__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 12

Dialog_Layout 1 02.05.12 16.08 Side 10

DIALOG

Vi vil gjerne takke ledere, kolleger, medarbeidere og venner i inn- og utland som gjennom årene har eksperimentert med og opplevd nytten av dialog. Ved å dele erfaringer og refleksjoner i et større praksisfellesskap har inspirasjonen vokst til å lage en praktisk veileder på norsk. Vi vil rette en spesiell takk til Suzanne-Ann Stämpfli som med sin enestående evne til å se viktige strukturer og detaljer i tidlige skisser har inspirert oss til å fortsette prosessen. Under arbeidet med manuskriptet har flere lest hele eller deler av det og kommet med nyttige tilbakemeldinger. Vi vil takke Gerd Stykket, Geir Lieblein, Henning Bang, Øystein Rennemo, Johan Velten og Fride Hærem for gode presiseringer og nyttige tilbakemeldinger. Vi er redaktør Trine-Line Biong i Flux forlag svært takknemlig for den interesse og støtte hun tidlig viste for prosjektet. Takk også til Trude Monssen og Henrik Tschudi for god hjelp med språk. Vi vil også takke våre partnere Kjell og Per, Lises barn Lars og Emil, og Lises far Gunnar, som alle har vært støttende og tålmodige underveis. Oslo, mai 2012 Lise Hannevig og Marjorie Parker

Profile for Flux Forlag

Dialog en praktisk veileder  

Denne informative og praktiske håndboken viser deg hvordan du gjennomfører en god dialog. Dialog er en samtaleform som skiller seg sterkt f...

Dialog en praktisk veileder  

Denne informative og praktiske håndboken viser deg hvordan du gjennomfører en god dialog. Dialog er en samtaleform som skiller seg sterkt f...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded