Page 1

AULES QUE PODEU RESERVAR I QUE ESTAN LLIURES DURANT LA SETMANA AMB CANÓ FIX, PISSARRA-e, INFORMÀTICA Ó BIBLIOTECA Hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

0.3 canó 0.4 canó 1.11 canó+bafles 2.8 pissarra-e 2.11 canó+bafles Aula inf. mòbil

2.2 canó+bafles 2.11 canó+bafles Biblioteca

0.1 canó 1.9 canó 2.6 canó

0.1 canó 1.2 pissarra-e 1.11 canó+bafles 2.4 pissarra-e 2.6 canó Aula inf. mòbil

0.3 canó 1.9 canó 2.1 canó 2.6 canó 2.8 pissarra-e Aula inf. mòbil

1.11 canó+bafles 2.4 pissarra-e Aula inf. mòbil Biblioteca

0.3 canó 2.8 pisssarra-e Aula inf. mòbil

0.4 canó 1.3 canó 1.11 canó+bafles 2.8 pisssarra-e

0.1 canó Aula inf. mòbil Biblioteca

0.3 canó 1.4 canó+bafles Aula inf. mòbil Biblioteca

2.1 canó 2.4 pissarra-e 2.6 canó

0.1 canó 1.4 canó+bafles Biblioteca

0.1 canó 0.4 canó 1.2 pissarra-e Aula inf. mòbil

1.4 canó 2.2 canó+bafles 2.6 canó 2.8 pissarra-e Aula inf. mòbil Biblioteca

0.3 canó 1.9 canó 2.4 pissarra-e 2.5 infor+piss-e Aula inf. mòbil Biblioteca

1.3 canó 2.4 pissarra-e 2.6 canó 2.11 canó+bafles

0.4 canó 1.2 pissarra-e 1.4 canó+bafles 2.4 pissarra-e 2.11 canó+bafles Biblioteca

1.8 informàtica 2.6 canó Biblioteca

0.3 canó 0.4 canó 2.4 pisssarra-e 2.8 pisssarra-e Aula inf. mòbil Biblioteca

2.1 canó 2.4 pissarra-e 2.8 pissarra-e Biblioteca

0.1 canó 0.3 canó 1.2 pissarra-e 1.3 canó 2.5 infor+piss-e Aula inf. mòbil Biblioteca

1.3 canó 2.1 canó 2.4 pissarra-e 2.8 pisssarra-e Aula inf. mòbil Bibliotec

1.3 canó 1.9 canó Biblioteca

0.1 canó 1.8 informàtica 2.2 canó+bafles 2.6 canó 2.11 canó+bafles Aula inf. mòbil Biblioteca

0.1 canó 1.4 canó+bafles 1.9 canó 2.4 pissarra-e Biblioteca

0.1 canó 2.6 canó Aula inf. mòbil Biblioteca

1.2 pissarra-e 2.4 pissarra-e 2.6 canó

1.11 canó+bafles 2.11 canó+bafles Aula inf. mòbil Biblioteca

1.2 pissarra-e 1.8 informàtica 1.9 canó 2.1 canó 2.2 canó+bafles 2.11 canó+bafles Aula inf. mòbil

1.4 canó+bafles 1.8 informàtica 2.6 canó 2.11 canó+bafles Aula inf. mòbil Biblioteca

1.8 informàtica 1.9 canó 2.1 canó 2.2 canó+bafles 2.4 pissarra-e 2.5 infor+piss-e 2.6 canó 2.8 pisssarra-e Aula inf. mòbil

0.1 canó 0.4 canó 1.2 pissarra-e 1.3 canó 1.8 informàtica 1.9 canó 1.11 canó+bafles 2.1 canó 2.2 canó+bafles 2.4 pissarra-e 2.5 infor+piss-e 2.6 canó 2.11 canó+bafles Aula inf. mòbil Biblioteca

1.4 canó 1.9 canó 1.11 canó 2. canó 2.2 canó+bafles 2.4 pissarra-e Aula inf. mòbil Biblioteca

0.4 canó 1.2 pissarra-e 1.3 canó 1.4 canó+bafles 1.8 informàtica 1.9 canó 1.11 canó+bafles 2.1 canó 2.2 canó+bafles 2.4 pissarra-e 2.6 canó 2.8 pissarra-e 2.11 canó+bafles Aula inf. mòbil Biblioteca

Tot lliure

RECURSOS DISPONIBLES: 1.- Aula mòbil d'informàtica amb 15 ordinadors portàtils, (solo per a profes assignats per Eugenia) 3.- Canons portàtils 2.- Televisors amb moble de rodes 2.- Videos 2.- DVD 1.- Càmera de video digital de disc dur 80 Gb. i tripode per a la mateixa 1.- Càmera de video mini DV, antiga que, (solament funciona per a fer fotos) 3.- Càmeres de fotos digitals que també fan video, (duració del video = duració de les piles) 1.- Càmera de fotos antiga 7.- Projectors de transparencies 2.- Projectors de diapositives 1.- Bafle amplificat Super Woofer, amb conexió per a portatils ó DVD, video, mp3 etc., (en recepció) 3.- Altaveus amplificats menuts, per a portatils ó DVD, video, mp3 etc, (en Sàla 2.1) Sonorització en tot l'edifici i pati, Amplificador i bafles, (varios Radio cassette en la Sàla 2.1 que podeu agafar) etc.

Aules lliures i recursos  

Document que arreplega les reserves de les aules amb equipament informàtic i altres recursos. Documento que recoge las reservas de las aulas...