Page 22

22

FACILITY AWARDS 2017

01

Engie Fabricom optimaliseert FM via geïntegreerd facilitair beheer Van gedecentraliseerd naar gecentraliseerd FM binnen complexe organisatie

E

ngie Fabricom besliste in 2011 om haar Facility Management grondig te optimaliseren. Daar waar er voorheen per site een lokaal, weinig transparant en ongestructureerd beheer was, kunnen we anno 2017 spreken van een gecentraliseerd Integrated Facility Management. Het partnerschap met Engie Cofely zorgde onder meer voor kostenbesparingen, meer welzijn op het werk, harmonisering van de werking en een verminderde footprint. “Door de outsourcing hoeven we ons niet meer bezig te houden met contracten en dergelijke. Hierdoor kunnen we nog meer focussen op onze core-business”, aldus Wim Van Den Abeele (head of real estate en facilities Engie Fabricom).

Engie Fabricom maakt deel uit van de energiegroep ENGIE (voorheen GDF SUEZ). De expert op het vlak van technische installaties bekleedt een vooraanstaande positie op uiteenlopende markten zoals de diensten-, industrie-, infrastructuur-, energie- en olie- & gassector. Engie Fabricom, Engie Axima en Engie Cofely zijn een onderdeel van Engie BU Benelux. Engie Fabricom telt 5.500 medewerkers over meer dan 25  gebouwen, waarvan 9 hoofdkantoren. Een site bestaat uit kantoren, een opslagruimte, atelier en terrein. Gebouwen kunnen een permanente of een tijdelijke functie hebben, wanneer het bijvoorbeeld om een specifiek project gaat. Engie Cofely heeft ongeveer 2.000 medewerkers in dienst en is specialist in facilitair beheer, dit voor de soft en hard services. Rationalisatie kosten binnen Real Estate en FM

Voor 2011 werkten alle FM-teams per site op hun eilandje, zonder gemeenschappelijke werkwijze. Men schakelde hoofdza-

kelijk lokale leveranciers in, er was geen benchmarking en de kosten werden niet geanalyseerd. Op vraag van de directie werd er beslist om de kosten, die tot dan toe niet onder controle waren en de algemene kosten significant beïnvloedden, in kaart te brengen en te rationaliseren. Wim Van Den Abeele (head of real estate en facilities Engie Fabricom): “We zitten in een complexe organisatie. De behoeften van de interne klanten zijn zeer verschillend. De politiek die we wensten in te voeren had als doelstelling dat dezelfde mensen hetzelfde standaard comfort krijgen. We wilden synergiën creëren tussen de verschillende gebouwen met de bedoeling te optimaliseren. We hebben toen in Engie Cofely de ideale partner gevonden om ons daarmee te helpen.” De Integrated Facility Management oplossing is gebaseerd op de EN15221-norm en staat voor een verhoogde efficiëntie inzake de organisatie, het budget en de duurzaamheid. Engie Cofely en Engie Fabricom stelden ter ondersteuning van de communicatie en het change management een com-

“Op vraag van de directie werd er beslist om de kosten, die tot dan toe niet onder controle waren en de algemene kosten significant beïnvloedden, in kaart te brengen en te rationaliseren.” municatieplan op om alle partijen in te lichten over de evolutie binnen de organisatie van het Facility Management. De betrokkenheid van de directie van Engie Fabricom was hierbij cruciaal. Nieuw organogram

Er werd door de directie van Engie Fabricom een head of real estate & FM aangeduid die, samen met Engie Cofely, een gecentraliseerd FM en gebouwbeheer op poten moest zetten voor alle sites in België. Tevens werd een tweetalige Facility Manager van Engie Cofely aangesteld om de activiteiten op nationaal niveau te

FM-Magazine 09 - NL  

Journal for the Facility Manager

Advertisement