky o nepřítomnost či plánovat docházku. Schvalovací procesy se zjednodušují, neboť zůstávají pod kontrolou v rámci organizačního útvaru. HR nemusí neustále řešit jednotlivé požadavky zaměstnanců. Využíváním elektronických nástrojů se manažer zbaví papírování a získá možnost okamžitých výstupů přesně podle svých požadavků. Manažeři mohou:

zajištění jednoho zdroje pravdy - HR, manažeři i zaměstnanci sdílejí společné údaje. To snižuje chybovost při zpracování a předchází řešení kolizí mezi informacemi z různých zdrojů. zrychlení procesů pomocí workflow probíhá na základě uživatelsky nastavených pravidel. Schvalovatelé jsou včas a ve správném pořadí uvědoměni o změnách statusu nebo o požadavcích na schvalování. garance nejvyšší možné bezpečnosti přístupu k citlivým údajům

zobrazovat si údaje o zaměstnancích a pracovních místech zobrazovat si bilanci nepřítomnosti zaměstnanců svého útvaru rozhodovat o absencích ověřovat a upravovat informace o svých podřízených navrhovat a schvalovat odměny a bonusy svým podřízeným schvalovat výkazy práce využívat a spravovat údaje o výkonnosti zaměstnanců sledovat vzdělávací potřeby a řídit rozvoj svých podřízených získat přímý přístup k přednastaveným i adhoc výstupům dostávat externí emailovou notifikaci v případech, kdy někdo čeká na jejich rozhodnutí připravovat online návrhy na změny pracovních zařazení

Přínosy pro zaměstnance Zaměstnanci mohou převzít zodpovědnost za své osobní údaje. Mohou se kdykoliv a z jakéhokoliv místa s přístupem k síti přihlásit, kontrolovat a aktualizovat údaje týkající se jejich pracovního poměru. Mohou přímo komunikovat se svým manažerem a HR útvarem a sami dělat potřebná rozhodnutí. Takový způsob práce je pro ně pohodlnější, než když s každým svým požadavkem musí projít několik úrovní řízení. Zaměstnanci mohou: prohlížet a aktualizovat své osobní údaje kdykoliv je to pro ně výhodné. zobrazit si kdykoliv bilanci čerpání dovolené vytvářet žádanky o nepřítomnost zpracovávat vlastní výkaz práce vytvářet žádanky o proplacení drobných výdajů zobrazovat si aktuální a historické výplatní pásky prohlížet a spravovat své údaje o kvalifikaci a školení využívat online přístup k organizačním a podnikovým směrnicím a řádům

MMI, s.r.o.

-3-

Commercial in Confidence


HR produktivita

Profil společnosti Společnost MMI (www.mmi.cz) vyvíjí a dodává integrované softwarové aplikace HR plus UNI a HR plus Enterprise (www.hrplus.cz) pro podporu řízení lidských zdrojů určené pro střední a velké organizace.

Naše poslání Naším posláním je pomáhat zákazníkům, středním a velkým organizacím, efektivně řídit jejich podnikové procesy, ve kterých mají rozhodující úlohu lidé a informace. Jsme přesvědčeni, že tyto faktory dnes rozhodují o úspěchu.

Naše řešení Jsme poskytovatelé řešení. Každé dodávané řešení zahrnuje  softwarové produkty světové úrovně  služby postavené na osvědčených metodikách  špičkově kvalifikovaní spolupracovníci Při realizaci každé zakázky usilujeme o propojení znalostí procesů našich zákazníků, našich specifických technických znalostí, schopností postupu vpřed a těsné komunikace s týmem klienta. To nám dává šanci uskutečňovat naše poslání.

Náš přístup Jsme profesionálové. Pečujeme o svůj odborný růst, držíme slovo a platíme svým dodavatelům. Totéž dovedeme ocenit u svých partnerů a zákazníků.

Naše zkušenost v HR Naše zkušenosti jsou dlouhodobé. Od roku 1993 se zaměřujeme na podporu HR procesů informačními technologiemi, na celopodniková, průřezová HR řešení. Respektujeme rozdílné potřeby. Architektura našeho řešení má formu HR portálu jako místa, kde jsou uživatelům k dispozici nejen důležité informace, ale i nástroje na jejich zpracování. HR portál slouží nejen HR specialistům, ale i jejich klientům - manažerům, zaměstnancům, uchazečům.

Naše zkušenost v IT Dáváme přednost spolehlivosti. Naše řešení je postaveno na technologiích Oracle od využití vývojových nástrojů až po nasazení do provozního prostředí Oracle databáze a aplikačního serveru. To dává celému systému robustnost, stabilitu a zajišťuje vysokou bezpečnost kritických dat.

Naše zkušenost dodavatele Ze zkušenosti víme, že předáním řešení do rutinního provozu naše podpora nekončí. Pokud se má dodané řešení skutečně využívat, musí být podporováno, musí se rozvíjet a růst v závislosti na měnících se parametrech zpracovávaných procesů i potřeb uživatelů. Usilujeme o spokojenost klienta. Naše online centrum podpory pečlivě registruje a řeší požadavky uživatelů. Naši konzultanti dovedou pozorně naslouchat potřebám i problémům uživatelů.

MMI, s.r.o., Matěchova 3/127, 140 00 Praha 4, info@mmi.cz, www.mmi.cz Tel: +420 241 440 100, Fax: +420 241 441 099 Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím společnosti MMI. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu vlastníka. Některé názvy použité v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo obchodními značkami, které jsou majetkem příslušných vlastníků.

Hr plus mss ess 201312  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you