Page 1

Sint–Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 Onze–Lieve-Vrouw–Waver 2013-2014                

Geïntegreerde proef Individuele opdrachten

Florian Op de Beeck 6 Business economics


Sint–Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 Onze–Lieve-Vrouw–Waver 2013-2014              

Geïntegreerde proef Individuele opdrachten

Florian Op de Beeck 6 Business economics


Voorwoord Mijn geïntegreerde proef heeft als opdracht een fictief bedrijf runnen dat elektrische scooters verkoopt. Een geïntegreerde proef is een eindwerk dat moet gemaakt worden wanneer je een TSO-richting volgt. Bij een geïntegreerde proef wordt de theorie omgezet in de praktijk. In het begin van het schooljaar kreeg ik de opdracht om het fictief bedrijf Ecoman over te nemen. Ecoman is een bedrijfsspel dat ontworpen is door de Hogeschool en Universiteit Brussel en laat de leerlingen ervaren hoe het voelt om aan het hoofd van een bedrijf te staan als directeur van een bepaalde afdeling. Ik zou graag mijn GIP-Leerkrachten willen bedanken voor de steeds opbouwende kritiek, Mr. Fierens, Mr. Clerick, Mr. Delcourte, Mevr. Vaes en Mevr. Vandefonteyne. Dankzij hun ondersteuning en opmerkingen is mijn geïntegreerde proef zeer vlot verlopen. Verder zou ik de leden van mijn team willen bedanken voor de schitterende samenwerking: Daphné De Boelpaep, Tine Lens, Jelle Stevens, Arwen Van Herck, Yasmine Verbinnen en Jordi Dockx. Ik vond het zeer tof samenwerken door de goede groepssfeer die altijd in de groep heerste. Ik bedank ook mijn familie voor de steun en advies die zij mij gegeven hebben tijdens mijn studiejaar. Ik hoop dat ik erin geslaagd ben om de theorie om te zetten naar de praktijk tijdens het maken van mijn geïntegreerde proef. Veel leesplezier


Inhoudsopgave 1  

1.1 1.1.1   1.1.2   1.1.3   1.2   1.2.1   1.2.2   1.2.3   1.3   1.3.1   1.3.2   1.3.3   1.3.4   1.4   1.4.1   1.4.2   1.4.3   1.4.4   1.4.5   1.4.6   1.5   1.5.1   1.5.2   1.5.3   1.6   1.6.1   1.6.2   1.6.3   1.6.4   1.7   1.7.1   1.7.2   1.7.3   1.7.4   1.7.5   1.8   1.8.1   1.8.2   1.8.3  

Toegepaste bedrijfseconomie ............................................................. 6

Functiesolicitatie ..........................................................................................................  6   Inleiding  ..............................................................................................................................  6   Sollicitatiebrief  ....................................................................................................................  7   Besluit  .................................................................................................................................  8   Strategische  doelstellingen   ..........................................................................................  9   Inleiding  ..............................................................................................................................  9   Verslag  ................................................................................................................................  9   Besluit  .................................................................................................................................  9   Interview  met  een  ondernemer  ..................................................................................  10   Inleiding  ............................................................................................................................  10   Interview  ..........................................................................................................................  10   Bronvermelding  ................................................................................................................  11   Besluit  ...............................................................................................................................  11   Organogram  ...............................................................................................................  12   Inleiding  ............................................................................................................................  12   Grafische  voorstelling  .......................................................................................................  12   Motivatie  ..........................................................................................................................  12   Persoonlijkheidstest  VDAB  ...............................................................................................  12   Schematische  voorstelling  van  SWOT-­‐analyse  .................................................................  13   SWOT-­‐analyse  ...................................................................................................................  13   Operationele  en  financiële  doelstellingen  ..................................................................  15   Inleiding  ............................................................................................................................  15   Verslag  ..............................................................................................................................  15   Besluit  ...............................................................................................................................  17   Ken  je  functie  .............................................................................................................  18   Inleiding  ............................................................................................................................  18   Mijn  functie  ......................................................................................................................  18   Verslag  ..............................................................................................................................  18   Besluit  ...............................................................................................................................  20   Websites  vergelijken  ..................................................................................................  21   Inleiding  ............................................................................................................................  21   Vergelijken  van  de  websites  .............................................................................................  21   Samenvattende  tabel  .......................................................................................................  26   Powerpoint  .......................................................................................................................  27   Besluit  ...............................................................................................................................  31   Facturatie  in  BOB  .......................................................................................................  32   Inleiding  ............................................................................................................................  32   Verslag  ..............................................................................................................................  32   Besluit  ...............................................................................................................................  38  


2

Française .......................................................................................... 39

3

English ............................................................................................. 46

4

Deutsch ............................................................................................ 52

2.1 2.1.1   2.2   2.2.1   2.2.2   2.2.3   2.3   2.3.1   2.3.2   2.3.3   3.1   3.1.1   3.1.2   3.1.3   3.2   3.2.1   3.2.2   3.2.3   3.3   3.3.1   3.3.2   3.3.3   4.1   4.1.1   4.1.2   4.1.3  

L’entretien d’embauche  .............................................................................................  39   Introduction  ......................................................................................................................  39   Affiche  Journée  découverte  entreprises  .....................................................................  40   Introduction  ......................................................................................................................  40   Affiche  ..............................................................................................................................  41   Conclusion  ........................................................................................................................  42   La  commande  .............................................................................................................  43   Introduction  ......................................................................................................................  43   La  commande  ...................................................................................................................  44   Conclusion  ........................................................................................................................  45   An  article  about  e-­‐transport  .......................................................................................  46   Introduction  ......................................................................................................................  46   Report  ...............................................................................................................................  46   Conclusion  ........................................................................................................................  47   Application  letter  .......................................................................................................  48   Introduction  ......................................................................................................................  48   Cover  Letter  and  curriculum  vitae  ....................................................................................  49   Conclusion  ........................................................................................................................  50   Complaining  ...............................................................................................................  51   Introduction  ......................................................................................................................  51   E-­‐mail  ................................................................................................................................  51   Conclusion  ........................................................................................................................  51   Die  Anfrage  ................................................................................................................  52   Einführung  ........................................................................................................................  52   Brief  ..................................................................................................................................  53   Schlussfolgerung  ...............................................................................................................  54  


Inleiding “Secco makes the world greener” is de slogan die wij dit jaar gebruikt hebben voor ons fictief bedrijf in het spel Ecoman. Zoals ik in mijn voorwoord heb vermeld is Ecoman een bedrijfsspel dat is opgericht door de Hogeschool en Universiteit Brussel. Wij moesten als team het fictief bedrijf Ecoman, dat elektrische scooters verkoopt, overnemen. Na lang overleggen hebben we gekozen om ons bedrijf “Secco” te noemen. In onze naam staat de S voor scooter, omdat dit ons hoofdproduct is dat wij aanbieden. Ec in Secco staat voor ecologie, omdat wij zelf rekening houden met het milieu tijdens het produceren van de scooters. Co in Secco staat voor CO2. Dit zijn uitlaatgassen van een normale brommer op benzine, maar wij willen een elektrische scooter aanbieden die zelf geen schadelijke gassen uitstoot en dus niet schadelijk is voor het milieu. Tijdens het jaar hebben we verschillende opdrachten moeten uitvoeren. Zo moest ik allereerst solliciteren voor de functie die meest geschikt was voor mij. Hierna moesten we in groep onze missie en doelstellingen opstellen, zo kunnen onze klanten zien waar wij als bedrijf voor staan. Als logistiek directeur bestond mijn functie er vooral in om te regelen dat ons machinepark en de bezettingsgraad constant optimaal was. Dit kan je verder bekijken in mijn geïntegreerde proef.


1

Toegepaste bedrijfseconomie

1.1

Functiesolicitatie

1.1.1

Inleiding

Als eerste opdracht kregen wij de opdracht om een sollicitatiebrief te schrijven. Hierin moesten wij solliciteren voor de functie die ons het meeste aansprak. Na veel opgezocht en gelezen te hebben over de verschillende functies heb ik uiteindelijk gekozen om te solliciteren voor de functie van logistiek directeur.

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

6


1.1.2

Sollicitatiebrief

Florian Op de Beeck Bosstraat 34 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER 015 75 45 31

15-09-2013

Aan Dhr. Hugo Fierens Voorzitter Raad van Bestuur ECOMAN Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER sollicitatie logistiek directeur Geachte heer Fierens Zoals telefonisch afgesproken op 3 september, stel ik mij bij deze kandidaat voor de vacature van logistiek directeur. Verantwoordelijk zijn voor de infrastructuur lijkt mij een zeer boeiende en interessante job. Het uitbreiden van het machinepark en het nadenken over het eventueel aankopen van een nieuw gebouw is voor mij een uitdaging omdat ik graag grote verantwoordlijkheden op mij neem. Ik heb de opleiding logistiek management aan de Karel de Grote-Hogeschool te Antwerpen gevolgd. Hierna heb ik nog een master in logistiek management behaald aan de Hogeschool Rotterdam. Ik heb nu reeds een jaar gewerkt als directeur van een logistiek en administratief centrum in Amerika bij het bedrijf Manpower. Omdat het bedrijf waar ik nu werk als logistiek directeur heel veel veranderingen ondergaat en omdat ik graag een job dicht bij huis zou willen, ben ik actief op zoek naar een nieuwe job waar ik mijn capaciteiten ten volste kan gebruiken. Graag licht ik u alles nog graag eens toe in een persoonlijk gesprek Hoogachtend

Florian Op de Beeck

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

7


1.1.3

Besluit

Ik vond dit een zeer interessante opdracht omdat je dit in je latere leven zeker ook nog moet gebruiken wanneer je gaat solliciteren.

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

8


1.2

Strategische doelstellingen

1.2.1

Inleiding

Bij deze taak was de opdracht om een strategische doelstelling op te stellen voor het departement waar jij directeur van bent.

1.2.2

Verslag

Als logistiek directeur ben ik verantwoordelijk voor de infrastructuur van de onderneming. Dat houdt in: -

De omvang van het machinepark beheren; Investeren in installaties; De aankoop van productiegebouwen coĂśrdineren; Het productievolume bestuderen.1

Aangezien onze onderneming een groot marktaandeel wil nastreven, willen wij kiezen voor een groot productievolume. Dat willen wij natuurlijk zo groen mogelijk houden. Omdat wij een groot marktaandeel willen in aantallen, moeten we ook de vraag van de brommers kunnen bijhouden. Dat gaan wij doen door een machinepark aan te leggen met milieuvriendelijke en energiezuinige machines. Zo zijn de machines goed voor de natuur en zuinig voor het bedrijf.

1.2.3

Besluit

Deze opdracht was van groot belang omdat je dankzij deze opdracht nog eens beeld kreeg van wat je taak is binnen het bedrijf en ook omdat je door deze taak goed kon zien wat jij als directuer juist moest doen om aan de vooropgestelde doelen te voldoen.

1

Zie Bijlage 1: Samenvatting logistiek directeur GeĂŻntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie

9


1.3

Interview met een ondernemer

1.3.1

Inleiding

De opdracht bij dit deel van de GIP was om een ondernemer te interviewen. Hiervoor heb ik gekozen voor Jan Pieter De Wit die al 13 jaar bij het bedrijf DBS De BoelpaepSeverijns werkt als logistiek directeur. DBS nv is een jong bedrijf dat al zee bekend is in de aardappelen groenten en fruit sector. De focus van het bedrijf ligt op kwaliteitsgroenten en -fruit voor binnen- en buitenlandse supermarkten en groothandel. Bij DBS nv ligt de nadruk op de klanten en kwaliteit.

1.3.2

Interview

Welke studie hebt u gedaan om deze job van logistiek directeur uit te kunnen oefenen? Ik heb eerst hotelmanagement gestudeerd. Ik ben daarna een paar jaar werkzaam geweest in de hotelsector, maar dat was niet wat ik zocht. Ik ben met de logistieke planning in contact gekomen nadat ik een cursus over de job had gevolgd bij TNT (Thomas Nationwide Transport). Daarna heb ik bij de managementschool van TNT nog een logistieke opleiding gevolgd. Tot slot heb ik nog het diploma van vakbekwaamheid voor transporteur over de weg gevolgd. Aan welke hogeschool of universiteit hebt u gestudeerd? Ik heb mijn diploma behaald bij de managementschool van TNT omdat ik bij het bedrijf werkzaam was. Ik was tijdens die periode ook woonachtig en werkzaam in Nederland. Daarna heb ik ook hier in België nog cursussen in verband met logistiek gevolgd bij Syntra te Kontich. Hoe oud was u toen u afstudeerde? Toen ik mijn diploma behaalde van logistiek directeur was ik 30 jaar. Ik heb het diploma van logistiek directeur pas op mijn 30 jaar behaald omdat ik daarvoor nog werkzaam was in de hotelsector. Bent u onmiddellijk bij DBS De Boelpaep–Severijns komen werken nadat u was afgestudeerd? Ik ben pas werkzaam bij DBS De Boelpaep–Severijns sinds 2000, daarvoor was ik nog werkzaam bij TNT in Nederland. Ik heb bij TNT gewerkt door een combinatie van factoren. Ik was namelijk werkzaam bij TNT terwijl ik hier ook tegelijkertijd een cursus volgde voor logistiek directeur. Wat moet u allemaal doen tijdens het uitoefenen van de functie van logistiek directeur? Het uitoefenen van de functie van logistiek directeur is in het bedrijf meerledig. Bij DBS De Boelpaep–Severijns heeft men geen eigen wagenpark. Het transport wordt dus aangekocht, dit betekent dat er andere firma’s zijn die voor het bedrijf rijden. Dit kunnen bedrijven zijn van in heel Vlaanderen. Zo rijden bijvoorbeeld van de veiling in Mechelen of de veiling in Roeselare directe combinaties naar Duitsland. Op het gebied van transport moet dus gecontroleerd worden dat alle wagens op tijd op de plaats zijn waar ze hun bestelling afleveren. Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

10


Intern moeten de zendingen klaargezet worden door de magazijniers en moet er tegelijkertijd in het oog worden gehouden dat de leveranciers op tijd leveren zodat het bedrijf ook niet in de problemen geraken. Hoe gaat het bedrijf te werk? De focus van het bedrijf ligt op de export en import van groenten en fruit. Sommige klanten komen hun groenten en fruit bij het bedrijf zelf halen. Voor de klanten die willen dat alles geleverd wordt, wordt dan een transport geregeld voor de groenten en fruit. Doet het bedrijf aan milieubewust ondernemen en zo ja hoe doet het bedrijf dat? In het bedrijf werken we zeer milieubewust. We gebruiken bijvoorbeeld gerecycleerd papier, recycleren al het afval en speciale lampen in het magazijn. De lampen zijn speciaal gemaakt voor bedrijven zodat ze niet kapot kunnen vallen en gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen. Dat is voor het bedrijf ook deels verplicht omdat ze verschillende certificaten moeten behalen omdat ze werkzaam zijn in de groenten- en fruitsector. In die certificaten zitten dan ook richtlijnen voor het milieu zoals speciale verlichting en het gebruik van gerecycleerd papier. Doet het bedrijf aan internationale handel? Hoewel het bedrijf geen andere filialen heeft in het buitenland doet het toch aan internationale handel. Zo doen we tijdens deze periode van het jaar veel aan import van landen zoals Spanje en Italië. Het bedrijf doet zelf ook aan export. Wij exporteren naar landen zoals Frankrijk en Duitsland.

1.3.3 -

Bronvermelding

naam interviewer: Florian Op de Beeck naam geïnterviewde: Jan Pieter De Wit beroep geïnterviewde: Logistiek directeur leeftijd/geslacht geïnterviewde: 48 jaar / man relatie van geïnterviewde tot het onderwerp: De geïnterviewde is de logistiek directeur binnen het bedrijf DBS De Boelpaep-Severijns datum interview: 6 november 2013

1.3.4

Besluit

Ik vond het een zeer interessante opdracht omdat je door het maken van de opdracht kennis maakt met het de functie van de logistiek directeur. Ik kan mij na het maken van deze opdracht er een veel beter beeld vormen over hoe het in het echt aan toe gaat.

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

11


1.4

Organogram

1.4.1

Inleiding

Bij deze opdracht was het de bedoeling dat wij een organogram, motivatie en SWOTanalyse maakten. Aan de hand van een organogram kun je zeer goed de hiërarchie in een bedrijf zien. In ons organogram staat onze algemeen directeur bovenaan (Daphné de Boelpaep) en daaronder staan de financieel directeur (Yasmine Verbinnen en Arwen Van Herk), management directeur (Jelle Stevens), personeelsdirecteur (Tine Lens), productiedirecteur (Jordi Dockx) en logistiek directeur (Florian Op de Beeck).

Grafische voorstelling

1.4.2

Algemeen directeur   Daphné  De  Boelpaep  

MarkeWngsdirecteur Jelle  Stevens  

Financieel directeur   Arwen  Van  Herck  

1.4.3

Financieel directeur   Yasmine  Verbinnen  

LogisWek directeur   Florian  opdebeeck  

Personeelsdirecteur Tine  Lens  

ProducWedirecteur Jordi  Dockx  

Motivatie

In het bedrijf dat wij hebben overgenomen oefen ik de functie van logistiek directeur uit. Ik ben geschikt voor deze functie omdat ik gestructureerd en overzichtelijk kan werken. Als logistiek directeur zal ik daar voordeel uit halen omdat ik zo het magazijnbeheer efficiënt kan opvolgen. Ik ben ook een zeer goede teamspeler. Ik neem de tijd om te luisteren naar de mening van mijn collega’s. Toch zal ik niet nalaten zelf mijn mening te geven zonder anderen te beledigen. Aangezien communicatie in een bedrijf van essentieel belang is voor het welzijn van het bedrijf draag ik op deze manier mijn steentje bij.

1.4.4

Persoonlijkheidstest VDAB

Ik heb een persoonlijkheidstest gedaan op de website van de VDAB. De resultaten die uit deze test kwamen zijn de volgende. Stressbestendigheid Je antwoorden suggereren dat je veerkrachtig bent. Dit betekent dat je kalm reageert op stresssituaties en de zaken nuchter benadert. Je bent ontspannen en niet impulsief. Extraversie Je antwoorden suggereren dat je extravert bent. Dit betekent dat je energiek en enthousiast bent. Je hebt een voorkeur voor sociale situaties. Je bent een prater, spontaan en open.

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

12


Onbaatzuchtig Je antwoorden suggereren dat je gemiddeld onbaatzuchtig bent. Je laat je zowel leiden door je eigen belangen als die van de ander en je onderhandelt. Verder ben je noch extreem afhankelijk, nog extreem onafhankelijk. Je bent zowel goed in competitie als in samenwerking. Doelgerichtheid Je antwoorden suggereren dat je erg doelgericht bent. Dit betekent dat je je vol discipline richt op een doel. Je bent prestatiegericht. Je werkt hard en komt beloftes na. https://testjezelf.vdab.be/dossiermanager/onlineTesten?event=test_opstart en&testdefinitieid=persoonlijkheid

1.4.5

Schematische voorstelling van SWOT-analyse SWOT-analyse Zwakke punten - Concentratie - Slecht in Duits - Slechte zelfkennis

Sterke punten - Rustig - Enthousiast en energiek - Goede teamspeler - Prestatiegericht Kansen - Verruimende blik krijgen - Engagementen aangaan - Kennis uitbreiden

1.4.6

Dreigingen - Slechte communicatie - Concurrentie - Inflatie

SWOT-analyse

Ik heb op de site van de VDAB een persoonlijkheidstest gedaan. Uit de test bleek dat ik goed kalm kan blijven wanneer er zich een stresssituatie voordoet. Dat is ook handig bij het uitoefenen van mijn functie als logistiek directeur omdat er in de functie zich ook regelmatig stresssituaties voordoen, wanneer bijvoorbeeld een levering niet op tijd geleverd wordt. Een tweede punt dat naar voren kwam uit de test was dat ik enthousiast en energiek ben en een voorkeur heb voor sociale situaties. De aspecten zijn zeer belangrijk in mijn job omdat je bijvoorbeeld veel contacten moet leggen met leveranciers. Uit de test blijkt ook dat ik zowel competitief als in samenwerkingsverband zeer goed ben. Dat is een zeer goede eigenschap voor een functie binnen een bedrijf en past bij zowat alle functies die in een bedrijf worden uitgeoefend zowel als werknemer en directeur. Zo moet je veel en goed kunnen samenwerken met je collega’s maar ook competitief uit de hoek kunnen komen als je moet concurreren tegen andere bedrijven. Het vierde en laatste resultaat van de test zegt dat ik zeer prestatiegericht ben. Ik vind dit een zeer positieve eigenschap voor binnen een bedrijf omdat je van je bazen in veel gevallen een lijst met prestaties krijgt die jij moet proberen waar te maken. Dat lukt eens zo goed als je prestatiegericht bent. Een eerste zwakke punt is dat ik mij niet altijd even goed kan concentreren. Dat kan in een bedrijf zorgen dat je bepaalde papieren vergeet in te vullen en dat er zo iets helemaal foutloopt door jouw schuld. Een tweede zwakke punt is dat mijn Duits niet echt goed is. Dat kan van cruciaal belang zijn in een onderneming, zeker wanneer je werkt voor een bedrijf dat aan Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

13


internationale handel doet. Ik zou daar dan ook een cursus voor volgen zodat mijn Duits beter wordt. Het derde zwakke punt dat ik bij mezelf zie is dat ik een slecht zelfbeeld heb van wat ik allemaal kan. Een neveneffect is dat je hierdoor vaak goedkeuring moet krijgen over de dingen die je gedaan hebt. Een dreiging die zich in ons bedrijf kan voordoen is dat er een slechte communicatie is tussen de verschillende afdelingen wat voor grote misverstanden kan zorgen binnen het bedrijf. Een tweede dreiging is de concurrentie met de verschillende bedrijven. Zo kan de concurrentie bijvoorbeeld een goedkopere brommer op de markt brengen. Een derde en laatste zaak die een dreiging kan zijn voor het bedrijf is de inflatie, wanneer er inflatie is, gaan de prijzen omhoog en gaat de brommer die wij produceren dus ook meer kosten. Dat moeten wij dan zien te compenseren door gebruik te maken van producten die goedkoper zijn maar wel dezelfde kwaliteit bieden. Een van de kansen die ik zou krijgen in het bedrijf is dat ik een verruimende blik krijg omdat men in elk bedrijf anders werkt. Bij het ene bedrijf werkt men bijvoorbeeld meer in groep en in het andere bedrijf werkt men meer individueel en prestatiegericht. Een andere kans die ik zou kunnen krijgen in het bedrijf is dat ik engagementen kan aangaan. Daaronder zie ik bijvoorbeeld het maken van reizen voor je job of het werken in het buitenland. Bij het uitoefenen van deze job kan ik ook mijn kennis uitbreiden. Een voorbeeld hiervan is dat je cursussen moet volgen over een nieuw programma dat gebruikt wordt binnen het bedrijf.

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

14


1.5

Operationele en financiële doelstellingen

1.5.1

Inleiding

Bij deze opdracht moeten wij verschillende formules berekenen. Zo heeft elke verantwoordelijke zijn eigen formules die hij moet berekenen. Bij de logistiek directeur zijn dat formules zoals het minimaal aantal arbeiders, de werkelijke productiecapaciteit, de minimale productiecapaciteit en natuurlijk ook de bezettingsgraad. Desondanks het een individuele opdracht is, is het ook zeer belangrijk dat we goed samen te werken als een team. Zo moeten we bijvoorbeeld met elkaar samen werken om het productievolume te berekenen.

1.5.2

Verslag

1.5.2.1

De bezettingsgraad

Om te beginnen heb ik een tabel gemaakt waar al de gegevens instaan die ik die ik nodig heb bij het maken van de berekeningen. De zaken die je terug kan vinden in de tabel zijn: het aantal machines, de capaciteit per machine, het aantal werknemers nodig voor één machine en het totaal aantal arbeiders nodig per machine. De gegevens uit deze tabel heb ik nodig om zaken te berekenen zoals de minimale productiecapaciteit. De uitkomsten van de berekeningen heb ik nodig om de bezettingsgraad te berekenen. Dat is een van de dingen die een logistiek directeur moet doen bij het uitoefenen van zijn functie. Het doel is om een bezettingsgraad van 90 % te bereiken.

Machines boekjaar 9 Machines boekjaar 10 Machines boekjaar 11 en volgende

Aantal machines

Capaciteit per machine

28

145

Aantal werknemers nodig voor 1 machine 5

Totaal aantal arbeiders per machine 140

1

163

4

4

10

170

4

40

2 3

Als eerste berekening hebben wij samen met ons hele team het productievolume berekent. De formule voor het bereken van het productievolume is de volgende: gewenste eindvoorraad – beginvoorraad van boekjaar 13 + verkopen. Als we deze functie gebruikten kwamen we uit op een productievolume van 5897 eenheden. Gewenste eindvoorraad

-

800

-

Beginvoorraad van boekjaar 13 800

+

Verkopen

=

Productievolume

+

5897

=

5897

2

Zie bijlage 3: Financieel rapport boekjaar 10 Zie bijlage 2: Conjunctuurbericht boekjaar 11 Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie 3

15


Het volgende dat ik als logistiek directeur moest berekenen was de minimale productiecapaciteit. De formule voor de minimale productiecapaciteit te berekenen is: het aantal machines * de capaciteit per machine. De minimale productiecapaciteit die ik bekwam was een productiecapaciteit van 5923 eenheden. Aantal Capaciteit per * machines machine (28*145) + (1*163)+(10*170)

Minimale productiecapaciteit 5923

= =

Het volgende dat ik moest berekenen was het minimaal aantal arbeiders. Ik heb het aantal oude machines verminderd naar achtentwintig machines, de machines van boekjaar tien heb ik gewoon behouden en dan heb ik nog tien machines aangekocht. Dat heb ik gedaan op vraag van onze twee financiĂŤle directeurs. Door de aanpassingen zijn er veertien arbeiders extra nodig. De formule die ik daarvoor gebruikt heb is: het aantal machines * het aantal arbeiders nodig per machine. Na gebruik van de formule kwam ik uit op een minimaal aantal arbeiders van 184 arbeiders.

machines

Arbeiders per machine

*

(28*5) + (1*4)+(10*4)

=

Minimaal aantal arbeiders

=

184

De Werkelijke productiecapaciteit was het volgende dat ik moest berekenen. De formule om dat te berekenen is: (de minimale productiecapaciteit / het minimum aantal arbeiders) * het werkelijk aantal arbeiders. Na het invullen van de functie kwam ik op een werkelijke productiecapaciteit van 6438 eenheden. Minimale productiecapaciteit

/

Minimum aantal arbeiders

*

Werkelijk aantal arbeiders

=

Werkelijke productiecapaciteit

5923

/

184

*

200

=

6438

Nadat ik al de formules berekend had, was ik in staat om de bezettingsgraad te berekenen. Dat heb ik gedaan met de volgende formule, productievolume / de werkelijke productiecapaciteit. Nadat ik deze formule had ingevuld, bekwam ik een bezettingsgraad van 92 %.4

Productievolume 5897

/

Werkelijke productiecapaciteit

*

100

=

Bezettingsgraad

/

6438

*

100

=

92%

4

Zie Bijlage 7: Ken je functie GeĂŻntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie

16


1.5.2.2

Energiebesparende maatregelen

Ik heb ook energiebesparende maatregelen getroffen. Dat heb ik gedaan door energiebesparende installaties aan te kopen. Ik voor een totaal budget van 300.000 euro installaties gekocht wat goed gaat zijn voor een daling van 9% van ons energieverbruik. Ik heb de maatregel getroffen omdat het als een groen bedrijf ook belangrijk is om energiezuinig te produceren.

1.5.2.3

Afval verminderende maatregelen

Ik zou ook graag afval verminderende maatregelen treffen. Dat zou ik doen door het aankopen van afval verminderende installaties. Ik zou een totaal van 300.000 euro investeren in deze installaties. Dat zou moeten zorgen voor een daling van 9% van het afval dat wordt geproduceerd door Secco.5

1.5.3

Besluit

Ik vond dit een zeer interessante opdracht omdat ik erdoor meer in contact kwam met de taken die een logistiek directeur in het echte leven op zich moet nemen bij het uitoefenen van zijn functie.

5

Zie bijlage 1: Samenvatting logistiek directeur Ge誰ntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie

17


1.6

Ken je functie

1.6.1

Inleiding

Bij deze opdracht was het de bedoeling dat ik een overzicht maakte van al de taken die ik moet uitvoeren als logistiek directeur. Hiervoor konden we gebruik maken van ecoman waar al deze zaken op een overzichtelijke en samenvattende manier zijn verzameld. Om een goed verloop van deze taak te bevorderen hebben we eerst overlopen wie welke formules nodig heeft zodat iedereen daarna die van zichzelf te maken. Zo heb ik, als logistiek directeur, gegevens nodig van de marketing– en productiedirecteur om het productievolume te berekenen.

1.6.2

Mijn functie

In ons bedrijf ben ik de logistiek directeur. De logistiek directeur heeft verschillende formules die hij moet berekenen. Zo heb je het productievolume, de productiecapaciteit en de bezettingsgraad. De logistiek directeur staat niet alleen in voor het berekenen van die formules maar moet altijd zijn machinepark optimaal houden, dat kan hij bijvoorbeeld doen door oude machines te verkopen en nieuwe aan te kopen wat dan voor een stijging van de productiviteit gaat zorgen. In verband met de machines zorgt de logistiek directeur zich ook bezighouden met het aankopen van installaties die energie- of afvalverminderend zijn.

1.6.3

Verslag

1.6.3.1

Het productievolume

Het eerste wat een logistiek directeur moet berekenen is het productievolume. Het productievolume is een van de belangrijkste beslissingen die een logistiek directeur moet nemen. Om het productievolume te kunnen berekenen heb ik gegevens nodig van de productiedirecteur en van de marketingdirecteur. Het gegeven dat ik nodig heb van de productiedirecteur is de gewenste eindvoorraad. Daar moet worden gestreefd naar 800 eenheden omdat dit ideaal is. Het gegeven dat ik nodig heb van de marketingdirecteur is het aantal verwachte verkopen. De beginvoorraad kan je niet berekenen want dat is de eindvoorraad van het vorig boekjaar. Gewenste eindvoorraad

-

GeĂŻntegreerde proef

Beginvoorraad

+

Verkopen

Toegepaste bedrijfseconomie

=

Productievolume

18


1.6.3.2

De minimale productiecapaciteit

De volgende berekening die een logistiek directeur moet maken is die van de minimale productiecapaciteit. De minimale productiecapaciteit wordt berekend zodat de logistiek directeur kan nagaan of het vooropgestelde productievolume praktisch haalbaar is. Voor het berekenen van de minimale productiecapaciteit is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met het aantal machines dat zich in ons bedrijf bevinden en ook met de capaciteit per machine. Doordat de capaciteit per machine afneemt naarmate de machine ouder wordt moeten we er voor zorgen dat onze arbeiders altijd goed opgeleid zijn. Dat moet ik dan bespreken met de personeelsdirecteur. Aantal machines

1.6.3.3

Capaciteit per machine

*

Minimale productiecapaciteit

=

Het minimum aantal arbeiders

De formule voor het minimum aantal arbeiders wordt gebruikt voor het berekenen van het minimum aantal arbeiders die nodig zijn om het vooropgestelde productievolume te bereiken. Bij het berekenen van het minimum aantal arbeiders moet er rekening gehouden worden met de aankoopdatum van de machine. We moeten hier rekening mee houden omdat de nieuwere machines meer geautomatiseerd zijn dan de oudere. Hierdoor gaan er dus ook minder arbeiders aangenomen moeten worden voor het bedienen van de machines. Wanneer de logistiek directeur de formule voor het minimum aantal arbeiders gebruikt moet hij dus rekening houden met de aankoopdatum van de machines om de meest exacte berekening te kunnen maken.

machines

1.6.3.4

Arbeiders per machine

*

=

Minimaal aantal arbeiders

De werkelijke productiecapaciteit

Voor het berekenen van de werkelijke productiecapaciteit moet de logistiek directeur gebruik maken van minimale productiecapaciteit, het minimum aantal arbeiders en het werkelijk aantal arbeiders. Zoals ik eerder, bij de berekening van het minimum aantal arbeiders reeds had vermeld, is het voor een logistiek directeur belangrijk dat hij exact tewerk gaat. Dat is belangrijk omdat hij bij die berekening twee uitkomsten moet gebruiken van formules die hij eerder al eens heeft berekend. Wanneer de werkelijke productiecapaciteit berekend is, weet de logistiek directeur hoeveel eenheden er werkelijk geproduceerd kunnen worden. Minimale productiecapaciteit

Ge誰ntegreerde proef

/

Minimum aantal arbeiders

*

Werkelijk aantal arbeiders

=

Toegepaste bedrijfseconomie

Werkelijke productiecapaciteit

19


1.6.3.5

De Bezettingsgraad

De bezettingsgraad wordt berekend om na te gaan hoeveel procent van de beschikbare productiecapaciteit benut wordt. De bezettingsgraad is optimaal wanneer hij 90% is. Wanneer we merken dat de bezettingsgraad te hoog of laag is, kunnen we die beïnvloeden door middel van drie zaken: een wijziging van het aantal machines, een wijziging van het werkelijke aantal arbeiders en een wijziging van het productievolume.

Productievolume

1.6.3.6

/

Werkelijke productiecapaciteit

*

100

=

Bezettingsgraad

Gebouwen

Toen wij in het begin van het schooljaar met onze GIP begonnen kreeg ik als logistiek directeur één kantoorgebouw en vier productiegebouwen. In de productiegebouwen kunnen 10 machines. Aangezien ik als logistiek directeur ervoor gekozen heb om met 39 machines te werken hebben we dus nog één plaats over in de productiegebouwen om een nieuw aangekochte machine te plaatsen.

1.6.3.7

Machines

Bij het uitoefenen van mijn functie ben ik ook verantwoordelijk voor het machinepark. Zo heb ik in de loop van dit schooljaar besloten om oude machines te verkopen en nieuwe machines aan te kopen. Wanneer ik nieuwe machines aankoop en oude machines verkoop moet ik dit onder andere overleggen met de personeels- en financieel directeur. Ik moet dat met de financieel directeur overleggen omdat het een zeer grote kost is om nieuwe machines aan te kopen en ik moet het met de personeelsdirecteur bespreken omdat het kopen van nieuwe machines zorgt voor een daling van het vereiste productiepersoneel. Door het aankopen van nieuwe machines zal ook ons energie- en afvalverbruik sterk verminderen.

1.6.3.8

Installaties

Door het aankopen van installaties zal ik er voor zorgen dat het energie– en afvalverbruik sterk gaan dalen. Zo zal er dus niet enkel een daling zijn door het aankopen van de nieuwe machines maar ook door het aankopen van installaties. Het aankopen van de installaties gebeurd in schijven van 50.000 euro. Hoe meer wij hier als bedrijf in investeren, hoe groener ons bedrijf zal worden. Er zijn twee soorten installaties: de installatie die zorgt voor energievermindering en de installatie die zorgt voor afvalvermindering. Ik zou graag in beide installaties investeren om zo een meer ecologisch bedrijf te worden. De energiebesparende installaties zorgen ervoor dat de machines minder energie verbruiken en zo zal er dus een daling in het energieverbruik te zien zijn. De afval verminderende installaties zal er voor zorgen dat het afval dat per machines geproduceerd wordt, vermindert.

1.6.4

Besluit

Ik vond het een interessante opdracht omdat ik door het maken van de opdracht een specifiekere uitleg kreeg bij elke berekening die ik als logistiek directeur moet maken. Het kennen van de formules is ook goed voor het team omdat je zo direct een antwoord kan geven wanneer iemand je een vraag stelt over een formule die je moet berekenen. Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie 20


1.7

Websites vergelijken

1.7.1

Inleiding

Wanneer je als bedrijf succes wil hebben, is het van groot belang dat de mensen die geïnteresseerd zijn in jouw product weten wat ze kunnen verwachten wanneer ze het kopen. Daarom is het voor een bedrijf van groot belang dat je een goede en overzichtelijke website hebt waar je klanten al je producten kunnen zien, maar ook waar ze informatie kunnen halen over het bedrijf zelf. Wij moeten daarom zelf een site maken voor onze GIP met allerlei informatie over ons bedrijf en over ons product. Daarvoor moeten we verschillende websites met elkaar vergelijken en zo te weten komen wat we wel en niet in onze eigen site willen verwerken.

1.7.2

Vergelijken van de websites

1.7.2.1 Als eerste site heb ik gekozen voor die van ecoscooters.be. EcoScooters heeft zijn huisstijl gericht op ecologie en heeft daarom ook gewerkt met groene en witte kleuren die je direct doen denken aan ecologische en natuurlijke kleuren. Ze vermelden ook duidelijk hun naam op hun website. Een eerste pluspunt vind ik dat het logo met de foto’s eronder en de navigatiebalk op alle drie de pagina’s hetzelfde blijven, omdat ik dit zeer overzichtelijk vind en omdat het zo erg gemakkelijk is om te navigeren doorheen de website.

Wat ik minder goed vind aan de site is dat men enkel in hun n navigatiebalk gebruik maken van kleuren en op de rest van hun site enkel gebruik maken van de kleur wit. Wat goed is voor een bedrijf is dat je op je site een pagina maakt waar de bezoeker kan zien waar je bedrijf gelegen is en ook wat je telefoonnummer is. Op de site van EcoScooters was dat mooi en overzichtelijk gedaan. Ik vind het over het algemeen een mooie site waar aandacht besteed is aan het up-to-date houden van de website en waar alle links en verwijzingen naar andere pagina’s werken naar behoren werken. De website geeft een goed overzicht over welke brommers je kan kopen bij het bedrijf, de maximum snelheid die je kan halen en ook het prijskaartje dat aan de brommer hangt. Wat ik een tof idee vind, is dat er in de navigatiebalk gebruik gemaakt wordt van een knop waar je mee naar een pagina kan navigeren die je nieuws laat zien over elektrische scooters zoals het nieuws over het nieuwste model dat juist op de markt is gekomen.

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

21


1.7.2.2 De volgende site die ik heb gekozen was die van Tesla motors. Op de website van Tesla motors wordt er gebruik gemaakt van een mooie en efficiënte navigatiekolom. Met de huisstijl die het bedrijf gebruikt, willen ze niet de nadruk leggen op het feit dat de auto’s die ze verkopen helemaal op elektriciteit lopen, maar op het feit dat ze ondanks ze op elektriciteit lopen, toch snel zijn. Daarom hebben ze gebruik gemaakt van een mooie felle kleur voor het logo op een grijze achtergrond.

Alles werkt ook zoals het hoort. De navigatiekolom werkt goed en reageert direct. Wat ik een goed idee vind, is dat er op de website van Tesla een overzichtelijke kaart is met al de vestigingen die open zijn en ook de vestigingen die er nog gaan komen. Er is dus een goede situering van de vestigingen van het bedrijf. Het originele aan de site vind ik dat er een pagina is voor de “enthousiasts”. Daar kan je bijvoorbeeld zien wat de mensen die een Tesla gekocht hebben van hun auto vinden, maar ook de commentaren die nieuwe auto’s krijgen van de kranten; ook foto’s en video’s die mensen hebben gemaakt van de eerste impressie van hun pas gekochte auto.

Wat ik handig vind aan de site is dat je bij “buy” je eigen auto helemaal kan samenstellen en zo al een idee kan hebben van de prijs van je nieuwe auto. Je kan de auto niet alleen online configureren maar je kan hem ook bestellen zodat je niet nog eerst naar de garage moet gaan om daar je auto samen te stellen. Op de site van Tesla is echter niets te vinden over vacatures die vrij zijn bij Tesla Motors. Zoals je hieronder kan zien is de afbeelding een overzicht van alles wat je op de website kan vinden. Ik vind dit een goed idee omdat je zo niet elke pagina moet bekijken om te vinden wat je zoekt.

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

22


1.7.2.3 De volgende site die ik dan heb bezocht was die van Go4electric. Go4electric is een site van een bedrijf uit Leuven waar ze elektrische scooters, fietsen en accessoires verkopen voor deze scooters en fietsen. Ik vind de huisstijl van het bedrijf een beetje sober en het komt niet ecologisch of natuurlijk over omdat ze gebruik maken van de kleuren zwart en grijs. Wat ik goed vind, is dat men in de navigatiekolom gebruik maken van een link die naar hun facebook-pagina leidt. Wanneer je op de link klikt merk je ook dat hij direct reageert. Er wordt dus gebruik gemaakt van externe links die duidelijk zijn en ook naar behoren werken. Als je wilt navigeren op de website lukt dat ook behoorlijk en krijg je bijvoorbeeld bij elektrische scooters een overzicht van wat je allemaal kan kopen bij Go4electric. Dat vind ik goed omdat de koper zich zo direct een beeld kan vormen van hoe de elektrische scooters er uit zien.

Wat ik een leuk idee vind om op je site te hebben is iets zoals “fleet”. Op de site van Go4electirc maken ze goed gebruik van de pagina “fleet”. Ze hebben hier filmpjes op geplaatst van de politie die een van hun brommers test. De site was ook helemaal upto-date want zo stonden er bijvoorbeeld bij “fleet”, filmpjes die dateerden van 2013.

Wanneer je op de site zoekt naar het adres en de contactgegevens is dat snel gevonden wanneer je op contact drukt. Als je daarop drukt, krijg je niet alleen een kaartje met de situering van het bedrijf, maar ook een veld waar je vragen kan stellen aan het bedrijf in verband met de elektrische scooter. Dat is een zeer goed idee omdat anders de mensen die in het kantoor van Go4electric werken constant lastig gevallen worden met telefoontjes met vragen over de elektrische scooter.

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

23


1.7.2.4 De volgende site die ik heb bekeken was die van electric scooters. De website van electric scooters oogt heel mooi en heeft ook een mooie huisstijl. Doordat men gebruik maken van de kleuren wit en groen komt de site zeer fris over en zie je bijna meteen dat het bedrijf voor de bescherming van de natuur en ecologie staat. Een nadeel aan de website vind ik dat, wanneer je naar het Engelse deel van de website doorklikt, je een minder gedetailleerde website krijgt. Zo laten ze op de website van electric scooters de uitleg die bij E-SCOOTER staat weg. Ik vind dat, wanneer je je website ook in het Engels maakt dat de website ook bijna helemaal hetzelfde moet zijn als de website die je in het Nederlands hebt gemaakt. Een positief punt aan de website is dat wanneer je van pagina wisselt het logo altijd blijft staan op welke pagina je ook komt.

Zoals te zien op de afbeelding hieronder heb je een balk die te vinden is onderaan de pagina en die ook mee verandert als je van pagina verandert. In de balk zijn de contactgegevens te vinden van het bedrijf. Dat is goed gedaan omdat je zo niet door heel de website moet zoeken om de contactgegevens te vinden, maar ze direct onderaan de pagina kan terugvinden.

Het is origineel dat ze op het kaartje waar men het bedrijf situeren geen gebruik maken van de letter A maar van hun eigen logo. Dit is creatief en origineel gedaan.

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

24


1.7.2.5 De laatste site die ik heb bekeken was die van Consentec. Ik vind het een zeer mooie site waar je goed en overzichtelijk kan navigeren. Het is een sobere site maar ik vind niet dat het stoort. Ik vind het goed dat de navigatiekolom rechts boven staat in plaats van, zoals bij veel bedrijven, onder het logo van het bedrijf. Het is een overzichtelijke navigatiekolom waar al de pagina’s direct laden en er mooi uitzien. Wat ik spijtig vind, is dat men enkel gebruik maken van de kleuren wit en grijs. Dat zijn nogal sobere kleuren en ze worden niet gerelateerd met natuur en ecologie.

Wat overzichtelijk is, is het feit dat er een kolom voorkomt op de website waar je alle elektrische scooters kan zien die verkocht worden door het bedrijf. Wanneer je bijvoorbeeld op Qwic drukt krijg je een overzicht van alle scooters die van dat merk verkocht worden. Bij het overzicht van de scooters staat een prentje van de scooter, de prijs van de brommer en natuurlijk ook hoe snel de brommer kan rijden.

De web shop die te vinden is op de website werkt ook goed en is gebruiksvriendelijk. De website geeft een duidelijk beeld van welke brommers er in stock zijn en welke tweedehandse scooters er worden verkocht.

GeĂŻntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

25


1.7.3

Samenvattende tabel

Naam van het bedrijf

Webadres

Aard van het bedrijf Verkopen van elektrische scooters

1

EcoScooters

http://www.ecoscooters.be

2

Tesla Motors

http://www.teslamotors.com

Verkopen van elektrische auto’s

3

Go4electric

http://www.go4electric.be

Verkopen van elektrische scooters

4

Electric scooter

http://www.electricscooters.be

Verkopen en verhuur van elektrische brommers en scooters

5

Consentec

http://www.consentec.be

Verkopen van elektrische scooters en fietsen

GeĂŻntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Plus- en minpunten + Duidelijke contactgegevens en routebeschrijving. - Buiten de navigatiekolom wordt enkel de kleur wit gebruikt als achtergrond van de pagina + Zeer mooie huisstijl die de mensen aanspreekt. - Desondanks Tesla Motors een groot bedrijf is worden er geen vacatures vermeld op de website.

+ Op de website is een directe link naar de facebook pagina van Go4electric. - De huisstijl komt sober over en geeft niet de indruk dat ze een ecologisch product verkopen. + Het gebruik van hun eigen logo op het mapje van google maps. - De Engelse site is veel beperkter als de Nederlandse site. + Een overzichtelijke kolom waar al de scooters in staan die het bedrijf verkoopt. - Geen gebruik van kleuren die een link leggen met eenecologisch product.

26


1.7.4

Powerpoint

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

27


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

28


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

29


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

30


1.7.5

Besluit

Ik vond het een interessante opdracht omdat je door het maken van de opdracht een goed idee krijgt over hoe je een goede website kunt maken die duidelijk is en waar je goed op kan navigeren.

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

31


1.8

Facturatie in BOB

1.8.1

Inleiding

Voor deze opdracht moesten wij als groep voor elk fictief bedrijf drie verkoopfacturen opmaken. Dat moesten zij ook doen. Wanneer dit was gebeurd en verbetert door de leerkracht moesten wij deze facturen inboeken in BOB en op T-rekeningen. Zo hebben ik 6 aankoopfacturen en 3 verkoopfacturen ingeboekt.

1.8.2

Verslag

1.8.2.1

Aankoop boeking EMB

AF/1 Voor de eerst aankoopfactuur van EMB hebben we voor 1 816,75 euro aan handelsgoederen gekocht. Deze heb ik geboekt op de debetzijde van de rekening: 60400 Aankopen HG. Op deze aankoop hebben we een handelskorting gekregen van 145,34 euro. Deze handelskorting heb ik dan geboekt op de creditzijde van de rekening: 60402 Handelskorting. Op de aankoop moesten wij een btw betalen van 343,98 euro die we kunnen boeken op de debetzijde van de rekening: 41110 Aftrekbare btw. Als laatste hebben we ook nog het totale factuurbedrag of de prijs die wij aan de leverancier moeten betalen. Dit bedrag boeken we op de creditzijde van de rekening 44000 Leverancier. Wanneer we alle gegevens op T-rekeningen hebben geplaatst kunnen we nagaan of de rekeningen in evenwicht zijn. Dat kunnen we doen door de creditzijde op te tellen en daarna de debetzijde op te tellen. Wanneer deze 2 aan elkaar gelijk zijn kunnen we er zeker van zijn dat onze boeking in evenwicht is.6

6

Zie Bijlage 8.1 Aankoopfactuur met financiĂŤle korting en handelskorting GeĂŻntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie

32


AF/2 Het 2de aankoopfactuur dat wij van EMB hebben ontvangen is dat van onze aankoop van handelsgoederen voor een waarde van 2799,82 euro. Daarom gaan we dit getal dus ook boeken op de debetzijde van de rekening: 60400 Aankopen HG. Op de aankoop van deze handelsgoederen hebben we ook btw moeten betalen ter waarden van 619,46 euro. Dit gaan we dan ook boeken op de debetzijde van de rekening: 41110 Aftrekbare btw. Wanneer we de factuur bekijken die wij ontvangen hebben van EMB kunnen we zijn dar er nog extra kosten zijn. Dat kunnen kosten zijn zoals aankoopkosten en vervoerskosten. De Aankoopkosten bedrag bij deze aankoop 150,00 euro en gaan we boeken op de debetzijde van de rekening 60403 Aankoopkosten. Als laatste hebben moet ik dan nog het totaalbedrag boeken met een waarde van 3569,26 euro. Dat wordt gedaan op creditzijde van de rekening: 44000 Leverancier. 7

7

Zie Bijlage 8.2: Aankoopfactuur met doorgerekende kosten Ge誰ntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie

33


AF/3 Bij onze laatste aankoopfactuur die wij van EMB hebben ontvangen zien we dat wij handelsgoederen hebben aangekocht ter waarde van 5146,70 euro dit boeken we dan uiteraard op de debetzijde van de rekening: 60400 Aankopen HG. Op het factuur stond een btw vermeld van 1080,81 euro die ik ga boeken op de debetzijde van de rekening: 41110 Aftrekbare btw. Uiteraard moeten we ook de leverancier het totaalbedrag betalen met een waarde van 6277,51 en dat bedrag gaan we boeken op de creditzijde van de rekening: 44000 Leverancier. Op deze aankoopfactuur konden we ook iets speciaal vinden, namelijk terugstuurbare verpakking. De terugstuurbare verpakking bij deze aankoop bedraagt 50,00 euro en ga ik boeken op de debetzijde van de rekening 41800 Terugstuurbare verpakking.8

1.8.2.2

Aankoop boeking EM Company

AF/1 Bij de eerst aankoopfactuur van EM Company zien we dat we een totaalbedrag hebben van 23.772,53 euro hebben en dit bedrag gaan we boeken op de creditzijde van de rekening: 44000 Leverancier. Wanneer we dit gaan opsplitsen gaan we zien dat we nog drie andere dingen moeten boeken op onze T-rekening. Het eerste van de drie is de aankopen van onze handelsgoederen. Dit bedraagt 20.100,00 euro en gaan we boeken op de debetzijde van de rekening: 60400 Aankopen HG. Het tweede dat we dan nog moet boeken is de aftrekbare btw. De btw bedraagt 4.074,53 euro en gaan we boeken op de debetzijde van de rekening: 41110 Aftrekbare btw. Het laatste dat we gaan inboeken voor dit aankoopfactuur is de handelskorting die wij kunnen genieten bij dit aankoopfactuur. De handelskorting bedraagt 402,00 euro en gaan we boeken op de creditzijde van de rekening: 60402 Handelskorting.9

8

Zie Bijlage 8.3: Aankoopfactuur met terugstuurbare verpakking Zie Bijlage 9.1: Aankoopfactuur met financiĂŤle korting en handelskorting GeĂŻntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie 9

34


AF/2 De 2de aankoopfactuur die ik ingeboekt heb heeft een totaalbedrag van 41.047,20 euro. Dat bedrag ga ik storten op de creditzijde van de rekening 44000 Leverancier. Op deze aankoopfactuur zien we iets speciaal omdat er sprake is van doorgerekende kosten. In dit geval zijn dit aankoopkosten en gaan we deze 50,00 euro ook boeken op de debetzijde van de rekening 60403 Aankoopkosten. De twee resterende zaken die er dan nog moeten worden geboekt zijn de aankopen van de HG, ter waarde van 34.000 euro en de aftrekbare btw ter waarde van 6.997,20 die we allebei gaan boeken op de debetzijde. De aankopen van de HG boeken we op de rekening: 60400 Aankopen HG en de aftrekbare btw boeken we op de rekening 41110 Aftrekbare btw.10

AF/3 De laatste aankoopfactuur die wij ontvangen hebben van EM Company heeft een totaalbedrag van 932,50 euro wat we gaan boeken op de creditzijde van de rekening 44000 Leverancier. Wanneer we de aankoopfactuur bekijken kunnen we duidelijk zien da er gewerkt wordt met terugstuurbare verpakking. Deze terugstuurbare verpakking heeft een waarde van 25,00 euro en kunnen we boeken op de debetzijde van de rekening 41800 Terugstuurbare verpakking. Dan hebben we nog de aftrekbare btw met een waarde van 157,70 euro die we kunnen boeken op de debetzijde van de rekening 41110 Aftrekbare btw. Ten laatste moeten we dan nog 750,00 euro boeken voor het aankopen van de handelsgoederen. Dat gaan we boeken op de debetzijde van de rekening 60400 Aankopen HG.11

10

Zie Bijlage 9.2: Aankoopfactuur met doorgerekende kosten Zie Bijlage 9.3: Aankoopfactuur met terugstuurbare verpakking Ge誰ntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie 11

35


1.8.2.3

Verkoop boeking EMB en EM Company.

VF/1 Bij onze eerste verkoopfactuur kunnen we zien dat er voor 110.000,00 euro aan handelsgoederen verkocht worden. Deze 110.000,00 euro gaan we daarom ook boeken op de creditzijde van de rekening 70400 Verkopen handelsgoederen. We kunnen ook zien op ons verkoopfactuur dat de klant een btw van 21.958,86 euro moet betalen. Deze 21.958,86 euro gaan we daarom boeken op de creditzijde van de rekening: 45110 Verschuldigde btw. Het totale bedrag van de factuur boeken we niet zoals bij een aankoopfactuur op de creditzijde van de rekening: 44000 Leverancier maar op de debetzijde van de rekening 40000 Handelsdebiteuren. Ten laatste zien we nog dat wij een handelskorting op onze verkopen geven. Dat is 3.300,00 euro. Dat gaan we boeken op de debetzijde van de rekening: 70402 Handelskorting op verkopen.12

VF/2 Bij onze 2de verkoopfactuur kunnen we zien dat er ook voor 110.000,00 euro aan handelsgoederen verkocht zijn. Deze gaan we dan ook boeken op de creditzijde van de rekening 70400 Verkopen van handelsgoederen. Wanneer we dit hebben gedaan gaan we de verschuldigde btw boeken. Dat is een bedrag van 23.106,30 euro. Dat bedrag gaan we boeken op de creditzijde van de rekening: 45110 Verschuldigde btw. Het totaalbedrag van ons verkoopfactuur bedraagt 133.136,30 euro en gaan we boeken op de debetzijde van de rekening 40000 Handelsdebiteuren. Ten laatste hebben we dan nog de doorgerekende kosten die we ook hebben vermeld op ons verkoopfactuur. Doorgerekende kosten zijn kosten zoals aankoopkosten en vervoerskosten. Deze doorgerekende kosten bedragen in dit geval 30,00 euro en gaan we boeken op de creditzijde van de rekening: 74600 Doorgerekende kosten.13

12

Zie Bijlage 10.1: Verkoopfactuur met financiĂŤle korting en handelskorting Zie Bijlage 10.2: Verkoopfactuur met doorgerekende kosten GeĂŻntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie 13

36


VF/3 Op onze laatste verkoopfactuur kunnen we zien dat onze klant voor 110.000,00 euro handelsgoederen heeft aangekocht. Deze 110.000,00 euro gaan we dus boeken op de creditzijde van de rekening 70400 Verkopen van handelsgoederen. Vervolgens gaan we de btw die we gerekend hebben voor ons product boeken op de creditzijde van de rekening: 45110 Verschuldigde btw. Op dit verkoopfactuur kunnen we ook iets speciaal opmerken. Er wordt namelijk gewerkt met terug te betalen verpakking. Deze terug te betalen verpakking ter waarde van 50,00 euro moeten we boeken op de creditzijde van de rekening van de rekening: 48800 Terug te betalen verpakking. Hierna moeten we dan nog het totaalbedrag van de verkoopfactuur boeken op de debetzijde van de rekening: 40000 Handelsdebiteuren.14

1.8.2.4

Financiële boekingen

KBC/1 Deze financiële boeking is een aankoopfactuur. Dat kunnen we zien aan het feit dat er een leverancier op staat. Omdat we een betaling gaan doen aan onze leverancier gaan we het totaalbedrag boeken op de creditzijde van de rekening 55000 KBC. Omdat we een betaling doen aan een klant gaat er dus een bedrag ter waarde van het totaalbedrag op de rekening van de leverancier komen. We gaan dit dan ook boeken op de debetzijde van de rekening 44000 Leverancier.15

14

Zie Bijlage 10.3: Verkoopfactuur met terugstuurbare verpakking Zie Bijlage 12: Financiële dagboeken Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie 15

37


KBC/2 Deze financiële boeking is een verkoopfactuur. Dat kunnen we zien aan het feit dat er een handelsdebiteur op staat. Omdat we een betaling gaan ontvangen van een klant gaan we het totaalbedrag boeken op de debetzijde van de rekening 55000 KBC. Omdat we een betaling ontvangen van een klant gaat er dus een bedrag ter waarde van het totaalbedrag op de rekening van de handelsdebiteur afgaan. We gaan dit dan ook boeken op de creditzijde van de rekening 40000 Handelsdebiteuren.16

1.8.3

Besluit

Ik vond het een interessante opdracht omdat je zo meer in contact komt met het echte leven. In het echte leven moet je eerder facturen inboeken en T-rekeningen maken dan een taak te maken over je functie. Daarom vind ik dit een van de zinvolste opdrachten die we hebben moeten maken.

16

Zie Bijlage 12: Financiële dagboeken Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie

38


2

Français

2.1

L’entretien d’embauche

2.1.1

Introduction

Nous faisons cet exercice oralement en classe.

Geïntegreerde proef

Français

39


2.2

Affiche Journée d’écouverte entreprises

2.2.1

Introduction

Pour cette tache nous avons créé une affiche pour une journée d’écouverte entreprises de notre entreprise.

Geïntegreerde proef

Français

40


2.2.2

Affiche

Geïntegreerde proef

Français

41


2.2.3

Conclusion

Je pense que c’est une bonne tache quand vous êtes le directeur de marketing, parce que quand vous travaillez comme directeur de marketing vous pouvez organiser des journées d’écouvertes entreprises.

Geïntegreerde proef

Français

42


2.3

La commande

2.3.1

Introduction

Pour cet exercice nous avons l’intention de faire une commande pour des E-scooter.

Geïntegreerde proef

Français

43


2.3.2

La commande

Florian Op de Beeck Bosstraat 34 2861 WAVRE-NOTRE-DAME Tel: 015 75 45 31 Secco Bosstraat 9 2861 WAVRE-NOTRE-DAME Tel: 015 76 78 79

Votre message du 2014-03-14

Vos ref. BE/146

Nos ref. BE/549

Wavre-Notre-Damme 2014-03-20

Commande Nous sommes en possession de votre catalogue illustré et de votre tarif. Par la présente, nous vous remercions de votre offre susmentionnée. Désireux de profiter de vos prix actuels, nous vous passons la commande mentionnée ci-dessous : Nom de produit Secco scooter Secco scooter regular Secco scooter deluxe

Référence B5000 B6000 B7000

Prix unitaire € 4.999,00 € 5.499,00 € 5.999,00

Nombre 500 250 300 Total

Total € 2.499.500 € 1.374.750 € 1.799.700 € 5.673.950

Le règlement de la facture se fera les frais d’emballage et les frais de transport mentionnées dans votre offre. Comme convenu avec votre représentant, le délai de paiement de vos factures est à 30 jours fin de mois de livraison. Nous vous remercions d’avance de la bonne exécution de cet ordre car elle servira de base à nos relations futures. Nous comptons sur une livraison ponctuelle et sur une exécution soignée de cet ordre.

Agréez, Madame De Boelpaep, nos salutations les meilleures.

Florian Op de Beeck Geïntegreerde proef

Français

44


2.3.3

Conclusion

Je pense que c’est un exercice très utile parce que c'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans la vie quotidienne.

Geïntegreerde proef

Français

45


3

English

3.1

An article about e-transport

3.1.1

Introduction

For this exercise we had to search an article about e-transport. When we found the article we had to make a list with difficult words in the text and a summary of the text. The article I used can be found in the “Bijlage”.17

3.1.2

Report

3.1.2.1

Terminology

-

-

-

-

Electric cars = cars that are powered by electricity. Environmental benefits = good for the environment. Coal plants = A coal plant is a thermal power plant powered with coal. Sources = this is where they get the products they need. Pollution = CO2 is an example of pollution. Natural gas = Natural gas is one of the fossil fuels. It occurs in the same process that leads to the formation of oil. Geothermal = Geothermal energy is thermal energy generated and stored in the Earth. Thermal energy is the energy that determines the temperature of matter. Electricity as a transportation fuel = This means that they will use electricity as a fuel for the car instead of oil. Vehicle electrification = This means that they will make a vehicle drive on nothing more than electricity. Power plant = a power plant is an industrial facility for the generation of electric power. Greenhouse gas standards = A greenhouse gas is a gas in an atmosphere that absorbs and emits radiation within the thermal infrared range. Renewable energy = an example of renewable energy is sunlight, wind, … Virtually emissions-free = this means that a vehicle is practical emission-free. On a lifecycle basis = based on the time a person lives. Lithium-ion batteries = lithium-ion batteries are batteries that are used to run an electric vehicle. To invest = to invest means that you put time ore money in something to make it work better. Impacts of electric cars = the impact that electric cars have on the environment and there surroundings Eco-conscious = eco-conscious are people who are busy with the environment.

17

Zie Bijlage 13: An article about e-transport Geïntegreerde proef English

46


3.1.2.2

Summary

The article is about electric cars that are cleaner today and will only get cleaner in the future. The first question of the article is if you can account for the pollution from the electricity it takes to power the vehicles. After a long research of 2 years they found out that a long-term shift to the use of electricity as a transportation fuel provides reductions in carbon pollution and also provides air quality benefits. It was very important that they took a long view when examining vehicle electrification because the electric grid doesn’t stand still. The second question they are asking was if you could account for the resources it takes to build the cars. It takes a lot more parts to make an electric car mostly because the electric cars need very big batteries. But the one who can save the most money will win the race and will win the market. Even if the car they produce is more pollutant than an electric car. The third and last question they where asking in the article was “what about mining and disposing of the materials needed to make the batteries?”. There is absolutely no shortage of the materials they need to make a battery and there will not be shortage at the end of this century, even if there is a raise of demand on these vehicles. The batteries are very valuable even if they are not suitable for automotive use, because they retain about 80 % of their capacity and can and will be repurposed. When they re-purposed the batteries they are used to provide grid energy storage to facilitate the integration of variable renewable resources, such as wind and solar. The batteries that come from other cars are also recycled. This will reduce the energy needed to make more parts.

3.1.3

Conclusion

I think this was a useful task because thanks to this task you get to know much more about e-transport. This is very useful because we run a company that produces an electric vehicle.

Geïntegreerde proef

English

47


3.2

Application letter

3.2.1

Introduction

For this task we had to make an application letter. For the application letter we had to make a cover letter and a curriculum vitae. The cover letter is used to say why you think you are good for the job and the curriculum vitae is a short summary of al your skills. To make this exercise I used the job advertisement of EMB.18

18

Zie Bijlage 14: Job advertisement of EMB Ge誰ntegreerde proef English

48


3.2.2

Cover Letter and curriculum vitae

3.2.2.1

Cover Letter

Florian Op de Beeck Bosstraat 34 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Email: florian.opdebeeck@hotmail.com

20-02-2014

0498 68 09 97

To Ms Axelle Jacobs General Manager EMB Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Application Financial director Dear Ms Jacobs Your job ad for the function of financial director on the site VDAB.com has drawn my attention. In February, I end my current job and I want to offer you my services. I have taken the education of financial management at the university of Leuven. When I finished at the university I went to Paris for a year to learn more about the financial sector. During my studies I studied many languages, such as: French, Dutch, English and German. At this moment I am taking a Swedish course. I have many computer skills: Word, Excel and PowerPoint. I have learned how to work with these programs when I was at secondary school. During my studies I did an internship at Manpower as an assistant of the financial director. My internship has helped me in developing my communication skills, computer skills, sales techniques and languages. Thanks to my internship I could refresh my knowledge about Word, Excel and PowerPoint. When the internship was finished, Manpower offered me a job and I worked there for 8 years as a logistic director as you can see in my resume. At this moment I am searching something different because I want a new challenge and I am available from 1 February 2014. As you can see I have attached my resume, where you can find additional information. If you want to meet a spontaneous and dynamic person, do not hesitate to invite me for an interview. Thank you for your attention to read my application and please accept, Madam, my assurances of my devoted sentiments. Sincerely Florian Op de Beeck Ge誰ntegreerde proef

English

49


3.2.2.2

Curriculum vitae

Florian Op de Beeck Date of birth: 11 April 1988 Home address: Bosstraat 34 2861 ONZE-LIEVE VROUW WAVER Email: florian opdebeeck@hotmail.com Tel: 0498/68.09.97 Education -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

Certificate in financial management (2010); Certificate of secondary (2002); Certificate in business management (2002); Qualification in German (2010).

Professional experience I already have a lot of experience in the financial sector. -­‐ Employee as Logistic director for 8 years at Manpower (2010); -­‐ An internship for six months at Manpower as an assistant of the financial director (2009); -­‐ A student job at Fortis BNP Paribas as a secretary (2008). Activities and interests In my -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

spare time I: Like to play tennis; I like to play the piano; I like play the guitar; I like to read a good book.

Languages: French, Dutch, English and German Computer skills: Word, Excel and PowerPoint Driving: I am in possession of a driving licence since 8 years and I have not got an accident during these 8 years. References: References available on request

3.2.3

Conclusion

I think this was a useful exercise because you can use it in real life when you finished your school. For example when you want apply for a job in English.

Geïntegreerde proef

English

50


3.3

Complaining

3.3.1

Introduction

For this exercise we had to make a formal e-mail where we had to complain about an order that was not the wright one or that had a different product then that was ordered.

3.3.2

E-mail

3.3.3

Conclusion

I think this was a useful exercise because this way you can learn how to write a formal e-mail. This can be very useful when you have your own company and you have to order products.

Ge誰ntegreerde proef

English

51


4

Deutsch

4.1

Die Anfrage

4.1.1

Einf端hrung

F端r diesen Aufgabe habe ich eine Anfrage f端r ein Besuch in einem Unternehmen

gemacht.

Ge誰ntegreerde proef

Deutsch

52


4.1.2

Brief

Secco                   13.  März  2014   Bosstraat  9   B-­‐2861  ONZE-­‐LIEVE-­‐VROUW-­‐WAVER   Tel:  015  76  78  79   Fax:  015  78  78  79               INNOSCOOTER   Haug&Luithle  GmbH   Reutwiesenstraße  38/1   D-­‐71665  VAIHINGEN-­‐GÜNDELBACH       anfrage  Führung       Sehr  geehrten  Herr  Luithle     Ich  bin  Florian  Op  de  Beeck  und  ich  bin  der  Logistik  Direktor  bei  Secco.     Ist  es  möglich,  dass  wir  mit  unserem  Unternehmen    am  15.06.2014  einen  Besuch  in  Ihrem   Unternehmen  bringen?     Wir  hätten  vormittags  gern  einen  Fachvortrag  zu  den  Themen:  Elektromobilität  und   Leistungsfähigkeit  des  Produkts.  Am  Nachmittag  möchten  wir  gern  einen  Einblick  in  das  Marketing   des  Unternehmens  bekommen.     Können  Sie  uns  auch  etwas  Prospektmaterial  und  uns  den  Preis  und  die  Dauer  des  Fachvortrags   und  des  Einblicks  in  das  Marketing  des  Unternehmens  mitteilen?   Falls  Sie  eine  Anzahlung  wünschen,  geben  Sie  uns  bitte  Bescheid!     Wir  freuen  uns  auf  eine  baldige  Preisangabe  und  eine  Bestätigung  der  Führung           Mit  freundlichen  Grüßen    

Florian  Op  de  Beeck   Logistik  Direktor   Geïntegreerde proef

Deutsch

53


4.1.3

Schlussfolgerung

Ich finde das es eine sehr lehrreiche Aufgabe ist.

Ge誰ntegreerde proef

Deutsch

54


Besluit De ge誰ntegreerde proef was voor mij enorm leerrijk en daarom zou ik zeker aanraden om dit niet alleen in de technische richtingen te doen maar ook in het ASO. Werken in groep is niet altijd even gemakkelijk maar wanneer iedereen zijn eigen taak ter harte neemt en onder leiding van een goede algemene directeur is dit zeker en vast geen probleem. Door in groep te werken leer je om je te houden aan deadlines omdat er ook andere mensen zijn die eventueel jouw gegevens nodig hebben. In onze groep liep de samenwerking meestal zeer vlot, op enkele kleine discussies na. Gedurende het hele jaar hebben we onze eigen zwakke en sterke punten leren kennen en ook die van onze groepsleden. Hier hebben we dan ook mee moeten leren omgaan. Wanneer we dit niet zouden gedaan hebben, zou onze samenwerking niet zo vlot zijn verlopen. Ik vond het een zeer geslaagd jaar en ik heb enorm veel bijgeleerd door het maken van deze ge誰ntegreerde proef.

Individuele opdrachten  
Individuele opdrachten  
Advertisement