Page 1

flyfag_niels_Layout 2 10.11.09 12.05 Side 2

! y k s e h t h c u o T Ta utdannelsen din innen flymekanikk


flyfag_niels_Layout 2 10.11.09 12.05 Side 3

Norges

» e t s e y ø h « else

utdann

Fly og helikopter trenger grundig vedlikehold og arbeidet med dem krever god innsikt. Flyfag gir deg muligheten til å ta flytekniske sertifikater og være en av de som behersker mekanikken og elektronikken på noe av det mest avanserte som produseres i dagens samfunn. En norsk flymekaniker kan få arbeid flere steder i verden. Dette er et internasjonalt yrke med fremtidsmuligheter, godt lønnet jobb og sertifikater gjeldene over hele EU. Satser du på en karriere innenfor Flyfag, har du verden som arbeidsplass, og ansvaret for at tusenvis av mennesker hver eneste dag kommer trygt opp i lufta og ned på landjorda igjen.

Starter du med Elektrofag... ...har du mange muligheter om du er en smule teknisk intressert. En av de mest spennende valgene er Flyfag. I Flyfaget lærer du deg å vedlikeholde luftfartøyenes motorer, strukturer og systemer. Flyfag velger du umiddelbart etter å gjennomgått Elektrofag VG1, når du starter på VG2. Inntak også fra VG1 Teknologi og industriell produksjon er under vurdering. Her får du smakebiter av et yrke som både er internasjonalt, krevende og ikke minst stiller store krav til deg som person. Å ha ansvar for den tekniske standarden på fly og helikopter krever mye av en selv. Du må være glad i å «mekke», og like å jobbe i team, samtidig som du må være klar over eget ansvar og ha god forståelse for moderne teknologi. Å kommunisere med andre i teamet, er noe av det viktigste som kreves av deg. Egotripper er ikke tillatt. Når du går hjem, vet du at nestemann på skiftet vil gjøre jobben ferdig like godt som du selv ville gjort. Flyfagutdanningen i videregående opplæring følger luftfartsmyndighetenes krav, er internasjonalt godkjent og gir jobbmuligheter i alle europeiske land. Du kan også kvalifisere deg videre til flytekniker hvis du har bestått den europeiske grunnutdanningen som er integrert i skoledelen av opplæringen.


flyfag_niels_Layout 2 10.11.09 12.05 Side 4

Slik blir

du

r e k i n a k e m fly 1

Har du plettfri vandel, er du opptatt av tekniske finesser og er god til å mekke? Da søker du VG 1 ELEKTROFAG og velger VG2 FLYFAG året etter. Selv om første året gir en smakebit av flere yrker, er det viktig på tidligst mulig tidspunkt å utvise interesse for yrket. Det hjelper å være intressert i flyteknikk, fly og helikopter generelt, kunne data og kommunikasjon samt ha minimalt med fravær.

2

Andre året starter med kun FLYFAG. Her har du en enestående mulighet til å boltre deg innenfor luftfartøylære og drift- og vedlikehold av disse. Noe av det mest moderne vi har i verden i dag er luftfartøy og teknikken rundt disse. Vi er avhengig av at vi har driftsikre og velfungerende luftfartøy som sikrer god transport over hele kloden. VG2 gir deg muligheten til å spesialisere deg innenfor dette. Utdanningen følger luftfartsmyndighetenes krav, er internasjonalt godkjent og gir jobbmuligheter i europeiske land.

3

Du velger nå å gå videre på tredje året og har allerede grundig innsikt i luftfartøyenes struktur. Du har skrudd på skolens fly og helikopter, og du vet at det kreves plettfri vandel samt gode sosiale evner i jobben som flymekaniker. Det er et utfordrende yrke, men gir mye tilbake. Du låses ikke til et sted, dine tekniske evner er meget etterspurte og du kan jobbe hvor som helst i hele Europa. VG3 legger vekt på innsikt og bevisste valg knyttet til vedlikehold av luftfartøyer samt sikkerhetsforståelse og grunnleggende forståelse av regelverk som sentrale elementer i opplæringen. I Flyfag kreves det at du er bevist på å kunne uttrykke deg både skriftlig og muntlig. I yrket er du pålagt å føre dokumentasjon for alt du gjør samt forstå ulike norske og engelske fagtekster.

4

Du er nå snart ved veis ende og er klar til å fortsette med opplæring i bedrift. Du kan velge mellom: • Flysystemmekanikerfaget • Flystrukturmekanikerfaget • Flymotormekanikerfaget • Avionikkfaget


BROSJYREN UTGIS AV NHO LUFTFART.

PRODUKSJON: HØEGH AS -1-2009

flyfag_niels_Layout 2 10.11.09 12.05 Side 1

ingler!!!» p r o f e k ik r e g a f ly «F Hva gjør en Flysystemmekaniker?

Hva gjør en Flystrukturmekaniker?

En flysystemmekaniker arbeider med alle mekaniske systemer i flyet. Arbeidet består av feilsøking, kontroll, skifting og justering av komponenter, samt å prøve ut alle fast monterte mekaniske installasjoner.

Flystrukturmekanikeren jobber mest med selve flykroppen samt vedlikehold knyttet til denne. Dette omfatter luftfartøyets struktur, vinger, stabilisatorer og plastkomponenter. Faget krever gode håndtverkskunnskaper.

Hva gjør en Avioniker?

Hva gjør en Flymotormekaniker?

En avioniker vedlikeholder alt av elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter samt mekaniske instrumenter og tilhørende systemer.

En flymotormekaniker jobber med vedlikehold av flymotoren, dens komponenter og relaterte systemer. Arbeidet består også av demontering, rengjøring, balansering, modifisering og montering så vel som feilsøking, funksjonstesting og kontroll.

Du får alle svarene på www.flyfag.no

Flyfag brosjyre 2009  

Brosjyre for Flyfag-utdanningen

Flyfag brosjyre 2009  

Brosjyre for Flyfag-utdanningen

Advertisement