Page 1
Advarselskilt

3001

G

3002

G

Advarsel

Pil rett

Caution/Warning

Arrow Straight

3003

G

3004

Pil skrå Arrow Angled

G

3006

G

3007

G

3008

G

3009

G

Høyspenning

Giftig

Kjørbare kraner

Radioaktivitet

Truck

High Voltage

Poison

Operating Cranes

Radio Activity

Truck

ESD 3010

G

3011

G

3012

G

3013

G

3014

G

3015

G

3018

G

3019

G

Gass under trykk

Nødslukkesystem

Etsende væske

Laser

Brannfare

Brannfare oksyderende

Vått gulv

Nymalt

Gas under Pressure

Em. Shut Down System

Corrosive

Laser

Fire Danger

Fire Danger Oxidizing

Wet Floor

Wet Paint

3020

G

3021

G

3022

G

Trinn opp

Trinn ned

Eksplosjonsfare

Watch Step Up

Watch Step Down

Danger Eksplosion Risk

Shallow pool diving is dagerous

Gass under trykk Beholderne skal bringes i sikkerhet ved eventuell brann

752

Remove bottles in case of fire 750

Arbeid pågår i radarmasten 755

30x20 CM

Danger

Danger

High Voltage

lack of oxygen

poison gas

Livsfarlig

Fare

Fare

756

F

30x21 CM

770

ADVARSEL - FARLIG STØY Bruk av hørselvern påbudt Opphold kun i kort tid for inspeksjon CAUTION EXCESSIVELY HIGH NOISE LEVELS Use of hearing protection mandatory Short inspections only 758

30x10 CM

30x21 CM

Fare 772

1014

F

1046

F

30x21 CM

HOLDES LUKKET I SJØEN

Høyt støynivå bruk hørselvern

KEEP CLOSED AT SEA

H

45x20 CM

773

NECESSARY PROCEDURES WITH ELECTRICAL ACCIDENTS

ELEKTRISKE ULYKKER

Fjernes bare av:

STRØMGJENNOMGANG OG LYSBUEKORTSLUTNINGER KAN FØRE TIL HJERTESTANS OG BRANNSKADER

ELECTRICAL SHOCK AND ARC FLASH SHORT-CIRCUITING CAN RESULT IN HEART STOPPAGE AND BURNS

FRIGJØRING VED LAVSPENNING:

E

30x10 CM

1340 h-60cm Gulv skilt - valgfri tekst.

F

21x 30 CM

Reparasjon pågår

Hold det ryddig ved maskinen E

30x21 CM

Av andre enn:

High noise levels use hearing protection

759

- Gjør anleggsdel spenningsløs hvis mulig. - Grip fatt i klær til den skadde og rykk han / hun vekk. - Legg tyngden din til og dytt den skadde vekk, unngå hudkontakt.

1041

30x10 CM

E

RELEASE WHEN LOW VOLTAGE: - Turn off voltage if possible. - Grip hold of clothes to the injured and pull him/her free. - Use your weight and push the injured away.

FRIGJØRING VED HØYSPENNING: - Gjør anleggsdel spenningsløs. - Spenningsprøv før du foretar deg noe. - Hvis det ikke er mulig å gjøre anlegget spenningsløst, benytt isolerte stenger (betjeningsstenger).

RELEASE WHEN HIGH VOLTAGE: - Switch off voltage. - Check voltage before attempting anything. - If it is impossible to turn off voltage use insulated poles. (service poles).

HVEM TRENGER HJERTE-/LUNGEREDNING ?

Fare

Fare Danger

Takrasfare

det arbeides over

WHO NEEDS HEART OR LUNG RESUSCITATION ?

BEVISSTHETSKONTROLL: RIST OG SNAKK + FRIE LUFTVEIER. PUSTER PASIENTEN NORMALT ?

CONSCIOUSNESS CHECK: SHAKE AND TALK + OPEN AIRWAYS.

JA = STABILT SIDELEIE

DOES THE PATIENT BREATH NORMALLY?

PUSTER PASIENTEN ? NEI =TILKALL HJELP, HJERTE- / LUNGEREDNING.

1044

30x10 CM

E

1047

E

30x10 CM

1043

30x10 CM

IS THE PATIENT BREATHING ?

Plasser hendene midt på brystkassen

Tretti hjertekompresjoner (takt 100/min)

30x10 CM

E

1051

30x10 CM

E

1055

30x10 CM

NO = CALL FOR HELP, HEART AND LUNG RESUSCITATION.

To rolige innblåsinger (varighet 1s)

Place hands at center of chest

Thirty heart compressions (interval 100/min)

BRANNSKADER

NØDNUMMER: Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113

E

A270

Blow gently two times (duration 1s)

BURN INJURIES

- Start nedkjøling av brannskaden hurtigst mulig. - Avkjøling med rennende kaldt vann eller akutte brannbandasjer (Burnshield / Waterjel)

- Start cooling of burn injury as soon as possible. - Cool with running cold water or severe burn bandages (Burnshield / Waterjel)

PRODUKT OG ELEKTRISITETSTILSYNET: Tlf: Tlf Lege:

EMERGENCY NUMBERS: Fire 110 Police 112 Ambulance 113

A 270

1045

YES = STABILIZED SIDE POSITION

E

Forsiktig åpen sjakt

Døren må holdes lukket

Riving pågår

E

20x10 CM

Skilt må ikke fjernes

eksplosive atmosfære F

757

Arbeid pågår

explosive atmosphere

I

55x25 CM Anlegget er fjernstyrt Startes uten varsel

1040

771

Poison Gift

Danger

giftig gass F

30x21 CM

E

30x10 CM

Danger

oksygenmangel F

E

30x10 CM

H

35x20 CM

754

Høyspenning

753

Operating cranes Kjørebare kraner

H

45x25 CM

Working in radar mast

751

E

33x10 CM

Liten vanndybde stuping livsfarlig

Gass under pressure

Battery locker Akkumulatorskap

Gas under pressure Gass under trykk

GAS

PRODUCT AND ELECTRICITY BOARD: Tel: Tel. doctor:

A 271

21x 30 CM

F

A271

21x 30 CM

F

Forsiktig

et trinn ned 1056

30x10 CM

E

www.fluorlux.no - post@fluorlux.no - Tlf.: 414 24 000 SIDE 4


Varselsmerker

IKKE BRANNFARLIG KOMPRIMERT GASS NON-FLAMMABLE COMPRESSED GAS

SELVANTENNENDE SPONTANEOUSLY COMBUSTIBLE

V-2012 10x10 A V-2013-25 25x25 C V-2013 30x30 C

RADIOAKTIV RADIOACTIVE PRINCIPAL RADIOACTIVE CONTENT .. ACTIVITY OF CONTENTS ... CURIES TRANSPORT INDEX THIS PACKAGE ...

V-2002 10x10 A V-2003-25 25x25 C V-2003 30x30 C

BRANNFARLIG I VÅT TILSTAND DANGEROUS WHEN WET

V-2004 10x10 A V-2005-25 25x25 C V-2005 30x30 C

OKSYDERENDE STOFF OXIDIZING AGENT

V-2014 10x10 A V-2015-25 25x25 C V-2015 30x30 C

V-2016 10x10 A V-2017-25 25x25 C V-2017 30x30 C

ETSENDE CORROSIVE

Nr. 1

N r. 01 V-2204 10x10 A V-2234-25 25x25 C V-2234 30x30 C

Nr. 4.2 V-2210 10x10 A V-2240-25 25x25 C V-2240 30x30 C

V-2026 10x10 A V-2027-25 25x25 C V-2027 30x30 C

N r. 2

K Kj oll ø i 25 sto re 10 0 rc ty/t 0 m m on an m m ta k m ine er/ in re im um

V-2024 10x10 A V-2025-25 25x25 C V-2025 30x30 C

V-2006 10x10 A V-2007-25 25x25 C V-2007 30x30 C

V-2008 10x10 A V-2009-25 25x25 C V-2009 30x30 C

ORGANISK PEROKSYD ORGANIC PEROXIDE

V-2018 10x10 A V-2019-25 25x25 C V-2019 30x30 C

V-2205 10x10 A V-2235-25 25x25 C V-2235 30x30 C

Nr. 4 .3 V-2211 10x10 A V-2241-25 25x25 C V-2241 30x30 C

1

V-2200 10x10 A V-2230-25 25x25 C V-2230 30x30 C

Nr. 2 V-2206 10x10 A V-2236-25 25x25 C V-2236 30x30 C

Nr.4 .3 V-2212 10x10 A V-2242-25 25x25 C V-2242 30x30 C

N r. 1.4

1

V-2201 10x10 A V-2231-25 25x25 C V-2231 30x30 C

Nr. 3

V-2020 10x10 A V-2021-25 25x25 C V-2021 30x30 C

Nr. 5.1

1.5 N r. 1.5

1

V-2202 10x10 A V-2232-25 25x25 C V-2232 30x30 C

Nr. 3

V-2207 10x10 A V-2237-25 25x25 C V-2237 30x30 C

5,1

V-2213 10x10 A V-2243-25 25x25 C V-2243 30x30 C

V-2010 10x10 A V-2011-25 25x25 C V-2011 30x30 C

GIFTIG POISON

1.4 Kj ø 25 retø Ko 0 y/ lli m st 10 m or 0m m co in n im t um

V-2000 10x10 A V-2001-25 25x25 C V-2001 30x30 C

BRANNFARLIG FAST STOFF FLAMMABLE SOLID

GIFTIG GASS POISON GAS

1.6 N N r. 1.6

1

V-2203 10x10 A V-2233-25 25x25 C V-2233 30x30 C

Nr. 4.1

V-2208 10x10 A V-2238-25 25x25 C V-2238 30x30 C

Nr. 5.2

V-2022 10x10 A V-2023-25 25x25 C V-2023 30x30 C

5.2

V-2214 10x10 A V-2244-25 25x25 C V-2244 30x30 C

V-2209 10x10 A V-2239-25 25x25 C V-2239 30x30 C

Nr. 0.5 V-2215 10x10 A V-2245-25 25x25 C V-2245 30x30 C

www.fluorlux.no - post@fluorlux.no - Tlf.: 414 24 000 SIDE 14a