Page 1

No. 11-12 2015

V I T R I N Ă D E A R TĂ N O u Ă FONDATĂ DE GEO bOGZA LA 1 IANuARIE 1928 CÂMpINA  SERIA A DOuA  ANuL II

În acest număr semnează: Codruţ Radi, Florin Dochia, Mioara bahna, Silviu Ciocanelli, Angi Cristea, Vlad Dumitriu, Carmen Negreu, Emilia Zăinel, Eliza Niţă, Ionela-Violeta Anciu, Tudor Voicu, Diana Trandafir, Maria Nicolai, Alexandra Irimia, Adriana bulz, Traduceri din: Dacia Maraini, e. e. cummings, Emile Verhaeren, blaise Cendrars, Clément G. Second

pubLICAţIE Cu ŞI DESpRE pOEZIE Î N G R I J I TĂ D E F L O R I N D O C H I A

Profile for Florin Dochia

Urmuz 11-12 2015  

revista de poezie & arte vizuale

Urmuz 11-12 2015  

revista de poezie & arte vizuale

Advertisement