Page 1

CESTOVNÁ KANCELÁRIA

ŠPANIELSKO TALIANSKO

www.pegastour.sk

taliansky termálny ostrov

ISCHIA CHORVÁTSKO SLOVINSKO MORE A POZNÁVANIE POZNÁVACIE ZÁJAZDY

2018


OBSAH Úvod a zľavy���������������������������������������������������������������������������������������������������������������2 ŠPANIELSKO����������������������������������������������������������������������������������������������������������������4 TALIANSKO������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7 termálny ostrov ISCHIA��������������������������������������������������������������������������������������32 CHORVÁTSKO �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35 SLOVINSKO��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 54 LETECKÉ POBYTOVÉ ZÁJAZDY�������������������������������������������������������������������� 57 MORE a POZNÁVANIE letecky ��������������������������������������������������������������������� 60 POZNÁVACIE ZÁJAZDY, karneval a Veľká noc��������������������������������������61 Dôležité informácie���������������������������������������������������������������������������������������������71 Všeobecné zmluvné podmienky����������������������������������������������������������������74

Milí priatelia, prešiel ďalší rok a opäť si Vás dovoľujeme osloviť s  ponukou zaujímavých dovoleniek pri  mori a  poznávacích zájazdov cestovnej kancelárie PEGAS TOUR. Keďže sme tu pre  Vás už neuveriteľnú tretiu dekádu, teší nás, že dokážeme pre Vás pripraviť také ponuky, o ktoré máte stále záujem. Snažíme sa každoročne zlepšovať kvalitu zájazdov a rozširovať ponuku a môžeme konštatovať, že sa nám to aj darí, o  čom svedčí narastajúci počet klientov. Naším cieľom nie je ponúkať vysoké zľavy, a  tak CK PEGAS TOUR pri  tvorbe cien uprednostnila  nízku konečnú cenu pre zákazníka. V katalógu CK PEGAS TOUR nájdete pobyty do osvedčených stredomorských destinácií ako TALIANSKO, termálny ostrov ISCHIA, CHORVÁTSKO, SLOVINSKO, ŠPANIELSKO a ponuky do rôznych európskych krajín pri poznávacích zájazdoch. Letecké zájazdy organizujeme na  pravidelných linkách leteckých spoločností. CK PEGAS TOUR svoju ponuku pravidelne rozširuje o nové destinácie, hotely a apartmány, ktoré nie sú uvedené v tomto tlačenom katalógu. Dovoľujeme si Vám preto odporučiť sledovať naše internetové stránky www.pegastour.sk, kde je naša hlavná ponuka neustále dopĺňaná a aktualizovaná a tlačený katalóg sa stáva len doplňujúcou informáciou. Stálym a  verným klientom ďakujeme za  prejavenú dôveru a  tešíme sa opäť na spoluprácu. Budeme potešení, ak rozšírite aj vy, noví klienti, rady našich spokojných zákazníkov. kolektív PEGAS TOUR

Členstvo v SACKA

CK PEGAS TOUR patrí už od svojho vzniku medzi členov Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a  cestovných agentúr a  pravidelne sa zúčastňuje jej zasadaní. Dlhoročné členstvo, dlhodobé pôsobenie CK PEGAS TOUR a spokojnosť klientov svedčia o stabilnej pozícii na trhu cestovného ruchu na Slovensku.

Stála telefonická služba

Počas celej letnej sezóny (od 01.05. do 30.09.2018) a počas prebiehajúcich zájazdov i mimo týchto termínov Vám poskytujeme stálu telefonickú službu na telefónnom čísle 00421 32 7444 473, ktorá je Vám plne k dispozícii v prípade potreby nevyhnutného kontaktu s našou cestovnou kanceláriou aj mimo pracovných hodín a počas víkendov a sviatkov. Telefonický kontakt na stálu telefonickú službu cestovnej kancelárie majú naši klienti uvedený aj priamo vo vystavených dokladoch.

Poistenie

CK PEGAS TOUR je poistená v zmysle Zákona o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr č. 281/2001 Z.z. pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. Garančný list je súčasťou Všeobecných zmluvných podmienok CK PEGAS TOUR, s.r.o. Zároveň pri kúpe každého zájazdu si môžete uzavrieť cestovné poistenie poisťovne UNION poisťovňa, a.s. v nasledovnom rozsahu: poistenie liečebných nákladov a asistenčné služby v zahraničí • poistenie batožiny a oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou a strata dokladov • poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody • úrazové poistenie • poistenie storna zájazdu • poistenie nevydarenej dovolenky • poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu • poistenie doprovodu • poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb • poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného • poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa • poistenie cestovných nákladov v prípade nepojazdného vozidla • poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku • poistenie oneskoreného nástupu na zájazd • poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii. Rozsah poistného je široký a cenovo veľmi výhodný, dôraz treba klásť aj na poistenie storna zájazdu, ktoré je súčasťou cestovného poistenia. Preto odporúčame cestovné poistenie uzavrieť aj v prípade, ak máte niektoré z týchto poistných rizík už poistené v životnej poistke alebo v rámci platobnej karty. Európsky preukaz poistenca je vhodným doplňujúcim dokladom. 2

úvod

až 2 deti ZDARMA Vo vybraných hoteloch a apartmánoch nájdete v cenníkoch na prístelkách DIEŤA ZDARMA. Vo viacerých hoteloch je v ponuke možnosť aj dvoch detí na prístelke ZDARMA.

NÁSTUP DENNE

V katalógu CK PEGAS TOUR nájdete aj tento rok požadovanú službu – pri individuálnej doprave sú možné nástupy na ubytovanie vo viacerých hoteloch alebo apartmánoch denne. To  znamená, že nástup je možný v  ľubovoľný deň a  na  rôznu dĺžku pobytu, minimálne však 4 noci. Pobyty kratšie ako 4 noci sú možné, avšak väčšinou za príplatok. Počet hotelových izieb alebo apartmánov pre nástup denne môže byť obmedzený.

VERNÝ KLIENT

Klientom, ktorí sú nám verní a zúčastnili sa aspoň jedenkrát na zájazdoch organizovaných cestovnou kanceláriou PEGAS TOUR za posledné 3 roky, poskytujeme zľavu 3 % z katalógovej ceny bez  príplatkov akéhokoľvek poznávacieho zájazdu alebo pobytového zájazdu individuálnou alebo autobusovou dopravou. Zľavu si musia klienti uplatniť pri zakúpení zájazdu a zľava sa môže kumulovať so zľavami FIRST MINUTE a NAVIAC a SENIOR 55+.

STÁLY KLIENT

Klientom, ktorí sú naši stáli klienti a zúčastnili sa aspoň jedenkrát na  LETECKÝCH POBYTOVÝCH ZÁJAZDOCH a  zájazdoch typu MORE a  POZNÁVANIE leteckou dopravou organizovaných cestovnou kanceláriou PEGAS TOUR za posledné 3 roky, poskytujeme zľavu 10,- € z katalógovej ceny bez príplatkov akéhokoľvek zájazdu z ponuky LETECKÝCH POBYTOVÝCH ZÁJAZDOV a zájazdov typu MORE a POZNÁVANIE letecky. Zľavu si musia klienti uplatniť pri zakúpení zájazdu a zľava sa môže kumulovať so zľavami FIRST MINUTE pre LETECKÉ POBYTOVÉ ZÁJAZDY a MORE a POZNÁVANIE a so zľavou SENIOR TRAVEL 55+.

SENIOR TRAVEL 55+

V ponuke CK PEGAS TOUR opäť nájdete zájazdy, známe z predchádzajúcich rokov pod názvom SENIOR TRAVEL 55+. Aj tento rok sme pripravili takýto typ zájazdov pod názvom LETECKÉ POBYTOVÉ ZÁJAZDY a obľúbené zájazdy MORE a  POZNÁVANIE letecky. Zájazdy nie sú vekovo obmedzené. Výhodou pre seniorov je, že seniori majú nižšiu cenu formou zľavy až do výšky 70,- €! Zľavu si musia klienti uplatniť pri zakúpení zájazdu a zľava sa môže kumulovať so zľavami FIRST MINUTE pre LETECKÉ POBYTOVÉ ZÁJAZDY a  MORE  a  POZNÁVANIE letecky a so zľavou STÁLY KLIENT.

SENIOR 55+

Seniorom nad 55  rokov ponúkame zľavy vo  vybraných termínoch a vo vybraných pobytových a poznávacích zájazdoch z tabuľkových cien. Zľava sa poskytuje seniorovi, ktorý v čase zájazdu dovŕši minimálne 55 rokov a viac. Zľavu si musia klienti uplatniť pri  zakúpení zájazdu a  zľava sa môže kumulovať so  zľavami FIRST MINUTE a  NAVIAC a  VERNÝ KLIENT pri  pobytových a  poznávacích zájazdoch.

www.pegastour.sk


20 %

ZĽAVA

FIRS T MIN UTE

AŽ DO

POBYTOVÉ ZÁJAZDY

ZĽAVA až do 20%

FIRST MINUTE

+3 %

SENIOR 55+

+3 %

verný klient

+2 % naviac

individuálnou a autobusovou dopravou

+3 %

SENIOR 55+

+3 %

verný klient

+2 % naviac

+3 %

SENIOR 55+

+3 %

verný klient

+3 %

SENIOR 55+

+3 %

verný klient

FIRST M IN U T E

POZNÁVACIE ZÁJAZDY autobusovou a leteckou dopravou, karneval a Veľká noc

ZĽAVA až do15%

FIRST MINUTE

+3 %

SENIOR 55+

+3 %

verný klient

+3 %

SENIOR 55+

+3 %

verný klient

+2 % 12 % 10 % 7% 5% 7% 5% do 31.12.2017

do 31.01.2018

+2 % naviac

do 28.02.2018

+2 % naviac

+2 % naviac

do 31.03.2018

do 31.01.2018

naviac

do 31.03.2018

Uvedené zľavy za skorý nákup sa vzťahujú na ponuku pobytových zájazdov na minimálne 7 nocí a ponuku poznávacích zájazdov PEGAS TOUR na rok 2018. Všetky zľavy je potrebné si uplatniť hneď pri uzatváraní Zmluvy o obstaraní zájazdu jednorazovo, spätne sa uplatniť nedajú. Pre nárok na zľavu FIRST MINUTE, VERNÝ KLIENT a SENIOR 55+ stačí zaplatiť zálohu vo výške 50 % z celkovej ceny zájazdu a doplatok 35 dní pred odchodom na zájazd, ak nie je dohodnuté inak. Zľavy pri pobytových zájazdoch sa poskytujú z ceny základných lôžok (1. a 2. lôžko) dospelej osoby z tabuľkových cien hotelov resp. z tabuľkových cien apartmánov. Zľavy pri poznávacích zájazdoch sa poskytujú z tabuľkových cien. Zľavy sa neposkytujú z ceny prísteliek, z detských cien, zo žiadnych možných alebo povinných príplatkov. Pri pobytových zájazdoch na minimálne 7 nocí a pri poznávacích zájazdoch máte nárok pri úhrade celej sumy zájazdu jednorazovo do uvedených termínov zliav na ďalšiu zľavu NAVIAC +2 %. Zľavy FIRST MINUTE a NAVIAC a VERNÝ KLIENT a SENIOR 55+ sa dajú kumulovať. Pri skupinových kalkuláciách sú ceny a zľavy stanovené individuálne.

LETECKÉ POBYTOVÉ ZÁJAZDY MORE a POZNÁVANIE letecky ZĽAVA až do 70 € + zľavy:

FIRST MINUTE ZĽAVY do 31.12.2017

do 31.01.2018

STÁLY KLIENT  - 10 € /os.

SENIOR TRAVEL 55+  - 10 € /os.

-50 € /os.

-25 € /os.

klient, ktorý cestoval s CK PEGAS TOUR aspoň jedenkrát za posledné 3 roky

klient, ktorý v čase zájazdu má minimálne 55 rokov a viac

Uvedené zľavy sa vzťahujú na LETECKÉ POBYTOVÉ ZÁJAZDY (str. 57-59) a zájazdy MORE a POZNÁVANIE s výletmi v cene letecky (str. 60) v katalógu PEGAS TOUR na rok 2018. Všetky zľavy je potrebné si uplatniť hneď pri uzatvorení Zmluvy o obstaraní zájazdu jednorazovo, spätne sa uplatniť nedajú. Pre nárok na zľavu FIRST MINUTE, STÁLY KLIENT a SENIOR TRAVEL 55+ stačí zaplatiť zálohu vo výške 50 % z celkovej ceny zájazdu a doplatok 35 dní pred odchodom na zájazd, ak nie je dohodnuté inak. Zľavy FIRST MINUTE sa poskytujú z ceny základných lôžok (1. a 2. lôžko) osoby z tabuľkových cien. Zľavy FIRST MINUTE sa neposkytujú z ceny prísteliek ani zo žiadnych možných alebo povinných príplatkov. Zľavy STÁLY KLIENT a SENIOR TRAVEL 55+ sa môžu poskytovať z ceny prísteliek. Zľavy FIRST MINUTE a STÁLY KLIENT a SENIOR TRAVEL 55+ sa dajú kumulovať. Ubytovanie pri zájazdoch typu MORE a POZNÁVANIE letecky je zabezpečené prevažne v trojhviezdičkových hoteloch príp. v hoteloch vyššej kategórie v dvojlôžkových izbách resp. v dvojlôžkových izbách s prístelkou v letoviskách pri mori. U týchto typov zájazdov je ubytovanie počas trvania celého zájazdu na jednom mieste a v jednom hoteli.

www.pegastour.sk www.pegastour.sk

Sledujte internetové stránky www.pegastour.sk, kde nájdete v priebehu roka aktuálne informácie, rozšírenú ponuku ubytovacích kapacít a ďalšie zaujímavosti.

zľavy

3


ŠPANIELSKO Rozloha: Počet obyvateľov: Hlavné mesto: Mena: Jazyk:

505 955 km 46 000 000 Madrid EUR – euro španielčina

IV

V

VI VII VIII IX

X

21 23 26 31 31 26 25 19 20 22 24 24 22 20

0

0

C vzduch

C voda

Girona Barcelona

2

Lloret de Mar Blanes Malgrat de Mar Santa Susanna Calella

MADRID Menorca Valencia

MALLORCA Ibiza

Alicante Cordoba Sevilla

Mar Menor Granada

IV

Malaga Ronda

  DOPRAVA VLASTNÝM AUTOM

Pri doprave vlastným autom je vždy nástup a ukončenie ubytovania v sobotu (na vyžiadanie aj iné dni). Cena služieb v iný deň ako sobota sa vypočíta z tabuliek alikvotne podľa počtu nocí z príslušného týždňa.

  AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

V

VI VII VIII IX

X

23 25 28 33 33 28 27

Torremolinos Benalmadena Fuengirola Gibraltar

17 18 19 22 22 20 19

C vzduch

0

C voda

0

 ožnosti výletov: BARCELONA, kláštor MONTSERRAT s čierM nou Madonou, vodný park MARINELAND, vodný park WATERWORLD, show CASTILLO MEDIEVAL, show LA SIESTA, FIGUERES a MÚZEUM Salvadora Dalího

Na pobrežie Costa Brava (Lloret de Mar) a Costa del Maresme (Malgrat de Mar, Santa Susanna a Calella) premávajú klimatizované autobusy (klimatizácia, video, bufet – s možnosťou zakúpenia nápojov). Dodržiavajú sa bezpečnostné prestávky každé cca 4 hodiny. Z Brna je trasa do cieľového miesta dlhá cca 1 900 km a plánovaná trasa vedie diaľnicami cez Česko (Brno, Praha), Nemecko (Norimberg, Heilbronn, Karlsruhe, Mülhouse), Francúzsko (Besancon, Lyon, Beziers, Montpellier, Perpignan) do Španielska (Figueres, Girona). Termíny, uvedené v tabuľkách, sú termíny pobytu od soboty do soboty. Autobusy premávajú vždy v piatok zavčasu ráno o cca 5:30 hod. z Brna a prichádzajú naspäť v nedeľu večer o cca 18:00 hod.

Termíny 10-dňových autobusových zájazdov Odchod SR Príchod SR

25.05. 03.06.

01.06. 10.06.

08.06. 17.06.

15.06. 24.06.

22.06. 01.07.

29.06. 08.07.

06.07. 15.07.

13.07. 22.07.

20.07. 29.07.

27.07. 05.08.

03.08. 12.08.

Cena dopravy klimatizovaným autobusom vrátane DPH na osobu Oblasť

Strediská

Costa Brava, Costa del Maresme

Lloret de Mar, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Calella

10.08. 19.08.

17.08. 26.08.

24.08. 02.09.

31.08. 09.09.

07.09. 16.09.

14.09. 23.09.

Možnosti nástupu a príplatky na osobu

Obojsmerná doprava

Jednosmerná doprava

Obojsmerná miestenka

Spojenie dvoch po sebe idúcich turnusov

Doprava bez zakúpenia ubytovania

Brno

Bratislava, Trnava

Nové Mesto nad Váhom, Trenčín

149,- €

109,- €

+7,- €

+20,- €

+15,- €

bez príplatku

+40,- €

+50,- €

Obojsmerná doprava v rozpätí dlhšom ako sú 2 týždenné turnusy za sebou sa považuje za dve jednosmerné dopravy.

COSTA BRAVA/MARESME

Tieto dve najpopulárnejšie časti katalánskeho pobrežia, nachádzajúce sa severne od Barcelony, ponúkajú jedinečnú možnosť spoznať temperament južanov, ich kultúru a čaro piesočnatých pláži s prekrásnymi promenádami, skalnaté útesy, hlboké zálivy a široké pláže. V strediskách nájdete nočné kluby, obchody, trhoviská, vodné parky, plážové reštaurácie a  promenády. Všetky letoviská Costa del Maresme spája s Barcelonou železničná metrodráha, ktorá vedie pozdĺž celého pobrežia pri mori. Na svoje si v tejto oblasti prídu aj športovo založení turisti. Môžu využiť napr. windsurfing, parasailing, vodné lyžovanie, tenis alebo minigolf. Jednotlivé letoviská sú medzi sebou ľahko dostupné buď železnicou alebo autobusovými linkami.

LLORET DE MAR

Toto mesto je pýchou Costa Bravy (Divokého pobrežia). Je preslávené pestrým a rušným nočným životom. Krásne piesočnaté pláže (centrálna pláž i druhá pláž Fenals) sú ľahko dostupné z každého hotela. Medzi nimi sa  nachádzajú nádherné skalnaté útesy, v  blízkosti je malá botanická

hotel MARIA DEL MAR**** 

záhrada. Rušný nočný život v tomto meste môžu turisti vychutnávať pri návšteve množstva reštaurácií, barov alebo počas príjemnej prechádzky po  palmovej promenáde. Toto mesto je najnavštevovanejším na  pobreží Costa Brava a  patrí k  najviac zaľudneným. V  Lloret de Mar si každý návštevník nájde niečo zaujímavé pre seba.

SANTA SUSANNA / MALGRAT DE MAR

Obe moderné letoviská na pobreží Costa del Maresme, nachádzajúce sa len cca 20 km od Lloret de Mar, sa tešia stále väčšiemu záujmu turistov. Sú prepojené promenádou plnou obchodov, kaviarničiek, barov a reštaurácií. Väčšina hotelov je novších alebo rekonštruovaných. Každý týždeň sa tu koná populárny trh. Večer sa môžete zabaviť pri návšteve niektorého kultúrneho predstavenia alebo na diskotéke. Pláže sú široké, z hrubozrnného piesku. Novovybudovaná palmová promenáda patrí k najkrajším na celom pobreží. Strediská sú s Barcelonou spojené železničnou metrodráhou.

CALELLA

Calella je známe rušnejšie stredisko vzdialené len cca 50 km od Barcelony. Mesto má typický španielsky ráz s úzkymi uličkami, ale má aj modernejšie štvrte so širokým výberom zábavných podnikov, kaviarní a  diskoték. Dlhá široká pláž s  hrubozrnným pieskom, lemovaná osvetleným palmovým korzom, je ukončená malými plážami a skalami. Od Santa Susanny je Calella vzdialená len cca 6 km.

ALL INCLUSIVE možný

Lloret de Mar

POLOHA: moderne zariadený hotel sa nachádza cca 300 m od  pláže, neďaleko centra rušného strediska Lloret de Mar, kde nájdete množstvo barov, kaviarní, diskoték, reštaurácií a obchodov. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, gril reštaurácia, výťah, bar, vonkajší bazén, detský bazén, krytý bazén, slnečná terasa, TV miestnosť, salónik, kaviareň, Wi-Fi, detský kútik, animácie, trezor (za poplatok), fitnes (za poplatok). č. zájazdu: 1000 

OBĽÚBENÉ

IZBY: pekne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, fén, TV so satelitom, telefón, Wi-Fi, balkón. STRAVOVANIE: polpenzia resp. plná penzia – formou švédskych stolov. Možnosť all inclusive (za príplatok). NAŠA MIENKA: hotel s dobrými službami a výhodnou cenou odporúčame pre stredne náročných klientov.

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 23.06.-30.06. 07.07.-14.07. 28.07.-04.08. 18.08.-25.08. 09.06.-16.06. 15.09.-22.09. 01.09.-08.09. 30.06.-07.07. 14.07.-21.07. 04.08.-11.08. 25.08.-01.09. 16.06.-23.06. 08.09.-15.09. 21.07.-28.07. 11.08.-18.08. osoba – základné lôžko 279 289 329 399 399 399 249 dospelá osoba – prístelka 239 249 279 339 339 339 199 1. dieťa 2-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 2-12 r. – prístelka 139 149 159 199 199 199 129 Dieťa 0-2 roky bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • bazény • klimatizácia • delegát • DPH. Možné  príplatky: cestovné poistenie +2,-  €/osoba/deň •  doprava autobusom (viď  str.  4) •  obedy +28,-  €/osoba/týždeň • jednolôžková izba +119,- €/týždeň • all inclusive k plnej penzii +140,- €/dospelá osoba/týždeň, +70,- €/dieťa/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa cca 1,- €/osoba nad 15 rokov/noc, inak zdarma – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: - 3 %/osoba. POZNÁMKA: termíny a ceny leteckých zájazdov nájdete v katalógu na str. 57. termín pobytu

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

4

do

španielsko

VÝBORNÁ CENA

www.pegastour.sk


IDEÁLNA POLOHA

OBĽÚBENÉ

LEN PRE DOSPELÝCH

POLOHA: hotel s príjemnou atmosférou sa nachádza priamo na promenáde letoviska Malgrat de Mar s  obchodmi, reštauráciami, barmi a cca 50 m od pláže. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, výťah, reštaurácia, bar, členitý bazén, slnečná terasa, TV miestnosť, internetový kútik (za poplatok), záhrada, animácie, zmenáreň, Wi-Fi v spoločných priestoroch, biliard (za poplatok). IZBY: pekné novozariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky, sprcha s WC, TV so satelitom, trezor (za poplatok),

hotel MONTEPLAYA**** SUPERIOR  fén, telefón, balkón. Možnosť aj izieb Superior (za príplatok). STRAVOVANIE: polpenzia resp. plná penzia – formou švédskych stolov. NAŠA MIENKA: obľúbený hotel má výbornú polohu a poskytuje veľmi kvalitné služby.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

č. zájazdu: 1010 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 16.06.-23.06. 02.06.-09.06. 07.07.-14.07. 28.07.-04.08. 23.06.-30.06. 30.06.-07.07. 14.07.-21.07. 21.07.-28.07. 04.08.-11.08. 18.08.-25.08. termín pobytu 26.05.-02.06. 09.06.-16.06. 01.09.-08.09. 15.09.-22.09. 25.08.-01.09. 11.08.-18.08. 08.09.-15.09. dosp. osoba – základné lôžko 299 339 419 459 519 589 619 569 dospelá osoba – prístelka 249 269 329 369 419 469 499 449 V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • bazén • animácie • klimatizácia • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 4) • obedy +70,- €/osoba/týždeň • jednolôžková izba +273,- €/týždeň • izba Superior +91,- €/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa cca 1,- €/osoba nad 15 rokov/noc, inak zdarma – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba. POZNÁMKA: termíny a ceny leteckých zájazdov nájdete v katalógu na str. 57.

VÝHODNÁ POLOHA

ALL INCLUSIVE možný

POLOHA: príjemný hotel sa nachádza len cca 50 metrov od peknej piesočnatej pláže, na  hlavnej promenáde strediska Malgrat de Mar a cca 200 m od centra plného obchodíkov, kaviarní, reštaurácií a barov. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, výťah, bar v hoteli, bar pri bazéne, vonkajší bazén, detský bazén, záhrada, terasa, TV miestnosť, salónik, požičovňa bicyklov (za poplatok), detské ihrisko, animácie, trezor (za poplatok), Wi-Fi v spoloč-

Malgrat de Mar

hotel PLANAMAR*** 

do

Malgrat de Mar

ných priestoroch (za poplatok). IZBY: pekne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, TV so satelitom, telefón, balkón. STRAVOVANIE: polpenzia resp. plná penzia – formou švédskych stolov. Možnosť all inclusive (za príplatok). NAŠA MIENKA: hotel s  výhodnou polohou a  možnosťou stravovania formou all inclusive odporúčame stredne náročným klientom.

č. zájazdu: 1020 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 07.07.-14.07. 21.07.-28.07. 04.08.-11.08. 18.08.-25.08. 01.09.-08.09. 09.06.-16.06. 16.06.-23.06. 30.06.-07.07. 14.07.-21.07. 28.07.-04.08. 11.08.-18.08. 25.08.-01.09. 08.09.-15.09. 15.09.-22.09. 23.06.-30.06. osoba – základné lôžko 239 269 299 379 379 379 379 269 dospelá osoba – prístelka 179 199 229 279 279 279 279 199 1. dieťa 2-13 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 2-13 r. – prístelka 119 139 159 189 189 189 189 139 Dieťa 0-2 roky bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • bazén • klimatizácia • animácie • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 4) • obedy +28,- €/osoba/týždeň • all inclusive k plnej penzii +98,- €/osoba/týždeň • jednolôžková izba +126,- €/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa cca 0,50 - 1,- €/osoba nad 15 rokov/noc, inak zdarma – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba. POZNÁMKA: termíny a ceny leteckých zájazdov nájdete v katalógu na str. 57. termín pobytu

IDEÁLNA POLOHA

ALL INCLUSIVE možný

POLOHA: hotel sa nachádza cca 150 m od širokej piesočnatej pláže. Leží neďaleko centra strediska Santa Susanna s reštauráciami, kaviarňami, obchodmi a rôznymi zábavnými atrakciami. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, výťah, bar v hoteli, bar pri bazéne, bazén, slnečná terasa, detské ihrisko, TV miestnosť, klimatizácia, animácie, Wi-Fi v spoločných priestoroch (časovo limitované), biliard (za poplatok), fitnes (za poplatok), trezor (za poplatok), bezbariérový prístup.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

hotel SUMMER SUN***  IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, telefón, TV so satelitom, Wi-Fi (za poplatok), balkón resp. terasa. STRAVOVANIE: polpenzia resp. plná penzia – formou švédskych stolov. Možnosť all inclusive (za príplatok). NAŠA MIENKA: príjemný hotel s dobrou polohou odporúčame nielen rodinám s deťmi, ale aj mladým párom.

Santa Susanna

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

č. zájazdu: 1030 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 07.07.-14.07. 28.07.-04.08. 18.08.-25.08. 01.09.-08.09. 09.06.-16.06. 16.06.-23.06. 30.06.-07.07. 14.07.-21.07. 04.08.-11.08. termín pobytu 25.08.-01.09. 08.09.-15.09. 15.09.-22.09. 23.06.-30.06. 21.07.-28.07. 11.08.-18.08. osoba – základné lôžko 239 269 299 379 379 379 269 dospelá osoba – prístelka 179 199 229 279 279 279 199 1. dieťa 2-13 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 2-13 r. – prístelka 119 139 159 189 189 189 139 Dieťa 0-2 roky bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • bazén • animácie • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 4) • obedy +28,- €/osoba/týždeň • all inclusive k plnej penzii +98,- €/osoba/týždeň • jednolôžková izba +147,- €/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa cca 0,50 - 1,- €/osoba nad 15 rokov/noc, inak zdarma – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba. POZNÁMKA: termíny a ceny leteckých zájazdov nájdete v katalógu na str. 57.

www.pegastour.sk

španielsko

5


hotel MERCURY**** SUPERIOR 

ALL INCLUSIVE možný

Santa Susanna POLOHA: modernejší kvalitný hotel sa nachádza na konci palmovej promenády, len cca 100 m od dlhej piesočnatej pláže. K nákupným a zábavným možnostiam sa dostanete pešou prechádzkou po cca 300 m. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, výťah, bar, vonkajší bazén, detský bazén, slnečná terasa s ležadlami, TV miestnosť, detský kútik, animácie, biliard, videohry (za poplatok), fitnes, Wi-Fi v  spoločných priestoroch, úschovňa batožiny. IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, TV so satelitom,

VÝBORNÉ SLUŽBY

fén, telefón, trezor (za poplatok), balkón. STRAVOVANIE: polpenzia resp. plná penzia – formou švédskych stolov v štandardne vybavenej reštaurácii. Možnosť all inclusive (za príplatok). NAŠA MIENKA: príjemný hotel s  dobrou polohou a kvalitnými službami uspokojí aj náročnejších klientov.

č. zájazdu: 1040 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 26.05.-02.06. 18.08.-25.08. 01.09.-08.09. 14.07.-21.07. 28.07.-04.08. 02.06.-09.06. 23.06.-30.06. 11.08.-18.08. 07.07.-14.07. termín pobytu 25.08.-01.09. 08.09.-15.09. 21.07.-28.07. 04.08.-11.08. 09.06.-16.06. 30.06.-07.07. 16.06.-23.06. osoba – základné lôžko 289 449 499 559 589 539 439 339 dospelá osoba – prístelka 199 319 349 389 399 379 299 239 1. dieťa 2-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA 249 279 289 269 219 ZDARMA 2. dieťa 2-12 r. – prístelka 149 229 249 279 289 269 219 169 Dieťa 0-2 roky bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • animácie • bazén • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 4) • obedy +63,- €/osoba/týždeň • jednolôžková izba +280,- €/týždeň • all inclusive k plnej penzii +98,- €/dospelá osoba/týždeň, +77,- €/dieťa/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa cca 1,- €/osoba nad 15 rokov/noc, inak zdarma – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba. POZNÁMKA: termíny a ceny leteckých zájazdov nájdete v katalógu na str. 57.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

hotel HAROMAR*** 

VÝBORNÁ CENA

Calella POLOHA: menší, rodinne vedený hotel sa nachádza v prvej línií hotelov cca 50 m od dlhej piesočnatej pláže v obľúbenom stredisku Calella. Centrum mesta plné obchodíkov, reštaurácií, barov a diskoték je vzdialené cca 200 m. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, výťah, bar, menší vonkajší bazén, terasa, kavia-

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

hotel TERRAMAR*** 

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

6

do

španielsko

do

IDEÁLNA POLOHA

reň, TV miestnosť, salónik, Wi-Fi v spoločných priestoroch. IZBY: útulné klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek sú vybavené starším nábytkom, sprcha s WC, TV, telefón, trezor (za poplatok), balkón. STRAVOVANIE: polpenzia resp. plná penzia – formou švédskych stolov. NAŠA MIENKA: hotel s  výhodnou polohou pri  pláži a  neďaleko centra mesta je vhodný pre všetky vekové kategórie a menej náročných klientov.

č. zájazdu: 1050 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 28.07.-04.08. 23.06.-30.06. 07.07.-14.07. 18.08.-25.08. 04.08.-11.08. 01.09.-08.09. 30.06.-07.07. 14.07.-21.07. 25.08.-01.09. 11.08.-18.08. 08.09.-15.09. 21.07.-28.07. osoba – základné lôžko 239 259 279 319 379 379 379 dospelá osoba – prístelka 219 229 249 279 349 349 349 1. dieťa 2-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 2-12 r. – prístelka 119 129 139 159 189 189 189 Dieťa 0-2 roky bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • bazén • klimatizácia • delegát • DPH. Možné  príplatky:  cestovné poistenie +2,-  €/osoba/deň •  doprava autobusom (viď  str.  4) •  obedy +28,-  €/osoba/týždeň •  jednolôžková izba +140,- €/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa cca 0,50 - 1,- €/osoba nad 15 rokov/noc, inak zdarma – platba na mieste. POZNÁMKA: termíny a ceny leteckých zájazdov nájdete v katalógu na str. 57. termín pobytu

09.06.-16.06. 15.09.-22.09.

16.06.-23.06.

VÝHODNÁ POLOHA

Calella POLOHA: hotel má vynikajúcu polohu, leží cca 80 m od širokej piesočnatej pláže a cca 150 m od centra letoviska. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, výťah, bar, vonkajší bazén s hydromasážou, detský bazén, slnečná terasa, malé ihrisko, animácie, klimatizácia v spoločných priestoroch, TV miestnosť, internetový kútik, Wi-Fi v  spoločných priestoroch, fitnes, úschovňa batožiny, práčovňa (za poplatok), bezbariérový prístup. IZBY: štandardné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, TV so satelitom, fén, balkón resp. terasa.

STRAVOVANIE: polpenzia resp. plná penzia – formou švédskych stolov. NAŠA MIENKA: hotel s výbornou polohou a dobrými službami, cenovo priaznivý.

č. zájazdu: 1060 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 30.06.-07.07. 26.05.-02.06. 28.07.-04.08. 11.08.-18.08. 25.08.-01.09. 08.09.-15.09. 16.06.-23.06. 07.07.-14.07. 21.07.-28.07. termín pobytu 02.06.-09.06. 04.08.-11.08. 18.08.-25.08. 01.09.-08.09. 15.09.-22.09. 23.06.-30.06. 14.07.-21.07. 09.06.-16.06. osoba – základné lôžko 289 349 419 459 549 549 419 319 dospelá osoba – prístelka 239 279 339 369 439 439 339 249 1. dieťa 2-10 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA 199 219 259 259 199 ZDARMA 2. dieťa 2-10 r. – prístelka 139 169 199 219 259 259 199 149 Dieťa 0-2 roky bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • animácie • bazén • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 4) • obedy +56,- €/osoba/týždeň (v termíne od 09.06.do 08.09.) • jednolôžková izba +98,- €/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa cca 0,50 - 1,- €/osoba nad 15 rokov/noc, inak zdarma – platba na mieste. POZNÁMKA: termíny a ceny leteckých zájazdov nájdete v katalógu na str. 57.

www.pegastour.sk


V

Miláno

VI VII VIII IX

X

19 24 27 28 24 19

Bibione Lignano Porto Santa Margherita Caorle Verona Lido di Jesolo Vicenza Benátky

16 20 22 23 21 17

C vzduch

0

C voda

0

Bologna Rimini

Marina di Pietrasanta

TALIANSKO

Pisa

Florencia

San Benedetto Villa Rosa Alba Adriatica

ELBA

302 073 km 60 795 612 Rím EUR – euro taliančina

C vzduch

0

C voda

0

Neapol

Olbia

2

X

18 22 24 25 23 19

RÍM

Palau

VI VII VIII IX

21 26 29 30 26 21

Silvi Marina

Alghero

Rozloha: Počet obyvateľov: Hlavné mesto: Mena: Jazyk:

V

Livorno

ISCHIA

SARDÍNIA

Paestum Agropoli

Marina di Camerota

IV

V

VI VII VIII IX

X

21 23 27 31 31 27 27 Lacco Ameno Casamicciola Terme

19 20 22 24 24 22 20

Terrasini Palermo

C vzduch

0

C voda

0

Trapani Ischia

Forio

SICÍLIA

termálny ostrov ISCHIA

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Na pobrežie Friuli a Benátskej riviéry – Veneto do stredísk Lignano, Bibione, Caorle, Porto Santa Margherita a Lido di Jesolo premáva klimatizovaný autobus (klimatizácia, video, bufet – možnosť zakúpenia nápojov). Z Bratislavy vedie trasa diaľnicou cez Rakúsko (Viedeň, Graz, Klagenfurt, Villach) do Talianska (Udine) a po Lignano je dlhá cca 650 km, cca 700 km po Lido di Jesolo (doprava trvá z Bratislavy cca 10 hodín s pravidelnými bezpečnostnými prestávkami po každých cca 4 hodinách). Termíny uvedené v cenníkoch sú termíny ubytovania, t.j. od soboty do soboty. Autobusy premávajú vždy v piatok v neskorších popoludňajších hodinách z rôznych miest Slovenska a návrat je vždy v nedeľu v ranných hodinách. Na pobrežie stredného Talianska, oblasť Emilia Romagna, do strediska Rimini premáva klimatizovaný autobus (klimatizácia, video, bufet – možnosť zakúpenia nápojov). Z Bratislavy je trasa dlhá cca 950 km, doprava trvá cca 14 hodín s pravidelnými bezpečnostnými prestávkami

po každých cca 4 hodinách a vedie diaľnicou cez Rakúsko (Viedeň, Graz, Klagenfurt, Villach) do Talianska (Udine, Venezia, Padova, Ferrara, Bologna). Termíny uvedené v cenníkoch sú termíny ubytovania, t.j. od soboty do soboty. Autobus premáva vždy v piatok v popoludňajších hodinách z rôznych miest Slovenska a návrat je vždy v nedeľu v poludňajších hodinách. Na pobrežie stredného Talianska, oblasť Marche a Abruzzo, do stredísk Palmovej riviéry San Benedetto del Tronto, Alba Adriatica a do Silvi Marina premáva klimatizovaný autobus (klimatizácia, video, bufet – možnosť zakúpenia nápojov). Z Bratislavy je trasa dlhá cca 1 100 km, doprava trvá cca 16 hodín s pravidelnými bezpečnostnými prestávkami po každých cca 4 hodinách a vedie diaľnicou cez Rakúsko (Viedeň, Graz, Klagenfurt, Villach) do Talianska (Udine, Venezia, Padova, Ferrara, Bologna, Rimini, Pesaro, Ancona). Termíny uvedené v cenníkoch sú termíny ubytovania, t.j. od soboty do soboty. Autobus premáva vždy v piatok v popoludňajších hodinách z rôznych miest Slovenska a návrat je vždy v nedeľu v poludňajších hodinách.

Termíny 10-dňových autobusových zájazdov Odchod SR

11.05. 18.05. 25.05. 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Príchod SR

20.05. 27.05. 03.06. 10.06. 17.06. 24.06. 01.07. 08.07. 15.07. 22.07. 29.07. 05.08. 12.08. 19.08. 26.08. 02.09. 09.09. 16.09. 23.09.

Doprava do oblastí Friuli a Veneto začína 11.05. a končí 23.09.

Doprava do oblastí Emilia Romagna, Marche, Abruzzo začína 15.06. a končí 09.09. s prestávkou od 03.08. do 17.08.

Cena dopravy klimatizovaným autobusom vrátane DPH na osobu Spojenie dvoch po sebe idúcich turnusov

Doprava bez zakúpenia ubytovania

+7,- €

+20,- €

+15,- €

90,- €

+7,- €

+20,- €

+15,- €

130,- €

100,- €

+7,- €

+20,- €

+15,- €

140,- €

105,- €

+7,- €

+20,- €

+15,- €

Obojsmerná doprava

Jednosmerná Obojsmerná doprava miestenka

Oblasť

Strediská

Benátska riviéra

Lignano, Bibione, Caorle, Porto Santa Margherita, Lido di Jesolo

95,- €

75,- €

Emilia Romagna

oblasť Rimini

120,- €

Marche a Palmová Riviéra

San Benedetto del Tronto Alba Adriatica

Silvi Marina

Silvi Marina

Obojsmerná doprava v rozpätí dlhšom ako sú 2  týždenné turnusy za  sebou sa  považuje za  dve jednosmerné dopravy.

Možnosti nástupu a príplatky na osobu Bratislava, Trnava

Nitra, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín

Bánovce nad Bebravou, Prievidza

Dubnica nad Váhom, Ilava, Považská Bystrica, Žilina

Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš

Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica

bez príplatku

+7,- €

+7,- €

+10,- €

+14,- €

+14,- €

Doprava do oblasti Marche a Palmová riviéra a do oblasti Silvi Marina v prípade menšieho počtu ako 10 osôb na jeden termín môže byť obsluhovaná len z nástupného/výstupného miesta Bratislava. Doprava do oblastí Kampánia na termálny ostrov Ischia je prevádzkovaná v spolupráci s českými cestovnými kanceláriami s odchodom z Brna príp. z Bratislavy. Cena obojsmernej autobusovej dopravy je 150,- €/osoba + lodné trajekty na ostrov ISCHIA a hotelové transfery na ostrove Ischia +59,- €/osoba.

  DOPRAVA VLASTNÝM AUTOM Pri doprave vlastným autom je nástup na  ubytovanie v  sobotu a  ukončenie pobytu je tiež v  sobotu, v  niektorých hoteloch a apartmánoch je nástup možný v ľubovoľný deň a na ľubovoľnú dĺžku pobytu. Trasu doporučujeme dodržať ako pri  autobusovej doprave. Lodné trajekty na ostrov Ischia premávajú z hlavného prístavu v Neapole a  z  menšieho prístavu Pozzuoli (predmestie Neapola) približne každú hodinu a  plavba trvá cca jednu hodinu. Cena jednosmerného lístka sa pohybuje od cca 10,- € do cca 15,- € na osobu, cena za auto od cca 38,- €, podľa typu lodnej spoločnosti, času a obdobia prepravy.

www.pegastour.sk

 LETECKÁ DOPRAVA – termálny ostrov ISCHIA Leteckú dopravu do Kampánie zabezpečujú rôzne letecké spoločnosti v rôzne odletové dni na pravidelných linkách z Viedne (Easy Jet), Budapešti (Wizz Air) a Katowíc (Wizz Air) na základe letného letového poriadku do NEAPOLU. Let trvá približne jednu hodinu tridsať minút. Cena spiatočnej letenky vrátane hotelových transferov a trajektov 279,- €/osoba

V cene: obojsmerná letenka z  Viedne, Budapešti alebo Katowíc do  Neapola, transfery z  letiska do  prístavu a  späť, lodné trajekty na  ostrov ISCHIA, transfery z  prístavu na  Ischii do  hotela a  späť. Povinné príplatky: letiskový a servisný poplatok: 159,- €/osoba.

Dieťa 0-2 roky bez nároku na akékoľvek služby a sedadlo v lietadle má letenku zdarma, platí len povinný poplatok: 99,- €/osoba.

taliansko

7


BIBIONE

LIGNANO

BENÁTSKA RIVIÉRA

Necelých 600 kilometrov z Bratislavy Vás delí od čarovného pobrežia regiónu Friuli a Benátskej riviéry. Pre  všetky letoviská, ktoré sa  nachádzajú v  oblasti severného Jadranu, sú typické dlhé pieskové pláže s  pozvoľným vstupom do  mora, množstvom príjemných apartmánových a  hotelových ubytovacích zariadení, čulý spoločenský život so širokou ponukou reštaurácií, barov, diskoték a obchodov. Pre výhodnú polohu je Benátsky záliv obľúbený hlavne u rodín s deťmi. Výhodou sú samostatné pláže pre psov.

LIGNANO

Lignano je jedno z najkrajších a  najlepšie vybavených letovísk v  severnej časti Jadranu, cca 80 km od Benátok. Lignano má tri časti, hlavná časť sa nazýva Sabbiadoro, zelená časť Pineta a kľudnejšia časť Riviera. 8 km dlhá pláž so  zlatožltým jemným pieskom uspokojí aj najnáročnejších klientov. Pozvoľne sa  zvažujúci vstup do  mora je ideálnym miestom, kde si vodné radovánky môžu bez  obáv vychutnať najmä malé deti. Z rozmanitej ponuky zábavných a športových služieb si vyberie naozaj každý podľa svojej chuti. Moderné stredisko so širokou plážou poskytuje podmienky pre dovolenku plnú zábavy s možnosťou využitia vodných športov, návštevy aquaparku a diskoték.

BIBIONE

Bibione patrí medzi najnavštevovanejšie a najväčšie letoviská severného Talianska. Bibione ma tri časti, centrálna časť Spiaggia, pokojná časť Pineda a Lido del Sole. Je ideálnym miestom pre príjemnú rodinnú dovolenku. Stredisko je situované v rozsiahlom píniovom háji. Široká piesková pláž, po celý deň zaliata slnkom, zapôsobí na každého. Nájdete na nej mnoho reštaurácií, bufetov, sprchy, toalety, ako aj vynikajúce možnosti športového vyžitia. Široká paleta služieb – reštaurácie, diskotéky, pizzérie, cukrárne a obchody so širokým sortimentom – uspokojí všetky vekové kategórie.

CAORLE

Caorle patrí k najvyhľadávanejším a najobľúbenejším dovolenkovým lokalitám v Benátskom zálive. Svoju obľubu si toto príťažlivé mestečko získalo hlavne spojením historie s moderným letoviskom s množstvom obchodov, reštaurácií, pizzérií, zábavných centier. Pláže z jemného piesku sú široké, s pozvoľným vstupom do  mora. Čarovný, historický stred mesta rozďeľuje mestečko na  dve časti, západnú (pláž di  Ponente) a na východnú (pláž di Levante). Na oboch plážach sú ihriská a športoviská, teda sú vytvorené ideálne podmienky pre rodiny s deťmi. Atraktivitu mesta dopĺňa aj menší vodný park – Aquafollie.

PORTO SANTA MARGHERITA

Porto Santa Margherita je kľudnejšie letovisko, ktoré je súčasťou lokality Caorle. Od historického centra mesta Caorle je táto časť oddelená ústím rieky Livenza, cez ktorú premáva celodenne pravidelná trajektová preprava (plavba trvá cca 2 minúty). Do centra mesta Caorle je možné sa dostať aj autobusovou dopravou. V  letovisku Porto Santa Margherita sa nachádzajú obchody, reštaurácie, bary, pizzérie, supermarket. Pre návštevníkov sú k dispozícií tenisové kurty, minigolf, požičovne bicyklov, detské ihriská, herne pre deti a  dospelých. Vďaka svojim piesočnatým plážam s  pozvoľným vstupom do  mora je ideálnym miestom dovolenky pre rodiny s malými deťmi.

LIDO DI JESOLO

Lido di Jesolo je jedno z najznámejších kúpeľných miest severného Talianska. Prevažne stredozemská klíma, jemný vánok a 15 km dlhá zlatistá piesočnatá pláž robia z tohto strediska závideniahodné miesto. Na  pešej zóne sa  počas hlavnej sezóny pravidelne konajú koncerty všetkých žánrov a  iné kultúrne podujatia. Množstvo obchodov, pizzérií, reštaurácií, kaviarničiek a cukrární – „zmrzlinární“ dotvára ráz čulého strediska. Široké piesočnaté pláže pozvoľne klesajúce do mora sú vhodné aj pre rodiny s deťmi. Jeden z najznámejších vodných parkov - AQUALANDIA - sa nachádza práve v tomto stredisku. V posledných rokoch zažíva toto stredisko veľký turistický rozmach, mimo turistickej sezóny prebieha výstavba nových ubytovacich zariadení ako v zóne Centro-Est, tak i v celom Lido di Jesolo.

Možnosti výletov: BENÁTKY - najznámejšia metropola severného Talianska, GULLIVERLANDIA v Lignano - zábavný park, AQUALANDIA v Lido di Jesolo – vodný park, jeden z najkrajších a najväčších, VERONA – historické mesto, možná návšteva opery, FLORENCIA – najnavštevovanejšie mesto s množstvom historických pamiatok.

EMILIA ROMAGNA

Oblasť Emilia Romagna v strednom Taliansku je ohraničená riekou Pád na severe a Apeninami na juhu. Návštevníkov upúta krásna príroda, 130 km dlhé pobrežie s  krásnymi pieskovými plážami, vynikajúco vybavenými všetkými službami, ihriskami pre deti a športoviskami. Nájdete tu historické pamiatky z čias Etruskov a Rimanov, ale aj hrady, zámky a kláštory v Apeninách. Hlavným mestom tohto úrodného kraja je Bologna so slávnou univerzitou, krásnymi palácmi a kostolmi. K miestnym špecialitám patrí parmezán, parmská šunka, víno Lambrusco a bolognská omáčka. Je ideálnym miestom tak pre strávenie oddychovej ako aj aktívnej dovolenky.

RIMINI Najznámejšie a najrušnejšie turistické stredisko talianskeho Jadranu. Rimini sa považuje za „vynálezcu“ turistiky, keď tu v r. 1843 otvorili prvé morské kúpele a získalo pomenovanie „hlavné mesto prázdnin“. Pobrežie Rimini tvoria viaceré prímestské časti, ktoré vytvárajú veľké prímorské letovisko: Torre Pedrera, Viserbella, Viserba, severné časti Rivabella a San Giuliano Mare, centrum Rimini Marina Centro nazývané aj „Las Vegas“, južné časti Bellariva, Marebello, Rivazzurra a Miramare. V meste s antickým pôvodom sa  nachádzajú antické aj stredoveké historické pamiatky –  Augustov oblúk, most Ponte di Tiberio, renesančný chrám Tempio Malatestiano. Upravené pieskové pláže označované ako „Slnečná riviéra“, vodné atrakcie, športoviská, množstvo hotelov, rezidencií, obchodov, diskoték a barov radia túto oblasť k  najnavštevovanejším v  celom Taliansku. Krásne, široké pieskové pláže sú vďaka pozvoľnému vstupu do mora ideálne aj pre rodiny s malými deťmi. Neďaleko prístavu je unikátne delfinárium. Rušné letovisko so širokými možnosťami športového aj spoločenského života je vhodné pre všetky generácie. Jeho jednotlivé prímestské časti sú prepojené pravidelnou autobusovou dopravou s veľmi jednoduchou orientáciou. Autobusy premávajú po komunikácii, súbežnej s morom, popri ktorej sa nachádza väčšina ubytovacích zariadení. Tenisové kurty, minigolfové ihriská a ďalšie športoviská sú umiestnené vo všetkých častiach pobrežia. Južnou časťou prechádza železnica cca 220 m od mora.

Možnosti výletov: zábavný park FIABILANDIA v Rivazzura, tematický park TALIANSKO v MINIATÚRE vo Viserbe, zábavný park MIRABIILANDIA, delfinárium v Rimini, aquapark v Riccione, SAN MARINO – jeden z najmenších štátov sveta a zároveň najstaršia republika, RAVENNA s krásnymi antickými a stredovekými pamiatkami (UNESCO), BOLOGNA - historické univerzitné mesto s krásnymi stredovekými palácmi a kostolmi, FLORENCIA, RÍM

MARCHE, ABRUZZO

Región Marche, rozprestierajúci sa cca 80 km severne od letoviska Ancona, je pre turistov atraktívny nielen vďaka nádherným piesočnatým plážam, čistému moru, rôznorodej prírode, mnohým kultúrnohistorickým pamiatkam, dvom národným a  štyrom regionálnym parkom, ale aj vďaka lahodnému vínu a  výbornej domácej kuchyni. Južne od  Marche sa nachádza región Abruzzo, do  ktorého patria už strediská ALBA ADRIATICA a SILVI MARINA.

PALMOVÁ RIVIÉRA

Palmová riviéra, nachádzajúca sa v strednej časti Talianska, cca 70 km južne od Ancony, sa rozprestiera v obidvoch regiónoch. V posledných rokoch sa teší čoraz väčšej obľube turistov. Svoj názov dostala podľa množstva paliem (viac ako 7 000), ktoré tu rastú a dodávajú jej exotický nádych. Palmové háje dodávajú mestám subtropický charakter. Pláže sú široké, z jemného, miestami až bieleho piesku. Vstup do mora je pozvoľnejší, vhodný aj pre deti. Priezračné more patrí k najčistejším v celom Taliansku. V blízkom dosahu každého letoviska sú tenisové kurty, v Tortoreto Lido je vodný park ONDA BLU. Všetky mestá sú medzi sebou prepojené miestnou vlakovou resp. autobusovou dopravou a  sú v  tesnej blízkosti vedľa seba. V každom stredisku delí krásnu širokú pláž a pešiu promenádu s promenádou pre cyklistov a korčuliarov od ubytovacej časti pobrežná cesta.

SAN BENEDETTO

San Benedetto patrí k najrušnejším a najväčším strediskám Palmovej riviéry, ktorého časťou starého mesta priamo prechádza aj železnica. Patrí do regiónu Marche. Má dve centrá, jedno je v starom meste, druhé v južnej časti mesta, ktoré tvorí centrum letoviska. Pláže v letovisku sú lemované promenádou s krásnymi oázami a  chodníkom vhodným na  korčuľovanie a  bicyklovanie. V  meste sa  nachádza veľké množstvo reštaurácií, barov, obchodov, pizzérií. Na voľných alebo platených plážách sú atrakcie pre deti, reštaurácie, zábavné parky, nechýbajú požičovne športových potrieb.

ALBA ADRIATICA

Jedno z najobľúbenejších letovísk, ktoré splní turistom všetky požiadavky ideálnej dovolenky. V meste je čulý ruch, množstvo obchodov, kaviarní, pizzérií, promenády, ktoré poskytujú širokú ponuku služieb. Zabaviť sa  môžete na  otvorených diskotékach v  baroch pri  mori. Na  širokých pieskových plážach sú k dispozícii viaceré požičovne športových potrieb pre vodné športy, ihriská pre deti.

8

taliansko

www.pegastour.sk


SILVI MARINA

Len cca 30 km južnejšie od Palmovej riviéry sa  nachádza obľúbené letovisko Silvi Marina, ktoré tvorí rozsiahlejšia centrálna časť s množstvom obchodov, cukrární, barov, reštaurácií, ubytovacích zariadení. Letovisko tvorí aj kľudnejšia severná a južná časť letoviska, v ktorých sa nachádza množstvo ubytovacích kapacít, obchody, bary a reštaurácie. Z južnejšej časti je do centra Silvi Marina cca 15 minút, zo severnej časti cca 25 minút. V letovisku premáva i miestna doprava. Celým letoviskom sa tiahne aj pešia promenáda s palmami, svoj priestor majú cyklisti i milovníci korčuľovania. Krásne pláže z jemného piesku sú vybavené ihriskami pre deti, vstup do krásneho priezračného mora je pozvoľný. V stredisku nájdete aj menší lunapark. Hneď za strediskom Silvi Marina sa dvíhajú kopce pohoria Gran Sasso, ktoré tvoria bariéru proti studenému vetru a preto v tejto oblasti môžete počítať so stabilným počasím už od mája do konca septembra. V Silvi Marina je i  možnosť vodných športov, napr. ľahšie potápanie, surfovanie, jazda na  vodnom banáne a plážový volejbal. Priamo za mestom Silvi Marina je vlaková stanica, železničná trať prechádza severnou časťou aj v blízkosti ubytovacích kapacít. Cca 8 km južne od Silvi Marina sa nachádza veľké mesto PESCARA, s ktorým je pravidelné autobusové i vlakové spojenie. V Silvi Marina i v Pescare sa pravidelne konajú veľké trhy. Priamo za mestom sú viaceré veľké nákupné strediská.

Možnosti výletov: RÍM, aquapark ONDA BLUE, denné a večerné výlety loďou, ATRI a SILVI ALTA –historické mestá, PESCARA – návšteva trhu, GRAN SASSO + CASTELLI – pre milovníkov prírody a abruzzskej keramiky, OSTROVY TREMITI – výlet loďou spojený s kúpaním v mori

TERMÁLNY PARK OASI CASTIGLIONE

termálny ostrov ISCHIA

Malebný, termálny ostrov sopečného pôvodu leží v južnom Taliansku a  je najväčším ostrovom v  Neapolskom zálive. Tento krásny a  večne zelený ostrov si získal veľkú obľubu medzi turistami vďaka svojmu miernemu a stálemu podnebiu v lete i v zime, očarujúcim prírodným krásam, ale hlavne kvôli viac než 100 teplým i studeným liečivým prameňom. Obľúbené sú aj rozmanité liečivé procedúry (bahenné terapie, inhalácia, liečivé kúpele, ďalšie liečivé a kozmetické procedúry), ktorých liečivú silu využívali už starí Rimania a Gréci. Turistické centrá Forio, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Ischia a Barano sa pýšia krásnymi piesočnatými plážami, ktoré sa vinú pozdĺž ostrovného pobrežia. Záliv Baia di Sorgetto je známy vďaka svojim termálnym prameňom, ktoré vyvierajú do  mora a  umožňujú kúpanie i  v  zime. Na  Ischii sa  úspešne lieči ischias, bolesti chrbtice, reumatizmus, chronická bronchitída, astma, gynekologické a kožné ochorenia. Toto predstavuje ideálnu kombináciu liečebného pobytu s dovolenkou pri mori. Takú krásu, akou sú termálne parky na  Ischii, nenájdete v  žiadnom inom európskom štáte. Sú umiestnené priamo v lone prírody, v prekrásne rozkvitnutej zeleni s exotickými rastlinami, palmami, kaktusmi. Ich súčasťou je viacero bazénov s minerálnou i termálnou vodou (22 - 45 °C), hydromasáže, kneipp bazény, japonské bazény, prírodná turecká sauna v skale, inhalácie, kozmetické a iné liečebné kúry. Termálne parky Castiglione – Casamicciola Terme, Negombo – Lacco Ameno, Poseidonove záhrady – Forio, Tropical Park – St. Angelo, Afroditine/Apolonove záhrady – Barano, Eden – Ischia Porto na Vás čakajú.

ISCHIA - PORTO, PONTE

Mesto Ischia je hlavným mestom celého ostrova a je rozdelené do dvoch častí Ischia Porto a Ischia Ponte, ktoré rozdeľuje píniový háj. Ischia Porto je najrušnejšie centrum ostrova, kde je život a ruch v každú dennú hodinu a obzvlášť večer resp. v noci, kedy sa reštaurácie pozdĺž prístavu a na hlavných triedach Via Roma a Corso Victoria Colonna naplnia návštevníkmi. Prístav v Ischia Porto je hlavným prístavom ostrova. Skôr tu bolo jazero vulkanického pôvodu, ktorého hrádzu nechal preraziť Ferdinand II. Bourbonský v roku 1854. Vytvoril tým tento mimoriadne bezpečný prístav. Ischia Ponte je najstaršia časť mesta Ischia, ktorá si dodnes zachovala svoj starobylý ráz. Najvýznamnejšou stavbou je Aragonský hrad – pevnosť, ktorá stojí na malom ostrovčeku. Dnes je možnosť sa k hradu dostať po moste, ktorý nechal postaviť v 15. storočí Alfonz Aragonský.

FORIO

Najväčším mestečkom ostrova je Forio a rozkladá sa po jeho celej západnej strane. Centrum mesta tvorí husto osídlené jadro, ktoré bolo kedysi „obkľúčené“ hrubými stenami s dvanástimi obrannými vežami. Tieto veže boli zriadené na obranu proti pirátom, pretože západná časť ostrova bola pre nich najpríťažlivejšia. V tomto mestečku nájdete históriu, obchody, kaviarne, diskotéky, prístav, prímorské korzo, pláže – teda všetko, čo potrebujete k prežitiu spokojnej dovolenky. Panza je mestská časť, ktorá patrí k Foriu. Nachádza sa neďaleko Sant Angela nad zálivom Sorgetto, kde vyvierajú termálne pramene priamo do mora. Panza je kľudné miesto, v centre ktorého nájdete menšie obchodíky a reštaurácie a pre svoju výhodnú polohu (dostupnosť mnohých pláží a miest) je vyhľadávaným strediskom. V blízkosti sú aj termálne parky. Medzi Panzou a  Sant Angelom, medzi vinicami a  sadmi citrusových stromov, sa  nachádza malebná dedinka Succhivo. V blízkosti sa nachádzajú termálne parky, kam sa dostanete aj pešou prechádzkou.

Možnosti výletov: okruh ostrovom, POMPEJE/VEZUV – najslávnejšie vykopávky na svete a sopka, ktorá poznamenala históriu, ostrov CAPRI – okúzľujúci a krásny ostrov, okruh ostrovom loďou, pobrežie (POSITANO, AMALFI, RAVELLO) – navštívite jedny z najslávnejších romantických miest, pobrežie milované umelcami, okruh okolo ostrova loďou Calypso s priehľadným dnom, NEAPOL, CASERTA a HERCULANEUM

POMPEJE

www.pegastour.sk

taliansko

9


apartmány CELESTE/ROSATO*** 

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

VÝBORNÁ CENA

Lignano – Sabbiadoro

POLOHA: štandardné apartmány ležia v centre Lignano Sabbiadoro, iba cca 300  m od  pláže. K dispozícií je výťah, parkovanie na ulici. Typ A2 pre 2 osoby: štúdio – obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha

s WC, balkón. Typ A pre 2-3 osoby: štúdio – obývacia miestnosť s dvomi resp. tromi lôžkami s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón. Typ A1 pre 2-3 osoby: štúdio – obývacia miestnosť s dvomi lôžkami a s rozkladacím gaučom pre 1 oso-

bu a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), klimatizácia, TV, sprcha s WC, práčka, balkón. Typ B2 pre 2-4 osoby: spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s  WC, č. zájazdu: 2000  cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí balkón. 07.07.-14.07. 26.05.-02.06. 19.05.-26.05. 02.06.-09.06. 23.06.-30.06. 14.07.-21.07. 04.08.-11.08. Typ B pre 2-4 osoby: spálňa 18.08.-25.08. 25.08.-01.09. 01.09.-08.09. termín pobytu 08.09.-15.09. 09.06.-16.06. 30.06.-07.07. 21.07.-28.07. 11.08.-18.08. s manželskou posteľou, obývacia 28.07.-04.08. 16.06.-23.06. miestnosť s rozkladacím gaučom typ A2 2 osoby 119 149 199 349 559 439 259 169 typ A 2-3 osoby 149 179 239 379 589 469 289 199 pre 2 osoby a s kompletne vytyp A1 2-3 osoby 179 199 269 399 619 499 319 229 baveným kuchynským kútom typ B2 2-4 osoby 199 259 359 499 719 589 389 259 typ B 2-4 osoby 259 359 499 599 889 659 499 299 (chladnička, sporák resp. varič, V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • klimatizácia (typ A1, B) • pracovník agentúry • DPH. riady, príbory), klimatizácia, TV, Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • posteľná bielizeň +8,- €/osoba – platba na mieste. Povinné príplatky: záverečné upratovanie +52,- €/apartmán (typ A, A1, A2), +65,- €/apartmán (typ B, B2). Kaucia návratná: +100,- €/apartmán sprcha s WC, práčka, balkón. – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/apartmán platí pre termíny ukončenia pobytu do 07.07.a od termínu 01.09.

apartmány VILLA BIANCA*** 

VÝBORNÁ POLOHA

Lignano – Sabbiadoro

POLOHA: štandardne zariadené apartmány s výhodnou polohou sa  nachádzajú len pár krokov od centra, cca 50 m od pláže. Typ A  pre  2  – 3  osoby: štúdio – obývacia miestnosť s gaučom pre 2 osoby resp. s ďalším lôžkom a s kompletne vybaveným kuchyským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, TV, malá terasa. Typ B pre 4 osoby: spálňa s tromi lôžkami, obývacia miestnosť s  gaučom pre  1  osobu s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, TV, malá terasa.

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

č. zájazdu: 2010 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 07.07.-14.07. 14.07.-21.07. 04.08.-11.08. 18.08.-25.08. 25.08.-01.09. termín pobytu 21.07.-28.07. 11.08.-18.08. 28.07.-04.08. typ A 2-3 osoby 179 229 229 329 399 619 499 329 typ B 4 osoby 239 299 299 419 499 739 589 379 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • posteľná bielizeň +8,- €/osoba – platba na mieste. Povinné príplatky: záverečné upratovanie +52,- €/apartmán (typ A), +65,- €/apartmán (typ B). Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste. 26.05.-02.06. 19.05.-26.05. 16.06.-23.06. 23.06.-30.06. 02.06.-09.06. 08.09.-15.09. 01.09.-08.09. 30.06.-07.07. 09.06.-16.06.

apartmány CRISTALLO*** 

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

10

taliansko

PRIAMO PRI PLÁŽI

Lignano – Sabbiadoro

POLOHA: apartmány s výťahom sa nachádzajú priamo pri pláži, cca 500 m od centra. K dispozícii je bazén so spoločnou záhradou, malé vlastné parkovisko, reštaurácia, obchod. Apartmány majú TV so satelitom, balkón, niektoré apartmány s klimatizáciou. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo. Typ A pre 3 osoby: štúdio – obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 resp. 3 osoby resp. ďalším vysúvacím lôžkom a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón.

Typ B p re 4 osoby: spálňa s  manželskou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za príplatok), balkón. Typ B p re 5 osôb: spálňa s manželskou posteľou a samostatným lôžkom, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za príplatok), balkón. Typ C p re 6 osôb: spálňa s manželskou pos-

teľou, spálňa s dvomi samostatnými lôžkami resp. poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ D p re 7 osôb: spálňa s manželskou posteľou, spálňa s poschodovou posteľou, spálňa s poschodovou posteľou a samostatným lôžkom, obývacia miestnosť s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón.

do č. zájazdu: 2020 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 07.07.-14.07. 19.05.-26.05. 26.05.-02.06. 23.06.-30.06. 28.07.-04.08. 04.08.-11.08. 16.06.-23.06. 30.06.-07.07. 14.07.-21.07. 01.09.-08.09. 08.09.-15.09. termín pobytu 02.06.-09.06. 09.06.-16.06. 25.08.-01.09. 18.08.-25.08. 11.08.-18.08. 21.07.-28.07. typ A 3 osoby 339 379 449 549 599 679 699 789 389 279 typ B 4 osoby 499 549 659 799 899 999 1.029 1.159 579 399 typ B 5 osôb 529 579 689 839 949 1.049 1.079 1.199 599 419 typ C 6 osôb 639 699 829 1.019 1.139 1.269 1.299 1.459 729 499 typ D 7 osôb 699 789 929 1.139 1.289 1.429 1.469 1.649 819 569 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • klimatizácia (typ C6, D7) • bazén • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • klimatizácia +49,- €/apartmán/týždeň (typ B4, B5) • detská postieľka +14,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +8,- €/osoba – platba na mieste • uteráky +7,- €/osoba – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste.

www.pegastour.sk


apartmány LAS PALMAS** 

OBĽÚBENÉ POLOHA: rezidencia s výťahom sa nachádza cca 250 m od pláže a cca 100 m od centra. Apartmány majú priestranný krytý balkón, TV so satelitom, klimatizáciu, garáž (za príplatok), k dispozícii je záhrada. Pes možný. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo, jedno parkovacie miesto. Typ B p re 5 osôb: spálňa s manželskou posteľou resp. ďalším samostatným lôžkom, obývacia miestnosť

s rozkladacím gaučom pre 2 resp. 3 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ C p re 6 osôb: spálňa s manželskou posteľou, spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón.

Lignano – Sabbiadoro

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

č. zájazdu: 2030 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 07.07.-14.07. 19.05.-26.05. 26.05.-02.06. 23.06.-30.06. 28.07.-04.08. 04.08.-11.08. 16.06.-23.06. 30.06.-07.07. 14.07.-21.07. 01.09.-08.09. 08.09.-15.09. termín pobytu 02.06.-09.06. 09.06.-16.06. 25.08.-01.09. 18.08.-25.08. 11.08.-18.08. 21.07.-28.07. typ B 5 osôb 399 449 529 649 729 799 829 929 469 329 typ C 6 osôb 499 559 659 799 899 1.019 1.049 1.179 589 399 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • klimatizácia • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • garáž +35,- €/auto/týždeň • detská postieľka +14,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +8,- €/osoba – platba na mieste • uteráky +7,- €/osoba – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste.

apartmány MARCO POLO*** 

PRIAMO PRI PLÁŽI POLOHA: moderná rezidencia sa  nachádza priamo pri pláži a zároveň iba cca 500 m od centra. K dispozícii je výťah, záhrada, bazén pre deti a dospelých, slnečná terasa s ležadlami pri bazénoch, Wi-Fi. Apartmány majú TV so satelitom, balkón, klimatizáciu. Väčšina apartmánov má výhľad na more. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo, jedno parkovacie miesto. Typ A pre 4 osoby: štúdio – obývacia miestnosť s manželskou posteľou a poschodovou posteľou a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ B p re  4  osoby: spálňa s  manželskou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby

a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ B p re 5 osôb: spálňa s manželskou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby resp. poschodovou posteľou a jedným lôžkom a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ C pre 6 osôb: spálňa s manželskou posteľou, menšia spálňa s poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón.

Lignano – Sabbiadoro

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

č. zájazdu: 2040 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 07.07.-14.07. 19.05.-26.05. 26.05.-02.06. 23.06.-30.06. 28.07.-04.08. 04.08.-11.08. 16.06.-23.06. 30.06.-07.07. 14.07.-21.07. 01.09.-08.09. 08.09.-15.09. termín pobytu 02.06.-09.06. 09.06.-16.06. 25.08.-01.09. 18.08.-25.08. 11.08.-18.08. 21.07.-28.07. typ A 4 osoby 459 499 599 739 829 919 949 1.069 539 369 typ B 4 osoby 549 599 699 869 979 1.089 1.129 1.259 629 439 typ B 5 osôb 559 619 729 899 999 1.119 1.149 1.289 649 449 typ C 6 osôb 699 779 919 1.129 1.279 1.399 1.449 1.629 799 569 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • klimatizácia • bazén • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • detská postieľka +14,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +8,- €/osoba – platba na mieste • uteráky +7,- €/osoba – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste.

apartmány RUBIN** 

OBĽÚBENÉ POLOHA: prázdninový komplex dvoch viacpodlažných budov je umiestnený v kľudnejšej zóne letoviska, obklopený zeleňou, cca 250 m od pláže a cca 200 m od  nákupných možností. K  dispozícii je hala s recepciou, výťah, bazén, apartmány majú TV, balkón, klimatizáciu. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a  jedno kreslo, jedno parkovacie miesto. Typ A pre 3 osoby: štúdio – obývacia miestnosť s  rozkladacím

gaučom pre 2  osoby a  ďalším rozkladacím resp. vysúvacím lôžkom a  s  kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ B p re  4 osoby: spálňa s manželskou posteľou, obývacia miestnosť s  rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón.

Lignano – Riviera

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

č. zájazdu: 2050 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 07.07.-14.07. 28.07.-04.08. 04.08.-11.08. 16.06.-23.06. 30.06.-07.07. 14.07.-21.07. 01.09.-08.09. 08.09.-15.09. termín pobytu 18.08.-25.08. 11.08.-18.08. 21.07.-28.07. typ A 3 osoby 299 339 389 489 549 599 619 699 349 239 typ B 4 osoby 489 539 639 779 879 969 999 1.129 559 389 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • klimatizácia • bazén • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • detská postieľka +14,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +8,- €/osoba – platba na mieste • uteráky +7,- €/osoba – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste. 19.05.-26.05. 02.06.-09.06.

26.05.-02.06. 09.06.-16.06.

23.06.-30.06. 25.08.-01.09.

www.pegastour.sk

taliansko

11


apartmány SOLARIUM*** 

Bibione – Spiaggia POLOHA: apartmánový komplex sa nachádza cca 1300 m od pláže a cca 150 m od centra. K dispozícií je veľký bazén obklopený záhradou. Apartmány majú TV, mikrovlnnú rúru, kávovar, trezor, balkón resp. terasu. Väčšina apartmánov s  klimatizáciou. Pes možný. V  cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo, jedno parkovacie miesto. Klienti môžu využiť zdarma shuttle bus, ktorý pravidelne premáva k pláži. Typ A  pre  4 osoby: štúdio – obývacia miestnosť s dvomi rozkladacími gaučami pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón.

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

OBĽÚBENÉ

do

č. zájazdu: 2060 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 19.05.-26.05. 26.05.-02.06. 23.06.-30.06. 30.06.-07.07. 14.07.-21.07. 28.07.-04.08. 04.08.-11.08. 16.06.-23.06. 01.09.-08.09. 08.09.-15.09. 02.06.-09.06. 09.06.-16.06. 25.08.-01.09. 07.07.-14.07. 21.07.-28.07. 18.08.-25.08. 11.08.-18.08. typ A 4 osoby 319 349 419 499 599 649 659 739 369 259 typ B 5 osôb 399 439 519 639 759 799 819 919 459 319 typ C 6 osôb 469 519 599 759 899 949 969 1.079 549 379 typ D 8 osôb 479 529 619 769 909 959 979 1.099 559 389 typ D 6 osôb 499 549 649 799 949 999 1.019 1.149 569 399 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • klimatizácia (typ A4, B5, C6, D6) • bazén • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • klimatizácia +35,- €/apartmán/týždeň (typ D8) • detská postieľka +14,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +8,- €/osoba – platba na mieste • uteráky +7,- €/osoba – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa +0,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste. termín pobytu

apartmány LAGUNA PICCOLA*** 

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

POLOHA: apartmány s výbornou polohou sa nachádzajú priamo pri pláži a zároveň len cca 100 m od centra. K dispozícií je výťah. Apartmány majú TV, mikrovlnnú rúru, kávovar, trezor, balkón, niektoré apartmány s klimatizáciou. Pes možný. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo, jedno parkovacie miesto. Typ A pre 3 osoby: štúdio - obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a vysúvacím lôžkom resp. s tromi samostatnými lôžkami a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady,

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 19.05.-26.05. 26.05.-02.06. 23.06.-30.06. 30.06.-07.07. 14.07.-21.07. 28.07.-04.08. 04.08.-11.08. 16.06.-23.06. 01.09.-08.09. 08.09.-15.09. 02.06.-09.06. 09.06.-16.06. 25.08.-01.09. 07.07.-14.07. 21.07.-28.07. 18.08.-25.08. 11.08.-18.08. typ A 3 osoby 349 389 459 559 669 699 719 799 399 289 typ B 4 osoby 399 449 529 659 779 819 839 939 469 329 typ B 5 osôb 449 499 589 729 869 899 929 1.039 519 359 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • klimatizácia (typ A3, B4) • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • klimatizácia +49,-€/apartmán/týždeň (typ B5) • detská postieľka +14,- €/týždeň - platba na mieste • posteľná bielizeň +8,- €/osoba - platba na mieste • uteráky +7,- €/osoba – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa +0,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste. termín pobytu

Bibione – Spiaggia

FIRST MINUTE až

taliansko

príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ B p re 4 osoby: spálňa s manželskou posteľou a poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s  kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ B p re 5 osôb: spálňa s manželskou posteľou a poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1 osobu a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za príplatok), balkón.

č. zájazdu: 2070 

ZĽAVA 17 %

12

PRIAMO PRI PLÁŽI

Bibione – Spiaggia

do

apartmány ATLANTE*** 

Typ B pre 5 osôb: spálňa s tromi samostatnými lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ C p re 6 osôb: spálňa s dvomi lôžkami, spálňa s poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ D pre  6 osôb: spálňa s  manželskou posteľou, dve spálne s poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s  kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s  WC, práčka, klimatizácia, terasa s predzáhradkou. Typ D pre  8 osôb: dve spálne s  dvomi lôžkami, spálňa s poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za príplatok), balkón.

do

OBĽÚBENÉ

POLOHA: apartmány sa nachádzajú cca 300 m od pláže a zároveň len cca 50 m od centra. K dispozícií je výťah, záhrada. Apartmány majú TV, mikrovlnnú rúru, kávovar, trezor, klimatizáciu, balkón. Pes možný. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo, jedno parkovacie miesto. Typ A pre 3 osoby: štúdio – obývacia miestnosť s tromi rozkladacími resp. vysúvacími lôžkami a s kompletne vy-

baveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ B p re  4 osoby: spálňa s  manželskou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón.

č. zájazdu: 2080 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 19.05.-26.05. 26.05.-02.06. 23.06.-30.06. 30.06.-07.07. 14.07.-21.07. 28.07.-04.08. 04.08.-11.08. 16.06.-23.06. 01.09.-08.09. 08.09.-15.09. 02.06.-09.06. 09.06.-16.06. 25.08.-01.09. 07.07.-14.07. 21.07.-28.07. 18.08.-25.08. 11.08.-18.08. typ A 3 osoby 289 329 389 469 559 589 599 679 339 239 typ B 4 osoby 399 449 529 659 779 819 839 939 469 329 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • klimatizácia • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a  1 ležadlo •  1  parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • detská postieľka +14,- €/týždeň - platba na mieste • posteľná bielizeň +8,- €/osoba - platba na mieste • uteráky +7,- €/osoba - platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa +0,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste. termín pobytu

www.pegastour.sk


apartmány VILLAGGIO AZZURRO*** 

OBĽÚBENÉ POLOHA: komplex radových viliek obklopený záhradou s píniami sa nachádza cca 500 m od pláže a cca 300 m od centra. K dispozícií sú dva bazény, Wi-Fi v spoločných priestoroch (za poplatok). Apartmány majú samostatný vchod, TV, mikrovlnnú rúru, kávovar, trezor, balkón resp. terasu, niektoré apartmány s klimatizáciou. Pes možný. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo, jedno parkovacie miesto. Klienti môžu využiť zdarma shutlle bus, ktorý pravidelne premáva k pláži. Typ B pre 4 osoby: spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Apartmán na prízemí s terasou (za príplatok). Typ B pre 5 osôb: spálňa s tromi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za príplatok), balkón. Apartmán na prízemí s terasou (za príplatok) a s klimatizáciou (za príplatok). Typ C pre 6 osôb: dve spálne s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za  príplatok), balkón. Apartmán na  prízemí s  terasou (za príplatok) a s klimatizáciou (za príplatok). Typ C p re 7 osôb: spálňa s manželskou posteľou a samostatným lôžkom, spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, č. zájazdu: 2090 

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 19.05.-26.05. 26.05.-02.06. 23.06.-30.06. 30.06.-07.07. 14.07.-21.07. 28.07.-04.08. 04.08.-11.08. 16.06.-23.06. 01.09.-08.09. 08.09.-15.09. termín pobytu 02.06.-09.06. 09.06.-16.06. 25.08.-01.09. 07.07.-14.07. 21.07.-28.07. 18.08.-25.08. 11.08.-18.08. typ B 5 osôb 389 439 499 639 759 799 819 919 449 319 typ B 4 osoby 439 479 569 699 829 869 899 999 499 349 typ C 6 osôb 469 499 599 749 889 929 959 1.079 539 379 typ C 7 osôb 529 579 679 839 999 1.049 1.079 1.199 599 419 typ D 8 osôb 529 579 689 849 1.009 1.059 1.089 1.219 609 429 typ D1 8 osôb 579 639 759 929 1.099 1.169 1.189 1.339 669 469 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • klimatizácia (typ B4, C7) • bazény • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • apartmán na prízemí +70,- €/apartmán/týždeň (typ B4, B5), +49,-  €/apartmán/týždeň (typ C6) • klimatizácia +126,-  €/apartmán/týždeň (typ B5), +98,-  €/apartmán/týždeň (typ B5 na  prízemí), +112,- €/apartmán/týždeň (typ C6), +119,- €/apartmán/týždeň (typ C6 na prízemí), +133,- €/apartmán/týždeň (typ D8) • detská postieľka +14,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +8,- €/osoba – platba na mieste • uteráky +7,- €/osoba – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa +0,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste.

do

sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, terasa s predzáhradkou. Typ D p re 8 osôb: dve spálne s dvomi lôžkami, spálňa s poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za príplatok), terasa. Typ D1 pre 8 osôb: viacúrovňový apartmán, na prízemí: spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, terasa s predzáhradkou; na prvom poschodí je spálňa s manželskou posteľou, spálňa s dvomi lôžkami, sprcha s WC.

apartmány VALBELLA*** 

VÝBORNÁ CENA POLOHA: moderný prázdninový komplex, pozostávajúci z viacerých budov, sa nachádza cca 1000 m od pláže, na ktorú niekoľkokrát denne premáva shuttle bus zdarma. V blízkosti sa nachádza obchodná zóna s možnosťou nákupu. Súčasťou komplexu je 12 bazénov pre deti a dospelých, basketbalové, tenisové a volejbalové ihriská, malé detské ihrisko, záhrada, reštaurácia, bar, zmrzlináreň, pizzéria, parkovisko. V hlavnej letnej sezóne prebiehajú v komplexe animačné programy pre deti. Komfortne zariadené apartmány majú TV, mikrovlnnú rúru, balkón, niektoré s klimatizáciou (za poplatok). Pes možný (za poplatok). Možnosť prístelky (za poplatok). Typ A pre 4 osoby: štúdio – obývacia miestnosť s dvomi lôžkami a s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón. Typ B p re 4-5 osôb: spálňa s dvomi resp. tromi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón. Typ C p re 6 osôb: dve spálne s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón. č. zájazdu: 2100 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 02.06.-09.06. 07.07.-14.07. 23.06.-30.06. 09.06.-16.06. 28.07.-04.08. 04.08.-11.08. 14.07.-21.07. 30.06.-07.07. termín pobytu 16.06.-23.06. 18.08.-25.08. 11.08.-18.08. 21.07.-28.07. 25.08.-01.09. 01.09.-08.09. typ A 4 osoby 199 359 489 629 629 759 typ B 4-5 osôb 229 439 569 779 779 899 typ C 6 osôb 259 549 669 859 859 1.059 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • bazény • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • klimatizácia +40,- €/apartmán/týždeň – platba na mieste • prístelka +30,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +10,- €/osoba – platba na mieste • vstup na pláž, slnečník, 2 ležadlá/apartmán +60,- €/týždeň – platba na mieste • pes +25,- €/týždeň – platba na mieste • záverečné upratovanie +40,- €/apartmán (typ A), +45,- €/apartmán (typ B), +50,- €/apartmán (typ C) – platba na mieste • detská postieľka +30,- €/týždeň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa +0,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: +50,- €/apartmán – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/apartmán platí pre termíny ukončenia pobytu do 07.07.a od termínu 25.08. 19.05.-26.05. 26.05.-02.06. 08.09.-15.09.

www.pegastour.sk

Bibione – Spiaggia

Bibione – Spiaggia

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

taliansko

13


apartmány SMERALDA*** 

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

apartmány CALYPSO*** 

VÝBORNÁ POLOHA

Bibione – Spiaggia

do

POLOHA: apartmány sa nachádzajú cca 30 m od pláže a zároveň len cca 100 m od centra. K dispozícií je výťah, apartmány majú TV, mikrovlnnú rúru, kávovar, trezor, balkón, niektoré apartmány s klimatizáciou (za príplatok). Pes možný. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo, jedno parkovacie miesto. Typ B p re 4 osoby: spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s  poschodovou posteľou a  s  kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón. Typ B pre 5 osôb: spálňa s tromi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby resp. poschodovou posteľou a  s  kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC,

klimatizácia (za príplatok), balkón. Rekonštruovaný apartmán s klimatizáciou (za príplatok). Typ C p re 7 osôb: spálňa s manželskou resp. poschodovou posteľou, spálňa s tromi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za príplatok), balkón. Typ D pre 8 osôb: spálňa s dvomi samostatnými lôžkami resp. manželskou posteľou, spálňa s poschodovou posteľou, spálňa s poschodovou posteľou resp. samostatnými lôžkami resp. ďalším samostatným lôžkom, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1 resp. 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za príplatok), balkón.

č. zájazdu: 2110 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 19.05.-26.05. 26.05.-02.06. 23.06.-30.06. 30.06.-07.07. 14.07.-21.07. 28.07.-04.08. 04.08.-11.08. 16.06.-23.06. 01.09.-08.09. 08.09.-15.09. 02.06.-09.06. 09.06.-16.06. 25.08.-01.09. 07.07.-14.07. 21.07.-28.07. 18.08.-25.08. 11.08.-18.08. typ B 4 osoby 419 459 549 659 789 829 859 959 479 339 typ B 5 osôb 429 469 559 669 799 839 869 969 489 349 typ C 7 osôb 529 579 679 839 999 1.049 1.079 1.199 599 419 typ D 8 osôb 539 589 689 849 1.009 1.059 1.089 1.219 609 429 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky:  cestovné poistenie +2,-  €/osoba/deň • doprava (viď  str.  7) • klimatizácia +56,-  €/apartmán/týždeň (typ B5, C7), +63,- €/apartmán/týždeň (typ D8) • rekonštruovaný apartmán s klimatizáciou +70,- €/apartmán/týždeň (typ B5) • detská postieľka +14,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +8,- €/osoba – platba na mieste • uteráky +7,- €/osoba – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa +0,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste. termín pobytu

VÝBORNÁ POLOHA

Bibione – Spiaggia POLOHA: apartmány sa nachádzajú len cca 50 m od pláže a zároveň len cca 50 m od  centra. K  dispozícií je výťah. Apartmány majú TV, mikrovlnnú rúru, kávovar, trezor, klimatizáciu, balkón. Pes možný. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo, jedno parkovacie miesto. Typ A  pre 3 osoby: štúdio - obývacia miestnosť s  rozkladacím gaučom pre  2  osoby a  samostatným lôžkom

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ B p re 4 osoby: spálňa s manželskou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón.

č. zájazdu: 2120 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 19.05.-26.05. 26.05.-02.06. 23.06.-30.06. 30.06.-07.07. 14.07.-21.07. 28.07.-04.08. 04.08.-11.08. 16.06.-23.06. 01.09.-08.09. 08.09.-15.09. 02.06.-09.06. 09.06.-16.06. 25.08.-01.09. 07.07.-14.07. 21.07.-28.07. 18.08.-25.08. 11.08.-18.08. typ A 3 osoby 339 369 439 539 639 669 689 759 389 269 typ B 4 osoby 419 459 549 669 799 839 859 969 479 339 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • klimatizácia • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • detská postieľka +14,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +8,- €/osoba – platba na mieste • uteráky +7,- €/osoba – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa +0,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste. termín pobytu

apartmány DELFINO** 

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

14

do

taliansko

VÝBORNÁ CENA

Bibione – Spiaggia POLOHA: apartmány sa nachádzajú priamo v centre, len cca 250 m od pláže. K dispozícií je výťah, Wi-Fi v spoločných priestoroch (za poplatok). Apartmány majú TV, mikrovlnnú rúru, kávovar, balkón, niektoré apartmány s klimatizáciou. Pes možný. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo, jedno parkovacie miesto (okrem typu A). Typ A pre 2 osoby: štúdio - obývacia miestnosť s rozkladacou manželskou posteľou a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory),

sprcha s WC, klimatizácia, menší balkón. Typ A pre 3 osoby: štúdio - obývacia miestnosť s rozkladacou manželskou posteľou a samostatným lôžkom a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, menší balkón. Typ C pre 6 osôb: spálňa s manželskou posteľou, spálňa s poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, trezor, klimatizácia, menší balkón.

č. zájazdu: 2130 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 19.05.-26.05. 26.05.-02.06. 23.06.-30.06. 30.06.-07.07. 14.07.-21.07. 28.07.-04.08. 04.08.-11.08. 16.06.-23.06. 01.09.-08.09. 08.09.-15.09. 02.06.-09.06. 09.06.-16.06. 25.08.-01.09. 07.07.-14.07. 21.07.-28.07. 18.08.-25.08. 11.08.-18.08. typ A 2 osoby 219 239 279 339 399 429 439 499 249 169 typ A 3 osoby 229 249 289 349 419 439 449 509 259 179 typ C 6 osôb 339 379 449 549 659 689 699 789 389 279 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • klimatizácia (typ A2, C6) • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo • 1 parkovacie miesto/apartmán (okrem typu A) • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • detská postieľka +14,- €/týždeň - platba na mieste • posteľná bielizeň +8,- €/osoba - platba na mieste • uteráky +7,- €/osoba - platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa +0,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste. termín pobytu

www.pegastour.sk


apartmány LAGUNA GRANDE*** 

PRIAMO PRI PLÁŽI POLOHA: apartmány s výťahom sa nachádzajú priamo pri pláži, len cca 150 m od centra. Apartmány majú TV, mikrovlnnú rúru, kávovar, trezor, klimatizáciu, väčšina s balkónom. Pes možný. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo, jedno parkovacie miesto. Typ A pre 3 osoby: štúdio - obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 resp. 3 osoby resp. vysúvacím lôžkom a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ B p re 5 osôb: spálňa s dvomi resp. tromi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacími lôžkami pre 2 resp. 3 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Rekonštruovaný apartmán (za príplatok).

Bibione – Spiaggia

Typ B p re 6 osôb: spálňa s manželskou posteľou a poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón (za príplatok). Typ C p re 6-7 osôb: spálňa s dvomi lôžkami, spálňa s  manželskou posteľou resp. ďalšou poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1 resp. 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón.

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

č. zájazdu: 2140 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 19.05.-26.05. 26.05.-02.06. 23.06.-30.06. 30.06.-07.07. 14.07.-21.07. 28.07.-04.08. 04.08.-11.08. 16.06.-23.06. 01.09.-08.09. 08.09.-15.09. 02.06.-09.06. 09.06.-16.06. 25.08.-01.09. 07.07.-14.07. 21.07.-28.07. 18.08.-25.08. 11.08.-18.08. typ A 3 osoby 349 389 459 559 669 699 719 799 399 289 typ B 5 osôb 389 429 499 619 739 769 799 889 449 299 typ B 6 osôb 399 439 509 639 759 799 819 919 459 319 typ C 6-7 osôb 429 479 559 689 819 869 889 989 499 339 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • klimatizácia • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,-  €/osoba/deň • doprava (viď  str.  7) • rekonštruovaný apartmán +203,-  €/apartmán/týždeň (typ B5) • balkón +56,- €/apartmán/týždeň (typ B6) • detská postieľka +14,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +8,- €/osoba – platba na mieste • uteráky +7,- €/osoba – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa +0,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste. termín pobytu

apartmány PERLA** 

VÝBORNÁ CENA POLOHA: apartmány sa nachádzajú priamo v centre, len cca 200 m od pláže. K dispozícií je výťah. Apartmány majú TV, mikrovlnnú rúru, kávovar, balkón, niektoré apartmány s klimatizáciou. Pes možný. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo. Typ B p re 4 osoby: spálňa s manželskou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón.

Bibione – Spiaggia

Typ B pre 5 osôb: spálňa s manželskou posteľou a samostatným lôžkom, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ D pre 7 osôb: spálňa s manželskou posteľou, spálňa s dvomi lôžkami, spálňa s jedným lôžkom, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón.

č. zájazdu: 2150 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 19.05.-26.05. 26.05.-02.06. 23.06.-30.06. 30.06.-07.07. 14.07.-21.07. 28.07.-04.08. 04.08.-11.08. 16.06.-23.06. 01.09.-08.09. 08.09.-15.09. 02.06.-09.06. 09.06.-16.06. 25.08.-01.09. 07.07.-14.07. 21.07.-28.07. 18.08.-25.08. 11.08.-18.08. typ B 4 osoby 329 359 429 529 629 659 679 759 379 259 typ B 5 osôb 349 389 459 559 669 699 719 799 399 289 typ D 7 osôb 419 459 549 669 799 839 859 969 479 339 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • klimatizácia (typ B4, B5) • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • detská postieľka +14,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +8,- €/osoba – platba na mieste • uteráky +7,- €/osoba – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa +0,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste. termín pobytu

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

apartmány VERDI*** 

OBĽÚBENÉ POLOHA: komplex viliek sa nachádza v kľudnejšej časti letoviska, cca 350 m od pláže. Moderne zariadené apartmány majú TV so satelitom, klimatizáciu, práčku, trezor, mikrovlnnú rúru, záhradu s krbom. Pes možný (za poplatok). V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo, jedno parkovacie miesto.

Typ D p re 8 osôb: spálňa s manželskou posteľou, spálňa s dvomi samostatnými lôžkami, spálňa s poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s  WC, klimatizácia. Možnosť prístelky (za poplatok).

č. zájazdu: 2160 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 02.06.-09.06. 07.07.-14.07. 23.06.-30.06. 09.06.-16.06. 28.07.-04.08. 04.08.-11.08. 14.07.-21.07. 30.06.-07.07. termín pobytu 16.06.-23.06. 18.08.-25.08. 11.08.-18.08. 21.07.-28.07. 25.08.-01.09. 01.09.-08.09. typ D 8 osôb 659 999 1.199 1.539 1.539 1.819 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • klimatizácia • vstup na pláž, slnečník, 1 kreslo a 1 ležadlo • 1 parkovacie miesto/apartmán • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • prístelka +30,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +10,- €/osoba – platba na mieste • pes +25,- €/týždeň – platba na mieste • záverečné upratovanie +50,- €/apartmán – platba na mieste • detská postieľka +30,- €/týždeň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa +0,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: +50,- €/apartmán – platba na mieste. 19.05.-26.05. 26.05.-02.06. 08.09.-15.09.

www.pegastour.sk

do

Bibione – Pineda

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

taliansko

15


apartmány HOLIDAY*** 

Caorle – Porto Santa Margherita

POLOHA: rezidencia s výťahom sa nachádza len cca 250 m od pláže, priamo v centrálnej časti letoviska, neďaleko obchodnej a pešej zóny. K  dispozícií je bazén pre  dospelých a  pre  deti, Wi-Fi (za  poplatok), parkovisko. Priestranné apartmány majú TV, balkón, klimatizáciu (za  poplatok). Pes možný (za poplatok). Typ A pre 4 osoby: štúdio - obývacia miestnosť s dvomi rozkladacími gaučami pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za poplatok), balkón.

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

apartmány GHIRLANDINA*** 

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

OBĽÚBENÉ

Typ B p re 5 osôb: spálňa s  manželskou posteľou a  samostatným lôžkom, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za poplatok), balkón. Možnosť prístelky (za poplatok). Typ C pre 7 osôb: spálňa s manželskou posteľou, spálňa s manželskou posteľou a samo-

statným lôžkom, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za poplatok), balkón. STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať večere resp. polpenziu v blízkej reštaurácií.

č. zájazdu: 2170 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 07.07.-14.07. 19.05.-26.05. 23.06.-30.06. 14.07.-21.07. 04.08.-11.08. 26.05.-02.06. 16.06.-23.06. 18.08.-25.08. 08.09.-15.09. 30.06.-07.07. termín pobytu 21.07.-28.07. 11.08.-18.08. 02.06.-09.06. 01.09.-08.09. 25.08.-01.09. 28.07.-04.08. 09.06.-16.06. typ A 4 osoby 199 289 459 559 689 559 199 typ B 5 osôb 269 359 529 669 799 669 269 typ C 7 osôb 379 449 689 799 969 799 379 Dieťa 0-3 r. bez nároku na lôžko pri plne obsadenom počte lôžok naviac v apartmáne ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba elektriny, vody a plynu • bazén • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,-  €/osoba/deň • doprava (viď  str.  7) • večere +133,- €/osoba/týždeň • polpenzia +161,- €/osoba/týždeň • klimatizácia +45,- €/apartmán/týždeň – platba na mieste • prístelka +20,- €/týždeň – platba na mieste • detská postieľka +20,- €/týždeň – platba na mieste • pes +30 až 50,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +10,- €/osoba/týždeň – platba na mieste • uteráky +5,- €/osoba/týždeň – platba na mieste. Povinné príplatky: záverečné upratovanie +45,- €/apartmán (typ A), +55,- €/apartmán (typ B), +65,- €/apartmán (typ C) – platba na mieste • pobytová taxa +3,50 €/osoba nad 12 rokov/týždeň – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste.

DOBRÁ POLOHA

Caorle – Porto Santa Margherita

POLOHA: menšia pekná rezidencia s výťahom sa nachádza len Typ C p re 6 osôb: spálňa s manželskou posteľou resp. poschocca 250 m od pláže, neďaleko obchodnej a pešej zóny, obklopená dovou posteľou, spálňa s dvomi samostatnými lôžkami resp. záhradou. K dispozícií je bazén pre dospelých a pre deti, Wi-Fi poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s  rozkladacím (za poplatok), tenisové kurty. Apartmány majú TV, balkón, jedno gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským parkovacie miesto, niektoré apartmány s klimatizáciou (za poplatok). kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha Typ A pre 2 osoby: štúdio - obývacia miestnosť s rozkladacím s WC, klimatizácia (za poplatok), balkón. Možnosť prístelky gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským (za poplatok). kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať večere resp. polpenziu v blízkej reštaurácií. s WC, balkón. Typ B p re  5 osôb: spálňa č. zájazdu: 2180  cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 07.07.-14.07. 19.05.-26.05. s manželskou posteľou a sa23.06.-30.06. 14.07.-21.07. 04.08.-11.08. 26.05.-02.06. 16.06.-23.06. mostatným lôžkom, obývacia termín pobytu 02.06.-09.06. 01.09.-08.09. 30.06.-07.07. 21.07.-28.07. 11.08.-18.08. 18.08.-25.08. 08.09.-15.09. 25.08.-01.09. 28.07.-04.08. 09.06.-16.06. miestnosť s rozkladacím gautyp A 2 osoby 169 279 419 519 629 519 169 čom pre 2 osoby a s kompletne typ B 5 osôb 269 359 529 669 799 669 269 379 449 689 799 969 799 379 vybaveným kuchynským kú- typ C 6 osôb 0-3 r. bez nároku na lôžko pri plne obsadenom počte lôžok naviac v apartmáne ZDARMA. tom (chladnička, sporák resp. Dieťa V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba elektriny, vody a plynu • bazén • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky varič, riady, príbory), sprcha hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) +133,- €/osoba/týždeň • polpenzia +161,- €/osoba/týždeň • klimatizácia +45,- €/apartmán/týždeň – platba s WC, klimatizácia (za popla- • večere na mieste • prístelka +20,- €/týždeň – platba na mieste • detská postieľka +20,- €/týždeň – platba na mieste tok), balkón. Možnosť prístel- • posteľná bielizeň +10,- €/osoba/týždeň – platba na mieste • uteráky +5,- €/osoba/týždeň – platba na mieste. Povinné príplatky: záverečné upratovanie +45,- €/apartmán (typ A), +55,- €/apartmán (typ B), +65,- €/apartmán ky (za poplatok). (typ C) – platba na mieste • pobytová taxa +3,50 €/osoba nad 12 rokov/týždeň – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste.

apartmány ACAPULCO*** 

Caorle – Porto Santa Margherita POLOHA: rezidencia s výťahom sa nachádza cca 350 m od pláže, neďaleko obchodnej a pešej zóny. K dispozícií je bazén pre dospelých a pre deti, Wi-Fi (za poplatok), pri rezidencii sa nachádza parkovisko. Priestranné apartmány majú TV, balkón, klimatizáciu (za poplatok). Typ B p re 4 osoby: spálňa s manželskou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za  poplatok), č. zájazdu: 2190  19.05.-26.05. balkón.

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

16

taliansko

do

OBĽÚBENÉ Typ C p re 6 osôb: spálňa s  manželskou posteľou, spálňa s  manželskou posteľou resp. ďalším samostatným lôžkom, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1 resp. 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za poplatok), balkón. STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať večere resp. polpenziu v blízkej reštaurácií. cena/apartmán/týždeň 

8 dní/7 nocí 07.07.-14.07. 26.05.-02.06. 14.07.-21.07. 23.06.-30.06. 04.08.-11.08. 16.06.-23.06. 02.06.-09.06. 21.07.-28.07. 30.06.-07.07. termín pobytu 11.08.-18.08. 01.09.-08.09. 09.06.-16.06. 28.07.-04.08. 25.08.-01.09. 08.09.-15.09. 18.08.-25.08. typ B 4 osoby 269 359 529 669 799 typ C 6 osôb 379 449 689 799 969 Dieťa 0-3 r. bez nároku na lôžko pri plne obsadenom počte lôžok naviac v apartmáne ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba elektriny, vody a plynu • bazén • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • večere +133,- €/osoba/týždeň • polpenzia +161,- €/osoba/týždeň • klimatizácia +45,- €/apartmán/týždeň - platba na mieste • detská postieľka +20,-  €/týždeň - platba na  mieste • posteľná bielizeň +10,-  €/osoba/týždeň – platba na  mieste • uteráky +5,- €/osoba/týždeň - platba na mieste. Povinné príplatky: záverečné upratovanie +55,- €/apartmán (typ B), +65,- €/apartmán (typ C) – platba na mieste • pobytová taxa +3,50 €/osoba nad 12 rokov/týždeň - platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/ apartmán – platba na mieste.

www.pegastour.sk


apartmány ITU*** 

OBĽÚBENÉ POLOHA: rezidencia s výťahom sa nachádza v centrálnej časti letoviska, len cca 250 m od pláže. K dispozícií je Wi-Fi (za poplatok). Apartmány majú TV, balkón, klimatizáciu (za poplatok), jedno parkovacie miesto. Typ B p re 4 osoby: spálňa s manželskou posteľou resp. s  ďalšou poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory) resp. s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, sprcha s WC, klimatizácia (za poplatok), balkón.

Typ C pre 6 osôb: spálňa s manželskou posteľou, menšia miestnosť na spanie s poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za poplatok), balkón. STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať večere resp. polpenziu v  blízkej reštaurácií.

č. zájazdu: 2200 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 07.07.-14.07. 19.05.-26.05. 23.06.-30.06. 14.07.-21.07. 04.08.-11.08. 26.05.-02.06. 16.06.-23.06. 18.08.-25.08. 08.09.-15.09. 30.06.-07.07. termín pobytu 21.07.-28.07. 11.08.-18.08. 02.06.-09.06. 01.09.-08.09. 25.08.-01.09. 28.07.-04.08. 09.06.-16.06. typ B 4 osoby 199 289 459 559 689 559 199 typ C 6 osôb 289 399 599 699 849 699 289 Dieťa 0-3 r. bez nároku na lôžko pri plne obsadenom počte lôžok naviac v apartmáne ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba elektriny, vody a plynu • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,-  €/osoba/deň • doprava (viď  str.  7) •  večere +133,- €/osoba/týždeň • polpenzia +161,- €/osoba/týždeň • klimatizácia +45,- €/apartmán/týždeň – platba na mieste • detská postieľka +20,- €/týždeň – platba na mieste • posteľná bielizeň +10,- €/osoba/týždeň – platba na mieste • uteráky +5,- €/osoba/týždeň – platba na mieste. Povinné príplatky: záverečné upratovanie +55,- €/apartmán (typ B), +65,- €/apartmán (typ C) – platba na mieste • pobytová taxa +3,50 €/osoba nad 12 rokov/týždeň – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste.

POLOHA: apartmánový komplex zložený z dvoch menších budov sa nachádza v pokojnej vilovej časti, cca 150 m od pláže a zároveň cca 300 m od centra. Štandardne zariadené, priestorovo menšie apartmány majú TV, klimatizáciu (za poplatok), Wi-Fi (za poplatok), jedno parkovacie miesto. Apartmány na prízemí disponujú menšou predzáhradkou resp. terasou s posedením, apartmány na poschodí balkónom. Pes možný (za poplatok). č. zájazdu: 2210 

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

apartmány PLEIADI*** 

VÝBORNÁ CENA

Typ C p re 6 osôb: spálňa s manželskou posteľou, menšia spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón resp. terasa. STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať večere resp. polpenziu v blízkej reštaurácií.

cena/apartmán/týždeň 

8 dní/7 nocí

19.05.-26.05. 07.07.-14.07. 26.05.-02.06. 14.07.-21.07. 23.06.-30.06. 04.08.-11.08. 16.06.-23.06. 02.06.-09.06. 21.07.-28.07. 30.06.-07.07. termín pobytu 11.08.-18.08. 01.09.-08.09. 09.06.-16.06. 28.07.-04.08. 25.08.-01.09. 08.09.-15.09. 18.08.-25.08. typ C 6 osôb 269 359 529 669 799 Dieťa 0-3 r. bez nároku na lôžko pri plne obsadenom počte lôžok naviac v apartmáne ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba elektriny, vody a plynu • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • večere +133,- €/osoba/týždeň • polpenzia +161,- €/osoba/týždeň • klimatizácia +45,- €/apartmán/týždeň – platba na mieste • detská postieľka +20,- €/týždeň – platba na mieste • pes +30 až 50,- €/týždeň - platba na mieste • posteľná bielizeň +10,- €/osoba/týždeň – platba na mieste • uteráky +5,- €/osoba/týždeň – platba na mieste. Povinné príplatky: záverečné upratovanie +65,- €/apartmán – platba na mieste • pobytová taxa +3,50 €/osoba nad 12 rokov/týždeň – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste.

POLOHA: rezidencia s výťahom sa nachádza cca 150 m od pláže, neďaleko obchodnej a pešej zóny. K dispozícií je bazén pre dospelých a pre deti, Wi-Fi (za  poplatok). Apartmány majú TV, balkón, klimatizáciu (za poplatok), jedno parkovacie miesto. Pes možný (za poplatok). Typ A pre 4 osoby: štúdio - obývacia miestnosť s dvomi rozkladacími gaučami pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory),

sprcha s WC, klimatizácia (za poplatok), balkón. Typ B p re 5 osôb: spálňa s manželskou posteľou a samostatným lôžkom, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za poplatok), balkón. STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať večere resp. polpenziu v blízkej reštaurácií.

č. zájazdu: 2220 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 07.07.-14.07. 19.05.-26.05. 23.06.-30.06. 14.07.-21.07. 04.08.-11.08. 26.05.-02.06. 16.06.-23.06. 18.08.-25.08. 08.09.-15.09. 30.06.-07.07. termín pobytu 21.07.-28.07. 11.08.-18.08. 02.06.-09.06. 01.09.-08.09. 25.08.-01.09. 28.07.-04.08. 09.06.-16.06. typ A 4 osoby 199 289 459 559 689 559 199 typ B 5 osôb 269 359 529 669 799 669 269 Dieťa 0-3 r. bez nároku na lôžko pri plne obsadenom počte lôžok naviac v apartmáne ZDARMA. V  cene: 7 x ubytovanie v  apartmáne • spotreba elektriny, vody a  plynu • bazén • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • večere +133,- €/osoba/týždeň • polpenzia +161,- €/osoba/týždeň • klimatizácia +45,- €/apartmán/týždeň – platba na mieste • detská postieľka +20,- €/týždeň – platba na mieste • pes +30 až 50,- €/týždeň - platba na mieste • posteľná bielizeň +10,- €/osoba/týždeň – platba na mieste • uteráky +5,- €/osoba/týždeň – platba na mieste. Povinné príplatky: záverečné upratovanie +45,- €/apartmán (typ A), +55,- €/apartmán (typ B) – platba na mieste • pobytová taxa +3,50 €/osoba nad 12 rokov/týždeň – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste.

www.pegastour.sk

do

Caorle – Porto Santa Margherita

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

apartmány CUTTER*** 

NOVINKA

Caorle – Porto Santa Margherita

do

Caorle – Porto Santa Margherita

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

taliansko

17


apartmány PANFILO*** 

Caorle – Centro

OBĽÚBENÉ

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

POLOHA: apartmány majú výbornú polohu, nachádzajú sa v tesnej blízkosti pláže v západnej časti a zároveň neďaleko historického centra a nákupných možností. V rezidencii sa nachádza reštaurácia/pizzéria s veľkou panoramatickou terasou s výhľadom na more, kaviareň, obchodíky. K dispozícii je výťah, parkovisko. Apartmány majú klimatizáciu, TV so satelitom a plážový servis (za poplatok). Pes možný. Typ A pre 4 osoby: štúdio – obývacia miestnosť so štyrmi lôžkami (rozkladacie dvojlôžka) s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Orientácia na morskú stranu (za príplatok). Typ B p re  4-5 osôb: spálňa s  manželskou posteľou resp. s ďalším samostatným lôžkom, obývacia miestnosť s  rozkladacím gaučom pre  2  osoby a  s  kompletne vybaveným ku-

chynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Orientácia na  morskú stranu (za príplatok). Typ C pre 6 osôb: dve spálne s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s  rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia. Apartmány s balkónom a bočným výhľadom na more resp. orientáciou na morskú stranu (za príplatok). Typ D pre  8 osôb: tri dvojlôžkové spálne, obývacia miestnosť s  rozkladacím gaučom pre  2  osoby a  s  kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Apartmány sú orientované na morskú stranu.

č. zájazdu: 2230 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 07.07.-14.07. 28.04.-05.05. 26.05.-02.06. 14.07.-21.07. 04.08.-11.08. 05.05.-12.05. 02.06.-09.06. 23.06.-30.06. 19.05.-26.05. 16.06.-23.06. 30.06.-07.07. 21.07.-28.07. termín pobytu 11.08.-18.08. 12.05.-19.05. 09.06.-16.06. 25.08.-01.09. 28.07.-04.08. 08.09.-15.09. 01.09.-08.09. 18.08.-25.08. typ A 4 osoby 239 299 369 419 499 599 669 699 typ B 4-5 osôb 289 399 449 499 619 739 839 889 typ C 6 osôb 329 399 479 529 689 819 919 959 typ D 8 osôb 429 599 719 799 989 1.139 1.289 1.339 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • klimatizácia • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • orientácia na morskú stranu +42,- €/apartmán/týždeň (typ A), +147,- €/apartmán/týždeň (typ B), +238,- €/apartmán/týždeň (typ C) • bočný výhľad na more +182,- €/apartmán/týždeň (typ C) • plážový servis +38,- €/apartmán/týždeň (v termíne do 16.6. a od 8.9.), +58,- €/apartmán/týždeň (v termíne od 16.6. do 8.9.) – platba na mieste • posteľná bielizeň +6,- €/osoba – platba na mieste • detská postieľka +28,- €/týždeň – platba na mieste. Povinné príplatky: spotreba elektriny, vody, plynu, záverečné upratovanie +40,- €/apartmán – platba na mieste • pobytová taxa +3,50 €/osoba nad 12 rokov/týždeň – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste.

apartmány VESPUCCI*** 

Caorle – Centro

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

NOVINKA

POLOHA: apartmány s výbornou polohou sa nachádzajú len cca statným lôžkom, obývacia miestnosť s  rozkladacím gaučom 30 m od západnej pláže, v blízkosti nákupných možností, reštau- pre  1 osobu a  s  kompletne vybaveným kuchynským kútom rácií a barov. K dispozícií je výťah, apartmány majú TV, balkón, (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klijedno parkovacie miesto, plážový servis (za poplatok), niektoré matizácia, balkón. apartmány s klimatizáciou. č. zájazdu: 2240  cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 07.07.-14.07. Typ A pre 3 osoby: štúdio - obý28.04.-05.05. 26.05.-02.06. 14.07.-21.07. 04.08.-11.08. vacia miestnosť s  rozkladacím termín pobytu 05.05.-12.05. 19.05.-26.05. 02.06.-09.06. 16.06.-23.06. 23.06.-30.06. 30.06.-07.07. 21.07.-28.07. 11.08.-18.08. 12.05.-19.05. 09.06.-16.06. 25.08.-01.09. gaučom pre  3 osoby a  s  kom28.07.-04.08. 08.09.-15.09. 01.09.-08.09. 18.08.-25.08. pletne vybaveným kuchynským typ A 3 osoby 239 299 369 419 499 599 669 699 kútom (chladnička, sporák resp. typ B 4 osoby 289 399 449 499 619 739 839 889 varič, riady, príbory), sprcha V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • klimatizácia (typ B) • 1 parkovacie miesto/apartmán • pracovník agentúry • DPH. príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • klimatizácia +42,- €/apartmán/týždeň s WC, klimatizácia (za príplatok), Možné (typ A) • plážový servis +38,- €/apartmán/týždeň (v termíne do 16.6. a od 8.9.), +58,- €/apartmán/týždeň (v termíne od 16.6. do 8.9.) – platba na mieste • posteľná bielizeň +6,- €/osoba – platba na mieste • detská postieľka balkón. +28,- €/týždeň – platba na mieste. Povinné príplatky: spotreba elektriny, vody, plynu, záverečné upratovanie Typ B p re  4 osoby: spálňa +40,- €/apartmán – platba na mieste • pobytová taxa +3,50 €/osoba nad 12 rokov/týždeň – platba na mieste. s manželskou posteľou a samo- Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste.

apartmány STELLA D´ORO*** 

VÝBORNÁ POLOHA

Caorle – Centro POLOHA: apartmány s výbornou polohou sa nachádzajú len cca 70 m od západnej pláže a zároveň v blízkosti množstva obchodov a reštaurácií, neďaleko historického centra. Apartmány majú TV so satelitom, klimatizáciu, balkón, jedno parkovacie miesto, plážový servis (za poplatok). Typ B pre 4 osoby: spálňa s manželskou posteľou a poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s kompletne vybaveným

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

18

taliansko

do

č. zájazdu: 2250  termín pobytu

kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ C pre 6 osôb: spálňa s  manželskou posteľou, spálňa s  manželskou posteľou a  samostatným lôžkom, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1 osobu a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón.

cena/apartmán/týždeň  28.04.-05.05. 05.05.-12.05. 12.05.-19.05. 08.09.-15.09.

19.05.-26.05.

26.05.-02.06. 02.06.-09.06. 09.06.-16.06. 01.09.-08.09.

16.06.-23.06.

23.06.-30.06. 25.08.-01.09.

30.06.-07.07.

07.07.-14.07. 14.07.-21.07. 21.07.-28.07. 28.07.-04.08. 18.08.-25.08. 729 999

8 dní/7 nocí 04.08.-11.08. 11.08.-18.08.

typ B 4 osoby 259 339 399 469 549 649 769 typ C 6 osôb 349 449 519 559 749 869 1.039 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • klimatizácia • 1 parkovacie miesto/apartmán • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • plážový servis +38,- €/apartmán/týždeň (v termíne do 16.6. a od 8.9.), +58,- €/apartmán/týždeň (v termíne od 16.6. do 8.9.) – platba na mieste • posteľná bielizeň +6,- €/osoba – platba na mieste • detská postieľka +28,- €/týždeň – platba na mieste. Povinné príplatky: spotreba elektriny, vody, plynu, záverečné upratovanie +40,- €/apartmán – platba na mieste • pobytová taxa +3,50 €/osoba nad 12 rokov/týždeň – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste.

www.pegastour.sk


apartmány LA POSTA*** 

OBĽÚBENÉ POLOHA: Lido di Jesolo – zóna Centro Ovest. Apartmány sa nachádzajú cca 400 m od pláže, pri promenáde s obchodmi, reštauráciami a barmi (Piazza Brescia). Apartmány sú vybavené TV, disponujú bazénom pre dospelých a pre deti, parkoviskom. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, dve kreslá, jedno parkovacie miesto. Typ B pre 4 osoby: spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s  rozkladacím gaučom pre  2 osoby a  s  kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s  WC, malá predzáhradka.

Typ C p re 6 osôb: viacúrovňový apartmán, na prvom poschodí: spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s  rozkladacím gaučom pre  1 osobu a  s  kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s  WC, balkón; v podkroví je spálňa s tromi lôžkami, kúpeľňa.

Lido di Jesolo

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

č. zájazdu: 2260 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 19.05.-26.05. 02.06.-09.06. 23.06.-30.06. 07.07.-14.07. 25.08.-01.09. 28.07.-04.08. 11.08.-18.08. termín pobytu 26.05.-02.06. 09.06.-16.06. 30.06.-07.07. 14.07.-21.07. 01.09.-08.09. 04.08.-11.08. 08.09.-15.09. 16.06.-23.06. 18.08.-25.08. 21.07.-28.07. typ B 4 osoby 279 399 659 829 829 899 399 typ C 6 osôb 319 519 759 899 899 1.049 519 V  cene: 7  x ubytovanie v  apartmáne • spotreba vody,elektriny a  plynu •  záverečné upratovanie • bazén • vstup na pláž, slnečník, 2 kreslá/apartmán • 1 parkovacie miesto/apartmán • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • ďalšie parkovacie miesto +50,- €/týždeň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa 0,60 €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: +200,- €/apartmán – platba na mieste.

apartmány ACAPULCO*** 

NOVINKA POLOHA: Lido di Jesolo – zóna Centro Est. Apartmány sa nachádzajú cca 100 m od pláže, pri promenáde s obchodmi, reštauráciami a barmi (Piazza Torino). Apartmány sú vybavené TV, trezorom, klimatizáciou a práčkou, disponujú bazénom pre dospelých a pre deti a parkoviskom. Pes možný (za poplatok). V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, dve kreslá, jedno parkovacie miesto. Typ B p re 5 osôb: spálňa s  manželskou posteľou

a samostatným lôžkom, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón. Typ C pre 6 osôb: spálňa s manželskou posteľou, spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia, balkón.

č. zájazdu: 2270 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 16.06.-23.06. 28.07.-04.08. 19.05.-26.05. 07.07.-14.07. 21.07.-28.07. 01.09.-08.09. 09.06.-16.06. 23.06.-30.06. 04.08.-11.08. termín pobytu 26.05.-02.06. 14.07.-21.07. 18.08.-25.08. 08.09.-15.09. 25.08.-01.09. 30.06.-07.07. 11.08.-18.08. 02.06.-09.06. typ B 5 osôb 589 949 1.089 1.089 1.089 1.329 589 typ C 6 osôb 769 1.159 1.299 1.299 1.299 1.599 769 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody,elektriny a plynu • klimatizácia • posteľná bielizeň • záverečné upratovanie • bazén • vstup na pláž, slnečník, 2 kreslá/apartmán • 1 parkovacie miesto/apartmán • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • detská postieľka +40,- €/týždeň – platba na mieste • pes +35,- €/týždeň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa 0,60 €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: +200,- €/apartmán – platba na mieste.

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

apartmány DECONTI*** 

OBĽÚBENÉ POLOHA: Lido di Jesolo – zona Centro Est. Menšia rodinná vilka so štandardnými apartmánmi sa nachádza cca 200 m od pláže a cca 200 m od centra. Apartmány sú vybavené TV, ventilátorom, trezorom, majú k dispozícii parkovisko. V cene apartmánu je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, dve kreslá, jedno parkovacie miesto. Typ B1 p re 4 osoby: spálňa s dvomi lôžkami a poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón.

Typ B2 p re 4 osoby: spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s  rozkladacím gaučom pre  2  osoby a  s  kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón. Typ C pre 6 osôb: spálňa s tromi lôžkami, spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s gaučom pre 1 osobu a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón. STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať večere v blízkej reštaurácii.

č. zájazdu: 2280 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 07.07.-14.07. 02.06.-09.06. 14.07.-21.07. 09.06.-16.06. 19.05.-26.05. 23.06.-30.06. 11.08.-18.08. 21.07.-28.07. 16.06.-23.06. 26.05.-02.06. 30.06.-07.07. termín pobytu 28.07.-04.08. 25.08.-01.09. 08.09.-15.09. 18.08.-25.08. 04.08.-11.08. 01.09.-08.09. typ B1 4 osoby 249 339 499 599 739 typ B2 4 osoby 249 369 539 639 779 typ C 6 osôb 279 399 659 799 989 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody,elektriny a plynu • vstup na pláž, slnečník, 2 kreslá/apartmán • záverečné upratovanie • 1 parkovacie miesto/apartmán • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • večere +133,- €/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 0,60 €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: +200,- €/apartmán – platba na mieste.

www.pegastour.sk

Lido di Jesolo

Lido di Jesolo

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

taliansko

19


apartmány VIANELLO***  BUDOVA A

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

20

do

taliansko

Lido di Jesolo

SLUŽBY NAVIAC V CENE

OBĽÚBENÉ

WI-FI V APARTMÁNOCH

POLOHA: Lido di Jesolo – zóna Centro Est, cca 280 m od piesočnatej pláže a cca 200 m od centra. Areál tvorí hotelová a apartmánová časť (pozostávajúca z dvoch budov) monitorovaná kamerovým systémom, dva bazény so sladkou vodou (detský a pre dospelých), slnečná terasa so slnečníkmi a ležadlami, ktoré využívajú hostia z hotela i apartmánov. Majitelia každoročne postupne rekonštruujú a obnovujú vybavenie apartmánov. V apartmánoch je k dispozícii aj Wi-Fi (za poplatok). Budova A je dvojposchodová (typy apartmánov AA, AB, AC), umiestnená priamo pri bazénoch a vynovená apartmánová budova B je trojposchodová s podkrovím, postavená cca 50 m oproti od hotelovej budovy (typy apartmánov BA, BB, BC), a od bazéna ju delí len miestna komunikácia. Každý apartmán má kompletne vybavenú kuchyňu, mikrovlnnú rúru, trezor, TV so satelitom (vačšinou aj slovenský televízny program), je vybavený posteľnou bielizňou a uterákmi. V apartmánoch je klimatizácia (za poplatok). V areáli sú detské hojdačky a malé ihrisko. Pre všetky apartmány je k dispozícii v rámci areálu parkovisko s uzamykaním na noc (aj zakryté). V cene apartmánu je aj vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo a záverečné upratovanie (viď text pod cenníkom, záverečné upratovanie v cene podľa sezóny). Výhodou je možnosť stravovania, a to polpenzie resp. večerí priamo v hotelovej reštaurácii. Pri striedaní turnusov je k dispozícii priestor na odloženie batožiny, WC a sprcha. Do vodného parku – Aqualandie – je priame spojenie miestnou linkou, zastávka cca 50 m od hotela. Pes možný (za príplatok). STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať večere resp. polpenziu v hoteli Vianello. Raňajky – servírované rozšírené resp. bufet, večere štvorchodové menu – výber z viacerých jedál. Strava je bohatá a chutná. Večere resp. polpenzia pre 1. dieťa 0-7 rokov ZDARMA.

www.pegastour.sk


BUDOVA B

Typ AA pre 2-3 osoby: trojlôžková spálňa (manželská posteľ a samostatná posteľ), kompletne vybavená kuchyňa (veľká chladnička s mrazákom, plynový sporák, mikrovlnná rúra, riady, príbory), klimatizácia (za poplatok), TV so satelitom, trezor, sprcha s WC, balkón. Možnosť jednej prístelky formou poschodovej postele. Typ AB p re 4 osoby: štvorlôžková spálňa (manželská a poschodová posteľ), kompletne vybavená menšia kuchyňa (veľká chladnička s mrazákom, plynový sporák, mikrovlnná rúra, riady, príbory), klimatizácia (za poplatok), TV so satelitom, trezor, sprcha s WC, balkón. Typ AC p re 6 osôb: priestrannejšie apartmány – dve trojlôžkové spálne (manželská a samostatná posteľ), kompletne vybavená kuchyňa (veľká chladnička s mrazákom, plynový sporák, mikrovlnná rúra, riady, príbory), klimatizácia (za poplatok), TV so satelitom, trezor, sprcha s WC, dva balkóny. Možnosť až dvoch prísteliek formou poschodových postelí. Typ BA pre 3 osoby: priestrannejšie apartmány – trojlôžková

spálňa s manželskou a samostatnou posteľou, kompletne vybavená kuchyňa (chladnička, plynový sporák, mikrovlnná rúra, riady, príbory), klimatizácia (za poplatok), TV so satelitom, trezor, sprcha s WC, balkón. Typ BB pre 4 osoby: priestrannejšie apartmány – štvorlôžková spálňa s manželskou posteľou a dvomi samostatnými lôžkami resp. trojlôžková spálňa a jedno lôžko v kuchynskej časti, kompletne vybavená kuchyňa (chladnička, plynový sporák, mikrovlnná rúra, riady, príbory), klimatizácia (za poplatok), TV so satelitom, trezor, sprcha s WC, balkón. Možnosť prístelky. Typ BC pre 5 osôb: priestrannejšie apartmány na najvyššom poschodí - dve samostatné spálne (jedna s manželskou posteľou a samostatným lôžkom a jedna s dvomi lôžkami), kompletne vybavená kuchyňa (chladnička, plynový sporák, mikrovlnná rúra, riady, príbory), klimatizácia (za poplatok), TV so satelitom, trezor, sprcha s WC, dva malé balkóny. Možnosť prístelky.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

cena/apartmán  8 dní/7 nocí  nástup denne 14.07.-21.07. 28.04.-05.05. 19.05.-26.05. 21.07.-28.07. 05.05.-12.05. 30.06.-07.07. 07.07.-14.07. 02.06.-09.06. 09.06.-16.06. 16.06.-23.06. 23.06.-30.06. 25.08.-01.09. 01.09.-08.09. 08.09.-15.09. 12.05.-19.05. termín pobytu 26.05.-02.06. 15.09.-22.09. 18.08.-25.08. 11.08.-18.08. 28.07.-04.08. 04.08.-11.08. 22.09.-29.09. typ AA, BA 3 osoby 99 119 159 199 259 299 399 499 599 699 399 199 129 typ AB, BB 4 osoby 119 139 199 259 299 359 499 599 699 799 459 299 159 typ BC 5 osôb 139 179 259 299 359 399 559 699 799 899 499 359 179 typ AC 6 osôb 169 229 329 379 399 459 599 799 899 999 559 399 199 Dieťa 0-3 roky bez nároku na lôžko resp. detská postieľka (obmedzený počet) ZDARMA. Jedno dieťa 0-12 rokov na prístelke v apartmáne ZDARMA (typ AA a AC). V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • bazény so slnečnou terasou a ležadlami • vstup na pláž, slnečník, 1 ležadlo a 1 kreslo/apartmán • záverečné upratovanie (v termíne do 07.07. a od 01.09.) • posteľná bielizeň a uteráky • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • prístelka (možná v typoch AA, AC, BB, BC) +99,- €/týždeň • polpenzia (raňajky servírované rozšírené resp. bufet, večera 4-chodové menu – výber z viacerých jedál): dospelá osoba a dieťa 7-14 r. +161,- €/týždeň; 1. dieťa 0-7 r. ZDARMA; 2. dieťa 0-7 r. +84,- €/týždeň • večera (4-chodové menu- výber z viacerých jedál): dospelá osoba a dieťa 7-14 r. +112,- €/týždeň; 1.dieťa 0-7 r. ZDARMA; 2. dieťa 0-7 r. +56,- €/týždeň • klimatizácia +5,- €/apartmán/deň – platba na mieste • Wi-Fi +2,50 €/týždeň – platba na mieste • pes +5,- €/deň. Povinné príplatky: záverečné upratovanie (v termíne 07.07. – 01.09.) +50,- €/apartmán (typ AA, BA, AB, BB), +65,- €/apartmán (typ BC, AC) • pobytová taxa 0,60 €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: 50,- €/apartmán – platba na mieste • 10,- € za ovládač na TV a kľúče od trezoru – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/apartmán platí pre termíny ukončenia pobytu do 07.07.a od termínu 01.09. č. zájazdu: 2290 

www.pegastour.sk

taliansko

21


hotel VIANELLO*** 

Lido di Jesolo

OBĽÚBENÉ

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

POLOHA: Lido di Jesolo – zóna Centro Est. Hotel sa nachádza cca 280 m od pláže a cca 200 m od centra s obchodmi, barmi, reštauráciami (Piazza Torino). Komplex areálu tvorí hotelová časť spolu s apartmánovou časťou. V blízkosti sa nachádzajú tenisové kurty a minigolf. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, výťah, vstupná hala s barom, Wi-Fi na recepcii, odkladacia miestnosť pre  batožinu, kaviareň na terase, parkovisko, bazén so slnečnou terasou, ležadlami a slnečníkmi, bazén pre deti, malé detské ihrisko.

IZBY: útulné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek (môže byť aj poschodová posteľ), telefón, TV so satelitom, trezor, sprcha s WC, klimatizácia (za pop­latok), balkón. V cene izby je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia, raňajky –  servírované rozšírené resp. bufet, večere štvorchodové menu – výber z viacerých jedál. Strava je bohatá a chutná. NAŠA MIENKA: jeden z najobľúbenejších hotelov, dobré služby za výhodné ceny.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 30.06.-07.07. 26.05.-02.06. 28.07.-04.08. 18.08.-25.08. 01.09.-08.09. 07.07.-14.07. 02.06.-09.06. 04.08.-11.08. 23.06.-30.06. termín pobytu 19.05.-26.05. 25.08.-01.09. 08.09.-15.09. 14.07.-21.07. 09.06.-16.06. 11.08.-18.08. 21.07.-28.07. 16.06.-23.06. osoba – základné lôžko 289 339 339 389 479 419 349 dospelá osoba – prístelka 249 289 289 329 399 359 299 jedno dieťa 0-7 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA dieťa 7-12 r. – prístelka 149 169 169 199 239 219 179 2. dieťa 0-7 r. – prístelka 149 169 169 199 239 219 179 V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • bazén • vstup na pláž, slnečník, 1 ležadlo a 1 kreslo • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +91,- €/týždeň • obedy +140,- €/osoba/týždeň • klimatizácia +5,- €/izba/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,- €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba platí pre termíny ukončenia pobytu do 23.06. a od termínu 18.08. č. zájazdu: 2300 

hotel TOKIO*** Lido di Jesolo

VÝBORNÁ POLOHA POLOHA: Lido di Jesolo – zóna Centro Est. Hotel sa nachádza cca 70 m od pláže, priamo pri promenáde s obchodmi, reštauráciami a barmi (Piazza Milano). V blízkosti hotela sa nachádza detský zábavný park, neďaleko sú tenisové kurty a minigolf. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, vstupná hala s  barom, Wi-Fi na  recepcii, výťah, parkovisko. Od  ho-

tela Vianello je hotel Tokio vzdialený cca 200  m a  klienti hotela Tokio môžu využívať bazén v hoteli Vianello. IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek (môže byť aj poschodová posteľ), sprcha s WC, telefón, TV so satelitom, trezor, menší balkón. V cene izby je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo.

STRAVA: raňajky resp. polpenzia, raňajky – servírované rozšírené. Možnosť doobjednať večere s nápojmi (1/4 l vína, 1/2 l vody). NAŠA MIENKA: rodinný hotel má rovnakého majiteľa ako hotel Vianello, vynikajúcu polohu, nachádza sa priamo v centre spoločenského diania, v blízkosti obchodov, barov a reštaurácií.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 30.06.-07.07. 07.07.-14.07. 04.08.-11.08. 18.08.-25.08. 25.08.-01.09. 14.07.-21.07. termín pobytu 11.08.-18.08. 21.07.-28.07. 28.07.-04.08. osoba – základné lôžko 269 279 339 429 339 289 dospelá osoba – prístelka 229 239 289 359 289 249 1. dieťa 0-7 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 0-7 r. – prístelka 139 149 179 209 179 159 dieťa 7-11 r. – prístelka 189 199 239 299 239 209 V cene: 7 x ubytovanie • 7 x raňajky • klimatizácia • vstup na pláž, slnečník, 1 ležadlo a 1 kreslo • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +91,- €/týždeň • večere s nápojmi (1/4 l vína, 1/2 l vody) +119,- €/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,- €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste. č. zájazdu: 2310 

19.05.-26.05. 26.05.-02.06. 01.09.-08.09. 08.09.-15.09.

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

hotel TOLEDO*** 

02.06.-09.06. 09.06.-16.06. 16.06.-23.06. 23.06.-30.06.

VÝBORNÉ SLUŽBY

Lido di Jesolo POLOHA: Lido di Jesolo – Centro Ovest. Kvalitný hotel s výbornou polohou sa nachádza len cca 80 m od  pláže a  zároveň v  blízkosti obchodov, barov a reštaurácií (Piazza Brescia). VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, výťah, detský kútik, súkromná pláž, parkovisko, podzemné

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

22

taliansko

do

garáže (za poplatok), Wi-Fi, požičovňa bicyklov. Pes možný (za poplatok). IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, TV so satelitom, trezor, telefón, Wi-Fi, fén, balkón. V cene izby je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia; raňajky – formou bufetu, večere – výber z menu, zeleninový bufet. NAŠA MIENKA: hotel s výbornou polohou a dobrými službami vhodný pre všetky vekové kategórie.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 02.06.-09.06. 04.08.-11.08. 30.06.-07.07. 19.05.-26.05. 21.07.-28.07. 09.06.-16.06. 11.08.-18.08. 25.08.-01.09. 01.09.-08.09. 07.07.-14.07. 26.05.-02.06. termín pobytu 28.07.-04.08. 16.06.-23.06. 18.08.-25.08. 14.07.-21.07. 08.09.-15.09. 23.06.-30.06. osoba – základné lôžko 459 489 529 529 599 539 489 dospelá osoba – prístelka 419 439 479 479 549 489 439 dieťa 3-5 r. – prístelka 229 249 259 259 299 269 249 dieťa 5-10 r. – prístelka 319 339 369 369 429 379 339 Dieťa 0-3 r. bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • vstup na pláž, slnečník, 1 ležadlo a 1 kreslo • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +112,- €/týždeň • obedy +84,- €/osoba/týždeň • detská postieľka a strava +91,- €/týždeň • pes +5,- €/deň – platba na mieste • podzemné garáže +6,- €/auto/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,- €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba. č. zájazdu: 2320 

www.pegastour.sk


OBĽÚBENÉ

hotel SORRENTO*** 

Lido di Jesolo

hotel PICCADILLY*** 

Lido di Jesolo

VÝBORNÁ POLOHA

POLOHA: Lido di Jesolo – zóna Centro Ovest. Čiastočne zrekonštruovaný hotel s výbornou polohou sa nachádza cca 30 m od pláže, priamo v centre s obchodmi, reštauráciami a barmi. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia s pizzeriou, výťah, bar, Wi-Fi, parkovisko. Pes možný (za poplatok). IZBY: dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, TV so satelitom, trezor, telefón, Wi-Fi, klimatizácia (za poplatok), balkón. V cene izby je zahrnutý vstup na pláž, slnečník,

jedno ležadlo a jedno kreslo. STRAVA: polpenzia; raňajky – formou bufetu, večere – výber z menu, šalátový bufet. NAŠA MIENKA: hotel s výbornou polohou a rodinnou atmosférou odporúčame pre všetky vekové kategórie.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 04.08.-11.08. 26.05.-02.06. 16.06.-23.06. 30.06.-07.07. 21.07.-28.07. 19.05.-26.05. 11.08.-18.08. 25.08.-01.09. 02.06.-09.06. 23.06.-30.06. 07.07.-14.07. termín pobytu 28.07.-04.08. 08.09.-15.09. 18.08.-25.08. 09.06.-16.06. 01.09.-08.09. 14.07.-21.07. osoba – základné lôžko 269 329 399 499 499 559 499 dospelá osoba – prístelka 219 269 329 399 399 449 399 1. dieťa 3-13 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 3-13 r. – prístelka 129 169 199 259 259 279 259 Dieťa 0-3 r. bez nároku na služby ZDARMA. V  cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • vstup na  pláž, slnečník, 1 ležadlo a  1 kreslo • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +98,- €/týždeň • klimatizácia + 40,- €/izba/týždeň – platba na mieste • detská postieľka a strava +8,- €/deň – platba na mieste • pes +5,- €/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,- €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba. č. zájazdu: 2330 

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

VÝBORNÁ POLOHA POLOHA: Lido di Jesolo – zóna Centro Ovest. Veľmi pekne zrekonštruovaný hotel sa nachádza cca 50 m od pláže, priamo na pešej zóne, uprostred obchodov, barov a reštaurácií (Piazza Mazzini). VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, Wi-Fi, výťah, bar, panoramatická terasa, bazén, bazén pre deti, fitnes, sauna a whirlpool (za poplatok), požičovňa bicyklov, parkovisko. IZBY: elegantne vybavené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, TV so satelitom, telefón, fén,

trezor, chladnička (za príplatok), balkón. Možnosť izieb Superior (za príplatok). V cene izby je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia; raňajky – formou bufetu, večere – výber jedál z viacchodového menu a šalátový bufet. Veľmi chutná a bohatá strava talianskej aj medzinárodnej kuchyne. NAŠA MIENKA: veľmi obľúbený hotel odporúčame každému, kto hľadá výbornú polohu, široký rozsah kvalitných služieb a priaznivé ceny.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 02.06.-09.06. 04.08.-11.08. 30.06.-07.07. 21.07.-28.07. 26.05.-02.06. 09.06.-16.06. 11.08.-18.08. 25.08.-01.09. 01.09.-08.09. 07.07.-14.07. termín pobytu 19.05.-26.05. 28.07.-04.08. 08.09.-15.09. 16.06.-23.06. 18.08.-25.08. 14.07.-21.07. 23.06.-30.06. osoba – základné lôžko 429 449 499 569 569 629 579 499 dospelá osoba – prístelka 379 399 449 519 519 569 529 449 dieťa 2-5 r. – prístelka 199 229 249 289 289 319 299 249 dieťa 5-13 r. – prístelka 299 319 349 399 399 439 409 349 Dieťa 0-2 r. povinne +15,- €/deň – platba na mieste (detská postieľka + strava). V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • bazén • fitnes • vstup na pláž, slnečník, 1 ležadlo a 1 kreslo • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba bez balkóna +49,- €/týždeň • izba Superior +28,- €/osoba/týždeň • obedy +98,- €/osoba/týždeň • chladnička +21,- €/izba/týždeň • sauna a whirlpool +5,- €/45 minút – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,- €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste. č. zájazdu: 2340 

do

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

hotel ROBY*** 

OBĽÚBENÉ POLOHA: Lido di Jesolo – zóna Faro. Hotel sa nachádza cca 150 m od pláže, v blízkosti nákupných možností, barov a reštaurácií (Piazza Marina). Vodný park Aqualandia sa nachádza neďaleko hotela. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, bar, výťah, terasa, Wi-Fi, parkovisko. Pes možný. IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s  WC, telefón, TV so  satelitom, fén, Wi-Fi, trezor, balkón. V cene izby je zahrnutý vstup

Lido di Jesolo

na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia; raňajky – formou bufetu, večere – výber z menu, šalátový bufet. NAŠA MIENKA: hotel odporúčame stredne náročným klientom.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 30.06.-07.07. 19.05.-26.05. 16.06.-23.06. 07.07.-14.07. 28.07.-04.08. 04.08.-11.08. 01.09.-08.09. 26.05.-02.06. 23.06.-30.06. termín pobytu 14.07.-21.07. 18.08.-25.08. 11.08.-18.08. 08.09.-15.09. 02.06.-09.06. 25.08.-01.09. 21.07.-28.07. 09.06.-16.06. osoba – základné lôžko 389 389 449 449 559 339 dospelá osoba – prístelka 299 299 359 359 449 269 dieťa 2-14 r. – prístelka 199 199 229 229 279 169 Dieťa 0-2 r. povinne + 98,- €/týždeň (detská postieľka + strava). V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • vstup na pláž, slnečník, 1 ležadlo a 1 kreslo • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +98,- €/týždeň • obedy +98,- €/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,- €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba. č. zájazdu: 2350 

www.pegastour.sk

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

taliansko

23


hotel BOLIVAR*** 

Lido di Jesolo

OBĽÚBENÉ POLOHA: Lido di Jesolo – zóna Faro. Hotel je situovaný cca 120 m od pláže, v tesnej blízkosti obchodov, barov a reštaurácií (Piazza Marina). VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia,

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

Wi-Fi na recepcii, výťah, terasa, bazén, parkovisko. Pes možný. IZBY: dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, telefón, TV, trezor, fén, klimatizácia (za  príplatok), balkón. V cene izby je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo. STRAVA: polpenzia; raňajky – formou bufetu, večere – výber z menu, šalátový bufet. NAŠA MIENKA: hotel s  dobrými službami sa  nachádza veľmi blízko vodného parku Aqualandia.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 04.08.-11.08. 30.06.-07.07. 19.05.-26.05. 16.06.-23.06. 21.07.-28.07. 02.06.-09.06. 11.08.-18.08. 25.08.-01.09. 07.07.-14.07. 26.05.-02.06. 23.06.-30.06. termín pobytu 28.07.-04.08. 09.06.-16.06. 18.08.-25.08. 14.07.-21.07. 08.09.-15.09. 01.09.-08.09. osoba – základné lôžko 299 429 469 539 539 599 539 dospelá osoba – prístelka 259 359 399 459 459 519 459 dieťa 2-12 r. – prístelka 149 199 239 269 269 299 269 Dieťa 0-2 r. bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • bazén • vstup na pláž, slnečník, 1 ležadlo a 1 kreslo • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +70,- €/ týždeň • klimatizácia +70,- €/izba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,- €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste. č. zájazdu: 2360 

hotel EDERA** 

Lido di Jesolo

OBĽÚBENÉ

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

POLOHA: Lido di Jesolo – zóna Faro. Hotel je situovaný v centrálnej časti, cca 200 m od pláže, neďaleko obchodov, reštaurácií a  barov. Vodný park Aqualandia sa nachádza neďaleko hotela (Piazza Marina). VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, bar s terasou, Wi-Fi na recepcii, výťah, parko-

visko. Pes možný. IZBY: dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, telefón, TV so satelitom, trezor, klimatizácia (za príplatok), balkón (za príplatok). V cene izby je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia; raňajky – formou bufetu, večere servírované – výber z menu, šalátový bufet. NAŠA MIENKA: jednoduchší hotel je cenovo dostupný a je vhodný pre menej náročnú klientelu.

č. zájazdu: 2370 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 23.06.-30.06. 19.05.-26.05. 21.07.-28.07. 30.06.-07.07. 09.06.-16.06. 04.08.-11.08. 26.05.-02.06. 28.07.-04.08. 08.09.-15.09. termín pobytu 07.07.-14.07. 16.06.-23.06. 11.08.-18.08. 02.06.-09.06. 18.08.-25.08. 14.07.-21.07. 01.09.-08.09. 25.08.-01.09. osoba – základné lôžko 279 299 399 399 519 249 dospelá osoba – prístelka 229 249 339 339 419 199 dieťa 3-14 r. – prístelka 139 159 199 199 259 119 Dieťa 0-3 r. bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • vstup na pláž, slnečník, 1 ležadlo a 1 kreslo • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • obedy +49,- €/osoba/týždeň • jednolôžková izba +119,- €/týždeň • balkón +28,- €/osoba/týždeň • klimatizácia +49,- €/izba/týždeň • detská postieľka a strava +5,- €/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa 0,60 €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste.

hotel ARENA*** 

VÝBORNÁ POLOHA

Lido di Jesolo POLOHA: Lido di Jesolo – zóna Faro. Hotel je situovaný cca 70 m od pláže, v tesnej blízkosti obchodov, barov a reštaurácií (Piazza Marina). VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, bar, Wi-Fi na recepcii, výťah, parkovisko. Pes možný.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

č. zájazdu: 2380  termín pobytu

26.05.-02.06. 01.09.-08.09.

02.06.-09.06. 09.06.-16.06. 16.06.-23.06. 23.06.-30.06. 369 289 179

cena/osoba/týždeň  30.06.-07.07. 07.07.-14.07. 14.07.-21.07. 21.07.-28.07. 429 339 219

IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, telefón, TV so satelitom, trezor. Väčšina izieb s  balkónom. V  cene izby je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia; raňajky – formou bufetu, večere – výber z menu, šalátový bufet. NAŠA MIENKA: obľúbený hotel s  dobrými službami za výhodné ceny. 8 dní/7 nocí

28.07.-04.08. 18.08.-25.08.

04.08.-11.08. 11.08.-18.08.

25.08.-01.09.

osoba – základné lôžko 319 429 559 369 dospelá osoba – prístelka 249 339 449 289 dieťa 2-12 r. – prístelka 159 219 279 179 Dieťa 0-2 r. bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • vstup na pláž, slnečník, 1 ležadlo a 1 kreslo • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • obedy +63,- €/osoba/týždeň • jednolôžková izba +84,- €/týždeň • detská postieľka a strava +84,- €/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,- €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

24

taliansko

www.pegastour.sk


hotel EDDY*** 

OBĽÚBENÉ POLOHA: Lido di Jesolo – zóna Faro. Hotel sa nachádza cca 300 m od pláže a zároveň len pár metrov od vodného parku Aqualandia. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, bar s terasou, výťah, bazén, záhrada, klimatizácia, Wi-Fi, súkromná pláž, parkovisko. IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek (môže byť aj poschodová posteľ), sprcha s WC, fén, TV so satelitom, telefón, Wi-Fi, trezor. Väčšina izieb s balkónom. V cene izby je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo. STRAVA: polpenzia; raňajky – formou bufetu, večere – výber z menu, šalátový bufet. NAŠA MIENKA: príjemný hotel s dobrými službami.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 30.06.-07.07. 04.08.-11.08. 18.08.-25.08. 07.07.-14.07. 28.07.-04.08. termín pobytu 11.08.-18.08. 25.08.-01.09. 14.07.-21.07. 21.07.-28.07. osoba – základné lôžko 489 499 579 489 dospelá osoba – prístelka 419 439 489 419 dieťa 2-13 r. – prístelka 249 259 289 249 Dieťa 0-2 r. bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • bazén • klimatizácia • vstup na pláž, slnečník, 1 ležadlo a 1 kreslo • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +112,- €/týždeň. Povinný príplatok: pobytová taxa 1,- €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba. č. zájazdu: 2390 

izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s  WC, telefón, TV, trezor, balkón. V cene izby je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia; raňajky – formou bufetu, večere – výber menu, šalátový bufet. NAŠA MIENKA: hotel s  dobrými službami vhodný pre  všetky vekové kategórie.

do

hotel REX** 

Lido di Jesolo

hotel PRESIDENT*** 

Lido di Jesolo

DOBRÉ SLUŽBY POLOHA: Lido di Jesolo – zóna Faro. Hotel sa nachádza v tichšej uličke, pár metrov od pešej zóny a rušného centra (Piazza Nember), len cca 40 m od krásnej pieskovej pláže. Vodný park Aqualandia je dostupný aj pešo. V YBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, bar s terasou, TV miestnosť, Wi-Fi na recepcii, výťah, parkovisko. Pes možný (za poplatok). IZBY: klimatizované dvojlôžkové

Lido di Jesolo

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

č. zájazdu: 2400 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 16.06.-23.06. 19.05.-26.05. 21.07.-28.07. 23.06.-30.06. 04.08.-11.08. 26.05.-02.06. 14.07.-21.07. 01.09.-08.09. 08.09.-15.09. 28.07.-04.08. termín pobytu 30.06.-07.07. 11.08.-18.08. 02.06.-09.06. 25.08.-01.09. 18.08.-25.08. 07.07.-14.07. 09.06.-16.06. osoba – základné lôžko 329 399 399 439 539 329 299 dospelá osoba – prístelka 259 339 339 349 429 259 249 dieťa 3-14 r. – prístelka 149 199 199 219 249 149 139 Dieťa 0-3 r. bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • vstup na pláž, slnečník, 1 ležadlo a 1 kreslo • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +70,- €/týždeň • obedy +84,- €/osoba/týždeň • detská postieľka a strava +56,-€/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 0,60 €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste.

OBĽÚBENÉ POLOHA: Lido di Jesolo – zóna Faro. Hotel sa nachádza v menej rušnej zóne (Piazza Nember), neďaleko majáka, iba cca 100 m od pláže. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, bar, bazén pre deti a dospelých, Wi-Fi na recepcii, výťah, parkovisko. Pes možný. IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek (môže byť aj poschodová posteľ), sprcha s WC, TV so satelitom, telefón, fén, trezor, balkón. V cene izby je zahrnutý vstup na pláž, slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia; raňajky – formou bufetu, večere – servírované, šalátový bufet. NAŠA MIENKA: hotel poskytuje kvalitné služby za priaznivé ceny. č. zájazdu: 2410 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 07.07.-14.07. 19.05.-26.05. 16.06.-23.06. 25.08.-01.09. 04.08.-11.08. 14.07.-21.07. 26.05.-02.06. 08.09.-15.09. 18.08.-25.08. 23.06.-30.06. termín pobytu 01.09.-08.09. 11.08.-18.08. 21.07.-28.07. 02.06.-09.06. 30.06.-07.07. 28.07.-04.08. 09.06.-16.06. osoba – základné lôžko 339 389 469 569 469 389 339 dospelá osoba – prístelka 269 299 369 449 369 299 269 dieťa 2-14 r. – prístelka 169 199 229 279 229 199 169 Dieťa 0-2 r. bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • bazén • vstup na pláž, slnečník, 1 ležadlo a 1 kreslo • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +84,- €/týždeň • obedy +70,- €/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,- €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste.

www.pegastour.sk

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

taliansko

25


hotel BLUMEN*** 

NÁPOJ V CENE

Rimini – Viserba POLOHA: obľúbený hotel sa nachádza priamo pri pláži v časti Viserba. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, terasa, bar, výťah, Wi-Fi, TV miestnosť, klimatizácia, parkovisko (obmedzený počet miest). IZBY: dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek (môže byť aj poschodová posteľ), sprcha s WC, TV so satelitom, telefón, fén, klimatizácia (za poplatok), Wi-Fi, balkón

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

26

taliansko

PRIAMO PRI PLÁŽI

s výhľadom na more (za poplatok). STRAVA: polpenzia resp. plná penzia; raňajky formou bufetu, večere – výber z  menu, zeleninový bufet. K večeri je v cene aj nápoj (1/2 l vody). NAŠA MIENKA: pekný hotel s výbornou polohou poskytuje primerané služby za priaznivé ceny.

do č. zájazdu: 2420 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 30.06.-07.07. 26.05.-02.06. 04.08.-11.08. 25.08.-01.09. 07.07.-14.07. 02.06.-09.06. 08.09.-15.09. 28.07.-04.08. 11.08.-18.08. 23.06.-30.06. termín pobytu 01.09.-08.09. 14.07.-21.07. 09.06.-16.06. 18.08.-25.08. 21.07.-28.07. 16.06.-23.06. osoba – základné lôžko 289 289 349 349 419 289 189 dospelá osoba – prístelka 259 259 299 299 369 259 169 dieťa 3-7 r. – prístelka 169 169 199 199 249 169 119 dieťa 7-11 r. – prístelka 199 199 239 239 289 199 129 Dieťa 0-3 r. povinne +91,- €/týždeň (detská postieľka + strava). V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • nápoj k večeri (1/2 l vody) • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky:  cestovné poistenie +2,-  €/osoba/deň • doprava (viď  str.  7) • jednolôžková izba +112,-  €/týždeň • obedy +49,- €/osoba/týždeň • klimatizácia +5,- €/izba/deň – platba na mieste • balkón s výhľadom na more +10,- €/izba/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,50 €/osoba nad 14 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

www.pegastour.sk


hotel TERME di SACRAMORA*** 

VÝBORNÁ POLOHA POLOHA: hotel je situovaný v severnej časti letoviska Rimini – vo Viserbe, priamo pri pláži, neďaleko centra mestskej časti Viserba. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, bar, terasa, klimatizovaná hala, TV miestnosť, výťah, Wi-Fi. IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, TV, telefón, trezor, fén, Wi-Fi, väčšina izieb s balkónom a výhľadom na more. STRAVA: polpenzia; raňajky formou bufetu, večere – výber z menu, zeleninový bufet. NAŠA MIENKA: jeden z cenovo najvýhodnejších a najobľúbenejších hotelov na pobreží, situovaný priamo pri pláži.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

č. zájazdu: 2430 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 02.06.-09.06. 30.06.-07.07. 25.08.-01.09. 09.06.-16.06. 07.07.-14.07. 28.07.-04.08. 04.08.-11.08. 01.09.-08.09. termín pobytu 16.06.-23.06. 14.07.-21.07. 18.08.-25.08. 11.08.-18.08. 08.09.-15.09. 23.06.-30.06. 21.07.-28.07. osoba – základné lôžko 219 249 249 329 219 dospelá osoba – prístelka 189 229 229 299 189 dieťa 5-12 r. – prístelka 99 129 129 169 99 Dieťa 0-5 r. bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +91,- €/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,50 €/osoba nad 14 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba platí pre termíny ukončenia pobytu do 30.06.a od termínu 01.09.

do

hotel BEL MARE*** 

DOBRÁ POLOHA POLOHA: hotel sa nachádza v časti Marina Centro, len cca 100 m od pláže. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, klimatizácia, bar, TV miestnosť, požičovňa bicyklov, internet, parkovisko (obmedzený počet miest, za poplatok). Pes možný. IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky, sprcha s WC, fén, TV so satelitom, telefón, trezor (za poplatok), WiFi, niektoré izby s balkónom. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia; raňajky

Rimini – Marina Centro

formou bufetu, večere – výber z menu, zeleninový bufet. NAŠA MIENKA: pekný hotel s dobrými službami a dobrou polohou.

č. zájazdu: 2440 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 09.06.-16.06. 30.06.-07.07. 25.08.-01.09. 04.08.-11.08. 26.05.-02.06. 16.06.-23.06. 07.07.-14.07. 01.09.-08.09. 28.07.-04.08. termín pobytu 11.08.-18.08. 02.06.-09.06. 23.06.-30.06. 14.07.-21.07. 08.09.-15.09. 18.08.-25.08. 21.07.-28.07. osoba – základné lôžko 259 329 379 379 499 259 dospelá osoba – prístelka 239 299 339 339 449 239 dieťa 2-5 r. – prístelka 129 169 189 189 249 129 dieťa 5-10 r. – prístelka 179 229 259 259 349 179 Dieťa 0-2 r. bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +70,- €/týždeň • obedy +35,-€/osoba/týždeň • parkovanie 10,-€/auto/deň – platba na mieste • trezor +10,-€/izba/týždeň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,50 €/osoba nad 14 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

hotel ABAMAR*** 

DOBRÁ CENA POLOHA: príjemný hotel sa nachádza v časti Marina Centro, len cca 200 m od pláže. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, výťah, bar, TV miestnosť, klimatizácia, internet. IZBY: dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek (môže byť aj poschodová posteľ), sprcha s  WC, TV, telefón, trezor, klimatizácia (za poplatok), väčšina izieb s balkónom.

Rimini – Viserba

Rimini – Marina Centro

STRAVA: raňajky; formou bufetu. NAŠA MIENKA: pekný hotel s priateľskou atmosférou je cenovo priaznivý a  vhodný pre menej náročných klientov.

č. zájazdu: 2450 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 16.06.-23.06. 25.08.-01.09. 14.07.-21.07. 26.05.-02.06. 04.08.-11.08. 23.06.-30.06. 18.08.-25.08. 01.09.-08.09. 21.07.-28.07. termín pobytu 02.06.-09.06. 11.08.-18.08. 30.06.-07.07. 08.09.-15.09. 28.07.-04.08. 09.06.-16.06. 07.07.-14.07. osoba – základné lôžko 199 219 219 299 219 199 dospelá osoba – prístelka 169 189 189 269 189 169 dieťa 3-6 r. – prístelka 99 119 119 159 119 99 dieťa 6-12 r. – prístelka 139 159 159 219 159 139 Dieťa 0-3 r. bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x raňajky • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +63,- €/týždeň • klimatizácia +5,- €/izba/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,50 €/osoba nad 14 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba platí pre termíny ukončenia pobytu do 14.07.a od termínu 25.08.

www.pegastour.sk

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

taliansko

27


hotel GLOBUS*** 

Rimini – Bellariva

OBĽÚBENÉ POLOHA: hotel sa nachádza v časti Bellariva, VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurálen cca 50 m od pláže. cia, bar, TV miestnosť, výťah, klimatizácia, parkovisko. IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s  WC, TV so  satelitom, telefón, fén, trezor, Wi-Fi, väčšina izieb s balkónom. STRAVA: polpenzia; raňajky formou bufetu, večere – výber z dvoch možností trojchodového menu, zeleninový bufet. NAŠA MIENKA: cenovo priaznivý hotel s dobrými službami. č. zájazdu: 2460 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 02.06.-09.06. 30.06.-07.07. 26.05.-02.06. 09.06.-16.06. 07.07.-14.07. 28.07.-04.08. 04.08.-11.08. 25.08.-01.09. 01.09.-08.09. termín pobytu 16.06.-23.06. 14.07.-21.07. 18.08.-25.08. 11.08.-18.08. 08.09.-15.09. 23.06.-30.06. 21.07.-28.07. osoba – základné lôžko 159 229 299 299 369 229 dospelá osoba – prístelka 149 199 269 269 329 199 dieťa 3-9 r. – prístelka 79 119 149 149 179 119 Dieťa 0-3 r. bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +70,- €/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,50 €/osoba nad 14 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba platí pre termíny ukončenia pobytu do 30.06.a od termínu 25.08.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

hotel GATTEI*** 

do

Rimini – Marebello

OBĽÚBENÉ POLOHA: hotel sa nachádza v časti Marebello, len cca 100 m od pláže. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, klimatizovaná reštaurácia, 2 výťahy, bar, TV miestnosť. Pes možný.

IZBY: dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek (môže byť aj poschodová posteľ), sprcha s WC, fén, TV, telefón, trezor, klimatizácia (za poplatok), balkón. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia; raňajky formou bufetu, večere – výber z menu, zeleninový bufet. NAŠA MIENKA: jednoduchší hotel s dobrými službami, vhodný pre  menej náročných klientov.

č. zájazdu: 2470 

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

hotel COSMOS*** 

do

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 26.05.-02.06. 23.06.-30.06. 25.08.-01.09. 02.06.-09.06. 30.06.-07.07. 21.07.-28.07. 04.08.-11.08. 18.08.-25.08. 01.09.-08.09. termín pobytu 09.06.-16.06. 07.07.-14.07. 28.07.-04.08. 11.08.-18.08. 08.09.-15.09. 16.06.-23.06. 14.07.-21.07. osoba – základné lôžko 229 279 279 399 279 229 dospelá osoba – prístelka 199 249 249 359 249 199 dieťa 3-7 r. – prístelka 139 169 169 239 169 139 dieťa 7-12 r. – prístelka 159 199 199 279 199 159 Dieťa 0-3 r. bez nároku na služby ZDARMA. V  cene: 7  x ubytovanie • 7  x polpenzia • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,-  €/osoba/deň • doprava (viď  str.  7) •  jednolôžková izba +84,-  €/týždeň • obedy +84,-  €/osoba/týždeň • klimatizácia +5,-€/izba/deň – platba na mieste • detská postieľka +10,-€/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,50 €/osoba nad 14 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba platí pre termíny ukončenia pobytu do 23.06.a od termínu 25.08.

NÁPOJ V CENE

Rimini – Rivazzurra POLOHA: hotel sa nachádza v časti Rivazzurra, len cca 150 m od pláže. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, výťah, bar, TV miestnosť, klimatizácia, bazén, slnečná

terasa, parkovisko (obmedzený počet miest). IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky, sprcha s WC, TV so satelitom, trezor, telefón, balkón. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia; raňajky formou bufetu, večere – výber z  menu, zeleninový bufet. K večeri je v cene aj nápoj (1/2 l vody). NAŠA MIENKA: hotel s  dobrými službami a  bazénom, vhodný pre  všetky vekové kategórie.

č. zájazdu: 2480 

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

28

taliansko

do

OBĽÚBENÉ

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 30.06.-07.07. 25.08.-01.09. 07.07.-14.07. 28.07.-04.08. 04.08.-11.08. 01.09.-08.09. termín pobytu 14.07.-21.07. 18.08.-25.08. 11.08.-18.08. 08.09.-15.09. 21.07.-28.07. osoba – základné lôžko 239 299 359 359 449 239 dospelá osoba – prístelka 219 279 319 319 399 219 dieťa 3-10 r. – prístelka 119 159 179 179 219 119 Dieťa 0-3 r. bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • nápoj k večeri (1/2 l vody) • klimatizácia • bazén • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +70,- €/týždeň • obedy +35,- €/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,50 €/osoba nad 14 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba. 09.06.-16.06. 26.05.-02.06. 16.06.-23.06. 02.06.-09.06. 23.06.-30.06.

www.pegastour.sk


hotel HALF MOON*** 

DOBRÁ CENA POLOHA: hotel sa nachádza v časti Rivazzurra, len cca 100 m od pláže. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, klimatizovaná reštaurácia, výťah, bar, TV miestnosť, Wi-Fi (za poplatok), parkovisko (obmedzený počet miest). Pes možný. IZBY: dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek (môže byť aj poschodová posteľ), sprcha s WC, fén, TV, telefón, trezor (za poplatok), klimatizácia (za príplatok), nie-

Rimini – Rivazzurra

ktoré izby s balkónom. STRAVA: polpenzia; raňajky formou bufetu, večere – výber z menu. NAŠA MIENKA: cenovo priaznivý hotel s dobrými službami.

č. zájazdu: 2490 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 23.06.-30.06. 26.05.-02.06. 04.08.-11.08. 21.07.-28.07. 01.09.-08.09. 30.06.-07.07. 02.06.-09.06. 11.08.-18.08. 28.07.-04.08. termín pobytu 08.09.-15.09. 07.07.-14.07. 09.06.-16.06. 18.08.-25.08. 25.08.-01.09. 14.07.-21.07. 16.06.-23.06. osoba – základné lôžko 189 229 229 329 189 dospelá osoba – prístelka 169 209 209 299 169 dieťa 3-7 r. – prístelka 89 119 119 159 89 dieťa 7-13 r. – prístelka 129 159 159 229 129 Dieťa 0-3 r. bez nároku na služby ZDARMA. V  cene: 7  x ubytovanie • 7  x polpenzia • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +70,- €/týždeň • klimatizácia +35,- €/izba/týždeň Povinné príplatky: pobytová taxa 1,50 €/osoba nad 14 rokov/noc – platba na mieste • ubytovanie v období podujatia „ružová noc“ +21,- €/osoba/noc (termín 06.07.-08.07.). Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba platí pre termíny ukončenia pobytu do 23.06.a od termínu 25.08.

VÝBORNÁ CENA

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

hotel PARADISO** 

NÁPOJE V CENE

Rimini – Rivazzurra

POLOHA: hotel sa nachádza v časti aj nápoje (1/2 l vody, 1/4 l vína). Rivazzurra, cca 200 m od pláže. NAŠA MIENKA: hotel s  výbornou cenou VYBAVENIE HOTELA: recepcia, klimatizo- a dobrými službami v južnej časti strediska. vaná reštaurácia, bar, TV miestnosť, výťah, trezor na  recepcii, parkovisko (obmedzený počet miest). IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, telefón, balkón. STRAVA: polpenzia; raňajky – formou bufetu, večere – trojchodové menu. K večeri sú v cene

ZĽAVA 20 %

č. zájazdu: 2500 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 30.06.-07.07. 02.06.-09.06. 26.05.-02.06. 28.07.-04.08. 11.08.-18.08. 07.07.-14.07. 09.06.-16.06. 25.08.-01.09. termín pobytu 04.08.-11.08. 18.08.-25.08. 14.07.-21.07. 16.06.-23.06. 01.09.-08.09. 21.07.-28.07. 23.06.-30.06. 08.09.-15.09. osoba – základné lôžko 159 199 219 219 269 dospelá osoba – prístelka 149 179 199 199 239 dieťa 0-4 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA dieťa 4-9 r. – prístelka 79 99 109 109 139 dieťa 9-13 r. – prístelka 119 139 149 149 189 V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • nápoje k večeri (1/2 l vody, 1/4 l vína) • klimatizácia • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +70,- €/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 0,70 €/osoba nad 14 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba platí pre termíny ukončenia pobytu do 30.06.a od termínu 25.08.

FIRST MINUTE až

do

hotel SUSY*** 

OBĽÚBENÉ POLOHA: hotel sa nachádza v časti Rivazzurra, len cca 150 m od pláže. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, výťah, bar, TV miestnosť, Wi-Fi, klimatizácia, bazén, fitnes centrum, parkovisko (obmedzený počet miest). IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s  WC, fén, TV so  satelitom, telefón, trezor, balkón. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia; raňajky

Rimini – Rivazzurra

formou bufetu, večere – výber z menu, zeleninový bufet. NAŠA MIENKA: pekný hotel s priaznivou cenou, dobrými službami a bazénom.

č. zájazdu: 2510 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 30.06.-07.07. 25.08.-01.09. 07.07.-14.07. 28.07.-04.08. 04.08.-11.08. 01.09.-08.09. termín pobytu 14.07.-21.07. 18.08.-25.08. 11.08.-18.08. 08.09.-15.09. 21.07.-28.07. osoba – základné lôžko 269 339 429 429 499 269 dospelá osoba – prístelka 239 299 389 389 459 239 dieťa 3-9 r. – prístelka 139 169 219 219 259 139 dieťa 9-12 r. – prístelka 189 239 299 299 359 189 Dieťa 0-3 r. bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • bazén • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +91,- €/týždeň • obedy +49,-€/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,50 €/osoba nad 14 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

09.06.-16.06. 26.05.-02.06. 16.06.-23.06. 02.06.-09.06. 23.06.-30.06.

www.pegastour.sk

taliansko

29


hotel ADLER*** 

Rimini – Rivazzurra

OBĽÚBENÉ POLOHA: hotel sa nachádza v časti Rivazzurra, cca 200 m od pláže. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, bar, výťah, TV miestnosť, klimatizácia, inter-

net, parkovisko (za poplatok). IZBY: dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek (môže byť aj poschodová posteľ), sprcha s WC, TV so satelitom, telefón, klimatizácia (za príplatok), niektoré izby s balkónom. STRAVA: polpenzia; raňajky formou bufetu, večere – výber z menu. NAŠA MIENKA: jednoduchší hotel s dobrou cenou, vhodný pre menej náročných klientov.

č. zájazdu: 2520 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 23.06.-30.06. 26.05.-02.06. 04.08.-11.08. 21.07.-28.07. 01.09.-08.09. 30.06.-07.07. 02.06.-09.06. 11.08.-18.08. 28.07.-04.08. termín pobytu 08.09.-15.09. 07.07.-14.07. 09.06.-16.06. 18.08.-25.08. 25.08.-01.09. 14.07.-21.07. 16.06.-23.06. osoba – základné lôžko 199 249 249 329 199 dospelá osoba – prístelka 179 229 229 299 179 dieťa 3-7 r. – prístelka 99 129 129 169 99 dieťa 7-13 r. – prístelka 139 179 179 229 139 Dieťa 0-3 r. bez nároku na služby ZDARMA. V  cene: 7  x ubytovanie • 7  x polpenzia • pracovník agentúry • DPH. Možné  príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +70,- €/týždeň • klimatizácia +35,-€/izba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,50 €/osoba nad 14 rokov/noc – platba na mieste • ubytovanie v období podujatia „ružová noc“ +21,- €/osoba/noc (termín 06.07.-08.07.). Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba platí pre termíny ukončenia pobytu do 23.06.a od termínu 01.09.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

hotel VILLA DEL SOLE** 

do

VÝBORNÁ CENA

Rimini – Miramare

POLOHA: hotel sa nachádza v časti Miramare, VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, cca 250 m od pláže. výťah, bar, TV miestnosť, trezor na recepcii, parkovisko. IZBY: dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek, sprcha s WC, TV so satelitom, klimatizácia (za príplatok), niektoré izby s balkónom. STRAVA: polpenzia; raňajky formou bufetu, večere – výber z menu, zeleninový bufet. NAŠA MIENKA: hotel s  dobrými službami, vhodný pre menej náročných klientov.

ZĽAVA 20 %

ST MINUTE až do

FIR

apartmány PIERROT**** 

č. zájazdu: 2530 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 07.07.-14.07. 09.06.-16.06. 14.07.-21.07. 16.06.-23.06. 04.08.-11.08. 11.08.-18.08. 01.09.-08.09. termín pobytu 21.07.-28.07. 23.06.-30.06. 25.08.-01.09. 18.08.-25.08. 08.09.-15.09. 28.07.-04.08. 30.06.-07.07. osoba – základné lôžko 199 239 239 289 199 dospelá osoba – prístelka 179 219 219 259 179 dieťa 5-9 r. – prístelka 99 119 119 149 99 dieťa 9-13 r. – prístelka 139 169 169 199 139 Dieťa 0-5 r. bez nároku na služby ZDARMA. V  cene: 7  x ubytovanie • 7  x polpenzia • pracovník agentúry • DPH. Možné  príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +63,- €/týždeň • klimatizácia +28,-€/izba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa 0,70 €/osoba nad 14 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba platí pre termíny ukončenia pobytu do 30.06. a od termínu 25.08.

VÝBORNÁ POLOHA

San Benedetto

POLOHA: modernejšia rezidencia sa nachádza priamo v turistickom centre letoviska San Benedetto, len cca 50 m od krásnej pieskovej pláže a pešej promenády. Apartmány sú vybavené TV, práčkou, jedným parkovacím miestom, klimatizáciou (za  poplatok). Pes možný (za poplatok). Typ B p re 4 osoby: spálňa s manželskou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón resp. terasa. Možnosť prístelky (za poplatok).

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

č. zájazdu: 2540 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 30.06.-07.07. 14.07.-21.07. 28.07.-04.08. 09.06.-16.06. 16.06.-23.06. 23.06.-30.06. 04.08.-11.08. 11.08.-18.08. 07.07.-14.07. 21.07.-28.07. 18.08.-25.08. 01.09.-08.09. 25.08.-01.09. typ B 4 osoby 289 359 449 529 639 729 759 1.049 1.329 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • detská postieľka +20,- €/týždeň - platba na mieste • záverečné upratovanie +40,- €/apartmán - platba na mieste • klimatizácia +50,- €/apartmán/týždeň – platba na mieste • prístelka +30,- €/týždeň – platba na mieste • pes +50,- €/týždeň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,- €/osoba nad 12 rokov/noc – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste. termín pobytu

30

taliansko

02.06.-09.06.

www.pegastour.sk


apartmány EL CHICO*** 

PRIAMO PRI PLÁŽI POLOHA: rezidencia s výbornou polohou sa nachádza cca 50 m od pláže a zároveň pri pešej promenáde. Rezidencia disponuje výťahom, Wi-Fi (za poplatok). Apartmány sú vybavené TV, práčkou, jedným parkovacím miestom, klimatizáciou (za poplatok). Typ B p re 4 osoby: spálňa s manželskou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chlad-

Alba Adriatica

nička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón. Možnosť prístelky (za poplatok). Typ T pre 6 osôb: spálňa s manželskou posteľou, spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón. Možnosť prístelky (za poplatok).

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

č. zájazdu: 2550 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 30.06.-07.07. 14.07.-21.07. 28.07.-04.08. 09.06.-16.06. 16.06.-23.06. 23.06.-30.06. 04.08.-11.08. 11.08.-18.08. 07.07.-14.07. 21.07.-28.07. 18.08.-25.08. 01.09.-08.09. 25.08.-01.09. typ B 4 osoby 299 389 479 559 669 759 779 1.119 1.399 typ T 6 osôb 339 419 499 589 699 779 799 1.189 1.469 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • 1 parkovacie miesto/apartmán • česky hovoriaci pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • detská postieľka +20,- €/týždeň – platba na mieste • záverečné upratovanie +40,- €/apartmán (typ B), +50-, €/apartmán (typ T) – platba na mieste • klimatizácia +50,- €/týždeň/apartmán – platba na mieste • prístelka +30,- €/týždeň - platba na mieste • Wi - Fi +10,- €/týždeň – platba na mieste. Kaucia návratná: +100,- €/apartmán – platba na mieste. termín pobytu

02.06.-09.06.

apartmány GREEN MARINE*** 

VÝBORNÁ CENA POLOHA: rezidenciu tvorí komplex budov v prekrásnej zeleni, s ideálnou polohou, nachádzajúci sa v kľudnejšej, južnej časti letoviska Silvi Marina, oproti rezidencii Elena, cca 50 m od peknej pieskovej pláže, cca 1 200 m od centra mesta. Veľmi pekné priestranné apartmány sú zariadené starším nábytkom, majú balkón alebo terasu, práčku, parkovisko (za poplatok). Pes možný. Typ M p re 2-4 osoby: štúdio – obývacia miestnosť s dvomi až štyrmi lôžkami (resp. rozkladacím gaučom) a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, balkón resp. terasa.

Typ B pre 4 osoby: spálňa s dvomi lôžkami (väčšinou manželská posteľ), obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, TV, balkón resp. terasa. Možnosť prístelky (za poplatok). Typ T p re 6 osôb: spálňa s manželskou posteľou, spálňa s dvomi samostatnými lôžkami resp. poschodovou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, TV, balkón resp. terasa. Možnosť prístelky (za poplatok).

č. zájazdu: 2560 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 30.06.-07.07. 19.05.-26.05. 07.07.-14.07. 26.05.-02.06. 09.06.-16.06. 23.06.-30.06. 04.08.-11.08. 11.08.-18.08. 18.08.-25.08. 14.07.-21.07. 02.06.-09.06. termín pobytu 16.06.-23.06. 25.08.-01.09. 21.07.-28.07. 01.09.-08.09. 28.07.-04.08. 08.09.-15.09. typ M 2-4 osoby 269 299 379 529 699 899 769 typ B 4 osoby 299 349 449 619 839 1.049 899 typ T 6 osôb 349 399 559 699 979 1.189 1.049 Dieťa 0-3 r. bez nároku na lôžko pri plne obsadenom počte lôžok naviac v apartmáne ZDARMA. V  cene: 7 x ubytovanie v  apartmáne • spotreba vody, elektriny a  plynu • záverečné upratovanie • delegát česky hovoriaci • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • prístelka +30,- €/týždeň – platba na mieste • detská postieľka +20,- €/týždeň – platba na mieste • uteráky +5,- €/osoba – platba na mieste • posteľná bielizeň +10,- €/osoba – platba na mieste • parkovanie +35,- €/auto/týždeň – platba na mieste • plážový servis +30,- €/týždeň – platba na mieste (ZDARMA v termíne do 09.06. a od 08.09. ). Povinné príplatky: registračný poplatok +10,- €/apart./týždeň (typ M), +15,- €/apart./týždeň (typ B), +20,- €/apart./týždeň (typ T) – platba na mieste.

POLOHA: moderná klimatizovaná rezidencia sa nachádza v tichšom prostredí južnej časti Silvi Marina, vzdialená od mora cca 250 m, od centra mesta Silvi Marina cca 1 400 m. Súčasťou modernej, architektonicky zaujímavej rezidencie je recepcia, Wi-Fi na recepcii, reštaurácia, fitnes, výťah, bazén s terasou, parkovisko, záhrada, práčka (za poplatok). Na pláži pri rezidencii sa nachádzajú pizzérie, bary, diskotéka. Apartmány sú krásne zariadené a priestranné, majú jedno parkovacie miesto. Pes možný. Typ M p re 2-3 osoby: štúdio – dvojlôžková resp. trojlôžková miestnosť s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), č. zájazdu: 2570 

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

apartmány ELENA**** 

OBĽÚBENÉ

8 dní/7 nocí

14.07.-21.07. 19.05.-26.05. 30.06.-07.07. 01.09.-08.09. 16.06.-23.06. 04.08.-11.08. 21.07.-28.07. 23.06.-30.06. 11.08.-18.08. 26.05.-02.06. 09.06.-16.06. 07.07.-14.07. 08.09.-15.09. 25.08.-01.09. 18.08.-25.08. 28.07.-04.08. 02.06.-09.06. typ M 2 osoby 289 359 449 559 589 629 799 939 299 typ M 3 osoby 339 419 519 619 659 699 939 1.079 349 typ B 4 osoby 389 449 629 689 739 799 1.119 1.329 389 Dieťa 0-3 r. bez nároku na lôžko pri plne obsadenom počte lôžok naviac v apartmáne ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • bazén • 1 parkovacie miesto/apartmán • delegát česky hovoriaci • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • prístelka +30,- €/týždeň – platba na mieste • detská postieľka +20,- €/týždeň – platba na mieste • uteráky +10,- €/osoba – platba na mieste • posteľná bielizeň +10,- €/osoba – platba na mieste • klimatizácia +30,- €/apartmán/týždeň – platba na mieste • plážový servis +30,- €/týždeň – platba na mieste (ZDARMA v termíne do 09.06. a od 08.09. ). Povinné príplatky: registračný poplatok +10,- €/apartmán/týždeň (typ M), +15,- €/apartmán/týždeň (typ B) – platba na mieste.

www.pegastour.sk

Silvi Marina

sprcha s WC, TV, trezor, klimatizácia (za poplatok), balkón. Typ B pre  4  osoby: spálňa s  manželskou posteľou, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, TV, trezor, klimatizácia (za poplatok), balkón. Možnosť prístelky (za poplatok).

cena/apartmán/týždeň 

termín pobytu

Silvi Marina

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

taliansko

31


hotel ARAGONESE*** 

Ischia

OBĽÚBENÉ

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

hotel GIARDINO DELLE NINFE E LA FENICE*** 

FIRST MINUTE až

hotel CESOTTA*** 

IZBY: pekne zariadené dvojlôžkové izby so sprchou s WC, telefón, TV, väčšina izieb má balkón resp. terasu. Možnosť izieb s výhľadom na bazén resp. s panoramatickým výhľadom (za  príplatok). Možnosť jednej resp. dvoch prísteliek. STRAVA: v  hotelovej reštaurácii formou polpenzie, raňajky – kontinentálne a večere – servírované. VZDIALENOSŤ: od mora: 450 m od centra: 400 m  bus. zast.: 100 m

č. zájazdu: 7000 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 30.06.-07.07. 26.05.-02.06. 25.08.-01.09. 11.08.-18.08. 07.07.-14.07. 02.06.-09.06. 01.09.-08.09. 23.06.-30.06. termín pobytu 18.08.-25.08. 14.07.-21.07. 09.06.-16.06. 08.09.-15.09. 21.07.-28.07. 16.06.-23.06. osoba – základné lôžko 279 279 299 469 299 dospelá osoba – prístelka 229 229 239 379 239 1. dieťa 2-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 2-12 r. – prístelka 139 139 149 239 149 V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • uvítací koktail • bazén • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +84,- €/týždeň • výhľad na bazén/panoramatický výhľad +21,- €/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa cca 2,- €/osoba nad 18 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

VÝBORNÉ SLUŽBY

Ischia

POLOHA: veľmi pekný hotel sa nachádza v zálive Cartaromana priamo oproti Aragonskému hradu. Svojou polohou nad morom umožňuje hosťom využiť vstup cez  hotelové záhrady priamo na mólo, ktoré je vybavené slnečníkmi a ležadlami (za povinný poplatok). Hotel pozostáva z hlavnej budovy a z budovy La Fenice, kde sa nachádzajú izby Superior. SLUŽBY A  VYBAVENIE HOTELA: recepcia, klimatizované spoločenské haly, bar, terasy,

ZĽAVA 20 %

POLOHA: príjemný rodinný hotel sa nachádza neďaleko Aragonského hradu a neďaleko mora. Z  hotela sú dostupné mnohé pláže – napr. pláž v Ponte s krásnym výhľadom na ostrov a na Aragonský hrad alebo pláž Cartaromana s vyvierajúcimi termálnymi prameňmi. SLUŽBY A VYBAVENIE HOTELA: recepcia, bar, reštaurácia, panoramatická slnečná terasa, vonkajší termálny bazén s terasou so slnečníkmi a ležadlami, spoločenská miestnosť s TV, Wi-Fi v spoločných priestoroch.

reštaurácia s priestrannou panoramatickou terasou, Wi-Fi na recepcii, záhrada so slnečníkmi a ležadlami, hotelová pláž, menšie bazény s termálnou vodou s vysokým obsahom síry a železa umiestnené priamo v záhrade, masážne kaskády, centrum krásy (za poplatok), parkovisko. IZBY: veľmi pekne rekonštruované dvojlôžkové izby so sprchou s WC, TV, telefón, klimatizácia, fén, trezor, Wi-Fi (za poplatok). Všetky izby

s balkónom resp. terasou. Možnosť izieb s bočným výhľadom na more (za príplatok) alebo izieb Superior s priamym výhľadom na more (za príplatok). Možnosť jednej prístelky. STRAVA: v  hotelovej reštaurácii formou polpenzie resp. plnej penzie, raňajky – bufet a večere servírované – výber z menu. VZDIALENOSŤ: od mora: pri mori od centra: 1 500 m bus. zast.: pri hoteli

č. zájazdu: 7010 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 26.05.-02.06. 23.06.-30.06. 11.08.-18.08. 01.09.-08.09. 02.06.-09.06. 30.06.-07.07. 21.07.-28.07. 18.08.-25.08. termín pobytu 19.05.-26.05. 08.09.-15.09. 09.06.-16.06. 07.07.-14.07. 25.08.-01.09. 16.06.-23.06. 14.07.-21.07. osoba – základné lôžko 349 489 489 759 759 489 dospelá osoba – prístelka 279 389 389 599 599 389 dieťa 2-7 r. – prístelka 179 249 249 379 379 249 dieťa 7-12 r. – prístelka 249 349 349 529 529 349 V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • uvítací koktail • klimatizácia • menšie bazény s termálnou vodou • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba s výhľadom do záhrady +189,- €/týždeň • izba Superior s priamym výhľadom na more +280,- €/osoba/týždeň • bočný výhľad na more +189,- €/osoba/týždeň • obedy +189,- €/osoba/ týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa cca 2,- €/osoba nad 18 rokov/noc – platba na mieste • plážový servis +35,- €/osoba/týždeň, +70,- €/osoba/týždeň (v termíne od 01.08. do 31.08.) – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

do

DOBRÁ POLOHA

Forio

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

POLOHA: hotel je situovaný na tichšom mieste pri malebnej piesočnatej pláži San Francesco, na ktorú sa dostanete cez hotelovú záhradu. Hotel tvorí budova s recepciou, reštauráciou a  spoločenskou miestnosťou a budova s hotelovými izbami. Výhodou hotela je priamy vstup na pláž priamo z objektu. SLUŽBY A  VYBAVENIE HOTELA: recepcia, klimatizovaná reštaurácia, bar s  vonkajším posedením, spoločenská miestnosť s  TV, vonkajší minerálny bazén, vnútorný termálny

bazén (33°C) s hydromasážou (za poplatok). IZBY: jednoducho zariadené dvojlôžkové izby so sprchou s  WC, telefón, TV, Wi-Fi, balkón resp. terasa. Možnosť jednej prístelky. STRAVA: v hotelovej reštaurácii formou polpenzie; raňajky – kontinentálne rozšírené, večere – výber z menu a zeleninový šalát. VZDIALENOSŤ: od mora: 50 m od centra: 1 500 m  bus. zast.: 150 m

č. zájazdu: 7020 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 26.05.-02.06. 23.06.-30.06. 21.07.-28.07. 02.06.-09.06. 30.06.-07.07. 25.08.-01.09. 11.08.-18.08. 18.08.-25.08. termín pobytu 19.05.-26.05. 09.06.-16.06. 07.07.-14.07. 01.09.-08.09. 16.06.-23.06. 14.07.-21.07. 08.09.-15.09. osoba – základné lôžko 379 389 389 389 659 469 dospelá osoba – prístelka 289 299 299 299 529 369 dieťa 2-12 r. – prístelka 259 269 269 269 459 329 V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • uvítací koktail • bazén • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +63,- €/týždeň. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 2,- €/osoba nad 18 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

32

taliansky termálny ostrov ischia

www.pegastour.sk


hotel ALBATROS*** 

IDEÁLNA POLOHA POLOHA: veľmi pekný hotel v typickom stredomorskom štýle sa nachádza v slnečnej časti ostrova pri promenáde, ktorá vedie od centra Foria k pláži Citara a k Poseidonovým záhradám, kam sa dostanete pohodlnou prechádzkou. SLUŽBY A VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia s klimatizáciou a s výhľadom na more, bar, vonkajší snack bar, Wi-Fi v spoločných priestoroch, TV miestnosť, dva bazény s minerálnou a termálnou vodou a hydromasážou, záhrada so slnečníkmi a ležadlami, parkovisko. IZBY: krásne klimatizované dvojlôžkové izby so  sprchou

s WC, TV, telefón, trezor, fén. Všetky izby majú terasu resp. balkón s výhľadom na more. Možnosť izieb Superior pri bazéne (za príplatok), izby Štandard sú v budove s recepciou. Možnosť jednej resp. dvoch prísteliek. STRAVA: v  hotelovej reštaurácii formou polpenzie resp. plnej penzie, raňajky – bufet, večere – výber z menu a zeleninový bufet. VZDIALENOSŤ: od mora: 20 m  od pláže: 200 m od centra: 1 000 m  bus zast.: priamo pri hoteli

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

č. zájazdu: 7030 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 16.06.-23.06. 07.07.-14.07. 11.08.-18.08. 01.09.-08.09. 19.05.-26.05. 02.06.-09.06. 23.06.-30.06. 14.07.-21.07. 18.08.-25.08. termín pobytu 08.09.-15.09. 26.05.-02.06. 09.06.-16.06. 30.06.-07.07. 21.07.-28.07. 25.08.-01.09. osoba – základné lôžko 369 369 539 579 819 539 dospelá osoba – prístelka 299 299 429 469 659 429 1. dieťa 2-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA 289 569 269 2. dieťa 2-12 r. – prístelka 189 189 269 289 399 269 V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • uvítací koktail • klimatizácia • bazén • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +189,- €/týždeň • izba Superior +84,- €/osoba/týždeň • obedy +175,- €/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa cca 3,- €/osoba nad 18 rokov/noc – platba na mieste • gala večera +35,- €/osoba (v termíne 11.08.-18.08.) – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

do

hotel MEDITERRANEO**** a depandansy*** 

PREKRÁSNA ZÁHRADA POLOHA: hotelový komplex sa nachádza v kľudnej časti mesta Forio, v nádhernej rozľahlej záhrade plnej vzácnych exotických a subtropických rastlín. K pláži Citara a k známemu termálnemu parku, Poseidonove záhrady, sa dostanete príjemnou prechádzkou alebo môžete využiť k odvozu na pláž hotelový shuttle bus v hlavnej sezóne zdarma. SLUŽBY A VYBAVENIE HOTELA A DEPANDANSOV: recepcia, vstupná hala, veľká klimatizovaná reštaurácia, Wi-Fi na recepcii, rozľahlá záhrada, vlastné termálne kúpele, dva vonkajšie bazény s termálnou vodou, vnútorný

bazén s termálnou vodou, Kneipp bazén (bazény majú rozdielnu teplotu od 28°C do 38°C), sauna, rozľahlá slnečná terasa s ležadlami a slnečníkmi, záhradný bar, parkovisko. Jedenkrát týždenne galavečer so živou hudbou. UBYTOVANIE V HOTELI: veľmi pekné dvojlôžkové izby s klimatizáciou (za príplatok) so sprchou s WC, fén, telefón, TV, väčšina s balkónom resp. s terasou. Možnosť izieb Superior s klimatizáciou (za príplatok) vo viacerých budovách v záhrade v blízkosti bazénov. Možnosť jednej resp. dvoch prísteliek. UBYTOVANIE V DEPANDANSOCH: dvojlôžkové

č. zájazdu: 7040 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 16.06.-23.06. 19.05.-26.05. 25.08.-01.09. 14.07.-21.07. 11.08.-18.08. 23.06.-30.06. 26.05.-02.06. 01.09.-08.09. termín pobytu 21.07.-28.07. 18.08.-25.08. 30.06.-07.07. 02.06.-09.06. 08.09.-15.09. 07.07.-14.07. 09.06.-16.06. osoba – základné lôžko 399 399 399 529 399 dospelá osoba – prístelka 329 329 329 419 329 dieťa 2-12 r. – prístelka 249 249 249 319 249 Cena v tabuľke je cena pobytu v depandansoch. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • uvítací koktail • bazén • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • hotelové ubytovanie +98,-/osoba/týždeň • jednolôžková izba +119,- €/týždeň • obedy +119,- €/osoba/týždeň • izba Superior s klimatizáciou +70,- €/osoba/týždeň • klimatizácia v hoteli +49,- €/izba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa cca 3,- €/osoba nad 18 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

hotel PARK VICTORIA***  40° C), parkovisko. IZBY: dvojlôžkové izby so sprchou s WC, klimatizácia v určených časových intervaloch, TV so satelitom, telefón, väčšina izieb má balkón resp. terasu (za príplatok). Možnosť jednej prístelky. STRAVA: v hotelovej reštaurácii formou polpenzie resp. plnej penzie; raňajky – bufet, večere – výber z menu a zeleninový bufet. VZDIALENOSŤ: od pláže: 200 m od centra: 600 m bus zast.: 250 m

č. zájazdu: 7050 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 23.06.-30.06. 26.05.-02.06. 25.08.-01.09. 21.07.-28.07. 30.06.-07.07. 02.06.-09.06. 01.09.-08.09. 11.08.-18.08. termín pobytu 19.05.-26.05. 07.07.-14.07. 09.06.-16.06. 08.09.-15.09. 18.08.-25.08. 14.07.-21.07. 16.06.-23.06. osoba – základné lôžko 279 329 329 449 329 dospelá osoba – prístelka 229 259 259 359 259 dieťa 2-11 r. – prístelka 169 199 199 269 199 V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • uvítací koktail • klimatizácia • bazén • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +70,- €/týždeň • obedy +98,- €/osoba/týždeň • balkón resp. terasa +56,- €/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa cca 2,- €/osoba nad 18 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

www.pegastour.sk

Forio

izby so sprchou s WC, TV, väčšina s balkónom resp. s terasou, vo viacerých budovách v záhrade do cca 250 m od bazénov, výnimočne za komplexom do cca 800 m od bazénov. Možnosť jednej resp. dvoch prísteliek. Klienti ubytovaní v depandansoch, hoci sú nižšej kategórie ako hotel, môžu využívať všetky služby hotela Mediterraneo. STRAVA: v hotelovej reštaurácii formou polpenzie resp. plnej penzie, raňajky – bufet, večere – výber z viacchodového menu a šalátový bufet. VZDIALENOSŤ: od mora: 1 000 m od centra: 1 500 mbus zast.: pri hoteli

OBĽÚBENÉ POLOHA: hotel tvorí niekoľko budov, ktoré sú obklopené priestrannou anglickou záhradou. Hotel sa nachádza neďaleko historického centra mesta Forio, cca 200 m od mora a cca 15 min chôdze od pláže Cava dell´Isola a neďaleko Poseidonových záhrad. SLUŽBY A  VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, bar, Wi-Fi na recepcii, priestranná slnečná terasa, vonkajší nefiltrovaný termálny bazén (30° C), vnútorný termálny bazén (36-

Forio

Forio

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

taliansky termálny ostrov ischia

33


hotel CORONA*** 

DOBRÁ POLOHA

Forio POLOHA: útulný a obľúbený hotel, pozostávajúci z viacerých budov, postavený v stredomorskom štýle je obklopený prekrásnou záhradou. Leží na tichšom mieste medzi strediskom Forio a plážou Citara, na ktorej sa nachádza známy termálny park Poseidonove záhrady. Súkromná cestička vedie k priestrannej pieskovej pláži Cava dell´Isola. SLUŽBY A VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, bar, TV miestnosť, slnečná terasa, krytý bazén s hydromasážnou vaňou, vonkajší minerálny bazén s terasou, záhrada, Wi-Fi v spoločných priestoroch, parkovisko.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

FIRST MINUTE až

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 16.06.-23.06. 14.07.-21.07. 19.05.-26.05. 11.08.-18.08. 23.06.-30.06. 21.07.-28.07. 26.05.-02.06. 18.08.-25.08. termín pobytu 30.06.-07.07. 01.09.-08.09. 02.06.-09.06. 25.08.-01.09. 07.07.-14.07. 08.09.-15.09. 09.06.-16.06. osoba – základné lôžko 389 389 389 759 dospelá osoba – prístelka 299 299 299 599 dieťa 2-12 r. – prístelka 269 269 269 529 V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • uvítací koktail • bazén • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +112,- €/týždeň • balkón s výhľadom na more +98,- €/izba/týždeň • terasa +49,- €/osoba/týždeň • klimatizácia +56,- €/izba/týždeň • chladnička +28,- €/izba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa cca 2,- €/osoba nad 18 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

Druhá možnosť prístupu k moru je odvoz hotelovým shuttle busom zdarma do centra Panzy a odtiaľ je ľahký prístup k pláži a tiež ďalším pieskovým plážam. K termálnemu parku Poseidonove záhrady a k pláži Citara môžete taktiež využiť hotelový shuttle bus (za poplatok). SLUŽBY A  VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, bar, Wi-Fi na  recepcii, trezor na recepcii, vnútorný termálny bazén (38° C), vonkajší bazén s  morskou vodou, termálne centrum, veľká terasa s ležadlami a slnečníkmi, parkovisko. Pes možný.

IZBY: veľmi pekne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby so sprchou s WC, TV, telefón, fén, minibar, balkón resp. terasa. Možnosť izieb s výhľadom na more (za príplatok). Možnosť jednej prístelky. STRAVA: v hotelovej reštaurácii formou polpenzie resp. plnej penzie; raňajky – bufet, večere – výber z menu a zeleninový bufet. VZDIALENOSŤ: od mora: nad morom od centra: 1 500 m bus zast.: 300 m

č. zájazdu: 7070 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 09.06.-16.06. 19.05.-26.05. 07.07.-14.07. 11.08.-18.08. 16.06.-23.06. 26.05.-02.06. 25.08.-01.09. 14.07.-21.07. 02.06.-09.06. termín pobytu 18.08.-25.08. 23.06.-30.06. 01.09.-08.09. 21.07.-28.07. 30.06.-07.07. 08.09.-15.09. osoba – základné lôžko 369 339 329 329 499 389 dospelá osoba – prístelka 299 269 259 259 399 319 dieťa 3-12 r. – prístelka 189 179 169 169 249 199 V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • uvítací koktail • klimatizácia • bazén • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2 €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • jednolôžková izba +98,- €/týždeň • obedy +147,- €/osoba/týždeň • výhľad na more +84,- €/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa cca 3,- €/osoba nad 18 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

Forio Panza

ZĽAVA 20 %

34

VYNIKAJÚCA CENA

Forio Panza

POLOHA: hotel je situovaný na útese nad morom, na  veľmi kľudnom a  panoramatickom mieste nad nádherným zálivom „La Scanella“. Priamy prístup k moru je vhodný pre športovo založených klientov po cca 300 schodoch a cca 400 metroch. Zostup k moru vás odmení pohľadom na priezračné more – možnosť kúpania a slnenia na kamenných a betónových plošinách (odporúčame vziať potrebnú obuv).

FIRST MINUTE až

bus zast.: 50 m

č. zájazdu: 7060 

do

hotel LA GINESTRA*** 

VZDIALENOSŤ: od mora: 300 m od centra: 1 000 m

do

hotel SAN LEONARD**** 

ZĽAVA 20 %

IZBY: dvojlôžkové izby so sprchou s WC, TV, telefón, klimatizácia (za príplatok), chladnička (za príplatok), terasa (za príplatok). Možnosť izieb s balkónom a výhľadom na more (za príplatok). Možnosť jednej prístelky. STRAVA: v hotelovej reštaurácií formou polpenzie; raňajky – menší bufet, večere servírované – výber z menu, dezert.

do

taliansky termálny ostrov ischia

OBĽÚBENÉ POLOHA: veľmi pekný hotel sa nachádza na panoramatickom mieste neďaleko horúcich termálnych prameňov Sorgeto a zároveň priamo v  centre mestečka Panza. K  plážam v mestečku Sant Angelo a nad zátoku prameňov Sorgeto môžete využiť hotelový shuttle bus zdarma. SLUŽBY A  VYBAVENIE HOTELA: recepcia so spoločenskou miestnosťou, reštaurácia, bar, panoramatická terasa s ležadlami a slnečníkmi, vonkajší termálny bazén (30 - 36° C), výťah, Wi-

-Fi v spoločných priestoroch, parkovisko. IZBY: jednoducho zariadené dvojlôžkové izby so sprchou s WC, klimatizácia, TV, fén. Niektoré izby majú balkón resp. terasu. Možnosť izieb s výhľadom na more (za príplatok). Možnosť jednej prístelky. STRAVA: v hotelovej reštaurácií formou polpenzie resp. plnej penzie; raňajky – bufet, večere – výber z menu a šalátový bufet. VZDIALENOSŤ: od mora: 800 m od centra: 200 m bus zast.: pri hoteli

č. zájazdu: 7080 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 19.05.-26.05. 25.08.-01.09. 07.07.-14.07. 16.06.-23.06. 11.08.-18.08. 26.05.-02.06. 01.09.-08.09. 14.07.-21.07. 23.06.-30.06. termín pobytu 18.08.-25.08. 02.06.-09.06. 08.09.-15.09. 21.07.-28.07. 30.06.-07.07. 09.06.-16.06. osoba – základné lôžko 339 339 389 559 389 dospelá osoba – prístelka 269 269 299 449 299 dieťa 2-12 r. – prístelka 199 199 229 339 229 V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • uvítací koktail • bazén • klimatizácia • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava (viď str. 7) • výhľad na more +56,- € /osoba/týždeň • jednolôžková izba +98,- €/týždeň • obedy +98,- €/osoba/ týždeň. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 2,- €/osoba nad 18 rokov/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

www.pegastour.sk


CHORVÁTSKO V

VI VII VIII IX

ZAGREB

X

21 24 28 27 24 19 17 21 22 24 21 18

C vzduch

0

0

Poreč KRK

C voda

Crikvenica

CRES RAB

PAG

Rozloha: Počet obyvateľov: Hlavné mesto: Mena: Jazyk:

56 610 km2 4 500 000 Zagreb HRK – chorvátska kuna chorvátčina

Petrčane Zadar

Brištane MURTER Vodice Šibenik Brodarica Trogir Kaštel Grebaštica Omiš Primošten Split

V

VI VII VIII IX

X

22 25 29 28 25 20 18 22 23 25 22 19

Mala Luka

C vzduch

0

C voda

0

BRAČ HVAR KORČULA

  DOPRAVA VLASTNÝM AUTOM

Pri individuálnej doprave je nástup a ukončenie pobytu v sobotu, v niektorých hoteloch a apartmánoch je nástup možný v ľubovoľný deň a na ľubovoľnú dĺžku pobytu.

  AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Na Istriu, Kvarner a pobrežie severnej a strednej Dalmácie premávajú klimatizované autobusy (klimatizácia, video, bufet s možnosťou zakúpenia nápojov). Z Bratislavy je trasa dlhá cca 610 km (Poreč, Crikvenica), cca 690 km (Zadar), cca 750 km (Vodice), cca 900 km (Omišská riviéra). Plánovaná trasa na Istriu a Kvarner z Bratislavy vedie cez územie Rakúska (Viedeň, Graz, Spielfeld), pokračuje cez územie Slovinska (Maribor, Ljublana, Izola, Portorož) do Chorvátska až k jednotlivým strediskám resp. z Bratislavy cez územie Maďarska (Mosonmagyaróvár, Csorna, Szombathely, Körmend), pokračuje cez územie Slovinska do Chorvátska alebo z Košíc cez územie Maďarska (Miškovec, Budapešť, Letenye) do Chorvátska diaľnicou popri Zagrebe až k jednotlivým strediskám na Istrii a Kvarneri. Plánovaná trasa z Bratislavy na pobrežie severnej a strednej Dalmácie vedie cez územie Maďarska (Mosonmagyaróvár, Csorna, Szombathely, Körmend, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Letenye resp. cez hraničný prechod Redics resp. popri meste Lendava cez územie Slovinska) do Chorvátska alebo z Košíc cez územie Maďarska (Miškovec, Budapešť, Letenye) do Chorvátska diaľnicou popri mestách Zagreb, Karlovac, Zadar, Šibenik resp. Split až k jednotlivým strediskám. Termíny uvedené v cenníkoch sú termíny ubytovania, t.j. od soboty do soboty. Autobusy premávajú vždy v piatok v popoludňajších resp. podvečerných hodinách z rôznych miest Slovenska (doprava z Bratislavy na Istriu a Kvarner trvá cca 9 hodín, na pobrežie severnej a strednej Dalmácie cca 10 – 13 hodín s pravidelnými bezpečnostnými prestávkami po cca 4 hodinách) a návrat je vždy v nedeľu dopoludnia. Termíny 10-dňových autobusových zájazdov Odchod 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07.

20.07.

27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09.

Príchod 10.06. 17.06. 24.06. 01.07. 08.07. 15.07. 22.07. 29.07. 05.08. 12.08. 19.08. 26.08. 02.09. 09.09. 16.09. Cena dopravy klimatizovaným autobusom vrátane DPH na osobu Obojsmerná doprava

Jednosmerná doprava

Obojsmerná miestenka

Spojenie dvoch po sebe idúcich turnusov

Doprava bez zakúpenia ubytovania

Poreč

95,- €

75,- €

+7,- €

+20,- €

+15,- €

Crikvenica

95,- €

75,- €

+7,- €

+20,- €

+15,- €

Zadarská riviéra Zadar

100,- €

80,- €

+7,- €

+20,- €

+15,- €

Šibenická riviéra

Vodice, Šibenik, Brodarica, Grebaštica, Primošten

100,- €

80,- €

+7,- €

+20,- €

+15,- €

SplitskoOmišská riviéra

Omiš, Ruskamen

110,- €

90,- €

+7,- €

+20,- €

+15,- €

Oblasť

Strediská

Istria Kvarner

Obojsmerná doprava v rozpätí dlhšom ako sú 2  týždenné turnusy za  sebou sa  považuje za  dve jednosmerné dopravy.

Bratislava, Trnava bez príplatku

MOŽNOSTI NÁSTUPU A PRÍPLATKY NA OSOBU Trasa zo západného a stredného Slovenska Trasa z východného Slovenska Nitra, Piešťany, Nové Bánovce Dubnica nad Váhom, Martin, Žiar n/Hronom, Humenné, Poprad, Košice, Mesto nad Váhom, n/Bebravou, Ilava, Považská Ružomberok, Zvolen, Banská Michalovce, Spišská Nová Prešov Trenčín Prievidza Bystrica, Žilina Liptovský Mikuláš Bystrica Vranov n/T. Ves, Levoča +7,- € +7,- € +10,- € +14,- € +14,- € bez príplatku +8,- € +11,- € Povinné príplatky – pobytová taxa na 7 nocí

osoba nad 18 r. 14,- €/týždeň

www.pegastour.sk

dieťa 12 - 18 r. 7,- €/týždeň

dieťa 0 - 12 r. ZDARMA

chorvátsko

35


ISTRIA

Istria je najväčším polostrovom Jadranu a zároveň najživšou a  turisticky najvyspelejšou oblasťou Chorvátska. Na  mape vyzerá ako srdce, ktoré je obmývané priezračnou vodou Jadranského mora. Geograficky má Istria jednoznačne vynikajúcu polohu, vďaka blízkej dopravnej dostupnosti patrí k obľúbeným lokalitám dovolenkárov. Návštevníci Istrie sa môžu tešiť na kvalitné turistické strediská, čisté more a starobylé mestečká a reštaurácie s jedinečnou atmosférou.

POREČ

Jedno z historicky najkrajších mestečiek Istrie sa rozprestiera uprostred západného pobrežia polostrova. Je charakteristické viacerými historickými pamiatkami, najznámejšia je Eufraziova bazilika zo 6. storočia zapísaná aj v UNESCO. Okrem bohatého historického dedičstva sa v Poreči nachádza aj adrenalínový park a akvárium mapujúce podvodný svet Jadranského mora. Pozdĺž mora a prístavu sa tiahne dlhá promenáda s  množstvom obchodíkov a  reštaurácií, ktorých návštevu si nenechajte ujsť. Historický Poreč je spojený s okolitými letoviskami pravidelnými autobusovými linkami alebo turistickým vláčikom. K najvyhľadávanejším letoviskám Poreča patrí jednoznačne Zelena Laguna.

Možnosti výletov: PLITVICKÉ JAZERÁ, ostrovy BRIJUNI, splav rieky KUPAR, jaskyňa BAREDINE, OPATIJA, ROVINJ, PULA, LIPICA, jaskyňa POSTOJNSKA jama, TERST

KVARNER

Kvarner disponuje príjemnými klimatickými podmienkami, rozmanitou vegetáciou a krásnymi štrkovými plážami s pozvoľným vstupom do mora, ideálne pre rodiny s deťmi. Ku Kvarneru patrí aj veľký počet priľahlých ostrovov.

KVARNERSKÁ RIVIÉRA

Kvarnerskú riviéru tvorí krásne pobrežie, nad ktorým sa vypínajú svahy masívu Učka. Je oblasťou, ktorá je pevne spojená s počiatkami turistického ruchu v Chorvátsku. Jej pobrežná časť je z jednej strany lemovaná Opatijskou riviérou a z druhej známymi turistickými strediskami Crikvenica, Selce, Novi Vinodolski a  Senj. Uprostred sa rozkladá veľké mesto Rijeka a  na  juhu celú oblasť uzatvára národný park Paklenica, ktorý ju oddeľuje od Dalmácie.

CRIKVENICA

Crikvenica je vyhľadávané turistické stredisko, len cca 35 km od mesta Rijeka. Nachádza sa oproti ostrovu Krk a  tvoria ju priľahlé časti Jadranovo, Dramalj a  Selce, spojené s  centrom Crikvenice turistickým vláčikom alebo dlhšou pešou prechádzkou. V  obľúbenom letovisku nájdete množstvo historických pamiatok, taktiež Akvárium, kde možno vidieť výstavu morských rýb. V  meste sa nachádza veľké množstvo reštaurácií, barov, popri mori vedie krásna palmová promenáda. V letnej sezóne sa tu konajú koncerty, výstavy a  tradičné slávnosti. Mestské pláže sú z  okruhliakov alebo z  drobného štrku s  pozvoľným vstupom do  mora, známe svojou čistotou a  upravenosťou okolia. Väčšina ubytovacích kapacít sa nachádza v miernom svahu.

PRIMOŠTEN

KRKA

BRODARICA

Malebné prímorské mestečko, nachádzajúce sa len cca 6 km južne od Šibenika a cca 20 km severne od Primoštenu, si získalo obľubu u turistov svojou vynikajúcou polohou a hlavne plážou z jemného štrku, s pozvoľným vstupom do mora. Tento vyhľadávaný turistický cieľ je vhodný nielen pre rodiny s deťmi, ale vzhľadom na rozširujúcu sa sieť služieb pre všetky vekové skupiny. V mestečku nájdete kostol, malý prístav, obchody, reštaurácie, pizzérie, bary. Na  pláži nechýba ani požičovňa vodných bicyklov, v mori je vodnopólové ihrisko. V reštaurácii Zlatna ribica, ktorá je jednou z najvychýrenejších reštaurácií v celej Dalmácii, sa môžete zabaviť aj pri živej hudbe. Nádherné priezračné more, čarovný pohľad na malý ostrov Krapanj – to všetko láka turistov z celej Európy. Novovybudovaná moderná pláž Rezalište na nachádza na voľnom priestranstve na okraji Brodarice. Je to moderná, krásna, veľká pláž z drobného štrku, vhodná aj pre rodiny s deťmi a neplavcov. Je prístupná širokej verejnosti, má kabíny na prezliekanie, sprchy, WC, pri pláži sa nachádza väčší počet parkovacích miest. Klienti majú možnosť využiť široký rozsah služieb ako predaj zmrzliny, ponuka rýchleho občerstvenia, bar s  nápojmi, kaviareň, pekáreň, reštaurácia, obchodíky s  potrebami na  pláž a  kúpanie. Samozrejmosťou sú ležadlá a slnečníky k prenájmu. Na bezpečnosť na pláži dohliada záchranárska služba. Pre záujemcov o športové aktivity sú k dispozícii vodné bicykle, možnosť prenájmu lodiek, kajakov, vodných skútrov, jazda na vodnom banáne a kolesách, vodné lyžovanie/ wakebord, šnorchlovanie. Deti sa môžu hrať na  detskom ihrisku a  využiť vodný plávajúci ostrov. Na  hranici národného parku Krka v  nádhernej prírode v Šibenicko-Kninskom okrese sa nachádza malebná dedinka Brištane.

GREBAŠTICA

Útulná, malá dedinka leží pri malebnom úzkom zálive, cca  15 km južne od  Šibenika a  cca  10 km severne od Primoštenu. More v tejto oblasti je krištáľovo čisté, azúrovomodrej farby. Vybavené pláže s detskými ihriskami sú ideálne rovnako pre deti, ako aj pre dospelých. Nájdete tu niekoľko obchodíkov, reštauráciu, pizzériu, trh s ovocím, informačnú turistickú kanceláriu, zmenáreň. Z dedinky je priamy výhľad na protiľahlé zalesnené svahy. Prostredie je vhodné pre kľudnú dovolenku. Čaká Vás tu krásna príroda a hlavne srdeční hostitelia.

PRIMOŠTEN

Čarovné staré rybárske mestečko s neďalekými vinicami je pravou perlou Dalmácie. Patrí k  najvyhľadávanejším letoviskám Jadranu. Veľkým zážitkom je kúpanie v  mori pri  kúzelných okruhliakových plážach, prekrásna tyrkysovo-modrá farba mora a rušný večerný spoločenský život v starom meste. Nad jachtovým prístavom sa nachádzajú svetoznáme vinice Babič. Kvalitné tenisové kurty a  ďalšie možnosti športového vyžitia predurčujú toto miesto na  aktívnu dovolenku. Veľkou atrakciou je 2 km vzdialený diskoklub, ktorého kapacita je až 2000 návštevníkov.

Možnosti výletov: PLITVICKÉ JAZERÁ, ostrov KRK, ostrovy BRIJUNI, RIJEKA, OPATIJA, jaskyňa POSTOJNSKA jama, TERST

DALMÁCIA

Dalmácia s veľmi priaznivou klímou, priezračným azúrovým morom, rozsiahlymi štrkovými i  okruhliakovými plážami, lemovanými borovicovými lesmi a  vysokými pohoriami, patrí medzi najznámejšie turistické oblasti Jadranu. K Dalmácii patrí aj veľký počet priľahlých ostrovov.

ŠIBENICKÁ a TROGIRSKÁ RIVIÉRA

Pobrežie Šibenickej a Trogirskej riviéry patrí medzi najvyhľadávanejšie z dôvodu prekrásne členitého pobrežia, oproti ktorému sa  v  rôznych vzdialenostiach nachádza množstvo menších ostrovčekov. Práve v  tejto oblasti je najstabilnejšie počasie a  krásnu zelenú prírodu dopĺňa tyrkysovo-modré, priehľadné more v  najvyhľadávanejších letoviskách. Šibenická a  Trogirská riviéra sa  rozprestiera od mesta Vodice až po Trogir. Okrem krásnych letovísk sa môže popýšiť takými historicky skvostnými mestami ako sú Šibenik, Primošten a trochu južnejšie aj Trogir. Je výborným miestom pre využívanie športových aktivít, pláže sú na celej riviére z drobného štrku.

VODICE

Ležia v širokej zátoke cca 11 km severne od Šibenika. Sú známym letoviskom s mnohými hotelmi, súkromnými vilami a apartmánmi, kempingom a prístavom pre jachty a motorové člny. V starom meste vábia dovolenkárov viaceré reštaurácie a kaviarne. V konkurencii 42 letovísk získalo mesto ocenenie „Turistický kvet“ a počas leta je vo Vodiciach organizovaný bohatý kultúrny i spoločensko-zábavný program – tzv. Vodické leto. Turistické komplexy na okraji letoviska ponúkajú klientom široké možnosti športového vyžitia – tenis, basketbal, futbal, minigolf, vodné skútre, surfy a vodné lyžovanie. V širšom okolí Vodíc sa nachádzajú 3 veľké diskotéky. Pláže, lemujúce všetky okrajové časti, sú z drobného štrku s pozvoľnejším vstupom do mora. Na najväčšej pláži vo Vodiciach sa nachádza tobogán.

ŠIBENIK

Toto starobylé mesto sa rozprestiera v nádhernom zálive rieky Krka, priamo v srdci Dalmácie. Vďaka svojim mimoriadnym umeleckým pamiatkam je radené medzi najnavštevovanejšie mestá Dalmácie. V blízkosti sa nachádzajú aj dva najznámejšie národné parky – Slapovi Krka a národný park Kornati, ktoré patria k najkrajším v Európe.

36

chorvátsko

PLÁŽ REZALIŠTE

Možnosti výletov: PLITVICKÉ JAZERÁ, ostrovy KORNATI, SLAPOVI KRKA, rôzne lodné výlety, ZADAR, ŠIBENIK, SPLIT, DUBROVNIK

SPLITSKO-OMIŠSKÁ RIVIÉRA

Pobrežie Splitsko-Omišskej riviéry, rozkladajúce sa medzi Splitom a  Makarskou riviérou, je dlhé niekoľko desiatok kilometrov. Je preslávené prekrásnymi plážami, či už typicky pieskovými alebo plážami z  drobného štrku. Na  plážach sa  nachádza množstvo pínií a  krásnych tamarisov, ktoré poskytujú počas horúcich letných dní možnosť posedenia v tieni. Najväčším mestom je Omiš. Pozdĺž celého pobrežia riviéry popri magistrále nájdete čarovné mestečká a  tiež malé rybárske dedinky, ktoré si zachovali svoju osobitosť a ktoré sú v súčasnosti doplnené moderne vybavenými hotelmi, penziónmi, vilami a apartmánmi. Nad Omišskou riviérou sa vypína krásne skalnaté pohorie Mosor.

OMIŠ a okolie

V stredoveku nedobytné hniezdo omišských pirátov je  dnes vyhľadávané turistické stredisko. Je situované uprostred nádhernej riviéry, v  samom srdci Dalmácie. V  Omiši nájdete staré mesto s typickými úzkymi uličkami, lemované pôvodnými kamennými budovami s množstvom obchodíkov, barov, reštaurácií, pizzérií a  diskotékou. V  novšej časti mesta vás víta čulý turistický ruch, taktiež množstvo obchodov, promenád, bistier, klasické trhovisko a rušný večerný život, atmosféru ktorého dotvára krásna doména skalných útesov a údolie rieky. Rieka Cetina, ktorá si práve tu, bezprostredne za  mestom, prerazila cestu impozantným horským masívom a  veľkolepým kaňonom, vteká do mora, urobila spolu s prekrásnou piesočnatou plážou túto časť jadranského pobrežia výnimočnou a ojedinelou. Mesto Omiš je každoročne počas leta centrom veľkého množstva kultúrnych podujatí. Vzhľadom na špecifický ráz krajiny v Omiši a okolí, väčšina ubytovacích kapacít sa nachádza vo svahu. Cca 3 km od mesta Omiš sa nachádza prímorská dedina Nemira v svahovitom teréne a cca 8 km od centra mesta Omiš menšia dedinka Ruskamen, ktorej ubytovacie kapacity sa nachádzajú nad magistrálou.

Možnosti výletov: splav rieky CETINA, rafting na rieke CETINA, SPLIT, ostrovy HVAR a BRAČ, DUBROVNIK, MEDJUGORJE

www.pegastour.sk


ZELENA LAGUNA  Poreč N ajnavštevovanejším a najlepšie vybaveným letoviskom Istrie v oblasti Poreču je Zelena Laguna. Ponúka bohatý výber dovolenkových zariadení rôznych kategórií, rozmanité pláže, od prírodných s trávnatými plochami na slnenie, cez pláže z drobného štrku a okruhliakov po pláže s betónovými plochami a terasami. Prednosťou tohto letoviska je tiež krásna zeleň, množstvo pínií a kvetinová výzdoba. Jednotlivé hotely a apartmány sú umiestnené v zelených parkoch s miernymi prevýšeniami a krásnym panoramatickým výhľadom na more a okolie. Do historického centra Poreču, vzdialeného cca 5 km, sa dostanete pohodlne nielen autobusom alebo turistickým vláčikom, ale obľúbená je

ALL INCLUSIVE

aj doprava bicyklom po vyznačených cyklotrasách. Krásne cyklotrasy spájajú Zelenu Lagunu aj s okolitými letoviskami ako Plava Laguna a Materada. Pre milovníkov športov sú v letovisku k dispozícií športoviská pre tenis, stolný tenis, minigolf, basketbal, futbal, squash, jazdu na koni a výborné podmienky pre vodné lyžovanie, plachtenie, windsurfing, kanoistiku, potápanie, jazda na vodnom banáne, vodný skúter. Hotely s all inclusive službami majú využívanie väčšiny týchto športovísk zahrnuté aj v cene ubytovania. Prednosťou tejto oblasti je možnosť návštevy viacerých aquaparkov, najbližší a najmodernejší aquapark AQUACOLORS Poreč ponúka viacero prekvapení a jedinečných atrakcií.

hotel ZORNA*** 

VÝBORNÁ POLOHA

POLOHA: hotel ZORNA je situovaný v letovisku Zelena Laguna, obklopený stredomorskou vegetáciou, len cca 50 m od kamienkovej pláže s trávnatými a upravenými plochami na slnenie. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, klimatizovaná reštaurácia, aperitív bar, Wi-Fi, zmenáreň, trezor na recepcii (za poplatok), konferenčná miestnosť, úschovňa bicyklov, TV miestnosť, vonkajší bazén so sladkou vodou, ležadlami a slnečníkmi. Hostia majú k dispozícií aj službu odnosu batožiny do izby. V blízkosti hotela sa nachádzajú reštaurácie, bary, obchodíky, detské ihrisko, hotel má k dispozícii parkovanie (za poplatok). Súčasťou služieb hotela, ktoré sú zahrnuté v cene, je časovo limitované využívanie športovísk na tenis, stolný tenis, minigolf, squash, petanque, bicykle, kanoe, šlapacie člny a hotelových hier ako biliard, šípky a pod. K službám hotela patria tiež animácie pre deti vo veku 4-12 rokov, mini disco, mini klub s tvorivými dielňami, hrami, športovými aktivitami a taktiež animácie pre dospelých.

Večerný program so živou hudbou, organizované športové turnaje. IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky, sprcha s WC, fén, TV so satelitom, telefón, Wi-Fi, chladnička (za poplatok). Väčšina izieb je orientovaná na morskú stranu a má francúzsky balkón. STRAVA: all inclusive – raňajky, obedy a večere formou bohatých švédskych stolov vrátane nealkoholických, teplých a alkoholických nápojov (pivo, víno) miestnej produkcie zo samoobslužných automatov v  reštaurácii hotela, nealkoholické a  alkoholické nápoje sú k dispozícii aj v bare od 08.00 do 23.00 hod., snack je k dispozícii v bare od 16.30 do 17.30 hod. a od 22.00 do 23.00 hod. Raz do týždňa tematická večera. NAŠA MIENKA: vyhľadávaný hotel s výbornou polohou a službami all inclusive.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 23.06.-30.06. 04.08.-11.08. 14.07.-21.07. 09.06.-16.06. 18.08.-25.08. 25.08.-01.09. 01.09.-08.09. 08.09.-15.09 28.07.-04.08. 30.06.-07.07. termín pobytu 02.06.-09.06. 11.08.-18.08. 21.07.-28.07. 16.06.-23.06. 07.07.-14.07. dospelá osoba - základné lôžko 399 459 589 629 719 659 589 529 459 349 dieťa 0-7 r. - základné lôžko 179 219 279 299 329 319 279 239 219 149 dieťa 7-14 r. - základné lôžko 269 319 399 429 479 449 399 359 319 249 dospelá osoba - prístelka 319 359 469 499 559 519 469 419 359 269 dieťa 0-14 r. - prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA V cene: 7 x ubytovanie • 7 x all inclusive • klimatizácia • animácie (do 08.09.) • bazén • prenájom vybraných športovísk • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • jednolôžková izba +84,- €/týždeň k cene dospelej osoby na základnom lôžku • parkovanie +1,- €/deň/auto – platba na mieste • detská postieľka +5,- €/deň – platba na mieste • chladnička +3,- €/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35). Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba. č. zájazdu: 5000 

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

hotel LAGUNA GRAN VISTA*** 

NÁPOJE A SNACK V CENE

POLOHA: hotel LAGUNA GRAN VISTA je situ- športy a bicykle. K službám hotela patria tiež telefón, Wi-Fi, chladnička (za poplatok), balovaný v stredisku Zelena Laguna, má krásny animácie, prebiehajúce vo  vedľajšom hoteli kón orientovaný na morskú stranu. panoramatický výhľad na more a do parku, Plavi: pre deti vo veku 4-12 rokov, mini disco, STRAVA: polpenzia – raňajky a večere formou je obklopený stredomorskou vegetáciou. mini klub s tvorivými dielňami, hrami, športový- bohatých švédskych stolov, uvítací nápoj a náŠtrkovo – kamenistá pláž sa nachádza pod ho- mi aktivitami a taktiež animácie pre dospelých, poje k večeri zo samoobslužných automatov večerný program so živou hudbou, organizované (voda, džús, víno, pivo). V poludňajších hodinách telom a je vzdialená len cca 100 m. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, klimatizovaná športové turnaje. V blízkosti hotela sa nachádza- malé občerstvenie (snack, koláč, sendvič) v horeštaurácia, aperitív bar, TV miestnosť, Wi-Fi, jú reštaurácie, bary, obchodíky, detské ihrisko, telovom bare. Raz do týždňa tematická večera. zmenáreň, trezor na  recepcii (za  poplatok), hotel má k dispozícii parkovanie (za poplatok). NAŠA MIENKA: vyhľadávaný hotel v  krásúschovňa bicyklov, vonkajší bazén so sladkou IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s mož- nom prostredí s kvalitnými službami, vhodný vodou, ležadlami a slnečníkmi, detský bazén. nosťou jednej prístelky (možnosť ubytovania aj pre  klientov obľubujúcich aktívne strávenú Hostia majú k dispozícií službu odnosu bato- dvoch detí), sprcha s WC, fén, TV so satelitom, dovolenku. žiny do izby. Moderný č. zájazdu: 5010  cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 23.06.-30.06. vonkajší vzhľad hotela 28.07.-04.08. 30.06.-07.07. 02.06.-09.06. je architektonicky 11.08.-18.08. 18.08.-25.08. 25.08.-01.09. 01.09.-08.09. 08.09.-15.09. 21.07.-28.07. 16.06.-23.06. termín pobytu 04.08.-11.08. 07.07.-14.07. 09.06.-16.06. zapracovaný s  vnú14.07.-21.07. 349 389 519 559 569 559 499 429 389 289 tornými štýlovými dospelá osoba – základné lôžko dieťa 0-7 r. – základné lôžko 179 199 259 279 289 279 249 219 199 149 krásnymi priestormi, dieťa 7-18 r. – základné lôžko 279 299 419 449 459 449 399 339 299 239 279 299 419 449 459 449 399 339 299 239 prepojenými schodmi. dospelá osoba – prístelka 1. dieťa 0-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA Hotel ponúka (za  po- 1. dieťa 12-14 r. – prístelka 179 199 259 279 289 279 249 219 199 149 platok) využívanie 2. dieťa 0-12 r. – bez lôžka s polp. ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA športovísk na  tenis, UPOZORNENIE: Zľava na dieťa je rozlišovaná podľa presného dátumu narodenia, vždy 1. dieťa je dieťa staršie. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia s nápojmi • poludňajší snack • klimatizácia • animácie (do 01.09.) • bazén • delegát • DPH. stolný tenis, minigolf, Možné príplatky: cestovné poistenie +2,-  €/osoba/deň •  doprava autobusom (viď str.  35) •  jednolôžková izba +35,-  €/týždeň k  cene dospelej osoby lôžku • parkovanie +1,- €/deň/auto – platba na mieste • detská postieľka +5,- €/deň – platba na mieste • chladnička +3,- €/deň – platba na mieste. futbal, basketbal, vodné na základnom Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35).

www.pegastour.sk

Poreč

Poreč

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

chorvátsko

37


hotel DELFIN** 

VÝBORNÁ POLOHA

Poreč POLOHA: rozsiahly hotel DELFIN sa nachádza na zalesnenom polostrove Zelenej Laguny, v  krásnom prostredí, cca 100 m od  pláže. Pred hotelom v  záhrade je umiestnený bazén s morskou vodou. Pri kamienkovej pláži s  upravenými plochami sú veľké trávnaté záhrady so stromami na slnenie a pre deti je k dispozícii veľký tobogán. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, klimatizovaná reštaurácia, aperitív bar, výťahy, Wi-Fi v priestoroch recepcie, vonkajší bazén s morskou vodou, ležadlami a slnečníkmi, bar pri bazéne, tanečná terasa, TV miestnosť, úschovňa bicyklov, obchod so suvenírmi a tlačou, kaderníctvo, masáže, zmenáreň, trezor v zmenárni (za poplatok), konferenčná miestnosť. V blízkosti hotela sa nachádzajú reštaurácie, bary, obchodíky, detské ihrisko, parkovanie (za poplatok). Pre milovníkov športov sú v letovisku (za poplatok) k dispozícií športoviská pre  tenis, stolný tenis, minigolf, basketbal, futbal, squash, jazdu na koni a výborné podmienky pre  vodné lyžovanie, plachtenie,

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

OBĽÚBENÉ

windsurfing, kanoistiku, potápanie, vodný skúter. K službám hotela patria tiež animácie pre deti vo veku 4-12 rokov, mini disco, mini klub s tvorivými dielňami, hrami, športovými aktivitami a taktiež animácie pre dospelých, večerný program so živou hudbou, organizované športové turnaje. Pes možný (za poplatok). IZBY: zrekonštruované, priestorovo menšie štandardné dvojlôžkové izby s  manželskou posteľou alebo priestorovo menšie dvojlôžkové izby s oddelenými dvomi lôžkami s možnosťou jednej prístelky, vhodnej pre  dieťa do 14 rokov. Pre štvorčlenné rodiny je možná Rodinná izba s balkónom – dve dvojlôžkové izby prepojené vnútornými dverami (na vyžiadanie – za  príplatok). Všetky izby majú sprchu s  WC, telefón, balkón (za  príplatok) alebo balkón s orientáciou na morskú stranu (za príplatok). STRAVA: polpenzia resp. plná penzia – formou bohatých švédskych stolov. NAŠA MIENKA: jeden z  najobľúbenejších hotelov má výborné ceny a vynikajúcu polohu.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 07.07.-14.07. 02.06.-09.06. 14.07.-21.07. 04.08.-11.08. 18.08.-25.08. 25.08.-01.09. 01.09.-08.09. 08.09.-15.09. termín pobytu 09.06.-16.06. 23.06.-30.06. 30.06.-07.07. 21.07.-28.07. 11.08.-18.08. 16.06.-23.06. 28.07.-04.08. dospelá osoba – základné lôžko 259 319 339 369 349 339 299 239 199 dieťa 0-7 r. – základné lôžko 129 159 169 189 179 169 149 119 99 dieťa 7-18 r. – základné lôžko 199 259 269 299 279 269 239 189 159 dospelá osoba – prístelka 199 259 269 299 279 269 239 189 159 dieťa 0-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA dieťa 12-14 r. – prístelka 129 159 169 189 179 169 149 119 99 V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • animácie (do 01.09.) • bazén • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • jednolôžková izba +56,- €/týždeň k cene dospelej osoby na základnom lôžku • obedy +56,- €/osoba/týždeň • balkón +21,- €/platiaca osoba/týždeň • balkón s orientáciou na morskú stranu +42,- €/platiaca osoba/týždeň • parkovanie +1,- €/deň/auto – platba na mieste • detská postieľka +5,- €/deň – platba na mieste • pes +8,- €/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35). Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba. č. zájazdu: 5020 

hotel LAGUNA ALBATROS**** 

ALL INCLUSIVE

Poreč

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

POLOHA: moderný hotel ALBATROS sa nachádza v letovisku Zelena Laguna, len cca 150 m od pláže z drobného štrku, upravených a trávnatých plôch na slnenie. Výhodou je blízkosť športovísk, obchodov, kaviarní a barov. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, klimatizovaná reštaurácia, výťah, Wi-Fi, snack reštaurácia s terasou, aperitív bar s terasou, obchod so suvenírmi, zmenáreň, úschovňa bicyklov, detské ihrisko, 2 vonkajšie bazény so sladkou vodou a detský bazén, bar pri bazéne, terasa na opaľovanie s  ležadlami a  slnečníkmi, pódium pre animácie a zábavu, terasa na večerný program, fitnes, masáže. Súčasťou služieb hotela, ktoré sú zahrnuté v cene, je časovo limitované využívanie športovísk na tenis, stolný tenis, minigolf, squash, petanque, bicykle a hotelových hier ako biliard, šípky a pod. K službám hotela patria tiež animácie pre deti vo veku 4-12 rokov, mini disco, mini klub s tvorivými dielňami, hrami, športovými aktivitami a taktiež animácie pre dospelých. Večerný program

VÝBORNÉ SLUŽBY

so živou hudbou, organizované športové turnaje. Parkovanie (za poplatok). IZBY: klimatizované komfortne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (možnosť ubytovania aj dvoch detí), sprcha s WC, fén, TV so satelitom, telefón, Wi-Fi, trezor, minibar, balkón (za príplatok). STRAVA: all inclusive – raňajky, obedy a večere formou bohatých švédskych stolov s nápojmi miestnej produkcie (stolové víno, čapované pivo, nealkoholické nápoje a teplé nápoje), snack s nápojmi a občerstvením v  bare pri  bazéne v  čase od  11.00 do  23.30 hod. V bare na poschodí sa podávajú alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej produkcie a teplé nápoje v čase od od 8.00 do 23.30 hod. Importované nápoje, pivo a víno vo fľaši (za poplatok). Raz do týždňa tematická večera. NAŠA MIENKA: hotel je vhodný pre náročnejších klientov, poskytuje kvalitné služby s all inclusive stravovaním.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 02.06.-09.06. 23.06.-30.06. 04.08.-11.08. 14.07.-21.07. 18.08.-25.08. 25.08.-01.09. 01.09.-08.09. 08.09.-15.09. 28.07.-04.08. termín pobytu 09.06.-16.06. 30.06.-07.07. 11.08.-18.08. 21.07.-28.07. 16.06.-23.06. 07.07.-14.07. dospelá osoba – základné lôžko 579 759 779 819 799 729 679 579 429 dieťa 0-7 r. – základné lôžko 299 389 399 429 419 369 349 299 229 dieťa 7-14 r. – základné lôžko 399 529 539 569 559 499 469 399 299 dospelá osoba – prístelka 459 599 619 649 629 579 539 459 339 1. dieťa 0-14 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 0-14 r. – bez lôžka s all incl. ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA UPOZORNENIE: Zľava na dieťa je rozlišovaná podľa presného dátumu narodenia, vždy 1. dieťa je dieťa staršie. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x all inclusive • klimatizácia • animácie (do 08.09.) • bazén • prenájom vybraných športovísk • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • jednolôžková izba +175,- €/týždeň k cene dospelej osoby na základnom lôžku • balkón +42,- €/platiaca osoba/týždeň • parkovanie +1,- €/deň/auto – platba na mieste • detská postieľka +5,- €/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35). č. zájazdu: 5030 

38

chorvátsko

www.pegastour.sk


apartmány ASTRA** 

VÝBORNÁ POLOHA

NOVINKA

POLOHA: apartmány ASTRA sa nachádzajú uprostred zelene v blízkosti hotela Delfin. Kamienková pláž s upravenými plochami na slnenie a tobogánom pre  deti je vzdialená cca 100-400 m od apartmánov. VYBAVENIE: centrálna recepcia, trezor na recepcii (za poplatok), Wi-Fi v priestoroch recepcie, parkovanie (za poplatok). V  blízkosti apartmánov sa nachádzajú reštaurácie, bary a obchodíky. Pre milovníkov športov sú v letovisku (za poplatok) k dispozícií športoviská pre tenis, stolný tenis, minigolf, basketbal, futbal, squash, jazdu na  koni a  výborné podmienky pre vodné lyžovanie, plachtenie, windsurfing, kanoistiku, potápanie, vodný skúter. Pes možný (za poplatok).

UBYTOVANIE: apartmány tvorí komplex jednoposchodových radových viliek, ktoré sú štandardne a útulne vybavené. Každý apartmán má balkón resp. terasu. Typ A  p re  4 osoby: dve samostatné dvojlôžkové spálne, kompletne vybavená kuchyňa (chladnička, sporák resp. varič, riad, príbory, kávovar), sprcha s WC, fén,

Poreč

TV so satelitom, telefón, balkón resp. terasa. Možnosť prístelky, vhodnej pre dieťa do 15 rokov. STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať polpenziu formou bohatých švédskych stolov v reštaurácií hotela Delfin.

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

cena/apartmán  8 dní/7 nocí  nástup denne 30.06.-07.07. 21.07.-28.07. 04.08.-11.08. 25.08.-01.09. 01.09.-08.09. 16.06.-23.06. 23.06.-30.06. 07.07.-14.07. termín pobytu 28.07.-04.08. 18.08.-25.08. 08.09.-15.09. 09.06.-16.06. 11.08.-18.08. 14.07.-21.07. typ A 4 osoby 469 579 619 669 779 879 799 549 369 319 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • posteľná bielizeň • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str.35) • prístelka +99,- €/týždeň • polpenzia (potrebné objednať pre všetky osoby v apartmáne) +119,- €/dospelá osoba/týždeň, +63,- €/dieťa 4-12r./týždeň, ZDARMA dieťa do 4 r. • detská postieľka +49,- €/týždeň • parkovanie +1,- €/deň/auto – platba na mieste • pes +8,-€/deň- platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35).

do

č. zájazdu: 5040 

02.06.-09.06.

pavilóny KAČJAK** 

OBĽÚBENÉ POLOHA: pavilóny KAČJAK sa nachádzajú v borovicovom háji v časti Dramalj na polostrove Kačjak, cca 250 m od pláže. Pri pavilónoch sa nachádzajú rôzne typy pláží, krásne zátoky, hlavná okruhliaková pláž s ležadlami a slnečníkmi. Centrum strediska Crikvenica je vzdialené len cca 5 km, do ktorého sa pohodlne

dostanete turistickým vláčikom. VYBAVENIE PAVILÓNOV: centrálna budova s recepciou, klimatizovaná reštaurácia s terasou, aperitív bar s terasou, TV miestnosť, Wi-Fi v priestoroch recepcie, trezor na recepcii, živá hudba na terase, parkovanie. Pes možný (za poplatok). Pre milovníkov športov sú k dispozícií

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 14.07.-21.07. 04.08.-11.08. 02.06.-09.06. 25.08.-01.09. 16.06.-23.06. 30.06.-07.07. 21.07.-28.07. 11.08.-18.08. 09.06.-16.06. termín pobytu 01.09.-08.09. 23.06.-30.06. 07.07.-14.07. 28.07.-04.08. 18.08.-25.08. 08.09.-15.09. dospelá osoba – základné lôžko 199 239 279 299 299 279 dieťa 0-6 r. – základné lôžko 139 139 159 189 189 159 dieťa 6-12 r. – základné lôžko 159 159 179 219 219 179 dospelá osoba – prístelka 159 159 179 219 219 179 1. dieťa 0-6 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 1. dieťa 6-12 r. – prístelka 99 99 119 139 139 119 1. dieťa 12-18 r. – prístelka 139 139 159 189 189 159 2. dieťa 0-6 r. – bez lôžka s polp. 99 99 119 139 139 119 UPOZORNENIE: Zľava na dieťa je rozlišovaná podľa presného dátumu narodenia, vždy 1. dieťa je dieťa staršie. Dieťa na prístelke ZDARMA je možné len pri zaplatení ceny dvoch dospelých osôb na základnom lôžku. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • jednolôžková izba +30 % k cene dospelej osoby na základnom lôžku • pes +10,- €/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35). č. zájazdu: 5050 

športoviská pre tenis, stolný tenis, minigolf, multifunkčné ihrisko. IZBY: jednoduché dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (možnosť ubytovania aj dvoch detí) sú účelne vybavené starším nábytkom, majú sprchu s WC, väčšina izieb s balkónom a orientáciou na morskú stranu. STRAVA: polpenzia – raňajky a večere formou švédskych stolov. NAŠA MIENKA: jednoduché hotelové ubytovanie, vhodné pre nenáročných klientov za priaznivú cenu.

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

pavilóny hotela RIVIERA** 

VÝBORNÁ POLOHA POLOHA: pavilóny hotela RIVIERA sú súčasťou hotela Riviera a spolu s  hotelom sú umiestnené v stredomorskej zeleni len cca 20 m od betónovej pláže, cca 300 m od  pláže z  drobného štrku a  cca 2,5 km od centra Crikvenice. Na pláži sú k dispozícií ležadlá a slnečníky.

VYBAVENIE PAVILÓNOV: hostia pavilónov majú k dispozícií všetky služby hotela Riviera, t.j. centrálna recepcia, reštaurácia s terasou, aperitív bar, pizzéria, bar s terasou, TV miestnosť, parkovanie. V blízkosti hotela sa nachádzajú športoviská pre tenis, mini golf, volejbal a na pláži je k dispozícií

č. zájazdu: 5060 

cena/osoba/týždeň  8 dní/7 nocí 21.07.-28.07. 23.06.-30.06. 09.06.-16.06. 30.06.-07.07. 07.07.-14.07. 28.07.-04.08. 18.08.-25.08. termín pobytu 02.06.-09.06. 16.06.-23.06. 25.08.-01.09. 14.07.-21.07. 04.08.-11.08. 08.09.-15.09. 11.08.-18.08. 01.09.-08.09. dospelá osoba – základné lôžko 229 249 259 319 379 319 dieťa 0-12 r. – základné lôžko 159 169 189 219 259 219 dospelá osoba – prístelka 179 199 219 259 299 259 jedno dieťa 0-12 r. – prístelka 109 119 129 159 189 159 jedno dieťa 0-7 r. – bez lôžka s polp. ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • obedy 63,- €/osoba/týždeň • jednolôžková izba +50 % k cene dospelej osoby na základnom lôžku. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35).

www.pegastour.sk

Crikvenica – Dramalj

široká ponuka vodných športov. IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (možnosť ubytovania aj dvoch detí) sú vybavené starším nábytkom. Všetky izby majú sprchu s WC, TV, telefón, Wi-Fi, orientáciu na morskú stranu, balkón (len v dvojlôžkovej izbe). STRAVA: polpenzia resp. plná penzia – raňajky a večere formou švédskych stolov, obedy – výber z menu. NAŠA MIENKA: jednoduchší hotel s dobrou polohou pre nenáročných klientov.

do

Crikvenica – Dramalj

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

chorvátsko

39


hotel OMORIKA**** 

POLOHA: zrekonštruovaný hotel OMORIKA sa nachádza len cca 2 km od centra známeho a rušného strediska Crikvenica, cca 150 m od pláže z drobného štrku s pozvoľným vstupom do mora a krásnym výhľadom na ostrov Krk. Pred hotelom sa nachádza aj zastávka turistického vláčika, ktorý v letných mesiacoch premáva do centra Crikvenice. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, klimatizovaná reštaurácia, výťah, aperitív bar, terasa, Wi-Fi, detský kútik, konferenčná miestnosť, animácie v hlavnej sezóne, vonkajší bazén vo vedľajšom komplexe Ad Turres. Pes možný (za poplatok). V blízkosti hotela sa nachádzajú reštaurácie, bary a  obchodíky, parkovanie. Pre milovníkov športov sú k dispozícií športoviská

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

NÁPOJE K VEČERI V CENE

Crikvenica

do

VÝBORNÉ SLUŽBY

pre tenis, stolný tenis, minigolf, futbal, adrenalínový park a na pláži je k dispozícií široká ponuka vodných športov. IZBY: nové klimatizované dvojlôžkové izby, v niektorých izbách možnosť jednej prístelky (možnosť ubytovania aj dvoch detí). Izby majú sprchu s WC, fén, TV so satelitom, telefón, minibar, trezor, Wi-Fi, balkón, bočný výhľad na more. STRAVA: polpenzia – raňajky a večere formou bohatých švédskych stolov, nápoje k večeri zo samoobslužných automatov (voda, víno, pivo, nealkoholické nápoje). NAŠA MIENKA: hotel má výbornú polohu a patrí k vyhľadávaným ubytovacím zariadeniam.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 18.08.-25.08. 14.07.-21.07. 02.06.-09.06. 04.08.-11.08. 16.06.-23.06. 30.06.-07.07. 25.08.-01.09. 21.07.-28.07. 09.06.-16.06. termín pobytu 11.08.-18.08. 23.06.-30.06. 07.07.-14.07. 01.09.-08.09. 28.07.-04.08. 08.09.-15.09. dospelá osoba – základné lôžko 389 389 449 529 529 449 dieťa 0-6 r. – základné lôžko 269 269 319 369 369 319 dieťa 6-12 r. – základné lôžko 299 299 359 419 419 359 dospelá osoba – prístelka 299 299 359 419 419 359 1. dieťa 0-6 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 1. dieťa 6-12 r. – prístelka 189 189 229 269 269 229 1. dieťa 12-18 r. – prístelka 269 269 319 369 369 319 2. dieťa 0-6 r. – bez lôžka s polp. 189 189 229 269 269 229 UPOZORNENIE: Zľava na  dieťa je rozlišovaná podľa presného dátumu narodenia, vždy 1.  dieťa je dieťa staršie. Dieťa na prístelke ZDARMA je možné len pri zaplatení ceny dvoch dospelých osôb na základnom lôžku. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia s nápojmi • klimatizácia • animácie • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • jednolôžková izba +30 % k cene dospelej osoby na základnom lôžku • pes +15,- €/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35). č. zájazdu: 5070 

hotel KATARINA**** 

Crikvenica – Selce

OBĽÚBENÉ

POLOHA: zrekonštruovaný hotel KATARINA sa bazén s morskou vodou mimo hlavnej sezóny, aj dvoch detí), sprcha s WC, fén, TV so satelinachádza v Crikvenici – Selce, cca 200 m od plá- wellness centrum, vonkajší bazén s morskou tom, telefón, minibar, trezor, Wi-Fi, balkón. že a cca 3 km od centra strediska Crikvenica. vodou, ležadlami a slnečníkmi, bar pri bazéne, Orientácia na morskú stranu (za príplatok). V letných mesiacoch je časť Selce spojená s cen- parkovanie. V blízkosti hotela sa nachádzajú STRAVA: polpenzia – raňajky a večere formou trom Crikvenice turistickým vláčikom. obchody, kaviarne, bary, pizzerie. bohatých švédskych stolov. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, klimatizova- IZBY: klimatizované dvojlôžkové izby s mož- NAŠA MIENKA: kvalitný hotel s  výbornou ná reštaurácia s terasou, výťah, aperitív bar nosťou jednej prístelky (možnosť ubytovania polohou a službami. s terasou, Wi-Fi, trezor na recepcii, č. zájazdu: 5080  cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 02.06.-09.06. detský kútik, predajňa suvenírov, 18.08.-25.08. 14.07.-21.07. 04.08.-11.08. 09.06.-16.06. 30.06.-07.07. 25.08.-01.09. 08.09.-15.09. 21.07.-28.07. termín pobytu animácie v hlavnej sezóne, vnútorný 11.08.-18.08. 16.06.-23.06. 07.07.-14.07. 01.09.-08.09. 28.07.-04.08. 23.06.-30.06. dospelá osoba – základné lôžko 429 519 599 599 519 429 dieťa 0-6 r. – základné lôžko 299 359 419 419 359 299 dieťa 6-12 r. – základné lôžko 339 399 479 479 399 339 dospelá osoba – prístelka 339 399 479 479 399 339 1. dieťa 0-6 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 1. dieťa 6-12 r. – prístelka 219 259 299 299 259 219 1. dieťa 12-18 r. – prístelka 299 359 419 419 359 299 2. dieťa 0-6 r. – bez lôžka s polp. 219 259 299 299 259 219 UPOZORNENIE: Zľava na dieťa je rozlišovaná podľa presného dátumu narodenia, vždy 1. dieťa je dieťa staršie. Dieťa na prístelke ZDARMA je možné len pri zaplatení ceny dvoch dospelých osôb na základnom lôžku. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • bazén • animácie • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • jednolôžková izba +30 % k cene dospelej osoby na základnom lôžku • orientácia na morskú stranu 28,- €/platiaca osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35).

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

pavilóny hotela AD TURRES** 

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

40

do

chorvátsko

VÝBORNÁ CENA

Crikvenica

POLOHA: pavilóny hotela AD TURRES sa nachádzajú na okraji letoviska Crikvenica, v borovicovom háji, len cca 200-500 m od pláže z  drobného štrku s  pozvoľným vstupom do mora, ležadlami a slnečníkmi. Do centra Crikvenice premáva v letných mesiacoch turistický vláčik. Zastávka na vláčik sa nachádza pred blízkym hotelom Omorika. VYBAVENIE PAVILÓNOV: hostia pavilónov majú k dispozícií všetky služby hotela Ad Turres, t.j. recepcia, klimatizovaná reštaurácia s terasou, Wi-Fi v priestoroch recepcie, trezor na recepcii, TV miestnosť, vonkajší bazén, parkovanie. Pes možný (za poplatok). Pre milovníkov športov sú v blízkosti k dispozícií športoviská pre tenis, stolný tenis, minigolf, futbal, adrenalínový park a na pláži je k dispozícií široká ponuka vodných športov.

IZBY: jednoduché dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (možnosť ubytovania aj dvoch detí) sú vybavené starším nábytkom, majú sprchu s WC, väčšina izieb s balkónom a orientáciou na morskú stranu.

STRAVA: polpenzia – raňajky a večere formou švédskych stolov. NAŠA MIENKA: jednoduché ubytovanie, vhodné pre nenáročných klientov.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 18.08.-25.08. 14.07.-21.07. 02.06.-09.06. 04.08.-11.08. 16.06.-23.06. 30.06.-07.07. 25.08.-01.09. 21.07.-28.07. 09.06.-16.06. 11.08.-18.08. 23.06.-30.06. 07.07.-14.07. 01.09.-08.09. 28.07.-04.08. 08.09.-15.09. dospelá osoba – základné lôžko 199 199 259 299 299 259 dieťa 0-6 r. – základné lôžko 139 139 159 189 189 159 dieťa 6-12 r. – základné lôžko 159 159 179 219 219 179 dospelá osoba – prístelka 159 159 179 219 219 179 1. dieťa 0-6 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 1. dieťa 6-12 r. – prístelka 99 99 119 139 139 119 1. dieťa 12-18 r. – prístelka 139 139 159 189 189 159 2. dieťa 0-6 r. – bez lôžka s polp. 99 99 119 139 139 119 UPOZORNENIE: Zľava na  dieťa je rozlišovaná podľa presného dátumu narodenia, vždy 1.  dieťa je dieťa staršie. Dieťa na prístelke ZDARMA je možné len pri zaplatení ceny dvoch dospelých osôb na základnom lôžku. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • jednolôžková izba +30 % k cene dospelej osoby na základnom lôžku • pes +10,- €/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35). č. zájazdu: 5090 

termín pobytu

www.pegastour.sk


apartmány VILLA CRNOV*** 

OBĽÚBENÉ POLOHA: vila CRNOV sa nachádza vo Vodiciach, vo vilovej štvrti, v blízkosti hotela Imperial, len cca 190 m od pláže z drobného štrku, vhodnej aj pre deti a cca 600 m od centra starého mesta. UBYTOVANIE: apartmány sú komfortné a útulne vybavené. Každý apartmán má balkón, klimatizáciu (za poplatok) a parkovanie pre auto. Vo vile je Wi-Fi pripojenie. Od vily Topič je vila Crnov vzdialená cca 150 m. V spoločných priestoroch vily sa nachádza odkladacia miestnosť na batožinu. Typ S pre 2 osoby: štúdio – obývacia miestnosť s  dvomi lôžkami (väčšinou manželská posteľ) s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), klimatizácia (za poplatok), TV so satelitom, sprcha s WC, balkón. Typ G p re  3-4 osoby: jedna samostatná spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s  rozkladacím gaučom pre  1  resp. 2  osoby,

vhodným pre deti do 15 rokov, (na deň treba gauč z  priestorových dôvodov skladať) s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), klimatizácia (za poplatok), TV so satelitom, sprcha s WC, balkón. Typ F p re 4-6 osôb: dve samostatné dvojlôžkové spálne, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1 resp. 2 osoby, vhodným pre deti do 15 rokov, s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), klimatizácia (za poplatok), TV so  satelitom, sprcha s WC, balkón. STR AVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať večere resp. polpenziu v blízkej reštaurácii.

č. zájazdu: 5100 

Vodice

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

cena/apartmán/týždeň 

8 dní/7 nocí 21.07.-28.07. 02.06.-09.06. 16.06.-23.06. 30.06.-07.07. 14.07.-21.07. 28.07.-04.08. 11.08.-18.08. 25.08.-01.09. 08.09.-15.09. termín pobytu 09.06.-16.06. 23.06.-30.06. 07.07.-14.07. 04.08.-11.08. 18.08.-25.08. 01.09.-08.09. typ S  2 osoby 99 119 139 179 259 359 379 419 359 299 279 199 179 typ G  3 osoby 149 169 199 279 399 539 539 579 459 359 299 239 199 typ G  4 osoby 179 199 239 359 479 599 599 639 519 459 379 259 219 typ F  4 osoby 239 259 299 399 579 699 699 739 599 499 439 279 259 typ F  5 osôb 279 319 399 449 679 799 799 839 699 599 529 339 319 typ F  6 osôb 339 379 449 499 779 899 899 939 799 699 599 399 379 Jedno dieťa 0-6 rokov bez nároku na lôžko pri plne obsadenom počte lôžok naviac v apartmáne ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • posteľná bielizeň • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • večere +91,- €/osoba/týždeň • polpenzia +133,- €/osoba/týždeň • klimatizácia od 5,- €/apartmán/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35). Zľava SENIOR 55+: -3 %/štúdio resp. apartmán platí pre termíny ukončenia pobytu do 07.07. a od termínu 01.09.

apartmány VILLA ŠPANIČ*** 

KLIMATIZÁCIA V CENE

OBĽÚBENÉ

POLOHA: vila ŠPANIČ sa nachádza vo Vodiciach v tesnej blízkosti vily Crnov, neďaleko hotela Imperial, v tichšej uličke, len cca 220 m od pláže z drobného štrku, vhodnej aj pre deti a cca 600 m od centra starého mesta. UBYTOVANIE: vila rodinného typu je útulne vybavená. Apartmány majú klimatizáciu, TV so satelitom, balkón resp. terasu, parkovanie a malú záhradku, v ktorej sa nachádza gril. Vo vile je Wi-Fi pripojenie. Odkladacia miestnosť na batožinu je vo vile Crnov. Typ G p re  3-4 osoby: jedna samostatná spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s  rozkladacím gaučom pre  1  resp. 2  osoby

s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), klimatizácia, TV so satelitom, sprcha s WC, terasa. Možnosť prístelky. Typ L p re 6 osôb: veľké priestranné apartmány s tromi spálňami, každá spálňa pre 2 osoby, obývacia miestnosť s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory) s možnosťou dvoch prísteliek (rozkladací gauč), klimatizácia, TV so satelitom, dve sprchy s WC, balkón. STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať večere resp. polpenziu v blízkej reštaurácii.

Vodice

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

č. zájazdu: 5110 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 21.07.-28.07. 11.08.-18.08. 25.08.-01.09. 08.09.-15.09. 30.06.-07.07. 07.07.-14.07. 28.07.-04.08. termín pobytu 18.08.-25.08. 01.09.-08.09. 09.06.-16.06. 23.06.-30.06. 14.07.-21.07. 04.08.-11.08. typ G  3 osoby 149 169 219 279 399 559 599 479 379 319 239 199 typ G  4 osoby 179 199 259 359 479 619 659 539 499 399 259 219 typ L  6 osôb 339 379 449 499 699 919 959 819 719 619 399 379 Jedno dieťa 0-6 rokov bez nároku na lôžko pri plne obsadenom počte lôžok naviac v apartmáne ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • klimatizácia • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • posteľná bielizeň • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • prístelka +99,- €/týždeň • večere +91,- €/osoba/týždeň • polpenzia +133,- €/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35). Zľava SENIOR 55+: -3 %/apartmán platí pre termíny ukončenia pobytu do 07.07. 02.06.-09.06.

16.06.-23.06.

www.pegastour.sk

chorvátsko

41


apartmány VILLA TOPIČ*** 

KLIMATIZÁCIA V CENE

Vodice POLOHA: vila TOPIČ sa nachádza neďaleko hotela Imperial, v tichšej uličke, len cca 200 m od pláže z drobného štrku, vhodnej aj pre deti a cca 750 m od centra starého mesta. UBYTOVANIE: apartmány sú útulne vybavené, niektoré priestorovo menšie (typ B). Každý apartmán má balkón resp. terasu, klimatizáciu a parkovanie pre auto. Vo vile je Wi-Fi pripojenie a odkladacia miestnosť na batožinu. V záhradke sa nachádza spoločný záhradný gril. Typ B1 pre 3 osoby: priestorovo menší apartmán, jedna spálňa pre 2 osoby, miestnosť s gaučom pre 1 osobu s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory, varná kanvica), sprcha s WC, TV, klimatizácia, balkón.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

OBĽÚBENÉ

Typ B2 p re 3 osoby: jedna spálňa pre 2 osoby, miestnosť s gaučom pre 1 osobu s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory, varná kanvica), sprcha s WC, TV, klimatizácia, balkón. Možnosť prístelky vhodnej pre dieťa do 15 rokov. Typ E pre 4 osoby: jedna samostatná spálňa s dvomi lôžkami, ďalšia samostatná miestnosť s  dvomi lôžkami a  kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory, varná kanvica), dve sprchy s WC, TV, klimatizácia, dve terasy. Možnosť prístelky. Typ D pre 4-5 osôb: priestranné apartmány, jedna spálňa pre  3 osoby, jedna spálňa pre 2 osoby, obývacia miestnosť s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory, varná kanvica), dve sprchy s WC, TV, klimatizácia, balkón. STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať večere resp. polpenziu v blízkej reštaurácii.

č. zájazdu: 5120 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 21.07.-28.07. 18.08.-25.08. 01.09.-08.09. 14.07.-21.07. 28.07.-04.08. termín pobytu 11.08.-18.08. 25.08.-01.09. 23.06.-30.06. 07.07.-14.07. 04.08.-11.08. typ B1 3 osoby 239 259 399 479 519 579 519 399 339 239 typ B2 3 osoby 259 279 419 499 539 599 539 419 359 259 typ E 4 osoby 299 339 519 599 639 699 639 519 459 359 typ D 4 osoby 339 399 549 639 679 739 679 559 499 399 typ D 5 osôb 399 499 649 739 779 839 779 659 599 499 Jedno dieťa 0-4 roky bez nároku na lôžko pri plne obsadenom počte lôžok naviac v apartmáne ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • klimatizácia • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • posteľná bielizeň • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • prístelka +99,- €/týždeň • večere +91,- €/osoba/týždeň • polpenzia +133,- €/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35). Zľava SENIOR 55+: -3 %/apartmán platí pre termíny ukončenia pobytu do 07.07. 16.06.-23.06.

apartmány MORETTI*** 

30.06.-07.07.

IDEÁLNA POLOHA

Vodice – Srima

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

POLOHA: vila MORETTI sa nachádza vo Vodiciach, v  časti Srima, len cca 10 m od pláže z drobného štrku, vhodnej aj pre deti. Centrum mesta Vodice je vzdialené cca 2 km. Neďaleko apartmánov sa nachádza viacero reštaurácií a obchody s potravinami. Možnosť kotvenia vlastného člna (za poplatok). UBYTOVANIE: pekné apartmány sú komfortne a štandardne vybavené, majú klimatizáciu (za poplatok). Každý apartmán má Wi-Fi pripojenie a balkón. Vila má vlastné parkovisko. Vo väčšej záhrade vily sa nachádza gril, priamo pri  promenáde menšia záhradná reštaurácia so širokou ponukou jedál, nápojov a zmrzlín. Typ A1 pre 3 osoby: jedna samostatná spálňa pre 2 osoby, obývacia miestnosť s gaučom pre 1 osobu a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič,

č. zájazdu: 5130 

OBĽÚBENÉ

riady, príbory, mikrovlnná rúra), TV so satelitom, sprcha s WC, balkón. Typ A2 pre 4 osoby: jedna samostatná spálňa pre 2 osoby, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre  2 osoby a  s  kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory, mikrovlnná rúra), TV so satelitom, sprcha s WC, balkón, orientácia na morskú stranu. Typ B2 pre 4 osoby: jedna samostatná spálňa pre 2 osoby, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre  2 osoby a  s  kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory, mikrovlnná rúra), TV so satelitom, sprcha s WC, balkón, orientácia na morskú stranu. Typ B3 p re 4 osoby: dve samostatné spálne, každá spálňa pre 2 osoby, kompletne vybavená kuchyňa (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory, mikrovlnná rúra), TV so satelitom, sprcha s WC, balkón, morská strana (za príplatok). STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť stravovania vo vlastnej záhradnej reštaurácii.

cena/apartmán/týždeň 

8 dní/7 nocí 04.08.-11.08. 01.09.-08.09. 11.08.-18.08. 25.08.-01.09. 30.06.-07.07. termín pobytu 08.09.-15.09. 18.08.-25.08. typ A1 3 osoby 459 459 639 659 659 659 639 459 typ B2 4 osoby 489 489 679 699 699 699 679 489 typ A2 4 osoby 539 539 729 759 759 759 729 539 typ B3 4 osoby 569 569 779 849 849 849 779 569 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • uvítací nápoj • spotreba vody, elektriny a plynu • posteľná bielizeň • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • morská strana +49,- €/apartmán typ B3/týždeň • klimatizácia +7,- €/apartmán/deň – platba na mieste • kotvenie člna +7,- €/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35) • záverečné upratovanie +15,- €/apartmán – platba na mieste. 02.06.-09.06. 09.06.-16.06.

42

chorvátsko

16.06.-23.06. 23.06.-30.06.

07.07.-14.07. 14.07.-21.07.

21.07.-28.07. 28.07.-04.08.

www.pegastour.sk


AMADRIA PARK a SOLARIS BEACH RESORT POLOHA: jeden z najlepšie vybavených komplexov na celom chorvátskom pobreží sa nachádza na zelenom polostrove, len cca 6 km pod mestom Šibenik, s ktorým ho spája pravidelná doprava shuttle busom. Celý komplex tvorí päť hotelov, exkluzívne apartmány DALMATIAN STARS a apartmánová časť (VILLE KORNATI), umiestnená v modernej a perfektne vybavenej, zelenej campingovej časti, ktorej súčasťou sú aj apartmány MOBIL DOMY. Všetky ubytovacie zariadenia komplexu ležia len pár metrov od krásnych pláží z drobných okruhliakov, novovybudovaných pieskových pláží a trávnatých plôch, uprostred pínií a prekrásnej stredomorskej flóry. VYBAVENIE KOMPLEXU: okrem ubytovacej kapacity je súčasťou komplexu pre milovníkov športov bohatý výber športovísk – tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, jogging, požičovňa vodných i cestných bicyklov. Gurmáni si určite pochutia na dalmatínskych špecialitách v samostatnej “dalmatínskej dedinke”. Po celom areáli sa nachádza viacero reštaurácií, barov a predajní rýchleho občerstvenia. V  priestoroch komplexu sa nachádzajú obchodíky so suvenírmi, drogériou, potrebami na pláž, rôznym druhom občerstvenia, zeleniny a ovocia a zmrzlinárne. V campingovej časti je otvorený

  Šibenik

veľký supermarket. Celým areálom vás prevezie vláčik “Solaris Express”. Na pláži sú k dispozícii slnečníky a ležadlá (za poplatok). Súčasťou areálu je aj komplex vnútorných bazénov pri hoteli AMADRIA PARK IVAN (za poplatok). Tvorí ho 6 vyhrievaných bazénov, z  toho 2 s  morskou vodou a 4 so sladkou vodou, súčasťou ktorých je aj reflexná masáž, vírivkový bazén a bar. Zacvičiť si môžete vo fitnes centre, navštíviť môžete aj saunu. Denne tu prebieha množstvo animačných programov pre dospelých i pre deti (detský miniklub, aerobik, klubové aktivity, živá hudba). Na okraji komplexu sa nachádza najväčší Aquapark na chorvátskom pobreží. Platené i neplatené služby celého komplexu majú k dispozícii klienti ubytovaní vo všetkých hoteloch a apartmánoch. Izby hotelov i apartmánová časť sú veľmi dobre vybavené, niektoré priestorovo menšie. NAŠA MIENKA: príjemné prostredie lesoparku, priezračné nádherné more, možnosti aktívneho športového vyžitia, prekrásne pláže s vynikajúcim servisom – to je záruka nezabudnuteľnej dovolenky pre všetky vekové kategórie a spĺňa očakávanie aj náročnejších klientov. Ideálne miesto aj pre rodiny s deťmi, ako aj mladých, manželské páry a seniorov.

AMADRIA PARK hotel JURE**** 

EXKLUZÍVNE VYBAVENIE HOTELA: kompletne zrekonštruovaný štýlový hotel v komplexe, má recepciu, modernú reštauráciu, výťah, obchod so suvenírmi, kongresové centrum, vonkajšie bazény so  sladkou vodou, ležadlami,  slnečníkmi a altánkami, záhradnú terasu s barom, animácie, Wi-Fi, požičovňu áut, bicyklov, parkovanie (za  poplatok). Možnosť vstupu do wellness a spa centra v hoteli Jure a v hoteli Ivan (za poplatok). Pred hotelom sa nachádza aj piesková pláž. IZBY: moderné a  luxusne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby a  dvojlôžkové izby s  dvomi prístelkami, vhodné pre  dve deti (môže byť rozkladací gauč). Izby majú sprchu s  WC, fén, TV so  satelitom, Wi-Fi, telefón, minibar, trezor, francúzsky balkón. V dvojlôžkovej izbe je možný balkón (za príplatok). Pre štvorčlenné rodiny s dvomi deťmi do 12 rokov je možné ubytovanie v dvoch dvojlôžkových izbách prepojených vnútornými dverami. Pre rodiny s dvomi deťmi do 16 rokov č. zájazdu: 5140 

je vhodné ubytovanie v dvoch dvojlôžkových izbách s dverami tesne vedľa seba (na vyžiadanie – za príplatok). STRAVA: raňajky – formou švédskych stolov, večere – formou bohatých švédskych stolov (za príplatok).

cena/osoba  8 dní/7 nocí 

termín pobytu

Šibenik

nástup denne

21.07.-28.07. 07.07.-14.07. 09.06.-16.06. 28.07.-04.08. 18.08.-25.08. 01.09.-08.09. 08.09.-15.09. 02.06.-09.06. 16.06.-23.06. 30.06.-07.07. 14.07.-21.07. 04.08.-11.08. 25.08.-01.09. 23.06.-30.06. 11.08.-18.08.

Dvojlôžková izba dospelá osoba – základné lôžko 449 529 699 729 799 739 559 459 dieťa 3-12 r. – základné lôžko 269 319 419 439 479 449 329 279 Dvojlôžková izba s dvomi prístelkami osoba – základné lôžko 549 699 829 859 939 869 719 569 1. dieťa 3-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 3-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA Prepojené dve dvojlôžkové izby osoba – 1. a 2. lôžko 789 919 1.279 1.339 1.469 1.359 979 799 1. dieťa 3-12 r. – 3. lôžko ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 3-12 r. – 4. lôžko ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA Dieťa 0-3 roky bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x raňajky • klimatizácia • vonkajší bazén • animácie • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • jednolôžková izba +85 % k cene dospelej osoby v dvojlôžkovej izbe • balkón v dvojlôžkovej izbe +84,- €/osoba/týždeň • detská postieľka do 3 rokov +56,- €/týždeň • večere +224,- €/dospelá osoba/týždeň, +112,- €/dieťa 3-12 r./týždeň • parkovanie +5,- až 8,- €/deň/auto (podľa sezóny) – platba na mieste. Možné zľavy: dvojlôžková izba Atrium -50,- €/osoba na základnom lôžku v dvojlôžkovej izbe. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35).

www.pegastour.sk

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

chorvátsko

43


AMADRIA PARK hotel IVAN**** 

VÝBORNÉ SLUŽBY

Šibenik

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

VYBAVENIE HOTELA: nedávno rekonštruovaný, luxusný hotel v komplexe, má recepciu, reštauráciu, lobby bar s terasou, obchod so suvenírmi, kongresové centrum, animácie, výťah, veľký vonkajší bazén s morskou vodou pre deti i dospelých, ležadlami a slnečníkmi, záhradnú terasu s barom, wellness a spa centrum (za  poplatok), klub, Wi-Fi, zmenáreň, bankomat, požičovňu áut, bicyklov, parkovanie (za poplatok). IZBY: luxusné, v modernom bielom a kovovom štýle zariadené izby. Dvojlôžkové izby sú priestorovo väčšie, klimatizované, majú TV so  satelitom, Wi-Fi, telefón, trezor, minibar, sprchu s  WC, fén, francúzsky balkón (za príplatok). Pre štvorčlenné rodiny s deťmi do  16  rokov je vhodné ubytovanie v  dvoch dvojlôžkových izbách s  dverami tesne vedľa seba a  pre  štvorčlenné rodiny s  deťmi do  12  rokov je možné ubytovanie v  dvoch č. zájazdu: 5150  termín pobytu

dvojlôžkových izbách prepojených vnútornými dverami (na vyžiadanie – za príplatok). Časť týchto izieb má francúzsky balkón. STRAVA : raňajky – formou švédskych stolov, večere – formou bohatých švédskych stolov (za príplatok).

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 21.07.-28.07. 07.07.-14.07. 09.06.-16.06. 28.07.-04.08. 18.08.-25.08. 01.09.-08.09. 08.09.-15.09. 02.06.-09.06. 16.06.-23.06. 30.06.-07.07. 14.07.-21.07. 04.08.-11.08. 25.08.-01.09. 23.06.-30.06. 11.08.-18.08.

Dvojlôžková izba dospelá osoba – základné lôžko 419 489 659 679 749 689 499 429 dieťa 3-12 r. – základné lôžko 249 289 389 399 449 419 299 259 Dve dvojlôžkové izby vedľa seba 599 759 969 999 1.099 1.029 789 619 1. a 2. osoba – v 1. dvojlôžkovej izbe 1. dieťa 3-16 r. – v 2. dvojlôžk. izbe ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 3-16 r. – v 2. dvojlôžk. izbe ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA Dieťa 0-3 roky bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x raňajky • klimatizácia • vonkajší bazén • animácie • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • francúzsky balkón +49,- €/osoba/týždeň • detská postieľka do 3 rokov +56,- €/týždeň • večere +224,- €/dospelá osoba/týždeň, +112,- €/dieťa 3-12 r./týždeň • parkovanie +5,- až 8,- €/deň/auto (podľa sezóny) – platba na mieste. Možné zľavy: dvojlôžková izba Atrium -50,- €/osoba na základnom lôžku v dvojlôžkovej izbe.Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35). Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

AMADRIA PARK hotel JAKOV**** 

Šibenik

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

č. zájazdu: 5160  termín pobytu

OBĽÚBENÉ VYBAVENIE HOTELA: kompletne novozrekonštruovaný štýlový hotel, v ktorom sa nachádza recepcia, reštaurácia, výťah, lobby bar, Wi-Fi, vonkajší bazén s morskou vodou, ležadlami a slnečníkmi, terasou a barom, animácie, zmenáreň, obchod so  suvenírmi, detský klub, požičovňa áut, bicyklov, parkovanie (za poplatok). Možnosť vstupu do  wellness a  spa centra v  hoteli Ivan (za poplatok). Pred hotelom sa nachádza rodinná pláž.

IZBY: klimatizované, moderne zariadené dvojlôžkové izby s dvomi prístelkami (poschodová posteľ). Všetky izby majú TV so satelitom, telefón, Wi-Fi, minibar, trezor, sprchu s WC, fén, francúzsky balkón. Izby s balkónom (za príplatok). STRAVA: raňajky - formou švédskych stolov, večere – formou bohatých švédskych stolov (za  príplatok). Kvalitná a  bohatá strava, patrí k najlepším na celom pobreží.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 21.07.-28.07. 07.07.-14.07. 09.06.-16.06. 28.07.-04.08. 18.08.-25.08. 01.09.-08.09. 08.09.-15.09. 02.06.-09.06. 16.06.-23.06. 30.06.-07.07. 14.07.-21.07. 04.08.-11.08. 25.08.-01.09. 23.06.-30.06. 11.08.-18.08.

Dvojlôžková izba s dvomi prístelkami osoba – základné lôžko 489 629 719 729 819 739 639 519 1. dieťa 3-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 3-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA Dieťa 0-3 roky bez nároku na služby ZDARMA alebo detská postieľka ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x raňajky • klimatizácia • vonkajší bazén • animácie • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • izba s balkónom +126,- €/platiaca osoba/týždeň • večere +182,- €/dospelá osoba/týždeň, +91,- €/dieťa 3-12 r./týždeň • parkovanie +5,- až 8,- €/deň/auto (podľa sezóny) – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35).

44

chorvátsko

www.pegastour.sk


AMADRIA PARK hotel ANDRIJA**** 

PRE RODINY S DEŤMI

Šibenik

VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, lobby bar, výťah, vonkajší bazén s morskou vodou, ležadlami a slnečníkmi, detský bazén, záhradná terasa s barom, animácie, detský miniklub, Wi-Fi, zmenáreň, obchod so suvenírmi, požičovňa áut, bicyklov, parkovanie (za poplatok). Hotel je navštevovaný hlavne rodinami s deťmi, čomu sú prispôsobené aj spoločenské priestory – detská recepcia, nová detská reštaurácia a rodinná pláž. Možnosť vstupu

do wellness a spa centra v hoteli Ivan (za poplatok).

V blízkosti hotela sa nachádza obľúbený aquapark. IZBY: útulné klimatizované dvojlôžkové izby s  jednou resp. dvomi prístelkami (poschodová posteľ). Izby majú TV so satelitom, telefón, trezor, minibar, sprchu s WC, fén, balkón len v dvojlôžkovej izbe s dvomi prístelkami. STRAVA: raňajky – formou švédskych stolov, ve-

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

čere – formou bohatých švédskych stolov (za príplatok), výborná a bohatá strava, patrí k najlepším

na celom pobreží. Reštaurácia je prispôsobená aj detským návštevníkom a ich potrebám.

č. zájazdu: 5170  termín pobytu

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 21.07.-28.07. 07.07.-14.07. 09.06.-16.06. 28.07.-04.08. 18.08.-25.08. 01.09.-08.09. 08.09.-15.09. 02.06.-09.06. 16.06.-23.06. 30.06.-07.07. 14.07.-21.07. 04.08.-11.08. 25.08.-01.09. 23.06.-30.06. 11.08.-18.08.

Dvojlôžková izba s prístelkou dospelá osoba – základné lôžko 429 539 649 659 729 669 529 439 dieťa 3-12 r. – základné lôžko 259 329 389 399 439 409 319 269 dieťa 3-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA Dvojlôžková izba s dvomi prístelkami 549 699 829 859 939 869 719 569 osoba – základné lôžko 1. dieťa 3-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 3-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA Dieťa 0-3 roky bez nároku na služby ZDARMA, detská postieľka ZDARMA (v Dvojlôžkovej izbe s dvomi prístelkami). V  cene: 7  x  ubytovanie •  7  x raňajky •  klimatizácia •  vonkajší bazén •  animácie •  detský miniklub •  delegát PEGAS TOUR •  DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • večere +182,- €/dospelá osoba/týždeň, +91,- €/dieťa 3-12 r./týždeň • parkovanie +5,- až 8,- €/deň/auto (podľa sezóny) – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35).

SOLARIS hotel NIKO*** 

VÝBORNÁ CENA

Šibenik

VYBAVENIE HOTELA: recepcia, reštaurácia, lobby bar, STRAVA: polpenzia – raňajky a večere formou švédskych trezor na recepcii, výťah, vonkajšie bazény s morskou vo- stolov, výborná a bohatá strava, patrí k najlepším na celom dou, ležadlami a slnečníkmi, záhradná terasa s barom, Wi- pobreží. Fi v lobby bare (za poplatok), animácie, zmenáreň, obchod so suvenírmi, kongresové centrum, požičovňa áut, bicyklov, parkovanie (za poplatok). Možnosť vstupu do wellness a spa centra v hoteli Ivan (za poplatok). IZBY: útulné, klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej resp. dvoch prísteliek. Majú TV so satelitom, telefón, trezor (v niektorých izbách, inak na recepcii), minibar, sprchu s WC, fén, balkón. Pre štvorčlenné rodiny s deťmi do 12 rokov je možné ubytovanie v dvoch dvojlôžkových izbách prepojených vnútornými dverami. č. zájazdu: 5180  termín pobytu

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 21.07.-28.07. 07.07.-14.07. 09.06.-16.06. 28.07.-04.08. 18.08.-25.08. 01.09.-08.09. 08.09.-15.09. 02.06.-09.06. 16.06.-23.06. 30.06.-07.07. 14.07.-21.07. 04.08.-11.08. 25.08.-01.09. 23.06.-30.06. 11.08.-18.08.

Dvojlôžková izba dospelá osoba – základné lôžko 379 429 579 599 669 619 449 389 dieťa 3-12 r. – základné lôžko 229 259 349 369 399 379 269 239 Dvojlôžková izba s prístelkou 429 559 649 669 759 679 569 449 dospelá osoba – základné lôžko dieťa 3-12 r. – základné lôžko 259 329 389 399 449 409 339 269 dieťa 3-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA Dvojlôžková izba s dvomi prístelkami 489 639 749 759 859 779 659 519 osoba – základné lôžko 1. dieťa 3-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 3-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA Prepojené dve dvojlôžkové izby 659 729 939 969 1.059 989 759 669 osoba – 1. a 2. lôžko 1. dieťa 3-12 r. – 3. lôžko ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dieťa 3-12 r. – 4. lôžko ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA Dieťa 0-3 roky bez nároku na služby ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • vonkajší bazén • animácie • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • detská postieľka do 3 rokov +35,- €/týždeň • parkovanie +5,- až 8,- €/deň/auto (podľa sezóny) – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35).

www.pegastour.sk

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

chorvátsko

45


apartmány PLETIKOSA*** 

IDEÁLNA POLOHA

Brodarica

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

POLOHA: apartmány PLETIKOSA tvoria dve dvojposchodové budovy (jedna so zvýšeným prízemím), ktoré ležia len cca 20 m od pláže, v zelenej záhrade. Apartmány sú veľmi priestranné, kompletne vybavené praktickým nábytkom s balkónmi resp. terasami so záhradným nábytkom. K apartmánom Pletikosa patrí aj bungalov s dvomi prízemnými samostatnými apartmánmi. Zo všetkých apartmánov je výhľad na more. Na okraji Brodarice sa nachádza aj novovybudovaná, moderná veľká pláž Rezalište z drobného štrku, vhodná pre rodiny s deťmi a neplavcov. UBYTOVANIE: apartmány sú vybavené TV so  satelitom, klimatizáciou (za poplatok) a Wi-Fi. Do väčšiny typov apartmánov je možné umiestniť jednu alebo viac prísteliek, vhodných pre deti do 15 rokov. K dispozícii je aj odkladací priestor na batožinu. V záhrade sa nachádza sprcha so sladkou vodou a záhradný gril s posedením. Parkovanie je možné priamo v záhrade apartmánov. Majiteľ apartmánov Vás rád privíta v peknom barovom zariadení v záhrade, priamo pri pláži, kde si môžete zakúpiť teplé a studené nealkoholické a alkoholické nápoje, zmrzlinu, sendviče a iné malé občerstvenie. Na širokej terase sa nachádzajú biliardové stoly a ďalšie spoločenské hry, v záhrade sú k dispozícii hojdačky a preliezačky pre deti. Majitelia člnov môžu kotviť svoje člny v malom prístave. STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať večere resp. polpenziu v blízkej reštaurácii.

PLÁŽ REZALIŠTE

46

chorvátsko

OBĽÚBENÉ

www.pegastour.sk


Typ E pre 4 osoby: má samostatnú spálňu pre 2 osoby, obývaciu miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička s mrazničkou, sporák resp. varič, príbory, riady, varná kanvica), TV so satelitom, Wi-Fi, klimatizácia (za poplatok), sprcha s WC a balkón. V niektorých apartmánoch možnosť jednej prístelky. Typ D pre 4 osoby: nachádza sa v bungalove v prednej časti, má samostatnú spálňu pre 2 osoby, obývaciu miestnosť s dvomi samostatnými lôžkami spojenú s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička s mrazničkou, sporák resp. varič, príbory, riady, varná kanvica), TV so satelitom, Wi-Fi, klimatizácia (za poplatok), sprcha s WC a záhradná terasa. Typ A pre 4 osoby: dva samostatné apartmány na druhom poschodí so spoločným vchodom a jeden apartmán na prvom poschodí; každý apartmán má dve samostatné dvojlôžkové spálne, samostatnú kompletne vybavenú kuchyňu (chladnička s mrazničkou, sporák resp. varič, príbory, riady, varná kanvica; jedna stena medzi kuchyňami susediacich apartmánov nemusí byť zvukotesná), TV so satelitom, Wi-Fi, klimatizácia (za poplatok), sprcha s WC, balkóny zo všetkých miestností. V každom apartmáne možnosť jednej prístelky. Typ G pre 4 osoby: nachádza sa v bungalove, hneď za typom D, má jednu samostatnú spálňu s manželskou posteľou pre  2 osoby, druhú maličkú samostatnú, čarovnú spálňu

s poschodovou posteľou do tvaru L, vhodnú pre deti do 15 rokov, obývaciu miestnosť s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička s mrazničkou, sporák resp. varič, príbory, riady, varná kanvica), TV so  satelitom, Wi-Fi, klimatizácia (za  poplatok), sprcha s  WC a  záhradná terasa s  výhľadom na more. Možnosť jednej prístelky v obývacej miestnosti. Typ F1 p re 5 osôb: apartmány majú dve samostatné spálne (dvojlôžková a trojlôžková), samostatnú kompletne vybavenú kuchyňu (chladnička s mrazničkou, sporák resp. varič, príbory, riady, varná kanvica) spojenú s obývacou miestnosťou, TV so satelitom, Wi-Fi, klimatizáciu (za poplatok), sprchu s WC, balkón. Možnosť až dvoch prísteliek. Typ F2 p re 6 osôb: dve samostatné dvojlôžkové spálne, veľká moderná kompletne vybavená kuchyňa (chladnička s mrazničkou, sporák, príbory, riady, varná kanvica) spojená s priestrannou veľkou obývacou miestnosťou s gaučom pre 2 osoby, TV so satelitom, Wi-Fi, klimatizácia (za poplatok), jedna sprcha a dve WC, veľká terasa. Možnosť až dvoch prísteliek. Typ B pre 8 osôb: štyri samostatné dvojlôžkové spálne, samostatná veľká kompletne vybavená kuchyňa (chladnička s mrazničkou, sporák, príbory, riady, varná kanvica) spojená s priestorovo veľkou obývacou miestnosťou, TV so satelitom, Wi-Fi, klimatizácia (za poplatok), dve sprchy a dve WC, balkóny zo všetkých miestností. Možnosť až štyroch prísteliek.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

č. zájazdu: 5190  termín pobytu

cena/apartmán  8 dní/7 nocí  02.06.-09.06.

09.06.-16.06.

16.06.-23.06.

23.06.-30.06.

30.06.-07.07.

07.07.-14.07.

14.07.-21.07.

21.07.-28.07. 28.07.-04.08. 04.08.-11.08. 669 679 689 699 799 899 1.199

do

nástup denne 11.08.-18.08.

18.08.-25.08.

25.08.-01.09.

01.09.-08.09.

08.09.-15.09.

typ E 4 osoby 199 219 239 339 469 629 629 579 469 399 199 199 typ A 4 osoby 209 229 249 349 479 639 639 599 479 409 209 209 typ D 4 osoby 219 239 259 369 489 649 649 629 489 419 219 219 typ G 4 osoby 229 249 269 379 499 659 659 649 499 429 229 229 typ F1 5 osôb 279 299 359 459 599 739 739 749 599 559 299 299 typ F2 6 osôb 299 359 459 499 699 839 839 849 759 659 359 359 typ B 8 osôb 399 499 599 699 899 1.099 1.099 1.099 959 799 499 499 Jedno dieťa 0-3 roky bez nároku na lôžko pri plne obsadenom počte lôžok naviac v apartmáne ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • posteľná bielizeň • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • prístelka +99,- €/týždeň • detská postieľka +45,- €/týždeň (obmedzený počet) • klimatizácia v termíne do 21.07. a od 18.08 – typ A, E, D, F1, G +5,- €/apartmán/deň, typ B, F2 +10,- €/apartmán/deň – platba na mieste • večere +91,- €/osoba/týždeň • polpenzia +133,- €/osoba/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35) • klimatizácia v termínoch od 21.07. až do 18.08. – typ A, E, D, F1, G +5,- €/apartmán/deň, typ B, F2 +10,- €/apartmán/deň – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/apartmán platí pre termíny ukončenia pobytu do 07.07. a od termínu 01.09.

www.pegastour.sk

chorvátsko

47


apartmány VILLA FRANE*** 

Brodarica

BAZÉN

POLOHA: vila FRANE s bazénom sa nachádza v Brodarici, v tichšej zelenej časti, v priestrannej záhrade, v lokalite ponad apartmánmi Pletikosa, cca 400 m od pláže z drobného štrku, vhodnej aj pre deti a cca 2 km od lukratívnej novovybudovanej modernej pláže Rezalište.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

NOVINKA

UBYTOVANIE: vila rodinného typu je útulne vybavená starším nábytkom. Apartmány majú klimatizáciu (za poplatok), TV so satelitom, terasu, parkovanie. Vo veľkej záhrade sa nachádza gril a bazén so sladkou vodou, slúžiaci pre viacero typov ubytovania. Vo vile je Wi-Fi pripojenie. K dispozícii je odkladací priestor na batožinu. Typ L pre 6 osôb: veľké priestranné apartmány s tromi spálňami, každá spálňa pre 2 osoby, obývacia miestnosť s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory) s možnosťou dvoch prísteliek (rozkladací gauč), klimatizácia (za poplatok), TV so satelitom, dve sprchy s WC, terasa. STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať večere resp. polpenziu v neďalekej reštaurácii.

do

PLÁŽ REZALIŠTE č. zájazdu: 5200 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 21.07.-28.07. 23.06.-30.06. 07.07.-14.07. 11.08.-18.08. 25.08.-01.09. 09.06.-16.06. 16.06.-23.06. 14.07.-21.07. 28.07.-04.08. termín pobytu 30.06.-07.07. 18.08.-25.08. 08.09.-15.09. 01.09.-08.09. 04.08.-11.08. typ L 6 osôb 439 459 499 599 699 759 799 759 699 559 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • bazén • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • posteľná bielizeň • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str.35) • prístelka +99,- €/týždeň • večere +91,- €/osoba/týždeň • polpenzia +133,- €/osoba/týždeň • klimatizácia +7,- €/apartmán/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35). Zľava SENIOR 55+: -3 %/apartmán.

apartmány VILLA JADRANKA**** 

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

AKTÍVNA DOVOLENKA

Brištane POLOHA: novopostavená a rekonštruovaná, moderne zariadená vila JADRANKA sa nachádza v  dedinke Brištane, v  kľudnej zóne, na hranici Národného parku Krka v nádhernej prírode. Je vhodná pre aktívnych dovolenkárov, ktorí ocenia spojenie úžasnej prírody s relaxom pri mori a zároveň môžu využiť širokú ponuku cyklotrás a turistických trás, vedúcich cez  olivové háje a  vinohrady alebo môžu navštíviť Národný park Krka, čarovný ostrov a jazero Visovac, vzdialené cca 3 km, kde je možné sa aj v  rieke Krka kúpať. Roški slap, posledná z kaskád, začínajúca na Plitvických jazerách je vzdialená cca 5 km. Najbližšia pláž pri  mori v  Solarise Šibeniku resp. pláž Rezalište v Brodarici je vzdialená cca 20 minút autom. Obchodíky a reštaurácie sú vzdialené od vily Jadranka cca 500 m. Do mesta Šibenik je vzdialenosť cca 33 km. UBYTOVANIE: krásna jednoposchodová vila rodinného typu je priestranná, má

klimatizáciu, TV so satelitom, viacero terás a  balkónov, parkovanie a  veľkú zelenú záhradu, v  ktorej sa nachádza bazén 32 m2 so sladkou vodou s ležadlami a slnečníkom, gril s posedením, hojdačka. Vo vile je Wi-Fi pripojenie. Jeden pes možný. Typ B pre 8 osôb: viacúrovňový apartmán, na prízemí sa nachádzajú dve spálne, každá spálňa pre  2 osoby, priestranná obývacia miestnosť s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák, riady, príbory, umývačka riadu, mikrovlnná rúra, kávovar), klimatizácia, TV so satelitom, dve kúpeľne s  WC, terasa. Na  poschodí sú dve spálne, každá spálňa pre 2 osoby, priestranná obývacia miestnosť s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák, riady, príbory, umývačka riadu, mikrovlnná rúra, kávovar), klimatizácia, TV so satelitom, dve kúpeľne s WC, balkón.

č. zájazdu: 5210 

VISOVAC

48

chorvátsko

NOVINKA

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 14.07.-21.07. 05.05.-12.05. 01.09.-08.09. 26.05.-02.06. 09.06.-16.06. 23.06.-30.06. 07.07.-14.07. 21.07.-28.07. 18.08.-25.08. 25.08.-01.09. termín pobytu 12.05.-19.05. 08.09.-15.09. 02.06.-09.06. 16.06.-23.06. 30.06.-07.07. 28.07.-04.08. 19.05.-26.05. typ B 8 osôb 1.049 1.049 1.329 1.329 1.799 1.999 1.799 1.329 1.049 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • klimatizácia • bazén • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • posteľná bielizeň • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35)

www.pegastour.sk


apartmány VILLA SUNCE*** 

OBĽÚBENÉ

Grebaštica

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

POLOHA: vila SUNCE je pekná dvojposchodová vila, nachádzajúca sa v tichej uličke, len cca 50 m od štrkovej pláže s drobnými okruhliakmi, ktorá je v malebnom zálive. UBYTOVANIE: apartmány sú priestranné, štandardne zariadené, každý apartmán má TV so satelitom, balkón resp. terasu. Každý apartmán má Wi-Fi, klimatizáciu (za poplatok). Parkovanie je možné priamo v záhrade vily, kde sa nachádza aj spoločný záhradný gril a sprcha so sladkou vodou. K dispozícii je práčka, odkladací priestor na batožinu. Vila Sunce si každoročne získava väčšiu popularitu. Typ E pre 4 osoby: jedna samostatná spálňa pre 2 osoby, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, vhodným pre 2 deti a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, varič, riady, príbory), TV so satelitom, Wi-Fi, sprcha s WC, balkón s výhľadom na more, veľká terasa. Typ J p re 4 osoby: dve samostatné spálne, každá pre 2 osoby,

do

menšia obývacia miestnosť s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, varič, riady, príbory), TV so satelitom, Wi-Fi, sprcha s WC, terasa. Typ K pre 6 osôb: priestranné apartmány, dve samostatné spálne, jedna pre  4 osoby, druhá pre  2  osoby, dve sprchy s WC, obývacia miestnosť s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), TV so satelitom, Wi-Fi, balkón s výhľadom na more, terasa. Možnosť prístelky. Typ L pre 8 osôb: priestranné apartmány, tri samostatné spálne, každá s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), TV so satelitom, Wi-Fi, dve sprchy s WC, balkón i terasa s výhľadom na more. Možnosť prístelky.

cena/apartmán  8 dní/7 nocí  nástup denne 07.07.-14.07. 21.07.-28.07. 04.08.-11.08. 18.08.-25.08. 30.06.-07.07. 14.07.-21.07. 28.07.-04.08. 11.08.-18.08. 25.08.-01.09. typ E 4 osoby 299 369 479 559 649 649 549 439 339 typ J 4 osoby 349 399 499 579 679 679 579 469 369 typ K 6 osôb 479 559 659 779 899 899 799 679 579 typ L 8 osôb 599 679 859 979 1.099 1.099 999 879 759 Jedno dieťa 0-3 roky bez nároku na lôžko pri plne obsadenom počte lôžok naviac v apartmáne ZDARMA. V  cene: 7 x ubytovanie v  apartmáne •  spotreba vody, elektriny a  plynu •  záverečné upratovanie •  posteľná bielizeň •  delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • prístelka +99,- €/týždeň • klimatizácia typ E, J +5,- €/apartmán/deň, typ K, L +8,- €/apartmán/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35). č. zájazdu: 5220  termín pobytu

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

23.06.-30.06.

www.pegastour.sk

chorvátsko

49


ADRIATIQ hotel ZORA***/**** 

Primošten

OBĽÚBENÉ

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

POLOHA: ADRIATIQ hotel ZORA tvorí hlavná budova recepcie a rozsiahle poschodové budovy, pozostávajúce z  viacerých traktov, prepojených s budovou recepcie presklenou chodbou. Leží na  zalesnenom polostrove s upravenými plážami z drobného štrku s ležadlami a  slnečníkmi. Súčasťou hotelového komplexu sú aj pavilóny hotela Zora, ktoré tvoria štyri jednoposchodové vilky, umiestnené hneď oproti Adriatiq hotelu Zora v  píniovom háji. Od  prekrásneho mestečka Primošten, ktoré leží na protiľahlom polostrove, je Adriatiq hotel Zora s pavilónmi vzdialený cca 200 m. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, výťah, veľká reštaurácia s  terasou s  výhľadom na  more, živá hudba na  terase, aperitív bar, piano bar, predajňa suvenírov, zmenáreň, internetový kútik, tenis, volejbal, minigolf, vodné športy, animačné programy, veľké detské centrum s  bazénom a  detskými herňami, bazén v okrúhlej otváracej kopule hotela s vyhrievanou morskou vodou a  hydromasážou priamo na pláži, bar na pláži, fitnes, sauna, masáže (za pop­latok), Wi-Fi v časti recepcie, piano baru a aperitív baru, parkovisko v areáli (za poplatok). IZBY HOTELA: klimatizované dvojlôžkové izby COMFORT trojhviezdičkovej kategórie s možnosťou jednej prístelky sú štandardne č. zájazdu: 5230  termín pobytu

vybavené, TV so satelitom, Wi-Fi, telefónom, majú sprchu s WC, fén, balkón resp. terasu, trezor na recepcii (za poplatok). Klimatizovaná Rodinná izba COMFORT sa skladá z  dvoch prepojených dvojlôžkových izieb, vhodných pre rodinu s dvomi deťmi do 12 rokov. Klimatizované luxusnejšie dvojlôžkové izby PREMIER CLUB štvorhviezdičkovej kategórie s  možnosťou jednej prístelky, majú naviac rádio, trezor, minibar, župan, papuče, väčšina izieb má veľký francúzsky balkón. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia – vynikajúca strava formou bohatých švédskych stolov, možnosť doobjednať nápoje z automatu v neobmedzenom množstve (voda, biele a červené víno – za príplatok). NAŠA MIENKA: hotel patrí k  najvyhľadávanejším v  celom Chorvátsku, má výhodnú polohu priamo na pláži, bazén a ostatné relaxačné služby vyzdvihujú vynikajúcu úroveň komplexu. Ubytovanie je vhodné pre všetky vekové kategórie.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 09.06.-16.06. 30.06.-07.07. 21.07.-28.07. 11.08.-18.08. 01.09.-08.09. 02.06.-09.06. 16.06.-23.06. 07.07.-14.07. 28.07.-04.08. 18.08.-25.08. 08.09.-15.09. 23.06.-30.06. 14.07.-21.07. 04.08.-11.08. 25.08.-01.09.

Izba COMFORT dospelá osoba – základné lôžko 389 499 599 599 599 499 dieťa 0-12 r. – základné lôžko 269 349 429 429 429 349 dospelá osoba – prístelka 349 449 559 559 559 449 dieťa 0- 7 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA dieťa 7-12 r. – prístelka 99 99 99 99 99 99 Rodinná izba COMFORT 549 689 849 849 849 689 dospelá osoba – 1. a 2. lôžko dieťa 0-12 r. - 2. lôžko 379 479 589 589 589 479 dospelá osoba – 3. a 4. lôžko 549 689 849 849 849 689 dieťa 0- 7 r. – 3. a 4. lôžko ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA dieťa 7-12 r. – 3. a 4. lôžko 99 99 99 99 99 99 Izba PREMIER CLUB 469 599 769 769 769 599 dospelá osoba – základné lôžko dieťa 0-12 r. – základné lôžko 329 429 539 539 539 429 dospelá osoba – prístelka 429 549 689 689 689 549 dieťa 0- 7 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA dieťa 7-12 r. – prístelka 99 99 99 99 99 99 V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • vstup do bazéna s hydromasážou • fitnes • sauna • animácie • detský klub • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • jednolôžková izba COMFORT +231,- €/týždeň k cene dospelej osoby na základnom lôžku v izbe COMFORT • nápoje k večeri +28,- €/osoba/týždeň • obedy +91,- €/osoba/týždeň • nápoje k obedu +28,- €/osoba/týždeň • detská postieľka +5,- €/deň – platba na mieste • parkovanie v areáli +5,- €/deň/auto – platba na mieste • trezor na recepcii +3,- €/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35). Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

50

chorvátsko

www.pegastour.sk


NAJOBĽÚBENEJŠIE

PRIAMO PRI PLÁŽI

pavilóny hotela ZORA** 

Primošten

POLOHA: pavilóny hotela ZORA prešli v poslednom období pozitívnymi úpravami, majú aj nedávno rekonštruované kúpeľne. Pavilóny hotela ZORA tvoria štyri jednoposchodové vilky, sú umiestnené v píniovom háji, len cca 80 m od vchodu do recepcie hlavnej budovy Adriatiq hotela Zora, ktorého rozsiahla poschodová budova pozostáva z viacerých traktov, prepojených presklenou chodbou. Pavilóny hotela ZORA ležia na zalesnenom polostrove s upravenými plážami z drobného štrku vzdialenými cca 50 m. Od prekrásneho mestečka Primošten, ktoré leží na protiľahlom polostrove, je Adriatiq hotel Zora s pavilónmi vzdialený cca 200 m. VYBAVENIE PAVILÓNOV: hostia pavilónov majú k dispozícii všetky služby Adriatiq hotela Zora, t.j. recepcia, veľká reštaurácia s terasou s výhľadom na more, živá hudba na terase, aperitív bar, piano bar, predajňa suvenírov, zmenáreň, internetový kútik, tenis, volejbal, minigolf, vodné športy, animačné programy, veľké detské centrum s bazénom a detskými herňami, bazén v okrúhlej otváracej kopule hotela s vyhrievanou morskou vodou a hydromasážou priamo na pláži, bar na pláži, fitnes, sauna, masáže (za poplatok), trezor na recepcii (za poplatok), Wi-Fi v hlavnej budove v časti recepcie, piano baru a aperitív baru, parkovisko v areáli (za poplatok). Pes možný (za poplatok). IZBY PAVILÓNOV: štandardné, jednoduché, priestorovo menšie dvojlôžkové izby s  rekonštruovanými kúpeľňami s možnosťou jednej prístelky formou pevného lôžka (možnosť ubytovania aj dvoch detí) sú vybavené starším nábytkom, majú sprchu s WC, francúzsky balkón. STRAVA: polpenzia resp. plná penzia – vynikajúca strava formou bohatých švédskych stolov v hlavnej budove Adriatiq hotela ZORA, možnosť doobjednať nápoje z automatu v neobmedzenom množstve vždy pre všetky osoby na izbe (voda, biele a červené víno – za príplatok). NAŠA MIENKA: pavilóny hotela ZORA patria spolu s hotelom k najvyhľadávanejším v celom Chorvátsku. Okrem výhodnej polohy a kvalitných služieb hotelového komplexu je ich výhodou nízka cena.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 02.06.-09.06. 30.06.-07.07. 21.07.-28.07. 04.08.-11.08. 18.08.-25.08. 25.08.-01.09. 01.09.-08.09. 08.09.-15.09. 15.09.-22.09. termín pobytu 09.06.-16.06. 23.06.-30.06. 07.07.-14.07. 28.07.-04.08. 11.08.-18.08. 16.06.-23.06. 14.07.-21.07. dospelá osoba – základné lôžko 259 339 379 399 399 379 359 319 279 239 dieťa 3-12 r. – základné lôžko 259 339 339 339 339 339 339 319 279 239 dospelá osoba – prístelka 259 339 339 339 339 339 339 319 279 239 1. dieťa 3-7 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 1. dieťa 7-12 r. – prístelka 239 259 299 299 299 299 279 259 239 199 2. dieťa 3-12 r. – bez lôžka s polpenziou ZDARMA 119 119 119 119 119 119 ZDARMA ZDARMA ZDARMA Dieťa 0-3 roky bez nároku na služby ZDARMA, detská postieľka +5,- €/deň (možná len v dvojlôžkovej izbe) – platba na mieste. Kapacita dvojlôžkových izieb s prístelkou je obmedzená. Po vypredaní tejto kapacity je možné ubytovať naviac v dvojlôžkovej izbe len jedno dieťa 0-7 r. bez lôžka ZDARMA. UPOZORNENIE: Zľava na dieťa je rozlišovaná podľa presného dátumu narodenia, vždy 1. dieťa je dieťa staršie. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • vstup do bazéna s hydromasážou • fitnes • sauna • animácie • detský klub • delegát PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • nápoje k večeri +28,- €/osoba/týždeň • obedy +91,- €/osoba/týždeň • nápoje k obedu +28,- €/osoba/týždeň • jednolôžková izba +168,- €/týždeň k cene dospelej osoby na základnom lôžku • trezor na recepcii hotela +3,- €/deň – platba na mieste • pes +10,- €/deň – platba na mieste • parkovanie v areáli +5,- €/deň/auto – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35). Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba platí pre termíny ukončenia pobytu do 30.06.a od termínu 01.09. č. zájazdu: 5240 

www.pegastour.sk

chorvátsko

51


apartmány ANKICA*** 

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

apartmány MUNIVRANA*** 

do

POLOHA: apartmány ANKICA sa nachádzajú v Ruskamene, v miernom svahu, len cca 50 m od pláže a cca 8 km od centra mesta Omiš. UBYTOVANIE: apartmány sú komfortne a útulne zariadené, každý apartmán má sprchu s WC, Wi-Fi, klimatizáciu (za poplatok), balkón, parkovanie. Typ S pre 3 osoby: štúdio – obývacia miestnosť s  manželskou posteľou a  rozkladacím gaučom pre 1 osobu s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za poplatok), balkón.

FIRST MINUTE až

do

FIRST MINUTE až

do

Typ G p re 4 osoby: jedna samostatná spálňa s  dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s  rozkladacím gaučom pre  2 osoby s  kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za poplatok), balkón. Typ F pre 4 osoby: dve samostatné spálne s dvomi lôžkami, kompletne vybavená menšia kuchyňa (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za poplatok), balkón. STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať polpenziu.

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 02.06.-09.06. 23.06.-30.06. 01.09.-08.09. 14.07.-21.07. 28.07.-04.08. 11.08.-18.08. 25.08.-01.09. termín pobytu 09.06.-16.06. 30.06.-07.07. 08.09.-15.09. 21.07.-28.07. 04.08.-11.08. 18.08.-25.08. 16.06.-23.06. 07.07.-14.07. typ S  3 osoby 269 369 439 459 459 389 299 typ G  4 osoby 369 459 559 569 569 479 389 typ F  4 osoby 399 519 599 619 619 539 429 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • posteľná bielizeň • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • polpenzia +119,-€/osoba/týždeň • klimatizácia +3,- €/apartmán/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35).

VÝBORNÁ CENA POLOHA: apartmány MUNIVRANA sa nachádzajú v Omiši – Nemira, len cca 110 m od pláže. Centrum mesta Omiš je vzdialené cca 3 km. UBYTOVANIE: apartmány sú štandardne a útulne zariadené, každý apartmán má sprchu s WC, Wi-Fi, klimatizáciu (za poplatok), balkón, parkovanie. Typ S pre 2 osoby: štúdio – obývacia miestnosť s  manželskou posteľou s  kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za poplatok), balkón.

OBĽÚBENÉ

Typ G p re 4 osoby: jedna samostatná spálňa s  dvomi lôžkami, obývacia miestnosť s  rozkladacím gaučom pre  2 osoby s  kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za poplatok), balkón. Typ F p re 4 osoby: dve samostatné spálne s dvomi lôžkami, kompletne vybavená menšia kuchyňa (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, klimatizácia (za poplatok), balkón. STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať polpenziu v blízkej reštaurácií.

č. zájazdu: 5260 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 28.07.-04.08. 25.08.-01.09. 02.06.-09.06. 23.06.-30.06. 14.07.-21.07. 04.08.-11.08. 18.08.-25.08. 01.09.-08.09. 30.06.-07.07. termín pobytu 09.06.-16.06. 21.07.-28.07. 11.08.-18.08. 08.09.-15.09. 07.07.-14.07. 16.06.-23.06. typ S  2 osoby 259 279 369 369 299 269 typ G  4 osoby 369 459 569 569 479 389 typ F  4 osoby 399 499 619 619 539 429 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • posteľná bielizeň • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • polpenzia +126,-€/osoba/týždeň • klimatizácia +3,- €/apartmán/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35).

VÝBORNÁ CENA

Omiš – Nemira

ZĽAVA 17 %

VÝBORNÁ POLOHA

č. zájazdu: 5250 

Omiš – Nemira

ZĽAVA 17 %

apartmány GALE*** 

VÝBORNÁ CENA

Ruskamen

POLOHA: apartmány GALE sa nachádzajú v Omiši – Nemira, len cca 80 m od  pláže. Centrum mesta Omiš je vzdialené cca 3 km. UBYTOVANIE: apartmány sú komfortne a útulne zariadené, každý apartmán má sprchu s WC, Wi-Fi, klimatizáciu (za poplatok), balkón resp. terasu, parkovanie. Typ S pre 2 osoby: štúdio – obývacia miestnosť s  manželskou posteľou s  kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, TV so satelitom, klimatizácia (za poplatok), terasa.

NOVINKA

Typ S pre 3 osoby: štúdio – obývacia miestnosť s manželskou posteľou a ďalším lôžkom s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, TV so satelitom, klimatizácia (za poplatok), terasa. Typ Fpre 4 osoby: dve samostatné spálne s dvomi lôžkami, kompletne vybavená menšia kuchyňa (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), sprcha s WC, TV so satelitom, klimatizácia (za poplatok), balkón. STRAVOVANIE : individuálne alebo možnosť doobjednať polpenziu v blízkej reštaurácií.

č. zájazdu: 5270 

cena/apartmán/týždeň  8 dní/7 nocí 02.06.-09.06. 23.06.-30.06. 01.09.-08.09. 14.07.-21.07. 28.07.-04.08. 11.08.-18.08. 25.08.-01.09. termín pobytu 09.06.-16.06. 30.06.-07.07. 08.09.-15.09. 21.07.-28.07. 04.08.-11.08. 18.08.-25.08. 16.06.-23.06. 07.07.-14.07. typ S  2 osoby 259 279 349 369 369 299 269 typ S  3 osoby 269 369 439 459 459 389 299 typ F  4 osoby 399 499 599 619 619 539 429 V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • spotreba vody, elektriny a plynu • záverečné upratovanie • posteľná bielizeň • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str.  35) • polpenzia +126,-€/osoba/týždeň • klimatizácia +5,- €/apartmán/deň – platba na  mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35).

52

chorvátsko

www.pegastour.sk


OBĽÚBENÉ

KLIMATIZÁCIA V CENE

apartmány VILLA BURIČ*** SUPERIOR 

UVÍTACÍ PRÍPITOK

POLOHA: vila BURIČ s krásnymi modernými apartmánmi sa nachádza cca 350 m od historického centra mesta Omiš na  miernom vŕšku s nádherným panoramatickým výhľadom na more. Pekná piesková pláž je vzdialená cca 650 m, menšia pláž z drobného štrku sa nachádza cca 390 m od vily. BONUS: parkovacia karta v  centre mesta a v blízkosti pieskovej pláže ZDARMA. UBYTOVANIE: apartmány sú novšie, priestranné, moderne až luxusne zariadené, každý apartmán má Wi-Fi, veľkú terasu resp. balkón, výhľad na more a je klimatizovaný. Vila má vlastné parkovisko. Typ A1  pre  2-4 osoby: jedna samostatná spálňa pre 2 osoby, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), TV so satelitom, Wi-Fi, klimatizácia, sprcha s WC, balkón s výhľadom na more. Typ A2 p re  4 osoby: jedna samostatná spálňa s manželskou posteľou, druhá pekná samostatná spálňa s  poschodovou posteľou do  tvaru L, veľká obývacia miestnosť s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), TV so satelitom, Wi-Fi, klimatizácia, sprcha s  WC, balkón s  výhľadom na  more. Možnosť jednej prístelky. Typ A6  pre  6 osôb: tri samostatné spálne pre  2  osoby, veľká obývacia miestnosť s kompletne vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák resp. varič, riady, príbory), TV  so  satelitom, Wi-Fi, klimatizácia,

Omiš

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

do

sprcha s WC, veľká terasa s výhľadom na more. Možnosť jednej resp. dvoch prísteliek. STRAVOVANIE: individuálne alebo možnosť doobjednať večere resp. polpenziu v reštaurácii v centre mesta.

A1

ZĽAVA 17 % FIRST MINUTE až

č. zájazdu: 5280 

cena/apartmán  8 dní/7 nocí 

do

A2 A6

nástup denne

28.07.-04.08. 01.09.-08.09. 14.07.-21.07. 04.08.-11.08. 18.08.-25.08. 25.08.-01.09. termín pobytu 16.06.-23.06. 23.06.-30.06. 30.06.-07.07. 07.07.-14.07. 08.09.-15.09. 21.07.-28.07. 11.08.-18.08. typ A1  2-4 osoby 299 339 399 499 639 639 539 439 339 typ A2  4 osoby 359 399 459 549 699 699 599 499 399 typ A6  6 osôb 479 499 559 699 899 899 739 639 499 Jedno dieťa 0-4 roky bez nároku na lôžko pri plne obsadenom počte lôžok naviac v apartmáne ZDARMA. V cene: 7 x ubytovanie v apartmáne • klimatizácia • spotreba vody, elektriny a plynu • parkovacia karta v centre mesta • záverečné upratovanie • posteľná bielizeň • pracovník agentúry • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 35) • prístelka +99,- €/týždeň • večere +91,- €/osoba/týždeň • polpenzia +147,- €/osoba/týždeň • detská postieľka +49,- €/týždeň. Povinné príplatky: pobytová taxa (viď str. 35).

www.pegastour.sk

chorvátsko

53


SLOVINSKO Rozloha: Počet obyvateľov: Hlavné mesto: Mena: Jazyk:

20 273 km2 2 011 070 Ljubljana EUR – euro slovinčina

Maribor

LJUB LJANA

V

VI VII VIII IX

X

22 25 29 28 25 20 18 22 23 25 22 19

0

0

C vzduch

C voda Piran Portorož

  DOPRAVA VLASTNÝM AUTOM

Koper

Možnosti výletov: jaskyne POSTOJNSKA jama a ŠKOCJANSKE jame, PREDJAMSKY hrad, PIRAN, LIPICA, BLED, lodné výlety do TERSTU alebo do BENÁTOK, zámok MIRAMARE, lodný výlet po slovinskom pobreží

Pri individuálnej doprave je nástup na pobyt možný v ľubovoľný deň na ľubovoľnú dĺžku pobytu.

  AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Na slovinské pobrežie premávajú klimatizované autobusy (klimatizácia, video, bufet s možnosťou zakúpenia nápojov). Z Bratislavy je trasa dlhá cca 630 km a plánovaná trasa vedie cez územie Rakúska (Viedeň, Graz, Spielfeld) resp. výnimočne cez územia Maďarska do Slovinska popri mestách Maribor, Ljubljana až do Portorožu. Termíny uvedené v cenníkoch sú termíny ubytovania, t.j. od soboty do soboty. Autobusy premávajú vždy v piatok vo večerných hodinách z rôznych miest Slovenska (doprava trvá z Bratislavy cca 9 hodín s pravidelnými bezpečnostnými prestávkami po cca 4 hodinách) a návrat je vždy v nedeľu dopoludnia.

Termíny 10-dňových autobusových zájazdov Odchod SR

15.06.

22.06.

29.06.

06.07.

13.07.

20.07.

27.07.

03.08.

10.08.

17.08.

24.08.

31.08.

07.09.

Príchod SR

24.06.

01.07.

08.07.

15.07.

22.07.

29.07.

05.08.

12.08.

19.08.

26.08.

02.09.

09.09.

16.09.

Cena dopravy klimatizovaným autobusom vrátane DPH na osobu Strediská

Obojsmerná doprava

Jednosmerná doprava

Obojsmerná miestenka

Spojenie dvoch po sebe idúcich turnusov

Portorož

90,- €

70,- €

+7,- €

+20,- €

Obojsmerná doprava v rozpätí dlhšom ako sú 2  týždenné turnusy za  sebou sa  považuje za  dve jednosmerné dopravy.

Možnosti nástupu a príplatky na osobu Bratislava, Trnava

Nitra, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín

Bánovce n/Bebravou, Prievidza

Dubnica nad Váhom, Ilava, Považská Bystrica, Žilina

Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš

Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica

bez príplatku

+7,- €

+7,- €

+10,- €

+14,- €

+14,- €

PREDJAMSKY HRAD

PIRAN

PORTOROŽ

Portorož je najmodernejšie prímorské letovisko v Slovinsku. Leží v Terstskom zálive. Dnes je Portorož najväčším a najlepšie vybaveným slovinským letoviskom s  klimatickými kúpeľmi. Mesto ponúka možnosti zábavy na každý deň. Veľmi pekné sú aj tunajšie mestské pláže, ktoré sú piesočnaté a majú individuálne riešený vstup do mora s pozvoľným charakterom, ako aj pláže štrkovo-kamenisté, ktoré sú na  okraji Portorožu a  majú tiež individuálne riešený vstup do  mora. Pláž ponúka okrem kúpania aj rôzne športové aktivity. Môžete si tu požičať loďku, plachetnicu alebo vodný skúter. Na svoje si tu prídu aj milovníci potápania. Veľkou prednosťou je celoročne otvorený vodný svet LAGUNA BERNARDIN, ktorý ponúka v  bazénoch vyhrievanú morskú vodu a rôzne vodné atrakcie, ako aj služby wellness.

ADRIATIC RESORT ST. BERNARDIN  Portorož POLOHA: vynikajúco situovaný pekný rezort troch hotelov (Grand hotel Bernardin, Histrion, Vile Park – popis a ceny na www.pegastour.sk) sa nachádza na okraji mesta Portorož, v tesnej blízkosti čarovného mestečka Piran, priamo pri menších plážach z  drobného štrku a  betónových plochách so zelenými trávnatými parčíkmi. Z rezortu sa pohodlnou prechádzkou dostanete pešo aj do centra Portorožu, vzdialeného cca 1 000 m, kde sa nachádzajú široké pieskové pláže, prípadne môžete využiť pravidelné autobusové spojenie. VYBAVENIE KOMPLEXU: v hlavnej sezóne tu prebiehajú animačné programy pre dospelých i pre deti, pre milovníkov športov sú k  dispozícii tenisové kurty a  dobré podmienky pre  vodné športy (surfovanie, rybárčenie, potápačské centrum, vodné lyžovanie, vodné bicykle, vodné banány). Ideálne sú aj možnosti pre rekreačných cyklistov. V celom 54

slovinsko

areáli sa nachádza množstvo reštaurácií, barov, obchodíkov, vo večerných hodinách spríjemní pobyt živá hudba vo viacerých zariadeniach. Môžete navštíviť aj Casino Bernardin. Veľkou výhodou tohto komplexu je, že v hoteli HISTRION sa  nacháda veľký rekonštruovaný vodný svet LAGUNA BERNARDIN s vyhrievanou morskou vodou, ktorý môžu využívať klienti všetkých hotelov. Je otvorený celoročne, okrem väčšieho plaveckého bazéna sa tu nachádza rekreačný bazén s hydromasážou a 5 vírivkových bazénov. V jeho zábavnej časti nájdete šmykľavky, vodopády, gejzíry, fínsku a tureckú saunu, solárium, objednať si môžete masáže (za poplatok). Súčasťou rezortu je aj malý prístav Marina Bernardin, ktorý sa nachádza v lagúne. Klienti všetkých hotelov môžu využívať služby akéhokoľvek zariadenia v celom rezorte.

www.pegastour.sk


hotel HISTRION**** 

OBĽÚBENÉ VYBAVENIE HOTELA: hotel sa nachádza priamo pri mori vedľa historického kláštora St.  Bernardin, podľa ktorého dostal rezort názov. V hoteli sa nachádza recepcia, reštaurácia, výťah, vodný svet LAGUNA BERNARDIN, wellness centrum, Casino Bernardin, San  Bernardino Café, reštaurácia Taverna Mediteran, Barka reštaurácia, internetový kútik, detský kútik, miniklub, konferenčná miestnosť, parkovisko, garáž (za  poplatok). Pes možný (za poplatok).

č. zájazdu: 4000 

IZBY: veľmi pekne zariadené, klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky s výhľadom na lagúnu. Všetky izby majú sprchu s WC, Wi-Fi, telefón, fén, TV so satelitom, minibar, trezor, balkón, výhľad na more (za príplatok). STRAVA: polpenzia resp. plná penzia. Raňajky a večere formou bohatých švédskych stolov, obedy servírované. NAŠA MIENKA: hotel uspokojí aj náročnejších klientov, obľúbený aj rodinami s deťmi.

cena/osoba  8 dní/7 nocí 

nástup denne

28.07.-04.08. 21.04.-28.04. 19.05.-26.05. 15.09.-22.09. 16.06.-23.06. 07.07.-14.07. 04.08.-11.08. 28.04.-05.05. 26.05.-02.06. 25.08.-01.09. 01.09.-08.09. 08.09.-15.09. 22.09.-29.09. 23.06.-30.06. 14.07.-21.07. termín pobytu 11.08.-18.08. 05.05.-12.05. 02.06.-09.06. 29.09.-06.10. 30.06.-07.07. 21.07.-28.07. 18.08.-25.08. 12.05.-19.05. 09.06.-16.06. dospelá osoba – základné lôžko 549 599 599 639 689 649 639 569 549 dieťa 2-15 r. – základné lôžko 429 469 469 489 539 499 489 439 429 dospelá osoba – prístelka 429 469 469 489 539 499 489 439 429 dieťa 2-12 r. – prístelka 89 89 89 89 89 89 89 89 89 dieťa 12-15 r. – prístelka 359 359 359 359 359 359 359 359 359 Dieťa 0-2 roky bez nároku na služby ZDARMA, detská postieľka +7,- €/deň – platba na mieste. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • vonkajší bazén pri hoteli Vile Park (júl, august) • vstup do Laguna Bernardin • animácie (júl, august) • hotelová pláž (júl, august) • pracovník recepcie • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 54) • jednolôžková izba +231,- €/týždeň k cene dospelej osoby na základnom lôžku • výhľad na more +49,- €/osoba na základnom lôžku/týždeň • obedy +14,- €/osoba/deň – platba na mieste • garáž +5,- €/deň/auto – platba na mieste • pes +12,- €/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa dospelá osoba +1,27 €/deň, dieťa 7-18 r. +0,64 €/deň – platba na mieste • registračný poplatok dospelá osoba +1,- €/pobyt, dieťa 7-18 r. +0,50 €/pobyt – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba.

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

hotel VILE PARK*** 

DOBRÁ CENA VYBAVENIE HOTELA: hotel tvorí viacero budov, ktoré sa rozprestierajú pozdĺž rezortu St. Bernardin, cca 50 m od mora. V hoteli sa nachádza recepcia, Arcobaleno pláž s vonkajšími bazénmi s atrakciami pre deti, Barka reštaurácia, reštaurácia Taverna Mediteran, nákupná ulica s reštauráciami a barmi, animácie v areáli, parkovisko, garáž (za poplatok). V rámci rezortu je možné využívať vodný svet LAGUNA BERNARDIN. Pes možný v dvojlôžkových izbách s balkónom (za poplatok).

Portorož

IZBY: pekné klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky, sprcha s  WC, TV, Wi-Fi, telefón, fén, balkón (za príplatok). Možnosť ubytovania v rodinnej izbe, ktorá sa skladá z dvoch prepojených dvojlôžkových izieb (na vyžiadanie – za príplatok). STRAVA: polpenzia resp. plná penzia. Raňajky a večere formou bohatých švédskych stolov v hoteli HISTRION, obedy servírované. NAŠA MIENKA: hotel v  krásnom prostredí za veľmi priaznivé ceny.

Portorož

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 28.07.-04.08. 21.04.-28.04. 19.05.-26.05. 15.09.-22.09. 16.06.-23.06. 07.07.-14.07. 04.08.-11.08. 25.08.-01.09. 28.04.-05.05. 26.05.-02.06. 08.09.-15.09. 22.09.-29.09. 23.06.-30.06. 14.07.-21.07. termín pobytu 11.08.-18.08. 01.09.-08.09. 05.05.-12.05. 02.06.-09.06. 29.09.-06.10. 30.06.-07.07. 21.07.-28.07. 18.08.-25.08. 12.05.-19.05. 09.06.-16.06. dospelá osoba – základné lôžko 389 469 469 519 549 519 399 389 dieťa 2-15 r. – základné lôžko 299 359 359 399 429 399 319 299 dospelá osoba – prístelka 299 359 359 399 429 399 319 299 dieťa 2-12 r. – prístelka 59 59 59 59 59 59 59 59 dieťa 12-15 r. – prístelka 279 279 279 279 279 279 279 279 Dieťa 0-2 roky bez nároku na služby ZDARMA, detská postieľka +7,- €/deň – platba na mieste. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • vonkajší bazén (júl, august) • vstup do Laguna Bernardin • animácie (júl, august) • hotelová pláž (júl, august) • pracovník recepcie • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 54) • jednolôžková izba +182,- €/týždeň k cene dospelej osoby na základnom lôžku • balkón +49,- €/osoba na základnom lôžku/týždeň • obedy +14,- €/osoba/deň – platba na mieste • garáž +5,- €/deň/auto – platba na mieste • pes +12,- €/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa dospelá osoba +1,27 €/deň, dieťa 7-18 r. +0,64 €/deň – platba na mieste • registračný poplatok dospelá osoba +1,- €/pobyt, dieťa 7-18 r. +0,50 €/pobyt – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba. č. zájazdu: 4010 

www.pegastour.sk

slovinsko

55


METROPOL RESORT  Portorož POLOHA: na opačnej strane krásneho mesta Portorož sa nachádza v zelenej časti hotel Remisens Lucija, päťhviezdičkový hotel Remisens Premium Metropol a jeho dva štvorhviezdičkové depandansy Remisens Premium Casa Rosa a  Remisens Premium Casa Bel Moretto (popis a ceny na www.pegastour.sk), ktoré majú rovnakého majiteľa a viacero spoločných služieb v jednotlivých hoteloch, ktoré môžu využívať klienti celého rezortu. Hotely a  depandansy ležia cca 300 m od centra mesta, od pieskovej pláže ich delí pobrežná cesta, cez ktorú je na pláž hneď pri hoteloch vybudovaný nadchod. Počas hlavnej sezóny

prebiehajú v areáli animácie. Pre klientov celého Metropol rezortu sú k dispozícii priamo pri mori aj dva detské bazény a jeden bazén pre dospelých, športoviská, tobogán a vstup do Grand Casino Portorož.

hotel REMISENS LUCIJA*** 

VÝBORNÁ CENA

Portorož

ZĽAVA 20 % FIRST MINUTE až

do

OBĽÚBENÉ

POLOHA: pekný hotel sa nachádza v malom parčíku neďaleko pieskovej pláže, v blízkosti promenády a centra mesta. VYBAVENIE HOTELA: recepcia, hotelová reštaurácia, výťah, Pineta bar, terasa, vnútorný bazén s vyhrievanou morskou vodou, detský bazén, wellness a SPA (za poplatok), konferenčné priestory, detský kútik, požičovňa bicyklov, garáž (za poplatok). Pes možný (za poplatok). IZBY: pekne zariadené, klimatizované dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej prístelky a Rodinné izby – dvojlôžkové izby s dvomi prístelkami (na vyžiadanie – za príplatok), sprcha s WC, fén, TV so satelitom, Wi-Fi, telefón, trezor, balkón (za príplatok). STRAVA: polpenzia – raňajky a večere formou bohatých švédskych stolov. NAŠA MIENKA: modernejší hotel s výbornou polohou poskytuje kvalitné služby, vhodný najmä pre rodiny s deťmi.

cena/osoba  8 dní/7 nocí  nástup denne 30.06.-07.07. 12.05.-19.05. 02.06.-09.06. 04.08.-11.08. 07.07.-14.07. 28.07.-04.08. 01.09.-08.09. 22.09.-29.09. 21.04.-28.04. 05.05.-12.05. 19.05.-26.05. 09.06.-16.06. 23.06.-30.06. 11.08.-18.08. termín pobytu 14.07.-21.07. 25.08.-01.09. 08.09.-15.09. 29.09.-06.10. 28.04.-05.05. 15.09.-22.09. 26.05.-02.06. 16.06.-23.06. 18.08.-25.08. 21.07.-28.07. dospelá osoba – základné lôžko 399 419 449 449 459 519 529 569 519 399 dieťa 3-12 r. – základné lôžko 279 289 319 319 329 359 369 399 359 279 dospelá osoba – prístelka 319 329 359 359 369 419 429 449 419 319 dieťa 3-12 r. – prístelka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA Dieťa 0-3 roky bez nároku na služby ZDARMA, detská postieľka +11,- €/deň – platba na mieste. V cene: 7 x ubytovanie • 7 x polpenzia • klimatizácia • vnútorný bazén • vonkajšie bazény • animácie (júl, august) • hotelová pláž (júl, august) • vstup do Grand Casino Portorož • pracovník recepcie • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • doprava autobusom (viď str. 54) • jednolôžková izba +182,- €/týždeň k cene dospelej osoby na základnom lôžku • balkón +70,- €/platiaca osoba/týždeň • garáž +14,- €/deň/auto – platba na mieste • pes +20,- €/deň – platba na mieste. Povinné príplatky: pobytová taxa dospelá osoba +1,27 €/deň, dieťa 7-18 r. +0,64 €/deň – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/osoba. č. zájazdu: 4020 

56

slovinsko

www.pegastour.sk


LETECKÉ POBYTOVÉ ZÁJAZDY

ZFIRĽSTAMIVNUATE až do 70 €

zvýhodnené ceny leteckých pobytov

AJ ZĽAVA NÁPOJE FIRST MINUTE    70 € V CENE až do

COSTA BRAVA/MARESME 

MONTSERRAT

VÝLET V CENE

Girona Barcelona

Lloret de Mar Malgrat de Mar Santa Susanna Calella

ŠPANIELSKO – KATALÁNSKO COSTA BRAVA/MARESME

MOŽNOSTI VÝLETOV

Barcelona, Montserrat, Girona, Lloret de Mar/Tossa de Mar, Castello Medieval, Po stopách Salvatora Dalího

rozloha: 32 114 km2, mena: euro počet obyvateľov: 7 513 000 hlavné mesto oblasti: Barcelona

AJ NÁPOJE V CENE

Podrobný popis jednotlivých hotelov je k dispozícii v katalógu na str. 4-6 a na www.pegastour.sk. č. zájazdu: 1300 cena/osoba základné lôžko

ZĽAVA až do 70 €

FIRST MINUTE

VÝLET V CENE BARCELONA

VÝLET V CENE

22.06.-29.06. 29.06.-06.07. 02.07.-09.07.

06.07.-13.07. 09.07.-16.07. 13.07.-20.07.

16.07.-23.07. 20.07.-27.07. 23.07.-30.07.

27.07.-03.08. 30.07.-06.08. 03.08.-10.08.

06.08.-13.08. 10.08.-17.08. 13.08.-20.08.

17.08.-24.08. 20.08.-27.08. 24.08.-31.08.

31.08.-07.09. 07.09.-14.09. 14.09.-21.09.

619

619

629

639

639

629

629

549

549 669

599 709

629 739

629 799

639 829

639 829

619 769

539 669

559 599

579 679

629 759

629 769

639 799

639 779

619 699

539 599

569 539

599 609

629 619

629 639

639 699

639 699

619 619

539 539

8 dní

č. zájazdu: 1300

AJ NÁPOJE V CENE

ZĽAVA až do 70 €

FIRST MINUTE

01.06.-08.06. 08.06.-15.06. 15.06.-22.06. 8 dní

LLORET DE MAR hotel MARIA DEL MAR**** MALGRAT DE MAR hotel PLANAMAR*** hotel MONTEPLAYA****SUP. SANTA SUSANNA hotel SUMMER SUN*** hotel MERCURY**** SUP. CALELLA hotel HAROMAR*** hotel TERRAMAR***

8/11 dní

cena/osoba základné lôžko

LLORET DE MAR hotel MARIA DEL MAR**** MALGRAT DE MAR hotel PLANAMAR*** hotel MONTEPLAYA****SUP. SANTA SUSANNA hotel SUMMER SUN*** hotel MERCURY**** SUP. CALELLA hotel HAROMAR*** hotel TERRAMAR***

8 dní

8 dní

8 dní

8 dní

8 dní

8 dní

29.06.-09.07. 20.07.-30.07. 24.08.-03.09. 01.06.-11.06. 15.06.-25.06. 06.07.-16.07. 27.07.-06.08. 10.08.-20.08. 31.08.-10.09. 08.06.-18.06. 22.06.-02.07. 13.07.-23.07. 03.08.-13.08. 17.08.-27.08. 07.09.-17.09. 14.09.-24.09. 11 dní

11 dní

11 dní

11 dní

11 dní

11 dní

11 dní

719

719

789

799

789

699

689

619 739

709 819

759 949

769 1.069

759 1.069

739 819

599 739

649 699

699 879

759 979

769 999

759 999

719 859

599 699

649 609

709 719

759 769

769 879

759 879

739 739

599 599

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Bratislava - Girona - Bratislava (pravidelné linky Ryanair) • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • priority boarding • transfer z letiska do hotela a späť • 7 x resp. 10 x ubytovanie • 7 x resp. 10 x polpenzia • 7 x resp. 10 x nápoje k jedlám (voda víno) - hotel MARIA DEL MAR, MONTEPLAYA, PLANAMAR, SUMMER SUN, HAROMAR • delegát • výlet do Barcelony • DPH. Povinné príplatky: letiskový a servisný poplatok +159,- € • pobytová taxa cca 0,50 až 1,- €/osoba nad 15 rokov/noc, inak zdarma - platba na mieste. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • dieťa 0-2 roky bez nároku na služby +99,- € • fakultatívne výlety - platba na mieste • ďalšie príplatky (napr. all inclusive) viď str. 4-6. Možné zľavy: prístelka dospelá osoba -20,- €/7 nocí, -30,- €/10 nocí • prístelka 1. a 2. dieťa 2-10 r. -120,- €/7 nocí, -170,- €/10 nocí (hotel TERRAMAR) • prístelka 1. a 2. dieťa 2-12 r. -90,- €/7 nocí, -120,- €/10 nocí (hotel MERCURY) • prístelka 1. dieťa 2-12 r. -200,- €/7 nocí, -280,- €/10 nocí, 2. dieťa 2-12 r. -120,- €/7 nocí, -170,- €/10 nocí (hotel MARIA DEL MAR, HAROMAR) • prístelka 1. dieťa 2-13 r. -200,- €/7 nocí, -280,- €/10 nocí, 2. dieťa 2-13 r. -120,- €/7 nocí, -170,- €/10 nocí (hotel PLANAMAR, SUMMER SUN). ZĽAVA SENIOR TRAVEL 55+: -10,- €/osoba.

www.pegastour.sk

  LETECKÉ POBYTOVÉ ZÁJAZDY

57


ANDALÚZIA – COSTA del SOL 

NÁPOJE

ZĽAVA

FIRST MINUTE

    8/11/15 dní V CENE do 70 € až

ŠPANIELSKO – ANDALÚZIA

VÝLET V CENE

rozloha: 87 270 km2 počet obyvateľov: 8 371 000 hlavné mesto oblasti: Sevilla mena: euro

MOŽNOSTI VÝLETOV

Cordoba, Sevilla, Gibraltar, Granada + Alhambra, Maroko, Marbella, Malaga, Ronda, Mijas

hotel FUENGIROLA PARK****

hotel TORREBLANCA ****

hotel GRAN HOTEL CERVANTES BY BLUE SEA ****

http://www.hotelfuengirolapark.es

http://www.hoteltorreblanca.es/en/Monarque-Torreblanca-Hotel

http://www.granhotelcervantes-torremolinos.com/

Obľúbený hotelový komplex troch budov (hotel Fuengirola Park a depandansy pod názvom hotel Cendrillon) je situovaný iba cca 150 m od dlhej piesočnatej pláže v širšom centre strediska Fuengirola. K dispozícií je recepcia, výťah, reštaurácia, bar, vonkajší i vnútorný bazén, kaviareň, Wi-Fi zdarma, biliard, wellness centrum (za poplatok), krásna záhrada. Útulné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky sú klimatizované, pekne zariadené, so sprchou s WC, fénom, TV-SAT, trezorom, malou chladničkou a s balkónom. Hotel patrí k najnavštevovanejším pre svoju dobrú polohu a kvalitné služby. Stravovanie formou bohatých švédskych stolov. č. zájazdu: 1400

cena/osoba základné lôžko

NÁPOJE V CENE

ZĽAVA až do 70 €

FIRST MINUTE

VÝLET V CENE

FUENGIROLA hotel FUENGIROLA PARK**** hotel TORREBLANCA**** TORREMOLINOS hotel GRAN HOTEL CERVANTES BY BLUE SEA**** č. zájazdu: 1400 cena/osoba základné lôžko

FUENGIROLA hotel FUENGIROLA PARK**** hotel TORREBLANCA**** TORREMOLINOS hotel GRAN HOTEL CERVANTES BY BLUE SEA****

Príjemný hotel s krásnou záhradou sa nachádza v širšom centre strediska Fuengirola v miernom svahu, cca 250 m od dlhej piesočnej pláže a cca 200 m od hotela Fuengirola Park, spolu s ktorým patria do jednej hotelovej siete Monarque. V hoteli je k dispozícií recepcia, reštaurácia, TV miestnosť, záhrada s bazénom, ležadlami a slnečníkmi, bar pri bazéne, detské ihrisko, kaderníctvo, obchod, animácie. Klimatizované dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej prístelky majú sprchu s WC, fén, TV-SAT, Wi-Fi, telefón, trezor, minibar, balkón. Stravovanie formou švédskych stolov.

Hotel sa nachádza v obľúbenom stredisku Torremolinos v blízkosti nákupných ulíc. Hotel je vzdialený cca 400 m od  pláže a promenády a cca 350 m od centra strediska. V hoteli je k dispozícií recepcia, reštaurácia, lobby bar, Wi-Fi v priestoroch recepcie, bazén s ležadlami a slnečníkmi, bar pri bazéne, vnútorný bazén na streche hotela s jedinečným výhľadom, TV miestnosť, internetový kútik a fitness. Štýlovo zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky sú klimatizované a majú sprchu s WC, fén, TV-SAT, Wi-Fi (za poplatok), telefón, trezor, minibar a balkón. Stravovanie formou švédskych stolov.

11.05.-18.05. 28.05.-04.06. 03.09.-10.09. 14.05.-21.05. 21.05.-28.05. 24.09.-01.10. 01.06.-08.06. 15.06.-22.06. 07.09.-14.09. 17.09.-24.09. 18.05.-25.05. 25.05.-01.06. 28.09.-05.10. 11.06.-18.06. 18.06.-25.06. 22.06.-29.06. 25.06.-02.07. 10.09.-17.09. 14.09.-21.09. 21.09.-28.09. 8 dní

8 dní

8 dní

8 dní

8 dní

8 dní

8 dní

8 dní

8 dní

8 dní

549 549

549 549

559 559

569 569

569 569

589 589

599 599

659 659

599 599

579 579

589

589

599

619

619

629

639

699

649

629

11.05.-21.05. 25.05.-04.06. 01.06.-11.06. 15.06.-25.06. 11.05.-25.05. 08.06.-22.06. 18.05.-28.05. 21.09.-01.10. 08.06.-18.06. 22.06.-02.07. 07.09.-17.09. 14.09.-24.09. 14.05.-28.05. 15.06.-29.06. 07.09.-21.09. 14.09.-28.09. 11 dní

11 dní

11 dní

11 dní

11 dní

11 dní

15 dní

15 dní

15 dní

15 dní

639 639

649 649

659 659

679 679

799 799

699 699

749 749

799 799

899 899

799 799

699

709

719

739

879

759

839

879

979

889

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Bratislava – Malaga – Bratislava (pravidelné linky Ryanair) • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • priority boarding • transfer z letiska do hotela a späť • 7 x resp. 10 x resp. 14 x ubytovanie • 7 x resp. 10 x resp. 14 x polpenzia s nápojmi k jedlám (voda, víno) • poldenný výlet • delegát • DPH. Povinný príplatok: letiskový a servisný poplatok +159,- €. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • jednolôžková izba +23,-€/noc (FUENGIROLA PARK, TORREBLANCA) • jednolôžková izba +26,-€/noc (GRAN HOTEL CERVANTES BY BLUE SEA) • obedy +56,- €/7 nocí, +80,- €/10 nocí, +112,- €/14 nocí (FUENGIROLA PARK, TORREBLANCA) • obedy +77,- €/7 nocí, +110,- €/10 nocí, +154,- €/14 nocí (GRAN HOTEL CERVANTES BY BLUE SEA) • dieťa 0-2 roky bez nároku na služby +99,- € • fakultatívne výlety – platba na mieste. Možné zľavy: prístelka dospelá osoba -20,- €/7 nocí, -30,- €/10 nocí, -40,- €/14 nocí • prístelka dieťa 2-12 r. -50,- €/7 nocí, -70,- €/10 nocí, -100,- €/14 nocí. ZĽAVA SENIOR TRAVEL 55+: -10,- €/osoba. Možné aj odlety z Viedne v rôzne odletové dni – ceny na vyžiadanie. 58

  LETECKÉ POBYTOVÉ ZÁJAZDY

www.pegastour.sk


taliansky termálny ostrov 

Pisa

Rimini Florencia

Livorno San Benedetto Villa Rosa Alba Adriatica

ELBA

FIRST MINUTE

Silvi Marina

8/11 dní

VÝLET V CENE

rozloha: 46,30 km2 počet obyvateľov: 60 000 hlavné mesto: Ischia mena: euro

Bologna Marina di Pietrasanta

ZĽAVA

NÁPOJE

       V CENE až do 70 €

TALIANSKO – ostrov ISCHIA

Bibione Lignano Porto Santa Margherita Caorle Lido di Jesolo Vicenza Benátky

Verona

Miláno

ISCHIA 

RÍM

Palau

MOŽNOSTI VÝLETOV

Neapol

Olbia Alghero

ISCHIA

SARDÍNIA

Paestum Agropoli

okruh ostrovom, Pompeje/Vezuv, ostrov Capri, Neapol, Positano, Amalfi, Ravello, Caserta a Herculaneum

Marina di Camerota

Lacco Ameno Casamicciola Terme

Terrasini Palermo

Trapani Ischia

Forio

SICÍLIA

termálny ostrov ISCHIA

ST. ANGELO

ISCHIA

POSEIDONOVE ZÁHRADY

LA MORTELLA

Podrobný popis jednotlivých hotelov je k dispozícii v katalógu na str. 32-34 a na www.pegastour.sk. č. zájazdu: 7200 cena/osoba základné lôžko

FIRST MINUTE

VÝLET V CENE

04.05.-11.05. 11.05.-18.05. 18.05.-25.05.

25.05.-01.06. 01.06.-08.06. 08.06.-15.06.

15.06.-22.06. 22.06.-29.06. 29.06.-06.07.

06.07.-13.07. 13.07.-20.07. 20.07.-27.07.

24.08.-31.08. 31.08.-07.09.

07.09.-14.09. 14.09.-21.09. 21.09.-28.09.

28.09.-05.10. 05.10.-12.10.

499

529

539

539

569

529

499

629

559 769

579 769

579 799

599 1.039

569 769

549 629

559 579 599 679 649

619 669 669 679 649

619 669 669 679 819

729 669 669 679 859

619 669 1.019 679 1.099

619 669 669 679 749

589 579 579 679 649

599 619

649 619

599 619

599 669

669 669

649 669

599 -

8 dní

termálny ostrov ISCHIA hotely typu FORTUNA*** ISCHIA hotel ARAGONESE*** hotel GIARDINO DELLE NINFE*** FORIO hotel PARK VICTORIA*** hotel CESOTTA*** hotel CORONA*** depand. MEDITERRANEO*** hotel ALBATROS*** FORIO PANZA hotel SAN LEONARD**** hotel LA GINESTRA***

NÁPOJE V CENE

ARAGONSKÝ HRAD

ZĽAVA až do 70 €

NÁPOJE V CENE

ZĽAVA až do 70 €

FIRST MINUTE

VÝLET V CENE

8 dní

č. zájazdu: 7200 cena/osoba základné lôžko

termálny ostrov ISCHIA hotely typu FORTUNA*** ISCHIA hotel ARAGONESE*** hotel GIARDINO DELLE NINFE*** FORIO hotel PARK VICTORIA*** hotel CESOTTA*** hotel CORONA*** depand. MEDITERRANEO*** hotel ALBATROS*** FORIO PANZA hotel SAN LEONARD**** hotel LA GINESTRA***

8 dní

8 dní

8 dní

8 dní

8 dní

07.09.-17.09. 11.05.-21.05. 01.06.-11.06. 13.07.-23.07. 18.05.-28.05. 08.06.-18.06. 20.07.-30.07. 24.08.-03.09. 14.09.-24.09. 05.10.-15.10. 11 dní

11 dní

11 dní

11 dní

11 dní

11 dní

599

629

639

709

639

599

779

679 979

699 1.019

719 1.359

679 979

659 779

679 819 729 849 809

749 829 839 849 809

899 829 839 849 1.109

749 829 1.329 849 1.449

749 829 839 849 999

709 699 699 849 809

749 739

799 759

799 829

829 829

799 829

749 -

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Viedeň – Neapol – Viedeň (pravidelné linky Easy Jet) • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • transfer z letiska do prístavu a späť • lodné trajekty • transfer z prístavu do hotela a späť • 7 x resp. 10 x ubytovanie v hoteli s termálnym/minerálnym bazénom • 7 x resp. 10 x polpenzia s nápojmi k jedlám (voda, víno) • poldenný výlet – okruh ostrovom Ischia • delegát • DPH. Povinné príplatky: letiskový a servisný poplatok +159,- € • pobytová taxa cca 1,50 až 3,- €/osoba nad 18 rokov/noc – platba na mieste. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • transfer z Bratislavy na letisko do Viedne a späť +30,- €/osoba • jednolôžková izba +19,- €/noc (typ FORTUNA) • ďalšie príplatky viď str. 32-34. Možné zľavy: prístelka dospelá osoba -20,- €/7 nocí, -30,- €/10 nocí • prístelka dieťa 2-12 r. -100,- €/7 nocí, -130,- €/10 nocí. Možné vstupy (na mieste): Ischia: Aragonský hrad 10,- € • termálny park Poseidonove záhrady 27,- € - 35,- € (podľa dĺžky pobytu) • Capri: kostol sv. Michala 3,- €, lanovka 11,- €, plavba okolo ostrova 18,- € • Pompeje: vstup 13,- € • kráter sopky Vezuv 10,- €. ZĽAVA SENIOR TRAVEL 55+: -10,- €/osoba. Možné odlety z Budapešti a Katowíc v odletové dni sobota, utorok a štvrtok.

www.pegastour.sk

  LETECKÉ POBYTOVÉ ZÁJAZDY

59


VÝLETY V CENE  

MORE a POZNÁVANIE

obľúbené spojenie pobytu pri mori a poznávania

ANDALÚZIA 

A ZĽSTAV MINUTE

MORE

VÝLETY V CENE

FIR      a POZNÁVANIE až do 70 €

pobyt pri mori  + Malaga • Gibraltar • Granada • Cordoba

ŠPANI E LSKO

MORE a POZNÁVANIE

8/11 dní

CORDOBA

1. deň: odlet z Bratislavy, prílet do Malagy, transfer výlety, večera, nocľah. do hotela na pobreží Costa del Sol, ubytovanie, indivi- 8./11. deň: raňajky, transfer na letisko, odlet z Malagy, duálne voľno, večera, nocľah. prílet do Bratislavy. 2. – 7./10. deň: raňajky, individuálne voľno, kúpa- Konkrétny deň konania jednotlivých výletov bude určený priamo nie, absolvovanie výletov, ktoré sú v cene (Gibraltar, na mieste a v jednotlivých termínoch sa môže líšiť. Poradie aj deň Granada, Cordoba, Malaga), príp. fakultatívne ďalšie konania výletov je plne v kompetencii španielskej strany.

MALAGA

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Bratislava 01.06.-08.06. 15.06.-22.06. – Malaga – Bratislava (pravidelné linky Ryanair) •  2 ks č. zájazdu: 1700 08.06.-15.06. 22.06.-29.06. 07.09.-14.09. 14.09.-21.09. 21.09.-28.09. 28.09.-05.10. batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní 8 dní priestoru) • priority boarding • transfer z letiska do hotela osoba – základné lôžko 779 799 879 799 779 759 a späť • 7 x resp. 10 x ubytovanie v hoteli • 7 x resp. 10 x 01.06.-11.06. polpenzia s nápojmi k jedlám (voda, víno) • výlety (Gibraltar + vstup do prírodnej rezervácie, Granada + vstup do paláca č. zájazdu: 1700 08.06.-18.06. 15.06.-25.06. 22.06.-02.07. 07.09.-17.09. 14.09.-24.09. 21.09.-01.10. 11 dní 11 dní 11 dní 11 dní 11 dní 11 dní Alhambra, Cordoba +  vstup do  katedrály, Malaga) • delegát • DPH. Povinný príplatok: letiskový a servisný osoba – základné lôžko 879 899 919 999 899 879 poplatok +159,- €. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • jednolôžková izba +23,-€/noc • dieťa 0-2 roky bez nároku na služby +99,- € • ďalšie fakultatívne výlety – platba na mieste. Možné zľavy: prístelka dospelá osoba -20,- €/7 nocí, -30,- €/10 nocí • prístelka dieťa 2-12 r. -50,- €/7 nocí, -70,- €/10 nocí. Možné vstupy (na mieste): Granada: katedrála 5,- €, kráľovská kaplnka 4,- €, záhrady Generalife 7,- € • Cordoba: Alcázar 7,- €, kráľovská pevnosť 5,- €. ZĽAVA SENIOR TRAVEL 55+: -10,- €/osoba. Možné aj odlety z Budapešti v odletový deň sobota.

BARCELONA a pobrežie COSTA BRAVA 

MORE VÝLETY      NIE V CENE a P  OZNÁVA

ŠPANIELSKO

pobyt pri mori + Barcelona modernistická •  Barcelona gotická •  kláštor Montserrat •  Figueres a Múzeum Salvadora Dalího 1.deň: odlet z Bratislavy, prílet do Girony, transfer do  hotela na  pobreží Costa Brava/Maresme, ubytovanie, individuálne voľno, večera, nocľah. 2.-7.deň: raňajky, individuálne voľno, kúpanie, absolvovanie výletov, ktoré sú v cene (Barcelona gotická, Barcelona modernistická, kláštor Montserrat, Figueres

a Múzeum Salvadora Dalího) príp. fakultatívne ďalšie výlety, večera, nocľah. 8.deň: raňajky, transfer na letisko, odlet z Girony, prílet do Bratislavy. Konkrétny deň konania jednotlivých výletov bude určený priamo na mieste a v jednotlivých termínoch sa môže líšiť. Poradie aj deň konania výletov je plne v kompetencii španielskej strany.

8 dní

ZĽAVA až do 70 €

FIRST MINUTE

MÚZEUM SALVADORA DALÍHO

BARCELONA

č. zájazdu: 1710

25.05.-01.06.

20.07.-27.07.

8 dní

8 dní

osoba – základné lôžko

629

699

07.09.-14.09. 8 dní

649

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Bratislava– Girona – Bratislava (pravidelné linky Ryanair) • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • priority boarding • transfer z letiska do hotela a späť • 7 x ubytovanie v hoteli na pobreží Costa Brava/Maresme • 7 x polpenzia s nápojmi k jedlám (voda, víno) • delegát • výlety (Barcelona gotická, Barcelona modernistická, kláštor Montserrat, Figueres a Múzeum Salvadora Dalího) • DPH. Povinné príplatky: letiskový a servisný poplatok +159,- € • pobytová taxa cca 0,50 až 1,- €/osoba nad 15 rokov/noc – platba na mieste. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • jednolôžková izba +168,-€/pobyt • dieťa 0-2 roky bez nároku na služby +99,- € • ďalšie fakultatívne výlety – platba na mieste. Možné zľavy: prístelka dospelá osoba -20,- € • prístelka dieťa 2-10 r. -50,- €. ZĽAVA SENIOR TRAVEL 55+: -10,- €/osoba.

TA LIANSKO

p o by t

60

ISCHIA a KAMPÁNIA  p ri  m ori   +   os trov

1. deň: odlet z Viedne, prílet do Neapola, presun Neapolom do  prístavu, trajekt na ostrov Ischia, ubytovanie, uvítací koktail, individuálne voľno, večera, nocľah. 2. – 7./10. deň: raňajky, individuálne voľno, kúpanie, absolvovanie výletov, ktoré sú v cene (okruh ostrovom Ischia, ostrov Capri, Pompeje/Vezuv, pizza party), príp. fakultatívne ďalšie výlety, večera, nocľah.

A ZĽSTAV MINUTE

MORE

ISCHIA   •   os trov

VÝLETY

FIR       V CENE a POZNÁVANIE až do 70 €

8/11 dní

C APR I   •   Po mp eje / Ve z u v   •   N eap o l

8./11. deň: raňajky, odchod z ostrova, odlet z Neapola, prílet do Viedne. Konkrétny deň konania jednotlivých výletov bude určený priamo na mieste a v jednotlivých termínoch sa môže líšiť. Poradie aj deň konania výletov je plne v kompetencii talianskej strany. č. zájazdu: 1720

osoba – základné lôžko

CAPRI

POMPEJE

25.05.-01.06.

22.06.-29.06.

22.06.-02.07.

24.08.-31.08.

14.09.-21.09.

14.09.-24.09.

619

639

749

699

639

749

8 dní

8 dní

11 dní

8 dní

8 dní

11 dní

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Viedeň – Neapol - Viedeň (pravidelné linky Easy Jet) • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • transfer z letiska do prístavu a späť • lodné trajekty • transfer z prístavu do hotela a späť • 7 x resp. 10 x ubytovanie v hoteli s termálnym/minerálnym bazénom • 7 x resp. 10 x polpenzia s nápojmi k jedlám (voda, víno) • delegát • uvítací koktail • výlety (lodný výlet na ostrov Capri, autobusový okruh ostrovom Ischia, loď/bus/loď výlet na Vezuv/Pompeje, pizza party) • DPH. Povinné príplatky: letiskový a servisný poplatok +159,- € • pobytová taxa cca 1,- až 2,- €/osoba nad 18 rokov/noc – platba na mieste. Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • transfer z Bratislavy na letisko do Viedne a späť +30,-€/osoba • jednolôžková izba +19,- €/noc • ďalšie fakultatívne výlety – platba na mieste. Možné zľavy: prístelka dospelá osoba -20,- €/7 nocí, -30,- €/10 nocí • prístelka dieťa 2-12 r. -50,- €/7 nocí, -70,- €/10 nocí. Možné vstupy (na mieste): Ischia: Aragonský hrad 10,- € • termálny park Poseidonove záhrady 27,- € - 35,- € (podľa dĺžky pobytu) • Capri: kostol sv. Michala 3,- €, lanovka 11,- €, plavba okolo ostrova 18,- € • Pompeje: vstup 13,- € • kráter sopky Vezuv 10,- €. ZĽAVA SENIOR TRAVEL 55+: -10,- €/osoba. Možné odlety z Budapešti a Katowíc v odletový deň sobota.

MORE a POZNÁVANIE

Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa môžu meniť.

www.pegastour.sk


KARNEVAL, VEĽKÁ NOC  

ZĽAVA až do15%

BENÁTSKY karneval  program č. 1 – NON STOP

FIRST MINUTE

1.deň: odchod zo Slovenska vo večerných hodinách NON STOP cez Rakúsko do Talianska. 2.deň: príchod do Punta Sabbioni, odtiaľ loďou do Benátok. Prechádzka centrom mesta – námestie San Marco, bazilika San Marco, Dóžov palác, Most vzdychov, zvonica Campanilla, most Rialto. Individuálne voľno, účasť na Benátskom karnevale, program organizovaný mestom – viď www.carnevale.venezia.it. Vo večerných hodinách o  cca 20.00 hod. návrat loďou do  Punta Sabbioni a o cca 21.30 hod. odchod autobusom NON STOP na Slovensko. č. zájazdu termín cena 8000 79,02.02. – 04.02. 3.deň: v  ranných resp. dopoludňajších hodinách príchod 8001 79,09.02. – 11.02. na Slovensko. Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +6,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +10,- €, TN, BN, PD, NM, PN, NR +7,- €, TT, BA bez príplatku • miestenka +7,- €. Možné vstupy (na mieste): loď do Benátok 15,- €/osoba (obojsmerne) resp. 20,- €/osoba (platí na všetky trasy v Benátskom zálive počas celého dňa) • vstupy do múzeí a kultúrnych pamiatok: Galleria dell´ Accademia 15,- € • Dóžov palác 20,- € • zvonica Campanilla 8,- € • múzeum v bazilike 5,- € • Pala d´Oro prenosný oltár 2,- € • klenotnica 3,- €.Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

  

3 dni

program č. 2 – s ubytovaním a raňajkami

1.deň: odchod zo Slovenska v  ranných hodinách NON STOP cez  Rakúsko do Talianska. V neskorších popoludňajších hodinách príchod do romantického mesta Treviso, prechádzka mestom, individuálne voľno, nákupy, ubytovanie v oblasti Trevisa resp. v oblasti Lido di Jesolo/Cavallino. 2.deň: raňajky, presun do  Punta Sabbioni, odtiaľ loďou do  Benátok, prechádzka centrom mesta – námestie San Marco, bazilika San Marco, Dóžov palác, Most vzdychov, zvonica Campanilla, most Rialto. Individuálne voľno, účasť na Benátskom karnevale, program organizovaný mestom – viď www.carnevale.venezia.it. Vo večerných hodinách o cca 20.00 hod. návrat loďou do Punta Sabbioni a o cca 21.30 hod. odchod autobusom NON STOP na Slovensko. č. zájazdu termín cena 3.deň: v  ranných resp. 8002 129,02.02. – 04.02. 8003 129,dopoludňajších hodinách 09.02. – 11.02. príchod na Slovensko.

ZĽAVA

OCHUTNÁVKA Veľká noc – TOSKÁNSKO a okolie       15% VÍNA V CENE Montecatini Terme • Pisa • Lucca • Florencia • Benátky FIRST MINUTE

5 dní

až do

1.deň: odchod zo Slovenska v  ranných hodinách NON STOP cez Rakúsko do Talianska. Vo večerných hodinách príchod do krásneho kúpeľného mestečka Montecatini Terme, ubytovanie, prechádzka večerným mestom. 2.deň: raňajky, odchod do Pisy, prechádzka po  meste –  Piazza dei Miracoli, katedrála, baptistérium, presun do  Luccy, prechádzka po  meste - San Michele vo  Foro, katedrála, rímsky amfiteáter, ochutnávka kvalitného vína v typickom toskánskom prostredí, návrat na ubytovanie.

3.deň: raňajky, presun do Florencie - perla Toskánska a  kolíska renesancie (UNESCO) – prehliadka: kostol Santa Croce, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Michelangelov Dávid, dóm Santa Maria del Fiore, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti – galéria Palatina, kaplnka Medici s Michelangelovými dielami, Galleria Uffizzi, individuálne voľno, v  popoludňajších hodinách odchod do  Lido di Jesolo/Cavallino, ubytovanie. 4.deň: raňajky, presun do  Punta Sabbioni, odtiaľ loďou do Benátok. Prechádzka centrom

mesta – námestie San Marco, bazilika San Marco, Dóžov palác, Most vzdychov, zvonica Campanilla, most Rialto, individuálne voľno. Vo večerných hodinách návrat loďou do Punta Sabbioni, odchod autobusom NON  STOP na Slovensko. 5.deň: v  ranných hodinách príchod na Slovensko. č. zájazdu 8010

termín

29.03. – 02.04.

Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa môžu meniť.

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 1 x ubytovanie v hoteli s raňajkami • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +6,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +10,- €, TN, BN, PD, NM, PN, NR +7,- €, TT, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +20,- €/pobyt • večera +15,- €/osoba. Možné vstupy (na mieste): loď do Benátok 15,- €/osoba (obojsmerne) resp. 20,- €/osoba (platí na všetky trasy v Benátskom zálive počas celého dňa) • vstupy do múzeí a kultúrnych pamiatok: Galleria dell´ Accademia 15,- € • Dóžov palác 20,- € • zvonica Campanilla 8,- € • múzeum v bazilike 5,- € • Pala d´Oro prenosný oltár 2,- € • klenotnica 3,- €. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 1,- €/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

cena 259,-

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 3 x ubytovanie (2 x Montecatini Terme, 1 x Lido di Jesolo/Cavallino) s raňajkami • ochutnávka vína • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +10,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +10,- €, TN, BN, PD, NM, PN, NR +7,- €, TT, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +66,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): rýchlovlak do Florencie 3,- €/osoba • loď do Benátok 15,- €/osoba (obojsmerne) resp. 20,- €/osoba (platí na všetky trasy v Benátskom zálive počas celého dňa)• Pisa: šikmá veža 18,- €, baptistérium 5,- €, baptistérium + cintorín Campo Santo 7,- € • Lucca: vyhliadková veža 4,- € • Florencia: Galleria Uffizzi 13,- €, kaplnka Medici 8,- €, galéria Accademia 8,- € • Montecatini Terme: zubačka 7,- € • Benátky: Galleria dell´Accademia 15,- €, Dóžov palác 20,- €, zvonica Campanilla 8,- €, múzeum v bazilike 5,- €, Pala d´Oro prenosný oltár 2,- €, klenotnica 3,- €. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 1,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

ZĽAVA

Veľká noc – tajuplné RUMUNSKO     5 dní 12% Sighisoara • Biertan • Brašov • Sinaia • Prejmer • Bran • Sibiu FIRST MINUTE až do

1.deň: odchod zo Slovenska v nočných hodinách NON STOP cez Maďarsko do Rumunska. 2.deň: v ranných hodinách príchod do stredovekého mestečka Sighisoara (UNESCO) – prehliadka centra mesta (Hodinová veža s  orlojom, pravoslávna katedrála, citadela, rodný dom svetoznámeho Draculu). Zastávka v  blízkom Biertani (UNESCO) – impozantný opevnený gotický kostol. Presun do Brašova - jedno z  najnavštevovanejších miest v Rumunsku, ktoré založil Rád nemeckých rytierov už v roku 1211. Prehliadka historického centra s  Čiernym kostolom. Podľa časových

možností výjazd lanovkou na horu Tampa (987 m), odkiaľ je krásny výhľad na  mesto, ubytovanie, večera. 3.deň: raňajky, odchod do  horského mestečka Sinaia, kde sa nachádza zámok Peleš – bývalé letné sídlo rumunskej kráľovskej rodiny. Prehliadka zámku, ktorý je považovaný za majstrovské dielo a patrí medzi najkrajšie zámky v Európe. Prehliadka Sinajského kláštora, ktorý je pomenovaný podľa posvätnej hory Sinaj, s  kostolom v  byzantskom štýle. Presun do Prejmeru – návšteva jedného z rady zachovaných a opevnených sedmohradských

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 2 x ubytovanie v hoteli s polpenziou • sprievodca • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +10,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +10,- €, TN, BN, PD, NM, PN, NR +7,- €, TT, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +35,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): zámok Peleš 30,- LEI • hrad Bran 35,- LEI • lanovka Tampa 16,- LEI • kostol Biertan 8,- LEI • kostol Prejmer 8,- LEI • Sinajský kláštor 5,- LEI

www.pegastour.sk

kostolov (UNESCO). Návrat na ubytovanie, večera. 4.deň: raňajky, návšteva romantického hradu Bran, ktorý je známy ako ,,Draculov hrad“ zo  14.storočia, obklopený krásnou veľkou záhradou. Presun do Sibia (UNESCO) – prehliadka tohto stredovekého mesta obklopeného hradbami (Veľké a Malé námestie, veža a  Palác Brukenthal, Most Klamárov). V neskorých popoludňajších hodinách odchod autobusom NON STOP na Slovensko. 5.deň: v  ranných hodinách príchod na Slovensko. č. zájazdu 8020

termín

29.03. – 02.04.

cena 289,-

karneval , veľká noc

61


ZĽAVA   15% až do

Veľká noc – BENÁTKY a zámok MIRAMARE  1.deň: odchod zo  Slovenska v  ranných hodinách cez  Rakúsko resp. Slovinsko do  Talianska. V  popoludňajších hodinách príchod do  Talianska ku  krásnemu zámku Miramare, ktorý dal postaviť rakúsky arcivojvoda Maximilián Habsburský pre svoju manželku Charlottu. Návšteva zámku a priľahlých

anglických záhrad. Presun do oblasti Lido di Jesolo, ubytovanie, nocľah. 2.deň: raňajky, presun do  Punta Sabbioni, odtiaľ loďou do Benátok. Prechádzka centrom mesta – námestie San Marco, bazilika San Marco, Dóžov palác, Most vzdychov, zvonica Campanilla, most Rialto, individuálne voľno.

FIRST MINUTE

3 dni

Vo večerných hodinách návrat loďou do Punta Sabbioni a  odchod autobusom NON  STOP na Slovensko. 3.deň: v  ranných resp. dopoludňajších hodinách príchod na Slovensko. č. zájazdu 8030

termín

30.03. – 01.04.

cena 139,-

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom •  1 x ubytovanie s  raňajkami •  sprievodca CK  PEGAS TOUR •  DPH. Možné  príplatky: cestovné poistenie +6,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +10,- €, TN, BN, PD, NM, PN, NR +7,- €, TT, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +20,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): Miramare: zámok 10,- € • Benátky: loď do Benátok 15,- €/osoba (obojsmerne) resp. 20,- €/osoba (platí na všetky trasy v Benátskom zálive počas celého dňa) • Galleria dell´ Accademia 15,- € • Dóžov palác 20,- € • zvonica Campanilla 8,- € • múzeum v bazilike 5,- € • Pala d´Oro prenosný oltár 2,- € • klenotnica 3,- €. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 1,- €/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

1.deň: odchod zo Slovenska v  ranných hodinách, v  poludňajších hodinách príchod do Prahy, pešia prechádzka centrom mesta Václavské námestie, socha sv. Václava, Národné múzeum, Staromestské námestie, radnica, orloj, Židovské mesto, Celetná ulica, Prašná brána, Obecný dom. V podvečerných hodinách odchod

na ubytovanie, individuálne voľno. 2.deň: raňajky, presun do  centra Prahy, pešia prehliadka mesta – areál Strahovského kláštora, Loretánske námestie, Hradčany, exteriéry Pražského hradu, chrám sv. Víta, Malostranské námestie, Kampa, Karlov most. Od cca 15.00 hod. fakultatívne plavba

Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa môžu meniť.

FIRST MINUTE

po Vltave resp. individuálne voľno, nocľah. 3.deň: raňajky, odchod do centra mesta, presun na Vyšehrad, prechádzka po areáli a cintoríne. Zastávka na zámku Konopiště, presláveného ako posledné sídlo Františka Ferdinanda d´Este, dediča trónu Rakúsko-Uhorska. Vo večerných hodinách príchod na Slovensko.

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 2 x ubytovanie v hoteli s raňajkami • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +6,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +10,- €, TN, BN, PD, NM, PN, NR +7,- €, TT, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +45,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): Pražský hrad od 250,- CZK • Loreta 150,- CZK • Židovské múzeum 330,- CZK • Staronová synagóga 200,- CZK • kostol sv. Mikuláša na Malej Strane 70,- CZK • rozhľadňa na Petříne 120,- CZK • Prašná brána 100,- CZK • Betlehemská kaplnka 60,- CZK • Strahovská knižnica 120,- CZK • plavba loďou po Vltave od 250,- CZK • zámok Konopiště od 170,- CZK. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 15,- CZK/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

ZĽAVA   až do15%

Veľká noc – PRAHA a zámok KONOPIŠTĚ 

č. zájazdu 8040

3 dni

termín

30.03. – 01.04.

cena 139,-

ZĽAVA 3 dni až do15% Herrenchiemsee • Hohenschwangau • Neuschwanstein • Reutte • Linderhof • Ettal

Veľká noc – BAVORSKÉ ZÁMKY  1.deň: odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, príchod k jazeru Chiemsee, nazývaného aj Bavorské more, uprostred ktorého leží ostrov so zámkom Herrenchiemsee, ktorý dal postaviť bavorský kráľ Ľudovít II. podľa vzoru Versailles, plavba na pevninu, presun na ubytovanie. 2.deň: raňajky, návšteva dvoch zámkov Ľudovíta II. v údolí jazier pod úpätím Álp – zámok Hohenschwangau (miesto detstva

FIRST MINUTE

a mladosti Ľudovíta II.) a najnavštevovanejšie miesto Nemecka – rozprávkový zámok na skalnatom útese – Neuschwanstein, dostupný pešou chôdzou (cca 30 minút), prípadne kočom resp. shuttle busom (za  poplatok). Návšteva obce Reutte s mostom, ktorý patrí k najdlhším peším visutým mostom na svete. Je vo výške 110 m nad zemou a dlhý 403 m. Návrat na ubytovanie.

3.deň: raňajky, presun k zámku Linderhof s  rozľahlou záhradou, ktorý bol postavený ako kráľovská vila na motívy zámku Ľudovíta XIV. Návšteva Ettalu – benediktínsky kláštor, v  ktorom sa  dodnes vyrába kláštorný likér. Odchod na Slovensko, príchod na Slovensko v neskorých večerných hodinách. č. zájazdu 8050

termín

30.03. – 01.04.

cena 179,-

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 2 x ubytovanie s raňajkami • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +6,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +10,- €, TN, BN, PD, NM, PN, NR +7,- €, TT, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +56,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): zámok Hohenschwangau 12,- € • loď k zámku Herrenchiemsee 8,- € • zámok Herrenchiemsee 8,- € • zámok Neuschwanstein 12,- € • zámok Linderhof 8,50 € resp. kombinovaný lístok pre Herrenchiemsee+Neuschwanstein+Linderhof 24,- € • most v Reutte 8,- € • rezervačný poplatok 0,90 €/osoba/zámok. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 2,- €/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

Veľká noc – SLOVINSKO a TALIANSKO 

ZĽAVA až do12%

FIRST MINUTE

4 dni

Maribor • Celje • Ljubljana • Škofja Loka • Miramare • Lipice • Postojna Jama • Bled 1.deň: odchod zo Slovenska v  skorších ranných hodinách cez Rakúsko do Slovinska. V poludňajších hodinách príchod do Mariboru, prehliadka mesta ležiaceho na  rieke Dráve: gotická katedrála z 12. storočia, renesančná radnica na  Hlavnom námestí, zámok, prístavná časť Lent s nábrežím. Pokračovanie do mesta Celje s dominantným celjským hradom, týčiacim sa nad mestom a renesančným zámkom, ubytovanie. 2.deň: raňajky, prehliadka Ljubljany, ktorá patrí k najmenším hlavným mestám Európy, ale má úžasnú atmosféru vďaka zachovaným secesným budovám, galériám, múzeám a  kultúrnym podujatiam. Jej architektúru ovplyvnil aj svetoznámy slovinský architekt Jože Plečnik, ktorý tu má aj svoje múzeum. Plečnik sa významnou mierou podieľal na rekonštrukcii a prestavbe Pražského hradu

v prvej tretine 20. storočia. Ljubljansky hrad, ktorý poskytuje pekný výhľad na celé mesto, historické centrum mesta, známe mosty cez rieku Ljubljanicu – Tromostovje od Jože Plečnika a Zmajski most s unikátnou výzdobou. Popoludní presun do Cerkna s krátkou zastávkou v malebnom mestečku Škofja Loka, ktoré patrí k  najstarším a  najzachovalejším stredovekým mestám Slovinska, prehliadka mestečka, ubytovanie. 3.deň: raňajky, presun k  talianskemu pobrežiu, návšteva krásneho zámku Miramare, následne návšteva svetoznámeho žrebčína Lipice, kde je chovná stanica tohto plemena koní. Popoludní návšteva unikátnej jaskyne Postojna Jama, ktorá je jednou z  hlavných turistických atrakcií krajiny. Z  27 km podzemných chodieb je pre  návštevníkov sprístupnených viac ako 5 km podzemných

chodieb, časť prehliadky je vláčikom. Návrat na ubytovanie. 4.deň: raňajky, presun k Bohinjskému jazeru, ktoré leží v  Triglavskom národnom parku a je jedným z najkrajších jazier Julských Álp. Program v národnom parku s bohatou faunou a  flórou, prechádzka popri brehoch jazera a k vodopádom rieky Savica. V prípade priaznivého počasia výlet lanovkou na horu Vogel (1540 m. n. m.), odkiaľ je za pekného počasia krásny výhľad na  najvyšší vrch Slovinska Triglav (2864 m. n. m). Presun do mestečka Bled, návšteva Bledského hradu, z  ktorého sa návštevníkom naskytne krásny pohľad na  mestečko a  fascinujúce Bledské jazero s priezračnou tyrkysovou vodou a ostrovom uprostred. Po prehliadke odchod cez Rakúsko na Slovensko, príchod na Slovensko v neskorých nočných hodinách.

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 3 x ubytovanie s raňajkami • sprievodca • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +8,-€/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +10,- €, TN, BN, PD, NM, PN, NR +7,- €, TT, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +60,-€/pobyt. Možné vstupy (na mieste): Ljubljansky hrad 10,- € • Miramare 10,- € • Lipica 16,- € • jaskyňa Postojna Jama 25,80 € • Bledský hrad 10,- € • lanovka na horu Vogel 15,- €.

62

  veľká noc

č. zájazdu 8060

termín

30.03. – 02.04.

www.pegastour.sk

cena 289,-


ZĽAVA

Veľká noc – kráľovský KRAKOW a okolie    15% 3 dni Wieliczka • Krakow • zámok Pieskowa Skala • Wadowice FIRST MINUTE až do

1.deň: odchod zo Slovenska v  ranných hodinách, príchod do  Wieliczky, kde sa v podzemí nachádza unikátne múzeum ťažby soli. Prehliadka soľnej bane, kde sa ťažila soľ od  12. st. (UNESCO), v  soli sú vytesané sály s  kaplnkami, sochami a  freskami. Presun do  Krakowa – mesta poľských kráľov, ubytovanie, večerná prechádzka mestom, individuálne voľno, nocľah. 2.deň: raňajky, návšteva zámku Pieskowa Skala v  národnom parku Ojcow. Pôvodne hrad zo 14. storočia prestavaný na renesančný zámok s  krásnymi záhradami. V  zámku je

umiestnené Múzeum národných wawelských umeleckých zbierok. Neďaleko od zámku je prírodná pamiatka nazývaná Herkulov kyjak – 25 metrov vysoký skalnatý útvar. Presun do  Krakowa, prehliadka mesta (katedrála a hrad Wawel – bývalé kráľovské sídlo, námestie Rynek Glowny s Mariánskym kostolom a renesančnou tržnicou Sukiennice, bašta Barbakan, Collegium Maius, židovská štvrť Kazimierz), individuálna návšteva múzeí a galérií, nocľah. 3.deň: raňajky, pokračovanie prehliadky Krakowa, možnosť nákupov. Presun

do mestečka Wadowice, rodisko Karola Wojtylu – pápeža Jána Pavla II. Prehliadka centra mestečka (rodný dom Jána Pavla II., bazilika Panny Márie, rynek so  sochou pápeža, kostol sv. Petra, kláštor karmelitánov). Možnosť navštíviť cukráreň, kam chodieval Ján Pavol II. a kde sa podáva jeho najobľúbenejší zákusok - krémeš. Odchod na Slovensko, príchod v neskorších večerných hodinách. č. zájazdu 8070

termín

30.03. – 01.04.

cena 139,-

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 2 x ubytovanie v hoteli v Krakowe s raňajkami • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +6,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: BA, TT, PN, NM +7,- €, TN, BN, PD, DCA, IL, PB, ZA, CA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +50,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): Wieliczka: vstup do soľnej bane s miestnym sprievodcom 55,- PLN • Krakow: Wawel – kráľovské apartmány 25,- PLN, katedrála – hrobky a Zigmundov zvon 12,- PLN • Pieskowa Skala: zámok 11,- PLN • Wadowice: rodný dom Jána Pavla II. 30,- PLN. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

Veľká noc – FRANCÚZSKA RIVIÉRA 

Monaco • Eze • Verdon • Moustiers-Sainte-Marie • Grasse • St. Tropez • Port Grimaud• Cannes • St. Paul de Vence • Nice 1.deň: odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách NONSTOP cez  Rakúsko, Taliansko do Francúzska. 2.deň: v  ranných hodinách príchod do  Monaca – symbol luxusu, bohatstva a  elegancie, prehliadka mesta (kniežací palác, katedrála, Oceánografické múzeum), presun do  Monte Carla. Odchod do  oblasti Nice/Grasse so zastávkou v horskej dedinke Eze s nádherným panoramatickým výhľadom na celú riviéru, ubytovanie. 3.deň: raňajky, návšteva kaňonu Verdon, ktorý patrí medzi najkrajšie prírodné scenérie v  Európe. Presun do  malebnej dedinky Moustiers-Sainte-Marie, v ktorej sa nachádzajú obrovské vodopády a nad ktorou

sa v skalách týči kostolík Notre dame de Beauvois. Zastávka v meste Grasse, ktoré je považované už od  16.storočia za  centrum svetovej kozmetiky, návrat na ubytovanie. 4.deň: raňajky, odchod do St. Tropez – prehliadka mesta presláveného filmovým žandárom, ktorého stvárnil legendárny Luis de Funes. Zastávka v Port Grimaud – unikátnom mestečku tvoreného vodnými kanálmi v štýle talianskych Benátok, plavba loďou kanálmi. Presun do  Cannes – prehliadka tohto elegantného mesta, ktoré je známe najmä vďaka filmovému festivalu, návrat na ubytovanie. 5.deň: raňajky, odchod do  St. Paul de Vence – mestečko s  kamennými ulicami, typická stredoveká pevnosť na  skale, ktoré

si zachovalo svoj stredoveký charakter. Je to mesto umelcov, galérií a prekrásnych výhľadov na prímorské Alpy a okolité údolia. Presun do Nice – prehliadka mesta (historické centrum, paláce, Katedrála sv. Reparaty), výstup na hradný vŕšok s výhľadom na prístav a celú Promenade de Anglais. Vo večerných hodinách odchod autobusom NON STOP na Slovensko. 6. deň: v popoludňajších hodinách príchod na Slovensko.

1.deň: odlet z Viedne, prílet do Paríža, spoločný transfer z letiska do hotela, ubytovanie, prechádzka mestom, nocľah. 2.deň: raňajky, pešia prehliadka najznámejších historických pamiatok centra mesta: Katedrála Notre Dame, Latinská štvrť, Panthéon, univerzita La Sorbonne, Luxemburské záhrady, Bulvár St. Michel, Centre Pompidou, Kostol sv. Eustacha, Forum

6 dní

termín

29.03. – 03.04.

cena 329,-

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 3 x ubytovanie v hoteli s raňajkami • sprievodca • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +12,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +10,- €, TN, BN, PD, NM, PN, NR +7,- €, TT, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +79,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): Monaco: Oceánografické múzeum 14,- € • kniežací palác 8,- € • Monte Carlo: kasíno 10,- € • Eze: exotická záhrada 6,- € • St. Paul de Vence: historické múzeum 4,- € • Port Grimaud: plavba loďou 5,50 € • Grasse: múzeum parfumov 4,- € • Nice: múzeum výtvarného umenia 6,- €, múzeum prírodných vied 6,- €, múzeum národného športu 6,- €.

Veľká noc – PARÍŽ 

č. zájazdu 8080

ZĽAVA až do12%

FIRST MINUTE

les Halles, Place de Concorde, návšteva múzea Louvre. Večerná vyhliadková plavba po Seine, nocľah. 3.deň: raňajky, odchod rýchlovlakom do  Versailles (kráľovský zámok a  záhrady). Po návrate pokračovanie v prehliadke: Champ - Elysées, Árc de Triomphe, Opera, moderná štvrť La Defense spojená s možnosťami nákupov v obchodnom centre. Večer prechádzka

BATOŽINA V CENE

ZĽAVA až do12%

FIRST MINUTE

4 dni

Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa môžu meniť.

po Montmartre, námestie Pigalle, štvrť umelcov, bazilika Sacre Couer, nocľah. 4.deň: raňajky, predpoludním výstup na Eiffelovu vežu, Invalidovňa s Napoleonovou hrobkou resp. individuálne voľno. Spoločný transfer z  hotela na  letisko, odlet z  Paríža, prílet do Viedne. č. zájazdu 8090

termín

30.03. – 02.04.

cena 469,-

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Viedeň – Paríž – Viedeň • transfer z letiska do hotela a späť • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • 3 x ubytovanie v hoteli s raňajkami • sprievodca • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +8,- €/osoba/zájazd • jednolôžková izba +79,- €/pobyt • transfer z Bratislavy na letisko do Viedne a späť +30,- €/osoba. Možné vstupy (na mieste): zámok Versailles a záhrady 20,- € • Eiffelova veža 1. a 2. posch. 11,- €, 3. posch. 17 €, pešo na 1. a 2. posch. 7,- € • Notre Dame veža 10,- € • Louvre 17,- € • Víťazný oblúk 12,- € • Múzeum d´Orsay 12,- € • Sainte Chapelle 10,- € • Centre G.Pompidou 14,- € • doprava metrom 1 lístok 1,70 €, pri kúpe 10 lístkov naraz 13,30 €. Povinné príplatky: letiskový a servisný poplatok +159,- €.

ZĽAVA

BATOŽINA

VÝLET V CENE V CENE MINUTE Veľká noc – blahodárna ISCHIA – taliansky ostrov termálov  FIRST          15% ostrov Ischia • Pompeje • Vezuv • ostrov Capri • Amalfitánske pobrežie  

6 dní

až do

1.deň: odlet z Viedne, prílet do  Neapola, transfer do prístavu, trajekt na ostrov Ischia, transfer do hotela, ubytovanie, večera. 2.–5.deň: raňajky, individuálne voľno, možnosť kúpania v  termálnych bazénoch a v zálive Sorgeto v mori, nákupy, výlet okruh ostrovom, večera, nocľah. Možnosť fakultatív-

nych výletov: bájny ostrov Capri, ktorý mnohí považujú za jeden zo siedmych divov sveta. Amalfitánske pobrežie s mestečkami Positano, Amalfi a  Ravello, ktoré sú charakteristické úzkymi uličkami a  miestami s  krásnymi výhľadmi na krištáľové more. Archeologický areál v Pompejách a majestátna sopka Vezuv,

ktorá sa týči nad Neapolom. 6.deň: raňajky, transfer do prístavu, plavba trajektom na  pevninu, transfer na  letisko, odlet z Neapola, prílet do Viedne. č. zájazdu 8100

termín

29.03. – 03.04.

cena 479,-

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Viedeň – Neapol – Viedeň • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • transfer z letiska do prístavu a späť • lodný trajekt • transfer z prístavu do hotela a späť • 5 x ubytovanie v hoteli s termálnym/minerálnym bazénom • 5 x polpenzia s nápojmi k jedlám (voda, víno) • poldenný výlet – okruh ostrovom Ischia • delegát • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +12,- €/osoba/zájazd • jednolôžková izba +95,- €/pobyt • transfer z Bratislavy na letisko do Viedne a späť +30,- €/osoba• fakultatívne výlety (ostrov Capri, Pompeje, Vezuv a ďalšie) – platba na mieste. Možné vstupy (na mieste): Aragonský hrad 10,- € • botanická záhrada La Mortella 12,- €. Povinné príplatky: letiskový a servisný poplatok +159,- € • pobytová taxa cca 2,- €/osoba nad 18 r./noc – platba na mieste. ZĽAVA SENIOR 55+: -3 %/os.

www.pegastour.sk

  veľká noc

63


Veľká noc – RÍM 

1.deň: odlet z Viedne, prílet do Ríma, spoločný transfer do hotela, ubytovanie. Popoludní prehliadka historického centra mesta: Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Piazza Colonna a Piazza del Popolo, nocľah. 2.deň: raňajky, návšteva a  prehliadka Vatikánu - vatikánske múzeá so  svetoznámou Sixtínskou kaplnkou, Svätopeterské námestie, Chrám sv. Petra, možnosť návštevy kupoly chrámu vo  výške 132 m,

ZĽAVA až do12%

BATOŽINA V CENE

  z ktorej je nezabudnuteľný výhľad na mesto. Pokračovanie v prehliadke - Ulica Zmierenia, Anjelský hrad a most, Justičný palác, romantické námestie Piazza Navona, nocľah. 3.deň: raňajky, odchod na  Námestie sv. Petra, kde je tradičná veľkonočná sv. omša so  slávnostným požehnaním Svätého Otca Urbi et Orbi. Po skončení sv. omše pokračovanie v prehliadke: Sväté schody, Lateránska bazilika, Bazilika sv. Klementa (relikvie sv.

FIRST MINUTE

4 dni

Cyrila), Baziliky sv. Petra v okovách a Santa Maria Maggiore, nocľah. 4.deň: raňajky, prehliadka antického Ríma: najzachovalejšia antická budova v  Ríme Pantheon, Trajanovo forum, Kapitol, Forum Romanum, Koloseum. V neskorých popoludňajších hodinách spoločný transfer na letisko, odlet z Ríma, prílet do Viedne. č. zájazdu 8110

termín

cena 459,-

30.03. – 02.04.

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Viedeň – Rím – Viedeň • transfer z letiska do hotela a späť • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • 3 x ubytovanie s raňajkami• sprievodca • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +8,- €/osoba/zájazd • jednolôžková izba +99,- €/pobyt • transfer z Bratislavy na letisko do Viedne a späť +30,- €/osoba. Možné vstupy (na mieste): Vatikánske múzeá 16,- € • dolná Bazilika sv. Klementa 10,- € • kupola Baziliky sv. Petra 6,- €/výťahom 8,- € • Koloseum, Forum Romanum, Palatinum 16,- € • MHD 1,50 € (1 lístok), 7,- € (1-dňový lístok), 18,- € (3-dňový lístok). Povinné príplatky: letiskový a servisný poplatok +159,- € • pobytová taxa cca 3-7,- €/osoba/noc – platba na mieste.

Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa môžu meniť.

1.deň: odlet z Bratislavy, prílet do Malagy, transfer do hotela, ubytovanie, večera. 2.–7.deň: raňajky, individuálne voľno, večera, nocľah, možnosť fakultatívnych výletov: Malaga – mesto, kde sa na  jednom mieste spája história, kultúra a nákupy, ale aj slnko, pláž a  more, Cordoba – historické centrum mesta sa pýši krásnymi mešitami a palácmi (najznámejší palác Alcázar s  priľahlými

záhradami), Granada – známa predovšetkým krásnym palácom Alhambra a záhradou Generalife, Gibraltar – na skale sa nachádza prírodná rezervácia Upper Rock s  krásnymi výhľadmi, prírodnou jaskyňou a najznámejšími obyvateľmi Gibralataru – divokožijúcimi opicami, ktoré obľubujú turistov, Sevilla – známa najmä najpútavejšími monumentami mesta - zvonica La Giralda, park Maria Luisa,

ZĽAVA až do15%

BATOŽINA   V CENE

Veľká noc – ANDALÚZIA  Malaga • Cordoba • Granada • Gibraltar • Sevilla

FIRST MINUTE

8 dní

Španielske námestie, Barrio Santa Cruz – stará charizmatická židovská časť mesta s jej úzkymi uličkami. 8.deň: raňajky, transfer na  letisko, odlet z Malagy, prílet do Bratislavy. č. zájazdu 8120

termín

30.03. – 06.04.

cena 599,-

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Bratislava – Malaga - Bratislava • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • priority boarding • transfer z letiska do hotela a späť • 7 x ubytovanie v hoteli Fuengirola Park****/ Torreblanca**** • 7 x polpenzia s nápojmi k jedlám (voda, víno) • asistenčné služby v slovenskom/českom jazyku • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +16,- €/osoba/zájazd • jednolôžková izba +154,- €/pobyt • fakultatívne výlety (Malaga +40,- €, Cordoba +75,- €, Granada +85,- €, Gibraltar +65,- €, Sevilla +77,- €) – platba na mieste. Možné ďalšie vstupy (na mieste): Granada: katedrála 5,- €, kráľovská kaplnka 4,- €, záhrady Generalife 7,- € • Cordoba: Alcázar 7,- €, kráľovská pevnosť 5,- €. Povinné príplatky: letiskový a servisný poplatok +159,- €. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

POZNÁVACIE ZÁJAZDY /

okruh ŠPANIELSKYM kráľovstvom 

ZĽAVA   až do12%

FIRST MINUTE

BATOŽINA V CENE

11/13 dní

Costa Brava / Maresme • Zaragoza • Madrid • Toledo • Granada • Cordoba • Sevilla • Gibraltar • Peniscola • Girona • Tossa de Mar • kláštor Montserrat • Barcelona 1. deň: odlet z  Bratislavy/Viedne, prílet do  Girony/Barcelony, spoločný transfer z letiska, ubytovanie, večera. 2. deň: raňajky, odchod v ranných hodinách autobusom do  Zaragozy, prehliadka mesta (katedrála, námestie Santa María del Pilar, mudéjarské kostoly, arabský palác Aljafería, mestská tržnica), odchod na  ubytovanie do okolia Madridu, večera. 3. deň: raňajky, odchod ku kráľovskému palácu El Escorial, presun do Madridu, okružná jazda a prehliadka mesta (Puerta del Sol, Plaza Mayor, exteriéry kráľovského paláca, Cervantov pamätník alebo možnosť navštíviť galériu El Prado), návrat na ubytovanie, večera. 4. deň: raňajky, odchod do Toleda, prehliadka mesta (katedrála, chrám sv. Tomáša, námestie Zocodóver, múzeum El Greco), návšteva tradičnej toledskej manufaktúry (ozdobné zbrane z toledskej ocele, šperky), odchod do Granady,

ubytovanie v okolí, večera. 5. deň: raňajky, prehliadka Granady (katedrála, kráľovská kaplnka, Albaicín), arabský sídelný palác Alhambra so  záhradami Generalife, individuálne voľno, návrat na ubytovanie, fakultatívne možnosť navštíviť večerné predstavenie flamenca, večera. 6. deň: raňajky, odchod do  Cordoby, prehliadka mesta (mešita, exteriéry Alcazaru, Židovské mesto, typické „kvetinové“ ulice), odchod z  Cordoby do  Sevilly, ubytovanie v okolí, večera. 7. deň: raňajky, Sevilla - prehliadka mesta (katedrála, La Giralda, Zlatá veža, štvrť Santa Cruz, maurský palác Alcazar – exteriéry), odchod do britskej kolónie Gibraltar – prehliadka najjužnejšieho miesta európskeho kontinentu, nočný prejazd na pobrežie Costa Azahar. 8. deň: v ranných hodinách príchod na pobrežie Costa Azahar, Peniscola (hrad Papa Luna,

stredoveké mestečko), možnosť kúpania resp. krátkej plavby loďou, vo večerných hodinách príchod na  pobrežie Costa Brava/Maresme, ubytovanie, večera. 9. deň: raňajky, odchod do Girony (katedrála s vežou Karola Veľkého, románske kostoly Sant Pere de Galligants a  Sant Nicolau, židovská štvrť, stredoveké hradby), odchod do  jedného z  najkrajších miest na  pobreží Costa Brava – Tossa de Mar, návrat na ubytovanie (fakultatívne loďou), večera. 10. deň: raňajky, prehliadka kláštora Montserrat, prehliadka Barcelony (gotická štvrť, Las Ramblas, Kolumbov pamätník, Antonio Gaudí – Sagrada Familia, La Pedrera, Casa Batlló), možnosť návštevy morského akvária alebo múzea Picassa, návrat na ubytovanie, večera. 11. deň: raňajky, spoločný transfer na letisko a odlet z Girony/Barcelony, prílet do Bratislavy/Viedne.

č. zájazdu 8130 8131

termín

16.05. – 26.05. 12.09. – 22.09.

cena 1.069,1.069,-

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Bratislava/Viedeň – Girona/Barcelona – Bratislava/Viedeň * • transfer z letiska do hotela a späť • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • 9 x ubytovanie s polpenziou • doprava autobusom po Španielsku • vstupné na prehliadku tradičnej toledskej manufaktúry • orientačné mapky navštevovaných miest • sprievodca • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +22,- € resp. 26,- €/osoba/zájazd • vstupné do paláca Alhambra +49,- € (možnosť objednať najneskôr mesiac pred zájazdom) • jednolôžková izba +252,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): pri absolvovaní celého programu cca 80,- €. Povinné príplatky: letiskový a servisný poplatok +159,- € • pobytová taxa cca 1,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Zľava pri autobusovej doprave: možnosť absolvovania celého programu iba autobusovou dopravou s odchodom z Brna, autobus odchádza o 1 deň skôr a prichádza o 1 deň neskôr, zľava 150,- €/osoba. Príchod do letoviska v prvý deň programu v dopoludňajších hodinách, v 11. deň odchod z letoviska v popoludňajších hodinách. * v prípade letu z/do Viedne transfer z Bratislavy na letisko a späť v cene

64

veľká noc, poznávacie zájazdy

www.pegastour.sk


PORTUGALSKO – krajina moreplavcov, slnka a vína 

ZĽAVA OCHUTNÁVKA BATOŽINA          V CENE VÍNA V CENE až do12%

FIRST MINUTE

8 dní

Óbidos • Nazaré • Alcobaca • Batalha • Coimbra • Porto • Braga • Guimaraes • Tomar • Fátima • Lisabon • Sintra • Cabo da Roca • Cascais 1. deň: odlet z Prahy, prílet do  Lisabonu, spoločný transfer na hotel, ubytovanie v okolí Óbidos. 2. deň: raňajky, odchod do  stredovekej dedinky Óbidos s úzkymi uličkami a bielymi domčekmi s terakotovými strechami. Návšteva rybárskej dedinky Nazaré a mestečka Alcobaca s najväčším kostolom v Portugalsku a krásnym cisterciáckym opátstvom. Deň sa ukončí v  Batalhe návštevou kráľovského kláštora. Ubytovanie v okolí Coimbry, večera. 3. deň: raňajky, prehliadka Coimbry. Nachádza sa tu najstaršia univerzita v  Portugalsku (druhá najstaršia na svete), na ktorej študovali velikáni portugalskej literatúry. Coimbra je považovaná za najromantickejšie portugalské mesto. Presun do Guimaraes – kolísky portugalského národa (UNESCO). Prehliadka mesta - hrad sv. Michala, Vojvodský palác Paco dos Duques – dnes múzeum. Odchod do  mesta Braga – jedného z najstarších portugalských sídel a bezpochyby hlavného náboženského

centra so zastávkou na pútnickom mieste Bom Jesus do Monte. Deň sa zakončí ochutnávkou vína vo vínnych pivniciach cavas, kde dozrieva pravé portské víno. Návrat na  ubytovanie, večera, nocľah. 4. deň: raňajky, celodenná prehliadka Porta – druhého najväčšieho mesta Portugalska, vo  svete presláveného predovšetkým portským vínom. Prechádzky po  historickej štvrti Ribeira, katedrála Terreido da Sé, štvrť Barredo s domami nakláňajúcimi sa do strán a gotickým kostolom Sao Francisco s honosnou zlatou výzdobou. Ubytovanie v  okolí Porta, večera. 5. deň: raňajky, prehliadka mesta Tomar, kde sa nachádza slávny kláštor, sídlo rytierov Kristovho Rádu (UNESCO). Odchod do Fátimy, jedného z najvýznamnejších pútnických miest kresťanského sveta s  veľkou neobarokovou bazilikou, postavenou na  počesť zjavenia Panny Márie. Ubytovanie vo Fátime, večera. 6. deň: raňajky, odchod do  Lisabonu

– starobylá štvrť Belém s kláštorom Jeronýmov (vrchol manuelskej architektúry), veža Torre de Belém (pôvodne obranná veža a maják na rieke Tejo), hrad Castelo de Sao Jorge, odkiaľ vedú uličky do najstaršej štvrte Alfama, založenej Féničanmi. Na záver železný výťah elevador de Santa Justa, postavený podľa návrhu žiaka slávneho staviteľa A. G. Eiffela. Ubytovanie v Lisabone a večera, nocľah. 7. deň: raňajky, celodenný výlet do  okolia Lisabonu. Sintra, bývalé letovisko portugalskej šľachty, plné palácov rôznych štýlov a  krivoľakých uličiek s  malými obchodíkmi, Palácio da Pena, Palácio Nacional de Sintra. Odchod k najzápadnejšiemu cípu kontinentálnej Európy Cabo da Roca a  v  rybárskom 8. deň: raňajky, pred odjazdom na letisko zamestečku Cascais možnosť ochutnávky niek- stávka v Cristo Rei, spoločný transfer na letisko torej z miestnych rybích špecialít. Portugalská a odlet z Lisabonu, prílet do Prahy. obdoba Monte Carla - Estoril. Návrat č. zájazdu termín cena na  ubytovanie. Fakultatívne predstavenie 8140 999,25.05. – 01.06. 8141 999,typického portugalského hudobného žánru 02.07. – 09.07. 8142 999,21.09. – 28.09. Fado, nocľah.

romantický PARÍŽ 

1.deň: odlet z Viedne, prílet do Paríža, spoločný transfer z letiska do hotela, ubytovanie, prechádzka mestom, nocľah. 2.deň: raňajky, pešia prehliadka najznámejších historických pamiatok centra mesta: Katedrála Notre Dame, Latinská štvrť, Panthéon, univerzita La Sorbonne, Luxemburské záhrady, Bulvár St. Michel, Centre Pompidou, Kostol sv. Eustacha, Forum

ZĽAVA až do12%

FIRST MINUTE

  les Halles, Place de Concorde, návšteva múzea Louvre. Večerná vyhliadková plavba po Seine, nocľah. 3.deň: raňajky, odchod rýchlovlakom do  Versailles (kráľovský zámok a  záhrady). Po návrate pokračovanie v prehliadke: Champ - Elysées, Árc de Triomphe, Opera, moderná štvrť La Defense spojená s možnosťami nákupov v obchodnom centre. Večer prechádzka

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Viedeň – Paríž – Viedeň • transfer z letiska do hotela a späť • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • 3 x ubytovanie v hoteli s raňajkami • sprievodca • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +8,- €/osoba/zájazd • jednolôžková izba +79,- €/pobyt • transfer z Bratislavy na letisko do Viedne a späť +30,- €/osoba. Možné vstupy (na mieste): zámok Versailles a záhrady 20,- € • Eiffelova veža 1. a 2. posch. 11,- €, 3. posch. 17 €, pešo na 1. a 2. posch. 7,- € • Notre Dame veža 10,- € • Louvre 17,- € • Víťazný oblúk 12,- € • Múzeum d´Orsay 12,- € • Sainte Chapelle 10,- € • Centre G.Pompidou 14,- € • doprava metrom 1 lístok 1,70 €, pri kúpe 10 lístkov naraz 13,30 €. Povinné príplatky: letiskový a servisný poplatok +159,- €.

RÍM dlhšie a krajšie 

  1. deň: odlet z Bratislavy v predpoludňajších hodinách, prílet do Ríma, spoločný transfer z letiska do hotela, ubytovanie, individuálne voľno. 2. deň: raňajky, prehliadka centra mesta: Anjelský hrad s  múzeom obrazov a  zbraní. Z  hornej terasy hradu je krásny pohľad na Rím i Vatikán. Prechádzka cez rieku Tiber po  Anjelskom moste, po  hlavnej ulici Corso Vittorio Emanuele, pokračovanie cez Tiberský ostrov a po najstaršom rímskom moste Ponte Fabricio na námestie Piazza della Bocca Verita a ku kostolu Panny Marie Cosmedin. V podvečerných hodinách pokračovanie prehliadky centra, pešia prechádzka k  najväčšej a  najslávnejšej barokovej fontáne Ríma – Fontána di Trevi, na Španielske námestie so slávnymi Španielskymi schodmi, nocľah.

3. deň: raňajky, celodenná návšteva najmenšieho štátu – Vatikánu, predpoludním prehliadka Vatikánskych múzeí – najväčších múzeí na svete, Sixtínskej kaplnky s Michelangelovým Posledným súdom a rôznych sál venovaných talianskym a svetovým maliarom, antickým zbierkam, vatikánskej knižnici a  obrazárni. V  popoludňajších hodinách prehliadka námestia sv. Petra s obrovskými kolonádami z 284 dórskych stĺpov, zdobené sochami svätých, egyptským obeliskom a najväčším kresťanským kostolom na svete – Bazilikou sv. Petra. Možnosť výstupu na kupolu baziliky s krásnou vyhliadkou. Večer návšteva kúzelnej bohémskej štvrti na druhej strane rieky Tiber, nocľah. 4. deň: raňajky, pešia prechádzka po  Posvätnej ceste - Via Sacra, odkiaľ bola

4 dni

po Montmartre, námestie Pigalle, štvrť umelcov, bazilika Sacre Couer, nocľah. 4.deň: raňajky, predpoludním výstup na Eiffelovu vežu, Invalidovňa s Napoleonovou hrobkou resp. individuálne voľno. Spoločný transfer z  hotela na  letisko, odlet z  Paríža, prílet do Viedne. č. zájazdu 8150 8151 8152 8153

termín

26.04. – 29.04. 31.05. – 03.06. 23.08. – 26.08. 27.09. – 30.09.

ZĽAVA až do12%

FIRST MINUTE

cena 429,429,429,429,-

6 dní

kedysi ovládaná celá Rímska ríša: Koloseum – najkrajšia a najväčšia dochovaná stavba antického Ríma, Forum Romanum s  pozostatkami palácov, chrámov, tržnice a divadla, v podvečerných hodinách prehliadka Pantheonu – najlepšie zachovaná stavba z dôb rímskej antiky považovaná za vrcholné dielo rímskeho staviteľstva, Piazza Navona – typické rímske námestie zdobené tromi nádhernými fontánami, nocľah. 5. deň: raňajky, individuálne voľno k návštevám ďalších múzeí a nákupom resp. možnosť fakultatívneho výletu k moru do Ostie alebo Neapolu, nocľah. 6. deň: raňajky, v skorých ranných hodinách spoločný transfer na letisko a odlet z Ríma, prílet do Bratislavy.

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Bratislava – Rím – Bratislava • transfer z  letiska do  hotela a  späť • 1 ks batožiny na  palubu podľa podmienok leteckej spoločnosti • 5 x ubytovanie v hoteli s raňajkami • sprievodca • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +12,- € /osoba/zájazd • jednolôžková izba +225,- €/pobyt • 1 ks batožiny do batožinového priestoru obojsmerne +60,- €/osoba • výlet do Ostie s kúpaním +20,- €/osoba (okrem termínu 06.06.-11.06.) • výlet do Neapola +88,- €/osoba. Možné vstupy (na mieste): Anjelský hrad a most 15,50 € • Koloseum, Forum Romanum a Palatin 16,- € • Vatikánske múzeá 16,- € • MHD 1,50 € (1 lístok), 7,- € (1-dňový lístok), 18,- € (3-dňový lístok). Povinné príplatky: letiskový a servisný poplatok +159,- € • pobytová taxa cca 3-7,- €/osoba/noc – platba na mieste.

www.pegastour.sk

BATOŽINA V CENE

Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa môžu meniť.

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Praha– Lisabon – Praha • transfer z letiska do hotela a späť • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • 7 x ubytovanie s raňajkami • 5 x večera • doprava autobusom po Portugalsku • vstup do vínnych pivníc v Porte s ochutnávkou • služby miestneho sprievodcu v Porte • sprievodca • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie + 16,- €/osoba/zájazd • jednolôžková izba 245,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): Fado a 2 nápoje cca 30,- € • pri absolvovaní celého programu cca 80,- €. Povinné príplatky: letiskový a servisný poplatok +159,- €.

č. zájazdu 8160 8161 8162 8163

termín

06.06. – 11.06. 04.07. – 09.07. 08.08. – 13.08. 26.09. – 01.10.

cena 489,489,489,489,-

  poznávacie zájazdy – letecké

65


exkluzívny RÍM 

  1.deň: odlet z Viedne, prílet do Ríma, spoločný transfer do hotela, ubytovanie. Popoludní prehliadka historického centra mesta: Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Piazza Colonna a Piazza del Popolo, nocľah. 2.deň: raňajky, návšteva a  prehliadka Vatikánu - vatikánske múzeá so svetoznámou Sixtínskou kaplnkou, Svätopeterské námestie,

Chrám sv. Petra, možnosť návštevy kupoly chrámu vo výške 132 m, z  ktorej je nezabudnuteľný výhľad na  mesto. Pokračovanie v prehliadke - Ulica Zmierenia, Anjelský hrad a most, Justičný palác, romantické námestie Piazza Navona, nocľah. 3.deň: raňajky, pokračovanie v  prehliadke: Sväté schody, Lateránska bazilika, Bazilika sv.

ZĽAVA až do12%

Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa môžu meniť.

č. zájazdu 8170 8171 8172

ZĽAVA

magický PETROHRAD  1.deň: v ranných hodinách transfer z Bratislavy na  letisko do  Viedne, odlet z  Viedne, prílet do Petrohradu v popoludňajších hodinách, spoločný transfer z letiska do hotela, ubytovanie, krátke oboznámenie sa s mestom. 2.deň: raňajky, Petrohrad – druhé najväčšie ruské mesto založené Petrom I. Veľkým (1703), ktoré leží pri ústí rieky Nevy do Fínskeho zálivu s početnými pamiatkami (UNESCO): Palácové námestie so Zimným palácom (bývalé sídlo ruských cárov), návšteva obrazárne Ermitáž (fakultatívne), žulový monolit Alexandrov stĺp, budova Admirality, pamätník Petra  I. – tzv. Medený jazdec, katedrála sv. Izáka s  možnosťou vyhliadky spod  zlatej kupoly,

4 dni

Klementa (relikvie sv. Cyrila), Baziliky sv. Petra v okovách a Santa Maria Maggiore, nocľah. 4.deň: raňajky, prehliadka antického Ríma: najzachovalejšia antická budova v  Ríme Pantheon, Trajanovo forum, Kapitol, Forum Romanum, Koloseum. V neskorých popoludňajších hodinách spoločný transfer na letisko, odlet z Ríma, prílet do Viedne.

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Viedeň – Rím – Viedeň • transfer z letiska do hotela a späť • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • 3 x ubytovanie s raňajkami• sprievodca • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +8,- €/osoba/zájazd • jednolôžková izba +99,- €/pobyt • transfer z Bratislavy na letisko do Viedne a späť +30,- €/osoba. Možné vstupy (na mieste): Vatikánske múzeá 16,- € • dolná Bazilika sv. Klementa 10,- € • kupola Baziliky sv. Petra 6,- €/výťahom 8,- € • Koloseum, Forum Romanum, Palatinum 16,- € • MHD 1,50 € (1 lístok), 7,- € (1-dňový lístok), 18,- € (3-dňový lístok). Povinné príplatky: letiskový a servisný poplatok +159,- € • pobytová taxa cca 3-7,- €/osoba/noc – platba na mieste.

BATOŽINA V CENE

FIRST MINUTE

FIRST MINUTE VÝLET V CENE    až do15%

Letný sad Petra I. a Marsove pole, pravoslávny chrám Kristovho vzkriesenia s  rozsiahlou mozaikou, Kazaňský chrám, najrušnejšia ulica Nevský prospekt s  početnými šľachtickými palácmi, obchodmi a reštauráciami, nocľah. 3.deň: raňajky, Petropavlovská pevnosť – bývalá politická väznica odporcov cárskeho režimu, chrám sv. Petra a  Pavla, hrobka posledných Romanovovcov, hrob Petra I., dom Petra I., možnosť návštevy večerného predstavenia baletu (fakultatívne), nocľah. 4.deň: raňajky, odchod spoločným autobusom do  Petrodvorca – Park fontán – letné sídlo ruských cárov cca 40 km od Petrohradu, rozľahlý palácový a parkový areál z 18. a 19.

31.05. – 03.06. 05.07. – 08.07. 13.09. – 16.09.

termín

cena 429,429,429,-

BATOŽINA V CENE

5 dní

storočia (800 ha), krásny Veľký palác delí areál na Horný a  Dolný park s  viacerými palácmi a grottou. Nachádza sa tu viac ako 170 fontán s vodopádmi a pozlátenými sochami, z ktorých je najznámejšia Veľká fontána, návšteva palácov v parku (fakultatívne – palác Petra I., palác Montplaisir, pavilón Ermitáž), nocľah. 5.deň: raňajky, individuálne voľno, v poludňajších hodinách spoločný transfer na letisko, odlet z Petrohradu, prílet do Viedne, transfer do Bratislavy. č. zájazdu 8180 8181

termín

06.06. – 10.06. 20.06. – 24.06.

cena 799,799,-

Cena na osobu obsahuje: transfer z Bratislavy na letisko a späť • obojsmerná letenka Viedeň – Petrohrad – Viedeň • transfer z letiska do hotela a späť • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • 4 x ubytovanie v hoteli s raňajkami v centre Petrohradu • doprava autobusom do Petrodvorca • sprievodca. Možné príplatky: cestovné poistenie +10,- €/osoba/zájazd • jednolôžková izba +230,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): Ermitáž 700,- RUB • Petrodvorec – park 500,- RUB • Petrodvorec – Veľký palác 600,- RUB • Petrodvorec - Ermitáž 250,- RUB • Petrodvorec - Veľké kaskády 300,- RUB • ďalšie vstupy podľa programu cca 70,- €. Povinné príplatky: letiskový a servisný poplatok +189,- € • vízum +70,- € – zabezpečuje CK. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

ZĽAVA   až do12%

okruh POBALTÍM   Jurmala • Vilnius • Trakai • Kaunas • Riga

1.deň: odlet z Viedne, prílet do Rigy, krátka zastávka na brehu Rižského zálivu v najväčšom kúpeľnom meste v  Lotyšsku Jurmala s dobovou atmosférou, odchod do Vilniusu, ubytovanie. 2.deň: raňajky, prehliadka Vilniusu ležiaceho na  rieke Neris, ktoré svojím pôvabom pripomína Prahu. Stará časť mesta patrí k najrozsiahlejším mestským jadrám v Európe. Prehliadka starého mesta, poľského kostola sv. Anny, mestského opevnenia, katedrály, Gediminasového hradu a Židovského mesta. Prechádzka mestečkom Trakai na  ostrovný

hrad, ktorý bol kedysi sídlom litovských kniežat. Cestu lemujú malebné drevené domčeky späté s kultúrou Karaimov, etnickej menšiny pôvodom z Krymu, návrat na ubytovanie. 3.deň: raňajky, odchod do  litovského Kaunasu, prehliadka mesta – staré mesto Senamiestis s jeho architektonickými pamiatkami, hrad a baroková radnica, pre svoju farbu a  impozantný štýl, nazývaná „Biela labuť“, ubytovanie. 4. deň: raňajky, cestou meditačné zamyslenie sa pri mestečku Šiauliai, kde sa nachádza Hora krížov s desiatkami tisíc krížov ako dojímavý

FIRST MINUTE

BATOŽINA V CENE

5 dní

cieľ pútnikov z celého sveta, prehliadka Rigy, kde sa nachádzajú historické, architektonické a kultúrne pamiatky od 14. storočia až po  dnešok. Prehliadka stredovekého centra so Švédskou bránou, Dómu, kostola sv. Juraja, Mačacieho domu s  mačkami na  streche a hradu, ubytovanie. 5. deň: raňajky, pokračovanie v  prehliadke Rigy, individuálne voľno, spoločný transfer na letisko a odlet z Rigy, prílet do Viedne. č. zájazdu 8190

termín

12.09. – 16.09.

cena 559,-

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Viedeň – Riga – Viedeň • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru • autobusová doprava počas zájazdu • 4 x ubytovanie s raňajkami • sprievodca • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +10,-€/osoba/zájazd • jednolôžková izba +99,-€/pobyt • 4 x večera +78,- €/osoba • transfer z Bratislavy na letisko do Viedne a späť +30,- €/osoba. Možné vstupy (na mieste): pri absolvovaní programu cca 30,-€. Povinné príplatky: letiskový a servisný poplatok +159,-€.

ZĽAVA   až do12%

LONDÝN – pulzujúce veľkomesto  1.deň: odlet z Bratislavy, prílet do Londýna, spoločný transfer z letiska do hotela, ubytovanie, ukážka typickej londýnskej štvrte, nocľah. 2.deň: raňajky, objavovanie londýnskych zaujímavostí a  pamiatok na  sever od  rieky Temže: Oxford Street, St James´s  park, Buckinghamský palác, Hyde Park, Churchill War Rooms, Trafalgarské námestie, Národná

FIRST MINUTE

Galéria, Leicester Square, Picadilly Circus, sídlo premiéra Downing Street, nocľah. 3.deň: raňajky, pokračovanie v prehliadke na  juh od  rieky Temže: atrakcia Londýna Londýnske oko – London Eye, Parlament, Westministerské Opátstvo, Big Ben, jeden z najslávnejších mostov sveta Tower bridge, pevnosť Tower of London, Shakespeare Globe

BATOŽINA V CENE

4 dni

Theatre, galéria Tate Modern, nocľah. 4.deň: raňajky, individuálne voľno, možnosť návštevy niektorých múzeí alebo pamiatok, spoločný transfer na letisko. Odlet z Londýna, prílet do Bratislavy. č. zájazdu 8200 8201 8202

termín

08.06. – 11.06. 20.07. – 23.07. 28.09. – 01.10.

cena 439,439,439,-

Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Bratislava – Londýn – Bratislava • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • transfer z letiska do hotela a späť • 3 x ubytovanie v hoteli s raňajkami • sprievodca • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +8,- €/osoba/zájazd • jednolôžková izba +90,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): Churchill War Rooms +19,- £ • Londýnske oko 26,- £ • Westministerské Opátstvo 22,- £ • pevnosť Tower of London 28,- £ • celodenný lístok na metro/vlak 7,- £. Povinné príplatky: letiskový a servisný poplatok +159,- € • pobytová taxa cca 2,- £/osoba/noc – platba na mieste.

66

  poznávacie zájazdy – letecké

www.pegastour.sk


ZĽAVA   až do15%

južné TALIANSKO s kúpaním v mori 

Neapol • ostrov Ischia • Caserta • ostrov Capri 1.deň: transfer z Bratislavy v skorých ranných resp. dopoludňajších hodinách na  letisko do Viedne/Budapešti, prílet do Neapolu, spoločný transfer z letiska do hotela, ubytovanie v oblasti Neapola/Sorrenta v blízkosti mora, individuálne voľno, večera. 2.deň: raňajky, fakultatívne výlet na termálny ostrov Ischia (odchod do prístavu Neapol, presun trajektom na ostrov Ischia, okruh ostrovom klimatizovaným autobusom, popoludní

možnosť kúpania v mori alebo v termálnych bazénoch, v podvečerných hodinách presun trajektom na pevninu, návrat na ubytovanie) resp. individuálne voľno, večera. 3.deň: raňajky, fakultatívne výlet do Caserty (odchod autobusom k  impozantnému zámku Reggia di Caserta – barokové sídlo Bourbonovcov, ktoré bolo snom nejedného kráľa, prehliadka kráľovských apartmánov a rozsiahleho parku pozostávajúceho z množstva

BATOŽINA V CENE

FIRST MINUTE

fontán, vodopádov, sôch, exotických rastlín a romantických zákutí, návrat na ubytovanie) resp. individuálne voľno, večera. 4.deň: raňajky, fakultatívne výlet na ostrov Capri (odchod autobusom do prístavu Neapol resp. Sorrento, presun loďou na Capri – prehliadka ostrova, fakultatívne možnosť okružnej plavby loďou okolo ostrova, návrat na ubytovanie) resp. individuálne voľno, večera. 5.deň: raňajky, dopoludnia transfer na letisko, odlet z Neapolu, prílet do Viedne/Budapešti, transfer do Bratislavy.

č. zájazdu 8210 8211

termín

26.06. – 30.06. 11.09. – 15.09.

5 dní

cena 499,499,-

Cena na osobu obsahuje: transfer z  Bratislavy na  letisko do  Viedne/Budapešti a  späť • obojsmerná letenka Viedeň/Budapešť – Neapol – Viedeň/Budapešť (pravidelné linky EasyJet/Wizz Air) • 2 ks batožiny v  cene letenky (1 ks na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • transfer z letiska do hotela a späť • 4 x ubytovanie v hoteli s polpenziou • sprievodca • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +10,- €/osoba/zájazd • jednolôžková izba + 84,- €/pobyt Možné vstupy (na mieste): fakultatívne výlety Ischia (trajekty, autobusy, miestni sprievodcovia), Caserta, Capri (trajekty, autobusy, miestni sprievodcovia) • okružná plavba loďou okolo ostrova Capri • vstup do Caserty (pri absolvovaní celého programu cca 150,- €). Povinné príplatky: letiskový a servisný poplatok +159,- € • pobytová taxa cca 1,50 €/osoba/noc – platba na mieste. ZĽAVA SENIOR 55+: -3 %/os.

okruh južným TALIANSKOM 

ZĽAVA až do15%

FIRST MINUTE

7 dní

1.deň: v popoludňajších hodinách odchod zo  Slovenska NON  STOP cez  Rakúsko do Talianska. 2.deň: v  skorších ranných hodinách príchod do  Florencie – poldenná pešia

resp. individuálne voľno, večera. 4.deň: raňajky, fakultatívne výlet do Caserty (odchod autobusom k  impozantnému zámku Reggia di Caserta – barokové sídlo Bourbonovcov, ktoré bolo snom nejedného kráľa, prehliadka kráľovských apartmánov a rozsiahleho parku pozostávajúceho z množstva fontán, vodopádov, sôch, exotických rastlín a romantických zákutí, návrat na ubytovanie) resp. individuálne voľno, večera. 5.deň: raňajky, fakultatívne výlet na ostrov Capri (odchod autobusom do  prístavu Neapol resp. Sorrento, presun loďou na Capri – prehliadka ostrova, fakultatívne možnosť

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 4 x ubytovanie v hoteli s polpenziou • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +14,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +10,- €, TN, BN, PD, NM, PN, NR +7,- €, TT, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +84,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): fakultatívne výlety Ischia (trajekty, autobusy, miestni sprievodcovia), Caserta, Capri (trajekty, autobusy, miestni sprievodcovia) • okružná plavba loďou okolo ostrova Capri • vstup do Caserty • metro v Ríme (pri absolvovaní celého programu cca 150,- €). Povinný príplatok: pobytová taxa cca 1,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

TOSKÁNSKO a okolie 

Montecatini Terme • Pisa • Lucca • Florencia • Benátky 1.deň: odchod zo  Slovenska v  ranných hodinách NON STOP cez Rakúsko do Talianska. Vo večerných hodinách príchod do krásneho kúpeľného mestečka Montecatini Terme, ubytovanie, prechádzka večerným mestom. 2.deň: raňajky, odchod do Pisy, prechádzka po  meste –  Piazza dei Miracoli, katedrála, baptistérium, presun do  Luccy, prechádzka po meste - San Michele vo Foro, katedrála, rímsky amfiteáter, ochutnávka kvalitného vína v typickom

toskánskom prostredí, návrat na ubytovanie. 3.deň: raňajky, presun do  Florencie - perla Toskánska a  kolíska renesancie (UNESCO) – prehliadka: kostol Santa Croce, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Michelangelov Dávid, dóm Santa Maria del Fiore, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti – galéria Palatina, kaplnka Medici s Michelangelovými dielami, Galleria Uffizzi, individuálne voľno, v  popoludňajších hodinách odchod do  Lido

okružnej plavby loďou okolo ostrova, návrat na ubytovanie) resp. individuálne voľno, večera. 6.deň: raňajky, odchod do  Ríma, presun metrom do centra mesta – prehliadka mesta (Vatikán, námestie sv. Petra, Anjelský hrad, Panteón, Piazza Navona, fontána di Trevi, Kapitol, pamätník Viktora Emanuela II., Forum Romanum, Koloseum, Španielske námestie). Vo večerných hodinách odchod z Ríma autobusom NON STOP na Slovensko. 7.deň: v  popoludňajších hodinách príchod na Slovensko. č. zájazdu 8220 8221 8222 8223

ZĽAVA   až do15%

FIRST MINUTE

di Jesolo/Cavallino, ubytovanie. 4.deň: raňajky, presun do  Punta Sabbioni, odtiaľ loďou do Benátok. Prechádzka centrom mesta – námestie San Marco, bazilika San Marco, Dóžov palác, Most vzdychov, zvonica Campanilla, most Rialto, individuálne voľno. Vo večerných hodinách návrat loďou do Punta Sabbioni, odchod autobusom NON STOP na Slovensko. 5.deň: v  ranných hodinách príchod na Slovensko.

č. zájazdu 8230 8231 8232

28.05. – 03.06. 25.06. – 01.07. 30.07. – 05.08. 10.09. – 16.09.

termín

cena 339,339,339,339,-

OCHUTNÁVKA VÍNA V CENE

5 dní

termín

08.05. – 12.05. 04.07. – 08.07. 29.08. – 02.09.

Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa môžu meniť.

Florencia • ostrov Ischia • Caserta • ostrov Capri • Rím prehliadka mesta (dóm Santa Maria del Fiore, Campanilla, Baptistérium, Galleria degli Uffizzi, Piazza della Signoria s  palácom a  Michelangelovou sochou Dávida, Ponte Vecchio). Presun do  Kampánie, ubytovanie v oblasti Neapola/Sorrenta v blízkosti mora, večera. 3.deň: raňajky, fakultatívne výlet na termálny ostrov Ischia (odchod do prístavu Neapol, presun trajektom na ostrov Ischia, okruh ostrovom klimatizovaným autobusom, popoludní možnosť kúpania v mori alebo v termálnych bazénoch, v podvečerných hodinách presun trajektom na pevninu, návrat na ubytovanie)

cena 259,259,259,-

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 3 x ubytovanie (2 x Montecatini Terme, 1 x Lido di Jesolo/Cavallino) s raňajkami • ochutnávka vína • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +10,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +10,- €, TN, BN, PD, NM, PN, NR +7,- €, TT, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +66,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): rýchlovlak do Florencie 3,- €/osoba • loď do Benátok 15,- €/osoba (obojsmerne) resp. 20,- €/osoba (platí na všetky trasy v Benátskom zálive počas celého dňa)• Pisa: šikmá veža 18,- €, baptistérium 5,- €, baptistérium + cintorín Campo Santo 7,- € • Lucca: vyhliadková veža 4,- € • Florencia: Galleria Uffizzi 13,- €, kaplnka Medici 8,- €, galéria Accademia 8,- € • Montecatini Terme: zubačka 7,- € • Benátky: Galleria dell´Accademia 15,- €, Dóžov palác 20,- €, zvonica Campanilla 8,- €, múzeum v bazilike 5,- €, Pala d´Oro prenosný oltár 2,- €, klenotnica 3,- €. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 1,50 €/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

BENÁTKY a zámok MIRAMARE  1.deň: odchod zo  Slovenska v  ranných hodinách cez  Rakúsko resp. Slovinsko do  Talianska. V  popoludňajších hodinách príchod do  Talianska ku  krásnemu zámku Miramare, ktorý dal postaviť rakúsky arcivojvoda Maximilián Habsburský pre svoju manželku Charlottu. Návšteva zámku a priľahlých

anglických záhrad. Presun do oblasti Lido di Jesolo, ubytovanie, nocľah. 2.deň: raňajky, presun do  Punta Sabbioni, odtiaľ loďou do Benátok. Prechádzka centrom mesta – námestie San Marco, bazilika San Marco, Dóžov palác, Most vzdychov, zvonica Campanilla, most Rialto, individuálne voľno.

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 1 x ubytovanie s raňajkami • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +6,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +10,- €, TN, BN, PD, NM, PN, NR +7,- €, TT, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +20,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): Miramare: zámok 10,- € • Benátky: loď do Benátok 15,- €/osoba (obojsmerne) resp. 20,- €/osoba (platí na všetky trasy v Benátskom zálive počas celého dňa) • vstupy do múzeí a kultúrnych pamiatok: Galleria dell´ Accademia 15,- € • Dóžov palác 20,- € • zvonica Campanilla 8,- € • múzeum v bazilike 5,- € • Pala d´Oro prenosný oltár 2,- € • klenotnica 3,- €. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 1,- €/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

www.pegastour.sk

ZĽAVA až do15%

FIRST MINUTE

3 dni

Vo večerných hodinách návrat loďou do Punta Sabbioni a  odchod autobusom NON STOP na Slovensko. 3.deň: v  ranných resp. dopoludňajších hodinách príchod na Slovensko. č. zájazdu 8240 8241 8242 8243

termín

25.05. – 27.05. 01.06. – 03.06. 14.09. – 16.09. 21.09. – 23.09.

cena 139,139,139,139,-

  poznávacie zájazdy – letecké, autobusové

67


ZĽAVA

OCHUTNÁVKA za krásami severného TALIANSKA    15% GRAPPY V CENE Lago di Garda • Cisano • Sirmione • Verona • Vicenza FIRST MINUTE

až do

1.deň: odchod zo Slovenska vo  večerných hodinách NON STOP cez Rakúsko do Talianska. 2.deň: príchod ku Lago di Garda - najväčšiemu talianskemu jazeru, ktorého pobrežie je posiate históriou a  množstvom turistických zaujímavostí. Prehliadka Múzea olivového oleja v  mestečku Cisano, ktorého expozícia sa skladá z histórie a výroby olivového oleja, s  možnosťou nákupu olivových výrobkov.

Návšteva unikátneho mestečka Sirmione so stredovekým hradom Rocca Scaligera, ktoré bolo postavené na  termálnych prameňoch využívaných k liečeniu. Prechádzka farebnými uličkami až po vilu Grotte di Catullo vo výbežku poloostrova, individuálne voľno. Presun do oblasti Verony, ubytovanie. 3.deň: raňajky, presun do  Verony – mesto večnej lásky, ktoré nadchlo nielen slávneho Shakespeara, ale aj ďalších umelcov ako bol Dante či Goethe. Prechádza centrom mesta (UNESCO) – malebné námestia Piazza delle Erbe a Piazza dei Signori, paláce, radnica, gotická katedrála, starý hrad Castelvecchio s mostom Scaligero, aréna z 1. storočia, románska

bazilika. K symbolom mesta patrí aj dom Júlie – Casa di Giulietta so slávnym balkónom alebo hrobka Júlie – Tomba di Giulietta v kláštore vedľa románskeho kostolíka, v ktorom údajne boli Rómeo a Júlia zosobášení, individuálne voľno, návrat na ubytovanie. 4.deň: raňajky, presun do Vicenzy – mesto palácov, ktoré je spojené s menom talianskeho renesančného architekta Andrea Palladia. Prechádzka centrom mesta (UNESCO) – záhrada Salvi, katedrála Santa Maria Annunciata, veľkolepé námestie Piazza dei Signori, bazilika Palladiana s  vežou Bissara, Loggia del Capitaniato, kostol sv. Vincenta, kostol Santa Corona, palác Chiericati s obrazárňou,

5 dní

divadlo Olimpico (jedno z najstarších divadiel v  Európe), individuálna návšteva múzeí, galérií a vily La Rotonda (najslávnejšia stavba architekta Palladia), možnosť nákupov. V neskorších popoludňajších hodinách presun na ochutnávku a prehliadku výrobne typického talianskeho alkoholického nápoja grappa s  možnosťou nákupu likérov a  destilátov. Vo  večerných hodinách odchod autobusom NON STOP na Slovensko. 5.deň: príchod na  Slovensko v  ranných hodinách. č. zájazdu 8250 8251

termín

23.05. – 27.05. 26.09. – 30.09.

cena 199,199,-

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 2 x ubytovanie v hoteli s raňajkami • ochutnávka nápoja grappa • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +10,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +10,- €, TN, BN, PD, NM, PN, NR +7,- €, TT, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +44,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): Sirmione: hrad Rocca Scaligera 5,-€, vila Grotte di Catullo 6,-€ • Verona: antická aréna 10,-€, Júliin dom 6,-€, katedrála 2,50 €, bazilika 2,50 €, múzeum Castelvecchio 6,-€, Júliin hrob + múzeum fresiek 6,-€ • Vicenza: divadlo Olimpico 11,-€, palác Chiericati 7,-€, kostol Santa Corona 3,-€, vila La Rotonda exteriér 5,-€, exteriér + interiér 10,-€, bazilika Palladiana 5,-€, múzeum šperkov v bazilike 6,-€, Galleria d´Italia 5,-€, múzeum Palladio 8,-€, archeologické múzeum 3,50 €, diecézne múzeum 5,-€. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 1,- €/osoba/noc – platba na mieste. ZĽAVA SENIOR 55+: -3 %/os.

ZĽAVA   až do15%

kráľovský KRAKOW a okolie  Wieliczka • Krakow • zámok Pieskowa Skala • Wadowice

FIRST MINUTE

Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa môžu meniť.

1.deň: odchod zo Slovenska v  ranných hodinách, príchod do Wieliczky, kde sa v podzemí nachádza unikátne múzeum ťažby soli. Prehliadka soľnej bane, kde sa ťažila soľ od 12. st. (UNESCO), v soli sú vytesané sály s kaplnkami, sochami a freskami. Presun do Krakowa – mesta poľských kráľov, ubytovanie, večerná prechádzka mestom, individuálne voľno, v decembrovom termíne návšteva vianočných trhov, nocľah.

2.deň: raňajky, prehliadka Krakowa (kate­ drála a hrad Wawel – bývalé kráľovské sídlo, námestie Rynek Glowny s Mariánskym kostolom a renesančnou tržnicou Sukiennice, bašta Barbakan, Collegium Maius, židovská štvrť Kazimierz), individuálna návšteva múzeí a galérií, možnosť nákupov, nocľah. 3.deň: raňajky, návšteva zámku Pieskowa Skala v  národnom parku Ojcow. Pôvodne hrad zo 14. storočia prestavaný na renesančný

zámok s krásnymi záhradami. V  zámku je umiestnené Múzeum národných wawelských umeleckých zbierok. Neďaleko od  zámku je prírodná pamiatka nazývaná Herkulov kyjak – 25 metrov vysoký skalnatý útvar. Presun do mestečka Wadowice, rodisko Karola Wojtylu – pápeža Jána Pavla II. Prehliadka centra mestečka (rodný dom Jána Pavla II., bazilika Panny Márie, rynek so  sochou pápeža, kostol sv. Petra, kláštor karmelitánov).

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 2 x ubytovanie v hoteli v Krakowe s raňajkami • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +6,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: BA, TT, PN, NM +7,- €, TN, BN, PD, DCA, IL, PB, ZA, CA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +50,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): Wieliczka: vstup do soľnej bane s miestnym sprievodcom 55,- PLN • Krakow: Wawel – kráľovské apartmány 25,- PLN, katedrála – hrobky a Zigmundov zvon 12,- PLN • Pieskowa Skala: zámok 11,- PLN • Wadowice: rodný dom Jána Pavla II. 30,- PLN. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

Možnosť navštíviť cukráreň, kam chodieval Ján Pavol II. a kde sa podáva jeho najobľúbenejší zákusok - krémeš. Odchod na Slovensko, príchod v neskorších večerných hodinách. č. zájazdu 8260 8261 8262

termín

04.05. – 06.05. 17.08. – 19.08. 07.12. – 09.12.

cena 139,139,139,-

ZĽAVA   3/4 dni až do15% Herrenchiemsee • Hohenschwangau • Neuschwanstein • Reutte • Linderhof • Ettal – 3 dni

BAVORSKÉ ZÁMKY a pohľady do minulosti 

1.deň: odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, príchod k jazeru Chiemsee, nazývaného aj Bavorské more, uprostred ktorého leží ostrov so zámkom Herrenchiemsee, ktorý dal postaviť bavorský kráľ Ľudovít II. podľa vzoru Versailles, plavba na pevninu, presun na ubytovanie. 2.deň: raňajky, návšteva dvoch zámkov Ľudovíta II. v  údolí jazier pod  úpätím Álp č. zájazdu 8270 8271

3 dni

termín

05.05. – 07.05. 21.09. – 23.09.

cena 179,179,-

FIRST MINUTE

– zámok Hohenschwangau (miesto detstva a mladosti Ľudovíta II.) a najnavštevovanejšie miesto Nemecka – rozprávkový zámok na skalnatom útese – Neuschwanstein, dostupný pešou chôdzou (cca 30 minút), prípadne kočom resp. shuttle busom (za poplatok). Návšteva obce Reutte s mostom, ktorý patrí k najdlhším peším visutým mostom na svete. Je vo výške 110 m

nad zemou a dlhý 403 m. Návrat na ubytovanie. 3.deň: raňajky, presun k  zámku Linderhof s  rozľahlou záhradou, ktorý bol postavený ako kráľovská vila na motívy zámku Ľudovíta XIV. Návšteva Ettalu – benediktínsky kláštor, v  ktorom sa  dodnes vyrába kláštorný likér. Odchod na Slovensko, príchod na Slovensko v neskorých večerných hodinách.

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 2 x ubytovanie s raňajkami • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +6,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +10,- €, TN, BN, PD, NM, PN, NR +7,- €, TT, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +56,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): zámok Hohenschwangau 12,- € • loď k zámku Herrenchiemsee 8,- € • zámok Herrenchiemsee 8,- € • zámok Neuschwanstein 12,- € • zámok Linderhof 8,50 € resp. kombinovaný lístok pre Herrenchiemsee+Neuschwanstein+Linderhof 24,- € • most v Reutte 8,- € • rezervačný poplatok 0,90 €/osoba/zámok. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 2,- €/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

BAVORSKÉ ZÁMKY + Dűrrnberg • Hallein • Orlie hniezdo – 4 dni 1.deň: odchod zo  Slovenska v  ranných hodinách, v  poludňajších hodinách príchod do  oblasti rakúsko – nemeckých hraníc, návšteva jednej z  najstarších soľných baní na svete a keltskej osady v Dűrrnberg, mestečko Hallein – „rodisko“ svetoznámej piesne Tichá noc, presun na ubytovanie. 2.deň: raňajky, presun do  mesta Berchtesgaden, prestup na  špeciálny turistický autobus na Kehlstein, prechod tunelom k výťahu, ktorý vedie do reštaurácie horského

sídla Kehlsteinhaus čiže Orlieho hniezda, dar k 50. narodeninám Adolfa Hitlera, symbol nemeckej vynaliezavosti v  30. rokoch 20. storočia, panoramatický výhľad. Popoludní presun k  jazeru Chiemsee, nazývaného aj Bavorské more, uprostred ktorého leží ostrov so zámkom Herrenchiemsee, ktorý dal postaviť bavorský kráľ Ľudovít II. podľa vzoru Versailles, plavba na pevninu, presun na ubytovanie. 3.deň: raňajky, návšteva dvoch zámkov Ľudovíta II. v  údolí jazier pod  úpätím Álp

– zámok Hohenschwangau (miesto detstva a mladosti Ľudovíta II.) a najnavštevovanejšie miesto Nemecka – rozprávkový zámok na skalnatom útese – Neuschwanstein, dostupný pešou chôdzou (cca 30 minút), prípadne kočom resp. shuttle busom (za poplatok). Návšteva obce Reutte s mostom, ktorý patrí k najdlhším peším visutým mostom na svete. Je vo výške 110 m nad zemou a dlhý 403 m. Návrat na ubytovanie. 4.deň: raňajky, presun k  zámku Linderhof

s rozľahlou záhradou, ktorý bol postavený ako kráľovská vila na motívy zámku Ľudovíta XIV. Návšteva Ettalu – benediktínsky kláštor, v  ktorom sa dodnes vyrába kláštorný likér. Odchod na Slovensko, príchod na Slovensko v neskorých večerných hodinách. č. zájazdu 8280 8281

termín

24.05. – 27.05. 26.08. – 29.08.

cena 229,229,-

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 3 x ubytovanie s raňajkami • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +8,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +10,- €, TN, BN, PD, NM, PN, NR +7,- €, TT, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +70,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): soľná baňa Dűrrnberg 19,- € • Orlie hniezdo 16,10 € • zámok Hohenschwangau 12,- €• loď k zámku Herrenchiemsee 8,- € • zámok Herrenchiemsee 8,- € • zámok Neuschwanstein 12,- € • zámok Linderhof 8,50 € resp. kombinovaný lístok pre Herrenchiemsee+Neuschwanstein+Linderhof 24,- € • most v Reutte 8,- €• rezervačný poplatok 0,90 €/osoba/zámok. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 2,- €/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

68

  poznávacie zájazdy – autobusové

www.pegastour.sk


ZĽAVA   až do12%

ŠKANDINÁVSKE METROPOLY 

Štokholm • Helsinky • Uppsala • Oslo • Kodaň 1.deň: odchod zo Slovenska vo večerných hodinách NON STOP cez Česko a Nemecko. 2.deň: v popoludňajších hodinách nalodenie na trajekt, plavba trajektom do Švédska, ubytovanie v hoteli v oblasti Malmö. 3.deň: raňajky, krátka prehliadka Malmö, pokračovanie do  Štokholmu, ktorý leží na  mnohých ostrovoch a  ostrovčekoch, vďaka čomu je mesto nazývané aj Benátkami severu a  množstvom kultúrno-historických pamiatok patrí dnes k  najkrajším mestám sveta. Prehliadka mesta: Stadhus, staré mesto s úzkymi starobylými uličkami, kostoly, vyhliadková plavba, ubytovanie v hoteli. 4.deň: raňajky, pokračovanie v  prehliadke

mesta: múzeum Vasa, ktorého dominantou je zreštaurovaná vojnová loď Vasa, ktorá sa potopila v 17. storočí a  po  300 rokoch bola vytiahnutá z morského dna, kráľovský palác s expozíciou korunovačných klenotov, mestská tržnica, individuálne voľno. V popoludňajších hodinách nalodenie na trajekt, nočná plavba trajektom zo Štokholmu do fínskych Helsínk, ubytovanie v kajutách. 5.deň: raňajky, vylodenie v  Helsinkách, prehliadka Helsínk, kde možno vidieť modernú architektúru a stavby ovplyvnené cárskym Ruskom, historické centrum so Senátskym námestím, ktorému dominuje jedinečný Dóm, Uspenská pravoslávna katedrála, prezidentský palác,

FIRST MINUTE

prístav, tržnica, originálny Sibeliov monument, kostol Temppeliaukio. Nočná plavba trajektom z Helsínk do Štokholmu, ubytovanie v kajutách. 6.deň: raňajky, vylodenie v  Štokholme, dokončenie prehliadky Štokholmu, odjazd do univerzitného mestečka Uppsala, prehliadka katedrály, zámku a univerzity. Presun smerom k nórskym hraniciam, ubytovanie v hoteli. 7. deň: raňajky, odchod do Osla, prehliadka toho najkrajšieho z nórskej metropoly, ležiacej pri  pôvabnom Oslofjorde. Návšteva múzeí Fram a  KonTiki, ktoré približujú námorné a  bádateľské umenie Nórov, kráľovského paláca, modernej radnice a ojedinelého parku so sochami Gustava Vigelanda. Nočná plavba trajektom do  Kodane, večera, ubytovanie v kajutách.

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 3 x ubytovanie v štvorlôžkových kajutách • 3 x ubytovanie v hoteli • 6 x raňajky • 1 x večera na trajekte • trajekty • sprievodca • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +18,-€/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +10,- €, TN, BN, PD, NM, PN, NR +7,- €, TT, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková kajuta/izba +450,-€/pobyt • 2-lôžková kajuta +79,- €/osoba/3 noci • 3-lôžková kajuta +49,- €/osoba/3 noci • 4 x večere +135,- €/osoba. Možné vstupy (na mieste): Štokholm: Vasa múzeum 130,- SEK • Oslo: múzeum KonTiki 100,- NOK • múzeum Fram 100,- NOK • Kodaň: zámok Rosenborg 110,- DKK • palác Amelienborg 110,- DKK.

PRAHA a zámok KONOPIŠTĚ 

1.deň: odchod zo Slovenska v ranných hodinách, v poludňajších hodinách príchod do  Prahy, pešia prechádzka centrom mesta - Václavské námestie, socha sv. Václava, Národné múzeum, Staromestské námestie, radnica, orloj, Židovské mesto, Celetná ulica, Prašná brána, Obecný dom. V podvečerných hodinách odchod

ZĽAVA až do15%

FIRST MINUTE

na ubytovanie, individuálne voľno. 2.deň: raňajky, presun do  centra Prahy, pešia prehliadka mesta – areál Strahovského kláštora, Loretánske námestie, Hradčany, exteriéry Pražského hradu, chrám sv. Víta, Malostranské námestie, Kampa, Karlov most. Od cca 15.00 hod. fakultatívne plavba po Vltave resp. individuálne voľno, nocľah.

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 2 x ubytovanie v hoteli s raňajkami • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +6,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +10,- €, TN, BN, PD, NM, PN, NR +7,- €, TT, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +45,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): Pražský hrad od 250,- CZK • Loreta 150,- CZK • Židovské múzeum 330,- CZK • Staronová synagóga 200,- CZK • kostol sv. Mikuláša na Malej Strane 70,- CZK • rozhľadňa na Petříne 120,- CZK • Prašná brána 100,- CZK • Betlehemská kaplnka 60,- CZK • Strahovská knižnica 120,- CZK • plavba loďou po Vltave od 250,- CZK • zámok Konopiště od 170,- CZK. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 15,- CZK/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

JUŽNÉ ČECHY – český klenot 

ZĽAVA až do15%

FIRST MINUTE

9 dní

8.deň: raňajky, vylodenie v Kodani, prehliadka mesta: radnica, kráľovský palác Amalienborg, starobylý prístav Nyhavn, zámok Rosenborg s expozíciou korunovačných klenotov, Malá morská víla – symbol Kodane, pešia zóna Stroget. V  nočných hodinách nalodenie na trajekt, plavba do Nemecka. 9.deň: odchod na Slovensko, príchod v popoludňajších resp. večerných hodinách. č. zájazdu 8290

termín

06.07. – 14.07.

cena 829,-

3 dni

3.deň: raňajky, odchod do centra mesta, presun na  Vyšehrad, prechádzka po  areáli a  cintoríne. Zastávka na  zámku Konopiště, presláveného ako posledné sídlo Františka Ferdinanda d´Este, dediča trónu RakúskoUhorska. Vo  večerných hodinách príchod na Slovensko. č. zájazdu 8300 8301 8302

termín

04.05. – 06.05. 17.08. – 19.08. 14.09. – 16.09.

cena 139,139,139,-

NÁVŠTEVA PIVOVARU   S OCHUTNÁVKOU V CENE

3 dni

č. zájazdu 8310 8311

18.05. – 20.05. 31.08. – 02.09.

159,159,-

OCHUTNÁVKA PIVA V CENE

4 dni

Tábor • Orlík • Hluboká nad Vltavou • Holašovice • České Budějovice • Český Krumlov 1.deň: odchod zo  Slovenska v  ranných hodinách, krátka zastávka v  Tábore, zámok Orlík – sídlo Schwarzenbergovcov, príchod do okolia Českých Budějovíc, ubytovanie. 2.deň: raňajky, prehliadka zámku a záhrad v Hlubokej nad Vltavou, návšteva unikátnej

obce Holašovice so súborom tzv. ľudového baroka (UNESCO), České Budějovice – mesto založené Přemyslom Otakarom  II., prechádzka centrom mesta, individuálne voľno, v podvečerných hodinách návšteva pivovaru Budweiser Budvar s ochutnávkou piva, nocľah.

3.deň: raňajky, presun do Českého Krumlova –  centrum mesta (UNESCO), zámok (jeden z  najrozsiahlejších zámockých areálov s  cca  40  budovami a 7 ha záhradou). Vo večerných hodinách príchod na Slovensko.

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 2 x ubytovanie v hoteli s raňajkami • návšteva pivovaru Budweiser Budvar s ochutnávkou piva • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +6,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +10,- €, TN, BN, PD, NM, PN, NR +7,- €, TT, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +56,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): Zámok Orlík: 120,- CZK • Zámok Hluboká nad Vltavou: reprezentačná trasa 150,- CZK, súkromné apartmány 140,- CZK, zámocká kuchyňa 90,- CZK, zámocká veža 100,- CZK • Český Krumlov: zámok 150,- CZK, koniareň 60,- CZK, veža 50,- CZK, hradné múzeum 100,- CZK. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 15,- CZK/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

ZÁPADNÉ ČECHY – kúpeľný trojuholník 

ZĽAVA až do15%

FIRST MINUTE

termín

Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa môžu meniť.

cena

Karlovy Vary • Loket • Cheb • Františkovy Lázně • Teplá • Mariánske Lázně • Kynžvart • Bečov nad Teplou • Chýše

1.deň: odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, v popoludňajších hodinách príchod do Karlových Varov, najväčších a najvýznamnejších českých kúpeľov a  miesta konania Medzinárodného filmového festivalu. Návšteva Múzea Jana Bechera s historickými pivnicami

a s ochutnávkou kvalitnej becherovky. Presun na ubytovanie, individuálne voľno, nocľah. 2. deň: raňajky, návšteva stredovekého hradu Loket, ktorý sa majestátne týči nad  riekou Ohře, má stále expozície porcelánu a expozíciu útrpného práva. Presun do mesta Cheb s historickým centrom, kostolíkmi a hradom s čiernou vežou. Pokračovanie do Františkových Lázní, prehliadka kúpeľného mestečka, ktoré bolo navrhnuté v  empírovom štýle pre  cisára Františka I., návrat na ubytovanie, nocľah.

3. deň: raňajky, prehliadka premonštrátskeho kláštora v Teplej, ktorý založil český šľachtic Hroznata a  povolal do  neho rehoľníkov zo  Strahova. Presun do  Mariánskych Lázní, mesta, ktoré je zasadené do malebného údolia obklopeného lesmi, prechádzka po kúpeľoch (prvorepubliková atmosféra kolonády, minerálne pramene, spievajúca fontána, Rudolfov prameň, parková výzdoba). V  popoludňajších hodinách odchod do  Kynžvartu. Prehliadka tohto metternichovského zámku,

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 3 x ubytovanie v hoteli s raňajkami • ochutnávka piva • sprievodca • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +8,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +10,- €, TN, BN, PD, NM, PN, NR +7,- €, TT, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +66,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): Múzeum Jana Bechera 120,- CZK • hrad Loket 130,- CZK • kláštor Teplá 100,- CZK • zámok Kynžvart 110,- CZK • zámok Bečov 140,- CZK • zámok Chýše 100,- CZK. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 15,- CZK/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

www.pegastour.sk

postaveného v štýle viedenského klasicizmu a empíru. Návrat na ubytovanie, nocľah. 4. deň: raňajky, prehliadka barokového zámku Bečov, v ktorom je vystavený pozlátený relikviár sv. Maura, po korunovačných klenotoch druhá najcennejšia pamiatka v Čechách. Presun do Chýše, prehliadka zámku a následne návšteva miestneho pivovaru s ochutnávkou piva, individuálne voľno, vo večerných hodinách príchod na Slovensko. č. zájazdu 8320 8321

termín

05.05. – 08.05. 13.09. – 16.09.

cena 229,229,-

  poznávacie zájazdy – autobusové

69


lákavé SLOVINSKO a taliansky zámok MIRAMARE 

Celje • Škocjanska jaskyňa • Lipica • Portorož • Piran • Ljubljana 1.deň: v ranných hodinách odchod zo Slovenska NON STOP cez Rakúsko do Slovinska, príchod do mestečka Celje, prechádzka centrom mesta (katedrála, historické budovy). V popoludňajších hodinách návšteva najväčšieho slovinského stredovekého hradu rovnomenného názvu Celje. V podvečerných hodinách príchod do najznámejšieho prímorského mesta krajiny, Portorožu, ubytovanie v blízkosti mora, večera, nocľah. 2.deň: raňajky, návšteva Škocjanskej jaskyne s veľkolepými podzemnými sieňami,

vodopádmi a jazierkami (UNESCO). Návšteva svetoznámeho žrebčína Lipica s  chovnou stanicou ušľachtilých bielych koní - lipicánov. Návrat na ubytovanie, večera, nocľah. 3.deň: raňajky, pobyt pri  mori, kúpanie, návšteva neďalekého Terstu v Taliansku a krásneho zámku Miramare a priľahlých anglických záhrad. Individuálne voľno, večera, nocľah. 4.deň: raňajky,pobyt pri mori, kúpanie, individuálne voľno, v podvečerných hodinách peší výlet do blízkeho mestečka Piran s krásnou

benátskou architektúrou, večera, nocľah. 5.deň: raňajk y, krátka zastávka pri Predjamskom hrade, ktorý je unikátne zasadený do skaly neďaleko Postojnej jamy. Presun do hlavného mesta Ljubljana, prehliadka mesta (architektúra J. Plečnika, nábrežie rieky Ljubljanice, Dračí most, katedrála, hrad), individuálne voľno. Vo  večerných hodinách odchod autobusom NON STOP na Slovensko. 6.deň: príchod na  Slovensko v  skorých ranných hodinách.

ZĽAVA   až do15%

FIRST MINUTE

č. zájazdu 8330 8331

6 dní

termín

03.07. – 08.07. 24.08. – 29.08.

cena 399,399,-

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 4 x ubytovanie v hoteli s polpenziou • výlet do Terstu a na zámok Miramare • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +12,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +10,- €, TN, BN, PD, NM, PN, NR +7,- €, TT, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +120,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): Celje: hrad 4,- € • Škocjanska jaskyňa: 1 trasa 8,-€/16,-€, 2 trasy 18,- € • Lipica: 16,- € • Ljubljana: presklená pozemná lanovka na hrad – obojsmerne 4,- €, hrad 7,50 € • Miramare: zámok 10,- €. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 1,30 €/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

maďarské perly a FESTIVAL ČABAJSKEJ KLOBÁSY 

Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa môžu meniť.

Györ • Békéscsaba • Eger • Egerszalók 1.deň: odchod zo  Slovenska v  ranných centra mesta s najdôležitejšími historickými hodinách, zastávka v  jednom z  najkrajších pamiatkami – bazilika, Biskupský palác, miest Maďarska – Györ. Krátka prehliadka Benediktínsky kostol svätého Ignáca z Loyoly. Presun na ubytovanie v okolí Békéscsaby. 2.deň: raňajky, presun do  Békéscsaby – „hlavného mesta“ čabajskej klobásy. Návšteva široko-ďaleko vyhláseného festivalového sviatku klobásy, ktorý je zasvätený typickým zabíjačkovým pokrmom. Je to festival plný chutí, výborného jedla, hudby a  bohatého kultúrneho programu. Môžete vidieť množstvo sprievodných programov, napr. ukážky tradičnej zabíjačky, súťaž vo výrobe

klobás, programy pre deti, koncerty. Návrat na ubytovanie, nocľah. 3.deň: raňajky, presun do  mesta Eger označovaného ako baroková perla Maďarska. Prehliadka historického centra – dominanta mesta Egerský hrad, bazilika a  minaret, ktorý je najsevernejšou pamiatkou z tureckej doby v  Európe. Krátky presun do  „Údolia krásnych žien“, ktoré je legendárne vďaka svojej atmosfére, kulinárskym špecialitám a  vynikajúcemu vínu. Medzi najznámejšie vína tejto oblasti patrí u nás veľmi obľúbená Býčia krv – Egri Bikavér. Presun do dedinky Egerszalók, kde voda tečúca z  pohoria

ZĽAVA   až do15%

FIRST MINUTE

3 dni

počas uplynulých rokov vytvorila ojedinelé vápencové usadeniny - soľný kopec podobný tureckému Pamukkale. Stekajúca voda neprestajne stavia impozantné biele čipkové výtvory, ktoré pripomínajú zasneženú krajinu. Podobný unikátny prírodný útvar sa nachádza iba na dvoch miestach na svete - v už spomínanom Pamukkale a v Spojených štátoch amerických v Národnom parku Yellowstone. Krátka návšteva kúpeľov (možnosť kúpania), resp. individuálny program. V podvečerných hodinách odchod, príchod na  Slovensko v neskorých večerných hodinách. č. zájazdu 8340

termín

19.10. – 21.10.

cena 169,-

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 2 x ubytovanie v hoteli s raňajkami • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +6,- €/osoba/ zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +10,- €, TN, BN, PD, NM, PN, NR +7,- €, TT, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +40,- €/pobyt. Možné vstupy (na mieste): Györ: Biskupský palác 1000,- HUF, Békéscsaba: vstupné na klobásový festival cca 2000,- HUF, Eger: Egerský hrad: 1600,- HUF, slovenský audiosprievodca 400,- HUF, bazilika 300,- HUF, minaret 300 ,-HUF, Egerszalók: Termálne kúpele (3-hodinový vstup) 2100,- HUF. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 2,- €/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

EGER s príchuťou histórie a vína  Budapešť • Eger • Egerszalók

1. deň: odchod zo Slovenska v  ranných hodinách, v dopoludňajších hodinách príchod do  Budapešti, prehliadka centra mesta s najvýznamnejšími historickými pamiatkami (Námestie hrdinov, Andrássy utca, Budínsky hrad, Matiášov kostol, Rybárska bašta). V  podvečerných hodinách presun do  okolia Egeru, ubytovanie.

2. deň: raňajky, pešia prehliadka kúpeľného a vinárskeho mestečka Eger, ktoré patrí medzi najnavštevovanejšie mestá Maďarska, námestie Dobó Tér, bazilika a minaret, ktorý je najsevernejšou pôvodnou stavbou tureckej architektúry v  Európe, Egerský hrad s  podzemným pevnostným systémom a výhľadmi na staré mesto a okolie viníc. V popoludňajších

ZĽAVA až do15%

FIRST MINUTE

3 dni

hodinách návšteva vínnej pivnice a ochutnávkou vín, návrat na ubytovanie, nocľah. 3. deň: raňajky, presun do dedinky Egerszalók, kde liečivá voda stekajúca z kopcov vytvorila zvláštne terasovité útvary, na úpätí ktorých boli vybudované kúpele, podobné tureckému Pamukkale (možnosť kúpania) a  následný presun na tradičný maďarský obed do „Údolia kulinárskym špecialitám a vynikajúcemu vínu. krásnych žien“ (Széspasszony Völgy), ktoré Vo večerných hodinách príchod na Slovensko. je známe vďaka svojej jedinečnej atmosfére,

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 2 x ubytovanie s raňajkami • ochutnávka vína • tradičný maďarský obed • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie + 6,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +10,- €, TN, BN, PD, NM, PN, NR +7,- €, TT, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba 50,- €/pobyt. Možné vstupy na mieste: Budapešť: Národné múzeum 2000,- HUF, Rybárska bašta 800,- HUF, Eger: bazilika 300,HUF, minaret 300,- HUF, Egerský hrad 1600,- HUF + slovenský audiosprievodca 400,- HUF, Egerszalók: Termálne kúpele (3-hodinový vstup) 2100,- HUF. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 2,- €/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

OCHUTNÁVKA VÍNA  A TRADIČNÝ OBED V CENE

údolie WACHAU – krajina kultúrnych pokladov 

č. zájazdu 8350 8351 8352

termín

11.05. – 13.05. 13.07. – 15.07. 24.08. – 26.08.

ZĽAVA   až do15%

FIRST MINUTE

cena 179,179,179,-

2 dni

Göttweig • Dürnstein • Krems an der Donau • Artstetten • Melk v barokovom štýle, ktorý ukrýva nielen jedno z najkrajších a najväčších barokových schodísk v  Európe, ale zároveň ponúka prekrásny výhľad na údolie Wachau. Presun do Dürnstein – malebného stredovekéko mestečka, ktoré je nazývané aj perlou údolia Wachau. Mestečko 1.deň: odchod zo Slovenska v skorých ranných je preslávené najmä svojím hradom, v ktorom hodinách, príchod ku  benediktínskemu bol väznený anglický kráľ Richard, známy ako kláštoru Göttweig (UNESCO) postavenom Levie srdce. Odchod do mesta Krems an der

Donau – ,,rodisko“ známej kremžskej horčice a taktiež mesto kultúry a  vína. Prechádzka historickým centrom mesta s dláždenými uličkami, barokovými a renesančnými domami, ubytovanie, nocľah. 2.deň: raňajky, návšteva rozprávkového zámku Artstetten so siedmymi vežami a krásnym zámockým parkom. Najznámejším majiteľom bol František Ferdinand d´Este, ktorý je spolu

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 1 x ubytovanie s raňajkami • sprievodca CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +4,- €/osoba/ zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +14,- €, ZA, PB, IL, DCA +10,- €, TN, BN, PD, NM, PN, NR +7,- €, TT, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +35,€/pobyt. Možné vstupy (na mieste): Göttweig: kláštor 8,-€ • Krems an der Donau: múzeum karikatúr 10,-€, múzeum Krems 5,-€, galéria Kunsthalle 10,-€ • Artstetten: múzeum + hrobka 8,30 €, zámocký park 3,50 € • Melk: kláštor 11,-€, park 4,-€. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 2,- €/osoba/noc – platba na mieste. Zľava SENIOR 55+: -3 %/os.

70

  poznávacie zájazdy – autobusové

s manželkou Žofiou Chotkovou v tomto zámku pochovaný. Presun k impozantnému benediktínskemu kláštoru Melk - kultúrne a duchovné centrum údolia Wachau, ktoré sa pýši honosnou architektúrou. Klenotmi tohto kláštora sú mramorová sála určená k prijímaniu návštev a  impozantná knižnica s  približne 100 000 zväzkami a  krásnymi stropnými freskami. Vo večerných hodinách príchod na Slovensko. č. zájazdu 8360 8361

termín

02.06. – 03.06. 22.09. – 23.09.

www.pegastour.sk

cena 99,99,-


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE Objednávky

Aj v roku 2018 Vám ponúkame na výber niekoľko spôsobov zakúpenia si našich zájazdov: osobne priamo v našej kancelárii • telefonickou objednávkou • faxovou objednávkou • objednávkou cez email • v niektorej z našich viac ako 300 partnerských cestovných kancelárií a cestovných agentúr na celom Slovensku i v susednej Českej republike.

Tvorba cien – DÔLEŽITÉ!

Všetky ceny, publikované v tabuľkách, sú uvádzané v EUR. Poplatky za služby, ktoré je potrebné uhradiť na  mieste, musia byť vopred nahlásené v  cestovnej kancelárii pri  uzatváraní Zmluvy o obstaraní zájazdu (okrem pobytovej taxy). Takéto služby nie sú službami cestovnej kancelárie PEGAS TOUR, ale zahraničných partnerov, preto cestovná kancelária PEGAS TOUR nezodpovedá za ich cenovú tvorbu, kvalitu a plnenie a majú len informatívny charakter. Detské a seniorské zľavy sú poskytované podľa presného dátumu narodenia. Naším účelom pri tvorbe cien je dosiahnuť na slovenskom trhu čo najnižšiu cenu pre klienta, teda nemáme záujem poskytovať čo najvyššiu zľavu, ale čo najnižšiu konečnú cenu.

Ubytovanie

Na ubytovanie môžu nastúpiť len osoby (menovite) a domáce zvieratá (presný počet) uvedené na Zmluve o obstaraní zájazdu. Pri uvedenom nástupe na ubytovanie denne môže byť k dispozícii obmedzený počet izieb alebo apartmánov. V  ponuke CK PEGAS TOUR nájdete rôzne hotelové i  apartmánové ubytovacie zariadenia. Väčšinu ubytovacích kapacít navštevujú naši spokojní zákazníci už niekoľko rokov a samozrejme v katalógu a na internetovej stránke www.pegastour.sk nájdete i novinky, ktoré sme boli tiež preveriť osobne my resp. naši kolegovia. Označenie kategórie ubytovania v ponuke CK PEGAS TOUR pri hotelovom ubytovaní zodpovedá oficiálnemu označeniu v danej krajine, čo niekedy môže byť odlišné od slovenskej kategórie. Kvalita ubytovacej kapacity v rovnakej kategórii hotelov je rozlíšená hlavne cenou a polohou. V prípade, že ubytovacia kapacita by bola podľa slovenských zvyklostí ohodnotená menším počtom hviezdičiek alebo sa inak veľmi odlišovala od slovenských zvyklostí, v texte nájdete vyjadrenie k ubytovacej kapacite. Pri  ubytovacej kapacite rovnakej kategórie môže byť za  názvom hotela resp. apartmánového ubytovania označenie SUPERIOR – znamená to vyššiu kvalitu danej kategórie. Taktiež niektoré hotely ponúkajú viacero typov izieb. Pokiaľ je v príplatkoch uvádzaná možnosť doplatenia napr. za izbu Premier Club, Superior a pod., treba brať na vedomie, že sa jedná o izby lepšie situované resp. vybavené. Izba Átrium znamená, že sa jedná o izbu s vonkajšou orientáciou do vnútorných priestorov v hoteli bez výhľadu. Ubytovacie komplexy častokrát tvorí hlavná budova hotela a jej priľahlé depandansy, pavilóny alebo bungalovy. Základom každého ubytovania sú dvojlôžkové izby, t.j. základné lôžko, každá ďalšia osoba je ubytovaná na  prístelke. Prístelkou v  hoteloch a v apartmánoch môže byť riadne lôžko, pohovka, rozkladací gauč, rozkladacie kreslo alebo iný druh ležadla. Ak je v texte uvedené, že prístelky alebo postele sú vhodné pre deti do 15 r., znamená to, že lôžka sú kratšie a užšie ako bežné rozmery. Stáva sa, že v dvojlôžkových izbách s dvoma prístelkami sú v hoteloch a v apartmánoch poschodové postele. Pri pobytoch kratších ako 4 noci je v každej krajine bežne účtovaný v hoteloch príplatok cca 20 až 50 %. Rozloha izieb závisí v každom štáte od príslušných noriem, základ priestoru tvorí vždy dvojlôžková izba a prístelky alebo detské postieľky môžu byť dodané do izby rovnakej rozlohy, preto treba pri obsadení izieb viacerými osobami počítať so stiesneným priestorom. Čoraz viac hotelov dopĺňa rozsah svojich služieb aj o  tzv. jacuzzi – je to zväčša vírivková vaňa s hydromasážou, v niektorých hoteloch aj menší bazén s hydromasážami. CK PEGAS TOUR nezodpovedá za čistotu okolia ubytovacích zariadení a pláží, ani za stavebnú činnosť v strediskách. V Španielsku sú izby vo väčšine hotelov priestrannejšie, preto sú vhodné aj pre rodiny s deťmi, ktoré využívajú dve prístelky k základným lôžkam (výnimočne aj poschodová posteľ). Naopak v Chorvátsku, vzhľadom na menšie rozmery izieb, takmer žiadny cenovo výhodnejší hotel nemá možnosť ubytovania s dvoma prístelkami, avšak niektoré hotely ponúkajú pre rodiny s malými deťmi možnosť ubytovania jedného dieťaťa na prístelke a druhého dieťaťa do určitého veku bez lôžka so všetkými ďalšími službami alebo cenovo náročnejší typ tzv. rodinných izieb (môže byť aj iné označenie) so štyrmi posteľami, prípadne môžu ubytovanie tvoriť dve susediace dvojlôžkové izby, prepojené vnútornými dverami (viď popis ubytovania). Francúzsky balkón znamená priestrannejšie presklené dvere so zábradlím. U hotelov cenovo výrazne priaznivých, zväčša dvojhviezdičkovej kategórie je uvedené v popise zariadenie starším nábytkom, čo môže aj znamenať príslušnú opotrebovanosť. Jednolôžkové izby, napriek tomu, že je za ne zo strany hotelov účtovaný príplatok, sú obyčajne menšie, horšie situované, často bez výhľadu a bez balkóna. Jednolôžkové izby sú vždy na vyžiadanie. Pridelenie detských postieľok, aj keď sú zdarma, je plne v kompetencii ubytovacieho zariadenia, ich počet je obmedzený a CK PEGAS TOUR negarantuje ich pridelenie. Zľava na dieťa je rozlišovaná podľa presného dátumu narodenia. V Chorvátsku vždy 1. dieťa je dieťa staršie. Cenovo výhodné obdobie pred a po sezóne prináša so sebou tiež riziko, že niektoré reštaurácie, diskotéky alebo obchody nie sú v prevádzke, plážový servis a delegátske služby tiež ešte nie sú v plnej prevádzke, prípadne majitelia ubytovacích zariadení z  dôvodu nižšieho obsadenia ubytovacej kapacity obmedzia niektoré služby, napr. prevádzkovanie bazénov. Prideľovanie presných čísiel izieb, poschodí a pod. je v kompetencii hotelov resp. ubytovacích zariadení. V prípade ubytovania v apartmánoch nie je v uvádzaných krajinách určená kategorizácia, preto vyjadrenie v hviezdičkách slúži pre uľahčenie Vašej orientácie a je to názor našej cestovnej kancelárie. Ak je v apartmánoch uvádzaná miestnosť na spanie, znamená to, že sa jedná o menší priestor, väčšinou s oknom do vnútorného priestoru inej miestnosti v apartmáne. Všetky apartmány v ponuke CK PEGAS TOUR majú kompletne vybavenú kuchyňu chladničkou, sporákom resp. varičom, riadmi, príbormi. V Taliansku u hotelov aj u apartmánov je bežné, že kúpeľňa spolu s WC je v jednej miestnosti a je priestorovo veľmi stiesnená, v cenovo priaznivejších ubytovacích zariadeniach môže byť sprcha namontovaná len v  stene. Ak je pri  popise ubytovania v  apartmánoch uvedené, že sa jedná

www.pegastour.sk

o rezidenciu, znamená to, že môžu byť poskytované aj služby recepcie, prípadne ďalšie služby. V  apartmánoch v  Taliansku, kde v  cene nie je zahrnutá aj posteľná bielizeň, je potrebné vziať si posteľnú bielizeň so sebou, prípadne v niektorých apartmánoch sa dá prenajať za príplatok. V  severnej časti Talianska sa môže stať, že v  apartmáne pre  určitý počet lôžok (hlavne pri apartmánoch viac ako 4 lôžka) sú zahrnuté do celkového počtu lôžok aj postele, bežne označované ako prístelky. V bazénoch je nutné používať kúpaciu čiapku. V Taliansku je tiež povinné dodržiavať zákonom stanovenú tzv. siestu t.j. popoludňajší čas oddychu medzi cca 12.30 hod. až 16.00 hod. V tomto čase je tiež zákaz kúpania v bazénoch. V oblasti Rimini sú v ponuke hotely aj cenovo veľmi výhodné, i keď majú rovnaký počet hviezdičiek ako hotely cenovo náročnejšie. Cena je naozaj veľmi priaznivá, hotely sú však zvyčajne staršie, s jednoduchšou a jednotvárnejšou stravou. Verejné pláže sú označené a voľne prístupné a sú v rôznych častiach letoviska, doporučujeme kvôli pohodliu si na mieste zakúpiť aj hotelový plážový servis. V niektorých častiach Talianska je v cenách ubytovania zahrnutý aj plážový servis, ktorý tvorí zvyčajne jeden slnečník, jedno ležadlo a jedno kreslo alebo ich kombinácie. Začiatok i koniec služieb na pláži závisí od miestnych spoločností, každý rok môže byť rozdielny a vo veľkej miere závisí od návštevnosti strediska, počasia a miestnych predpisov. Vo väčšine letovísk sú zriadené aj samostatné pláže pre psov. Pri ubytovaní v apartmánoch je povinnosťou hostí vynášať pravidelne smeti počas i na konci pobytu a zanechať apartmán v pôvodnom čistom stave. V  Španielsku sa jedná prevažne o  hotely veľkokapacitné. Niektoré hotely môžu pozostávať aj z  viacerých budov (hlavná budova, depandansy, apartmánová časť) a  cena pri  ubytovaní v ktorejkoľvek časti hotelového komplexu je rovnaká, ak nie je uvedené inak. V Španielsku je bežné, že dobrý 3*** hotel má rovnocennú alebo vyššiu kvalitu ubytovania i služieb ako štandardný 4**** hotel. Vo  väčšine hotelov sú na  chodbách položené koberce, ktorých účelom je tlmenie hluku. Pri poznávacích zájazdoch sa stáva, že hotely vo vnútrozemí majú spravidla vyššiu úroveň ubytovacích služieb ako hotely v letoviskách pri mori. Ak je parkovacie miesto zahrnuté v cene ubytovacej kapacity, je pre každú izbu alebo jeden apartmán rezervované parkovanie len pre jedno auto (ak nie je uvedené inak). Ponuka pobytov pod názvom NO NAME napr. u apartmánov v Chorvátsku znamená, že je cenovo najvýhodnejšia, garantovaná je vzdialenosť od mora a štruktúra ubytovania apartmánov, prípadne presnejšie stredisko. Názov apartmánov sa klient dozvie priamo na mieste, prípadne aj skôr. Ponuka hotelov pod názvom typu FORTUNA napr. pri hoteloch v Španielsku a Taliansku znamená, že je cenovo najvýhodnejšia, garantovaná je vzdialenosť od mora a typ izby a niektoré služby. Názov hotela a stredisko sa klient dozvie väčšinou tesne pred odchodom, prípadne až priamo na mieste. Ak je v ponuke uvedená izba s orientáciou na morskú stranu, znamená to, že z balkónov izieb je výhľad aj na more, ale môže byť obmedzený vysokým porastom stromov alebo zástavbou nižších zariadení pred hotelom resp. apartmánmi (hlavne z nižších poschodí). Ak je u  ubytovacieho zariadenia ponúkaný panoramatický výhľad, znamená to, že ubytovacie zariadenie alebo jeho okolie sa nachádza v miernom svahu resp. na vyvýšenom mieste a treba počítať aj s využitím schodov pri skrátení cesty od mora alebo s dlhšou cestou naokolo. V niektorých, zväčša cenovo výhodných talianskych hoteloch a apartmánoch, môžu byť k použitiu aj tvrdené plastové poháre prípadne taniere. Takisto môžu byť na izbách kovové postele. V oblasti Rimini v južnej časti sa hotely vo vzdialenosti cca 200 m od pláže nachádzajú v blízkosti železnice. Z  dôvodu zvýšenej možnosti krádeží v  prímorských letoviskách odporúčame počas neprítomnosti a v noci uzatvárať okná a dvere vo svojich ubytovacích zariadeniach, či už v hoteloch alebo v apartmánoch. V žiadnom prípade cestovná kancelária nezodpovedá za osobné veci klientov, ani v prípade krádeží. Počas neprítomnosti osôb v apartmáne resp. v hoteli je zakázané nechávať domáce zvieratá bez dozoru. Akékoľvek poškodenie zariadenia domácim zvieraťom je povinný majiteľ uhradiť na mieste. Z ubytovacích zariadení nie je povolené vynášať žiadne zariadenie alebo vybavenie mimo izby alebo apartmánu. Na balkónoch alebo terasách ubytovacích zariadení je zakázané grilovať alebo používať otvorený oheň. Fotografie z interiérov jednotlivých ubytovacích zariadení sú vzorové, jednotlivé vybavenie izieb sa môže líšiť (farebne, veľkosťou a pod.).

Stravovanie

V službách hotelov je väčšinou už v  cenách zahrnuté aj stravovanie, ktorého presný rozsah je uvádzaný priamo v  ponuke. Švédske stoly predstavujú bohatý samoobslužný výber z  rôzneho sortimentu jedál. Pod  bufetovým stravovaním rozumieme tiež voľný samoobslužný výber, ale z menšieho rozsahu ponúkaných jedál ako pri švédskych stoloch. Pod pojmom rozšírené raňajky rozumieme teplý nápoj, pečivo alebo chlieb, maslo, džem, saláma, šunka, syr alebo vajíčko. Kontinentálne raňajky sú servírované a znamenajú užší výber ako pri rozšírených raňajkách. All inclusive stravovanie sa uskutočňuje na báze plnej penzie a znamená väčšinou neobmedzený rozsah stravovania a konzumácie alkoholických a nealkoholických nápojov miestnej výroby (v každej krajine sú vybrané rôzne druhy nápojov) vo vyhradených priestoroch hotela alebo v bare pri bazéne a to vo vyhradených časoch. V každej krajine predstavuje all inclusive iný rozsah služieb a ich úroveň je neporovnateľná. Množstvá a sortiment stravy je plne v kompetencii hotela alebo reštaurácie a je prispôsobený miestnej i medzinárodnej kuchyni a záleží od kategórie a ceny ubytovacieho zariadenia. V Taliansku sú bežne raňajky v menšom rozsahu ako na Slovensku, Taliani väčšinou nepodávajú na raňajky zeleninu ani ovocie. V cenovo najvýhodnejších hoteloch, hlavne v strednej a južnej časti Talianska môžu byť servírované sladké kontinentálne raňajky a jedálny lístok je menej rozmanitý, jedlá sa môžu opakovať, porcie sú zvyčajne menšie ako sme zvyknutí na Slovensku. Tiež môže ísť o u nás nezvyklé kombinácie jedál, príloh a hlavných jedál. Tak isto sa môže stať, že sa používa jeden príbor aj pre predjedlá aj pre hlavné jedlo, teda príbory sa počas jedla neodnášajú. Pri raňajkách, aj keď sú formou bufetu, sa môže stať, že nie vždy sú všetky jedlá doplňované v neskorších stravovacích

dôležité informácie

71


časoch. Zvlášť v Španielsku a v Chorvátsku v hoteloch pri stravovaní formou švédskych stolov je veľmi výhodné si priplatiť i obedy. Tieto je možné priplatiť vždy len za všetky osoby na izbe a na celý čas pobytu, nie jednotlivo alebo len na niektoré dni. V Chorvátsku v prípade priplatenia si nápojov k polpenzii a doplatku za obedy, je potrebné priplatiť nápoje aj k obedu. Pri ubytovaní v apartmánoch je možné si v niektorých ponukách stravovanie aj dokúpiť. Väčšinou ide o  stravovanie v  blízkych reštauráciách resp. pizzériách. V  niektorých stravovacích zariadeniach je možný výber z jedál resp. raňajky alebo šaláty môžu byť formou bufetu. Ak pri ponuke apartmánov nie je uvedená možnosť doplatenia stravovania vopred, v takom prípade je možné stravovanie len individuálne podľa osobného výberu v miestnych reštauráciách. Stravovacie služby začínajú v deň príchodu večerou a končia podľa rozsahu stravovania buď raňajkami alebo obedom. Nápoje k hlavným jedlám nie sú zahrnuté v cene (ak nie je uvedené inak) a nejedná sa o službu all inclusive. Ak je možné nápoje k jedlám vopred priplatiť, je táto povinnosť pre všetky osoby na izbe, nie na jednotlivé osoby. V prípade leteckej dopravy, kde sú časy príletov a odletov v skorých ranných resp. v neskorých večerných hodinách, je prvá resp. posledná služba riešená individuálne po dohovore s cestovnou kanceláriou resp. zahraničným partnerom. Pri pobytoch počas celodenných výletov je možné vymeniť teplú stravu za balíčky. Informáciu o balíčkoch treba nahlásiť na recepcii hotelov vždy jeden deň vopred do cca 16 hodiny. U hotelových ponúk typu FORTUNA je stravovanie v Taliansku formou servírovaných jedál výberom z menu, v Španielsku formou bufetu.

Špeciality talianskeho termálneho ostrova ISCHIA Hlavná letná sezóna na talianskom termálnom ostrove ISCHIA začína v  polovici apríla a  končí v  polovici októbra. Ostrov má kuželovitý tvar, od  mora sa dvíha až po  najvyšší bod Monte Epomeo, vo výške 798 m nad morom. Pre taliansky ostrov ISCHIA je charakteristické, že hotely sú umiestnené v prekrásnych tropických záhradách, v oázach kľudu, niektoré aj s panoramatickým výhľadom a pritom sú ľahko dosiahnuteľné všetky rušnejšie časti ostrova. Izby s balkónmi alebo terasami znamenajú rovnakú úroveň služieb ako izby bez  balkónov. V  niektorých hoteloch je možné balkón resp. terasu priplatiť. Dvojlôžkové izby s dvomi prístelkami sú vo väčšine hotelov možné na vyžiadanie, v niektorých hoteloch môžu byť aj poschodové postele. Tabuľky cenníkov sú väčšinou uvádzané pre dvojlôžkové izby s jednou prístelkou. Jednolôžkové izby sú vždy za príplatok, sú väčšinou menšie, bez balkóna, bez výhľadu a horšie umiestnené a sú tiež vždy na vyžiadanie. Dostupnosť všetkých pláží, pamiatok, termálnych parkov i miest je bez problémov možná miestnymi turistickými, ľahko dostupnými i finančne nenáročnými autobusovými linkami. Doprava po ostrove je veľmi jednoduchá, autobusové spojenie veľmi ľahko orientovateľné a finančne prijateľné. Ležadlá a slnečníky pri hotelových bazénoch sú väčšinou zdarma, v prípade nám známych poplatkov sú tieto uvedené v cenníku ako príplatková služba. Pri stravovaní tiež platí pravidlo "iný kraj - iný mrav"; talianska kuchyňa je veľmi chutná, zdravá, ale samozrejme sa líši od slovenskej kuchyne, porcie sú menšie. Väčšina hotelov poskytuje večere formou viacchodového menu, a to výberom z dvoch druhov predjedla (cestoviny, polievka), z hlavného chodu (mäso, ryba, bezmäsité jedlo) a z dezertu (ovocie, zmrzlina alebo puding). Niektoré hotely ponúkajú šalátový bufet. Na ostrove ISCHIA sa neposkytuje stravovanie formou all inclusive. Každý návštevník talianskeho termálneho ostrova ISCHIA môže vyskúšať účinky termálnej vody a kozmetiky. Z viac ako 100 termálnych prameňov rôznej teploty pramení voda, ktorá poskytuje zdravie, úľavu a lieči choroby kĺbov, reumatizmus, bolesti chrbtice, tráviaceho ústrojenstva, hlasivky, gynekologické choroby, či ochorenia kože.

Autobusová doprava

Pri zájazdoch CK PEGAS TOUR nájdete ponuku autobusovej dopravy. Presný popis vybavenia autobusu, plánované trasy, nástupné miesta a zakúpenie miesteniek uvádzame pri každom štáte samostatne na  úvodných stranách. Na  prepravy využívame viacero dopravcov a  zaraďujeme autobusy novšieho roku výroby. Odchody sú z rôznych miest Slovenska, treba počítať aj s prepravou cez noc. Zvozovým vozidlom môže byť (podľa trasy) aj osobné auto, mikrobus alebo autobus inej cieľovej trasy, prípadne inej cestovnej kancelárie (u dopravy do Španielska z Brna (str. 4) sú zvozovými miestami všetky uvedené nástupné miesta v rámci Slovenska). V niektorých prípadoch pri nástupoch a  výstupoch v  rôznych mestách Slovenska sa môže stať, že napr. v  Trenčíne, na Zelenči alebo v Bratislave je potrebné prestúpiť do iného autobusu. Cestujúci v autobuse sú povinní dodržiavať prepravný poriadok a v plnej výške zodpovedajú za spôsobené škody na dopravnom prostriedku resp. za škody spôsobené spolucestujúcim. Na jedného cestujúceho je povolené do batožinového priestoru vziať so sebou 15 kg batožiny bežných rozmerov. Pri autobusovej doprave zabezpečujeme prepravu z jednotlivých nástupných miest na území SR do miesta ich pobytu, t.j. až do prístupnej blízkosti ubytovacieho zariadenia. Rôzne nástupné miesta na Slovensku tvoria doplnkovú službu k cene dopravy. V hlavnej sezóne sa však môže stať, že sa autobusy nedostanú až do bezprostrednej blízkosti niektorých ubytovacích zariadení, nakoľko sú často úzke miestne komunikácie zablokované parkujúcimi autami individuálne cestujúcich klientov. V  oblasti Rimini, kde je vzhľadom na uvedené, doprava pre autobusy komplikovaná, je možné vykladať/nakladať klientov len na očíslovaných autobusových zastávkach v blízkosti jednotlivých hotelov. Trasa jednotlivých autobusov závisí od počtu klientov z jednotlivých nástupných miest, pričom si vyhradzujeme právo jej určenia resp. zmeny. Pri zájazdoch PEGAS TOUR je na vyžiadanie vo výnimočných prípadoch povolená aj preprava psov alebo domácich miláčkov, za podmienok dodržania prepravných podmienok a s ohľadom na ostatných spolucestujúcich. Majitelia zvierat sú zodpovední za ich cestovné doklady a dodržiavanie predpisov očkovania zvierat zodpovedajúcich danej krajine. Nesprávnosť dokladov alebo nedodržanie termínu očkovania nemá vplyv na odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu bez stornopoplatkov. V prípade nižšieho počtu klientov z  niektorého nástupného/výstupného miesta (MT, RK, LM, BB, ZV, ZH) si vyhradzujeme právo na zrušenie možnosti nástupu/výstupu na takomto mieste s tým, že klientom bude ponúknuté buď náhradné miesto nástupu/výstupu na zájazd alebo bude zabezpečená zvozová preprava z pôvodného nástupného/výstupného miesta pravidelnou autobusovou linkou resp. vlakom 2. triedy a to i v krátkej dobe pred odchodom. V prípade nižšej ceny za zvoz bude rozdiel bezodkladne vrátený. Táto zmena neoprávňuje k stornovaniu zájazdu bez stornopoplatkov resp. na náhradu nákladov cestovného do iného nástupného miesta. Trasa autobusu a  zvozových vozidiel po Slovensku pri ceste tam a  pri ceste späť môže byť rozdielna. V  prípade uskutočnenia zvozu zo Slovenska do Českej republiky (zväčša Brno) je tento zvoz limitovaný minimálnym počtom štyroch osôb. Pri autobusovej doprave ponúkame možnosť zakúpenia miestenky. Označenie miest a čísla sedadiel sa menia podľa typu autobusu. Cestujúci sa dozvie číslo svojho sedadla pri nástupe do autobusu. Miestenka garantuje klientovi predné sedadlá v autobuse (prípadne zadné, ak si to výnimočne

72

dôležité informácie

klient praje), avšak negarantuje mu presné miesto ! V každom zájazde je iný počet klientov, ktorí si predplatia miestenky a preto počet miestenkových sedadiel je pohyblivý. Miestenky sa zakupujú hneď pri spísaní Zmluvy o obstaraní zájazdu. Každý cestujúci (vrátane detí do 2 rokov) musí mať vlastné sedadlo. V autobusoch sú všetky sedadlá považované za plnohodnotné, t.j. aj tie, ktoré majú obmedzený rozsah sklopenia resp. sa nachádzajú v zadnej časti. Všetky sedadlá sú obsadzované bez nároku na zľavu. Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k presmerovaniu trasy i v zahraničí. V prípade, že trasa zájazdu má zastávku v programe mimo cieľového štátu v blízkosti hraníc dvoch štátov, je pravdepodobné absolvovanie dopravy najkratšou trasou hociktorým susediacim štátom. V prípade, že si to vyžadujú prevádzkové podmienky alebo počas mimosezónnych akcií, napr. Veľká noc alebo pri poznávacích zájazdoch resp. pri kyvadlovej doprave s menšou obsadenosťou v záujme uskutočnenia pobytu aj s dopravou, môže byť táto doprava zabezpečená autobusom rovnakej kategórie s nižším počtom sedadiel alebo kvalitným mikrobusom. V  prípade uskutočnenia dopravy mikrobusom obdržia klienti vopred túto informáciu v Pokynoch na cestu a nevzniká im nárok na stornovanie zájazdu bez stornopoplatkov resp. na náhradu cestovného. Z  dôvodu optimalizácie dopravy a  vyťaženia autobusov môže byť vo výnimočných prípadoch v niektorých termínoch doprava zaisťovaná v spolupráci s inými cestovnými kanceláriami. Nie je výlúčené, že môže dôjsť k zmene nástupného/výstupného miesta namiesto Slovenskej republiky aj k  nástupu/výstupu v  Čechách, zväčša v  Brne a  môže dôjsť k  prestupom do iného autobusu. Pri kyvadlovej doprave je príchod do niektorých letovísk v skorých ranných hodinách, zväčša aj skôr ako je pracovná doba miestnych agentúr, ktoré klientov ubytovávajú. V Zmluve o obstaraní zájazdu je klient povinný uvádzať správne číslo mobilného telefónu, ktorý bude mať so sebou počas pobytu a dopravy (v deň odchodov autobusu je potrebné mať mobil zapnutý a sledovať prípadné hovory a SMS). CK PEGAS TOUR nezodpovedá za plynulosť cestnej premávky na Slovensku ani v zahraničí. Počas prepravy dopravca dodržuje medzinárodné zmluvy a dohovory. Zrušenie doplnkových služieb zo strany CK PEGAS TOUR nemá vplyv na odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu bez stornopoplatkov (zmluvnej pokuty). V zahraničí autobusy vždy rozvážajú a zbierajú klientov do viacerých stredísk, pričom pri ceste tam i späť zastávky v strediskách nemusia byť rovnaké. Tak isto každý týždeň môže ísť o rozvoz do rôznych stredísk. Autobusy prichádzajú do najbližších rozvozových stredísk v skorých ranných hodinách (miestne agentúry otvárajú podstatne neskôr) a pri ceste späť nastupujú klienti z týchto miest ako poslední (miestne agentúry už môžu byť zatvorené). Rozvozové časy sú prispôsobené povinným bezpečnostným prestávkam vodičov na posledných výstupných miestach v jednotlivých krajinách. Program 10-dňového zájazdu autobusovou dopravou: 1.deň: odchod autobusu zo Slovenska v popoludňajších hodinách (severné a stredné Taliansko, Chorvátsko, Slovinsko) alebo v raňajších hodinách (Španielsko), NON STOP cez Maďarsko, Slovinsko (Chorvátsko) resp. Rakúsko (Taliansko, Slovinsko) resp. cez Česko, Nemecko, Francúzsko (Španielsko). 2.deň: v raňajších resp. dopoludňajších hodinách príchod do letovísk, individuálne voľno, ubytovanie cca po 16.00 hod. 3.-8.deň: individuálne voľno, kúpanie, možnosť fakultatívnych výletov. 9.deň: do 10.00 hodiny uvoľnenie ubytovacích kapacít, individuálne voľno, v podvečerných resp. večerných hodinách odchod autobusu NON STOP na Slovensko. 10.deň: príchod na Slovensko v raňajších resp. dopoludňajších hodinách (severné a stredné Taliansko, Chorvátsko, Slovinsko) resp. v popoludňajších hodinách (Španielsko).

Letecká doprava

K zájazdom cestovnej kancelárie PEGAS TOUR je možné si zakúpiť aj leteckú dopravu vrátane hotelových transferov. Leteckú dopravu k  pobytovým, poznávacím zájazdom a  zájazdom typu MORE a POZNÁVANIE zabezpečujeme na pravidelných linkách rôznych leteckých spoločností (napr. Ryanair, Wizz Air, Easy Jet, Austrian Airlines, Vueling a pod.) z rôznych letísk (Bratislava, Viedeň, Budapešť, Katowice). Keďže v čase vydania katalógu nie sú známe všetky letné letové poriadky väčšiny leteckých spoločností alebo dochádza často k ich zmenám, CK PEGAS TOUR si vyhradzuje právo zmeny odletového miesta, času odletu resp. posun termínu odletu a určenie presného názvu leteckého dopravcu v primeranom časovom predstihu pred uskutočnením zájazdu, zverejnenom na www.pegastour.sk, hneď ako budú tieto informácie známe u leteckých spoločností. Každá letecká spoločnosť je v plnom rozsahu zodpovedná za bezpečnosť, letový poriadok, prepravné časy i všetky náležitosti spojené s prepravou podľa leteckého zákona o civilnom letectve č. 143/1998 Z.z., v zmysle nariadenia ES č. 261/2004 a ďalších predpisov. Za stratu alebo poškodenie batožiny počas letu zodpovedá letecká spoločnosť, pričom nahlásenie škody musí byť uskutočnené ihneď po zistení na príslušnom letisku na mieste a musí byť spísaný reklamačný protokol (P.I.R.), v opačnom prípade Váš nárok na vzniknutú škodu zaniká. Všeobecné náležitosti leteniek (zmena mena, zmena termínu, meškanie letu, rozsah batožiny, pozastavenie letov, ukončenie činnosti, bankrot, atď.) sa riadia výlučne podmienkami každej leteckej spoločnosti, zverejnenými na internetových stránkach jednotlivých leteckých spoločností. Niektoré letecké spoločnosti, prevažne nízkonákladové, neposkytujú počas letov občerstvenie. Zakúpené letenky zodpovedajú ekonomickej triede. Povinný letiskový a servisný poplatok zahŕňa letiskové, palivové a emisné poplatky, bezpečnostné taxy a iné poplatky súvisiace s vykonaním leteckej dopravy. Poplatok za zvýšenie dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok nazývaný tiež ako palivový poplatok, odráža prípadne zvýšenie ceny dopravných nákladov pre CK zo strany leteckých a autobusových dopravcov a môže dodatočne ovplyvniť cenu zájazdu uvedenú v cenníku. V prípade nutnosti zvýšenia letiskových a servisných poplatkov bude CK postupovať v  súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie PEGAS TOUR, s.r.o. Prvý a posledný deň zájazdu je určený na prepravu a cestovná kancelária neurčuje ani nenesie zodpovednosť za časy letov, ani meškanie lietadiel. Každá letecká spoločnosť má iné podmienky pre rozmery a váhu batožiny na palubu a do batožinového priestoru, preto venujte pozornosť informáciám v Pokynoch na cestu, ktoré obdržíte najmenej 7 dní pred odletom, aký rozmer a váhu batožiny máte v cene zahrnutú. Pri leteckých zájazdoch na pravidelných linkách, je v cenníku uvedený počet ks batožiny, ktoré sú v  cene zájazdu zahrnuté. V  cene zájazdov je zahrnutá batožina podľa podmienok leteckých spoločností (na palubu resp. do batožinového priestoru). Ak má klient záujem o  dokúpenie si ďalšieho kusa batožiny do batožinového priestoru, je toto možné za cenových podmienok leteckej spoločnosti priamo na letisku. Prideľovanie sedadiel pri check-in je plne v kompetencii počítačového systému jednotlivých leteckých spoločností a môže sa stať, že na cestu tam i späť sú pridelené rôzne sedadlá pre jednotlivé osoby. Systém nemusí brať do úvahy spoločne cestujúce osoby aj napriek

www.pegastour.sk


tomu, že v cene niektorých zájazdov je zahrnutý aj priority boarding (prednostný nástup do lietadla, iné pravidlá pre batožinu). Obojsmerný priority boarding u niektorých leteckých spoločností na pravidelných linkách znamená, že klient má právo skoršieho nástupu do  lietadla a  sú mu pridelené sedadlá v  optimálnom rozmiestnení podľa podmienok leteckých spoločností. V prípade, že nie je priority boarding v cene, je možné si ho priplatiť len pri zakúpení zájazdu t.j. pri uzatvorení Zmluvy o obstaraní zájazdu, dodatočne to nie je možné. Transfery z Bratislavy na letisko do Viedne sú kalkulované pri obsadení minimálne 4-mi osobami, v prípade menšieho počtu záujemcov o zakúpenie transferov môže byť táto doplnková služba zrušená. Letisko vo Viedni je priamo prepojené autobusovými linkami s letiskom a mestom Bratislava. Zabezpečenie hotelových transferov v  zahraničí z  letísk môže byť uskutočnené aj tzv. shuttle busom, čo znamená, že doprava je kyvadlová, organizovaná miestnymi prepravnými spoločnosťami a využívaná viacerými cestovnými kanceláriami pre klientov rôznych hotelov niekoľkokrát denne a má vopred stanovené pravidelné časy odchodov.

na cestu uvádzame vždy kontakt na  príslušného slovensky resp. česky hovoriaceho delegáta spolupracujúcej cestovnej kancelárie resp. povereného pracovníka partnerskej zahraničnej agentúry, ktorý je k dispozícii klientom v príslušnej agentúre; v prípade česky alebo slovensky hovoriaceho pracovníka je to uvedené v texte pod tabuľkou. Asistenčné služby znamenajú základné informácie v slovenskom resp. v českom jazyku a prípadný ďalší kontakt telefonicky resp. podľa potreby. Sú poskytované delegátmi v danej oblasti (nie v stredisku). Pri poznávacích zájazdoch autobusovou dopravou je počas celej doby zájazdu k dispozícii sprievodca cestovnej kancelárie, ktorý má platné osvedčenie. Pri poznávacích leteckých zájazdoch a zájazdoch typu MORE a POZNÁVANIE je k dispozícii sprievodca alebo delegát s platným osvedčením priamo na mieste, väčšinou však je sprievodca k  dispozícii už aj počas letu. V  niektorých svetových metropolách a  významných historických pamiatkach je sprevádzanie upravené miestnou právnou úpravou, ktorá povoľuje sprevádzanie iba osobám so špeciálnou licenciou. Služby týchto sprievodcov v niektorom zo svetových jazykov si môže každý účastník zájazdu objednať priamo na mieste individuálne. Sprievodca CK nemôže v týchto prípadoch podávať výklad priamo v navštívenom objekte pre celú skupinu. V prípade, že po začiatku zájazdu nastanú okolnosti, ktoré CK nemôže ovplyvniť, môže sprievodca CK upraviť poradie navštívených miest a pamiatok pri poznávacích zájazdoch inak, ako bolo uvedené v pôvodnom Klient, cestujúci vlastnou dopravou, sám zodpovedá za dodržanie termínu nástupu a ukončenia programe, so zreteľom na pohodlie a bezpečnosť všetkých účastníkov zájazdu. pobytu, a teda aj čerpanie resp. nečerpanie zabezpečených služieb. Pri plánovaní cesty je potrebné brať do úvahy, že čas nástupu na ubytovanie je v popoludňajších hodinách a uvoľnenie ubytovacej kapacity je vždy v dopoludňajších hodinách. Informácie o presných časoch obdrží klient v Pokynoch V Chorvátsku je dlhé roky už pravidlom platenie pobytovej taxy, ktorá sa platí vopred v cestovnej na cestu. Cestovná kancelária nezodpovedá za výber trasy, ani dopravnú situáciu po trase zvolenej kancelárii. Takisto sa pobytová taxa a registračný poplatok platí v Slovinsku, avšak klient ju musí klientom. V apartmánoch a pri väčšine hotelov je parkovanie zdarma, ak sa parkovanie priamo uhradiť na mieste pri príchode. V Španielsku sa tiež platí pobytová taxa, zatiaľ je toto známe len v ubytovacej kapacite platí a informácia a jej cena je vopred známa, je uvedená pri jednotlivých v oblasti Katalánska a Malorky, tak isto sa platí na mieste. Jej výška je rozdielna pre jednotlivé regióny ubytovacích zariadeniach. Ubytovacie zariadenia majú právo cenu parkovania v  priebehu roka a kategórie ubytovania a môže sa počas roka meniť, ceny sú uvádzané orientačne. Naviac môže byť zavedená aj v lokalite, kde to v katalógu nie je uvedené. Taliansko postupne zavádza vyberanie upraviť. pobytovej taxy na mieste pri príchode nielen v metropolách, ale aj v niektorých letoviskách, podľa Program 8-dňového zájazdu vlastnou dopravou: rozhodnutia miestnych orgánov. Teda ani v jednej lokalite nemusí ísť v každom stredisku o rovnakú 1.deň: nástup na ubytovanie cca po 16.00 hodine, individuálne voľno. alebo vôbec určenú výšku pobytovej taxy. Pobytové taxy v  Taliansku sa schvaľujú príslušnými 2.-7.deň: individuálne voľno, kúpanie, fakultatívne výlety, nákupy. miestnymi orgánmi na začiatku letnej turistickej sezóny a tým pádom môžu byť vyberané na mieste 8.deň: uvoľnenie izieb a apartmánov do 10.00 hod., individuálne voľno. V prípade iného ako 8-dňového zájazdu vlastnou dopravou podmienky pre deň nástupu a deň aj v  kapacitách, kde to nie je uvedené v  povinných príplatkoch, nakoľko neboli v  čase vydania katalógu známe ani čiastočné informácie. Takisto môže byť pobytová taxa vyberaná v rozdielnej ukončenia pobytu zostávajú nezmenené. alebo podobnej výške ako je uvedené v katalógu. Výška taxy sa väčšinou pohybuje pre dospelé osoby od cca 0,40 €/apartmán do cca 2,- € za hotely vyššej katégorie na deň, deti taxu neplatia, prípadne Ubytovanie pri  poznávacích zájazdoch leteckou alebo autobusovou dopravou poskytujeme platia polovičnú sumu. Pri poznávacích zájazdoch je bežné, že sa pobytová taxa vo väčšine miest na úrovni troch a viac hviezdičiek v hoteloch, apartmánoch resp. penziónoch v dvojlôžkových izbách platí priamo na mieste. s možnosťou prístelky, ktorá nemusí byť cenovo rozlíšená. Pri ubytovaní typu MORE a POZNÁVANIE je ubytovanie zabezpečené v letoviskách pri mori v rovnakom hoteli na jednom mieste trojhviezdičkovej alebo vyššej kategórie v dvojlôžkových izbách resp. dvojlôžkových izbách s prístelkou, ktorá nemusí Dnes je už samozrejmosťou používanie mobilných telefónov aj v  zahraničí a  komunikácia byť cenovo rozlíšená. Ak je u viacdňových poznávacích zájazdoch uvádzaný termín nocľah, znamená prostredníctvom nich aj na mieste pobytu. Preto v Zmluvách o obstaraní zájazdu uvádzajte správne to, že sa jedná o opakované ubytovanie na jednom rovnakom mieste, ak je na konci programu číslo mobilného telefónu s roamingom, s ktorým vycestujete do zahraničia! uvedený termín ubytovanie, znamená to, že k ubytovaniu dochádza v inom hoteli. Pri autobusovej doprave využívame kvalitné klimatizované autobusy s videom a bufetom od viacerých dopravcov s nástupmi z rôznych miest Slovenska. Podrobnejšie podmienky prepravy autobusom a lietadlom Sú príjemným spestrením každej dovolenky a umožnia lepšie spoznať navštívenú krajinu. Zakúpiť uvádzame na  str. 72-73 v  časti autobusová doprava a  letecká doprava ako aj v  texte dopravy si ich môžete v akejkoľvek miestnej cestovnej kancelárii, prípadne u nášho zahraničného partnera na stránkach jednotlivých krajín. V prípade, že si to vyžadujú prevádzkové podmienky alebo počas priamo na  pobytovom mieste a  to buď prostredníctvom miestnej cestovnej kancelárie, nášho napr. Veľkej noci a  pri  poznávacích zájazdoch s  menšou obsadenosťou v  záujme uskutočnenia delegáta resp. pracovníka agentúry resp. asistenčnej služby alebo priamo na recepcii ubytovacích zájazdu aj s  dopravou autobusom, môže byť táto doprava zabezpečená autobusom rovnakej zariadení. Výlety sú organizované a predávané priamo zahraničným partnerom, preto cestovná kategórie s nižším počtom sedadiel. Pri poznávacích zájazdoch v skorších jarných termínoch sa kancelária PEGAS TOUR nenesie zodpovednosť za prípadné chyby a nedostatky, ani za tvorbu cien. môže stať, že kvôli nepriazni počasia v dňoch trvania zájazdu vo vyššie položených lokalitách, budú Pri zakúpení výletov na mieste pobytu doporučujeme dbať na informácie, čo cena zahŕňa, v akom niektoré služby obmedzené resp. nebudú v prevádzke. Pri poznávacích zájazdoch je počas prepravy jazyku sú sprievodcovské služby a pod. Pokiaľ ste si zakúpili zájazd s kompletnou cenou zájazdu, i pobytu k dispozícii kvalifikovaný sprievodca v slovenskom resp. českom jazyku. Presun v zahraničí ktorá obsahuje aj výlet resp. výlety, tento výlet resp. výlety sú sprevádzané v slovenskom resp. počas prehliadky do/z jednotlivých miest môže byť naviac zabezpečený aj metrom, vlakom alebo českom jazyku (ak nie je uvedené inak). Neabsolvovaním výletov nevzniká nárok na finančnú alebo inou miestnou dopravou. Trasa autobusu a zvozových vozidiel po Slovensku pri ceste tam a pri ceste inú náhradu. späť môže byť rozdielna. Pri odletoch z iných letísk ako Bratislava pri poznávacích leteckých zájazdoch je transfer z Bratislavy na letisko do Viedne alebo Budapešti zahrnutý v cene (ak nie je uvedené inak, pri odlete z Prahy Aj keď pri prechode hraníc do krajín EÚ v rámci Schengenskej dohody už nie je potrebná kontrola a  Katowíc je doprava na letisko individuálna). Doprava na letisko pri zájazdoch typu MORE dokladov, každý turista a zviera musí mať pri sebe platné cestovné doklady! Pred odchodom si a POZNÁVANIE je individuálna. Pri zmenách zakúpených poznávacích zájazdov leteckou dopravou skontrolujte tiež platnosť cestovného dokladu. Slovenské úrady už nevykonávajú zápisy detí do pasu alebo zájazdov typu MORE a POZNÁVANIE na pravidelných linkách sa klient riadi jej prepravnými rodiča a väčšina krajín už neuznáva zapísanie detí do 5 rokov v pase rodiča, preto doporučujeme, podmienkami (viď letecká doprava str. 72-73). Povinný letiskový a  servisný poplatok zahŕňa aby každá osoba, aj deti od 0 rokov, cestovala na vlastný cestovný pas. Ponuka pobytových zájazdov letiskové, palivové a emisné poplatky, bezpečnostné taxy a iné poplatky súvisiace s vykonaním CK PEGAS TOUR je do krajín, kde nie sú potrebné pre slovenských turistov víza. V prípade zakúpenia leteckej dopravy. Poplatok za zvýšenie dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok nazývaný výletov do krajín mimo EÚ (napr. v Andalúzii do Maroka) je potrebný aj cestovný pas. Vo všetkých tiež ako palivový poplatok, odráža prípadne zvýšenie ceny dopravných nákladov pre CK zo strany prímorských krajinách je bežné, že napriek snahe ubytovacieho zariadenia sa môže v  menšom leteckých a autobusových dopravcov a môže dodatočne ovplyvniť cenu zájazdu uvedenú v cenníku. množstve vyskytnúť menší hmyz. V  stredomorských krajinách nie je bežne používaná voda V prípade nutnosti zvýšenia servisných poplatkov bude CK postupovať v súlade so Všeobecnými z vodovodu na pitie resp. na varenie, preto doporučujeme ku konzumácii zakupovať balenú vodu zmluvnými podmienkami účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie PEGAS TOUR, s.r.o. Podrobnejšie v miestnych obchodoch za symbolické ceny. V ubytovacích zariadeniach so solárnym ohrevom je teplota vody závislá od množstva slnečných hodín. Cudzím štátnym príslušníkom doporučujeme, podmienky prepravy lietadlom uvádzame na str. 72-73 v časti letecká doprava. V jednotlivých mestách treba počítať s výberom pobytovej taxy, ktorú je potrebné uhradiť priamo aby si sami zabezpečili informácie o platnosti ich cestovných dokladov a víz, telefónnych čísiel na mieste v hotovosti. Pobytová taxa môže byť určená v jednotlivých regiónoch každého štátu zastupiteľských orgánov ich krajiny, a  iných kontaktných adries a  telefónnych čísiel vrátane predvoľby danej krajiny. v jednotlivých hoteloch rozdielne a môže sa v priebehu roka meniť. Ubytovacie poukazy tzv. voucher pri poznávacích zájazdoch má k  dispozícii sprievodca za celú skupinu. V zahraničí pri zájazdoch leteckou dopravou môžu byť k presunom z letísk a na absolvovanie programu využívané aj mikrobusy alebo midibusy. Podmienkou účasti na zájazde je uzatvorenie Zmluvy o obstaraní zájazdu. Súčasťou tejto zmluvy sú aj Ceny možných vstupov sú uvádzané orientačne, naviac, niektoré pamiatky sú otvorené len sezónne Všeobecné zmluvné podmienky a ponuka CK PEGAS TOUR. Doporučujeme Vám, aby ste sa oboznámili so všetkými informáciami a zmluvnými podmienkami a svojou informovanosťou o rozsahu a obsahu a v niektorých termínoch poznávacích zájazdov nie je možné ich navštíviť. služieb prispeli k obojstrannej spokojnosti. Svojím podpisom na zmluve potvrdzujete, že sú Vám tieto podmienky a informácie známe a súhlasíte s nimi. Osobné údaje sú spracovávané v zmysle Počas všetkých zájazdov organizovaných CK PEGAS TOUR (výnimky sú uvedené v  cenníku) je Zákona č. 122/2013 Z. z. o  ochrane osobných údajov. Údaje uvedené v  katalógu sú na  základe klientom k dispozícii stály delegát. Pri úvodnej informačnej schôdzke Vás delegát CK PEGAS TOUR informácií dostupných a platných v čase spracovania katalógu. V období medzi vydaním katalógu resp. partnerských cestovných kancelárií podrobne oboznámi so všetkými dôležitými skutočnosťami, a uskutočnením zájazdu mohli nastať nové skutočnosti, ktoré majú vplyv na podmienky realizácie potrebnými pre Váš pobyt. Oboznámi Vás s miestom pobytu a jeho okolím, ponúkne Vám výlety zájazdu. CK PEGAS TOUR si pred uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu vyhradzuje právo na zmenu a prípadne sa s Vami dohodne na ďalšom stretnutí. Keďže delegát má obvykle na starosti klientov a aktualizáciu údajov uvedených v katalógu. Všetky dokumenty, zmeny, aktualizácie a nové ponuky vo viacerých strediskách a ubytovacích zariadeniach, je dôležité sa úvodných stretnutí zúčastniť. po uzávierke katalógu nájdete na našej internetovej stránke www.pegastour.sk. Taktiež doporučujeme sledovať informačné tabule resp. informačné knihy cestovnej kancelárie PEGAS TOUR resp. jej zahraničných partnerov, kde sú uvedené informačné hodiny a kontakt na delegáta Vydáva: PEGAS TOUR, s.r.o., Mierové nám. 23, 911 01 Trenčín, IČO: 341 30543, Zápis v OR: Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 881/R. • príprava: Ing. Belanská Andrea, Ing. Milovská Jana, Ing. Laššová Miroslava, Mgr. Vozárová Iveta • Manažér prípravy: Ing. Danica Pagáčiková resp. asistenčné služby pre prípad mimoriadnej situácie alebo okamžitej pomoci. Taktiež v Pokynoch Komerčná • Grafické spracovanie: T-štúdio, s.r.o., Žabinská ul. 4, Trenčín • Tlač: DUO PRINT s. r. o., Trenčín • Počet výtlačkov: 7 000 • Vytlačené: 25. 11. 2017

Vlastná doprava

Pobytové taxy

Poznávacie zájazdy a MORE a POZNÁVANIE

Mobilné telefóny

Fakultatívne výlety

Ďalšie rady a odporúčania

Upozornenie

Služby delegátov a asistenčné služby

www.pegastour.sk

dôležité informácie

73


VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA ZÁJAZDOCH CESTOVNEJ KANCELÁRIE PEGAS TOUR, s.r.o. I. ÚVODNÉ USTANOVENIA Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie PEGAS TOUR, s.r.o. (ďalej len Všeobecné podmienky) platia pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu organizované obstarávateľom, PEGAS TOUR, s.r.o. (ďalej len PEGAS TOUR). Všeobecné podmienky PEGAS TOUR sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu, pobytu a služieb (ďalej len zmluvy o zájazde). Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že tieto informácie a podmienky sú mu známe, uznáva ich a súhlasí s nimi. II. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU PEGAS TOUR vstupuje do zmluvného vzťahu prostredníctvom vlastného predajného miesta alebo prostredníctvom externých autorizovaných predajcov (ďalej iba CK). Zmluva o  zájazde medzi CK  a  objednávateľom sa uzatvára písomne a  zmluvný vzťah vzniká uzatvorením zmluvy o zájazde t.j. prijatím objednávateľom podpísanej zmluvy a jej potvrdením zo strany obstarávateľa. Objednávateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba. Zmluva o zájazde platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov ostatných osôb na zmluve uvedených ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Za neplnoletú osobu podpisuje zmluvu jej zákonný zástupca. Obsah zmluvy je určený katalógom a dodatočnými ponukami. V prípade, že údaje uvedené v katalógu, dodatočných ponukách a zmluve sa rozchádzajú, záväznými sú údaje obsiahnuté v zmluve a môžu byť upravené len so súhlasom zmluvných strán. Potvrdením zmluvy o zájazde sa PEGAS TOUR objednávateľovi zaväzuje zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami. III. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY Cena zájazdu je zmluvnou cenou, dohodnutou písomne medzi CK a  objednávateľom v  zmluve o zájazde. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o zájazde. PEGAS TOUR má právo na zaplatenie ceny dosiaľ objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím. PEGAS TOUR je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov vo výške minimálne 50 % z dosiaľ objednaných služieb pri podpise zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak a doplatok do 100 % ceny dosiaľ objednaných služieb je povinný uhradiť najneskôr do 35 dní pred začatím zájazdu. Ak objednávateľ uzavrie zmluvu o zájazde v čase kratšom ako 35 dní pred začatím zájazdu, je povinný zaplatiť celú cenu zájazdu, t.j. dosiaľ objednaných služieb pri podpise zmluvy. Ak objednávateľ neuhradí dohodnutú cenu zájazdu v stanovenom termíne, môže CK od zmluvy odstúpiť a objednávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa článku VIII. Všeobecných podmienok. Ceny zájazdov sú kalkulované v EUR podľa cien poplatkov a služieb známych ku dňu 20.11.2017. Obstarávateľ si vyhradzuje právo jednostranne zvýšiť dohodnutú cenu zájazdu, ak dôjde k zvýšeniu cien pohonných hmôt o viac ako 5 % a keď o viac ako 5 % zdvihnú autobusové/letecké spoločnosti na pravidelných linkách poplatky (prevádzkové, letiskové a servisné a pod.), a to v miere zvýšených nákladov na dopravu. CK oznámi zvýšenie ceny objednávateľovi písomne, najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu. IV. PRÁVA A POVINNOSTI PEGAS TOUR 1. K právam a povinnostiam objednávateľa uvedeným v článku V. týchto Všeobecných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce práva a povinnosti PEGAS TOUR. 2. PEGAS TOUR je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne, jasne, pravdivo a úplne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu. 3. PEGAS TOUR nie je povinná poskytnúť účastníkovi zájazdu plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb. 4. PEGAS TOUR je povinná mať uzatvorenú zmluvu o povinnom zmluvnom poistení zájazdu, na základe ktorého vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď PEGAS TOUR z dôvodu svojho úpadku: -- neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto súčasťou zájazdu -- nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil -- nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a  cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti. 5. Ak PEGAS TOUR neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ktorá je súčasťou zájazdu, je povinná zabezpečiť ju organizačne, pričom finančné zabezpečenie dopravy poskytne poistiteľ. Ak si objednávateľ zabezpečí dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania na vlastné náklady, poisťovňa objednávateľovi uhradí tieto náklady iba do výšky, akú by musela vynaložiť, ak by dopravu, príp. ubytovanie a stravovanie zabezpečovala PEGAS TOUR. 6. PEGAS TOUR je povinná odovzdať objednávateľovi Garančný list, ktorý obsahuje číslo zmluvy, názov poisťovne a ďalšie potrebné údaje. Garančný list je súčasťou Všeobecných podmienok, platných pre zájazdy zakúpené od 1.11.2017. Poistné plnenie poskytne poisťovňa hneď po overení pravdivosti oznámenia poistnej udalosti. 7. PEGAS TOUR je povinná najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomne ďalšie podrobnejšie informácie a  to hlavne: meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a  telefónne číslo povereného zástupcu cestovnej kancelárie, na ktorého sa účastník zájazdu v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť o pomoc a ktorý je oprávnený vybavovať prípadné reklamácie počas zájazdu a  tiež poskytnúť potrebné doklady a  to napr. ubytovací poukaz – voucher, na ktorom je presne uvedený rozsah ubytovacích i stravovacích a ďalších služieb, poukaz na autobusovú dopravu atď. 8. PEGAS TOUR má právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu – viď článok III. V. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 1. K základným právam objednávateľa patrí: a/ právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb; b/ právo vyžadovať od CK informácie o  všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb, ku ktorým hlavne patrí: -- termín začatia a ukončenia zájazdu -- cena zájazdu vrátane časového rozvrhu platieb a výšky preddavkov -- cieľové miesto a miesto pobytu

-- druh dopravného prostriedku, úroveň jeho vybavenosti -- typ ubytovania, jeho poloha, kategória a hlavné charakteristické znaky stravovania a jeho formy -- všeobecné údaje týkajúce sa pasových a vízových povinností občanov SR -- program v mieste pobytu -- rozsah a podmienky povinného zmluvného poistenia, výška poistného plnenia, podmienky na plnenie nároku objednávateľa o poistiteľovi, s ktorým má CK uzatvorené zákonné zmluvné poistenie -- možnosť uzatvoriť cestovné poistenie prostredníctvom PEGAS TOUR; c/ právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách zoznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách; d/ právo kedykoľvek pred začiatkom služieb odstúpiť od zmluvy v súlade s článkom VIII. týchto Všeobecných podmienok; e/ právo na reklamáciu služieb v súlade s článkom VII. týchto Všeobecných podmienok; f/ právo obdržať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie podrobné informácie, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú PEGAS TOUR známe, pokiaľ nie sú už obsiahnuté v zmluve o  zájazde alebo v  katalógu a  cenníku v  súlade s  ods. 7 článku IV. Tieto písomné podrobné informácie – Pokyny na zájazd – odovzdá PEGAS TOUR osobne vo svojej prevádzke resp. posiela mailom (prípadne poštou na vyžiadanie klienta) len na jednu adresu, uvedenú objednávateľom. V prípade, že 7 dní pred začiatkom zájazdu objednávateľ ešte pokyny na zájazd nemá, vo vlastnom záujme môže kontaktovať cestovnú kanceláriu, ktorá okamžite zjedná nápravu; g/ právo písomne oznámiť CK pred začiatkom zájazdu, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Toto právo však môže objednávateľ uplatniť len v lehote do 45 dní pred začiatkom zájazdu, po uplynutí tejto lehoty toto právo objednávateľa zaniká. Oznámenie musí obsahovať aj oznámenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a  úhrady nákladov, ktoré PEGAS TOUR v  súvislosti so  zmenou objednávateľa vzniknú. 2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí povinnosť: a/ poskytnúť PEGAS TOUR nevyhnutnú súčinnosť, ktorá je potrebná pre riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb, najmä pravdivo a úplne vyplniť požadované údaje vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť všetky potrebné doklady podľa požiadavky CK; b/ prevziať si všetky doklady a pokyny na cestu. Účastníci zájazdu sú povinní sa týmito pokynmi riadiť a dodržiavať stanovený program. Pokiaľ by účastník zájazdu svojim správaním ohrozoval alebo narúšal priebeh alebo program zájazdu alebo závažným spôsobom porušil právne predpisy, môže byť vylúčený z účasti na zájazde, pričom stráca akýkoľvek nárok na náhradu nevyužitých služieb; c/ nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov, títo si musia sami overiť a zabezpečiť tranzitné resp. vstupné víza na cestu a pobyt; d/ zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Všeobecných podmienok; e/ zabezpečiť u osôb do 15 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka, obdobne u osôb, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje; f/ brať na vedomie, že osoby mladšie ako 18 rokov môžu samostatne cestovať len so súhlasom zákonného zástupcu; g/ mať u seba platný cestovný doklad prípadne vízum, ak sa vyžaduje, dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu; h/ pri vlastnej doprave k zájazdu zabezpečiť si potrebné doklady k cestám do zahraničia (zelená karta, medzinárodný vodičský preukaz, atď.); i/ bez zbytočného odkladu oznamovať CK svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb; j/ splniť očkovacie príp. iné zdravotné formality pri cestách do krajín, pre ktoré sú stanovené medzinárodnými zdravotníckymi predpismi; k/ riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu PEGAS TOUR a dodržiavať stanovený program; l/ počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví alebo majetku ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb alebo PEGAS TOUR. 3. K povinnostiam objednávateľov – právnických osôb, ktoré sú účastníkmi zmluvného vzťahu ďalej patrí: -- zoznámiť všetkých účastníkov zájazdu s  týmito Všeobecnými podmienkami a  ďalšími informáciami, ktoré obdrží od CK, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb -- odovzdať cestovnej kancelárii menný zoznam účastníkov zájazdu podľa požiadaviek obstarávateľa -- zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti účastníkov zájazdu, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník. VI. ZMENY DOHODNUTÝCH SLUŽIEB, ZRUŠENIE ZÁJAZDU 1. Ak je PEGAS TOUR nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK v lehote stanovenej cestovnou kanceláriou. 2. PEGAS TOUR má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi CK a objednávateľom, ak do 21 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v  iných prípadoch, ak uskutočnenie zájazdu je pre PEGAS  TOUR ekonomicky neúnosné. Minimálny počet účastníkov je pre všetky autobusové zájazdy stanovený na 35 účastníkov, u leteckých pobytových zájazdov na pravidelných linkách leteckých spoločností nie je obmedzenie počtu účastníkov. Pri poznávacích zájazdoch na pravidelných linkách leteckých spoločností je stanovenie minimálneho počtu účastníkov zájazdu individuálne, najmenej však 10 osôb. Ak PEGAS TOUR zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu. 3. CK PEGAS TOUR si po začatí zájazdu vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu z  dôvodu zásahu vyššej moci, z  dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo z  dôvodu mimoriadnych udalostí.


4. PEGAS TOUR si vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku nepredvídateľných a neobvyklých okolností. 5. Ak PEGAS TOUR odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s  navrhovanou zmenou zmluvy podľa ods.1, má objednávateľ právo žiadať, aby mu PEGAS TOUR na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak PEGAS TOUR môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, PEGAS TOUR je povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť. 6. Ak po začiatku zájazdu PEGAS TOUR neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby zájazd mohol pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nie je možné zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality než sú uvedené v  zmluve, je PEGAS TOUR povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami. 7. Ak služby podľa ods. 5 nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ nepríjme, je PEGAS TOUR povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je PEGAS TOUR povinná zabezpečiť objednávateľovi aj dopravu späť na miesto návratu alebo na iné miesto, s ktorým objednávateľ súhlasí vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a príp. aj stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným typom dopravného prostriedku, než aký je uvedený v zmluve, je PEGAS TOUR povinná vrátiť rozdiel ceny v prípade, že doprava je uskutočnená za nižšie náklady alebo uhradiť rozdiel ceny z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady. 8. Na základe individuálneho želania objednávateľa je PEGAS TOUR pripravená, pokiaľ je to možné, urobiť zmeny podmienok dohodnutých v zmluve o zájazde. Ide o zmenu mena účastníka, počtu osôb, nástupného miesta a pod. V prípade takejto zmeny, požadovanej objednávateľom v lehote kratšej než 45 dní pred začiatkom zájazdu, je táto zmena považovaná za odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa a objednávateľ je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvnú pokutu v súlade s článkom VIII. týchto Všeobecných podmienok. VII. REKLAMAČNÉ KONANIE V prípade, že rozsah a kvalita služieb zájazdu sú na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká účastníkovi zájazdu právo na reklamáciu služieb. Účastník zájazdu je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo zástupcu CK tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Ak nie je možné okamžite zjednať nápravu, musí byť spísaný písomný záznam s presným označením zájazdu a predmetom reklamácie. Záznam podpíše poverený zástupca CK alebo dodávateľa služieb a reklamujúci. Tento potvrdený písomný záznam ešte nie je považovaný za reklamáciu a účastník zájazdu je povinný ho predložiť spolu s reklamáciou v PEGAS TOUR bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, inak mu právo zaniká. Na všetky reklamácie v súlade s týmito podmienkami je PEGAS TOUR povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie. PEGAS TOUR zodpovedá objednávateľovi len za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Za predmet reklamácie sa nepovažujú také majetkové škody a  ujmy, ktoré sú predmetom poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také ujmy, ktoré sú z poistenia vyňaté. Ak účastník zájazdu úplne alebo sčasti nevyužije objednané a zaplatené a cestovnou kanceláriou zabezpečené služby, nevzniká účastníkovi zájazdu nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb. V zmysle zákona č. 391/2015 Z.z o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu pri súčasnom splnení podmienok, t.j. ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva a tiež ak sa obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a predávajúci na túto jeho žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporov medzi cestovnou kanceláriou a jej klientom je Slovenská obchodná inšpekcia. Úplný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk. Na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk sú uvedené podrobné informácie vrátane kontaktov a príslušných formulárov. PEGAS TOUR nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť meškaním dopravného prostriedku na pravidelných linkách leteckých spoločností, nezodpovedá za meškanie dopravných prostriedkov z dôvodov horšej prejazdnosti ciest a hraničných priechodov, z dôvodu nepriaznivého počasia resp. za meškanie z technických a prevádzkových dôvodov. Obidve strany sa dohodli, že meškanie dopravného prostriedku nezakladá dôvod na odstúpenie od Zmluvy. V prípade nutnosti využitia inej dopravy ako bolo dohodnuté v Zmluve (napr. pri poruche autobusu), CK hradí cestovné náklady v rámci územia SR vo výške cestovného vlakom 2.tr. resp. autobusom pravidelnej autobusovej linky. Pri zájazdoch s leteckou alebo autobusovou dopravou je prvý a posledný deň zájazdu určený na prepravu. PEGAS TOUR nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ona ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená účastníkom zájazdu alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, ZMLUVNÁ POKUTA 1. PEGAS TOUR má právo odstúpiť od zmluvy pred začatím zájazdu len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia povinností objednávateľa, ktoré boli vopred zmluvne dohodnuté. Písomné oznámenie odstúpenia od zmluvy s uvedením dôvodov zasiela PEGAS TOUR doporučeným listom resp. mailom na adresu objednávateľa uvedenú v zmluve o zájazde. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia. 2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb: a/ bez udania dôvodu; b/ ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa článku VI. ods. 5 týchto Všeobecných podmienok; c/ z dôvodov porušenia povinností PEGAS TOUR vyplývajúcich zo zmluvy. Oznámenie o odstúpení od zmluvy spíše objednávateľ buď formou záznamu v predajnom mieste, kde zájazd zakúpil alebo ho na dané predajné miesto pošle doporučenou poštou. Predajné miesto je povinné ihneď v ten istý deň informovať PEGAS TOUR písomnou formou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom spísania záznamu resp. dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si objednávateľ zájazd zakúpil. 3. Ak je dôvodom odstúpenia od zmluvy porušenie povinností PEGAS TOUR alebo ak nedôjde k  uzatvoreniu novej zmluvy, je PEGAS TOUR povinná bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť PEGAS TOUR zmluvné pokuty. 4. Letenky zakúpené na pravidelných linkách rôznych leteckých spoločností sú službami leteckých spoločností a jednotlivé náležitosti (zmena mena, zmena termínu, rozsah batožiny atď.) sa riadia podmienkami každej leteckej spoločnosti, zverejnenými na internetových stránkach jednotlivých

leteckých spoločností. Časy letov, rozsah batožiny a pod. na pravidelných linkách sa riadia výlučne letovým poriadkom leteckých spoločností. Prvý a posledný deň leteckého zájazdu je určený na prepravu a nemusí byť dňom plnohodnotného rekreačného pobytu. 5. Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností PEGAS TOUR, ktoré sú určené zmluvou, alebo ak PEGAS TOUR odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť PEGAS TOUR zmluvné pokuty z  vopred stanovenej celkovej ceny zájazdu, ktorá nezahŕňa zvláštne zľavy poskytované PEGAS  TOUR nasledovne: a/ letecké zájazdy na pravidelných linkách leteckých spoločností: - do 45 dní pred dňom odletu 270,- €/osoba - od 44 do 30 dní pred dňom odletu 270,- €/osoba + 30 % zostávajúcej ceny zájazdu - od 29 do 20 dní pred dňom odletu 270,- €/osoba + 50 % zostávajúcej ceny zájazdu - od 19 do 10 dní pred dňom odletu 270,- €/osoba + 80 % zostávajúcej ceny zájazdu - v  dobe kratšej ako 10 dní pred dňom odletu a pri nenastúpení na zájazd – 100 % ceny zájazdu Podmienky predaja leteniek a ich jednotlivé náležitosti sa riadia podmienkami jednotlivých leteckých spoločností a môžu byť u jednotlivých leteckých spoločností rozdielne. b/ zájazdy autobusovou a individuálnou dopravou: - do 45 dní pred začiatkom zájazdu – 25,- €/osoba - od 44 do 30 dní pred začiatkom zájazdu – 30 % ceny zájazdu - od 29 do 20 dní pred začiatkom zájazdu – 50 % ceny zájazdu - od 19 do 10 dní pred začiatkom zájazdu – 80 % ceny zájazdu - v dobe kratšej ako 10 dní pred začiatkom zájazdu a pri nenastúpení na zájazd – 100 % ceny zájazdu 6. Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň odjazdu, odletu alebo nástupu na zájazd. 7. V prípade odstúpenia od Zmluvy iba niektorých osôb z viacerých uvedených v Zmluve z jednotky ubytovacieho zariadenia na strane Objednávateľa, sa zmluvná pokuta rovná 90 % z  ceny objednaných služieb bez ohľadu na dátum odstúpenia, ak nezostanú obsadené a zaplatené všetky základné lôžka príslušnej jednotky ubytovacieho zariadenia. 8. PEGAS TOUR má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny dosiaľ objednaných služieb. PEGAS TOUR je zároveň povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy. IX. CESTOVNÉ POISTENIE Súčasťou zakúpenia cestovného poistenia je aj poistenie pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde z dôvodov ochorenia alebo nehody. Obsah a cena cestovného poistenia sú uvedené v katalógu PEGAS TOUR, presný rozsah krytia a ďalšie informácie sú uvedené v podmienkach poisťovacej spoločnosti UNION poisťovňa a.s. Poistný vzťah vzniká priamo medzi poisťovacou spoločnosťou a účastníkom zájazdu. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovacia spoločnosť v priamom vzťahu k účastníkovi zájazdu a PEGAS TOUR neprináleží posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohoto vzťahu, ani stornovať poistné v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom. X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Tieto Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie PEGAS TOUR sú spracované v  zmysle Zákona o  zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr č. 281/2001 Z.z. v znení zákona č. 186/2006 Z.z. a v zmysle zmeny a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. V ostatnom platia v plnom rozsahu príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Všetky údaje a  pokyny obsiahnuté v  katalógu a  cenníku PEGAS TOUR nadobúdajú platnosť a zodpovedajú informáciám známym k 20. 11. 2017 a PEGAS TOUR si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom. Všeobecné zmluvné podmienky platia vždy do vydania nových Všeobecných zmluvných podmienok a platnosti nových Zákonov resp. Nariadení, ktorých účinnosť nastane v priebehu roka 2018. Aktuálne Všeobecné zmluvné podmienky budú vždy uverejnené na www.pegastour.sk. Objednávateľ potvrdzuje, že je splnomocnený podpisom Zmluvy o obstaraní zájazdu, služieb alebo pobytu udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v Zmluve. Poskytované údaje môžu byť sprístupnené zamestnancom PEGAS TOUR, s.r.o. a ďalej osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečované PEGAS TOUR, s.r.o. ponúkať a poskytovať. Objednávateľ ďalej potvrdzuje podpisom tejto Zmluvy svoj súhlas s tým, aby PEGAS TOUR, s.r.o. spracovávala jeho osobné údaje, uvedené v Zmluve vrátane rodného čísla za účelom ponúkania služieb poskytovaných a sprostredkovaných PEGAS TOUR, s.r.o v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. a v znení neskorších predpisov a pre akvizičnú činnnosť. Objednávateľ súhlasí, aby cestovná kancelária PEGAS TOUR, s.r.o. poskytla uvedené osobné údaje všetkým tretím stranám, ktoré zabezpečujú služby súvisiace s plnením Zmluvy pre PEGAS TOUR, s.r.o. V prípade cezhraničného prenosu osobných údajov do tretích krajín je poskytovanie osobných údajov obmedzené na obdobie potrebné na plnenie Zmluvy a vysporiadania záväzkov z nej plynúcich.


Aj tú najlepšiu dovolenku si treba nekonečne dobre poistiť

Poistite si svoj zájazd už pri jeho zakúpení v CK a získate výhodný balík poistení od Union poisťovne: • poistenie liečebných nákladov v zahraničí • poistenie batožiny • úrazové poistenie • poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

tel.: 0850 111 211

• poistenie storna zájazdu • poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb • nonstop telefonickú asistenčnú spoločnosť Eurocross Assistance Czech Republic na čísle +420 2 9633 9644

www.union.sk

Jednodňové zájazdy 2018

Krajina Názov 102_16_UNION_Inzercia_Katalogy_CK_Leto_2017_210x148.indd 1

Blahodárne Luhačovice a Odomykanie plavebnej sezóny na Baťovom kanále Česká Živá voda - Modrá a výstava fuchsií republika v Buchloviciach Pálavské vinobranie a zámok Milotice Krakow a Wieliczka Poľsko Wroclaw - poľské Benátky Vianočná nálada v Krakowe Krásy Győru, festival rýb, diviny, vína a pálenky Korunovačné slávnosti v Gödöllő a skanzen v Szentendre Maďarsko Budapešť pre deti k MDD Levanduľové slávnosti Budapešť klasická a Tropicárium Vianočné trhy v Budapešti a Tropicárium Vianočné trhy v Budapešti Viedeň - podzemné jazero Seegrotte, Schönbrunn a centrum Viedeň pre deti k MDD Festival ruží Podzemné jazero Seegrotte, zámocký areál Laxenburg Carnuntum, svet vín Loisium a záhrady Rakúsko Kittenberger Viedeň múzejná Vianočné nákupy a trhy v čarovnom Burgenlande Advent vo Viedni Kúzelný Mariazell a sprievod čertov Vianočná rozprávka v Grazi

Popis

Termín

prehliadka centra Luhačovíc, múzeum keramiky v Tupesoch, Odomykanie plavebnej sezóny vo Veselí nad Moravou botanická a sladkovodná expozícia Živá voda v Modrej, výstava fuchsií na zámku Buchlovice, hrad Buchlov zámok Milotice, festival Pálavské vinobranie v Mikulove soľná baňa Wieliczka a prehliadka centra mesta prehliadka centra mesta, ZOO a Afrykarium prehliadka centra mesta, vianočné trhy

Cena 12.09.16

1.5.

19,- €

29.8.

21,- €

8.9. 15.9. 5.5. 1.12., 8.12., 15.12.

16,- € 29,- € 35,- € 29,- €

prehliadka centra mesta Győr a festival v Agárde na jazere Velencei

28.4.

28,- €

najväčší skanzen ľudovej architektúry Maďarska v Szentendre, zámok Gödöllő

9.6.

30,- €

Tropicárium a ZOO v centre mesta festival levandule v Tihany Tropicárium a prehliadka centra mesta Tropicárium, prehliadka centra mesta, vianočné trhy prehliadka centra mesta, vianočné trhy jazero Seegrotte, zámok Schönbrunn resp. ZOO, Dom morí a Dom motýľov, prehliadka centra mesta predajňa čokoládovne v Kittsee, jazero Seegrotte, ZOO pri zámku Schönbrunn slávnosti ruží v Badene, hrad Franzensburg - zámocký areál Laxenburg

26.5. 23.6. 5.7., 11.8. 24.11., 1.12., 8.12. 13.12., 15.12.

30,- € 32,- € 30,- € 30,- € 30,- €

19.5., 15.9.

27,- €

26.5. 2.6.

25,- € 29,- €

jazero Seegrotte, hrad Franzensburg - zámocký areál Laxenburg

16.6.

27,- €

prehliadka rímskej mestskej štvrte v Carnuntum, návšteva vínnych pivníc v Loisium a zážitkových záhrad Kittenberger štátny sviatok Rakúska - návšteva múzeí

5.7.

27,- €

26.10.

25,- €

nákupy v dizajnovom outlete Parndorf, vianočné trhy na zámku Halbturn a v Ruste

1.12.

27,- €

Na jednodňové zájazdy sa nevzťahujú žiadne zľavy uvedené v katalógu PEGAS TOUR. V cene: doprava, sprievodca CK PEGAS TOUR, DPH Možné príplatky v CK: cestovné poistenie UNION +2,- €/osoba/deň • vstupné Tropicárium (Budapešť) Možné príplatky na mieste: vstupné

CESTOVNÁ KANCELÁRIA

PEGAS TOUR, s.r.o. Mierové nám. 23 911 01 TRENČÍN

1.12., 8.12., 13.12., 15.12. 25,- € 24.11. 39,- € 8.12. 39,- € Nástupné miesta (Rakúsko, Maďarsko): PD, BN, TN, NM, PN, TT, BA Nástupné miesta (Česká republika): BA, TT, PN, NM, TN resp. ZA, PB, IL, DCA, TN, NM Nástupné miesta (Poľsko): PD, BN, NM, TN, DCA, IL, PB, ZA, MT

prehliadka centra mesta, vianočné trhy vianočné trhy spojené s tradičným behom čertov prehliadka centra mesta, vianočné trhy

Tel.: 032/744 0350, 744 4480 744 4473 E-mail: pegas@pegastour.sk

www.pegastour.sk

11:49

Katalog PEGAS TOUR 2018  
Katalog PEGAS TOUR 2018  
Advertisement