Cruise Norway 2018

Page 1

CRUISE NORWAY 2018


CRUISE NORWAY 2018 | www.cruise-norway.no | Side 2

VIKTIGE DATOER 2018 – 2019 MAI 28-29 Cruise Norway Day i Hamburg 30-31 Cruise Norway Day i London 14 Cruise Norways generalforsamling i Bergen 24-26 CLIA Selling Cruise Conference i Southampton AUGUST/SEPTEMBER Cruise Norways visningsturer i Norge SEPTEMBER 19-20 Seatrade Med i Lisboa OKTOBER 29-30 Cruise Norway sin internasjonale cruisekonferanse i Stavanger Innlevering av statistikker for inneværende sesong og prognose for 2019 2019 JANUAR/FEBRUAR Oppdatere prognose på antall anløp og pax i 2019 APRIL 08-11 Seatrade Cruise Global Miami MAI/JUNI Generalforsamling Norway Day London AUGUST/SEPTEMBER Cruise Norways visningsturer i Norge SEPTEMBER 11-13 Seatrade Hamburg OKTOBER Cruise Norway markedsseminar

Inge Tangerås Daglig leder/Direktør

Marit Vetaas Karlsen Markedskonsulent

CRUISE NORWAY AS ER MEDLEM AV FØLGENDE ORGANISASJONER:

2 017


Cruise Norways funksjon og formål: Cruise Norway AS er et markedsføringsselskap med hovedformål å markedsføre Norge og Svalbard som verdens beste naturbaserte cruisedestinasjon. Selskapet arbeider for utvikling av sterke partnerskap for å skape fantastiske cruiseopplevelser i Norge og på Svalbard. Cruise Norway AS planlegger, koordinerer og gjennomfører felles markedsføringstiltak for aksjonærer og samarbeidspartnerne. Selskapet arbeider for økt kvalitet og innovasjon på produkter og tjenester til cruisenæringen, og verdiskapning gjennom deling av kunnskap og informasjon. Samarbeider mot felles mål. • Cruise Norway AS skal bidra til å øke antall cruiseanløp og cruiseturister til Norge • Cruise Norway AS skal bidra til å videreutvikle cruiseturismen som en bærekraftig del av norsk reiseliv i henhold til nasjonale planer og målsettinger.

2. VISJON, MISJON OG VERDIER Visjon: The world’s ultimate nature-based cruise destination. Norge og Svalbard som verdens beste naturbaserte cruisedestinasjon. Misjon: Bygge sterke partnerskap for å skape fantastiske cruiseopplevelser. Verdier: Bærekraftig, spennende og utfordrende.

Cruise Norway Markedsføring og PR

Kvalitet og innovasjon

Kunnskap og informasjon

Strategiske mål for Cruise Norway 1. Markedsføre Norge og Svalbard som cruisedestinasjon for å opprettholde og øke trafikken. 2. Koble Cruise Norways aksjonærer og samarbeidspartnere med viktige aktører i cruisebransjen. 3. Skape verdier gjennom deling av kunnskap og informasjon, kompetanseheving og utdanning. 4. Etablere cruisenæringen som en del av den øvrige turisme og annet relevant næringsliv i Norge. 5. Et godt omdømme for cruisevirksomheten i Norge.

Marked og målgrupper Marked Målgruppe

Tyskland

UK

USA

Italia

Frankrike

Spania

1. Cruiserederi

x

x

x

x

x

x

2. Reisebyrå

x

x

3. Presse/media

x

x

x

4. Mannkap* * Mannskap er en troverdig informasjonskilde for cruisegjester. Viktig at havner og destinasjoner tar hensyn til dette.

Nederland

Norge

x

CRUISE NORWAY 2018 | www.cruise-norway.no | Side 3

1. FUNKSJON OG FORMÅL


CRUISE NORWAY 2018 | www.cruise-norway.no | Side 4

AKTIVITETER 2017 OG 2018 Cruise Norway marked seminar i Longyearbyen Deltakerne fikk oppleve spennende attraksjoner og aktiviteter i og rundt Longyearbyen og sysselmannens utfordringer knyttet til naturforvaltning, miljø og turisme. Omfattende faglig program med vekt på etablering av nye attraksjoner, shore excursions, miljøutfordringer mm. Cruise Norways visningsturer august/ september 2017 I 2017 arrangerte Cruise Norway to FAM-trips. Den første gikk til Fjord Norge hvor vi fra 27.august til 2. september besøkte Trondheim, Kristiansund, Molde/ Åndalsnes, Geiranger , Skjolden, Olden, Kalvåg og Ålesund. Totalt deltok 11 rederirepresentanter fra Compagnie Du Ponant, AIDA, Cruise & Maritime Voyages (CMV), Crystal Cruises, Disney Cruise Lines, Norwegian Cruise Line Holdings, Pullmantur og Rccl, Azamara Club Cruises & Celebrity (To personer), Silversea, Windstar Cruises. Fra cruisepressen deltok en journalist fra Cruise Business Review. I tillegg deltok agenter fra DMC, European Cruise Service, Nordic Gateway og Nordic Cruise Service. Geiranger Turbil ved daglig leder Torbjørn Arntsen, som også er medlem i Cruise Norway, fraktet oss trygt gjennom hele turen. Årets andre FAM-trip ble arrangert 24.-29. september hvor Narvik, Alta, Nordkapp, Lakselv, og Tromsø fikk besøk fra 12 rederier. Rederiene representert på denne turen var Cruise & Maritime Voyages (CMV), AIDA, Crystal Cruises,

Fred Olsen Cruise Lines, Mystic Cruises, Rccl, Azamara Club Cruises & Celebrity, Saga Shipping Company Ltd, Silversea, Thomson Cruises, TUI Cruises, Windstar og Noble Calcedonia. Fra pressen deltok en journalist fra Cruise & Ferry Review . I tillegg deltok agenter fra DMC, European Cruise Service, Nordic Gateway og Nordic Cruise Service. Vi takker våre deltagende samarbeidspartnere for sponsing av FAM-trips i 2017. Deres bidrag, samt bidraget fra de besøkte destinasjonene gjør denne viktige aktiviteten mulig. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra rederiene på begge turene i 2017 Forutsatt interesse fra rederiene og bidrag fra sponsorer vil vi arrangere to visningsturer også i 2018. Den første turen, som går fra 24. august til 1. september, starter i Longyearbyen, deretter besøker vi Hammerfest, Harstad, Sortland, Lofoten Leknes og Lofoten Svolvær. Tur nummer to starter i Oslo 9. september. Videre besøker vi Fredrikstad, Sandefjord, Telemark, Arendal og Kristiansand. Norway Day Hamburg 28-29. mai Norge er et av favorittreisemålene til tyske turister, og Tyskland er, sammen med UK det viktigste markedet for norsk cruisevirksomhet. For første gang arrangerer Cruise Norway en egen Norway Day i Tyskland. Formålet er informasjonsutveksling og relasjonsbygging mellom tyske og norske cruiseinteresser.

Cruise Norway FAM-trip 2017

Cruise Norway FAM-trip 2017

Rederibesøk i Tyskland januar 2018


Norway Day London, 30-31. mai Cruise Norway har i mange år arrangert workshop i London i samarbeid med Innovasjon Norge. Workshopen i London er en svært populær årlig aktivitet både blant UK-baserte rederier og presse, og Cruise Norways aksjonærer og samarbeidspartnere. CLIA Selling Cruise Conference Southampton 23-25.mai 2018. Reisebyråer er en viktig salgs – og distribusjonskanal for cruisereiser til Norge. Cruise Norway ønsker å bearbeide reisebyråer som markedsfører og selger cruise til Norge og Svalbard. Cruise Norway vil derfor også i år delta på CLIA Cruise Conference i Southampton i mai. Seatrade Med Lisboa 19-20. september 2018 Den lukkede fagmessen Seatrade Med arrangeres annethvert år. Cruise Norway er tilstede med en egen, mindre stand og som vanlig tilrettelegges det for at våre samarbeidspartnere kan markedsføre seg på denne. Cruise Norways Internasjonale Cruisekonferanse 2018 Cruise Norway arrangerer årlige samlinger for aksjonærer og samarbeidspartnere. Den store internasjonale cruisekonferansen hvert andre år er åpen for alle. År uten denne arrangeres nasjonalt markedsseminar for våre aksjonærer og samarbeidspartnere.

Cruise Norways styre beslutter vertsby og har samtidig bestemt at den Internasjonale Cruisekonferansen skal avholdes i Oslo, Bergen eller Stavanger. Dette av hensyn til tilgjengeligheten for våre internasjonale gjester. I 2018 legges den internasjonale konferansen til Stavanger den 29 og 30. oktober. Salgsmøter Cruise Norway gjennomfører møter med beslutnings­ tagere i rederiene jevnlig. I salgsmøter med rederier fokuserer vi på Norge som cruisedestinasjon og presenterer vår produktmanual, vår webside, cruise­ kalender og relevante nyheter fra det norske markedet. Ikke minst er disse møtene viktige for direkte tilbake­ meldinger fra rederiene. Synlighet og deltagelse på diverse cruisekonferanser Cruise Norway deltar på relevante cruisekonferanser i regi av Seatrade og CLIA. Cruise Norway er Gold Member i CLIA. Deltagelse her er viktig både for det faglige utbyttet og muligheten til å skape og opprettholde relasjoner til beslutningstagere i rederier, presse og i CLIA. Foredragsvirksomhet og besøk til medlemshavner i Norge Cruise Norway holder foredrag hos våre aksjonærer og samarbeidspartnere og i andre relevante arenaer i Norge. Dette er en viktig del av selskapets virksomhet. Omfanget avhenger av ønske,’ behov og invitasjon fra våre aksjonærer og samarbeidspartnere.

VIP reception Fort Lauderdale 2018

Seatrade Cruise Global Fort Lauderdale 2018

Styret utarbeider ny strategiplan 2018-2020

Cruise Norway markedsseminar i Longyearbyen

CRUISE NORWAY 2018 | www.cruise-norway.no | Side 5

I tillegg inngår viktig kompetansepåfyll hos Innovasjon Norge og Cruise Gate Hamburg.


CRUISE NORWAY 2018 | www.cruise-norway.no | Side 6

Tilbakemeldingene fra rederiene er at de ønsker at alle norske cruisehavner skal legge inn data for best mulig kapasitetsutnyttelse og spredning av trafikken.

Innsamling av statistikk og prognoser Innovasjon Norge innhenter statistikk og prognoser fra våre medlemshavner på vegne av Cruise Norway. Cruise Norway distribuerer dette til relevante mottakere og media. Informasjon om antall anløp, passasjerer og nasjonalitet er viktig for at Cruise Norway skal kunne samle inn data og formidle dette videre.

Cruise Norway på Facebook Cruise Norway AS har etablert to sider på Facebook. En side som er åpen for alle og hvor vi oppfordrer alle våre medlemmer til å legge ut gladnyheter fra egen virksomhet. Den lukkede medlemssiden har som formål å skape et fora åpent kun for våre aksjonærer og samarbeidspartnere. Her kan man diskutere ulike tema og vi oppfordrer våre medlemmer til å benytte siden ved å legge ut informasjon og diskutere aktuelle problemstillinger. Flere rederirepresentanter liker vår åpne side, så det er fint om dere legger ut info på engelsk. Både den lukkede gruppen og den åpne siden videreføres i 2018.

Cruise Norways International News Cruise Norways Cruise News inneholder viktige nyheter fra Norge og distribueres til cruiserederier og internasjonal presse.. Vi oppfordrer derfor sterkt våre aksjonærer og samarbeidspartnere om å informere Cruise Norway om nyheter som skal formidles internasjonalt. Dette er en flott mulighet til gratis markedsføring. Cruise News inneholder alt fra kai-forbedringer, nye opplevelser og produktutvikling, til generelle nyheter fra det norske markedet.

Annonsering Cruise Norway har begrenset budsjett til annonsering og prioriterer annonsering i internasjonale media der vi oppnår best oppmerksomhet. Vi annonserer hovedsakelig for å markedsføre Norge som verdens beste naturbaserte cruisedestinasjon og vil fortsette med dette også i 2018.

Cruise Norways norske nyhetsbrev Cruise Norway sender ut nasjonalt nyhetsbrev 4-6 ganger per år til aksjonærer og samarbeidspartnere. Her informerer vi om kommende aktiviteter, påminnelser og andre forhold av intern interesse.

Media og kommunikasjon Strategiplanen for 2018-2020 beskriver en rekke tiltak for kommunikasjon mot spesifikke målgrupper.

www.cruise.norway.no www.cruise-norway.no oppdateres fortløpende, med unntak av ny havne-/destinasjonsinformasjon som oppdateres en gang per år, i januar/februar. Cruisekalenderen er et godt hjelpemiddel for rederiene i planleggingsarbeidet av cruise til Norge.

CRUISE NORWAY

CRUISE NORWAY The Ultimate

Cruise Nature-based

Destination

The Ultimate

Nature-based Cruise

CRUISE NORWAY

Destination

The Ultimate

Nature-based

Cruise Destin

ation

Photo: Konrad

Photo:

/ Foap marcela.dysjaland

Gjengedal / Photo: Anders – Trout Visitnorway.com

Photo: Fjord Norway,

Photo: Ziggi Wantuch

/ Hammerfest

Photo: Halvor

/ Cruise Norway

Photo: nillemor/Visi

parken

Hilmersen / Helgeland

Reiseliv / Nesna

Photo: Ørjan B.

Photo: Helgeland

Larsen/ Helgeland

Reiseliv / Rana

Photo: nillemor/Vis

itnorway.com

The Ultimate

Destination

Visitnorway.com

Nature-based

Cruise Destinatio

n

Olestad / visitnorway

.com

Photo: Samuel Photo: Ian Brodie

m

/ visitrjukan.co

.com

com

Taipale / visitnorway.

Photo: Lars Erik

Martinsen / Helgeland

Reiseliv

Heen / Visitnorway

d ion. Our long stretche ased cruise destinat and winter. Norway offers the ultimate nature-b in both summer Top of Welcome to Norway, ties for cruising islands and the fjords, unique unique possibili t sun awe-inspiring coastline offers and the midnigh picturesque villages, Northern Lights in the winter e. lar vibrant cities, ng for everyon have the spectacu offers somethi The World. We the year, Norway . Throughout in the summer DE CRUISE GLOBAL VISIT US AT SEATRA BOOTH 1521 FT. LAUDERDALE

Photo: Bjarne

Riesto / www.nordn

orge.com

Welcome to Norway, the ultimate nature-b coastline offers ased cruise destinat unique possibili ion. ties vibrant cities, picturesque villages, for cruising in both summer Our long stretched and winter. Norway The World. We have the spectacu awe-inspiring fjords, unique offers islands and the in the summer lar Northern Lights Top of . Throughout in the winter the year, Norway and the midnigh offers somethi t sun ng for everyon e.

Photo: Bjørn Eirik

norge.com / Tromsø

s/ Photo: Finn Loftesne – Borgund Visitnorway.com

Photo: Anne Olsen-Ryu

m / www.nord

norge.com / Hasvik

Welcome to Norway , the ultimate coastline offers nature-based cruise destina unique possibi tion. Our long lities vibrant cities, stretch picturesque villages for cruising in both summe r and winter. Norwayed The World. We , awe-inspiring have the spectac fjords, unique offers islands and the ular Northern in the summe Lights in the winter Top of r. Throughout the year, Norway and the midnig offers someth ht sun ing for everyo ne. VISIT US AT SEATRA DE CRUISE GLOBAL FT. LAUDERDALE BOOTH 1521

Utdrag av diverse annonsekampanjer i internasjonale medier 2017 / 2018

Photo: worldwande

Photo: Øyvind

/ Foap / Photo: merethe Visitnorway.com

/ Barcode, Oslo

CRUISE NORWAY

Photo: Leif Johnny / Foap / rlustphotography

Photo / Jan inge

VISIT US AT SEATRA DE CRUISE GLOBAL FT. LAUDERDALE BOOTH 1521

CRUISE NORWAY Cruise Nature-based

ay.com – Photo: C.H / visitnorw enter Tromsø Villmarks

und.no

Welcome to Norway , the ultimate coastline with nature-based cruise destinat glaciers, deep fjords, steep mounta ion. Our long and opportunities spectacular for cruising in all seasons. Norway ins and green valleys, offers unique islands, unique the North Cape has and Arctic Svalbard vibrant cities, picturesque countries, be villages, inspired by the . Come to Norway spectac Midnight Sun! , the friendlie See it all for yourself ular Northern Lights and st of experience , – it will be the voyage of a lifetime the amazing !

DE CRUISE GLOBAL VISIT US AT SEATRA BOOTH 1521 FT. LAUDERDALE

/ spadberg/Foap Photo: kenneth – Barcode, Oslo Visitnorway.com

Iversen / visithauges

/ Barcode, Oslo

AS / Atlanterhavs

spectacular ion. Our long and ased cruise destinat valleys, offers unique the ultimate nature-b ns and green picturesque villages, Welcome to Norway, deep fjords, steep mountai has vibrant cities, st of glaciers, coastline with all seasons. Norway . Come to Norway, the friendlie for cruising in ce the amazing opportunities and Arctic Svalbard Lights and experien the North Cape unique islands, spectacular Northern voyage of a lifetime! inspired by the it will be the countries, be for yourself, – all it See Midnight Sun!

The Ultimate

/ Aurlandsfjorden

Konieczny / www.nord

– Idyllic Loshavn

ed Our long stretch cruise destination. winter. Norway offers nature-based r and y, the ultimate Top of g in both summe Welcome to Norwa islands and the ilities for cruisin fjords, unique unique possib ht sun coastline offers s, awe-inspiring and the midnig picturesque village Northern Lights in the winter ne. everyo vibrant cities, cular for ing have the specta y offers someth The World. We the year, Norwa r. Throughout in the summe

Turist AS

tnorway.com

Photo: Marit Karlsen

Robin Strand

/ Visitnorway.com

Østbakken / Visitnorwa y.com

VISIT US AT SEATRA DE CRUISE GLOBAL FT. LAUDERDALE BOOTH 1521

Presseoppslag 2018

Trym Ivar Bergsmo

/ www.nordnorge.com

/ Alta


Viktige mål nådd i 2017. Den gode utviklingen fortsetter Veksten i den globale cruisetrafikken fortsetter og Norge befester sin posisjon som en viktig cruisedestinasjon. De store havene og destinasjonene dominerer fortsatt, men flere mindre havner og destinasjoner opplever god vekst. Satsingen på helårstrafikk bærer også frukter. I 2017 hadde Norge cruiseanløp i alle årets 12 måneder, og antall anløp i første og siste kvartal vil nå opp i hele 130 i 2018. Cruise Norway vil fortsette sitt arbeid for at hele landet skal tas i bruk, hele året. Det har lenge vært et overordnet mål å trekke snuhavnvirksomhet til Norge, fordi denne type anløp

gir en langt høyere verdiskapning for reiselivet enn konvensjonelle transit-anløp. Det er derfor gledelig å konstatere hele 62 snuhavnanløp i 2017, nesten halvparten i Bergen og en fjerdepart av disse anløpene i Longyearbyen. Cruise Norway fortsetter sitt arbeid for flere snuhavnanløp i Norge og på Svalbard. Cruise Norway sine medlemshavner mottok i 2017 hele 1895 anløp med totalt 3.045.843 dagsturister. Prognosen for 2018 viser 2163 anløp (+14%) og ca. 3,6 millioner dagspassasjerer til Norge og Svalbard. Større  skip med flere passasjerer om bord gir nye muligheter for økt verdiskapning, men kan samtidig representere utfordringer for kapasitet og logistikk på landsiden.

Dagsbesøkende passasjerer til norske havner 2017 og prognose 2018 Havn Prognose passasjerer i 2018 Antall passasjerer i 2017 Endring 2018 vs 2017 Bergen 659 536 534 221 23 % Stavanger 348 615 340 220 2% Ålesund 321 720 228 595 47 % Geirangerfjorden Geiranger 320 000 349 786 -9 % Flåm 280 548 250 961 12 % Romsdalsfjord (Molde, Åndalsnes & Eresfjord) 197 071 137 845 27 % Oslo 200 000 198 000 1% Nordfjord Olden-Loen 182 000 141 728 28 % Trondheim 167 568 93 326 80 % Tromsø 140 000 125 873 11 % Nordkapp Honningsvåg 135 241 123 462 10 % Hardangerfjorden Eidfjord 134 663 103 390 30 % Kristiansand 121 000 106 845 13 % Haugesund 75 000 60 544 24 % Lofoten Leknes 60 482 60 441 0% Longyearbyen 46 000 44 336 4% Skjolden 30 708 29 407 4% Alta 23 641 20 428 16 % Bodø 20 264 11 452 77 % Hammerfest 18 973 16 201 17 % Kristiansund 18 111 9 298 95 % Lofoten Svolvær 14 825 7 674 93 % Hardangerfjorden Ulvik 11 000 17 624 -38 % Hardangerfjorden Rosendal 11 000 805 1266 % Narvik 8 533 1 943 339 % Vik 7 807 6 979 12 % Harstad 7 762 2 632 195 % Geirangerfjorden Hellesylt 6 400 1 600 300 % Arendal 5 800 2 998 93 % Brønnøysund 4 992 3 556 40 % Sortland Havn 9 708 4 561 113 % Lyngdal 3 800 7 600 -50 % Telemark Kragerø 1 880 200 840 % Fredrikstad 1 830 1 264 45 % Lakselv 1 828 0 Hardangerfjorden Odda 1 200 0 Nordfjord Måløy 400 48 733 % Nordfjord Sandane 150 0 Total 3 600 056 3 045 843 18 % Vekst ved 90 % belegg 3 240 050,40 6% Kilde: Innovasjon Norge & Cruise Norway. Sortert etter antall passasjerer – prognose 2018

CRUISE NORWAY 2018 | www.cruise-norway.no | Side 7

STATISTIKK


CRUISE NORWAY 2018 | www.cruise-norway.no | Side 8

ANLØP TIL NORSKE HAVNER 2017 Havn

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Alta Arendal Bergen Bodø Brønnøysund Flåm Fredrikstad Geirangerfjorden Geiranger Geirangerfjorden Hellesylt Hammerfest Hardangerfjorden Eidfjord Hardangerfjorden Odda Hardangerfjorden Rosendal Hardangerfjorden Ulvik Harstad Haugesund Kristiansand Kristiansund Lakselv Lofoten Leknes Lofoten Svolvær Longyearbyen Narvik Nordfjord Måløy Nordfjord Olden-Loen Nordfjord Sandane Nordkapp Honningsvåg Oslo Romsdalsfjorden (Molde, Åndalsnes & Eresfjord) Skjolden Sotland Stavanger Telemark Brevik Telemark Kragerø Tromsø Trondheim Vik Ålesund

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1

3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 3 1 0 1

6 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 5 0 2 5 0 0 6 2 0 2

1 0 9 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 1 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 5 0 0 1 2 0 0 2 3 0 2

0 2 39 0 8 26 0 22 0 1 13 0 0 4 0 3 7 3 0 1 4 1 0 0 14 0 6 21 11 1 0 37 0 0 8 6 3 15

Totalt antall anløp per måned

4

19

45

43

256

Statistikken er basert på tall rapportert fra havnene desember 2017 Kilde: Innovasjon Norge / Cruise Norway


Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Totalt antall anløp

0 2 80 2 6 37 0 59 1 8 14 0 1 1 2 6 10 3 0 23 12 10 1 0 22 0 42 22 23 6 0 33 0 0 40 22 5 37

3 1 79 3 2 29 0 53 1 6 17 0 2 0 1 10 12 5 0 16 5 16 0 1 21 0 35 14 23 6 0 41 0 1 29 15 2 39

0 0 65 1 1 30 1 39 0 1 19 0 1 2 1 9 15 2 0 3 2 3 0 0 20 0 9 15 19 2 0 43 0 1 8 7 2 28

0 1 23 0 1 15 0 8 0 0 10 0 0 3 0 1 5 1 0 0 1 0 0 0 9 0 0 14 4 0 0 15 0 0 0 0 1 7

1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 6 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1

2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0

18 6 307 11 18 142 1 181 2 16 78 0 4 12 4 36 50 17 0 43 30 30 3 1 91 0 96 101 91 15 4 181 0 2 101 57 13 133

530

488

349

119

23

12

7

1895

Snuhavn anløp

30

12

3

2

12

59

CRUISE NORWAY 2018 | www.cruise-norway.no | Side 9

Juni


CRUISE NORWAY 2018 | www.cruise-norway.no | Side 10

PROGNOSE ANLØP TIL NORSKE HAVNER 2018 Havn

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Alta Arendal Bergen Bodø Brønnøysund Flåm Fredrikstad Geirangerfjorden Geiranger Geirangerfjorden Hellesylt Hammerfest Hardangerfjorden Eidfjord Hardangerfjorden Odda Hardangerfjorden Rosendal Hardangerfjorden Ulvik Harstad Haugesund Kristiansand Kristiansund Lakselv Lofoten Leknes Lofoten Svolvær Longyearbyen Lyngdal Narvik Nordfjord Måløy Nordfjord Olden-Loen Nordfjord Sandane Nordkapp Honningsvåg Oslo Romsdalsfjorden (Molde, Åndalsnes & Eresfjord) Skjolden Sortland Stavanger Telemark Brevik Telemark Kragerø Tromsø Trondheim Vik Ålesund

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 4 2 0 1

8 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 2 3 0 0 8 3 0 2

0 0 9 0 0 3 0 0 0 0 5 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 5 1 1 1 6 0 0 6 2 0 1

0 2 58 0 1 26 0 27 1 2 17 1 4 3 0 7 9 3 0 2 0 3 1 0 0 18 0 5 19 8 3 0 33 0 1 2 9 3 23

Totalt antall anløp per måned

2

22

43

50

291

Prognosene er basert på tall rapportert desember 2017 Kilde: Innovasjon Norge / Cruise Norway


Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Totalt antall anløp

1 5 73 5 2 35 0 53 2 9 14 2 5 1 5 9 15 4 0 22 10 18 0 1 1 21 0 40 20 16 2 1 38 0 0 38 23 4 44

1 2 78 6 8 41 0 57 3 7 16 0 3 2 1 10 8 4 1 19 9 24 2 4 0 18 0 34 19 46 1 1 37 0 3 32 20 3 40

1 2 67 2 1 32 1 38 2 1 18 0 2 0 1 7 14 4 0 5 9 5 1 1 0 27 1 17 17 29 4 0 44 0 2 18 16 2 36

0 0 30 0 0 13 0 12 0 0 13 0 2 1 0 6 6 2 0 0 1 0 1 0 0 7 0 1 11 9 7 1 20 0 0 1 7 0 14

2 0 7 0 0 2 0 3 0 0 4 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 4 2 0 0 5 0 0 3 0 0 3

1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0

18 11 332 17 12 153 1 190 8 19 87 3 17 9 9 44 55 20 1 49 30 50 5 8 1 95 1 104 100 121 18 7 187 0 6 114 84 12 165

539

560

427

165

44

12

8

2163

Snuhavn anløp

27

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 6 7 0 0 62

CRUISE NORWAY 2018 | www.cruise-norway.no | Side 11

Juni


CRUISE NORWAY 2018 | www.cruise-norway.no | Side 12

CRUISE NORWAY AS ÅRSREGNSKAP 2017

RESULTATREGNSKAP 2017 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 450 369,00 5 288 154,00 Sum driftsinntekter 6 450 369,00 5 288 154,00 Varekostnad 2 877 746,00 2 253 174,00 Lønnskostnad 1 863 472,00 1 841 511,00 Annen driftskostnad 1 939 162,00 1 328 330,00 Sum driftskostnader 6 680 380,00 5 423 015,00 Driftsresultat -230 011,00 -134 861,00

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt 6 555,00 6 337,00 Annen rentekostnad 269,00 0,00 Annen finanskostnad 0,00 2 439,00 Resultat av finansposter 6 286,00 3 899,00 Resultat før skattekostnad -223 725,00 -130 962,00 Skattekostnad 0,00 0,00 Årsresultat -223 725,00 -130 962,00

OVERFØRINGER Overført fra annen egenkapital 223 725,00 130 962,00 Sum overføringer -223 725,00 -130 962,00


CRUISE NORWAY 2018 | www.cruise-norway.no | Side 13

BALANSE 2017 2016 EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. 97 020,00 97 020,00 Sum immaterielle eiendeler 97 020,00 97 020,00 Sum anleggsmidler 97 020,00 97 020,00 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 31 250,00 126 614,00 Andre kortsiktige fordringer 130 014,00 251 853,00 Sum fordringer 161 264,00 378 467,00 Bankinnskudd, kontanter o.l. 1 201 906,00 1 137 244,00 Sum omløpsmidler 1 363 170,00 1 515 711,00 SUM EIENDELER 1 460 190,00 1 612 731,00 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 309 000,00 309 000,00 Beholdning av egne aksjer -1 000,00 0,00 Sum innskutt egenkapital 308 000,00 309 000,00 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 405 908,00 629 633,00 Sum opptjent egenkapital 405 908,00 629 633,00 Sum egenkapital 713 908,00 938 633,00 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 209 403,00 141 598,00 Skyldige trekk og offentlige avgifter 135 489,00 141 605,00 Annen kortsiktig gjeld 401 390,00 390 895,00 Sum kortsiktig gjeld 746 282,00 674 098,00 Sum gjeld 746 282,00 674 098,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 460 190,00 1 612 731,00


CRUISE NORWAY 2018 | www.cruise-norway.no | Side 14

AKSJEBOK CRUISE NORWAY AS Oppdatert 3. mai 2018 Totalt antall aksjer 309 fordelt på 55 aksjonærer Aksjonær Adresse Antall aksjer Aksjenummer Arendal Havnevesen KF Havnekontoret, 4810 Eydehavn 2 131+132 Aurland Hamnevesen KF Vangen 1, 5745 Aurland 10 58+59+(86-90)+122+123+114 Aurland Ressursutvikling AS Postboks 42, 5742 Flåm 20 150+165-183 Bergen og Omland Havnevesen Postboks 6040, 5892 Bergen 20 26-45 Bergen Reiselivslag Postboks 77 Sentrum, 5808 Bergen 20 91-110 Bodø Havn KF Postboks 138, 8001 Bodø 2 153-154 Borg Havn IKS Øraveien 27, 1630 Gamle Fredrikstad 2 157-158 Brønnøy Havn KF Postboks 65, 8900 Brønnøysund 6 141+184-188 Cruise Geiranger AS Langelandsveien 16, 6010 Ålesund 1 126 Cruise Norway 1 124 Destinasjon Eidfjord AS Postboks 74, 5786 Eidfjord 16 71-85+120 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Smedasundet 77, 5528 Haugesund 1 66 DMC Norway AS Skoltegrunnskaien2-3, 5003 Bergen 2 60+69 European Cruise Service AS Postboks 1926 Nordnes, 5817 Bergen 20 fra 6 - 25 Farsund Havnevesen Postboks 100, 4552 Farsund 2 4+70 Fløibanen AS Vetrlidsalm, 21, 5014 Bergen 1 115 GAC Norway AS Skoltegrunnskaien 1, 5003 Bergen 2 113, 125 Geiranger Cruise Handling AS Perhusveien 24, 6783 Stryn 1 57 Geiranger Fjordservice As Bakketun, 6216 Geiranger 6 111+299 - 304 Gudvangen Hotelldrift AS 5747 Gudvangen 1 118 Hammerfest kommune v/turist Postboks 123, 9615 Hammerfest 1 147 Hammerfest kommune v/havn Postboks 123, 9615 Hammerfest 1 148 Harstad Havn KF Postboks 193, 9482 Harstad 2 143-144 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal 1 152 Kristiansand Havn KF Postboks 114, 4662 Kristiansand S 2 133-134 Kristiansund & Nordmøre Havn IKS Astrupsgt 9, 6509 Kristiansund N 1 121 Longyearbyen lokalstyre Postboks 350, 9171 Longyearbyen 5 52-56 Molde & Romsdal Havn IKS Postboks 281, 6401 Molde 20 129-130+138+207-223 Narvik Havn KF Fagernesveien 2, 8514 Narvik 20 280-299 North Adventure AS Bjørn Wirkolasvei 11, 9510 Alta 1 164 Nordfjord Service Terminal Osvegen 10, 6770 Nordfjordeid 2 127-128 Nordfjord Havn IKS Postboks 104, 6701 Måløy 1 137 Nordic Cruise Services AS Fr Nansensplass 8, 0160 Oslo 1 116 Nordkapp Havn KS PB 444, 9751 Honningsvåg 20 149+224-242 Oslo Havn KF PB 230 Sentrum, 0103 Oslo 2 162-163 Sandefjord Havnevesen PB 2025, 3247 Sandefjord 5 304-309 SDK Shipping AS Midtermolen 1, 2100 Copenhagen, Denmark 1 67 Skjolden Cruisekai AS Egge Gård, 3514 Hønefoss 5 61-65 Stavangerregionen Havn IKS Strandkaien 46, 4005 Stavanger 2 135-136 Stranda Hamnevesen KF Øyna 13, 6200 Stranda 6 47 - 51, 112 Strandafjellet Skisenter AS Postboks 75, 6201 Stranda 1 117 Hurtigruten Svalbard AS Postboks 548, 9171 Longyearbyen 1 68 Sortland Havn KF Havnegata 7, 8400 Sortland 1 5 Trondheim Havn KF Postboks 1234 , Sluppen, 7462 Trondheim 2 139-140 Tromsø Havn KF Postboks 392, 9524 Tromsø 20 145-146+243-260 Ulvik Herad Skeiesvegen 7, 5730 Ulvik 1 119 Vestvågøy Kommune Postboks 203, 8370 Leknes 20 160-161+189-206 Otto Erster Vækerøveien 211a, 0751 Oslo 3 fra 1 - 3 Vik Kommune Postboks 134, 6893 Vik i Sogn 1 156 Visit Fjordkysten Strandgata 30, 6900 Florø 1 155 VisitOSLO Grev Wedelsplass 4, 0151 Oslo 1 46 Vågan Havnevesen KF Postboks 121, 8301 Svolvær 1 142 Ålesundregionens Havnevesen Skansekaia, 6002 Ålesund 20 159+261-279 Romsdal Reiseliv og Handel SA Postboks 133, 6301 Åndalsnes 1 151 TOTALT 309


www.cruise-norway.no

Alle foto: Marit Vetaas Karlsen / Cruise Norway Portrettfoto side 2: Nils Olav Mevatne Foto bakside: Øyvind Heen / Visitnorway.com

CRUISE NORWAY 2018 | www.cruise-norway.no | Side 15

MER INFORMASJON OM CRUISE NORWAY AS OG CRUISETURISMEN FINNER DU HER


Produksjon: Frank Modahl Grafisk. Trykk: Molvik Grafisk – Mai 2018

Cruise Norway AS Vestre Torggate 1 5015 Bergen Telefon: +47 55 31 80 21 e-post: post@cruise-norway.no www.cruise-norway.no


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.