Page 1

Retele de calculatoare şi comunicatii Notiuni prezentate în acest curs: Problematica reţelelor de calculatoare Componente ale reţelelor de calculatoare Clasificări ale reţelelor de calculatoare Comunicaţii prin reţele de calculatoare

4 mai 2010

1


Retele de calculatoare şi comunicatii

Notiuni introductive 

Comunicaţiile pot avea loc prin voce (de exemplu prin telefon), imagine (video), pe suport hârtie (documente şi texte în diferite formate) sau prin date reprezentate numeric pentru prelucrarea directă pe calculator. Tendinţa actuală este de integrare a acestor categorii de comunicaţii prin digitizarea informaţiei şi transferul acesteia prin medii diferite (cabluri de cupru, fibre optice, eter), sub formă de unde electromagnetice. Se pot transmite prin aceleaşi medii de transfer atât date numerice cât şi sunete sau imagini realizând astfel comunicarea totală între entităţi.

5 mai 2010

Lect. ing. Florin Postolache

2


Retele de calculatoare şi comunicatii

Problematica retelelor de calculatoare 

Aplicaţii multimedia sau de educaţie la distanţă necesită „bandă largă” (debit mare de date) astfel că astăzi se extind tehnologii de transfer de mare viteză – pe fibră optică, wireless sau cupru. Un calculator poate fi singular („stand-alone”) sau staţie de lucru conectată în reţea („workstation”); diferenţele între acestea constau în piesele hardware şi software adăugate primului pentru a obţine pe al doilea.

5 mai 2010

Lect. ing. Florin Postolache

3


Retele de calculatoare şi comunicatii

Problematica retelelor de calculatoare 

Schimburile de date şi prelucrarea pe mai multe procesoare comportă două abordări principale – privind modalitatea de interconectare a elementelor de prelucrare: 

Interconectare prin cuplaj strâns, în care procesoarele împart o magistrală sau o memorie comună, rata de transfer a datelor este mare (cea a magistralei interne a procesorului), iar distanţele sunt foarte mici (centimetri). Elementele de prelucrare se află în general în aceeaşi carcasă. Interconectare prin cuplaj slab, în care procesoare independente schimbă date prin interfeţe specializate (interfeţe de comunicaţie) şi prin medii de transfer exterioare, pe distanţe la nivelul clădirilor sau la nivel global.

5 mai 2010

Lect. ing. Florin Postolache

4


Retele de calculatoare şi comunicatii

Problematica retelelor de calculatoare 

Se înţelege prin reţea de calculatoare un ansamblu de elemente de prelucrare cuplate slab. Elementele de prelucrare pot fi calculatoare (cu putere de calcul mai mare sau mai mică) dar şi imprimante, arii de discuri, instalaţii pentru comunicaţie prin cablu coaxial, fibră optică sau instalaţii pentru comunicaţii prin satelit. Transferul datelor în reţele de calculatoare se face doar prin unde electromagnetice, în spectrul invizibil (unde radio, unde infraroşu şi microunde) sau în cel vizibil (lumină).

5 mai 2010

Lect. ing. Florin Postolache

5


Retele de calculatoare şi comunicatii

Componente ale retelelor de calculatoare 

Se înţelege prin reţea de calculatoare un ansamblu de elemente de prelucrare cuplate slab. Elementele de prelucrare pot fi calculatoare (cu putere de calcul mai mare sau mai mică) dar şi imprimante, arii de discuri, instalaţii pentru comunicaţie prin cablu coaxial, fibră optică sau instalaţii pentru comunicaţii prin satelit.

5 mai 2010

Lect. ing. Florin Postolache

6


Retele de calculatoare şi comunicatii

Componente ale retelelor de calculatoare 

Echipamente de prelucrare a datelor 

Aceste echipamente găzduiesc programele de prelucrare sau efectuează servicii diverse către utilizatorul uman şi pot fi: 

5 mai 2010

staţie de lucru („work station”) – calculator la care lucrează

utilizatorul uman; server – calculator care oferă diverse servicii utilizatorilor în reţea; imprimantă de reţea – care oferă pe lângă serviciul de imprimare şi gestionarea lucrărilor de tipărire; SAN (retea de discuri) – ca set de discuri fixe, eventual conectate la un calculator care face gestiunea lor. Lect. ing. Florin Postolache

7


Retele de calculatoare şi comunicatii

Componente ale retelelor de calculatoare 

Mediu de transfer 

Undele electromagnetice transportă date între echipamentele în reţea dar ele necesită un suport de propagare care poate fi: 

5 mai 2010

cablu – pentru propagarea undei electromagnetice în

spectrul invizibil (prin cupru) sau în spectrul vizibil prin (fibră optică); eter – spaţiul deschis atmosferic sau cosmic (vid), asigurând comunicaţii în spectrul invizibil (radio, infraroşu, microunde) sau în spectrul vizibil (laser).

Lect. ing. Florin Postolache

8


Retele de calculatoare şi comunicatii

Componente ale retelelor de calculatoare 

Echipamente de interconectare 

Pentru direcţionarea pachetelor de date pe drumul către destinaţie, pe unul din mediile de propagare din reţea, se folosesc echipamente:    

repetor („hub”); comutator („switch”); punte („bridge”). dirijor („router”, numit impropriu „gateway” în jargonul Internet).

5 mai 2010

releu de cadre („frame relay”).

Lect. ing. Florin Postolache

9


Retele de calculatoare şi comunicatii

Clasificari ale retelelor de calculatoare 

Clasificare după extinderea spaţială     

Reţele foarte restrânse „cluster”. Nivel de incapere, ~50-100m. Reţele locale LAN („Local Area Network”) ~ 10 km. Reţele metropolitane MAN la nivel de oras de la 10 la 100 km. Reţele largi WAN („Wide Area Network”) peste 100 km. Reţele globale GAN („Global Area Network”) sunt interconectări de reţele între continente, folosind comunicaţii prin satelit sau cabluri transoceanice, care acoperă întreg globul pământesc cu o reţea de calculatoare.

5 mai 2010

Lect. ing. Florin Postolache

10


Retele de calculatoare şi comunicatii

Clasificari ale retelelor de calculatoare 

Clasificare după topologie     

Topologia stea (a) Topologia inel (b) Topologia inel în formă de stea Topologia magistrală (c) Topologia plasă (d)

a b

R R

R

c

5 mai 2010

Lect. ing. Florin Postolache

d

11


Retele de calculatoare şi comunicatii

Comunicatii prin retele de calculatoare 

Transferul de date în reţele de calculatoare presupune suportul fizic (echipamente şi medii de comunicaţie) dar şi programe prin care se asigură controlul comunicaţiei şi găsirea destinaţiilor şi prezentarea comodă a informaţiilor la utilizatori. Modelul de Referinţă ISO/OSI prezintă conceptele de stratificare a prelucrărilor necesare în comunicaţia de date şi se bazează pe noţiunile de mesaj – ca informaţie ce are o semnificaţie de sine stătătoare (de exemplu fişier de date, mesaj de poştă electronică, etc.) şi pachet – ca structură de date utile (fragment de mesaj – fără semnificaţie) cu date de control al transportului de date.

5 mai 2010

Lect. ing. Florin Postolache

12


Retele de calculatoare şi comunicatii

Comunicatii prin retele de calculatoare 

Modelul de Referinţă ISO/OSI       

Nivel Fizic Nivelul Nivelul Nivelul Nivelul Nivelul Nivelul

5 mai 2010

Legătură de Date Reţea Transport Sesiune Prezentare Aplicaţie

Lect. ing. Florin Postolache

13


Retele de calculatoare şi comunicatii

Resurse accesibile în retea 

Toate mijloacele fizice (hardware) şi logice (software) folosite în comun de mai mulţi utilizatori constituie resurse ale reţelei. Tipuri de resurse uzuale sunt:  

fişiere şi directoare pe discuri (fixe, optice, etc.); imprimante folosite în comun de utilizatori, eventual imprimante de reţea; programe server: server de fişiere (de acces la fişiere folosite în

comun), server de poştă electronică (de acces emisie/recepţie mesaje text), server web (de găzduire pagini web), server FTP (de transfer fişiere); diverse periferice speciale: mese de desen, interfeţe de comunicaţie, echipamente multimedia, interfeţe de proces.

5 mai 2010

Lect. ing. Florin Postolache

14


Retele de calculatoare şi comunicatii

Utilizatori si drepturi de acces la resurse 

utilizatorii se conectează („logon”, „login”) la sistemul de calcul în reţea, indicând următoarele informaţii: 

nume de utilizator („user name”) – ce identifică persoana în lista de utilizatori admişi la sistem şi permite acces acesteia la contul personal

(de obicei numele este prenumele persoanei sau o prescurtare a numelui); parola („password”) – care certifică identitatea utilizatorului, este secretă şi cuprinde o combinaţie de caractere (litere mari/mici, cifre) greu de ghicit (recomandat a fi schimbată din când în când); grupul de utilizatori („user group” / „domain”) – autorizează accesul utilizatorului la un lot de resurse (fizice – ca maşini în reţea, sau logice – ca fişiere şi directoare).

5 mai 2010

Lect. ing. Florin Postolache

15


Retele de calculatoare şi comunicatii

Utilizatori si drepturi de acces la resurse 

Există următoarele tipuri generice de utilizatori (drepturile şi atribuţiile în funcţionarea reţelei): 

utilizator obişnuit („user”) – persoană înscrisă în registrele sistemului, care utilizează doar resursele permise, în perioadele de timp permise şi la nivelul permis (privind volumul de date transferat, spaţiul de stocare alocat, etc.); manager de grup („group manager”) – persoană desemnată din cadrul grupului, care face operaţiuni de gestionare a resurselor proprii ale grupului şi ajută pe ceilalţi utilizatori la rezolvarea unor incidente simple;

administrator de reţea („superuser”, „network administrator”) –

persoană care are ca atribuţii de lucru gestionarea tuturor resurselor reţelei şi menţinerea acestea în bună funcţionare. 5 mai 2010

Lect. ing. Florin Postolache

16


Retele de calculatoare şi comunicatii

Tipuri de servicii în retele locale si largi 

Accesul la o resursă partajată poartă numele de serviciu în reţea (acordat unui utilizator). De obicei, serviciile în reţea sunt realizate prin arhitectura client-server (două aplicatii software legate: una pe staţia de lucru alta pe server). După locul unde se află resursa şi după modul de „proprietate” asupra ei, serviciul (accesul la resursă) pot fi: 

orientat server – în care resursa este „publică”, se află pe o maşină dedicată care gestionează resursa şi care o alocă pe rând utilizatorilor; de-la-egal-la-egal („peer-to-peer”) – în care resursa este „proprietatea” unui utilizator, se află pe staţia sa de lucru şi este oferită de acesta spre a fi partajată („shared”) cu alţi utilizatori prin reţea.

5 mai 2010

Lect. ing. Florin Postolache

17


Retele de calculatoare Ĺ&#x;i comunicatii

Intrebari ?

Multumesc ! 4 mai 2010

Lect. ing. Florin Postolache

18

Prezentare 12  

Prezentare curs 12 bazele informaticii

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you