Afis A4 conferinta lansare 133630

Page 1

81,81($ (8523($1Ă

GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

Investeşte în oameni ! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară nr. 1 “Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.2 “Calitate în învăţământul superior” Titlul proiectului: “Dezvoltarea programelor de studii universitare şi extinderea oportunităţilor de învăţare pentru studenţi şi piaţa muncii.” Număr de identificare contract: POSDRU/156/1.2/G/133630

UNIVERSITATEA ù7()$1 &(/ 0$5( ',1 68&($9$

conferinta de presa www.dpus.usv.ro

Dezvoltarea programelor de studii universitare şi extinderea oportunităţilor de învăţare pentru studenţi şi piaţa muncii Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea şi adaptarea a 11 programe de studii de licenţă şi masterat în concordanţă cu CNCIS şi nevoile pieţei muncii, consolidarea capacităţii a 3 universităţi de a furniza calificări relevante pentru studenţi în vederea creşterii angajabilităţii şi îmbunătăţirea instrumentelor şi metodologiilor universitare pentru extinderea oprtunităţilor de învatare şi promovarea în învăţământul superior.

Beneficiar: Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava Parteneri: Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, Fundația ”Solidaritate și Speranță” din Iași. Parteneri:

Valoarea totală proiectului: 2 116 959 lei lei Valoarea finanţării nerambursabile: 2 074 619,82 lei Perioada de implementare: 14 mai 2014-13 noiembrie 2015.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați