Page 1


„Ha nincs mit felejtened, emlékezhetsz a soha nem voltra! Játssz, s engedd a játékot világgá formálni! Szín, élet, utazás, boldog világ...” Ebbe a színekkel teli boldog Manóvilágba hívom az utazót, mert hiszem: a színek játéka, harmóniája erősíti a lelket, a Manók, mesebeli lények pedig segítik, vigyázzák az embert! “If you have nothing to forget Remember that which has never come to pass! Play, and let the game become reality! The wonderful colours, life, journeys Of our universe!” I invite the traveller into this happy, colourful and mystical world of the Manós. I believe that colours at harmonious play make our soul stronger. The Manós, and all fairy tale characters, care for us humans!

Bubutimár Éva


Az életünk egy bizonyos pontján mindannyian feltesszük Magunknak a kérdést: Ki Vagyok Én? A társadalomban betöltött szerepünk lennénk? A szüleink elvárásai szerint élünk? Ott vagyunk és azt tesszük amit a szívünkben érzünk? A válasz legtöbbször az, hogy NEM! Akkor mit is tehetnénk, hogy megtaláljuk azt akik valójában vagyunk? Két dolgot tehetünk! Amennyiben nem szeretjük azt amit csinálunk, változtassuk meg! Amennyiben nem tudjuk megváltoztatni, tegyük teljes szívvel, gondoskodással, nagy odafigyeléssel azt amit teszünk, annak ellenére hogy nem szeretjük. Az energia amivel cselekszünk határozza meg azt, hogy kik is vagyunk valójában. Vagyis nem az számít mi az amit csinálunk, mint inkább az, hogyan csináljuk azt amit csinálunk! A HOGYANBAN lakik a lélek! At certain times in our life we question ourselves: Who am I? Am I merely acting a part or playing a role in society? Are we living according to the expectations of our parents? Or are we doing what our heart tells? On the whole, the answers are NO! Then what should we do to find our real ourselves? We can do two things! If we don`t like what we are doing, let`s change it! If we can`t, then we need to start to like it, do it with lots of care and pay it lots of attention, even if we dislike it at that moment. The energy with which we do things, makes us who we are. So it doesn`t matter what we are doing, the main thing is how we are doing it. The spirit lives in the how.


A lila és a vörös színek a cselekvéssel és a szolgálattal kapcsolódnak össze. Bármit tanultunk vagy tapasztaltunk is az életben, valódi értéke csak a másokkal történő megosztásban van. A megosztással egyre gazdagabbá válunk. Minél inkább cselekvő a szeretet, annál nagyobb szolgálatot teszünk a világ és önmagunk fejlődésének irányába. Ez a cselekvő szeretet mely a korlátlan megosztásban fejeződik ki, mérhetetlen belső gazdagsággal ajándékoz meg minket. Így válunk saját életünk gazdag királyává.

The purple and the red colours concern doing and serving. Whatever we learn or experience in life, it is only of value if we share it with others. This makes us richer. The more divisive the love is, the bigger the service we are doing towards the world and our own improvement. This direct action of love expresses itself in unlimited strands,and presents us with huge inside richness. In this way we become the rich king of our life.


Megérinteni a törékenységet, mint egy lélegzetvétel. Látni a törékenységet, mint egy érintés, ahogyan kezemben tartom a törékenység szimbólumát... a porcelánt. To touch fragility like a breath of air To behold fragility in a touch as I hold in my hand the symbol of fragility… porcelain.

Tóth Anita


A formákból, vonalakból, színes foltokból születő képek történeteket mesélnek. Én is képekben hívom életre a bennem lüktető dallamot, a körülöttem élő világot, képzeletem gazdagságát. Életem időtlen ritmusának legizgalmasabb játéka ez, a szavakkal elmondhatatlan, legmélyebb tudás tükrözése. Ha lehetőség van másokkal közösen alkotni, a sok egyéni képből, elképzelésből felcsendül az összhang! Pictures born from shapes, lines and colourful patches tell a story. I develop pictures about my own melodic, vibrant world which is as full as my imagination. This is the timeless universe’s favourite game, a reflection of the deepest knowledge, and it fills my life. Opportunities to create together should be taken; from all working in unison, pictures develop in splendour!

Bató Helga


Megeshet, hogy érzéseinkben csalódva visszahúzódunk az élettől. Tesszük ezt, mert azt tapasztaljuk, hogy bizalmunk megingott, elárulva elhagyatottnak érezzük magunkat. Talán nem figyelünk eléggé belső értékeinkre, nem ismerjük ajándékainkat és nem becsüljük önmagunkat! Hogyan is becsülhetne minket a környezetünk, ha elfordulunk magunktól? Keressünk egy nyugodt helyet a szívünkben. Figyeljük meg, mit súg, merre hív minket. Ezután merjük követni ezt a hívó hangot és ne féljünk a sérüléstől, mert akkor örökké rabok maradunk. Ahogy elfogadjuk magunkat olyannak amilyenek vagyunk, megnyílik a lehetőség hogy kibontsuk szárnyainkat, és elrugaszkodjunk a múlttól. Csak a bátor szív fénylik! Ebben a fényben mi is utat találunk majd.

Sometimes we feel disappointment and live a reserved life. We are doing it because our trust has been shattered, we feel naked, exposed and isolated. We may not look into ourselves or perhaps we are not listening to our inside voices… we don`t know our own gifts or honour ourselves! How could our audience value us, if we turn away from ourselves? Find a relaxed place in our soul and let`s listen to it where it is calling us. And then, be brave to follow the calling and do not be afraid of injury, or we will be prisoners forever, never changing. As soon as we will accept ourselves as we are, there will be the opportunities to open our wings and fly! Only the brave heart shines! In this light we will find our way.


A szín a remény az ígéret az üzenet, ami a látható világunkban folyamatosan kommunikál velünk. Csak figyelnünk kell, és a szivárvány színei megmutatják számunkra, az önmagunkhoz vezető utat. Mindennapi munkám során a színek segítségével keresem a válaszokat saját és a hozzám forduló emberek legfontosabb kérdéseire, tudva azt, hogy a szivárványhíd, mindannyiunk lelkében ott ragyog. Colour represents hope and promise; it is communicated to us continuously in the visible world. We have to search; the colours of the rainbow show us the way to find ourselves. I look for answers to the most important questions, using colour, throughout my work, for myself and my customers. The rainbow’s bride exists in everyone’s soul.

Hermann Éva


Amikor útra kelünk, valamit mindig magunk mögött kell hagynunk. Van úgy, hogy örömmel tesszük, de megtörténhet az is, hogy szomorúak vagyunk, talán félünk is az újtól. Az elindulásban, a változtatásban mindig benne rejlik a növekedés fájdalma. Kilépni az otthonból, a megszokott környezetből, az ismerős körülményekből próbára teszi az énünket és a szívünket egyaránt. Ilyenkor érezhetjük azt is, hogy a régi már tarthatatlan, de az új még nem rajzolódott ki. A legfontosabb, hogy megtegyük a kezdő lépéseket, és ha a szándékunk egy a számunkra kijelölt úttal, az út lábunk alá kanyarodik, így könnyűnek érezzük majd a haladást. Az első lépések nehézsége után a növekedés izgalma következik. Induljunk bátran! When we move on, we need to leave things behind us. Sometimes we do it with joy, but we can also feel sadness, or even fear of the new. The pain of escalation always resides in changing and starting. To move on, change our home, is always a risk; it tests us and our hearts. At this time we can feel the old is untenable, but the new in us has not shown itself yet. In this case, to start is the most important, and then if our way is in line with our will, the road will move under out feet, and we will feel the spring in our step. After the difficult first steps, the excitement of escalation will grow! Go ahead with courage!


Amikor életünk forduló pontjain nehézségekbe ütközünk, akkor érezhetjük úgy, hogy fogytán az erőnk. Ezek azok a pillanatok, amikor rájöhetünk, hogy egyszerűbb elengedni a kapaszkodókat, és megengedni az életnek, hogy tovább sodorjon minket. Elég csak készen állni, és fogadni a történteket. Később visszatekintve erre a szakaszra érzékelni fogjuk, mekkora védelemben és áldásban volt részünk, amikor megértjük hogy a magasabb rendező erő pontosan olyan irányba terelte életünket, mely számunkra a legkedvezőbb fordulatot hozta. Ez a csoda csak bizonyos időtávlatból ismerhető fel. Bízzunk a gondviselés erejében, és engedjük bátran hogy a dolgok a maguk nagyszerűségét mutathassák.

When at the turning point of our life we come into difficulties we can feel like our power decreases. These moments are the ones when we must leave the ordinary and let life move on and transport us. It is enough to get ready to accept the events. Later, looking back to these times we will feel we were blessed and protected, as if a higher power arranged things for the best. This wonder is only recognisable far in the future. Trust in the power of providence, and let life show off its own brilliance.


A tervező érzi az anyagot és a formát. A grafikus látja a motívumok és színek összhangját. A hangszerző hallja a színek és a forma együttes rezgését, amelyeket hanggá, harmóniává komponál. The artist feels the shape and the material. The designer sees the conformity of the motives and colours. The musician hears the sound of the colours and shapes, from which he composes their harmony.

Norváth Horbert


„Hej, tulipán, tulipán, Tarka szegfű, szarkaláb, Tele kertem zsályával, Szerelemnek lángjával! Nyisd ki rózsám kapudat, Had kerüljem váradat, Rózsafádnak illatja, Az én szívem bíztatja!” Ebben a magyar népdalban benne van, ami a kollekció szellemiségét jellemzi: Szívünk, lelkünk és a virágok színes üzenete! Fogadjátok szeretettel!


This hungarian folk song describes the mentality of our collection. It is the message of our heart, soul and brightly coloured flowers. We hope you enjoy this collection.

Hey Tulip, Tulip! Lark spurs and rosehips! My garden is full of lilies With the flame of love! Open your gate, my rose, Let me linger at your castle. The fragrance of your rose tree Encourages my heart!


...a hangszerző hallja a színek és a forma együttes rezgését... A Föld éves ritmusa 365nap. Ez idő alatt kerüli meg a Föld a Napot, miközben Cisz hangon rezeg, és összhangban áll a zöld színnel, azaz a szív csakrával. A Föld napi rezgése, 24 órás ritmusa a G hangon rezeg, és összhangban áll a vörös színnel, azaz a gyökér csakrával, vagyis a testtel. The daily vibration of the earth is a 24 hour rhythm which resonates at note G and is in harmony with the colour red, which symbolises the root chakra and the body

A Föld tengely forgása a Földév, melynek kb. 26000 éves forgási ritmusa F hangon rezeg, és összhangban van az ibolyaszínnel, vagyis a korona csakrával, ami a spiritualitáshoz kapcsolódik. The axis of the earth completes its cycle every 26000 years and resonates at note F, which is in harmony with the colour violet.

The yearly sound of the earth’s orbit around the sun resonates at note C#, which is in harmony with the colour green, and symbolises the heart chakra and the soul.

A Nap C hangon rezeg, a sárga színnel, és a napfonat csakrával van összhangban. The sun resonates at note C, which is connected to yellow and the chakra of the Solar Plexus.

A Hold Gisz hangon rezeg, a narancs színnel, és a szakrális csakrával van összhangban. The moon resonates at note G#, in harmony with orange and the Sacral chakra.


www.manomuhely.hu +36 20 998 0253 info@manomuhely.hu

Színek szárnyán  
Színek szárnyán  

Porcelán bogár katalógusa

Advertisement