__MAIN_TEXT__

Page 19

Fluor-Lux - Standardskilt

Brannskilt

Brannslange U ørelse Luminous 33x10cm Reflec ve 33x10cm

Brann Varenr. FL17-200-L FL17-200-R

Pris G G

U ørelse Luminous 10x10cm Luminous 15x15cm Luminous 20x20cm Reflec ve 10x10cm Reflec ve 15x15cm Reflec ve 20x20cm

Varenr. FL17-2002-L-10 FL17-2002-L-15 FL17-2002-L-20 FL17-2002-R-10 FL17-2002-R-15 FL17-2002-R-20

Pris D F H D F H

U ørelse Luminous 10x10cm Luminous 15x15cm Luminous 20x20cm Reflec ve 10x10cm Reflec ve 15x15cm Reflec ve 20x20cm

Pil re U ørelse Luminous 10x10cm Luminous 15x15cm Luminous 20x20cm Reflec ve 10x10cm Reflec ve 15x15cm Reflec ve 20x20cm

Varenr. FL17-2004-L-10 FL17-2004-L-15 FL17-2004-L-20 FL17-2004-R-10 FL17-2004-R-15 FL17-2004-R-20

Pris D F H D F H

U ørelse Luminous 10x10cm Luminous 15x15cm Luminous 20x20cm Reflec ve 10x10cm Reflec ve 15x15cm Reflec ve 20x20cm

Varenr. FL17-2015-L-10 FL17-2015-L-15 FL17-2015-L-20 FL17-2015-R-10 FL17-2015-R-15 FL17-2015-R-20

Pris D F H D F H

U ørelse Luminous 10x10cm Luminous 15x15cm Luminous 20x20cm Reflec ve 10x10cm Reflec ve 15x15cm Reflec ve 20x20cm

Varenr. FL17-2026-L-10 FL17-2026-L-15 FL17-2026-L-20 FL17-2026-R-10 FL17-2026-R-15 FL17-2026-R-20

Pris D F H D F H

U ørelse Luminous 10x10cm Luminous 15x15cm Luminous 20x20cm Reflec ve 10x10cm Reflec ve 15x15cm Reflec ve 20x20cm

Varenr. FL17-2014-L-10 FL17-2014-L-15 FL17-2014-L-20 FL17-2014-R-10 FL17-2014-R-15 FL17-2014-R-20

Pris D F H D F H

Varenr. FL17-2025-L-10 FL17-2025-L-15 FL17-2025-L-20 FL17-2025-R-10 FL17-2025-R-15 FL17-2025-R-20

Pris D F H D F H

Varenr. FL17-2033-L-10 FL17-2033-L-15 FL17-2033-L-20 FL17-2033-R-10 FL17-2033-R-15 FL17-2033-R-20

Pris D F H D F H

Varenr. FL17-2040-L-10 FL17-2040-L-15 FL17-2040-L-20 FL17-2040-R-10 FL17-2040-R-15 FL17-2040-R-20

Pris D F H D F H

U ørelse Luminous 10x10cm Luminous 15x15cm Luminous 20x20cm Reflec ve 10x10cm Reflec ve 15x15cm Reflec ve 20x20cm

Varenr. FL17-2050-L-10 FL17-2050-L-15 FL17-2050-L-20 FL17-2050-R-10 FL17-2050-R-15 FL17-2050-R-20

Pris D F H D F H

Sprinkler

Brannspjeld U ørelse Luminous 10x10cm Luminous 15x15cm Luminous 20x20cm Reflec ve 10x10cm Reflec ve 15x15cm Reflec ve 20x20cm

Pris D F H D F H

Brannslange

Brannslukker U ørelse Luminous 10x10cm Luminous 15x15cm Luminous 20x20cm Reflec ve 10x10cm Reflec ve 15x15cm Reflec ve 20x20cm

Varenr. FL17-2003-L-10 FL17-2003-L-15 FL17-2003-L-20 FL17-2003-R-10 FL17-2003-R-15 FL17-2003-R-20

Brannøks

Røykdykkerutstyr U ørelse Luminous 10x10cm Luminous 15x15cm Luminous 20x20cm Reflec ve 10x10cm Reflec ve 15x15cm Reflec ve 20x20cm

Pris D F H D F H

Pil skrå

Alarm U ørelse Luminous 10x10cm Luminous 15x15cm Luminous 20x20cm Reflec ve 10x10cm Reflec ve 15x15cm Reflec ve 20x20cm

Varenr. FL17-2001-L-10 FL17-2001-L-15 FL17-2001-L-20 FL17-2001-R-10 FL17-2001-R-15 FL17-2001-R-20

Halon

19

Profile for Fluor-Lux AS

Fluor-Lux AS - Skiltkatalog 2018  

One World - One Language Skiltkatalog fra Fluor-Lux AS. Standardskilt, IMO skilt, brannskilt, sikkerhetsskilt, påbud og forbudsskilt.

Fluor-Lux AS - Skiltkatalog 2018  

One World - One Language Skiltkatalog fra Fluor-Lux AS. Standardskilt, IMO skilt, brannskilt, sikkerhetsskilt, påbud og forbudsskilt.

Profile for fluor-lux