Page 20

20

FACILITY AWARDS 2017

01

Oude Philips site transformeert naar hoogtechnologische campus “Corda Campus illustreert de toegevoegde waarde van Facility Management”

V

ijftien jaar na de sluiting is de oude Philips site in Hasselt getransformeerd tot een hoogtechnologische campus waar 200 bedrijven timmeren aan de toekomst. “Dit project weerspiegelt de evolutie van de Facility Manager en zijn enorme impact in de ontwikkeling van een snel veranderende wereld. Met ons verhaal willen we collega’s inspireren om zich van het ‘Calimerocomplex’ te ontdoen. Een Facility Manager met een duidelijke visie maakt het verschil en bepaalt mee het succes van een organisatie”, zegt Kristof Vanvelk, Operationeel Directeur Corda Campus.

Corda Campus ontstond vanuit RCH (Research Campus Hasselt), een vennootschap van publiek recht die in 1998 werd opgericht om de transitie van de Philips site te ondersteunen. Corda Campus nv, een dochterbedrijf van LRM (de Limburgse Investeringsmaatschappij) werd in 2013 opgericht en is eigenaar en beheerder van de site Corda Campus. De organisatie bestaat uit 15  medewerkers die samen met een aantal aannemers en leveranciers instaan voor het totale dienstenaanbod op de site. De algemeen directeur staat in voor het management en sturen van de organisatie, bestaande uit 4 teams: operations, technisch, commercieel, en een business procesteam. De doelstelling van Corda Campus? Alle bewoners van de site ‘ontzorgen’ zodat zij zich volledig op hun kerntaken kunnen richten. Daarom biedt het team naast huisvesting nog heel wat ondersteunende services aan: catering, vergaderfaciliteiten, onthaal, postbedeling... . Meer nog, Corda Campus nv is de initiator en beheerder van de community op de campus en organiseert events om de samenwerking tussen de bedrijven te stimuleren. 3.000 mensen in 200 bedrijven zijn iedere dag actief op deze bruisende site: ze ontwikkelen nieuwe technologieën, starten een onderneming, maar werken er ook

samen met studenten. “Tegen 2019 willen we meer dan 250 bedrijven en 5.000 mensen actief hebben op de site. Corda Campus wil dit realiseren door internationale organisaties aan te trekken en er mee samen te werken”, aldus Kristof Vanvelk. Omwille van de grote investeringen zijn de financiële resultaten nog negatief, maar de waarde die op de site gecreëerd wordt is groot. Zowel voor de bedrijven op de site als voor de volledige regio. Kristof Vanvelk: “Iedere dag krijgt de vierde industriële revolutie hier vorm en staan we versteld van de nieuwe ideeën. Vanaf 2019  moeten we break-even draaien, maar we zien al een enorme groei op onze campus. De laatste twee jaar verdubbelde het aantal bedrijven. Sterker nog, de laatste jaren kende de campus een groei van 10 naar 100 grote bedrijven op de site. Daar zijn we erg trots op”. Crisisperiode

De beslissing van Philips om in 2001 haar activiteiten op de site in Hasselt te stoppen was een grote schok voor de ruim 2.000  medewerkers en de regio Hasselt-Genk. Een plan voor het toekomstig gebruik van de gebouwen was er niet. Aangezien Philips de eigenaar was van de gebouwen en via een lease van 15 jaar huurder van het nieuwe gebouw, startte

de toenmalige Facility Manager van Philips zijn zoektocht naar een nieuwe bestemming van het gebouw. Dit mondde uit in een visie om de volledige site nieuw leven in te blazen. Kristof Vanvelk (burgerlijk & industrieel ingenieur van opleiding) werd in 1997 bij Philips Hasselt verantwoordelijk voor de inkoop van de goederen die niet product- en procesgerelateerd waren. Hij zag de nieuwe visie vanop de eerste rij vorm krijgen: “De crisisperiode, waarin ik als crisis manager optrad, was hard. We werden plots geconfronteerd met een ‘dode site’. Philips wilde de productiesite omvormen tot een R&D-omgeving, iets waar ik me zeker in kon vinden. Vanaf 2001  nam ik

“De functie van Facility Manager kreeg doorheen dit project diverse invullingen: van accomodation manager tot crisis manager, vastgoedontwikkelaar, hospitality manager en bezieler van een technologiecampus. Multifunctioneel denken was een must.”

FM-Magazine 09 - NL  

Journal for the Facility Manager

Advertisement