Page 1

PROJECTE 4T ESO: ATREVEIX-TE A PENSAR

INVESTIGACIÓ (mes de NOVEMBRE) ASSIGNATURA

QUIN TREBALL ESTEM FENT

PRODUCTE(S)

DATA

HISTÒRIA

Investigació (Il·lustració, Inquisició, Bruixes de Zugarramundi) Diferents activitats anàlisi: MUVIM Kant – libertat – anàlisi pel·lícula personalitats - referents

Dossier activitats Text Llums i Ombres Exposició a classe/ Representació Presentació (avatars) Dossier MUVIM Resum Il·lustració segons Kant Dossier pel·lícula Argumentació personalitat segle Producte comparatiu referents

20 novembre 27 novembre Desembre

ÈTICA

        

MATEMÀT.

Està col·laborant en la investigació sobre la personalitat

Document (word?) amb preguntes i respostes

ANGLÉS

Està col·laborant en la investigació sobre la personalitat

Diari personal il·lustrat (2 entrades)

Diari personal il·lustrat (2 entrades)

Enciclopèdia (document amb una entrada)

Anàlisi i reproducció d’obres d’art de diferents estils: barroc, rococó, neoclassicisme, romanticisme -Activitats de reflexió per donar resposta a les preguntes generades en el projecte (preguntes que apareixen a la presentació).

 

Document amb la recerca Reproducció obra art

-Activitats de suport a la recerca de EPV

Textos o productes on es reflecteixen les reflexions fetes (cada grup farà en gran una pregunta i una resposta de totes les que apareixen a la presentació). Paraules clau de cada moviment artístic

MUSICA

Recerca sobre música època Preparació ball

Posada en escena del ball

CASTELLÀ

Activitats d’anàlisi de textos del Romanticisme Comparació idees centrals dels 2 períodes Reflexió sobre 2 preguntes Activitats per a preparar informatiu

   

Dossiers d’activitats Lectura dramatitzada Text comparatiu Producte argumentatiu

Noticiari de l’època

VALENCIÀ BIO – FQ EPV TMI

ALS EF – TECNO

Diari personal il·lustrat (2 entrades) Treball sobre les característiques d’un diari personal. Redacció del diari d’un il·lustrat Recerca i elaboració d’entrades per a una “enciclopèdia”

Finals Octubre 4 novembre 18-21 novembre 30 novembre Desembre Desembre 18-21 novembre

21 de Novembre

28 de Novembre

No participen en el projecte

PROVA COMPETÈNCIES:

PREPARACIÓ EXPOSICIÓ (mes de DESEMBRE): Reorganitzarem classes: 1 o 2 hores diàries tots els grups al mateix temps i redistribuïts. Cada grup tindrà una feina concreta

Organització del projecte  

Graella amb el detall de les activitats i els terminis de presentació dels productes en el projecte

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you