Page 24

24

FACILITY AWARDS 2017

01

KBC Mechelen renoveert datacentergebouw naar lage-energiekantoor “We hebben het gebouw teruggegeven aan de gebruiker” “Geef het gebouw terug aan de gebruiker, laat zien dat hij er welkom is.” Dit was de basisgedachte toen KBC in 2013 besliste om haar oud datacentergebouw MECccm1 te renoveren naar een lageenergiekantoor met oog voor het nieuwe werken. De resultaten spreken voor zich: flinke besparingen op de exploitatiekosten en tevreden medewerkers. “Dit gebouw illustreert een hartelijke ontvangst, heeft een aards comfort en is niet belastend voor het milieu. Het staat niet onafhankelijk in een mooi park, maar maakt er deel van uit”, aldus Tine Gyssels (project manager Gebouwen, Directie Facilitair beheer, Logistiek en preventie).

KBC Group heeft 23 administratieve gebouwen en een 700-tal bankkantoren in gebruik. De totale oppervlakte van het volledige gebouwenpark is 498.263  m² (hoofdkantoren) en 345.342 m² (bankkantoren). De Directie Facilitair beheer, Logistiek en preventie telt 320  interne medewerkers. De kernwaarden die worden nagestreefd zijn: ken je klant, duurzaam, safe place to work, great place to work, ISO/EMAS gecertificeerd, huisvesting op maat van de klant. Inefficiënt gebouw

Tine Gyssels is Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde en werkt ongeveer 5 jaar als project manager Gebouwen bij KBC: “Het project kadert binnen de optimalisatie van het administratief gebouwenpatrimonium van KBC. Op de site in Mechelen hadden we in 2013 4 gebouwen in eigendom en huurden 1 gebouw. Door de bouw van een

nieuw logistiek centrum een tiental jaar geleden, stonden er enerzijds in het oude gebouw dat we nu gerenoveerd hebben zones leeg, en werd anderzijds extra kantoorruimte gehuurd in een ander gebouw. De doelstellingen waren dus een efficiënter gebruik van de leegstaande ruimtes of met andere woorden van 5 naar 4 gebouwen en het creëren van een aangename werkomgeving met de nodige aandacht voor duurzaamheid. Dit om de exploitatiekost en de voetafdruk van KBC te verminderen. De beslissing werd eind juni 2013 genomen en het project diende wegens het einde van het huurcontract tegen eind februari 2016 afgerond te zijn.” Het gebouw, waarin ongeveer 100 mensen werkten, was vroeger een donkere bunker met een omheining. Het werd in een dergelijke verregaande mate gerenoveerd dat wie ervoor staat zou twijfelen of het nieuwbouw of renovatie is. Tine Gyssels:

“We hebben toch gekozen voor renovatie vanuit twee oogpunten: “Het datacenter verhuizen zou een behoorlijk kostenplaa tje met zich meegebracht hebben en het datacenter is gedurende de werken actief gebleven. Daarenboven past afbraak niet in ons duurzaam karakter.” Toepassing trias energetica

Het intern KBC projectteam stond garant voor een nauwe samenwerking tussen diverse diensten: projectenbureau en technieken, Facility Manager en medewerkers, ruimtebeheer, preventie- en securitydienst, IT, juridische dienst, vastgoed- en dossierbeheer en interne en externe communicatie. Het intern team werd versterkt door diverse externe partijen: Goedefroo+Goedefroo architectenbureau, Arcadis, VETO en Cordeel met onderaannemers. Het gebouw werd volledig gestript tot op de ruwbouwstructuur. Betonnen kolommen, vloeren en dakstructuren waren nog in goede staat en werden behouden zodat er geen onnodig afval werd gecreëerd. Gezien de krappe timing werd gestreefd naar een industriële look gekenmerkt door repetitiviteit en prefabricatie. Vervolgens werd de trias energetica toegepast. Alle daken werden geïsoleerd, er kwam een nieuwe gevel met drievoudige beglazing in het buitenschrijnwerk en de gesloten delen van de gevel werden geïsoleerd. Hierdoor werd een K29-waarde behaald. De beglazing werd aan de west- en oostkant voorzien van automatische buitenzonwering in de vorm van geperforeerde verticale lamellen, bewegend volgens de stand van de zon. Om de gebruiker de mogelijkheid te geven om in te grijpen op zijn comfort kunnen de ramen ook zelf bediend worden. Voor een maximale recuperatie van warmte uit het datacenter

FM-Magazine 09 - NL  
FM-Magazine 09 - NL  

Journal for the Facility Manager

Advertisement