Page 1

CESTOVNÁ KANCELÁRIA

TALIANSKO taliansky termálny ostrov

ISCHIA CHORVÁTSKO SLOVINSKO ŠPANIELSKO SENIOR TRAVEL 55+ MORE A POZNÁVANIE POZNÁVACIE ZÁJAZDY

www.pegastour.sk

2017


OBSAH

Milí priatelia, sme radi, že aj v tomto náročnom období, kedy cestovný ruch prechádza neľahkým vývojom, opäť beriete do rúk katalóg CK PEGAS TOUR na rok 2017, ktorý sme zostavili na základe Vašich najčastejších požiadaviek z  minulého roka. Nájdete v ňom svoje obľúbené destinácie, hotely, apartmány a pridali sme aj novinky ako u pobytových zájazdov pri mori, tak aj u poznávacích zájazdov, či už autobusom alebo letecky. Nezabudli sme ani na osvedčené zájazdy s kombináciou pobytu pri mori a poznávania autobusom alebo letecky. Veľkej návštevnosti sa v poslednom období tešia susedné krajiny, ponuky do ktorých sme podstatne rozšírili, či už na krátkodobé jednodňové výlety alebo viacdňové zájazdy. Pri leteckých zájazdoch do osvedčených destinácií ako je Španielsko a Taliansko využívame pravidelné linky leteckých spoločnosti. Keďže CK PEGAS TOUR v priebehu roka svoju ponuku pravidelne rozširuje a dopĺňa o nové destinácie, hotely a apartmány, ktoré nie sú uvedené v tomto tlačenom katalógu, dovolíme si Vám doporučiť sledovať naše internetové stránky www.pegastour.sk, kde je ponuka aktualizovaná a pravidelne dopĺňaná. V  minulosti zavedený systém zliav za skorý nákup FIRST MINUTE sa opäť osvedčil zo strany vás, klientov. Tí, ktorí si viete a máte možnosť vopred naplánovať dovolenku, určite veľa ušetríte. Pevne veríme, že Vás ponuka CK PEGAS TOUR oslovila a opäť sa zúčastníte niektorého z našich zájazdov alebo sa zaradíte medzi našich nových klientov a pevne veríme, že aj spokojných klientov. kolektív PEGAS TOUR

Členstvo v SACKA

CK PEGAS TOUR patrí už od svojho vzniku medzi členov Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a  cestovných agentúr a  pravidelne sa zúčastňuje jej zasadaní. Dlhoročné členstvo, dlhodobé pôsobenie CK PEGAS TOUR a spokojnosť klientov svedčia o stabilnej pozícii na trhu cestovného ruchu na Slovensku.

Stála telefonická služba

Počas celej letnej sezóny (od 01.05. do 30.09.2017) a počas prebiehajúcich zájazdov i mimo týchto termínov Vám poskytujeme stálu telefonickú službu na telefónnom čísle 00421 32 7444 473, ktorá je Vám plne k dispozícii v prípade potreby nevyhnutného kontaktu s našou cestovnou kanceláriou aj mimo pracovných hodín a počas víkendov a sviatkov. Telefonický kontakt na stálu telefonickú službu cestovnej kancelárie majú naši klienti uvedený aj priamo vo vystavených dokladoch.

Poistenie

CK PEGAS TOUR je poistená v zmysle Zákona o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr č. 281/2001 Z.z. pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. Garančný list je súčasťou Všeobecných zmluvných podmienok CK PEGAS TOUR, s.r.o. Zároveň pri kúpe každého zájazdu si môžete uzavrieť cestovné poistenie poisťovne UNION poisťovňa, a.s. v nasledovnom rozsahu: poistenie liečebných nákladov a asistenčné služby v zahraničí • poistenie batožiny a oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou a strata dokladov • poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody • úrazové poistenie • poistenie storna zájazdu • poistenie nevydarenej dovolenky • poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu • poistenie doprovodu • poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb • poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného • poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa • poistenie cestovných nákladov v prípade nepojazdného vozidla • poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku • poistenie oneskoreného nástupu na zájazd • poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii. Rozsah poistného je široký a cenovo veľmi výhodný, dôraz treba klásť aj na poistenie storna zájazdu, ktoré je súčasťou cestovného poistenia. Preto odporúčame cestovné poistenie uzavrieť aj v prípade, ak máte niektoré z týchto poistných rizík už poistené v životnej poistke alebo v rámci platobnej karty. Európsky preukaz poistenca je vhodným doplňujúcim dokladom.

až 3 deti ZDARMA Vo vybraných hoteloch a apartmánoch nájdete v cenníkoch na prístelkách DIEŤA ZDARMA. Vo viacerých hoteloch je v ponuke možnosť aj dvoch resp. troch detí na prístelke ZDARMA.

2

úvod

Úvod a zľavy�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2 Dôležité informácie���������������������������������������������������������������������������������������������������������������4 TALIANSKO����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7 termálny ostrov ISCHIA���������������������������������������������������������������������������������������������������� 32 CHORVÁTSKO ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 35 SLOVINSKO������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 54 ŠPANIELSKO����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 58 LETECKÉ POBYTOVÉ ZÁJAZDY�������������������������������������������������������������������������������������61 MORE a POZNÁVANIE letecky alebo autobusom �������������������������������������������64 POZNÁVACIE ZÁJAZDY, karneval a Veľká noc���������������������������������������������������� 66 Všeobecné zmluvné podmienky�������������������������������������������������������������������������������74

NÁSTUP DENNE

V katalógu CK PEGAS TOUR nájdete aj tento rok požadovanú službu – pri individuálnej doprave sú možné nástupy na ubytovanie vo viacerých hoteloch alebo apartmánoch denne. To  znamená, že nástup je možný v  ľubovoľný deň a  na  rôznu dĺžku pobytu, minimálne však 4 noci. Pobyty kratšie ako 4 noci sú možné, avšak väčšinou za príplatok. Počet hotelových izieb alebo apartmánov pre nástup denne môže byť obmedzený.

VERNÝ KLIENT

Klientom, ktorí sú nám verní a zúčastnili sa aspoň jedenkrát na zájazdoch organizovaných cestovnou kanceláriou PEGAS TOUR za posledné 3 roky, poskytujeme zľavu 3 % z katalógovej ceny bez  príplatkov akéhokoľvek poznávacieho zájazdu alebo pobytového zájazdu individuálnou alebo autobusovou dopravou. Zľavu si musia klienti uplatniť pri zakúpení zájazdu a zľava sa môže kumulovať so zľavami FIRST MINUTE a NAVIAC a SENIOR 55+.

STÁLY KLIENT

Klientom, ktorí sú naši stáli klienti a  zúčastnili sa aspoň jedenkrát na  LETECKÝCH POBYTOVÝCH ZÁJAZDOCH a zájazdoch typu MORE a POZNÁVANIE leteckou a autobusovou dopravou organizovaných cestovnou kanceláriou PEGAS TOUR za  posledné 3  roky, poskytujeme zľavu 10,- € z katalógovej ceny bez príplatkov akéhokoľvek zájazdu z ponuky LETECKÝCH POBYTOVÝCH ZÁJAZDOV a zájazdov typu MORE a POZNÁVANIE. Zľavu si musia klienti uplatniť pri zakúpení zájazdu a zľava sa môže kumulovať so zľavami FIRST MINUTE pre LETECKÉ POBYTOVÉ ZÁJAZDY a MORE a POZNÁVANIE a so zľavou SENIOR TRAVEL 55+.

SENIOR TRAVEL 55+

V ponuke CK PEGAS TOUR opäť nájdete zájazdy, známe z predchádzajúcich rokov pod názvom SENIOR TRAVEL 55+. Aj tento rok sme pripravili takýto typ zájazdov pod názvom LETECKÉ POBYTOVÉ ZÁJAZDY a obľúbené zájazdy MORE a POZNÁVANIE leteckou alebo autobusovou dopravou. Zájazdy nie sú vekovo obmedzené. Môžu sa ich zúčastniť aj mladšie osoby bez akéhokoľvek doplatku. Výhodou pre  seniorov je, že seniori majú nižšiu cenu formou zľavy až do výšky 70,- €! Zľavu si musia klienti uplatniť pri zakúpení zájazdu a zľava sa môže kumulovať so zľavami FIRST MINUTE pre LETECKÉ POBYTOVÉ ZÁJAZDY a MORE a POZNÁVANIE a so zľavou STÁLY KLIENT.

SENIOR 55+

Seniorom nad  55  rokov ponúkame zľavy vo  vybraných termínoch a vo vybraných pobytových a poznávacích zájazdoch z tabuľkových cien. Zľava sa poskytuje seniorovi, ktorý v čase zájazdu dovŕši minimálne 55 rokov a viac. Zľavu si musia klienti uplatniť pri  zakúpení zájazdu a  zľava sa môže kumulovať so  zľavami FIRST MINUTE a NAVIAC a VERNÝ KLIENT pri pobytových a poznávacích zájazdoch.

www.pegastour.sk


20 %

ZĽAVA

FIRS T MIN UTE

AŽ DO

POBYTOVÉ ZÁJAZDY

ZĽAVA až do 20%

FIRST MINUTE

+3 %

SENIOR 55+

+3 %

verný klient

+2 % naviac

individuálnou a autobusovou dopravou

+3 %

SENIOR 55+

+3 %

verný klient

+2 % naviac

+3 %

SENIOR 55+

+3 %

verný klient

+3 %

SENIOR 55+

+3 %

verný klient

FIRST M IN U T E

POZNÁVACIE ZÁJAZDY autobusovou a leteckou dopravou, karneval a Veľká noc

ZĽAVA až do15%

FIRST MINUTE

+3 %

SENIOR 55+

+3 %

verný klient

+3 %

SENIOR 55+

+3 %

verný klient

+2 % 12 % 10 % 7% 5% 7% 5% do 31.12.2016

do 31.01.2017

+2 % naviac

do 28.02.2017

+2 % naviac

+2 % naviac

naviac

do 31.01.2017

do 31.03.2017

do 31.03.2017

Uvedené zľavy za skorý nákup sa vzťahujú na ponuku pobytových zájazdov na minimálne 7 nocí a ponuku poznávacích zájazdov v tomto tlačenom katalógu PEGAS TOUR na rok 2017. Všetky zľavy je potrebné si uplatniť hneď pri uzatváraní Zmluvy o obstaraní zájazdu jednorazovo, spätne sa uplatniť nedajú. Pre nárok na zľavu FIRST MINUTE, VERNÝ KLIENT a SENIOR 55+ stačí zaplatiť zálohu vo výške 50% z celkovej ceny zájazdu a doplatok 35 dní pred odchodom na zájazd, ak nie je dohodnuté inak. Zľavy pri pobytových zájazdoch sa poskytujú z ceny základných lôžok (1. a 2. lôžko) dospelej osoby z tabuľkových cien hotelov resp. z tabuľkových cien apartmánov. Zľavy pri poznávacích zájazdoch sa poskytujú z tabuľkových cien. Zľavy sa neposkytujú z ceny prísteliek, z detských cien, zo žiadnych možných alebo povinných príplatkov. Pri pobytových zájazdoch na minimálne 7 nocí a pri poznávacích zájazdoch máte nárok pri úhrade celej sumy zájazdu jednorazovo na ďalšiu zľavu NAVIAC +2%. Zľavy FIRST MINUTE a NAVIAC a VERNÝ KLIENT a SENIOR 55+ sa dajú kumulovať. Pri skupinových kalkuláciách sú ceny a zľavy stanovené individuálne.

LETECKÉ POBYTOVÉ ZÁJAZDY MORE a POZNÁVANIE letecky alebo autobusom MORE a POZNÁVANIE

ZĽAVA až do50 €

autobusom

ZĽAVA až do 70 €

do 31.12.2016

do 31.01.2017

-30 € /os.

-20 € /os.

STÁLY KLIENT  - 10 € /os.

klient, ktorý cestoval s CK PEGAS TOUR aspoň jedenkrát za posledné 3 roky

SENIOR TRAVEL 55+  - 10 € /os. klient, ktorý v čase zájazdu má minimálne 55 rokov a viac

letecky

FIRST MINUTE ZĽAVY do 31.12.2016

-50 € /os.

+ zľavy:

+ zľavy:

FIRST MINUTE ZĽAVY

LETECKÉ POBYTOVÉ ZÁJAZDY MORE a POZNÁVANIE

do 31.01.2017

-25 € /os.

STÁLY KLIENT  - 10 € /os.

klient, ktorý cestoval s CK PEGAS TOUR aspoň jedenkrát za posledné 3 roky

SENIOR TRAVEL 55+  - 10 € /os. klient, ktorý v čase zájazdu má minimálne 55 rokov a viac

Uvedené zľavy sa vzťahujú na LETECKÉ POBYTOVÉ ZÁJAZDY (str. 61-63) a zájazdy MORE a POZNÁVANIE s výletmi v cene letecky alebo autobusom (str. 64-65) v tomto tlačenom katalógu PEGAS TOUR na rok 2017. Všetky zľavy je potrebné si uplatniť hneď pri uzatvorení Zmluvy o obstaraní zájazdu jednorazovo, spätne sa uplatniť nedajú. Pre nárok na zľavu FIRST MINUTE, STÁLY KLIENT a SENIOR TRAVEL 55+ stačí zaplatiť zálohu vo výške 50 % z celkovej ceny zájazdu a doplatok 35 dní pred odchodom na zájazd, ak nie je dohodnuté inak. Zľavy FIRST MINUTE sa poskytujú z ceny základných lôžok (1. a 2. lôžko) dospelej osoby z tabuľkových cien. Zľavy FIRST MINUTE sa neposkytujú z ceny prísteliek ani zo žiadnych možných alebo povinných príplatkov. Zľavy STÁLY KLIENT a SENIOR TRAVEL 55+ sa môžu poskytovať z ceny prísteliek. Zľavy FIRST MINUTE a STÁLY KLIENT a SENIOR TRAVEL 55+ sa dajú kumulovať. Ubytovanie pri zájazdoch typu MORE a POZNÁVANIE je zabezpečené prevažne v trojhviezdičkových hoteloch príp. v hoteloch vyššej kategórie v dvojlôžkových izbách resp. v dvojlôžkových izbách s prístelkou v letoviskách pri mori. U týchto typov zájazdov je ubytovanie počas trvania celého zájazdu na jednom mieste a v jednom hoteli.

www.pegastour.sk www.pegastour.sk

Sledujte internetové stránky www.pegastour.sk, kde nájdete v priebehu roka aktuálne informácie, rozšírenú ponuku ubytovacích kapacít a ďalšie zaujímavosti.

zľavy

3


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE Objednávky

Aj v roku 2017 Vám ponúkame na výber niekoľko spôsobov zakúpenia si našich zájazdov: osobne priamo v našej kancelárii • telefonickou objednávkou • faxovou objednávkou • objednávkou cez e-mail • v niektorej z našich viac ako 300 partnerských cestovných kancelárií a cestovných agentúr na celom Slovensku i v susednej Českej republike.

Tvorba cien – DÔLEŽITÉ!

Všetky ceny, publikované v tabuľkách, sú uvádzané v EUR. Poplatky za služby, ktoré je potrebné uhradiť na  mieste, musia byť vopred nahlásené v  cestovnej kancelárii pri  uzatváraní Zmluvy o  obstaraní zájazdu (okrem pobytovej taxy, parkoviska, plážového servisu). Takéto služby nie sú službami cestovnej kancelárie PEGAS TOUR, ale zahraničných partnerov, preto cestovná kancelária  PEGAS TOUR nezodpovedá za ich cenovú tvorbu, kvalitu a plnenie a majú len informatívny charakter. Detské a seniorské zľavy sú poskytované podľa presného dátumu narodenia.

Ubytovanie

Na  ubytovanie môžu nastúpiť len osoby (menovite) a  domáce zvieratá (presný počet) uvedené na Zmluve o obstaraní zájazdu. Pri uvedenom nástupe na ubytovanie denne môže byť k dispozícii obmedzený počet izieb alebo apartmánov. V  ponuke CK PEGAS TOUR nájdete rôzne hotelové i apartmánové ubytovacie zariadenia. Väčšinu ubytovacích kapacít navštevujú naši spokojní zákazníci už niekoľko rokov a samozrejme v katalógu a na internetovej stránke www.pegastour.sk nájdete i novinky, ktoré sme boli tiež preveriť osobne my resp. naši kolegovia. Označenie kategórie ubytovania v  ponuke CK PEGAS TOUR pri  hotelovom ubytovaní zodpovedá oficiálnemu označeniu v  danej krajine, čo niekedy môže byť odlišné od slovenskej kategórie. Kvalita ubytovacej kapacity v rovnakej kategórii hotelov je rozlíšená hlavne cenou a polohou. V prípade, že ubytovacia kapacita by bola podľa slovenských zvyklostí ohodnotená menším počtom hviezdičiek alebo sa inak veľmi odlišovala od slovenských zvyklostí, v texte nájdete vyjadrenie k ubytovacej kapacite. Pri  ubytovacej kapacite rovnakej kategórie môže byť za  názvom hotela resp. apartmánového ubytovania označenie SUPERIOR – znamená to vyššiu kvalitu danej kategórie. Taktiež niektoré hotely ponúkajú viacero typov izieb. Pokiaľ je v  príplatkoch uvádzaná možnosť doplatenia napr. za izbu Premier Club, Superior a pod., treba brať na vedomie, že sa jedná o izby lepšie situované resp. vybavené. Ubytovacie komplexy častokrát tvorí hlavná budova hotela a  jej priľahlé depandansy, pavilóny alebo bungalovy. Základom každého ubytovania sú dvojlôžkové izby, t.j. základné lôžko, každá ďalšia osoba je ubytovaná na prístelke. Prístelkou v hoteloch a v apartmánoch môže byť riadne lôžko, pohovka, rozkladací gauč, rozkladacie kreslo alebo iný druh ležadla. Stáva sa, že v dvojlôžkových izbách s dvoma prístelkami sú v hoteloch a v apartmánoch poschodové postele. Pri pobytoch kratších ako 4 noci je v každej krajine bežne účtovaný v hoteloch príplatok cca 20 až 50 %. Rozloha izieb závisí v každom štáte od príslušných noriem, základ priestoru tvorí vždy dvojlôžková izba a prístelky alebo detské postieľky môžu byť dodané do izby rovnakej rozlohy, preto treba pri obsadení izieb viacerými osobami počítať so stiesneným priestorom. Čoraz viac hotelov dopĺňa rozsah svojich služieb aj o  tzv. jacuzzi – je to zväčša vírivková vaňa s hydromasážou, v niektorých hoteloch aj menší bazén s hydromasážami. CK PEGAS TOUR nezodpovedá za čistotu okolia ubytovacích zariadení a pláží, ani za stavebnú činnosť v strediskách. V Španielsku sú izby vo väčšine hotelov priestrannejšie, preto sú vhodné aj pre rodiny s deťmi, ktoré využívajú dve prístelky k základným lôžkam (výnimočne aj poschodová posteľ). Naopak v Chorvátsku, vzhľadom na menšie rozmery izieb, takmer žiadny hotel nemá možnosť ubytovania s dvoma prístelkami, avšak niektoré hotely ponúkajú pre  rodiny s  malými deťmi možnosť ubytovania jedného dieťaťa na prístelke a druhého dieťaťa do určitého veku bez lôžka so všetkými ďalšími službami alebo cenovo náročnejší typ tzv. rodinných izieb (môže byť aj iné označenie) so štyrmi posteľami, prípadne môžu ubytovanie tvoriť dve susediace dvojlôžkové izby, prepojené vnútornými dverami (viď popis ubytovania). Francúzsky balkón znamená priestranné presklené dvere so zábradlím. U hotelov cenovo výrazne priaznivých, zväčša dvojhviezdičkovej kategórie je uvedené v popise zariadenie starším nábytkom, čo môže aj znamenať, že nábytok je menej udržiavaný a izba s kúpelňou sú čiastočne opotrebované. Jednolôžkové izby, napriek tomu, že je za  ne zo  strany hotelov účtovaný príplatok, sú obyčajne menšie, horšie situované, často bez výhľadu a bez balkóna. Jednolôžkové izby sú vždy na vyžiadanie. Pridelenie detských postieľok, aj keď sú zdarma, je plne v kompetencii ubytovacieho zariadenia, ich počet je obmedzený a CK PEGAS TOUR negarantuje ich pridelenie. V Chorvátsku je zľava na dieťa rozlišovaná podľa presného dátumu narodenia, vždy 1. dieťa je dieťa staršie. Cenovo výhodné obdobie pred a po sezóne prináša so sebou tiež riziko, že niektoré reštaurácie, diskotéky alebo obchody nie sú v prevádzke, plážový servis a delegátske služby tiež ešte nie sú v plnej prevádzke, prípadne majitelia ubytovacích zariadení z dôvodu nižšieho obsadenia ubytovacej kapacity obmedzia niektoré služby, napr. prevádzkovanie bazénov. Prideľovanie presných čísiel izieb, poschodí a pod. je v kompetencii hotelov resp. ubytovacích zariadení. V  prípade ubytovania v  apartmánoch nie je v  uvádzaných krajinách určená kategorizácia, preto vyjadrenie v hviezdičkách slúži pre uľahčenie Vašej orientácie a je to názor našej cestovnej kancelárie. Všetky apartmány v ponuke CK PEGAS TOUR majú kompletne vybavenú kuchyňu chladničkou, sporákom resp. varičom, riadmi, príbormi. V Taliansku u hotelov aj u apartmánov je bežné, že kúpeľňa spolu s WC je v jednej miestnosti a je priestorovo veľmi stiesnená, v  cenovo priaznivejších ubytovacích zariadeniach môže byť sprcha namontovaná len v stene. Ak je pri popise ubytovania v apartmánoch uvedené, že sa jedná o rezidenciu, znamená to, že môžu byť poskytované aj služby recepcie, prípadne ďalšie služby. V  apartmánoch v  Taliansku, kde v  cene nie je zahrnutá aj posteľná bielizeň, je potrebné vziať si posteľnú bielizeň so  sebou, prípadne v  niektorých apartmánoch sa dá prenajať za  príplatok. V severnej časti Talianska (Lignano a Bibione) sa môže stať, že v apartmáne pre určitý počet lôžok (hlavne pri apartmánoch viac ako 4 lôžka) sú zahrnuté do celkového počtu lôžok aj postele, bežne označované ako prístelky. V bazénoch je nutné používať kúpaciu čiapku. V Taliansku je tiež povinné dodržiavať zákonom stanovenú tzv. siestu t.j. popoludňajší čas oddychu medzi cca 12.30 hod. až 16.00

4

dôležité informácie

hod. V tomto čase je tiež zákaz kúpania v bazénoch. V oblasti Rimini sú v ponuke hotely aj cenovo veľmi výhodné, i keď majú rovnaký počet hviezdičiek ako hotely cenovo náročnejšie. Cena je naozaj veľmi priaznivá, hotely sú však zvyčajne staršie, s jednoduchšou a jednotvárnejšou stravou. Verejné pláže sú označené a voľne prístupné a sú v rôznych častiach letoviska, doporučujeme kvôli pohodliu si na mieste zakúpiť aj plážový servis. V niektorých častiach Talianska je v cenách ubytovania zahrnutý aj plážový servis, ktorý tvorí zvyčajne jeden slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo alebo ich kombinácie. Začiatok i koniec služieb na pláži závisí od miestnych spoločností, každý rok môže byť rozdielny a vo veľkej miere závisí od návštevnosti strediska, počasia a miestnych predpisov. Vo väčšine letovísk sú zriadené aj samostatné pláže pre psov. Pri ubytovaní v apartmánoch je povinnosťou hostí vynášať pravidelne smeti počas i na konci pobytu a zanechať apartmán v pôvodnom čistom stave. V  Španielsku sa jedná prevažne o  hotely veľkokapacitné. Niektoré hotely môžu pozostávať aj z viacerých budov (hlavná budova, depandansy, apartmánová časť) a cena pri ubytovaní v ktorejkoľvek časti hotelového komplexu je rovnaká, ak nie je uvedené inak. V Španielsku je bežné, že dobrý 3*** hotel má rovnocennú alebo vyššiu kvalitu ubytovania i služieb ako štandardný 4**** hotel. Vo  väčšine hotelov sú na  chodbách položené koberce, ktorých účelom je tlmenie hluku. Pri kombinovaných pobytovo-poznávacích zájazdoch sa stáva, že hotely vo vnútrozemí majú spravidla vyššiu úroveň ubytovacích služieb ako hotely v letoviskách pri mori. Ak je parkovacie miesto zahrnuté v cene ubytovacej kapacity, je pre každú izbu alebo jeden apartmán rezervované parkovanie len pre jedno auto (ak nie je uvedené inak). Ponuka pobytov pod názvom NO NAME napr. u apartmánov v Chorvátsku znamená, že je cenovo najvýhodnejšia, garantovaná je vzdialenosť od mora a štruktúra ubytovania apartmánov, prípadne presnejšie stredisko. Názov apartmánov sa klient dozvie priamo na mieste, prípadne aj skôr. Ponuka hotelov pod názvom typu FORTUNA napr. pri hoteloch v Španielsku a Taliansku znamená, že je cenovo najvýhodnejšia, garantovaná je vzdialenosť od  mora a  typ izby a  niektoré služby. Názov hotela a stredisko sa klient dozvie väčšinou tesne pred odchodom, prípadne až priamo na mieste. Ak je v ponuke uvedená izba s orientáciou na morskú stranu, znamená to, že z balkónov izieb je výhľad aj na more, ale môže byť obmedzený vysokým porastom stromov alebo zástavbou nižších zariadení pred hotelom (hlavne z nižších poschodí). Ak je u  ubytovacieho zariadenia ponúkaný panoramatický výhľad, znamená to, že ubytovacie zariadenie alebo jeho okolie sa nachádza v miernom svahu resp. na vyvýšenom mieste a treba počítať aj s využitím schodov pri skrátení cesty od mora alebo s dlhšou cestou naokolo. V niektorých, zväčša cenovo výhodných talianskych hoteloch a apartmánoch, môžu byť k použitiu aj plastové poháre alebo taniere. Takisto môžu byť na izbách kovové postele. V oblasti Rimini v južnej časti sa hotely vo vzdialenosti cca 200 m od pláže nachádzajú v blízkosti železnice. Z  dôvodu zvýšenej možnosti krádeží v  prímorských letoviskách odporúčame počas neprítomnosti a v noci uzatvárať okná a dvere vo svojich ubytovacích zariadeniach, či už v hoteloch alebo v apartmánoch. V žiadnom prípade cestovná kancelária nezodpovedá za osobné veci klientov, ani v prípade krádeží. Počas neprítomnosti osôb v apartmáne resp. v hoteli je zakázané nechávať domáce zvieratá bez dozoru. Akékoľvek poškodenie zariadenia domácim zvieraťom je povinný majiteľ uhradiť na mieste. Z ubytovacích zariadení nie je povolené vynášať žiadne zariadenie alebo vybavenie mimo izby alebo apartmánu. Na balkónoch alebo terasách ubytovacích zariadení je zakázané grilovať alebo používať otvorený oheň.

Stravovanie

V službách hotelov je väčšinou už v cenách zahrnuté aj stravovanie, ktorého presný rozsah je uvádzaný priamo v ponuke. Švédske stoly predstavujú bohatý samoobslužný výber z rôzneho sortimentu jedál. Pod  bufetovým stravovaním rozumieme tiež voľný samoobslužný výber, ale z  menšieho rozsahu ponúkaných jedál ako pri  švédskych stoloch. Pod  pojmom rozšírené raňajky rozumieme teplý nápoj, pečivo alebo chlieb, maslo, džem, saláma, šunka, syr alebo vajíčko. Kontinentálne raňajky sú servírované a znamenajú užší výber ako pri rozšírených raňajkách. All inclusive stravovanie sa uskutočňuje na báze plnej penzie a znamená väčšinou neobmedzený rozsah stravovania a konzumácie alkoholických a nealkoholických nápojov miestnej výroby (v každej krajine sú vybrané rôzne druhy nápojov) vo vyhradených priestoroch hotela alebo v bare pri bazéne a to vo vyhradených časoch. Stravovanie all inclusive light je totožné so  stravovaním all  inclusive, avšak okrem konzumácie alkoholických nápojov. V každej krajine predstavuje all inclusive iný rozsah služieb a ich úroveň je neporovnateľná. Množstvá a sortiment stravy je plne v kompetencii hotela alebo reštaurácie a je prispôsobený miestnej i medzinárodnej kuchyni a záleží od kategórie a ceny ubytovacieho zariadenia. V  Taliansku sú bežne raňajky v  menšom rozsahu ako na  Slovensku, Taliani väčšinou nepodávajú na raňajky zeleninu ani ovocie. V cenovo najvýhodnejších hoteloch, hlavne v strednej a južnej časti Talianska môžu byť servírované sladké kontinentálne raňajky a jedálny lístok je menej rozmanitý, porcie sú zvyčajne menšie ako sme zvyknutí na  Slovensku. Zvlášť v  Španielsku a  v  Chorvátsku v hoteloch pri stravovaní formou švédskych stolov je veľmi výhodné si priplatiť i obedy. Tieto je možné priplatiť vždy len za všetky osoby na izbe a na celý čas pobytu, nie jednotlivo alebo len na niektoré dni. V Chorvátsku v prípade priplatenia si nápojov k polpenzii a doplatku za obedy, je potrebné priplatiť nápoje aj k obedu. Pri ubytovaní v apartmánoch je možné si v niektorých ponukách stravovanie aj dokúpiť. Väčšinou ide o stravovanie v blízkych reštauráciách resp. pizzériách. V niektorých stravovacích zariadeniach je možný výber z jedál resp. raňajky alebo šaláty môžu byť formou bufetu. Ak pri ponuke apartmánov nie je uvedená možnosť doplatenia stravovania vopred, v  takom prípade je možné stravovanie len individuálne podľa osobného výberu v miestnych reštauráciách. Stravovacie služby začínajú v deň príchodu večerou a končia podľa rozsahu stravovania buď raňajkami alebo obedom. Nápoje k hlavným jedlám nie sú zahrnuté v cene (ak nie je uvedené inak) a nejedná sa o službu all inclusive. Ak je možné nápoje k jedlám vopred priplatiť, je táto povinnosť pre všetky osoby na izbe, nie na jednotlivé osoby. V prípade leteckej dopravy, kde sú časy príletov a odletov v skorých ranných

www.pegastour.sk


resp. v neskorých večerných hodinách, je prvá resp. posledná služba riešená individuálne po dohovore s cestovnou kanceláriou resp. zahraničným partnerom. Pri pobytoch počas celodenných výletov je možné vymeniť teplú stravu za balíčky. Informáciu o balíčkoch treba nahlásiť na recepcii hotelov vždy jeden deň vopred do cca 16 hodiny. U hotelových ponúk typu FORTUNA je stravovanie v Taliansku formou servírovaných jedál výberom z menu, v Španielsku formou bufetu.

Špeciality talianskeho termálneho ostrova ISCHIA Hlavná letná sezóna na talianskom termálnom ostrove ISCHIA začína v polovici apríla a končí v polovici októbra. Ostrov má kuželovitý tvar, od mora sa dvíha až po najvyšší bod Monte Epomeo, vo výške 798 m nad morom. Pre taliansky ostrov ISCHIA je charakteristické, že hotely sú umiestnené v prekrásnych tropických záhradách, v oázach kľudu, niektoré aj s panoramatickým výhľadom a pritom sú ľahko dosiahnuteľné všetky rušnejšie časti ostrova. Takmer v každom hoteli sa nachádzajú aj spoločné terasy. Izby s balkónmi alebo terasami znamenajú rovnakú úroveň služieb ako izby bez balkónov. V niektorých hoteloch je možné balkón priplatiť. Dvojlôžkové izby s  dvomi prístelkami sú vo  väčšine hotelov možné na vyžiadanie, v niektorých hoteloch môžu byť aj poschodové postele. Tabuľky cenníkov sú väčšinou uvádzané pre dvojlôžkové izby s jednou prístelkou. Jednolôžkové izby sú vždy za príplatok, sú väčšinou menšie, bez balkóna, bez výhľadu a horšie umiestnené a sú tiež vždy na vyžiadanie. Dostupnosť všetkých pláží, pamiatok, termálnych parkov i miest je bez problémov možná miestnymi turistickými, ľahko dostupnými i finančne nenáročnými autobusovými linkami. Doprava po ostrove je veľmi jednoduchá, autobusové spojenie veľmi ľahko orientovateľné a finančne prijateľné. Ležadlá a slnečníky pri hotelových bazénoch sú väčšinou zdarma, v prípade nám známych poplatkov sú tieto uvedené v cenníku ako príplatková služba. Ceny kúpeľných procedúr v štandardných hoteloch sú len o málo vyššie ako ceny na Slovensku. Pred absolvovaním odborných liečebných procedúr je povinná platená lekárska prehliadka. Pri stravovaní tiež platí pravidlo "iný kraj - iný mrav"; talianska kuchyňa je veľmi chutná, zdravá, ale samozrejme sa líši od slovenskej kuchyne, porcie sú menšie. Väčšina hotelov poskytuje večere formou viacchodového menu, a to výberom z dvoch druhov predjedla (cestoviny, polievka), z hlavného chodu (mäso, ryba, bezmäsité jedlo) a z dezertu (ovocie, zmrzlina alebo puding). Niektoré hotely ponúkajú šalátový bufet. Na ostrove ISCHIA sa neposkytuje stravovanie formou all inclusive. Každý návštevník talianskeho termálneho ostrova ISCHIA vyskúša účinky termálnej vody a kozmetiky. Ostrov Ischia, to nie je len krištáľovo čisté more, panenská príroda, kultúra, tisícročná história, ale vďaka svojmu sopečnému pôvodu daruje už po tisícročia zdravie prostredníctvom svojej termálnej vody. Z viac ako 100 termálnych prameňov rôznej teploty pramení voda, ktorá poskytuje zdravie, úľavu a lieči choroby kĺbov, reumatizmus, bolesti chrbtice, tráviaceho ústrojenstva, hlasivky, gynekologické choroby, či ochorenia kože. Termálna voda Vám dopomôže k mladšej pokožke a k zdravému vzhľadu, odstráni stres a privodí dobrú náladu. Na predĺženie tohto účinku Vám postačí vybrať si z ponuky termálnej kozmetiky na báze termálnej vody a domov si so sebou odveziete kúsok blaha z Ischie.

Autobusová doprava

Pri zájazdoch CK PEGAS TOUR nájdete ponuku autobusovej dopravy. Presný popis vybavenia autobusu, plánované trasy, nástupné miesta a zakúpenie miesteniek uvádzame pri každom štáte samostatne na úvodných stranách. Na prepravy využívame viacero dopravcov a zaraďujeme autobusy novšieho roku výroby. Odchody sú z rôznych miest Slovenska, treba počítať aj s prepravou cez noc. Zvozovým vozidlom môže byť (podľa trasy) aj osobné auto, mikrobus alebo autobus inej cieľovej trasy, prípadne inej cestovnej kancelárie (u dopravy do Španielska z Brna (str. 58) sú zvozovými miestami všetky uvedené nástupné miesta v rámci Slovenska). V niektorých prípadoch pri nástupoch a výstupoch v  rôznych mestách Slovenska sa môže stať, že napr. v  Trenčíne alebo v  Bratislave je potrebné prestúpiť do  iného autobusu. Cestujúci v  autobuse sú povinní dodržiavať prepravný poriadok a v plnej výške zodpovedajú za spôsobené škody na dopravnom prostriedku resp. za škody spôsobené spolucestujúcim. Na jedného cestujúceho je povolené do batožinového priestoru vziať so sebou 15 kg batožiny bežných rozmerov. Pri  autobusovej doprave zabezpečujeme prepravu z  jednotlivých nástupných miest na  území SR do  miesta ich pobytu, t.j. až do  prístupnej blízkosti ubytovacieho zariadenia. Rôzne nástupné miesta na Slovensku tvoria doplnkovú službu k cene dopravy. V hlavnej sezóne sa však môže stať, že sa autobusy nedostanú až do bezprostrednej blízkosti niektorých ubytovacích zariadení, nakoľko sú často úzke miestne komunikácie zablokované parkujúcimi autami individuálne cestujúcich klientov. Trasa jednotlivých autobusov závisí od počtu klientov z jednotlivých nástupných miest, pričom si vyhradzujeme právo jej určenia resp. zmeny. Pri zájazdoch PEGAS TOUR je na vyžiadanie vo výnimočných prípadoch povolená aj preprava psov alebo domácich miláčkov, za podmienok dodržania prepravných podmienok a s ohľadom na ostatných spolucestujúcich. Majitelia zvierat sú zodpovední za ich cestovné doklady a dodržiavanie predpisov očkovania zvierat zodpovedajúcich danej krajine. Nesprávnosť dokladov alebo nedodržanie termínu očkovania nemá vplyv na odstúpenie od Zmluvy o  obstaraní zájazdu bez stornopoplatkov. V  prípade nízkeho počtu klientov (minimálne 4  osoby) z niektorého nástupného miesta (MT, RK, LM, BB, ZV, ZH) si vyhradzujeme právo na zrušenie možnosti nástupu na takomto mieste s tým, že klientom bude ponúknuté buď náhradné miesto nástupu na zájazd alebo bude zabezpečená zvozová preprava z  pôvodného nástupného miesta pravidelnou autobusovou linkou resp. vlakom 2. triedy a to i v krátkej dobe pred odchodom. V prípade nižšej ceny za zvoz bude rozdiel bezodkladne vrátený. Táto zmena neoprávňuje k  stornovaniu zájazdu bez stornopoplatkov resp. na náhradu nákladov cestovného do iného nástupného miesta. Trasa

www.pegastour.sk

autobusu a  zvozových vozidiel po Slovensku pri ceste tam a  pri ceste späť môže byť rozdielna. V prípade uskutočnenia zvozu zo Slovenska do Českej republiky (zväčša Brno) je tento zvoz limitovaný minimálnym počtom štyroch osôb. Pri autobusovej doprave ponúkame možnosť zakúpenia miestenky. Označenie miest a čísla sedadiel sa menia podľa typu autobusu. Cestujúci sa dozvie číslo svojho sedadla pri nástupe do autobusu. Miestenka garantuje klientovi predné sedadlá v autobuse (prípadne zadné, ak si to výnimočne klient praje), avšak negarantuje mu presné miesto ! V každom zájazde je iný počet klientov, ktorí si predplatia miestenky a preto počet miestenkových sedadiel je pohyblivý. Miestenky sa zakupujú hneď pri spísaní Zmluvy o obstaraní zájazdu. Každý cestujúci (vrátane detí do 2 rokov) musí mať vlastné sedadlo. V autobusoch sú všetky sedadlá považované za plnohodnotné, t.j. aj tie, ktoré majú obmedzený rozsah sklopenia resp. sa nachádzajú v zadnej časti. Všetky sedadlá sú obsadzované bez nároku na zľavu. Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k presmerovaniu trasy i v zahraničí (napr. trasa do južného Talianska môže viesť aj západnou alebo aj východnou stranou pobrežia). V prípade, že trasa zájazdu má zastávku v programe mimo cieľového štátu v blízkosti hraníc dvoch štátov, je pravdepodobné absolvovanie dopravy najkratšou trasou hociktorým susediacim štátom. V prípade, že si to vyžadujú prevádzkové podmienky alebo počas mimosezónnych akcií, napr. Veľká noc alebo pri poznávacích zájazdoch resp. pri kyvadlovej doprave s menšou obsadenosťou v záujme uskutočnenia pobytu aj s dopravou, môže byť táto zabezpečená autobusom rovnakej kategórie s nižším počtom sedadiel alebo kvalitným mikrobusom. V prípade uskutočnenia dopravy mikrobusom obdržia klienti vopred túto informáciu v Pokynoch na cestu a nevzniká im nárok na stornovanie zájazdu bez stornopoplatkov resp. na náhradu cestovného. Z  dôvodu optimalizácie dopravy a  vyťaženia autobusov môže byť vo výnimočných prípadoch v  niektorých termínoch doprava zaisťovaná v  spolupráci s  inými cestovnými kanceláriami. Nie je výlúčené, že môže dôjsť k zmene nástupného miesta namiesto Slovenskej republiky aj k nástupu v Čechách, zväčša v Brne a môže dôjsť k prestupom do iného autobusu. Pri kyvadlovej doprave je príchod do  niektorých letovísk v  skorých ranných hodinách, zväčša aj skôr ako je pracovná doba miestnych agentúr, ktoré klientov ubytovávajú. V Zmluve o obstaraní zájazdu je klient povinný uvádzať správne číslo mobilného telefónu, ktorý bude mať so sebou počas pobytu a dopravy (v deň odchodov autobusu je potrebné mať mobil zapnutý a sledovať prípadné hovory a SMS). CK PEGAS TOUR nezodpovedá za plynulosť cestnej premávky na Slovensku ani v zahraničí. Počas prepravy dopravca dodržuje medzinárodné zmluvy a dohovory. Zrušenie doplnkových služieb zo strany CK PEGAS TOUR nemá vplyv na odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu bez stornopoplatkov. V zahraničí autobusy vždy rozvážajú a zbierajú klientov do viacerých stredísk, pričom pri ceste tam i späť zastávky v strediskách nemusia byť rovnaké. Program 10-dňového zájazdu autobusovou dopravou: 1.deň: odchod autobusu zo Slovenska v popoludňajších hodinách (severné a stredné Taliansko, Chorvátsko, Slovinsko) alebo v raňajších hodinách (Španielsko), NON STOP cez Maďarsko, Slovinsko (Chorvátsko) resp. Rakúsko (Taliansko, Slovinsko) resp. cez  Česko, Nemecko, Francúzsko (Španielsko). 2.deň: v raňajších resp. dopoludňajších hodinách príchod do letovísk, individuálne voľno, ubytovanie cca po 16.00 hod. 3.-8.deň: individuálne voľno, kúpanie, možnosť fakultatívnych výletov. 9.deň: do 10.00 hodiny uvoľnenie ubytovacích kapacít, individuálne voľno, v podvečerných resp. večerných hodinách odchod autobusu NON STOP na Slovensko. 10.deň: príchod na Slovensko v raňajších resp. dopoludňajších hodinách (severné a stredné Taliansko, Chorvátsko, Slovinsko) resp. v popoludňajších hodinách (Španielsko).

Letecká doprava

K pobytovým zájazdom cestovnej kancelárie PEGAS TOUR je možné si zakúpiť aj leteckú dopravu a hotelové transfery. Leteckú dopravu k pobytovým zájazdom zabezpečujeme na pravidelných linkách rôznych leteckých spoločností (napr. Ryanair, Wizz Air, Fly Niki, Air Berlin, Easy Jet, Austrian Airlines, Vueling a pod.) z rôznych letísk (Bratislava, Viedeň, Budapešť, Katowice). Klienti môžu z Bratislavy v júni a v septembri výnimočne letieť charterovým letom, spravidla spoločnosti Travel Service. Keďže v čase vydania katalógu nie sú známe všetky letné letové poriadky väčšiny leteckých spoločností alebo dochádza často k ich zmenám, CK PEGAS TOUR si vyhradzuje právo zmeny odletového miesta, času odletu resp. posun termínu odletu a určenie presného názvu leteckého dopravcu v primeranom časovom predstihu pred uskutočnením zájazdu, zverejnenom na www.pegastour.sk, hneď ako budú tieto informácie známe u leteckých spoločností. Každá letecká spoločnosť je v plnom rozsahu zodpovedná za bezpečnosť, letový poriadok, prepravné časy i všetky náležitosti spojené s prepravou podľa leteckého zákona o civilnom letectve č. 143/1998 Z.z., v zmysle nariadenia ES č. 261/2004 a ďalších predpisov. Za stratu alebo poškodenie batožiny počas letu zodpovedá letecká spoločnosť, pričom nahlásenie škody musí byť uskutočnené ihneď po zistení na príslušnom letisku na mieste a musí byť spísaný reklamačný protokol (P.I.R.), v opačnom prípade Váš nárok na vzniknutú škodu zaniká. Všeobecné náležitosti leteniek (zmena mena, zmena termínu, meškanie letu, rozsah batožiny, pozastavenie letov, ukončenie činnosti, bankrot, atď.) sa riadia výlučne podmienkami každej leteckej spoločnosti, zverejnenými na internetových stránkach jednotlivých leteckých spoločností. Niektoré letecké spoločnosti, prevažne nízkonákladové, neposkytujú počas letov občerstvenie. Zakúpené letenky zodpovedajú ekonomickej triede. Letiskový, bezpečnostný, manipulačný a palivový príplatok je nevyhnutnou súčasťou leteckej dopravy a môže podliehať zmene. Zmena závisí od cien leteckého benzínu, čo dopravné spoločnosti premietnu do ceny. Prvý a posledný deň zájazdu je určený na prepravu a cestovná kancelária neurčuje ani nenesie zodpovednosť za časy letov, ani meškanie lietadiel. Každá letecká spoločnosť má iné podmienky pre rozmery a váhu batožiny na palubu a do batožinového priestoru, preto venujte pozornosť informáciám v Pokynoch na cestu, ktoré obdržíte najmenej 7 dní pred odletom, aký rozmer a váhu batožiny máte v cene zahrnutú. Pri leteckých zájazdoch na pravidelných linkách, je v cenníku uvedený počet ks batožiny, ktoré sú v cene zájazdu zahrnuté. Vždy je v cene zájazdov zahrnutá batožina na palubu lietadiel podľa podmienok leteckých spoločností. V  niektorých zájazdoch je v  cene zahrnutá aj batožina do batožinového priestoru. Ak má klient záujem o dokúpenie si ďalšieho kusa batožiny do batožinového priestoru, je toto možné za cenových podmienok leteckej spoločnosti priamo na letisku. Prideľovanie sedadiel pri check-in je plne v kompetencii počítačového systému jednotlivých leteckých spoločností a môže sa stať, že na cestu tam i späť sú pridelené rôzne sedadlá pre jednotlivé osoby. Systém nemusí brať do úvahy spoločne cestujúce osoby.

dôležité informácie

5


Obojsmerný priority boarding u niektorých leteckých spoločností na pravidelných linkách znamená, že klient má právo skoršieho nástupu do lietadla a sú mu pridelené sedadlá v optimálnom rozmiestnení podľa podmienok leteckých spoločností. Priority boarding je možné priplatiť len pri zakúpení zájazdu t.j. pri uzatvorení Zmluvy o obstaraní zájazdu, dodatočne to nie je možné. Transfery z Bratislavy na letisko do Budapešti a Viedne sú kalkulované pri obsadení minimálne 4-mi osobami, v prípade menšieho počtu záujemcov o zakúpenie transferov môže byť táto doplnková služba zrušená. Letisko vo Viedni je priamo prepojené autobusovými linkami s letiskom a mestom Bratislava. Zabezpečenie hotelových transferov v zahraničí z letísk tzv. shuttle busom znamená, že doprava je kyvadlová, organizovaná miestnymi prepravnými spoločnosťami a využívaná viacerými cestovnými kanceláriami pre klientov rôznych hotelov niekoľkokrát denne a má vopred stanovené pravidelné časy odchodov.

Vlastná doprava

Klient, cestujúci vlastnou dopravou, sám zodpovedá za  dodržanie termínu nástupu a  ukončenia pobytu, a teda aj čerpanie resp. nečerpanie zabezpečených služieb. Pri plánovaní cesty je potrebné brať do úvahy, že čas nástupu na ubytovanie je v popoludňajších hodinách a uvoľnenie ubytovacej kapacity je vždy v dopoludňajších hodinách. Informácie o presných časoch obdrží klient v Pokynoch na cestu. Cestovná kancelária nezodpovedá za výber trasy, ani dopravnú situáciu po trase zvolenej klientom. V apartmánoch a pri väčšine hotelov je parkovanie zdarma, ak sa parkovanie priamo v ubytovacej kapacite platí a  informácia a  jej cena je vopred známa, je uvedená pri  jednotlivých ubytovacích zariadeniach. Ubytovacie zariadenia majú právo cenu parkovania v priebehu roka upraviť. Program 8-dňového zájazdu vlastnou dopravou: 1.deň: nástup na ubytovanie cca po 16.00 hodine, individuálne voľno. 2.-7.deň: individuálne voľno, kúpanie, fakultatívne výlety, nákupy. 8.deň: uvoľnenie izieb a apartmánov do 10.00 hod., individuálne voľno. V  prípade iného ako 8-dňového zájazdu vlastnou dopravou podmienky pre  deň nástupu a  deň ukončenia pobytu zostávajú nezmenené.

Poznávacie zájazdy a MORE a POZNÁVANIE

Ubytovanie pri poznávacích zájazdoch leteckou alebo autobusovou dopravou poskytujeme na úrovni troch a viac hviezdičiek v hoteloch, apartmánoch resp. penziónoch v dvojlôžkových izbách s možnosťou prístelky, ktorá nemusí byť cenovo rozlíšená. Pri ubytovaní typu MORE a POZNÁVANIE je ubytovanie zabezpečené v letoviskách pri mori v rovnakom hoteli na jednom mieste trojhviezdičkovej alebo vyššej kategórie v dvojlôžkových izbách resp. dvojlôžkových izbách s prístelkou, ktorá nemusí byť cenovo rozlíšená. Pri autobusovej doprave využívame kvalitné klimatizované autobusy s videom a bufetom od viacerých dopravcov s nástupmi z rôznych miest Slovenska. Podrobnejšie podmienky prepravy autobusom a lietadlom uvádzame na str. 5-6 v časti autobusová doprava a letecká doprava ako aj v texte dopravy na stránkach jednotlivých krajín. V prípade, že si to vyžadujú prevádzkové podmienky alebo počas napr. Veľkej noci a pri poznávacích zájazdoch s menšou obsadenosťou v záujme uskutočnenia zájazdu aj s dopravou autobusom, môže byť táto zabezpečená autobusom rovnakej kategórie s nižším počtom sedadiel. Pri poznávacích zájazdoch je počas prepravy i pobytu k dispozícii kvalifikovaný sprievodca v slovenskom resp. českom jazyku. Presun v zahraničí počas prehliadky do/z jednotlivých miest môže byť naviac zabezpečený aj metrom, vlakom alebo inou miestnou dopravou. Trasa autobusu a zvozových vozidiel po Slovensku pri ceste tam a pri ceste späť môže byť rozdielna. Leteckú dopravu k  poznávacím zájazdom a  zájazdom typu MORE a  POZNÁVANIE zabezpečujeme na pravidelných linkách rôznych leteckých spoločností (napr. Ryanair, Wizz Air, Air Berlin, Fly Niki, Easy Jet, Austrian Airlines a pod.) z rôznych letísk (Bratislava, Viedeň, Budapešť, Katowice). Keďže v čase vydania katalógu nie sú známe všetky letné letové poriadky väčšiny leteckých spoločností alebo dochádza často k ich zmenám, CK PEGAS TOUR si vyhradzuje právo zmeny odletového miesta, času odletu resp. posun termínu a určenie presného názvu leteckého dopravcu v primeranom časovom predstihu pred uskutočnením zájazdu. Hneď ako budú tieto informácie známe, budú uverejnené na www.pegastour.sk. Pri odletoch z iných letísk ako Bratislava pri poznávacích leteckých zájazdoch je transfer z Bratislavy na letisko do Viedne alebo Budapešti zahrnutý v cene (ak nie je uvedené inak, pri odlete z Prahy a Katowíc je doprava na letisko individuálna). Doprava na letisko pri zájazdoch typu MORE a POZNÁVANIE je individuálna. Pri zmenách zakúpených poznávacích zájazdov leteckou dopravou alebo zájazdov typu MORE a  POZNÁVANIE na  pravidelných linkách sa klient riadi jej prepravnými podmienkami (viď letecká doprava str. 5-6). Letiskový, bezpečnostný, manipulačný a palivový príplatok je nevyhnutnou súčasťou leteckej dopravy a môže podliehať zmene. Zmena závisí od cien leteckého benzínu, čo dopravné spoločnosti premietnu do ceny. Podrobnejšie podmienky prepravy lietadlom uvádzame na str. 5 v časti letecká doprava. V jednotlivých mestách treba počítať s výberom pobytovej taxy, ktorú je potrebné uhradiť priamo na  mieste v  hotovosti. Pobytová taxa môže byť určená v  jednotlivých regiónoch každého štátu v jednotlivých hoteloch rozdielne a môže sa v priebehu roka meniť. Ubytovacie poukazy tzv. voucher pri poznávacích zájazdoch má k dispozícii sprievodca za celú skupinu. V zahraničí pri zájazdoch leteckou dopravou môžu byť k presunom z letísk a na absolvovanie programu využívané aj mikrobusy alebo midibusy. Ceny možných vstupov sú uvádzané orientačne, naviac, niektoré pamiatky sú otvorené len sezónne a v niektorých termínoch poznávacích zájazdov nie je možné ich navštíviť.

Služby delegátov a asistenčné služby

Počas všetkých zájazdov organizovaných CK PEGAS TOUR (výnimky sú uvedené v cenníku) je klientom k  dispozícii stály delegát. Pri  úvodnej informačnej schôdzke Vás delegát CK  PEGAS  TOUR resp. partnerských cestovných kancelárií podrobne oboznámi so  všetkými dôležitými skutočnosťami, potrebnými pre Váš pobyt. Oboznámi Vás s miestom pobytu a jeho okolím, ponúkne Vám výlety a prípadne sa s Vami dohodne na ďalšom stretnutí. Keďže delegát má obvykle na starosti klientov vo viacerých strediskách a ubytovacích zariadeniach, je dôležité sa úvodných stretnutí zúčastniť. Taktiež doporučujeme sledovať informačné tabule resp. informačné knihy cestovnej kancelárie PEGAS TOUR resp. jej zahraničných partnerov, kde sú uvedené informačné hodiny a kontakt na delegáta resp. asistenčné služby pre prípad mimoriadnej situácie alebo okamžitej pomoci. Taktiež v Pokynoch na cestu uvádzame vždy kontakt na príslušného slovensky resp. česky hovoriaceho delegáta spolupracujúcej cestovnej kancelárie resp. povereného pracovníka partnerskej zahraničnej agentúry, ktorý je k dispozícii klientom v príslušnej agentúre; v prípade česky alebo slovensky hovoriaceho pracovníka je to uvedené v texte pod tabuľkou. Asistenčné služby znamenajú základné informácie v slovenskom resp. v českom

6

dôležité informácie

jazyku a prípadný ďalší kontakt telefonicky resp. podľa potreby. Sú poskytované delegátmi v danej oblasti (nie v stredisku). Pri poznávacích zájazdoch autobusovou dopravou je počas celej doby zájazdu k dispozícii sprievodca našej cestovnej kancelárie, ktorý má platné osvedčenie. Pri poznávacích leteckých zájazdoch a zájazdoch typu MORE a POZNÁVANIE je k dispozícii sprievodca alebo delegát s platným osvedčením priamo na mieste, väčšinou však je sprievodca k dispozícii už aj počas letu. V niektorých svetových metropolách a významných historických pamiatkach je sprevádzanie upravené miestnou právnou úpravou, ktorá povoľuje sprevádzanie iba osobám so špeciálnou licenciou. Služby týchto sprievodcov v niektorom zo svetových jazykov si môže každý účastník zájazdu objednať priamo na mieste individuálne. Sprievodca CK nemôže v týchto prípadoch podávať výklad priamo v navštívenom objekte pre celú skupinu. V prípade, že po začiatku zájazdu nastanú okolnosti, ktoré CK nemôže ovplyvniť, môže sprievodca CK upraviť poradie navštívených miest a pamiatok pri poznávacích zájazdoch inak, ako bolo uvedené v pôvodnom programe, so zreteľom na pohodlie a bezpečnosť všetkých účastníkov zájazdu.

Pobytové taxy

V Chorvátsku je dlhé roky už pravidlom platenie pobytovej taxy, ktorá sa platí vopred v cestovnej kancelárii. Takisto sa pobytová taxa a registračný poplatok platí v Slovinsku, avšak klient ju musí uhradiť na mieste pri príchode. V Španielsku sa tiež platí pobytová taxa, zatiaľ je toto známe len v oblasti Katalánska a Malorky, tak isto sa platí na mieste. Jej výška je rozdielna pre jednotlivé regióny a  kategórie ubytovania a  môže sa počas roka meniť, ceny sú uvádzané orientačne. Naviac môže byť zavedená aj v lokalite, kde to v katalógu nie je uvedené. Taliansko postupne zavádza vyberanie pobytovej taxy na mieste pri príchode nielen v metropolách, ale aj v niektorých letoviskách, podľa rozhodnutia miestnych orgánov. Teda ani v jednej lokalite nemusí ísť v každom stredisku o rovnakú alebo vôbec určenú výšku pobytovej taxy. Pobytové taxy v  Taliansku sa schvaľujú príslušnými miestnymi orgánmi na začiatku letnej turistickej sezóny a tým pádom môžu byť vyberané na mieste aj v kapacitách, kde to nie je uvedené v povinných príplatkoch, nakoľko neboli v čase vydania katalógu známe ani čiastočné informácie. Takisto môže byť pobytová taxa vyberaná v rozdielnej alebo podobnej výške ako je uvedené v katalógu. Výška taxy sa väčšinou pohybuje pre dospelé osoby od cca 0,40 €/ apartmán do cca 2,- € za hotely vyššej katégorie na deň, deti taxu neplatia, prípadne platia polovičnú sumu. Pri poznávacích zájazdoch je bežné, že sa pobytová taxa vo väčšine miest platí priamo na mieste.

Mobilné telefóny

Dnes je už samozrejmosťou používanie mobilných telefónov aj v  zahraničí a  komunikácia prostredníctvom nich aj na mieste pobytu. Preto v Zmluvách o obstaraní zájazdu uvádzajte správne číslo mobilného telefónu s roamingom, s ktorým vycestujete do zahraničia!

Fakultatívne výlety

Sú príjemným spestrením každej dovolenky a umožnia lepšie spoznať navštívenú krajinu. Zakúpiť si ich môžete v akejkoľvek miestnej cestovnej kancelárii, prípadne u nášho zahraničného partnera priamo na pobytovom mieste a to buď prostredníctvom miestnej cestovnej kancelárie, nášho delegáta resp. pracovníka agentúry resp. asistenčnej služby alebo priamo na recepcii ubytovacích zariadení. Výlety sú organizované a predávané priamo zahraničným partnerom, preto cestovná kancelária PEGAS TOUR nenesie zodpovednosť za  prípadné chyby a  nedostatky, ani za  tvorbu cien. Pri  zakúpení výletov na mieste pobytu doporučujeme dbať na informácie, čo cena zahŕňa, v akom jazyku sú sprievodcovské služby a pod. Pokiaľ ste si zakúpili zájazd s kompletnou cenou zájazdu, ktorá obsahuje aj výlet resp. výlety, tento výlet resp. výlety sú sprevádzané v slovenskom resp. českom jazyku (ak nie je uvedené inak). Neabsolvovaním výletov nevzniká nárok na finančnú alebo inú náhradu.

Ďalšie rady a odporúčania

Aj keď pri prechode hraníc do krajín EÚ v rámci Schengenskej dohody už nie je potrebná kontrola dokladov, každý turista a  zviera musí mať pri  sebe platné cestovné doklady! Pred odchodom si skontrolujte tiež platnosť cestovného dokladu. Slovenské úrady už nevykonávajú zápisy detí do pasu rodiča a väčšina krajín už neuznáva zapísanie deti do 5 rokov v pase rodiča, preto doporučujeme, aby každá osoba, aj deti od 0 rokov, cestovala na vlastný cestovný pas. Ponuka pobytových zájazdov CK PEGAS TOUR je do krajín, kde nie sú potrebné pre slovenských turistov víza. V prípade zakúpenia výletov do krajín mimo EÚ (napr. v Andalúzii do Maroka) je potrebný aj cestovný pas. Vo všetkých prímorských krajinách je bežné, že napriek snahe ubytovacieho zariadenia sa môže v  menšom množstve vyskytnúť menší hmyz. V stredomorských krajinách nie je bežne používaná voda z vodovodu na pitie resp. na varenie, preto doporučujeme ku konzumácii zakupovať balenú vodu v miestnych obchodoch za symbolické ceny. V ubytovacích zariadeniach so solárnym ohrevom je teplota vody závislá od  množstva slnečných hodín. Cudzím štátnym príslušníkom doporučujeme, aby si sami zabezpečili informácie o platnosti ich cestovných dokladov a víz, telefónnych čísiel zastupiteľských orgánov ich krajiny, a iných kontaktných adries a telefónnych čísiel vrátane predvoľby danej krajiny.

Upozornenie

Podmienkou účasti na zájazde je uzatvorenie Zmluvy o obstaraní zájazdu. Súčasťou tejto zmluvy sú aj Všeobecné zmluvné podmienky a ponuka CK PEGAS TOUR. Doporučujeme Vám, aby ste sa oboznámili so všetkými informáciami a zmluvnými podmienkami a svojou informovanosťou o rozsahu a obsahu služieb prispeli k obojstrannej spokojnosti. Svojím podpisom na zmluve potvrdzujete, že sú Vám tieto podmienky a informácie známe a súhlasíte s nimi. Osobné údaje sú spracovávané v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Údaje uvedené v katalógu sú na základe informácií dostupných a platných v čase spracovania katalógu. V období medzi vydaním katalógu a uskutočnením zájazdu mohli nastať nové skutočnosti, ktoré majú vplyv na  podmienky realizácie zájazdu. CK PEGAS TOUR si pred uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu vyhradzuje právo na zmenu a aktualizáciu údajov uvedených v katalógu. Všetky dokumenty, zmeny, aktualizácie a nové ponuky po uzávierke katalógu nájdete na našej internetovej stránke www.pegastour.sk. Vydáva: PEGAS TOUR, s.r.o., Mierové nám. 23, 911 01 Trenčín, IČO: 341 30543, Zápis v OR: Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 881/R. • Komerčná príprava: Ing. Belanská Andrea, Ing. Milovská Jana, Ing. Laššová Miroslava, Bc. Tínesová Veronika, Mgr. Vozárová Iveta • Manažér prípravy: Ing. Danica Pagáčiková • Grafické spracovanie: T-štúdio, s.r.o., Žabinská ul. 4, Trenčín • Tlač: DUO PRINT s. r. o., Trenčín • Počet výtlačkov: 20 000 • Vytlačené: 25. 11. 2016

www.pegastour.sk


V

VI VII VIII IX

X

19 24 27 28 24 19 16 20 22 23 21 17

TALIANSKO Rozloha: Počet obyvateľov: Hlavné mesto: Mena: Jazyk:

V

C vzduch

0

C voda

0

VI VII VIII IX

X

21 26 29 30 26 21 18 22 24 25 23 19

302 073 km2 60 795 612 Rím EUR – euro taliančina

IV

V

C vzduch

0

C voda

0

VI VII VIII IX

X

21 23 27 31 31 27 27 19 20 22 24 24 22 20

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Na pobrežie Friuli a Benátskej riviéry – Veneto do stredísk Lignano, Bibione, Caorle, Porto Santa Margherita a Lido di Jesolo premáva klimatizovaný autobus (klimatizácia, video, bufet – možnosť zakúpenia nápojov). Z Bratislavy vedie trasa diaľnicou cez Rakúsko (Viedeň, Graz, Klagenfurt, Villach) do Talianska (Udine) a po Lignano je dlhá cca 650 km, cca 700 km po Lido di Jesolo (doprava trvá z Bratislavy cca 10 hodín s pravidelnými bezpečnostnými prestávkami po každých cca 4 hodinách). Termíny uvedené v cenníkoch sú termíny ubytovania, t.j. od soboty do soboty. Autobusy premávajú vždy v piatok v neskorších popoludňajších hodinách z rôznych miest Slovenska a návrat je vždy v nedeľu v ranných hodinách. Na pobrežie stredného Talianska, oblasť Emilia Romagna, do strediska Rimini premáva klimatizovaný autobus (klimatizácia, video, bufet – možnosť zakúpenia nápojov). Z Bratislavy je trasa dlhá cca 950 km, doprava trvá cca 14 hodín s pravidelnými bezpečnostnými prestávkami

C vzduch

0

C voda

0

po každých cca 4 hodinách a vedie diaľnicou cez Rakúsko (Viedeň, Graz, Klagenfurt, Villach) do Talianska (Udine, Venezia, Padova, Ferrara, Bologna). Termíny uvedené v cenníkoch sú termíny ubytovania, t.j. od soboty do soboty. Autobus premáva vždy v piatok v popoludňajších hodinách z rôznych miest Slovenska a návrat je vždy v nedeľu v poludňajších hodinách. Na pobrežie stredného Talianska, oblasť Marche a Abruzzo, do stredísk Palmovej riviéry San Benedetto del Tronto, Alba Adriatica a do Silvi Marina premáva klimatizovaný autobus (klimatizácia, video, bufet – možnosť zakúpenia nápojov). Z Bratislavy je trasa dlhá cca 1 100 km, doprava trvá cca 16 hodín s pravidelnými bezpečnostnými prestávkami po každých cca 4 hodinách a vedie diaľnicou cez Rakúsko (Viedeň, Graz, Klagenfurt, Villach) do Talianska (Udine, Venezia, Padova, Ferrara, Bologna, Rimini, Pesaro, Ancona). Termíny uvedené v cenníkoch sú termíny ubytovania, t.j. od soboty do soboty. Autobus premáva vždy v piatok v popoludňajších hodinách z rôznych miest Slovenska a návrat je vždy v nedeľu v poludňajších hodinách.

Termíny 10-dňových autobusových zájazdov Odchod SR

05.05. 12.05. 19.05. 26.05. 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09.

Príchod SR

14.05. 21.05. 28.05. 04.06. 11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. 06.08. 13.08. 20.08. 27.08. 03.09. 10.09. 17.09. 24.09.

Doprava do oblastí Friuli a Veneto začína 05.05. a končí 24.09.

Doprava do oblastí Emilia Romagna, Marche, Abruzzo začína 16.06. a končí 10.09. s prestávkou od 04.08. do 18.08.

Cena dopravy klimatizovaným autobusom vrátane DPH na osobu Spojenie dvoch po sebe idúcich turnusov

Doprava bez zakúpenia ubytovania

+7,- €

+20,- €

+15,- €

84,- €

+7,- €

+20,- €

+15,- €

124,- €

94,- €

+7,- €

+20,- €

+15,- €

139,- €

99,- €

+7,- €

+20,- €

+15,- €

Obojsmerná doprava

Jednosmerná Obojsmerná doprava miestenka

Oblasť

Strediská

Benátska riviéra

Lignano, Bibione, Caorle, Porto Santa Margherita, Lido di Jesolo

89,- €

74,- €

Emilia Romagna

oblasť Rimini

114,- €

Marche a Palmová Riviéra

San Benedetto del Tronto Alba Adriatica

Silvi Marina

Silvi Marina

Obojsmerná doprava v  rozpätí dlhšom ako sú 2  týždenné turnusy za  sebou sa  považuje za  dve jednosmerné dopravy.

Možnosti nástupu a príplatky na osobu Bratislava

Zeleneč, Trnava, Nitra, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín

Bánovce nad Bebravou, Prievidza

Dubnica nad Váhom, Ilava, Považská Bystrica, Žilina

Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš

Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica

bez príplatku

+6,- €

+6,- €

+9,50 €

+14,- €

+14,- €

Doprava do oblasti Marche a Palmová riviéra a do oblasti Silvi Marina v prípade menšieho počtu ako 10 osôb na jeden termín môže byť obsluhovaná len z nástupného/výstupného miesta Bratislava. Doprava do oblastí Kampánia na termálny ostrov Ischia je prevádzkovaná v spolupráci s českými cestovnými kanceláriami s odchodom z Brna príp. z Bratislavy. Cena obojsmernej autobusovej dopravy je 144,- €/osoba + lodné trajekty na ostrov ISCHIA a hotelové transfery na ostrove Ischia +59,- €/osoba.

  DOPRAVA VLASTNÝM AUTOM Pri  doprave vlastným autom je nástup na  ubytovanie v  sobotu a  ukončenie pobytu je tiež v  sobotu, v  niektorých hoteloch a apartmánoch je nástup možný v ľubovoľný deň a na ľubovoľnú dĺžku pobytu. Trasu doporučujeme dodržať ako pri  autobusovej doprave. Lodné trajekty na ostrov Ischia premávajú z hlavného prístavu v Neapole a  z  menšieho prístavu Pozzuoli (predmestie Neapola) približne každú hodinu a  plavba trvá cca jednu hodinu. Cena jednosmerného lístka sa  pohybuje od  cca 9,-  € do  cca 12,-  € na  osobu, cena za  auto od cca 35,- €, podľa typu lodnej spoločnosti, času a obdobia prepravy.

www.pegastour.sk

 LETECKÁ DOPRAVA – termálny ostrov ISCHIA Leteckú dopravu do Kampánie zabezpečujú rôzne letecké spoločnosti v rôzne odletové dni na pravidelných linkách z Viedne (Easy Jet), Budapešti (Wizz Air) a Katowíc (Wizz Air) na základe letného letového poriadku do NEAPOLU. Let trvá približne jednu hodinu tridsať minút. V  cene: obojsmerná letenka z  Viedne, Budapešti alebo Katowíc do  Neapola, transfery z  letiska do  prístavu a  späť, lodné trajekty na  ostrov ISCHIA, transfery z  prístavu na  Ischii do  hotela a  späť. Povinné  príplatky: letiskový, bezpečnostný, manipulačný a  palivový 279,- €/osoba príplatok: 159,- €/osoba. Dieťa 0-2 roky bez nároku na akékoľvek služby a sedadlo v lietadle má letenku zdarma, platí len povinný poplatok: 99,- €/osoba.

Cena spiatočnej letenky vrátane hotelových transferov a trajektov

taliansko

7


BIBIONE

LIGNANO

BENÁTSKA RIVIÉRA

Necelých 600 kilometrov z Bratislavy Vás delí od čarovného pobrežia regiónu Friuli a Benátskej riviéry. Pre  všetky letoviská, ktoré sa  nachádzajú v  oblasti severného Jadranu, sú typické dlhé pieskové pláže s  pozvoľným vstupom do  mora, množstvom príjemných apartmánových a  hotelových ubytovacích zariadení, čulý spoločenský život so širokou ponukou reštaurácií, barov, diskoték a obchodov. Pre výhodnú polohu je Benátsky záliv obľúbený hlavne u rodín s deťmi. Výhodou sú samostatné pláže pre psov.

LIGNANO

Lignano je jedno z  najkrajších a  najlepšie vybavených letovísk v  severnej časti Jadranu, cca 80 km od Benátok. Lignano má tri časti, hlavná časť sa nazýva Sabbiadoro, zelená časť Pineta a kľudnejšia časť Riviera. 8 km dlhá pláž so  zlatožltým jemným pieskom uspokojí aj najnáročnejších klientov. Pozvoľne sa  zvažujúci vstup do  mora je ideálnym miestom, kde si vodné radovánky môžu bez  obáv vychutnať najmä malé deti. Z rozmanitej ponuky zábavných a športových služieb si vyberie naozaj každý podľa svojej chuti. Moderné stredisko so širokou plážou poskytuje podmienky pre dovolenku plnú zábavy s možnosťou využitia vodných športov, návštevy aquaparku a diskoték.

BIBIONE

Bibione patrí medzi najnavštevovanejšie a najväčšie letoviská severného Talianska. Bibione ma tri časti, centrálna časť Spiaggia, pokojná časť Pineda a Lido del Sole. Je ideálnym miestom pre príjemnú rodinnú dovolenku. Stredisko je situované v rozsiahlom píniovom háji. Široká piesková pláž, po celý deň zaliata slnkom, zapôsobí na každého. Nájdete na nej mnoho reštaurácií, bufetov, sprchy, toalety, ako aj vynikajúce možnosti športového vyžitia. Široká paleta služieb – reštaurácie, diskotéky, pizzérie, cukrárne a obchody so širokým sortimentom – uspokojí všetky vekové kategórie.

CAORLE

Caorle patrí k najvyhľadávanejším a najobľúbenejším dovolenkovým lokalitám v Benátskom zálive. Svoju obľubu si toto príťažlivé mestečko získalo hlavne spojením historie s moderným letoviskom s množstvom obchodov, reštaurácií, pizzérií, zábavných centier. Pláže z jemného piesku sú široké, s pozvoľným vstupom do  mora. Čarovný, historický stred mesta rozďeľuje mestečko na  dve časti, západnú (pláž di  Ponente) a na východnú (pláž di Levante). Na oboch plážach sú ihriská a športoviská, teda sú vytvorené ideálne podmienky pre rodiny s deťmi. Atraktivitu mesta dopĺňa aj menší vodný park – Aquafollie.

PORTO SANTA MARGHERITA

Porto Santa Margherita je kľudnejšie letovisko, ktoré je súčasťou lokality Caorle. Od historického centra mesta Caorle je táto časť oddelená ústím rieky Livenza, cez ktorú premáva celodenne pravidelná trajektová preprava (plavba trvá cca 2 minúty). Do centra mesta Caorle je možné sa dostať aj autobusovou dopravou. V  letovisku Porto Santa Margherita sa nachádzajú obchody, reštaurácie, bary, pizzérie, supermarket. Pre návštevníkov sú k dispozícií tenisové kurty, minigolf, požičovne bicyklov, detské ihriská, herne pre deti a  dospelých. Vďaka svojim piesočnatým plážam s  pozvoľným vstupom do  mora je ideálnym miestom dovolenky pre rodiny s malými deťmi.

LIDO DI JESOLO

Lido di Jesolo je jedno z  najznámejších kúpeľných miest severného Talianska. Prevažne stredozemská klíma, jemný vánok a 15 km dlhá zlatistá piesočnatá pláž robia z tohto strediska závideniahodné miesto. Na  pešej zóne sa  počas hlavnej sezóny pravidelne konajú koncerty všetkých žánrov a  iné kultúrne podujatia. Množstvo obchodov, pizzérií, reštaurácií, kaviarničiek a cukrární – „zmrzlinární“ dotvára ráz čulého strediska. Široké piesočnaté pláže pozvoľne klesajúce do mora sú vhodné aj pre rodiny s deťmi. Jeden z najznámejších vodných parkov - AQUALANDIA - sa nachádza práve v tomto stredisku. V posledných rokoch zažíva toto stredisko veľký turistický rozmach, mimo turistickej sezóny prebieha výstavba nových ubytovacich zariadení ako v zóne Centro-Est, tak i v celom Lido di Jesolo.

Možnosti výletov: BENÁTKY - najznámejšia metropola severného Talianska, GULLIVERLANDIA v Lignano - zábavný park, AQUALANDIA v Lido di Jesolo – vodný park, jeden z najkrajších a najväčších, VERONA – historické mesto, možná návšteva opery, FLORENCIA – najnavštevovanejšie mesto s množstvom historických pamiatok.

EMILIA ROMAGNA

Oblasť Emilia Romagna v strednom Taliansku je ohraničená riekou Pád na severe a Apeninami na juhu. Návštevníkov upúta krásna príroda, 130 km dlhé pobrežie s  krásnymi pieskovými plážami, vynikajúco vybavenými všetkými službami, ihriskami pre deti a športoviskami. Nájdete tu historické pamiatky z čias Etruskov a Rimanov, ale aj hrady, zámky a kláštory v Apeninách. Hlavným mestom tohto úrodného kraja je Bologna so slávnou univerzitou, krásnymi palácmi a kostolmi. K miestnym špecialitám patrí parmezán, parmská šunka, víno Lambrusco a bolognská omáčka. Je ideálnym miestom tak pre strávenie oddychovej ako aj aktívnej dovolenky.

RIMINI Najznámejšie a najrušnejšie turistické stredisko talianskeho Jadranu. Rimini sa považuje za „vynálezcu“ turistiky, keď tu v r. 1843 otvorili prvé morské kúpele a získalo pomenovanie „hlavné mesto prázdnin“. Pobrežie Rimini tvoria viaceré prímestské časti, ktoré vytvárajú veľké prímorské letovisko: Torre Pedrera, Viserbella, Viserba, severné časti Rivabella a San Giuliano Mare, centrum Rimini Marina Centro nazývané aj „Las Vegas“, južné časti Bellariva, Marebello, Rivazzurra a Miramare. V meste s antickým pôvodom sa  nachádzajú antické aj stredoveké historické pamiatky –  Augustov oblúk, most Ponte di Tiberio, renesančný chrám Tempio Malatestiano. Upravené pieskové pláže označované ako „Slnečná riviéra“, vodné atrakcie, športoviská, množstvo hotelov, rezidencií, obchodov, diskoték a barov radia túto oblasť k  najnavštevovanejším v  celom Taliansku. Krásne, široké pieskové pláže sú vďaka pozvoľnému vstupu do mora ideálne aj pre rodiny s malými deťmi. Neďaleko prístavu je unikátne delfinárium. Rušné letovisko so širokými možnosťami športového aj spoločenského života je vhodné pre všetky generácie. Jeho jednotlivé prímestské časti sú prepojené pravidelnou autobusovou dopravou s veľmi jednoduchou orientáciou. Autobusy premávajú po komunikácii, súbežnej s morom, popri ktorej sa nachádza väčšina ubytovacích zariadení. Tenisové kurty, minigolfové ihriská a ďalšie športoviská sú umiestnené vo všetkých častiach pobrežia. Južnou časťou prechádza železnica cca 220 m od mora.

Možnosti výletov: zábavný park FIABILANDIA v Rivazzura, tematický park TALIANSKO v MINIATÚRE vo Viserbe, zábavný park MIRABIILANDIA, delfinárium v Rimini, aquapark v Riccione, SAN MARINO – jeden z najmenších štátov sveta a zároveň najstaršia republika, RAVENNA s krásnymi antickými a stredovekými pamiatkami (UNESCO), BOLOGNA - historické univerzitné mesto s krásnymi stredovekými palácmi a kostolmi, FLORENCIA, RÍM

MARCHE, ABRUZZO

Región Marche, rozprestierajúci sa cca 80 km severne od letoviska Ancona, je pre turistov atraktívny nielen vďaka nádherným piesočnatým plážam, čistému moru, rôznorodej prírode, mnohým kultúrnohistorickým pamiatkam, dvom národným a  štyrom regionálnym parkom, ale aj vďaka lahodnému vínu a  výbornej domácej kuchyni. Južne od  Marche sa nachádza región Abruzzo, do  ktorého patria už strediská ALBA ADRIATICA a SILVI MARINA.

PALMOVÁ RIVIÉRA

Palmová riviéra, nachádzajúca sa v strednej časti Talianska, cca 70 km južne od Ancony, sa rozprestiera v obidvoch regiónoch. V posledných rokoch sa teší čoraz väčšej obľube turistov. Svoj názov dostala podľa množstva paliem (viac ako 7 000), ktoré tu rastú a dodávajú jej exotický nádych. Palmové háje dodávajú mestám subtropický charakter. Pláže sú široké, z jemného, miestami až bieleho piesku. Vstup do mora je pozvoľnejší, vhodný aj pre deti. Priezračné more patrí k najčistejším v celom Taliansku. V blízkom dosahu každého letoviska sú tenisové kurty, v Tortoreto Lido je vodný park ONDA BLU. Všetky mestá sú medzi sebou prepojené miestnou vlakovou resp. autobusovou dopravou a  sú v  tesnej blízkosti vedľa seba. V každom stredisku delí krásnu širokú pláž a pešiu promenádu s promenádou pre cyklistov a korčuliarov od ubytovacej časti pobrežná cesta.

SAN BENEDETTO

San Benedetto patrí k najrušnejším a najväčším strediskám Palmovej riviéry, ktorého časťou starého mesta priamo prechádza aj železnica. Patrí do regiónu Marche. Má dve centrá, jedno je v starom meste, druhé v južnej časti mesta, ktoré tvorí centrum letoviska. Pláže v letovisku sú lemované promenádou s krásnymi oázami a  chodníkom vhodným na  korčuľovanie a  bicyklovanie. V  meste sa  nachádza veľké množstvo reštaurácií, barov, obchodov, pizzérií. Na voľných alebo platených plážách sú atrakcie pre deti, reštaurácie, zábavné parky, nechýbajú požičovne športových potrieb.

ALBA ADRIATICA

Jedno z najobľúbenejších letovísk, ktoré splní turistom všetky požiadavky ideálnej dovolenky. V meste je čulý ruch, množstvo obchodov, kaviarní, pizzérií, promenády, ktoré poskytujú širokú ponuku služieb. Zabaviť sa  môžete na  otvorených diskotékach v  baroch pri  mori. Na  širokých pieskových plážach sú k dispozícii viaceré požičovne športových potrieb pre vodné športy, ihriská pre deti.

8

taliansko

www.pegastour.sk


SILVI MARINA

Len cca 30 km južnejšie od  Palmovej riviéry sa  nachádza obľúbené letovisko Silvi Marina, ktoré tvorí rozsiahlejšia centrálna časť s množstvom obchodov, cukrární, barov, reštaurácií, ubytovacích zariadení. Letovisko tvorí aj kľudnejšia severná a južná časť letoviska, v ktorých sa nachádza množstvo ubytovacích kapacít, obchody, bary a reštaurácie. Z južnejšej časti je do centra Silvi Marina cca 15 minút, zo severnej časti cca 25 minút. V letovisku premáva i miestna doprava. Celým letoviskom sa tiahne aj pešia promenáda s palmami, svoj priestor majú cyklisti i milovníci korčuľovania. Krásne pláže z jemného piesku sú vybavené ihriskami pre deti, vstup do krásneho priezračného mora je pozvoľný. V stredisku nájdete aj menší lunapark. Hneď za strediskom Silvi Marina sa dvíhajú kopce pohoria Gran Sasso, ktoré tvoria bariéru proti studenému vetru a preto v tejto oblasti môžete počítať so stabilným počasím už od mája do konca septembra. V Silvi Marina je i  možnosť vodných športov, napr. ľahšie potápanie, surfovanie, jazda na  vodnom banáne a plážový volejbal. Priamo za mestom Silvi Marina je vlaková stanica, železničná trať prechádza severnou časťou aj v blízkosti ubytovacích kapacít. Cca 8 km južne od Silvi Marina sa nachádza veľké mesto PESCARA, s ktorým je pravidelné autobusové i vlakové spojenie. V Silvi Marina i v Pescare sa pravidelne konajú veľké trhy. Priamo za mestom sú viaceré veľké nákupné strediská.

Možnosti výletov: RÍM, aquapark ONDA BLUE, denné a večerné výlety loďou, ATRI a SILVI ALTA –historické mestá, PESCARA – návšteva trhu, GRAN SASSO + CASTELLI – pre milovníkov prírody a abruzzskej keramiky, OSTROVY TREMITI – výlet loďou spojený s kúpaním v mori

TERMÁLNY PARK NEGOMBO

termálny ostrov ISCHIA

Malebný, termálny ostrov sopečného pôvodu leží v  južnom Taliansku a  je najväčším ostrovom v  Neapolskom zálive. Tento krásny a  večne zelený ostrov si získal veľkú obľubu medzi turistami vďaka svojmu miernemu a stálemu podnebiu v lete i v zime, očarujúcim prírodným krásam, ale hlavne kvôli viac než 100 teplým i studeným liečivým prameňom. Obľúbené sú aj rozmanité liečivé procedúry (bahenné terapie, inhalácia, liečivé kúpele, ďalšie liečivé a kozmetické procedúry), ktorých liečivú silu využívali už starí Rimania a Gréci. Turistické centrá Forio, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Ischia a Barano sa pýšia krásnymi piesočnatými plážami, ktoré sa vinú pozdĺž ostrovného pobrežia. Záliv Baia di Sorgetto je známy vďaka svojim termálnym prameňom, ktoré vyvierajú do  mora a  umožňujú kúpanie i  v  zime. Na  Ischii sa  úspešne lieči ischias, bolesti chrbtice, reumatizmus, chronická bronchitída, astma, gynekologické a kožné ochorenia. Toto predstavuje ideálnu kombináciu liečebného pobytu s dovolenkou pri mori. Takú krásu, akou sú termálne parky na  Ischii, nenájdete v  žiadnom inom európskom štáte. Sú umiestnené priamo v lone prírody, v prekrásne rozkvitnutej zeleni s exotickými rastlinami, palmami, kaktusmi. Ich súčasťou je viacero bazénov s minerálnou i termálnou vodou (22 - 45 °C), hydromasáže, kneipp bazény, japonské bazény, prírodná turecká sauna v skale, inhalácie, kozmetické a iné liečebné kúry. Termálne parky Castiglione – Casamicciola Terme, Negombo – Lacco Ameno, Poseidonove záhrady – Forio, Tropical Park – St. Angelo, Afroditine/Apolonove záhrady – Barano, Eden – Ischia Porto na Vás čakajú.

ISCHIA - PORTO, PONTE

Mesto Ischia je hlavným mestom celého ostrova a je rozdelené do dvoch častí Ischia Porto a Ischia Ponte, ktoré rozdeľuje píniový háj. Ischia Porto je najrušnejšie centrum ostrova, kde je život a ruch v každú dennú hodinu a obzvlášť večer resp. v noci, kedy sa reštaurácie pozdĺž prístavu a na hlavných triedach Via Roma a Corso Victoria Colonna naplnia návštevníkmi. Prístav v Ischia Porto je hlavným prístavom ostrova. Skôr tu bolo jazero vulkanického pôvodu, ktorého hrádzu nechal preraziť Ferdinand II. Bourbonský v roku 1854. Vytvoril tým tento mimoriadne bezpečný prístav. Ischia Ponte je najstaršia časť mesta Ischia, ktorá si dodnes zachovala svoj starobylý ráz. Najvýznamnejšou stavbou je Aragonský hrad – pevnosť, ktorá stojí na malom ostrovčeku. Dnes je možnosť sa k hradu dostať po moste, ktorý nechal postaviť v 15. storočí Alfonz Aragonský.

FORIO

Najväčším mestečkom ostrova je Forio a rozkladá sa po jeho celej západnej strane. Centrum mesta tvorí husto osídlené jadro, ktoré bolo kedysi „obkľúčené“ hrubými stenami s dvanástimi obrannými vežami. Tieto veže boli zriadené na obranu proti pirátom, pretože západná časť ostrova bola pre nich najpríťažlivejšia. V tomto mestečku nájdete históriu, obchody, kaviarne, diskotéky, prístav, prímorské korzo, pláže – teda všetko, čo potrebujete k prežitiu spokojnej dovolenky. Panza je mestská časť, ktorá patrí k Foriu. Nachádza sa neďaleko Sant Angela nad zálivom Sorgetto, kde vyvierajú termálne pramene priamo do mora. Panza je kľudné miesto, v centre ktorého nájdete menšie obchodíky a reštaurácie a pre svoju výhodnú polohu (dostupnosť mnohých pláží a miest) je vyhľadávaným strediskom. V blízkosti sú aj termálne parky. Medzi Panzou a  Sant Angelom, medzi vinicami a  sadmi citrusových stromov, sa  nachádza malebná dedinka Succhivo. V blízkosti sa nachádzajú termálne parky, kam sa dostanete aj pešou prechádzkou.

Možnosti výletov: okruh ostrovom, POMPEJE/VEZUV – najslávnejšie vykopávky na svete a sopka, ktorá poznamenala históriu, ostrov CAPRI – okúzľujúci a krásny ostrov, okruh ostrovom loďou, pobrežie (POSITANO, AMALFI, RAVELLO) – navštívite jedny z najslávnejších romantických miest, pobrežie milované umelcami, okruh okolo ostrova loďou Calypso s priehľadným dnom, NEAPOL, CASERTA a HERCULANEUM

CASERTA

www.pegastour.sk

taliansko

9


apartmány CELESTE/ROSATO*** 

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

VÝBORNÁ CENA

Lignano – Sabbiadoro

POLOHA: štandardné apartmány ležia v centre Lignano Sabbiadoro, iba cca 300  m od  pláže. K dispozícií je výťah, parkovanie na ulici. Typ A2 pre 2 osoby: štúdio – obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha

s WC, balkón. Typ A pre 2-3 osoby: štúdio – obývacia miestnosť s dvomi resp. tromi lôžkami s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón. Typ A1 p re 2-3 osoby: štúdio – obývacia miestnosť s dvomi lôžkami a s rozkladacím gaučom

pre 1 osobu a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), TV, sprcha s WC, práčka, balkón. Typ B2 pre 2-4 osoby: spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s  WC, č. zájazdu: 2000  cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí balkón. 08.07.-15.07. 03.06.-10.06. 24.06.-01.07. 02.09.-09.09. 05.08.-12.08. 15.07.-22.07. 20.05.-27.05. Typ B pre 2-4 osoby: spálňa 19.08.-26.08. 10.06.-17.06. 01.07.-08.07. termín pobytu 09.09.-16.09. 12.08.-19.08. 22.07.-29.07. 27.05.-03.06. 17.06.-24.06. 26.08.-02.09. s manželskou posteľou, obývacia 29.07.-05.08. miestnosť s rozkladacím gaučom typ A2 2 osoby 119 149 199 349 559 349 119 typ A 2-3 osoby 149 179 239 379 589 379 149 pre 2 osoby a s kompletne vytyp A1 2-3 osoby 179 199 269 399 619 399 179 baveným kuchynským kútom typ B2 2-4 osoby 199 259 359 499 719 499 199 typ B 2-4 osoby 259 359 499 599 889 599 259 (chladnička, sporák resp. varič, V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • klimatizácia (typ B) • pracovník agentúry • DPH. riady, príbory), klimatizácia, TV, Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • posteľná bielizeň +8,- €/osoba – platba na mieste. Povinné príplatky: záverečné upratovanie +52,- €/apartmán (typ A, A1, A2), +65,- €/apartmán (typ B, B2). Kaucia návratná: +100,- €/apartmán sprcha s WC, práčka, balkón. – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/apartmán platí pre termíny ukončenia pobytu do 08.07.a od termínu 02.09.

apartmány VILLA BIANCA*** 

VÝBORNÁ POLOHA

Lignano – Sabbiadoro

POLOHA: štandardne zariadené apartmány s  výhodnou polohou sa  nachádzajú len pár krokov od centra, cca 50 m od pláže. Typ A  pre  2  – 3  osoby: štúdio – obývacia miestnosť s gaučom pre 2 osoby resp. s ďalším lôžkom a s kompletne vybaveným kuchyským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, TV, malá terasa. Typ B pre 4 osoby: spálňa s tromi lôžkami, obývacia miestnosť s  gaučom pre  1  osobu s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, TV, malá terasa.

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

č. zájazdu: 2010 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 08.07.-15.07. 02.09.-09.09. 15.07.-22.07. 05.08.-12.08. 19.08.-26.08. 26.08.-02.09. termín pobytu 09.09.-16.09. 22.07.-29.07. 12.08.-19.08. 29.07.-05.08. typ A 2-3 osoby 179 229 349 399 619 399 289 179 typ B 4 osoby 239 299 419 499 739 499 329 239 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • posteľná bielizeň +8,- €/osoba – platba na mieste. Povinné príplatky: záverečné upratovanie +52,- €/apartmán (typ A), +65,- €/apartmán (typ B). Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste. 03.06.-10.06. 24.06.-01.07. 20.05.-27.05. 10.06.-17.06. 01.07.-08.07. 27.05.-03.06. 17.06.-24.06.

apartmány CRISTALLO*** 

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

POLOHA: apartmány s  výťahom sa nachádzajú priamo pri pláži, cca 500 m od centra. K apartmánom patrí aj bazén so spoločnou záhradou, malé vlastné parkovisko, reštaurácia, obchod. Niektoré apartmány sú klimatizované, vybavené TV so satelitom. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo. Typ A pre 3 osoby: štúdio – obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 resp. 3 osoby resp. ďalším vysúvacím lôžkom a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, č. zájazdu: 2020 

PRIAMO PRI PLÁŽI

Lignano – Sabbiadoro sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za príplatok), balkón. Typ B p re  4 osoby: spálňa s  manželskou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za príplatok), balkón. Typ B p re 5 osôb: spálňa s manželskou posteľou a samostatným lôžkom, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička,

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 29.07.-05.08. 03.06.-10.06. 24.06.-01.07. 08.07.-15.07. 15.07.-22.07. 20.05.-27.05. 27.05.-03.06. 10.06.-17.06. 17.06.-24.06. 05.08.-12.08. 26.08.-02.09 termín pobytu 01.07.-08.07. 19.08.-26.08. 22.07.-29.07. 09.09.-16.09. 12.08.-19.08. 02.09.-09.09. typ A 3 osoby 259 289 389 449 549 619 649 699 489 typ B 4 osoby 389 449 599 689 839 939 979 1.079 739 typ B 5 osôb 399 459 619 719 869 969 1.019 1.129 769 typ C 6 osôb 499 559 749 869 1.059 1.179 1.239 1.369 929 typ D 7 osôb 559 629 839 979 1.189 1.329 1.389 1.539 1.049 typ D 6 osôb 579 659 869 1.019 1.229 1.379 1.439 1.599 1.079 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • klimatizácia (typ C6, D6, D7) • bazén • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • klimatizácia +21,- €/apartmán/týždeň (typ A3), +49,- €/apartmán/týždeň (typ B4, B5) • detská postieľka +14,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +8,- €/osoba – platba na mieste • uteráky +7,- €/osoba – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste.

10

taliansko

sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za príplatok), balkón. Typ C p re 6 osôb: spálňa s manželskou posteľou, spálňa s  dvomi samostatnými lôžkami resp. poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ D p re 6 osôb: spálňa s dvomi lôžkami, spálňa s  poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s manželskou posteľou a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), kúpeľňa so  sprchou, WC s  umývadlom, klimatizácia, balkón. Typ D pre 7 osôb: spálňa s manželskou posteľou, spálňa s poschodovou posteľou, spálňa s poschodovou posteľou a samostatným lôžkom, obývacia miestnosť s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón.

www.pegastour.sk


apartmány PUERTO DO SOL*** 

OBĽÚBENÉ POLOHA: dve moderné viacpodlažné rezidencie polkruhovitého resp. cylindrického tvaru (pôvodne La Duna/La Torre) sa  nachádzajú cca 150 m od pláže a cca 500 m od centra. Recepcia, výťah, bazén pre deti a  dospelých, slnečná terasa, parkovisko, komplex je obklopený záhradou s píniami. Apartmány majú balkón, TV so satelitom, niektoré klimatizáciu (za príplatok). V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo. Typ A pre 3 osoby: štúdio – obývacia miest-

nosť s rozkladacími lôžkami resp. gaučami pre 2 resp. 3 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za príplatok), balkón. Typ B p re 4 osoby: spálňa s  manželskou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za príplatok), balkón. Typ B pre 5 osôb: spálňa s dvomi resp. tromi

lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacími lôžkami resp. gaučami pre 2 resp. 3 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za príplatok), balkón. Typ C pre 6 osôb: spálňa s manželskou posteľou, spálňa s poschodovou posteľou resp. dvomi samostatnými lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón.

č. zájazdu: 2030 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 29.07.-05.08. 03.06.-10.06. 24.06.-01.07. 08.07.-15.07. 15.07.-22.07. 27.05.-03.06. 05.08.-12.08. 26.08.-02.09 10.06.-17.06. 17.06.-24.06. termín pobytu 01.07.-08.07. 19.08.-26.08. 22.07.-29.07. 12.08.-19.08. 02.09.-09.09. typ A 3 osoby 259 289 389 449 549 619 649 699 489 typ B 4 osoby 389 429 569 669 799 899 949 1.049 699 typ B 5 osôb 399 449 599 689 839 939 979 1.079 739 typ C 6 osôb 499 569 749 869 1.049 1.179 1.229 1.359 929 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • záverečné upratovanie • spotreba vody, elektriny a plynu • bazén • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • klimatizácia +28,- €/apartmán/týždeň (typ A3), +56,- €/apartmán/týždeň (typ B4, B5)• detská postieľka +14,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +8,- €/osoba – platba na mieste • uteráky +7,- €/osoba – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste.

Lignano – Sabbiadoro

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

20.05.-27.05. 09.09.-16.09.

apartmány LAS PALMAS** 

OBĽÚBENÉ POLOHA: rezidencia s  výťahom sa nachádza iba cca 250 m od pláže a cca 100 m od centra. Apartmány majú priestranný krytý balkón, TV so satelitom, klimatizáciu, garáž (za príplatok), k dispozícii je záhrada. Pes možný. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo, jedno parkovacie miesto. Typ B p re 5 osôb: spálňa s manželskou posteľou resp. ďalším samostatným lôžkom, obývacia miestnosť

s rozkladacím gaučom pre 2 resp. 3 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ C p re 6 osôb: spálňa s manželskou posteľou, spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón.

Lignano – Sabbiadoro

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

č. zájazdu: 2040 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 29.07.-05.08. 03.06.-10.06. 24.06.-01.07. 08.07.-15.07. 15.07.-22.07. 20.05.-27.05. 27.05.-03.06. 10.06.-17.06. 17.06.-24.06. 05.08.-12.08. 26.08.-02.09 termín pobytu 01.07.-08.07. 19.08.-26.08. 22.07.-29.07. 09.09.-16.09. 12.08.-19.08. 02.09.-09.09. typ B 5 osôb 319 359 479 549 669 759 789 869 599 typ C 6 osôb 399 449 599 699 849 949 989 1.089 749 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • klimatizácia • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • garáž +35,- €/auto/týždeň • detská postieľka +14,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +8,- €/osoba – platba na mieste • uteráky +7,- €/osoba – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste.

apartmány MARCO POLO*** 

PRIAMO PRI PLÁŽI POLOHA: moderná rezidencia sa nachádza priamo pri pláži a zároveň iba cca 500 m od centra. Výťah, záhrada, bazén pre deti a dospelých, slnečná terasa s ležadlami pri bazénoch, Wi-Fi. Apartmány majú TV so satelitom, balkón, klimatizáciu. Väčšina apartmánov má výhľad na more. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo, jedno parkovacie miesto. Typ A pre 4 osoby: štúdio – obývacia miestnosť s manželskou posteľou a poschodovou posteľou a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ B p re  4  osoby: spálňa s  manželskou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby

a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ B p re 5 osôb: spálňa s manželskou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby resp. poschodovou posteľou a jedným lôžkom a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ C pre 6 osôb: spálňa s manželskou posteľou, menšia spálňa s poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón.

Lignano – Sabbiadoro

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

č. zájazdu: 2050 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 29.07.-05.08. 03.06.-10.06. 24.06.-01.07. 08.07.-15.07. 15.07.-22.07. 20.05.-27.05. 27.05.-03.06. 10.06.-17.06. 17.06.-24.06. 05.08.-12.08. 26.08.-02.09 01.07.-08.07. 19.08.-26.08. 22.07.-29.07. 09.09.-16.09. 12.08.-19.08. 02.09.-09.09. typ A 4 osoby 359 399 549 629 759 859 899 989 679 typ B 4 osoby 429 489 649 749 899 1.019 1.069 1.179 799 typ B 5 osôb 439 499 659 759 929 1.039 1.089 1.199 819 typ C 6 osôb 549 619 829 969 1.179 1.299 1.379 1.519 1.029 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • klimatizácia • bazén • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • detská postieľka +14,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +8,- €/osoba – platba na mieste • uteráky +7,- €/osoba – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste. termín pobytu

www.pegastour.sk

taliansko

11


apartmány BIANCO NERO*** 

POLOHA: viacpodlažný prázdninový komplex s  vynikajúcou polohou sa  nachádza priamo pri pieskovej pláži na začiatku promenády, cca 600 m od centra. Hala s recepciou, výťah, parkovisko, apartmány majú TV so  satelitom, balkón, niektoré apartmány s klimatizáciou. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo. Typ A pre 3 osoby: štúdio – obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby resp. manželskou posteľou, rozkladacím gaučom pre 1 osobu a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ A pre 4 osoby: štúdio – obývacia miest-

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

PRIAMO PRI PLÁŽI

Lignano – Sabbiadoro

do

nosť s dvomi rozkladacími gaučami pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ B pre 4 osoby: spálňa s manželskou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby resp. poschodovou posteľou a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za príplatok), balkón. Typ B p re 5 osôb: spálňa s manželskou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 resp. 3 osoby resp. samostatným lôžkom a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s  WC, klimatizácia

(za príplatok), balkón. Typ C pre 6 osôb: spálňa s manželskou posteľou, spálňa s poschodovou posteľou resp. dvomi samostatnými lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ D p re 6 osôb: spálňa s manželskou posteľou, dve spálne s jedným lôžkom, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), kúpelňa so sprchou, WC, klimatizácia, dva balkóny.

č. zájazdu: 2060 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 29.07.-05.08. 03.06.-10.06. 24.06.-01.07. 08.07.-15.07. 15.07.-22.07. 20.05.-27.05. 27.05.-03.06. 10.06.-17.06. 17.06.-24.06. 05.08.-12.08. 26.08.-02.09 termín pobytu 01.07.-08.07. 19.08.-26.08. 22.07.-29.07. 09.09.-16.09. 12.08.-19.08. 02.09.-09.09. typ A 3 osoby 279 299 399 479 579 649 679 759 499 typ A 4 osoby 289 319 429 499 599 669 699 779 529 typ B 4 osoby 369 419 549 649 779 869 919 999 689 typ B 5 osôb 379 429 569 659 799 899 939 1.039 699 typ C 6 osôb 449 499 679 799 969 1.079 1.129 1.249 859 typ D 6 osôb 499 549 739 869 1.049 1.169 1.229 1.349 919 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • klimatizácia (typ A3, A4, C6, D6) • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • klimatizácia +63,- €/apartmán/týždeň (typ B4, B5) • detská postieľka +14,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +8,- €/osoba – platba na mieste • uteráky +7,- €/osoba – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste.

apartmány RUBIN** 

Lignano – Riviera

OBĽÚBENÉ POLOHA: prázdninový komplex dvoch viacpodlažných budov je umiestnený v kľudnejšej zóne letoviska, obklopený zeleňou, cca 250 m od pláže a cca 200 m od nákupných možností. Hala s recepciou, výťah, bazén, apartmány majú TV, balkón, klimatizáciu. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo, jedno parkovacie miesto. Typ A pre 3 osoby: štúdio – obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a ďalším rozkladacím resp.

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

vysúvacím lôžkom a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ B pre 4 osoby: spálňa s manželskou posteľou, obývacia miestnosť s  rozkladacím gaučom pre  2 osoby a  s  kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón.

č. zájazdu: 2070 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 29.07.-05.08. 03.06.-10.06. 24.06.-01.07. 08.07.-15.07. 15.07.-22.07. 05.08.-12.08. 26.08.-02.09 10.06.-17.06. 17.06.-24.06. 01.07.-08.07. 19.08.-26.08. 22.07.-29.07. 12.08.-19.08. 02.09.-09.09. typ A 3 osoby 239 269 349 399 499 559 589 649 449 typ B 4 osoby 389 429 569 669 799 899 949 1.049 699 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • klimatizácia • bazén • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • detská postieľka +14,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +8,- €/osoba – platba na mieste • uteráky +7,- €/osoba – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste. termín pobytu

20.05.-27.05. 09.09.-16.09.

apartmány VILLAGGIO LAURA*** 

Lignano – Riviera

NOVINKA POLOHA: prázdninový komplex zložený zo samostatných viliek obklopených záhradou sa nachádza cca 400 m od pláže a cca 800 m od centra. Apartmány majú klimatizáciu, TV so satelitom, trezor, mikrovlnnú rúru, vonkajší krb, krytú terasu. Pes možný. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

27.05.-03.06.

do

a jedno kreslo, dve parkovacie miesta. Typ D pre 8 osôb: dve spálne s manželskou posteľou, spálňa s  poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s  rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), klimatizácia, sprcha s WC, terasa.

č. zájazdu: 2080 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 29.07.-05.08. 03.06.-10.06. 24.06.-01.07. 08.07.-15.07. 15.07.-22.07. 27.05.-03.06. 05.08.-12.08. 26.08.-02.09 10.06.-17.06. 17.06.-24.06. termín pobytu 01.07.-08.07. 19.08.-26.08. 22.07.-29.07. 12.08.-19.08. 02.09.-09.09. typ D 8 osôb 559 639 849 979 1.189 1.339 1.399 1.549 1.059 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • klimatizácia • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo • 2 parkovacie miesta/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • detská postieľka +14,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +8,- €/osoba – platba na mieste • uteráky +7,- €/osoba – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste. 20.05.-27.05. 09.09.-16.09.

12

taliansko

www.pegastour.sk


apartmány SOLARIUM*** 

OBĽÚBENÉ POLOHA: apartmánový komplex sa nachádza cca 1300 m od pláže a cca 150 m od centra. K dispozícií je veľký bazén obklopený záhradou. Apartmány majú TV, mikrovlnnú rúru, kávovar, trezor, balkón resp. terasu. Väčšina apartmánov s klimatizáciou. Pes možný. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo, jedno parkovacie miesto. Klienti môžu využiť zdarma shuttle bus, ktorý pravidelne premáva k pláži. Typ A pre 4 osoby: štúdio – obývacia miestnosť s dvomi rozkladacími gaučami pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ B p re 5 osôb: spálňa s tromi samostatnými lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ C pre  6 osôb: spálňa s  manželskou posteľou, spálňa s poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp.

varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ D pre  6 osôb: spálňa s  manželskou posteľou, dve spálne s poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s  kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s  WC, práčka, klimatizácia, terasa s predzáhradkou. Typ D pre  8 osôb: dve spálne s  dvomi lôžkami, spálňa s poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za príplatok), balkón. cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 15.07.-22.07. 29.07.-05.08. 01.07.-08.07. 20.05.-27.05. 03.06.-10.06. 17.06.-24.06. 27.05.-03.06. 10.06.-17.06. 24.06.-01.07. 22.07.-29.07. 05.08.-12.08. 08.07.-15.07. 09.09.-16.09. 02.09.-09.09. 26.08.-02.09. 19.08.-26.08. 12.08.-19.08. typ A 4 osoby 249 289 339 379 469 499 599 629 699 typ B 5 osôb 299 349 429 469 589 629 749 779 869 typ C 6 osôb 369 419 499 549 699 739 879 919 1.039 typ D 8 osôb 379 429 519 559 719 749 889 929 1.049 typ D 6 osôb 389 439 539 589 729 779 929 969 1.089 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • klimatizácia (typ A4, B5, C6, D6) • bazén • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • klimatizácia +35,- €/apartmán/týždeň (typ D8) • detská postieľka +14,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +8,- €/osoba – platba na mieste • uteráky +7,- €/osoba – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa +0,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste.

POLOHA: apartmánový komplex s výbornou polohou priamo pri pláži a zároveň v blízkosti nákupnej zóny pozostáva z troch budov. K dispozícii je výťah, vonkajší bazén, trezor, vonkajšie aj kryté parkovacie miesta. Niektoré apartmány s klimatizáciou. Typ A pre 4 osoby: štúdio - obývacia miestnosť s dvomi rozkladacími gaučami pre  2 osoby resp. poschodovou posteľou a rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), TV, sprcha s WC, klimatizácia (za príplatok), terasa. č. zájazdu: 2100 

Typ B p re 6 osôb: spálňa s manželskou posteľou a poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), TV, sprcha s WC, klimatizácia (za príplatok), terasa. Typ C p re 6 osôb: spálňa s manželskou posteľou resp. ďalším lôžkom, spálňa s poschodovou posteľou resp. s dvomi samostatnými lôžkami resp. manželskou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1 resp. 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), klimatizácia, TV, sprcha s WC, terasa. cena/apartmán/týždeň 

8 dní/7 nocí

03.06.-10.06. 24.06.-01.07. 01.07.-08.07. 15.07.-22.07. 29.07.-05.08. 05.08.-12.08. 10.06.-17.06. 02.09.-09.09. 26.08.-02.09. 08.07.-15.07. 22.07.-29.07. 19.08.-26.08. 12.08.-19.08. 17.06.-24.06. typ A 4 osoby 269 469 549 699 719 759 789 959 559 typ B 6 osôb 359 529 659 859 889 939 989 1.169 679 typ C 6 osôb 499 819 1.029 1.329 1.369 1.379 1.469 1.689 1.019 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • klimatizácia (typ C) • bazén • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • klimatizácia +91,- €/apartmán/týždeň (typ A, B) • posteľná bielizeň +8,- €/osoba – platba na mieste • vstup na pláž, slnečník, 2 ležadlá/apartmán +44,- € až 58,- €/týždeň – platba na mieste • záverečné upratovanie +40,- €/apartmán (typ A), +50,- €/apartmán (typ B,C) – platba na mieste • detská postieľka +20,- €/týždeň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa 0,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste. 27.05.-03.06.

POLOHA: apartmány sa nachádzajú cca 300 m od pláže a zároveň len cca 50 m od centra. K dispozícií je výťah, záhrada. Apartmány majú TV, mikrovlnnú rúru, kávovar, trezor, klimatizáciu, balkón. Pes možný. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo, jedno parkovacie miesto. Typ A  pre  3 osoby: štúdio – obývacia miestnosť s  tromi rozkladacími resp. vysúvacími lôžkami

FIRST MINUTE až

do

Bibione – Spiaggia

a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ B pre 4 osoby: spálňa s manželskou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a  s  kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón.

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 15.07.-22.07. 29.07.-05.08. 01.07.-08.07. 20.05.-27.05. 03.06.-10.06. 17.06.-24.06. 27.05.-03.06. 10.06.-17.06. 24.06.-01.07. 22.07.-29.07. 05.08.-12.08. termín pobytu 08.07.-15.07. 09.09.-16.09. 02.09.-09.09. 26.08.-02.09. 19.08.-26.08. 12.08.-19.08. typ A 3 osoby 239 259 319 339 439 459 549 579 649 typ B 4 osoby 319 359 449 479 599 649 759 799 899 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • klimatizácia • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • detská postieľka +14,- €/týždeň - platba na mieste • posteľná bielizeň +8,- €/osoba - platba na mieste • uteráky +7,- €/osoba - platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa +0,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste.

www.pegastour.sk

Bibione – Spiaggia

ZĽAVA 17 %

apartmány ATLANTE*** 

OBĽÚBENÉ

č. zájazdu: 2110 

do

termín pobytu

apartmány ITACA*** 

20.05.-27.05. 09.09.-16.09.

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

č. zájazdu: 2090 

PRIAMO PRI PLÁŽI

termín pobytu

Bibione – Spiaggia

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

taliansko

13


apartmány SMERALDA*** 

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

apartmány NIAGARA** 

VÝBORNÁ POLOHA

Bibione – Spiaggia

do

POLOHA: apartmány sa nachádzajú cca 30 m od pláže a zároveň len cca 100 m od centra. K dispozícií je výťah, apartmány majú TV, mikrovlnnú rúru, kávovar, trezor, balkón, niektoré apartmány s klimatizáciou (za príplatok). Pes možný. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo, jedno parkovacie miesto. Typ B p re 4 osoby: spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s  poschodovou posteľou a  s  kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón. Typ B pre 5 osôb: spálňa s tromi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby resp. poschodovou posteľou a  s  kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC,

klimatizácia (za príplatok), balkón. Rekonštruovaný apartmán s klimatizáciou (za príplatok). Typ C p re 7 osôb: spálňa s manželskou resp. poschodovou posteľou, spálňa s tromi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za príplatok), balkón. Typ D pre 8 osôb: spálňa s dvomi samostatnými lôžkami resp. manželskou posteľou, spálňa s poschodovou posteľou, spálňa s poschodovou posteľou resp. samostatnými lôžkami resp. ďalším samostatným lôžkom, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1 resp. 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za príplatok), balkón.

č. zájazdu: 2120 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 15.07.-22.07. 29.07.-05.08. 01.07.-08.07. 20.05.-27.05. 03.06.-10.06. 17.06.-24.06. 27.05.-03.06. 10.06.-17.06. 24.06.-01.07. 22.07.-29.07. 05.08.-12.08. termín pobytu 08.07.-15.07. 09.09.-16.09. 02.09.-09.09. 26.08.-02.09. 19.08.-26.08. 12.08.-19.08. typ B 4 osoby 329 369 449 489 599 659 779 799 919 typ B 5 osôb 339 379 459 499 609 669 789 809 929 typ C 7 osôb 399 459 559 619 769 819 979 1.029 1.149 typ D 8 osôb 409 469 569 629 779 829 989 1.039 1.169 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky:  cestovné poistenie +2,-  €/osoba/deň • doprava (viď  str.  7) • klimatizácia +56,-  €/apartmán/týždeň (typ B5, C7), +63,- €/apartmán/týždeň (typ D8) • rekonštruovaný apartmán s klimatizáciou +70,- €/apartmán/týždeň (typ B5) • detská postieľka +14,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +8,- €/osoba – platba na mieste • uteráky +7,- €/osoba – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa +0,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste.

VÝBORNÁ CENA

Bibione – Spiaggia POLOHA: apartmány s centrálnou polohou sa nachádzajú cca 100 m od pláže. K dispozícií je výťah, apartmány majú TV, klimatizáciu, mikrovlnnú rúru, kávovar, trezor, balkón. Pes možný. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na  pláž, slnečník, jedno ležadlo a  jedno kreslo, jedno parkovacie miesto. Typ B p re 5 osôb: spálňa s  manželskou posteľou a samostatným lôžkom, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 oso-

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

č. zájazdu: 2130 

by a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ C p re  5 osôb: spálňa s  manželskou posteľou resp. ďalším samostatným lôžkom, spálňa s  dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s  kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory) resp. s  rozkladacím gaučom pre 1 osobu, sprcha s WC, klimatizácia, balkón.

cena/apartmán/týždeň 

8 dní/7 nocí 15.07.-22.07. 29.07.-05.08. 27.05.-03.06. 10.06.-17.06. 24.06.-01.07. 22.07.-29.07. 05.08.-12.08. termín pobytu 19.08.-26.08. 12.08.-19.08. typ B 5 osôb 269 299 379 399 499 549 649 679 759 typ C 5 osôb 289 329 399 439 549 589 699 729 819 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • klimatizácia • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • detská postieľka +14,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +8,- €/osoba – platba na mieste • uteráky +7,- €/osoba – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa +0,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste. 20.05.-27.05. 09.09.-16.09.

apartmány DELFINO** 

03.06.-10.06. 02.09.-09.09.

17.06.-24.06. 26.08.-02.09.

01.07.-08.07. 08.07.-15.07.

Bibione – Spiaggia

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

POLOHA: apartmány sa nachádzajú priamo v centre, len cca 250 m od pláže. K dispozícií je výťah, Wi-Fi v spoločných priestoroch (za poplatok). Apartmány majú TV, mikrovlnnú rúru, kávovar, balkón, niektoré apartmány s klimatizáciou. Pes možný. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo, jedno parkovacie miesto (okrem typu A). Typ A pre 2 osoby: štúdio - obývacia miestnosť s rozkladacou manželskou posteľou a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory),

NOVINKA sprcha s WC, klimatizácia, menší balkón. Typ A pre 3 osoby: štúdio - obývacia miestnosť s rozkladacou manželskou posteľou a samostatným lôžkom a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, menší balkón. Typ C pre 6 osôb: spálňa s manželskou posteľou, spálňa s poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, trezor, klimatizácia, menší balkón.

č. zájazdu: 2140 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 15.07.-22.07. 29.07.-05.08. 01.07.-08.07. 20.05.-27.05. 03.06.-10.06. 17.06.-24.06. 27.05.-03.06. 10.06.-17.06. 24.06.-01.07. 22.07.-29.07. 05.08.-12.08. termín pobytu 08.07.-15.07. 09.09.-16.09. 02.09.-09.09. 26.08.-02.09. 19.08.-26.08. 12.08.-19.08. typ A 2 osoby 169 189 239 249 319 339 399 419 469 typ A 3 osoby 179 199 249 259 329 349 419 429 479 typ C 6 osôb 269 299 369 399 499 539 639 669 759 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • klimatizácia (typ A2, C6) • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo • 1 parkovacie miesto/apartmán (okrem typu A) • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • detská postieľka +14,- €/týždeň - platba na mieste • posteľná bielizeň +8,- €/osoba - platba na mieste • uteráky +7,- €/osoba - platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa +0,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste.

14

taliansko

www.pegastour.sk


apartmány VILLAGGIO AZZURRO*** 

OBĽÚBENÉ POLOHA: komplex radových viliek obklopený záhradou s píniami sa nachádza cca 500 m od pláže a cca 300 m od centra. K dispozícií sú dva bazény, Wi-Fi v spoločenských priestoroch (za poplatok). Apartmány majú samostatný vchod, TV, mikrovlnnú rúru, kávovar, trezor, balkón resp. terasu, niektoré s klimatizáciou. Pes možný. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo, jedno parkovacie miesto. Klienti môžu využiť zdarma shutlle bus, ktorý pravidelne premáva k pláži. Typ B pre 4 osoby: spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Apartmán na prízemí s terasou (za príplatok). Typ B pre 5 osôb: spálňa s tromi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za príplatok), balkón. Apartmán na prízemí s terasou (za príplatok) a s klimatizáciou (za príplatok). Typ C pre 6 osôb: dve spálne s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za  príplatok), balkón. Apartmán na  prízemí s  terasou (za príplatok) a s klimatizáciou (za príplatok). Typ C p re 7 osôb: spálňa s manželskou posteľou a samostatným lôžkom, spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička,

Bibione – Spiaggia

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

č. zájazdu: 2150 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 15.07.-22.07. 29.07.-05.08. 01.07.-08.07. 20.05.-27.05. 03.06.-10.06. 17.06.-24.06. 27.05.-03.06. 10.06.-17.06. 24.06.-01.07. 22.07.-29.07. 05.08.-12.08. 08.07.-15.07. 09.09.-16.09. 02.09.-09.09. 26.08.-02.09. 19.08.-26.08. 12.08.-19.08. typ B 5 osôb 299 349 429 469 579 619 739 779 869 typ B 4 osoby 339 389 469 499 639 689 799 859 959 typ C 6 osôb 369 399 499 549 689 729 869 919 1.019 typ C 7 osôb 409 459 559 619 769 819 979 1.029 1.149 typ D 8 osôb 419 469 569 629 779 829 989 1.039 1.169 typ D1 8 osôb 449 499 629 689 859 919 1.079 1.139 1.279 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • klimatizácia (typ B4, C7) • bazény • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • apartmán na prízemí +70,- €/apartmán/týždeň (typ B4, B5), +49,-  €/apartmán/týždeň (typ C6) • klimatizácia +126,-  €/apartmán/týždeň (typ B5), +91,-  €/apartmán/týždeň (typ B5 na  prízemí), +112,- €/apartmán/týždeň (typ C6), +119,- €/apartmán/týždeň (typ C6 na prízemí), +126,- €/apartmán/týždeň (typ D8) • detská postieľka +14,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +8,- €/osoba – platba na mieste • uteráky +7,- €/osoba – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa +0,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste. termín pobytu

sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, terasa s predzáhradkou. Typ D p re 8 osôb: dve spálne s dvomi lôžkami, spálňa s poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za príplatok), terasa. Typ D1 pre 8 osôb: viacúrovňový apartmán, na prízemí: spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, terasa s predzáhradkou; na prvom poschodí je spálňa s manželskou posteľou, spálňa s dvomi lôžkami, sprcha s WC.

apartmány VALBELLA*** 

VÝBORNÁ CENA POLOHA: moderný prázdninový komplex, pozostávajúci z viacerých budov, sa nachádza cca 1000 m od pláže, na ktorú niekoľkokrát denne premáva shuttle bus zdarma. V blízkosti sa nachádza obchodná zóna s možnosťou nákupu. Súčasťou komplexu je 12 bazénov pre deti a dospelých, basketbalové, tenisové a volejbalové ihriská, malé detské ihrisko, záhrada, reštaurácia, bar, zmrzlináreň, pizzéria, parkovisko. V hlavnej letnej sezóne prebiehajú v komplexe animačné programy pre deti. Komfortne zariadené apartmány majú TV, mikrovlnnú rúru, balkón, niektoré s klimatizáciou (za poplatok). Pes možný (za poplatok). Možnosť prístelky (za poplatok). Typ A pre 4 osoby: štúdio – obývacia miestnosť s dvomi lôžkami a s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón. Typ B p re 4-5 osôb: spálňa s dvomi resp. tromi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón. Typ C p re 6 osôb: dve spálne s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón.

Bibione – Spiaggia

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

č. zájazdu: 2160 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 08.07.-15.07. 27.05.-03.06. 24.06.-01.07. 15.07.-22.07. 05.08.-12.08. 20.05.-27.05. 03.06.-10.06. 19.08.-26.08. 02.09.-09.09. 01.07.-08.07. termín pobytu 22.07.-29.07. 12.08.-19.08. 09.09.-16.09. 10.06.-17.06. 26.08.-02.09. 29.07.-05.08. 17.06.-24.06. typ A 4 osoby 199 339 459 599 729 599 339 typ B 4-5 osôb 219 419 539 749 859 749 419 typ C 6 osôb 249 529 639 819 999 819 529 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • bazény • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • klimatizácia +40,- €/apartmán/týždeň – platba na mieste • prístelka +30,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +10,- €/osoba – platba na mieste • vstup na pláž, slnečník, 2 ležadlá/apartmán +60,- €/týždeň – platba na mieste • pes +25,- €/týždeň – platba na mieste • záverečné upratovanie +40,- €/apartmán (typ A), +45,- €/apartmán (typ B), +50,- €/apartmán (typ C) – platba na mieste • detská postieľka +30,- €/týždeň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa +0,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: +50,- €/apartmán – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/apartmán platí pre termíny ukončenia pobytu do 08.07.a od termínu 26.08.

www.pegastour.sk

taliansko

15


apartmány LAGUNA GRANDE*** 

PRIAMO PRI PLÁŽI

Bibione – Spiaggia POLOHA: apartmány s výťahom sa nachádzajú priamo pri pláži, len cca 150 m od centra. Apartmány majú TV, mikrovlnnú rúru, kávovar, trezor, klimatizáciu, väčšina s balkónom. Pes možný. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo, jedno parkovacie miesto. Typ A pre 3 osoby: štúdio - obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 resp. 3 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón.

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

č. zájazdu: 2170 

Typ B pre 5 osôb: spálňa s dvomi resp. tromi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacími lôžkami pre 2 resp. 3 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Rekonštruovaný apartmán (za príplatok). Typ B p re 6 osôb: spálňa s manželskou posteľou a poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón (za príplatok). Typ C p re 6-7 osôb: spálňa s dvomi lôžkami, spálňa s manželskou posteľou resp. ďalšou poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1 resp. 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón.

8 dní/7 nocí 29.07.-05.08. 15.07.-22.07. 05.08.-12.08. 22.07.-29.07. 12.08.-19.08. 19.08.-26.08. typ A 3 osoby 279 299 379 399 519 549 659 689 769 typ B 5 osôb 299 339 419 449 569 599 719 759 849 typ B 6 osôb 319 349 429 469 579 619 739 779 869 typ C 6-7 osôb 339 379 469 499 639 679 799 849 949 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • klimatizácia • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,-  €/osoba/deň • doprava (viď  str.  7) • rekonštruovaný apartmán +189,-  €/apartmán/týždeň (typ B5) • balkón +56,- €/apartmán/týždeň (typ B6) • detská postieľka +14,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +8,- €/osoba – platba na mieste • uteráky +7,- €/osoba – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa +0,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste. termín pobytu

apartmány VERA CRUZ*** 

cena/apartmán/týždeň 

20.05.-27.05. 09.09.-16.09.

03.06.-10.06. 02.09.-09.09.

10.06.-17.06.

17.06.-24.06. 26.08.-02.09.

24.06.-01.07.

01.07.-08.07. 08.07.-15.07.

DOBRÁ POLOHA

Bibione – Spiaggia POLOHA: apartmány sa nachádzajú cca 150 m od pláže a zároveň len cca 100 m od centra. K dispozícií je výťah. Apartmány majú TV, mikrovlnnú rúru, kávovar, trezor, klimatizáciu, balkón. Pes možný. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo, jedno parkovacie miesto. Typ B p re 4 osoby: spálňa s manželskou posteľou, obývacia miestnosť s  rozkladacím gaučom pre

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

27.05.-03.06.

do

2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ C pre 6 osôb: spálňa s manželskou posteľou, spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s  WC, klimatizácia, balkón.

č. zájazdu: 2180 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 15.07.-22.07. 29.07.-05.08. 01.07.-08.07. 20.05.-27.05. 03.06.-10.06. 17.06.-24.06. 27.05.-03.06. 10.06.-17.06. 24.06.-01.07. 22.07.-29.07. 05.08.-12.08. termín pobytu 08.07.-15.07. 09.09.-16.09. 02.09.-09.09. 26.08.-02.09. 19.08.-26.08. 12.08.-19.08. typ B 4 osoby 299 349 429 469 579 619 739 779 869 typ C 6 osôb 389 429 529 579 719 769 919 959 1.079 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • klimatizácia • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • detská postieľka +14,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +8,- €/osoba – platba na mieste • uteráky +7,- €/osoba – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa +0,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste.

apartmány VERDI*** 

Bibione – Pineda

NOVINKA POLOHA: komplex viliek sa nachádza v kľudnejšej časti letoviska, cca 350 m od pláže. Moderne zariadené apartmány majú TV so satelitom, klimatizáciu, práčku, trezor, mikrovlnnú rúru, záhradu s krbom. Pes možný (za poplatok). V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo, jedno parkovacie miesto.

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

16

taliansko

do

Typ D pre 8 osôb: spálňa s manželskou posteľou, spálňa s dvomi samostatnými lôžkami, spálňa s poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia. Možnosť prístelky (za poplatok).

č. zájazdu: 2190 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 08.07.-15.07. 27.05.-03.06. 24.06.-01.07. 15.07.-22.07. 05.08.-12.08. 20.05.-27.05. 03.06.-10.06. 19.08.-26.08. 02.09.-09.09. 01.07.-08.07. termín pobytu 22.07.-29.07. 12.08.-19.08. 09.09.-16.09. 10.06.-17.06. 26.08.-02.09. 29.07.-05.08. 17.06.-24.06. typ D 8 osôb 589 889 1.069 1.339 1.549 1.339 889 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • klimatizácia • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo • 1 parkovacie miesto/apartmán • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • prístelka +30,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +10,- €/osoba – platba na mieste • pes +25,- €/týždeň – platba na mieste • záverečné upratovanie +50,- €/apartmán – platba na mieste • detská postieľka +30,- €/týždeň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa +0,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: +50,- €/apartmán – platba na mieste.

www.pegastour.sk


apartmány PANFILO*** 

OBĽÚBENÉ POLOHA: apartmány majú výbornú polohu, nachádzajú sa v tesnej blízkosti pláže v západnej časti a zároveň neďaleko historického centra a nákupných možností. V rezidencii sa nachádza reštaurácia/pizzéria s  veľkou panoramatickou terasou s výhľadom na more, kaviareň, obchodíky. Rezidencia disponuje výťahom, klimatizáciou, vlastným parkoviskom a plážovým servisom (za poplatok). Typ A pre 4 osoby: štúdio – obývacia miestnosť so štyrmi lôžkami (rozkladacie dvojlôžka) s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, TV so satelitom, klimatizácia, balkón. Orientácia na morskú stranu (za príplatok). Typ B p re  4-5 osôb: spálňa s  manželskou posteľou resp. s ďalším samostatným lôžkom, obývacia miestnosť s  rozkladacím gaučom pre  2  osoby a  s  kompletne vybaveným ku-

chynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), TV so satelitom, sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Orientácia na morskú stranu (za príplatok). Typ C pre 6 osôb: dve spálne s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), TV so satelitom, sprcha s WC, klimatizácia. Apartmány s balkónom a bočným výhľadom na more resp. orientáciou na morskú stranu (za príplatok). Typ D pre  8 osôb: tri dvojlôžkové spálne, obývacia miestnosť s  rozkladacím gaučom pre  2  osoby a  s  kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), TV so satelitom, sprcha s  WC, klimatizácia, balkón. Apartmány sú orientované na morskú stranu.

Caorle – Centro

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

č. zájazdu: 2200 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 22.04.-29.04. 08.07.-15.07. 29.04.-06.05. 20.05.-27.05. 03.06.-10.06. 10.06.-17.06. 24.06.-01.07. 01.07.-08.07. 15.07.-22.07. 05.08.-12.08. termín pobytu 06.05.-13.05. 27.05.-03.06. 02.09.-09.09. 17.06.-24.06. 26.08.-02.09. 19.08.-26.08. 22.07.-29.07. 12.08.-19.08. 13.05.-20.05. 29.07.-05.08. 09.09.-16.09. typ A 4 osoby 199 269 339 419 479 589 639 689 typ B 4-5 osôb 239 329 399 499 579 719 789 869 typ C 6 osôb 249 359 439 529 649 789 879 939 typ D 8 osôb 349 489 639 789 939 1.099 1.229 1.299 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • klimatizácia • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • orientácia na morskú stranu +35,- €/apartmán/týždeň (typ A), +147,- €/apartmán/týždeň (typ B), +238,- €/apartmán/týždeň (typ C) • bočný výhľad na more +189,- €/apartmán/týždeň (typ C) • plážový servis +35,- €/apartmán/týždeň (v termíne do 10.6. a od 9.9.), +55,- €/apartmán/týždeň (v termíne od 10.6. do 9.9.) – platba na mieste • posteľná bielizeň +6,- €/osoba – platba na mieste • detská postieľka +28,- €/týždeň – platba na mieste. Povinné príplatky: spotreba elektriny, vody, plynu, záverečné upratovanie +40,- €/apartmán – platba na mieste • pobytová taxa +3,50 €/osoba nad 12 rokov/týždeň – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste.

NOVINKA

apartmány DIAPASON*** 

VÝBORNÁ CENA

POLOHA: rezidencia sa nachádza len cca 200 m od pláže a cca 10 minút chôdzou od historického centra. V blízkosti rezidencie sa nachádzajú reštaurácie, bary a obchody. K dispozícií je bazén, záhrada, apartmány majú TV, balkón, jedno parkovacie miesto,

plážový servis (za poplatok). Typ A pre 3 osoby: štúdio - obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 resp. 3 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s  WC, balkón. Rekonštruovaný č. zájazdu: 2210  cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí apartmán (za príplatok). 22.04.-29.04. 08.07.-15.07. 29.04.-06.05. 20.05.-27.05. 03.06.-10.06. 10.06.-17.06. 24.06.-01.07. 01.07.-08.07. 15.07.-22.07. 05.08.-12.08. Typ C p re 5-6 osôb: spálňa termín pobytu 06.05.-13.05. 27.05.-03.06. 02.09.-09.09. 17.06.-24.06. 26.08.-02.09. 19.08.-26.08. 22.07.-29.07. 12.08.-19.08. s  manželskou posteľou, spálňa 13.05.-20.05. 29.07.-05.08. 09.09.-16.09. s  jedným resp. dvomi lôžkami, typ A 3 osoby 189 269 329 399 469 549 599 639 obývacia miestnosť s rozkladatyp C 5-6 osôb 259 389 479 569 699 849 949 1.019 cím gaučom pre 2 osoby a s komV cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • 1 parkovacie miesto/apartmán • bazén • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky:  cestovné poistenie +2,-  €/osoba/deň • doprava (viď  str.  7) • rekonštruovaný apartmán pletne vybaveným kuchynským +49,- € /apartmán/týždeň (typ A) • plážový servis +35,- €/apartmán/týždeň (v termíne do 10.6. a od 9.9.), +55,- €/apartmán/týždeň (v termíne od 10.6. do 9.9.) – platba na mieste • posteľná bielizeň +6,- €/osoba – platba kútom (chladnička, sporák resp. na mieste • detská postieľka +28,- €/týždeň – platba na mieste. Povinné príplatky: spotreba elektriny, vody, plynu, varič, riady, príbory), sprcha záverečné upratovanie +40,- €/apartmán – platba na mieste • pobytová taxa +3,50 €/osoba nad 12 rokov/týždeň – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste. s WC, balkón.

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

apartmány STELLA D´ORO** 

VÝBORNÁ POLOHA POLOHA: apartmány s  výbornou polohou sa nachádzajú len cca 70 m od západnej pláže a zároveň v blízkosti množstva obchodov a reštaurácií, neďaleko historického centra. Apartmány majú TV so satelitom, klimatizáciu, balkón, jedno parkovacie miesto, plážový servis (za poplatok). Typ B pre 4 osoby: spálňa s manželskou posteľou a poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s kompletne vybaveným č. zájazdu: 2220 

Caorle – Centro

kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ C pre 6 osôb: spálňa s  manželskou posteľou, spálňa s  manželskou posteľou a  samostatným lôžkom, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1 osobu a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón.

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 22.04.-29.04. 08.07.-15.07. 29.04.-06.05. 20.05.-27.05. 05.08.-12.08. 15.07.-22.07. 03.06.-10.06. 10.06.-17.06. 24.06.-01.07. 01.07.-08.07. termín pobytu 06.05.-13.05. 27.05.-03.06. 12.08.-19.08. 22.07.-29.07. 02.09.-09.09. 17.06.-24.06. 26.08.-02.09. 19.08.-26.08. 13.05.-20.05. 29.07.-05.08. 09.09.-16.09. typ B 4 osoby 229 299 359 449 529 639 699 739 typ C 6 osôb 259 389 479 569 699 849 949 1.019 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • klimatizácia • 1 parkovacie miesto/apartmán • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • plážový servis +35,- €/apartmán/týždeň (v termíne do 10.6. a od 9.9.), +55,- €/apartmán/týždeň (v termíne od 10.6. do 9.9.) – platba na mieste • posteľná bielizeň +6,- €/osoba – platba na mieste • detská postieľka +28,- €/týždeň – platba na mieste. Povinné príplatky: spotreba elektriny, vody, plynu, záverečné upratovanie +40,- €/apartmán – platba na mieste • pobytová taxa +3,50 €/osoba nad 12 rokov/týždeň – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste.

www.pegastour.sk

Caorle – Centro

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

taliansko

17


apartmány HOLIDAY*** 

Caorle – Porto Santa Margherita

POLOHA: rezidencia s výťahom sa nachádza len cca 250 m od pláže, priamo v centrálnej časti letoviska, neďaleko obchodnej a pešej zóny. K  dispozícií je bazén pre  dospelých a  pre  deti, Wi-Fi (za poplatok). Priestranné apartmány majú TV, balkón, jedno parkovacie miesto, klimatizáciu (za poplatok). Pes možný (za poplatok). Typ A pre 4 osoby: štúdio - obývacia miestnosť s dvomi rozkladacími gaučami pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za poplatok), balkón. Typ B p re 5 osôb: spálňa s manželskou poste-

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

apartmány GHIRLANDINA*** 

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

apartmány ACAPULCO*** 

do

ľou a samostatným lôžkom, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za poplatok), balkón. Možnosť prístelky (za poplatok). Typ C p re 7 osôb: spálňa s manželskou posteľou, spálňa s manželskou posteľou a samostat-

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 20.05.-27.05. 08.07.-15.07. 27.05.-03.06. 10.06.-17.06. 24.06.-01.07. 15.07.-22.07. 05.08.-12.08. 12.08.-19.08. termín pobytu 03.06.-10.06. 17.06.-24.06. 01.07.-08.07. 22.07.-29.07. 02.09.-09.09. 26.08.-02.09. 19.08.-26.08. 29.07.-05.08. 09.09.-16.09. typ A 4 osoby 199 339 459 549 599 689 typ B 5 osôb 269 389 519 639 729 799 typ C 7 osôb 379 529 689 799 879 969 Dieťa 0-3 r. bez nároku na lôžko pri plne obsadenom počte lôžok naviac v apartmáne ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba elektriny, vody a plynu • bazén • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • večere +112,- €/osoba/týždeň • polpenzia +140,- €/osoba/týždeň • klimatizácia +35,- €/apartmán/týždeň – platba na mieste • prístelka +20,- €/týždeň – platba na mieste • detská postieľka +20,- €/týždeň – platba na mieste • pes +20 až 50,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +10,- €/osoba/týždeň – platba na mieste • uteráky +5,- €/osoba/týždeň – platba na mieste. Povinné príplatky: záverečné upratovanie +45,- €/apartmán (typ A), +55,- €/apartmán (typ B), +65,- €/apartmán (typ C) – platba na mieste • pobytová taxa +3,50 €/osoba nad 12 rokov/týždeň – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste.

DOBRÁ POLOHA

Caorle – Porto Santa Margherita

POLOHA: menšia pekná rezidencia s výťahom sa nachádza len Typ C p re 6 osôb: spálňa s manželskou posteľou resp. poschocca 250 m od pláže, neďaleko obchodnej a pešej zóny, obklopená dovou posteľou, spálňa s dvomi samostatnými lôžkami resp. záhradou. K dispozícií je bazén pre dospelých a pre deti, Wi-Fi (za poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s  rozkladacím poplatok), tenisové kurty. Apartmány majú TV, balkón, jedno par- gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kovacie miesto, niektoré apartmány s klimatizáciou (za poplatok). kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha Typ A pre 2 osoby: štúdio - obývacia miestnosť s rozkladacím s WC, balkón. Možnosť prístelky (za poplatok). gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať večekútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha re resp. polpenziu v blízkej reštaurácií. s WC, klimatizácia (za popla- č. zájazdu: 2240  cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí tok), balkón. 20.05.-27.05. 08.07.-15.07. 27.05.-03.06. 10.06.-17.06. 24.06.-01.07. Typ B p re  5 osôb: spálňa 15.07.-22.07. 05.08.-12.08. 12.08.-19.08. 01.07.-08.07. termín pobytu 03.06.-10.06. 17.06.-24.06. 22.07.-29.07. s manželskou posteľou a sa02.09.-09.09. 26.08.-02.09. 19.08.-26.08. 29.07.-05.08. 09.09.-16.09. mostatným lôžkom, obývacia typ A 2 osoby 169 289 419 499 589 619 miestnosť s rozkladacím gau- typ B 5 osôb 269 389 519 639 729 799 379 529 689 799 879 969 čom pre 2 osoby a s kompletne typ C 6 osôb 0-3 r. bez nároku na lôžko pri plne obsadenom počte lôžok naviac v apartmáne ZDARMA. vybaveným kuchynským kú- Dieťa V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba elektriny, vody a plynu • bazén • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky tom (chladnička, sporák resp. hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) +112,- €/osoba/týždeň • polpenzia +140,- €/osoba/týždeň • klimatizácia +35,- €/apartmán/týždeň – platba varič, riady, príbory), sprcha • večere na mieste • prístelka +20,- €/týždeň – platba na mieste • detská postieľka +20,- €/týždeň – platba na mieste s WC, klimatizácia (za popla- • posteľná bielizeň +10,- €/osoba/týždeň – platba na mieste • uteráky +5,- €/osoba/týždeň – platba na mieste. príplatky: záverečné upratovanie +45,- €/apartmán (typ A), +55,- €/apartmán (typ B), +65,- €/apartmán tok), balkón. Možnosť prístel- Povinné (typ C) – platba na mieste • pobytová taxa +3,50 €/osoba nad 12 rokov/týždeň – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste. ky (za poplatok).

Caorle – Porto Santa Margherita

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

taliansko

ným lôžkom, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za poplatok), balkón. STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať večere resp. polpenziu v blízkej reštaurácií.

č. zájazdu: 2230 

POLOHA: rezidencia s výťahom sa nachádza cca 350 m od pláže, neďaleko obchodnej a pešej zóny. K dispozícií je bazén pre dospelých a pre deti, Wi-Fi (za poplatok), pri rezidencii sa nachádza parkovisko. Priestranné apartmány majú TV, balkón, klimatizáciu (za poplatok). Typ B p re 4 osoby: spálňa s manželskou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za  poplatok), č. zájazdu: 2250  20.05.-27.05. balkón.

18

OBĽÚBENÉ

do

OBĽÚBENÉ Typ C p re  6 osôb: spálňa s  manželskou posteľou, spálňa s  manželskou posteľou resp. ďalším samostatným lôžkom, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1 resp. 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za poplatok), balkón. STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať večere resp. polpenziu v blízkej reštaurácií. cena/apartmán/týždeň  08.07.-15.07. 15.07.-22.07. 22.07.-29.07. 29.07.-05.08.

8 dní/7 nocí

27.05.-03.06. 10.06.-17.06. 24.06.-01.07. 05.08.-12.08. 12.08.-19.08. 03.06.-10.06. 17.06.-24.06. 01.07.-08.07. 02.09.-09.09. 26.08.-02.09. 19.08.-26.08. 09.09.-16.09. typ B 4 osoby 269 389 519 639 729 799 typ C 6 osôb 379 529 689 799 879 969 Dieťa 0-3 r. bez nároku na lôžko pri plne obsadenom počte lôžok naviac v apartmáne ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba elektriny, vody a plynu • bazén • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • večere +112,- €/osoba/týždeň • polpenzia +140,- €/osoba/týždeň • klimatizácia +35,- €/apartmán/týždeň - platba na mieste • detská postieľka +20,-  €/týždeň - platba na  mieste • posteľná bielizeň +10,-  €/osoba/týždeň – platba na  mieste • uteráky +5,- €/osoba/týždeň - platba na mieste. Povinné príplatky: záverečné upratovanie +55,- €/apartmán (typ B), +65,- €/apartmán (typ C) – platba na mieste • pobytová taxa +3,50 €/osoba nad 12 rokov/týždeň - platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/ apartmán – platba na mieste. termín pobytu

www.pegastour.sk


apartmány LOS NIDOS*** 

OBĽÚBENÉ POLOHA: komplex radových viliek sa nachádza v kľudnejšej časti letoviska, cca 250 - 300 m od pláže. K dispozícií je bazén pre dospelých a pre deti, Wi-Fi (za poplatok), tenisové kurty (za poplatok). Apartmány majú TV, balkón, záhradku, krb, klimatizáciu (za poplatok), jedno parkovacie miesto. Pes možný (za poplatok). Typ C p re 6 osôb: viacúrovňový apartmán, na prízemí: obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), malá záhradka s krbom;

na  poschodí spálňa s  manželskou posteľou, menšia spálňa s dvomi lôžkami resp. poschodovou posteľou, sprcha s WC, balkón. STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať večere resp. polpenziu v blízkej reštaurácií.

č. zájazdu: 2260 

Caorle – Porto Santa Margherita

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

cena/apartmán/týždeň 

8 dní/7 nocí 29.07.-05.08. 24.06.-01.07. 08.07.-15.07. 22.07.-29.07. 05.08.-12.08. 01.07.-08.07. termín pobytu 20.05.-27.05. 27.05.-03.06. 15.07.-22.07. 12.08.-19.08. 19.08.-26.08. typ C 6 osôb 319 459 559 729 769 899 979 1.039 1.119 Dieťa 0-3 r. bez nároku na lôžko pri plne obsadenom počte lôžok naviac v apartmáne ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba elektriny, vody a plynu • bazén • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • večere +112,- €/osoba/týždeň • polpenzia +140,- €/osoba/týždeň • klimatizácia +20,- €/apartmán/týždeň - platba na mieste • detská postieľka +20,- €/týždeň - platba na mieste • pes +20 až 50,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +10,- €/osoba/týždeň – platba na mieste • uteráky +5,- €/osoba/týždeň - platba na mieste • tenisové kurty +4,- €/1 hod. – platba na mieste. Povinné príplatky: záverečné upratovanie +75,- €/apartmán – platba na mieste • pobytová taxa +3,50 €/osoba nad 12 rokov/týždeň - platba na mieste. Kaucia návratná: +150,- €/ apartmán – platba na mieste 03.06.-10.06. 09.09.-16.09.

10.06.-17.06. 02.09.-09.09.

17.06.-24.06. 26.08.-02.09.

apartmány PLEIADI*** 

VÝBORNÁ CENA POLOHA: apartmánový komplex zložený z dvoch menších budov sa nachádza v pokojnej vilovej časti, cca 150 m od pláže a zároveň cca 300 m od centra. Apartmány majú TV, klimatizáciu (za poplatok), Wi-Fi (za poplatok), jedno parkovacie miesto. Apartmány na prízemí disponujú menšou predzáhradkou resp. terasou s posedením, apartmány na poschodí balkónom. Pes možný (za poplatok). č. zájazdu: 2270 

Typ C p re 6 osôb: spálňa s  manželskou posteľou, spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón resp. terasa. STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať večere resp. polpenziu v blízkej reštaurácií.

cena/apartmán/týždeň 

8 dní/7 nocí

20.05.-27.05. 08.07.-15.07. 27.05.-03.06. 10.06.-17.06. 24.06.-01.07. 15.07.-22.07. 05.08.-12.08. 12.08.-19.08. termín pobytu 03.06.-10.06. 17.06.-24.06. 01.07.-08.07. 22.07.-29.07. 02.09.-09.09. 26.08.-02.09. 19.08.-26.08. 29.07.-05.08. 09.09.-16.09. typ C 6 osôb 239 359 489 599 699 769 Dieťa 0-3 r. bez nároku na lôžko pri plne obsadenom počte lôžok naviac v apartmáne ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba elektriny, vody a plynu • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • večere +112,- €/osoba/týždeň • polpenzia +140,- €/osoba/týždeň • klimatizácia +35,- €/apartmán/týždeň – platba na mieste • detská postieľka +20,- €/týždeň – platba na mieste • pes +20 až 50,- €/týždeň - platba na mieste • posteľná bielizeň +10,- €/osoba/týždeň – platba na mieste • uteráky +5,- €/osoba/týždeň – platba na mieste. Povinné príplatky: záverečné upratovanie +65,- €/apartmán – platba na mieste • pobytová taxa +3,50 €/osoba nad 12 rokov/týždeň – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste.

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

apartmány LIVENZA*** 

VÝBORNÁ POLOHA POLOHA: elegantná zrekonštruovaná rezidencia s  výťahom sa nachádza cca 70 m od pláže, neďaleko pešej a obchodnej zóny. K dispozícií je bazén pre dospelých a pre deti, Wi-Fi (za poplatok). Apartmány majú TV, balkón, jedno parkovacie miesto. Typ A  pre 2 osoby: štúdio - obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchyn-

ským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón. Typ B p re 4 osoby: spálňa s manželskou posteľou resp. s ďalším samostatným lôžkom, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1 resp. 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón. Možnosť prístelky (za poplatok).

Caorle – Porto Santa Margherita

Typ C pre 6 osôb: spálňa s manželskou posteľou, spálňa s poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón. STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať večere resp. polpenziu v blízkej reštaurácií.

do

Caorle – Porto Santa Margherita

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

č. zájazdu: 2280 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 08.07.-15.07. 02.09.-09.09. 15.07.-22.07. 05.08.-12.08. 12.08.-19.08. termín pobytu 09.09.-16.09. 22.07.-29.07. 29.07.-05.08. typ A 2 osoby 169 289 419 499 589 619 169 typ B 4 osoby 269 389 519 639 729 799 269 typ C 6 osôb 379 529 689 799 879 969 379 Dieťa 0-3 r. bez nároku na lôžko pri plne obsadenom počte lôžok naviac v apartmáne ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba elektriny, vody a plynu • bazén • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • večere +112,- €/osoba/týždeň • polpenzia +140,- €/osoba/týždeň • prístelka +20,- €/týždeň – platba na mieste• detská postieľka +20,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +10,- €/osoba/týždeň – platba na mieste • uteráky +5,- €/osoba/týždeň – platba na mieste. Povinné príplatky: záverečné upratovanie +45,- €/apartmán (typ A), +55,- €/apartmán (typ B), +65,- €/apartmán (typ C) – platba na mieste • pobytová taxa +3,50 €/osoba nad 12 rokov/týždeň – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste. 20.05.-27.05. 27.05.-03.06. 03.06.-10.06.

10.06.-17.06. 17.06.-24.06. 26.08.-02.09.

www.pegastour.sk

24.06.-01.07. 01.07.-08.07. 19.08.-26.08.

taliansko

19


apartmány LA POSTA*** 

Lido di Jesolo POLOHA: Lido di Jesolo – zóna Centro Ovest. Apartmány sa nachádzajú cca 400 m od pláže, pri promenáde s obchodmi, reštauráciami a barmi (Piazza Brescia). Apartmány sú vybavené TV, disponujú bazénom pre dospelých a pre deti, parkoviskom. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, dve kreslá,

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

NOVINKA

do

jedno parkovacie miesto. Typ B pre 4 osoby: spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s  rozkladacím gaučom pre 2 osoby a  s  kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s  WC, malá predzáhradka. Typ C pre 6 osôb: viacúrovňový apartmán, na prvom poschodí: spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1 osobu a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón; v podkroví je spálňa s tromi lôžkami, kúpeľňa.

č. zájazdu: 2290 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 08.07.-15.07. 20.05.-27.05. 17.06.-24.06. 03.06.-10.06. 15.07.-22.07. 27.05.-03.06. 24.06.-01.07. 05.08.-12.08. 12.08.-19.08. 10.06.-17.06. termín pobytu 22.07.-29.07. 02.09.-09.09. 01.07.-08.07. 26.08.-02.09. 29.07.-05.08. 09.09.-16.09. 19.08.-26.08. typ B 4 osoby 299 399 659 829 829 899 typ C 6 osôb 359 519 759 899 899 1.049 V  cene: 7  x ubytovanie v  apartmáne • spotreba vody,elektriny a  plynu •  záverečné upratovanie • bazén • vstup na pláž, slnečník, 2 kreslá/apartmán • 1 parkovacie miesto/apartmán • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • ďalšie parkovacie miesto +50,- €/týždeň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa 0,60 €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: +200,- €/apartmán – platba na mieste.

apartmány ROMEO*** 

Lido di Jesolo

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

apartmány DECONTI*** 

20

taliansko

POLOHA: Lido di Jesolo – zóna Centro Est. Apartmány sa nachádzajú cca 180 m od pláže, pri promenáde s obchodmi, reštauráciami a barmi (Piazza Milano). Apartmány sú vybavené TV, disponujú parkoviskom. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, dve

kreslá, jedno parkovacie miesto. Typ C pre 5 osôb: spálňa s  tromi lôžkami, spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón.

do č. zájazdu: 2300 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 08.07.-15.07. 20.05.-27.05. 17.06.-24.06. 03.06.-10.06. 15.07.-22.07. 27.05.-03.06. 24.06.-01.07. 05.08.-12.08. 12.08.-19.08. 10.06.-17.06. termín pobytu 22.07.-29.07. 02.09.-09.09. 01.07.-08.07. 26.08.-02.09. 29.07.-05.08. 09.09.-16.09. 19.08.-26.08. typ C 5 osôb 299 339 619 759 759 899 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody,elektriny a plynu • vstup na pláž, slnečník, 2 kreslá/apartmán • záverečné upratovanie • 1 parkovacie miesto/apartmán • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7). Povinné príplatky: pobytová taxa 0,60 €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: +200,- €/apartmán – platba na mieste.

Lido di Jesolo

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

NOVINKA

do

OBĽÚBENÉ POLOHA: Lido di Jesolo – zona Centro Est. Menšia rodinná vilka so štandardnými apartmánmi sa nachádza cca 200 m od pláže a cca 200 m od centra. Apartmány sú vybavené TV, ventilátorom, trezorom, majú k dispozícii parkovisko. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, dve kreslá, jedno parkovacie miesto. Typ B1 pre  4  osoby: spálňa s  manželskou posteľou a poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón. Typ B2 p re 4 osoby: spálňa s dvomi lôžkami,

obývacia miestnosť s  rozkladacím gaučom pre  2  osoby a  s  kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón. Typ C pre 6 osôb: spálňa s manželskou posteľou a samostatným lôžkom, spálňa s dvomi samostatnými lôžkami, obývacia miestnosť s gaučom pre 1 osobu a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón. STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať večere v blízkej reštaurácii.

č. zájazdu: 2310 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 08.07.-15.07. 20.05.-27.05. 17.06.-24.06. 03.06.-10.06. 15.07.-22.07. 27.05.-03.06. 24.06.-01.07. 05.08.-12.08. 12.08.-19.08. 10.06.-17.06. termín pobytu 22.07.-29.07. 02.09.-09.09. 01.07.-08.07. 26.08.-02.09. 29.07.-05.08. 09.09.-16.09. 19.08.-26.08. typ B1 4 osoby 289 329 499 579 579 739 typ B2 4 osoby 289 369 539 639 639 779 typ C 6 osôb 329 399 659 799 799 989 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody,elektriny a plynu • vstup na pláž, slnečník, 2 kreslá/apartmán • záverečné upratovanie • 1 parkovacie miesto/apartmán • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • večere +133,- €/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 0,60 €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: +200,- €/apartmán – platba na mieste.

www.pegastour.sk


NOVINKA WI-FI V APARTMÁNOCH

OBĽÚBENÉ

apartmány VIANELLO*** 

SLUŽBY NAVIAC V CENE

POLOHA: Lido di Jesolo – zóna Centro Est, cca 280 m od piesočnatej pláže a cca 200 m od centra. Areál tvorí hotelová a apartmánová časť (pozostávajúca z dvoch budov) monitorovaná kamerovým systémom, dva bazény so sladkou vodou (detský a pre dospelých), slnečná terasa so slnečníkmi a ležadlami, ktoré využívajú hostia z hotela i apartmánov. Majitelia každoročne postupne rekonštruujú a obnovujú vybavenie apartmánov. Novinkou v apartmánoch je aj Wi-Fi (za poplatok). Budova A je dvojposchodová (typy apartmánov AA, AB, AC), umiestnená priamo pri bazénoch a vynovená apartmánová budova B je trojposchodová s podkrovím, postavená cca 50 m oproti od hotelovej budovy (typy apartmánov BA, BB, BC), a od bazéna ju delí len miestna komunikácia. Každý apartmán má kompletne vybavenú kuchyňu, mikrovlnnú rúru, trezor, TV so satelitom (vačšinou aj slovenský televízny program), je vybavený posteľnou bielizňou a uterákmi. V apartmánoch je klimatizácia (za poplatok). V areáli sú detské hojdačky a malé ihrisko. Pre všetky apartmány je k dispozícii v rámci areálu parkovisko s uzamykaním na noc (aj zakryté). V cene apartmánu je aj vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo a záverečné upratovanie (viď text pod cenníkom, záverečné upratovanie v cene podľa sezóny). Výhodou je možnosť stravovania, a to polpenzie resp. večerí priamo v hotelovej reštaurácii. Pri striedaní turnusov je k dispozícii priestor na odloženie batožiny, WC a sprcha. Do vodného parku – Aqualandie – je priame spojenie miestnou linkou, zastávka cca 50 m od hotela. Pes možný (za príplatok). Typ AA p re 2-3 osoby: trojlôžková spálňa (manželská posteľ a samostatná posteľ), kompletne vybavená kuchyňa (veľká chladnička s mrazákom, plynový sporák, mikrovlnná rúra, riady, príbory), klimatizácia (za poplatok), TV so satelitom, trezor, sprcha s WC, balkón. Možnosť jednej prístelky formou poschodovej postele. Typ AB p re 4 osoby: štvorlôžková spálňa (manželská a poschodová posteľ), kompletne vybavená menšia kuchyňa (veľká chladnička s mrazákom, plynový sporák, mikrovlnná rúra, riady, príbory), klimatizácia (za poplatok), TV so satelitom, trezor, sprcha s WC, balkón. Typ AC pre 6 osôb: priestrannejšie apartmány – dve trojlôžkové spálne (manželská a samostatná posteľ), kompletne vybavená kuchyňa (veľká chladnička s mrazákom, plynový sporák, mikrovlnná rúra, riady, príbory), klimatizácia (za poplatok), TV so satelitom, trezor, sprcha s WC, dva balkóny. Možnosť až dvoch prísteliek formou poschodových postelí. Typ BA pre 3 osoby: priestrannejšie apartmány – trojlôžková spálňa s manželskou a samostatnou posteľou, kompletne vybavená kuchyňa (chladnička, plynový sporák, mikrovlnná rúra, riady, príbory), klimatizácia (za poplatok), TV so satelitom, trezor, sprcha s WC, balkón. Typ BB pre 4 osoby: priestrannejšie apartmány – štvorlôžková spálňa s manželskou posteľou a dvomi samostatnými lôžkami resp. trojlôžková spálňa a jedno lôžko v kuchynskej časti, kompletne vybavená kuchyňa (chladnička, plynový sporák, mikrovlnná rúra, riady, príbory), klimatizácia (za poplatok), TV so satelitom, trezor, sprcha s WC, balkón. Možnosť prístelky. Typ BC p re 5 osôb: priestrannejšie apartmány na najvyššom poschodí - dve samostatné spálne (jedna s manželskou posteľou a samostatným lôžkom a jedna s dvomi lôžkami), kompletne vybavená kuchyňa (chladnička, plynový sporák, mikrovlnná rúra, riady, príbory), klimatizácia (za poplatok), TV so satelitom, trezor, sprcha s WC, dva malé balkóny. Možnosť prístelky. STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať večere resp. polpenziu v hoteli Vianello. Raňajky – servírované rozšírené resp. bufet, večere štvorchodové menu – výber z viacerých jedál. Strava je bohatá a chutná. Večere resp. polpenzia pre 1. dieťa 0-7 rokov ZDARMA. č. zájazdu: 2320 

BUDOVA A

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

BUDOVA B

cena/apartmán  8 dní/7 nocí 

nástup denne

15.07.-22.07. 29.04.-06.05. 20.05.-27.05. 06.05.-13.05. 01.07.-08.07. 08.07.-15.07. 22.07.-29.07. 03.06.-10.06. 10.06.-17.06. 17.06.-24.06. 24.06.-01.07. 26.08.-02.09. 02.09.-09.09. 09.09.-16.09. 13.05.-20.05. termín pobytu 27.05.-03.06. 16.09.-23.09. 19.08.-26.08. 12.08.-19.08. 29.07.-05.08. 05.08.-12.08. 23.09.-30.09. typ AA, BA 3 osoby 99 119 159 199 259 299 399 499 599 699 399 199 129 typ AB, BB 4 osoby 119 139 199 259 299 359 499 599 699 799 459 299 159 typ BC 5 osôb 139 179 259 299 359 399 559 699 799 899 499 359 179 typ AC 6 osôb 169 229 329 379 399 459 599 799 899 999 559 399 199 Dieťa 0-3 roky bez nároku na lôžko resp. detská postieľka (obmedzený počet) ZDARMA. Jedno dieťa 0-12 rokov na prístelke v apartmáne ZDARMA (typ AA a AC). V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • bazény so slnečnou terasou a ležadlami • vstup na pláž, slnečník, 1 ležadlo a 1 kreslo/apartmán • záverečné upratovanie (v termíne do 08.07. a od 02.09.) • posteľná bielizeň • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • prístelka (možná v typoch AA, AC, BB, BC) +99,- €/týždeň • polpenzia (raňajky servírované rozšírené resp. bufet, večera 4-chodové menu – výber z viacerých jedál): dospelá osoba a dieťa 7-14 r. +161,- €/týždeň; 1. dieťa 0-7 r. ZDARMA; 2. dieťa 0-7 r. +84,- €/týždeň • večera (4-chodové menu- výber z viacerých jedál): dospelá osoba a dieťa 7-14 r. +112,- €/týždeň; 1.dieťa 0-7 r. ZDARMA; 2. dieťa 0-7 r. +56,- €/týždeň • klimatizácia +5,- €/apartmán/deň – platba na mieste • Wi-Fi +2,50 €/týždeň – platba na mieste • pes +5,- €/deň. Povinné príplatky: záverečné upratovanie (v termíne 08.07. – 02.09.) +50,- €/apartmán (typ AA, BA, AB, BB), +65,- €/apartmán (typ BC, AC) • pobytová taxa 0,60 €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: 50,- €/apartmán – platba na mieste • 10,- € za ovládač na TV a kľúče od trezoru – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/apartmán platí pre termíny ukončenia pobytu do 08.07.a od termínu 02.09.

www.pegastour.sk

Lido di Jesolo

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

taliansko

21


hotel VIANELLO*** 

Lido di Jesolo

OBĽÚBENÉ

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

POLOHA: Lido di Jesolo – zóna Centro Est. Hotel sa nachádza cca 280 m od pláže a cca 200 m od centra s obchodmi, barmi, reštauráciami (Piazza Torino). Komplex areálu tvorí hotelová časť spolu s apartmánovou časťou. V blízkosti sa nachádzajú tenisové kurty a minigolf. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, výťah, vstupná hala s barom, Wi-Fi na recepcii, odkladacia miestnosť pre  batožinu, kaviareň na terase, parkovisko, bazén so slnečnou terasou, ležadlami a slnečníkmi, bazén pre deti, malé detské ihrisko.

IZBY: útulné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek (môže byť aj poschodová posteľ), telefón, TV so satelitom, trezor, sprcha s WC, klimatizácia (za pop­latok), balkón. V cene izby je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia, raňajky –  servírované rozšírené resp. bufet, večere štvorchodové menu – výber z viacerých jedál. Strava je bohatá a chutná. NAŠA MIENKA: jeden z najobľúbenejších hotelov, dobré služby za výhodné ceny.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 27.05.-03.06. 24.06.-01.07. 22.07.-29.07. 29.07.-05.08. 02.09.-09.09. 03.06.-10.06. 01.07.-08.07. 19.08.-26.08. 05.08.-12.08. termín pobytu 20.05.-27.05. 09.09.-16.09. 10.06.-17.06. 08.07.-15.07. 26.08.-02.09. 12.08.-19.08. 17.06.-24.06. 15.07.-22.07. osoba – základné lôžko 269 339 389 389 469 339 dospelá osoba – prístelka 229 289 329 329 399 289 jedno dieťa 0-7 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA dieťa 7-14 r. – prístelka 139 169 199 199 239 169 2. dieťa 0-7 r. – prístelka 139 169 199 199 239 169 V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • bazén • vstup na pláž, slnečník, 1 ležadlo a 1 kreslo • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +77,- €/týždeň • obedy +140,- €/osoba/týždeň • klimatizácia +5,- €/izba/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,- €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba platí pre termíny ukončenia pobytu do 24.06. a od termínu 19.08. č. zájazdu: 2330 

hotel TOKIO** SUPERIOR 

VÝBORNÁ POLOHA

Lido di Jesolo POLOHA: Lido di Jesolo – zóna Centro Est. Hotel sa nachádza cca 70 m od pláže, priamo pri promenáde s obchodmi, reštauráciami a barmi (Piazza Torino). V blízkosti hotela sa nachádza detský zábavný park, neďaleko sú tenisové kurty a minigolf. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, vstupná hala s  barom, Wi-Fi na  recepcii, výťah, parkovisko. Od  ho-

tela Vianello je hotel Tokio vzdialený cca  200  m a  klienti hotela Tokio môžu využívať bazén v hoteli Vianello. IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek (môže byť aj poschodová posteľ), sprcha s WC, telefón, TV so satelitom, trezor, menší balkón. V cene izby je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo.

STRAVA: raňajky resp. polpenzia, raňajky – servírované rozšírené. Možnosť doobjednať večere s nápojmi (1/4 l vína, 1/2 l vody). NAŠA MIENKA: rodinný hotel má rovnakého majiteľa ako hotel Vianello, vynikajúcu polohu, nachádza sa priamo v centre spoločenského diania, v blízkosti obchodov, barov a reštaurácií.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 01.07.-08.07. 08.07.-15.07. 05.08.-12.08. 19.08.-26.08. 26.08.-02.09. 15.07.-22.07. termín pobytu 12.08.-19.08. 22.07.-29.07. 29.07.-05.08. osoba – základné lôžko 259 269 329 419 329 279 dospelá osoba – prístelka 219 229 279 349 279 239 1. dieťa 0-7 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 0-7 r. – prístelka 129 139 169 199 169 149 dieťa 7-11 r. – prístelka 179 189 229 289 229 199 V cene: 7 x ubytovanie • 7 x raňajky • klimatizácia • vstup na pláž, slnečník, 1 ležadlo a 1 kreslo • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +91,- €/týždeň • večere s nápojmi (1/4 l vína, 1/2 l vody) +119,- €/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,- €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste. č. zájazdu: 2340 

20.05.-27.05. 27.05.-03.06. 02.09.-09.09. 09.09.-16.09.

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

hotel TOLEDO*** 

03.06.-10.06. 10.06.-17.06. 17.06.-24.06. 24.06.-01.07.

VÝBORNÉ SLUŽBY

Lido di Jesolo POLOHA: Lido di Jesolo – Centro Ovest. Kvalitný hotel s výbornou polohou sa nachádza len cca 50 m od  pláže a  zároveň v  blízkosti obchodov, barov a reštaurácií (Piazza Brescia). VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, výťah, detský kútik, súkromná pláž, parkovisko, podzemné

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

22

taliansko

do

garáže (za poplatok), Wi-Fi, požičovňa bicyklov. Pes možný (za poplatok). IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, TV so satelitom, trezor, telefón, Wi-Fi, fén, balkón. V cene izby je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia; raňajky – formou bufetu, večere – výber z menu, zeleninový bufet. NAŠA MIENKA: hotel s výbornou polohou a dobrými službami vhodný pre všetky vekové kategórie.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 01.07.-08.07. 03.06.-10.06. 20.05.-27.05. 05.08.-12.08. 08.07.-15.07. 10.06.-17.06. 27.05.-03.06. 29.07.-05.08. 12.08.-19.08. 26.08.-02.09. termín pobytu 15.07.-22.07. 17.06.-24.06. 02.09.-09.09. 19.08.-26.08. 22.07.-29.07. 24.06.-01.07. 09.09.-16.09. osoba – základné lôžko 449 479 519 519 599 499 dospelá osoba – prístelka 399 429 469 469 539 449 dieťa 3-5 r. – prístelka 219 239 259 259 299 249 dieťa 5-10 r. – prístelka 299 339 359 359 419 349 Dieťa 0-3 r. bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • vstup na pláž, slnečník, 1 ležadlo a 1 kreslo • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +112,- €/týždeň • obedy +70,- €/osoba/týždeň • detská postieľka +91,- €/týždeň • pes +5,- €/deň – platba na mieste • podzemné garáže +6,- €/auto/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,- €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba. č. zájazdu: 2350 

www.pegastour.sk


OBĽÚBENÉ

hotel SORRENTO*** 

Lido di Jesolo

hotel PICCADILLY*** SUPERIOR 

Lido di Jesolo

VÝBORNÁ POLOHA

POLOHA: Lido di Jesolo – zóna Centro Ovest. Hotel s výbornou polohou sa nachádza cca 30 m od pláže, priamo v centre s obchodmi, reštauráciami a barmi. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia s pizzeriou, výťah, bar, Wi-Fi, požičovňa bicyklov zdarma, parkovisko. Pes možný (za príplatok). IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, TV so satelitom, trezor, telefón, Wi-Fi, balkón. V cene izby je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo.

STRAVA: polpenzia; raňajky – formou bufetu, večere – výber z menu, šalátový bufet. NAŠA MIENKA: hotel s výbornou polohou a rodinnou atmosférou odporúčame pre všetky vekové kategórie.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 10.06.-17.06. 05.08.-12.08. 01.07.-08.07. 27.05.-03.06. 22.07.-29.07. 17.06.-24.06. 20.05.-27.05. 12.08.-19.08. 08.07.-15.07. 03.06.-10.06. termín pobytu 29.07.-05.08. 24.06.-01.07. 09.09.-16.09. 19.08.-26.08. 15.07.-22.07. 02.09.-09.09. 26.08.-02.09. osoba – základné lôžko 299 339 399 489 489 519 dospelá osoba – prístelka 239 259 299 369 369 389 1. dieťa 0-13 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 0-13 r. – prístelka 159 169 199 249 249 259 V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • vstup na pláž, slnečník, 1 ležadlo a 1 kreslo • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +98,- €/týždeň • detská postieľka a strava +70,- €/týždeň • pes +56,- €/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,- €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba. č. zájazdu: 2360 

VÝBORNÁ POLOHA POLOHA: Lido di Jesolo – zóna Centro Ovest. Veľmi pekne zrekonštruovaný hotel sa nachádza cca 50 m od pláže, priamo na pešej zóne, uprostred obchodov, barov a reštaurácií (Piazza Mazzini). VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, Wi-Fi, výťah, bar, panoramatická terasa, bazén, bazén pre deti, fitnes, sauna a whirlpool (za poplatok), požičovňa bicyklov, parkovisko. IZBY: elegantne vybavené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, TV so satelitom, telefón, fén,

trezor, chladnička (za príplatok), balkón. Možnosť izieb Superior (za príplatok). V cene izby je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia; raňajky – formou bufetu, večere – výber jedál z viacchodového menu a šalátový bufet. Veľmi chutná a bohatá strava talianskej aj medzinárodnej kuchyne. NAŠA MIENKA: veľmi obľúbený hotel odporúčame každému, kto hľadá výbornú polohu, široký rozsah kvalitných služieb a priaznivé ceny.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 01.07.-08.07. 03.06.-10.06. 05.08.-12.08. 08.07.-15.07. 10.06.-17.06. 29.07.-05.08. 12.08.-19.08. 02.09.-09.09. termín pobytu 15.07.-22.07. 17.06.-24.06. 26.08.-02.09. 19.08.-26.08. 22.07.-29.07. 24.06.-01.07. osoba – základné lôžko 439 489 559 559 599 489 dospelá osoba – prístelka 389 439 499 499 549 439 dieťa 2-5 r. – prístelka 219 249 279 279 299 249 dieťa 5-13 r. – prístelka 299 339 389 389 429 339 Dieťa 0–2 r. povinne +15,- €/deň – platba na mieste. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • bazén • fitnes • vstup na pláž, slnečník, 1 ležadlo a 1 kreslo • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba bez balkóna +49,- €/týždeň • izba Superior +28,- €/osoba/týždeň • obedy +91,- €/osoba/týždeň • chladnička +21,- €/izba/týždeň • sauna a whirlpool +5,- €/45 minút – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,- €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste. č. zájazdu: 2370 

20.05.-27.05. 27.05.-03.06. 09.09.-16.09.

do

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

hotel COLONNA*** 

DOBRÁ CENA POLOHA: Lido di Jesolo – zóna Faro. Hotel je situovaný priamo na Piazza Aurora s bohatou ponukou barov, reštaurácii, obchodov, vzdialený od pláže cca 80 m. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, bar, výťah, Wi-Fi, požičovňa bicyklov zdarma. Pes možný (za poplatok). IZBY: dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, fén, TV č. zájazdu: 2380 

so satelitom, Wi-Fi, trezor (za poplatok), klimatizácia (za poplatok), balkón (za príplatok). V cene izby je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo. STRAVA: polpenzia; raňajky – formou bufetu, večere – výber z menu. NAŠA MIENKA: obľúbený hotel s dobrou polohu, dobré služby a výhodné ceny.

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 03.06.-10.06. 24.06.-01.07. 22.07.-29.07. 05.08.-12.08. 10.06.-17.06. 01.07.-08.07. 29.07.-05.08. termín pobytu 12.08.-19.08. 17.06.-24.06. 08.07.-15.07. 19.08.-26.08. 26.08.-02.09. 15.07.-22.07. osoba – základné lôžko 329 349 399 429 429 529 dospelá osoba – prístelka 299 319 369 389 389 479 dieťa 3-6 r. – prístelka 229 249 279 299 299 369 dieťa 6-12 r. – prístelka 259 279 329 339 339 419 Dieťa 0-3 r. bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • vstup na pláž, slnečník, 1 ležadlo a 1 kreslo • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +112,- €/týždeň • balkón +35,- €/izba/týždeň • klimatizácia +5,- €/izba/deň – platba na mieste • trezor +2,- €/izba/deň – platba na mieste • pes +5,- €/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,- €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba. 20.05.-27.05. 02.09.-09.09. 27.05.-03.06. 09.09.-16.09.

www.pegastour.sk

Lido di Jesolo

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

taliansko

23


hotel BOLIVAR*** 

Lido di Jesolo

OBĽÚBENÉ POLOHA: Lido di Jesolo – zóna Faro. Hotel je situovaný cca 120 m od pláže, v tesnej blízkosti obchodov, barov a reštaurácií (Piazza Marina). VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurá-

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

č. zájazdu: 2390  termín pobytu

20.05.-27.05.

27.05.-03.06. 03.06.-10.06. 02.09.-09.09.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  01.07.-08.07. 10.06.-17.06. 08.07.-15.07. 17.06.-24.06. 15.07.-22.07. 24.06.-01.07. 22.07.-29.07. 26.08.-02.09. 449 499 379 439 219 259

cia, Wi-Fi na recepcii, výťah, terasa, bazén, parkovisko. IZBY: dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, telefón, TV, trezor, fén, klimatizácia (za  príplatok), balkón. V cene izby je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo. STRAVA: polpenzia; raňajky – formou bufetu, večere – výber z menu, šalátový bufet. NAŠA MIENKA: hotel s  dobrými službami sa  nachádza veľmi blízko vodného parku Aqualandia.

nástup denne 29.07.-05.08. 05.08.-12.08. 12.08.-19.08.

19.08.-26.08.

09.09.-16.09.

osoba – základné lôžko 319 399 579 499 289 dospelá osoba – prístelka 279 349 489 439 249 dieťa 2-13 r. – prístelka 159 199 289 259 139 Dieťa 0-2 r. bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • bazén • vstup na pláž, slnečník, 1 ležadlo a 1 kreslo • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +70,- €/ týždeň • klimatizácia +63,- €/izba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,- €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste.

hotel EDERA** 

VÝBORNÁ CENA

Lido di Jesolo

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

POLOHA: Lido di Jesolo – zóna Faro. Hotel je situovaný v centrálnej časti, cca 250 m od pláže, neďaleko obchodov, reštaurácií a  barov. Vodný park Aqualandia sa nachádza neďaleko hotela (Piazza Marina). VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia,

bar s terasou, Wi-Fi na recepcii, výťah, požičovňa bicyklov zdarma, parkovisko. IZBY: dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, telefón, TV so satelitom, trezor, balkón (za príplatok). V cene izby je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia; raňajky – formou bufetu, večere servírované – výber z menu, šalátový bufet. NAŠA MIENKA: jednoduchší hotel je cenovo dostupný a je vhodný pre menej náročnú klientelu.

č. zájazdu: 2400 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 17.06.-24.06. 20.05.-27.05. 24.06.-01.07. 02.09.-09.09. 27.05.-03.06. 15.07.-22.07. 22.07.-29.07. 05.08.-12.08. 26.08.-02.09. termín pobytu 01.07.-08.07. 09.09.-16.09. 03.06.-10.06. 19.08.-26.08. 29.07.-05.08. 12.08.-19.08. 08.07.-15.07. 10.06.-17.06. osoba – základné lôžko 259 389 389 399 489 259 239 dospelá osoba – prístelka 199 299 299 319 399 199 189 dieťa 3-14 r. – prístelka 129 199 199 219 249 129 119 Dieťa 0-3 r. bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • vstup na pláž, slnečník, 1 ležadlo a 1 kreslo • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • obedy +49,- €/osoba/týždeň • jednolôžková izba +119,- €/týždeň • balkón +28,- €/osoba/týždeň • detská postieľka a strava +49,- €/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 0,60 €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste.

hotel ARENA*** 

VÝBORNÁ POLOHA

Lido di Jesolo POLOHA: Lido di Jesolo – zóna Faro. Hotel je situovaný cca 70 m od pláže, v tesnej blízkosti obchodov, barov a reštaurácií (Piazza Marina). VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, bar, Wi-Fi na recepcii, výťah, parkovisko. Pes

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

možný (za príplatok). IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, telefón, TV so satelitom, trezor. Väčšina izieb s  balkónom. V  cene izby je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia; raňajky – formou bufetu, večere – výber z menu, šalátový bufet. NAŠA MIENKA: obľúbený hotel s  dobrými službami za výhodné ceny

č. zájazdu: 2410 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 01.07.-08.07. 03.06.-10.06. 20.05.-27.05. 08.07.-15.07. 10.06.-17.06. 27.05.-03.06. 29.07.-05.08. 05.08.-12.08. 26.08.-02.09. termín pobytu 15.07.-22.07. 17.06.-24.06. 02.09.-09.09. 19.08.-26.08. 12.08.-19.08. 22.07.-29.07. 24.06.-01.07. 09.09.-16.09. osoba – základné lôžko 319 369 429 429 539 369 dospelá osoba – prístelka 259 299 339 339 429 299 dieťa 2-12 r. – prístelka 159 189 219 219 269 189 Dieťa 0-2 r. bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • vstup na pláž, slnečník, 1 ležadlo a 1 kreslo • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • obedy +63,- €/osoba/týždeň • jednolôžková izba +84,- €/týždeň • pes +49,- €/týždeň • detská postieľka a strava +70,- €/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,- €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

24

taliansko

www.pegastour.sk


hotel PRESIDENT*** 

OBĽÚBENÉ POLOHA: Lido di Jesolo – zóna Faro. Hotel sa nachádza v menej rušnej zóne (Piazza Nember), neďaleko majáka, iba cca 100 m od pláže. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, bar, bazén pre deti a dospelých, Wi-Fi na recepcii, výťah, parkovisko. IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek (môžu byť aj poschodové postele), sprcha s WC, TV so satelitom, telefón, fén, trezor, balkón. V cene izby je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia; raňajky – formou bufetu, večere – servírované, šalátový bufet. NAŠA MIENKA: hotel poskytuje kvalitné služby za priaznivé ceny. č. zájazdu: 2420  termín pobytu

20.05.-27.05. 27.05.-03.06. 09.09.-16.09.

03.06.-10.06. 10.06.-17.06. 17.06.-24.06. 24.06.-01.07. 379 299 189

cena/osoba/týždeň  01.07.-08.07. 26.08.-02.09. 02.09.-09.09.

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

08.07.-15.07. 15.07.-22.07. 22.07.-29.07. 29.07.-05.08. 449 359 229

8 dní/7 nocí 05.08.-12.08. 12.08.-19.08.

19.08.-26.08.

Lido di Jesolo

do

osoba – základné lôžko 339 379 549 449 dospelá osoba – prístelka 269 299 439 359 dieťa 2-14 r. – prístelka 169 189 269 229 Dieťa 0-2 r. bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • bazén • vstup na pláž, slnečník, 1 ležadlo a 1 kreslo • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +84,- €/týždeň • obedy +84,- €/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,- €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste.

hotel REX** 

Lido di Jesolo

hotel EDDY*** 

Lido di Jesolo

DOBRÉ SLUŽBY POLOHA: Lido di Jesolo – zóna Faro. Hotel sa nachádza v tichšej uličke, pár metrov od pešej zóny a rušného centra (Piazza Nember), len cca 40 m od krásnej pieskovej pláže. Vodný park Aqualandia je dostupný aj pešo. V YBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, bar s terasou, TV miestnosť, Wi-Fi na recepcii, výťah, parkovisko. Pes možný. IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby

s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, telefón, TV, trezor, balkón s bočným výhľadom na more. V cene izby je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia; raňajky – formou bufetu, večere – výber menu, šalátový bufet. NAŠA MIENKA: hotel s  dobrými službami vhodný pre všetky vekové kategórie.

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

č. zájazdu: 2430 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 17.06.-24.06. 20.05.-27.05. 22.07.-29.07. 24.06.-01.07. 05.08.-12.08. 27.05.-03.06. 15.07.-22.07. 02.09.-09.09. 09.09.-16.09. 29.07.-05.08. termín pobytu 01.07.-08.07. 12.08.-19.08. 03.06.-10.06. 26.08.-02.09. 19.08.-26.08. 08.07.-15.07. 10.06.-17.06. osoba – základné lôžko 299 379 379 399 499 299 279 dospelá osoba – prístelka 239 299 299 329 399 239 219 dieťa 3-14 r. – prístelka 149 189 189 199 249 149 139 Dieťa 0-3 r. bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • vstup na pláž, slnečník, 1 ležadlo a 1 kreslo • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +84,- €/týždeň • obedy +91,- €/osoba/týždeň • detská postieľka a strava +49,-€/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 0,60 €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste.

OBĽÚBENÉ POLOHA: Lido di Jesolo – zóna Faro. Hotel sa nachádza cca 300 m od pláže a zároveň len pár metrov od vodného parku Aqualandia. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, bar s terasou, výťah, bazén, záhrada, klimatizácia, Wi-Fi, súkromná pláž, požičovňa bicyklov zdarma, parkovisko. IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek (môže byť aj poschodová posteľ), sprcha s WC, fén, TV so satelitom, telefón, Wi-Fi, trezor. Väčšina izieb s balkónom. V cene izby je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo. STRAVA: polpenzia; raňajky – formou bufetu, večere – výber z menu, šalátový bufet. NAŠA MIENKA: príjemný hotel s dobrými službami.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 05.08.-12.08. 19.08.-26.08. 01.07.-08.07. 15.07.-22.07. 29.07.-05.08. 12.08.-19.08. 26.08.-02.09. 08.07.-15.07. 22.07.-29.07. osoba – základné lôžko 489 489 499 569 489 dospelá osoba – prístelka 419 419 429 479 419 dieťa 2-13 r. – prístelka 249 249 259 279 249 Dieťa 0-2 r. bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • bazén • klimatizácia • vstup na pláž, slnečník, 1 ležadlo a 1 kreslo • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +112,- €/týždeň. Povinný príplatok: pobytová taxa 1,- €/osoba nad 12 rokov/noc - platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba. č. zájazdu: 2440 

termín pobytu

www.pegastour.sk

do

taliansko

25


hotel BLUMEN*** 

NÁPOJ V CENE

Rimini – Viserba POLOHA: obľúbený hotel sa nachádza priamo pri pláži v časti Viserba. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, terasa, bar, výťah, Wi-Fi, TV miestnosť, klimatizácia, parkovisko (obmedzený počet miest). IZBY: dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek (môže byť aj poschodová posteľ), sprcha s WC, TV so satelitom, telefón, fén, klimatizácia (za poplatok), Wi-Fi, balkón

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

26

taliansko

PRIAMO PRI PLÁŽI

s výhľadom na more (za poplatok). STRAVA: polpenzia resp. plná penzia; raňajky formou bufetu, večere – výber z  menu, zeleninový bufet. K večeri je v cene aj nápoj (1/2 l vody). NAŠA MIENKA: pekný hotel s výbornou polohou poskytuje primerané služby za priaznivé ceny.

do č. zájazdu: 2450 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 01.07.-08.07. 05.08.-12.08. 26.08.-02.09. 08.07.-15.07. 27.05.-03.06. 09.09.-16.09. 29.07.-05.08. 12.08.-19.08. termín pobytu 02.09.-09.09. 15.07.-22.07. 03.06.-10.06. 19.08.-26.08. 22.07.-29.07. osoba – základné lôžko 289 289 339 339 399 289 179 dospelá osoba – prístelka 259 259 299 299 369 259 159 dieťa 3-7 r. – prístelka 169 169 199 199 249 169 99 dieťa 7-11 r. – prístelka 199 199 239 239 289 199 129 Dieťa 0-3 r. povinne +91,- €/týždeň (detská postieľka + strava). V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • nápoj k večeri (1/2 l vody) • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky:  cestovné poistenie +2,-  €/osoba/deň • doprava (viď  str.  7) • jednolôžková izba +112,-  €/týždeň • obedy +49,- €/osoba/týždeň • klimatizácia +5,- €/izba/deň – platba na mieste • balkón s výhľadom na more +10,- €/izba/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,50 €/osoba nad 14 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba. 10.06.-17.06. 17.06.-24.06. 24.06.-01.07.

www.pegastour.sk


hotel TERME di SACRAMORA*** 

VÝBORNÁ POLOHA POLOHA: hotel je situovaný v  severnej časti letoviska Rimini – vo Viserbe, priamo pri pláži, neďaleko centra mestskej časti Viserba. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, bar, terasa, klimatizovaná hala, TV miestnosť, výťah, Wi-Fi. IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, TV, telefón, trezor, fén, Wi-Fi, väčšina izieb s balkónom a výhľadom na more. STRAVA: polpenzia; raňajky formou bufetu, večere – výber z menu, zeleninový bufet. NAŠA MIENKA: jeden z cenovo najvýhodnejších a najobľúbenejších hotelov na pobreží, situovaný priamo pri pláži.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

č. zájazdu: 2460 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 01.07.-08.07. 26.08.-02.09. 10.06.-17.06. 08.07.-15.07. 29.07.-05.08. 05.08.-12.08. 02.09.-09.09. termín pobytu 17.06.-24.06. 15.07.-22.07. 19.08.-26.08. 12.08.-19.08. 09.09.-16.09. 24.06.-01.07. 22.07.-29.07. osoba – základné lôžko 219 249 249 329 219 dospelá osoba – prístelka 189 229 229 299 189 dieťa 5-12 r. – prístelka 99 129 129 169 99 Dieťa 0-5 r. bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +91,- €/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,50 €/osoba nad 14 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba platí pre termíny ukončenia pobytu do 01.07.a od termínu 02.09.

do

hotel STELLA D´ITALIA*** 

NOVINKA POLOHA: hotel sa nachádza v časti Viserba priamo v centre, len cca 30 m od pláže. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, klimatizácia, bar, TV miestnosť, výťah, internet (za poplatok), trezor na recepcii. IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek (môže byť aj poschodová posteľ), sprcha s WC, TV so satelitom, fén, niektoré izby s balkónom. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia; raňajky formou bufetu, večere – výber z dvoch mož-

Rimini – Viserba

ností trojchodového menu, zeleninový bufet. NAŠA MIENKA: veľmi pekný hotel s  výhodnou polohou vhodný pre všetky vekové kategórie.

č. zájazdu: 2470 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 19.08.-26.08. 01.07.-08.07. 27.05.-03.06. 05.08.-12.08. 26.08.-02.09. 08.07.-15.07. 03.06.-10.06. 29.07.-05.08. 24.06.-01.07. termín pobytu 12.08.-19.08. 02.09.-09.09. 15.07.-22.07. 10.06.-17.06. 09.09.-16.09. 22.07.-29.07. 17.06.-24.06. osoba – základné lôžko 269 269 329 329 399 269 dospelá osoba – prístelka 229 229 279 279 349 229 dieťa 0-7 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA dieťa 7-12 r. – prístelka 129 129 159 159 199 129 V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +84,- €/týždeň • obedy +49,-€/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,50 €/osoba nad 14 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

hotel ABAMAR*** 

DOBRÁ CENA POLOHA: príjemný hotel sa nachádza v časti Marina Centro, len cca 200 m od pláže. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, výťah, bar, TV miestnosť, klimatizácia, internet. IZBY: dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek (môže byť aj poschodová posteľ), sprcha s  WC, TV, telefón, trezor, klimatizácia (za poplatok), väčšina izieb s balkónom.

Rimini – Viserba

Rimini – Marina Centro

STRAVA: raňajky; formou bufetu. NAŠA MIENKA: pekný hotel s  priateľskou atmosférou je cenovo priaznivý a  vhodný pre menej náročných klientov.

č. zájazdu: 2480 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 17.06.-24.06. 26.08.-02.09. 15.07.-22.07. 27.05.-03.06. 05.08.-12.08. 24.06.-01.07. 19.08.-26.08. 02.09.-09.09. 22.07.-29.07. termín pobytu 03.06.-10.06. 12.08.-19.08. 01.07.-08.07. 09.09.-16.09. 29.07.-05.08. 10.06.-17.06. 08.07.-15.07. osoba – základné lôžko 199 219 219 299 239 199 dospelá osoba – prístelka 169 189 189 269 199 169 dieťa 3-6 r. – prístelka 99 119 119 149 129 99 dieťa 6-12 r. – prístelka 139 159 159 219 169 139 Dieťa 0-3 r. bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x raňajky • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +63,- €/týždeň • klimatizácia +5,- €/izba/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,50 €/osoba nad 14 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba platí pre termíny ukončenia pobytu do 15.07.a od termínu 02.09.

www.pegastour.sk

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

taliansko

27


hotel IDEALE** 

DOBRÁ POLOHA

Rimini – Bellariva

POLOHA: hotel sa nachádza v časti Bellariva, VYBAVENIE HOTELA: recepcia, klimatizovalen cca 50 m od pláže. ná reštaurácia, bar, výťah, TV miestnosť, WiFi, slnečná terasa. IZBY: dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, TV, telefón, fén, niektoré izby s balkónom. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia; raňajky formou bufetu, večere – výber z dvoch možností trojchodového menu. NAŠA MIENKA: jednoduchší hotel s dobrou polohou a dobrými službami. č. zájazdu: 2490 

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

hotel GLOBUS*** 

do

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 01.07.-08.07. 27.05.-03.06. 10.06.-17.06. 05.08.-12.08. 19.08.-26.08. 08.07.-15.07. 03.06.-10.06. 29.07.-05.08. 17.06.-24.06. termín pobytu 12.08.-19.08. 26.08.-02.09. 15.07.-22.07. 02.09.-09.09. 24.06.-01.07. 22.07.-29.07. 09.09.-16.09. osoba – základné lôžko 169 219 279 279 329 219 dospelá osoba – prístelka 149 189 249 249 299 189 dieťa 3-7 r. – prístelka 79 99 139 139 169 99 dieťa 7-12 r. – prístelka 119 149 199 199 229 149 Dieťa 0-3 r. bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/ osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +84,- €/týždeň • obedy +35,-€/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 0,70 €/osoba nad 14 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

Rimini – Bellariva

OBĽÚBENÉ POLOHA: hotel sa nachádza v časti Bellariva, VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurálen cca 50 m od pláže. cia, bar, TV miestnosť, výťah, klimatizácia, parkovisko. IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s  WC, TV so  satelitom, telefón, fén, trezor, Wi-Fi, väčšina izieb s balkónom. STRAVA: polpenzia; raňajky formou bufetu, večere – výber z dvoch možností trojchodového menu, zeleninový bufet. NAŠA MIENKA: cenovo priaznivý hotel s dobrými službami. č. zájazdu: 2500 

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

hotel SOLE MIO*** 

do

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 03.06.-10.06. 01.07.-08.07. 27.05.-03.06. 10.06.-17.06. 08.07.-15.07. 29.07.-05.08. 05.08.-12.08. 26.08.-02.09. 02.09.-09.09. termín pobytu 17.06.-24.06. 15.07.-22.07. 19.08.-26.08. 12.08.-19.08. 09.09.-16.09. 24.06.-01.07. 22.07.-29.07. osoba – základné lôžko 169 239 299 299 369 239 dospelá osoba – prístelka 149 199 269 269 329 199 dieťa 3-9 r. – prístelka 89 119 149 149 179 119 Dieťa 0-3 r. bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +70,- €/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,50 €/osoba nad 14 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba platí pre termíny ukončenia pobytu do 01.07.a od termínu 26.08.

DOBRÁ POLOHA

Rimini – Marebello POLOHA: hotel je situovaný v časti Marebello, len cca 50 m od pláže. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, klimatizácia, výťah, bar, TV miestnosť, well-

ness centrum, Wi-Fi, parkovisko (obmedzený počet miest). IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, TV so satelitom, telefón, trezor, niektoré izby s balkónom. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia; raňajky formou bufetu, večere – výber z menu, zeleninový bufet. NAŠA MIENKA: pekný hotel s priaznivou cenou a výhodnou polohou.

č. zájazdu: 2510 

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

28

taliansko

do

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 10.06.-17.06. 01.07.-08.07. 26.08.-02.09. 05.08.-12.08. 27.05.-03.06. 17.06.-24.06. 08.07.-15.07. 02.09.-09.09. 29.07.-05.08. termín pobytu 12.08.-19.08. 03.06.-10.06. 24.06.-01.07. 15.07.-22.07. 09.09.-16.09. 19.08.-26.08. 22.07.-29.07. osoba – základné lôžko 199 269 319 319 399 199 dospelá osoba – prístelka 169 229 269 269 349 169 dieťa 3-10 r. – prístelka 119 159 189 189 249 119 Dieťa 0-3 r. bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +70,- €/týždeň • obedy +49,- €/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,50 €/osoba nad 14 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba platí pre termíny ukončenia pobytu do 01.07.a od termínu 26.08.

www.pegastour.sk


OBĽÚBENÉ POLOHA: hotel sa nachádza v časti Marebello, len cca 100 m od pláže. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, klimatizovaná reštaurácia, 2 výťahy, bar, TV miestnosť. Pes možný. IZBY: dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek (môže byť aj poschodová posteľ), sprcha s WC, fén, TV, telefón, trezor, klimatizácia (za poplatok), balkón. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia; raňajky

formou bufetu, večere – výber z menu, zeleninový bufet. NAŠA MIENKA: jednoduchší hotel s dobrými službami, vhodný pre menej náročných klientov.

hotel GATTEI*** 

Rimini – Marebello

hotel PARADISO** 

Rimini – Rivazzurra

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

č. zájazdu: 2520 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 27.05.-03.06. 24.06.-01.07. 26.08.-02.09. 03.06.-10.06. 01.07.-08.07. 22.07.-29.07. 05.08.-12.08. 19.08.-26.08. 02.09.-09.09. termín pobytu 10.06.-17.06. 08.07.-15.07. 29.07.-05.08. 12.08.-19.08. 09.09.-16.09. 17.06.-24.06. 15.07.-22.07. osoba – základné lôžko 229 279 279 399 279 229 dospelá osoba – prístelka 199 259 259 359 259 199 dieťa 3-7 r. – prístelka 139 169 169 239 169 139 dieťa 7-12 r. – prístelka 159 199 199 279 199 159 Dieťa 0-3 r. bez nároku na služby ZDARMA. V  cene: 7  x ubytovanie • 7  x polpenzia • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,-  €/osoba/deň • doprava (viď  str.  7) •  jednolôžková izba +84,-  €/týždeň • obedy +56,-  €/osoba/týždeň • klimatizácia +5,-€/izba/deň – platba na mieste • detská postieľka +10,-€/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,50 €/osoba nad 14 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba platí pre termíny ukončenia pobytu do 24.06.a od termínu 26.08.

VÝBORNÁ CENA

NÁPOJE V CENE

POLOHA: hotel sa nachádza v  časti aj nápoje (1/2 l vody, 1/4 l vína). Rivazzurra, cca 200 m od pláže. NAŠA MIENKA: hotel s  výbornou cenou VYBAVENIE HOTELA: recepcia, klimatizo- a dobrými službami v južnej časti strediska. vaná reštaurácia, bar, TV miestnosť, výťah, trezor na  recepcii, parkovisko (obmedzený počet miest). IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, telefón, väčšina izieb s balkónom. STRAVA: polpenzia; raňajky – formou bufetu, večere – trojchodové menu. K večeri sú v cene

ZĽAVA 20 %

č. zájazdu: 2530 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 27.05.-03.06. 03.06.-10.06. 01.07.-08.07. 22.07.-29.07. 05.08.-12.08. 26.08.-02.09. 10.06.-17.06. 19.08.-26.08. 08.07.-15.07. termín pobytu 29.07.-05.08. 12.08.-19.08. 02.09.-09.09. 17.06.-24.06. 15.07.-22.07. 09.09.-16.09. 24.06.-01.07. osoba – základné lôžko 159 199 219 219 269 199 dospelá osoba – prístelka 149 179 199 199 239 179 dieťa 0-4 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA dieťa 4-9 r. – prístelka 79 99 109 109 139 99 dieťa 9-13 r. – prístelka 119 139 149 149 189 139 V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • nápoje k večeri (1/2 l vody, 1/4 l vína) • klimatizácia • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +70,- €/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 0,70 €/osoba nad 14 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba platí pre termíny ukončenia pobytu do 01.07.a od termínu 26.08.

FIRST MINUTE až

do

hotel SUSY*** 

OBĽÚBENÉ POLOHA: hotel sa nachádza v  časti Rivazzurra, len cca 150 m od pláže. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, výťah, bar, TV miestnosť, Wi-Fi, klimatizácia, bazén, fitnes centrum, parkovisko (obmedzený počet miest). IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s  WC, fén, TV so satelitom, telefón, trezor, balkón. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia; raňajky č. zájazdu: 2540 

Rimini – Rivazzurra

formou bufetu, večere – výber z menu, zeleninový bufet. NAŠA MIENKA: pekný hotel s priaznivou cenou, dobrými službami a bazénom.

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 01.07.-08.07. 26.08.-02.09. 08.07.-15.07. 29.07.-05.08. 05.08.-12.08. 02.09.-09.09. termín pobytu 15.07.-22.07. 19.08.-26.08. 12.08.-19.08. 09.09.-16.09. 22.07.-29.07. osoba – základné lôžko 269 329 429 429 499 269 dospelá osoba – prístelka 239 299 389 389 459 239 dieťa 3-9 r. – prístelka 129 169 199 199 249 129 dieťa 9-12 r. – prístelka 189 229 299 299 359 189 Dieťa 0-3 r. bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • bazén • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +91,- €/týždeň • obedy +49,-€/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,50 €/osoba nad 14 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

10.06.-17.06. 27.05.-03.06. 17.06.-24.06. 03.06.-10.06. 24.06.-01.07.

www.pegastour.sk

taliansko

29


hotel ADLER*** 

VÝBORNÁ CENA

Rimini – Rivazzurra POLOHA: hotel sa nachádza v  časti Rivazzurra, cca 200 m od pláže. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, bar, výťah, TV miestnosť, klimatizácia, inter-

net, parkovisko (za poplatok). IZBY: dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek (môže byť aj poschodová posteľ), sprcha s WC, TV so satelitom, telefón, klimatizácia (za príplatok), niektoré izby s balkónom. STRAVA: polpenzia; raňajky formou bufetu, večere – výber z menu. NAŠA MIENKA: jednoduchší hotel s dobrou cenou, vhodný pre menej náročných klientov.

č. zájazdu: 2550 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 27.05.-03.06. 24.06.-01.07. 05.08.-12.08. 02.09.-09.09. 03.06.-10.06. 01.07.-08.07. 22.07.-29.07. 12.08.-19.08. 26.08.-02.09. termín pobytu 09.09.-16.09. 10.06.-17.06. 08.07.-15.07. 29.07.-05.08. 19.08.-26.08. 17.06.-24.06. 15.07.-22.07. osoba – základné lôžko 199 239 239 339 239 199 dospelá osoba – prístelka 179 219 219 299 219 179 dieťa 3-7 r. – prístelka 99 119 119 169 119 99 dieťa 7-13 r. – prístelka 139 169 169 239 169 139 Dieťa 0-3 r. bez nároku na služby ZDARMA. V  cene: 7  x ubytovanie • 7  x polpenzia • pracovník agentúry • DPH. Možné  príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +70,- €/týždeň • klimatizácia +35,-€/izba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,50 €/osoba nad 14 rokov/noc – platba na mieste • ubytovanie v období podujatia „ružová noc“ +21,- €/osoba (termín 30.06.-01.07.). Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba platí pre termíny ukončenia pobytu do 24.06.a od termínu 02.09.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

hotel VILLA DEL SOLE** 

do

Rimini – Miramare

NOVINKA POLOHA: hotel sa nachádza v časti Miramare, VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, cca 250 m od pláže. výťah, bar, TV miestnosť, trezor na recepcii, parkovisko. IZBY: dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, TV so satelitom, klimatizácia (za príplatok), niektoré izby s balkónom. STRAVA: polpenzia; raňajky formou bufetu, večere – výber z menu, zeleninový bufet. NAŠA MIENKA: hotel s  dobrými službami, vhodný pre menej náročných klientov.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

apartmány PIERROT**** 

do

č. zájazdu: 2560 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 08.07.-15.07. 10.06.-17.06. 15.07.-22.07. 17.06.-24.06. 01.07.-08.07. 05.08.-12.08. 12.08.-19.08. termín pobytu 22.07.-29.07. 24.06.-01.07. 26.08.-02.09. 19.08.-26.08. 29.07.-05.08. 02.09.-09.09. osoba – základné lôžko 199 219 239 269 289 dospelá osoba – prístelka 179 199 219 239 259 dieťa 5-9 r. – prístelka 99 109 119 139 149 dieťa 9-13 r. – prístelka 139 159 169 189 199 Dieťa 0-5 r. bez nároku na služby ZDARMA. V  cene: 7  x ubytovanie • 7  x polpenzia • pracovník agentúry • DPH. Možné  príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +63,- €/týždeň • klimatizácia +28,-€/izba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 0,70 €/osoba nad 14 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba platí pre termíny ukončenia pobytu do 01.07. a od termínu 26.08.

VÝBORNÁ POLOHA

San Benedetto

POLOHA: modernejšia rezidencia sa nachádza priamo v turistickom centre letoviska San Benedetto, len cca 50 m od krásnej pieskovej pláže a pešej promenády. Apartmány sú vybavené TV, práčkou, jedným parkovacím miestom, klimatizáciou (za  poplatok). Pes možný (za poplatok). Typ B p re 4 osoby: spálňa s manželskou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s  WC, balkón resp. terasa. Možnosť prístelky (za poplatok).

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

č. zájazdu: 2570 

8 dní/7 nocí 22.07.-29.07. 29.07.-05.08. 05.08.-12.08. 12.08.-19.08. 19.08.-26.08. typ B 4 osoby 299 349 449 519 629 669 739 979 1.259 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • detská postieľka +20,- €/týždeň - platba na mieste • záverečné upratovanie +40,- €/apartmán - platba na mieste • klimatizácia +50,- €/apartmán/týždeň – platba na mieste • prístelka +30,- €/týždeň – platba na mieste • pes +50,- €/týždeň – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste. termín pobytu

30

taliansko

cena/apartmán/týždeň 

03.06.-10.06.

10.06.-17.06. 17.06.-24.06. 24.06.-01.07. 02.09.-09.09. 26.08.-02.09.

01.07.-08.07. 08.07.-15.07.

15.07.-22.07.

www.pegastour.sk


apartmány EL CHICO*** 

PRIAMO PRI PLÁŽI POLOHA: rezidencia s výbornou polohou sa nachádza cca 50 m od pláže a zároveň pri pešej promenáde. Rezidencia disponuje výťahom, Wi-Fi (za poplatok). Apartmány sú vybavené TV, práčkou, jedným parkovacím miestom, klimatizáciou (za poplatok). Typ B p re 4 osoby: spálňa s manželskou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chlad-

Alba Adriatica

nička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón. Možnosť prístelky (za poplatok). Typ T pre 6 osôb: spálňa s manželskou posteľou, spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón. Možnosť prístelky (za poplatok).

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

č. zájazdu: 2580 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 01.07.-08.07. 15.07.-22.07. 29.07.-05.08. 10.06.-17.06. 17.06.-24.06. 24.06.-01.07. 05.08.-12.08. 12.08.-19.08. 08.07.-15.07. 22.07.-29.07. 19.08.-26.08. 02.09.-09.09. 26.08.-02.09. typ B 4 osoby 299 389 479 559 669 759 779 1.119 1.399 typ T 6 osôb 339 419 499 589 699 779 799 1.189 1.469 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • detská postieľka +20,- €/týždeň – platba na mieste • záverečné upratovanie +40,- €/apartmán (typ B), +50-, €/apartmán (typ T) – platba na mieste • klimatizácia +50,- €/týždeň/apartmán – platba na mieste • prístelka +30,- €/týždeň - platba na mieste • Wi - Fi +10,- €/týždeň – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste. termín pobytu

03.06.-10.06.

apartmány GREEN MARINE*** 

VÝBORNÁ CENA POLOHA: rezidenciu tvorí komplex budov v prekrásnej zeleni, s ideálnou polohou, nachádzajúci sa v kľudnejšej, južnej časti letoviska Silvi Marina, oproti rezidencii Elena, cca 50 m od peknej pieskovej pláže, cca 1 200 m od centra mesta. Veľmi pekné priestranné apartmány sú zariadené starším nábytkom, majú balkón alebo terasu, práčku, parkovisko. Pes možný. Typ M p re 2-4 osoby: štúdio – obývacia miestnosť s dvomi až štyrmi lôžkami (resp. rozkladacím gaučom) a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón resp. terasa.

Typ B p re 4 osoby: dvojlôžková spálňa, väčšinou s manželskou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, TV, balkón resp. terasa. Možnosť prístelky (za poplatok). Typ T p re 6 osôb: spálňa s manželskou posteľou, spálňa s dvomi samostatnými lôžkami resp. poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, TV, balkón resp. terasa. Možnosť prístelky (za poplatok).

č. zájazdu: 2590 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 01.07.-08.07. 08.07.-15.07. 20.05.-27.05. 27.05.-03.06. 10.06.-17.06. 24.06.-01.07. 05.08.-12.08. 15.07.-22.07. 12.08.-19.08. 02.09.-09.09. termín pobytu 09.09.-16.09. 03.06.-10.06. 17.06.-24.06. 26.08.-02.09. 19.08.-26.08. 22.07.-29.07. 29.07.-05.08. typ M 2-4 osoby 229 269 299 399 529 699 899 239 typ B 4 osoby 249 299 349 489 619 839 1.049 279 typ T 6 osôb 289 349 399 599 699 979 1.189 329 Dieťa 0-3 r. bez nároku na lôžko pri plne obsadenom počte lôžok naviac v apartmáne ZDARMA. V  cene: 7 x ubytovanie v  apartmáne • spotreba vody, elektriny a  plynu • záverečné upratovanie • delegát česky hovoriaci • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • prístelka +30,- €/týždeň – platba na mieste • detská postieľka +20,- €/týždeň – platba na mieste • uteráky +5,- €/osoba – platba na mieste • posteľná bielizeň +10,- €/osoba – platba na mieste • plážový servis +30,- €/týždeň – platba na mieste (ZDARMA v termíne do 10.06. a od 02.09. ). Povinné príplatky: registračný poplatok +10,- €/apart./týždeň (typ M), +15,- €/apart./týždeň (typ B), +20,- €/apart./týždeň (typ T) – platba na mieste.

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

apartmány ELENA**** 

OBĽÚBENÉ POLOHA: moderná klimatizovaná rezidencia sa nachádza v tichšom prostredí južnej časti Silvi Marina, vzdialená od mora cca 250 m, od centra mesta Silvi Marina cca 1 400 m. Súčasťou modernej, architektonicky zaujímavej rezidencie je recepcia, Wi-Fi na recepcii, reštaurácia, fitnes, výťah, bazén s terasou, parkovisko, záhrada, práčka. Na pláži pri rezidencii sa nachádzajú pizzérie, bary, diskotéka. Apartmány sú krásne zariadené a priestranné, majú jedno parkovacie miesto. Pes možný. Typ M p re 2-3 osoby: štúdio – dvojlôžková resp. trojlôžková miestnosť s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), č. zájazdu: 2600 

Silvi Marina

sprcha s WC, TV, trezor, klimatizácia (za poplatok), balkón. Typ B pre  4  osoby: spálňa s  manželskou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, TV, trezor, klimatizácia (za poplatok), balkón. Možnosť prístelky (za poplatok).

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 01.07.-08.07. 20.05.-27.05. 22.07.-29.07. 05.08.-12.08. 02.09.-09.09. 17.06.-24.06. 24.06.-01.07. 08.07.-15.07. 12.08.-19.08. termín pobytu 27.05.-03.06. 10.06.-17.06. 29.07.-05.08. 19.08.-26.08. 09.09.-16.09. 26.08.-02.09. 15.07.-22.07. 03.06.-10.06. typ M 2 osoby 269 349 419 549 589 629 769 899 279 typ M 3 osoby 299 419 489 619 639 699 899 1.049 299 typ B 4 osoby 379 489 559 699 769 799 1.119 1.329 349 Dieťa 0-3 r. bez nároku na lôžko pri plne obsadenom počte lôžok naviac v apartmáne ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • bazén • 1 parkovacie miesto/apartmán • delegát česky hovoriaci • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • prístelka +30,- €/týždeň – platba na mieste • detská postieľka +20,- €/týždeň – platba na mieste • uteráky +5,- €/osoba – platba na mieste • posteľná bielizeň +10,- €/osoba – platba na mieste • klimatizácia +30,- €/apartmán/týždeň – platba na mieste • plážový servis +30,- €/týždeň – platba na mieste (ZDARMA v termíne do 10.06. a od 02.09. ). Povinné príplatky: registračný poplatok +10,- €/apartmán/týždeň (typ M), +15,- €/apartmán/týždeň (typ B) – platba na mieste.

www.pegastour.sk

Silvi Marina

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

taliansko

31


hotel ARAGONESE*** 

Ischia

OBĽÚBENÉ

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

hotel GIARDINO DELLE NINFE E LA FENICE*** 

FIRST MINUTE až

hotel CESOTTA*** 

IZBY: pekne zariadené dvojlôžkové izby so  sprchou s  WC, telefón, TV, väčšina izieb má balkón alebo terasu. Možnosť izieb s výhľadom na  bazén resp. s  panoramatickým výhľadom (za príplatok). Možnosť jednej resp. dvoch prísteliek. STRAVA: v  hotelovej reštaurácii formou polpenzie, raňajky – kontinentálne a večere – servírované. VZDIALENOSŤ: od mora: 450 m od centra: 400 m  bus. zast.: 100 m

č. zájazdu: 7000 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 01.07.-08.07. 27.05.-03.06. 26.08.-02.09. 08.07.-15.07. 12.08.-19.08. 03.06.-10.06. 02.09.-09.09. 24.06.-01.07. termín pobytu 20.05.-27.05. 15.07.-22.07. 19.08.-26.08. 10.06.-17.06. 09.09.-16.09. 22.07.-29.07. 17.06.-24.06. osoba – základné lôžko 259 269 269 299 469 299 dospelá osoba – prístelka 199 219 219 239 379 249 1. dieťa 2-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 2-12 r. – prístelka 129 139 139 149 239 159 V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • uvítací koktail • bazén • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +56,- €/týždeň • výhľad na bazén/panoramatický výhľad +14,- €/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 2,- €/osoba nad 18 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

VÝBORNÉ SLUŽBY

Ischia

POLOHA: veľmi pekný hotel sa nachádza v zálive Cartaromana priamo oproti Aragonskému hradu. Svojou polohou nad morom umožňuje hosťom využiť vstup cez  hotelové záhrady priamo na mólo, ktoré je vybavené slnečníkmi a ležadlami (za povinný poplatok). Hotel pozostáva z hlavnej budovy a z budovy La Fenice, kde sa nachádzajú izby Superior. SLUŽBY A  VYBAVENIE HOTELA: recepcia, klimatizované spoločenské haly, bar, terasy,

ZĽAVA 20 %

POLOHA: príjemný rodinný hotel sa nachádza neďaleko Aragonského hradu a neďaleko mora. Z  hotela sú dostupné mnohé pláže – napr. pláž v Ponte s krásnym výhľadom na ostrov a na Aragonský hrad alebo pláž Cartaromana s vyvierajúcimi termálnymi prameňmi. SLUŽBY A VYBAVENIE HOTELA: recepcia, bar, reštaurácia, panoramatická slnečná terasa, vonkajší termálny bazén s terasou so slnečníkmi a ležadlami, spoločenská miestnosť s TV, Wi-Fi v spoločenských priestoroch.

reštaurácia s priestrannou panoramatickou terasou, záhrada so slnečníkmi a ležadlami, hotelová pláž, menšie bazény s termálnou vodou s vysokým obsahom síry a železa umiestnené priamo v záhrade, masážne kaskády, centrum krásy (za poplatok), parkovisko. IZBY: veľmi pekne rekonštruované dvojlôžkové izby so  sprchou s  WC, TV, telefón, klimatizácia, fén, trezor, Wi-Fi (za poplatok). Všetky izby s balkónom resp. terasou. Bočný

výhľad na more (za príplatok), izby Superior s priamym výhľadom na more (za príplatok). Možnosť jednej prístelky. STRAVA: v  hotelovej reštaurácii formou polpenzie resp. plnej penzie, raňajky – bufet a večere servírované – výber z menu. VZDIALENOSŤ: od mora: pri mori od centra: 1500 m bus. zast.: pri hoteli

č. zájazdu: 7010 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 10.06.-17.06. 26.08.-02.09. 08.07.-15.07. 12.08.-19.08. 27.05.-03.06. 17.06.-24.06. 02.09.-09.09. 15.07.-22.07. termín pobytu 20.05.-27.05. 19.08.-26.08. 03.06.-10.06. 24.06.-01.07. 09.09.-16.09. 22.07.-29.07. 01.07.-08.07. osoba – základné lôžko 359 489 469 469 819 469 dospelá osoba – prístelka 289 399 379 379 659 379 dieťa 2-7 r. – prístelka 179 249 239 239 399 239 dieťa 7-12 r. – prístelka 249 339 329 329 569 329 V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • uvítací koktail • klimatizácia • menšie bazény s termálnou vodou • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba s výhľadom do záhrady +189,- €/týždeň • izba Superior s priamym výhľadom na more +196,- €/osoba/týždeň • bočný výhľad na more +56,- €/osoba/týždeň • obedy +182,- €/osoba/ týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 2,- €/osoba nad 18 rokov/noc – platba na mieste • plážový servis +35,- €/osoba/týždeň, +70,- €/osoba/týždeň (v termíne od 29.07. do 02.09.) – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

do

DOBRÁ POLOHA

Forio

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

POLOHA: hotel je situovaný na tichšom mieste pri malebnej piesočnatej pláži San Francesco, na ktorú sa dostanete cez hotelovú záhradu. Hotel tvorí budova s recepciou, reštauráciou a  spoločenskou miestnosťou a budova s hotelovými izbami. Výhodou hotela je priamy vstup na pláž priamo z objektu. SLUŽBY A  VYBAVENIE HOTELA: recepcia, klimatizovaná reštaurácia, bar, spoločenská miestnosť s  TV, vonkajší minerálny bazén, vnútorný termálny bazén (33°C) s hydromasá-

žou (za poplatok). IZBY: jednoducho zariadené dvojlôžkové izby so sprchou s  WC, telefón, TV, Wi-Fi, balkón resp. terasa. Možnosť jednej prístelky. STRAVA : formou polpenzie; raňajky – kontinentálne rozšírené, večere – výber z menu a zeleninový šalát. VZDIALENOSŤ: od mora: 50 m od centra: 1 500 m  bus. zast.: 150 m

č. zájazdu: 7020 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 27.05.-03.06. 24.06.-01.07. 22.07.-29.07. 03.06.-10.06. 01.07.-08.07. 26.08.-02.09. 12.08.-19.08. 19.08.-26.08. termín pobytu 20.05.-27.05. 10.06.-17.06. 08.07.-15.07. 02.09.-09.09. 17.06.-24.06. 15.07.-22.07. 09.09.-16.09. osoba – základné lôžko 279 389 389 389 659 489 dospelá osoba – prístelka 219 299 299 299 529 399 dieťa 2-12 r. – prístelka 189 269 269 269 459 349 V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • uvítací koktail • bazén • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +63,- €/týždeň. Povinný príplatok: pobytová taxa 2,- €/osoba nad 18 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

32

taliansky termálny ostrov ischia

www.pegastour.sk


hotel ALBATROS*** SUPERIOR 

IDEÁLNA POLOHA POLOHA: veľmi pekný hotel v typickom stredomorskom štýle sa nachádza v slnečnej časti ostrova pri promenáde, ktorá vedie od centra Foria k pláži Citara a k Poseidonovým záhradám, kam sa dostanete pohodlnou prechádzkou. SLUŽBY A VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia s klimatizáciou a s výhľadom na more, bar, vonkajší snack bar, Wi-Fi v spoločných priestoroch, TV miestnosť, dva bazény s minerálnou a termálnou vodou a hydromasážou, záhrada so slnečníkmi a ležadlami, parkovisko. IZBY: krásne klimatizované dvojlôžkové izby so  sprchou

s WC, TV, telefón, trezor, fén. Všetky izby majú terasu alebo balkón s výhľadom na more. Možnosť izieb Superior pri bazéne (za príplatok), izby Štandard sú v budove s recepciou. Možnosť jednej resp. dvoch prísteliek. STRAVA: v  hotelovej reštaurácii formou polpenzie resp. plnej penzie, raňajky – bufet, večere – výber z menu a zeleninový bufet. VZDIALENOSŤ: od mora: 20 m  od pláže: 200 m od centra: 1000 m  bus zast.: priamo pri hoteli

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

č. zájazdu: 7030 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 26.08.-02.09. 27.05.-03.06. 17.06.-24.06. 08.07.-15.07. 12.08.-19.08. 02.09.-09.09. termín pobytu 20.05.-27.05. 03.06.-10.06. 24.06.-01.07. 15.07.-22.07. 19.08.-26.08. 09.09.-16.09. 10.06.-17.06. 01.07.-08.07. 22.07.-29.07. osoba – základné lôžko 349 369 539 579 819 539 dospelá osoba – prístelka 279 299 429 469 659 429 1. dieťa 2-12 r. – prístelka ZDARMA 189 189 189 399 189 2. dieťa 2-12 r. – prístelka 179 199 269 289 399 269 V  cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • uvítací koktail • klimatizácia • bazén • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +189,- €/týždeň • izba Superior +84,- €/osoba/týždeň • obedy +161,- €/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 3,- €/osoba nad 18 rokov/noc – platba na mieste • gala večera +35,- €/osoba (v termíne 12.08.-19.08.) – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

do

hotel MEDITERRANEO**** a depandansy*** 

PREKRÁSNA ZÁHRADA POLOHA: hotelový komplex sa nachádza v kľudnej časti mesta Forio, v nádhernej rozľahlej záhrade plnej vzácnych exotických a subtropických rastlín. K pláži Citara a k známemu termálnemu parku, Poseidonove záhrady, sa dostanete príjemnou prechádzkou alebo môžete využiť k odvozu na pláž hotelový shuttle bus v hlavnej sezóne zdarma. SLUŽBY A VYBAVENIE HOTELA A DEPANDANSOV: recepcia, vstupná hala, veľká klimatizovaná reštaurácia, Wi-Fi na recepcii, rozľahlá záhrada, vlastné termálne kúpele, dva vonkajšie bazény s termálnou vodou, vnútorný

bazén s termálnou vodou, Kneipp bazén (bazény majú rozdielnu teplotu od 28°C do 38°C), sauna, rozľahlá slnečná terasa s ležadlami a slnečníkmi, záhradný bar, parkovisko. Jedenkrát týždenne galavečer so živou hudbou. UBYTOVANIE V HOTELI: veľmi pekné dvojlôžkové izby s  klimatizáciou (za  príplatok) so sprchou s WC, fén, väčšina s balkónom resp. s terasou, telefón, TV. Možnosť izieb Superior s klimatizáciou (za príplatok) vo viacerých budovách v záhrade v blízkosti bazénov. Možnosť jednej resp. dvoch prísteliek. UBYTOVANIE V DEPANDANSOCH: dvojlôžkové

č. zájazdu: 7040 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 17.06.-24.06. 20.05.-27.05. 26.08.-02.09. 15.07.-22.07. 12.08.-19.08. 24.06.-01.07. 27.05.-03.06. 02.09.-09.09. termín pobytu 22.07.-29.07. 19.08.-26.08. 01.07.-08.07. 03.06.-10.06. 09.09.-16.09. 08.07.-15.07. 10.06.-17.06. osoba – základné lôžko 389 389 389 529 389 dospelá osoba – prístelka 299 299 299 419 299 dieťa 2-12 r. – prístelka 229 229 229 319 229 Cena v tabuľke je cena pobytu v depandansoch. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • uvítací koktail • bazén • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • hotelové ubytovanie +98,-/osoba/týždeň • jednolôžková izba +119,- €/týždeň • obedy +119,- €/osoba/týždeň • izba Superior s klimatizáciou +70,- €/osoba/týždeň • klimatizácia v hlavnej budove +28,- €/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 3,- €/osoba nad 18 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

hotel PARK VICTORIA*** 

č. zájazdu: 7050 

40° C), parkovisko. IZBY: dvojlôžkové izby so sprchou s WC, klimatizácia v určených časových intervaloch, TV so satelitom, telefón, väčšina izieb má balkón resp. terasu (za príplatok). Možnosť jednej prístelky. STRAVA: v hotelovej reštaurácii formou polpenzie resp. plnej penzie; raňajky – bufet, večere – výber z menu a zeleninový bufet. VZDIALENOSŤ: od pláže: 200 m od centra: 600 m bus zast.: 250 m

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 24.06.-01.07. 27.05.-03.06. 26.08.-02.09. 22.07.-29.07. 01.07.-08.07. 03.06.-10.06. 02.09.-09.09. 12.08.-19.08. termín pobytu 20.05.-27.05. 08.07.-15.07. 10.06.-17.06. 09.09.-16.09. 19.08.-26.08. 15.07.-22.07. 17.06.-24.06. osoba – základné lôžko 289 339 339 429 339 dospelá osoba – prístelka 239 269 269 339 269 dieťa 2-11 r. – prístelka 179 199 199 259 199 V  cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • uvítací koktail • klimatizácia • bazén • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +56,- €/týždeň • obedy +98,- €/osoba/týždeň • balkón resp. terasa +56,- €/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 2,- €/osoba nad 18 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

www.pegastour.sk

Forio

izby so sprchou s WC, väčšina s balkónom resp. s terasou, TV, vo viacerých budovách v záhrade do cca 250 m od bazénov, výnimočne za komplexom do cca 800 m od bazénov. Možnosť jednej resp. dvoch prísteliek. Klienti ubytovaní v depandansoch, hoci sú nižšej kategórie ako hotel, môžu využívať všetky služby hotela Mediterraneo. STRAVA: v hotelovej reštaurácii formou polpenzie resp. plnej penzie, raňajky – bufet, večere – výber z viacchodového menu a šalátový bufet. VZDIALENOSŤ: od mora: 1 000 m od centra: 1 500 mbus zast.: pri hoteli

OBĽÚBENÉ POLOHA: hotel tvorí niekoľko budov, ktoré sú obklopené anglickou záhradou. Hotel sa nachádza neďaleko historického centra mesta Forio, cca 200 m od mora a cca 15 min chôdze od pláže Cava dell´Isola a neďaleko Poseidonových záhrad. SLUŽBY A  VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, bar, Wi-Fi na recepcii, priestranná slnečná terasa, vonkajší nefiltrovaný termálny bazén (30° C), vnútorný termálny bazén (36-

Forio

Forio

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

taliansky termálny ostrov ischia

33


hotel BAIA DELLE SIRENE*** 

IDEÁLNA POLOHA

Forio

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

hotel SAN NICOLA*** 

FIRST MINUTE až

do

VZDIALENOSŤ: od mora: pri mori od centra: 900 m bus zast.: 350 m

do č. zájazdu: 7060 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 01.07.-08.07. 27.05.-03.06. 12.08.-19.08. 02.09.-09.09. 08.07.-15.07. 03.06.-10.06. 19.08.-26.08. 24.06.-01.07. termín pobytu 20.05.-27.05. 09.09.-16.09. 15.07.-22.07. 10.06.-17.06. 26.08.-02.09. 22.07.-29.07. 17.06.-24.06. osoba – základné lôžko 299 419 419 469 699 579 osoba – prístelka 149 199 199 239 359 289 V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • uvítací koktail • nápoj k večeri (voda, víno) • klimatizácia • bazén • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +91,- €/týždeň • výhľad na more +98,- €/izba/týždeň • obedy +98,- €/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 2,- €/osoba nad 18 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

NOVINKA POLOHA: hotel sa nachádza v peknej a pokojnej zóne, obklopený záhradou plnou olivovníkov, pínií a paliem. Zo záhrady sa dajú obdivovať krásne západy slnka. Hotel je situovaný len pár minút jazdy autobusom od piesočnatej pláže Citara a Poseidonových záhrad, neďaleko od zálivu Sorgeto s  teplými termálnymi prameňmi. SLUŽBY A  VYBAVENIE HOTELA: recepcia, spoločenská hala, reštaurácia, Wi-Fi v  spoločenských priestoroch, vnútorný termálny bazén s  hydromasážnymi tryskami, turecký

kúpeľ, vonkajší termálny bazén, priestranná slnečná terasa, parkovisko. IZBY: dvojlôžkové izby zariadené v  stredomorskom štýle so sprchou s WC, telefón, fén, klimatizácia, balkón resp. terasa. Možnosť jednej resp. dvoch prísteliek. STRAVA : formou polpenzie; raňajky – bufet, večere servírované – výber z menu. VZDIALENOSŤ: od mora: 1 400 m od centra: 150 m bus zast.: 150 m

č. zájazdu: 7070 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 17.06.-24.06. 20.05.-27.05. 26.08.-02.09. 15.07.-22.07. 12.08.-19.08. 24.06.-01.07. 27.05.-03.06. 02.09.-09.09. termín pobytu 22.07.-29.07. 19.08.-26.08. 01.07.-08.07. 03.06.-10.06. 09.09.-16.09. 08.07.-15.07. 10.06.-17.06. osoba – základné lôžko 399 399 399 699 399 dospelá osoba – prístelka 329 329 329 559 329 dieťa 2-7 r. – prístelka 199 199 199 349 199 V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • uvítací koktail • klimatizácia • bazén • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +98,- €/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 2,- €/osoba nad 18 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

Forio Panza

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

34

kón resp. terasa. Možnosť izieb s výhľadom na more (za príplatok). Možnosť jednej resp. dvoch prísteliek. STRAVA: v hotelovej reštaurácii formou polpenzie resp. plnej penzie; raňajky – sladký bufet, večere servírované – výber z  menu. K večeri je v cene nápoj (voda, víno).

Forio Panza

ZĽAVA 20 %

hotel LA GINESTRA*** 

POLOHA: hotel sa nachádza priamo na promenáde, vedúcej od pláže Citara až do centra mesta. Hotel má priamy zostup na piesočnú pláž Cava dell´Isola. SLUŽBY A  VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, 2 vonkajšie minerálne bazény, 1  vonkajší hydrotermálny bazén, ležadlá, slnečníky, solárne terasy, bar, spoločenská miestnosť s TV, Wi-Fi na recepcii, parkovisko. IZBY: dvojlôžkové izby so sprchou s WC, telefón, trezor, minibar, TV, klimatizácia, bal-

do

taliansky termálny ostrov ischia

OBĽÚBENÉ POLOHA: veľmi pekný hotel sa nachádza na panoramatickom mieste neďaleko horúcich termálnych prameňov Sorgeto a zároveň priamo v centre mestečka Panza. K pláži Citara s Poseidonovými záhradami, k plážam v mestečku Sant Angelo a nad zátoku prameňov Sorgeto môžete využiť hotelový shuttle bus zdarma. SLUŽBY A  VYBAVENIE HOTELA: recepcia so  spoločenskou miestnosťou, reštaurácia, bar, panoramatická terasa s ležadlami a slnečníkmi, vonkajší termálny bazén (30 – 36° C),

výťah, Wi-Fi v spoločenských priestoroch. IZBY: dvojlôžkové izby so  sprchou s  WC, klimatizácia, TV, fén. Niektoré izby majú balkón resp. terasu. Možnosť izieb s  výhľadom na more (za príplatok). Možnosť jednej prístelky. STRAVA: v hotelovej reštaurácií formou polpenzie resp. plnej penzie; raňajky – bufet, večere – výber z menu a šalátový bufet. VZDIALENOSŤ: od mora: 800 m od centra: 200 m bus zast.: pri hoteli

č. zájazdu: 7080 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 20.05.-27.05. 26.08.-02.09. 08.07.-15.07. 17.06.-24.06. 12.08.-19.08. 27.05.-03.06. 02.09.-09.09. 15.07.-22.07. 24.06.-01.07. termín pobytu 19.08.-26.08. 03.06.-10.06. 09.09.-16.09. 22.07.-29.07. 01.07.-08.07. 10.06.-17.06. osoba – základné lôžko 339 339 389 559 389 dospelá osoba – prístelka 269 269 299 449 299 dieťa 2-12 r. – prístelka 199 199 229 339 229 V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • uvítací kokteil • bazén • klimatizácia • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • výhľad na more +56,- € /osoba/týždeň • jednolôžková izba +98,- €/týždeň • obedy +98,- €/osoba/ týždeň. Povinný príplatok: pobytová taxa 2,- €/osoba nad 18 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

www.pegastour.sk


CHORVÁTSKO V

VI VII VIII IX

ZAGREB

X C vzduch

0

21 24 28 27 24 19 17 21 22 24 21 18

0

Poreč KRK

C voda

Crikvenica

CRES RAB

PAG

Rozloha: Počet obyvateľov: Hlavné mesto: Mena: Jazyk:

Petrčane

56 610 km2 4 500 000 Zagreb HRK – chorvátska kuna chorvátčina

Zadar

V Vodice Šibenik Brodarica Trogir Kaštel Grebaštica Omiš Primošten Split

MURTER

VI VII VIII IX

X

22 25 29 28 25 20 18 22 23 25 22 19

Mala Luka

C vzduch

0

C voda

0

BRAČ HVAR KORČULA

  DOPRAVA VLASTNÝM AUTOM

Pri individuálnej doprave je nástup a ukončenie pobytu v sobotu, v niektorých hoteloch a apartmánoch je nástup možný v ľubovoľný deň a na ľubovoľnú dĺžku pobytu.

  AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Na Istriu, Kvarner a pobrežie severnej a strednej Dalmácie premávajú klimatizované autobusy (klimatizácia, video, bufet s možnosťou zakúpenia nápojov). Z Bratislavy je trasa dlhá cca 610 km (Poreč, Crikvenica), cca 690 km (Zadar), cca 750 km (Vodice), cca 900 km (Omišská riviéra). Plánovaná trasa na Istriu a Kvarner z Bratislavy vedie cez územie Rakúska (Viedeň, Graz, Spielfeld), pokračuje cez územie Slovinska (Maribor, Ljublana, Izola, Portorož) do Chorvátska až k jednotlivým strediskám resp. z Bratislavy cez územie Maďarska (Mosonmagyaróvár, Csorna, Szombathely, Körmend), pokračuje cez územie Slovinska do Chorvátska alebo z Košíc cez územie Maďarska (Miškovec, Budapešť, Letenye) do Chorvátska diaľnicou popri Zagrebe až k jednotlivým strediskám na Istrii a Kvarneri. Plánovaná trasa z Bratislavy na pobrežie severnej a strednej Dalmácie vedie cez územie Maďarska (Mosonmagyaróvár, Csorna, Szombathely, Körmend, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Letenye resp. cez hraničný prechod Redics resp. popri meste Lendava cez územie Slovinska) do Chorvátska alebo z Košíc cez územie Maďarska (Miškovec, Budapešť, Letenye) do Chorvátska diaľnicou popri mestách Zagreb, Karlovac, Zadar, Šibenik resp. Split až k jednotlivým strediskám. Termíny uvedené v cenníkoch sú termíny ubytovania, t.j. od soboty do soboty. Autobusy premávajú vždy v piatok v popoludňajších resp. podvečerných hodinách z rôznych miest Slovenska (doprava z Bratislavy na Istriu a Kvarner trvá cca 9 hodín, na pobrežie severnej a strednej Dalmácie cca 10 – 13 hodín s pravidelnými bezpečnostnými prestávkami po cca 4 hodinách) a návrat je vždy v nedeľu dopoludnia. Termíny 10-dňových autobusových zájazdov Odchod 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. Príchod

14.07.

21.07.

28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09.

11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. 06.08. 13.08. 20.08. 27.08. 03.09. 10.09. 17.09. Cena dopravy klimatizovaným autobusom vrátane DPH na osobu Obojsmerná doprava

Jednosmerná doprava

Obojsmerná miestenka

Spojenie dvoch po sebe idúcich turnusov

Doprava bez zakúpenia ubytovania

Poreč

90,- €

70,- €

+7,- €

+20,- €

+15,- €

Crikvenica

90,- €

70,- €

+7,- €

+20,- €

+15,- €

Zadarská riviéra Zadar

94,- €

75,- €

+7,- €

+20,- €

+15,- €

Šibenická riviéra

Vodice, Šibenik-Solaris, Brodarica, Grebaštica, Primošten

94,- €

75,- €

+7,- €

+20,- €

+15,- €

SplitskoOmišská riviéra

Omiš

99,- €

80,- €

+7,- €

+20,- €

+15,- €

Oblasť

Strediská

Istria Kvarner

Obojsmerná doprava v  rozpätí dlhšom ako sú 2  týždenné turnusy za  sebou sa  považuje za  dve jednosmerné dopravy.

MOŽNOSTI NÁSTUPU A PRÍPLATKY NA OSOBU Trasa zo západného a stredného Slovenska Trasa z východného Slovenska Zeleneč, Trnava, Nitra, Bánovce Dubnica nad Váhom, Martin, Žiar n/Hronom, Humenné, Poprad, Košice, Piešťany, Nové Mesto n/Bebravou, Ilava, Považská Ružomberok, Zvolen, Banská Michalovce, Spišská Nová Bratislava Prešov nad Váhom, Trenčín Prievidza Bystrica, Žilina Liptovský Mikuláš Bystrica Vranov n/T. Ves, Levoča bez príplatku +6,- € +6,- € +9,50 € +14,- € +14,- € bez príplatku +8,- € +11,- € Povinné príplatky – pobytová taxa na 7 nocí osoba nad 18 r. 14,- €/týždeň www.pegastour.sk

dieťa 12 - 18 r. 7,- €/týždeň

dieťa 0 - 12 r. ZDARMA

chorvátsko

35


ISTRIA

Istria je najväčším polostrovom Jadranu a  zároveň najživšou a  turisticky najvyspelejšou oblasťou Chorvátska. Na  mape vyzerá ako srdce, ktoré je obmývané priezračnou vodou Jadranského mora. Geograficky má Istria jednoznačne vynikajúcu polohu, vďaka blízkej dopravnej dostupnosti patrí k obľúbeným lokalitám dovolenkárov. Návštevníci Istrie sa môžu tešiť na kvalitné turistické strediská, čisté more a starobylé mestečká a reštaurácie s jedinečnou atmosférou.

POREČ

VODICE

Možnosti výletov: PLITVICKÉ JAZERÁ, ostrovy BRIJUNI, splav rieky KUPAR, jaskyňa BAREDINE, OPATIJA, ROVINJ, PULA, LIPICA, jaskyňa POSTOJNSKA jama, TERST

ŠIBENIK

Jedno z  historicky najkrajších mestečiek Istrie sa rozprestiera uprostred západného pobrežia polostrova. Je charakteristické viacerými historickými pamiatkami, najznámejšia je Eufraziova bazilika zo 6. storočia zapísaná aj v UNESCO. Okrem bohatého historického dedičstva sa v Poreči nachádza aj adrenalínový park a akvárium mapujúce podvodný svet Jadranského mora. Pozdĺž mora a prístavu sa tiahne dlhá promenáda s  množstvom obchodíkov a  reštaurácií, ktorých návštevu si nenechajte ujsť. Historický Poreč je spojený s okolitými letoviskami pravidelnými autobusovými linkami alebo turistickým vláčikom. K najvyhľadávanejším letoviskám Poreča patrí jednoznačne Zelena Laguna.

KVARNER

Kvarner disponuje príjemnými klimatickými podmienkami, rozmanitou vegetáciou a  krásnymi štrkovými plážami s pozvoľným vstupom do mora, ideálne pre rodiny s deťmi. Ku Kvarneru patrí aj veľký počet priľahlých ostrovov.

KVARNERSKÁ RIVIÉRA

Kvarnerskú riviéru tvorí krásne pobrežie, nad ktorým sa vypínajú svahy masívu Učka. Je oblasťou, ktorá je pevne spojená s počiatkami turistického ruchu v Chorvátsku. Jej pobrežná časť je z jednej strany lemovaná Opatijskou riviérou a z druhej známymi turistickými strediskami Crikvenica, Selce, Novi Vinodolski a  Senj. Uprostred sa rozkladá veľké mesto Rijeka a  na juhu celú oblasť uzatvára národný park Paklenica, ktorý ju oddeľuje od Dalmácie.

CRIKVENICA

Crikvenica je vyhľadávané turistické stredisko, len cca 35 km od mesta Rijeka. Nachádza sa oproti ostrovu Krk a  tvoria ju priľahlé časti Jadranovo, Dramalj a  Selce, spojené s  centrom Crikvenice turistickým vláčikom alebo dlhšou pešou prechádzkou. V  obľúbenom letovisku nájdete množstvo historických pamiatok, taktiež Akvárium, kde možno vidieť výstavu morských rýb. V  meste sa nachádza veľké množstvo reštaurácií, barov, popri mori vedie krásna palmová promenáda. V letnej sezóne sa tu konajú koncerty, výstavy a  tradičné slávnosti. Mestské pláže sú z  okruhliakov alebo z drobného štrku s pozvoľným vstupom do mora, známe svojou čistotou a upravenosťou okolia.

KRKA

Ležia v širokej zátoke cca 11 km severne od Šibenika. Sú známym letoviskom s mnohými hotelmi, súkromnými vilami a  apartmánmi, kempingom a  prístavom pre  jachty a  motorové člny. V  starom meste vábia dovolenkárov viaceré reštaurácie a  kaviarne. V  konkurencii 42 letovísk získalo mesto ocenenie „Turistický kvet“ a počas leta je vo Vodiciach organizovaný bohatý kultúrny i spoločenskozábavný program – tzv. Vodické leto. Turistické komplexy na  okraji letoviska ponúkajú klientom široké možnosti športového vyžitia – tenis, basketbal, futbal, minigolf, vodné skútre, surfy a vodné lyžovanie. V širšom okolí Vodíc sa nachádzajú 3 veľké diskotéky. Pláže, lemujúce všetky okrajové časti, sú z drobného štrku s pozvoľnejším vstupom do mora. Na najväčšej pláži vo Vodiciach sa nachádza tobogán. Toto starobylé mesto sa rozprestiera v nádhernom zálive rieky Krka, priamo v srdci Dalmácie. Vďaka svojim mimoriadnym umeleckým pamiatkam je radené medzi najnavštevovanejšie mestá Dalmácie. V blízkosti sa nachádzajú aj dva najznámejšie národné parky – Slapovi Krka a národný park Kornati, ktoré patria k najkrajším v Európe.

BRODARICA

Malebné prímorské mestečko, nachádzajúce sa len cca 6 km južne od Šibenika a cca 20 km severne od Primoštenu, si získalo obľubu u turistov svojou vynikajúcou polohou a hlavne plážou z jemného štrku, s pozvoľným vstupom do mora. Tento vyhľadávaný turistický cieľ je vhodný nielen pre rodiny s deťmi, ale vzhľadom na rozširujúcu sa sieť služieb pre všetky vekové skupiny. V mestečku nájdete kostol, malý prístav, obchody, reštaurácie, pizzérie, bary. Na  pláži nechýba ani požičovňa vodných bicyklov, v mori je vodnopólové ihrisko. V reštaurácii Zlatna ribica, ktorá je jednou z najvychýrenejších reštaurácií v celej Dalmácii, sa môžete zabaviť aj pri živej hudbe. Nádherné priezračné more, čarovný pohľad na malý ostrov Krapanj – to všetko láka turistov z celej Európy.

GREBAŠTICA

Útulná, malá dedinka leží pri  malebnom úzkom zálive, cca  15 km južne od  Šibenika a  cca  10 km severne od Primoštenu. More v tejto oblasti je krištáľovo čisté, azúrovomodrej farby. Vybavené pláže s detskými ihriskami sú ideálne rovnako pre deti, ako aj pre dospelých. Nájdete tu niekoľko obchodíkov, reštauráciu, pizzériu, trh s ovocím, informačnú turistickú kanceláriu, zmenáreň. Z dedinky je priamy výhľad na protiľahlé zalesnené svahy. Prostredie je vhodné pre kľudnú dovolenku. Čaká Vás tu krásna príroda a hlavne srdeční hostitelia.

PRIMOŠTEN

Možnosti výletov: PLITVICKÉ JAZERÁ, ostrov KRK, ostrovy BRIJUNI, RIJEKA, OPATIJA, jaskyňa POSTOJNSKA jama, TERST

Čarovné staré rybárske mestečko s  neďalekými vinicami je pravou perlou Dalmácie. Patrí k  najvyhľadávanejším letoviskám Jadranu. Veľkým zážitkom je kúpanie v  mori pri  kúzelných okruhliakových plážach, prekrásna tyrkysovo-modrá farba mora a rušný večerný spoločenský život v starom meste. Nad jachtovým prístavom sa nachádzajú svetoznáme vinice Babič. Kvalitné tenisové kurty a  ďalšie možnosti športového vyžitia predurčujú toto miesto na  aktívnu dovolenku. Veľkou atrakciou je 2 km vzdialený diskoklub, ktorého kapacita je až 2000 návštevníkov.

DALMÁCIA

Možnosti výletov: PLITVICKÉ JAZERÁ, ostrovy KORNATI, SLAPOVI KRKA, rôzne lodné výlety, ZADAR, ŠIBENIK, SPLIT, DUBROVNIK

Dalmácia s  veľmi priaznivou klímou, priezračným azúrovým morom, rozsiahlymi štrkovými i  okruhliakovými plážami, lemovanými borovicovými lesmi a  vysokými pohoriami, patrí medzi najznámejšie turistické oblasti Jadranu. K Dalmácii patrí aj veľký počet priľahlých ostrovov.

ZADARSKÁ RIVIÉRA

Zadarská riviéra sa rozkladá na  najčlenitejšej časti Jadranu, s  množstvom malých zátok, ostrovov a ostrovčekov, ktoré môžete navštíviť vďaka pestrej ponuke výletov. Zadarská riviéra je známa hlavne vďaka krásnym historickým mestám, malebným turistickým letoviskám, ako aj národným parkom. Hlavné mesto Zadarskej riviéry je mesto Zadar, nazývané „malý chorvátsky Rím“ kvôli veľkému počtu kostolov a  rímskym ruinám na  zadarskom námestí Fórum. Mesto sa môže pochváliť aj unikátnym morským organom. Ubytovacie zariadenia sú sústredené predovšetkým v  severnej časti mesta, v  mestských častiach Borik s  okruhliakovou plážou a  borovicovým porastom, Puntamika a  Diklo s okruhliakovými plážami a betónovými plochami. Z mestských častí premáva do mesta pravidelná autobusová linka. Len cca 12 km severozápadne od Zadaru sa nachádza mestečko Petrčane, na okraji ktorého je vybudovaný v tichšej zóne krásny komplex hotela Pinija. V centre mestečka sa nachádzajú aj príjemné kaviarničky, taverny a reštaurácie. Pláže v Petrčane sú kamienkové, s pozvoľným vstupom do mora, vhodné aj pre deti. Spojenie z Petrčane do Zadaru je v pravidelných časových intervaloch zabezpečené autobusovými linkami alebo z hotela Pinija shuttle busmi.

ŠIBENICKÁ a TROGIRSKÁ RIVIÉRA

Pobrežie Šibenickej a Trogirskej riviéry patrí medzi najvyhľadávanejšie z dôvodu prekrásne členitého pobrežia, oproti ktorému sa  v  rôznych vzdialenostiach nachádza množstvo menších ostrovčekov. Práve v  tejto oblasti je najstabilnejšie počasie a  krásnu zelenú prírodu dopĺňa tyrkysovo-modré, priehľadné more v  najvyhľadávanejších letoviskách. Šibenická a  Trogirská riviéra sa  rozprestiera od mesta Vodice až po Trogir. Okrem krásnych letovísk sa môže popýšiť takými historicky skvostnými mestami ako sú Šibenik, Primošten a trochu južnejšie aj Trogir. Je výborným miestom pre využívanie športových aktivít, pláže sú na celej riviére z drobného štrku.

36

PRIMOŠTEN

chorvátsko

SPLITSKO-OMIŠSKÁ RIVIÉRA

Pobrežie Splitsko-Omišskej riviéry, rozkladajúce sa  medzi Splitom a  Makarskou riviérou, je dlhé niekoľko desiatok kilometrov. Je preslávené prekrásnymi plážami, či už typicky pieskovými alebo plážami z  drobného štrku. Na  plážach sa  nachádza množstvo pínií a  krásnych tamarisov, ktoré poskytujú počas horúcich letných dní možnosť posedenia v tieni. Najväčším mestom je Omiš. Pozdĺž celého pobrežia riviéry popri magistrále nájdete čarovné mestečká a  tiež malé rybárske dedinky, ktoré si zachovali svoju osobitosť a ktoré sú v súčasnosti doplnené moderne vybavenými hotelmi, penziónmi, vilami a apartmánmi. Nad Omišskou riviérou sa vypína krásne skalnaté pohorie Mosor.

OMIŠ

V  stredoveku nedobytné hniezdo omišských pirátov je  dnes vyhľadávané turistické stredisko. Je situované uprostred nádhernej riviéry, v  samom srdci Dalmácie. Nad  mestom sa  týči pevnosť z  antických čias, Fortica. V  Omiši nájdete staré mesto s  typickými úzkymi uličkami, lemované pôvodnými kamennými budovami s množstvom obchodíkov, barov, reštaurácií, pizzérií a diskotékou. V  novšej časti mesta vás víta čulý turistický ruch, taktiež množstvo obchodov, promenád, bistier, klasické trhovisko a rušný večerný život, atmosféru ktorého dotvára krásna doména skalných útesov a údolie rieky. Rieka Cetina, ktorá si práve tu, bezprostredne za mestom, prerazila cestu impozantným horským masívom a veľkolepým kaňonom, vteká do mora, urobila spolu s prekrásnou piesočnatou plážou túto časť jadranského pobrežia výnimočnou a ojedinelou. Mesto Omiš je každoročne počas leta centrom veľkého množstva kultúrnych podujatí. Vzhľadom na špecifický ráz krajiny v Omiši a okolí, väčšina ubytovacích kapacít sa nachádza vo svahu.

Možnosti výletov: splav rieky CETINA, rafting na rieke CETINA, SPLIT, ostrovy HVAR a BRAČ, DUBROVNIK, MEDJUGORJE www.pegastour.sk


ZELENA LAGUNA  Poreč N ajnavštevovanejším a najlepšie vybaveným letoviskom Istrie v oblasti Poreču je Zelena Laguna. Ponúka bohatý výber dovolenkových zariadení rôznych kategórií, rozmanité pláže, od prírodných s trávnatými plochami na slnenie, cez pláže z drobného štrku a okruhliakov po pláže s betónovými plochami a terasami. Prednosťou tohto letoviska je tiež krásna zeleň, množstvo pínií a kvetinová výzdoba. Jednotlivé hotely sú umiestnené v zelených parkoch s miernymi prevýšeniami a krásnym panoramatickým výhľadom na more a okolie. Do historického centra Poreču, vzdialeného cca 5 km, sa dostanete pohodlne nielen autobusom alebo turistickým vláčikom, ale obľúbená je aj doprava bicyklom

ALL INCLUSIVE

po vyznačených cyklotrasách. Krásne cyklotrasy spájajú Zelenu Lagunu aj s okolitými letoviskami ako Plava Laguna a Materada. Pre milovníkov športov sú v letovisku k dispozícií športoviská pre tenis, stolný tenis, minigolf, basketbal, futbal, squash, jazdu na koni a výborné podmienky pre vodné lyžovanie, plachtenie, windsurfing, kanoistiku, potápanie, jazda na vodnom banáne, vodný skúter. Hotely s  all inclusive službami majú využívanie väčšiny týchto športovísk zahrnuté aj v cene ubytovania. Prednosťou tejto oblasti je možnosť návštevy viacerých aquaparkov, najbližší a najmodernejší aquapark AQUACOLORS Poreč ponúka viacero prekvapení a jedinečných atrakcií.

hotel ZORNA*** 

VÝBORNÁ POLOHA

POLOHA: hotel ZORNA je situovaný v letovisku Zelena Laguna, obklopený stredomorskou vegetáciou, len cca 50 m od kamienkovej pláže s trávnatými a upravenými plochami na slnenie. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, klimatizovaná reštaurácia, aperitív bar, Wi-Fi, zmenáreň, trezor na recepcii (za poplatok), TV miestnosť, vonkajší bazén so sladkou vodou, ležadlami a slnečníkmi. Hostia majú k dispozícií aj službu odnosu batožiny do izby. V blízkosti hotela sa nachádzajú reštaurácie, bary, obchodíky, hotel má k dispozícii parkovanie (za poplatok). Súčasťou služieb hotela, ktoré sú zahrnuté v cene, je časovo limitované využívanie športovísk na tenis, stolný tenis, minigolf, squash, petanque, bicykle a hotelových hier ako biliard, šípky a pod. K službám hotela patria tiež animácie pre deti vo veku 4-12 rokov, mini disco, mini klub s tvorivými dielňami, hrami, športovými aktivitami a taktiež animácie pre dospelých.

Večerný program so živou hudbou, organizované športové turnaje. IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky, sprcha s WC, fén, TV so satelitom, telefón, Wi-Fi, chladnička (za poplatok). Väčšina izieb je orientovaná na morskú stranu a má francúzsky balkón. STRAVA: all inclusive – raňajky, obedy a večere formou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov (džús, cola, voda, pivo, víno) miestnej produkcie zo samoobslužných automatov v reštaurácii hotela, nealkoholické a alkoholické nápoje sú k dispozícii aj v bare od 08.00 do 23.00 hod., snack je k dispozícii v bare od 16.30 do 17.30 hod. a od 22.00 do 23.00 hod. Raz do týždňa tematická večera. NAŠA MIENKA: vyhľadávaný hotel s výbornou polohou a službami all inclusive.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 24.06.-01.07. 05.08.-12.08. 15.07.-22.07. 10.06.-17.06. 19.08.-26.08. 26.08.-02.09. 02.09.-09.09. 09.09.-16.09. 29.07.-05.08. 01.07.-08.07. termín pobytu 03.06.-10.06. 12.08.-19.08. 22.07.-29.07. 17.06.-24.06. 08.07.-15.07. dospelá osoba - základné lôžko 399 459 579 599 699 629 539 479 419 329 dieťa 0-7 r. - základné lôžko 179 219 269 289 349 299 249 219 189 139 dieťa 7-14 r. - základné lôžko 279 319 399 419 499 429 359 319 289 219 dospelá osoba - prístelka 299 359 459 479 569 489 419 379 329 259 dieťa 0-14 r. - prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA V cene: 7 x ubytovanie • 7 x all inclusive • klimatizácia • animácie (do 08.09.) • bazén • prenájom vybraných športovísk • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • jednolôžková izba +84,- €/týždeň k cene dospelej osoby na základnom lôžku • parkovanie +1,- €/deň/auto – platba na mieste • detská postieľka +5,- €/deň – platba na mieste • chladnička +3,- €/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35). Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba. č. zájazdu: 5000 

NÁPOJE A SNACK V CENE

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

hotel LAGUNA GRAN VISTA*** 

POLOHA: hotel LAGUNA GRAN VISTA je situ- a bicykle. K službám hotela patria tiež animá- telefón, Wi-Fi, chladnička (za poplatok), balovaný v stredisku Zelena Laguna, má krásny cie, prebiehajúce vo  vedľajšom hoteli Plavi: kón orientovaný na morskú stranu. panoramatický výhľad na more a do parku, pre deti vo veku 4-12 rokov, mini disco, mini STRAVA: polpenzia – formou bohatých švédje obklopený stredomorskou vegetáciou. klub s tvorivými dielňami, hrami, športovými skych stolov, uvítací nápoj a nápoje k večeri Štrkovo – kamenistá pláž sa nachádza pod ho- aktivitami a taktiež animácie pre dospelých, zo samoobslužných automatov (voda, džús, večerný program so  živou hudbou, organi- víno, pivo). V poludňajších hodinách malé obtelom a je vzdialená len cca 100 m. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, klimatizo- zované športové turnaje. V  blízkosti hotela čerstvenie (snack, koláč, sendvič) v hotelovom vaná reštaurácia, aperitív bar, TV miestnosť, sa nachádzajú reštaurácie, bary, obchodíky, bare. Raz do týždňa tematická večera. Wi-Fi, zmenáreň, trezor na  recepcii (za  po- hotel má k dispozícii parkovanie (za poplatok). NAŠA MIENKA: vyhľadávaný hotel v  krásplatok), vonkajší bazén so  sladkou vodou, IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s mož- nom prostredí s kvalitnými službami, vhodný ležadlami a slnečníkmi, detský bazén. Hostia nosťou jednej prístelky (možnosť ubytovania aj pre  klientov obľubujúcich aktívne strávenú majú k  dispozícií službu odnosu batožiny dvoch detí), sprcha s WC, fén, TV so satelitom, dovolenku. do izby. Moderný von- č. zájazdu: 5010  cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 24.06.-01.07. kajší vzhľad hotela je 22.07.-29.07. 01.07.-08.07. architektonicky zapra29.07.-05.08. 12.08.-19.08. 19.08.-26.08. 26.08.-02.09. 02.09.-09.09. 09.09.-16.09. termín pobytu 03.06.-10.06. 10.06.-17.06. 17.06.-24.06. 08.07.-15.07. 05.08.-12.08. covaný s  vnútornými 15.07.-22.07. 369 419 389 499 549 519 479 399 369 289 štýlovými krásnymi dospelá osoba – základné lôžko dieťa 0-7 r. – základné lôžko 179 199 189 249 279 259 239 199 179 139 priestormi, prepoje- dieťa 7-18 r. – základné lôžko 289 329 299 399 439 419 389 319 289 229 289 329 299 399 439 419 389 319 289 229 nými schodmi. Hotel dospelá osoba – prístelka 1. dieťa 0-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ponúka (za poplatok) 1. dieťa 12-14 r. – prístelka 179 199 189 249 279 259 239 199 179 139 využívanie športovísk 2. dieťa 0-12 r. – bez lôžka s polp. ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA na tenis, stolný tenis, UPOZORNENIE: Zľava na dieťa je rozlišovaná podľa presného dátumu narodenia, vždy 1. dieťa je dieťa staršie. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia s nápojmi • poludňajší snack • klimatizácia • animácie (do 01.09.) • bazén • delegát • DPH. minigolf, futbal, bas- Možné príplatky: cestovné poistenie +2,-  €/osoba/deň •  doprava autobusom (viď str.  35) •  jednolôžková izba +35,-  €/týždeň k  cene dospelej osoby lôžku • parkovanie +1,- €/deň/auto – platba na mieste • detská postieľka +5,- €/deň – platba na mieste • chladnička +3,- €/deň – platba na mieste. ketbal, vodné športy na základnom Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35)

www.pegastour.sk

Poreč

Poreč

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

chorvátsko

37


hotel DELFIN** 

VÝBORNÁ POLOHA

Poreč POLOHA: rozsiahly hotel DELFIN sa nachádza na  zalesnenom polostrove Zelenej Laguny, v  krásnom prostredí, cca 100 m od  pláže. Pred hotelom v  záhrade je umiestnený bazén s morskou vodou. Pri kamienkovej pláži s  upravenými plochami sú veľké trávnaté záhrady so stromami na slnenie a pre deti je k dispozícii veľký tobogán. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, klimatizovaná reštaurácia, aperitív bar, výťahy, Wi-Fi v  priestoroch recepcie, internetový kútik (za  poplatok), vonkajší bazén s  morskou vodou, ležadlami a  slnečníkmi, bar pri  bazéne, tanečná terasa, TV miestnosť, obchod so suvenírmi a tlačou, kaderníctvo, masáže, zmenáreň, trezor v zmenárni (za poplatok), konferenčná miestnosť. V blízkosti hotela sa nachádzajú reštaurácie, bary, obchodíky, parkovanie (za poplatok). Pre milovníkov športov sú v letovisku (za poplatok) k dispozícií športoviská pre tenis, stolný tenis, minigolf, basketbal, futbal, squash, jazdu na koni a výborné podmienky pre vodné lyžovanie, plachtenie,

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

OBĽÚBENÉ

windsurfing, kanoistiku, potápanie, jazdu na vodnom banáne, vodný skúter. K službám hotela patria tiež animácie pre deti vo veku 4-12 rokov, mini disco, mini klub s tvorivými dielňami, hrami, športovými aktivitami a taktiež animácie pre dospelých, večerný program so živou hudbou, organizované športové turnaje. Pes možný (za poplatok). IZBY: priestorovo menšie štandardné dvojlôžkové izby s  manželskou posteľou alebo priestorovo menšie dvojlôžkové izby s oddelenými dvomi lôžkami s  možnosťou jednej prístelky, vhodnej pre  dieťa do  14 rokov. Pre  štvorčlenné rodiny je možná Rodinná izba s balkónom – dve dvojlôžkové izby prepojené vnútornými dverami (na  vyžiadanie – za príplatok). Všetky izby majú sprchu s WC, telefón, balkón (za  príplatok) alebo balkón s orientáciou na morskú stranu (za príplatok). STRAVA: polpenzia resp. plná penzia – formou bohatých švédskych stolov. NAŠA MIENKA: jeden z  najobľúbenejších hotelov má výborné ceny a vynikajúcu polohu.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 08.07.-15.07. 03.06.-10.06. 15.07.-22.07. 05.08.-12.08. 19.08.-26.08. 26.08.-02.09. 02.09.-09.09. 09.09.-16.09. termín pobytu 10.06.-17.06. 24.06.-01.07. 01.07.-08.07. 22.07.-29.07. 12.08.-19.08. 17.06.-24.06. 29.07.-05.08. dospelá osoba – základné lôžko 249 319 329 359 329 319 299 229 199 dieťa 0-7 r. – základné lôžko 129 159 169 179 169 159 149 119 99 dieťa 7-18 r. – základné lôžko 199 249 269 289 269 249 239 179 159 dospelá osoba – prístelka 199 249 269 289 269 249 239 179 159 dieťa 0-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA dieťa 12-14 r. – prístelka 129 159 169 179 169 159 149 119 99 V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • animácie (do 01.09.) • bazén • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • jednolôžková izba +77,- €/týždeň k cene dospelej osoby na základnom lôžku • obedy +56,- €/osoba/týždeň • balkón +21,- €/platiaca osoba/týždeň • balkón s orientáciou na morskú stranu +42,- €/platiaca osoba/týždeň • parkovanie +1,- €/deň/auto – platba na mieste • detská postieľka +5,- €/deň – platba na mieste • pes +8,- €/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35). Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba. č. zájazdu: 5020 

hotel LAGUNA ALBATROS**** 

ALL INCLUSIVE

Poreč

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

POLOHA: moderný hotel ALBATROS sa nachádza v letovisku Zelena Laguna, len cca 150 m od pláže z drobného štrku, upravených a trávnatých plôch na slnenie. Výhodou je blízkosť športovísk, obchodov, kaviarní a barov. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, klimatizovaná reštaurácia, výťah, Wi-Fi, snack reštaurácia s terasou, aperitív bar s terasou, obchod so suvenírmi, zmenáreň, detské ihrisko, 2 vonkajšie bazény so sladkou vodou a detský bazén, terasa na opaľovanie s ležadlami a slnečníkmi, pódium pre animácie a zábavu, terasa na večerný program, fitnes. Súčasťou služieb hotela, ktoré sú zahrnuté v cene, je časovo limitované využívanie športovísk na tenis, stolný tenis, minigolf, squash, petanque, bicykle a hotelových hier ako biliard, šípky a pod. K službám hotela patria tiež animácie pre deti vo veku 4-12 rokov, mini disco, mini klub s tvorivými dielňami, hrami, športovými aktivitami a taktiež animácie pre dospelých. Večerný program

VÝBORNÉ SLUŽBY

so živou hudbou, organizované športové turnaje. Parkovanie (za poplatok). IZBY: klimatizované komfortne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (možnosť ubytovania aj dvoch detí), sprcha s WC, fén, TV so satelitom, telefón, Wi-Fi, trezor, minibar, balkón (za príplatok). STRAVA: all inclusive – raňajky, obedy a večere formou bohatých švédskych stolov s nápojmi miestnej produkcie (stolové víno, čapované pivo, nealkoholické nápoje a teplé nápoje), snack s nápojmi a občerstvením v bare pri bazéne v čase od 11.00 do 23.30 hod. V bare na poschodí sa podávajú alkoholické a  nealkoholické nápoje miestnej produkcie a teplé nápoje počas celého dňa. Importované nápoje, pivo a víno vo fľaši (za poplatok). Raz do týždňa tematická večera. NAŠA MIENKA: hotel je vhodný pre náročnejších klientov, poskytuje kvalitné služby s all inclusive stravovaním.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 03.06.-10.06. 24.06.-01.07. 05.08.-12.08. 15.07.-22.07. 19.08.-26.08. 26.08.-02.09. 02.09.-09.09 09.09.-16.09. 29.07.-05.08. termín pobytu 10.06.-17.06. 01.07.-08.07. 12.08.-19.08. 22.07.-29.07. 17.06.-24.06. 08.07.-15.07. dospelá osoba – základné lôžko 579 749 769 799 779 659 619 529 399 dieťa 0-7 r. – základné lôžko 299 379 389 419 399 339 319 269 219 dieťa 7-14 r. – základné lôžko 399 519 529 559 539 449 429 359 279 dospelá osoba – prístelka 459 589 609 639 619 519 489 419 319 1. dieťa 0-14 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 0-14 r. – bez lôžka s all incl. ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA UPOZORNENIE: Zľava na dieťa je rozlišovaná podľa presného dátumu narodenia, vždy 1. dieťa je dieťa staršie. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x all inclusive • klimatizácia • animácie (do 08.09.) • bazén • prenájom vybraných športovísk • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • jednolôžková izba +168,- €/týždeň k cene dospelej osoby na základnom lôžku • balkón +28,- €/platiaca osoba/týždeň • parkovanie +1,- €/deň/auto – platba na mieste • detská postieľka +5,- €/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35). č. zájazdu: 5030 

38

chorvátsko

www.pegastour.sk


apartmány NELLA*** a apartmány NINA*** 

NOVINKA POLOHA: apartmány NELLA sa nachádzajú v Crikvenici, len cca 500 m od pieskovej pláže a cca 600 m od centra mesta. Apartmány NINA sa nachádzajú na okraji letoviska Crikvenica, len cca 150 m od pláže z drobného štrku. V blízkosti apartmánov sa nachádzajú reštaurácie, bary a obchody. UBYTOVANIE: apartmány sú komfortne a útulne vybavené, majú TV so satelitom a Wi-Fi. V záhrade sa nachádza gril a spoločná terasa s posedením. Parkovanie je možné priamo v  záhrade apartmánov.

Pes možný v apartmáne NELLA typ B (za poplatok). Niektoré apartmány typ F sa nachádzajú v podkroví (NINA). NELLA Typ B pre 2-3 osoby: jedna samostatná spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s  gaučom vhodným pre dieťa do 15 rokov s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory, kávovar, mikrovlnná rúra), TV so satelitom, Wi-Fi, sprcha s WC, balkón resp. terasa. NELLA Typ F p re 4-5 osôb: jedna samostatná spálňa s dvomi lôžkami, druhá

samostatná spálňa s dvomi lôžkami a ďalším lôžkom vhodným pre dieťa do 15 rokov, samostatná kompletne vybavená kuchyňa (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory, kávovar, mikrovlnná rúra), TV so satelitom, Wi-Fi, sprcha s WC, balkón resp. terasa s  výhľadom na more. Klimatizácia (za poplatok). NINA Typ S pre 2 osoby: štúdio - obývacia miestnosť s dvomi lôžkami (väčšinou manželská posteľ) s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory, kávovar, mikrovlnná rúra), TV so satelitom, Wi-Fi, sprcha č. zájazdu: 5040  cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí s WC, klimatizácia, balkón s výhľadom 22.07.-29.07. 10.06.-17.06. na more. 02.09.-09.09. 08.07.-15.07. 29.07.-05.08. termín 19.08.-26.08. 17.06.-24.06. 24.06.-01.07. 01.07.-08.07. 09.09.-16.09. 15.07.-22.07. 05.08.-12.08. pobytu NINA Typ F p re 4 osoby: jedna sa26.08.-02.09. 12.08.-19.08. mostatná spálňa s  dvomi lôžkami, NELLA*** obývacia miestnosť s dvomi lôžkami typ B 2 osoby 279 279 319 379 459 379 229 typ B 3 osoby 349 349 419 469 539 469 279 resp. rozkladacím gaučom pre 2 osoby typ F 4 osoby 419 419 479 599 749 599 329 s kompletne vybavenývm kuchynským typ F 5 osôb 469 469 529 669 829 669 369 NINA*** kútom (chladnička, sporák resp. varič, 369 429 429 459 589 459 319 typ S 2 osoby riady, príbory, kávovar, mikrovlnná typ F 4 osoby 499 579 579 749 849 749 449 rúra), TV so satelitom, Wi-Fi, sprcha V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • klimatizácia (apartmány NINA) • záverečné upratovanie • posteľná bielizeň a uteráky • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň s WC, klimatizácia, balkón s krásnym • doprava autobusom (viď str. 35) • klimatizácia +5,- €/apartmán typ F/deň – platba na mieste (apartmány NELLA) • pes +6,- €/deň – platba na mieste (apartmány NELLA). Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35) výhľadom na more.

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

NELLA

NINA

pavilóny KAČJAK** 

NOVINKA POLOHA: pavilóny KAČJAK sa nachádzajú v borovicovom háji v časti Dramalj na polostrove Kačjak. Pri pavilónoch sa nachádzajú rôzne typy pláží, krásne zátoky, hlavná okruhliaková pláž s  ležadlami a  slnečníkmi. Centrum strediska Crikvenica je vzdialené len cca 5 km, do ktorého sa pohodlne dostanete turistickým vláčikom.

VYBAVENIE PAVILÓNOV: centrálna budova s recepciou, klimatizovaná reštaurácia s terasou, pizzéria, aperitív bar s terasou, Wi-Fi v priestoroch recepcie, trezor na recepcii, živá hudba na terase, parkovanie. Pes možný (za poplatok). Pre milovníkov športov sú k dispozícií športoviská pre tenis, stolný tenis, minigolf, multifunkčné ihrisko.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 15.07.-22.07. 05.08.-12.08. 03.06.-10.06. 26.08.-02.09. 17.06.-24.06. 01.07.-08.07. 22.07.-29.07. 12.08.-19.08. 10.06.-17.06. termín pobytu 02.09.-09.09. 24.06.-01.07. 08.07.-15.07. 29.07.-05.08. 19.08.-26.08. 09.09.-16.09. dospelá osoba – základné lôžko 199 239 279 299 299 279 dieťa 0-6 r. – základné lôžko 139 139 159 189 189 159 dieťa 6-12 r. – základné lôžko 159 159 179 219 219 179 dospelá osoba – prístelka 159 159 179 219 219 179 1. dieťa 0-6 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 1. dieťa 6-12 r. – prístelka 99 99 119 139 139 119 1. dieťa 12-18 r. – prístelka 139 139 159 189 189 159 2. dieťa 0-6 r. – bez lôžka s polp. 99 99 119 139 139 119 UPOZORNENIE: Zľava na dieťa je rozlišovaná podľa presného dátumu narodenia, vždy 1. dieťa je dieťa staršie. Dieťa na prístelke ZDARMA je možné len pri zaplatení ceny dvoch dospelých osôb na základnom lôžku. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • jednolôžková izba +30% k cene dospelej osoby na základnom lôžku • pes +6,- €/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35). č. zájazdu: 5050 

IZBY: jednoduché dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (možnosť ubytovania aj dvoch detí) sú účelne vybavené starším nábytkom, majú sprchu s WC, väčšina izieb s balkónom a orientáciou na morskú stranu. STRAVA: polpenzia – raňajky a večere formou švédskych stolov. NAŠA MIENKA: jednoduché hotelové ubytovanie, vhodné pre nenáročných klientov za priaznivú cenu.

POLOHA: hotel RIVIERA pavilónového typu je umiestnený v stredomorskej zeleni len cca 20 m od betónovej pláže, cca 300  m od pláže z  drobného štrku a  cca 2,5 km od centra Crikvenice. Na pláži sú k dispozícií ležadlá a slnečníky. VYBAVENIE HOTELA: hotel pozostáva z hlavnej budovy a z priľahlých pavilónov.

FIRST MINUTE až

č. zájazdu: 5060  termín pobytu

IZBY: jednoduché dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (možnosť ubytovania aj dvoch detí) sú vybavené starším nábytkom. Všetky izby majú sprchu s WC, orientáciu na morskú stranu, balkón (len v dvojlôžkovej izbe). Pre štvorčlenné rodiny možnosť dvoch dvojlôžkových izieb, prepojených vnútornými dverami. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia – cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí raňajky a večere formou švédskych stolov, 15.07.-22.07. 05.08.-12.08. 10.06.-17.06. 26.08.-02.09. 01.07.-08.07. 03.06.-10.06. 22.07.-29.07. 12.08.-19.08. 17.06.-24.06. 02.09.-09.09. obedy – výber z menu. 08.07.-15.07. 09.09.-16.09. 29.07.-05.08. 19.08.-26.08. 24.06.-01.07. NAŠA MIENKA: jednoduchší hotel s dob199 249 289 329 329 249 rou polohou pre nenáročných klientov. 149 169 189 229 229 169 V hlavnej budove sa nachádza centrálna recepcia, reštaurácia s  terasou, aperitív bar, pizzéria, bar s terasou, TV miestnosť, k dispozícii parkovanie. V blízkosti hotela sa nachádzajú športoviská pre tenis, mini golf, bedminton, volejbal a na pláži je k dispozícií široká ponuka vodných športov. Ubytovacia časť je umiestnená v pavilónoch.

dospelá osoba – základné lôžko dieťa 0-12 r. – základné lôžko dospelá osoba – prístelka 99 119 139 169 169 119 jedno dieťa 0-12 r. – prístelka 169 199 219 269 269 199 jedno dieťa 0-7 r. – bez lôžka s polp. ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • obedy 63,- €/osoba/týždeň • jednolôžková izba +50% k cene dospelej osoby na základnom lôžku. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35).

www.pegastour.sk

Crikvenica – Dramalj

ZĽAVA 17 %

hotel RIVIERA** 

NOVINKA

Crikvenica

do

Crikvenica – Dramalj

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

chorvátsko

39


hotel OMORIKA**** a pavilóny OMORIKA** 

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

IZBA HOTELA

IZBA PAVILÓNOV

POLOHA: pavilóny OMORIKA a zrekonštruovaný hotel OMORIKA sa nachádzajú len cca 2 km od centra známeho a rušného strediska Crikvenica, cca 50 – 150 m od pláže z drobného štrku s pozvoľným vstupom do mora a krásnym výhľadom na ostrov Krk. Hotel a pavilóny majú rôznych majiteľov, preto je potrebné čerpať služby a využívať len tie zariadenia, ktoré sú pridelené jednotlivým ubytovaniam. Pred hotelom sa nachádza aj zastávka turistického vláčika, ktorý v letných mesiacoch premáva do centra Crikvenice. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, klimatizovaná reštaurácia, výťah, aperitív bar, terasa, Wi-Fi, trezor na recepcii, detský kútik, multifunkčná miestnosť, tri konferenčné miestnosti, animácie v hlavnej sezóne, vonkajší bazén vo vedľajšom komplexe Ad Turres. Pes možný (za poplatok). V blízkosti hotela sa nachádzajú reštaurácie, bary a obchodíky, parkovanie. Pre milovníkov športov sú k dispozícií športoviská pre tenis, stolný tenis, minigolf, futbal, adrenalínový park a na pláži je k dispozícií široká ponuka vodných športov. IZBY HOTELA: nové klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (možnosť ubytovania aj dvoch detí), sprcha s WC, fén, TV so satelitom, telefón, minibar, trezor, WiFi, balkón. Priamy resp. bočný výhľad na more, v niektorých izbách možnosť jednej prístelky (možnosť ubytovania aj dvoch detí).

pavilóny hotela AD TURRES** 

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

hotel KATARINA**** 

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

40

do

chorvátsko

Crikvenica STRAVA V  HOTELI: polpenzia – raňajky a večere formou bohatých švédskych stolov v hotelovej reštaurácii, nápoje k večeri zo samoobslužných automatov (voda, víno, pivo). VYBAVENIE PAVILÓNOV: recepcia, Wi-Fi v  priestoroch recepcie, reštaurácia Skoko, parkovanie. IZBY PAVILÓNOV: štandardné, jednoduché dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky

NÁPOJE K VEČERI V HOTELI V CENE

(možnosť ubytovania aj dvoch detí) sú vybavené starším nábytkom, majú sprchu s WC, balkón. STRAVA V  PAVILÓNOCH: polpenzia resp. plná penzia – raňajky a večere formou švédskych stolov v reštaurácii Skoko cca 50 m od pavilónov, obedy – výber z menu. NAŠA MIENKA: hotel a pavilóny majú výbornú polohu a patria k vyhľadávaným ubytovacím zariadeniam.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 19.08.-26.08. 15.07.-22.07. 03.06.-10.06. 05.08.-12.08. 17.06.-24.06. 01.07.-08.07. 26.08.-02.09. 22.07.-29.07. 10.06.-17.06. 12.08.-19.08. 24.06.-01.07. 08.07.-15.07. 02.09.-09.09. 29.07.-05.08. 09.09.-16.09. dospelá osoba – základné lôžko 389 389 449 529 529 449 dieťa 0-6 r. – základné lôžko 269 269 319 369 369 319 dieťa 6-12 r. – základné lôžko 299 299 359 419 419 359 dospelá osoba – prístelka 299 299 359 419 419 359 1. dieťa 0-6 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 1. dieťa 6-12 r. – prístelka 189 189 229 269 269 229 1. dieťa 12-18 r. – prístelka 269 269 319 369 369 319 2. dieťa 0-6 r. – bez lôžka s polp. 189 189 229 269 269 229 č. zájazdu: 5070 

hotel OMORIKA**** termín pobytu

č. zájazdu: 5080 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 15.07.-22.07. 05.08.-12.08. 10.06.-17.06. 26.08.-02.09. 01.07.-08.07. 03.06.-10.06. 22.07.-29.07. 12.08.-19.08. 17.06.-24.06. 02.09.-09.09. 08.07.-15.07. 09.09.-16.09. 29.07.-05.08. 19.08.-26.08. 24.06.-01.07. dospelá osoba – základné lôžko 199 229 249 319 319 229 dieťa 0-12 r. – základné lôžko 159 179 199 249 249 179 dospelá osoba – prístelka 99 119 129 159 159 119 jedno dieťa 0-12 r. – prístelka 139 159 169 219 219 159 jedno dieťa 0-7 r. – bez lôžka s polp. ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA UPOZORNENIE pre hotel: Zľava na dieťa je rozlišovaná podľa presného dátumu narodenia, vždy 1. dieťa je dieťa staršie. Dieťa na prístelke ZDARMA je možné len pri zaplatení ceny dvoch dospelých osôb na základnom lôžku. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • 7 x nápoje k večeri v hoteli (voda, víno, pivo) • klimatizácia (v hoteli) • animácie (v hoteli) • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • jednolôžková izba v hoteli +30% k cene dospelej osoby na základnom lôžku • jednolôžková izba v pavilónoch +50% k cene dospelej osoby na základnom lôžku • obedy v pavilónoch +63,- €/osoba/týždeň • pes v hoteli +6,- €/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35). pavilóny OMORIKA** termín pobytu

Crikvenica

POLOHA: pavilóny hotela AD TURRES sa nachádzajú na okraji letoviska Crikvenica, v  borovicovom háji, len cca 200-500 m od pláže z drobného štrku s pozvoľným vstupom do mora, ležadlami a slnečníkmi. Do centra Crikvenice premáva v letných mesiacoch turistický vláčik. Zastávka na vláčik sa nachádza pred blízkym hotelom Omorika. VYBAVENIE PAVILÓNOV: hostia pavilónov majú k dispozícií všetky služby hotela Ad Turres, t.j. recepcia, klimatizovaná reštaurácia s terasou, Wi-Fi v priestoroch recepcie, trezor na recepcii, TV miestnosť, vonkajší bazén, parkovanie. Pes možný (za poplatok). Pre milovníkov športov sú v blízkom hoteli Omorika k dispozícií športoviská pre tenis, stolný tenis, minigolf, futbal, adrenalínový park a na pláži je k dispozícií široká

Crikvenica – Selce

NOVINKA

NOVINKA ponuka vodných športov. IZBY: jednoduché dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (možnosť ubytovania aj dvoch detí) sú vybavené starším nábytkom, majú sprchu s WC, väčšina izieb s balkónom

a orientáciou na morskú stranu. STRAVA: polpenzia – raňajky a večere formou švédskych stolov. NAŠA MIENKA: jednoduché ubytovanie, vhodné pre nenáročných klientov.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 19.08.-26.08. 15.07.-22.07. 03.06.-10.06. 05.08.-12.08. 17.06.-24.06. 01.07.-08.07. 26.08.-02.09. 22.07.-29.07. 10.06.-17.06. termín pobytu 12.08.-19.08. 24.06.-01.07. 08.07.-15.07. 02.09.-09.09. 29.07.-05.08. 09.09.-16.09. dospelá osoba – základné lôžko 199 199 259 299 299 239 dieťa 0-6 r. – základné lôžko 139 139 159 189 189 159 dieťa 6-12 r. – základné lôžko 159 159 179 219 219 179 dospelá osoba – prístelka 159 159 179 219 219 179 1. dieťa 0-6 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 1. dieťa 6-12 r. – prístelka 99 99 119 139 139 119 1. dieťa 12-18 r. – prístelka 139 139 159 189 189 159 2. dieťa 0-6 r. – bez lôžka s polp. 99 99 119 139 139 119 UPOZORNENIE: Zľava na  dieťa je rozlišovaná podľa presného dátumu narodenia, vždy 1.  dieťa je dieťa staršie. Dieťa na prístelke ZDARMA je možné len pri zaplatení ceny dvoch dospelých osôb na základnom lôžku. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • jednolôžková izba +30% k cene dospelej osoby na základnom lôžku • pes +6,- €/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35). č. zájazdu: 5090 

NÁPOJE K VEČERI V CENE

NOVINKA

POLOHA: novozrekonštruovaný hotel KATARINA Orientácia na morskú stranu (za príplatok). samoobslužných automatov (voda, víno, pivo). sa nachádza v Crikvenici – Selce, cca 200 m od STRAVA: polpenzia – raňajky a večere formou NAŠA MIENKA: kvalitný hotel s  výbornou pláže a cca 3 km od centra strediska Crikvenica. bohatých švédskych stolov, nápoje k večeri zo polohou a službami. V letných mesiacoch je časť Selce spojená s cenč. zájazdu: 5100  cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne trom Crikvenice turistickým vláčikom. 19.08.-26.08. 15.07.-22.07. 03.06.-10.06. 05.08.-12.08. 17.06.-24.06. 01.07.-08.07. 26.08.-02.09. 22.07.-29.07. 10.06.-17.06. termín pobytu VYBAVENIE HOTELA: recepcia, klimatizovaná 12.08.-19.08. 24.06.-01.07. 08.07.-15.07. 02.09.-09.09. 29.07.-05.08. reštaurácia s terasou, výťah, aperitív bar, Wi-Fi, dospelá osoba – základné lôžko 09.09.-16.09. 359 359 449 529 529 449 trezor na recepcii, detský kútik, predajňa suvení- dieťa 0-6 r. – základné lôžko 249 249 319 369 369 319 289 289 359 419 419 359 rov, animácie v hlavnej sezóne, vnútorný bazén dieťa 6-12 r. – základné lôžko dospelá osoba – prístelka 289 289 359 419 419 359 s morskou vodou mimo hlavnej sezóny, vonkajší 1. dieťa 0-6 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 179 179 219 269 269 219 bazén s morskou vodou, ležadlami a slnečníkmi, 1. dieťa 6-12 r. – prístelka 1. dieťa 12-18 r. – prístelka 249 249 319 369 369 319 bar pri bazéne, parkovanie. V blízkosti hotela sa 2. dieťa 0-6 r. – bez lôžka s polp. 179 179 229 269 269 229 nachádzajú obchody, kaviarne, bary, pizzerie. UPOZORNENIE: Zľava na dieťa je rozlišovaná podľa presného dátumu narodenia, vždy 1. dieťa je dieťa staršie. na prístelke ZDARMA je možné len pri zaplatení ceny dvoch dospelých osôb na základnom lôžku. IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s mož- Dieťa V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia s nápojmi k večeri (voda, víno, pivo) • klimatizácia • bazén • animácie • delegát nosťou jednej prístelky (možnosť ubytovania • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • jednolôžková +30% k cene dospelej osoby na základnom lôžku • orientácia na morskú stranu 35,- €/platiaca osoba/týždeň. aj dvoch detí), sprcha s WC, fén, TV so sateli- izba Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35). tom, telefón, minibar, trezor, Wi-Fi, balkón.

www.pegastour.sk


apartmány VILLA GABI*** 

OBĽÚBENÉ POLOHA: novšia vila GABI sa nachádza v Zadare, v časti Diklo, cca 400 m od pláže a cca 3 km od historického centra mesta, do ktorého premáva z neďalekej autobusovej zastávky pravidelná autobusová linka. V blízkosti vily sa nachádzajú obchody, reštaurácie, bary a zmenáreň. UBYTOVANIE: apartmány sú moderne vybavené. Každý apartmán má balkón resp. terasu a parkovanie pre auto.

Typ A1 pre 4 osoby: jedna samostatná spálňa pre 2 osoby, obývacia miestnosť s  rozkladacím gaučom pre  2 osoby s  kompletne vybaveným kuchynským

Zadar – Diklo

kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory, mikrovlnná rúra), TV so satelitom, klimatizácia, Wi-Fi, sprcha s WC, balkón resp. terasa.

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

č. zájazdu: 5110 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 01.07.-08.07. 22.07.-29.07. 12.08.-19.08. 26.08.-02.09. 03.06.-10.06. 17.06.-24.06. 09.09.-16.09. 08.07.-15.07. 29.07.-05.08. termín pobytu 19.08.-26.08. 02.09.-09.09. 10.06.-17.06. 24.06.-01.07. 15.07.-22.07. 05.08.-12.08. typ A1 4 osoby 429 499 589 649 649 589 499 Jedno dieťa 0-5 rokov bez  nároku na  lôžko pri  plne obsadenom počte lôžok naviac v apartmáne ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • klimatizácia • záverečné upratovanie • posteľná bielizeň • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď. str. 35). Povinné príplatky: pobytová taxa (viď. str. 35).

do

hotel PUNTA**** a depandans ARAUSA*** 

OBĽÚBENÉ POLOHA: komplex, pozostávajúci z hlavnej výškovej budovy hotela a  jednej priľahlej nižšej budovy – depandansu ARAUSA, má vynikajúcu polohu, je situovaný na polostrove v zelenom píniovom lesíku, cca 30 – 50 m od mora. Budova hotela a budova depandansu sú od seba vzdialené cca 40 m. Blízka pláž je štrková, s  pozvoľným vstupom do  mora, vhodným aj pre malé deti, časť pláže má aj betónové platá na slnenie. Do centra mesta je cca 200 m. VYBAVENIE HOTELOVÉHO KOMPLEXU: klimatizovaná reštaurácia, recepcia, lobby bar s terasou, Wi-Fi, výťahy, odkladacia miestnosť na  batožinu, vonkajší bazén pre  dospelých a pre deti s terasou, ležadlá pri bazéne (za poplatok), vnútorný wellness bazén s hydromasážou, fitnes, sauna, masáže (za  poplatok), parkovisko v  areáli hotela (za  poplatok).

č. zájazdu: 5120  termín pobytu

V  komplexe prebiehajú denne animačné programy pre deti a dospelých (15.06.-15.09.). Hostia depandansu môžu využívať všetky služby hotela Punta. IZBY HOTELA: moderné, klimatizované dvojlôžkové izby ŠTANDARD s možnosťou jednej prístelky (možnosť ubytovania aj dvoch detí), sprcha s  WC, fén, TV so  satelitom, telefón, trezor, minibar, Wi-Fi, župan, papuče, balkón. Izby SUPERIOR sú s výhľadom na more a  nachádzajú sa na  vyšších poschodiach (za príplatok). IZBY DEPANDANSU ARAUSA: klimatizované dvojlôžkové izby ŠTANDARD s možnosťou jednej prístelky (možnosť ubytovania aj dvoch detí), sprcha s WC, fén, TV so satelitom, telefón, trezor, minibar, Wi-Fi, balkón. Izby SUPERIOR sú s  výhľadom na  more a  nachádzajú sa na vyšších poschodiach (za príplatok). STRAVA: polpenzia resp. plná penzia – raňajky a večere formou švédskych stolov, obedy – výber z menu. Výborná a bohatá strava v hlavnej budove hotela. NAŠA MIENKA: veľmi obľúbený komplex s vynikajúcou polohou a službami patrí k najvyhľadávanejším na celom pobreží.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  03.06.-10.06. 10.06.-17.06. 24.06.-01.07. 17.06.-24.06. 01.07.-08.07. 09.09.-16.09.

08.07.-15.07. 15.07.-22.07. 22.07.-29.07. 29.07.-05.08.

nástup denne 05.08.-12.08. 12.08.-19.08. 19.08.-26.08.

26.08.-02.09. 02.09.-09.09.

Izba ŠTANDARD ARAUSA dospelá osoba – základné lôžko 369 469 549 549 469 dieťa 2-7 r. – základné lôžko 189 239 279 279 239 dieťa 7-12 r. – základné lôžko 259 329 389 389 329 dospelá osoba – prístelka 299 379 449 449 379 1. dieťa 2-7 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 1. dieťa 7-12 r. – prístelka ZDARMA 239 279 279 239 2. dieťa 2-7 r. – bez lôžka s polp. ZDARMA 119 119 119 119 Izba ŠTANDARD PUNTA 429 539 599 599 539 dospelá osoba – základné lôžko dieťa 2-7 r. – základné lôžko 219 269 299 299 269 dieťa 7-12 r. – základné lôžko 299 379 429 429 379 dospelá osoba – prístelka 339 429 499 499 429 1. dieťa 2-7 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 1. dieťa 7-12 r. – prístelka ZDARMA 269 299 299 269 2. dieťa 2-7 r. – bez lôžka s polp. ZDARMA 119 119 119 119 Dieťa 0-2 roky bez nároku na služby ZDARMA. UPOZORNENIE: Zľava na dieťa je rozlišovaná podľa presného dátumu narodenia, vždy 1. dieťa je dieťa staršie. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • vonkajší bazén • vstup do vnútorného bazéna a fitnes • animácie • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • obedy +91,- €/osoba/týždeň • jednolôžková izba v hoteli a depandanse ARAUSA +60 % k cene dospelej osoby na základnom lôžku • izba SUPERIOR v hoteli +63,- €/platiaca osoba/týždeň • izba SUPERIOR v depandanse ARAUSA +56,- €/ platiaca osoba/týždeň • detská postieľka +5,- €/deň – platba na mieste (len v dvojlôžkovej izbe) • ležadlo pri bazéne +4,- €/deň – platba na mieste • parkovanie +5,- až 7,- €/deň/auto (podľa sezóny) – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35). Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

www.pegastour.sk

Vodice

DEPANDANS

HOTEL

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

chorvátsko

41


hotelová vila ARAUSANA***/**** a vila ANTONINA***/**** 

P O LO H A: hotelové vily AR AUSANA a ANTONINA sa nachádzajú v blízkosti hotela PUNTA, priamo pri pláži z drobného štrku a okruhliakov s pozvoľným vstupom do mora, vhodným aj pre malé deti. Časť pláže má aj betónové platá na slnenie. Vily sa nachádzajú cca 200 m od centra mesta. Noví majitelia vily čiastočne rekonštruovali a poskytujú tak ubytovanie v moderne zariadených izbách. VYBAVENIE: recepcia, výťah, La Belle Vie Beach Bar pri pláži, ležadlá pri bare na pláži (obmedzený počet), menšie hotelové parkovisko zdarma. IZBY: klimatizované, moderne zariadené dvojlôžkové izby ŠTANDARD***

č. zájazdu: 5130 

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

hotel NIKOLA*** 

NOVINKA

a dvojlôžkové izby SUPERIOR**** s možnosťou jednej prístelky formou pevného lôžka, sprcha s WC, fén, TV so satelitom, telefón, WiFi, trezor, minibar. Všetky izby sú s balkónom a  orientované na morskú stranu. Možnosť ubytovať naviac aj dieťa 2-7 rokov bez lôžka v  izbe ŠTANDARD (za príplatok) alebo v dvojlôžkovej izbe s prístelkou SUPERIOR (za príplatok). STRAVA: raňajky formou švédskych stolov na terase baru La Belle Vie Beach Bar (cca 30  m od ubytovania), možnosť obedov a  večerí v blízkych reštauráciách. NAŠA MIENKA: vynikajúca poloha a ubytovanie v krásnych moderných izbách.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  10.06.-17.06. 08.07.-15.07. 17.06.-24.06. 15.07.-22.07. 03.06.-10.06. 24.06.-01.07. 22.07.-29.07. 01.07.-08.07.

nástup denne 29.07.-05.08. 05.08.-12.08. 12.08.-19.08.

19.08.-26.08. 26.08.-02.09. 02.09.-09.09.

09.09.-16.09.

Dvojlôžková izba ŠTANDARD dospelá osoba – základné lôžko 349 419 499 499 419 349 dieťa 2-14 r. – základné lôžko 239 289 359 359 289 239 Izba SUPERIOR 369 449 539 539 449 369 dospelá osoba – základné lôžko dieťa 2-14 r. – základné lôžko 259 319 379 379 319 259 dospelá osoba – prístelka 299 359 429 429 359 299 dieťa 2-7 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA dieťa 7-14 r. – prístelka 189 219 269 269 219 189 Dieťa 0-2 roky bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x raňajky • klimatizácia • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • dieťa naviac 2-7 r. bez lôžka s raňajkami + 63,-€/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35).

Vodice

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

termín pobytu

do

IDEÁLNA POLOHA

Vodice

NOVINKA POLOHA: novší hotel NIKOLA má výbornú vhodnej aj pre deti a cca 600 m od centra stapolohu, nachádza sa v pokojnejšej časti Vodíc, rého mesta. len cca 190 m od pláže z  drobného štrku, VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia s terasou, Wi-Fi, vnútorný bazén s wellness mimo sezóny. Parkovanie priamo pri hoteli. IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky, sprcha s  WC, TV so satelitom, telefón, minibar, francúzsky balkón resp. balkón. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia – raňajky formou švédskych stolov, obedy a večere servírované – výber z menu, šalátový bufet. NAŠA MIENKA: útulný rodinný hotel poskytuje štandardné služby.

do

č. zájazdu: 5140  termín pobytu

03.06.-10.06. 10.06.-17.06.

17.06.-24.06. 24.06.-01.07. 01.07.-08.07. 359 289 179

cena/osoba/týždeň  08.07.-15.07. 29.07.-05.08. 15.07.-22.07. 05.08.-12.08. 22.07.-29.07. 12.08.-19.08. 419 419 329 329 199 199

8 dní/7 nocí 19.08.-26.08.

26.08.-02.09.

02.09.-09.09. 09.09.-16.09.

osoba – základné lôžko 259 359 259 239 dospelá osoba – prístelka 219 289 219 189 dieťa 3-12 r. – prístelka 129 179 129 119 Dieťa 0-3 roky bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • jednolôžková izba +45% k cene dospelej osoby na základnom lôžku • servírované obedy +91,-€/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35).

42

chorvátsko

www.pegastour.sk


apartmány VILLA CRNOV*** 

OBĽÚBENÉ POLOHA: vila CRNOV sa nachádza vo Vodiciach, vo vilovej štvrti, v blízkosti hotela Imperial, len cca 190 m od pláže z drobného štrku, vhodnej aj pre deti a cca 600 m od centra starého mesta. UBYTOVANIE: apartmány sú komfortné a útulne vybavené. Každý apartmán má balkón, klimatizáciu (za poplatok) a parkovanie pre auto. Vo vile je Wi-Fi pripojenie. Od vily Topič je vila Crnov vzdialená cca 150 m. V spoločných priestoroch vily sa nachádza odkladacia miestnosť na batožinu. Typ S  pre 2 osoby: štúdio – obývacia miestnosť s  dvomi lôžkami (väčšinou manželská posteľ) s  kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), klimatizácia (za poplatok), TV so satelitom, sprcha s WC, balkón. Možnosť prístelky. č. zájazdu: 5150  03.06.-10.06.

Typ G p re 3-4 osoby: jedna samostatná spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1 resp. 2 osoby (na deň treba gauč z priestorových dôvodov skladať) s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), klimatizácia (za poplatok), TV so satelitom, sprcha s WC, balkón. Typ F p re 4-6 osôb: dve samostatné dvojlôžkové spálne, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1 resp. 2 osoby s  kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), klimatizácia (za poplatok), TV so satelitom, sprcha s WC, balkón. STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať večere resp. polpenziu v blízkej reštaurácii.

Vodice

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 01.07.-08.07. 08.07.-15.07. 22.07.-29.07. 12.08.-19.08. 26.08.-02.09. 09.09.-16.09. 10.06.-17.06. 24.06.-01.07. 15.07.-22.07. 29.07.-05.08. 05.08.-12.08. 19.08.-26.08. 02.09.-09.09. typ S  2 osoby 99 119 139 179 259 399 419 399 339 279 259 179 159 typ G  3 osoby 149 169 219 279 399 559 579 559 439 339 279 199 199 typ G  4 osoby 179 199 259 359 479 599 639 599 499 439 359 219 219 typ F  4 osoby 239 259 319 399 579 699 739 699 579 479 419 259 259 typ F  5 osôb 279 319 399 449 679 799 839 799 679 579 499 319 319 typ F  6 osôb 339 379 449 499 779 899 939 899 759 679 579 379 379 Jedno dieťa 0-6 rokov bez nároku na lôžko pri plne obsadenom počte lôžok naviac v apartmáne ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • posteľná bielizeň • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • prístelka +99,- €/týždeň • večere +91,- €/osoba/týždeň • polpenzia +133,- €/osoba/týždeň • klimatizácia od 5,- €/apartmán/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35). Zľava SENIOR 55+: -3 %/štúdio resp. apartmán platí pre termíny ukončenia pobytu do 08.07. a od termínu 02.09.

termín pobytu

17.06.-24.06.

apartmány VILLA ŠPANIČ*** 

OBĽÚBENÉ POLOHA: vila ŠPANIČ sa  nachádza vo Vodiciach v tesnej blízkosti vily Crnov, neďaleko hotela Imperial, v tichšej uličke, len cca 220 m od pláže z drobného štrku, vhodnej aj pre deti a cca 600 m od centra starého mesta. UBYTOVANIE: vila rodinného typu je útulne vybavená. Apartmány majú klimatizáciu, TV so satelitom, balkón resp. terasu, parkovanie a malú záhradku, v ktorej sa nachádza gril. Vo vile je Wi-Fi pripojenie. Odkladacia miestnosť na batožinu je vo vile Crnov. Typ G p re  3-4 osoby: jedna samostatná spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s  rozkladacím gaučom pre  1  resp. 2  osoby

Vodice

s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), klimatizácia, TV so satelitom, sprcha s WC, terasa. Možnosť prístelky. Typ L p re 6 osôb: veľké priestranné apartmány s tromi spálňami, každá spálňa pre 2 osoby, obývacia miestnosť s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory) s možnosťou dvoch prísteliek (rozkladací gauč), klimatizácia, TV so satelitom, dve sprchy s WC, balkón. STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať večere resp. polpenziu v blízkej reštaurácii.

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

č. zájazdu: 5160  03.06.-10.06.

do

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 01.07.-08.07. 08.07.-15.07. 22.07.-29.07. 12.08.-19.08. 26.08.-02.09. 02.09.-09.09. 10.06.-17.06. 24.06.-01.07. 15.07.-22.07. 29.07.-05.08. 05.08.-12.08. 19.08.-26.08. 09.09.-16.09. typ G  3 osoby 149 169 219 279 399 579 599 579 459 359 299 199 typ G  4 osoby 179 199 259 359 479 619 649 619 519 459 399 219 typ L  6 osôb 339 379 449 499 779 899 959 899 779 679 599 379 Jedno dieťa 0-6 rokov bez nároku na lôžko pri plne obsadenom počte lôžok naviac v apartmáne ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • klimatizácia • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • posteľná bielizeň • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • prístelka +99,- €/týždeň • večere +91,- €/osoba/týždeň • polpenzia +133,- €/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35)

termín pobytu

17.06.-24.06.

www.pegastour.sk

chorvátsko

43


apartmány VILLA TOPIČ*** 

Vodice

OBĽÚBENÉ POLOHA: vila TOPIČ sa  nachádza v  tesnej blízkosti vily Čupič, neďaleko hotela Imperial, v tichšej uličke, len cca 200 m od pláže z drobného štrku, vhodnej aj pre deti a cca 750 m od centra starého mesta. UBYTOVANIE: apartmány sú útulne vybavené, niektoré priestorovo menšie (typ B). Každý apartmán má balkón resp. terasu a parkovanie pre auto. Vo vile je Wi-Fi pripojenie a odkladacia miestnosť na batožinu. V záhradke sa nachádza spoločný záhradný gril. Typ B1 pre 3 osoby: priestorovo menší apartmán,

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

jedna spálňa pre 2 osoby, miestnosť s gaučom pre 1 osobu s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory, varná kanvica), sprcha s WC, TV, balkón. Typ B2 p re 3 osoby: jedna spálňa pre 2 osoby, miestnosť s gaučom pre 1 osobu s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory, varná kanvica), sprcha s WC, TV, balkón. Možnosť prístelky. Typ E pre 4 osoby: jedna samostatná spálňa s dvomi lôžkami, ďalšia samostatná miestnosť s  dvomi lôžkami a  kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory, varná kanvica), dve sprchy s WC, TV, dve terasy. Možnosť prístelky. Typ D pre 4-5 osôb: priestranné apartmány, jedna spálňa pre  3 osoby, jedna spálňa pre 2 osoby, obývacia miestnosť s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory, varná kanvica), dve sprchy s WC, TV, balkón. STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať večere resp. polpenziu v blízkej reštaurácii.

č. zájazdu: 5170 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 22.07.-29.07. 17.06.-24.06. 05.08.-12.08. 12.08.-19.08. 19.08.-26.08. 26.08.-02.09. 24.06.-01.07. 01.07.-08.07. 08.07.-15.07. 15.07.-22.07. 29.07.-05.08. 02.09.-09.09. typ B1 3 osoby 199 229 379 459 479 539 519 399 299 259 typ B2 3 osoby 219 249 399 479 499 579 559 419 319 289 typ E 4 osoby 239 299 459 579 599 659 619 499 459 359 typ D 4 osoby 299 339 499 599 639 719 659 559 499 399 typ D 5 osôb 359 379 599 699 739 799 759 639 579 459 Jedno dieťa 0-4 roky bez nároku na lôžko pri plne obsadenom počte lôžok naviac v apartmáne ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • posteľná bielizeň • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • prístelka +99,- €/týždeň • večere +91,- €/osoba/týždeň • polpenzia +133,- €/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35). Zľava SENIOR 55+: -3 %/apartmán platí pre termíny ukončenia pobytu do 08.07.

termín pobytu

apartmány MORETTI*** 

IDEÁLNA POLOHA

Vodice – Srima

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

POLOHA: vila MORETTI sa nachádza vo Vodiciach, v časti Srima, len cca 10 m od pláže z drobného štrku, vhodnej aj pre deti. Centrum mesta Vodice je vzdialené cca 2 km. Neďaleko apartmánov sa nachádza viacero reštaurácií a  obchody s  potravinami. Možnosť kotvenia vlastného člna (za poplatok). UBYTOVANIE: pekné apartmány sú komfortne a štandardne vybavené, majú klimatizáciu (za poplatok). Každý apartmán má Wi-Fi pripojenie a balkón. Vila má vlastné parkovisko. Vo väčšej záhrade vily sa nachádza gril, priamo pri promenáde menšia záhradná reštaurácia so širokou ponukou jedál, nápojov a zmrzlín. Typ A1 p re 3 osoby: jedna samostatná spálňa pre 2 osoby, obývacia miestnosť s gaučom pre 1 osobu a s kompletne vybaveným kuchynským

OBĽÚBENÉ

kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory, mikrovlnná rúra), TV so satelitom, sprcha s WC, balkón. Typ A2 pre 4 osoby: jedna samostatná spálňa pre 2 osoby, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory, mikrovlnná rúra), TV so satelitom, sprcha s WC, balkón, orientácia na morskú stranu. Typ B2 pre 4 osoby: jedna samostatná spálňa pre 2 osoby, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory, mikrovlnná rúra), TV so satelitom, sprcha s WC, balkón, orientácia na morskú stranu. Typ B3 p re 4 osoby: dve samostatné spálne, každá spálňa pre 2 osoby, kompletne vybavená kuchyňa (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory, mikrovlnná rúra), TV so satelitom, sprcha s WC, balkón, morská strana (za príplatok). STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť stravovania vo vlastnej záhradnej reštaurácii.

č. zájazdu: 5180 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 02.09.-09.09. 03.06.-10.06. 17.06.-24.06. 01.07.-08.07. 15.07.-22.07. 29.07.-05.08. 12.08.-19.08. 26.08.-02.09. 09.09.-16.09. 10.06.-17.06. 24.06.-01.07. 08.07.-15.07. 22.07.-29.07. 05.08.-12.08. 19.08.-26.08. typ A1 3 osoby 459 459 599 599 599 599 559 459 typ B2 4 osoby 489 489 639 639 639 639 599 489 typ A2 4 osoby 539 539 679 679 679 679 639 539 typ B3 4 osoby 569 569 769 769 769 769 719 569 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • uvítací nápoj • spotreba vody, elektriny a plynu • posteľná bielizeň • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • morská strana +42,- €/apartmán typ B3/týždeň • klimatizácia +7,- €/apartmán/deň – platba na mieste • kotvenie člna +10,- €/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35) • záverečné upratovanie +15,- €/apartmán – platba na mieste.

termín pobytu

44

chorvátsko

www.pegastour.sk


SOLARIS BEACH RESORT  Šibenik

POLOHA: rekreačný komplex SOLARIS - ŠIBENIK, právom označovaný za najlepšie vybavený komplex na celom chorvátskom pobreží, sa nachádza na  zelenom polostrove, len cca 6  km pod mestom Šibenik, s ktorým ho spája pravidelná shuttle busová linka. Celý komplex tvorí päť hotelov, exkluzívne apartmány DALMATIAN STARS a apartmánová časť (VILLE KORNATI), umiestnená v modernej a perfektne vybavenej, zelenej campingovej časti, ktorej súčasťou sú aj apartmány MOBIL DOMY. Všetky ubytovacie zariadenia komplexu SOLARIS – ŠIBENIK ležia len pár metrov od krásnych pláží z drobných okruhliakov, novovybudovaných pieskových pláží a trávnatých plôch,

uprostred pínií a prekrásnej stredomorskej flóry. VYBAVENIE KOMPLEXU: okrem ubytovacej kapacity je súčasťou komplexu pre  milovníkov športov bohatý výber športovísk – tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, jogging, billiard, požičovňa vodných i  cestných bicyklov a  možnosť využitia vodných športov (potápanie, člnkovanie). Gurmáni si určite pochutia na dalmatínskych špecialitách v samostatnej “dalmatínskej dedinke”. V priestoroch komplexu sa nachádzajú obchodíky so suvenírmi, drogériou, potrebami na  pláž, rôznym druhom občerstvenia, zeleniny a ovocia a zmrzlinárne. V campingovej časti je otvorený nový veľký supermarket. Celým areálom vás prevezie vláčik “Solaris Express”. Na pláži sú k dispozícii slnečníky a ležadlá (za poplatok). Zaujímavým zážitkom je bar s príjemnou hudbou priamo vo vode. WELLNESS & SPA: súčasťou areálu je aj komplex vnútorných bazénov v hoteli IVAN (za poplatok). Tvorí ho 6 vyhrievaných bazénov, z  toho 2  s  morskou vodou a  4 so  sladkou vodou,

súčasťou ktorých je aj reflexná masáž, vírivkový bazén a bar. Zacvičiť si môžete vo fitnes centre, navštíviť môžete aj saunu (deti do 16 rokov nemajú prístup) alebo môžete využiť služby skrášľovacieho a kúpeľného centra (za poplatok). Denne tu prebieha množstvo animačných programov pre dospelých i pre deti (detský miniklub, aerobik, klubové aktivity, živá hudba, diskotéka pre  mladých). Pred tromi rokmi bol otvorený najväčší Aquapark na chorvátskom pobreží, ktorého rozloha sa podstatne zväčšila a rozšíril sa počet atrakcií. Na odvrátenej strane mora je vybudovaný malý prístav, kde môžu kotviť lode a člny ubytovaných hostí. Služby celého komplexu SOLARIS – ŠIBENIK i komplexu vnútorných bazénov a wellness centra majú k dispozícii klienti ubytovaní vo všetkých hoteloch a apartmánoch (za poplatok). Izby hotelov i apartmánová časť sú veľmi dobre vybavené, priestorovo menšie. V hoteloch NIKO a JAKOV je klimatizácia centrálna. NAŠA MIENKA: príjemné prostredie lesoparku, priezračné nádherné more, možnosti aktívneho športového vyžitia, prekrásne pláže s vynikajúcim servisom – to je záruka nezabudnuteľnej dovolenky pre všetky vekové kategórie a spĺňa očakávanie aj náročnejších klientov. Ideálne miesto aj pre rodiny s deťmi, ako aj mladých, manželské páry a seniorov.

SOLARIS BEACH hotel JAKOV*** 

VÝBORNÁ CENA VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, výťah, lobby bar, Wi-Fi v lobby bare (za poplatok), vonkajší bazén s morskou vodou, ležadlami a slnečníkmi, záhradná terasa s barom, animácie, zmenáreň, obchod so suvenírmi, požičovňa áut, bicyklov, trezor na recepcii (za poplatok), parkovanie (za poplatok). IZBY: útulné, klimatizované dvojlôžkové izby s  jednou resp. dvomi prístelkami (môže byť aj poschodová posteľ resp. gauč). Pre štvorčlenné

č. zájazdu: 5190  termín pobytu

a päťčlenné rodiny s deťmi do 12 až 15 rokov je možné ubytovanie v Rodinných izbách – dve izby prepojené vnútornými dverami s  dvomi resp. tromi lôžkami. Všetky izby majú TV so  satelitom, telefón, minibar, sprchu s WC, fén. Izby sú bez balkóna. STRAVA: polpenzia - raňajky a večere formou švédskych stolov, výborná a bohatá strava, patrí k najlepším na celom pobreží.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  01.07.-08.07. 10.06.-17.06. 08.07.-15.07. 03.06.-10.06. 17.06.-24.06. 15.07.-22.07. 24.06.-01.07. 22.07.-29.07.

Solaris Šibenik

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

nástup denne

29.07.-05.08. 05.08.-12.08. 26.08.-02.09. 09.09.-16.09. 12.08.-19.08. 02.09.-09.09. 19.08.-26.08.

Dvojlôžková izba s prístelkou dospelá osoba – základné lôžko 399 469 599 599 469 399 dieťa 3-12 r. – základné lôžko 249 279 369 369 279 249 dieťa 3-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA Dvojlôžk. izba s dvomi prístelkami 449 539 659 659 539 449 osoba – základné lôžko 1. dieťa 3-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 3-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA Rodinná izba 699 799 1.039 1.039 799 699 osoba – 1. a 2. lôžko 1. dieťa 3-12 r. – 3. lôžko ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 3-12 r. – 4. lôžko ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 3. dieťa 3-12 r. – 5. lôžko ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA jedno dieťa 12-15 r. – 3 resp. 4. resp. 5 lôžko ZDARMA 99 99 99 99 ZDARMA Dieťa 0-3 roky bez nároku na služby ZDARMA (v Dvojlôžkovej izbe s dvomi prístelkami a v Rodinnej izbe). V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • vonkajší bazén • animácie • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • detská postieľka do 3 rokov +35 €/týždeň • jednolôžková izba +45% k cene dospelej osoby v dvojlôžkovej izbe s prístelkou • parkovanie +4,- až 7,- €/deň/auto (podľa sezóny) – platba na mieste • vstup do komplexu vnútorných bazénov, fitnes centra, sauny v hoteli IVAN +10,- €/deň/osoba nad 16 r.; +7,- €/deň/dieťa 3-16 r. – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35).

www.pegastour.sk

chorvátsko

45


SOLARIS hotel IVAN**** 

Solaris Šibenik

EXKLUZÍVNE VYBAVENIE HOTELA: kompletne rekonštruovaný, luxusný hotel v komplexe SOLARIS – ŠIBENIK, má recepciu, reštauráciu, lobby bar s terasou, vináreň, obchod so suvenírmi, kongresové centrum, animácie, výťah, veľký vonkajší bazén s morskou vodou pre deti i dospelých, ležadlami a slnečníkmi, záhradnú terasu s barom, vnútorné wellness bazény a fitnes, sauna a masáže (za poplatok), nočný bar, Wi-Fi (za poplatok), zmenáreň, bankomat, požičovňa áut, bicyklov, parkovanie (za poplatok). IZBY: luxusné, v modernom bielom a kovovom štýle zariadené izby. Dvojlôžkové izby sú priestorovo väčšie, klimatizované, majú TV so satelitom, Wi-Fi (za poplatok), telefón, trezor, minibar, sprchu s WC, fén, francúzsky č. zájazdu: 5200 

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

SOLARIS hotel JURE****SUPERIOR 

termín pobytu

balkón (za príplatok). Pre trojčlenné a štvorčlenné rodiny s deťmi do 12 rokov je možné ubytovanie v dvoch dvojlôžkových izbách prepojených vnútornými dverami alebo pre rodiny s deťmi do 16 rokov je vhodné ubytovanie v dvoch dvojlôžkových izbách s dverami tesne vedľa seba. Časť izieb má francúzsky balkón. STRAVA : raňajky – formou švédskych stolov, večere – formou bohatých švédskych stolov (za príplatok).

cena/osoba  8 dní/7 nocí  01.07.-08.07. 10.06.-17.06. 08.07.-15.07. 03.06.-10.06. 17.06.-24.06. 15.07.-22.07. 24.06.-01.07. 22.07.-29.07.

nástup denne

29.07.-05.08. 05.08.-12.08. 26.08.-02.09. 09.09.-16.09. 12.08.-19.08. 02.09.-09.09. 19.08.-26.08.

Dvojlôžková izba dospelá osoba – základné lôžko 419 489 679 679 489 419 dieťa 3-12 r. – základné lôžko 249 299 399 399 299 249 Dve dvojlôžkové izby vedľa seba 599 759 999 999 759 599 1. a 2. osoba – v 1. dvojlôžkovej izbe 1. dieťa 3-16 r. – v 2. dvojlôžk. izbe ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 3-16 r. – v 2. dvojlôžk. izbe ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA Prepojené dve dvojlôžkové izby 789 919 1.339 1.339 919 789 osoba – 1. a 2. lôžko 1. dieťa 3-12 r. – 3. lôžko ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 3-12 r. – 4. lôžko ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA Dieťa 0-3 roky bez nároku na služby ZDARMA. UPOZORNENIE: zľavy FIRST MINUTE platia pre dvojlôžkové izby a dve dvojlôžkové izby vedľa seba. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x raňajky • klimatizácia • vonkajší bazén • animácie • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • francúzsky balkón +49,- €/osoba/týždeň • detská postieľka do 3 rokov +56,- €/týždeň • večere (od 01.07. do 26.08.) +154,- €/dospelá osoba/týždeň, +112,- €/dieťa 3-12 r./týždeň, inak +70,- €/dospelá osoba/týždeň, +56,- €/dieťa 3-12 r./týždeň • parkovanie +4,- až 7,- €/deň/auto (podľa sezóny) – platba na mieste • vstup do komplexu vnútorných bazénov, fitnes centra, sauny +10,- €/deň/osoba nad 16 r.; +7,- €/deň/dieťa 3-16 r. – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35). Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

do

VÝBORNÉ SLUŽBY

Solaris Šibenik

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

VYBAVENIE HOTELA: kompletne novozrekonštruovaný štýlový hotel v  komplexe SOLARIS – ŠIBENIK, má recepciu, modernú reštauráciu, výťah, obchod so suvenírmi, nové kongresové centrum, vonkajšie bazény so  sladkou vodou, ležadlami a  slnečníkmi, luxusné wellness a  spa centrum, záhradnú terasu s barom, animácie, Wi-Fi (za poplatok), požičovňu áut, bicyklov, parkovanie (za poplatok). Pred hotelom sa nachádza aj piesková pláž. IZBY: moderné a luxusne zariadené klimatizované izby sú dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, vhodných pre dve č. zájazdu: 5210  termín pobytu

deti (môže byť rozkladací gauč), sprcha s WC, fén, TV so satelitom, Wi-Fi (za poplatok), telefón, minibar, trezor, francúzsky balkón. Balkón možný len v dvojlôžkovej izbe (za príplatok). Pre  trojčlenné a  štvorčlenné rodiny s  dvomi deťmi do 12 rokov je možné ubytovanie v  dvoch dvojlôžkových izbách prepojených vnútornými dverami. Pre rodiny s dvomi deťmi do 16 rokov je vhodné ubytovanie v dvoch dvojlôžkových izbách s dverami tesne vedľa seba (na vyžiadanie – za príplatok). STRAVA: raňajky – formou švédskych stolov, večere – formou bohatých švédskych stolov (za príplatok).

cena/osoba  8 dní/7 nocí  01.07.-08.07. 10.06.-17.06. 08.07.-15.07. 03.06.-10.06. 17.06.-24.06. 15.07.-22.07. 24.06.-01.07. 22.07.-29.07.

nástup denne

29.07.-05.08. 05.08.-12.08. 26.08.-02.09. 09.09.-16.09. 12.08.-19.08. 02.09.-09.09. 19.08.-26.08.

Dvojlôžková izba dospelá osoba – základné lôžko 449 529 729 729 529 449 dieťa 3-12 r. – základné lôžko 269 319 439 439 319 269 Dvojlôžková izba s prístelkami osoba – základné lôžko 549 699 859 859 699 549 1. dieťa 3-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 3-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA Prepojené dve dvojlôžkové izby osoba – 1. a 2. lôžko 789 919 1.339 1.339 919 789 1. dieťa 3-12 r. – 3. lôžko ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 3-12 r. – 4. lôžko ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA Dieťa 0-3 roky bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x raňajky • klimatizácia • vonkajší bazén • animácie • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • jednolôžková izba +85 % k cene dospelej osoby v dvojlôžkovej izbe • balkón v dvojlôžkovej izbe +70,- €/osoba/týždeň • detská postieľka do 3 rokov +56,- €/týždeň • večere (od 01.07. do 26.08.) +154,- €/dospelá osoba/týždeň, +112,- €/dieťa 3-12 r./týždeň, inak +70,- €/dospelá osoba/týždeň, +56,- €/dieťa 3-12 r./týždeň • parkovanie +4,- až 7,- €/deň/auto (podľa sezóny) – platba na mieste • vstup do wellness a spa centra v hoteli JURE +15,- €/deň/dospelá osoba – platba na mieste • vstup do komplexu vnútorných bazénov, fitnes centra, sauny v hoteli IVAN +10,- €/deň/osoba nad 16 r.; +7,- €/deň/dieťa 3-16 r. – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35).

46

chorvátsko

www.pegastour.sk


SOLARIS KIDS hotel ANDRIJA**** 

PRE RODINY S DEŤMI

Solaris Šibenik

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

č. zájazdu: 5220  termín pobytu

cena/osoba  8 dní/7 nocí  01.07.-08.07. 10.06.-17.06. 08.07.-15.07. 03.06.-10.06. 17.06.-24.06. 15.07.-22.07. 24.06.-01.07. 22.07.-29.07.

nástup denne

29.07.-05.08. 05.08.-12.08. 26.08.-02.09. 09.09.-16.09. 12.08.-19.08. 02.09.-09.09. 19.08.-26.08.

Dvojlôžková izba s prístelkou dospelá osoba – základné lôžko 469 579 699 699 579 469 dieťa 3-12 r. – základné lôžko 279 349 429 429 349 279 dieťa 3-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA Dvojlôžková izba s dvomi prístelkami 589 749 899 899 749 589 osoba – základné lôžko 1. dieťa 3-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 3-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA Dieťa 0-3 roky bez nároku na služby ZDARMA alebo detská postieľka ZDARMA (v Dvojlôžkovej izbe s dvomi prístelkami). V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • vonkajší bazén • animácie • detský miniklub • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • parkovanie +4,- až 7,- €/deň/auto (podľa sezóny) – platba na mieste • vstup do komplexu vnútorných bazénov, fitnes centra, sauny v hoteli IVAN +10,- €/deň/osoba nad 16 r.; +7,- €/deň/dieťa 3-16 r. – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35).

do

VYBAVENIE HOTELA: reštaurácia, lobby bar, recepcia, výťah, vonkajší bazén s  morskou vodou, ležadlami a slnečníkmi, detský bazén, záhradná terasa s barom, animácie, detský miniklub, Wi-Fi (za poplatok), zmenáreň, obchod so suvenírmi, požičovňa áut, bicyklov, parkovanie (za poplatok). Hotel je navštevovaný hlavne rodinami s deťmi, čomu sú prispôsobené aj spoločenské priestory – detská recepcia, nová detská reštaurácia a rodinná pláž. IZBY: útulné klimatizované dvojlôžkové izby s jednou resp. dvomi prístelkami (môže byť aj poschodová posteľ). Izby majú TV so satelitom, telefón, trezor, minibar, sprchu s WC, fén, balkón len v  dvojlôžkovej izbe s  dvomi prístelkami. STRAVA: polpenzia – raňajky a večere formou švédskych stolov, výborná a  bohatá strava, patrí k  najlepším na  celom pobreží. Reštaurácia je prispôsobená aj detským návštevníkom a ich potrebám.

SOLARIS BEACH hotel NIKO*** 

OBĽÚBENÉ VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, lobby bar, trezor na recepcii (za poplatok), výťah, vonkajšie bazény s morskou vodou, ležadlami a slnečníkmi, záhradná terasa s barom, Wi-Fi v lobby bare (za poplatok), animácie, zmenáreň, obchod so suvenírmi, kongresové centrum, požičovňa áut, bicyklov, parkovanie (za poplatok). IZBY: útulné, klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky. Majú TV so satelitom, telefón, trezor (v niektorých izbách, inak na recepcii), minibar, sprcha s WC, fén, balkón. Pre  trojčlenné a  štvorčlenné rodiny s  deťmi do  12 rokov je možné ubytovanie v  dvoch dvojlôžkových izbách prepojených č. zájazdu: 5230  termín pobytu

vnútornými dverami. STRAVA : polpenzia – raňajky a večere formou švédskych stolov, výborná a bohatá strava, patrí k najlepším na celom pobreží.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  01.07.-08.07. 10.06.-17.06. 08.07.-15.07. 03.06.-10.06. 17.06.-24.06. 15.07.-22.07. 24.06.-01.07. 22.07.-29.07.

nástup denne

29.07.-05.08. 05.08.-12.08. 26.08.-02.09. 09.09.-16.09. 12.08.-19.08. 02.09.-09.09. 19.08.-26.08.

Dvojlôžková izba dospelá osoba – základné lôžko 369 419 559 559 419 369 dieťa 3-12 r. – základné lôžko 219 249 329 329 249 219 Dvojlôžková izba s prístelkou 419 539 649 649 539 419 dospelá osoba – základné lôžko dieťa 3-12 r. – základné lôžko 249 319 389 389 319 249 dieťa 3-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA Prepojené dve dvojlôžk. izby 639 699 949 949 699 639 osoba – 1. a 2. lôžko 1. dieťa 3-12 r. – 3. lôžko ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 3-12 r. – 4. lôžko ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA Dieťa 0-3 roky bez nároku na služby ZDARMA (v Dvojlôžkovej izbe a v Prepojených dvoch dvojlôžk. izbách). V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • vonkajší bazén • animácie • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • detská postieľka do 3 rokov +35,- €/týždeň • parkovanie +4,- až 7,- €/deň/auto (podľa sezóny) – platba na mieste • vstup do komplexu vnútorných bazénov, fitnes centra, sauny v hoteli IVAN +10,- €/deň/osoba nad 16 r.; +7,- €/deň/dieťa 3-16 r. – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35).

www.pegastour.sk

Solaris Šibenik

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

chorvátsko

47


apartmány PLETIKOSA*** 

IDEÁLNA POLOHA

Brodarica

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

48

chorvátsko

do

OBĽÚBENÉ

POLOHA: apartmány PLETIKOSA tvoria dve dvojposchodové budovy (jedna so  zvýšeným prízemím), ktoré ležia len cca 20 m od pláže, v zelenej záhrade. Apartmány sú veľmi priestranné, kompletne vybavené praktickým nábytkom s balkónmi resp. terasami so záhradným nábytkom. K apartmánom Pletikosa patrí aj novší bungalov s dvomi prízemnými samostatnými apartmánmi. Zo všetkých apartmánov je výhľad na more. UBYTOVANIE: apartmány sú vybavené TV so  satelitom, klimatizáciou (za poplatok) a Wi-Fi. Do väčšiny typov apartmánov je možné umiestniť jednu alebo viac prísteliek, vhodných pre deti do 15 rokov. K dispozícii je aj odkladací priestor na batožinu. V záhrade sa nachádza sprcha so sladkou vodou a záhradný gril s posedením. Parkovanie je možné priamo v záhrade apartmánov. Majiteľ apartmánov Vás rád privíta v peknom barovom zariadení v záhrade, priamo pri pláži, kde si môžete zakúpiť teplé a studené nealkoholické a alkoholické nápoje, zmrzlinu, sendviče a iné malé občerstvenie. Na širokej terase sa nachádzajú dva biliardové stoly a ďalšie spoločenské hry, v záhrade sú k dispozícii hojdačky a preliezačky pre deti. Majitelia člnov môžu kotviť svoje člny v malom prístave. STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať večere resp. polpenziu v blízkej reštaurácii.

www.pegastour.sk


Typ E pre 4 osoby: má samostatnú spálňu pre 2 osoby, obývaciu miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička s mrazničkou, sporák resp. varič, príbory, riady, varná kanvica), TV so satelitom, Wi-Fi, klimatizácia (za poplatok), sprcha s WC a balkón. V niektorých apartmánoch možnosť jednej prístelky. Typ D pre 4 osoby: nachádza sa v bungalove v prednej časti, má samostatnú spálňu pre 2 osoby, obývaciu miestnosť s dvomi samostatnými lôžkami spojenú s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička s mrazničkou, sporák resp. varič, príbory, riady, varná kanvica), TV so satelitom, Wi-Fi, klimatizácia (za poplatok), sprcha s WC a záhradná terasa. Typ A pre 4 osoby: dva samostatné apartmány na druhom poschodí so spoločným vchodom a jeden apartmán na prvom poschodí; každý apartmán má dve samostatné dvojlôžkové spálne, samostatnú kompletne vybavenú kuchyňu (chladnička s mrazničkou, sporák resp. varič, príbory, riady, varná kanvica; jedna stena medzi kuchyňami susediacich apartmánov nemusí byť zvukotesná), TV so satelitom, Wi-Fi, klimatizácia (za poplatok), sprcha s WC, balkóny zo všetkých miestností. V každom apartmáne možnosť jednej prístelky. Typ G pre 4 osoby: nachádza sa v bungalove, hneď za typom D, má jednu samostatnú spálňu s manželskou posteľou pre 2 osoby, druhú maličkú samostatnú, čarovnú spálňu s poschodovou posteľou do  tvaru L, vhodnú pre  deti do  15 rokov,

obývaciu miestnosť s  kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička s mrazničkou, sporák resp. varič, príbory, riady, varná kanvica), TV so  satelitom, Wi-Fi, klimatizácia (za  poplatok), sprcha s  WC a  záhradná terasa s  výhľadom na more. Možnosť jednej prístelky v obývacej miestnosti. Typ F1 p re 5 osôb: apartmány majú dve samostatné spálne (dvojlôžková a trojlôžková), samostatnú kompletne vybavenú kuchyňu (chladnička s mrazničkou, sporák resp. varič, príbory, riady, varná kanvica) spojenú s obývacou miestnosťou, TV so satelitom, Wi-Fi, klimatizáciu (za poplatok), sprchu s WC, balkón. Možnosť až dvoch prísteliek. Typ F2 pre  6 osôb: dve samostatné dvojlôžkové spálne, veľká moderná kompletne vybavená kuchyňa (chladnička s mrazničkou, sporák, príbory, riady, varná kanvica) spojená s priestrannou veľkou obývacou miestnosťou s gaučom pre 2 osoby, TV so satelitom, Wi-Fi, klimatizácia (za poplatok), jedna sprcha a dve WC, veľká terasa. Možnosť dvoch prísteliek. Typ B pre 8 osôb: štyri samostatné dvojlôžkové spálne, samostatná veľká kompletne vybavená kuchyňa (chladnička s mrazničkou, sporák, príbory, riady, varná kanvica) spojená s priestorovo veľkou obývacou miestnosťou, TV so satelitom, Wi-Fi, klimatizácia (za poplatok), dve sprchy a dve WC, balkóny zo všetkých miestností. Možnosť až štyroch prísteliek.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

cena/apartmán  8 dní/7 nocí  nástup denne 01.07.-08.07. 08.07.-15.07. 22.07.-29.07. 12.08.-19.08. 26.08.-02.09. 09.09.-16.09. 10.06.-17.06. 24.06.-01.07. 15.07.-22.07. 29.07.-05.08. 05.08.-12.08. 19.08.-26.08. 02.09.-09.09. typ D, E 4 osoby 199 219 239 339 469 599 669 599 469 399 319 199 199 typ A, G 4 osoby 219 239 259 369 499 659 699 659 499 439 359 239 239 typ F1 5 osôb 279 299 359 459 599 759 839 779 599 539 449 299 299 typ F2 6 osôb 299 359 459 559 739 879 999 959 759 659 579 379 359 typ B 8 osôb 399 439 599 699 899 1.099 1.229 1.099 999 829 699 449 399 Jedno dieťa 0-3 roky bez nároku na lôžko pri plne obsadenom počte lôžok naviac v apartmáne ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • posteľná bielizeň • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • prístelka +99,- €/týždeň • detská postieľka +45,- €/týždeň (obmedzený počet) • klimatizácia v termíne do 15.07. a od 12.08 – typ A, E, D, F1, G +5,- €/apartmán/deň, typ B, F2 +10,- €/apartmán/deň – platba na mieste • večere +91,- €/osoba/týždeň • polpenzia +133,- €/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35) • klimatizácia v termínoch od 15.07. až do 12.08. – typ A, E, D, F1, G +5,- €/apartmán/deň, typ B, F2 +10,- €/apartmán/deň – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/apartmán platí pre termíny ukončenia pobytu do 08.07. a od termínu 02.09. č. zájazdu: 5240  termín pobytu

03.06.-10.06.

www.pegastour.sk

17.06.-24.06.

chorvátsko

49


ADRIATIQ hotel ZORA***/**** 

Primošten

OBĽÚBENÉ

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

POLOHA: ADRIATIQ hotel ZORA tvorí hlavná budova recepcie a  rozsiahle poschodové budovy, pozostávajúce z  viacerých traktov, prepojených s budovou recepcie presklenou chodbou. Leží na  zalesnenom polostrove s upravenými plážami z drobného štrku s ležadlami a  slnečníkmi. Súčasťou hotelového komplexu sú aj pavilóny hotela Zora, ktoré tvoria štyri jednoposchodové vilky, umiestnené hneď oproti Adriatiq hotelu Zora v  píniovom háji. Od  prekrásneho mestečka Primošten, ktoré leží na protiľahlom polostrove, je Adriatiq hotel Zora s pavilónmi vzdialený cca 200 m. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, výťah, veľká reštaurácia s  terasou s  výhľadom na  more, živá hudba dvakrát týždenne, aperitív bar, piano bar, predajňa suvenírov, zmenáreň, internetový kútik, tenis, volejbal, minigolf, vodné športy, animačné programy, veľké detské centrum s bazénom a detskými herňami, bazén v  okrúhlej otváracej kopule hotela s vyhrievanou morskou vodou a hydromasážou priamo na pláži, bar na pláži, fitnes, sauna, masáže (za  pop­latok), Wi-Fi v  časti recepcie a aperitív baru, parkovisko v areáli (za poplatok). IZBY HOTELA: klimatizované dvojlôžkové izby COMFORT trojhviezdičkovej kategórie s možnosťou jednej prístelky sú štandardne č. zájazdu: 5250  termín pobytu

vybavené, TV so satelitom, telefónom, majú sprchu s  WC, fén, balkón resp. terasu, trezor na recepcii (za poplatok). Klimatizovaná Rodinná izba COMFORT sa skladá z  dvoch prepojených dvojlôžkových izieb, vhodných pre rodinu s dvomi deťmi do 12 rokov. Klimatizované luxusnejšie dvojlôžkové izby PREMIER CLUB štvorhviezdičkovej kategórie s  možnosťou jednej prístelky, majú naviac Wi-Fi, rádio, trezor, minibar, župan, papuče, väčšina izieb má veľký francúzsky balkón. Hostia majú denne na izbe fľašu džúsu a vody. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia – vynikajúca strava formou bohatých švédskych stolov, možnosť doobjednať nápoje z automatu v neobmedzenom množstve (voda, biele a červené víno – za príplatok). NAŠA MIENKA: hotel patrí k  najvyhľadávanejším v  celom Chorvátsku, má výhodnú polohu priamo na pláži, bazén a ostatné relaxačné služby vyzdvihujú vynikajúcu úroveň komplexu. Ubytovanie je vhodné pre všetky vekové kategórie.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 10.06.-17.06. 01.07.-08.07. 22.07.-29.07. 12.08.-19.08. 02.09.-09.09. 03.06.-10.06. 17.06.-24.06. 08.07.-15.07. 29.07.-05.08. 19.08.-26.08. 09.09.-16.09. 24.06.-01.07. 15.07.-22.07. 05.08.-12.08. 26.08.-02.09.

Izba COMFORT dospelá osoba – základné lôžko 389 489 599 599 599 489 dieťa 0-12 r. – základné lôžko 269 339 429 429 429 339 dospelá osoba – prístelka 349 439 549 549 549 439 dieťa 0- 7 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA dieťa 7-12 r. – prístelka 99 99 99 99 99 99 Rodinná izba COMFORT 549 679 839 839 839 679 dospelá osoba – 1. a 2. lôžko dieťa 0-12r. - 2. lôžko 379 479 589 589 589 479 dospelá osoba – 3. a 4. lôžko 549 679 839 839 839 679 dieťa 0- 7 r. – 3. a 4. lôžko ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA dieťa 7-12 r. – 3. a 4. lôžko 99 99 99 99 99 99 Izba PREMIER CLUB 469 599 769 769 769 599 dospelá osoba – základné lôžko dieťa 0-12 r. – základné lôžko 329 429 539 539 539 429 dospelá osoba – prístelka 429 549 689 689 689 549 dieťa 0- 7 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA dieťa 7-12 r. – prístelka 99 99 99 99 99 99 V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • vstup do bazéna s hydromasážou • fitnes • sauna • animácie • detský klub • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • nápoje k večeri +28,- €/osoba/týždeň • obedy +91,- €/osoba/týždeň • nápoje k obedu +28,- €/osoba/týždeň • detská postieľka +5,- €/deň – platba na mieste • parkovanie v areáli +4,- €/deň/auto – platba na mieste • trezor na recepcii +3,- €/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35). Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

50

chorvátsko

www.pegastour.sk


NAJOBĽÚBENEJŠIE

pavilóny hotela ZORA** 

PRIAMO PRI PLÁŽI

Primošten

POLOHA: pavilóny hotela ZORA prešli v poslednom období pozitívnymi úpravami, majú aj nedávno rekonštruované kúpeľne. Pavilóny hotela ZORA tvoria štyri jednoposchodové vilky, sú umiestnené v píniovom háji, len cca 80 m od vchodu do recepcie hlavnej budovy Adriatiq hotela Zora, ktorého rozsiahla poschodová budova pozostáva z viacerých traktov, prepojených presklenou chodbou. Pavilóny hotela ZORA ležia na zalesnenom polostrove s upravenými plážami z drobného štrku vzdialenými cca 50 m. Od prekrásneho mestečka Primošten, ktoré leží na protiľahlom polostrove, je Adriatiq hotel Zora s pavilónmi vzdialený cca 200 m. VYBAVENIE PAVILÓNOV: hostia pavilónov majú k dispozícii všetky služby Adriatiq hotela Zora, t.j. recepcia, veľká reštaurácia s terasou s výhľadom na more, živá hudba dvakrát týždenne, aperitív bar, piano bar, predajňa suvenírov, zmenáreň, internetový kútik, tenis, volejbal, minigolf, vodné športy, animačné programy, veľké detské centrum s bazénom a detskými herňami, bazén v okrúhlej otváracej kopule hotela s vyhrievanou morskou vodou a hydromasážou priamo na pláži, bar na pláži, fitnes, sauna, masáže (za poplatok), trezor na recepcii (za poplatok), Wi-Fi v hlavnej budove, parkovisko v areáli (za poplatok). Pes možný (za poplatok). IZBY PAVILÓNOV: štandardné, jednoduché dvojlôžkové izby s rekonštruovanými kúpeľňami s možnosťou jednej prístelky formou pevného lôžka (možnosť ubytovania aj dvoch detí) sú vybavené starším nábytkom, majú sprchu s WC, francúzsky balkón. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia – vynikajúca strava formou bohatých švédskych stolov v hlavnej budove Adriatiq hotela ZORA, možnosť doobjednať nápoje z automatu v neobmedzenom množstve (voda, biele a červené víno – za príplatok). NAŠA MIENKA: pavilóny hotela ZORA patria spolu s hotelom k najvyhľadávanejším v celom Chorvátsku. Okrem výhodnej polohy a kvalitných služieb hotelového komplexu je ich výhodou nízka cena.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

č. zájazdu: 5260 

cena/osoba  8 dní/7 nocí 

do

nástup denne

22.07.-29.07. 12.08.-19.08. 26.08.-02.09. 09.09.-16.09. 29.07.-05.08. termín pobytu 19.08.-26.08. 02.09.-09.09 16.09.-23.09. 10.06.-17.06. 24.06.-01.07. 05.08.-12.08. dospelá osoba – základné lôžko 239 259 279 359 379 379 399 379 369 359 299 259 199 dieťa 3-12 r. – základné lôžko 239 259 279 339 339 339 339 339 339 339 299 259 199 dospelá osoba – prístelka 239 259 279 339 339 339 339 339 339 339 299 259 199 1. dieťa 3-7 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 1. dieťa 7-12 r. – prístelka 239 239 259 279 299 299 299 299 279 279 279 239 199 2. dieťa 3-12 r. – bez lôžka s polpenziou ZDARMA ZDARMA ZDARMA 119 119 119 119 119 119 119 ZDARMA ZDARMA ZDARMA Dieťa 0-3 roky bez nároku na služby ZDARMA, detská postieľka +5,- €/deň (možná len v dvojlôžkovej izbe) – platba na mieste. UPOZORNENIE: Zľava na dieťa je rozlišovaná podľa presného dátumu narodenia, vždy 1. dieťa je dieťa staršie. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • vstup do bazéna s hydromasážou • fitnes • sauna • animácie • detský klub • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • nápoje k večeri +28,- €/osoba/týždeň • obedy +91,- €/osoba/týždeň • nápoje k obedu +28,- €/osoba/týždeň • jednolôžková izba +168,- €/týždeň k cene dospelej osoby na základnom lôžku • trezor na recepcii hotela +3,- €/deň – platba na mieste • pes +5,- €/deň – platba na mieste • parkovanie v areáli +4,- €/deň/auto – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35). Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba platí pre termíny ukončenia pobytu do 01.07.a od termínu 02.09. 03.06.-10.06.

www.pegastour.sk

17.06.-24.06.

01.07.-08.07.

08.07.-15.07. 15.07.-22.07.

chorvátsko

51


apartmány VILLA SUNCE*** 

Grebaštica

OBĽÚBENÉ

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

POLOHA: vila SUNCE je pekná dvojposchodová vila, nachádzajúca sa v tichej uličke, len cca 50 m od štrkovej pláže s drobnými okruhliakmi, ktorá je v malebnom zálive. UBYTOVANIE: apartmány sú priestranné, štandardne zariadené, každý apartmán má TV so satelitom, balkón resp. terasu. Každý apartmán má Wi-Fi, klimatizáciu (za poplatok). Parkovanie je možné priamo v záhrade vily, kde sa nachádza aj spoločný záhradný gril a sprcha so sladkou vodou. K dispozícii je práčka, odkladací priestor na batožinu. Vila Sunce si každoročne získava väčšiu popularitu. Typ E pre 4 osoby: jedna samostatná spálňa pre 2 osoby, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, vhodným pre 2 deti a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, varič, riady, príbory), TV  so  satelitom, Wi-Fi, sprcha s WC, balkón s výhľadom na more, veľká terasa. Typ J p re 4 osoby: dve samostatné spálne, každá pre 2 osoby,

chorvátsko

menšia obývacia miestnosť s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, varič, riady, príbory), TV so satelitom, Wi-Fi, sprcha s WC, terasa. Typ K pre 6 osôb: priestranné apartmány, dve samostatné spálne, jedna pre  4 osoby, druhá pre  2  osoby, dve sprchy s WC, obývacia miestnosť s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), TV so satelitom, Wi-Fi, balkón s výhľadom na more, terasa. Možnosť prístelky. Typ L pre 8 osôb: priestranné apartmány, tri samostatné spálne, každá s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), TV so satelitom, Wi-Fi, dve sprchy s WC, balkón i terasa s výhľadom na more. Možnosť prístelky.

cena/apartmán  8 dní/7 nocí  nástup denne 22.07.-29.07. 05.08.-12.08. 19.08.-26.08. 02.09.-09.09. 01.07.-08.07. 15.07.-22.07. 29.07.-05.08. 12.08.-19.08. 26.08.-02.09. typ E 4 osoby 299 369 479 559 649 599 449 389 299 229 typ J 4 osoby 349 399 499 579 679 639 479 419 339 249 typ K 6 osôb 479 559 659 779 899 859 699 599 559 399 typ L 8 osôb 599 679 859 979 1.099 1.039 899 779 679 599 Jedno dieťa 0-3 roky bez nároku na lôžko pri plne obsadenom počte lôžok naviac v apartmáne ZDARMA. V  cene: 7 x ubytovanie v  apartmáne •  spotreba vody, elektriny a  plynu •  záverečné upratovanie •  posteľná bielizeň •  delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • prístelka +99,- €/týždeň • klimatizácia typ E, J +5,- €/apartmán/deň, typ K, L +8,- €/apartmán/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35). Zľava SENIOR 55+: -3 %/apartmán. č. zájazdu: 5270  termín pobytu

52

do

24.06.-01.07.

08.07.-15.07.

www.pegastour.sk


OBĽÚBENÉ

NÁŠ TIP

apartmány VILLA BURIČ*** SUPERIOR 

UVÍTACÍ PRÍPITOK

POLOHA: vila BURIČ s krásnymi modernými apartmánmi sa nachádza cca 350 m od historického centra mesta Omiš na miernom vŕšku s  nádherným panoramatickým výhľadom na  more. Pekná piesková pláž je vzdialená cca  650 m, menšia pláž z  drobného štrku sa nachádza cca 390 m od vily. BONUS: parkovacia karta v  centre mesta a v blízkosti pieskovej pláže ZDARMA. UBYTOVANIE: apartmány sú novšie, priestranné, moderne a niektoré až luxusne zariadené, každý apartmán má Wi-Fi, veľkú terasu resp. balkón, výhľad na more a je klimatizovaný. Vila má vlastné parkovisko. Typ A1  pre  2-4 osoby: jedna samostatná spálňa pre 2 osoby, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), TV so satelitom, Wi-Fi, klimatizácia, sprcha s WC, balkón s výhľadom na more. Typ A2 p re  4 osoby: jedna samostatná spálňa s manželskou posteľou, druhá pekná samostatná spálňa s  poschodovou posteľou do  tvaru L, veľká obývacia miestnosť s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), TV so satelitom, Wi-Fi, klimatizácia, sprcha s  WC, balkón s  výhľadom na  more. Možnosť jednej prístelky. Typ A6 pre 6 osôb: apartmán je zariadený v rustikálnom štýle, má tri samostatné spálne pre  2  osoby, veľká obývacia miestnosť s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory),

Omiš

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

TV  so  satelitom, Wi-Fi, klimatizácia, sprcha s  WC, veľká terasa s  výhľadom na  more. Možnosť jednej resp. dvoch prísteliek. Pes možný (za príplatok). STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať večere resp. polpenziu v reštaurácii v centre mesta.

A1

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

č. zájazdu: 5280 

cena/apartmán  8 dní/7 nocí 

A2

do

A6

nástup denne

29.07.-05.08. 02.09.-09.09. 15.07.-22.07. 05.08.-12.08. 19.08.-26.08. 26.08.-02.09. termín pobytu 17.06.-24.06. 24.06.-01.07. 01.07.-08.07. 08.07.-15.07. 09.09.-16.09. 22.07.-29.07. 12.08.-19.08. typ A1  2-4 osoby 299 339 399 449 599 599 449 399 299 typ A2  4 osoby 359 399 459 549 699 699 549 499 399 typ A6  6 osôb 479 499 559 699 899 899 699 599 499 Jedno dieťa 0-4 roky bez nároku na lôžko pri plne obsadenom počte lôžok naviac v apartmáne ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • klimatizácia • spotreba vody, elektriny a plynu • parkovacia karta v centre mesta • záverečné upratovanie • posteľná bielizeň • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • prístelka +99 ,- €/týždeň • večere +91,- €/osoba/týždeň • polpenzia +146,- €/osoba/týždeň • pes +5,- €/deň. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35). Zľava SENIOR 55+: -3 %/apartmán platí pre termíny ukončenia pobytu do 01.07. a od termínu 19.08.

www.pegastour.sk

chorvátsko

53


SLOVINSKO Rozloha: Počet obyvateľov: Hlavné mesto: Mena: Jazyk:

20 273 km 2 011 070 Ljubljana EUR – euro slovinčina

Maribor

2

LJUB LJANA

V

VI VII VIII IX

X

22 25 29 28 25 20 18 22 23 25 22 19

0

0

C vzduch

C voda Piran Portorož

  DOPRAVA VLASTNÝM AUTOM

Koper

Možnosti výletov: jaskyne POSTOJNSKA jama a ŠKOCJANSKE jame, PREDJAMSKY hrad, PIRAN, LIPICA, BLED, lodné výlety do TERSTU alebo do BENÁTOK, zámok MIRAMARE, lodný výlet po slovinskom pobreží

Pri individuálnej doprave je nástup na pobyt možný v ľubovoľný deň na ľubovoľnú dĺžku pobytu.

  AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Na slovinské pobrežie premávajú klimatizované autobusy (klimatizácia, video, bufet s možnosťou zakúpenia nápojov). Z Bratislavy je trasa dlhá cca 630 km a plánovaná trasa vedie cez územie Rakúska (Viedeň, Graz, Spielfeld) do Slovinska popri mestách Maribor, Ljubljana až do Portorožu. Termíny uvedené v cenníkoch sú termíny ubytovania, t.j. od soboty do soboty. Autobusy premávajú vždy v piatok vo večerných hodinách z rôznych miest Slovenska (doprava trvá z Bratislavy cca 9 hodín s pravidelnými bezpečnostnými prestávkami po cca 4 hodinách) a návrat je vždy v nedeľu dopoludnia.

Termíny 10-dňových autobusových zájazdov Odchod SR

09.06.

16.06.

23.06.

30.06.

07.07.

14.07.

21.07.

28.07.

04.08.

11.08.

18.08.

25.08.

01.09.

08.09.

Príchod SR

18.06.

25.06.

02.07.

09.07.

16.07.

23.07.

30.07.

06.08.

13.08.

20.08.

27.08.

03.09.

10.09.

17.09.

Cena dopravy klimatizovaným autobusom vrátane DPH na osobu Strediská

Obojsmerná doprava

Jednosmerná doprava

Obojsmerná miestenka

Spojenie dvoch po sebe idúcich turnusov

Doprava bez zakúpenia ubytovania

Portorož

90,- €

70,- €

+7,- €

+20,- €

+15,- €

Obojsmerná doprava v  rozpätí dlhšom ako sú 2  týždenné turnusy za  sebou sa  považuje za  dve jednosmerné dopravy.

Možnosti nástupu a príplatky na osobu Bratislava

Zeleneč, Trnava, Nitra, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín

Bánovce n/Bebravou, Prievidza

Dubnica nad Váhom, Ilava, Považská Bystrica, Žilina

Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš

Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica

bez príplatku

+6,- €

+6,- €

+9,50 €

+14,- €

+14,- €

PREDJAMSKY HRAD

PIRAN

PORTOROŽ

Portorož je najmodernejšie prímorské letovisko v  Slovinsku. Leží v Terstskom zálive. Dnes je Portorož najväčším a najlepšie vybaveným slovinským letoviskom s  klimatickými kúpeľmi. Mesto ponúka možnosti zábavy na každý deň. Veľmi pekné sú aj tunajšie mestské pláže, ktoré sú piesočnaté a majú individuálne riešený vstup do mora s pozvoľným charakterom, ako aj pláže štrkovo-kamenisté, ktoré sú na  okraji Portorožu a  majú tiež individuálne riešený vstup do  mora. Pláž ponúka okrem kúpania aj rôzne športové aktivity. Môžete si tu požičať loďku, plachetnicu alebo vodný skúter. Na svoje si tu prídu aj milovníci potápania. Veľkou prednosťou je celoročne otvorený vodný svet LAGUNA BERNARDIN, ktorý ponúka v  bazénoch vyhrievanú morskú vodu a rôzne vodné atrakcie, ako aj služby wellness.

ADRIATIC RESORT ST. BERNARDIN  Portorož POLOHA: vynikajúco situovaný pekný rezort troch hotelov sa nachádza na okraji mesta Portorož, v tesnej blízkosti čarovného mestečka Piran, priamo pri menších plážach z drobného štrku a betónových plochách so zelenými trávnatými parčíkmi. Z rezortu sa pohodlnou prechádzkou dostanete pešo aj do centra Portorožu, vzdialeného cca 1 000 m, kde sa nachádzajú široké pieskové pláže, prípadne môžete využiť pravidelné autobusové spojenie. VYBAVENIE KOMPLEXU: v hlavnej sezóne tu prebiehajú animačné programy pre dospelých i pre deti, pre milovníkov športov sú k  dispozícii tenisové kurty a  dobré podmienky pre  vodné športy (surfovanie, rybárčenie, potápačské centrum, vodné lyžovanie, vodné bicykle, vodné banány). Ideálne sú aj možnosti pre rekreačných cyklistov. V celom

54

slovinsko

areáli sa nachádza množstvo reštaurácií, barov, obchodíkov, vo večerných hodinách spríjemní pobyt živá hudba vo viacerých zariadeniach. Môžete navštíviť aj Casino Bernardin. Veľkou výhodou tohto komplexu je, že v hoteli HISTRION sa nacháda veľký vodný svet LAGUNA BERNARDIN s vyhrievanou morskou vodou, ktorý môžu využívať klienti všetkých hotelov. Je otvorený celoročne, okrem väčšieho plaveckého bazéna sa  tu nachádza rekreačný bazén s  hydromasážou a  5  vírivkových bazénov. V  jeho zábavnej časti nájdete šmykľavky, vodopády, gejzíry, fínsku a tureckú saunu, solárium, objednať si môžete masáže (za poplatok). Súčasťou rezortu je aj malý prístav Marina Bernardin, ktorý sa nachádza v lagúne. Klienti všetkých hotelov môžu využívať služby akéhokoľvek zariadenia v celom rezorte.

www.pegastour.sk


PRE NÁROČNEJŠÍCH VYBAVENIE HOTELA: moderný, luxusnejšie zariadený hotel sa nachádza uprostred zelene, priamo pri mori. V hoteli nájdete recepciu, výťah, vyhrievaný bazén s morskou vodou na najvyššom poschodí s prekrásnym výhľadom, Paradise Spa wellness centrum, fitnes, detský bazén, reštaurácie, kongresové centrum, terasu, Grand café a piano bar, lobby bar, internetový kútik, Tropic Bar na pláži, predajňu suvenírov, kaderníctvo, parkovisko. V rámci rezortu je možné využívať vodný svet LAGUNA BERNARDIN.

hotel GRAND HOTEL BERNARDIN*****  IZBY: luxusnejšie zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky, sprcha s WC, župan, papuče, telefón, TV so satelitom, Wi-Fi, minibar, fén, trezor, balkón. Väčšina izieb s výhľadom na more. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia. Raňajky a večere formou bohatých švédskych stolov, obedy a la carte – vynikajúca domáca strava. NAŠA MIENKA: hotel je vhodný pre náročnejších klientov, má vynikajúcu stravu a výbornú polohu.

ZĽAVA 17 %

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 22.04.-29.04. 20.05.-27.05. 16.09.-23.09. 17.06.-24.06. 08.07.-15.07. 29.07.-05.08. 19.08.-26.08. 02.09.-09.09. 29.04.-06.05. 27.05.-03.06. 23.09.-30.09. 24.06.-01.07. 15.07.-22.07. 05.08.-12.08. termín pobytu 26.08.-02.09. 09.09.-16.09. 06.05.-13.05. 03.06.-10.06. 30.09.-07.10. 01.07.-08.07. 22.07.-29.07. 12.08.-19.08. 13.05.-20.05. 10.06.-17.06. dospelá osoba – základné lôžko 699 789 789 889 989 889 789 699 dieťa 2-15 r. – základné lôžko 629 699 699 789 869 789 699 629 dospelá osoba – prístelka 629 699 699 789 869 789 699 629 dieťa 2-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA dieťa 12-15 r. – prístelka 389 439 439 489 549 489 439 389 Dieťa 0-2 roky bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • vnútorný bazén • vonkajší bazén pri hoteli Vile Park (júl, august) • vstup do Laguna Bernardin • animácie (júl, august) • hotelová pláž (júl, august) • vstup do Casino Bernardin • vstup do Grand Casino Portorož • pracovník recepcie • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 54) • jednolôžková izba +273,- €/týždeň k cene dospelej osoby na základnom lôžku • obedy +231,- €/osoba/týždeň • detská postieľka +63,- €/týždeň (len v dvojlôžkovej izbe). Povinné príplatky: pobytová taxa dospelá osoba +1,27 €/deň, dieťa 7-18 r. +0,64 €/deň – platba na mieste • registračný poplatok dospelá osoba +1,- €/pobyt, dieťa 7-18 r. +0,50 €/pobyt – platba na mieste. č. zájazdu: 4000 

FIRST MINUTE až

hotel HISTRION**** 

OBĽÚBENÉ VYBAVENIE HOTELA: hotel sa nachádza priamo pri mori vedľa historického kláštora St. Bernardin, podľa ktorého dostal rezort názov. V hoteli sa nachádza recepcia, reštaurácia, výťah, vodný svet LAGUNA BERNARDIN, wellness centrum, Casino Bernardin, San Bernardino Café, reštaurácia Taverna Mediteran, Barka reštaurácia, internetový kútik, detský kútik, miniklub, konferenčná miestnosť, parkovisko, garáž (za poplatok). Pes možný (za poplatok). IZBY: veľmi pekne zariadené, klimatizované dvojlôžkové

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 22.04.-29.04. 20.05.-27.05. 16.09.-23.09. 17.06.-24.06. 08.07.-15.07. 29.07.-05.08. 19.08.-26.08. 02.09.-09.09. 29.04.-06.05. 27.05.-03.06. 23.09.-30.09. 24.06.-01.07. 15.07.-22.07. 05.08.-12.08. termín pobytu 26.08.-02.09. 09.09.-16.09. 06.05.-13.05. 03.06.-10.06. 30.09.-07.10. 01.07.-08.07. 22.07.-29.07. 12.08.-19.08. 13.05.-20.05. 10.06.-17.06. dospelá osoba – základné lôžko 539 599 599 639 669 639 599 539 dieťa 2-15 r. – základné lôžko 469 529 529 559 589 559 529 469 dospelá osoba – prístelka 469 529 529 559 589 559 529 469 dieťa 2-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA dieťa 12-15 r. – prístelka 299 329 329 349 369 349 329 299 Dieťa 0-2 roky bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • vonkajší bazén pri hoteli Vile Park (júl, august) • vstup do Laguna Bernardin • animácie (júl, august) • hotelová pláž (júl, august) • vstup do Casino Bernardin • vstup do Grand Casino Portorož • pracovník recepcie • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 54) • jednolôžková izba +231,- €/týždeň k cene dospelej osoby na základnom lôžku • výhľad na more +49,- €/platiaca osoba/týždeň • detská postieľka +63,- €/týždeň • obedy +126,- €/osoba/týždeň • garáž +5,- €/deň/auto – platba na mieste • pes +12,- €/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa dospelá osoba +1,27 €/deň, dieťa 7-18 r. +0,64 €/deň – platba na mieste • registračný poplatok dospelá osoba +1,- €/pobyt, dieťa 7-18 r. +0,50 €/pobyt – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

FIRST MINUTE až

do

Portorož

jednej prístelky, sprcha s WC, TV so satelitom, Wi-Fi, telefón, fén, balkón (za príplatok). Možnosť ubytovania v rodinnej izbe, ktorá sa skladá z dvoch prepojených dvojlôžkových izieb (na vyžiadanie – za príplatok). STRAVA: polpenzia resp. plná penzia. Raňajky a večere formou bohatých švédskych stolov v hoteli HISTRION, obedy servírované v reštaurácii Taverna Mediteran. NAŠA MIENKA: hotel v krásnom prostredí za veľmi priaznivé ceny.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 22.04.-29.04. 20.05.-27.05. 16.09.-23.09. 17.06.-24.06. 08.07.-15.07. 29.07.-05.08. 19.08.-26.08. 02.09.-09.09. 29.04.-06.05. 27.05.-03.06. 23.09.-30.09. 24.06.-01.07. 15.07.-22.07. 05.08.-12.08. termín pobytu 26.08.-02.09. 09.09.-16.09. 06.05.-13.05. 03.06.-10.06. 30.09.-07.10. 01.07.-08.07. 22.07.-29.07. 12.08.-19.08. 13.05.-20.05. 10.06.-17.06. dospelá osoba – základné lôžko 389 459 459 519 549 519 459 389 dieťa 2-15 r. – základné lôžko 339 399 399 449 479 449 399 339 dospelá osoba – prístelka 339 399 399 449 479 449 399 339 dieťa 2-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA dieťa 12-15 r. – prístelka 219 259 259 279 299 279 259 219 Dieťa 0-2 roky bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • vonkajší bazén (júl, august) • vstup do Laguna Bernardin • animácie (júl, august) • hotelová pláž (júl, august) • vstup do Casino Bernardin • vstup do Grand Casino Portorož • pracovník recepcie • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 54) • jednolôžková izba +182,- €/týždeň k cene dospelej osoby na základnom lôžku • balkón +49,- €/platiaca osoba/týždeň • detská postieľka +63,- €/týždeň • obedy +126,- €/osoba/týždeň • garáž +5,- €/deň/auto – platba na mieste • pes +12,- €/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa dospelá osoba +1,27 €/deň, dieťa 7-18 r. +0,64 €/deň – platba na mieste • registračný poplatok dospelá osoba +1,- €/pobyt, dieťa 7-18 r. +0,50 €/pobyt – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

www.pegastour.sk

Portorož

ZĽAVA 20 %

hotel VILE PARK*** 

DOBRÁ CENA

č. zájazdu: 4020 

do

izby s možnosťou jednej prístelky s výhľadom na lagúnu. Všetky izby majú sprchu s WC, Wi-Fi, telefón, fén, TV so satelitom, minibar, trezor, balkón, výhľad na more (za príplatok). STRAVA: polpenzia resp. plná penzia. Raňajky a večere formou bohatých švédskych stolov, obedy servírované v reštaurácii Taverna Mediteran. NAŠA MIENKA: hotel uspokojí aj náročnejších klientov, patrí medzi najobľúbenejšie v rezorte.

č. zájazdu: 4010 

VYBAVENIE HOTELA: hotel tvorí viacero budov, ktoré sa rozprestierajú pozdĺž rezortu St. Bernardin, cca 50 m od mora. V hoteli sa nachádza recepcia, Arcobaleno pláž s vonkajšími bazénmi s atrakciami pre deti, Barka reštaurácia, reštaurácia Taverna Mediteran, nákupná ulica s reštauráciami a barmi, animácie v areáli, parkovisko, garáž (za poplatok). V rámci rezortu je možné využívať vodný svet LAGUNA BERNARDIN. Pes možný v dvojlôžkových izbách s balkónom (za poplatok). IZBY: pekné klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou

Portorož

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

slovinsko

55


METROPOL RESORT  Portorož POLOHA: na opačnej strane krásneho mesta Portorož sa nachádza v zelenej časti hotel Remisens Lucija, päťhviezdičkový hotel Remisens Premium Metropol a jeho dva štvorhviezdičkové depandansy Remisens Premium Casa Rosa a Remisens Premium Casa Bel Moretto (bývalé hotely Remisens Premium Roža a Smart Selection Barbara), ktoré majú rovnakého majiteľa a viacero spoločných služieb v jednotlivých hoteloch, ktoré môžu využívať klienti celého rezortu. Hotely a depandansy ležia cca 300 m od centra mesta, od pieskovej pláže ich delí pobrežná cesta, cez ktorú je na pláž hneď pri hoteloch vybudovaný nadchod. Počas hlavnej sezóny prebiehajú v areáli animácie. Pre klientov celého Metropol rezortu sú k dispozícii priamo pri mori aj dva detské bazény a jeden bazén pre dospelých, športoviská, tobogán a vstup do Grand Casino Portorož. VYBAVENIE HOTELA REMISENS PREMIUM METROPOL: recepcia, výťah, klimatizovaná reštaurácia Grand Salon s terasou, reštaurácia a la carte San Lorenzo, lobby bar s terasou, Wi-Fi, internetový kútik, vnútorný bazén s vyhrievanou morskou vodou, dva menšie vonkajšie bazény s ležadlami a slnečníkmi, tri vírivky s morskou vodou, animačné programy,

kongresové centrum, Grand Casino Portorož, požičovňa bicyklov. Wellness a Spa centrum a kaderníctvo a trezor na recepcii (za poplatok), parkovisko, garáž (za poplatok). Milovníci športu majú k dispozícií tenisové kurty, mini golf, basketbalové ihriská a volejbalové ihrisko nachádzajúce sa v blízkosti hotela. Pri hoteli sa nachádza hotelová pláž s ležadlami a slnečníkmi, olympijský plavecký bazén, bazén pre neplavcov, detský bazén. Pes možný (za poplatok). VYBAVENIE DEPANDANSOV: štvorhviezdičkové depandansy pozostávajú z dvoch budov Remisens Premium Casa Rosa a Remisens Premium Casa Bel Moretto, nachádzajúce sa v blízkosti hotela Remisens Premium Metropol, obklopené zeleňou, v ktorej hostia oddychujú. Hostia depandansov majú k dispozícií spoločnú recepciu a služby hotela Remisens Premium Metropol. Pes možný (za poplatok). STRAVOVANIE: polpenzia – raňajky a večere formou bohatých švédskych stolov v reštaurácii hotela Remisens Premium Metropol, výborná a bohatá strava. NAŠA MIENKA: veľmi obľúbený komplex s vynikajúcou polohou a službami.

hotel REMISENS PREMIUM METROPOL***** 

Portorož

NOVINKA

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

IZBY HOTELA: luxusnejšie zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky, sprcha s WC, župan, fén, Wi-Fi, telefón, TV so satelitom, minibar, trezor, balkón, výhľad na more (za príplatok). cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 22.04.-29.04. 19.08.-26.08. 16.09.-23.09. 15.07.-22.07. 27.05.-03.06. 17.06.-24.06. 05.08.-12.08. 01.07.-08.07. 29.04.-06.05. 26.08.-02.09. 23.09.-30.09. 22.07.-29.07. 20.05.-27.05. 03.06.-10.06. 24.06.-01.07. termín pobytu 12.08.-19.08. 08.07.-15.07. 06.05.-13.05. 02.09.-09.09. 30.09.-07.10. 29.07.-05.08. 10.06.-17.06. 09.09.-16.09. 13.05.-20.05. dospelá osoba – základné lôžko 569 589 659 659 729 729 819 729 569 dieťa 2-15 r. – základné lôžko 459 479 529 529 579 579 659 579 459 dospelá osoba – prístelka 459 479 529 529 579 579 659 579 459 dieťa 2-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA dieťa 12-15 r. – prístelka 289 299 329 329 359 359 399 359 289 Dieťa 0-2 roky bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • vnútorný bazén • vonkajšie bazény • animácie (júl, august) • hotelová pláž (júl, august) • vstup do Grand Casino Portorož • pracovník recepcie • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 54) • jednolôžková izba +231,- €/týždeň k cene dospelej osoby na základnom lôžku • výhľad na more +119,-€/platiaca osoba/týždeň • garáž +14,- €/deň/auto – platba na mieste • pes +27,- €/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa dospelá osoba +1,27 €/deň, dieťa 7-18 r. +0,64 €/deň – platba na mieste. č. zájazdu: 4030 

depandans REMISENS PREMIUM CASA ROSA**** 

VÝBORNÉ SLUŽBY

Portorož

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

IZBY DEPANDANSU REMISENS PREMIUM CASA ROSA: rekonštruované klimatizované dvojlôžkové izby. Všetky izby majú sprchu s WC, fén, TV so satelitom, telefón, Wi-Fi, trezor, balkón, výhľad na more (za príplatok). cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 22.04.-29.04. 19.08.-26.08. 16.09.-23.09. 15.07.-22.07. 27.05.-03.06. 17.06.-24.06. 05.08.-12.08. 01.07.-08.07. 29.04.-06.05. 26.08.-02.09. 23.09.-30.09. 22.07.-29.07. 20.05.-27.05. 03.06.-10.06. 24.06.-01.07. termín pobytu 12.08.-19.08. 08.07.-15.07. 06.05.-13.05. 02.09.-09.09. 30.09.-07.10. 29.07.-05.08. 10.06.-17.06. 09.09.-16.09. 13.05.-20.05. dospelá osoba – základné lôžko 479 499 549 549 599 599 669 599 479 dieťa 2-15 r. – základné lôžko 379 399 439 439 479 479 539 479 379 Dieťa 0-2 roky bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • vnútorný bazén • vonkajšie bazény • animácie (júl, august) • hotelová pláž (júl, august) • vstup do Grand Casino Portorož • pracovník recepcie • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 54) • jednolôžková izba +329,- €/týždeň k cene dospelej osoby na základnom lôžku • výhľad na more +63,- €/osoba/týždeň • garáž +14,- €/deň/auto – platba na mieste • pes +27,- €/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa dospelá osoba +1,27 €/deň, dieťa 7-18 r. +0,64 €/deň – platba na mieste. č. zájazdu: 4040 

56

slovinsko

www.pegastour.sk


depandans REMISENS PREMIUM CASA BEL MORETTO**** 

DOBRÁ POLOHA

Portorož

IZBY DEPANDANSU REMISENS PREMIUM CASA BEL MORETTO: novorekonštruované klimatizované dvojlôžkové izby. Všetky izby majú sprchu s WC, fén, TV so satelitom, telefón, Wi-Fi, minibar, trezor, balkón (za príplatok). cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 19.08.-26.08. 15.07.-22.07. 27.05.-03.06. 17.06.-24.06. 05.08.-12.08. 01.07.-08.07. 26.08.-02.09. 16.09.-23.09. 22.07.-29.07. 03.06.-10.06. 24.06.-01.07. 12.08.-19.08. 08.07.-15.07. 02.09.-09.09. 29.07.-05.08. 10.06.-17.06. 09.09.-16.09. dospelá osoba – základné lôžko 499 499 559 559 619 559 439 dieťa 2-15 r. – základné lôžko 399 399 449 449 489 449 359 Dieťa 0-2 roky bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • vnútorný bazén • vonkajšie bazény • animácie (júl, august) • hotelová pláž (júl, august) • vstup do Grand Casino Portorož • pracovník recepcie • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 54) • jednolôžková izba +308,- €/týždeň k cene dospelej osoby na základnom lôžku • balkón +28,- €/osoba/týždeň • garáž +14,- €/deň/auto – platba na mieste • pes +27,- €/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa dospelá osoba +1,27 €/deň, dieťa 7-18 r. +0,64 €/deň – platba na mieste. č. zájazdu: 4050 

termín pobytu

OBĽÚBENÉ

FIRST MINUTE až

do

hotel REMISENS LUCIJA*** 

VÝBORNÁ CENA

POLOHA: pekný hotel sa nachádza v malom parčíku neďaleko pieskovej pláže, v blízkosti promenády a centra mesta. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, hotelová reštaurácia, výťah, Pineta bar, terasa, vnútorný bazén s vyhrievanou morskou vodou, detský bazén, wellness a SPA (za poplatok), konferenčné priestory, detský kútik, požičovňa bicyklov, garáž (za poplatok). Pes možný (za poplatok). IZBY: pekne zariadené, klimatizované dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej prístelky a Rodinné izby – dvojlôžkové izby s dvomi prístelkami (na vyžiadanie – za príplatok), sprcha s WC, fén, TV so satelitom, Wi-Fi, telefón, trezor, balkón (za príplatok). STRAVA: polpenzia – raňajky a večere formou bohatých švédskych stolov. NAŠA MIENKA: modernejší hotel s výbornou polohou poskytuje kvalitné služby.

ZĽAVA 17 %

Portorož

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 16.09.-23.09. 15.07.-22.07. 05.08.-12.08. 27.05.-03.06. 17.06.-24.06. 22.04.-29.04. 26.08.-02.09. 01.07.-08.07. 13.05.-20.05. 23.09.-30.09. 22.07.-29.07. 12.08.-19.08. 03.06.-10.06. 24.06.-01.07. termín pobytu 29.04.-06.05. 02.09.-09.09. 08.07.-15.07. 20.05.-27.05. 30.09.-07.10. 29.07.-05.08. 19.08.-26.08. 10.06.-17.06. 09.09.-16.09. 06.05.-13.05. dospelá osoba – základné lôžko 389 389 449 449 499 499 549 499 389 dieťa 2-15 r. – základné lôžko 319 319 359 359 399 399 439 399 319 dospelá osoba – prístelka 319 319 359 359 399 399 439 399 319 dieťa 2-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA dieťa 12-15 r. – prístelka 199 199 219 219 249 249 279 249 199 Dieťa 0-2 roky bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • vnútorný bazén • vonkajšie bazény • animácie (júl, august) • hotelová pláž (júl, august) • vstup do Grand Casino Portorož • pracovník recepcie • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 54) • jednolôžková izba +182,- €/týždeň k cene dospelej osoby na základnom lôžku • balkón +70,- €/platiaca osoba/týždeň • detská postieľka +98,- €/týždeň • garáž +14,- €/deň/auto – platba na mieste • pes +20,- €/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa dospelá osoba +1,27 €/deň, dieťa 7-18 r. +0,64 €/deň – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba. č. zájazdu: 4060 

www.pegastour.sk

slovinsko

57


ŠPANIELSKO Rozloha: Počet obyvateľov: Hlavné mesto: Mena: Jazyk:

505 955 km 46 000 000 Madrid EUR – euro španielčina

IV

V

VI VII VIII IX

X

21 23 26 31 31 26 25 19 20 22 24 24 22 20

0

0

C vzduch

C voda

Girona Barcelona

2

Lloret de Mar Blanes Malgrat de Mar Santa Susanna Calella

MADRID Menorca Valencia

MALLORCA Ibiza

Alicante Cordoba Sevilla

Mar Menor Granada

IV

Malaga Ronda

  DOPRAVA VLASTNÝM AUTOM

Pri doprave vlastným autom je vždy nástup a ukončenie ubytovania v sobotu (na vyžiadanie aj iné dni). Cena služieb v iný deň ako sobota sa vypočíta z tabuliek alikvotne podľa počtu nocí z príslušného týždňa.

  AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

V

VI VII VIII IX

X

23 25 28 33 33 28 27

Torremolinos Benalmadena Fuengirola Gibraltar

17 18 19 22 22 20 19

C vzduch

0

C voda

0

 ožnosti výletov: BARCELONA, kláštor MONTSERRAT s čierM nou Madonou, vodný park MARINELAND, vodný park WATERWORLD, show CASTILLO MEDIEVAL, show LA SIESTA, FIGUERES a MÚZEUM Salvadora Dalího

Na pobrežie Costa Brava (Lloret de Mar) a Costa del Maresme (Malgrat de Mar, Santa Susanna a Calella) premávajú klimatizované autobusy (klimatizácia, video, bufet – s možnosťou zakúpenia nápojov). Dodržiavajú sa bezpečnostné prestávky každé cca 4 hodiny. Z Brna je trasa do cieľového miesta dlhá cca 1 900 km a plánovaná trasa vedie diaľnicami cez Česko (Brno, Praha), Nemecko (Norimberg, Heilbronn, Karlsruhe, Mülhouse), Francúzsko (Besancon, Lyon, Beziers, Montpellier, Perpignan) do Španielska (Figueres, Girona). Termíny, uvedené v tabuľkách, sú termíny pobytu od soboty do soboty. Autobusy premávajú vždy v piatok zavčasu ráno o cca 5:30 hod. z Brna a prichádzajú naspäť v nedeľu večer o cca 18:00 hod.

Termíny 10-dňových autobusových zájazdov Odchod SR Príchod SR

26.05. 04.06.

02.06. 11.06.

09.06. 18.06.

16.06. 25.06.

23.06. 02.07.

30.06. 09.07.

07.07. 16.07.

14.07. 23.07.

21.07. 30.07.

28.07. 06.08.

04.08. 13.08.

Cena dopravy klimatizovaným autobusom vrátane DPH na osobu Oblasť

Strediská

Costa Brava, Costa del Maresme

Lloret de Mar, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Calella

11.08. 20.08.

18.08. 27.08.

25.08. 03.09.

01.09. 10.09.

08.09. 17.09.

15.09. 24.09.

Možnosti nástupu a príplatky na osobu

Obojsmerná doprava

Jednosmerná doprava

Obojsmerná miestenka

Spojenie dvoch po sebe idúcich turnusov

Doprava bez zakúpenia ubytovania

Brno

Bratislava, Trnava

Nové Mesto nad Váhom, Trenčín

149,- €

109,- €

+7,- €

+20,- €

+15,- €

bez príplatku

+40,- €

+50,- €

Obojsmerná doprava v rozpätí dlhšom ako sú 2 týždenné turnusy za sebou sa považuje za dve jednosmerné dopravy.

COSTA BRAVA/MARESME

Tieto dve najpopulárnejšie časti katalánskeho pobrežia, nachádzajúce sa severne od Barcelony, ponúkajú jedinečnú možnosť spoznať temperament južanov, ich kultúru a čaro piesočnatých pláži s prekrásnymi promenádami, skalnaté útesy, hlboké zálivy a široké pláže. V strediskách nájdete nočné kluby, obchody, trhoviská, vodné parky, plážové reštaurácie a  promenády. Všetky letoviská Costa del Maresme spája s Barcelonou železničná metrodráha, ktorá vedie pozdĺž celého pobrežia pri mori. Na svoje si v tejto oblasti prídu aj športovo založení turisti. Môžu využiť napr. windsurfing, parasailing, vodné lyžovanie, tenis alebo minigolf. Jednotlivé letoviská sú medzi sebou ľahko dostupné buď železnicou alebo autobusovými linkami.

LLORET DE MAR

Toto mesto je pýchou Costa Bravy (Divokého pobrežia). Je preslávené pestrým a rušným nočným životom. Krásne piesočnaté pláže (centrálna pláž i druhá pláž Fenals) sú ľahko dostupné z každého hotela. Medzi nimi sa  nachádzajú nádherné skalnaté útesy, v  blízkosti je malá botanická

hotel MARIA DEL MAR**** 

záhrada. Rušný nočný život v tomto meste môžu turisti vychutnávať pri návšteve množstva reštaurácií, barov alebo počas príjemnej prechádzky po  palmovej promenáde. Toto mesto je najnavštevovanejším na  pobreží Costa Brava a  patrí k  najviac zaľudneným. V  Lloret de Mar si každý návštevník nájde niečo zaujímavé pre seba.

SANTA SUSANNA / MALGRAT DE MAR

Obe moderné letoviská na pobreží Costa del Maresme, nachádzajúce sa len cca 20 km od Lloret de Mar, sa tešia stále väčšiemu záujmu turistov. Sú prepojené promenádou plnou obchodov, kaviarničiek, barov a reštaurácií. Väčšina hotelov je novších alebo rekonštruovaných. Každý týždeň sa tu koná populárny trh. Večer sa môžete zabaviť pri návšteve niektorého kultúrneho predstavenia alebo na diskotéke. Pláže sú široké, z hrubozrnného piesku. Novovybudovaná palmová promenáda patrí k najkrajším na celom pobreží. Strediská sú s Barcelonou spojené železničnou metrodráhou.

CALELLA

Calella je známe rušnejšie stredisko vzdialené len cca 50 km od Barcelony. Mesto má typický španielsky ráz s úzkymi uličkami, ale má aj modernejšie štvrte so širokým výberom zábavných podnikov, kaviarní a  diskoték. Dlhá široká pláž s  hrubozrnným pieskom, lemovaná osvetleným palmovým korzom, je ukončená malými plážami a skalami. Od Santa Susanny je Calella vzdialená len cca 6 km.

Lloret de Mar

OBĽÚBENÉ

POLOHA: moderne zariadený hotel sa  nachádza cca 300 m od  pláže, neďaleko centra rušného strediska Lloret de Mar, kde nájdete množstvo barov, kaviarní, diskoték, reštaurácií a obchodov. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, gril reštaurácia, výťah, bar, vonkajší bazén, detský bazén, krytý bazén, slnečná terasa, TV miestnosť, salónik, kaviareň, Wi-Fi zdarma, detský kútik, animácie, trezor (za poplatok), biliard a fitnes (za poplatok). č. zájazdu: 1000 

IZBY: pekne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, fén, TV so satelitom, telefón, Wi-Fi, balkón. STRAVOVANIE: polpenzia resp. plná penzia – formou švédskych stolov. NAŠA MIENKA: hotel s dobrými službami a výhodnou cenou doporučujeme pre stredne náročných klientov.

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 01.07.-08.07. 22.07.-29.07. 17.06.-24.06. 12.08.-19.08. 24.06.-01.07. 16.09.-23.09. 08.07.-15.07. 29.07.-05.08. 10.06.-17.06. 02.09.-09.09. 19.08.-26.08. 26.08.-02.09. 15.07.-22.07. 05.08.-12.08. 09.09.-16.09. osoba – základné lôžko 229 269 309 379 389 379 229 dospelá osoba – prístelka 199 229 259 329 339 329 199 1. dieťa 2-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 2-12 r. – prístelka 119 139 149 189 199 189 119 Dieťa 0-2 roky bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • bazény • klimatizácia • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 58) • obedy +28,- €/osoba/týždeň • jednolôžková izba +126,- €/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa cca 1,- €/osoba nad 15 rokov/noc, inak zdarma – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: - 3 %/osoba. POZNÁMKA: termíny a ceny leteckých zájazdov nájdete v katalógu na str. 61. termín pobytu

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

58

do

španielsko

VÝBORNÁ CENA

www.pegastour.sk


IDEÁLNA POLOHA

OBĽÚBENÉ

LEN PRE DOSPELÝCH

POLOHA: hotel s  príjemnou atmosférou sa nachádza priamo na promenáde letoviska Malgrat de Mar s  obchodmi, reštauráciami, barmi a cca 50 m od pláže. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, výťah, reštaurácia, bar, členitý bazén, slnečná terasa, TV miestnosť, internetový kútik (za poplatok), záhrada, animácie, zmenáreň, Wi-Fi v  spoločných priestoroch zdarma, biliard, minigolf a squash (za poplatok). IZBY: pekné novozariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch

hotel MONTEPLAYA**** SUPERIOR  prísteliek, sprcha s WC, TV so satelitom, trezor (za poplatok), fén, telefón, balkón. STRAVOVANIE: polpenzia resp. plná penzia – formou švédskych stolov. NAŠA MIENKA: obľúbený hotel má výbornú polohu a poskytuje veľmi kvalitné služby.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

č. zájazdu: 1010 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 17.06.-24.06. 29.07.-05.08. 03.06.-10.06. 08.07.-15.07. 22.07.-29.07. 24.06.-01.07. 01.07.-08.07. 05.08.-12.08. 09.09.-16.09. termín pobytu 27.05.-03.06. 10.06.-17.06. 15.07.-22.07. 19.08.-26.08. 26.08.-02.09. 12.08.-19.08. 16.09.-23.09. 02.09.-09.09. dosp. osoba – základné lôžko 289 339 409 469 499 569 619 359 dospelá osoba – prístelka 229 269 329 379 399 449 499 289 V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • bazén • animácie • klimatizácia • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 58) • obedy +63,- €/osoba/týždeň • jednolôžková izba +203,- €/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa cca 1,- €/osoba nad 15 rokov/noc, inak zdarma – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba. POZNÁMKA: termíny a ceny leteckých zájazdov nájdete v katalógu na str. 61.

VÝHODNÁ POLOHA

ALL INCLUSIVE možný

POLOHA: príjemný hotel sa nachádza len cca 50 metrov od peknej piesočnatej pláže, na  hlavnej promenáde strediska Malgrat de Mar a cca 100 m od centra plného obchodíkov, kaviarní, reštaurácií a barov. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, výťah, bar v hoteli, bar pri bazéne, vonkajší bazén, detský bazén, záhrada, terasa, TV miestnosť, salónik, biliard a  požičovňa bicyklov (za poplatok), detské ihrisko, animácie, trezor (za poplatok), zme-

hotel PLANAMAR*** 

do

Malgrat de Mar

náreň, Wi-Fi pripojenie v spoločných priestoroch (za poplatok). IZBY: pekne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, TV so satelitom, telefón, balkón. STRAVOVANIE: polpenzia resp. plná penzia – formou švédskych stolov. Možnosť all inclusive (za príplatok). NAŠA MIENKA: hotel s  výhodnou polohou a  možnosťou stravovania formou all inclusive odporúčame stredne náročným klientom.

č. zájazdu: 1020 

cena/osoba/týždeň 

8 dní/7 nocí 12.08.-19.08. 08.07.-15.07. 02.09.-09.09. 29.07.-05.08. 19.08.-26.08. 01.07.-08.07. 15.07.-22.07. termín pobytu 09.09.-16.09. 05.08.-12.08. 26.08.-02.09. 22.07.-29.07. osoba – základné lôžko 199 229 259 299 369 379 369 269 dospelá osoba – prístelka 139 159 189 219 259 269 259 189 1. dieťa 2-13 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 2-13 r. – prístelka 99 119 129 159 179 189 179 139 Dieťa 0-2 roky bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • bazén • klimatizácia • animácie • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 58) • obedy +28,- €/osoba/týždeň • all inclusive k plnej penzií +91,- €/osoba/týždeň • jednolôžková izba +140,- €/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa cca 0,50 - 1,- €/osoba nad 15 rokov/noc, inak zdarma – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba. POZNÁMKA: termíny a ceny leteckých zájazdov nájdete v katalógu na str. 61. 27.05.-03.06. 03.06.-10.06.

IDEÁLNA POLOHA

Malgrat de Mar

10.06.-17.06. 16.09.-23.09.

17.06.-24.06. 24.06.-01.07.

ALL INCLUSIVE možný

POLOHA: hotel sa nachádza cca 150 m od širokej piesočnatej pláže. Leží neďaleko centra strediska Santa Susanna s  reštauráciami, kaviarňami, obchodmi a rôznymi zábavnými atrakciami. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, výťah, bar v hoteli, bar pri bazéne, bazén, slnečná terasa, detské ihrisko, TV miestnosť, klimatizácia, animácie, Wi-Fi v spoločných priestoroch zdarma (časovo limitované), biliard (za poplatok), trezor (za poplatok), bezbariérový prístup.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

hotel SUMMER SUN***  IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, telefón, TV so satelitom, fén, balkón alebo terasa, Wi-Fi na izbe za poplatok (platba na mieste). STRAVOVANIE: polpenzia resp. plná penzia – formou švédskych stolov. Možnosť all inclusive (za príplatok). NAŠA MIENKA: príjemný hotel s dobrou polohou odporúčame nielen rodinám s deťmi, ale aj mladým párom.

Santa Susanna

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

č. zájazdu: 1030 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 05.08.-12.08. 01.07.-08.07. 02.09.-09.09. 22.07.-29.07. 24.06.-01.07. 16.09.-23.09. 12.08.-19.08. 08.07.-15.07. termín pobytu 09.09.-16.09. 29.07.-05.08. 26.08.-02.09. 19.08.-26.08. 15.07.-22.07. osoba – základné lôžko 299 369 379 369 269 299 dospelá osoba – prístelka 229 279 289 279 199 229 1. dieťa 2-13 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 2-13 r. – prístelka 149 179 189 179 139 149 Dieťa 0-2 roky bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • bazén • animácie • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 58) • obedy +28,- €/osoba/týždeň • all inclusive k plnej penzií +91,- €/osoba/týždeň • jednolôžková izba +175,- €/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa cca 0,50 - 1,- €/osoba nad 15 rokov/noc, inak zdarma – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba. POZNÁMKA: termíny a ceny leteckých zájazdov nájdete v katalógu na str. 61.

www.pegastour.sk

španielsko

59


hotel MERCURY**** SUPERIOR 

POLOHA: modernejší kvalitný hotel sa nachádza na konci palmovej promenády, len cca 100 m od dlhej piesočnatej pláže. K nákupným a zábavným možnostiam sa dostanete pešou prechádzkou po cca 300 m. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, výťah, bar, vonkajší bazén, detský bazén, slnečná terasa s ležadlami, TV miestnosť, detský kútik, animácie, biliard, stolný tenis a videohry (za poplatok), fitnes, Wi-Fi pripojenie v spoločných priestoroch zdarma, úschovňa batožiny. IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, TV so satelitom,

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

ALL INCLUSIVE MOŽNÝ

Santa Susanna

do

NOVINKA

fén, telefón, trezor (za poplatok), balkón. STRAVOVANIE: polpenzia resp. plná penzia – formou švédskych stolov v  štandardne vybavenej reštaurácii. Možnosť all inclusive (za príplatok). NAŠA MIENKA: príjemný hotel s  dobrou polohou a kvalitnými službami uspokojí aj náročnejších klientov.

č. zájazdu: 1040 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 26.08.-02.09. 08.07.-15.07. 03.06.-10.06. 29.07.-05.08. 24.06.-01.07. 27.05.-03.06. 12.08.-19.08. 19.08.-26.08. 02.09.-09.09. 15.07.-22.07. 10.06.-17.06. termín pobytu 05.08.-12.08. 01.07.-08.07. 16.09.-23.09. 09.09.-16.09. 22.07.-29.07. 17.06.-24.06. osoba – základné lôžko 229 259 389 489 519 489 389 299 dospelá osoba – prístelka 159 179 269 339 359 339 269 209 1. dieťa 2-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA 239 259 239 189 ZDARMA 2. dieťa 2-12 r. – prístelka 109 129 189 239 259 239 189 149 Dieťa 0-2 roky bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • animácie • bazén • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 58) • obedy +63,- €/osoba/týždeň • jednolôžková izba +245,- €/týždeň • all inclusive k plnej penzii +105,- €/dospelá osoba/týždeň, +84,- €/dieťa/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa cca 1,- €/osoba nad 15 rokov/noc, inak zdarma – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba. POZNÁMKA: termíny a ceny leteckých zájazdov nájdete v katalógu na str. 61.

hotel HAROMAR*** 

VÝBORNÁ CENA

Calella POLOHA: menší, rodinne vedený hotel sa nachádza v prvej línií hotelov cca 50 m od dlhej piesočnatej pláže v obľúbenom stredisku Calella. Centrum mesta plné obchodíkov, reštaurácií, barov a diskoték je vzdialené cca 200 m. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, výťah, bar, menší vonkajší bazén, terasa,

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

hotel TERRAMAR*** 

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

do

IDEÁLNA POLOHA

kaviareň, TV miestnosť, Wi-Fi v  spoločných priestoroch zdarma. IZBY: útulné klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek sú vybavené starším nábytkom, sprcha s WC, TV, telefón, trezor (za poplatok), balkón. STRAVOVANIE: polpenzia resp. plná penzia – formou švédskych stolov. NAŠA MIENKA: hotel s  výhodnou polohou pri  pláži a  neďaleko centra mesta je vhodný pre všetky vekové kategórie a menej náročných klientov.

č. zájazdu: 1050 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 12.08.-19.08. 08.07.-15.07. 02.09.-09.09. 29.07.-05.08. 19.08.-26.08. 15.07.-22.07. 09.09.-16.09. 05.08.-12.08. 26.08.-02.09. 22.07.-29.07. osoba – základné lôžko 229 259 299 369 379 369 269 dospelá osoba – prístelka 199 229 269 329 339 329 239 1. dieťa 2-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 2-12 r. – prístelka 119 129 149 179 189 179 129 Dieťa 0-2 roky bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • bazén • klimatizácia • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 58) • obedy +28,- €/osoba/týždeň • jednolôžková izba +140,- €/ týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa cca 0,50 - 1,- €/osoba nad 15 rokov/noc, inak zdarma – platba na mieste. POZNÁMKA: termíny a ceny leteckých zájazdov nájdete v katalógu na str. 61. termín pobytu

10.06.-17.06. 16.09.-23.09.

17.06.-24.06. 24.06.-01.07.

01.07.-08.07.

VÝHODNÁ POLOHA

Calella POLOHA: hotel má vynikajúcu polohu, leží cca 80 m od širokej pieskovej pláže a cca 150 m od centra letoviska. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, výťah, bar, vonkajší bazén s hydromasážou, detský bazén, slnečná terasa, malé ihrisko, animácie, klimatizácia v spoločných priestoroch, TV miestnosť, internetový kútik, Wi-Fi v spoločných priestoroch zdarma, trezor (za poplatok), fitnes, úschovňa batožiny, práčovňa (za poplatok), bezbariérový prístup. IZBY: štandardné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, TV so satelitom, fén,

balkón resp. terasa. STRAVOVANIE: polpenzia resp. plná penzia – formou švédskych stolov. NAŠA MIENKA: hotel s výbornou polohou a dobrými službami, cenovo priaznivý.

č. zájazdu: 1060 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 01.07.-08.07. 29.07.-05.08. 27.05.-03.06. 26.08.-02.09. 09.09.-16.09. 17.06.-24.06. 08.07.-15.07. 22.07.-29.07. 05.08.-12.08. 19.08.-26.08. termín pobytu 03.06.-10.06. 02.09.-09.09. 16.09.-23.09. 24.06.-01.07. 15.07.-22.07. 12.08.-19.08. 10.06.-17.06. osoba – základné lôžko 289 339 409 449 519 409 309 229 dospelá osoba – prístelka 229 269 329 359 419 329 249 179 1. dieťa 2-10 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA 189 209 249 189 ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 2-10 r. – prístelka 139 159 189 209 249 189 149 109 Dieťa 0-2 roky bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • animácie • bazén • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 58) • obedy +49,- €/osoba/týždeň (do termínu 09.09.) • jednolôžková izba +91,- €/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa cca 0,50 - 1,- €/osoba nad 15 rokov/noc, inak zdarma – platba na mieste. POZNÁMKA: termíny a ceny leteckých zájazdov nájdete v katalógu na str. 61.

60

španielsko

www.pegastour.sk


LETECKÉ POBYTOVÉ ZÁJAZDY

ZFIRĽSTAMIVNUATE až do 70 €

zvýhodnené ceny leteckých pobytov

AJ ZĽAVA NÁPOJE FIRST MINUTE    70 € V CENE až do

COSTA BRAVA/MARESME 

MONTSERRAT

VÝLET V CENE

Girona Lloret de Mar Malgrat de Mar Santa Susanna Calella

Barcelona

ŠPANIELSKO – KATALÁNSKO COSTA BRAVA/MARESME

MOŽNOSTI VÝLETOV

Barcelona, Montserrat, Girona, Lloret de Mar/Tossa de Mar, Castello Medieval, Po stopách Salvatora Dalího

rozloha: 32 114 km2, mena: euro počet obyvateľov: 7 513 000 hlavné mesto oblasti: Barcelona

AJ NÁPOJE V CENE

Podrobný popis jednotlivých hotelov je k dispozícii v katalógu na str. 58-60 a na www.pegastour.sk. č. zájazdu: 1300 cena/osoba základné lôžko

8/11 dní

ZĽAVA až do 70 €

VÝLET V CENE

FIRST MINUTE

02.06.-09.06. 09.06.-16.06. 16.06.-23.06.

23.06.-30.06. 30.06.-07.07. 02.07.-09.07.

07.07.-14.07. 09.07.-16.07. 14.07.-21.07.

16.07.-23.07. 21.07.-28.07. 23.07.-30.07.

28.07.-04.08. 30.07.-06.08. 04.08.-11.08.

06.08.-13.08. 11.08.-18.08. 13.08.-20.08.

18.08.-25.08. 20.08.-27.08. 25.08.-01.09.

01.09.-08.09. 08.09.-15.09. 15.09.-22.09.

609

609

619

629

629

619

619

539

539 659

589 699

619 729

619 789

629 819

629 819

609 759

529 659

549 569

569 609

619 699

619 709

629 719

629 719

609 669

529 579

559 529

589 599

619 609

619 629

629 689

629 689

609 609

529 529

8 dní

LLORET DE MAR hotel MARIA DEL MAR**** MALGRAT DE MAR hotel PLANAMAR*** hotel MONTEPLAYA****SUP. SANTA SUSANNA hotel SUMMER SUN*** hotel MERCURY**** SUP. CALELLA hotel HAROMAR*** hotel TERRAMAR***

8 dní

č. zájazdu: 1300

AJ NÁPOJE V CENE

ZĽAVA až do 70 €

FIRST MINUTE

VÝLET V CENE BARCELONA

cena/osoba základné lôžko

LLORET DE MAR hotel MARIA DEL MAR**** MALGRAT DE MAR hotel PLANAMAR*** hotel MONTEPLAYA****SUP. SANTA SUSANNA hotel SUMMER SUN*** hotel MERCURY**** SUP. CALELLA hotel HAROMAR*** hotel TERRAMAR***

8 dní

8 dní

8 dní

8 dní

8 dní

8 dní

30.06.-10.07. 21.07.-31.07. 25.08.-04.09. 02.06.-12.06. 16.06.-26.06. 07.07.-17.07. 28.07.-07.08. 11.08.-21.08. 01.09.-11.09. 09.06.-19.06. 23.06.-03.07. 14.07.-24.07. 04.08.-14.08. 18.08.-28.08. 08.09.-18.09. 15.09.-25.09. 11 dní

11 dní

11 dní

11 dní

11 dní

11 dní

11 dní

699

699

769

779

769

679

669

599 719

689 799

739 929

749 1.049

739 1.049

719 799

579 719

629 639

679 739

739 849

749 889

739 879

699 739

579 639

629 589

689 699

739 749

749 859

739 859

719 719

579 579

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Bratislava - Girona - Bratislava (pravidelné linky Ryanair) • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • transfer z letiska do hotela a späť • 7 x resp. 10 x ubytovanie • 7 x resp. 10 x polpenzia • 7 x resp. 10 x nápoje k jedlám (voda víno) - hotel MARIA DEL MAR, MONTEPLAYA, PLANAMAR, SUMMER SUN, HAROMAR • delegát • výlet do Barcelony • DPH. Povinné príplatky: letiskový, bezpečnostný, manipulačný a palivový príplatok +159,- € • pobytová taxa cca 0,50 - 1,00 €/osoba nad 15 rokov/noc, inak zdarma - platba na mieste. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • dieťa 0-2 roky bez nároku na služby +99,- € • obojsmerný priority boarding +20,- €/osoba • fakultatívne výlety - platba na mieste • ďalšie príplatky viď str. 58-60. Možné zľavy: prístelka dospelá osoba -20,- €/7 nocí, -30,- €/10 nocí • prístelka 1. a 2. dieťa 2-10 r. -120,- €/7 nocí, -170,- €/10 nocí (hotel TERRAMAR) • prístelka 1. a 2. dieťa 2-12 r. -90,- €/7 nocí, -120,- €/10 nocí (hotel MERCURY) • prístelka 1. dieťa 2-12 r. -200,- €/7 nocí, -280,- €/10 nocí, 2. dieťa 2-12 r. -120,- €/7 nocí, -170,- €/10 nocí (hotel MARIA DEL MAR, HAROMAR) • prístelka 1. dieťa 2-13 r. -200,- €/7 nocí, -280,- €/10 nocí, 2. dieťa 2-13 r. -120,- €/7 nocí, -170,- €/10 nocí (hotel PLANAMAR, SUMMER SUN). ZĽAVA SENIOR TRAVEL 55+: -10,- €/osoba.

www.pegastour.sk

  LETECKÉ POBYTOVÉ ZÁJAZDY

61


ANDALÚZIA – COSTA del SOL 

NÁPOJE

ZĽAVA

FIRST MINUTE

    8/11/15 dní V CENE do 70 € až

ŠPANIELSKO – ANDALÚZIA

VÝLET V CENE

rozloha: 87 270 km2 počet obyvateľov: 8 371 000 hlavné mesto oblasti: Sevilla mena: euro

MOŽNOSTI VÝLETOV

Cordoba, Sevilla, Gibraltar, Granada + Alhambra, Maroko, Marbella, Malaga, Ronda, Mijas

hotel FUENGIROLA PARK****

hotel ROYAL AL ANDALUS****

hotel FENIX****

http://www.hotelfuengirolapark.es

http://www.hotelroyalalandalus.es/

http://www.krosshotels.com/en/destinations-hotels/torremolinos/ kross-fenix

Obľúbený hotelový komplex troch budov (hotel Fuengirola Park a depandansy pod názvom hotel Cendrillon) je situovaný iba cca 150 m od dlhej piesočnatej pláže v širšom centre strediska Fuengirola. K dispozícií je recepcia, výťah, reštaurácia, bar, vonkajší i vnútorný bazén, kaviareň, Wi-Fi zdarma, biliard, wellness centrum (za poplatok), krásna záhrada. Útulné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky sú klimatizované, pekne zariadené, so sprchou s WC, fénom, TV-SAT, trezorom, malou chladničkou a s  balkónom. Hotel patrí k najnavštevovanejším pre svoju dobrú polohu a kvalitné služby. Stravovanie formou bohatých švédskych stolov. č. zájazdu: 1400 cena/osoba základné lôžko

NÁPOJE V CENE

ZĽAVA FIRST MINUTE až do 70 € VÝLET V CENE

FUENGIROLA hotel FUENGIROLA PARK**** TORREMOLINOS hotel ROYAL AL ANDALUS**** hotel FENIX**** č. zájazdu: 1400 cena/osoba základné lôžko

FUENGIROLA hotel FUENGIROLA PARK**** TORREMOLINOS hotel ROYAL AL ANDALUS**** hotel FENIX****

Príjemný hotel s krásnou záhradou sa nachádza v obľúbenom stredisku Torremolinos. Hotel je vzdialený cca 350 m od pieskovej pláže a promenády a cca 600 m od centra strediska, neďaleko nákupných možností. V hoteli je k dispozícií recepcia, reštaurácia, bar, bazén, bar pri bazéne, výťah, terasa, Wi-Fi v spoločných priestoroch, fitnes, biliard a stolný tenis (za poplatok), animácie. Klimatizované dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej prístelky majú sprchu s WC, fén, TV-SAT, telefón, trezor, minibar a balkón. Stravovanie formou švédskych stolov.

Výhodne situovaný hotel len pre dospelých sa nachádza v centre známeho strediska Torremolinos. Od pláže je vzdialený iba cca 150 m. V hoteli je k dispozícií recepcia, reštaurácia, strešná terasa s  vírivkou, Wi-Fi zdarma, bazén, biliard, fitnes, sauna (za poplatok), animácie. Dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky sú klimatizované, so sprchou s WC, fénom, TV-SAT, trezorom, minibarom a s balkónom resp. francúzskym balkónom. Hotel sa nachádza v  blízkosti obchodíkov, reštaurácií a  barov a zároveň v blízkosti peknej pieskovej pláže. Stravovanie formou švédskych stolov.

12.05.-19.05. 22.09.-29.09. 02.10.-09.10. 05.05.-12.05. 15.05.-22.05. 22.05.-29.05. 29.05.-05.06. 12.06.-19.06. 15.09.-22.09. 25.09.-02.10. 06.10.-13.10. 08.05.-15.05. 19.05.-26.05. 26.05.-02.06. 02.06.-09.06. 16.06.-23.06. 18.09.-25.09. 29.09.-06.10. 13.10.-20.10. 8 dní

8 dní

8 dní

8 dní

8 dní

8 dní

8 dní

8 dní

479

489

499

529

539

529

519

499

499 679

509 689

519 699

529 749

549 799

549 789

539 729

519 689

05.05.-15.05. 12.05.-22.05.

15.05.-29.05. 22.05.-05.06.

19.05.-29.05. 26.05.-05.06.

02.06.-12.06. 09.06.-19.06.

15.09.-25.09. 22.09.-02.10.

11.09.-25.09. 18.09.-02.10.

29.09.-09.10. 06.10.-16.10.

579

739

609

619

669

779

599

599 879

719 1.099

619 879

649 949

649 929

799 1.169

609 859

11 dní

15 dní

11 dní

11 dní

11 dní

15 dní

11 dní

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Bratislava – Malaga – Bratislava (pravidelné linky Ryanair) • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • transfer z letiska do hotela a späť • 7 x resp. 10 x resp. 14 x ubytovanie • 7 x resp. 10 x resp. 14 x polpenzia s nápojmi k jedlám (voda, víno) • poldenný výlet • delegát • DPH. Povinný príplatok: letiskový, bezpečnostný, manipulačný a palivový príplatok +159,- €. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • jednolôžková izba +22,-€/noc (hotel FUENGIROLA PARK, ROYAL AL ANDALUS) • jednolôžková izba +32,-€/noc (hotel FENIX) • obedy +49,- €/7 nocí. +70,- €/10 nocí, +98,- €/14 nocí (FUENGIROLA PARK) • obedy +56,- €/7 nocí, +80,- €/10 nocí, +112,- €/14 nocí (ROYAL AL ANDALUS) • dieťa 0-2 roky bez nároku na služby +99,- € • obojsmerný priority boarding +20,- €/osoba • fakultatívne výlety – platba na mieste. Možné zľavy: prístelka dospelá osoba -20,- €/7 nocí, -30,- €/10 nocí, -40,- €/14 nocí • prístelka dieťa 2-12 r. -50,- €/7 nocí, -70,- €/10 nocí, -100,- €/14 nocí. ZĽAVA SENIOR TRAVEL 55+: -10,- €/osoba. Možné aj odlety z Viedne v rôzne odletové dni – ceny na vyžiadanie. 62

  LETECKÉ POBYTOVÉ ZÁJAZDY

www.pegastour.sk


taliansky termálny ostrov 

ISCHIA 

ZĽAVA

NÁPOJE

FIRST MINUTE

       V CENE až do 70 €

TALIANSKO – ostrov ISCHIA

8 dní

VÝLET V CENE

rozloha: 46,30 km2 počet obyvateľov: 60 000 hlavné mesto: Ischia mena: euro

MOŽNOSTI VÝLETOV

okruh ostrovom, Pompeje/Vezuv, ostrov Capri, Neapol, Positano, Amalfi, Ravello, Caserta a Herculaneum

ST. ANGELO

ISCHIA

POSEIDONOVE ZÁHRADY

LA MORTELLA

Podrobný popis jednotlivých hotelov je k dispozícii v katalógu na str. 32-34 a na www.pegastour.sk. č. zájazdu: 7200 cena/osoba základné lôžko

FIRST MINUTE

VÝLET V CENE

05.05.-12.05. 12.05.-19.05. 19.05.-26.05.

26.05.-02.06. 02.06.-09.06. 09.06.-16.06. 16.06.-23.06.

23.06.-30.06. 30.06.-07.07. 07.07.-14.07.

14.07.-21.07. 21.07.-28.07.

25.08.-01.09. 01.09.-08.09. 08.09.-15.09.

15.09.-22.09. 22.09.-29.09.

29.09.-06.10. 06.10.-13.10.

499

519

529

529

579

529

499

539 639

549 769

569 749

569 749

589 749

579 749

539 749

569 559 669 579 629

619 669 669 699 719

619 669 669 749 819

699 669 669 749 859

619 669 669 859 819

619 669 669 819

619 549 669 629

619 679

619 679

669 679

669 679

669 679

669 679

569 679

8 dní

termálny ostrov ISCHIA hotely typu FORTUNA*** ISCHIA hotel ARAGONESE*** hotel GIARDINO DELLE NINFE*** FORIO hotel PARK VICTORIA*** hotel CESOTTA*** depand. MEDITERRANEO*** hotel BAIA DELLE SIRENE*** hotel ALBATROS*** SUP. FORIO PANZA hotel LA GINESTRA*** hotel SAN NICOLA***

NÁPOJE V CENE

ARAGONSKÝ HRAD

ZĽAVA až do 70 €

NÁPOJE V CENE

ZĽAVA až do 70 €

FIRST MINUTE

VÝLET V CENE

8 dní

č. zájazdu: 7200 cena/osoba základné lôžko

termálny ostrov ISCHIA hotely typu FORTUNA*** ISCHIA hotel ARAGONESE*** hotel GIARDINO DELLE NINFE*** FORIO hotel PARK VICTORIA*** hotel CESOTTA*** depand. MEDITERRANEO*** hotel BAIA DELLE SIRENE*** hotel ALBATROS*** SUP. FORIO PANZA hotel LA GINESTRA*** hotel SAN NICOLA***

8 dní

8 dní

8 dní

8 dní

8 dní

12.05.-22.05. 02.06.-12.06. 14.07.-24.07. 19.05.-29.05. 09.06.-19.06. 21.07.-31.07. 08.09.-18.09. 15.09.-25.09. 06.10.-16.10. 11 dní

11 dní

11 dní

11 dní

11 dní

11 dní

599

629

639

709

639

599

649 789

659 979

699 949

719 949

709 949

649 949

719 699 829 729 779

759 829 829 879 829

889 829 829 949 1109

759 829 829 1109 1049

759 829 829 1049

759 659 829 779

759 849

759 849

829 849

829 849

829 849

699 849

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Viedeň – Neapol – Viedeň (pravidelné linky Easy Jet) • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • transfer z letiska do prístavu a späť • lodné trajekty • transfer z prístavu do hotela a späť • 7 x resp. 10 x ubytovanie v hoteli s termálnym/minerálnym bazénom • 7 x resp. 10 x polpenzia s nápojmi k jedlám (voda, víno) • poldenný výlet – okruh ostrovom Ischia • delegát • DPH. Povinné príplatky: letiskový, bezpečnostný, manipulačný a palivový príplatok +159,- € • pobytová taxa cca 1,50 až 3,- €/osoba nad 18 rokov/noc – platba na mieste. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • transfer z Bratislavy na letisko do Viedne a späť +30,- €/osoba • jednolôžková izba +19,- €/noc (typ FORTUNA) • ďalšie príplatky viď str. 32-34. Možné zľavy: prístelka dospelá osoba -20,- €/7 nocí, -30,- €/10 nocí • prístelka dieťa 2-12 r. -100,- €/7 nocí, -130,- €/10 nocí. Možné vstupy (na mieste): Ischia: Aragonský hrad 10,- € • termálny park Poseidonove záhrady 27,- € – 35,- € (podľa dĺžky pobytu) • Capri: kostol sv. Michala 3,- €, lanovka 11,- €, plavba okolo ostrova 18,- € • Pompeje: vstup 13,- € • kráter sopky Vezuv 10,- €. ZĽAVA SENIOR TRAVEL 55+: -10,- €/osoba. Možné aj odlety z Budapešti v odletový deň sobota. Možný príplatok transfer z Bratislavy na letisko do Budapešti a späť +60,- €/osoba.

www.pegastour.sk

  LETECKÉ POBYTOVÉ ZÁJAZDY

63


VÝLETY V CENE

MORE a POZNÁVANIE

MORE a POZNÁVANIE

obľúbené spojenie pobytu pri mori a poznávania

ANDALÚZIA 

A ZĽSTAV MINUTE

MORE

FIR      a POZNÁVANIE až do 70 €

VÝLETY V CENE

8/11 dní

ŠPANI E LSKO

pobyt pri mori  + Malaga • Gibraltar • Granada • Cordoba 1. deň: odlet z Bratislavy, prílet do Malagy, transfer do hotela na pobreží Costa del Sol, ubytovanie, individuálne voľno, večera, nocľah. 2. – 7./10. deň: raňajky, individuálne voľno, kúpanie, absolvovanie výletov, ktoré sú v cene (Gibraltar, Granada, Cordoba,

Malaga), príp. fakultatívne ďalšie výlety, večera, nocľah. 8./11. deň: raňajky, transfer na letisko, odlet z Malagy, prílet do Bratislavy.

osoba – základné lôžko

CORDOBA

Konkrétny deň konania jednotlivých výletov bude určený priamo na mieste a v jednotlivých termínoch sa môže líšiť. Poradie aj deň konania výletov je plne v kompetencii španielskej strany.

15.05.-22.05.

č. zájazdu: 1700

GIBRALTAR

8 dní

02.06.-09.06. 06.10.-13.10.

02.06.-12.06. 06.10.-16.10.

16.06.-23.06. 15.09.-22.09.

16.06.-26.06. 15.09.-25.09.

679

779

699

799

8 dní

649

ZĽAVA až do 70 €

FIRST MINUTE

11 dní

8 dní

11 dní

MALAGA

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Bratislava – Malaga – Bratislava (pravidelné linky Ryanair) • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • transfer z letiska do hotela a späť • 7 x resp. 10 x ubytovanie v hoteli • 7 x resp. 10 x polpenzia s nápojmi k jedlám (voda, víno) • výlety (Gibraltar + vstup do prírodnej rezervácie, Granada + vstup do paláca Alhambra, Cordoba + vstup do katedrály, Malaga) • delegát • DPH. Povinný príplatok: letiskový, bezpečnostný, manipulačný a palivový príplatok +159,- €. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • jednolôžková izba +22,-€/noc • dieťa 0-2 roky bez nároku na služby +99,- € • obojsmerný priority boarding +20,- €/osoba • ďalšie fakultatívne výlety – platba na mieste. Možné zľavy: prístelka dospelá osoba -20,- €/7 nocí, -30,- €/10 nocí • prístelka dieťa 2-10 r. -50,- €/7 nocí, -70,- €/10 nocí. Možné vstupy (na mieste): Granada: katedrála 5,- €, kráľovská kaplnka 4,- €, záhrady Generalife 7,- € • Cordoba: Alcázar 7,- €, kráľovská pevnosť 5,- €. ZĽAVA SENIOR TRAVEL 55+: -10,- €/osoba. Možné aj odlety z Budapešti v odletový deň sobota. Možný príplatok transfer z Bratislavy na letisko do Budapešti a späť +60,- €/osoba.

BARCELONA a pobrežie COSTA BRAVA 

MORE VÝLETY   OZNÁVA      NIE V CENE a P

ŠPANIELSKO

pobyt pri  mori + Barcelona modernistická •  Barcelona gotická •  kláštor Montserrat •  Figueres a Múzeum Salvadora Dalího 1.deň: odlet z Bratislavy, prílet do Girony, transfer do  hotela na  pobreží Costa Brava/Maresme, ubytovanie, individuálne voľno, večera, nocľah. 2.-7./10.deň: raňajky, individuálne voľno, kúpanie, absolvovanie výletov, ktoré sú v cene (Barcelona gotická, Barcelona modernistická, kláštor Montserrat, Figueres

p o by t

TA LIANSKO

ZĽAVA až do 70 €

FIRST MINUTE

a Múzeum Salvadora Dalího) príp. fakultatívne ďalšie výlety, večera, nocľah. 8./11.deň: raňajky, transfer na  letisko, odlet z Girony, prílet do Bratislavy.

BARCELONA

26.05.-05.06. Konkrétny deň konania jednotlivých výletov 26.05.-02.06. 08.09.-15.09. 08.09.-18.09. bude určený priamo na mieste a v jednotlivých č. zájazdu: 1710 8 dní 11 dní 8 dní termínoch sa môže líšiť. Poradie aj deň konania 599 729 629 výletov je plne v kompetencii španielskej strany. osoba – základné lôžko Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Bratislava– Girona – Bratislava (pravidelné linky Ryanair) • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • transfer z letiska do hotela a späť • 7 x resp. 10 x ubytovanie v hoteli na pobreží Costa Brava/Maresme • 7 x resp. 10 x polpenzia s nápojmi k jedlám (voda, víno) • delegát • výlety (Barcelona gotická, Barcelona modernistická, kláštor Montserrat, Figueres a Múzeum Salvadora Dalího) • DPH. Povinné príplatky: letiskový, bezpečnostný, manipulačný a palivový príplatok +159,- € • pobytová taxa cca 0,50 -1,- €/osoba nad 15 rokov/noc – platba na mieste. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • jednolôžková izba +24,-€/noc • dieťa 0-2 roky bez nároku na služby +99,- € • obojsmerný priority boarding +20,- €/osoba • ďalšie fakultatívne výlety – platba na mieste. Možné zľavy: prístelka dospelá osoba -20,- €/7 nocí, -30,- €/10 nocí • prístelka dieťa 2-10 r. -50,- €/7 nocí, -70,- €/10 nocí. ZĽAVA SENIOR TRAVEL 55+: -10,- €/osoba.

64

8/11 dní

ISCHIA a KAMPÁNIA  p ri  m ori   +   os trov

1. deň: odlet z Viedne, prílet do Neapola, presun Neapolom do prístavu, trajekt na ostrov Ischia, ubytovanie, uvítací koktail, individuálne voľno, večera, nocľah. 2. – 7./10. deň: raňajky, individuálne voľno, kúpanie, absolvovanie výletov, ktoré sú v cene (okruh ostrovom Ischia, ostrov Capri, Pompeje/Vezuv, pizza party), príp. fakultatívne ďalšie výlety, večera, nocľah.

MORE

ISCHIA   •   os trov

A ZĽSTAV MINUTE

VÝLETY

FIR       V CENE a POZNÁVANIE až do 70 €

8/11 dní

C APR I   •   Po mp eje / Ve z u v   •   N eap o l

8./11. deň: raňajky, odchod z ostrova, odlet z Neapola, prílet do Viedne. Konkrétny deň konania jednotlivých výletov bude určený priamo na mieste a v jednotlivých termínoch sa môže líšiť. Poradie aj deň konania výletov je plne v kompetencii talianskej strany. 26.05.-02.06. 16.06.-23.06. 30.06.-07.07. 30.06.-10.07. 25.08.-01.09. 15.09.-22.09. 15.09.-25.09.

č. zájazdu: 1720

osoba – základné lôžko

8 dní

609

8 dní

629

8 dní

629

11 dní

739

8 dní

699

8 dní

629

11 dní

739

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Viedeň – Neapol - Viedeň (pravidelné linky Easy Jet) • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • transfer z letiska do prístavu a späť • lodné trajekty • transfer z prístavu do hotela a späť • 7 x resp. 10 x ubytovanie v hoteli s termálnym/minerálnym bazénom • 7 x resp. 10 x polpenzia s nápojmi k jedlám (voda, víno) • delegát • uvítací koktail • výlety (lodný výlet na ostrov Capri, autobusový okruh ostrovom Ischia, loď/bus/loď výlet na Vezuv/Pompeje, pizza party) • DPH. Povinné príplatky: letiskový, bezpečnostný, manipulačný a palivový príplatok +159,- € • pobytová taxa cca 1,- až 2,- €/osoba nad 18 rokov/noc – platba na mieste. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • transfer z Bratislavy na letisko do Viedne a späť +30,-€/osoba • jednolôžková izba +19,- €/noc • ďalšie fakultatívne výlety – platba na mieste. Možné zľavy: prístelka dospelá osoba -20,- €/7 nocí, -30,- €/10 nocí • prístelka dieťa 2-12 r. -50,- €/7 nocí, -70,- €/10 nocí. Možné vstupy (na mieste): Ischia: Aragonský hrad 10,- € • termálny park Poseidonove záhrady 27,- € – 35,- € (podľa dĺžky pobytu) • Capri: kostol sv. Michala 3,- €, lanovka 11,- €, plavba okolo ostrova 18,- € • Pompeje: vstup 13,- € • kráter sopky Vezuv 10,- €. ZĽAVA SENIOR TRAVEL 55+: -10,- €/osoba. Možné aj odlety z Budapešti v odletový deň sobota. Možný príplatok transfer z Bratislavy na letisko do Budapešti a späť +60,- €/osoba.

MORE a POZNÁVANIE

Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa môžu meniť.

www.pegastour.sk


MORE

ZĽAVA

za TOSKÁNSKYM slnkom a históriou  A POZN              ÁVANIE 50 € V CENE VÍNA V CENE FIRST MINUTE

VÝLETY

OCHUTNÁVKA

až do

6 dní

1.deň: vo večerných hodinách odchod zo Slovenska NON STOP cez Rakúsko do Talianska. 2. deň: v ranných hodinách príchod do mesta San Gimignano – klenot Toskánska, mesto rodových veží. Prehliadka stredovekého opevneného mestečka (Piazza della Cisterna a  Piazza del Duomo, bazilika, veža Torre della Rognoza, obchodíky s remeselnými dielňami a toskánskymi špecialitami). Presun do stredovekej Volterry, mestečka s  puncom hrdosti a  nedobytnosti. Prehliadka krásneho historického centra mesta s úzkymi uličkami, obchodíkmi, kaviarňami. Odchod smerom na

toskánske pobrežie (okolie Follonica), ubytovanie, individuálne voľno, večera, nocľah. 3. deň: raňajky, individuálne voľno, možnosť kúpania, ochutnávka vína, večera, nocľah. 4. deň: raňajky, prehliadka stredovekého mesta Grosseto (Piazza Dante s katedrálou v románskom štýle a zvonicou, socha Canapone Monument, kostol sv. Františka, palác Aldobrandeschi). Presun k prírodným termálnym kúpeľom Saturnia, ktoré sa nachádzajú v provincii Grosseto, s možnosťou kúpania. Termálne sírne pramene s  teplotou približne 37 °C a  s  voľne

prístupnými kaskádovitými bazénikmi 6. deň: príchod na Slovensko v dopoludponúkajú relax priamo v prostredí krásnej ňajších hodinách. toskánskej prírody. Návrat na ubytovanie, večera, nocľah. 5. deň: raňajky, odchod do jedného z  najkrajších miest celého Talianska do Sieny. Siena je historické kultúrne mesto s výborne zachovaným stredovekým architektonickým dedičstvom (UNESCO). Prehliadka námestia Piazza del Campo s  Palazzo Comunale, zvonica Torre del Mangia, krásne zdobená gotická katedrála, baptistérium, individuálne voľno. Vo večerných hodinách odchod autobusom NON STOP na Slovensko.

TALI ANSKO

pobyt pri mori  +  San Gimignano • Volterra • Grosseto • pramene Saturnia • Siena

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 3 x ubytovanie v hoteli s polpenziou • ochutnávka vína č. zájazdu: 1730 06.06.-11.06. 12.09.-17.09. • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +12,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: osoba – základné lôžko 439 439 LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +9,50 €, TN, BN, PD, NM, PN, TT, NR +6,- €, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +105,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): San Gimignano: bazilika 4,- € • Volterra: Guarnacci etruské múzeum 8,- € • Siena: katedrála 7,- €, krypta 6,- €, baptistérium 4,- € , Torre del Mangia 10,- €. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 1,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Možné zľavy: prístelka – osoba -30,- €. ZĽAVA SENIOR TRAVEL 55+: -10,- €/osoba.

AVA

ZĽ MORE VÝLETY EMILIA ROMAGNA ako ju nepoznáte  A P              NIE V CENE OZNÁVA 50 € FIRST MINUTE až do

7 dní

1.deň: v podvečerných hodinách odchod zo  Slovenska NON STOP cez  Rakúsko do Talianska. 2.deň: v  ranných hodinách príchod do  Padovy, významného stredovekého strediska vzdelanosti a  umenia. Prehliadka centra mesta – bazilika sv. Antona, Eremitánske múzeá, námestie Prato della Valle, univerzitné budovy, Palazzo del Capitanio, kde bol zostrojený prvý orloj v Taliansku, najstaršia botanická záhrada v Európe z r. 1545 (UNESCO). Presun do  Ravenny s  hodnotnými by-

zantskými a  ranokresťanskými mozaikami (mauzóleum cisára Teodorika, hrob Dante Alighieriho, Palazzo Comunale, Arcibiskupský palác). Vo večerných hodinách príchod do oblasti Rimini, ubytovanie pri mori, večera, nocľah. 3.deň: raňajky, individuálne voľno, možnosť kúpania, večera, nocľah. 4.deň: raňajky, výlet do  San Marina a Santarcangelo di Romagna. San Marino, miništát uprostred Talianska a najstaršia republika na  svete – pevnosť, bazilika San Marino, kostol San Francesco. Odchod

do mestečka Santarcangelo di Romagna – víťazný oblúk, radnica, zvonica. Návrat na ubytovanie, večera, nocľah. 5.deň: raňajky, individuálne voľno, možnosť kúpania, večera, nocľah. 6.deň: raňajky, odchod do jedného z najkrajších miest Talianska Verony (UNESCO) – aréna z 1. storočia, paláce, radnica, gotická katedrála, starý hrad Castelvecchio, románska bazilika. K  symbolom mesta patrí i dom Júlie – Casa di Giulietta alebo hrobka Júlie – Tomba di Giulietta v kláštore vedľa románskeho kostolíka, v ktorom

údajne boli Rómeo a  Júlia zosobášení. Vo večerných hodinách odchod autobusom NON STOP na Slovensko. 7.deň: príchod na  Slovensko v  ranných resp. dopoludňajších hodinách.

TALIANSKO

pobyt pri mori  +  Padova • Ravenna • San Marino • Santarcangelo di Romagna • Verona

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 4 x ubytovanie v hoteli s polpenziou v oblasti Rimini č. zájazdu: 1740 17.06.-23.06. 26.08.-01.09. • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +14,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: osoba – základné lôžko 349 349 LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +9,50 €, TN, BN, PD, NM, PN, TT, NR +6,- €, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +64,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): Padova: diecézne múzeum a baptistérium 7,- €, dom Petrarcu 4,- €, archeologické múzeum 10,- €, stredoveké a moderné múzeum 10,- €, botanická záhrada 10,- € • Ravenna: národné múzeum 6,- €, Teodorikovo mauzóleum 4,- €, bazilika Sant Apollinare 5,- € • San Marino: prvá resp. druhá veža pevnosti 3,- €, Palazzo Pubblico 3,- € • Santarcangelo di Romagna: hrad Malatesta 3,- € • Verona: antická aréna 10,- €, Júliin dom 6,- €, katedrála 2,50 €, bazilika 2,50 €. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 1,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Možné zľavy: prístelka – osoba -30,- €. ZĽAVA SENIOR TRAVEL 55+: -10,- €/osoba.

lákavé SLOVINSKO  

MORE

pobyt pri mori  +  Celje • Škocjanska jaskyňa • Lipica • Portorož • Piran • Ljubljana 1.deň: v  ranných hodinách odchod zo  Slovenska NON STOP cez  Rakúsko do Slovinska, príchod do mestečka Celje, prechádzka centrom mesta (katedrála, historické budovy). V popoludňajších hodinách návšteva najväčšieho slovinského stredovekého hradu rovnomenného názvu Celje. V podvečerných hodinách príchod do najznámejšieho prímorského mesta krajiny, Portorožu, ubytovanie, večera, nocľah. 2.deň: raňajky, návšteva Škocjanskej

jaskyne s veľkolepými podzemnými sieňami, vodopádmi a jazierkami (UNESCO). Návšteva svetoznámeho žrebčína Lipica s  chovnou stanicou ušľachtilých bielych koní - lipicánov. Návrat na  ubytovanie, večera, nocľah. 3.deň: raňajky, pobyt pri  mori, kúpanie, fakultatívne výlet do  neďalekého Terstu v Taliansku a ku krásnemu zámku Miramare, návšteva zámku a  priľahlých anglických záhrad. Individuálne voľno,

A ZĽAV MINUTE až do 50 €

FIRST    A POZNÁVANIE

večera, nocľah. 4.deň: raňajky,pobyt pri mori, kúpanie, individuálne voľno, v podvečerných hodinách peší výlet do blízkeho mestečka Piran s krásnou benátskou architektúrou, večera, nocľah. 5.deň: raňajky, krátka zastávka pri Predjamskom hrade, ktorý je unikátne zasadený do skaly neďaleko Postojnej jamy. Presun do  hlavného mesta Ljubljana, prehliadka mesta (architektú-

VÝLETY V CENE

6 dní

ra J. Plečnika, nábrežie rieky Ljubljanice, Dračí most, katedrála, hrad), individuálne voľno. Vo večerných hodinách odchod autobusom NON STOP na Slovensko. 6.deň: príchod na  Slovensko v  skorých ranných hodinách.

SLOVIN SKO

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 4 x ubytovanie v hoteli s polpenziou • sprievodca č. zájazdu: 1750 04.07.-09.07. 29.08.-03.09. CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +12,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, 399 399 RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +9,50 €, TN, BN, PD, NM, PN, TT, NR +6,- €, BA bez príplatku • miestenka +7,- € osoba – základné lôžko • jednolôžková izba +120,- €/pobyt • výlet do Terstu a na zámok Miramare +19,- €/osoba . Možné vstupy (na mieste): Celje: hrad 4,- € • Škocjanska jaskyňa: 1 trasa 11,-€/16,-€, 2 trasy 21,- € • Lipica: 16,- € • Ljubljana: presklená pozemná lanovka na hrad - obojsmerne 4,- €, hrad 7,50 € • Miramare: zámok 8,- €. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 1,30 €/osoba/noc – platba na mieste. Možné zľavy: prístelka – osoba -30,- €. ZĽAVA SENIOR TRAVEL 55+: -10,- €/osoba.

www.pegastour.sk

Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa môžu meniť.

MORE a POZNÁVANIE

65


KARNEVAL, VEĽKÁ NOC  

BENÁTSKY karneval  program č. 1 – NON STOP

ZĽAVA až do15%

  

FIRST MINUTE

1.deň: odchod zo Slovenska vo večerných hodinách NON STOP cez Rakúsko do Talianska. 2.deň: príchod do Punta Sabbioni, odtiaľ loďou do Benátok. Prechádzka centrom mesta – námestie San Marco, bazilika San Marco, Dóžov palác, Most vzdychov, zvonica Campanilla, most Rialto. Individuálne voľno, účasť na Benátskom karnevale, program organizovaný mestom – viď www.carnevale.venezia.it. Vo večerných hodinách o  cca 20.00 hod. návrat loďou do  Punta Sabbioni a o cca 21.30 hod. odchod autobusom NON STOP na Slovensko. č. zájazdu termín cena 8000 79,17.02. – 19.02. 3.deň: v  ranných resp. dopoludňajších hodinách príchod 8001 79,24.02. – 26.02. na Slovensko. Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +6,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +9,50 €, TN, BN, PD, NM, PN, TT, NR +6,- €, BA bez príplatku • miestenka +7,- €. Možné vstupy (na mieste): loď do Benátok 15,- €/osoba (obojsmerne) resp. 20,- €/osoba (platí na všetky trasy v Benátskom zálive počas celého dňa) • vstupy do múzeí a kultúrnych pamiatok: Galleria dell´ Accademia 15,- € • Dóžov palác 19,- € • zvonica Campanilla 8,- € • múzeum v bazilike 5,- € • Pala d´Oro prenosný oltár 2,- € • klenotnica 3,- €.Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

3 dni

program č. 2 – s ubytovaním a raňajkami

1.deň: odchod zo  Slovenska v  ranných hodinách NON STOP cez  Rakúsko do Talianska. V neskorších popoludňajších hodinách príchod do romantického mesta Treviso, prechádzka mestom, individuálne voľno, nákupy, ubytovanie v oblasti Trevisa resp. v oblasti Lido di Jesolo/Cavallino. 2.deň: raňajky, presun do  Punta Sabbioni, odtiaľ loďou do  Benátok, prechádzka centrom mesta – námestie San Marco, bazilika San Marco, Dóžov palác, Most vzdychov, zvonica Campanilla, most Rialto. Individuálne voľno, účasť na Benátskom karnevale, program organizovaný mestom – viď www.carnevale.venezia.it. Vo večerných hodinách o cca 20.00 hod. návrat loďou do Punta Sabbioni a o cca 21.30 hod. odchod autobusom NON STOP na Slovensko. č. zájazdu termín cena 3.deň: v  ranných resp. 8002 129,17.02. – 19.02. 8003 129,dopoludňajších hodinách 24.02. – 26.02. príchod na Slovensko.

Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa môžu meniť.

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 1 x ubytovanie v hoteli s raňajkami • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +6,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +9,50 €, TN, BN, PD, NM, PN, TT, NR +6,- €, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +20,- €/pobyt • večera +15,- €/osoba. Možné vstupy (na mieste): loď do Benátok 15,- €/osoba (obojsmerne) resp. 20,- €/osoba (platí na všetky trasy v Benátskom zálive počas celého dňa) • vstupy do múzeí a kultúrnych pamiatok: Galleria dell´ Accademia 15,- € • Dóžov palác 19,- € • zvonica Campanilla 8,- € • múzeum v bazilike 5,- € • Pala d´Oro prenosný oltár 2,- € • klenotnica 3,- €. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 1,- €/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

ZĽAVA

OCHUTNÁVKA Veľká noc – TOSKÁNSKO a okolie       VÍNA V CENE % 15 Montecatini Terme • Pisa • Lucca • Florencia • Benátky FIRST MINUTE

5 dní

až do

1.deň: odchod zo  Slovenska v  ranných hodinách NON STOP cez Rakúsko do Talianska. Vo večerných hodinách príchod do krásneho kúpeľného mestečka Montecatini Terme, ubytovanie, prechádzka večerným mestom. 2.deň: raňajky, odchod do Pisy, prechádzka po  meste –  Piazza dei Miracoli, katedrála, baptistérium, presun do  Luccy, prechádzka

po  meste - San Michele vo  Foro, katedrála, rímsky amfiteáter, ochutnávka kvalitného vína v typickom toskánskom prostredí, návrat na ubytovanie. 3.deň: raňajky, presun do  Florencie - perla Toskánska a  kolíska renesancie (UNESCO) – prehliadka: kostol Santa Croce, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio,

Michelangelov Dávid, dóm Santa Maria del Fiore, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti – galéria Palatina, kaplnka Medici s Michelangelovými dielami, Galleria Uffizzi, individuálne voľno, v  popoludňajších hodinách odchod do  Lido di Jesolo/Cavallino, ubytovanie. 4.deň: raňajky, presun do  Punta Sabbioni, odtiaľ loďou do Benátok. Prechádzka centrom

mesta – námestie San Marco, bazilika San Marco, Dóžov palác, Most vzdychov, zvonica Campanilla, most Rialto, individuálne voľno. Vo večerných hodinách návrat loďou do Punta Sabbioni, odchod autobusom NON  STOP na Slovensko. 5.deň: v  ranných hodinách príchod na Slovensko.

Cena na  osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom •  3  x  ubytovanie (2 x  Montecatini Terme, 1  x  Lido di Jesolo/Cavallino) s  raňajkami •  ochutnávka vína č. zájazdu termín cena •  sprievodca CK  PEGAS  TOUR •  DPH. Možné  príplatky:  cestovné poistenie +10,-  €/osoba/zájazd •  nástupné miesto na  autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,-  €, ZA, PB, IL, 8110 259,13.04. – 17.04. DCA +9,50 €, TN, BN, PD, NM, PN, TT, NR +6,- €, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +66,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): rýchlovlak do Florencie 4,- €/osoba • loď do Benátok 15,- €/osoba (obojsmerne) resp. 20,- €/osoba (platí na všetky trasy v Benátskom zálive počas celého dňa)• Pisa: šikmá veža 18,- €, baptistérium 5,- €, baptistérium + cintorín Campo Santo 7,- € • Lucca: vyhliadková veža 7,- € • Florencia: Galleria Uffizzi 13,- €, kaplnka Medici 8,- €, galéria Accademia 8,- € • Montecatini Terme: zubačka 7,- € • Benátky: Galleria dell´Accademia 15,- €, Dóžov palác 19,- €, zvonica Campanilla 8,- €, múzeum v bazilike 5,- €, Pala d´Oro prenosný oltár 2,- €, klenotnica 3,- €. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 1,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

Veľká noc – PRAHA a zámok KONOPIŠTĚ 

1.deň: odchod zo  Slovenska v  ranných hodinách, v  poludňajších hodinách príchod do Prahy, pešia prechádzka centrom mesta Václavské námestie, socha sv. Václava, Národné múzeum, Staromestské námestie, radnica, orloj, Židovské mesto, Celetná ulica, Prašná brána, Obecný dom. V podvečerných hodinách odchod

na ubytovanie, individuálne voľno. 2.deň: raňajky, presun do  centra Prahy, pešia prehliadka mesta – areál Strahovského kláštora, Loretánske námestie, Hradčany, exteriéry Pražského hradu, chrám sv. Víta, Malostranské námestie, Kampa, Karlov most. Od cca 15.00 hod. individuálne voľno, nocľah.

3 dni

3.deň: raňajky, odchod do  centra mesta, plavba po  Vltave (fakultatívne), presun na Vyšehrad, prechádzka po areáli a cintoríne. Zastávka na zámku Konopiště, presláveného ako posledné sídlo Františka Ferdinanda d´Este, dediča trónu Rakúsko-Uhorska. Vo večerných hodinách príchod na Slovensko.

ZĽAVA až do15%

FIRST MINUTE

č. zájazdu 8180

termín

14.04. – 16.04.

cena 139,-

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 2 x ubytovanie v hoteli s raňajkami • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +6,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +9,50 €, TN, BN, PD, NM, PN, TT, NR +6,- €, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +45,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): Pražský hrad od 250,- CZK • Loreta 150,- CZK • Židovské múzeum 300,- CZK • Staronová synagóga 200,- CZK • kostol sv. Mikuláša na Malej Strane 70,- CZK • rozhľadňa na Petříne 120,- CZK • Prašná brána 90,- CZK • Betlehemská kaplnka 60,- CZK • Strahovská knižnica 100,- CZK • zámok Konopiště od 150,- CZK. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 15,- CZK/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

ZĽAVA   15% až do

Veľká noc – BENÁTKY a zámok MIRAMARE  1.deň: odchod zo  Slovenska v  ranných hodinách cez  Rakúsko resp. Slovinsko do  Talianska. V  popoludňajších hodinách príchod do  Talianska ku  krásnemu zámku Miramare, ktorý dal postaviť rakúsky arcivojvoda Maximilián Habsburský pre svoju manželku Charlottu. Návšteva zámku a priľahlých

anglických záhrad. Presun do oblasti Lido di Jesolo, ubytovanie, nocľah. 2.deň: raňajky, presun do  Punta Sabbioni, odtiaľ loďou do Benátok. Prechádzka centrom mesta – námestie San Marco, bazilika San Marco, Dóžov palác, Most vzdychov, zvonica Campanilla, most Rialto, individuálne voľno.

FIRST MINUTE

3 dni

Vo večerných hodinách návrat loďou do Punta Sabbioni a  odchod autobusom NON  STOP na Slovensko. 3.deň: v  ranných resp. dopoludňajších hodinách príchod na Slovensko. č. zájazdu 8120

termín

14.04. – 16.04.

cena 139,-

Cena na  osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom •  1 x ubytovanie s  raňajkami •  sprievodca CK  PEGAS TOUR •  DPH. Možné  príplatky: cestovné poistenie +6,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +9,50 €, TN, BN, PD, NM, PN, TT, NR +6,- €, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +20,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): Miramare: zámok 8,- € • Benátky: loď do Benátok 15,- €/osoba (obojsmerne) resp. 20,- €/osoba (platí na všetky trasy v Benátskom zálive počas celého dňa) • Galleria dell´ Accademia 15,- € • Dóžov palác 19,- € • zvonica Campanilla 8,- € • múzeum v bazilike 5,- € • Pala d´Oro prenosný oltár 2,- € • klenotnica 3,- €. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 1,- €/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

66

karneval , veľká noc

www.pegastour.sk


ZĽAVA až do15

VÝLET  V CENE BATOŽINA

MINUTE Veľká noc – blahodárna ISCHIA – taliansky ostrov termálov  FIRST          V CENE NAVIAC %

ostrov Ischia • Pompeje • Vezuv • ostrov Capri

1.deň: odlet z  Viedne/Budapešti, prílet do  Neapola, transfer do  prístavu, trajekt na ostrov Ischia, transfer do hotela, ubytovanie, večera. 2.–5.deň: raňajky, individuálne voľno,

6 dní

možnosť kúpania v  termálnych bazénoch trajektom na  pevninu, transfer na  letisko, a v zálive Sorgeto v mori, nákupy, výlet okruh odlet z Neapola, prílet do Viedne/Budapešti. ostrovom, možnosť fakultatívnych výletov, č. zájazdu termín cena večera, nocľah. 8010 469,13.04. – 18.04. 6.deň: raňajky, transfer do prístavu, plavba

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Viedeň/Budapešť – Neapol – Viedeň/Budapešť (pravidelné linky Easy Jet/Wizzair) • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • transfer z letiska do prístavu a späť • lodný trajekt • transfer z prístavu do hotela a späť • 5 x ubytovanie v hoteli s termálnym/minerálnym bazénom • 5 x polpenzia s nápojmi k jedlám (voda, víno) • poldenný výlet – okruh ostrovom Ischia • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +12,- €/osoba/zájazd • jednolôžková izba +95,- €/pobyt • transfer z BA do Viedne a späť +30,- €/osoba • transfer z BA do Budapešti a späť +60,- €/osoba • fakultatívne výlety (ostrov Capri, Pompeje, Vezuv a ďalšie) – platba na mieste. Možné vstupy (na mieste): Aragonský hrad 10,- € • termálny park Poseidonove záhrady 27,- až 35,- € (podľa dĺžky pobytu). Povinné príplatky: letiskový, bezpečnostný, manipulačný a palivový príplatok +159,- € • pobytová taxa cca 2,- €/osoba nad 18 r./noc – platba na mieste. Možné zľavy: dospelá osoba na prístelke -20,- €, dieťa 2-12 r. -50,- €. ZĽAVA SENIOR 55+: -3 %/os.

ZĽAVA až do15%

1.deň: odlet z  Bratislavy/Viedne, prílet do  Girony/Barcelony v  popoludňajších hodinách, spoločný transfer do hotela, ubytovanie, návšteva akvária (svet žralokov, rají, murén a morských koníkov) resp. fakultatívne návšteva múzea moderného umenia Nadácia Joan Miró resp. individuálne voľno, nocľah. 2.deň: raňajky, prehliadka Barcelony – Hospital de S. Pau, secesná stavba na zozname UNESCO, symbol Barcelony - novogotický

FIRST MINUTE

chrám Sagrada Familia, Gaudího architektúra (Casa Batlló, Casa Milá tzv. La Pedrera), záhradný komplex Park Guell s  typickou architektúrou od Antonia Gaudího, bulvár Las Ramblas (pouliční umelci, obchody), námestie Plaza d´Espanya a Plaza d´Catalunya, nocľah. 3.deň: raňajky, pokračovanie v  prehliadke mesta, nový prístavný komplex Moll de Espanya, Plaza Portal de la Pau so  sochou Krištofa Kolumba, prvá Gaudího stavba Palau

BATOŽINA V CENE

4 dni

Guell, kráľovské námestie Plaza Reial, Plaza Sant Jaume s radnicou a palácom generality, katedrála sv. Eulálie, katedrála Santa Maria del Mar, sídlo bretónskych kniežat a arabských vládcov palác Reial Major, Picassovo múzeum, nocľah. 4.deň: raňajky, spoločný transfer na  letisko, odlet z  Girony/Barcelony, prílet do Bratislavy/Viedne. č. zájazdu 8040

termín

14.04. – 17.04.

cena 459,-

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Bratislava/Viedeň – Girona/Barcelona – Bratislava/Viedeň* • transfer z letiska do hotela a späť • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • 3 x ubytovanie v hoteli v centrálnej časti Barcelony s raňajkami • sprievodca • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +8,- €/osoba/zájazd • jednolôžková izba +169,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): akvárium – oceánografické múzeum 20,- € • Picassovo múzeum 11,- € • Sagrada Familia 22,- € • Casa Milá 22,- € • Casa Batlló 22,50 € • štadión FC Barcelona 23,- € • Nadácia Joan Miró 12,- € • metro 2,15 €/jeden lístok resp. 9,95 €/10 lístkov. Povinné príplatky: letiskový, bezpečnostný, manipulačný a  palivový príplatok +159,-  € • pobytová taxa cca 0,50 – 1,- €/osoba nad 15 r./noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os. * v prípade letu z/do Viedne transfer z Bratislavy na letisko a späť v cene

Veľká noc – PARÍŽ 

  1.deň: odlet z  Bratislavy v  podvečerných hodinách, prílet do Paríža, spoločný transfer z  letiska do hotela, ubytovanie, krátka prechádzka mestom, nocľah. 2.deň: raňajky, presun k  Eiffelovej veži, Champs Élysées, Víťazný oblúk, pešia prechádzka k  nám. Svornosti – Concorde, nám. Vendôme, Opera, kostol Madeleine. Presun na Montmartre - večerná prechádzka bazilika Sacré Coeur, námestie umelcov Place

du Tertre, Moulin Rouge, nocľah. 3.deň: raňajky, presun rýchlodráhou do Versailles (kráľovský zámok a záhrady). Návrat do centra Paríža - návšteva múzea Louvre, pešia prehliadka po ľavom brehu Seiny - Latinská štvrť, Invalidovňa, Most Alexandra III., hrobka Napoleona, Malý a  Veľký palác. Večerná vyhliadková plavba po Seine, nocľah. 4.deň*: raňajky, návšteva modernej štvrte La Defence, Centre G.Pompidou, Múzea

  voskových figurín príp. iného múzea (Múzeum filmu, Múzeum vedy a  priemyslu a  pod.), nocľah. 4./5.deň: raňajky, pešia prehliadka La Cité (Justičný palác, katedrála Notre Dame, kaplnka Sainte Chapelle), možnosť nákupov, v popoludňajších hodinách spoločný transfer na letisko, odlet z Paríža, prílet do Bratislavy. *platí pre 5-dňový program

VÝLET  V CENE NAVIAC

ZĽAVA až do15%

FIRST MINUTE

č. zájazdu termín 8070 11.04. – 15.04. 8071 15.04. – 18.04.

4/5 dní

5 dní 4 dni

Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa môžu meniť.

Veľká noc – pestrofarebná BARCELONA 

cena 499,459,-

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Bratislava – Paríž – Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • 1 ks batožiny na palubu • 3 x resp. 4 x ubytovanie v hoteli s raňajkami v centrálnom Paríži • plavba po Seine • rýchlodráha do Versailles • sprievodca • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +8,- € resp. 10,- € /osoba/zájazd • jednolôžková izba +45,- €/noc • 1 ks batožiny do batožinového priestoru obojsmerne +50,- €/osoba. Možné vstupy (na mieste): zámok Versailles 15,- € • záhrady 8,50 € • Eiffelova veža 1. a 2. posch. 11,- €, 3. posch. 17 €, pešo na 1. a 2. posch. 7,- € • Notre Dame veža 8,50 € • Louvre 15,- € • Víťazný oblúk 12,- € • Múzeum d´Orsay 12,- € • Sainte Chapelle 10,- € • doprava metrom 1 lístok 1,90 €, pri zakúpení 10 lístkov naraz 14,50 € •návšteva kabaretu Moulin Rouge s občerstvením od cca 120,- € • Centre G.Pompidou 14,- € • Múzeum voskových figurín 22,50 € • Múzeum filmu 11,- € •Múzeum vedy a priemyslu 12,- €. Povinné príplatky: letiskový, bezpečnostný, manipulačný a palivový príplatok +159,- € • pobytová taxa cca 2,- €/osoba/noc – platba na mieste. ZĽAVA: -20,- €/osoba na prístelke. Zľava SENIOR 55+: -3%/os.

  / 

Veľká noc – CHORVÁTSKO 

č. zájazdu: 8020 stredisko hotel Primošten ADRIATIQ ZORA*** Primošten ADRIATIQ ZORA**** Primošten ADRIATIQ ZORA*** VodicePUNTA**** Solaris-Šibenik JURE**** SUPERIOR Solaris-Šibenik JURE**** SUPERIOR Solaris-Šibenik IVAN**** SUPERIOR Solaris-Šibenik IVAN**** SUPERIOR Solaris-Šibenik JURE**** SUPERIOR

typ izby dvojlôžková izba s možnosťou prístelky COMFORT dvojlôžková izba s možnosťou prístelky PREMIER CLUB rodinná izba COMFORT (max. 2 dospelé osoby a 2 deti) dvojlôžková izba s možnosťou prístelky ŠTANDARD dvojlôžková izba dvojlôžková izba s dvomi prístelkami dvojlôžková izba dve dvojlôžkové izby vedľa seba prepojené dve dvojlôžkové izby

stravovanie polpenzia polpenzia polpenzia polpenzia raňajky raňajky polpenzia polpenzia raňajky

  termín

14.04.-17.04. 14.04.-17.04. 14.04.-17.04. 14.04.-17.04. 14.04.-17.04. 14.04.-17.04. 14.04.-17.04. 14.04.-17.04. 14.04.-17.04.

ZĽAVA až do15%

FIRST MINUTE

cena/osoba dieťa na prístelke 119 dieťa do 12 r. ZDARMA 159 dieťa do 12 r. ZDARMA 179 dieťa do 12 r. ZDARMA 149 dieťa do 12 r. ZDARMA 169 199 dve deti do 12 r. ZDARMA 199 269 dve deti do 16 r. ZDARMA 299 dve deti do 12 r. ZDARMA

4 dni jednolôžková izba 169 199 229 299 339 -

Podrobnejší popis ubytovacích zariadení a ďalšie zľavy na prístelkách nájdete v katalógu PEGAS TOUR (str. 35-53) alebo na www.pegastour.sk. V prípade zakúpenia autobusovej dopravy autobus do Chorvátska odchádza zo Slovenska dňa 14.04. v skorých ranných hodinách, návrat na Slovensko je 17.04. v neskorých nočných hodinách resp. v skorých ranných hodinách nasledujúceho dňa. Pri individuálnej doprave možnosť predĺženia pobytu o ľubovoľný počet nocí, cena ďalších nocí naviac sa počíta alikvotne z tabuľkových cien. Cena na osobu obsahuje: 3 x ubytovanie v hoteli s polpenziou (hotel JURE len s raňajkami) • vnútorný bazén (PUNTA) • vnútorný bazén s vyhrievanou morskou vodou (ADRIATIQ ZORA) • fitnes (ADRIATIQ ZORA, PUNTA) • pracovník recepcie • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava klimatizovaným autobusom +94,- €/osoba • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +9,50 €, TN, BN, PD, NM, PN, TT, NR +6,- €, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • výlety: Šibenik +10,- €/osoba, KRKA +10,- €/osoba + vstupné na mieste, Trogir +25,- €/osoba, Zadar +30,- €/osoba, Split +30,- €/osoba • obedy s nápojmi +51,- €/osoba/3 obedy (ADRIATIQ ZORA) • nápoje k večeri (voda, víno) +12,- €/osoba/3 noci (ADRIATIQ ZORA). Možné zľavy: prístelka v hoteloch 3. lôžko dosp. os: -20% (PUNTA), -10% (ADRIATIQ ZORA) • základné lôžko dieťa do 12 r.: -30% (PUNTA), -40% (hotel IVAN a JURE dvojlôžkové izby). Povinný príplatok: pobytová taxa dospelá osoba 2,- €/noc, dieťa 12-18 r. 1,- €/noc. Zľava SENIOR 55+: -3%/os. Výlety sa budú organizovať pri prihlásení sa minimálne 10 osôb na konkrétny výlet.

www.pegastour.sk

veľká noc

67


POZNÁVACIE ZÁJAZDY /

ZĽAVA   až do12%

okruh ŠPANIELSKYM kráľovstvom 

FIRST MINUTE

BATOŽINA V CENE

11/13 dní

Costa Brava / Maresme • Zaragoza • Madrid • Toledo • Granada • Cordoba • Sevilla • Gibraltar • Peniscola • Girona • Tossa de Mar • kláštor Montserrat • Barcelona 1. deň: odlet z  Bratislavy/Viedne, prílet do  Girony/Barcelony, spoločný transfer z letiska, ubytovanie, večera. 2. deň: raňajky, odchod v ranných hodinách autobusom do  Zaragozy, prehliadka mesta (katedrála, námestie Santa María del Pilar, mudéjarské kostoly, arabský palác Aljafería, mestská tržnica), odchod na  ubytovanie do okolia Madridu, večera. 3. deň: raňajky, odchod ku kráľovskému palácu El Escorial, presun do Madridu, okružná jazda a prehliadka mesta (Puerta del Sol, Plaza Mayor, exteriéry kráľovského paláca, Cervantov pamätník alebo možnosť navštíviť galériu El Prado), návrat na ubytovanie, večera. 4. deň: raňajky, odchod do Toleda, prehliadka mesta (katedrála, chrám sv. Tomáša, námestie

Zocodóver, múzeum El Greco), návšteva tradičnej toledskej manufaktúry (ozdobné zbrane z toledskej ocele, šperky), odchod do Granady, ubytovanie v okolí, večera. 5. deň: raňajky, prehliadka Granady (katedrála, kráľovská kaplnka, Albaicín), arabský sídelný palác Alhambra so  záhradami Generalife, individuálne voľno, návrat na ubytovanie, fakultatívne možnosť navštíviť večerné predstavenie flamenca, večera. 6. deň: raňajky, odchod do  Cordoby, prehliadka mesta (mešita, exteriéry Alcazaru, Židovské mesto, typické „kvetinové“ ulice), odchod z  Cordoby do  Sevilly, ubytovanie v okolí, večera. 7. deň: raňajky, Sevilla - prehliadka mesta (katedrála, La Giralda, Zlatá veža, štvrť Santa

Cruz, maurský palác Alcazar – exteriéry), odchod do britskej kolónie Gibraltar – prehliadka najjužnejšieho miesta európskeho kontinentu, nočný prejazd na pobrežie Costa Azahar. 8. deň: v ranných hodinách príchod na pobrežie Costa Azahar, Peniscola (hrad Papa Luna, stredoveké mestečko), možnosť kúpania, možnosť krátkej plavby loďou, vo večerných hodinách príchod na  pobrežie Costa Brava/ Maresme, ubytovanie, večera. 9. deň: raňajky, odchod do Girony (katedrála s vežou Karola Veľkého, románske kostoly Sant Pere de Galligants a  Sant Nicolau, židovská štvrť, stredoveké hradby), odchod do  jedného z  najkrajších miest na  pobreží Costa Brava – Tossa de Mar, návrat na ubytovanie (fakultatívne loďou), večera.

10. deň: raňajky, prehliadka kláštora Montserrat, prehliadka Barcelony (gotická štvrť, Las Ramblas, Kolumbov pamätník, Antonio Gaudí – Sagrada Familia, La Pedrera, Casa Batlló), možnosť návštevy morského akvária alebo múzea Picassa, návrat na ubytovanie, večera. 11. deň: raňajky, spoločný transfer na letisko a odlet z Girony/Barcelony, prílet do Bratislavy/Viedne. č. zájazdu 8030 8031

termín

17.05. – 27.05. 13.09. – 23.09.

cena 1.019,1.119,-

Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa môžu meniť.

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Bratislava/Viedeň – Girona/Barcelona – Bratislava/Viedeň * • transfer z letiska do hotela a späť • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • 9 x ubytovanie s polpenziou • doprava autobusom po Španielsku • vstupné na prehliadku tradičnej toledskej manufaktúry • sprievodca • orientačné mapky navštevovaných miest • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +22,- € resp. 26,- €/osoba/zájazd • záloha za vstup do paláca Alhambra +45,- € (možnosť objednať najneskôr mesiac pred zájazdom) • jednolôžková izba +252,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): pri absolvovaní celého programu cca 140,- €. Povinné príplatky: letiskový, bezpečnostný, manipulačný a palivový príplatok +159,- € • pobytová taxa cca 1,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Zľava pri autobusovej doprave: možnosť absolvovania celého programu iba autobusovou dopravou s odchodom Brno, autobus odchádza o 1 deň skôr a prichádza o 1 deň neskôr, zľava 150,- €/osoba. Príchod do letoviska v prvý deň programu v dopoludňajších hodinách, v 11. deň odchod z letoviska v popoludňajších hodinách. * v prípade letu z/do Viedne transfer z Bratislavy na letisko a späť v cene

pestrofarebná BARCELONA 

  1.deň: odlet z  Bratislavy/Viedne, prílet do  Girony/Barcelony v  popoludňajších hodinách, spoločný transfer do hotela, ubytovanie, návšteva akvária (svet žralokov, rají, murén a morských koníkov) resp. fakultatívne návšteva múzea moderného umenia Nadácia Joan Miró resp. individuálne voľno, nocľah. 2.deň: raňajky, prehliadka Barcelony

– Hospital de S. Pau, secesná stavba na zozname UNESCO, symbol Barcelony - novogotický chrám Sagrada Familia, Gaudího architektúra (Casa Batlló, Casa Milá tzv. La Pedrera), záhradný komplex Park Guell s  typickou architektúrou od Antonia Gaudího, bulvár Las Ramblas (pouliční umelci, obchody), námestie Plaza d´Espanya a Plaza d´Catalunya, nocľah.

3.deň: raňajky, pokračovanie v  prehliadke mesta, nový prístavný komplex Moll de Espanya, Plaza Portal de la Pau so  sochou Krištofa Kolumba, prvá Gaudího stavba Palau Guell, kráľovské námestie Plaza Reial, Plaza Sant Jaume s radnicou a palácom generality, katedrála sv. Eulálie, katedrála Santa Maria del Mar, sídlo bretónskych kniežat a arabských

BATOŽINA V CENE

4 dni

vládcov palác Real Major, Picassovo múzeum, nocľah. 4.deň: raňajky, spoločný transfer na  letisko, odlet z  Girony/Barcelony, prílet do Bratislavy/Viedne. č. zájazdu termín cena 8040 14.04. – 17.04.  Veľká noc 459,8041 459,19.05. – 22.05. 8042 459,15.09. – 18.09.

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Bratislava/Viedeň – Girona/Barcelona – Bratislava/Viedeň* • transfer z letiska do hotela a späť • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • 3 x ubytovanie v hoteli v centrálnej časti Barcelony s raňajkami • sprievodca • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +8,- €/osoba/zájazd • jednolôžková izba +169,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): akvárium – oceánografické múzeum 20,- € • Picassovo múzeum 11,- € • Sagrada Familia 22,- € • Casa Milá 22,- € • Casa Batlló 22,50 € • štadión FC Barcelona 23,- € • Nadácia Joan Miró 12,- € • metro 2,15 €/jeden lístok resp. 9,95 €/10 lístkov. Povinné príplatky: letiskový, bezpečnostný, manipulačný a palivový príplatok +159,- € • pobytová taxa cca 0,50 – 1,- €/osoba nad 15 r./noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os. * v prípade letu z/do Viedne transfer z Bratislavy na letisko a späť v cene

PORTUGALSKO – krajina moreplavcov, slnka a vína 

Coimbra • Lisabon • Sintra • Estoril • Óbidos • Fátima • Guimaraes • Braga • Porto 1. deň: odlet z Prahy, prílet do Porta v popoludňajších hodinách, spoločný transfer na hotel, ubytovanie. 2.deň: raňajky, prehliadka Coimbry. Nachádza sa tu najstaršia univerzita v Portugalsku (druhá najstaršia na svete), na ktorej študovali velikáni portugalskej literatúry. Coimbra je považovaná za najromantickejšie portugalské mesto. Po prehliadke presun do Tomaru, kde sa nachádza slávny kláštor, sídlo rytierov Kristovho Rádu (UNESCO). Odchod na ubytovanie v Lisabone, večera. 3. deň: raňajky, prehliadka Lisabonu – starobylá štvrť Belém s  kláštorom Jeronýmov (vrchol manuelskej architektúry), veža Torre de Belém (pôvodne obranná veža a  maják na rieke Tejo), hrad Castelo de Sao Jorge, odkiaľ vedú uličky do najstaršej štvrte Alfama, založenej Féničanmi. Na záver železný výťah elevador de Santa Justa, postavený podľa

návrhu žiaka slávneho staviteľa A. G. Eiffela. Návrat na ubytovanie a večera, nocľah. 4. deň: raňajky, celodenný výlet do okolia Lisabonu. Sintra, bývalé letovisko portugalskej šľachty, plné palácov rôznych štýlov a  krivoľakých uličiek s  malými obchodíkmi, Palácio da Pena, Palácio Nacional de Sintra. Odchod k najzápadnejšiemu cípu kontinentálnej Európy Cabo da Roca a  v  rybárskom mestečku Cascais možnosť ochutnávky niektorej z miestnych rybích špecialít. Portugalská obdoba Monte Carla - Estoril. Návrat na ubytovanie. Fakultatívne predstavenie typického portugalského hudobného žánru Fado, nocľah. 5. deň: raňajky, odchod do stredovekej dedinky Óbidos s úzkymi uličkami a bielymi domčekmi s terakotovými strechami. Návšteva rybárskej dedinky Nazaré a  mestečka Alcobaca s najväčším kostolom v Portugalsku,

ZĽAVA OCHUTNÁVKA BATOŽINA          V CENE VÍNA V CENE až do12%

FIRST MINUTE

a  krásnym cisterciáckym opátstvom. Deň sa ukončí v  Batalhe návštevou kráľovského kláštora. Ubytovanie v okolí Fatimy, večera. 6. deň: raňajky, odchod do Fátimy, jedného z najvýznamnejších pútnických miest kresťanského sveta s veľkou neobarokovou bazilikou, postavenou na počesť zjavenia Panny Márie. Podľa časových možností zastávka v Aveiru – Benátkach Portugalska. Presun na ubytovanie do Porta, večera. 7. deň: raňajky, odchod do Guimaraes – kolísky portugalského národa (UNESCO). Prehliadka mesta - hrad sv. Michala, Vojvodský palác Paco dos Duques – dnes múzeum. Odchod do mesta Braga – jedného z  najstarších portugalských sídel a  bezpochyby hlavného náboženského centra. Deň sa zakončí ochutnávkou vína vo vínnych pivniciach cavas, kde dozrieva pravé portské víno. Návrat na ubytovanie, večera, nocľah.

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Praha– Porto – Praha • transfer z letiska do hotela a späť • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • 7 x ubytovanie s raňajkami • 5 x večera • doprava autobusom po Portugalsku • sprievodca • služby miestneho sprievodcu v Porte • vstup do vínnych pivníc v Porte s ochutnávkou • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie + 16,- €/osoba/zájazd • jednolôžková izba 245,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): Fado a 2 nápoje cca 30,- € • pri absolvovaní celého programu cca 110,- €. Povinné príplatky: letiskový, bezpečnostný, manipulačný a palivový príplatok +159,- €.

68

ZĽAVA   až do15%

FIRST MINUTE

  poznávacie zájazdy – letecké

8 dní

8. deň: raňajky, dopoludnie venované Portu – druhému najväčšiemu mestu Portugalska, vo svete presláveného predovšetkým portským vínom. Prechádzky po historickej štvrti Ribeira, katedrála Terreido da Sé, štvrť Barredo s domami nakláňajúcimi sa do strán a  gotickým kostolom Sao Francisco s  honosnou zlatou výzdobou. V  popoludňajších hodinách transfer na letisko a odlet z Porta, prílet do Prahy. č. zájazdu 8050 8051 8052

termín

26.05. – 02.06. 03.07. – 10.07. 22.09. – 29.09.

www.pegastour.sk

cena 999,1.099,999,-


1.deň: v ranných hodinách transfer z Bratislavy na  letisko do  Viedne, odlet z  Viedne, prílet do Petrohradu v popoludňajších hodinách, spoločný transfer z letiska do hotela, ubytovanie, krátke oboznámenie sa s mestom.

magický PETROHRAD 

2.deň: raňajky, Petrohrad – druhé najväčšie ruské mesto založené Petrom I. Veľkým (1703), ktoré leží pri ústí rieky Nevy do Fínskeho zálivu s početnými pamiatkami (UNESCO): Palácové námestie so Zimným palácom (bývalé sídlo ruských cárov), návšteva obrazárne Ermitáž (fakultatívne), žulový monolit Alexandrov stĺp, budova Admirality, pamätník Petra  I. – tzv. Medený jazdec, katedrála sv. Izáka s  možnosťou vyhliadky spod  zlatej kupoly, Letný sad Petra I. a Marsove pole, pravoslávny chrám Kristovho vzkriesenia s  rozsiahlou

ZĽAVA až do15%

BATOŽINA VÝLET    V CENE  V CENE NAVIAC

FIRST MINUTE

mozaikou, Kazaňský chrám, najrušnejšia ulica Nevský prospekt s  početnými šľachtickými palácmi, obchodmi a reštauráciami, nocľah. 3.deň: raňajky, Petropavlovská pevnosť – bývalá politická väznica odporcov cárskeho režimu, chrám sv. Petra a  Pavla, hrobka posledných Romanovovcov, hrob Petra I., dom Petra I., možnosť návštevy večerného predstavenia baletu (fakultatívne), nocľah. 4.deň: raňajky, odchod spoločným autobusom do  Petrodvorca – Park fontán – letné sídlo ruských cárov cca 40 km od Petrohradu,

rozľahlý palácový a parkový areál z 18. a 19. storočia (800 ha), krásny Veľký palác delí areál na  Horný a  Dolný park s  viacerými palácmi a grottou. Nachádza sa tu viac ako 170 fontán s vodopádmi a pozlátenými sochami, z ktorých je najznámejšia Veľká fontána, návšteva palácov v parku (fakultatívne – palác Petra I., palác Montplaisir, pavilón Ermitáž), nocľah. 5.deň: raňajky, individuálne voľno, v poludňajších hodinách spoločný transfer na letisko, odlet z Petrohradu, prílet do Viedne, transfer do Bratislavy.

Cena na osobu obsahuje: transfer z Bratislavy na letisko a späť • obojsmerná letenka Viedeň – Petrohrad – Viedeň • transfer z letiska do hotela a späť • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • 4 x ubytovanie v hoteli s raňajkami v centre Petrohradu • doprava autobusom do Petrodvorca • sprievodca. Možné príplatky: cestovné poistenie +10,- €/osoba/zájazd • jednolôžková izba +230,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): Ermitáž 600,- RUB • Petrodvorec – park 500,- RUB • Petrodvorec – Veľký palác 600,RUB • Petrodvorec - Ermitáž 250,- RUB • Petrodvorec - Veľké kaskády 300,- RUB • ďalšie vstupy podľa programu cca 70,- €. Povinné príplatky: letiskový, bezpečnostný, manipulačný a palivový príplatok +159,- € • vízum +70,- € – zabezpečuje CK. Zľava SENIOR 55+: -3%/os.

PARÍŽ dlhšie a krajšie 

  1.deň: odlet z  Bratislavy, prílet do Paríža v podvečerných hodinách, spoločný transfer z  letiska do hotela, ubytovanie, krátka prechádzka mestom, nocľah. 2.deň: raňajky, presun k  Eiffelovej veži, Champs Élysées, Víťazný oblúk, pešia prechádzka k  nám. Svornosti - Concorde, nám. Vendôme, Opera, kostol Madeleine.

Presun na Montmartre - večerná prechádzka bazilika Sacré Coeur, námestie umelcov Place du Tertre, Moulin Rouge, nocľah. 3.deň: raňajky, presun rýchlodráhou do Versailles (kráľovský zámok a záhrady). Návrat do centra Paríža - návšteva múzea Louvre, pešia prehliadka po ľavom brehu Seiny - Latinská štvrť, Invalidovňa, Most Alexandra III., hrobka

č. zájazdu 8060 8061

ZĽAVA   až do15%

termín

cena 799,799,-

14.06. – 18.06. 30.08. – 03.09.

VÝLET  V CENE NAVIAC

FIRST MINUTE

Napoleona, Malý a  Veľký palác. Večerná vyhliadková plavba po Seine, nocľah. 4.deň*: raňajky, návšteva modernej štvrte La Defence, Centre G.Pompidou, Múzea voskových figurín príp. iného múzea (Múzeum filmu, Múzeum vedy a priemyslu a pod.), nocľah. 4./5.deň: raňajky, pešia prehliadka La Cité (Justičný palác, katedrála Notre Dame,

5 dní

4/5 dní

kaplnka Sainte Chapelle), možnosť nákupov, v popoludňajších hodinách spoločný transfer na letisko, odlet z Paríža, prílet do Bratislavy. *platí pre 5-dňový program č. zájazdu termín 8070 11.04. – 15.04.  Veľká noc 8071 15.04. – 18.04.  Veľká noc 8072 06.05. – 09.05. 4 dni 8073 04.07. – 08.07. 5 dní 8074 29.08. – 02.09. 5 dní 8075 16.09. – 19.09. 4 dni

cena 499,459,459,499,499,459,-

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Bratislava – Paríž – Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • 1 ks batožiny na palubu • 3 x resp. 4 x ubytovanie v hoteli s raňajkami v centrálnom Paríži • plavba po Seine • rýchlodráha do Versailles • sprievodca • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +8,- € resp. 10,- € /osoba/zájazd • jednolôžková izba +45,- €/noc • 1 ks batožiny do batožinového priestoru obojsmerne +50,- €/osoba. Možné vstupy (na mieste): zámok Versailles 15,- € • záhrady 8,50 € • Eiffelova veža 1. a 2. posch. 11,- €, 3. posch. 17 €, pešo na 1. a 2. posch. 7,- € • Notre Dame veža 8,50 € • Louvre 15,- € • Víťazný oblúk 12,- € • Múzeum d´Orsay 12,- € • Sainte Chapelle 10,- € • doprava metrom 1 lístok 1,90 €, pri zakúpení 10 lístkov naraz 14,50 € •návšteva kabaretu Moulin Rouge s občerstvením od cca 120,- € • Centre G.Pompidou 14,- € • Múzeum voskových figurín 22,50 € • Múzeum filmu 11,- € • Múzeum vedy a priemyslu 12,- €. Povinné príplatky: letiskový, bezpečnostný, manipulačný a palivový príplatok +159,- € • pobytová taxa cca +2,- €/osoba/noc – platba na mieste. ZĽAVA: -20,- €/osoba na prístelke. Zľava SENIOR 55+: -3%/os.

exkluzívny RÍM 

  1. deň: odlet z Bratislavy v predpoludňajších hodinách, prílet do Ríma, spoločný transfer z letiska do hotela, ubytovanie, individuálne voľno. 2. deň: raňajky, prehliadka centra mesta: Anjelský hrad s  múzeom obrazov a  zbraní. Z  hornej terasy hradu je krásny pohľad na Rím i  Vatikán. Prechádzka cez rieku Tiber po Anjelskom moste, po hlavnej ulici Corso Vittorio Emanuele, pokračovanie cez Tiberský ostrov a po najstaršom rímskom moste Ponte Fabricio na námestie Piazza della Bocca Verita a ku kostolu Panny Marie Cosmedin. V podvečerných hodinách pokračovanie prehliadky centra, pešia prechádzka k  najväčšej a  najslávnejšej barokovej fontáne Ríma – Fontána

di Trevi, na Španielske námestie so slávnymi Španielskymi schodmi, nocľah. 3. deň: raňajky, celodenná návšteva najmenšieho štátu – Vatikánu, predpoludním prehliadka Vatikánskych múzeí – najväčších múzeí na svete, Sixtínskej kaplnky s Michelangelovým Posledným súdom a rôznych sál venovaných talianskym a svetovým maliarom, antickým zbierkam, vatikánskej knižnici a  obrazárni. V  popoludňajších hodinách prehliadka námestia sv. Petra s obrovskými kolonádami z 284 dórskych stĺpov, zdobené sochami svätých, egyptským obeliskom a najväčším kresťanským kostolom na svete – Bazilikou sv. Petra. Možnosť výstupu na kupolu baziliky s krásnou vyhliadkou. Večer

  návšteva kúzelnej bohémskej štvrti na druhej strane rieky Tiber, nocľah. 4. deň: raňajky, pešia prechádzka po Posvätnej ceste - Via Sacra, odkiaľ bola kedysi ovládaná celá Rímska ríša: Koloseum – najkrajšia a  najväčšia dochovaná stavba antického Ríma, Forum Romanum s  pozostatkami palácov, chrámov, tržnice a divadla, v  podvečerných hodinách prehliadka Pantheonu – najlepšie zachovaná stavba z dôb rímskej antiky považovaná za vrcholné dielo rímskeho staviteľstva, Piazza Navona – typické rímske námestie zdobené tromi nádhernými fontánami, nocľah. 5. deň: raňajky, individuálne voľno k návštevám ďalších múzeí a nákupov resp. možnosť

ZĽAVA až do12%

FIRST MINUTE

6 dní

fakultatívneho výletu k moru do Ostie alebo Neapolu, nocľah. 6. deň: raňajky, v skorých ranných hodinách spoločný transfer na letisko a odlet z Ríma, prílet do Bratislavy.

č. zájazdu 8080 8081 8082 8083

termín

31.05. – 05.06. 05.07. – 10.07. 09.08. – 14.08. 27.09. – 02.10.

Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa môžu meniť.

cena 459,459,459,459,-

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Bratislava – Rím – Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • 5 x ubytovanie v hoteli s raňajkami • 1 ks batožiny na palubu • sprievodca • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +12,- € /osoba/zájazd • jednolôžková izba +225,- €/pobyt • 1 ks batožiny do batožinového priestoru obojsmerne +50,- €/osoba • výlet do Ostie s kúpaním +18,- €/osoba (okrem termínu 31.05.-05.06.) • výlet do Neapola +80,- €/osoba. Možné vstupy (na mieste): Anjelský hrad a most 15,50 € • Koloseum, Forum Romanum a Palatin 16,- € • Vatikánske múzeá 16,- € • MHD 7,- € (1-dňový lístok) resp. 18,- € (3-dňový lístok). Povinné príplatky: letiskový, bezpečnostný, manipulačný a palivový príplatok +159,- € • pobytová taxa cca 5,- €/osoba/noc – platba na mieste.

ZĽAVA   až do15%

južné TALIANSKO s kúpaním v mori  Neapol • ostrov Ischia • Pompeje/Vezuv • ostrov Capri

FIRST MINUTE

1.deň: transfer z Bratislavy v skorých ranných resp. dopoludňajších hodinách na letisko do Viedne/Budapešti, prílet do Neapolu, spoločný transfer z letiska do hotela, ubytovanie v oblasti Neapola/Sorrenta v blízkosti mora, individuálne voľno, večera. 2.deň: raňajky, fakultatívne výlet na termálny ostrov Ischia (odchod do prístavu

Neapol, presun trajektom na ostrov Ischia, okruh ostrovom klimatizovaným autobusom, popoludní možnosť kúpania v  mori alebo v termálnych bazénoch, v podvečerných hodinách presun trajektom na pevninu, návrat na ubytovanie) resp. individuálne voľno, večera. 3.deň: raňajky, fakultatívne výlet Pom­pe­ je/Vezuv (odchod autobusom na sopku Vezuv,

výstup pešo ku kráteru, presun do Pompejí – prehliadka bývalého antického mesta, návrat na ubytovanie) resp. individuálne voľno, večera. 4.deň: raňajky, fakultatívne výlet na ostrov Capri (odchod autobusom do prístavu Neapol resp. Sorrento, presun loďou na Capri – prehliadka ostrova, fakultatívne možnosť okružnej plavby loďou okolo ostrova, návrat na

BATOŽINA V CENE

5 dní

ubytovanie) resp. individuálne voľno, večera. 5.deň: raňajky, dopoludnia transfer na letisko, odlet z Neapolu, prílet do Viedne/Budapešti, transfer do Bratislavy. č. zájazdu 8090 8091

termín

13.06. – 17.06. 12.09. – 16.09.

cena 479,479,-

Cena na osobu obsahuje: transfer z Bratislavy na letisko do Viedne/Budapešti a späť • obojsmerná letenka Viedeň/Budapešť – Neapol – Viedeň/Budapešť (pravidelné linky EasyJet/Wizz Air) • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • transfer z letiska do hotela a späť • 4 x ubytovanie v hoteli s polpenziou • sprievodca • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +10,- €/osoba/zájazd • jednolôžková izba + 84,- €/pobyt Možné vstupy (na mieste): fakultatívne výlety Ischia (trajekty, autobusy, miestni sprievodcovia), Pompeje/Vezuv (miestny sprievodca), Capri (trajekty, autobusy, miestni sprievodcovia) • okružná plavba loďou okolo ostrova Capri • vstup do Pompejí a na Vezuv (pri absolvovaní celého programu cca 150,- €). Povinné príplatky: letiskový, bezpečnostný, manipulačný a palivový príplatok +159,- € • pobytová taxa cca 1,50 €/osoba/noc – platba na mieste. ZĽAVA SENIOR 55+: -3%/os.

www.pegastour.sk

  poznávacie zájazdy – letecké

69


okruh južným TALIANSKOM 

ZĽAVA až do15%

FIRST MINUTE

7 dní

Florencia • ostrov Ischia • Pompeje/Vezuv • ostrov Capri • Rím

1.deň: v  popoludňajších hodinách odchod zo  Slovenska NON  STOP cez  Rakúsko do Talianska. 2.deň: v  skorších ranných hodinách príchod do  Florencie – poldenná pešia prehliadka mesta (dóm Santa Maria del

Fiore, Campanilla, Baptistérium, Galleria degli Uffizzi, Piazza della Signoria s palácom a  Michelangelovou sochou Dávida, Ponte Vecchio). Presun do  Kampánie, ubytovanie v oblasti Neapola/Sorrenta v blízkosti mora, večera. 3.deň: raňajky, fakultatívne výlet na termálny ostrov Ischia (odchod do prístavu Neapol, presun trajektom na ostrov Ischia, okruh ostrovom klimatizovaným autobusom, popoludní možnosť kúpania v mori alebo v termálnych bazénoch, v podvečerných hodinách presun trajektom na pevninu, návrat na ubytovanie)

resp. individuálne voľno, večera. 4.deň: raňajky, fakultatívne výlet Pompeje/Vezuv (odchod autobusom na sopku Vezuv, výstup pešo ku  kráteru, presun do Pompejí – prehliadka bývalého antického mesta, návrat na ubytovanie) resp. individuálne voľno, večera. 5.deň: raňajky, fakultatívne výlet na ostrov Capri (odchod autobusom do  prístavu Neapol resp. Sorrento, presun loďou na Capri – prehliadka ostrova, fakultatívne možnosť okružnej plavby loďou okolo ostrova, návrat na ubytovanie) resp. individuálne voľno, večera.

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 4 x ubytovanie v hoteli s polpenziou • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +14,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +9,50 €, TN, BN, PD, NM, PN, TT, NR +6,- €, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +84,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): fakultatívne výlety Ischia (trajekty, autobusy, miestni sprievodcovia), Pompeje/Vezuv (miestny sprievodca), Capri (trajekty, autobusy, miestni sprievodcovia) • okružná plavba loďou okolo ostrova Capri • vstup do Pompejí a na Vezuv • metro v Ríme (pri absolvovaní celého programu cca 150,- €). Povinný príplatok: pobytová taxa cca 1,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

TOSKÁNSKO a okolie 

Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa môžu meniť.

Montecatini Terme • Pisa • Lucca • Florencia • Benátky 1.deň: odchod zo  Slovenska v  ranných hodinách NON STOP cez Rakúsko do Talianska. Vo večerných hodinách príchod do krásneho kúpeľného mestečka Montecatini Terme, ubytovanie, prechádzka večerným mestom. 2.deň: raňajky, odchod do Pisy, prechádzka po  meste –  Piazza dei Miracoli, katedrála, baptistérium, presun do  Luccy, prechádzka po meste - San Michele vo Foro, katedrála, rímsky amfiteáter, ochutnávka kvalitného vína v typickom

toskánskom prostredí, návrat na ubytovanie. 3.deň: raňajky, presun do  Florencie - perla Toskánska a  kolíska renesancie (UNESCO) – prehliadka: kostol Santa Croce, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Michelangelov Dávid, dóm Santa Maria del Fiore, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti – galéria Palatina, kaplnka Medici s Michelangelovými dielami, Galleria Uffizzi, individuálne voľno, v  popoludňajších hodinách odchod do  Lido

ZĽAVA   až do15%

di Jesolo/Cavallino, ubytovanie. 4.deň: raňajky, presun do  Punta Sabbioni, odtiaľ loďou do Benátok. Prechádzka centrom mesta – námestie San Marco, bazilika San Marco, Dóžov palác, Most vzdychov, zvonica Campanilla, most Rialto, individuálne voľno. Vo večerných hodinách návrat loďou do Punta Sabbioni, odchod autobusom NON STOP na Slovensko. 5.deň: v  ranných hodinách príchod na Slovensko.

BENÁTKY a zámok MIRAMARE  1.deň: odchod zo  Slovenska v  ranných hodinách cez  Rakúsko resp. Slovinsko do  Talianska. V  popoludňajších hodinách príchod do  Talianska ku  krásnemu zámku Miramare, ktorý dal postaviť rakúsky arcivojvoda Maximilián Habsburský pre svoju manželku Charlottu. Návšteva zámku a priľahlých

anglických záhrad. Presun do oblasti Lido di Jesolo, ubytovanie, nocľah. 2.deň: raňajky, presun do  Punta Sabbioni, odtiaľ loďou do Benátok. Prechádzka centrom mesta – námestie San Marco, bazilika San Marco, Dóžov palác, Most vzdychov, zvonica Campanilla, most Rialto, individuálne voľno. Vo večerných

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 1 x ubytovanie s raňajkami • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +6,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +9,50 €, TN, BN, PD, NM, PN, TT, NR +6,- €, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +20,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): Miramare: zámok 8,- € • Benátky: loď do Benátok 15,- €/osoba (obojsmerne) resp. 20,- €/osoba (platí na všetky trasy v Benátskom zálive počas celého dňa) • vstupy do múzeí a kultúrnych pamiatok: Galleria dell´ Accademia 15,- € • Dóžov palác 19,- € • zvonica Campanilla 8,- € • múzeum v bazilike 5,- € • Pala d´Oro prenosný oltár 2,- € • klenotnica 3,- €. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 1,- €/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

romantické BENÁTKY a zlaté mesto VICENZA s príchuťou GRAPPY 

1.deň: odchod zo Slovenska vo večerných hodinách NON STOP cez Rakúsko do Talianska. 2.deň: v ranných hodinách príchod do Punta Sabbioni, odtiaľ loďou do vznešeného mesta na lagúne – Benátok. Prechádzka centrom mesta – námestie San Marco, bazilika San Marco, Dóžov palác, Most vzdychov, zvonica Campanilla, most Rialto, individuálne voľno. V neskorých popoludňajších hodinách návrat loďou do Punta Sabbioni, ubytovanie v oblasti Lido di Jesolo, nocľah.

3.deň: raňajky, presun do Vicenzy – mesto palácov, ktoré je spojené s menom talianskeho renesančného architekta Andrea Palladia. Prechádzka centrom mesta (UNESCO) – záhrada Salvi, katedrála Santa Maria Annunciata, veľkolepé námestie Piazza dei Signori, bazilika Palladiana s  vežou Bissara, Loggia del Capitaniato, kostol sv. Vincenta, kostol Santa Corona, palác Chiericati s obrazárňou, divadlo Olimpico (jedno z najstarších divadiel v  Európe), individuálna návšteva múzeí,

č. zájazdu 8100 8101 8102 8103 8104 8105

galérií a vily La Rotonda (najslávnejšia stavba architekta Palladia), možnosť nákupov. V neskorších popoludňajších hodinách presun na ochutnávku a prehliadku výrobne typického talianskeho alkoholického nápoja grappa s možnosťou nákupu likérov a destilátov. Vo večerných hodinách odchod autobusom NON STOP na Slovensko. 4.deň: v  ranných hodinách príchod na Slovensko.

termín

08.05. – 14.05. 12.06. – 18.06. 10.07. – 16.07. 31.07. – 06.08. 11.09. – 17.09. 23.10. – 29.10.

OCHUTNÁVKA VÍNA V CENE

FIRST MINUTE

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 3 x ubytovanie (2 x Montecatini Terme, 1 x Lido di Jesolo/Cavallino) s raňajkami • ochutnávka vína • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +10,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +9,50 €, TN, BN, PD, NM, PN, TT, NR +6,- €, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +66,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): rýchlovlak do Florencie 4,- €/osoba • loď do Benátok 15,- €/osoba (obojsmerne) resp. 20,- €/osoba (platí na všetky trasy v Benátskom zálive počas celého dňa)• Pisa: šikmá veža 18,- €, baptistérium 5,- €, baptistérium + cintorín Campo Santo 7,- € • Lucca: vyhliadková veža 7,- € • Florencia: Galleria Uffizzi 13,- €, kaplnka Medici 8,- €, galéria Accademia 8,- € • Montecatini Terme: zubačka 7,- € • Benátky: Galleria dell´Accademia 15,- €, Dóžov palác 19,- €, zvonica Campanilla 8,- €, múzeum v bazilike 5,- €, Pala d´Oro prenosný oltár 2,- €, klenotnica 3,- €. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 1,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

6.deň: raňajky, odchod do  Ríma, presun metrom do centra mesta – prehliadka mesta (Vatikán, námestie sv. Petra, Anjelský hrad, Panteón, Piazza Navona, fontána di Trevi, Kapitol, pamätník Viktora Emanuela II., Forum Romanum, Koloseum, Španielske námestie). Vo večerných hodinách odchod z Ríma autobusom NON STOP na Slovensko. 7.deň: v  popoludňajších hodinách príchod na Slovensko. cena 339,339,339,339,339,339,-

5 dní

č. zájazdu termín 8110 13.04. – 17.04. Veľká noc 8111 01.05. – 05.05. 8112 05.07. – 09.07. 8113 28.08. – 01.09. 8114 09.10. – 13.10.

ZĽAVA až do15%

FIRST MINUTE

cena 259,259,259,259,259,-

3 dni

hodinách návrat loďou do  Punta Sabbioni a odchod autobusom NON STOP na Slovensko. 3.deň: v  ranných resp. dopoludňajších hodinách príchod na Slovensko. č. zájazdu termín 8120 14.04. – 16.04. Veľká noc 8121 19.05. – 21.05. 8122 26.05. – 28.05. 8123 02.06. – 04.06. 8124 08.09. – 10.09. 8125 15.09. – 17.09.

cena 139,139,139,139,139,139,-

ZĽAVA OCHUTNÁVKA 4 dni FIRST MINUTE         GRAPPY V CENE až do15%

č. zájazdu 8130 8131 8132 8133

termín

28.04. – 01.05. 05.05. – 08.05. 31.08. – 03.09. 22.09. – 25.09.

cena 169,169,169,169,-

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 1 x ubytovanie s raňajkami • ochutnávka nápoja grappa • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +8,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +9,50 €, TN, BN, PD, NM, PN, TT, NR +6,- €, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +20,- €/pobyt • večera +15,-€/osoba. Možné vstupy (na mieste): Benátky: loď do Benátok 15,- €/osoba (obojsmerne) resp. 20,- €/osoba (platí na všetky trasy v Benátskom zálive počas celého dňa) • vstupy do múzeí a kultúrnych pamiatok: Galleria dell´ Accademia 15,- € • Dóžov palác 19,- € • zvonica Campanilla 8,- € • múzeum v bazilike 5,- € • Pala d´Oro prenosný oltár 2,- € • klenotnica 3,- € • Vicenza: divadlo Olimpico 11,-€ • palác Chiericati 7,-€ • kostol Santa Corona 3,-€ • vila La Rotonda exteriér 5,-€, exteriér + interiér 10,-€ • bazilika Palladiana 5,-€ • múzeum šperkov v bazilike 6,-€ • Galleria d´Italia 5,-€ • múzeum Palladio 6,-€ • archeologické múzeum 3,50 € • diecézne múzeum 5,-€. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 1,- €/osoba/noc – platba na mieste. ZĽAVA SENIOR 55+: -3%/os.

70

  poznávacie zájazdy – autobusové

www.pegastour.sk


ZĽAVA   3/4 dni až do15% Herrenchiemsee • Hohenschwangau • Neuschwanstein • Reutte • Linderhof • Ettal – 3 dni

BAVORSKÉ ZÁMKY a pohľady do minulosti  1.deň: odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, príchod k jazeru Chiemsee, nazývaného aj Bavorské more, uprostred ktorého leží ostrov so zámkom Herrenchiemsee, ktorý dal postaviť bavorský kráľ Ľudovít II. podľa vzoru Versailles, plavba na pevninu, presun na ubytovanie. 2.deň: raňajky, návšteva dvoch zámkov Ľudovíta II. v  údolí jazier pod  úpätím Álp

č. zájazdu 8140 8141

termín

06.05. – 08.05. 29.09. – 01.10.

FIRST MINUTE

– zámok Hohenschwangau (miesto detstva a mladosti Ľudovíta II.) a najnavštevovanejšie miesto Nemecka – rozprávkový zámok na skalnatom útese – Neuschwanstein, dostupný pešou chôdzou (cca 30 minút), prípadne kočom resp. shuttle busom (za poplatok). Návšteva obce Reutte s najdlhším peším visutým mostom na svete. Je vo výške 110 m nad zemou

Cena na  osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom •  2 x ubytovanie s  raňajkami •  sprievodca CK PEGAS TOUR •  DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +6,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +9,50 €, TN, BN, PD, NM, PN, TT, NR +6,- €, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +56,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): zámok Hohenschwangau 12,- € • loď k zámku Herrenchiemsee 8,- € • zámok Herrenchiemsee 8,- € • zámok Neuschwanstein 12,- € • zámok Linderhof 8,50 € resp. kombinovaný lístok pre Herrenchiemsee+Neuschwanstein+Linderhof 24,- € • most v Reutte 8,- € • rezervačný poplatok 0,90 €/osoba/zámok. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 2,- €/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

cena 179,179,-

BAVORSKÉ ZÁMKY + Dűrrnberg • Hallein • Orlie hniezdo – 4 dni č. zájazdu 8150 8151 8152

termín

15.06. – 18.06. 20.07. – 23.07. 26.08. – 29.08.

a dlhý 403 m. Návrat na ubytovanie. 3.deň: raňajky, presun k  zámku Linderhof s  rozľahlou záhradou, ktorý bol postavený ako kráľovská vila na motívy zámku Ľudovíta XIV. Návšteva Ettalu – benediktínsky kláštor, v  ktorom sa  dodnes vyrába kláštorný likér. Odchod na Slovensko, príchod na Slovensko v neskorých večerných hodinách.

cena 219,219,219,-

1.deň: odchod zo  Slovenska v  ranných hodinách, v  poludňajších hodinách príchod do  oblasti rakúsko – nemeckých hraníc, návšteva jednej z  najstarších soľných baní na svete a keltskej osady v Dűrrnberg, mestečko Hallein – „rodisko“ svetoznámej piesne Tichá noc, presun na ubytovanie. 2.deň: raňajky, presun do  mesta

Berchtesgaden, prestup na  špeciálny turistický autobus na Kehlstein, prechod tunelom k výťahu, ktorý vedie do reštaurácie horského sídla Kehlsteinhaus čiže Orlieho hniezda, dar k  50. narodeninám Adolfa Hitlera, symbol nemeckej vynaliezavosti v  30. rokoch 20. storočia, panoramatický výhľad. Popoludní presun k  jazeru Chiemsee, nazývaného aj Bavorské more, uprostred ktorého leží ostrov so zámkom Herrenchiemsee, ktorý dal postaviť bavorský kráľ Ľudovít II. podľa vzoru Versailles, plavba na pevninu, presun na ubytovanie.

3.deň: raňajky, návšteva dvoch zámkov Ľudovíta II. v údolí jazier pod úpätím Álp – zámok Hohenschwangau (miesto detstva a mladosti Ľudovíta II.) a najnavštevovanejšie miesto Nemecka – rozprávkový zámok na skalnatom útese – Neuschwanstein, dostupný pešou chôdzou (cca 30 minút), prípadne kočom resp. shuttle busom (za poplatok). Návšteva obce Reutte s  najdlhším peším visutým mostom na svete. Je vo výške 110 m nad  zemou a  dlhý 403 m. Návrat na ubytovanie.

ZĽAVA až do15%

FIRST MINUTE

4.deň: raňajky, presun k  zámku Linderhof s  rozľahlou záhradou, ktorý bol postavený ako kráľovská vila na motívy zámku Ľudovíta XIV. Návšteva Ettalu – benediktínsky kláštor, v  ktorom sa dodnes vyrába kláštorný likér. Odchod na Slovensko, príchod na Slovensko v neskorých večerných hodinách.

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 3 x ubytovanie s raňajkami • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +8,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +9,50 €, TN, BN, PD, NM, PN, TT, NR +6,- €, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +70,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): soľná baňa Dűrrnberg 19,- € • Múzeum Tichá noc 2,- € • Orlie hniezdo 16,10 € • zámok Hohenschwangau 12,- €• loď k zámku Herrenchiemsee 8,- € • zámok Herrenchiemsee 8,- € • zámok Neuschwanstein 12,- € • zámok Linderhof 8,50 € resp. kombinovaný lístok pre Herrenchiemsee+Neuschwanstein+Linderhof 24,- € • most v Reutte 8,- €• rezervačný poplatok 0,90 €/osoba/zámok. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 2,- €/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

ŠVAJČIARSKO – krásne hory, mestá a jazerá 

ZĽAVA až do12%

FIRST MINUTE

6 dní

Ballenberg • Schynige Platte • Interlaken • Bern • Thun • Thunské jazero • Spiez • Engelberg • Titlis Rotair • vodopád Reichenbachfall • Luzern • Vierwaldstättersee • Rigi Kulm

1.deň: v skorých ranných hodinách odchod z  Brna cez  Nemecko. Príchod vo  večerných hodinách do Švajčiarska, ubytovanie. 2.deň: raňajky, prehliadka unikátneho skanzenu Ballenberg, zubačkou presun

na  náhornú plošinu Schynige Platte (2.100 m) s nádherným výhľadom na Bernské Alpy a Thunské a Brienzské jazerá, návšteva Alpskej záhrady. Popoludní zastávka v  luxusných klimatických kúpeľoch Interlaken. Návrat na ubytovanie, večera, nocľah. 3.deň: raňajky, prehliadka hlavného mesta Bern (UNESCO), prehliadka centra mesta (katedrála, renesančné fontány, paláce, mestské stredoveké kryté promenády). V  popoludňajších hodinách presun do historického mesta Thun s dominantným hradom, plavba po  Thunskom jazere až

do pôvabného kúpeľného Spiezu, prechádzka romantickým okolím so zámkom Oberhofen. Návrat na ubytovanie, večera, nocľah. 4.deň: raňajky, presun do údolia pod ľadovcom Titlis do mestečka Engelberg s benediktínskym kláštorom, návšteva jedinej kláštornej syrárne vo Švajčiarsku. Prvá rotujúca lanovka na svete Titlis Rotair, ktorá sa v priebehu jazdy otáča o  360 stupňov, vás vyvezie do  výšky 3.028 m, výhľad na  Valaiské Alpy. Zostup do  údolia Hasli, vodopád Reichenbachfall. Návrat na ubytovanie, večera, nocľah. 5.deň: raňajky, návšteva srdca Švajčiarska

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 4 x ubytovanie s raňajkami • 3 x večera • sprievodca • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +12,- €/osoba/zájazd • jednolôžková izba +140,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): pri absolvovaní celého programu cca 190,- až 210,- CHF.

kráľovský KRAKOW a okolie  Wieliczka • Krakow • zámok Pieskowa Skala • Wadowice  

1.deň: odchod zo  Slovenska v  ranných hodinách, príchod do Wieliczky, kde sa v podzemí nachádza unikátne múzeum ťažby soli. Prehliadka soľnej bane, kde sa ťažila soľ od 12. st. (UNESCO), v soli sú vytesané sály s kaplnkami, sochami a freskami. Presun do Krakowa – mesta poľských kráľov, ubytovanie, večerná prechádzka mestom, individuálne voľno, v decembrovom termíne návšteva vianočných trhov, nocľah.

2.deň: raňajky, prehliadka Krakowa (kate­ drála a  hrad Wawel – bývalé kráľovské sídlo, námestie Rynek Glowny s Mariánskym kostolom a renesančnou tržnicou Sukiennice, bašta Barbakan, Collegium Maius, židovská štvrť Kazimierz), individuálna návšteva múzeí a galérií, možnosť nákupov, nocľah. 3.deň: raňajky, návšteva zámku Pieskowa Skala v  národnom parku Ojcow. Pôvodne hrad zo 14. storočia prestavaný na renesančný

zámok s  krásnymi záhradami. V  zámku je umiestnené Múzeum národných wawelských umeleckých zbierok. Neďaleko od  zámku je prírodná pamiatka nazývaná Herkulov kyjak – 25 metrov vysoký skalnatý útvar. Presun do mestečka Wadowice, rodisko Karola Wojtylu – pápeža Jána Pavla II. Prehliadka centra mestečka (rodný dom Jána Pavla II., bazilika Panny Márie, rynek so  sochou pápeža, kostol sv. Petra, kláštor karmelitánov).

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 2 x ubytovanie v hoteli v Krakowe s raňajkami • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +6,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: BA, TT, PN, NM +6,- €, TN, BN, PD, DCA, IL, PB, ZA, CA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +50,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): Wieliczka: vstup do soľnej bane s miestnym sprievodcom 50,- PLN • Krakow: Wawel – kráľovské apartmány 25,- PLN, katedrála – hrobky a Zigmundov zvon 12,- PLN • Pieskowa Skala: zámok 10,- PLN • Wadowice: rodný dom Jána Pavla II. 30,- PLN. Zľava SENIOR 55+: -3%/os.

www.pegastour.sk

- Luzern (UNESCO), prehliadka mesta (historické centrum, Kapličkový most). Fakultatívne možnosť návštevy švajčiarskeho Múzea transportu a individuálneho voľna v Luzerne resp. možnosť zúčastniť sa plavby po jazere Vierwaldstättersee so sprievodkyňou, jazdy zubačkou na horu Rigi Kulm (1.798 m), jazdy kabínkovou lanovkou do  letoviska Weggis. Vyzdvihnutie klientov v  Luzerne, odchod autobusom NON STOP cez Nemecko do Česka. 6.deň: príchod do Brna v  dopoludňajších hodinách. č. zájazdu 8160

termín

01.08. – 06.08.

ZĽAVA   až do15%

FIRST MINUTE

Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa môžu meniť.

cena 529,-

3 dni

Možnosť navštíviť cukráreň, kam chodieval Ján Pavol II. a kde sa podáva jeho najobľúbenejší zákusok - krémeš. Odchod na Slovensko, príchod v neskorších večerných hodinách. č. zájazdu 8170 8171 8172

termín

06.05. – 08.05. 18.08. – 20.08. 08.12. – 10.12.

cena 139,139,139,-

  poznávacie zájazdy – autobusové

71


PRAHA a zámok KONOPIŠTĚ 

1.deň: odchod zo  Slovenska v  ranných hodinách, v  poludňajších hodinách príchod do Prahy, pešia prechádzka centrom mesta Václavské námestie, socha sv. Václava, Národné múzeum, Staromestské námestie, radnica, orloj, Židovské mesto, Celetná ulica, Prašná brána, Obecný dom. V podvečerných hodinách odchod na ubytovanie, individuálne voľno.

ZĽAVA až do15%

FIRST MINUTE

2.deň: raňajky, presun do  centra Prahy, pešia prehliadka mesta – areál Strahovského kláštora, Loretánske námestie, Hradčany, exteriéry Pražského hradu, chrám sv. Víta, Malostranské námestie, Kampa, Karlov most. Od cca 15.00 hod. individuálne voľno, nocľah. 3.deň: raňajky, odchod do  centra mesta, fakultatívne plavba po  Vltave, presun

3 dni

na Vyšehrad, prechádzka po areáli a cintoríne. Zastávka na zámku Konopiště, presláveného ako posledné sídlo Františka Ferdinanda d´Este, dediča trónu Rakúsko-Uhorska. Vo večerných hodinách príchod na Slovensko. č. zájazdu termín 8180 14.04. – 16.04.  Veľká noc 8181 06.05. – 08.05. 8182 07.07. – 09.07. 8183 18.08. – 20.08. 8184 15.09. – 17.09.

cena 139,139,139,139,139,-

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 2 x ubytovanie v hoteli s raňajkami • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +6,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +9,50 €, TN, BN, PD, NM, PN, TT, NR +6,- €, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +45,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): Pražský hrad od 250,- CZK • Loreta 150,- CZK • Židovské múzeum 300,- CZK • Staronová synagóga 200,- CZK • kostol sv. Mikuláša na Malej Strane 70,- CZK • rozhľadňa na Petříne 120,- CZK • Prašná brána 90,- CZK • Betlehemská kaplnka 60,- CZK • Strahovská knižnica 100,- CZK • plavba loďou po Vltave od 290,- CZK• zámok Konopiště od 150,- CZK. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 15,- CZK/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa môžu meniť.

ZĽAVA až do15%

zážitková PRAHA 

  1.deň: odchod zo Slovenska v  ranných hodinách, v  poludňajších hodinách príchod do Prahy do areálu Barrandovských štúdií, ktoré sú jedným z  najväčších a  najstarších filmových komplexov v  Európe. Natočilo sa tu viac ako 2 500 českých a  zahraničných filmov. Absolvovanie prehliadky, počas ktorej sa oboznámite s  históriou aj súčasnosťou barrandovských ateliérov a nazriete do budov, kde sa nachádzajú zbierky filmových kostýmov a rekvizít. Navštívte zákulisie českej továrne na sny ! Presun k neodmyslitelnej dominante Prahy a  najvyššej stavbe Českej republiky Žižkovskej veži, z  ktorej sa návštevníkom naskytne jedinečný 360˚ pohľad na stovežatú Prahu. Vo veži sa nachádzajú tematické kabíny

vrátane interaktívnej časti, reštaurácie, kaviarne a baru. V podvečerných hodinách odchod na ubytovanie, individuálne voľno. 2.deň: raňajky, presun do centra Prahy, pešia prechádzka centrom mesta – Václavské námestie, socha sv. Václava, Národné múzeum, Staromestské námestie, radnica, orloj, Židovské mesto, Celetná ulica, Prašná brána, Obecný dom. V  popoludňajších hodinách návšteva zážitkového múzea Grévin, kde sa vydáte na vzrušujúcu cestu históriou až po súčasnosť. Múzeum je rozdelené do ôsmich interaktívnych svetov, kde sa nachádzajú voskové figuríny známych osobností, ktoré sú zasadené do bohatých scénografií plných vizuálnych a zvukových efektov. Vo večerných hodinách

FIRST MINUTE

CELOBARRANDOVSKÁ   PREHLIADKA V CENE

3 dni

presun do budovy Novomeskej radnice, kde budete mať príležitosť zoznámiť sa s neviditeľným svetom prostredníctvom „Neviditelnej prehliadky“ a „Neviditeľnej ochutnávky“ vín v tme. Vyskúšate si svoju orientáciu v priestore, svoje zmysly a zažijete neobyčajnú ochutnávku zahalenú do tmy. Návrat na ubytovanie, nocľah. 3.deň: raňajky, pešia prehliadka mesta – Hradčany, exteriéry Pražského hradu, chrám sv. Víta, Malostranské námestie, Kampa, termín cena Karlov most. Po prehliadke sa vydáte celodre- č. zájazdu 8190 159,26.05. – 28.05. venou loďou na unikátnu vyhliadkovú plavbu 8191 159,01.09. – 03.09. Pražskými Benátkami, kde objavíte nepoznané zákutia Prahy. Po plavbe môžete návštíviť dozviete ďalšie zaujímavosti o tomto histoMúzeum Karlovho mostu, ktorého vstup je rickom skvoste Prahy. V neskorších večerných zahrnutý v cene lodného lístka. V múzeu sa hodinách príchod na Slovensko.

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 2 x ubytovanie v hoteli s raňajkami • celobarrandovská prehliadka • vstupné do múzea Grévin • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +6,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +9,50 €, TN, BN, PD, NM, PN, TT, NR +6,- €, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +45,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): „Neviditeľná prehliadka“ a „Neviditeľná ochutnávka vína“ 620,- CZK • Žižkovská veža 200,- CZK • Pražský hrad od 250,- CZK • Židovské múzeum 300,- CZK • Staronová synagóga 200,- CZK • kostol sv. Mikuláša na Malej Strane 70,- CZK • rozhľadňa na Petříne 120,- CZK • Prašná brána 90,- CZK • Betlehemská kaplnka 60,- CZK • plavba Pražskými Benátkami od 290,- CZK. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 15,- CZK/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3%/os.

JUŽNÉ ČECHY – český klenot 

ZĽAVA až do15%

FIRST MINUTE

NÁVŠTEVA PIVOVARU   S OCHUTNÁVKOU V CENE

3 dni

Tábor • Orlík • Hluboká nad Vltavou • Holašovice • České Budějovice • Český Krumlov 1.deň: odchod zo  Slovenska v  ranných hodinách, krátka zastávka v  Tábore, zámok Orlík – sídlo Schwarzenbergovcov, príchod do okolia Českých Budějovíc, ubytovanie. 2.deň: raňajky, prehliadka zámku a záhrad v Hlubokej nad Vltavou, návšteva unikátnej

obce Holašovice so  súborom tzv. ľudového baroka (UNESCO), České Budějovice – mesto založené Přemyslom Otakarom  II., prechádzka centrom mesta, individuálne voľno, v podvečerných hodinách návšteva pivovaru Budweiser Budvar s ochutnávkou piva, nocľah.

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 2 x ubytovanie v hoteli s raňajkami • návšteva pivovaru Budweiser Budvar s ochutnávkou piva • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +6,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +9,50 €, TN, BN, PD, NM, PN, TT, NR +6,- €, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +56,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): Zámok Orlík: 120,- CZK • Zámok Hluboká nad Vltavou: reprezentačná trasa 150,- CZK, súkromné apartmány 140,- CZK, zámocká kuchyňa 90,- CZK, zámocká veža 40,- CZK • Český Krumlov: zámok 150,- CZK, lapidárium 35,- CZK, veža 50,- CZK, hradné múzeum 100,- CZK. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 15,- CZK/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

ZÁPADNÉ ČECHY – kúpeľný trojuholník 

Karlovy Vary • Loket • Cheb • Františkovy Lázně • Teplá • Mariánske Lázně • Kynžvart • Bečov nad Teplou • Chýše 1.deň: odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, v popoludňajších hodinách príchod do Karlových Varov, najväčších a najvýznamnejších českých kúpeľov a  miesta konania Medzinárodného filmového festivalu. Návšteva Múzea Jana Bechera s historickými pivnicami a s ochutnávkou kvalitnej becherovky. Presun na ubytovanie, individuálne voľno, nocľah. 2. deň: raňajky, návšteva stredovekého hradu Loket, ktorý sa majestátne týči nad  riekou Ohře, má stále expozície porcelánu a expozíciu

útrpného práva. Presun do mesta Cheb s historickým centrom, kostolíkmi a hradom s čiernou vežou. Pokračovanie do Františkových Lázní, prehliadka kúpeľného mestečka, ktoré bolo navrhnuté v  empírovom štýle pre  cisára Františka I., návrat na ubytovanie, nocľah. 3. deň: raňajky, prehliadka premonštrátskeho kláštora v Teplej, ktorý založil český šľachtic Hroznata a  povolal do  neho rehoľníkov zo  Strahova. Presun do  Mariánskych Lázní, mesta, ktoré je zasadené do malebného údolia

č. zájazdu 8200 8201 8202

ZĽAVA až do15%

obklopeného lesmi, prechádzka po kúpeľoch (prvorepubliková atmosféra kolonády, minerálne pramene, spievajúca fontána, Rudolfov prameň, parková výzdoba). V popoludňajších hodinách odchod do  Kynžvartu. Prehliadka tohto metternichovského zámku, postaveného v štýle viedenského klasicizmu a empíru. Návrat na ubytovanie, nocľah. 4. deň: raňajky, prehliadka barokového zámku Bečov, v ktorom je vystavený pozlátený relikviár sv. Maura, po korunovačných klenotoch

  poznávacie zájazdy – autobusové

3.deň: raňajky, presun do Českého Krumlova –  centrum mesta (UNESCO), zámok (jeden z  najrozsiahlejších zámockých areálov s cca 40 budovami a 7 ha záhradou). Vo večerných hodinách príchod na Slovensko.

FIRST MINUTE

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 3 x ubytovanie v hoteli s raňajkami • ochutnávka piva • sprievodca • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +8,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +9,50 €, TN, BN, PD, NM, PN, TT, NR +6,- €, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +66,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): Múzeum Jana Bechera 120,- CZK • hrad Loket 120,- CZK • kláštor Teplá 100,- CZK • zámok Kynžvart 110,- € • zámok Bečov 130,- CZK • zámok Chýše 90,- CZK. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 15,- CZK/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3%/os.

72

NÁVŠTEVA MÚZEA GRÉVIN V CENE

termín

cena

30.06. – 02.07. 26.08. – 28.08. 08.12. – 10.12.

149,149,149,-

OCHUTNÁVKA PIVA V CENE

4 dni

druhá najcennejšia pamiatka v  Čechách. Presun do Chýše, prehliadka zámku a následne návšteva miestneho pivovaru s ochutnávkou piva, individuálne voľno, vo večerných hodinách príchod na Slovensko. č. zájazdu 8210 8211 8212

termín

05.05. – 08.05. 20.07. – 23.07. 14.09. – 17.09.

www.pegastour.sk

cena 199,199,199,-


ZĽAVA   až do15%

maďarské perly a FESTIVAL ČABAJSKEJ KLOBÁSY 

FIRST MINUTE

Györ • Békéscsaba • Eger • Egerszalók 1.deň: odchod zo Slovenska v  ranných hodinách, zastávka v  jednom z  najkrajších miest Maďarska – Györ. Krátka prehliadka centra mesta s najdôležitejšími historickými pamiatkami – bazilika, Biskupský palác, Benediktínsky kostol svätého Ignáca z Loyoly. Presun na ubytovanie v okolí Békéscsaby. 2.deň: raňajky, presun do Békéscsaby – „hlavného mesta“ čabajskej klobásy. Návšteva široko-ďaleko vyhláseného festivalového sviatku klobásy, ktorý je zasvätený typickým zabíjačkovým pokrmom. Je to festival plný chutí, výborného jedla, hudby a  bohatého kultúrneho programu. Môžete vidieť množstvo sprievodných programov, napr.

ukážky tradičnej zabíjačky, súťaž vo výrobe klobás, programy pre deti, koncerty. Návrat na ubytovanie, nocľah. 3.deň: raňajky, presun do mesta Eger označovaného ako baroková perla Maďarska. Prehliadka historického centra – dominanta mesta Egerský hrad, bazilika a minaret, ktorý je najsevernejšou pamiatkou z tureckej doby v Európe. Krátky presun do „Údolia krásnych žien“, ktoré je legendárne vďaka svojej atmosfére, kulinárskym špecialitám a vynikajúcemu vínu. Medzi najznámejšie vína tejto oblasti patrí u nás veľmi obľúbená Býčia krv – Egri Bikavér. Presun do dedinky Egerszalók, kde voda tečúca z pohoria počas uplynulých rokov

3 dni

vytvorila ojedinelé vápencové usadeniny soľný kopec podobný tureckému Pamukkale. Stekajúca voda neprestajne stavia impozantné biele čipkové výtvory, ktoré pripomínajú zasneženú krajinu. Podobný unikátny prírodný útvar sa nachádza iba na dvoch miestach na svete - v  už spomínanom Pamukkale a v Spojených štátoch amerických v Národnom parku Yellowstone. Krátka návšteva kúpeľov (možnosť kúpania), resp. individuálny program. V podvečerných hodinách odchod, príchod na Slovensko v neskorých večerných hodinách. č. zájazdu 8220

termín

20.10. – 22.10.

cena 159,-

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 2 x ubytovanie v hoteli s raňajkami • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +6,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +9,50 €, TN, BN, PD, NM, PN, TT, NR +6,- €, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +40,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): Györ: Biskupský palác 700,- HUF, Békéscsaba: vstupné na klobásový festival cca 2000,- HUF, Eger: Egerský hrad: 1600,-  HUF, slovenský audiosprievodca 400,- HUF/osoba, bazilika 300,- HUF, minaret 300 ,-HUF, Egerszalók: Termálne kúpele (3-hodinový vstup) 2100,- HUF. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 2,- €/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3%/os.

TOKAJ a EGER – viac než len víno  Budapešť • Miškolc • Eger

1. deň: odchod zo Slovenska v  ranných hodinách, v dopoludňajších hodinách príchod do Budapešti, prehliadka centra mesta s najvýznamnejšími historickými pamiatkami (Námestie hrdinov, Andrássy utca, Budínsky hrad, Matiášov kostol, Rybárska bašta). V  podvečerných hodinách presun do okolia Miškolca, ubytovanie. 2. deň: raňajky, prehliadka župného mesta Miškolc, tretieho najväčšieho mesta

Maďarska. Popoludní návšteva jaskynných termálnych kúpeľov Miškolc-Tapolca (možnosť kúpania) a  následne prehliadka vinárskej dedinky s návštevou vínnej pivnice s výkladom a  ochutnávkou vín. Možnosť doplatenia večere. Návrat na ubytovanie, nocľah. 3. deň: raňajky, presun do Egeru, kúpeľného a  vinárskeho mestečka, ktoré patrí medzi najnavštevovanejšie mestá Maďarska. Pešia prehliadka mesta – námestie Dobó Tér,

ZĽAVA až do15%

OCHUTNÁVKA VÍNA   A TRADIČNÝ OBED V CENE

FIRST MINUTE

bazilika, Egerský hrad s  výhľadmi na staré mesto a okolie viníc. Tradičný maďarský obed v  „Údolí krásnych žien“ (Széspasszony Völgy) – centrum vinárstva v  celom Egeri s ponukou výborných vín miestnych vinárov. Vo večerných hodinách príchod na Slovensko. č. zájazdu 8230 8231

termín

29.04. – 01.05. 26.08. – 28.08.

cena 179,179,-

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 2 x ubytovanie s raňajkami • ochutnávka vína • tradičný maďarský obed • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie + 6,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +9,50 €, TN, BN, PD, NM, PN, TT, NR +6,- €, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba 50,- €/pobyt • večera +19,-€/osoba. Možné vstupy na mieste: Budapešť: Národné múzeum 2000,- HUF, Rybárska bašta 800,- HUF, Miškolc: Miškolc-Tapolca 2050,- HUF, Eger: bazilika 300,- HUF, minaret 300,- HUF, Egerský hrad 1600,- HUF + slovenský audiosprievodca 400,- HUF. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 2,- €/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3%/os.

všade samé kvety – kvetinový festival v DEBRECÍNE  1.deň: odchod zo Slovenska v  ranných hodinách do Maďarska. V  popoludňajších hodinách príchod do druhého najväčšieho mesta Maďarska Debrecín, označovaného aj prívlastkom „kalvínsky Rím”, prechádzka centrom mesta – Kossuthovo námestie, Veľký kalvínsky kostol, Malý kalvínsky kostol, trhová ulica, Stará radnica. Presun do mestskej časti Veľký les, možnosť individuálnej návštevy zoologickej a  botanickej záhrady alebo prechádzky po parku, ktorého stredobodom

je Žabie jazero. V okolí jazera kráčajúc po kľukatých chodníkoch objavíte krásu a tajomstvá lesa. Odchod na ubytovanie v  okolí mesta Debrecín, nocľah. 2.deň: raňajky, presun do Debrecínu a účasť na tradičnom kvetinovom karnevale, ktorý patrí k  najpopulárnejším podujatiam leta v Maďarsku. Mesto organizuje tento festival už od roku 1966. Počas celého týždňa sa konajú zaujímavé programy a vyvrcholením je sprievod kvetinových vozov, ktorý sa

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 1 x ubytovanie v hoteli s raňajkami • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie + 4,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +9,50 €, PD, BN, TN, NM, PN, TT, NR +6,- €, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba + 20,-€/pobyt. Možné vstupy (na mieste): botanická záhrada 550,- HUF • zoologická záhrada 1500,- HUF • vstupenky na výstavu kvetinových vozov a folklórneho festivalu na štadióne Nagyerde 1300,- HUF. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 2,- €/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3%/os.

krištáľové Vianoce – advent v TIROLSKU  Wattens • Bolzano

1.deň: odchod zo Slovenska v  skorých ranných hodinách, príchod do rakúskeho mesta Wattens nachádzajúceho sa blízko taliansko–rakúskych hraníc, návšteva múzea Krištáľový svet Swarovski, ktoré vzniklo v roku 1995 pri príležitosti 100.  výročia existencie firmy Swarovski. Múzeum vás očarí kúzelnými

komnatami tisícich krištáľov, obrazov, šperkov, výjavov a figúriek. Spoznajte jedinečné miesto fantázie a zažite momenty plné úžasu a krištáľov! Presun do neďalekého talianskeho mesta Bolzano, ktoré je hlavným mestom južného Tirolska/Hornej Adiže – krátka prehliadka mesta a návšteva najväčších vianočných trhov

ZĽAVA   až do15%

FIRST MINUTE

2 dni

koná každý rok v  deň štátneho sviatku 20. augusta. Tématické päť metrov vysoké vozy, znázorňujúce rozprávky, legendy a príbehy, sú zdobené kvetmi rôznych farieb a  doprevádzané maďarskými aj zahraničnými umelcami. Zahaľte sa do sveta kvetín a vôní a  zažite nezabudnuteľný deň plný farieb v  prostredí maďarského pulzujúceho mesta Debrecín! V popoludňajších hodinách odchod na Slovensko, príchod v neskorých večerných hodinách. č. zájazdu 8240

ZĽAVA až do15%

FIRST MINUTE

termín

19.08. – 20.08.

cena 99,-

2 dni

v Taliansku, ktoré sa nachádzajú na krásne vianočne vyzdobenom námestí Piazza Walther. Od stánku k  stánku vás bude sprevádzať hudba a vôňa korenia či štrúdle, ktoré vytvárajú magickú atmosféru Vianoc. Vo večerných hodinách o cca 20.00 hod. odchod autobusom 2.deň: v  ranných hodinách príchod na NON STOP na Slovensko. Slovensko.

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +4,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +9,50 €, PD, BN, TN, NM, PN, TT, NR +6,- €, BA bez príplatku • miestenka +7,- €. Možné vstupy (na mieste): múzeum Krištáľový svet Swarovski 19,- € • Archeologické múzeum v Bolzane 9,- €. Zľava SENIOR 55+: -3%/os.

www.pegastour.sk

3 dni

Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa môžu meniť.

č. zájazdu 8250

termín

02.12. – 03.12.

cena 89,-

  poznávacie zájazdy – autobusové

73


VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA ZÁJAZDOCH CESTOVNEJ KANCELÁRIE PEGAS TOUR, s.r.o. I. ÚVODNÉ USTANOVENIA Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch organizovaných PEGAS TOUR, s.r.o. (ďalej len Všeobecné podmienky) platia pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu organizované obstarávateľom, PEGAS TOUR, s.r.o. (ďalej len PEGAS TOUR). Všeobecné podmienky PEGAS TOUR sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu, pobytu a služieb (ďalej len zmluvy o zájazde). Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že tieto informácie a podmienky sú mu známe, uznáva ich a súhlasí s nimi. II. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU PEGAS TOUR vstupuje do zmluvného vzťahu prostredníctvom vlastného predajného miesta alebo prostredníctvom externých autorizovaných predajcov (ďalej iba CK). Zmluva o  zájazde medzi CK a objednávateľom sa uzatvára písomne a zmluvný vzťah vzniká uzatvorením zmluvy o zájazde t.j. prijatím objednávateľom podpísanej zmluvy a jej potvrdením zo strany obstarávateľa. Objednávateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba. Zmluva o zájazde platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov ostatných osôb na zmluve uvedených ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Za neplnoletú osobu podpisuje zmluvu jej zákonný zástupca. Obsah zmluvy je určený katalógom a dodatočnými ponukami. V prípade, že údaje uvedené v katalógu, dodatočných ponukách a zmluve sa rozchádzajú, záväznými sú údaje obsiahnuté v zmluve a môžu byť upravené len so súhlasom zmluvných strán. Potvrdením zmluvy o zájazde sa PEGAS TOUR objednávateľovi zaväzuje zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami. III. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY Cena zájazdu je zmluvnou cenou, dohodnutou písomne medzi CK a objednávateľom v zmluve o  zájazde. Záväzná a  dohodnutá cena je uvedená v  zmluve o  zájazde. PEGAS TOUR má právo na zaplatenie ceny dosiaľ objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím. PEGAS TOUR je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov vo výške minimálne 50 % z dosiaľ objednaných služieb pri podpise zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak a doplatok do 100 % ceny dosiaľ objednaných služieb je povinný uhradiť najneskôr do 35 dní pred začatím zájazdu. Ak objednávateľ uzavrie zmluvu o zájazde v čase kratšom ako 35 dní pred začatím zájazdu, je povinný zaplatiť celú cenu zájazdu, t.j. dosiaľ objednaných služieb pri podpise zmluvy. Ak objednávateľ neuhradí dohodnutú cenu zájazdu v stanovenom termíne, môže CK od zmluvy odstúpiť a objednávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa článku VIII. Všeobecných podmienok. Ceny zájazdov sú kalkulované v EUR podľa cien poplatkov a služieb známych ku dňu 20.11.2016. Obstarávateľ si vyhradzuje právo jednostranne zvýšiť dohodnutú cenu zájazdu, ak dôjde k zvýšeniu cien pohonných hmôt o viac ako 5 % a o viac ako 5 % zdvihnú letecké spoločnosti na pravidelných linkách letiskové poplatky, a to v miere zvýšených nákladov na dopravu. CK oznámi zvýšenie ceny objednávateľovi písomne, najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu. IV. PRÁVA A POVINNOSTI PEGAS TOUR 1. K právam a povinnostiam objednávateľa uvedeným v článku V. týchto Všeobecných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce práva a povinnosti PEGAS TOUR. 2. PEGAS TOUR je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne, jasne, pravdivo a úplne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu. 3. PEGAS TOUR nie je povinná poskytnúť účastníkovi zájazdu plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb. 4. PEGAS TOUR je povinná mať uzatvorenú zmluvu o povinnom zmluvnom poistení zájazdu, na základe ktorého vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď PEGAS TOUR z dôvodu svojho úpadku: -- neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto súčasťou zájazdu -- nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil -- nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a  cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti. 5. Ak PEGAS TOUR neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ktorá je súčasťou zájazdu, je povinná zabezpečiť ju organizačne, pričom finančné zabezpečenie dopravy poskytne poistiteľ. Ak si objednávateľ zabezpečí dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a  stravovania na vlastné náklady, poisťovňa objednávateľovi uhradí tieto náklady iba do výšky, akú by musela vynaložiť, ak by dopravu, príp. ubytovanie a stravovanie zabezpečovala PEGAS TOUR. 6. PEGAS TOUR je povinná odovzdať objednávateľovi Garančný list, ktorý obsahuje číslo zmluvy, názov poisťovne a ďalšie potrebné údaje. Garančný list je súčasťou Všeobecných podmienok, platných pre zájazdy zakúpené od 1.11.2016. Poistné plnenie poskytne poisťovňa hneď po overení pravdivosti oznámenia poistnej udalosti. 7. PEGAS TOUR je povinná najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomne ďalšie podrobnejšie informácie a to hlavne: meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo povereného zástupcu cestovnej kancelárie, na ktorého sa účastník zájazdu v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť o pomoc a ktorý je oprávnený vybavovať prípadné reklamácie počas zájazdu a tiež poskytnúť potrebné doklady a to napr. ubytovací poukaz – voucher, na ktorom je presne uvedený rozsah ubytovacích i stravovacích a ďalších služieb, poukaz na autobusovú dopravu atď. 8. PEGAS TOUR má právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu – viď článok III. V. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 1. K základným právam objednávateľa patrí: a/ právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb; b/ právo vyžadovať od CK informácie o  všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb, ku ktorým hlavne patrí: -- termín začatia a ukončenia zájazdu -- cena zájazdu vrátane časového rozvrhu platieb a výšky preddavkov -- cieľové miesto a miesto pobytu

-- druh dopravného prostriedku, úroveň jeho vybavenosti -- typ ubytovania, jeho poloha, kategória a hlavné charakteristické znaky stravovania a jeho formy -- všeobecné údaje týkajúce sa pasových a vízových povinností občanov SR -- program v mieste pobytu -- rozsah a podmienky povinného zmluvného poistenia, výška poistného plnenia, podmienky na plnenie nároku objednávateľa o poistiteľovi, s ktorým má CK uzatvorené zákonné zmluvné poistenie -- možnosť uzatvoriť komplexné cestovné poistenie prostredníctvom PEGAS TOUR; c/ právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách zoznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách; d/ právo kedykoľvek pred začiatkom služieb odstúpiť od zmluvy v súlade s článkom VIII. týchto Všeobecných podmienok; e/ právo na reklamáciu služieb v súlade s článkom VII. týchto Všeobecných podmienok; f/ právo obdržať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie podrobné informácie, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú PEGAS TOUR známe, pokiaľ nie sú už obsiahnuté v zmluve o zájazde alebo v katalógu a cenníku v súlade s ods. 7 článku IV. Tieto písomné podrobné informácie – Pokyny na zájazd – odovzdá PEGAS TOUR osobne vo svojej prevádzke resp. posiela mailom (prípadne poštou na vyžiadanie klienta) len na jednu adresu, uvedenú objednávateľom. V  prípade, že 7 dní pred začiatkom zájazdu objednávateľ ešte pokyny na zájazd nemá, vo vlastnom záujme môže kontaktovať cestovnú kanceláriu, ktorá okamžite zjedná nápravu; g/ právo písomne oznámiť CK pred začiatkom zájazdu, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Toto právo však môže objednávateľ uplatniť len v lehote do 45 dní pred začiatkom zájazdu, po uplynutí tejto lehoty toto právo objednávateľa zaniká. Oznámenie musí obsahovať aj oznámenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a  úhrady nákladov, ktoré PEGAS TOUR v  súvislosti so  zmenou objednávateľa vzniknú. 2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí povinnosť: a/ poskytnúť PEGAS TOUR nevyhnutnú súčinnosť, ktorá je potrebná pre riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb, najmä pravdivo a úplne vyplniť požadované údaje vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť všetky potrebné doklady podľa požiadavky CK; b/ prevziať si všetky doklady a pokyny na cestu. Účastníci zájazdu sú povinní sa týmito pokynmi riadiť a dodržiavať stanovený program. Pokiaľ by účastník zájazdu svojim správaním ohrozoval alebo narúšal priebeh alebo program zájazdu alebo závažným spôsobom porušil právne predpisy, môže byť vylúčený z účasti na zájazde, pričom stráca akýkoľvek nárok na náhradu nevyužitých služieb; c/ nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov, títo si musia sami overiť a zabezpečiť tranzitné resp. vstupné víza na cestu a pobyt; d/ zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Všeobecných podmienok; e/ zabezpečiť u osôb do 15 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka, obdobne u osôb, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje; f/ brať na vedomie, že osoby mladšie ako 18 rokov môžu samostatne cestovať len so súhlasom zákonného zástupcu; g/ mať u seba platný cestovný doklad prípadne vízum, ak sa vyžaduje, dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu; h/ pri vlastnej doprave k zájazdu zabezpečiť si potrebné doklady k cestám do zahraničia (zelená karta, medzinárodný vodičský preukaz, atď.); i/ bez zbytočného odkladu oznamovať CK svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb; j/ splniť očkovacie príp. iné zdravotné formality pri cestách do krajín, pre ktoré sú stanovené medzinárodnými zdravotníckymi predpismi; k/ riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu PEGAS TOUR a dodržiavať stanovený program; l/ počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví alebo majetku ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb alebo PEGAS TOUR. 3. K povinnostiam objednávateľov – právnických osôb, ktoré sú účastníkmi zmluvného vzťahu ďalej patrí: -- zoznámiť všetkých účastníkov zájazdu s  týmito Všeobecnými podmienkami a  ďalšími informáciami, ktoré obdrží od CK, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb -- odovzdať cestovnej kancelárii menný zoznam účastníkov zájazdu podľa požiadaviek obstarávateľa -- zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti účastníkov zájazdu, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník. VI. ZMENY DOHODNUTÝCH SLUŽIEB, ZRUŠENIE ZÁJAZDU 1. Ak je PEGAS TOUR nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK v lehote stanovenej cestovnou kanceláriou. 2. PEGAS TOUR má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi CK a objednávateľom, ak do 21 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v  iných prípadoch, ak uskutočnenie zájazdu je pre PEGAS  TOUR ekonomicky neúnosné. Minimálny počet účastníkov je pre všetky autobusové zájazdy stanovený na 35 účastníkov, u leteckých pobytových zájazdov na pravidelných linkách leteckých spoločností nie je obmedzenie počtu účastníkov. Pri poznávacích zájazdoch na pravidelných linkách leteckých spoločností je stanovenie minimálneho počtu účastníkov zájazdu individuálne, najmenej však 10 osôb. Ak PEGAS TOUR zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu.


3. CK PEGAS TOUR si po začatí zájazdu vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu z  dôvodu zásahu vyššej moci, z  dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo z  dôvodu mimoriadnych udalostí. 4. PEGAS TOUR si vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku nepredvídateľných a neobvyklých okolností. 5. Ak PEGAS TOUR odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy podľa ods.1, má objednávateľ právo žiadať, aby mu PEGAS TOUR na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak PEGAS TOUR môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, PEGAS TOUR je povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť. 6. Ak po začiatku zájazdu PEGAS TOUR neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby zájazd mohol pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nie je možné zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality než sú uvedené v  zmluve, je PEGAS TOUR povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami. 7. Ak služby podľa ods. 5 nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ nepríjme, je PEGAS TOUR povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je PEGAS TOUR povinná zabezpečiť objednávateľovi aj dopravu späť na miesto návratu alebo na iné miesto, s ktorým objednávateľ súhlasí vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a  príp. aj stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným typom dopravného prostriedku, než aký je uvedený v zmluve, je PEGAS TOUR povinná vrátiť rozdiel ceny v prípade, že doprava je uskutočnená za nižšie náklady alebo uhradiť rozdiel ceny z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady. 8. Na základe individuálneho želania objednávateľa je PEGAS TOUR pripravená, pokiaľ je to možné, urobiť zmeny podmienok dohodnutých v  zmluve o  zájazde. Ide o  zmenu mena účastníka, termínu zájazdu, počtu osôb, nástupného miesta, typu ubytovacieho zariadenia a pod. V prípade takejto zmeny, požadovanej objednávateľom v lehote kratšej než 45 dní pred začiatkom zájazdu, je táto zmena považovaná za odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa a objednávateľ je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvnú pokutu v súlade s článkom VIII. týchto Všeobecných podmienok. VII. REKLAMAČNÉ KONANIE V prípade, že rozsah a kvalita služieb zájazdu sú na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká účastníkovi zájazdu právo na reklamáciu služieb. Účastník zájazdu je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo zástupcu CK tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Ak nie je možné okamžite zjednať nápravu, musí byť spísaný písomný záznam s presným označením zájazdu a predmetom reklamácie. Záznam podpíše poverený zástupca CK alebo dodávateľa služieb a reklamujúci. Tento potvrdený písomný záznam ešte nie je považovaný za reklamáciu a účastník zájazdu je povinný ho predložiť spolu s reklamáciou v PEGAS TOUR bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, inak mu právo zaniká. Na všetky reklamácie v súlade s týmito podmienkami je PEGAS TOUR povinná odpovedať písomnou formou, a  to najneskôr do 30  dní od obdržania reklamácie. PEGAS TOUR zodpovedá objednávateľovi len za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Za predmet reklamácie sa nepovažujú také majetkové škody a ujmy, ktoré sú predmetom poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také ujmy, ktoré sú z poistenia vyňaté. Ak účastník zájazdu úplne alebo sčasti nevyužije objednané a zaplatené a cestovnou kanceláriou zabezpečené služby, nevzniká účastníkovi zájazdu nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb. V zmysle zákona č. 391/2015 Z.z o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu pri súčasnom splnení podmienok, t.j. ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva a tiež ak sa obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a predávajúci na túto jeho žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporov medzi cestovnou kanceláriou a jej klientom je Slovenská obchodná inšpekcia. Úplný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk. Na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk sú uvedené podrobné informácie vrátane kontaktov a  príslušných formulárov. PEGAS TOUR nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť meškaním dopravného prostriedku na pravidelných linkách leteckých spoločností, nezodpovedá za meškanie dopravných prostriedkov z dôvodov horšej prejazdnosti ciest a hraničných priechodov, z dôvodu nepriaznivého počasia, pri charterovej leteckej doprave za plné vzdušné koridory resp. za meškanie z technických a prevádzkových dôvodov. Obidve strany sa dohodli, že meškanie dopravného prostriedku nezakladá dôvod na odstúpenie od Zmluvy. V prípade nutnosti využitia inej dopravy ako bolo dohodnuté v Zmluve (napr. pri poruche autobusu), CK hradí cestovné náklady v rámci územia SR vo výške cestovného vlakom 2.tr. resp. autobusom pravidelnej autobusovej linky. Pri zájazdoch s leteckou alebo autobusovou dopravou je prvý a posledný deň zájazdu určený na prepravu. PEGAS TOUR nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ona ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená účastníkom zájazdu alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, ZMLUVNÁ POKUTA 1. PEGAS TOUR má právo odstúpiť od zmluvy pred začatím zájazdu len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia povinností objednávateľa, ktoré boli vopred zmluvne dohodnuté. Písomné oznámenie odstúpenia od zmluvy s uvedením dôvodov zasiela PEGAS TOUR doporučeným listom resp. mailom na adresu objednávateľa uvedenú v zmluve o zájazde. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia. 2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb: a/ bez udania dôvodu; b/ ak nedôjde k  uzatvoreniu novej zmluvy podľa článku VI. ods. 4 týchto Všeobecných podmienok; c/ z  dôvodov porušenia povinností PEGAS TOUR vyplývajúcich zo zmluvy. Oznámenie o odstúpení od zmluvy spíše objednávateľ buď formou záznamu v predajnom mieste, kde zájazd zakúpil alebo ho na dané predajné miesto pošle doporučenou poštou. Predajné miesto je povinné ihneď v ten istý deň informovať PEGAS TOUR písomnou formou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom spísania záznamu resp. dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si objednávateľ zájazd zakúpil.

3. Ak je dôvodom odstúpenia od zmluvy porušenie povinností PEGAS TOUR alebo ak nedôjde k  uzatvoreniu novej zmluvy, je PEGAS TOUR povinná bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť PEGAS TOUR zmluvné pokuty. 4. Letenky zakúpené na pravidelných linkách rôznych leteckých spoločností sú službami leteckých spoločností a jednotlivé náležitosti (zmena mena, zmena termínu, rozsah batožiny atď.) sa riadia podmienkami každej leteckej spoločnosti, zverejnenými na internetových stránkach jednotlivých leteckých spoločností. Časy letov, rozsah batožiny a pod. na pravidelných linkách sa riadia výlučne letovým poriadkom leteckých spoločností. Prvý a posledný deň leteckého zájazdu je určený na prepravu a nemusí byť dňom plnohodnotného rekreačného pobytu. 5. Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností PEGAS TOUR, ktoré sú určené zmluvou, alebo ak PEGAS TOUR odstúpi od zmluvy z  dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť PEGAS TOUR zmluvné pokuty z  vopred stanovenej celkovej ceny zájazdu, ktorá nezahŕňa zvláštne zľavy poskytované PEGAS TOUR nasledovne: a/ letecké zájazdy na pravidelných linkách leteckých spoločností: - do 45 dní pred dňom odletu 250,- €/osoba - od 44 do 30 dní pred dňom odletu 250,- €/osoba + 30% zostávajúcej ceny zájazdu - od 29 do 20 dní pred dňom odletu 250,- €/osoba + 50% zostávajúcej ceny zájazdu - od 19 do 10 dní pred dňom odletu 250,- €/osoba + 80% zostávajúcej ceny zájazdu - v dobe kratšej ako 10 dní pred dňom odletu a pri nenastúpení na zájazd – 100% ceny zájazdu Podmienky predaja leteniek a ich jednotlivé náležitosti sa riadia podmienkami jednotlivých leteckých spoločností a môžu byť u jednotlivých leteckých spoločností rozdielne. b/ zájazdy autobusovou a individuálnou dopravou: - do 45 dní pred začiatkom zájazdu – 25,- €/osoba - od 44 do 30 dní pred začiatkom zájazdu – 30 % ceny zájazdu - od 29 do 20 dní pred začiatkom zájazdu – 50 % ceny zájazdu - od 19 do 10 dní pred začiatkom zájazdu – 80 % ceny zájazdu - v  dobe kratšej ako 10 dní pred začiatkom zájazdu a pri nenastúpení na zájazd – 100 % ceny zájazdu 6. Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň odjazdu, odletu alebo nástupu na zájazd. 7. PEGAS TOUR má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny dosiaľ objednaných služieb. PEGAS TOUR je zároveň povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy. IX. CESTOVNÉ POISTENIE Súčasťou zakúpenia komplexného cestovného poistenia je aj poistenie pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde z dôvodov ochorenia alebo nehody. Obsah a cena komplexného cestovného poistenia sú uvedené v katalógu PEGAS TOUR, presný rozsah krytia a ďalšie informácie sú uvedené v podmienkach poisťovacej spoločnosti UNION poisťovňa a.s. Poistný vzťah vzniká priamo medzi poisťovacou spoločnosťou a účastníkom zájazdu. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovacia spoločnosť v priamom vzťahu k účastníkovi zájazdu a CK PEGAS TOUR neprináleží posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohoto vzťahu, ani stornovať poistné v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom. X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Tieto Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie PEGAS TOUR sú spracované v  zmysle Zákona o  zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr č. 281/2001 Z.z. v znení zákona č. 186/2006 Z.z. a v zmysle zmeny a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. V ostatnom platia v plnom rozsahu príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu a cenníku PEGAS TOUR zodpovedajú informáciám známym k 20. 11. 2016 a PEGAS TOUR si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom. Objednávateľ potvrdzuje, že je splnomocnený podpisom Zmluvy o obstaraní zájazdu, služieb alebo pobytu udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v Zmluve. Poskytované údaje môžu byť sprístupnené zamestnancom PEGAS TOUR, s.r.o. a ďalej osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečované PEGAS TOUR, s.r.o. ponúkať a poskytovať. Objednávateľ ďalej potvrdzuje podpisom tejto Zmluvy svoj súhlas s tým, aby PEGAS TOUR, s.r.o. spracovávala jeho osobné údaje, uvedené v Zmluve vrátane rodného čísla za účelom ponúkania služieb poskytovaných a sprostredkovaných PEGAS TOUR, s.r.o v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. a v znení neskorších predpisov a pre akvizičnú činnnosť. Objednávateľ súhlasí, aby cestovná kancelária PEGAS TOUR, s.r.o. poskytla uvedené osobné údaje všetkým tretím stranám, ktoré zabezpečujú služby súvisiace s plnením Zmluvy pre PEGAS TOUR, s.r.o. V prípade cezhraničného prenosu osobných údajov do tretích krajín je poskytovanie osobných údajov obmedzené na obdobie potrebné na plnenie Zmluvy a vysporiadania záväzkov z nej plynúcich.


Aj tú najlepšiu dovolenku si treba nekonečne dobre poistiť

Poistite si svoj zájazd už pri jeho zakúpení v CK a získate výhodný balík poistení od Union poisťovne: • poistenie liečebných nákladov v zahraničí • poistenie batožiny • úrazové poistenie • poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

tel.: 0850 111 211

• poistenie storna zájazdu • poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb • nonstop telefonickú asistenčnú spoločnosť Eurocross Assistance Czech Republic na čísle +420 2 9633 9644

www.union.sk

Termín Cena 12.09.16 22.4. 22,- € 29.7. 22,- € 12.8. 32,- € unikátne zábavné centrum v Hlinsku a prehliadka rozprávkovej dedinky v Podlesí 29.8. 35,- € prehliadka centra mesta, vianočné trhy 9.12. 39,- € soľná baňa a prehliadka centra mesta 20.5., 9.9. 29,- € svet plný atrakcií a zábavy pre deti aj dospelých 3.6. 25,- € prehliadka centra mesta, vianočné trhy 2.12., 9.12., 16.12. 29,- € prehliadka centra mesta Győr a festival v Agárde na jazere Velencei 29.4. 26,- € Tropicárium a ZOO v centre mesta 27.5. 28,- € festival levandule v Tihany 24.6. 28,- € Tropicárium a prehliadka centra mesta 12.8., 15.9. 28,- € Tropicárium, prehliadka centra mesta, vianočné trhy 25.11., 2.12., 9.12. 28,- € prehliadka centra mesta, vianočné trhy 14.12., 16.12. 28,- € jazero Seegrotte, zámok Schönbrunn resp. ZOO, Dom mora a Dom motýľov, prehliadka mesta 20.5., 15.9. 27,- € predajňa čokoládovne v Kittsee, jazero Seegrotte, ZOO pri zámku Schönbrunn 27.5. 25,- € slávnosti ruží v Badene, hrad Franzensburg - zámocký areál Laxenburg 3.6. 29,- € jazero Seegrotte, hrad Franzensburg - zámocký areál Laxenburg 17.6. 27,- € prehliadka centra mestečka Krems, marhuľové slávnosti v Spitz an der Donau 23.7. 34,- € kvetinová výstava, prehliadka centra mesta 2.9. 31,- € prehliadka centra mesta St. Pölten a drienkové slávnosti vo Frankenfels 23.9. 29,- € tradičné gaštanové slávnosti na hrade Forchtenstein, prehliadka maďarského mesta Šoproň 8.10. 30,- € štátny sviatok Rakúska - návšteva múzeí 26.10. 25,- € prehliadka centra mestečka Retz, tekvicové slávnosti 28.10. 28,- € nákupy v dizajnovom outlete Pandorf, vianočné trhy na zámku Halbturn a v Ruste 2.12. 27,- € 25.11., 2.12., 9.12., Advent vo Viedni prehliadka centra mesta, vianočné trhy 25,- € 14.12., 16.12. Kúzelný Mariazell a sprievod čertov vianočné trhy spojené s tradičným behom čertov 25.11. 35,- € Vianočná rozprávka v Grazi prehliadka centra mesta, vianočné trhy 9.12. 36,- € Nástupné miesta (Rakúsko, Maďarsko): PD, BN, TN, NM, PN, TT, BA Na jednodňové zájazdy sa nevzťahujú žiadne zľavy uvedené v katalógu PEGAS TOUR. Nástupné miesta (Česká republika): BA, TT, PN, NM, TN resp. ZA, PB, IL, DCA, TN, NM V cene: doprava, sprievodca CK PEGAS TOUR, DPH Možné príplatky v CK: cestovné poistenie UNION +2,- €/osoba/deň • vstupné Tropicárium (Budapešť) Nástupné miesta (Poľsko): PD, BN, NM, TN, DCA, IL, PB, ZA, MT Možné príplatky na mieste: vstupné

Jednodňové zájazdy 2017

Krajina Názov 102_16_UNION_Inzercia_Katalogy_CK_Leto_2017_210x148.indd 1

Záhradkári na Flóre Cesnakové slávnosti Česká Výlet do rozprávkového sveta republika Peklo Čertovina, rozprávková dedinka Podlesíčko Vianočné trhy v Prahe Krakow a Wieliczka Poľsko Zábavný park Inwald k MDD Vianočná nálada v Krakowe Krásy Győru, festival rýb, diviny, vína a pálenky Budapešť pre deti k MDD Maďarsko Levanduľové slávnosti Budapešť klasická a Tropicárium Vianočné trhy v Budapešti a Tropicárium Vianočné trhy v Budapešti Viedeň – podzemné jazero Seegrotte, Schönbrunn a centrum Viedeň pre deti k MDD Festival ruží Podzemné jazero Seegrotte, zámocký areál Laxenburg Marhuľové slávnosti Kvetinári v Tulln an der Donau St. Pölten a drienkové slávnosti Rakúsko Gaštanové slávnosti Viedeň múzejná Tekvicové slávnosti Vianočné nákupy a trhy v čarovnom Burgenlande

CESTOVNÁ KANCELÁRIA

PEGAS TOUR, s.r.o. Mierové nám. 23 911 01 TRENČÍN

Popis

kvetinová výstava v Olomouci festival cesnaku v Buchloviciach a kovozoo v Starém Měste rozprávkový hrad Pernštejn a zábavný svet Šikland v obci Dolní Rožínka

Tel.: 032/744 0350, 744 4480 744 4473 E-mail: pegas@pegastour.sk

www.pegastour.sk

11:49


Katalog PEGAS TOUR  

PEGAS TOUR - CESTOVNÁ KANCELÁRIA | špecialista na CHORVÁTSKO | TALIANSKO | taliansky termálny ostrov ISCHIA | ŠPANIELSKO

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you