Page 26

26

FACILITY AWARDS 2017

Smart Grid Brussels Health Campus verhoogt patiëntveiligheid Nieuwe hoogspannings- en noodstroominstallatie met autonomie van 5 dagen

U

Z Brussel is dankzij de nieuwe hoogspannings- en noodstroominstallatie met autonomie van vijf dagen een van de veiligste ziekenhuizen van ons land. De realisatie kadert binnen het project Smart Grid Brussels Health Campus, dat als doelstelling heeft om ervoor te zorgen dat energiestromen op de campus maximaal aangewend worden. “Dankzij de expertise die we nu hebben kunnen we naar de toekomst bijvoorbeeld aanliggende scholen betrekken en samenwerken met andere ziekenhuizen”, aldus Jan Flament (directeur administratieve & technisch-faciliterende diensten).

UZ Brussel werd in 1977 opgericht en telt momenteel 3.800  personeelsleden, 729  verantwoorde bedden, 26.000  hospitalisaties per jaar, 280.000  patiënten per jaar, 70.000 spoedbehandelingen per jaar en 27.000  daghospitalisaties. Momenteel zit het ziekenhuis middenin een vernieuwbouwproject binnen de bestaande infrastructuurcontouren van 132.000  m², aangevuld met een uitbreiding van ongeveer 30.000 m². Smart Grid Brussels Health Campus

UZ Brussel vormt te Jette samen met de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmushogeschool Brussel, een commercieel fitnesscentrum, een lagere- en kleuterschool, het Rode Kruis, een tandheelkundige kliniek en een kinderdagverblijf de Brussels Health Campus (circa 250.000 m² terreinoppervlakte). In 2013 werd door de directie van het UZ Brussel het ambitieus Energiebeleidsplan 2012-2022  goedgekeurd, dat werd opgemaakt door de Technische Dienst. Hierbij werden drie doelstellingen vooropgesteld.

In 2022 mag er niet meer energie aangekocht worden dan in 2012  en het nominale elektriciteitsverbruik dient on site en duurzaam te worden geproduceerd. De derde doelstelling betreft het garanderen van zorg en veiligheid van de patiënten indien er door een black-out geen elektriciteit beschikbaar zou zijn. Het ziekenhuis moet dan voor minstens 5  dagen 100% onafhankelijk van het openbaar elektriciteitsnet kunnen functioneren. Jan Flament (directeur administratieve & technisch-faciliterende diensten): “We moesten niet meer ‘out of the box’ denken, maar onze ‘box’ weggooien en een nieuwe bouwen. We ontwikkelden een Masterplan Energie & Engineering rond vijf criteria: patiëntveiligheid, duurzaamheid en innovatie, energie (besparingen), Total Cost of Ownership en Beheer en onderhoud. De eerste ‘box’ die we gebouwd hebben, is de Smart Grid Brussels Health Campus, die de energielink vormt tussen de gebouwen en technische installaties op de campus. Iedereen had voorheen zijn eigen organisatiemodel. Dit is het eerste project dat

we compleet geïntegreerd uitgevoerd hebben met gemeenschappelijk budget.” De opportuniteiten lagen in de schaalvergroting, aldus Sven Hebbelinck (technisch directeur UZ Brussel): “Er werd een veelheid aan technische en bouwkundige vernieuwingen gerealiseerd zoals een park met 3.288 PV-panelen. Dit vertrekkende vanuit 3 basisinstallaties: een gebouwbeheersysteem met reeds 350  meetpunten, een volledig automatische hoogspannings- en noodstroominstallatie en een geïntegreerde stookplaats die de campus van verwarming voorziet. Bij elk project wordt gekeken of de afvalstroom van de ene installatie of gebouwdeel geen bron van energie kan zijn voor de andere. Er worden ook energiebuffers voorzien zoals ijsbuffers en beo-velden.” Het ziekenhuis realiseerde sinds 2012 in totaal 1.570.000  euro aan besparingen: 898.000 euro besparing op aankoop energie, 414.000  euro ontvangen energiepremies, 78.000  euro inzake valorisaties noodstroom (2016) en 180.000  euro via de PV-installaties (sinds 2013).

FM-Magazine 09 - NL  

Journal for the Facility Manager

FM-Magazine 09 - NL  

Journal for the Facility Manager

Advertisement