Page 1

Sisteme de operare Ĺ&#x;i programe utilitare

Notiuni prezentate in acest curs: Sisteme de operare Programe utilitare Interfete utilizator

26 aprilie 2010

1


Sisteme de operare şi programe utilitare Notiuni introductive 

Funcţionarea unui calculator nu este posibilă fara un sistem de operare rezident – adică încărcat în memoria de lucru şi în execuţie; Este denumit software de bază pentru că oferă un mediu de execuţie pentru alte programe – software de aplicaţie.

26 aprilie 2010

Lect. ing. Florin Postolache

2


Sisteme de operare şi programe utilitare Functiile sistemului de operare 

Un sistem de operare trebuie să asigure în principal: 

Alocarea resurselor – adică a spaţiului de memorie, procesorului (sau procesoarelor), unităţilor de intrare / ieşire. Planificarea şi controlul programelor în execuţie – adică rularea programelor după priorităţi şi introducerea oprirea lor temporară când acestea aşteaptă la o resursă partajată (folosită în comun cu alte programe). Interpretarea şi execuţia comenzilor de la operatorul uman – adică oferirea unui mijloc de furnizare a comenzilor (ca text sau ca evenimente pe o interfaţă grafică) apoi conversia lor în acţiuni corespunzătoare.

26 aprilie 2010

Lect. ing. Florin Postolache

3


Sisteme de operare şi programe utilitare Operarea 

La un sistem de calcul se poate face în două moduri: 

27 aprilie 2010

regim comandă – (CLI - Command-line interface)

în care comanda se furnizează ca un cuvânt (sau o prescurtare), însoţită de parametri; regim grafic/meniu – (GUI- Graphical user interface)în care comanda şi parametrii se aleg grafic cu mouse-ul din liste şi subliste de opţiuni (meniuri)-(TUI- Text user interface).

Lect. ing. Florin Postolache

4


Sisteme de operare şi programe utilitare Sisteme de operare 

Sistemele de operarea moderne (cum sunt Windows ori LINUX şi alte sisteme UNIX) oferă facilităţi 

multitasking – de execuţie a mai multor programe (sau activităţi – „tasks”) simultan, multi-utilizator – de lucru pentru mai mulţi utilizatori simultan, cu acces prin reţele de calculatoare.

27 aprilie 2010

Lect. ing. Florin Postolache

5


Sisteme de operare şi programe utilitare Categorii de Sisteme de operare 

Există diverse categorii de sisteme de operare, după locul şi rolul pe care îl ocupă: 

Sisteme de operare „desktop” – care rulează pe calculatoare personale (PC), pentru un singur utilizator sau un număr mic de utilizatori, controlează puţine dispozitive periferice (de tip mouse, ecran, tastatură) şi oferă un timp de răspuns convenabil. Sisteme paralele – în care se utilizează mai multe procesoare şi deci execuţia programelor este într-adevăr simultană. 

27 aprilie 2010

cu multiprocesare simetrică (SMP – „Symetrical MultiProcessing”) în care fiecare procesor execută o copie identică a sistemului de operare, cu multiprocesare asimetrică („Asymetrical MultiProcessing)” în care unele procesoare sunt de tip stăpân („master” – au iniţiativa) iar altele sunt de tip sclav („slave” – primesc lucrări de la master). Lect. ing. Florin Postolache

6


Sisteme de operare şi programe utilitare Categorii de Sisteme de operare 

Sistem de timp real – folosite pentru aplicaţii „de timp critic” – de exemplu în industrie, avand scopul funcţionării instalaţiilor conduse prin calculator. Sisteme de operare distribuite – care rulează pe mai multe maşini interconectate în reţea (locală sau largă ), asigurând  

partajarea resurselor comune între mai mulţi utilizatori, sincronizarea unor operaţiuni executate pe maşini distante.

Sisteme de operare „palmtop” (mini OS)– care rulează pe calculatoare PDA (Personal Digital Assistant – ca un carnet ţinut în palmă) sau pe telefoane mobile – fiind specifice ca mod de interacţiune cu utilizatorul şi folosind resurse reduse.

27 aprilie 2010

Lect. ing. Florin Postolache

7


Sisteme de operare şi programe utilitare Programe utilitare 

Programe considerate între programele de bază şi programele de aplicaţii, ce asigură manevrarea comodă a setărilor şi resurselor calculatorului.

27 aprilie 2010

Lect. ing. Florin Postolache

8


Sisteme de operare şi programe utilitare Categorii de programe utilitare 

Managere de resurse – care permit vizualizarea conţinutului discurilor (fixe, flexibile, optice) şi manipularea directoarelor şi fişierelor (copiere, mutare, etc.). Exemple sunt Windows Explorer, sau Windows Commander, care prezintă în panourile de lucru ale ferestrelor acestor utilitare structura arborescentă de directoare şi fişierele, apoi permit operaţii cu acestea. Arhivatoare – care permit salvarea conţinutului directoarelor şi fişierelor, cu compactarea şi organizarea informaţiei pentru păstrarea sa pe suport extern un timp îndelungat. Exemple sunt: Backup/Restore Windows, WinZip, WinRAR, Ace. Antiviruşi – care permit controlul şi eliminarea programelor de tip virus, vierme, cal toroian, bombă logică ce pot „infecta” un sistem de calcul spre a reduce sau anula capacitatea de lucru sau a distruge date şi chiar unităţi periferice. Exemple sunt: RAV (Romanian AntiVirus – cumpărat de Microsoft), Bitdefender, MacAfee Antivirus.

27 aprilie 2010

Lect. ing. Florin Postolache

9


Sisteme de operare şi programe utilitare Interfete utilizator 

Interfaţa cu utilizatorul reprezintă totalitatea

mijloacelor prin care omul interacţionează cu maşina, uzual reprezentate de perifericele de intrare tastatură şi indicator pe ecran (mouse, track-ball, touch-pad) cu perifericul de ieşire ecran şi imaginile afişate.

27 aprilie 2010

Lect. ing. Florin Postolache

10


Sisteme de operare şi programe utilitare Interfete utilizator 

Interfaţa cu utilizatorul reprezintă totalitatea

mijloacelor prin care omul interacţionează cu maşina, uzual reprezentate de perifericele de intrare tastatură şi indicator pe ecran (mouse, track-ball, touch-pad) cu perifericul de ieşire ecran şi imaginile afişate. Acestea pot fi:  

Interfata utilizator linie comandă Interfata utilizator grafică

27 aprilie 2010

Lect. ing. Florin Postolache

11


Sisteme de operare şi programe utilitare Interfete utilizator 

O interfaţă linie de comandă (CLI) reprezintă un mecanism de interacţiune cu un sistem de operare sau un software, prin tastarea de comenzi având scopul de a îndeplini sarcini specifice. 

Această metodă de instruire a calculatorului, pentru a îndeplini o sarcină dată, este menţionată ca fiind "introducerea" unei comenzi. Sistemul aşteaptă utilizatorul să încheie introducerea comenzii text prin apăsarea tastei "Enter". Un interpretor linie comandă primeşte, analizează, şi execută comanda solicitată. Interpretorul linie comandă poate rula într-un terminal text sau într-o fereastră emulată de terminal pentru un client de la distanţă. După finalizare, comanda de obicei, întoarce o ieşire pentru utilizator sub formă de linii de text pe interfată.

27 aprilie 2010

Lect. ing. Florin Postolache

12


Sisteme de operare şi programe utilitare Interfete utilizator 

O interfaţă grafică (Graphical User Interface-GUI) este o interfaţă grafică situată între utilizator şi dispozitive electronice cum ar fi calculatoarele, dispozitive ce se țin în mână (hand-held-playere MP3, playere media portabile, dispozitive de jucat), aparate electrocasnice şi unele echipamente de birou. Pentru a prezenta toate informaţile şi acţiunile disponibile, un GUI oferă pictograme şi indicatori vizuali, în contrast cu interfeţele bazate pe text, care oferă navigaţia text sau nume de comenzi ce trebuiesc tastate.

27 aprilie 2010

Lect. ing. Florin Postolache

13


Sisteme de operare şi programe utilitare Interfete utilizator 

Interfeţele Utilizator Grafice (în engleză cu acronimul GUI) respectă câteva principii: 

Utilizatorul controlează programul şi nu invers – adică omul acţionează şi calculatorul răspunde prompt, eventual în mod personalizat (specific persoanei care lucrează). Utilizatorul operează direct cu datele de pe ecran, astfel ca să constate direct relaţia cauză-efect a acţiunilor sale. Obiectele reprezentate pe ecran sunt intuitive şi apropiate de obişnuinţa omului. Obiecte şi acţiuni similare în diferite aplicaţii au acelaşi mod de reprezentare grafică şi se comportă identic. Prezentarea pe ecran este clară (simplă, inteligibilă) şi estetică (atractivă). Interfaţa este tolerantă la greşelile utilizatorului oferind ajutor şi sugestii de rezolvare a problemelor apărute.

27 aprilie 2010

Lect. ing. Florin Postolache

14


Sisteme de operare Ĺ&#x;i programe utilitare Ferestre si casete de dialog

27 aprilie 2010

Lect. ing. Florin Postolache

15


Sisteme de operare şi programe utilitare Ferestre si casete de dialog

Suprafaţa de lucru  Ferestre aplicaţie  Casete de dialog 

27 aprilie 2010

Lect. ing. Florin Postolache

16


Sisteme de operare Ĺ&#x;i programe utilitare

Intrebari ?

Multumesc ! 26 aprilie 2010

Lect. ing. Florin Postolache

17

Prezentare 9  

Curs 9, prezentare

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you