Page 54

54

NIEUWE LEDEN

“Mijn doel is om binnen het facilitair vak verder door te groeien en mijn vakkennis uit te bouwen maar ook te delen. Ik zou graag meer informatie krijgen omtrent food, cleaning, HVAC, security, safety, interior, energy, waste, IT…” Mario Di Tomasso, facility coördinator Facilicom Facility Services

“IFMA biedt mij een netwerk van professionele collega’s en partners, waardoor het delen van kennis en ervaringen binnen de diverse facilitaire departementen makkelijker wordt. Daarnaast zorgt de beroepsvereniging zelf ook voor relevante info via haar kenniscentrum en diverse opleidingen en infosessies. Ik kijk met veel belangstelling uit naar innovaties en trends binnen de facilitaire diensten, evoluties inzake logistiek, optimalisatie van energie, life-cycle costing…” David De Mol, directeur Facilities Zorgbedrijf Antwerpen

“Ik hoop via IFMA kennis te maken met Facility Managers: in het klassieke (nieuw-)bouwproces worden zij al te weinig geconsulteerd, en worden integratoren helemaal buiten het beslissingsproces gehouden. Achteraf moeten Facility Manager en integrator het vaak wel onder elkaar oplossen.” Stef Vande Meulebroucke, CEO Sumi Smart & Connected Buildings

“Ik verwacht inzichten en ontwikkelingen te krijgen in de professionalisering van de sector, in het bijzonder de facilitaire wereld. Dit voor België maar ook op grotere schaal binnen Europa.” Rob Vleugels, Hoofd Calculatiedienst Multi Masters Group

“Via mijn lidmaatschap wil ik mijn netwerk uitbreiden, meer kennis opdoen over het werkveld en een beter beeld krijgen over eventuele verdere studies. Mijn bachelorproef zal over service desks gaan, het zou interessant zijn om hier meer informatie over te krijgen.” Julie Van de Sompele, studente Facilitair Management Odisee Gent

“Naast mijn eigen ervaring bieden het netwerk en de knowhow van IFMA mij toegevoegde waarde. Via de opleidingen en events blijf ik op de hoogte van de evoluties binnen facility en kan ik netwerken met sectorgenoten.”  Nathalie Hendboeg, facility consultant Freestone Group

“Ik ben lid geworden om zoveel mogelijk geïnformeerd te worden over opleidingen en wat er gebeurt binnen de facilitaire wereld.” Guy Verpaelst, catering manager AXA België

“Een beroepsfederatie faciliteert voor mij zakendoen. Dit kan door netwerkevents, interessante opleidingen en bijscholingen, nuttige content via social media… . Voor ons zijn de thema’s luchtkwaliteit en mvo erg belangrijk.” Ben Vermeiren, accountmanager AFPRO Filters

“Ik verwacht dat IFMA nieuwe ideeën aanbrengt en kennisuitwisseling omtrent de kantoren/conferentiecentra van de toekomst, de communicatieproblematiek en digitale infrastructuren die hierdoor teweeggebracht worden.” Serge Kerkhofs, Raad van de Europese Unie, hoofd Engineering/Logistiek van de Veiligheid

Ben je ook gebeten door FM en gefascineerd door alles wat FM ademt?

Sluit je dan nu aan bij dé beroepsvereniging voor FM in België, hét kenniscentrum voor al wie werkzaam is in de facilitaire wereld. Meer informatie secretary@ifma.be of http://www.ifma.be/nl/lidmaatschap/

FM-Magazine 09 - NL  

Journal for the Facility Manager

FM-Magazine 09 - NL  

Journal for the Facility Manager

Advertisement