Page 42

42

OPINIE

Zet vandaag mee de krijtlijnen uit voor de normen van morgen

F

acility Management is wereldwijd een van de snelst groeiende disciplines. Ook in België kende het vak de voorbije tien jaar een enorme opmars. De volgende stap in de professionalisering van Facility Management is de integratie van normen. De Europese EN15221: deel 1 – deel 7 biedt Facility Managers een gemeenschappelijke taal en kader om tot een sluitende standaardisering te komen. Wie kan verwijzen naar normen, zorgt niet alleen voor een grondige onderbouwing maar zal ook aan strategisch belang winnen binnen de eigen onderneming. Momenteel wordt er hard gewerkt om de Europese normen ook op internationaal (ISO) niveau te ontwikkelen.

Europese norm voor Facility Management

Sedert 2007 bestaat er een Europese norm rond Facility Management. In een set van zeven delen zet de norm een breed kader uit voor de verdere professionalisering van de sector. Volgende lijnen worden uitgezet: termen en definities (deel 1), FM overeenkomst (deel 2), kwaliteit (deel 3), classificatie en structuren (deel 4), processen (deel 5), ruimte- en oppervlaktebepaling (deel 6) en benchmarking (deel 7). “Bij PROCOS Group zijn we bezig met een missionaristocht om deze norm bij een breder publiek bekend

te maken”, vertelt gedelegeerd bestuurder Jos Duchamps. “Het is de allereerste keer in Europa dat het aanbieden van professionele diensten in een Europese norm wordt uitgeschreven. Dat bewijst duidelijk hoe belangrijk Facility Management is voor een onderneming. Als we als Facility Managers onze dienstverlening nu verder willen professionaliseren en binnen de eigen onderneming aan strategisch belang willen winnen, dan is de integratie van normen een belangrijke eerste stap. Door het gebruik van de norm kan je immers vermijden dat je elkaar verkeerd begrijpt. Ze schept een duidelijk kader waarbinnen

Een Europese norm voor Facility Management: hoe eraan te beginnen 1. Neem de moeite om de volledige tekst van de norm rustig door te nemen. Trek daar de nodige tijd voor uit en zorg dat u niet voortdurend gestoord kan worden. De zeven delen zijn in feite bedoeld als één geheel. Lees ze daarom allemaal. 2. Ga na die eerste lezing praten met mensen die u reeds voorgegaan zijn in dit traject. De ervaring van anderen kan heel inspirerend werken. 3. Haal er enkel uit wat voor uw bedrijf van toepassing is. Kijk ook wat haalbaar is. Niet alles hoeft immers in één keer te veranderen. De integratie van de volledige norm is een werk van langere adem. 4. Zie de norm als een framework, niet als een letterlijke handleiding. Het is aan u als Facility Manager om hem te interpreteren en de vertaalslag naar uw eigen onderneming te maken. Het boek “Professionele aanpak van Facility Management” kan je helpen bij het maken van deze vertaalslag. 5. Communiceer er zoveel mogelijk rond. Benoem de norm wanneer u met andere partijen (hetzij intern, hetzij extern) onderhandelt. Het geeft geloofwaardigheid aan uw eisen en het zal vertrouwen opwekken.

je vraag- en aanbod in Facility Management perfect op elkaar kan afstemmen.” Fundament voor strategisch tactisch niveau

Ook Rudy Clonen, director bij MCS, sluit zich hierbij aan en onderstreept het belang van normen. “Ze bieden de Facility Manager een resem voordelen. Allereerst bespaart hij tijd en kosten omdat hij het warm water niet meer zal moeten uitvinden. Daarnaast draagt de integratie van normen bij tot een betere communicatie: enerzijds tussen klanten en leveranciers omdat normen duidelijkheid scheppen over wat er verwacht mag worden, over hoe er gemeten en geëvalueerd zal worden. Maar anderzijds ook tussen verschillende landen, omdat het kader overal in Europa hetzelfde is. Dankzij een sluitende standaardisatie krijgt men een lagere aanvaardingsdrempel en een betere toegang tot de markt. Dit komt de klant alleen maar ten goede. Want normen verhogen de kwaliteit van producten en diensten en maken ze meetbaar. Samengevat, kan de Facility Manager de Europese FM-norm gebruiken om zijn prestaties te verbeteren en risico’s te beheren, terwijl hij tegelijkertijd op een efficiëntere en meer duurzame wijze opereert. Daarnaast kan hij aan klanten duidelijk laten zien welke kwaliteit hij levert. En ten slotte biedt de norm ook inspiratie over hoe hij best practices in zijn orga-

FM-Magazine 09 - NL  

Journal for the Facility Manager

Advertisement