Page 1

Gordon Matta Clark, Splitting, 1974

“Açığa Çıkarma Eylemi Olarak Kesit” MIM 1502-2013 Bahar Dönemi Mimari Tasarıma Giriş Doç. Dr. Deniz Güner / Ar. Gör. Tuğba Sarıcaoğlu / Ar. Gör. Ebru Güller / Ar. Gör. Ahmet İlker Yalıner


“Açığa Çıkarma Eylemi Olarak Kesit”

MIM 1502-2013 Bahar Dönemi Mimari Tasarıma Giriş

Doç. Dr. Deniz Güner / Ar. Gör. Tuğba Sarıcaoğlu / Ar. Gör. Ebru Güller / Ar. Gör. Ahmet İlker Yalıner

BOLOGNA SÜRECİ HEDEFLERİ Dersin Amacı: MIM 1502 Mimari Tasarıma Giriş dersinde edinilen soyut düşünme / üretme becerilerinin formfonksiyon- strüktür ilişkileri değerlendirilerek, çevre ve konu bağlamında somut projeler / tasarımlar eşliğinde geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dersin Öğrenme Çıktıları: 1. 2. 3. 4. 5.

Mimari Tasarıma Giriş dersinde edinilen bilgi birikimlerini kullanarak mimari tasarım problemine yönelik çevresel, işlevsel, biçimsel ve strüktürel bileşenleri tespit edebilme. Mimari tasarıma yönelik problem verilerini kendi içinde ilişkilendirebilme. Mimari tasarım kavramlarını çevresel veriler ve işlevsel gereklilikler bağlamında tasarım problemlerine uyarlayabilme Süreç içinde geliştirilen farklı tasarım önerilerini tartışabilme. Problem verilerine ilişkin tartışmalar bağlamında özgün mimari tasarımlar geliştirebilme.

Havel Ruck Projects (Dan Havel & Dean Ruck), Inversion, 2005 2


“Açığa Çıkarma Eylemi Olarak Kesit”

MIM 1502-2013 Bahar Dönemi Mimari Tasarıma Giriş

Doç. Dr. Deniz Güner / Ar. Gör. Tuğba Sarıcaoğlu / Ar. Gör. Ebru Güller / Ar. Gör. Ahmet İlker Yalıner

04 Mart Ptesi

1

07 Mart Perş

Tanışma ve Konunun Tanıtımı

 

“Açığa Çıkarma Eylemi Olarak Kesit” Okuma I: Susan Sontag, Fotoğraf Üzerine,

 

Tartışma

Tartışma I: “Fotoğraf Üzerine” Okuma II: o John Berger, Görme Biçimleri, o Jale Erzen, Fotoğraf Notları, Görev I: o Arazilerin Dağıtılması o Mimarlık Fotoğrafçılarının Dağıtılması [BKZ Liste 1] o Haftasonu Arazide İmge Avı  Tartışma II: “Görme Biçimleri” & “Fotoğraf Notları” & Arazide Açığa Çıkanlar Öğrenci Sunumları I: “Vizörün Ardındaki Avcı GözlerMimarlık Fotoğrafçıları” Okuma III: o Maurice Merleau-Ponty, Algılanan Dünya; Sohbetler, o Juhani Pallasmaa, Tenin Gözleri: Mimarlık ve Duyular 1 o Zeynep Kayan, “Yırtık” içinde Tekinsiz Karşılaşmalar o Çınar Eslek, “Dolayısıyla” içinde Tekinsiz Karşılaşmalar Tartışma III: o “Bedensel Görme”- “Algılanan Dünya; Sohbetler” & “Tenin Gözleri: Mimarlık ve Duyular 1” o “Fotoğrafik Set” Tasarımı Üzerine Tartışma Sunum I: Haritalama & Sunum Teknikleri -“Google Earth & Panoramio & Flickr” Tanıtımı & Photoshop’a Giriş Okuma IV: Gordon Matta-Clark Ödev I: Fotoğrafik Set’in Hazırlanması ve Haritalanması

2

Ar. Gör. Tuğba Sarıcaoğlu

 

11 Mart Ptesi

Tartışma & Öğrenci Sunumları

14 Mart Perş

Tartışma & Sunum I

  

% 10 Fotoğrafik Analiz (2 Hafta)

ÇALIŞMA PROGRAMI

3


“Açığa Çıkarma Eylemi Olarak Kesit”

MIM 1502-2013 Bahar Dönemi Mimari Tasarıma Giriş

Doç. Dr. Deniz Güner / Ar. Gör. Tuğba Sarıcaoğlu / Ar. Gör. Ebru Güller / Ar. Gör. Ahmet İlker Yalıner

  

18 Mart Ptesi

Tartışma & Sınıf Kritiği & Sunum & Sergi & Film Gösterimi

  

Teslim I: “Fotoğrafik Set”lerin Sergilenmesi Tartışma IV: Gordon Matta-Clark Film Gösterimi I: o Gordon Matta-Clark, Conical Intersect (1975) o Gordon Matta-Clark, Splitting, Bingo/Ninths, Substrait (Underground Dailies) (1974-1976) 1975, o Tarsem Singh, The Cell, (2000) “The Horse Scene” Sunum II: “Çağdaş Sanatta Açığa Çıkarma Biçimleri: Lucio Fontana & Doris Salcedo & Eduardo Chillada & Gordon Matta-Clark & Damien Hirst…vd” Ödev II: “Açığa Çıkarma Mekanizmaları” Tipolojik Poster (Açma, Kesme, Delme, Budama…vb”)

21 Mart Perş

Film Gösterimi

  

Ödev II Kritiği: Poster Revizyonları ve İfade Teknikleri Film Gösterimi II: : “Upside Down”, 2012 Görev II: “Mekansal Cipsler”= Çizim Takımı + Kesici Edavatlar + 1kg Kumpirlik Patates 

% 30 Ön Proje (4 hafta)

Ar. Gör. Ebru Güller

3

4


“Açığa Çıkarma Eylemi Olarak Kesit”

MIM 1502-2013 Bahar Dönemi Mimari Tasarıma Giriş

Doç. Dr. Deniz Güner / Ar. Gör. Tuğba Sarıcaoğlu / Ar. Gör. Ebru Güller / Ar. Gör. Ahmet İlker Yalıner

25 Mart Ptesi

Sunum & Sınıf Kritiği& Mekânsal Cipsler Atölyesi

   

 

4

28 Mart Perş

Sınıf Kritiği & Kapsül Tasarımı Atölyesi

  

  

5

01 Nisan Ptesi

Sınıf Kritiği & Kapsül Tasarımı Atölyesi

 

Ödev II Teslimi Atölye I: “Mekânsal Cipsler” Sunum III: “Mekân & Mekânsallık & Egemenlik Alanı” Ödev III: “Mekansal Cipsler-Kesme Eyleminin ve Mekanizmasının Tasarımı”-Mekânda Açığa Çıkarılması Gereken ile Onu Açığa Çıkaracak Kesme Eyleminin / Mekanizmasının Tasarlanması ve Çizim Yoluyla Aktarılması-Patates Örneği  Ödev IV: “Kapsül Tasarımları” Poster Sunum Hazırlanması: [Eylemler, İhtiyaçlar, Boyutların AnaliziNeufert] [BKZ Liste 2] Ödev III Teslimi Ödev III Kritiği: “Mekansal Cipsler-Kesme Eyleminin ve Mekanizmasının Tasarımı-Patates Örneği Çizimleri” (Daniel Libeskind & Lebbeus Woods & Anish Kapoor) Ödev IV: “Kapsül Tasarımları” Poster Kritiği Atölye: Kille Yaparak-Öğrenmek [Kil + Strofor] Ödev V: “Mekân ve Mekânsallıkların Tasarlanması: Açığa Çıkarılacak Olanın Kurgulanması-Hareketli Üst Örtü & Çiçekçi Birimi & WC & Oturma” [Eylemler, İhtiyaçlar, Boyutların Belirlenmesi-Neufert] Görev III: 100x70cm Mukavva Altlık + Kil + Strofor + Maket Gereçleri + Çizim Takımı Ödev IV Teslimi: “Kapsül Tasarımları” Poster Teslimi Ödev V Kritiği: “Mekân ve Mekânsallıkların Tasarlanması: Açığa Çıkarılacak Olanın KurgulanmasıHareketli Üst Örtü & Çiçekçi Birimi & WC & Oturma” [Eylemler, İhtiyaçlar, Boyutların Belirlenmesi-Neufert] Atölye: o Yaparak-Öğrenmek [Kil + Strofor] o Disassembling: Tomography & Sectioning Görev IV: 100x70cm Mukavva Altlık + Kil + Strofor + Maket Gereçleri + Çizim Takımı

5


“Açığa Çıkarma Eylemi Olarak Kesit”

MIM 1502-2013 Bahar Dönemi Mimari Tasarıma Giriş

Doç. Dr. Deniz Güner / Ar. Gör. Tuğba Sarıcaoğlu / Ar. Gör. Ebru Güller / Ar. Gör. Ahmet İlker Yalıner

04 Nisan Perş

Sınıf Kritiği & Kapsül Tasarımı Atölyesi

08 Nisan Ptesi

Tartışma & Sunum & Öğrenci Sunumları & Sınıf Kritiği & Kapsül Tasarımı Atölyesi

6

          

11 Nisan Perş

Film Gösterimi & Sınıf Kritiği &  Strüktürleşme Atölyesi 

15 Nisan Ptesi

Sergi & Değerlendirme

7

   

18 Nisan Perş

Sınıf Kritiği & Beden Provası Atölyesi

 

Ödev V Teslimi: “Hareketli Üst Örtü & Çiçekçi Birimi & WC & Oturma / Eylemler-İhtiyaçlar-Boyutlar” Atölye: o Yaparak-Öğrenmek [Kil + Strofor] o Disassembling: Tomography & Sectioning Ödev VI: “Strüktürleştirme” (Taşımanın Mantığı) Okuma V: Tenin Gözleri: Mimarlık ve Duyular 2 Görev V: Çıtalar + Maket Gereçleri + Yüzey Materyalleri Ödev VI Kritiği: “Strüktürleştirme” Tartışma V: Tenin Gözleri: Mimarlık ve Duyular 2 Sunum III: “Tektonik” Öğrenci Sunumları II: “Tektonik” [BKZ Liste 3] Atölye: “Tektonik Mekân” (Taşıyıcı elemanlar, malzemeler, dokular) Görev VI: Çıtalar + Maket Gereçleri + Yüzey Materyalleri Ödev VI Teslimi: “Strüktürleştirme” Film Gösterimi: Tektonik hakkında ARTE & “Katsura Villası” Atölye: “Tektonik Mekân” (Taşıyıcı elemanlar, malzemeler, dokular, bir araya getirme, görünürlük, açığa çıkma, dışa vurma) Görev VII: İzmir Metro Haritası Teslim: Ön Projenin Sergilenmesi Ödev VII: “Metro Kayıtları” Hakkında Bilgilendirme + İstenenler Listesi [BKZ Liste 4] Görev VIII: Şerit Metre + Ölçü Birimleri Çıktısı + Çizim Takımı Ödev VII Kritiği: “Metro Kayıtları” (Karanlıktan Işığa & Hareketler & Bedenler) Atölye: “Beden Provası: Beden-Ergonomi-Kentsel Mobilya”(Escofet & Bruno Munari-“Searching for comfort in an uncomfortable chair”) Ödev VIII: Water Closet & #100 Çizimleri

%50 Ana Proje (6 hafta)

6


“Açığa Çıkarma Eylemi Olarak Kesit”

MIM 1502-2013 Bahar Dönemi Mimari Tasarıma Giriş

Doç. Dr. Deniz Güner / Ar. Gör. Tuğba Sarıcaoğlu / Ar. Gör. Ebru Güller / Ar. Gör. Ahmet İlker Yalıner

22 Nisan Ptesi

Sınıf Kritiği & Water Closet & #100 Deneyim Atölyesi

    

8   25 Nisan Perş

Sınıf Kritiği

9

Ar. Gör. Ahmet İlker Yalıner

 29 Nisan Ptesi

Sınıf Kritiği & Arazi Atölyesi

02 Mayıs Perş

Şenlik

06 Mayıs Ptesi

Bireysel Kritikler

09 Mayıs Perş

Bireysel Kritikler

13 Mayıs Ptesi

Bireysel Kritikler

16 Mayıs Perş

Bireysel Kritikler

20 Mayıs Ptesi

Bireysel Kritikler

10

11

12

Ödev VII Teslimi: “Metro Kayıtları” Ödev VIII Kritiği: Water Closet & #100 Çizimleri Atölye: Water Closet & #100 Deneyim Ödev IX: Üçyol Metrosu ve Çıkışı Eylem Haritası (Fotoğraf + Haritalama) Görev IX: Arazi Çizimleri + Fotoğrafik Çevre Verileri + Arazi Maket Malzemesi + Maket Gereçleri Ödev VIII Teslimi: Water Closet & #100 Çizimleri Ödev IX Kritiği: Üçyol Metrosunda ve Çıkışında Eylemleri Haritalamak (Fotoğraf + Haritalama) Görev X: Arazi Çizimleri + Fotoğrafik Çevre Verileri + Arazi Maket Malzemesi + Maket Gereçleri + Eylem Haritası Ödev IX Teslimi: Üçyol Metrosunda ve Çıkışında Eylemleri Haritalamak (Fotoğraf + Haritalama) Atölye: o Arazi çizimleri ve maketi tamamlama o “Metro Info Merkezi + Hareketli Üst Örtü + Çiçekçi + WC + Kentsel Mobilya + Meydan Tasarımı” Önerileri

DEÜ Mimarlık Bahar Şenliği 

Atölye: “Metro Info Merkezi + Hareketli Üst Örtü + Çiçekçi + WC + Kentsel Mobilya + Meydan Tasarımı” Önerileri

Atölye: “Metro Info Merkezi + Hareketli Üst Örtü + Çiçekçi + WC + Kentsel Mobilya + Meydan Tasarımı” Önerileri

Atölye: “Metro Info Merkezi + Hareketli Üst Örtü + Çiçekçi + WC + Kentsel Mobilya + Meydan Tasarımı” Maket ve Çizimleri

Atölye: “Metro Info Merkezi + Hareketli Üst Örtü + Çiçekçi + WC + Kentsel Mobilya + Meydan Tasarımı” Maket ve Çizimleri

Atölye: “Metro Info Merkezi + Hareketli Üst Örtü + Çiçekçi + WC + Kentsel Mobilya + Meydan Tasarımı” Maket ve Çizimleri 7


“Açığa Çıkarma Eylemi Olarak Kesit”

MIM 1502-2013 Bahar Dönemi Mimari Tasarıma Giriş

Doç. Dr. Deniz Güner / Ar. Gör. Tuğba Sarıcaoğlu / Ar. Gör. Ebru Güller / Ar. Gör. Ahmet İlker Yalıner

13

14

15

Atölye: “Metro Info Merkezi + Hareketli Üst Örtü + Çiçekçi + WC + Kentsel Mobilya + Meydan Tasarımı” Maket ve Çizimleri

Tartışma & Sınıf Kritiği

Sunum Tekniği: Sürecin Belgelenmesi ve Serginin Tasarlanması

Tartışma & Sınıf Kritiği

Sunum Tekniği: Sürecin Belgelenmesi ve Serginin Tasarlanması

23 Mayıs Perş

Bireysel Kritikler

27 Mayıs Ptesi 30 Mayıs Perş

03 Haziran Çizim Haftası Ptesi

Çizim Haftası

06 Haziran Çizim Haftası Perş

Çizim Haftası

12 Haziran Çarşamba

Final Jürisi

13 Haziran Perşembe

Final Jürisi

14 Haziran Cuma

Final Jürisi

AKADEMİK TAKVİM     

04 Mart - 14 Haziran 2013 03 - 14 Haziran 2013 17 - 21 Haziran 2013 24 Haziran - 05 Temmuz 2013 08 - 19 Temmuz 2013

Akademik Dönem Çizim Haftası Jüri Haftası Final Haftası Bütünleme Haftası

8


“Açığa Çıkarma Eylemi Olarak Kesit”

MIM 1502-2013 Bahar Dönemi Mimari Tasarıma Giriş

Doç. Dr. Deniz Güner / Ar. Gör. Tuğba Sarıcaoğlu / Ar. Gör. Ebru Güller / Ar. Gör. Ahmet İlker Yalıner

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ %10 Ara Vize ( Fotoğrafik Set) + % 10 Derse Aktif Katılım + %80 Mimari Proje (Ön + Ana Proje) KAYNAKÇA 

Susan Sontag, “Görmenin Kahramanlığı” içinde Fotoğraf Üzerine, Agora Kitaplığı, 2008, s.103-132.

John Berger, Görme Biçimleri, Metis Yayınları, 18. Basım, 2012, s. 7-34. N7430.5 .B47 1988 k1

Maurice Merleau-Ponty, Algılanan Dünya Sohbetler, Metis Yayınları, 3. Basım, 2010.

Juhani Pallasmaa, Tenin Gözleri: Mimarlık ve Duyular, YEM, 2012, s.49-61; 62-89. NA2500 .P35 2011

Baran Bilir & Perihan Usta (Yay. Haz.), Gordon Matta-Clark, Çeviri: Baran Bilir, Lemis Yayınevi, 2012, s.1-23, 53-71.

Jale N. Erzen, Fotoğraf Notları, Say Yayınları, 2004, s.58-76.

Zeynep Kayan, “Yırtık” içinde Tekinsiz Karşılaşmalar, İstanbul Modern, 2011, s.19 (19-31).

Çınar Eslek, “Dolayısıyla” içinde Tekinsiz Karşılaşmalar, İstanbul Modern, 2011, s.83 (83-89).

İLETİŞİM BİLGİLERİ Doç. Dr. Deniz Güner Ar. Gör. Tuğba Sarıcaoğlu Ar. Gör. Ebru Güller Ar. Gör. Ahmet İlker Yalıner

deniz.guner@deu.edu.tr tugba.saricaoglu@deu.edu.tr ebru.guller@deu.edu.tr ilker.yaliner@deu.edu.tr

232 301 84 96 / 532 721 49 04 232 301 84 53 / 530 527 84 61 232 301 83 90 / 232 301 84 58 / 533 345 60 84

9


“Açığa Çıkarma Eylemi Olarak Kesit”

MIM 1502-2013 Bahar Dönemi Mimari Tasarıma Giriş

Doç. Dr. Deniz Güner / Ar. Gör. Tuğba Sarıcaoğlu / Ar. Gör. Ebru Güller / Ar. Gör. Ahmet İlker Yalıner

SEYİRLİK Dünyanın göbek deliğinden düşü verildiğinde…

Juan Solanas, Upside Down, (2012) http://www.imdb.com/title/tt1374992/

Villa Imperial Katsura http://www.youtube.com/watch?v=VOe58adBvjE

Tarsem Singh, The Cell, (2000) “The Horse Scene” http://www.imdb.com/title/tt0209958/

Gordon Matta-Clark, Conical Intersect (1975), 18:40 min, color, silent, 16 mm film on video http://www.ubu.com/film/gmc_conical.html

Gordon Matta-Clark, Splitting, Bingo/Ninths, Substrait (Underground Dailies) (1974-1976) 1975, 18:40 min, color, silent, 16 mm film on video http://www.ubu.com/film/gmc_splitting.html

10


“Açığa Çıkarma Eylemi Olarak Kesit”

MIM 1502-2013 Bahar Dönemi Mimari Tasarıma Giriş

Doç. Dr. Deniz Güner / Ar. Gör. Tuğba Sarıcaoğlu / Ar. Gör. Ebru Güller / Ar. Gör. Ahmet İlker Yalıner

ÖDEV VE SUNUM LİSTELERİ LİSTE 1 _Öğrenci Sunumları I (Powerpoint) 11 Mart 2013 / “Vizörün Ardındaki Avcı Gözler / Mimarlık Fotoğrafçıları” 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Henri Cartier Bresson / Enise Hatipoğlu Walker Evans / Burcu Şimşek Anselm Adams / Rozmyrat Jepbarov André Kertész / Merve Kartal Paul Strand / Sevgi Gölcü Bernd & Hilla Becher / Selen Güler Eugène Atget / Fırat Tanaydın William Henry Fox Talbot / Seda Çağlar

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Yasuhiro Ishimoto / Abdurrahman Gürkale Oscar Savio Hiroshi Sugimoto Cemal Emden / Ferhat Onur Margherita Spiluttini / Faruk Karagöz Helene Binet / Aliye Nur Yolcu Michael Wolf Franck Bohbot / Cem Özel Candida Höfer Iwan Baan / Halil İbrahim Öztürk

9. Alfred Stieglitz / Sibel Kurt 10. W. Eugene Smith / Büşra Çetin 11. Alexander Rodchenko / Çağla Fulya Çataroğlu 12. Julius Schulman / Rüveyda Kılıç 13. Lucien Hervé / Mesut Çiftçi 14. Balthazar Korab / Gülşen Derse 15. Ezra Stoller / Mehmet Yılmaz

12


“Açığa Çıkarma Eylemi Olarak Kesit”

MIM 1502-2013 Bahar Dönemi Mimari Tasarıma Giriş

Doç. Dr. Deniz Güner / Ar. Gör. Tuğba Sarıcaoğlu / Ar. Gör. Ebru Güller / Ar. Gör. Ahmet İlker Yalıner

LİSTE 2_ Ödevi III (Poster) 25 Mart 2013 / “Kapsül Tasarımları” / [Eylemler, İhtiyaçlar, Boyutların Analizi-Neufert] a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.

Final Wooden House, Sou Fujimoto / Sevgi Gölcü Primitive Future House, Sou Fujimoto / Faruk Karagöz Nagakin Capsule Tower, Kishi Kurokawa / Burcu Şimşek Life in 32 sqm, Gary Chang / Gülşen Derse Modulo Habitable (Prototipo EFE), Juncos-Londero Arquitectos / Sibel Kurt Mobile Smile Project, Atelier Tekuto / Büşra Çetin Le Cabanon de Roquebrune, Le Corbusier / Abdurrahman Gürkale Living Unit, Andrea Zittel / Mesut Çiftçi Bao House, dot Architects / Mehmet Yılmaz Fisherman’s Cottage, DMVF Architects / Çağla Fulya Çataroğlu Cube, Feng Shui of Space Flavor / Rozmyrat Jepbarov TTT-Transportable Tourist Tower, Jose Pequeno / Aliye Nur Yolcu 182 Square Foot Apartment, Steve Sauer / Ferhat Onur n. “Port-a-Bach” Holiday Portable Container, Atelierworkshop Architects / Cem Özel o. Paco, schemata architecture office + jo nagasaka / Rüveyda Kılıç p. Briefcase House, Jimenez Lai q. The Keret House, Jakub Szczesny r. Hut-on-a-Roof, Hut Architects / Merve Kartal s. HomeBox, studio Slawik / Seda Çağlar

t. u. v. w. x. y.

The Layer House, Hiroaki Ohtani / Fırat Tanaydın Moriyama House, Ryue Nishizawa / Halil İbrahim Öztürk Cell Brick, Yasuhiro Yamashita / Enise Hatipoğlu Lucky Drops, Yasuhiro Yamashita / House Without Depth, Atelier Bow-Wow / Crate House, Allan Wexler / Selen Güler

13


“Açığa Çıkarma Eylemi Olarak Kesit”

MIM 1502-2013 Bahar Dönemi Mimari Tasarıma Giriş

Doç. Dr. Deniz Güner / Ar. Gör. Tuğba Sarıcaoğlu / Ar. Gör. Ebru Güller / Ar. Gör. Ahmet İlker Yalıner

LİSTE 3_Öğrenci Sunumları II (Powerpoint) 08 Nisan 2013 / “Tektonik” I. Hagia Sophia (Ayasofya), Isidore of Miletus & Anthemius of Tralles, 532-537 / Merve Kartal

II. Katsura Imperial Villa, Kobori Enshu, 1620 / Enise Hatipoğlu

III. American Bar, Adolf Loos, 1908 / Büşra Çetin

IV. Goldman & Salatsch Building (Loos Haus), Adolf Loos, 1910 / Rozmyrat Jepbarov

14


“Açığa Çıkarma Eylemi Olarak Kesit”

MIM 1502-2013 Bahar Dönemi Mimari Tasarıma Giriş

Doç. Dr. Deniz Güner / Ar. Gör. Tuğba Sarıcaoğlu / Ar. Gör. Ebru Güller / Ar. Gör. Ahmet İlker Yalıner

V. Holland House, Hendrik Petrus Berlage, 1916 / Sevgi Gölcü

VI. (Peter-Behrens-Bau) Hoechst Factory, Peter Behrens, 1922 / Gülşen Derse

VII. Barcelona Pavilion, Mies Van der Rohe, 1929 / Abdurrahman Gürkale

VIII. Maison de Verre, Pierre Chareau + Bernard Bijvoet, 1932 / Selen Güler

15


“Açığa Çıkarma Eylemi Olarak Kesit”

MIM 1502-2013 Bahar Dönemi Mimari Tasarıma Giriş

Doç. Dr. Deniz Güner / Ar. Gör. Tuğba Sarıcaoğlu / Ar. Gör. Ebru Güller / Ar. Gör. Ahmet İlker Yalıner

IX. Villa Mairea, Alvar Aalto, 1939 / Mesut Çiftçi

X. Landscaping of the Acropolis Surrounding Area, Dimitris Pikionis, 1951-1957 / Mehmet Yılmaz

XI. Olivetti Showroom, Carlo Scarpa, 1957-58 / Rüveyda Kılıç

XII. St. Mark’s Church in Bjorkhagen, Sigurd Lewerentz, 1956-60 / Aliye Nur Yolcu

16


“Açığa Çıkarma Eylemi Olarak Kesit”

MIM 1502-2013 Bahar Dönemi Mimari Tasarıma Giriş

Doç. Dr. Deniz Güner / Ar. Gör. Tuğba Sarıcaoğlu / Ar. Gör. Ebru Güller / Ar. Gör. Ahmet İlker Yalıner

XIII. Catholic Church St. Pius, Franz Füeg, 1966 / Seda Çağlar

XIV. Julio Herrera y Obes Warehouse, Eladio Dieste, 1979 / Cem Özel

XV. Therme Vals, Peter Zumthor, 1989 / Burcu Şimşek

XVI. Byzantion Museum, Kyriakos Krokos, 1993 / Sibel Kurt

XVII. The New Scottish Parliament, Enric Miralles, 1999-2004 / Çağla Fulya Çataroğlu

17


“Açığa Çıkarma Eylemi Olarak Kesit”

MIM 1502-2013 Bahar Dönemi Mimari Tasarıma Giriş

Doç. Dr. Deniz Güner / Ar. Gör. Tuğba Sarıcaoğlu / Ar. Gör. Ebru Güller / Ar. Gör. Ahmet İlker Yalıner

XVIII. South Asian Human Rights Documentation Centre in New Delhi, Anagram Architects, 2005 / Ferhat Onur

XIX. The Lotus House, Kengo Kuma, 2006 / Fırat Tanaydın

XX. The Sequential Wall Zurich, Gramazio & Köhler, 2008 / Faruk Karagöz

XXI. Ningbo History Museum, Wang Shu (Amateur Architecture Studio) / Halil İbrahim Öztürk

18


“Açığa Çıkarma Eylemi Olarak Kesit”

MIM 1502-2013 Bahar Dönemi Mimari Tasarım Projesi I

Doç. Dr. Deniz Güner / Ar. Gör. Tuğba Sarıcaoğlu / Ar. Gör. Ebru Güller / Ar. Gör. Ahmet İlker Yalıner

LİSTE 4_Ödev VI 15 Nisan 2013 / “Metro Kayıtları” / İzmir Metro İstastonları

18


Açığa Çıkarma Eylemi Olarak Kesit  

DEÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde MİM 1502 Mimari Tasarıma Giriş Dersi'ne ait Program Kitapçığı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you