Page 1


BESPREEKBUREAU MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE GENT J. Kluyskensstraat 2, 9000 Gent Di - vr 10:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00, za 13:00 - 17:00 t. 09 269 92 92 e. tickets@debijloke.be w. www.debijloke.be DE BIJLOKE BISTRO Ma - vr 12:00 - 18:00 Op concertdagen ook 2 uur voor en 2 uur na het concert t. 09 277 07 04 e. info@debijlokebistro.be w. www.debijlokebistro.be OP ZOEK NAAR EEN GESCHENK? Doe een concert cadeau in de vorm van een geschenkbon of een ticket naar uw keuze. Te verkrijgen aan onze balie. AANDACHT! Gelieve uw mobiele telefoon uit te schakelen. Muziekcentrum De Bijloke is mobiel dankzij het partnership met Gent Motors (www.gentmotors.be) COLOFON Tekst programmaboekje | Florian Heyerick Coverafbeelding | Fragment uit de cantate ‘Lass Dir wohlgefallen die Rede meines Mundes’, GWV 1135/53 Coördinatie programmaboekje | Sophie Cocquyt Verantwoordelijke uitgever | Daan Bauwens © Muziekcentrum De Bijloke Gent


GRAUPNER 2010 Cantates van Christoph Graupner voor rogate (5de zondag na pasen) Florian Heyerick Ex tempore Z0 | 09.05.10 | 11:00

In samenwerking met: Hogeschool Gent Conservatorium Universiteit Gent Graupner Gesellschaft (Darmstadt) Concerti Vocali (Brugge) Ex Tempore en Kantata (Gent) Florian Heyerick en Nicolas Achten

HogescHool gent conservatorium

BWM_CHG_v09_POS_GRAY.indd 1

11-05-2009 12:55:46

09 269 92 92 - tickets@debijloke.be

3


4

GRAUPNER 2010 Programma Christoph Graupner (1683-1760) Ich bin zwar Asch und Koth, GWV 1135/13 (Rogate, 21 mei 1713) voor bas, strijkers en basso continuo 1. Arioso (B): Ich bin zwar Asch und Kot 2. Recitatief (B): Mein Herz, mein Gott, ist dir bekannt 3. Aria (B): Ach, ich bete. „ja und Amen“ 4. Recitatief (B): Wie aber kann man kräftig beten? 5. Aria (B): So kann mein Beten nützlich sein

Concerto in e voor 2 fluiten, strijkers en basso continuo, GWV 321 Largo – Alla breve – () - Vivace Lass Dir wohlgefallen die Rede meines Mundes, GWV 1135/53 (Rogate, 27 mei 1753) voor sopraan, tenor, bas, 2 fluiten, strijkers en basso continuo 1. Dictum (T): Lass Dir wohlgefallen die Rede meines Mundes 2. Recitatief (B): Mein schwaches Lallen kann Dir, o Vater, nicht missfallen 3. Aria (B): Kommt, ihr Frommen, kommt und betet! 4. Recitatief (S): Wie soll doch deine Schar 5. Aria (S): Sprich, mein Herz, Der Vater höret 6. Recitatief (T): Wie freudig werd’ ich steh’n 7. Choral (SATB): Ehr’ sei Gott in dem höchsten Thron

WWW.DEBIJLOKE.BE


GRAUPNER 2010 UITVOERDERS Goedele Heidbuchel | sopraan Stefaan Vandenbroucke | tenor Benoît Giaux | bariton Instrumentaal Ensemble Ex Tempore: Swantje Hoffmann & Silke Volk | barokviool Benoit Douchy | altviool Bernard Woltèche | barokcello Jan Vandenborre & Wim Vandenbossche | traverso Florian Heyerick | continuo

09 269 92 92 - tickets@debijloke.be

5


6

TOELICHTING Cantates van Christoph Graupner voor rogate (5de zondag na pasen) Florian heyerick

Graupner 2010 Dit ochtendconcert is het derde in een reeks van vijf concerten waarin Florian Heyerick en het instrumentaal ensemble Ex Tempore kerkcantates en instrumentaal werk brengen van de nagenoeg onbekende componist Christoph Graupner. Graupner stierf 250 jaar geleden en was een tijdgenoot van Telemann en Bach. Onder de noemer ‘Graupner 2010’ plaatst Muziekcentrum De Bijloke Gent het rijke oevre van Graupner een heel jaar lang in de kijker. Partners in crime zijn musicoloog, dirigent en klavecinist Florian Heyerick die werkt aan een doctoraat over Graupner, en luitist en bariton Nicolas Achten. Meer informatie kan u vinden op www.debijloke.be (klik op ‘in de kijker’) of op www.graupner2010.org Rogate Rogate (afgeleid van het Latijnse woord rogare) betekent vraag/verzoek. De vijfde zondag na Pasen kreeg deze naam omdat op deze zondag in de Katholieke Kerk gebeden werd voor een goede opbrengst van het land. Door de reformatie zou dit gebruik later overgenomen worden op de biddag voor gewas en arbeid. De naam is ontleend aan ‘Johannes 16’ waar Jezus de leerlingen opdraagt hun vragen te richten aan God. Traditioneel wordt op de zondagen voor en rond Hemelvaart het gehele 16de hoofdstuk uit het evangelie volgens Johannes gelezen. De perikopen (afgerond gedeelte van enkele verzen uit de Bijbel, die tijdens de liturgie worden gelezen) voor de vijfde zondag na Pasen zijn gebaseerd op ‘Episteln | und | Evangelia | Auff alle Sonntage / | Wie auch | Auff die hohe Feste / | … | GIESSEN | Drucks und Verlags Henning Müllers | Im Jahr Chrisi 1710.” WWW.DEBIJLOKE.BE


TOELICHTING Lezing: Brief van apostel Jacobus (1, 22-27) 22 En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende. 23 Want zo iemand een hoorder is des Woords, en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel; 24 Want hij heeft zichzelven bemerkt, en is weggegaan, en heeft terstond vergeten, hoedanig hij was. 25 Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft, deze, geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. 26 Indien iemand onder u dunkt, dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, dezes godsdienst is ijdel. 27 De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, en zichzelven onbesmet bewaren van de wereld. Evangelie: Johannes (16, 23-30) 23 En in dien dag zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Al wat gij den Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven. 24 Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. 25 Deze dingen heb Ik door gelijkenissen tot u gesproken; maar de ure komt, dat Ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrijuit van den Vader zal verkondigen. 26 In dien dag zult gij in Mijn Naam bidden; en Ik zeg u niet, dat Ik den Vader voor u bidden zal; 27 Want de Vader Zelf heeft u lief, dewijl gij Mij liefgehad hebt, en hebt geloofd, dat Ik van God ben uitgegaan. 28 Ik ben van den Vader uitgegaan, en ben in de wereld gekomen; wederom verlaat Ik de wereld, en ga heen tot den Vader. 29 Zijn discipelen zeiden tot Hem: Zie, nu spreekt Gij vrijuit, en zegt geen gelijkenis. 30 Nu weten wij, dat Gij alle dingen weet, en Gij hebt niet van node, dat U iemand vrage. Hierom geloven wij, dat Gij van God uitgegaan zijt. 09 269 92 92 - tickets@debijloke.be

7


8

TOELICHTING Graupner en Rogate Graupner schreef voor de vijfde zondag na Pasen (Rogate) in het totaal 20 cantates (bij Bach (2): ‘Wahrlich, wahrlich, ich sage euch’ (BWV 86), ‘Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen’ (BWV 87)). De titels verwijzen daarbij duidelijk naar de betreffende tekst uit het Johannesevangelie: de afscheidsrede van Jezus die binnenkort ten hemel zal opgenomen worden. Kerkcantates van Christoph Graupner Christoph Graupner (1683-1760) werd samen met tijdgenoten als Telemann, Fasch, Keiser en Heinichen in de laatbarok als een bijzonder waardevol musicus ingeschat. Daarvan getuigt zeker de omvang van zijn muziekproductie: een aantal opera’s, vele concerti en orkestsuites, klavierwerk en meer dan 1400 kerkkantates. Maar meer nog worden wij geboeid door de volgehouden kwaliteit van de meeste van deze werken, iets wat hem wijd verspreide erkenning bracht. Daarnaast zien we in de figuur van Graupner één van de meest merkwaardige en volledige exponenten van de barokke componist in totaal en perfect dienstverband: de perfecte (hof)kapelmeester. Afkomstig uit Kirchberg studeerde hij o.a. bij Johann Kuhnau aan de Thomasschule in Leipzig, kwam als klavecinist in dienst van de opera in Hamburg (contact met Keiser, Händel en Mattheson) en werd als uiterst begaafd kapelmeester in 1709 (26 jaar oud) ‘meegetroond’ door de zelf zeer muzikale landgraaf Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt. Graupner zou in Darmstadt blijven - eerst als vice-, dan als hofkapelmeester - tot aan zijn dood in 1760, in dienst van de muziekminnende landgraven Ernst Ludwig en (iets minder) Ludwig VIII (vanaf 1739). Hij verdiende er, ondanks de sterk dalende financiële mogelijkheden van het hof, zeer goed zijn brood. Hij werkte er ook goed, en hard. Na de dood van zijn vicekapelmeester Grünewald (1739) stond hij vrijwel alleen voor de zware taak om elke zon- en feestdag een nieuwe cantate te laten horen in de Schlosskirche, klavecimbelwerk te spelen en te componeren wanneer de graaf gasten bij de maaltijd ontving en het schitWWW.DEBIJLOKE.BE


TOELICHTING terende orkest - men kwam van overal om het te beluisteren - te voorzien van interessante kamermuziek, orkestsuites en concerti. Een ander feit is van ongemeen historisch belang. Door een dubbel ‘mirakel’ is quasi het volledige werk van Graupner in autograaf bewaard gebleven. Zijn manuscripten - vrijwel niets werd tijdens zijn leven (en tot op heden) uitgegeven - werden niet zoals hij wenste na zijn dood verbrand, maar waren het onderwerp van een juridisch dispuut tussen de landgraaf en Graupners erfgenamen. Slechts 60 jaar later werd er een vonnis geveld, maar niemand had nog interesse voor de muziek en men bewaarde het enorme archief uit respect voor wat eens de glansperiode van de Hessische hofkapel was. Bovendien werd tijdens de Tweede Wereldoorlog - van het oude Darmstadt bleef werkelijk niets overeind - het volledige werk buiten de stad werd bewaard, wat het een tweede maal voor verbranding behoedde. Van Graupner zelf weten we alles en niets (een wat oppervlakkige, zakelijke en nietszeggende autobiografie in Matthesons ‘Grundlagen einer Ehrenpforte’ (1740) buiten beschouwing gelaten). We hebben geen portret en geen enkele beschrijving van zijn karakter of persoonlijkheid, waardoor we over de ‘mens’ Graupner totaal in het duister tasten. Tezelfdertijd weten we alles, omdat zijn (muzikale) activiteiten sowieso van zondag tot zondag kunnen gevolgd worden, en elke officiële actie (huwelijk, geboorte van kinderen, opslag, vraag naar meer muziekpapier, ...) bevestigd wordt door een officiële akte binnen de zorgvuldige administratie van het Hessische hof. De enige noemenswaardige gebeurtenis in Graupners leven is de heimelijke kandidatuur voor de plaats van Thomaskantor na de dood van zijn meester Kuhnau. Op basis van de zgn. ‘Bewerbungskantaten’ kreeg hij inderdaad de plaats toegewezen, maar de landgraaf liet hem niet gaan en stond hem een aanzienlijke verhoging van zijn loon toe, waardoor Graupner tot de bestbetaalde muzikanten van zijn tijd behoorde. We weten allen dat ‘uiteindelijk’ Bach in Leipzig werd benoemd als derde keuze na Telemann en Graupner.

09 269 92 92 - tickets@debijloke.be

9


10

TOELICHTING De kerkmuziek van Graupner bestaat vrijwel uitsluitend uit cantates (1481!) geschreven tussen 1709 en 1754 in private opdracht van de landgraaf voor de hofkapel. Oratoria werden door de beide landgraven niet gewenst in de hofkapel, dus er zijn geen passies of andere grotere werken voorhanden. In deze muziek zien we het portret van een toegewijd en zeer bedreven musicus. Toegewijd, omdat hij schreef naar de smaak van zijn broodheer en zijn tijd. We zien bv. dat de stijl van de cantates zeer sterk wijzigt rond 1740: de nieuwe landgraaf hield er immers een specifieke en doorgaans wat meer naar het galante gerichte muzikale smaak op na. Zeer bedreven, omdat hij in de beste ‘Thomaner’ traditie de principes van de muzikale retoriek en affectenleer naar de tekst, het woord en zijn religieuze betekenis uitstekend hanteerde en kon toepassen, tot grote waardering van tijdgenoten en collegae. Cantates golden op deze wijze als waardige muzikale commentaar (preek) op de Bijbellezing van de zondag van het kerkelijke jaar. De teksten van de cantates zijn hoofdzakelijk geschreven door de hofdichters Lehms en vooral Johann Conrad Lichtenberg. Deze laatste was een belangrijke religieuze, literaire en politieke figuur aan het begin van de Duitse ‘Aufklärung’, en schreef tussen 1719 en 1743 meer dan 1500 cantatenteksten voor Darmstadt. Typische kenmerken van Graupners schrijfwijze werden uiteraard voor een groot deel bepaald door de praktische omstandigheden waarin hij moest werken. Het hof bezat geen koor - wat niet wil zeggen dat er nooit enkele koorzangers werden aangetrokken - maar wel een zeer goede baszanger (vicekapelmeester Grünewald) en enkele goede sopranen. Daardoor zijn deze stemtypes oververtegenwoordigd in de cantates, met aria’s en ook met vele solocantates. Vooral in het latere werk zijn vocale ensemblestukken (koren) eerder zeldzaam. De instrumentale verscheidenheid is daarentegen bijzonder groot (chalumeau, oboe d’amore, viola d’amore, hoorn, pauken, ...), omdat het hof vele uitmuntende musici in dienst had. De vorm van de cantates, doorgaans koraalcantates, is weinig avontuurlijk maar volgt de principes van Neumeister: recieten (secco of accompagnato), da-capoaria’s en ensemblestukken (veelal WWW.DEBIJLOKE.BE


TOELICHTING koraalzettingen met instrumentale omspeling) wisselen elkaar af in de beste traditie. Door de lange beslotenheid van Graupners werk is de nood aan een omvattende en volledige studie van zijn muziek (en dan vooral van de enorme cantateproductie) tot op heden nog niet gelenigd: een kleine en sowiewso wat arbitraire keuze zou u vandaag kunnen overtuigen van de waarde van dit oeuvre. Binnen het kader van een doctoraal onderzoeksproject aan de Hogeschool Gent (Departement Conservatorium) werkt Florian Heyerick aan de ontsluiting van dit oeuvre. De cantatedichters van Graupner De teksten van de cantates die we vandaag horen zijn van de hand van Georg Christian Lehms en van Johann Conrad Lichtenberg. De tekstdichter Georg Christian Lehms (1684-1717) was pas zestien toen hij aan het hof in Darmstadt tot hofdichter en hofbibliothecaris werd benoemd. Zeventien jaar later maakte een longziekte een vroegtijdig einde aan zijn werkzame leven. Lehms had al in 1715 een werkelijk indrukwekkend oeuvre opgebouwd, bestaande uit onder andere een lexicon over Duitse dichtkunst, verscheidene romans, een groot aantal operalibretti en gedichten, maar ook teksten voor meerdere cantatejaargangen in Darmstadt. Ook Bach was zowel in Weimar als in Leipzig zeer op de teksten van Lehms gesteld, zoals alleen al blijkt uit de tien cantates BWV 13, 16, 32, 35, 54, 57, 110, 151, 170, en 199. Op teksten van Lehms componeerde Graupner 109 cantates tussen 1711 en 1716. Johann Conrad Lichtenberg (1689-1751) was een theoloog, dominee, architect en belangrijk schrijver, die vooral uitmuntte in cantateteksten. Hij toonde ook bijzonder veel interesse in wiskunde, natuurkunde, filosofie en astronomie. Hij studeerde aan de universiteiten van Leipzig en Halle, centrum van het protestantse piĂŤtisme. Graupner, zoals Bach, werd aangetrokken door de devotionele kwaliteiten van deze beweging. Kant, Schiller en Goethe werden allen opgevoed in de traditie van 09 269 92 92 - tickets@debijloke.be

11


12

TOELICHTING het piëtisme. In zijn functie van dichter aan het hof in Darmstadt schreef Lichtenberg 35 volledige cantatecycli, hetgeen meer dan 1500 cantatenteksten betekent. Soms schreef hij er 12 per dag (misschien was er daar enige rivaliteit tussen de componist en de dichter …). Lichtenberg was een vriend én de schoonbroer van Graupner, hun vrouwen waren zussen. De mannen werkten bijzonder productief samen van 1719 tot 1743. De literairreligieuze stijl van Lichtenberg sluit nauw aan bij de principes van Neumeister. Lichtenberg had 17 kinderen waarvan er slecht 5 in leven bleven. De jongste zoon, een zwak kind, is de beroemde Georg Christoph Lichtenberg, wis- en natuurkundige, bekend om zijn talrijke aforismen. Hij kende naast zijn werk als hofdichter ook een belangrijke loopbaan als architect van een groot aantal kerken, scholen en pastorijen in Hessen. Uiteindelijk zal hij zich opwerken tot Stadpredikant van Darmstadt en zelfs Superintendant (leider van een grotere kerkgemeenschap). Op teksten van Lichtenberg componeerde Graupner 1208 cantates tussen 1718 en 1754. De madrigaalcantate bij Graupner ‘Madrigaleske’ verzen (d.w.z. beeldende poëzie) werden in de Lutheraanse Duitse cantate geïntroduceerd vanaf 1704 door Neumeister. Daarom spreken we van de gemengde madrigaleske cantate als dominante vorm van de 18de-eeuwse cantate in Duitsland, die daardoor zowat de status verkreeg van een muzikaal sermoen. Recitatieven werden niet langer op rijm gezet, in tegenstelling tot de aria’s. Neumeister voegde er Bijbelse teksten en koralen aan toe, als taditionele onderdelen van Lutheraanse oorsprong. Dit vrijwel volledige poëtische schema werd overgenomen door de talrijke dichters van de zo mogelijk nog talrijker barokke cantates. Zo krijgen we een formele afloop van een cantate in 6 of 7 nummers: een openingsdictum op Bijbeltekst, dan een aantal recieten met aansluitende aria’s, om te eindigen met een koraal. Op dit schema zijn tarijke variaties mogelijk. Bij het samengaan van recitatief en aria heeft de zanger een dubbele functie: het duidelijk reciteren van de verhalende exeWWW.DEBIJLOKE.BE


TOELICHTING gese of de eeuwige waarheden via het reciet, om daarna via de aria een meer persoonlijke en subjectieve morele reactie te formuleren. De koralen (bij Graupner instrumentaal gefigureerd en dus niet bedoeld om mee te laten zingen door de geloofsgemeenschap) slaan via de goed herkenbare melodielijn de brug tussen vroeggalante stijl en de traditionele waarden. Christoph Graupner: Leven in data 13 januari 1683: Geboren in Kirchberg (Zwickauer Land/ Sachsen). 1693: Leerling van Schelle, Kuhnau en Heinichen aan de Thomasschule in Leipzig. 1703: Studie van de Rechten aan de Universiteit van Leipzig. 1705/06: Gevlucht (?) uit Leipzig naar Hamburg. Onmiddellijk aangeworven als klavecinist aan de opera (Theater am Gänsemarkt). Componeert verscheidene opera’s. 1709: Als vicekapelmeester aangeworven door landgraaf Ernst-Ludwig von Hessen-Darmstadt, voornamelijk voor zijn nieuwe operahuis. 1711–1760: Hofkapelmeester in Darmstadt (na de dood van Briegel). 1723: Kandidaat voor plaats van Thomascantor in Leipzig in opvolging van Kuhnau. 1739: Dood van landgraaf Ernst-Ludwig, opgevold door Ludwig VIII. 1754: Blind geworden. 10 mei 1760: Gestorven in Darmstadt. Christoph Graupner: Werken Instrumentaal werk: werken voor klavier (50 partita’s): GWV 101 - 150 kamermuziek (19 sonates): GWV 201 - 219 concerti: (44): GWV 301 - 344 ouvertures-suites (85): GWV 401 - 485 sinfonieën (112): GWV 501 - 612 Theoretische werken (o.a. 5626 Variaties, Choralbuch) Vocaal werk: geestelijke cantates (1418): GWV 1101/12 - 1177 wereldlijke cantates (12), opera’s (8, waarvan 3 bewaard) 09 269 92 92 - tickets@debijloke.be

13


14

TEKSTEN Ich bin zwar Asch und Koth’ (C. Lehms), GWV 1135/13 Arioso (B) Ich bin zwar Asch und Koth, doch tret’ ich, Herr, für dich und bitte demutsvoll: “Erhör’, erhöre mich!” Recitatief (B) Mein Herz, mein Gott, ist dir bekannt. Du weißt, wie sehr ich mich bemühe, dass mich der Satan nicht in seine Klauen ziehe, und gleichwohl ist das Fleisch bisweilen allzu schwach. Ach! hätte deine Hand sich öfters von mir abgewandt, würd’ ich schon längst verloren sein. So aber lässt du dir mein Ach noch stets zu Herzen geh(e)n und mich in Deiner Huld und Gnade stehen. Aria (B) Ach, ich bete. “ja und Amen“ sei von dir darzu gesetzt. [Fine] Denn ein glaubenvolles Beten kann den leicht zu Boden treten, der die Bösen auf uns hetzt. [da capo] Recitatief (B) Wie aber kann man kräftig beten? Mein Jesus hat uns selbst die Formel vorgeschrieben, die Ihm der Andachts-Geist aus seiner Brust getrieben, und wer nur “Vater unser“ spricht, den will er hier und dort vertreten. Wer in die Worte bricht: “Geheiligt wird dein Namen“, hat “Ja und Amen“. Wer Gottes Reich begehrt WWW.DEBIJLOKE.BE


TEKSTEN und seinen Willen küsset, dem wird das Bitt’re gleich versüßet. Wer seinen Segen wünscht, dem wird er gleich gewährt. Wer seinen Nächsten bald vergibt, wird als ein Kind von ihm geliebt. Ja, die Versuchung kann ihm wenig schaden, denn Gott erlöset ihn aus Gnaden von aller Qual, die sonst nicht leicht aus der geplagten Seele weicht. Aria (B) So kann mein Beten nützlich sein, so kann ich Gnad’ und Hülfe finden. [Fine] O Jesu, wenn der Andachts-Geist nicht täglich solche Proben weist, wie deine Majestät begehrt, woll’st du, eh’ sich die Glut verzehrt, die Flamme wiederum entzünden. [da capo] Lass Dir wohlgefallen die Rede meines Mundes (J.C. Lichtenberg), GWV 1135/53 Dictum (T) (Ps. 19, 15) Lass Dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor Dir, Herr, mein Hort und mein Erlöser. Recitatief (B) Mein schwaches Lallen kann Dir, o Vater, nicht missfallen. Ich bete, wie mich mein Jesus heißt, allein in seinem Namen. Und wenn ich vor Dich trete, so spricht Dein werter Geist das “Abba“ selbst in mir. Drum hofft mein Herz ein frohes Amen, doch anderst nicht, denn es gefalle Dir. Aria (B) Kommt, ihr Frommen, kommt und betet! Gottes Sohn bahnt den Weg zum Gnadenthron. [Fine] 09 269 92 92 - tickets@debijloke.be

15


16

TEKSTEN Seine Liebe spricht für euch und Sein Geist hilft “Abba“ schreien. Euer Beten muß gedeihen, ja, das Amen schallt sogleich. [da capo] Recitatief (S) Wie soll doch Deine Schar Dich, hoher Priester, sattsam loben? Du herrschest droben, doch nimmst Du hier die Deinen wahr. Ihr Zustand geht Dir nah, Dein Vorspruch sorgt, sie zu erfreuen. So bald sie nur den Weihrauch streuen, so spricht der Vater: ja. Er liebet sie um Deinetwillen. Sein Vaterherze bricht, wenn ihre Sehnsucht betend spricht. Du selbst hilfst, ihr Gesuch erfüllen. Aria (S) Sprich, mein Herz, Der Vater höret! Jesus’ Vorwort stimmt mit ein. [Fine] Wollen keine Worte kommen, ei, so lass die Seufzer schrei’n. Das Verlangen derer Frommen soll bei Ihm erhöret sein. [da capo] Recitatief (T) Wie freudig werd’ ich steh’n, wenn Gott mir meine Hände füllet, wenn Er mein Flehen stillet, wenn die Verheißungen in die Erfüllung geh’n. Es soll so Mund und Herz alsdenn sein Dank- und Freudenopfer bringen und mit verklärten Lippen singen: Choral (SATB) (Doxologie) Ehr’ sei Gott in dem höchsten Thron und Christo, Seinem ein’gen Sohn, samt dem Tröster, dem Heil’gen Geist, der uns Sein’ Hülf’ allzeit beweist. Dem sei Lob, Preis und Ehr’ allzeit von nun an bis in Ewigkeit. Transscriptie teksten: Dr. Bernhard Schmitt

WWW.DEBIJLOKE.BE


BIO Florian Heyerick Florian Heyerick studeerde in Gent, Brussel en Leuven, en behaalde diploma’s blokfluit, dwarsfluit en kamermuziek. Tevens studeerde hij musicologie aan de Universiteit Gent. Hij is artistiek docent aan Hogeschool Gent Conservatorium, en werkt aan een muziekwetenschappelijke studie over Christoph Graupner. Florian Heyerick is stichter en artistiek leider van het Vocaal Ensemble Ex Tempore. Als gastdirigent werkte hij samen met o.a. het Collegium Instrumentale Brugense, het barokorkest Les Agrémens, het Vlaams Radio Koor, Musica Antiqua Köln, de Komische Oper in Berlijn, de Nederlandse Bachvereniging. Sinds 1998 is hij een vaste gast bij het Nederlands Balletorkest in Amsterdam. Ook als solist op blokfluit en klavecimbel treedt hij veelvuldig op. Van 2002 tot 2004 was Florian Heyerick chefdirigent van het Kurpfälziches Kammerorchester Mannheim/ Ludwigshafen. Hij dirigeerde daarnaast ook het Wereldjeugdkoor (Namen), deFilharmonie (Antwerpen), het Gelders Orkest (Arnhem), de Rotterdamse Philharmonie, en een productie aan de Operastudio Gent (Reinhard Keiser). Hij is ook artistiek leider van het barokorkest Mannheimer Hofkapelle (Duitsland). Goedele Heidbüchel Goedele Heidbüchel (°1967) volgde zang bij Karel Aerts, Dina Grossberger, Dirk Snellings en Anne Mertens. Tevens behaalde zij aan de universiteit van Leuven een licentie in de kinesitherapie. Zij begon haar muzikale activiteiten als zangeres in het befaamde meisjeskoor Cappella Concinite onder leiding van Karel Aerts en Florian Heyerick. Als soliste en ensemblezangeres kende zij reeds een rijk gevulde loopbaan als vast lid van het solistenensemble Ex Tempore en het solistenkwartet Dulce Lovanium. Verder verleende zij haar medewerking aan verschillende internationale producties van bekende oudemuziekensembles en wordt zij regelmatig uitgenodigd als lid van het Huelgas Ensemble (Paul Van Nevel), Il Fondamento (Paul Dombrecht), Collegium Vocale Gent (Philippe Herreweghe en Paul Hillier) en andere. Stefaan Vandenbroucke Stefaan Vandenbroucke (tenor) begon zijn muzikale studies op 09 269 92 92 - tickets@debijloke.be

17


18

BIO achtjarige leeftijd aan de stedelijke muziekacademie van zijn geboortestad Tielt. Later volgde hij lessen aan de academies van Deinze en Roeselare. Hij behaalde de regeringsmedaille voor klarinet en basklarinet. Pas na zijn hogere studies in Gent startte Stefaan zijn vocale opleiding aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Hij volgde er onder andere zang bij Dina Grossberger en aan de operastudie bij Ronny Lauwers. Na twee jaar als zanger bij de opera van Brussel, legt hij zich momenteel toe op het solowerk. Hij werkte reeds samen met grote dirigenten zoals Antonio Pappano, Erik Van Nevel, Patrick Peire en Avner Biron (Israël). Benoît Giaux Nadat hij zijn diploma piano en muziekpedagogie behaalde aan het Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie Musicale (IMEP) in Namen, studeerde Benoît Giaux zang bij Greta De Reyghere aan het Koninklijk Conservatorium in Luik, waar hij in 1998 het hoger diploma concertzang behaalde. Hij vervolledigde nadien zijn opleiding bij Noëlle Barker in Londen. Als solist trad Benoît Giaux op in België en elders, in het bijzonder onder leiding van Jean Tubéry (La Fenice), Philippe Pierlot (Ricercar), Guy Van Waas (Les Agrémens), Pierre Cao (Philharmonie de Lorraine), Paul Dombrecht (Il Fondamento), Florian Heyerick (Ex Tempore) en Patrick Cohen-Akenine (Les Folies Françoises). Ex Tempore Ex Tempore, gesticht in 1989, is een professioneel instrumentaal-vocaal ensemble dat zich concentreert op een stilistisch heldere en muzikaal boeiende benadering van de vocale muziek van 1600 tot heden. De concert- en opnameactiviteiten concentreren zich rond de uitvoering van minder bekende vocaal-instrumentale muziek uit de barokperiode, zoals vormgegeven in het Kantata-project (2001-2007). In een kwantitatief variabele bezetting (van solistische bezetting tot kamerkoor) beweegt Ex Tempore zich in de wereld van motet, cantate en oratorium. Belangrijke dirigenten als Reinhard Goebel en Sigiswald Kuijken werken graag samen met Ex Tempore en brachten het ensemble naar belangrijke podia in Europa. WWW.DEBIJLOKE.BE


HUISMEDEDELINGEN seizoen 2010-2011: seizoensbrochure + start ticketverkoop

Het einde van het concertseizoen 2009-2010 komt stilaan in zicht. Tijd dus om de blik te richten op het komende seizoen! Indien u de nieuwe seizoensbrochure nog niet ontvangen heeft, dan kan u ze telefonisch of per email aanvragen. U kan ze ook meenemen aan de ticketbalie. U kan uw abonnement nu reeds vernieuwen. Nieuwe abonnementen kunnen aangekocht worden vanaf 11 mei en de verkoop van losse tickets start op dinsdag 1 juni. Wist u trouwens dat u bij aankoop van een abonnement een podiumhopper ontvangt? Deze podiumhopper is een geschenkbon ter waarde van € 5 die u kan gebruiken bij een van onze cultuurburen: NTGent, Vooruit, Handelsbeurs en Vlaamse Opera. En ook voor de jazzliefhebbers is er goed nieuws! Bij aankoop van een jazzabonnement ontvangt u twee gratis tickets voor het eerste deel van het Gent Jazz Festival (naar keuze op 8, 9, 10 of 11 juli). Niet te missen dus!

Vandaag moederdagmenu in de bistro! Speciaal voor moederdag presenteert de Bijloke Bistro vandaag een heus Moederdagmenu!

Voorgerecht Rolletje van asperges en rauwe schotse zalm en gemarineerde sjalot en gepofte rijst Hoofdgerecht Half babykreeftje, gebraiseerd met koriander en lamsoortjes, met een koraalsausje met preichiffonade Dessert Bavarois van asperges met blonde Leffe Menu €34,00 Met wijnen, water en koffie of thee €42,00

09 269 92 92 - tickets@debijloke.be

19


20

BiNNENKORT WO | 12.05.10 20:00 |

ZA | 22.05.10 20:00 |

Musica Antiqua 2

East of Eden / East of Eden +

Tafelmusik, Bruno Weil (dirigent),

Ensemble Sarband

Ronald Brautigam (pianoforte)

Geboorte en hemelvaart van de pro-

Mozart

feet Mohammed

DO | 13.05.10 20:00 | Exploration

VR | 28.05.10 20:00 | Exploration

Spectra Ensemble, Filip Rathé

Daan Vandewalle (piano)

(dirigent)

Graupner, Stravinski, Busoni, Sorabji

... eindeloze glimlach ... ZO | 06.06.10 20:00 | VR | 14.05.10 20:00 |

Symfonisch 3 / 3+

Symfonisch 1 / 1+

Brussels Philharmonic, Michel Ta-

deFilharmonie, Pinchas Steinberg

bachnik (dirigent), Herbert Schuch

(dirigent), Mischa Maisky (cello)

(piano)

Sjostakovitsj, Tsjaikovski

Korngold, Bruckner

ZA | 15.05.10 20:00 |

DO | 10.06.10 20:00 | MA.XS

Musica Antiqua 1

François Fernarndez (viool), Rainer

Ars Antiqua Austria, Markus Forster

Zipperling (cello), Bojan

(altus), Gunar Letzbor (viool & muzi-

Vodenitsjarov (pianoforte)

kale leiding)

Speelplezier bij Haydn

Virtuoze Italiaanse vroegbarok ZA | 12.06.10 20:00 | MA.XS DO | 20.05.10 20:00 |

deFilharmonie, Jaap van Zweden

Symfonisch 3+

(dirigent)

Silke Avenhaus (piano), Antje

Laureatenconcert Koningin Elisabeth

Weithaas (viool), Quirine Viersen

Wedstrijd piano

(cello) Beethoven, Ravel, Brahms

Z0 | 18.07.10 15:00 | Sint-Baafsabdijconcerten

VR | 21.05.10 20:00 |

Pascal Schumacher (vibrafoon),

Miry / Miry +

Francesco Schlimé (piano)

Keller Quartett

Dialogues

Beethoven, Ligeti

WWW.DEBIJLOKE.BE

pr_c08_20100509_gent  
pr_c08_20100509_gent  

BESPREEKBUREAU MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE GENT J. Kluyskensstraat 2, 9000 Gent Di - vr 10:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00, za 13:00 - 17:00 t....