__MAIN_TEXT__

Page 1

Editie 12 - Maart 2018

SPECIAL INNOVATIE

Allard Castelein: Rotterdam investeert miljoenen in innovatie

Addax: Belgische bestelwagen rijdt op stroom

Erwin Verstraelen (POA): “Innoveren vraagt vertrouwen”


EDITORIAL Innovatie-doe-het-zelf BART TIMPERMAN

Een netwerkmoment waar u de woorden blockchain, internet of things, disruptie en innovatie niet hoort? Kijk eens rond en vergewis u ervan dat u niet per vergissing op het kampioenschap kleurenwiezen in een rusthuis bent beland. U heeft hem wel. Er gaat bij gesprekken in het vakgebied van de goederenstroom zelden een moment voorbij waarop de modewoorden niet vallen. Waarna we dan lichte angst in de ogen lezen van de netwerker die de ‘buzzwords’ niet zó goed kan plaatsen. Angst voor het ego? Of angst dat haar of zijn bedrijf de trein mist? Het hoeft niet meer, als u zich even in dit magazine verdiept. We proberen, dankzij de hulp van vele experts, een round-up te maken van wat er op het vlak van innovatie in de sector beweegt. Zonder de pretentie encyclopedisch te zijn. We leren vooral dat er veel beweegt. En dat de sector heus niet achteraan in het peloton fietst. We zijn zeker niet slecht bezig. Gelukkig maar, want de wetten van de economie zijn ongenadig. Het draait immers om een aaneenschakeling van ontwikkelingen die een andere technologie evenaren, overtreffen of overbodig maken. Alleen gaat het steeds sneller.

“Andermaal vinden ondernemers vooral in zichzelf en bij elkaar de inspiratie” Andermaal vinden ondernemers vooral in zichzelf en bij elkaar de inspiratie, hulp en uitdaging om de vernieuwingen op maat van hun bedrijf te vertalen. Mooi zo. En een geluk dat die cultuur in het ondernemersbloed zit. Want als we het van onze overheid moeten hebben, konden we nog lang wachten. Genoeg agentschappen, instituten en studies waarin fors wordt geïnvesteerd. Ook met betrekking tot innovatie. Elke minister wil blijkbaar wel ergens het ouderschap van een nieuw instituut, agentschap en minstens een pak dure studies. Bij de zinvolheid en resultaten daarvan kan je vaak echt wel kritische vragen stellen, los van het ongetwijfeld oprechte engagement van de medewerkers. Misschien biedt deze vraag het antwoord. Hoe vaak hadden zo’n agentschappen of studies effectief een positieve impact op uw bedrijf? Het lijkt soms wel of de eerste opdracht van die projecten het bestendigen van het eigen bestaan is. Studies die bewijzen dat er meer studies nodig zijn, u kent het wel. Het zal wel utopie zijn, maar een minister van Innovatie zou zo innovatief moeten zijn, dat hij/zij die – soms heilige – huisjes durft evalueren, verbouwen of gewoon slopen. Maar aangezien er eerst nog een paar verkiezingen zijn en de aanloop daarheen zelden voor frisse feiten zorgt, doen de bedrijven intussen wel rustig verder. Niet elke innovatie gaat even snel.

71


INHOUD Editorial 1 Erwin Verstraelen: “Innoveren lukt alleen op basis van vertrouwen

3

“We moeten onze bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving”

8

De schepen van de toekomst

12

Digitalisering objectiveert rekrutering

14

Logistieke sector ontdekt de hackathon

18

Addax Motors komt op dreef

20

Belgische reders nemen voortouw in innovatie

22

Nieuwe opleidingsreeks biedt wegwijzer voor digitale transformatie

24

Blockchain: méér dan een hype?

28

Vrachtwagen op het water gaat autonoom varen

32

Van dieselelektrisch naar batterijen of waterstof

33

Vaarcapaciteit maximaliseren is ook innoveren

34

DHL wil ‘dilemma van de kikvors’ voor zijn

36

De tien topvaardigheden van de beste leiders in innovatie

38

Vergelijk 30.000 transporteurs in een oogopslag

40

De digitale vinger aan de pols van een zending

41

PhiRater: Prijsvergelijker van transporteurs

42

BRUcloud moet van Brussels Airport meest innovatieve luchthaven maken

44

Het bos en de bomen: dataplatformen gewikt en gewogen

46

8

28

36

COLOFON UITGEVER Havenkoepel vzw, Brouwersvliet 33, 2000 Antwerpen www.flows.be

OPMAAK

EINDREDACTIE

ADVERTEREN

Chantal De Clerck

Jon Bogaert, Sofie Brutsaert, Christoph Meeussen, Charlotte De Noose

marketing@flows.be veronique.dedecker@flows.be maria.walgraeve@trevi-regie.be

HOOFDREDACTIE

REDACTIE

ABONNEMENTEN

Bart Timperman

redactie@flows.be

abonnementen@flows.be

2


WAT BRENGT 2017

INTERVIEW INNOVATIE

Erwin Verstraelen: “Innoveren lukt alleen op basis van vertrouwen” Erwin Verstraelen ruilde begin november 2017 zijn job als CIO bij Groep Aveve in voor die van chief digital & information officer (CDIO) bij het Antwerpse Havenbedrijf. Als transporteconoom keert hij daarmee terug naar zijn natuur­­­lijke habitat. Hij moet de spin worden in het innovatieweb dat CEO Jacques Vandermeiren snel wil zien groeien in en rond de haven. “We moeten voorbij het buzzwoord”, vindt hij. “Innovatie is geen toverwoord. Wel een gevolg van een mentaliteit. En die mentaliteit vertrekt van vertrouwen.” BART TIMPERMAN

CDIO. Het is een titel die we nog niet dikwijls zagen.

Digitale innovatie is nu al de meest gehypte woordcombinatie van 2018. Waarom is dat zo?

EV: “Het woord valt dikwijls omdat mensen willen laten zien dat ze mee zijn. We moeten goed beseffen dat er heel wat hype is op het vlak van digitale innovatie. Dat zorgt voor ‘inflated expectations’. Mensen hebben heel grote verwachtingen rond technologie, die niet altijd realistisch zijn. Het lijkt op de dot.com-hype van eind jaren negentig. Mensen overschatten de korte termijn en onderschatten de lange. Tijdens mijn eerste werkweek hoorde ik hier minstens 35 keer het

Erwin Verstraelen: “Het is misschien een niet alledaagse titel. Maar de combinatie van de woorden “digital en information” is een statement naar zowel de eigen organisatie als het ecosysteem in de haven. Het maakt duidelijk dat bij een innovatietraject digitalisering en informatie-uitwisseling hand in hand gaan en dat het ons menens is om digitale innovatie in de haven te faciliteren. Het zou fout zijn om te denken dat innovatie zich beperkt tot een klein groepje mensen. Zo werkt het niet. Er waren trouwens al een reeks innovatieprojecten bezig voor mijn komst. Dat maakte al goed duidelijk dat innovatie in

ons bedrijf van overal komt en verschillende vormen heeft.”

3

Erwin Verstraelen (Foto Havenbedrijf Antwerpen)


INTERVIEW INNOVATIE

woord blockchain. Het lijkt wel een broodje ham-kaas.”

Is innovatie voor u een geleidelijk proces? Geen digitale revolutie maar een evolutie?

EV: “Alles heeft tijd nodig, zeker met mensen in het verhaal. Wij moeten als leadershipteam zorgen dat de zin voor innovatie in heel ons ecosysteem groeit en evolueert en dus geen verhaal van windowdressing wordt. Door realistisch te werken aan

dingen anders te doen. Je kan ook nieuwe dingen aanvullen. En je kan ten slotte nieuwe dingen bedenken die de oude manier van werken compleet vervangen.”

NxtPort wordt cruciaal in uw verhaal over de drie vormen van innovatie?

EV: “Ik ben 25 jaar geleden afgestudeerd als transporteconoom. Toen ging het al de hele tijd over multimodale mobi­liteit en het sluiten van de logistieke keten. Ik kom hier 25 jaar later

“We moeten goed beseffen dat er heel wat hype is op het vlak van digitale innovatie” innovatie moeten we vermijden dat, bij de ontgoocheling die er gegarandeerd komt, iedereen wegloopt en alles stilvalt.”

Als innovatie geen vluchtige hype is, moet er een stevige basis zijn.

EV: “Er zijn voor mij drie vormen waarin innovatie tastbaar wordt. Je kan proberen om bestaan­de

Erwin Verstraelen (Foto Bart Timperman)

4

binnen en wat hoor ik? Inderdaad. Gelukkig is er rond beide thema’s ontzettend veel bezig. Het platform NxtPort zal het mogelijk maken om de schakels in de logistieke keten in elkaar te laten klikken over die drie vormen van innovatie heen. De CEO van NxtPort spreekt in dat kader over ‘low-end’, ‘medium’ en ‘highend’ API’s (application program-

ming interface, red.). Low-end is bijvoorbeeld data publiceren over het verblijf van een schip. Vroeger stond die informatie op de website van het Havenbedrijf, nu is ze in een API gegoten om in IT-systemen te injecteren, waarmee men dan operationele processen beter kan sturen. Dat is dus iets bestaands op een betere manier doen. Daarnaast heb je innovatie waarbij je verschillende actoren in een proces begint af te stemmen op elkaar. Denk maar aan het proces van alle stappen die nodig zijn om een container vrij te geven, zodat je weet dat als je een vrachtwagen naar een terminal stuurt, effectief alles voldaan is op het vlak van douane en wat betreft de terminal. Dat is nieuwe dingen doen, want het is nog nooit gebeurd. Een voorbeeld van die derde vorm is ‘secure container release’ waar je met blockchain het eigendomsrecht van een container gaat transfereren. Dat is innovatie die een bestaande manier van werken met pincodes kan vervangen.”

Wat maakt NxtPort zo uniek? Zal niet elke haven zo’n systeem ontwikkelen?

EV: “NxtPort is een katalysator, een platform dat drie functies vervult. Het laat toe om data uit te wisselen. Het is een platform dat door die data-uitwisseling samenwerking mogelijk maakt en ruimte biedt voor innovatie omdat het een open platform is. We moeten beseffen dat NxtPort een zeer uniek verhaal is. Het is ‘community based’. Dus niet opgelegd door een autoriteit. Daarnaast is er ook een collaboratieve governancestructuur rond gebouwd. Dat geeft ons een unieke voorsprong. Het klopt dat overal mensen met soortgelijke dingen bezig zijn. Maar de duurzaamheid qua draagvlak zal het verschil maken. Met NxtPort zijn we in staat om te connecteren met andere platformen buiten de haven. Zo ontstaat een netwerk van platformen wereldwijd. Dat is de langetermijnvisie.”


Is die voorsprong nu al zichtbaar?

EV: “Ik vind het heel straf dat een sector die al heel ver staat in samenwerking, namelijk de chemische sector, koos voor NxtPort voor de digitalisering van hun ‘cleaning document’ en dat direct op Europees niveau. Dat die sector voor een heel delicaat proces het vertrouwen geeft aan NxtPort, zegt wel iets over de kwaliteit van het platform. Een van de stakeholders omschreef de rol van NxtPort als die van ‘data custodian’, een prachtig woord met een heel diepe bete­ kenis. Daar moeten wij hier lokaal ook wel kracht kunnen uit putten om voluit in te zetten en onze voorsprong te behouden.”

Innovatie is voor het havenbedrijf toch nog veel meer dan NxtPort?

bijzonder accuraat zijn. Twintig meter kan het verschil maken of er nog een extra schip bij kan of niet. We doen bijvoorbeeld ook onderzoeken met drones

“Innovatie betekent risico durven nemen. Durven falen”

een verrekijker op de grond zien dat er iets mis is. De kost voor de realisatie is quasi niks. De interventies worden veel korter en goedkoper. Schitterend toch?”

Wat ligt er nog in de schuif?

EV: “Te veel om op te noemen. De slimme kaaimuren die moeten zorgen voor ‘ligplaats­ optimalisatie’. Dat is dan wel een voorbeeld van een ‘high-end’ technologisch project. We willen de kaaimuur slim maken om te weten waar een schip effec­tief ligt en of er nog schepen naast liggen. Met camera’s en/of sensoren gaan we dat op een kaai uittesten. Het lijkt misschien eenvoudig, maar het systeem moet

voor ordehandhaving, voor ondersteuning bij calamiteiten en voor de detectie van olievervuiling. Gekoppeld aan analy­ tische software om de beelden te analyseren. We werken aan een project om in de Kieldrechtsluis hydropower te generen, de volledige afhande­ling van sleep­ opdrachten wordt digitaal, enzovoort. Ik kan zo nog wel even doorgaan.”

Ieder van ons kan de innovatie al proeven in de inkomhal van het Havenbedrijf?

EV: “Wie hier ooit al eens was, kent wel de grote satellietfoto in de vloer van de inkomhal.

EV: “Natuurlijk. Mijn opdracht is om innovatie op alle niveaus te faciliteren voor onszelf en het brede ecosysteem in de haven. Innovatie doe je niet binnen de vier muren van je eigen organisatie met een exclusief clubje. Het moet in de cultuur ingebakken zitten van de organisatie. Innovatie betekent risico durven nemen. Durven falen. Dat is niet evident. Het gaat vaak tegen onze natuur in, die graag voorspelbaarheid ziet. Het vereist een andere mindset, dat moet groeien.”

van een ellips met een punt, dat over de bout wordt geplaatst. Die punten wijzen naar elkaar. Als er een bout loskomt, wijzen die niet meer naar elkaar. Je kan dus met

Zijn daar al concrete realisaties te melden?

EV: “Zeker en vast. Er zijn momenteel een tiental projecten in uitvoering. Ze maken soms duidelijk dat innovatie niet altijd hoogtechnologisch moet zijn. Een mooi voorbeeld is het ‘Boutenindicatorproject’. Kort samengevat: hier zijn veel bruggen waar stalen bouten de boel bij elkaar houden. Die moet je periodiek controleren. Voor zo’n brug betekent dat: stilleggen, hoogtewerkers, stellingen, enzovoort. Zeer arbeidsintensief en verstorend voor het weg-/ spoorverkeer. Nu is er een stukje plastiek ontwikkeld in de vorm

Erwin Verstraelen (Foto Bart Timperman)

5


INTERVIEW INNOVATIE

Dankzij toe­passing van ‘augmented rea­lity’ kan je met een app zien welke schepen er op dat moment liggen en krijg je andere informatie die bovenop de foto zichtbaar wordt. Dat idee groei­ de bij onze medewerkers. Dat kan alleen in een cultuur waar mensen zich durven en mogen smijten in iets nieuws zonder te weten waar het zal landen. Er moet vertrouwen zijn.”

Hoe verklaart u eigenlijk dat plots overal over innovatie wordt gesproken?

EV: “Het is een convergentie van drie elementen. Technologie is een ‘enabler’ geworden en vormt geen barrière meer. Innoveren vereist geen voorafgaandelijke monsterinvesteringen meer. Verder is technologie voor elk van ons de voorbije dertig jaar gewoon geworden. Het is verwe­ ven in elk aspect van ons dagelijks­ ­leven. Ten tweede le­ven we in een geglobaliseerde wereld waar de ‘need for speed’ toeneemt. Ten derde kunnen we nog een serieuze efficiëntieslag maken. Als Maersk vaststelt dat de helft van de kost van het verschepen van een container in administratie steekt, dan weet je het wel.”

Dan zullen de resultaten snel volgen?

EV: “Zonder twijfel. Ook binnen NxtPort hoor je dikwijls nog toffe

nog veel uitdagingen. Het wordt mogelijk de motor onder NxtPort over een aantal jaar. Daarom dat we ook actief participeren in allerlei blockchainprojecten om de toekomst ook op dat vlak voor te bereiden.”

Waarom bestaan dit soort systemen eigenlijk nog niet langer?

EV: “Eén woord: er is vertrouwen nodig om data te mogen ge-

“Als je niet open bent om informatie te delen, laat je de criminelen winnen” ideeën waarvan je denkt dat het straf is dat ze nog niet uitgewerkt zijn. Er is dus veel ‘low hanging fruit’. Het is heel belangrijk om al die stappen te zetten. Tegelij­ kertijd kijk je vooruit naar nieuwe technologische mogelijkheden. Zo is blockchain bijvoorbeeld een fantastische technologie met een groot potentieel, maar ook met

6

bruiken. Die barrière moeten we overwinnen. Als je aan de tafel zit rond een problematiek en je hebt een win-win, dan ga je vooruit. Het begint bij het zien van de gemeenschappelijke proble­ matiek. In een geglobaliseerde wereld is snelheid en efficiëntie noodzakelijk. Blockchain zal daar nog een versnelling onder

steken. Blockchain zorgt er ook voor dat partners die elkaar in principe niet vertrouwen, toch betrouw­baar gevalideerde data van elkaar kunnen benutten.”

Over vertrouwen gesproken. Aan de andere kant van het spectrum zijn de cybercriminelen actief…

EV: “Die dreiging is er. IT zit in alles verweven en is niet meer weg te denken. Wat maakt dat een plan B vaak onmogelijk is. Wat gaan we doen als alles uitvalt? Die vraag moet je durven stellen. Als je die onder ogen ziet, dan weet je dat je daarrond moet werken. Iedereen verwacht stabiele, veilige en performante ITondersteuning, elke dag opnieuw. Maar als je de vraag stelt wie er van de bedrijfsleiding buiten IT effectief betrokken is in het beleid rond cybersecurity, is het vaak stil, terwijl je buiten de pure IT-aanpak veel laagdrempelige dingen kan doen. Ik denk maar aan het gedrag van je eindgebruikers. Zij zijn vaak de grootste bedreiging. Niet uit kwade wil, maar omdat ze er onbesuisd mee omgaan. Met sensibilisering en opleiding


Erwin Verstraelen (Foto Bart Timperman)

muren van hun bedrijf te kijken. Twee decennia internet zal zich afspiegelen in de bedrijfscontext. Hun mindset is anders.”

Ook het werken zelf wordt anders in deze context?

de IT-maturiteit verhogen, het is een opdracht van iedereen.”

Maar dan nog. Wat als cybercriminelen of hackers Antwerpen viseren?

EV: “Niemand kan garande­ ren dat het nooit fout zal gaan. Daarom is ‘cyber resilience’ zo belangrijk, wat verder gaat dan de beveili­ging. Dat gaat over weerbaarheid bij een aanval. Anders krijg je het verhaal van een kippenhok waar een vos is binnengedrongen. Verder zou ik willen dat we transparant communiceren binnen het ecosysteem als er iets fout gaat, om zo de problemen al in te perken. Als je niet open bent om informatie te delen, laat je de criminelen winnen. Ik hoop dat we elkaar zullen helpen om die aanval af te slaan of op te lossen.

Waarom zouden we de experten niet met elkaar uitwisselen om te helpen blussen en stabiliseren?

Ik wil een team uitbouwen van experten die ik niet alleen voor onszelf inzet maar voor het hele ecosysteem hier in de

haven. De bestaande ISAC, een overlegplatform binnen de haven rond cybersecurity, is alvast een goede basis om op te bouwen.”

Vertrouwen komt steeds terug in uw verhaal. U heeft daar veel… vertrouwen in.

EV: “Ik weet dat er nog wel wantrouwen en argwaan is. Ik zie daar dan ook vanuit het lea­ dershipteam van het Havenbe­ drijf een rol. Verder moet je naar de volgende generatie kijken. Zij zijn gewoon om informatie te

EV: “Inderdaad. De toekomst wordt: ‘working out loud’. De digitale werkplek is hier al geïmplementeerd. Dat is een belang­ rijke competentie. We gaan veel meer in een ‘wikistructuur’ wer­ ken. Een structuur waarbij je niet alleen de informatie, maar ook de context en de evolutie samen­brengt. En dus niet langer documentjes in aparte folders op servers bewaart. Dat ‘wor­ king out loud’ is zeer belangrijk om vertrouwen en openheid te creëren in een organisatie die wil innoveren. Ik zie dat ook buiten de organisatie. Wij gaan ook praten met Digipolis, Cepa en andere stakeholders in ons ecosysteem. Ook met hen kunnen we dingen samen doen en bouwen. Het is toch eenvoudig: als je elkaar kunt versterken, wat houdt ons dan tegen?”

Uw vertrouwen in de toekomst is groot?

EV: “Niets gaat vanzelf. En innoveren is ook durven en mogen

“Er is vertrouwen nodig om data te mogen gebruiken” delen. Neem nu studenten. Die maken vaak een online community waarop ze informatie delen. Dat collaboratieve is een stuk van hun natuur geworden. Bij jongeren draait heel veel rond data delen. Die generatie zal het heel normaal vinden om over de

falen. Maar ik besef vooral dat we in een heel boeiend stukje geschiedenis zitten. Dit is een van die zeldzame momenten waarop de wereld echt ingrijpend veran­ dert. Het is gewoon fantastisch om in deze context te mogen werken.”

7


INTERVIEW INNOVATIE

WAT BRENGT 2017

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam

“We moeten onze b aan een duurzamer  Rotterdam wil de slimste en de groen­ ste haven van de wereld worden. Voor minder doet Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam, het niet. “Wij helpen bedrijven in de haven invulling te geven aan de klimaat­ doelstellingen. Voor bedrijven die zich niets aantrekken van de Parijse akkoorden is op den duur hier geen plaats meer.” BART TIMPERMAN EN ADRIE BOXMEER

De ambitie om de slimste haven te worden. Het klinkt nogal hoogdravend vanuit Vlaams standpunt. Hoe wilt u dat bereiken?

Allard Castelein: “Dat is in­ derdaad een forse ambitie. We zetten vol in op innovatie, digi­ talisering, het milieu en een beter investeringsklimaat. Dat doen we met vele bedrijven en partners. Bijvoorbeeld met studenten van de Erasmus Universiteit in Rotter­ dam en de Technische Universiteit Delft die in onderlinge wedstrij­ den oplossingen bedenken voor vraagstukken waar we als haven mee bezig zijn.”

Allard Castelein (Foto Havenbedrijf Rotterdam)

8


WAT BRENGT 2017

ijdrage leveren  e samenleving” Wat doet u nog verder om de slimste haven te worden?

AC: “We hebben PortXL ontwik­ keld. Dat is een incubator, een kraamkramer voor nieuwe ideeën. Vanuit de gehele wereld nodigen we innovatieve onderne­ mers met baanbrekende ideeën op het gebied van logistiek, che­ mie, raffinage en energietransitie uit in Rotterdam. Tweehonderd coaches van vijftig bedrijven be­ geleiden ze gedurende drie maan­ den om te kijken of hun ideeën daadwerkelijk kunnen leiden tot een businessmodel. Natuurlijk lukt maar een beperkt aantal ideeën.”

Heeft u daar geld voor opzij gezet? AC: “Ja, ettelijke miljoenen.”

U zegt ettelijke miljoenen. Kunt u iets concreter zijn?

AC: “Nee, ettelijke miljoenen.”

U wilt geen concreet getal noemen?

U geeft dus veel geld uit in de wetenschap dat maar een beperkt aantal projecten zal lukken?

AC: “Ja, maar dat is innova­ tie. We calculeren in dat niet alles slaagt. Daarom staat dat

reders de meest efficiënte route kunnen plannen van de plek waar hun product wordt gemaakt tot aan de afnemer, via de Rotter­ damse haven. We hebben het gelanceerd in mei vorig jaar. In­ middels zijn er al 36.000 routes met Navigate gepland en maken ruim 4.000 klanten in meer dan 160 landen er gebruik van. Met Pronto willen we het ver­ blijf van schepen in onze haven zoveel mogelijk optimaliseren. Rederijen hebben berekend dat dit voor hen een efficiencybespa­

“Studenten bedenken in onderlinge wedstrijden oplossingen voor vraagstukken waar we als haven mee bezig zijn” budget ook los van de lopende operaties. Overigens betalen we deze investeringen ook door steeds efficiënter te werken, met minder mensen en tegen lagere kosten. Daarnaast hebben we extra gelden voor bijvoorbeeld projecten op het gebied van digi­ talisering.”

Wat doet Rotterdam op dat gebied?

AC: “We hebben inmiddels twee projecten gelanceerd: Navi­ gate en Pronto. Dat laatste staat voor Port Call Optimisation. Navi­ gate is een routeplanner waarmee

ring van 20% kan opleveren. We verdienen inmiddels dus geld met deze digitale projecten die we des­ tijds zijn begonnen zonder dat we wisten of het iets zou opleveren.”

Rotterdam is niet de enige haven die investeert in digitalisering, zo ontwikkelt Antwerpen Nxtport. Is het niet handiger om één gezamenlijke standaard te ontwikkelen?

AC: “Digitalisering van goede­ renstromen staat nog maar aan het begin van de ontwikkelings­ curve. Iedereen is ermee bezig.

AC: “Dat is een juiste conclusie. Ik praat liever over wat we doen. We hebben ook een investerings­ fonds om jonge ondernemers te helpen hun plannen te ontwik­ kelen. Verder hebben we zo’n zestig medewerkers opgeleid om meer innovatie uit de bestaande organisatie te halen. Ik vind het fascinerend als ik hier ’s ochtends om 7.00 uur binnenkom dat jonge mensen met nog natte haren al achter de computer zitten om

oplossingen voor onze haven te bedenken. Ze worden goed be­ geleid, bijvoorbeeld door speciali­ sten die dat ook hebben gedaan bij Unilever en Heineken. Dus niet de eerste de besten. Dat kost dus veel geld.”

9


INTERVIEW INNOVATIE

Er vindt straks beslist een shakeout plaats. Dan blijven er een paar over en daar willen wij bijzitten. Je kunt afwachten langs de zijlijn of actief hieraan werken. Ik ben ervan overtuigd dat je op het veld moet staan om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen.”

Gent is gefuseerd met de Zeeuwse havens. Is nauwe samenwerking met een andere haven ook een toekomstbeeld voor Rotterdam?

AC: “We moeten samenwerken waar dat kan en elkaar beconcur­ reren waar dat moet. Het is een illusie te denken dat de EU akkoord zal gaan met een samenwerking tussen Rotterdam en Antwerpen wat betreft de containeroverslag. Dat wordt zo’n dominante spe­ ler, dat keurt Brussel nooit goed. Overigens kijk ik met belangstelling

WAT BRENGT 2017

den geassembleerd. Dat levert waarde op en werkgelegenheid. En ook al zou het weinig waarde opleveren, dan vind ik dat we als Rotterdam maar beter wel on­ derdeel van die goederenstroom kunnen zijn. We slaan ruim 13 miljoen containers per jaar over. Dat creëert allerlei werk in de ha­ ven, voor loodsen, roeiers. Maar ook bemanningen moeten van en naar het vliegveld. De econo­ mische keten rondom de overslag is dus veel breder en groter dan alleen die containers.”

Rotterdam zet fors in op energietransitie. Waarom?

AC: ‘Ik ben ervan overtuigd dat we hierdoor het vestigingsklimaat aantrekkelijker kunnen maken. Bedrijven in de Rotterdamse ha­ ven moeten voldoen aan de mi­ lieuwetgeving van de Nederlandse overheid. Als ik daarbij een handje

“Als de overheid kaders gaat stellen, bijvoorbeeld een prijskaartje voor de CO2-uitstoot van 50 tot 80 euro per ton, dan willen alle bedrijven meedoen aan de energietransitie” naar de samenwerking binnen North Sea Ports. Ik spreek beide directeuren regelmatig en ik heb ze veel succes gewenst.”

Rotterdam had vorig jaar een grote groei in transshipment. Volgens Fernand Huts van Katoen Natie heeft dat nauwelijks waarde. Hij vindt het verschuiven van dozen. Hoe kijkt u daar tegenaan?

AC: “Ik denk daar anders over. Huts is als ondernemer onderdeel van de productieketen, ik overzie als CEO van het Havenbedrijf Rot­ terdam de hele keten. Dan zie ik dat transhipment wel degelijk waarde creëert. Een bedrijf als Tesla voert via onze haven auto’s aan die vervolgens in Tilburg wor­

10

kan helpen door met partijen een ringleiding te ontwikkelen voor de afvang van CO2 naar opslagvelden onder de Noordzee, dan levert de haven een waardevolle bijdrage op weg naar de energietransitie. Dan ontzorg ik bedrijven en help ik oplossingen te realiseren die voor bedrijven afzonderlijk te complex of te kostbaar zijn. Daar komt bij dat ik er als persoon heilig in ge­ loof dat we naar een duurzamere samenleving moeten.”

U heeft het licht gezien?

AC: “Nou, al een tijdje, maakt u zich daarover geen zorgen. Ik heb zelf de missie van het havenbe­ drijf herschreven. We willen zowel economisch als maatschappelijk waarde creëren door met al onze

stakeholders en klanten duurzame groei te realiseren.”

Gaat u afscheid nemen van klanten die daar niet ver genoeg in mee gaan?

AC: “Wij doen niets wat de na­ tionale overheid ook niet wil. Onze regering heeft het akkoord van Parijs onderschreven en daarmee de ambitie geformuleerd om de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden te laten stij­ gen en zelfs liefst maar anderhalve graad. Daar werken wij dus ook als haven naartoe. Daarbij willen we de bedrijven zoveel mogelijk helpen. Vergeet niet, die hebben vaak zelf ook het klimaatakkoord van Parijs in hun doelen vastgelegd. Voor ondernemers die zich niets aantrekken van het akkoord van Parijs is op den duur geen plaats meer in onze haven. Ik ervaar overi­ gens een enorme saamhorigheid bij het bedrijfsleven om dit doel met z’n allen te bereiken.”

Totdat de maatregelen daadwerkelijk pijn gaan doen.

AC: “Wat helpt is als de over­ heid kaders gaat stellen. Zoals een prijskaartje voor de CO2-uitstoot, van bijvoorbeeld 50 tot 80 euro per ton. Ik voorspel u, dan willen alle bedrijven meedoen aan de energietransitie.”

Waar staat de Rotterdamse haven in 2030?

AC: “Dan zitten we midden in de digitalisering en de energie­ transitie. Dan zijn we bijvoorbeeld bezig om met andere bedrijven een offshore-eiland te openen, de North Sea Windpower Hub. Daaromheen zullen vele windpar­ ken staan die stroom opwekken. Vanuit het eiland zal de energie dan naar land kunnen worden getransporteerd in de vorm van elektronen of groene waterstof.”

U bent niet de enige haven die inzet op offshore wind.

AC: “Dat klopt, maar voor off­ shore wind geldt net als voor de digitalisering: we zijn onderweg, maar er is ruimte voor heel veel initiatieven.”


PORT@PP, een jong en onafhankelijk bedrijf geleid door vier gedreven ondernemers, biedt intelligente haventoepassingen. Met een dynamisch team ervaren medewerkers heeft PORT@PP een innovatieve kijk op een conservatieve omgeving. De onderneming zet in op nieuwe technologieën en vernieuwende businessmodellen.

PORT@PP levert consultancy op maat van de klant. Ondernemingen of verenigingen die op zoek zijn naar kennis over havenprocessen, logistieke flows, administratie bij in- of uitvoer of compliancy met douanewetgeving kunnen een beroep doen op de diensten van PORT@PP. Daarnaast ontwikkelt en beheert PORT@PP mobiele en webtoepassingen die de interactie tussen havenactoren efficiënter doet verlopen. We analyseren bestaande werkprocessen, doen voorstellen ter verbetering en bespreken die met de betrokken partijen. Op basis van een oplossing bouwen we een gebruiksvriendelijke webapplicatie. Tegelijk bieden we online opleiding en ondersteuning aan de gebruikers. Een van die realisaties is ViSiGiP, een havenbrede applicatie waarin zowel de douane als het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen), het gasmetingbedrijf, de vertegenwoordiger van de lading, de transporteur en de opdrachtgever de registratie en de consultatie van de status kunnen doen.

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

feur buiten de werkuren van de douane op terminal vertrekt zodat hij zich bij de opening van de grensinspectiepost kan aanbieden. Met tijdswinst en spreiding van het baantransport als gevolg. Statusmelding van vertrek op terminal. ‘Gate out’-melding dat de chauffeur de terminal heeft verlaten en op weg is naar de grensinspectiepost. Registratie van aankomst op de grensinspectiepost. Interactie met gasmetingbedrijven. Overzichtsscherm van de aanwezige te controleren zendingen op de grensinspectiepost en hun status (aangekomen, gasmeting aangevraagd, gasmeting uitgevoerd, in controle, gecontroleerd). Dit geeft een overzicht van de bezettingsgraad en zorgt voor een optimale planning, wat een positief milieu- en mobiliteitseffect heeft. Registratie van vertrek op de grensinspectiepost. Rapporten en analysetools voor statistische doeleinden. Eventuele interfaces met community dataplatform voor integratie met back-endsystemen.

De app heeft één doel: het inspectieproces duidelijk merkbaar verbeteren. De betrokken partijen krijgen zicht op de status van de zending en optimaliseren hierdoor hun planning en uitvoering. Benieuwd wat Port@pp voor uw bedrijf kan betekenen? We werken op projectbasis zowel bij de ontwikkeling van nieuwe toepassingen als bij onze consultancydiensten, met duidelijke doelstellingen en een juiste inschatting van het budget en het traject.

Neem contact met John Kerkhof bij PORT@PP op het nummer +32 3 560 16 11 en ontdek onze aanpak.

De toepassing biedt volgende functionaliteiten: ✔ Interactie van douane en FAVV met de terminal operator en aangever in functie van blokkering of deblokkering van de containers. ✔ Mogelijkheid om tussenpersonen zoals expediteur, douaneagent en transporteur in het proces te betrekken. ✔ Elektronische verbintenis van de chauffeur. De papieren verbintenis die de douane laat ondertekenen door de chauffeur wordt vervangen door een digitale notificatie op basis van de Alfapass-identificatie van de chauffeur bij de terminal. Dit heeft het voordeel dat de chauf-

rl

22 - 2 1 - bus 1 1 n a a

Noorde

n

twerpe

030 An

© Antwerp Port Authority

P U B L IR E P OR TA GE

Innovatieve en intelligente haventoepassingen op maat


DE SCHEPEN VAN MORGEN

WAT BRENGT 2017

De schepen van de toeko De scheepvaart is aan een technologische omwenteling bezig die fors verder reikt dan de schaalvergroting die de containerlijnvaart in de afgelopen decennia in een nieuwe plooi legde. Vaak gebeurt dat onderhuids, op de brug, in de machinekamer of onder de waterlijn van het schip. Maar af en toe krijgt het schip een (heel) ander uitzicht. Enkele eyecatchers. JEAN-LOUIS VANDEVOORDE

© Lade AS

VINDSKIP

12

© Lade AS

ROLLS-ROYCE De scheepvaartdivisie van de Britse groep Rolls-Royce zet al een tijdje in op de ontwikkeling van technologie die autonome of onbemande scheepvaart mogelijk maakt. Daar komen geregeld plaatjes bij kijken van hoe zo’n schepen er zouden kunnen uitzien. Als ze onbemand zijn, dan kan de reder besparen op voorzieningen voor de bemanning. Op dit schip blijven de luiken die toegang geven tot de verschillende ruimen herkenbaar en de romp is er eentje van het klassieke type. Maar geen brug, kasteel of relingen te bespeuren. Is er wel nog een bemanning, dan krijgt de brug bij RR een futuristisch tintje. Is dat niet het geval, dan wordt het schip vanuit een hoogtechnologisch commandocentrum aan land aangestuurd. © Rolls-Royce Marine

© Rolls-Royce Marine

© Rolls-Royce Marine

Het Vindskip-concept van de Noorse scheepsontwerper Lade AS komt qua vormgeving heel dicht in de buurt van revolutionair. Het gaat om een “hybride vrachtschip voor duurzaam zeevervoer”. Voor de aandrijving rekent het Vindskip op lng en… wind. De romp is zo ontworpen dat de wind een ‘lift’ geeft in de ge­ wenste richting. De lng-motor brengt het schip op snelheid en zorgt in een dynamische tandem met de windpropulsie voor een constante snelheid. Samen met een ‘weather routing system’ moet dat een 60% lager brandstofverbruik opleveren. Lade AS ziet zijn concept onder meer als bruikbaar voor roro’s, carcarriers en containerschepen.


WAT BRENGT 2017

mst AQUARIUS ECO SHIP

© (c) Job Naval Architects

© Eco Marine Power.

Eco Marine Power legt zich toe op het ontwikkelen van hernieuwbare energie­ oplossingen voor de scheepvaart. Een van de paradepaardjes van het Japans bedrijf is het Aquarius Eco Ship, dat zonne- en windenergie aanwendt om het schip voort te stuwen. Aan dek zijn niet alleen de luiken met zonnepanelen uitgerust, maar staan ook een resem ‘energy sails’ opgesteld om de wind – en nog wat meer zon – te vangen. Batterijen slaan die energie op om het brandstofverbruik te verminderen.

FLETTNER FREIGHTER 8500 Het moeten niet altijd reuzenschepen zijn. Het Nederlandse C-Job Naval Architects kwam in februari voor de dag met een nieuw ontwerp voor een wind-assisted – lees: deels door wind aangedreven – stukgoedschip met een draagvermogen van 8.500 ton, de Flettner Freighter 8500, bestemd voor rederij Switijnk Shipping. De ‘schouwen’ die doen denken aan oude steamers, zijn in feite ‘rotor sails’. Die verticale, draaiende cilinders creëren een voortstuwende beweging en helpen het schip tot 14% brandstof te besparen. Het ontwerp kwam er na het bestuderen van de overheersende windpatronen op de vaarroutes van Switijnk.

Tussen droom en werkelijkheid… Aan nieuwe ideeën en innovatieve concepten geen gebrek, maar het duurt soms lang voor ze hun weg vinden naar de realiteit, als dat al gebeurt. Verrassend is dat niet, legt Marc Vantorre, hoogleraar scheepstechnologie aan de Universiteit Gent uit. Over windgeassisteerde zeeschepen is al sinds de oliecrisissen van vorige eeuw sprake, blikt Vantorre terug. “Toen de olieprijzen gingen dalen, verdween die idee weer uit beeld.” De afhankelijkheid van de weersomstandigheden speelt daar in mee. “Er is zeker nog heel wat optimalisering op het stuk van energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid mogelijk, maar die richt zich momenteel vooral op aanpassingen aan motor, romp en propellor en op nieuwe brandstoffen. Daar ligt nog heel wat winstmarge. Sleutelen aan de vormgeving van schepen is minder evident. De huidige schepen zijn in de regel ontworpen om hun vervoerscapaciteit te maximaliseren. Zij zijn vanuit dat oogpunt zeker efficiënt te noemen. Een radicaal nieuw concept uitdenken dat ook aan die parameter voldoet, is niet gemakkelijk.”

13


TECHNOLOGIE IN HRM

WAT BRENGT 2017

Byebye cv, motivatiebrief en wenselijk gedrag?

Digitalisering objectivee Wie spreekt over digitalisering, denkt niet meteen aan de hrm-kant. Terwijl ook daar een digitaliseringsgolf over de sector rolt. Dat zaken zoals loonadministratie, verlofplanning en regi­stratie, digitaal beter kunnen, klinkt logisch. Maar als het gaat over selectie en coaching, lijkt digitalisering onwaarschijnlijk. “Nochtans is ook daar automatisering een meerwaarde”, vindt Jochen Bessemans van HRTechValley. “Selectie kan objectiever en gerichter dankzij technologie.” BART TIMPERMAN

Digitaliserig in hr is niet iets dat nu pas de kop opsteekt?

Jochen Bessemans: “Zeker niet. De meesten denken meteen aan de automatise­ ring van de harde kant van hrm. De processen rond lonen, het beheer van be­ drijfswagens, vakantieplanning, daar is de technologie al opgedoken eind de jaren ’80, begin ’90. Met de klas­ sieke zware systemen die veel geld kosten en lange tijd nodig hebben om te ontwikkelen. Pas vanaf 2000 zie je de eerste online jobboards zoals Vacature, Monster en Jobat. Ook LinkedIn komt dan op. Pas in 2011 zie je dat spe­lers zoals IBM, SAP en Oracle miljarden investeren in be­drijven met cloudoplossingen. Dat is de voorbode van de echt grote disruptie. Vanaf 2014 is dat ontploft en zie je steeds meer uiteenlopende hr-tech. Daarmee bedoel ik software die raakt

14

aan de relatie tussen mensen en (arbeids)organisatie. Ik denk bij­voorbeeld aan instrumenten in rekrutering op maat van het individu, zoals online assessments, of e-lear­ ning. Maar ook toepassingen om feedback te geven, om mensen aan te spreken om voor een bepaald bedrijf te werken,... Op dit moment bouwen er in België al 126 bedrijven software voor hr-toepassingen.”

Wat zijn zo de meest verrassende ontwikkelingen op dit moment?

JB: “Daar geef ik graag het voorbeeld van het Belgische Onsophic dat het klassieke e-learningmodel flink verdiept. Klassieke learnings bieden leerstof aan de cursist. Daarmee valt het stil. De software van Onsophic registreert wat de cursist nadien in de praktijk met de leerstof doet op ba-

Jochen Bessemans (Foto Bart Timperman)

sis van een aantal KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren) en koppelt dat terug naar de leidinggevende en/of de cursist. Het instrument kan het advies geven om een specifiek deel van de opleiding te hernemen en zelfs zeggen hoeveel tijd dit zal kosten. Een coachend effect dus. KBC gebruikt deze toepassing al.”

Technologie gaat nu ook inwerken op onze selectie van medewerkers?

JB: “Een mooie ontwikkeling die in de steigers staat, is Facelytix. Die verbetert de huidige systemen die kandidaten online vragenlijsten

doen invullen. Zij weten dat er expressies zijn in het gezicht die we niet controleren en veel over ons vertellen. Facelytix zoekt software die de link legt tussen die uitdrukkingen en de antwoorden die je geeft. Het zal volstaan om 4/5 min voor de camera te antwoorden op enkele vragen voor een eerste selectie. Dat is ook heel vriendelijk voor de kandidaat! ’s Avonds in je zetel zie je een vacature, je kan meteen naar Facelytix en je weet een paar minuten later of de job iets voor jou kan zijn. Gedaan met cv’s maken en motivatiebrieven schrijven.”


WAT BRENGT 2017

rt rekrutering Dat is voorlopig nog toekomstmuziek.

JB: “Er zullen altijd mensen betrokken zijn. Maar kan die professional echt wel zijn humeur 100%

beoordelen dan op een ander moment? Laat staan dat je drie recruiters dezelfde kandidaten apart laat zien. Denk jij dat de beslissing dan dezelfde is? Technologie gaat iedereen op dezelfde ma­ nier beoordelen. Wat toelaat om de kandidaat steeds op dezelfde manier objectief te

vandaag hecht daar steeds meer belang aan.”

Er speelt toch veel meer dan competenties? De vraag of iemand past in een bestaand team bijvoorbeeld.

JB: “Je hebt hier in België Thalento®. Die vertrekken

“Op dit moment bouwen er in België al 126 bedrijven software voor HR-toepassingen” uitschakelen bij selecties? Of is die niet vermoeid na een dag met gesprekken? Waardoor die anders gaat

beoordelen en hem nadien te vertellen waarop hij de job al dan niet heeft, op basis van scores. De kandidaat van

vanuit e-assessments naar persoonlijkheidskenmerken om te kijken naar ‘workforce optimization’. Hoe krijg

JB: “Wat wel al werkt is Sympl, van een bedrijf uit Antwerpen. Die toepassing vervangt de eerste stap in rekrutering door een chatbot. Die stelt de kandidaat enkele vragen en gaat die op basis daarvan inschalen. Zij werken ook samen met het Franse bedrijf Visiota­ lent dat telefonische scree­ nings vervangt door mensen enkele vragen te laten be­ antwoorden via video. De rekruteerder kan door de beelden scrollen en die beelden ook voorleggen aan de collega’s. Als iedereen iets ziet in de kandidaat, wordt er verder gepraat. Je vervangt de eerste kennismaking en selecteert gerichter.”

Veel hr-professionals zijn non-believers. Zij vinden dat mensen best geplaatst zijn om mensen te selecteren en beoordelen.

Er is ook al technologie om het inwerken te verbeteren?

JB: “Nu krijgt een nieuw­ komer de eerste dag een rondleiding met kennismakingen en een pak info. ’s Avonds heeft die hoofdpijn en is ie de helft al weer kwijt. Met het Nederlandse Appical of het BelgischNederlandse Talmundo is er technologie die het onboardingproces begeleidt. Na het tekenen van je contract ben je lid van een platform dat aftelt naar je komst, met animaties die je collega voorstellen, een quiz over het bedrijf, een woordenboek met veel gebruikte termen en ga zo maar door. Bij je eerste dag op kantoor ken je de mensen al en hoef je niet voor elke stap iets te vragen.”

De Belgische hr-techcommunity in beeld. (Foto HRTECHVALLEY)

15


TECHNOLOGIE IN HRM

WAT BRENGT 2017

hulpmiddel. Technologie zal de ultieme keuzes niet maken. Maar het helpt de ­hr-professional om dat beter te doen. Nu duurt een selectie soms drie maanden. In een ‘war for talent’ zal snelheid bepalend zijn om de beste profielen te treffen. Als je te lang talmt, zijn ze al weg. Technologie verhoogt je efficiëntie. Bovendien biedt dit alles ook de kans om te herdenken wat de echte rol is van hr. Wie denkt dat het gesprek over een trekhaak op een wagen een hr-job is, zit volgens mij fout.”

Jochen Bessemans (Foto Bart Timperman) je de juiste mensen op de juiste plaats om optimaal uw doelen te realiseren. Zij hebben met Teamview een manier om mensen in een team in kaart te brengen. Dat laat toe om na te gaan wat er gebeurt als je daar een extra persoon tussen zet. Software kan die dingen die je als hr misschien aanvoelt, gewoon visualiseren en in data omzetten.”

Dit soort technologie kan bedreigend lijken voor de job van hrm-

medewerkers die voor de menselijke toets zijn?

JB: “Weet je hoe lang men gemiddeld spendeert aan een cv? Tussen 6 en 30 seconden. Hoe menselijk en eerlijk is dat? We horen het niet graag, maar er is techno­ logie waarmee je uitstekend kunt voorspellen hoe iemand gaat reageren. Daarmee is de kans op foute beslissingen van hrm toch kleiner? Dat is altijd beter voor het be­drijf. Want wat kost een foute beslissing? Er zijn niet alleen de kosten rond de fout aange-

worven kandidaat. Er is ook de impact op de prestaties van je team. En je moet vooral ook het voordeel voor de kandidaat-werknemer zien. Die hoeft zich niet mooier voor te doen dan hij is. Of wen­ selijk gedrag gaan tonen. In een omge­ving waar je met zelfsturende teams werkt is het net van groot belang dat iedereen zichzelf kan zijn.”

De ultieme keuze blijft toch mensenwerk?

JB: “Technologie onder­ scheidt je wel. Het is een

We hadden het vooral over kleinere technologische spelers. Komen de grote jongens ook op deze markt?

JB: “Die hebben ook ontdekt dat hier mogelijkheden zijn. Zowel voor de business als voor het individu. Binnenkort kent iedereen ‘Google Hire’. Google zal op basis van het zoekgedrag van mensen weten waar ze naar uitkijken en hen verwittigen als er opportuniteiten zijn. Google weet perfect van jou om de hoeveel tijd je van job verandert en zal daar ook rekening mee houden.“

WAT DOET HR TECH VALLEY? “Tech Valley is een non-profitorganisatie die werd bedacht door Joris Peumans en Ben Greeven, twee eigenaars van bedrijven die software voor hrm bouwen”, vertelt Jochen Bessemans. “We hebben samen deze vzw opgericht om meer synergie te brengen tussen bedrijven die voor hr software ontwikkelen onderling. Maar ook tussen die softwarebedrijven en hr (hr-mensen en hr-dienstverleners). Maar een derde doelgroep die in de sector steeds belangrijk wordt is het individu. We plakken daar de term ‘career owner’ op. De focus komt steeds meer op de persoon die de eigen carrière in handen neemt. Zoals consumenten

alles sneller, efficiënter, op maat, gebruiksvriendelijker en beter willen, wensen we dat ook steeds meer voor onze carrière waar we veertig uur per week mee bezig zijn. Bij die drie groepen willen we het bewustzijn rond de technologische evolutie vergroten. Dat doen we onder meer door kennis te delen.” Je kan niet bij HR Tech Valley terecht voor een doorlich­ ting van je eigen hrm of advies over de aankoop van bepaalde software. “Wij doen geen consultancy. Er is inderdaad veel vraag naar, maar we willen onze onafhankelijkheid bewaren en focussen op het geven van clinics en workshops, open innovatie en kennisdeling.”

www.hrtechvalley.org HR Tech Valley, Corda Campus - Corda 6 | Kempische Steenweg 293/35, 3500 Hasselt, Belgium. Tel 011 28 62 47, info@hrtechvalley.org

16


HACKATHON

Vraagstuk binnen 48 uur creatief opgelost

Logistieke sector ontde Een hackathon, zei u? Het recept is eenvoudig: breng softwareontwikkelaars en commerciële talenten bij elkaar, werp ze een IT-, technisch of creatief vraagstuk voor de voeten en geef ze een weekend de tijd om een oplossing te bedenken. Ook de brede logistieksector ontdekt deze spannende wedstrijdformule. MICHIEL LEEN

L

aat u niet afschrikken door het woord ‘hack’ in de naam. Een hackathon – een samenraapsel van ‘hacking’ en ‘marathon’ – is geen bijeenkomst van schimmige computertypes die uw systemen willen kraken. Integendeel: het is een bijeenkomst waarbij start-

uit de haven IT-gerelateerde uitdagingen formuleren aan een groep developers, designers, creatives, en businesspersonen, met de bedoeling op drie dagen van een idee naar een werkend concept te gaan”, zegt Jasper Goyvaerts van Junction, het bedrijf dat de hackathon organiseert in op-

sen havens. Het is geen theoretische oefening, maar een aanzet om in sneltempo een concept te ontwikkelen dat commercieel potentieel heeft. De deelnemende IT’ers hebben een divers profiel: van de klassieke start-uppers op sneakers tot middelgrote bedrij­ ven met enkele jaren ervaring op de teller. Uit de clash der ideeën tussen de zaken- en de informaticawereld komen dan – hopelijk – originele oplossingen uit de bus. Drie dagen lang gaan ze ertegenaan, desnoods dag en nacht. De organisatoren zorgen voor relaxatieruimtes en -momenten, maar spannend blijft het wel. Winnaars kunnen rekenen op leuke gadgets, maar ook op een opvolgingstraject waarbij het bedachte concept ondersteund wordt om vermarkt te kunnen worden.

Simultaan met L.A.

“Simultaan met de Havenhackathon in Antwerpen zal ook in Los Angeles een hackathon plaatsvinden”

ups, bedrijven en IT-talenten in sneltempo oplossingen bedenken voor heel concrete problemen in een bepaalde sector.

Havenhackathon De eerste havenhackathon vond plaats in Waagnatie in 2016 onder de noemer ‘Logistics of the future’. Voor de volgende editie, van 11 tot en met 13 oktober 2018, zien de organisatoren het groots. “De hackathon wordt een driedaagse waarbij organisaties

18

dracht van het Havenbedrijf. “De deelnemers krijgen begeleiding van coaches uit de business- en developmenthoek om op 48 uur tijd hun concept uit te werken.”

Sneakers ism maatpakken

In tegenstelling tot sommige andere hackathons wordt hier gewerkt op basis van concrete uitdagingen uit de maritieme en logistieke sector, zoals veiligheid, mobiliteit of samenwerking tus-

De hackathon van de haven van Antwerpen kadert in het grotere samenwerkingsverband Chainport, een netwerk van havenautoriteiten onder leiding van Hamburg en Antwerpen, dat onder andere kennis en erva­ ringen uitwisselt rond innovatie en digitalisatie. Simultaan met het evenement in Antwerpen zal ook in Los Angeles een hackathon plaatsvinden. Volgens Jessica Gerritsen van het Havenbedrijf moeten de hackathons uitgroei­ en tot een traditie. Deelnemers krij­gen enkele globale, maar ook enkele specifiek Antwerpse problemen voor de voeten gegooid, bijvoorbeeld rond binnenvaart en mobiliteit. “We maken ook werk van het natraject: voor prijswinnende studenten kan dat een academische opleiding of stage


kt de hackathon zijn, voor deelnemers met een zakelijk profiel wordt gekeken hoe aan upscaling kan worden gedaan. We willen als accelerator optreden en goede ideeën die uit de hackathon voortkomen naar een hoger niveau tillen.” Ter ondersteuning slaan Alfaport, Havenbedrijf Antwerpen en NxtPort de handen in elkaar. Voor de praktische organisatie staat Junction in.

“Eerste logistieke Hackathon”

De eerste Havenhackathon in 2016 (Foto Junction)

Ook OTM, Belgian Shippers’ Council, de belangenorganisatie van logistieke professionals in handel en industrie, organiseert een hackathon op 16 en 17 november. “Die formule spreekt ons publiek vandaag veel meer aan dan een uitreiking van de zoveelste Award en levert oplossingen voor erg concrete problemen”, weet Chantal Smet van OTM. “Onze ‘First Logistics Challenge Hackathon by OTM’ behandelt vijf logistieke uitdagingen van vijf verschillende grote verladers in verband met de supplychain en is dus uniek in zijn soort.” Bedoeling is dat multidisciplinaire teams, die idealiter bestaan uit logistieke professionals, IT’ers, marketeers en studenten die het beste van zichzelf geven om op 24 uur tijd een oplos­ sing te bedenken op een uitda­ ging die door loting wordt toegewezen. OTM voorziet een leuke locatie en catering om de denkers op de meest aangename

manier op te vangen. Op zaterdagavond kiest de jury bestaande uit creatieve innovatieve CEO’s dan de beste ideeën uit, waarna het publiek mee mag stemmen over de winnaars tijdens de galaavond waarmee het evenement afsluit. Voor de winnaars is er een mooie prijzenpot. OTM slaat ook de brug tussen de academische wereld en het bedrijfsleven via haar project ‘Topcoaches 4 Toptalent’. Wie weet kan een van de challenges via dit project wel verder uitgewerkt worden. Meer info vindt u via www.logisticshackathon.be Een hackathon is, kortom, een spannende, snedige manier om op (zeer) korte termijn oplossingen te vinden voor de technologische uitdagingen die het brede logistieke veld vandaag kent. Laat u dus niet afschrikken door die ‘hack’ in de naam, maar probeer er mee de vruchten van te plukken. Misschien organiseert u er in de toekomst zelf wel een? Belangenorganisatie OTM organiseert haar eerste hackathon (Foto OTM)

19


INTERVIEW

WAT BRENGT 2017

Belgische constructeur van elektrische bestelwagens start serieprod

Addax Motors kom De prille Belgische bestelwagenconstructeur Addax Motors uit Kuurne blijft ambitieus groeien. Drie jaar nadat het eerste prototype op de tekentafel ontstond, is de serieproductie gestart bij voormalig Fordtoeleverancier SML-Rhenus in Genk. “We krijgen uit heel Europa vraag naar lichte elektrische bestelwagens”, zegt projectmanager Bart Smessaert. ROEL JACOBUS

B

egin 2016 kwam Socartrust uit Kuurne, een financiële holding met activiteiten in diverse sectoren, met het verrassende nieuws dat ze 100% Belgische bestelwagens ging bouwen. Een van de voornaamste operationele eenheden van Socartrust is Westlease, de grootste onafhankelijke leasingmaatschappij

van België. Westlease verhuurde toen al drie jaar lichte elektrische bestelwagens en merkte niet alleen een stijgende vraag, maar ook een ontoereikend aanbod op de markt. Socartrust stelde een R&D-team samen voor een eerste prototype van een lichte, elektrische bestelwagen in samenwerking met een Spaans designbureau. Onder de merk-

te starten en dat is gelukt. Na een quasi handgemaakte ‘slow build’ nulreeks van elf voertuigen, schakelden we over op de 1-reeks in serieproductie. Na drie maanden halen we een ritme van één afgewerkt voertuig per week, een tempo dat we gaandeweg naar vijf per week willen opdrijven. De assemblage gebeurt door zes technici bij SML in Genk, een voor-

“Dankzij de geringe slijtage en onderhoud, is de ‘total cost of ownership’ voordeliger dan diesel” (Bart Smessaert) naam Addax werd gemikt op de Europese nichemarkt voor stedelijk vrachtvervoer, openbare besturen, pretparken en industriële sites.

Waar staat Addax vandaag?

Bart Smessaert: “Onze productie wordt geruggensteund door de Duitse logistieke gigant Rhenus.” (Foto Roel Jacobus)

20

Projectmanager Bart Smessaert (BS): “Het team rond de drie oprichters is van vijf naar twaalf mensen uitgebreid met onder meer extra engineering. Vorige zomer werd beslist om in november de serieproductie

malige toeleverancier van Ford die nu tot de Duitse logistieke groep Rhenus behoort. SML zette voor Addax een productielijn op naast haar lijnen voor high end automerken (bijvoorbeeld sinds 2016 produceert SML voor Rolls Royce, red.). Die ruggensteun van gigant Rhenus betekent heel veel voor ons.” Met een actieradius van 80 tot 110 kilometer mikt Addax Motors op intern transport op be­ drijvensites, last-mile-delivery van


WAT BRENGT 2017

 uctie

t op dreef pakketten, lokaal transport door openbare besturen en vervoer in vakantie- en pretparken. De wagens hebben een bruto laadvermogen van 1 ton en mogen op privéterrein 2 ton trekken. De cabine en het chassis zijn standaard en er zijn vier keuzes van opbouw, telkens op bestelling. Een van die vier mogelijkheden is een koelwagen, waarvoor een partnerschap gesloten werd met een Franse constructeur van koel­ opbouw op chassis. Daarvan rij­ den er al een aantal in Frankrijk en de omgeving van Moeskroen.

rijden al Addaxbestelwagens en eind januari werden opnieuw vier voertuigen voor Zweden afgeleverd.” Marketingverantwoordelijke Liesbeth Braem: “De markt van de elektrische utilitaire voertuigen groeit twee tot drie keer zo snel als de conventionele markt. Brandstofmotoren worden ook steeds meer uit stadscentra geweerd. We hebben intussen een aantal early adopters die er graag mee uitpakken.”

Hoe gaat de verkoop?

BS: “Onze wagens zijn geconnecteerd via 3G, wat een vlotte gegevensuitwisseling voor de aftersales mogelijk maakt. Je kunt ze ook in elk standaard 220 voltstopcontact opladen, in tegenstelling tot veel andere elek­ trische voertuigen op de markt. We gebruiken lithiumaccu’s die je op vier uren helemaal oplaadt en die je op korte tijd, bijvoor-

BS: “In België verkopen we rechtstreeks, via agenten en via leasingmaatschappijen, bij­­ voorbeeld ons zusterbedrijf Westlease. In het buitenland bouwen we een dealernetwerk uit: nu al vier in Frankrijk en telkens een in Zweden, Spanje, Nederland, Portugal en binnenkort Tsjechië. Bijvoorbeeld in en rond Stockholm

Waar zitten de opmerkelijkste technische innovaties?

beeld tijdens een middagpauze, ook gedeeltelijk kunt aanvullen. In het segment van de postbe­ drijven ontwikkelen we momenteel een 20 cm smaller voertuig, op concrete vraag van de markt. Op basis van de feedback van de gebruikers, optimaliseerden we nog verder het gebruikscomfort met onder meer panoramisch zicht en meer ruimte in de cabine. We gaan het portfolio uitbreiden met een groter model er komen nog meer opties inzake opbouw, bijvoorbeeld een laadbrug, een bladstofzuiger of een pers voor huisvuil of groenafval. Er komen ook mogelijkheden om makkelijk van opbouw te wisselen volgens de seizoenbehoefte.”

In welk prijssegment positioneert u zich?

BS: “De basiscombinatie chassis-cabine kost 27.500 euro en naargelang de opbouw komt daar 3.000 tot 13.000 euro bij. Dankzij de geringe slijtage en onderhoud, is de ‘total cost of ownership’ voordeliger dan van een dieselequivalent, zowel bij aankoop als bij leasing. Ook de restwaarde is fel gestegen, onder meer omdat de regeneratiemogelijkheid van de huidige accu’s sterk is toegenomen tot 80 à 90%. Daar bestaat al een occasiemarkt voor.”

Waar ligt de ambitie?

Addax voert de serieproductie op tot vijf afgewerkte voertuigen per week. (Foto Addax)

BS: “Onze doelstelling is om een Europese speler te worden. Als een uit de voegen ge­groeide start-up voelen we dat de markt ons al ernstig neemt. Om deze ambitie te onderstrepen, verhuizen we in de lente ons verkoopen servicecenter naar een goe­ de zichtlocatie langs de E17 in Deerlijk.”

21


INNOVATIE BRANDSTOF

WAT BRENGT 2017

Belgische reders nemen voortouw in innovatie Om aan de vergroeningseisen van regelgevers en klanten tegemoet te komen, en zijn eigen imago van milieuvriendelijke modus trouw te blijven, is er voor de scheepvaart geen andere weg vooruit dan innovatie. De Belgische reders nemen resoluut mee het voortouw, onderstreept Wilfried Lemmens van de Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV). JEAN-LOUIS VANDEVOORDE

D

e Belgische re­ derijen behoren sinds jaar en dag tot de school die in nieuwe technologie ge­ looft en investeert”, maakt de managing director van de

verandering staat bovenaan de wereldagenda, onze klanten vragen om steeds groenere transportoplos­ singen en enkel de beste leerlingen in de redersklas zullen morgen nog betaal­

“Wie vasthoudt aan de oude technologie, wordt morgen uit de markt geduwd” redersvereniging duidelijk. “Die stroming wint meer dan ooit terrein. De klimaat­

bare scheepsfinanciering vinden. Bij vele reders leeft bovendien een groot verant­

woordelijkheidsgevoel als het op milieu aankomt.” De druk op de reder om nieuwe technologische we­ gen in te slaan neemt dus toe. Maar volgens Lem­ mens is de sterkste motor van de verandering niet de steeds strengere regelge­ ving. “Technologie gaat van­ daag sneller dan regelge­ving. Het is in de eerste plaats een commercieel gegeven. Wie vasthoudt aan de oude technologie, met haar lage energie-efficiëntie en hoge uitstoot, wordt morgen uit de markt geduwd. Het oude businessmodel is ten dode opgeschreven.”

Internationaal

Tanker Euronav (Foto archief)

22

De Belgische reders zijn al langer op de kar gespron­ gen, weet Lemmens. Zij vin­ den met hun aanpak steeds meer gehoor in het interna­ tionaal debat over innovatie en ecologie. De Belgische Redersvereniging zette haar schouders onder de oprich­ ting van de Maritime Indus­ try Decarbonisation Coun­ cil (MIDC). Daar kwam de broodnodige dialoog tussen alle betrokken stakeholders (reders, toeleveranciers, raf­

Wilfried Lemmens (Foto archief)

finaderijen, havens…) ein­ delijk op gang. Het Haven­ bedrijf Antwerpen vervoegde onlangs de rangen. De MIDC zoekt binnen de Internationale Mari­ tieme Organisatie (IMO) mee naar antwoorden op het klimaatvraagstuk voor de scheepvaartsector.

Positief De scheepvaart staat voor grote uitdagingen en scherpe deadlines. Maar de topman is er rotsvast van overtuigd dat het lukt. “De vereiste technologie is er al of komt er aan. Het zal niet zonder slag of stoot gebeu­ ren, maar het gaat de goe­ de richting uit.” Het is een boodschap die soms met opluchting wordt ontvangen, heeft hij gemerkt. “Eindelijk iemand die zegt dat het kan, krijgen we soms te horen. Ik wil er geen datum op plakken, maar emissieloze schepen zijn misschien niet meer zo ver af.”


They don’t know exactly when the ship will arrive...

because they don’t know us At Portplus we believe your business is only as good as the information it acts on, which is why we are proud to offer the most comprehensive information solutions available in the Port of Antwerp. Solutions such as PortCall and Portplus Services that offer precise, real-time information on every movement of every vessel entering and moving within the port. Solutions that give our customers the information that can guarantee their people are in the right place at the right time, every time. In the fast changing world of shipping, partnering with Portplus can give your business a competitive edge.

Port+ NV • Brouwersvliet 33 - 7th floor • 2000 Antwerp • Belgium • portplus.be


OPLEIDINGSREEKS INNOVATIE

WAT BRENGT 2017

Nieuwe opleidingsreeks voor digitale transforma Niemand die er nog aan twijfelt dat de haven- en logistieke sector de komende jaren grondig verandert. Nieuwe digitale concepten en processen zullen de busi­ ness hertekenen. Maar hoe vindt u voor uw bedrijf de juiste weg door deze digitale jungle? De totaal nieuwe opleidingsreeks ‘Digitale Transformatie’, een samenwer­ king van Portilog, Randstad en De Opleidingscoach, wil uw wegwijzer zijn tijdens uw ontdekkingsreis richting gedigitaliseerde business van de toekomst. BART TIMPERMAN

I “

edereen spreekt over disruptie, maar er zijn veel mensen en be­ drijven die niet goed weten wat hen te wachten staat”, opent “Greet Van Melkebeke (Randstad) het gesprek. “Dit zorgt voor onzekerheid over de kwalificaties die nodig zijn bij de nieuwe medewerkers die instro­ men. Maar tegelijkertijd vragen veel ondernemin­gen zich af wat ze met betrekking tot digitalisering moeten

grondig onderzoek naar de stand van zaken van de digitalisering in de brede sector. Met als resultaat een versnipperd beeld. “Het bewustzijn rond de digitale transformatie groeit snel”, vat Corinne Thijs (Portilog) samen. “Maar verder is het plaatje heel uiteenlopend. Je hebt de believers, die al behoor­lijk veel stappen hebben gezet, en de non-believers, die wat achterop blijven. De verdeeldheid heeft weinig te maken met de grootte

“Het bewustzijn rond de digitale transformatie groeit snel” doen met bestaande medewerkers. Moeten ze die laten afvloeien omdat ze de digitale skills niet hebben, of moeten ze een traject van ‘rerouting’ inplannen om die mensen om te vor­ men? De reeks die we nu lanceren, kijkt naar de impact van die digitalisering op menselijk kapitaal en kosten.” Om het aanbod perfect te laten matchen met de noden van de onder­ nemingen, deden de drie partners een

24

van bedrijven. Je hebt grote en kleine spelers die heel ver staan in hun ontwik­ keling. Net zoals je er grote én kleine hebt die heel huiver­achtig blijven. We leerden dus dat we met dit project een soort toolkit moesten ontwikkelen, met een breed aanbod waarin bedrijven kunnen ‘shoppen’ uit een breed pakket opties op basis van hun noden.” Els Minner (De Opleidingscoach) merkt op dat het bewustzijn met

betrekking tot digitalisering op het topniveau van de bedrijven vaak goed zit, maar dat er een cruciale rol is voor de ‘middle manager’. “Die moet de am­ bassadeur zijn van transformatie en daar is nog veel werk rond ‘awareness’. Ook bij de hr-afdelingen. Die nemen we ook mee in dit verhaal. Zo denken zij vaak nog in stereotypen waarbij de experten dingen moeten leren aan nieuwkomers. Terwijl het vaak anders­ om is en de nieuwkomers soms de expert zijn.” “Ons onderzoek leert gelukkig dat het bewustzijn snel groeit en er nood is aan hulp om de organisatie om te buigen”, besluit Greet. “Er is nood aan begeleiding met betrekking tot de aan­ pak, de impact op ‘human capital’ en de kosten.” “Om die nood in te vullen, ontwik­ kelden we een traject met dertien


WAT BRENGT 2017

biedt wegwijzer tie Greet Van Melkebeke, Els Minner en Corinne Thijs (Foto Bart Timperman)

dinggevende in het 'change'-traject. We bekijken met dat middle management hoe zij zelf omgaan met verandering en wat ze kunnen doen om hun team mee te krijgen.” “De laatste van de vier bouwstenen van ‘change’ is de integrale aanpak. Daar wordt met een externe partner een ‘in-house’ begeleiding opgezet op maat van het bedrijf. Daarbij zijn alle medewerkers betrokken, van directie tot de gewone medewerker.”

Screening &

rekrutering “Ook al gaat het vaak over techno­ logie, toch zijn het de mensen die de sleutel zijn voor digitale transforma­ tie”, beklemtoont Van Melkebeke.

vertelt Corinne Thijs. “Daarom richten wij ons met deze bouwstenen zowel op het topmanagement, de hr-directie, de ­hr-afdeling, het middle management en de brede groep medewerkers. Voor al die doelgroepen moet het resultaat van die training of workshop altijd een concreet actieplan zijn, waarmee de be­ trokkene in het bedrijf aan de slag kan.” “Voor het management en de hrdirecties zijn er een 'Change Business Game' en een 'Change Booster'”, ver­ duidelijkt Els Minner. “Dat zijn twee workshops van een halve dag, waar in kaart wordt gebracht wie de stakehol­ ders zijn in het veranderingstraject, wie je op welk niveau meeneemt, hoe je dit communiceert, enzovoort. Voor het middle management is er een training van twee dagen over de rol van de lei­

bouwstenen”, verduidelijkt Corinne. “Die vullen we in met een breed palet aan werkvormen en methodieken. Wij bieden al die blokken aan zodat bedrij­ ven kunnen kiezen welke elementen voor hen relevant zijn. Ons nieuwe aanbod kan je opdelen in topics gericht­ op 'change', gericht op rekrutering van nieuwe mensen, en gericht op het bij­ scholen van de mensen die je nu al aan boord hebt.”

Change Het luik over de verandering zelf bevat vier bouwstenen. Die moeten bedrijven helpen om inzicht te krijgen in de veranderingsprocessen die moeten worden doorlopen. “Wie beseft dat ver­ andering nodig is, moet ook inzien dat die verandering op alle niveaus van het bedrijf moet doorgezet worden”,

"In het techcafé zoemen we in op het nieuwe werken met mobiel en tablet". (Foto Portilog)

25


OPLEIDINGSREEKS INNOVATIE

Greet Van Melkebeke, Els Minner en Corinne Thijs. (Foto Bart Timperman) “Daarom ontwikkelden we ook drie modules die specifiek mikken op de hr-managers en -afdelingen. Meer speci­ fiek de mensen die talenten moeten kunnen detecteren. In deze tijd van snelle digitale transformatie moeten we goed nadenken over de competenties

onderzoek kunnen we nu schetsen wat ‘digital readiness’ is. We kunnen, heel specifiek voor deze sector, beschrijven wat het ‘fundament’ van de medewer­ kers van de toekomst moet zijn. Met deze ‘blauwdruk van basisskills van de ideale toekomstige medewerker in de logistiek’ als achtergrond, kan een bedrijf screenen welk talent er aanwezig is en welke skills er extern moeten worden gezocht.” De twee andere bouwstenen van het luik screening en rekrutering, zijn workshops. In één workshop kan je leren hoe je wervende vacatures schrijft om de werknemer van de toekomst in huis te halen. Ze gaat uit van een visie op 'employer branding' zoals de haven en Voka die ontwikkelden. Een tweede workshop gaat over competentiegericht interviewen.

Learning Bestaande en nieuwe medewerkers moeten in een traject van transforma­ tie permanent kansen krijgen om hun

“Een paar 'digital natives' kunnen volstaan om een heel bedrijf in beweging te krijgen” die we nieuw in huis moeten halen, maar eveneens over wat er al in huis is aan ontwikkelingspotentieel.” “Met de 'Talent Motivation Analyse Tool' helpen we bedrijven om dat te doen”, pikt Els Minner in. “Door ons

digitale skills te ontwikkelen. “In het on­ derdeel ‘learning’ bieden we vijf bouwste­ nen aan. In de eerste werken we rond het maken van een ontwikkelingsplan voor 'digital skills'”, verduidelijkt Els Minner. "Daar gaan we kijken hoe we alle noden

24 april: Kick-off event helpt u over de streep Het aanbod ‘Digitale Transformatie, survival of the smartest’ van de drie partners is behoorlijk breed. De kans bestaat dat bedrijfsleiders aarzelen om in te stappen of elementen te kiezen. Een kick-off event op 24 april moet helpen om de stap toch te zetten. “Dit event moet de lancering zijn van dit totaalconcept”, zegt Corinne Thijs. “Saskia Van Uffelen, CEO van Ericsson Belux, brengt een inspirerende aware­ ness keynote. Zij zal iedereen goed wakker schudden over het ingrijpende karakter van de transformatie. Daarna lichten wij ons volledige traject met alle bouwstenen toe. Tijdens het netwerkmoment kan iedereen ons vragen stellen in de hoop dat wij op die manier een pak bedrijven over de streep krijgen voor onze maatwerk-opleidingen.”

26

in een opleidingsplan kunnen vatten. Dit gebeurt in groep en we leren van elkaar, samen met een stuk expertise die wij inbrengen.” Tweede element is een combinatie van training en in-house begeleiding rond ‘reversed learning’. “Over digi­ talisering zit er al veel kennis in de be­ drijven, maar die wordt niet gebruikt”, weet Van Melkebeke. “CEO’s verwachten soms een oplossing van derden, terwijl de kennis vaak al in het bedrijf aanwezig is. Een paar digital natives kunnen vol­ staan om een heel bedrijf in beweging te krijgen. Dat is wat we in deze training meegeven. Als deelnemer leer je een bedrijfscultuur te stimuleren die dit aan­ moedigt. Na deze training moet ieder­ een in staat zijn om reversed learning in het eigen bedrijf te implementeren.”

Passend gedrag “De andere vier bouwstenen zijn heel concrete zaken die het mensen mogelijk moeten maken om affiniteit te krijgen met technieken en praktijken die in­herent zijn aan digitalisering”, sluit Corinne het overzicht af. “We bieden een online training over het professioneel gebruik van online media. Niet onbelan­ grijk, al was het maar om medewerkers te leren wat wel en wat niet passend gedrag is op sociale media vanuit hun functie. We bieden ook een ‘techcafé’ aan waar we de deelnemers leren meester worden van hun mobieltje, iPad en lap­ top. Een heel concrete training, dus. Er is een opleiding over trends en tools rond digitalisering in de logistiek en de haven. Ten slotte is er ook een training rond data-analyse voor die sectoren. Met deze laatste vier elementen mikken we eigenlijk op het breedst mogelijke publiek in de sector.” Alle info over deze opleidingsreeks en de bouwstenen kan u vinden op www.portilog.be. Wie wat hulp wenst bij het selecteren van de passende elementen uit dit brede aanbod rond digitale transformatie, wordt natuurlijk met de glimlach geholpen door een van de drie partners. Niet onbelangrijk: alle bouwstenen uit de opleidingsreeks kunnen ook op maat van een specifiek bedrijf in de organisatie zelf worden gebracht. De eerste reeks start nog dit voorjaar. Op basis van de ervaring tijdens die eerste reeks, worden ook volgende sessies ingepland.


DIGITALE TRANSFORMATIE, SURVIVAL OF THE SMARTEST. Onze haven– en logistieke sector zal de komende jaren grondig veranderen. Transformeren is geen optie meer, maar een must! Spring mee op de kar en maak uw bedrijf en uw medewerkers future proof. Laat u in dit proces ondersteunen door Portilog, Randstad, De Opleidingscoach en hun partners. Maak kennis met 13 opleidingen en workshops met focus op awareness, change, screening & rekrutering en learning. portilog.be


BLOCKCHAIN: EEN HYPE?

Blockchain: méér dan ee Blockchain. Wie het woord niet elke dag laat vallen, dreigt geparkeerd te worden als gedateerd. Terwijl we vaak amper weten waarvoor het staat. Is het een duister en onvoorspelbaar onheil, zoals we dat zien bij bitcoin en co? Zet die blockchaintechnologie al onze systemen op de helling? Wij klopten aan bij Frauke De Temmerman en Giovanni Gijsels, die als consultants bij Deloitte wel vaker vragen krijgen over blockchain. Hun advies? “Geen paniek!” BART TIMPERMAN

Om netjes te beginnen. Wat is blockchain nu eigenlijk? Of is dat een domme vraag?

Deloitte-consultants Frauke De Temmerman en Giovanni Gijsels (Foto Bart Timperman)

28

Frauke De Temmerman: “Ze­ ker niet. Veel mensen kunnen het begrip moeilijk vatten. Maar dat was met internet vroeger ook zo. Eens je het kent, is het bijzonder logisch. Maar leg het maar uit aan iemand die het nog nooit gebruikte.­Ik vergelijk het met Wikipedia. Iedereen weet hoe dat werkt: iedereen kan dingen toevoegen en er zijn beheerders en gebruikers die de toegevoegde informatie verifiëren of verwij­ deren. Je ziet ook meteen wat er recent is gewijzigd. Dat lijkt een beetje op wat blockchain doet. Met blockchaintechnologie zijn alle ge­ gevens voor alle betrokkenen altijd beschikbaar. Gebruikers kunnen gegevens toevoegen en valideren in een gecontroleerd proces.” Giovanni Gijsels: “Er is wel een groot verschil. Blockchaintech­ nologie biedt een platform, dat geüpdatet en gevalideerd wordt door de verschillende actoren. Een groot verschil met Wikipedia is dat niemand iets kan veranderen. Je kunt alleen toevoegen. Blockchain is ook geen programma of soft­ ware die je kunt kopen. Het gaat om een technologie gebaseerd op een datastructuur ondersteund door de nodige protocollen.”


n hype? Blockchain kreeg dankzij bitcoin en de cryptomunten veel aandacht. Ongewenste aandacht?

GG: “Bitcoin en andere cryp­ tomunten gebruiken inderdaad blockchaintechnologie. Maar daar worden de protocollen gebruikt om anoniem dingen te doen. Terwijl de blockchain waar wij het over hebben net als bedoeling heeft om alles 100% transparant te maken. Het beeld dat het iets is voor criminelen en geheimen, moeten we natuur­ lijk bestrijden. Zelfs de overheid heeft grote interesse in deze technologie omdat ze net staat voor controle en transparantie. Als transacties via blockchain verlopen, is controle in zekere zin zelfs overbodig.” FDT: “De technologie achter de bitcoin is in ieder geval sta­ bieler dan de bitcoin zelf. De vele nieuwsberichten hebben wel als voordeel dat het begrip block­ chain steeds bekender wordt. Maar het is slechts één toepas­ sing van blockchaintechnologie.”

Wat kan de toegevoegde waarde zijn van blockchaintechnologie voor handel en transport?

GG: “Blockchain werkt slechts indien alle partijen op dezelfde lijn zitten en meestappen in het verhaal. Daar gaat het nu nog fout. Je hebt initiatieven zoals Antwerp Port Community System, Portbase in Nederland,… Maar er zijn nog veel hiaten. Die toepassingen zijn nog niet gealigneerd en niet iede­ reen werkt mee. Blockchaintech­ nologie heeft het potentieel om alles op één lijn te brengen, maar daar zijn we nog lang niet. Denk maar aan douaneaangiften in Europa. Er staat overal hetzelfde in, maar ieder land heeft een ­eigen systeem. Dat verandert maar traag. Daarom zie ik het de eerste vijf jaar nog niet echt mas­ saal doorbreken.”

Wat is er dan nodig om de omslag te maken?

GG: “De eerste beweging zit bij goederen met grotere waarde. Ik denk aan sectoren zoals farma en diamant, waar al wel wat ge­ beurt rond blockchain. Het zijn producten waar certificering en betrouwbaarheid zeer belangrijk zijn. Die zullen de motor zijn om expertise te ontwikkelen en dan zullen anderen ook op de kar springen.”

Wat adviseren jullie als klanten vragen of ze blockchain in hun strategische planning moeten meenemen?

GG: “Dat hangt van het be­drijf af. De hamvraag is wat je wil ver­ wezenlijken en of blockchain daar een antwoord op is. Voor veel toe­ passingen rond samenwerking is blockchain geen must. Ik denk nu maar aan systemen binnen één bedrijf. Daar mag je uitgaan van de betrouwbaarheid van

de partijen en is blockchain niet noodzakelijk. Daar waar delicate financiering en vertrouwen een veel groter issue zijn, zullen we wél adviseren om aan blockchain te denken. Het biedt een momentum om bepaalde processen goed te overdenken.”

Zit de winst van blockchain voor de transportsector vooral in douaneformali­teiten?

FDT: “Er bestaan al veel syste­ men om containers te volgen. Veel

“Blockchain is geen programma of software die je kan kopen” informatie is er al. Er kan dus wel wat afstemming gebeuren. Voor de SOLAS*-wetgeving is betrouw­ bare informatie over het gewicht van een container bijvoorbeeld belangrijk. Daar kan blockchain echt wel een antwoord bieden door onder andere de gegevens van de weegbrug van de exporteur automatisch in de blockchain mee te geven. Maar het klopt dat de intrede van autoriteiten belang­ rijk zal zijn. Als landen afspraken maken, is er rond douane veel winst te boeken. Dan zal iede­ reen mee moéten doen. Maar men kan dus zeker al processen optimaliseren nog voor de auto­ riteiten mee stappen.” GG: “De grote switch zal ko­ men van de grote jongens en de multinationals. Als die hun producten willen volgen, zullen ze hun transporteurs mee in het bad willen. Vermoedelijk een

FDT: “In de supplychain spelen enorm veel partijen. Tussen de leverancier van grondstoffen, de producent en de eindklant zitten ontzettend veel schakels. Verze­ keraars, financiële instellingen, brokers, douane, autoriteiten allerhande, vervoerders, maga­ zijnen,… Al die schakels hebben bepaalde deeltjes informatie die ze moeten delen voor cor­ recte in- en uitvoer. Veel info is overlappend, maar zit nu sterk verspreid. Blockchain brengt dat allemaal samen en biedt de mo­ gelijkheid om tussenpersonen over te slaan.

Wanneer kunnen we dan de grote doorbraak verwachten?

29


BLOCKCHAIN: EEN HYPE?

verhaal van twee snelheden. Er zijn nu nog maar heel weinig concrete toepassingen. Maar vroeg of laat komt er een grote doorbraak waar de rest dan op zal volgen.”

Blockchain wordt vooral geciteerd als interessant als het gaat over ‘smart contracts’?

GG: “Dat klopt. Een smart con­ tract is een programma gebaseerd

is. Het kan dat bedrijven die info gebruiken voor marketingdoelein­ den. Maar het kan ook iets ver­ tellen over bepaalde kwaliteiten. Denk maar aan hormonenvrij vlees, materiaal van biologische teelt, FSC-labels van hout, trans­ portmodus, ethische zaken zoals kinderarbeid, namaak… Dat zou allemaal via blockchain aan een QR-code kunnen hangen, want dat zijn al internationale standaarden.”

“Deze technologie staat voor controle en transparantie”

op blockchain dat op basis van vooraf gedefinieerde regels be­ talingen mogelijk maakt. Nu zijn banken met een kredietbrief de tussenpersoon die ervoor zorgt dat de leverancier zijn geld krijgt en de koper de goederen. Vaak staan hier een reeks voorwaarden tegenover zoals een clean bill of lading, bepaalde certificaten, en­ zovoort. Dit kan perfect automa­ tisch zonder banken. Dit is één voorbeeld van een blockchaintoe­ passing. Er zijn er wel meer. Zo zou een machine in een fabriek op basis van big data kunnen weten dat een bepaald onderdeel grote kans op een defect heeft. De ma­ chine kan zelf de bestelling plaat­ sen en overgaan tot betaling eens de voorwaarden in het contract voldaan zijn.”

Samengevat: niet iedereen moet van Deloitte direct naar de blockchainklas?

lange termijn naar blockchain te gaan. Er zijn vaak nog tussenstap­ pen nodig. Bij veel bedrijven is er nog werk aan de masterdata. Het is een verhaal van eerst leren krui­ pen, en dan pas leren stappen.” FDT: “Iedereen vraagt ernaar en verwacht er dé oplossing van. Terwijl het dat vaak niet is. Als één van de partners bijvoorbeeld (nog) niet meewil, is blockchain geen oplossing. De toegevoegde waarde moet ook duidelijk zijn voor je een investering doet in vernieu­ wing. Soms blijf je beter bij een ‘old school’-toepassing met een eigen app of database. Blockchain is geen zaligmakend verhaal, maar dat het er komt, staat vast.”

* SOLAS staat voor ‘International Convention for the Safety of Life at Sea’ en is een internationaal veiligheidsverdrag van de International Maritime Organization (IMO).

GG: “Wij krijgen er echt veel vragen over. Het woord leeft echt wel. Maar wij adviseren onze klan­ ten altijd om hun probleem goed te analyseren. Het kan dat block­ chain er een oplossing voor biedt. Maar heel vaak zie je dat eerst nog veel andere dingen op orde moeten worden gezet om dan op

Zal de consument daar ook een rol in spelen? FDT: “Dat zou best kunnen. Bijvoorbeeld met QR-codes waarbij de klant of con­ sument ge­ detailleerd kan zien wat het pro­ ces van zijn aankoop

30 6

Deloitte-consultants Frauke De Temmerman en Giovanni Gijsels (Foto Bart Timperman)


Headline here We’re always looking for people with the relentless energy to drive and push themselves further. To find new avenues and unique ways to reach our shared goals. At Deloitte, we know that being the undisputed leader means empowering our people to be the very best they can be – so they can make an impact that matters for our clients. Join us at one of our campus events to learn more and see what you can achieve.

Event Title Goes Here

Being different to makeSession: theDate diff erence Information & Time Campus Interviews: Date & Time

Location address, campus area and building information.

Location address, campus area and building information.

Call to action information goes here. Call to action and deadline orientedto information goes the here. Call to action information goes here. How deal with most complex Global Trade

issues around the Globe Leverage on our global network of Global Trade specialists [Insert the Standard legal description] www.deloitte.be Caption vel doloreet wisit acincil iquatem dio odigna feugiamcommy nim vulput adip exerosto essi. Rud min ver sed magna ate tat, vendigna conulputat. Ulput pratie ming et, commy nos et nim il et at. Ut aliquipit nullaore endrem er incilla conse feu facin venisi. © [Year] © 2018[Legal Deloitte entity Belgium name].

What impact will you make?

careers.deloitte.com


DRIE INNOVATIES IN BINNENVAART

‘Vrachtwagen op het water’ gaat autonoom varen Blue Line Logistics was in 2011 zowat een pionier op het vlak van innovatie in de binnenvaart in Vlaan­ deren. De pallet shuttle barges ‘Zulu 1 en 2’ maakten komaf met het traditionele binnenschip met een laadruim. In de plaats kwamen een dubbele romp en een vlak laadvlak voor palletten en big bags. Een vrachtwagen op het water als het ware. Een volgende stap is dat het schip autonoom vaart. KOEN HEINEN

A

anleiding voor de bouw van de pallet shuttle barges type ‘Zulu’ was de congestie op de wegen, legt Antoon Van Coillie, oprichter van Blue Line Logistics uit. “De wegen zitten vast, terwijl op de vaarwe­ gen nog veel capaciteit vrij is. Op de weg

Vrachtwagen op het water

“De traditionele binnenvaart is echter niet gemaakt voor die goede­ ren. Daarom hebben we een schip ontworpen dat beantwoordt aan de

“Het is een must om op bemanningskosten te besparen” zie je weinig bulkvervoer en containers of tankwagens, tenzij voor distributie. Het grootste deel van de containers gaat al met de binnenvaart of is intrahaven­ verkeer. De echte modal shift bestaat er dus in om de goederen die nog met de vrachtwagen vervoerd worden naar de binnenvaart te halen, zoals palletgoede­ ren en projectlading”, legt Van Coillie uit.

economische vereisten, een ‘vrachtwa­ gen op het water’. We stapten af van de traditionele binnenvaart door in shiften te varen en het laden en los­ sen door de bemanning te laten doen. Daarmee voldoen we aan de eisen van diegenen die de overstap van de weg naar het water willen maken”, zegt Van Coillie.

Volgende innovatie De catamarans liggen te diep in het water om op de kleinere kanalen te varen en daarom gaat Van Coillie twee nieuwe schepen bouwen. Die schepen krijgen opnieuw een tradi­ tionele romp. “Anders kunnen we te weinig vervoeren. We gaan echter door met innovatie.” De schepen krij­ gen verbeterde motoren die op wa­ terstof kunnen draaien en tegen 2020 gaan ze onbemand varen. “Het is een must om op de bemanningskosten te besparen, al zal er nog altijd iemand aan boord zijn”, onderstreept hij. Sommige waterwegen lenen zich daartoe, andere minder. “Het kanaal van Leuven naar Mechelen, bijvoor­ beeld, is zo goed als recht. Buiten de periodes dat er waterrecreatie is toegestaan, kan daar perfect au­ tonoom gevaren worden”, zegt Van Coillie.

Subsidies Over subsidies heeft hij ook zo zijn mening. “In de binnenvaart worden heel wat subsidies toegekend. Voor een kaaimuur of een kraan die no­ dig is voor een nieuwe trafiek is dat OK. Maar als je structureel subsidies nodig hebt, ben je verkeerd bezig. Dan moet je een nieuwe manier van werken zoeken waarbij de binnenvaart gebruikt wordt op basis van een busi­ ness case en niet omdat er subsidies worden gegeven”, besluit hij.

Met hun vlak laadvlak zijn de ‘Zulu’-schepen als vrachtwagens op het water. (Foto Blue Line Logistics)

32


Van dieselelektrisch naar batterijen of waterstof Binnenvaartoperator Ned­ cargo nam vorig jaar een eerste dieselelektrisch bin­ nenschip in de vaart. De Nederlandse groep kijkt ondertussen verder naar aandrijving met batterijen of waterstof. Het schip is al uitgerust om later semiautonoom te varen. KOEN HEINEN

D

e elektromotor van de ‘Bon Jovi’, het eerste dieselelek­ trische schip van Nedcargo, wordt aangedreven door twee dieselgeneratoren van elk 192 kW. Het zijn standaard dieselmotoren zoals in een moderne personenwagen. Door toepassing van de modernste technieken en een hydrodynamisch scheepsontwerp verbruikt het schip 25% minder dan een standaard schip.

Tussenstap De ‘Bon Jovi’ vaart regelmatig tussen de terminal van Nedcargo in Alphen aan den Rijn en de havens van Rot­ terdam en Antwerpen en kan 52 teu vervoeren. “In het begin is het even zoeken om de generatoren optimaal in te stellen en een optimale brand­ stofefficiëntie te bekomen. Dit is een prima tussenstap. We zijn ondertussen al bezig met de ontwikkeling van een volgend schip. Dat zal op batterijen of waterstof varen. Met verschillende partijen nemen we een aantal opties door met betrekking tot het vermogen en bekijken we hoe het economisch rendabel kan”, zegt Bert van Grieken, managing director van Nedcargo Mul­ timodal.

De ‘Bon Jovi’ heeft een elektromotor aangedreven door dieselgeneratoren en is al uitgerust om later semiautonoom te varen. (Foto Nedcargo)

Opties “Een mogelijke optie is een wissel­ concept met batterijcontainers. Dat biedt flexibiliteit en heeft het voordeel dat het niet alleen voor schepen kan gebruikt worden. Dat kan verdienmodel­

dubbelschroef. “De belangrijkste ontwikkeling is echter de keuze die we openlaten voor het opwekken van energie om de schroeven elektrisch aan te drijven. Wij kiezen altijd voor een modulaire opbouw zodat onze schepen kunnen meegroeien met de

“De belangrijkste ontwikkeling is hoe je de energie opwekt om de schroeven elektrisch aan te drijven” len opleveren waardoor het concept op korte termijn rendabel wordt. De batterijleveranciers zijn geïnteresseerd”, zegt van Grieken. “We kunnen ook een dieselgenera­ tor vervangen door vaste batterijen om de eerste piekvraag op te vangen. De accu zorgt er dan voor dat we een lager generatorvermogen nodig hebben”, legt hij uit.

Belangrijkste

ontwikkeling Het volgende schip krijgt een spe­ ciaal gestroomlijnde romp en een

nieuwste ontwikkelingen. Batterijen met een wisselconcept bieden goede mogelijkheden. Waterstof heeft ook een groot potentieel, maar dat is nog niet voor direct. Nog dit jaar zullen we de keuze maken”, benadrukt van Grieken. De modulaire opbouw zorgt er­ voor dat de schepen al voorzien zijn om semiautonoom te varen. Dat wil zeggen dat de bemanning nog altijd kan ingrijpen. De timing hiervoor is 2020. Nedcargo wil ook met minder bemanning varen maar daarvoor is een ontheffing nodig. “De schepen hebben daarvoor voldoende hulpmiddelen aan boord”, besluit hij.

33


DRIE INNOVATIES IN BINNENVAART

Vaarcapaciteit maximaliseren is ook innoveren Sommige binnenvaartondernemers innoveren met een speciale scheepsvorm of alternatieve aandrijving. Anderen, zoals Van Moer Logistics, willen vooral de prijs per tonkilometer omlaag krijgen, door de afmetingen van het schip maximaal aan te passen aan de vaarweg waarop het wordt ingezet. De ‘Greenford’, de laatste nieuwe aanwinst voor de vloot, werd op maat gemaakt voor de kleinere kanalen. KOEN HEINEN

H

et nieuwe schip van operator iBarge, een onderdeel van Van Moer Logistics, maakte begin dit jaar zijn eerste pro­ efvaart. Met zijn 54 meter lengte en 7 meter breedte is het op maat gesneden

CCO van Van Moer Logistics. Met die maximale afmetingen kan het 24 teu laden. “Sommige operatoren willen hun equipment zuiniger en milieuvrien­ delijker, maar als logistieker willen wij vooral de stap zetten naar de modal

“Als logistieker willen we vooral de stap zetten naar de modal shift”

voor de Kempische kanalen. “Dit is het grootste schip tot nu toe dat naar Leu­ ven kan varen”, zegt Dennie Lockefeer,

shift. Daarom zijn we vooral bezig met het naar omlaag krijgen van de prijs per tonkilometer. Dat kan door de af­

metingen van het schip op de vaarweg te maximaliseren”, zegt hij. Het ene sluit het andere evenwel niet uit en daarom is het schip uitgerust met een moderne motor en een katalysator om de CO2-uitstoot te beperken. Elektrisch varen is een optie voor de toekomst. “Daarvoor moet er eerst voldoende laadinfrastructuur langs de wal zijn”, zegt Lockefeer.

Innovatie “Als ik denk aan innovatie in de bin­ nenvaart dan stel ik me onder meer de vraag hoe we de schaalvergroting in de scheepvaart kunnen toepassen in de binnenvaart. Dat kan door het varen op de kanalen te maximaliseren. Daar­ voor is er echter een inhaalbeweging nodig op het vlak van infrastructuur met snellere sluizen”, benadrukt hij.

Platooning Van Moer Logistics is samen met de Universiteit Antwerpen partner in het Europese Novimarproject rond ‘Ves­ sel Train’ of platooning in de binnen­ vaart. “Daarbij heb je een ‘leader-schip’ gevolgd door een aantal ‘volgschepen’”, verduidelijkt Lockefeer. Met platooning wordt reeds geruime tijd geëxperimen­ teerd in het wegvervoer.

Nieuwe markten

De op maat van de kleinere kanalen gebouwde ‘Greenford’ op proefvaart. (Foto Van Moer Logistics)

34 6

Een andere vorm van innovatie in de binnenvaart is het aanboren van nieuwe markten. “We zetten onder meer in op afvaltransport en pro­ jectlading. Vooral goederen die niet per se dringend zijn, kunnen naar de binnenvaart overgeheveld worden. Zo hebben we een breakbulktra­fiek van 100.000 ton stenen voor het Verenigd­Koninkrijk. De aanvoer naar het zeeschip gebeurde volledig over de weg. Nu gaat daarvan 50% met de binnenvaart via palletvervoer”, zegt Lockefeer.


Douanecongres 2018 DONDERDAG 26 APRIL Wat zijn de mogelijkheden van blockchain en big data voor logistiek, transport en douane? En bent u ook benieuwd naar

Douane & Handel: samen klaar voor de toekomst

best-practice verhalen over facilitation en compliance? Ook tijdens deze vierde editie van het douanecongres inspireren gerenommeerde sprekers uit de industrie, logistiek, consultancy, academische wereld, Europese Commissie en de douaneadministratie

26/04 Save the date!

u met hun visie op enkele belangrijke douanetrends. Blokkeer 26 april alvast in uw agenda!

Het belooft een zeer boeiende namiddag te worden. De congreszitjes zullen snel bezet zijn.

Reserveer nu al uw plaats via www.douanecongres.be Meer informatie? Contacteer karolien.debruyn@voka.be - 03 232 22 19


REPORTAGE INNOVATIE

WAT BRENGT 2017

Trendwatching en innovatie moet toekomstige groei veilig stellen

DHL wil ‘dilemma van de kik Iets meer dan tien jaar geleden kreeg innovatie een strategische boost binnen DHL Deutsche Post. De groep ontwikkelde een nieuw model, customer centric innovation, wat moet dienen om een competitief voordeel te behalen en te behouden. Het DHL Innovation Center in Bonn en zijn ‘Trend Radar’ spelen hierin een cruciale rol.

Het DHL Innovation Center in Bonn is het zenuwcentrum voor trendwatching en ontwikkeling. (Foto DHL)

PHILIPPE VAN DOOREN

D

e beslissing om meer in te zetten op in­ novatie en fors te investeren in trend­ watching is ingegeven door ‘het dilemma van de kikvors’. Het diertje staat in een pan met water, dat war­ mer en warmer­ wordt. Als het té warm is, is het te laat en loopt het fataal af. Dat di­ lemma is een meta­ foor voor de onwil of onkunde van mensen en bedrijven om zich aan te passen aan dras­ tische veran­ deringen die zeer geleidelijk aan optreden”, vertelde Markus Kückelhaus, vice­ president Innovation & Trend Re­ search van DHL twee jaar geleden op de Summit van VIL. Hij was er een van de topsprekers. “

36

Om het lot van de kikvors te vermijden, besliste DHL fors te investeren in trendwatching, om te weten welke drastische evolu­ ties zijn kunnen voordoen, en in producten en diensten die mo­ gelijk nodig zijn om daarop in te spelen. De DHL Trend Radar, een tweejaarlijks rapport dat inmiddels toonaangevend is geworden in de logistieke sector, is daar het resultaat van.

DHL Trend Radar Voor het opstellen van de Trend Radar wordt rekening ge­ houden met maatschappelijke en eco­nomische megatrends en wordt nauw samengewerkt met experts uit verschillende sectoren, met start-ups en met klanten. ‘customer centric innovation’ of klantgerichte innovatie draait om klanten en hun behoeften. Het proces begint met het vergaren van inzichten in hun behoeften, om nieuwe producten of diensten te ontwerpen die op deze toekom­ stige noden inspelen. “De DHL Trend Radar wordt om de twee jaar geüpdatet. De volgende verschijnt in juni 2018”, vertelt Sabine Hartmann, woord­ voerster van DHL voor Supply Chain en Customer Solutions In­ novation. Het rapport dient als

basis voor de ontwikkelingen door het innovatieteam van DHL. Een daarvan is de DHL Parcel­ copter, een onbemand vliegtuig­ je dat autonoom pakjes naar afgelegen plekken kan brengen. Het is uitvoerig getest in de Alpen. Met deze proef werd bewezen dat pakjesleveringen per drone kunnen worden georganiseerd, maar een echte businesscase is er (voorlopig?) niet. “Maar er zijn ook projecten die in de praktijk zijn omgezet. Twee recente voor­ beelden zijn de oplossing voor risico­beheer DHL Resilience360 en Vision Picking”, voegt Hartmann toe.

DHL Resilience360 en Vision Picking “DHL Resilience360 is een cloudgebaseerd platform voor het visualiseren van wereldwijde toeleveringsketens en het volgen van inkooporders en zendingen in verschillende transportmodi. Het ondersteunt het risicobeheer in realtime en verbetert uiteinde­


vors’ voor zijn DHL Innovation Center Het DHL Innovation Center in Bonn is het zenuwcentrum voor trendwatching en ontwikkeling. Het is in verhouding een vrij klein ge­ bouw, dat niet alleen het team dat de Trend Radar opstelt huisvest, maar ook dient als demonstratieen ontmoe­tingsplatform voor de

businessunits, zoals DHL Supply Chain, DHL Express, enzovoort”, zegt Hartmann. Volgens haar spelen de work­ shops die er georganiseerd wor­ den een grote rol om te weten wat de klanten in de toekomst nodig hebben. “Wij discussiëren met hen over trends, huidige producten, businessstrategieën, enzovoort. Op basis van deze

‘Customer Centric Innovation’ of klantgerichte innovatie draait om klanten en hun behoeften lijk de veerkracht (resilience). Het helpt bedrijven om de bedrijfscon­ tinuïteit beter te waarborgen, risi­ coprofielen op te stellen en kritieke hotspots te identificeren. Zo zijn ze in staat om risico’s te beperken en verstoringen om te zetten in een concurrentievoordeel. Resilien­ ce360 was het eerste platform in zijn soort in de sector en wordt gebruikt door klanten in Azië, Eu­ ropa en Noord- en Zuid-Amerika, met name in de auto-industrie, de chemie en andere sectoren zoals engineering en productie”, vertelt Hartmann. “Bij Vision Picking zijn pick­ ers in magazijnen uitgerust met gea­vanceerde slimme brillen die visueel laten zien waar elk opge­ pikt voorwerp op de trolley moet geplaatst worden. Hierdoor wordt orderverzamelen in een sneller tempo en met lagere foutenper­ centages mogelijk. Na een eerste pilot in 2015 en uitgebreide prak­ tische tests in 2016 is Vision Picking nu een standaardoplossing voor de klanten van DHL Supply Chain”, voegt ze toe.

logistieke groep. Recente ontwik­ kelingen en projecten worden er fysiek voorgesteld. Ook kunnen de verschillende business­units van de groep er workshops orga­niseren met klanten. “In het DHL Innovation Center werken zo’n twintig medewerkers, inclusief de onderzoekers van het Trend Research Team. Voor elk project werkt die ploeg samen met collega’s van de verschillende

inzichten werkt het team ideeën uit die eventueel kunnen leiden tot ontwikkelingen op vlak van bijvoorbeeld robotisering, auto­ matisering, internet of thingstoepassingen en deeleconomie”, legt ze uit. Hoeveel deze innovatie-in­ spanningen kosten, wou Hart­ mann niet zeggen. “Ik hoop dat u begrijpt dat wij dit niet bekend maken”, zegt ze tot slot.

Een spraakmakende ontwikkeling was de Parcelcopter. Minder spectaculaire producten en diensten worden inmiddels in het echt toegepast. (Foto DHL)

37


LEIDERS IN INNOVATIE

WAT BRENGT 2017

De tien topvaardigheden van de beste leiders in innovatie Innovatie en transformatie vereisten veelzijdige talenten die een diepgaand begrip van grote organisaties kunnen combineren met een rebellerende geest en een drang naar verandering. ANNELEEN VANHOUDT

We hebben tien bijzondere eigenschap­ pen van deze talenten samengevat. 1. Rebel Om een bedrijf te veranderen, moet je van nature rebels zijn. Deze rol vereist dat je de manier van werken uitdaagt van een bedrijf dat net niet zo vernieu­ wend of rebels is als jij. Je zult mensen moeten provoceren en aanzetten tot verbetering, ten goede. 2. Empathisch Wanneer je de cultuur van een organ­ isatie met veel werknemers transfor­ meert, heeft dit gevolgen voor het leven van veel personen. Er is veel empathie vereist om het gezichtspunt van meer­ dere mensen te begrijpen. Zo kun je een veranderingsprogramma ontwer­ pen dat iedereen in aanmerking neemt en een positieve invloed heeft op het leven van mensen. 3. Inspirator / verhalenverteller / motivator De meeste mensen zien verandering als een eng, gevaarlijk pad. Een gewel­ dige ‘change manager’ heeft het aange­ boren vermogen om te inspireren en te motiveren door te laten zien hoe het nieuwe eindpunt de organisatie positief zou beïnvloeden en door een sterke relatie op te bouwen met de betrokken mensen. 4. Projectgericht Veel veranderingsmanagers moeten tientallen innovatieprojecten opvolgen. Ervaring met projectmanagement is

38 6

zeker nodig om het tempo van meer­ dere initiatieven parallel te houden en afhankelijkheden te beheren.

Anneleen Vanhoudt

5. Maar ook ... inzicht in het brede plaatje Vaardigheden in projectmanagement zijn net zo belangrijk als het vermogen om naar alle projecten te kijken vanuit een wereldwijd perspectief. Een inzicht met meerdere lagen is vereist om een goede kijk te hebben op zowel het pro­ ject- als het organisatieniveau.

Dat verzekert een perfect inzicht in de voordelen en mogelijke uitdagingen van deze technieken.

6. Ervaren in interne politiek Een bedrijf zit vol met interne politiek. Innovatieprojecten zijn de perfecte brandstof om interne branden aan te wakkeren. Een ‘change manager’ moet veel tijd besteden aan interne communicatie. 7. Veerkrachtig Het vergt een bepaalde energie om de cultuur van een bedrijf te transformeren. Grote transformatieleiders halen hun brandstof uit extreme uitdagingen en zijn volhardend om verandering te laten gebeuren, zelfs als het een tijdje duurt voordat ze concrete resultaten zien. 8. Ervaren in ‘design thinking’ en ‘lean start-up’ Een grondige kennis van design think­ ing en lean startup-methodologieën is een fundamentele vereiste voor iedereen die nieuwe mogelijkheden bouwt op organisatieniveau. Deze ken­ nis moet een theoretische benadering combineren met hands-on ervaring.

(Foto Bordofinnovation.com)

9. Aanpassing aan uitzonderingen en falen Een programma voor innovatietransfor­ matie behandelt een gigantisch aantal onzekerheden. Een uitstekende ‘change manager’ kan snel antwoorden vinden wanneer het plan moet veranderen en ziet een leerervaring telkens wanneer er een fout optreedt. Met andere woorden: de ‘change manager’ houdt het transfor­ matiedoel in zicht, maar blijft openstaan om de weg naar dat doel aan te passen. 10. Strateeg Innovatieprojecten vallen per definitie uit de comfortzone van je bedrijf. Kan je anderen inspireren met een duidelijke visie waar het bedrijf op een andere manier naar de dingen moet kijken? Auteur Anneleen Vanhoudt werkt bij ‘Board of Innovation’, een internationaal kantoor gespecialiseerd in intrapreneurship en bedrijfsmodelinnovatie. Ze helpen zowel grote zakelijke klanten als eBay, P&G, J&J en Volkswagen bij innovatie, als start-ups. Board of Innovation is opgericht door Nick De Mey en Philippe De Ridder en heeft Antwerpen als uitvalsbasis. www.boardofinnovation.com


START-UPS IN SUPPLYCHAIN

WAT BRENGT 2017

Vergelijk 30.000 transporteurs in een oogopslag Transmate: matchingplatform voor shipper en transporteur Door routes en beoordelingen van meer dan 30.000 carriers snuisteren om vervolgens de beste keuze te maken voor jouw vracht en intussen vrachtwagens meer gevuld laten rijden? Transmate, winnaar van de VIB Supply Chain Award Start-ups 2017, maakt het mogelijk. KASPER DEMOL

N

oël Vranckx en Philip Poppe, de bezielers achter Transmate, zijn niet aan hun proefstuk toe. Deze keer menen ze met Transmate een nog beter product te hebben ontwikkeld.

Noël Vranckx en Philip Poppe (Foto Transmate)

tra carrier zorgt voor extra werklast. Opvolgen, tarieven opvragen, vergelij­ ken, enzovoort. Maar daardoor krijg je een suboptimalisatie. Want niet elke carrier is even goed op elke lijn. Voor sommige zendingen werken ze met

platformen voor. Door scores voor shippers en carriers op te nemen, kunnen partijen die elkaar niet kennen, gemakkelijker vertrouwen opbouwen. Op dit moment lopen er een aantal pilots bij shippers, waaronder enkele grote namen.”

Digitaliseringsgolf

“Het maakt niet uit of je met één of met honderd transporteurs werkt”

Een visie die de jury en het publiek van de Supply Chain Awards deelde. Philip Poppe: “We bestaan nu bijna twee jaar maar zoeken de markt pas sinds enkele maanden op. We hebben lang gebouwd en veel gesprekken gehad met verschillende stakeholders en potentiële gebruikers. Zowel Noël als ikzelf zagen twee zaken: enerzijds staan we steeds meer vast in de file, anderzijds rijden er veel vrachtwagens leeg rond. Volgens ons heeft dat te maken met een mismatch tussen shippers en carriers. Die laatsten worden niet altijd aan de juiste stroom gekoppeld.” Noël Vranckx: “De eersten beperken het aanbod want elke ex-

40

onderaannemers en minder interessante tarieven of dienstverlening.”

Efficiëntie NV: “Met Transmate hebben we een dubbel doel voor ogen. Enerzijds maken we de interacties en processen met carriers efficiënter zodat het niet uitmaakt of je met één of met honderd carriers werkt. Anderzijds zorgen we voor voldoende massa op het platform, zodat we met de stromen die we zien, shippers en carriers nog beter met elkaar in contact kunnen brengen.” PP: “We koppelen dus geen vrachten aan elkaar, daar bestaan al voldoende

NV: “Een extra voordeel is de traceerbaarheid. Naast een digitale oplossing voor bijvoorbeeld de proof of delivery, is ook het track-and-tracesysteem interessant, vooral voor kleinere transporteurs die vaak in opdracht van groten werken. We zien dat de initiële tegenstand tegen digitalisering in de sector verdwijnt.” PP: “Ook bij die groten loopt trouwens niet alles helemaal gedigitaliseerd. Daar kunnen we ook het verschil maken. De Supply Chain Award is een welgekomen duwtje in de rug. In Neder­land is men minder terughoudend tegenover start-ups. Hier wil men eerst vijf referenties voor we ergens mogen starten. Door de award gaan die deuren plots wel open.”

http://transmate.eu


De digitale vinger aan de pols van een zending Stickntrack: meer dan een track-and-tracesysteem Sensolus ontwikkelde een tracker die tot vijf jaar meegaat, zonder extra energievoorziening en die je gewoon opplakt als een sticker. Een vernuftig product van een zeer divers team dat stilletjes Europa verovert. Geen toeval dat Sensolus finalist was van de VIB Supply Chain Award Start-ups 2017. KASPER DEMOL

C

EO Kristoff Van Rattinghe richt­ te samen met drie andere experts met heel verschillende achtergronden, Sensolus op. “We bundelden de kennis van digitale platformen en logistieke ketens van mensen uit de telecom- en de automobielindustrie met een professor gespecialiseerd in de adaptatie van nieuwe technologie. Een nieuwe toepassing moet zo simpel zijn dat het aanvoelt als een logische stap, of het vormt een drempel om ze te gebruiken.”

Stickntrack ook een interessant financieel instrument.”

Payload monitoring De dozen waarop Stickntrack bevestigd wordt, kunnen zowel heel groot zijn – denk aan verpakkingen voor vliegtuigmotoren – als heel klein, maar met een waardevolle zending. “Onze trackers doen ook aan ‘payload monitoring’. Ze sturen gegevens door

Stickntrack doet meer dan enkel traceren van goederen. (Foto Sensolus)

het zich bevindt. We bereiden ons nu al voor op deze markt.”

Juiste moment “Na vier jaar hebben we een team van vijftien man, allemaal in Vlaanderen.

Sticker “Daarom werken we zonder infrastructuur, zonder fysieke gateways of ‘poortjes’. De zendingen worden slim en sturen de data automatisch door. Het is ook heel gemakkelijk te bevestigen, ‘as easy as a sticker’. De trackers werken zonder extra energiebron. Geen gedoe met kabels of batterijen opladen en ze gaan toch tot vijf jaar mee.” “Onze trackers worden meestal op dozen of verpakkingen bevestigd in de ‘closed circuit logistics’. Je kan de doos dan opvolgen eens die op de bestemming aangekomen is, om er voor te zorgen dat die ook terug geraakt. Je kan ook gemakkelijk berekenen of er voldoende dozen voorradig zijn voor het ‘lane management’. Daardoor wordt

“Onze trackers zijn heel gemakkelijk te bevestigen, ‘as easy as a sticker’” over temperatuur, schokken of zelfs de hellingsgraad van de producten. Als er iets misgaat met een zending, kan je nog tijdens het transport anticiperen in plaats van het pas te weten te komen als het product aangekomen is.” “We hebben klanten uit verschillende sectoren, vooral automobiel maar ook in de luchtvaart. Airbus is een van onze belangrijkste klanten. Maar ook in de bouwsector is er interesse voor onze trackers. Daar is er vaak materiaal waarvan niemand exact weet waar

Toch halen we meer dan 80% van onze omzet in het buitenland. De nominatie voor de Supply Chain Award kon niet beter vallen. Het low-powercommunicatienetwerk waarop we opereren, is nog maar een jaar beschikbaar in België. Daarmee liepen we wat achter, want het is bijna in heel Europa beschikbaar. Het is net dankzij dat lichte netwerk dat onze trackers zo weinig energie verbruiken.” https://www.sensolus.com

471


START-UPS IN SUPPLYCHAIN

WAT BRENGT 2017

PhiRater: Prijsvergelijker van transporteurs Gepersonaliseerde online prijzendatabank Een prijsberekeningstool die je kunt inpassen in het ERP-systeem van je bedrijf zodat je in een handomdraai transportprijzen zowel op voorhand als achteraf meteen kunt berekenen: PhiRater wil de perfecte aanvulling zijn op systemen die al bestaan. PhiRater was daarmee een van de drie finalisten van de VIB Supply Chain Award Start-ups 2017. Het PhiRater team.

KASPER DEMOL

D

e logistieke wereld kende geen geheimen voor Toon Fabry, ontwikkelaar van PhiRater. “Alles is gegroeid­ vanuit Phidan, een adviesbureau voor logistiek en supplychain. Daaruit ontstond Phi-OS, dat specifiek softwareoplossingen bouwt. PhiRater is een

(Foto Toon Fabry)

pas sinds 2015 zit alles in een cloudtoepassing.”

Integratie “We ontwikkelen dus geen eigen platform, maar zorgen voor een app die geïntegreerd kan worden in het

“PhiRater kan perfect geïntegreerd worden in het ERP-systeem van onze klanten” product van Phi-OS en bundelt alle tenders en prijzen van gekende transporteurs zodat gebruikers met enkele klikken de beste oplossing kunnen vinden.” “Vroeger werkten bedrijven met aparte exceltabellen waarin prijzen stonden van hun transporteurs. Die kunnen ze nu digitaliseren zodat ze meteen een accuraat beeld hebben van de kostprijs, zowel voor als na het transport. Het idee is niet nieuw, we werken er zelf al tien jaar mee. Maar

42

bestaande ERP-systeem van onze klanten. Dat biedt het voordeel dat ze ook op basis van de volumes in hun systeem prognoses kunnen maken met de prijzen uit PhiRater.” “Onze toepassing is ook perfect compatibel met andere platformen, zoals Xynaps van Pionira. PhiRater gaat zelf geen documenten opmaken of communiceren met bijvoorbeeld douane. Dat doet het platform van Pionira al. We focussen echt op de kerntaak van de prijsvergelijking

en -voorspelling, namelijk veel data verwerken en op een overzichtelijke manier weergeven.” “PhiRater vergelijkt trouwens niet alleen tarieven, maar ook vervoersmodi. Je kan perfect prijzen vergelijken voor lucht-, weg-, of zeetransport. Bovendien geven we ook de leadtimes weer. Niet de live vertragingen op het traject. Daarvoor bestaan al toepassingen van transporteurs. Met PhiRater bieden we liever de beste dan de breedste toepassing.”

Ervaring “Omdat we al jaren bezig zijn, weten we goed wat we kunnen bieden aan de bedrijven. Maar de nominatie voor de Supply Chain Award bij de start-ups is zeer welkom om extra ruchtbaarheid te geven aan de toepassing PhiRater. Het is een ideaal platform voor naamsbekendheid. Die hebben we nodig om ons ultieme doel te bereiken: een platform met enorm veel tarieven die je geanonimiseerd kunt aanbieden aan de gebruikers, overal ter wereld.”

https://phirater.com


Uniting the

People & Technology that move the world

Overbrug de informatiekloof tussen havens, handelspartners en regelgevende instanties!

De oplossingen van Descartes

U kunt bij ons terecht voor:

maken goederenvervoer over

 Douaneoplossingen

grenzen heen mogelijk.

 Communicatie met havens

Over zee, over land en door

 Denied Party Screening

de lucht. Ze realiseren efficiënte

 Broker en Forwarder oplossingen

douaneaangiften en zorgen voor

 Global Trade Data

een effectieve documentenstroom.

descartes.com | info@descartes.com | +32 3 800 06 00


INNOVERENDE LUCHTHAVEN

BRUcloud moet van Brussels Airport meest innovatieve luchthaven maken Aan het BRUcloud-verhaal wordt al enkele jaren geschreven, maar het wint de laatste maanden aan momentum. Steven Polmans, head of Cargo & Logistics en Sara Van Gelder, Cargo & Logistics Development manager van Brussels Airport zetten de ambitie op scherp: opnieuw de stempel zetten als meest innovatieve luchthaven. KASERP DEMOL

Steven Polmans: “De kiem van het BRUcloud-verhaal ontstond uit de VIL-studie van 2011 naar de attractiviteit van Brussels Airport als logistieke hub. Maar het duurde tot 2013 voor het idee concreet werd. We wisten dat we geen traditioneel cargocommunitysysteem wilden. Uit een ontmoeting met Nallian bleek dat hun technologie paste bij ons uitgangspunt. De oprichting van

Air Cargo Belgium als overkoepelende cargogemeenschap in 2016, gaf een bijkomende sti­ mu­­lans. We konden een bottomupwerking opzetten en meteen met meerdere partijen tegelijk starten, waardoor het BRUcloudplatform echt vorm kreeg en we de eerste apps konden bouwen. Ons doel was duidelijk: met een overkoepelende focus de wer­ king op BRUcargo stroomlijnen

voor alle bedrijven en hen snel het voordeel laten zien van BRUcloud.”

Slot Booking App Sara Van Gelder: “Dit is wel­ licht de meest zichtbare app op BRUcloud tot nu toe. Met de app kunnen de forwarders een tijdslot vastleggen bij de afhandelaars om vracht te lossen of

Sara Van Gelder en Steven Polmans tonen de Slot Booking App (Foto Kasper Demol)

44 6


WAT BRENGT 2017

te laden. Daarmee elimineren we de wachtrijen en hebben de afhandelaars beter zicht op de vrachtstromen, waardoor ze hun interne planning kunnen verbeteren.” SP: “De lancering was een succes. Omdat we de app uitvoerig getest hebben, ontstonden er amper problemen. We volgen de bedrijven die de app gebruiken kort op en spelen snel in op kleinere issues. Daarnaast werden de voordelen van de app snel zichtbaar in de werking bij de zeven ‘pioniers’, maar ook voor de andere bedrijven op het terrein. Zonder het zelfs exact te berekenen, voelen de bedrijven het verschil. Aviapartner heeft haar voorbehouden gates al twee keer uitgebreid. Voor ons is die directe impact belangrijk. Zo was er een trucker die ging klagen dat hij moest wachten om te lossen, terwijl anderen meteen naar hun voorbehouden plaats mochten. Het mooiste compliment was een forwarder die ons na de eerste week op vrijdagavond bij liet weten dat hij de afgelopen week dankzij de app heel wat geld bespaard had.” SVG: “Sinds de lancering hebben al acht bijkomende bedrij­ven bevestigd dat ze de app willen gebruiken vanaf eind maart. Ondertussen lopen de gesprekken met Swiss­port. In principe starten ook zij dit jaar nog met de app. Het blijft ons doel om iede­ reen mee aan boord te krijgen. Maar we leggen nu de focus op de forwarders en verwachten dat we vanaf april voldoende partijen aan boord hebben om 80% van het vo­lume te vertegenwoordigen. We groeien­­dus eerst in de breedte en dan pas in de diepte.”

zo veel mogelijk verliestijd voor de bedrijven wegkrijgen. Bijvoorbeeld een central driver database gekoppeld aan de slotbooking. Of een app die de acceptatie van vrachten automatiseert.” SP: “Het unieke aspect van BRUcloud is dat we niet eisen dat elk bedrijf de eigen interne systemen wijzigt, maar dat we een soort nieuwe taal creëren die er bovenop komt, waardoor we alle aparte systemen met elkaar laten praten. Daardoor kunnen we BRUcloud veel gemakkelijker implementeren bij de bedrijven.

Nu we steeds meer concrete toepassingen hebben, gaan we ook actiever de markt opzoeken met BRUcloud. Ook in andere luchthavens zoeken ze steeds meer naar dergelijke platformen, maar er wordt wel hard naar ons gekeken. Door BRUcloud te vermarkten, kunnen wij onze voorsprong behouden.” SVG: “De digitaliseringsgolf zie je overal. Maar veel bedrijven leggen de focus op het digita­liseren van documenten. Dat digitaliseringsproces vergemakkelijken we ook met BRUcloud, maar we

“We verwachten dat we vanaf april vol­doende partijen aan boord hebben om 80% van het volume te vertegenwoordigen” Dat we dit vanuit de community met Air Cargo Belgium kunnen doen, geeft ons platform ook met­een draagvlak. Als individueel bedrijf is het onmogelijk om een dergelijk platform op te leggen.”

Voorsprong behouden

SP: “Toen we vijf jaar geleden begonnen met ons pharma certificatie programma, hebben we onze stempel gedrukt qua innovatie in de wereldwijde cargogemeenschap. Met BRUcloud kunnen we ons opnieuw profileren als innovatieve en efficiënte cargogemeenschap.

focussen vooral op ope­rationele processen. Daarmee zijn we onderscheidend.” SP: “Andere luchthavens zouden het ook graag op onze manier doen. Maar wat ze vaak missen is draagvlak vanuit hun lokale cargogemeenschap. Bo­ ven­dien hangen ze nog hard vast aan de traditionele datacommunicatie. Maar het is net het delen van elkaars data dat ons BRUcloud-platform succesvol maakt.”

https://brucloud.com

Extra

functionaliteiten SVG: “De slot booking app is een belangrijke stap naar een volwaardige landside management tool. We werken nu aan andere apps die op de slot booking app aansluiten om een ‘green lane’ te ontwikkelen. Daarmee willen we

De gerealiseerde en toekomstige apps van BRUcloud in kaart (Foto Brussels Airport Company)

45


WEGWIJS IN APPLAND

Het bos en de bomen: dataplatformen gewikt en gewogen Achter de schermen van de logistiek maken bits en bytes hun opgang. Informaticaplatformen die goederenstromen efficiënter beloven te maken, springen als paddenstoelen uit de grond. Ziet u door het bos nog de bomen? MICHIEL LEEN

E

r heerst een wildgroei aan platformen en informati­ catoepassingen die met uw data aan de slag gaan. Voor de ondernemer die vandaag moet kiezen met welk platform hij scheep gaat, is het knap lastig. In dit artikel proberen we een over­ zicht te geven van wat de markt te bieden heeft. We vroegen logistiekexpert Alex Van Breedam om enkele criteria. “De grote vijand van de logistiek, maar ook van de maatschappij eigenlijk, is de grote fragmentatie van goederenstromen”, zegt Van Breedam. “Om stromen te kun­ nen bundelen en delen moeten data worden samengebracht en moeten bedrijven, ook concur­ renten, bereid zijn om data met elkaar te delen.”

Neutraliteit en veiligheid

Opdat ze dat zouden doen, moeten bedrijven volgens van Breedam overtuigd zijn van de neutraliteit van het platform. “Plat­ formen moeten een duidelijk en transparant governancemodel kunnen voorleggen dat de be­ drijven garandeert dat het niet

Alex Van Breedam (Foto Alex Van Breedam)

46 6


P UBL I RE P O RTA GE

The most attractive, efficient, innovative and successful logistical platform Air Cargo Belgium

Als koepelorganisatie groepeert en vertegenwoordigt Air Cargo Belgium (ACB) ongeveer 150 bedrijven uit de luchtvrachtsector in onze regio. Alle actoren in deze sector – luchtvaartmaatschappijen, luchtvracht afhandelaren, expediteurs, transportbedrijven en luchthavens – werken intens samen met overheden, vakorganisaties, logistieke bedrijven, leveranciers en onderwijs- en opleidingsinstellingen. Met een gezamenlijke visie en sterk gedragen project werken we elke dag om onze regio tot het meest attractieve, efficiënte, innovatieve en succesvolle logistiek platform te maken. Met een focus op de activiteiten rond Brussels Airport, willen we vanuit het hart van ons land de innovators zijn in de internationale luchtvrachtwereld.

De spil in dit innovatieve verhaal is BRUcloud, het open datasharing platform voor BRUcargo. Dankzij de inspanningen van Brussels Airport en de innovatieve voortrekkers binnen ACB, is BRUcloud op korte termijn uitgegroeid tot een solide basis voor verdere samenwerkings- en digitaliseringsprojecten. Vanuit het buitenland kijkt men met grote interesse naar de stappen die wij zetten richting digitale toekomst.

Naast woorden ook daden

Op het BRUcloud-platform werden reeds vijf succesvolle applicaties gelanceerd die zorgen voor een verhoogde efficiëntie en kwaliteit van de logistieke processen. Het zijn de eerste stappen naar een “green lane”, een volledig digitaal ondersteund proces op BRUcargo.

Innovatie, digitalisering, blockchain, netwerken,.. zijn buzzwoorden in onze sector. Maar als koepelorganisatie maken wij het verschil door alle stakeholders samen te brengen en innovatieve projecten door samenwerking te realiseren.

“Vanuit het hart van ons land zijn we de innovators voor de internationale luchtvrachtwereld”

Visie 2022

We streven naar een ecosysteem van applicaties, die gebruik maken van bestaande data in BRUcloud en nieuwe data verzamelen. De continue technologische vooruitgang en de introductie van bijvoorbeeld blockchaintechnologie, zullen de toepassingsmogelijkheden exponentieel laten groeien.

In de volgende 5 jaren zal Air Cargo Belgium als community een leidende rol spelen in de globale innovatie van de luchtvrachtketen. Productmatig is er een duidelijke keuze voor kwalitatieve logistieke processen en diensten voor nichemarkten zoals Pharma, Levende Dieren, Bederfbare Goederen en E-commerce. Het verschil maken we door de nadruk die vooral ligt op de volledige digitalisering van de toeleveringsketen voor luchtvracht. Snelle en correcte datasharing is cruciaal in deze oefening, want dat leidt tot operationele efficiëntie voor alle bedrijven die deel uitmaken van de luchtvrachtketen.

Vanuit Air Cargo Belgium is het onze ambitie om samen met onze partners alle landside BRUcargo processen tegen 2022 te optimaliseren en te digitaliseren, met de datasharing mogelijkheden van BRUcloud als motor voor deze transitie! Voor meer info: info@aircargobelgium.be

Customs Export App

Equipment Booking App

Pharma Dashboard

Slot Booking App

Statistics App

This app accelerates the export confirmation procedure by customs by combining the manifest data from the Statistics App with the arrival of the goods notification.

This app makes the reservation and operational follow-up of pooled equipment possible.

This dashboard creates insight in the quality performance based on the number of non-conformities following the IATA CEIV Pharma Acceptance Checklist.

This app smoothens the process of freight delivery and pick-up at the Ground Handler’s warehouse. Both waiting times and inefficient personnel planning are eliminated.

This app creates deeper insights in freight volumes and all MAWBs handled within our community!

Op 21 juni organiseert Air Cargo Belgium een eerste Innovation Forum rond digitalisering met als motto ‘take a digital flight to the future and get inspired !’ In het prachtige Koloniën Paleis in Tervuren brengen gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland hun visie op innovatie in Supply Chain en Air Cargo. Daarna trakteren we u op een spetterende en smaakvolle Summer BBQ. Inschrijvingen: http://aircargobelgium.be/events/detail/16


WEGWIJZER IN APPLAND

gevaarlijk is hun data te delen.” Om goed te kunnen werken, moet het platform ook over een voldoende grote hoeveelheid relevante data beschikken. “Veel platformen be­ ginnen met de beste bedoelingen, maar slagen daar niet in.”

“Geen Google Cargo” Toch dringt volgens Van Breed­ am de tijd. “Je wil vermijden dat er zoiets ontstaat als een Google Cargo, die met dergelijke be­ sognes allicht veel minder reken­ ing houdt. De technische uitdag­ ing is het probleem niet meer. Maar vertrouwen creëer je niet met software alleen. Vandaag heb je een gezicht nodig dat ver­ trouwen genereert en het hoger

WAT BRENGT 2017

punt terugkeert. Het BBaRT-model is compatibel met NxtPort.

eShipco Een initiatief van Trimble, lever­ ancier van boordcomputers en transportmanagementsoftware. Vrachten worden in realtime ge­ traceerd en expediteurs kunnen aan elkaar kansen voor samen­ werking signaleren. Elke expedi­ teur of transporteur kan samen­ werken met andere expediteurs, transporteurs en eigen rijders in een privéonlinecommunity, en elke partner kan een lijst van vertrouwde partners bijhouden. eShipco laat zich integreren met bestaande transportmanage­ mentsystemen (TMS). Het project zit nog in de pipeline. Geïnteres­

“Ook concurrenten moeten bereid zijn data te delen” doel van het platform vormgeeft. In een verdere toekomst is het niet ondenkbaar dat technologie deze functie overneemt. CEO’s bij klanten en verladers gaan pas mee in het verhaal als ze geloven in het governancemodel, in de op­ brengsten van datadelen en in de beheersbaarheid van het risico.” In wat volgt, zetten we een aantal bekende en nieuwe toe­ passingen op een rijtje, waarvan wij geloven dat ze vandaag het relevantst kunnen zijn.

BBaRT Ofwel bundling, backhauling & round trip. Door logistieke datastromen te analyseren, zoekt het algoritme van BBarRT manieren om ladingen te bun­ delen, bijvoorbeeld wanneer twee halve truckladingen in ongeveer dezelfde buurt geleverd moeten worden. Backhauling is het vermij­ den van lege terugritten en Round Trip bundelt verschillende locaties voortdat de truck naar het vertrek­

48 6

seerde bedrijven kunnen zich online inschrijven en worden verwittigd wanneer het platform live gaat.

Freightos Een internationale online markt­plaats voor vracht die rating, prijs­ zetting, routeplanning en business intelligence automatiseert. Wie een lading verscheept, geeft het type lading, de bestemming en de datum in, en het algoritme zoekt gepaste routes en providers, met richtprijzen en opties per modus.

Haven Deze Amerikaanse start-up wil de communicatie tussen de ver­ schillende partijen stroomlijnen zodat schepen beter benut wor­ den en deals sneller rond raken. Volgens Haven goed voor vijftien procent minder kosten. Boekin­ gen, documentmanagement en betalingen zijn in het systeem geïntegreerd.

NexTrust NexTrust is de naam van een Europees H2020-project waarbin­ nen een pilootstudie voor een koekjesplatform wordt gevoerd. Men wil hiermee de haalbaarheid van een multi-supplier/multi-re­ tailer (MSMR)-platform testen. In de klassieke manier van werken bestelt elke retailer afzonderlijk zijn lading bij de fabrikant, waarop die elk een vrachtwagen de weg op stuurt om het gevraagde te leveren. De fabrikanten in dit pilootproject leveren niet meer rechtstreeks aan de retailer, maar brengen de goederen – peperkoek in dit geval – naar een magazijn van waaruit de retailers volle truckladingen met een mix van producten kunnen laten vertrek­ ken naar hun distributiecentra. Kuehne+Nagel treedt op als op­ erator. TriVizor en Giventis treden op als ‘trustees’, neutrale tussen­ personen die erop toezien dat de samenwerking de grenzen van het mededingingsrecht niet over­ schrijdt. Na het pilootproject wordt onderzocht hoe de winstgevend­ heid kan worden opgedreven.

Windward Softwareplatform dat rap­ portage en het opstellen van documenten eenvoudiger maakt. Windward laat zich integreren met bestaande systemen en kan in elke taal geleverd worden. Templates voor courante docu­ menten kunnen snel worden aangemaakt en verspreid. Wind­ ward focust zich niet specifiek op transport en logistiek, maar heeft een lange lijst grote klanten in onder andere de financiële en communicatiesector.

Xeneta Door enorme hoeveelheden data in realtime te bundelen, kun­ nen bedrijven met Xeneta zien hoe concurrentieel hun ‘shipping rates’ zijn en kunnen ze de efficiëntie van hun transporten monitoren en analyseren. Recent waagde Xeneta zich ook op de luchtvrachtmarkt.


presents:

INNOVATION FORUM

Keynote Speaker

Innovation Pitch

Interactive Session

Sarah Cooper from

Ahlers Amazon Caterpillar DHL Innovation Centre Nallian

Brussels Airport Company Innovation Centre Vl. Br. MSD Brussels Airlines Cargo University of Antwerp

Closure Alexander De Croo - Vice Prime Minister & Minister Digitization “Importance of digitization”

Palais Colonial Tervuren 21 june 2018 12u30 - 18u30

Members: € 120 Exlc. VAT Non-members: € 200 Exlc. VAT Students: € 50 Exlc. VAT www.aircargobelgium.be/events/detail/16 *Event will be held in English

Following this event you are invited to the AirCargoBelgium Summer BBQ (entrance to the BBQ is included in your Innovation Forum ticket)

Your logo here? Contact us on info@aircargobelgium.be!


Copiloot voor innovatie en technologie

In de huidige snel veranderende competitieve wereld worden flexibiliteit en voorspelbaarheid van logistieke ketens cruciaal. Wij helpen met het meetbaar en beheersbaar maken van elk onderdeel in het proces, van machines tot goederen en van producent tot gebruiker.

Profile for Flows

Magazine Innovatie maart 2018  

Magazine Innovatie maart 2018  

Profile for flowsinfo