Page 1

Wereldoorlog I 28 juli 1914

–

11 november 1918


Een woordje vooraf  Hallo, ik Floris, heb deze PowerPoint over de Eerste Wereldoorlog gemaakt in opdracht van juf Sandra. Ik vond het heel leuk dat ik dit mocht doen en ik heb er werk en tijd in gestoken om het zo goed mogelijk te maken. Hopelijk genieten jullie er van en vinden jullie de presentatie mooi. En dankjewel, juf Sandra, voor de mooie foto bij het paard met mij ď Š.

VEEL PLEZIER!


Presentatie WO I ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Hoe zag Europa er in 1914 uit? Aanleiding van de 1ste Wereldoorlog Het Front De Loopgraven De vrouwen en kinderen in Wereldoorlog I Wapenstilstand: het einde van WO I Na de strijd De Ijzertoren Links


1. Hoe zag Europa er in 1914 uit? De oranje pijl is BelgiĂŤ.


1. Hoe zag Europa er in 1914 uit? De Duitsers waren slim en gingen door BelgiĂŤ om Frankrijk aan te vallen, maar BelgiĂŤ hield hen tegen. De Fransen zaten daar dan mooi met heel hun leger aan de grens maar de Duitsers gingen er rond. De rode landen (Triple Alliance genoemd) en de oranje landen (Triple Entente) vanop de vorige pagina waren eigenlijk een soort kliekjes die elkaar verdedigden, zowel in de politiek als in de oorlog. Daarom was Frankrijk niet alleen om zich te verdedigen, maar Duitsland was ook niet alleen om aan te vallen. Aanvallend Duitse leger Franse verdedigende leger Belgisch front

De onderste zwarte pijl In Duitsland was een afleidingsmanoeuvre van de Duitsers, zodat de Fransen dachten, dat alle Duitsers langs daar gingen komen.


1. Hoe zag Europa er in 1914 uit? Hier is nu de vergelijking van Europa TOEN en Europa NU.

1914

2012

Je ziet dat Oostenrijk – Hongarije een heel groot land was. Nu is dat land opgesplitst in 7 landen: Oostenrijk, Hongarije, Slovakije, Tsjechië, Slovenië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina. Duitsland was toen ook groter, ze hadden toen een stukje meer van Polen, van Frankrijk en van België. De rode pijlen zijn België.


2. Aanleiding WO I (oorzaak).  Nadat de Oostenrijks-Hongaarse Prins Franz Ferdinand en zijn echtgenote in Servië (Sarajevo) werden vermoord met een Belgisch geweer is heel Oostenrijk-Hongarije in shock en zij zijn vooral boos op buurland Servië. Ze denken dat Servië erachter zit. OostenrijkHongarije verklaart de oorlog aan Servië. Duitsland helpt OostenrijkHongarije en Frankrijk dan Servië. Engeland volgt Frankrijk en Italië helpt dan weer mee met Oostenrijk-Hongarije. En zo gaat dat voort tot vele landen er in betrokken zijn. In deze PowerPoint zal het meestal gaan over de aanval van Duitsland op Frankrijk. Deze 2 landen waren in die tijd ook al aartsrivalen (aartsvijanden).


3. Het Front  Het front was de plaats waar de Duitsers en ons leger in gevecht kwamen. Dat was in en rond de IJzervlakte en in Ieper. Ons leger was er niet op voorbereid dat de Duitsers er opeens met Jan en alleman zouden staan, dus hadden ze weinig voorraad. Zowel aan kleren, als voedsel, en wapens hadden we gebrek. Daarom was de oorlog een tijd van schaarste maar ook van productie. Waarom? De soldaten deden het met wat ze konden, dus ze vonden allerlei nieuwe dingen uit met wat er beschikbaar was. Één van de meest gebruikte wapens van de Britten in WO I was een kanon met een grote loop. De zeppelin, de duikboten, de vlammenwerpers, de mitrailleurs, de rupsvoertuigen waren o.a. uitvindingen van die tijd.


3. Het front

D I K S M U I D E & I E P E R I N W O I


4. De loopgraven Slapen in ‌ geen bed‌

Gemoderniseerde loopgraven

Kerstmis in de loopgraven

Opbouw van de loopgraven


4. De loopgraven

 In de loopgraven was het helemaal geen pretje om te leven, de soldaten hadden niets van comfort en het stonk er naar uitwerpselen, verrot en beschimmeld voedsel, bloed, lijken, urine enzovoort. Het was dus een ongezonde manier en plaats van leven: veel soldaten werden ziek en stierven daardoor. Er zijn zo’n 10 000 doden gevallen door het gebrek aan hygiÍne in de loopgraven. Als het regende werd de grond modder en zakten de soldaten tot aan hun middel in de grond. Daarbij stierven er ook Belgische jongens en mannen die in het leger moesten, maar geen Frans kenden, terwijl hun officieren allemaal Franstalig waren.


4. De loopgraven

 De loopgraven werden gegraven om zich te beschermen en te verdedigen tegen bommen en kogels. Maar na verloop van tijd werd dit ook alleen maar een doodsoorzaak door de hygiÍne. Het was er ook niet meer veilig toen de Duitsers met mosterden chloorgas werkten. De Duitsers werkten ook met loopgraven, en dat was ook om zich te verdedigen en te beschermen tegen aanvallen. Dus hoe zat de vork aan de steel? Langs de beide kanten wachtten ze op een aanval en ze kunnen zich toch min of meer verdedigen met de loopgraven. Maar als de beide zijden zitten te wachten op een aanval, dan komt er geen aanval, want ze wachtten op een aanval van de tegenpartij en die wacht op een aanval van hen. Zo een oorlog noemen we een stellingenoorlog, want de beide zijden gaan niet vooruit of achteruit.


5. De vrouwen & kinderen in WOI  De vrouwen en kinderen bleven thuis in WOI. De vrouwen gaven arme mensen of soldaten onderdak. De vrouwen maakten kleren, bakten broden, poetsten, wasten enzovoort. De kinderen gingen tot 1915 naar school maar daarna niet meer omdat het tÊ onveilig was. Maar, zij hadden ook schaarste aan eten, drinken en kleren. Aangezien de vrouwen niet werkten, kwam er geen geld binnen bij deze gezinnnen, de winkels werden dag na dag geplunderd en na een tijdje waren de winkels zelf failliet. Wat deden de vrouwen dan om aan eten te geraken? Jagen. Ze spraken af met andere gezinnen en deden een strooptocht. Dat is een tocht waar ze dieren stroopten, dat betekent stelen van vee dat ze daarna opaten.


6. Wapenstilstand: het einde van WOI.  Op 11 november 1918 om 5 uur 's nachts werd een contract (verdrag) ondertekend door alle strijdende landen in een treinwagon. Dit is ondertekend in Rethonde (Frankrijk). Het werd Verdrag van Versailles genoemd. Maar de wapenstilstand ging pas in om 11 uur. Tijdens deze laatste 6 uren vielen aan beide kanten nog vele slachtoffers, terwijl de overgave al ondertekend was. Wapenstilstand is een nationale feestdag in Frankrijk en België en op die dag herdenken we alle doden, niet alleen van WO I maar ook van WO II. In dit verdrag stond ook dat Duitsland een soort van schadevergoeding moest betalen aan België en Frankrijk; in België zijn dat namelijk de Oostkantons, en in Frankrijk de bekende wijnstreek Elzas. De klaproos is het symbool van wapenstilstand

Deze foto werd genomen net na de ondertekening van het verdrag.


7. Na de strijd  De strijd was voorbij en de overlevenden waren opgelucht, maar ze moesten onmiddellijk terug aan het werk. Want, wat nu met al de slachtoffers en lijken? De meeste werden verbrand, andere militaire doden werden begraven in massakerkhoven. De opbouw van de steden verliep traag. Waarom? Het was VEEL. Er was vooral geen geld en er waren dus ook geen goede WERKTUIGEN. Vele mannen waren dood; en wie doet het bouwwerk? De mannen! Dus WEINIG WERKKRACHTEN. Maar vanaf 1923 zou alles ongeveer terug opgebouwd zijn.

BelgiĂŤ na de eerste wereldoorlog.


8. De IJzertoren  De IJzertoren is een vredesmonument maar is vooral een teken van Vlaanderen. Deze is opgericht in 1930. Op de toren staat er vanonder “nooit meer oorlog” in 4 talen, de talen van de landen die meevochten aan de IJzer: “No more war”, “Nooit meer oorlog”, “Nie wieder Krieg”, “Plus Jamais de guerre”. Op de IJzertoren staan de letters AVV/VVK, die staan voor: Alles Voor Vlaanderen, Vlaanderen Voor (K)Christus. Dit is vooral een teken van Vlaanderen, omdat voor en tijdens de oorlog de rijke mensen meestal Franstalig waren, (dat was toen de chique taal) commandeerden ze de Vlamingen. En toen zijn de Vlamingen het beu geworden en zijn ze met z’n allen in opstand gekomen. Ze hebben als teken van Vlaanderen de IJzertoren en de Vlaamse vlag opgericht. Na de 2de Wereldoorlog is dit monument opnieuw verwoest. In 1965 is de toren opnieuw ingewijd. Deze toren is 50m hoog, en in 1997 is hij gerestaureerd.


9. Links  Filmpjes: echt de moeite!: http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20071126_wereldoorlog 01  Blogs, Sites: http://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog , http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/ , http://www.scholieren.com/profielwerkstuk/34373 . http://piusx5deleerjaar.blogspot.be .  IJzertoren vredesmuseum. Een teken van Vlaanderen. :mailto:http://www.ijzertoren.org/%3Faction=onderdeel%26on derdeel=131

Wereldoorlog I  

Het is een PowerPoint die ik voor school moest maken, hopelijk halen jullie er veel info uit!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you