Page 1

Portfolio

Urban Design Floris De Hingh


Portfolio

Urban Design Floris De Hingh


C

ul

em

bo

rg

U

tr

ec

es

ht

O

tg

ee

st

Am

st

er

da

m


W e l k o m 9 11

V 13

D e 15

k

2 . 0

M u n t r o u t e

a

17

P l a y

M o u n t a i n

H a n s va n d e r L a a n h u i s

l

De Groene Metro

N e u d e

L a n d s h a p e 7 19


Als je denkt aan baksteen dan denk je waarschijnlijk snel aan de typische rode baksteen van het formaat van ongeveer 7 x 10 x 21 centimeter. Niets is minder waar. Niet voor niets heb ik gekozen voor baksteen in de breedste zin van het woord. Een baksteen is eigenlijk een soort cake die wordt gebakken in een bakvorm. Je kunt (net als bij een recept voor cake) variëren in de samenstelling van het ‘beslag’. Alleen is het beslag bij bakstenen uiteraard de klei.

ONTWERP

Bij ‘SCU’ in Houten weten ze alles van bakstenen. Het is per slot van rekening de grootste leverancier van baksteen in Nederland. Ik ging bij ze langs om te bezien of zij mij konden begeleiden in het vinden van de baksteen het besteisaansluit bij mijngevonden ontwerp. tussen de elementen sturing / richting, definitie, en openheid. Alles binnen de muur verwijst naar de as In hetdieontwerp een ballans

A

waarlangs het bouwwerk schuin afloopt. Je voelt dat het klopt en toch voel je dat je op het verkeerde been wordt gezet omdat je de ruimte als ‘uit het lood’ ervaart. Dit zorgt ervoor dat je de ruimte onderzoekt: je gaat opzoek naar rust en overzicht. Je vindt rust en overzicht in de hoger -Meter 3 Meter 4 het > 43natuurgebied en lager gelegen delen te bereiken via de trappen. Ook staat in verbinding met de plek. 2 Meter 3 > 32 -Meter

Ervaar ook de openheid van het water en het typisch Nederlandse landschap door de uitloper in het water die soms wel en soms niet toeganke1 Meter 2 > 21 -Meter lijk is afhankelijk van de waterstand. De muur is een object dat er nauwelijks is. 0 Meter 1 > 10 -Meter Meter 0 > 0-1- -1 Meter

-1 > -1,5 Meter -1 - -1,5 Meter

B

Aanzicht loodrecht op de as Schaal 1:200 A

56 Meter

Winterstand Schaal 1:500

58 Meter

L a n d s h a p e

Baksteen is een verwijzing naar de Nederlandse uiterwaarden waar je zware rivierklei afzettingen vind. Daarom is de keuze voor de materialisering bijna voor de hand liggend op baksteen gevallen.

A-A

^N Schaal 1:200

Zomerstand Schaal 1:200

A C Landshape gaat over laten zien wat er al is: een prachtig Nederlands landschap. In het ontwerp is een balans gevonden tussen de elementen sturing / richting, definitie en openheid. Alles binnen de muur verwijst naar de as waarlangs het bouwwerk schuin afloopt. Je voelt dat het klopt en toch voel je dat je op het verkeerde been wordt gezet omdat je de ruimte als ‘uit het lood’ ervaart. Dit zorgt ervoor dat je de ruimte onderzoekt: je gaat op zoek naar rust en overzicht. Je vindt rust en overzicht in de hoger en lager gelegen delen die te bereiken zijn via de trappen. Ook het natuurgebied staat in verbinding met de plek. Ervaar ook de openheid van het water en het typisch Nederlandse rivierenlandschap door de uitloper in het water, die soms wel en soms niet toegankelijk is. De dynamiek van het gebied heeft ook invloed op de gebruikers van de plek.


D

E

F

DETAILLERING G

De muur loopt af van 4 meter hoog naar -1,5 meter. Het verloop is berekend langs een as. Deze as geeft de richting van de ruimte aan. Ook kun je bij het ervaren van het ontwerp veel referenties vinden naar de as.

H

A

3D Model van het ontwerp E

C

Plankaart en aanzichten ontwerp, verschillende waterstanden

Baksteen is een verwijzing naar de Nederlandse uiterwaarden waar je zware rivierklei afzettingen vind. Daarom is de keuze voor de B de hand liggend Hoogteverloop van de muur F materialisering bijna voor op baksteen gevallen.

G

Als je denkt aan baksteen dan denk je waarschijnlijk snel aan de typische rode baksteen van het formaat van ongeveer 7 x 10 x 21 centimeter. Niets is minder niets heb ik gekozen voor baksteen breedste zin van het woord. Een baksteen is eiD waar. Niet voor Vormonderzoek vanin dede muur H genlijk een soort cake die wordt gebakken in een bakvorm. Je kunt (net als bij een recept voor cake) variëren in de samenstelling van het ‘beslag’. Alleen is het beslag bij bakstenen uiteraard de klei. Bij ‘SCU’ in Houten weten ze alles van bakstenen. Het is per slot van rekening de grootste leverancier van baksteen in Nederland. Ik ging bij ze langs om te bezien of zij mij konden begeleiden in het vinden van de baksteen die het beste aansluit bij mijn ontwerp.

Presentatiemaquette bij zomerstand van de rivier Analyse zomerstand en winterstand van rivier de Lek Locatie van het ontwerp ten opzichte van natuurgebied ‘de Steenwaard’ De as is een reactie op de omgeving en het ontwerp is een reactie op de as

7


N e u d e W e l k o m

A

C

B

De Neude is een plein in de binnenstad van Utrecht. Ondanks zijn ligging hoort de Neude er niet helemaal bij. Dit komt doordat de ruimte geen duidelijk begin en einde heeft, de ruimte stroomt overal gewoon zomaar weg. Hierdoor is De Neude moeilijk te definiĂŤren als plek. Daardoor wordt het een ruimte die moeilijk te begrijpen is. Het ontwerp voor de Neude vormt een nieuwe begrenzing van de ruimte. Tevens wordt er een nieuwe entree gevormd die de relatie aangaat met de rest van de binnenstad. De nieuwe entrees hangen tussen de gevels van de gebouwen in. De entrees markeren de Neude als plek, de entrees worden de Neude. De Neude is nu gedefinieerd als de Neude!


D

A B C D

Eerste schetsmaquette Ontwerpschets Maquette definitief ontwerp Visual van de entree in de presentatiemaquette

9


De Groene Metro

A

B C

D

E

De stad Utrecht wil zich internationaal profileren. De routing en infrastructuur in de binnenstad werken dit echter tegen. Daarom heeft Utrecht een ‘Groene Metro’ nodig. Deze ‘Groene Metro’ dient niet als vervanging maar als ondersteuning van de huidige infrastructuur. De ‘Groene Metro’ is een tunnel die alle trekpleisters in de binnenstad binnen een radius van 600 meter van het station met elkaar verbindt. Omdat de trekpleisters allemaal op loopafstand van elkaar liggen, is de tunnel enkel en alleen bedoeld voor voetgangers (vandaar ook ‘Groene Metro’). ‘De Groene Metro’ zal zelf ook een belangrijke trekpleister worden in de Utrechtse binnenstad, dus ook hier zal Utrecht zich profileren als een echt internationale stad.


F

J

G K

H A B C D E F

I

Doorsneden van het definitief ontwerp van de tunnel Abstracte weergave van de ingang (bovengrondse situatie) Schets van de bovengrondse situatie, menselijke camouflage Visual van de situatie in de tunnel Schetstekening van de overgang naar het nieuwe maaiveld Analyse van de binnenstad, onderzoek naar de stedelijke structuur

G H I J K

Schematische weergave van de hoofdstructuur De verbindingen De belangrijkste plaatsen in de binnenstad Abstracte weergave van het concept ‘Groene Metro’ Visual van het concept ‘Groene metro’, definitieve loop met stations

11


2 . 0

B

C

D

E

F

V

l

a

k

A

Soms is het goed als je niet van tevoren weet wat er gebeurt. Vlak 2.0 begon als een onderzoek naar een constructief, dubbelgekromd vlak. Later zou het een afdak worden voor ĂŠĂŠn persoon. Ik heb hiervoor twee mallen gemaakt en hier gips in gegoten. Toen de afgietsels klaar waren heb ik ze (om ruimte te besparen op mijn werkplek) op elkaar gezet. Toen ik dat deed zag ik eigenlijk een gebouw ontstaan. Hier heb ik schetsen bij gemaakt en ik heb besloten het als gebouw te presenteren. Het behoud van het experiment en het toelaten van toeval in je onderzoek en ontwerp is heel belangrijk. Zo blijf je jezelf als ontwerper ontwikkelen en kom je ook tot nieuwe bevindingen.


G

A B C D

Foto van de gietmallen E Foto van de gietmallen tijdens het uithardingsproces F Eerste foto van de gipsvorm G Inspectie van het resultaat

Foto van de gestapelde situatie Schets van de transformatie naar gebouw Visual van het resultaat, maquette van het gebouw

13


M u n t r o u t e D e

A

B

C

De Muntsluis is een prachtige plek in Utrecht. De sluis vormt het overgangsgebied tussen de wijken Oog in Al, Lombok, Transwijk en Dichterswijk. Omdat de plek nu al een potentieel recreatiegebied is, moest er een onwerp voor komen. In het ontwerp dat ik heb gemaakt voor de Muntsluis heb ik niet gekeken naar wat er nog moet, maar naar wat er al is. De sluis is al een uniek gebied dat je nergens anders vindt, vraagt het wel om een ingrijpend ontwerp? Het ontwerp bestaat uit een route die je langs alle mooie, verborgen plekjes van het gebied voert en het toegankelijk maken van de armen van de sluis. De sluis wordt zo tentoongesteld aan het publiek en door de verbetering van de toegankelijkheid nodigt de sluis uit tot gebruik.


D

E

F

G

A B C D

Impressie van de huidige situatie Schets in kleur uit het ontwerpproces Doorsnede en bovenaanzicht in kleur uit het ontwerpproces Aanzicht 1

E F G

Doorsnede 1 Plankaart van de muntroute met het definitief ontwerp Aanzicht van de muntroute met het definitief ontwerp

15


H a n s va n d e r L a a n h u i s

A

B Hans van der Laan was een Nederlandse monnik en architect. Zijn theorieĂŤn over getalsmatige verhoudingen in de bouwkunst hadden een grote invloed. Daarom heb ik, als ode aan Hans van der Laan, een huis ontworpen. In het ontwerp heb ik gezocht naar een bepaalde maatverhouding die je overal terugvindt in het ontwerp. Daarom heb ik alleen maar gebruik gemaakt van afgeronde maten (meters, halve meters enz.). Door deze maatvoering wordt het ontwerp heel helder en duidelijk. Deze maatverhouding representeert Hans van der Laan als ontwerper maar ook als persoon. Architectuur en de kerk waren de belangrijkste pijlers in zijn leven. De kerkelijkheid zie je terug in de gekozen vormentaal.


C

20000 250 A-A

20000 1000 500

4000

1000

2000

1000

500 1000 500 750

1000

750 750

1000

1000 500

2000

1375

1000

750 500 1000 500 500 500 500

2000

1375

750 500 1000

1000

1000

4000

2000

2125

2955

1400 1100

1375

750

2000

1000

1250

250

3870

1000 631

E

20000 20000

125

3062 Plattegrond van de begane grond Doorsnede van de entreehal

17

16538

125

1500

400

1000

1375

3D visual van de archtergevel van het gebouw D 2100 500 525 1000 975 1250 1000 1000 500 2000 1250 4750 1375 3D visual van de voorgevel van het gebouw 2e Etage E X-ray visual van het gebouw

1000

A 1400 B C

250

624

225

1000

000

1000 500 750

8100

2420 500

541

459

3001500

5000 8100 7500

1500 1000 2250

20000

1000 500

V

A

20000

1000

3750

3000

1000 500 1000 500 500 500 1000 1000

D

750

1e Etage

2375

9500

1500

7500

1500

1500

1000

1000

300

egane grond


M o u n t a i n

A

P l a y

B

C

De zoektocht naar een duidelijke grens heeft geresulteerd in een ingrijpend ontwerp: een schoolplein op het dak van de Leo Kannerschool. Het ontwerp maakt maximaal gebruik van de bestaande ruimte, ruimte die normaliter onbenut blijft. De gletsjers vormen een toegangspoort naar een landschap waarin kinderen met een autismespectrumstoornis zich gemakkelijk kunnen ontwikkelen en kunnen groeien. Door dit landschap lopen routes die gedefinieerd worden door hun kleur en functie. Het ontwerp heeft nog een groot voordeel: overzicht. Door gebruik te maken van de hoogte van het gebouw kunnen de kinderen het hele plein overzien. De routes dragen hier tevens aan bij door een begrijpelijke bewegwijzering te creëren, waardoor de kinderen gemakkelijk de weg terug kunnen vinden naar een overzichtelijk punt. Naast een functioneel ontwerp is het ook een leuk en uitdagend ontwerp. De zandbak, het sportveld, de vijf glijbanen en de ‘gletsjertribune’ zorgen voor geschikte activiteiten voor ieder kind.


D

E

A B C D

F

Plankaart van het definitief ontwerp E Aanzicht 1 F Aanzicht 2 Impressie van de glijbanen, definitief ontwerp

Foto overzicht van de presentatie maquette, definitief ontwerp Foto detail van het sportveld op het dak van de gymzaal

19


Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Voornamen: Floris Leonard Achternaam: De Hingh Adres: Archimedeslaan 16 Postcode: 3584 BA Woonplaats: Utrecht Mobiel: 06-49827433 E-mail: fdhingh@live.nl Geboortedatum: 2 juli 1991 Geboorteplaats: Lelystad Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: Nee

Opleidingen 2003 - 2008

Havo Scholengemeenschap Lelystad te Lelystad. (Profiel: Cultuur & Maatschappij, Diploma behaald.)

2008 - 2009

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, Opleiding docent Aardrijkskunde 2e graads. (Eerste jaar afgerond, Propedeuse niet behaald. Gestopt met de opleiding).

2010 - Hogeschool voor de kunsten Utrecht. Spatial Design

Werk- / Stage-ervaring Maart 2005

Lunchroom ’t Tussendoortje

Augustus 2006 - juli 2007

Albert Heijn

September 2007- September 2009

Lunchroom Harrels

September 2009- april 2012

Grandcafé “Vier Engelen” Lelystad ( september 2009 – juli 2010 Fulltime medewerker bediening)

Agustus 2012-

Café ‘De Nieuwe Dikke Dries’, Utrecht, medewerker bediening

Automatiseringskennis Microsoft Word Uitgebreid Microsoft PowerPoint Uitgebreid Microsoft FrontPage Uitgebreid Adobe InDesign Voldoende Adobe Photoshop Voldoende Adobe Illustrator Voldoende Google SketchUp Voldoende Autodesk AutoCAD Uitgebreid

Talen Nederlands Engels Duits

Vloeiende beheersing, moedertaal. Goede beheersing in spreken, verstaan, schrijven en lezen. Voldoende beheersing in spreken, verstaan, schrijven en lezen.

21

Portfolio, Floris De Hingh, Urban Design  

2010 - 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you