Page 1

CRUISE NORWAY 2019


CRUISE NORWAY 2019 | www.cruise-norway.no | Side 2

VIKTIGE DATOER 2019-2020 2019 MAI 15-16 CLIA Selling Cruise Conference Southampton 22-23 Cruise Norway Day London JUNI 12 Cruise Norway generalforsamling i Bergen 24-25 Clia arrangement Brussel og Antwerpen SEPTEMBER /OKTOBER 29.09-04.10 Fam Trip Nord-Norge 13.10-19.10 Fam Trip Fjord-Norge NOVEMBER 11-12 Cruise Norway Cruisekonferanse i Bodø Innlevering av statistikker og prognoser for inneværende sesong og prognose for 2020 2020 APRIL 20-23 Seatrade Cruise Global Miami MAI/JUNI Generalforsamling Bergen CLIA Selling Cruise Conference Southampton Norway Day Hamburg Norway Day London SEPTEMBER/OKTOBER 15-17.09 Seatrade Med Malaga Fam Trip Nord-Norge Fam Trip Sør-Norge Cruise Norway Internasjonale Cruise konferanse

Inge Tangerås Daglig leder/Direktør

Marit Vetaas Karlsen Markedskonsulent

CRUISE NORWAY AS ER MEDLEM AV FØLGENDE ORGANISASJONER:

2 017


Cruise Norways funksjon og formål: Cruise Norway AS er et markedsføringsselskap med hovedformål å markedsføre Norge og Svalbard som verdens beste naturbaserte cruisedestinasjon. Selskapet skal arbeide for utvikling av sterke partnerskap for å skape fantastiske cruiseopplevelser i Norge og på Svalbard. Cruise Norway planlegger, koordinerer og gjennomfører felles markedsføringstiltak for aksjonærer og samarbeidspartnerne. Selskapet arbeider for økt kvalitet og innovasjon på produkter og tjenester til cruisenæringen, og verdiskapning gjennom deling av kunnskap og informasjon. Samarbeider mot felles mål. • Cruise Norway skal bidra til å øke antall cruiseanløp og cruiseturister til Norge, særlig utenom høysesongen og til havner og destinasjoner som har betydelig uutnyttet kapasitet. • Cruise Norway skal bidra til å videreutvikle cruiseturismen som en bærekraftig del av norsk reiseliv i henhold til nasjonale planer og målsettinger.

2. VISJON, MISJON OG VERDIER Visjon: The world’s ultimate nature-based cruise destination. Norge og Svalbard som verdens beste naturbaserte cruisedestinasjon. Misjon: Bygge sterke partnerskap for å skape fantastiske cruiseopplevelser. Verdier: Bærekraftig, spennende og utfordrende.

Cruise Norway Markedsføring og omdømme

Kvalitet og innovasjon

Kunnskap og informasjon

Strategiske mål for Cruise Norway 1. Markedsføre Norge og Svalbard som cruisedestinasjon for å opprettholde og øke trafikken. 2. Koble Cruise Norways aksjonærer og samarbeidspartnere med viktige aktører i cruisebransjen. 3. Skape verdier gjennom deling av kunnskap og informasjon, kompetanseheving og utdanning. 4. Etablere cruisenæringen som en del av den øvrige turisme og annet relevant næringsliv i Norge. 5. Et godt omdømme for cruisevirksomheten i Norge.

Marked og målgrupper Marked Målgruppe

Tyskland

UK

USA

Italia

Frankrike

Spania

1. Cruiserederi

x

x

x

x

x

x

2. Reisebyrå

x

x

3. Presse/media

x

x

BeNeLux

Norge

x x

4. Mannkap* * Mannskap er en troverdig informasjonskilde for cruisegjester. Viktig at havner og destinasjoner tar hensyn til dette.

x

CRUISE NORWAY 2019 | www.cruise-norway.no | Side 3

1. FUNKSJON OG FORMÅL


CRUISE NORWAY 2019 | www.cruise-norway.no | Side 4

AKTIVITETER 2019 / 2020 Seatrade Cruise Global 2019. Verdens største cruisemesse I samarbeid med Norwegian Maritime Exporters ble det for første gang etablert en stor norsk paviljong for promotering av norsk reiseliv og norsk maritim industri på verdens største cruisemesse. Cruisebransjen utgjør et betydelig marked for norsk industri. Med støtte fra Innovasjon Norge ble paviljongen utrustet med norsk profileringsmateriell, og oppnådde en sterk synlighet på messen. Hele 27 cruisehavner, destinasjoner, agenter og attraksjoner var representert på paviljongen sammen med like mange aktører fra maritim industri. Norway Day London, 22-23. mai 2019 Cruise Norway har i mange år arrangert workshop i London. En fjerdedel av cruisegjestene i Norge kommer fra UK. Workshopen i London er en svært populær årlig aktivitet både blant UK-baserte rederier og presse, og Cruise Norways aksjonærer og samarbeidspartnere. I tillegg inngår aktuelt kompetansepåfyll fra Innovasjon Norge og fra utenrikstjenesten i London. CLIA Selling Cruise Conference Southampton 15-16. mai 2019 Reisebyråer er en viktig salgs – og distribusjonskanal for cruisereiser til Norge. Cruise Norway ønsker å bearbeide reisebyråer som markedsfører og selger cruise til Norge og Svalbard. Cruise Norway deltok på CLIA Cruise Conference

i Southampton i mai. Vi har og deltatt på tilsvarende arrangement i Nederland Cruise Norway FAM-trips Vi takker våre deltagende agenter for sponsing av FAM-trips. Deres bidrag, samt bidraget fra de besøkte destinasjonene gjør denne svært viktige aktiviteten mulig. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra rederiene på begge turene i 2018. Vi arrangerer to FAM-trips også i 2019. Den første turen, som går fra 29. september, starter i Tromsø, deretter besøker vi Alta, Narvik, Bodø, Mo i Rana og Brønnøysund. FAM-trip nummer to starter i Stavanger den 13. oktober, deretter besøkes Haugesund, Eidfjord, Flåm, Nordfjordeid og OldenLoen, og til slutt Bergen. Seatrade Europe 2019, Hamburg 11–13. september Den lukkede fagmessen Seatrade Europe arrangeres annethvert år. Cruise Norway er tilstede med en egen, mindre stand og som vanlig tilrettelegges det for at våre samarbeidspartnere kan markedsføre seg på denne. Tyskland er det største markedet for cruise til Norge. En tredjedel av cruisegjestene til Norge kommer fra Tyskland.

Cruise Norway Fam Trip nord. Her i Longyearbyen

Cruise Norway Fam Trip sør. Her i Arendal

Arendals – uka. Fullt dekk og debattmøte på «Sørlandet»

Høring hos klima og miljøminister Ola Elvestuen


Det internasjonale markedsseminaret i Stavanger i november 2018 var et åpent arrangement med 100 deltakere fra reiseliv, maritim industri, øvrig næringsliv og offentlig sektor. Salgsmøter Cruise Norway gjennomfører møter med beslutnings­ tagere i rederiene jevnlig. I salgsmøter med rederier fokuserer vi på Norge som cruisedestinasjon og presenterer vår produktmanual, vår webside, cruise­ kalender og relevante nyheter fra det norske markedet. Ikke minst er disse møtene viktige for direkte tilbakemeldinger fra rederiene. Synlighet og deltagelse på diverse cruisekonferanser Cruise Norway deltar på relevante cruisekonferanser i regi av Seatrade og CLIA. Cruise Norway er Gold Member i CLIA. Deltagelse her er viktig både for det faglige utbyttet og muligheten til å skape og opprettholde relasjoner til beslutningstagere i rederier, presse og i CLIA.

Seatrade Med Malaga 15-17. september 2020 Cruise Norway vil være utstiller med egen stand, og det tilrettelegges for at våre medlemmer kan markedsføre seg der. Foredragsvirksomhet og besøk til medlemshavner i Norge Cruise Norway holder foredrag hos våre aksjonærer og samarbeidspartnere og i andre relevante arenaer i Norge. Dette er en viktig del av selskapets virksomhet. Omfanget avhenger av ønske,’ behov og invitasjon fra våre aksjonærer, samarbeidspartnere og andre arenaer med interesse for cruisevirksomheten i Norge. Politikk og media Cruise Norway deltar aktivt i debatten om cruisebransjens rammebetingelser i Norge. Vi er høringsinstans i saker om nye regler og forskrifter. Vi initierer viktige spørsmål knyttet til miljø og bærekraft under Arendals-uka, deltar i høringer på Stortinget og arbeider for å være synlige i medielandskapet når cruise settes på dagsorden. Innsamling av statistikk og prognoser Innovasjon Norge innhenter statistikk og prognoser fra våre medlemshavner på vegne av Cruise Norway. Cruise Norway distribuerer dette til relevante mottakere og media. Informasjon om antall anløp, passasjerer og nasjonalitet er viktig for at Cruise Norway skal kunne samle inn data og formidle dette videre.

Torstein Hagen, Viking Cruises. CN Internasjonale konferanse, Stavanger Clia Cruise Conference Southampton. Målgruppe reisebyråagenter

Norway Day, London. Vinnere Norway Quiz

Clia Europe Workshop i Bergen med ulike aktører i cruisebransjen

CRUISE NORWAY 2019 | www.cruise-norway.no | Side 5

Cruise Norway nasjonale markedsseminar i 2019 Cruise Norway arrangerer årlige samlinger for aksjonærer og samarbeidspartnere. Hvert andre år arrangeres nasjonalt markedsseminar. I år uten dette arrangementet arrangerer vi en stor internasjonal cruisekonferanse. Årets markedsseminar arrangeres i Bodø den 11. og 12. november.


Cruise Norways norske nyhetsbrev Cruise Norway sender ut nasjonalt nyhetsbrev 4-6 ganger per år til aksjonærer og samarbeidspartnere. Her informerer vi om kommende aktiviteter, påminnelser og andre forhold av intern interesse.

Annonsering Cruise Norway har begrenset budsjett til annonsering og prioriterer annonsering i internasjonale media. Vi annonserer hovedsakelig for å markedsføre Norge som verdens beste naturbaserte cruisedestinasjon og vil fortsette med dette.

www.cruise-norway.no Cruise Norway sin webside oppdateres årlig. Cruisekalenderen er et godt hjelpemiddel for rederiene i planleggingsarbeidet av cruise til Norge. Tilbakemeldingene fra rederiene er at de ønsker at alle norske cruisehavner skal legge inn data for best mulig kapasitetsutnyttelse og spredning av trafikken. CN_katalog-o

mslag.qxp_Layout

1 11.01.19 09.17 Side 1

Cruise Norw ay AS Phone: (+47) 55 31 80 21 E-mail: post@ cruise-norway. no Internet: www .cuise-norway.no

With around 40 ports and destinations, Norway has a lot to offer for every taste, for every brand and for every season

MA NU AL 20 19 /20 20

CRUISE N O R W AY MANUAL 2 019/202

Ny cruisekalender En ny og forbedret versjon av cruisekalenderen forventes klar til implementering medio 2019. Det er inngått avtale med Cruise Baltic som partner i prosjektet. Når alle de 29 havnene i Cruise Baltic har lagt inn sine data i systemet, vil cruiserederiene ha adgang til et moderne dataverktøy i planleggingen av cruise til Norge og Baltikum. Aktiv bruk av cruisekalenderen vil medvirke til effektive seilingsruter og bedre utnyttelse av den samlede kapasiteten i regionen. 1

2

3

4

– A PRESEN TA

6

7

8

11 12

14

PHOTO

The Ultimate

Nature-based

ation

Cruise Destin

Nature-based

Cruise Destina tion

Cruise Norway

AS is not respons

ible for the accurac

y of the informa

tion provided

in this catalogu

Powered by Na ture

e

IONS

Nature-based

The Ultimate

CREDITS: 1. Terje Rakke – Nordic 15 Life AS / 2. Mattias 8. Paul Edmundso Fredriksson – n / 9. Paul Smit Fjord Norway – MAGO / 10. / 3. Marit Vetaas Pete Oswald – Visitnorway Karlsen – Cruise 16 / 11. Visitnorwa Norway AS / 4. y / 12. Robin Wungenz – Visitnorwa Strand – Visitberge y / 5. Pete Oswald n / 13. Vidar – Visitnorway Askeland – Visitnorwa / 6. Marit Vetaas y / 14. Bjarne Karlsen – Cruise Riesto – Visitnorwa Norway AS / 7. y / 15. Per Eide Mattias Fredriksson – Visitnorway – Fjord Norway / 16. Marit Vetaas / Karlsen – Cruise Norway AS

CRUISE NORWAY The Ultimate

N CRUISE PORTS AN D DESTIN AT

CRUISE NORWAY

Photo: Roger

Johansen / www.nordnorge

Photo: Mattias

Fredriksson /

Fjord Norway

/ Oldevatnet

Photo: Martin

Håndlykken /

Visitnorway.com

destination. Our

Photo: Fjord Norway

/ Paul Edmundson

/ Preikestolen,

Photo: Kristin

/ Trondheim

Folsland Olsen

/ Visitnorway.com

A presentation of Norwegian cruise ports and des

tinations With the world ’s second longe st coast unique possibilitie s for sailing sched line stretching more than 100 000 km, ules with vario Norway offers us lengths and content all year

.com / Bodø

tion Cruise Destina

Rasmus Skaug

10

– Visitnorway

TION OF N ORWEGIA

9

CRUISEcruise -norway.no NORWAY

Cruise Destin ation

0

5

13

CRUISE NORW AY

The Ultimate Nature-based

Photo: Thomas

CRUISE NORWAY 2019 | www.cruise-norway.no | Side 6

Cruise Norway på Facebook Cruise Norway er aktiv på Facebook. En side som er åpen for alle og hvor vi oppfordrer alle våre medlemmer til å legge ut gladnyheter fra egen virksomhet. Den lukkede medlemssiden har som formål å skape et fora åpent kun for våre aksjonærer og samarbeidspartnere. Her kan man diskutere ulike tema og vi oppfordrer våre medlemmer til å benytte siden ved å legge ut informasjon og diskutere aktuelle problemstillinger. Flere rederirepresentanter liker vår åpne side, så det er fint om dere legger ut info på engelsk. Både den lukkede gruppen og den åpne siden videreføres.

Cruise Norways International News Cruise Norways Cruise News inneholder viktige nyheter fra Norge og distribueres til cruiserederier og internasjonal presse. Vi oppfordrer derfor sterkt våre aksjonærer og samarbeidspartnere om å informere Cruise Norway om nyheter som skal formidles internasjonalt. Dette er en flott mulighet til gratis markedsføring som enkelte benytter seg av i større grad av enn andre. Cruise News inneholder alt fra kai-forbedringer, nye opplevelser og produktutvikling, til generelle nyheter fra det norske markedet.

cruis e-nor way.n

/ Kongsfjorden

o

r

long and spectacula

ed cruise offers unique the ultimate nature-bas and green valleys, picturesque villages, Welcome to Norway, deep fjords, steep mountains of has vibrant cities, glaciers, coastline with all seasons. Norway Come to Norway, the friendliest for cruising in e the amazing opportunities and Arctic Svalbard. Lights and experienc the North Cape unique islands, spectacular Northern voyage of a lifetime! inspired by the – it will be the countries, be See it all for yourself, Midnight Sun!

The Pulpit Rock

TEAM NORWAY MEET US AT THE MIAMI SEATRADE IN PAVILION AT Photo: Halvor

nd / Foap / Visitnorway.com

Reiseliv / Nesna

Photo: Johnny

Mazzilli / nordnorge.com

Welcome to Norway, the ultimate nature-bas coastline with ed cruise glaciers, deep fjords, steep mountains destination. Our long opportunities and spectacula for cruising in and green valleys, r all seasons. Norway unique islands, offers unique the North Cape has and Arctic Svalbard. vibrant cities, picturesque countries, be villages, inspired by the spectacular Northern Come to Norway, the friendliest Midnight Sun! See it all for yourself, Lights and experience of – it will be the voyage of a lifetime! the amazing Photo: Ian Brodie

Photo: Jacek Rózycki

Hilmersen / Helgeland

/ Loshavn

Photo: marcela.dysjala

/ Visitnorway.com

/ The Atlantic

Road

Photo: Berge

/ Knoff /Natural

Light / Visitnorway.com

/ visitrjukan.com

/ Rjukan

Photo: CH / Visitnorway.com

/ The Frogner

Park

MEET US AT THE TEAM NORWAY PAVILION AT SEATRADE IN MIAMI

r

spectacula n. Our long and ed cruise destinatio offers unique the ultimate nature-bas and green valleys, picturesque villages, Welcome to Norway, deep fjords, steep mountains of has vibrant cities, glaciers, coastline with all seasons. Norway Come to Norway, the friendliest for cruising in the amazing opportunities and Arctic Svalbard. Lights and experience the North Cape unique islands, spectacular Northern voyage of a lifetime! inspired by the – it will be the countries, be See it all for yourself, Midnight Sun! TEAM NORWAY MEET US AT THE MIAMI SEATRADE IN PAVILION AT

Come and visit

Partners at the

Team Norway

VIKING HIST ORY The Vikings have a bad reputation as raiders, but they were also trade rs, explorers, settlers and magn ificent shipbuilders. They were also used as lifegu ards in the Roman Empir e. Come to the Norw egian Pavilion and have your instant photo together with a real Norwegian Viking and join the wall of fame .

Photo: Mørtsell

Come and take a selfie with this Vikin g!

Cruise Norway

me Norwegian Mariti Exporters COMPANY: AF Aeron Mollier ASK Safety IME AUKRA MARIT Brunvoll ct Ekornes Contra

Flåm Fredrikstad Geirangerfjord Harstad Haugesund Kristiansand Longyearbyen nes Molde Åndals and Eresfjord

WELCOME TO

THE NORWEG

:

llion Norwegian Pavi

y Cruise Norwa NS: DESTINATIO Alta Arendal Bodø Brønnøysund

ed ate nature-bas t the world’s ultim the worlds • Learn abou destinations and cruise ports and great explorers of suppliers class Norwegian • Meet world es for the ology and servic maritime techn cruise industry

Narvik selv Nordkapp/Lak Oslo Skjolden Stavanger Tromsø eim Trondh Aalesund

Eltek Fora Form s Hydroniq Cooler Jets Vacuum Jotun e Kongsberg Maritim Light Structures Metizoft Navtor CleanTech NCE Maritime

Optimarin OSM Group / ement OSM Crew Manag

IAN PAVILIO

& Norwegian

AGENTS DMC Norway Service European Cruise rd Hurtigruten Svalba e Servic Nordic Cruise ay Nordic Gatew

Maritime Expo

Saint Gobain VISIT US AT SeaWalk BOOTH 1343 essors , Sperre Compr Compressors 1443 & 1543 Tamrotor Marine e Telenor Maritim The Fjords Ulmatec Pyro Ulstein Group

N

INVITATION egian mples of Norw Enjoy tasty sa undings relaxing surro Reception 3 – 4.30 pm 9th: pm Tuesday, April il 10th: 3 – 4.30 Wednesday, Apr

seafood in

Sponsors:

Clipfish Carpaccio of into thin slices, loins of clipfish Cut 200 gram of water for 30 minutes. leave in 2 liters a good r or a snack, with Serve as a starte rette on top. vinaig or olive oil

rters

Lofoten ay.com / Hamnøy,

Photo: CH - Visitnorw

Photo: Håvard

Myklebust / Visitnorw

ay.com / Slogen,

Hjørundfjorden

Utdrag av diverse annonsekampanjer i internasjonale medier 2019


Viktige mål nådd i 2018. Den gode utviklingen fortsetter Veksten i den globale cruisetrafikken fortsetter og Norge befester sin posisjon som en viktig cruisedestinasjon. De store havene og destinasjonene dominerer fortsatt, men flere mindre havner og destinasjoner opplever god vekst. Cruise Norway sine medlemshavner mottok i 2018 hele 2.135 anløp med totalt 3.436.376 dagsturister. Dette er en oppgang på 10% i antall anløp og 13 % i antall dagsturister. Større skip med flere passasjerer om bord gir nye

muligheter for økt verdiskapning, men kan samtidig representere utfordringer for kapasitet og logistikk på landsiden. Innmeldte anløp for 2019 viser fortsatt god vekst (10%) med 2.365 innmeldte anløp og en forventning om ca. 3,7 millioner dagspassasjerer til Norge og Svalbard. I 2018 hadde Norge cruiseanløp i alle årets 12 måneder. Antall anløp i første og siste kvartal i 2019 vil nå opp i hele 240. Cruise Norway vil fortsette sitt arbeid for at hele landet skal tas i bruk, hele året.

Dagsbesøkende gjester til norske havner 2018 og prognose 2019 Havn Prognose gjester i 2019 Antall gjester i 2018 Endring 2018 fra 2019 Bergen 620 893 597 217 4% Stavanger 506 825 356 707 42 % Geirangerfjorden Geiranger 390 000 333 000 17 % Ålesund 361 141 306 647 18 % Flåm 272 786 257 988 5% Oslo 218 000 188 578 16 % Nordfjord OldenLoen 197 696 187 698 5% Romsdalsfjord (Molde, Åndalsnes & Eresfjord) 176 937 174 127 2% Trondheim Havn Trondheim 165 081 149 331 11 % Tromsø 145 000 142 757 2% Nordkappregionen Havn IKS 143 890 141 945 1% Hardangerfjorden Eidfjord 140 000 133 636 5% Haugesund/Karmsund 90 579 94 988 -5 % Kristiansand 89 153 71 281 25 % Lofoten Havn 76 165 59 914 27 % Nordfjord Eid 56 323 45 927 22 % Longyearbyen Svalbard 40 700 30 470 33 % Bodø 37 212 26 641 37 % Alta Havn 33 436 22 516 50 % Narvik 28 826 16 875 71 % Skjolden 23 635 15 969 39 % Hammerfest 23 370 11 482 109 % Vik 15 626 10 902 50 % Kristiansund 13 073 10 452 30 % Hardangerfjorden Rosendal 13 000 10 380 30 % Vågan Havn, Svolvær 11 221 7 717 45 % Geirangerfjorden Hellesylt 10 153 6 210 67 % Vesterålen,Sortland 8 878 6 152 42 % Harstad 8 602 5 761 53 % Arendal 6 150 4 270 50 % Lyngdal 5 000 3 636 39 % Brønnøysund 3 880 2 500 75 % Fredrikstad 3 348 1 103 204 % Hardangerfjorden Ulvik 1 800 877 100 % Farsund 1 772 602 194 Telemark Kragerø 1 700 120 1 300 % Trondheim Havn Namsos 620 0 Sandefjord 600 0 Sum gjester 3 943 071 3 436 760 Ved 100% kapasitetsutnyttelse er prognosen 3,9 millioner gjester. Ved 95% kapasitetsutnyttelse er prognosen 3,7 millioner gjester. Kilde: Innovasjon Norge & Cruise Norway. Sortert etter antall gjester – prognose 2019

CRUISE NORWAY 2019 | www.cruise-norway.no | Side 7

STATISTIKK


CRUISE NORWAY 2019 | www.cruise-norway.no | Side 8

2018 – ANLØP OG GJESTER PER HAVN ETTER STØRRELSE NAVN PÅ HAVN

Jan

Feb Mars April Mai

Juni

Juli

Aug Sept Okt

Nov Des

Anløp 2018

Gjester 2018

Bergen Geirangerfjorden Geiranger Stavanger

1 0 0

2 0 0

5 0 3

9 0 6

58 28 33

72 53 37

78 53 36

68 39 44

29 12 20

12 3 6

2 0 0

0 0 1

336 188 186

597 217 356 707 333 000

Ålesund Flåm Romsdalsfjord (Molde, Åndalsnes & Eresfjord) Oslo Nordfjord OldenLoen Trondheim Havn Trondheim Nordkappregionen Havn IKS Tromsø Hardangerfjorden Eidfjord Kristiansand Haugesund/Karmsund Lofoten Havn Longyearbyen Skjolden Alta Havn Kristiansund Bodø Hammerfest Hardangerfjorden Rosendal Narvik Vågan Havn. Svolvær Geirangerfjorden Hellesylt Vesterålen,Sortland Harstad Brønnøysund Vik i Sogn Arendal Hardangerfjorden Ulvik Lyngdal Trondheim Havn Namsos Telemark Kragerø Farsund Fredrikstad Mo i Rana Nordfjordeid Sandefjord Telemark Brevik Telemark Langesund

1 0 0

1 0 2

2 1 5

1 3 1

20 28 8

41 36 15

39 38 42

37 33 25

12 13 10

3 2 2

0 0 2

0 0 1

157 154 113

306 647 257 988 188 578

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 1 4 0 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 0 11 0 0 2 0 0 0 8 0 2 0 0 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 3 2 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 22 9 5 5 17 11 7 3 1 3 0 4 1 0 4 0 5 1

20 20 22 36 34 15 11 10 20 11 2 1 4 4 7 5 1 9 2 1 4 5 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

19 16 20 34 31 16 11 9 20 11 0 1 4 5 8 4 5 7 3 1 1 7 4 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0

18 26 15 18 18 18 11 8 8 4 5 1 4 3 1 2 1 7 2 0 1 3 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0

10 7 8 1 1 13 10 7 1 0 5 0 2 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0

4 8 0 4 3 4 2 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 102 83 100 109 88 58 46 54 27 16 18 21 17 17 17 14 34 8 6 9 20 12 8 4 6 2 5 1 1 0 0 0 0 0

187 698 174 127 149 331 142 757 141 945 133 636 94 988 71 281 59 914 45 927 30 470 26 641 22 516 16 875 15 969 11 482 10 902 10 452 10 380 7 717 6 210 6 152 5 761 4 270 3 636 2 500 1 103 877 602 120 0 0 0 0 0

Totalt anløp per måned

2

22

49

45

306 508 529 427 168

60

12

7

2 135

3 436 376

Tall for 2017 Fotnote

4

19

45

43

256 530 488 349 119

23

12

7

1 895 Økning 13%

3 045 587 Økning 13%

0 5 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Longyerbyen har nærmere 300 snuhavnsanløp av ekspedisjonsskip. Kilde: Innovasjon Norge / Cruise Norway


NAVN PÅ HAVN

Jan

Feb Mars April Mai

Juni

Juli

Aug Sept Okt

Nov

Des

Anløp 2019

Gjester 2019

Bergen Stavanger Geirangerfjorden Geiranger

1 1 0

4 5 0

7 5 0

11 12 1

46 30 31

76 57 65

70 42 55

68 51 47

40 23 24

9 11 3

3 4 0

1 0

335 242 226

620 893 506 825 390 000

Ålesund Flåm Oslo Nordfjord OldenLoen Romsdalsfjord (Molde, Åndalsnes & Eresfjord) Trondheim Havn Trondheim Tromsø Nordkappregionen Havn IKS Hardangerfjorden Eidfjord Haugesund/Karmsund Kristiansand Lofoten Havn Nordfjord Eid Longyearbyen Svalbard Bodø Alta Havn Narvik Skjolden Hammerfest Vik Kristiansund Hardangerfjorden Rosendal Vågan Havn, Svolvær Geirangerfjorden Hellesylt Vesterålen,Sortland Harstad Arendal Lyngdal Brønnøysund Fredrikstad Hardangerfjorden Ulvik Farsund Telemark Kragerø Trondheim Havn Namsos Sandefjord Mo i Rana Telemark Langesund Telemark Brevik

0 0 0 0 0

1 0 2 0 1

1 0 1 0 3

7 4 9 3 0

18 28 24 15 7

51 39 18 30 19

40 36 22 19 25

38 37 20 24 16

17 17 19 7 5

7 4 8 3 10

1 0 1 1 3

0 0 3 0 0

181 165 127 102 89

361 141 272 786 218 000 197 696 176 937

0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 7 1 0 2 0 0 0 0 7 5 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 11 2 0 5 0 0 0 0 7 10 5 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1

10 5 8 16 5 11 4 3 1 0 0 0 4 2 4 3 0 4 0 0 0 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0

26 35 39 20 13 10 21 4 7 3 2 2 4 9 7 4 5 11 3 0 3 6 1 8 1 2 0 2 0 0 0 0 0

20 28 33 16 12 11 15 8 10 6 1 1 3 7 1 4 1 6 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0

17 15 12 20 6 10 7 3 3 5 0 0 1 3 3 1 6 5 1

6 9 7 13 4 8 5 3 0 0 0 1 0 1 4 2 4 2 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0

4 5 4 5 2 2 1 0 0 1 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 122 107 97 49 54 53 21 21 30 28 22 12 22 19 18 19 32 6 8 6 11 10 19 5 4 3 8 1 1 0 0 0

165 081 145 000 143 890 140 000 90 579 89 153 76 165 56 323 40 700 37 212 33 436 28 826 23 635 23 370 15 626 13 073 13 000 11 221 10 153 8 878 8 602 6 150 5 000 3 880 3 348 1 800 1 772 1 700 620 600 0 0 0

Forventet anløp per måned

9

44

66

67

91

25

6

2 365

1 0 4 4 1 0 0 2 0 1 0 0 0

287 603 508 432 228

Ved 100% kapasitetsutnyttelse er prognosen 3,9 millioner gjester. Ved 95% kapasitetsutnyttelse er prognosen 3,7 millioner gjester. Kilde: Innovasjon Norge / Cruise Norway

3 943 071

CRUISE NORWAY 2019 | www.cruise-norway.no | Side 9

PROGNOSE 2019 – ANLØP OG GJESTER ETTER STØRRELSE


CRUISE NORWAY 2019 | www.cruise-norway.no | Side 10

CRUISE GUESTS TO NORWAY BY NATIONALITY 2018. TOP TEN.

2018 GERMANY

275 115

UNITED KINGDOM

200 027

UNITED STATES

104 757

ITALY

39 898

SPAIN

39 062

FRANCE

20 215

AUSTRALIA

19 111

CANADA

18 419

NETHERLANDS

18 023

BELGIUM

12 060

Other

105 554


CRUISE NORWAY 2019 | www.cruise-norway.no | Side 11

THE NORWEGIAN PAVILION Cruise Norway & Norwegian Maritime Exporters Seatrade Cruise Global Miami 2019


CRUISE NORWAY 2019 | www.cruise-norway.no | Side 12

CRUISE NORWAY AS ÅRSREGNSKAP 2018

RESULTATREGNSKAP 2018 2017 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 625 769,00 6 450 369,00 Sum driftsinntekter 6 625 769,00 6 450 369,00 Varekostnad 2 913 980,00 2 877 746,00 Lønnskostnad 1 910 257,00 1 863 472,00 Annen driftskostnad 1 486 894,00 1 939 162,00 Sum driftskostnader 6 311 132,00 6 680 380,00 Driftsresultat 314 637,00 -230 011,00 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt 5 360,00 6 555,00 Annen rentekostnad 261,00 269,00 Annen finanskostnad 2 699,00 0,00 Resultat av finansposter 2 399,00 6 286,00 Resultat før skattekostnad 317 036,00 -223 725,00 Skattekostnad 15 094,00 0,00 Årsresultat 301 942,00 -223 725,00 OVERFØRINGER Avsatt til annen egenkapital 301 942,00 0,00 Overført fra annen egenkapital 0,00 223 725,00 Sum overføringer 301 942,00 -223 725,00


CRUISE NORWAY 2019 | www.cruise-norway.no | Side 13

BALANSE pr. 31. desember 2018 2017 EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. 97 020,00 97 020,00 Sum immaterielle eiendeler 97 020,00 97 020,00 Sum anleggsmidler 97 020,00 97 020,00 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 289 862,00 31 250,00 Andre kortsiktige fordringer 204 182,00 130 014,00 Sum fordringer 494 044,00 161 264,00 Bankinnskudd, kontanter o.l. 1 218 459,00 1 201 906,00 Sum omløpsmidler 1 712 503,00 1 363 170,00 SUM EIENDELER 1 809 523,00 1 460 190,00 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 309 000,00 309 000,00 Ikke registrert kapitalendring 18 000,00 0,00 Beholdning av egne aksjer 0,00 -1 000,00 Sum innskutt egenkapital 327 000,00 308 000,00 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 707 851,00 405 908,00 Sum opptjent egenkapital 707 851,00 405 908,00 Sum egenkapital 1 034 851,00 713 908,00 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 145 249,00 209 403,00 Betalbar skatt 15 094,00 0,00 Skyldige trekk og offentlige avgifter 217 152,00 135 489,00 Annen kortsiktig gjeld 397 178,00 401 390,00 Sum kortsiktig gjeld 774 673,00 746 282,00 Sum gjeld 774 673,00 746 282,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 809 523,00 1 460 190,00


CRUISE NORWAY 2019 | www.cruise-norway.no | Side 14

AKSJEBOK CRUISE NORWAY AS Org nr 965 309 837

Aksjonær Adresse Antall aksjer Arendal Havnevesen KF Havnekontoret, 4810 Eydehavn 2 Aurland Hamnevesen KF Vangen 1, 5745 Aurland 10 Aurland Ressursutvikling AS Postboks 42, 5742 Flåm 20 Bergen Reiselivslag Postboks 77 Sentrum, 5808 Bergen 20 Bodø Havn KF Postboks 138, 8001 Bodø 2 Borg Havn IKS Øraveien 27, 1630 Gamle Fredrikstad 2 Brønnøy Havn KF Postboks 65, 8900 Brønnøysund 6 Cruise Geiranger AS Langelandsveien 16, 6010 Ålesund 1 Cruise Norway 20 Destinasjon Eidfjord AS Postboks 74, 5786 Eidfjord 16 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Smedasundet 77, 5528 Haugesund 1 DMC Norway AS Skoltegrunnskaien2-3, 5003 Bergen 2 European Cruise Service AS Postboks 1926 Nordnes, 5817 Bergen 20 Farsund Havnevesen Postboks 100, 4552 Farsund 2 Fløibanen AS Vetrlidsalm, 21, 5014 Bergen 1 GAC Norway AS Skoltegrunnskaien 1, 5003 Bergen 2 Lynx Advisor AS Postboks 4051, 5035 Bergen 1 Geiranger Cruise Handling AS Perhusveien 24, 6783 Stryn 1 Geiranger Fjordservice As Bakketun, 6216 Geiranger 6 Gudvangen Hotelldrift AS 5747 Gudvangen 1 Hammerfest kommune v/turist Postboks 123, 9615 Hammerfest 1 Hammerfest kommune v/havn Postboks 123, 9615 Hammerfest 1 Harstad Havn KF Postboks 193, 9482 Harstad 2 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal 1 Kristiansand Havn KF Postboks 114, 4662 Kristiansand S 2 Kristiansund & Nordmøre Havn IKS Astrupsgt 9, 6509 Kristiansund N 1 Longyearbyen lokalstyre Postboks 350, 9171 Longyearbyen 5 Molde & Romsdal Havn IKS Postboks 281, 6401 Molde 20 Narvik Havn KF Fagernesveien 2, 8514 Narvik 20 North Adventure AS Bjørn Wirkolasvei 11, 9510 Alta 1 Nordfjord Service Terminal Osvegen 10, 6770 Nordfjordeid 2 Nordfjord Havn IKS Postboks 104, 6701 Måløy 1 Nordic Cruise Services AS Fr Nansensplass 8, 0160 Oslo 1 Nordkapp Havn KS PB 444, 9751 Honningsvåg 20 Oslo Havn KF PB 230 Sentrum, 0103 Oslo 2 Sandefjord Havnevesen PB 2025, 3247 Sandefjord 5 SDK Shipping AS Dampfærgevej 32, DK 2100 København Ø 1 Skjolden Cruisekai AS Egge Gård, 3514 Hønefoss 5 Stavangerregionen Havn IKS Strandkaien 46, 4005 Stavanger 20 Stranda Hamnevesen KF Øyna 13, 6200 Stranda 6 Strandafjellet Skisenter AS Postboks 75, 6201 Stranda 1 Hurtigruten Svalbard AS Postboks 548, 9171 Longyearbyen 1 Sortland Havn KF Havnegata 7, 8400 Sortland 1 Trondheim Havn KF Postboks 1234 , Sluppen, 7462 Trondheim 2 Tromsø Havn KF Postboks 392, 9524 Tromsø 20 Ulvik Herad Skeiesvegen 7, 5730 Ulvik 1 Vestvågøy Kommune Postboks 203, 8370 Leknes 20 Otto Erster Vækerøveien 211a, 0751 Oslo 3 Vik Kommune Postboks 134, 6893 Vik i Sogn 1 Visit Fjordkysten Strandgata 30, 6900 Florø 1 VisitOSLO Grev Wedelsplass 4, 0151 Oslo 1 Vågan Havnevesen KF Postboks 121, 8301 Svolvær 1 Ålesundregionens Havnevesen Skansekaia, 6002 Ålesund 20 Romsdal Reiseliv og Handel SA Postboks 133, 6301 Åndalsnes 1 327


www.cruise-norway.no www.visitnorway.no

“Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.” Henry Ford

In his book Norway and its Scenery from 1853, Thomas Forrester wrote this about the country: “The true character of the scenery of Norway and its simple and well-conditioned people, can only be learned by saling its snowy fjords, penetrating its secluded valleys, and following de windings of its Fjords in the depths of the mountain ranges, by crossroads and paths, sometimes all but inaccessible to the pedestrian traveller.” The main tourist attractions are still the same: Norway’s spectacular landscapes.

Alle foto: Inge Tangerås, Ida Marie Tangerås og Marit Vetaas Karlsen

CRUISE NORWAY 2019 | www.cruise-norway.no | Side 15

MER INFORMASJON OM CRUISE NORWAY AS OG CRUISETURISMEN FINNER DU HER


Produksjon: Frank Modahl Grafisk. Trykk: Molvik Grafisk – Juni 2019

Cruise Norway AS Vestre Torggate 1 5015 Bergen Telefon: +47 55 31 80 21 e-post: post@cruise-norway.no www.cruise-norway.no

Profile for Cruise Norway

Cruise Norway 2019  

Cruise Norway 2019  

Profile for fmgrafisk
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded