Page 1


LOCAL ADMINISTRATION


3

LOCAL ADMINISTRATION


AIP_Manuali për Legalizim 2009  

Më 2009 AIP harton dhe publikon rregullat teknike dhe strategjinë për legalizim të ndërtimeve pa leje në Prishtinë: MANUALI. Poashtu, në bas...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you