__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Brochure 2021

Novelties & Highlights


European Partners Austria

Bulgaria

Czech Republic

Denmark

Estonia

Gartenbau-Agentur Renner GmbH

KIM 2003 LTD

Thoolen s.r.o.

FloriPartner A/S

Horticom OÜ

Johann Renner

Atanas Pavlov

T: +420 602 282 797

Torben Fisker Olsen

Triin Jõgevest

T: +43 6216 20 899

M: +359 888 972 123

E: thoolen@thoolen.cz

T: +45 61 20 97 90

T: +372 651 29 55

F: +43 6216 20 899-20

E: pavlovatanas@yahoo.co.uk www.thoolen.cz

T: +45 70 22 04 01

E: triin.jogevest@horticom.ee

E: office@renner-jungpflanzen.at

E: tfo@floripartner.com

www.horticom.ee

www.renner-jungpflanzen.at

www.floripartner.com

France

Greece

Hungary

Ireland

Latvia

Graines Voltz

Planty Ltd.

Szirom KFT

Goldcrop Ltd

Horticom SIA

Site de Colmar

T: +30-2310 789 789

Varga Balázs

Colm Clarke

Linda Liņķe

T: +33 3 89 20 18 18

F: +30-2310 751 521

T: +36 20 555 0094

M: +353 876 592 871

T: +371 264 728 30

F: +33 3 89 24 42 22

E: info@planty.gr

E: info@sziromkft.hu

T: +353 1843 8176

E: linda.linke@horticom.lv

www.grainesvoltz.com

www.planty.gr

www.sziromkft.hu

F: +353 1843 8945

www.horticom.lv

E: colm.clarke@goldcrop.ie

Latvia

Lithuania

Lithuania

Romania

Slovakia

z/s Bites

Horticom UAB

JSC Oliseta

Hortigala SRL

Lupienok s.r.o.

Agita Bite

M: +370 650 275 60

Ruta Orzekauskiene

T: +40 372 949 234

Adriana Buriankova

M: +371 291 188 17

E: geles@horticom.lt

T: +37069870190

F: +40 372 873 162

T: 42 190 562 3240

E: tomass@apollo.lv

www.horticom.lt

F: +37034051297

E: hortigala@gmail.com

E: adriana.buriankova@lupienok.sk

E: info@oliseta.lt

www.hortigala.ro

www.lupienok.sk

www.bites.lv

www.oliseta.lt

Sweden

Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina,

Ukraine

Hörnhems handelsträdgård AB

Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia

Owe Dahlqvist

VRTKO d.o.o.

Pavlo Temchyshyn

T: +46 44 228730

Ljubljana

T: +38 06 725 02 850

F: +46 44 228270

T: +386 (0)8 385 98 00

E: ukraina@plantpol.com.ua

E: info@hornhems.se

F: +386 (0)8 385 98 01

www.plantpol.com.ua

www.hornhems.se

E: www.vrtko.si

Plantpol-Ukraine


Annuals 2021

Novelties & Highlights

Marck Strik Director Sales & Product Development

Dear customer

Drogi Kliencie

Gentile cliente

On top of the catalogue we proudly present this additional brochure with the highlights for 2021. With this brochure we would like to draw your attention to some extraordinary genetic developments and new products for you to have.

Oprócz pełnego katalogu online z dumą prezentujemy tę dodatkową broszurę z najważniejszymi produktami na rok 2021. W tej broszurze chcielibyśmy zwrócić uwagę na niezwykłe osiągnięcia genetyczne i nowe produkty, które możesz mieć.

in aggiunta al catalogo generale online siamo orgogliosi di presentarvi questa brochure cartacea dei prodotti e le novità salienti per la stagione 2021. Con questa brochure vorremmo attirare la vostra attenzione sui miglioramenti genetici che hanno i nostri nuovi prodotti, e che tutti voi potete avere.

For example the upgrade of our Calibrachoa Cabaret series with improved flower size, compactness, earliness and uniformity with which we launch the new standard in Calibrachoa. Next to this we would like to address the new exclusive series of Sutera under the name of MegaCopa and MegaCopa Versa with some exciting new characteristics. In perennials we launch a line of new products and varieties which will bring you the assortment to capture your clients.

Na przykład, ulepszając naszą serię Calibrachoa Cabaret o większy rozmiar kwiatów, zwartość, wczesność i jednolitość w serii, wprowadzamy nowy standard w Calibrachoa. Oprócz tego chcielibyśmy omówić nową ekskluzywną serię Sutera pod nazwami Megacopa i Megacopa Versa z kilkoma ekscytującymi nowymi cechami. W bylinach wprowadzamy linię nowych produktów i odmian, które przyciągną Twoich klientów.

Besides a lot of negative impacts of the Corona Crisis we feel that our industry will eventually benefit from this situation. People stayed at home and learned to appreciate the garden again. If only a small part of our ‘new’ customers will remain, it will result in a nice increase of our industries sales potential. The nice new products we present in this brochure will offer you the opportunity to keep our ‘new’ customers and maybe even expand your market.

Oprócz wielu negatywnych skutków korona-kryzysu uważamy, że nasza branża ostatecznie skorzysta z tej sytuacji. Ludzie zostali w domu i znów nauczyli się doceniać ogród. Jeśli pozostanie tylko niewielka część tych „nowych” klientów, spowoduje to wzrost potencjału sprzedażowego naszych produktów. Nowe odmiany, które prezentujemy w tym katalogu, oferują możliwość utrzymania tych „nowych” klientów, a może nawet poszerzenia działalności..

Enjoy and stay healthy!

Znajdź przyjemność w lekturze i bądź zdrowy!

Marck Strik Marck Strik

Ad esempio il miglioramento e il lancio della nostra nuova serie di Calibrachoa Cabaret sia nelle dimensioni del fiore, nella compattezza e precocità, un netto miglioramento nell’uniformità che lanciano e fissano un nuovo standard nelle callibrachoe. Accanto a questo vorremmo presentarvi la nuova serie esclusiva di Sutera con il nome Megacopa e Megacopa Versa con alcune nuove interessanti caratteristiche. Nell’assortimento delle perenni introduciamo ogni anno nuove serie e prodotto che ti aiuteranno a soddisfare al meglio e catturare nuovi clienti. Oltre a molte difficolta vissute in questo periodo di crisi dettate dal “Covid19”, siamo con vinti che il nostro settore ne uscirà rafforzato e ancor di più consolidato, sicuramente saremo in grado di trarne anche beneficio. La gente non ha avuto modo di muoversi ed è stata costretta a stare a casa, quindi ha imparato e apprezzato ad avere un ambiente più accogliente intorno a se stessi, che lo si può ottenere solo con le nostre bellissime piante da fiore, hanno imparato a colorare il proprio spazio e renderlo amorevolmente più famigliare. Tutti questi nuovi prodotti che introduciamo possono darci la possibilità di preservare il mercato che avevamo e che potremmo avere. Divertiti e colora il mondo! Marck Strik

3


Florensis Webshop

Don’t wait any longer. Create your account today! Nie czekaj. Utwórz swoje konto już dziś! Cosa aspetti? Crea il tuo account subito!

@FlorensisInternational @FlorensisInternational

4


Florensis Webshop

Hello! Did you know you can easily find and order all products we have to offer with your Florensis webshop account? Let us show you all the benefits and possibilities: Witaj! Czy wiesz, że możesz łatwo znaleźć i zamówić wszystkie produkty, które mamy do zaoferowania przy użyciu konta w sklepie internetowym Florensis? Sprawdź wszystkie korzyści i możliwości: Buongiorno! Lo sa che grazie all’account Florensis si possono ordinare facilmente tutti i nostri prodotti che le interessano? Ci permetta di mostrarle le diverse possibilità e i vantaggi che puoi avere. Real time availability and delivery weeks You can order young plants whenever and wherever you want; 24 hours a day, 7 days a week!

Dostępność w czasie rzeczywistym i aktualne tygodnie dostaw Możesz zamówić bezpośrednio dostępne młode rośliny zawsze i wszędzie, gdzie chcesz; 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu!

Disponibilità e settimane di consegna in tempo reale Può ordinare quando e dove vuole; 24 ore su 24, 7 giorni su 7!

Looking for an order confirmation? In the service area you can find all your Florensis transport document and invoices are available in PDF.

Szukasz potwierdzenia zamówienia? W obszarze serwisowym znajdziesz wszystkie dokumenty Florensis. Potwierdzenia, listy przewozowe i faktury są dostępne w formacie PDF.

Le serve una fattura o vedere lo stato dei suoi ordini? Nell’area “ Servizi” può trovare tutti i suoi documenti; conferme d’ordine, bolle e fatture disponibili in file PDF.

Photo database You even get free access to our photo database which contains more than 10.000 images. Wow! .

Baza danych zdjęć Możesz także uzyskać bezpłatny dostęp do naszej bazy zdjęć, która zawiera ponad 10.000 darmowych fotografii. Skorzystaj!

Archivio fotografico Accesso libero a tutte le foto presenti nel database che ne contiene più di 10.000. Fantastico!

Personal contact We are always here to help.

Kontakt osobisty Jednocześnie zawsze pozostaniemy z Tobą w osobistym kontakcie.

Ci contatti Florensis è sempre a tua disposizione.

Request your account! www.florensis.com Utwórz swoje konto już dziś! www.florensis.com Richiedi il account! www.florensis.com 5


Angelonia angustifolia

Serenita® Seed propagated Angelonia with vegetative-like performance. Ideal for packs, smaller pots and especially for colourful trio-combinations in 12-13 cm pots. Odmiany rozmnażane przez nasiona o jakości tych wegetatywnych. Dobrze sprawdzi się w pakach i małych doniczkach, jak również sadzona po 3 w doniczkach 1213 cm. La prima serie di Angelonia da seme, con caratteristiche simili a quella da talea, ma con un ciclo più veloce di coltivazione, ideale in combinazioni miste o in vasi da 12-13 cm.

NEW

Purple 32751

Sky Blue 34092

6

Rose 37166

White 32752

NEW

Angelonia angustifolia Serenita® Rose


Antirrhinum majus

Candy Tops

NEW

The compact Candy Tops series shows an extreme uniformity and a tight flowering window, especially in early weeks. Candy Tops is suitable for 12 cm pots. Średniozwarty pokrój, wyrównanie wzrostu i kwitnienia to doskonała kombinacja cech do szybkiej uprawy w doniczce 12 cm, szczególnie we wczesnych terminach. Pianta eretta e robusta di media vigoria è ideale per vasi da 12 a 13cm. La coltivazione è facile, la fioritura ricca e molto precoce. Ideale anche per la coltivazione autunnale/ invernale in quanto è particolarmente resistente alle basse temperature. Antirrhinum majus Candy Tops White 

Orange 36905

Red 36916

Rose 36906

Yellow  36907

White 36315

Argyranthemum frutescens

Madeira™

EXCLUSIVE

One of the earliest and well branched Argyranthemum series on the market. The compact habit requires less PGR’s. Low energy crop. Suitable for up to 12 cm pots. Jedna z najwcześniejszych odmian Argyranthemum. Dzięki zwartemu pokrojowi i dobremu krzewieniu nie wymaga intensywnego skarlania i może być uprawiana w doniczkach 12 cm. La serie più precoce e ben ramificata che si possa trovare sul mercato, include fiori con colorazioni e forme particolari, che la rendono attraente e adatta in vasi da 13-14 cm.

NEW

Argyranthemum frutescens Madeira™ Pink Halo  36271

7


Begonia boliviensis

Rivulet The medium trailing plants with good vigour show a stream of flowers all summer long. Well-branched, free flowering and round plants, suitable for pots and hanging baskets. Odmiany kwitnące przez cały sezon o półwiszącym pokroju i dobrym wigorze. Sprawdzą się w uprawie w doniczkach 12 cm, a sadzone po trzy sztuki, w wiszących pojemnikach. Piante che fioriscono tutta l’estate, producendo fiori mediograndi. Piante vigorose, semi-ricadenti, con portamento globoso molto denso. Serie adatta a essere coltivata in vasi o in basket. Tutte le varietà producono fiori coloratissimi e danno ottimi risultati in giardino.

NEW

Begonia boliviensis Rivulet Orange River  36196

Dragoste 36194

Liebe 36192

Nogat 36197

Veramente 36193

Honey River A good fit to the Rivulet series. Pasuje do odmian Rivulet. Ottimo colore, giallo intenso da abbinare alla serie Rivulet.

Honey River 35161

8


Begonia x hybrida

Funky®

NEW

This double flowering, compact semi-trailing series is the perfect addition to the Bonaparte series. Thrives perfect in half-shady to shady places all summer long. Odmiany o pełnych kwiatach i półwiszącym pokroju. Sprawdzą się w uprawie w doniczkach 12 cm, a sadzone po trzy sztuki, w wiszących pojemnikach. Pasują do Bonaparte i Rivulet. Aggiunta perfetta all’attuale serie Bonaparte. Funky è una begonia ibrida semi-ricadente, ideale sia per la produzione in vaso per la compattezza iniziale ma anche in basket per la quantità di fiori grandi e doppi che genera.

Light Pink 36636

Orange 36637

Pink 34078

Scarlet 36638

White 36639

Bidens ferulifolia

Sixbi Pop

NEW

Sixbi Pop has big flowers and a medium compact plant habit. One of the earliest flowering Bidens in the market. Whit its bright yellow colour Sixbi Pop is suitable for the earliest spring deliveries of bedding plants. Flowers the whole summer with big flowers in mixed containers and window boxes. Półwiszący pokrój roślin sprawia, że jest to odmiana doskonała do mieszanek wielogatunkowych i wiszących pojemników. Kwitnie przez cały sezon i ma więszy wigor, co sprzyja trwałości po posadzeniu w kompozycjach i solo.

Bidens ferulifolia Sixbi Pop

Sixbi Pop ha fiori grandi e uno sviluppo vegetale mediamente compatto. Uno dei primi Bidens a fiorire sul mercato. Con il suo colore giallo brillante Sixbi Pop è adatto per le prime consegne primaverili di piante da aiuola. Fiorisce tutta l’estate con grandi fiori può essere usato sia in composizione mista in vaso che in cassete da balcone.

Sixbi Pop 36326

9


Calibrachoa parviflora

Cabaret® Early

EXCLUSIVE NEW

NEW

The new and significanlty improved Cabaret generation flowers earlier than ever before and has even brighter primary colours. Offering multi-use properties for the whole chain. Nowe i odnowione odmiany Cabaret kwitną wcześniej i mają jeszcze bardziej jaskrawe kolory. Wielorakie zastosowanie w doniczkach i koszach.

Early Deep Yellow 36312

Early Pink 35890

La nuova generazione e il miglioramento di Cabaret vi sorprenderà sia per la precocità che il portamento più compatto e globoso che soddisfa ogni vostra esigenza, ideale sia in vaso che in basket.

NEW

Early Light Pink 32374

Early Neon Rose 35893

NEW

Early Orange 36864

Early Scarlet 32653

Early Sky Blue 32657

Cabaret®

Bright Red 19599

Dark Blue 17689

NEW

Dark Rose 31425

Good Night Kiss 35889

NEW

Pure Yellow 19598

10

Rose 17460

White 31435

Calibrachoa parviflora Cabaret® Good Night Kiss


Calibrachoa parviflora

Cabaret® MixMasters®

EXCLUSIVE

Matching bright colours fitting in flower time and plant habit for easy to use convenience solutions. We offer a 84 trio-plug to make life easy. Ready to pot, to be finished within 7-8 weeks. Decrease your labour need and save on royalties. Mieszanki dobrane pod kątem pokroju i terminu kwitnienia. Potrójna sadzonka w paletce 84 pozwala uzyskać kwitnący produkt po 7-8 tygodniach oszczędzając czas i koszty pracy. Per rendere più facile il vostro lavoro vi proponiamo il contenitore da 84 fori con 3 talee per alveolo, pronte quindi per essere trapiantate direttamente in vaso o basket. Limitando ad una sola operazione il trapianto di 3 varietà diverse nello stesso vaso, le royalty offerte con la formula 3 per 2!

Calibrachoa parviflora Cabaret™ MixMasters® Candy House

Berlin Revue 30972

Burlesque 36440

Firework 34699

Cafe de Paris 31199

Cafe de Paris 31199

Pink Paradise 34124

Candy House 34700

Tropicana 20172

Firework 34699

Copacabana 20173

Voltaire 32242

11


Calibrachoa parviflora

Can-Can® Rosies Double flowering, semi trailing series selected on earliness, plant habit and bright colours. Ideal next to Cabaret or for mixed combos. We deliver a pinched 128 tray for best results in 10.5-13 cm pots. Pełnokwiatowe odmiany o półwiszącym pokroju. Mogą być uprawiane razem z Cabaret, solo i w mieszankach. Dostarczamy uszczyknięte sadzonki dla najlepszych rezultatów w doniczkach 10,5-12 cm. Serie a fiori doppi, pieni, a portamento semi ricadente. Ideale per composizioni miste sia con altre calibrachoa che in composizione con altre specie. Vi proponiamo una giovane pianta già cimata in contenitori da 128 fori indicata per l’uso in vasi da 12 a 14 cm e ovviamente in basket.

NEW

FIRST CHOICE

Calibrachoa parviflora Can-Can® Rosies White Impr.

Apricote 32723

FIRST CHOICE

Blue 30507

Pink 35688

Light Yellow 30508

NEW

FIRST CHOICE

Pink Vein 30505

12

FIRST CHOICE

FIRST CHOICE

Sky Blue 32724

White Impr. 35689


Calibrachoa parviflora

Conga™

EXCLUSIVE

Very compact series with attractive and unique colours, sustainable because hardly any need for PGRs. Excellent pH tolerance and profuse flowering result in superior shelf life. Bardzo kompaktowe odmiany o unikalnych kolorach kwiatów, które nie wymagają skarlania. Dobra tolerancja na zmiany pH pozwala na długą dekoracyjność. Questa serie è molto compatta e non ha bisogno dell’uso dei regolatori della crescita. Ottima tolleranza ad alti valori di pH e la fioritura abbondante, fanno sì che Conga spicchi tra i banchi di vendita. Esclusiva Florensis.

NEW

Light Pink Star 35888

Flamingo Kiss 31593

Lemon 31786

Light Pink Star 35888

Orange Kiss 31591

Peach Kiss 31592

Rose Kiss 32665

White 32666

Yellow 32667

Blue 34067

NEW

Coleus blumei

Flame Thrower™

EXCLUSIVE

Unique compact well-branched series for single pots or bright (multi-species) mix combinations. Kompaktowe odmiany o wyjątkowym wyglądzie. Pozwalają na łatwą uprawę doniczkową i w mieszankach wielogatunkowych. Varietà unica per la compattezza e accestimento, da utilizzare singolarmente o in composizioni miste con altre piante. Colori brillanti e ben marcati. NEW

Coleus blumei Flame Thrower™ Sriracha 36946

13


Dahlia coccinea

Dalina® Maxi Maxi stands for strong growth in bigger pots/containers. Fastest container series on the market. Easy to produce with optimal summer performance; flower-size 10-14 cm. Maxi wyróżnia się silnym wzrostem w większych doniczkach i pozwala szybko uzyskać handlową jakość. Ma optymalną trwałość i kwiaty średnicy 10-14 cm. Maxi famosa per l’esuberanza di colori brillanti e appariscenti, Maxi è sinonimo di pianta grande dalla crescita vigorosa ideale per vasi grandi e fioriere. L’ampia gamma di colori è un vero e proprio arcobaleno.

FIRST CHOICE

Castillo 30629

Cadena 30627

Cancun 35971

FIRST CHOICE

FIRST CHOICE

FIRST CHOICE

Castillo 30629

Emilio 30622

Lopez 30619

Merida 35975

Romero 30621

Salinas 30626

FIRST CHOICE

Mendoza 35974

NEW

FIRST CHOICE

Sonora 30620

14

FIRST CHOICE

Tampico 30624

Tequila 35977

Topia 30623


Dahlia coccinea

Dahlia coccinea DalinaÂŽ Maxi Topia

15


Dahlia coccinea

Gardenetta

EXCLUSIVE

NEW

Brand new series with excellent garden performance. Medium branching habit for bigger pots/container, big double flowers with special colours. Pinch once for optimal performance. Zupełnie nowa seria odmian o bardzo dobrej trwałości w ogrodzie. Zalecamy uszczykiwanie dla najlepszej jakości w doniczkach 13 cm i większych. Nuova serie mediamente vigorosa dalle eccezionali performance in giardino, ideale in vasi 16-17cm. fiore grange e doppio. Per accentuare accestimento è consigliata una cimatura.

Dahlia coccinea Gardenetta Fire Ball

Dark Red 36106

Lemon 35374

16

Dark Red 36106

Peach 34101

Deep Orange 35373

White 35290

Fire Ball 35379

Yellow 36112


Diascia barberae

Trinity™

EXCLUSIVE

NEW

Bushy type with bright larger flowers spread over the stem, ideal for bigger pots/container. High sun and rain resistance result in perfect garden performance. Mocno rozkrzewione rośliny o dobrej jakości w doniczkach i większych pojemnikach, solo i w mieszankach. Serie nuova, più vigorosa e ben accestita, fioritura copiosa e fiori più grandi, ideale in pieno sole e maggior resistenza alle avversità climatiche. Diascia barberae Trinity™ Sunset 

Rose 36546

Sunset 36545

Euphorbia hypericifolia

Euphoria®

EXCLUSIVE

All summer long free flowering Euphorbia, heat and drought tolerant, high tolerance against wet circumstances, no yellow leaves. Compact, equal growth. Kwitnie przez cały sezon i jest odporna na niekorzystne warunki pogodowe. Kompaktowe rośliny o dobrej jakości liści. Spicca per l’esuberante fioritura, l’inebriante rifiorenza di fiori doppi bianco puro. Portamento compatto, dando origine a piante globose e piene! Non avrai un giorno senza un fiore! Ideale in vasi mediamente grandi, sola o in combinazioni miste.

White 35501

17


Impatiens walleriana

Beacon™ Good reason to grow Buzzy Lizzes again. Beacon has high resistance to currently known downy mildew strains. Compact and very uniform in plant habit and flowering time. Beacon ma wysoką odporność na mączniaka. Kompaktowe rośliny nadają się do uprawy w pakach i małych doniczkach. Stosowany na cienistych rabatach, również miejskich.

Bright Red 36699

Il nuovo impatiens Beacon ha un’elevata resistenza all’attuale e ampiamente conosciuta avversità provocata dalla Plasmopara obducens. Ora con Beacon colora di nuovo giardini e aiuole, disegnando paesaggi incantevoli e colorati.

Coral 36697

Violet Shades 36701

NEW

Bright Red 36699

Coral 36697

Orange 36698

Rose 37067

NEW

Salmon 36700

18

Violet Shades 36701

White 36702

Select Mix  36750


Impatiens walleriana

19


Impatiens New-Guinea

Clockwork™ Well-balanced composition of bright colours and medium well-branched plant habit. One of the most uniform series in flower time and plant habit. It performs like a real “Swiss Clock”; thus ideal for a programmable cultivation. Zbalansowana seria odmian o bardzo wysokim wyrównaniu pokroju i terminu kwitnienia. Pełny wybór kolorów kwiatów i jednorodność odmian pozwalają na łatwe planowanie produkcji i sprzedaży. Clockwork è come un “orologio svizzero”, programmabile e precisa. Caratterizzata da fiori grandi che durano e proseguono per tutta l’estate, sino ad autunno inoltrato. In ogni momento della stagione mantiene le medesime caratteristiche.

Dark Leaved Bicolour Lilac 17697

Dark Leaved Bicolour Orange 19584

NEW

Dark Leaved Cherry Strike 36084

Dark Leaved Orange 16391

NEW

Dark Leaved Pink 31726

20

Dark Leaved Pink Star 35166


Impatiens New-Guinea

Green Leaved Appleblossom 35163

Green Leaved Dark Red 16386 NEW

Green Leaved Lavender Impr. 36083

Green Leaved Magenta 31720

NEW

Green Leaved Orange Impr. 35165

Green Leaved Red 31722

Green Leaved Purple 32647

Green Leaved Rose 36094

Impatiens New-Guinea Green Leaved White  Green Leaved Salmon 19586

Green Leaved White 35704

21


Ipomoea batatas

SolarTower™

EXCLUSIVE

First self-climbing Ipomea on the market. SolarTower will give every pyramid a great look. Vertical mixes with e.g. Thunbergia SunEyes are adviseable. Pierwsze pnące odmiany Ipomoea do uprawy przy podporach. Mieszanki z Thunbergia SunEyes pozwalają uzyskać jeszcze bardziej wartościowy produkt.

NEW

Prima Ipomoea rampicante disponibile sul mercato. SolarTower ti permette di creare delle vere i proprie piramidi colorate che daranno un aspetto magnifico al tuo giardino per tutta la stagione primaverile – estiva.

NEW

Black 34696

Ipomoea batatas SolarTower™ Lime

Lime 36371

Lobularia maritima

Easy Breezy™

EXCLUSIVE

NEW

Excellent branching series with outstanding heat tolerance. Ideal for perfectly balanced mixes. Get more for less: Less space needed, less PGRs needed, less flower trickling. Zwarty pokrój i mocne krzewienie pozwalają uzyskać szybki produkt w doniczkach 12 cm a dobry wigor zapewnia możliwość uprawy w wiszących pojemnikach. Serie molto resistente al caldo e ottimo accestimento, ideale in vasi o composizioni miste, più compatta e non necessita regolatori di crescita per rimanere compatta.

MixMasters® Heaven Scent™ Impr. 37348

Pink 36304

22

Purple 36531

White 36305


Lobelia erinus

Sweet Springs

EXCLUSIVE

We bring out a new variety which is heat tolerant. This Lobelia gives highly uniform very early flowering plants. Compact habit allows for pot-tight production with minimal PGRs and easy shipping. Can be grown cool for energy savings, but performs beautifully in heat. Just one plant fills a 10.5-12 cm pot

NEW

Odmiana o jaskrawo różowych kwiatach i wczesnym kwitnieniu. Odznacza się kontrolowalnym wzrostem i kulistym pokrojem, co pozwala na produkcje w doniczkach 11-12 cm przy małym zużyciu regulatorów wzrostu. Questa lobelia dà piante con fioritura uniforme e molto precoce. Il portamento geneticamente compatto consente una produzione con utilizzo minimo di fitoregolatori e facilità di spedizione. Può essere coltivato sia a freddo garantendo il risparmio energetico, ma garantisce ottime performance in coltivazione a caldo. Una sola pianta riempie un vaso da 12-14cm.

Blue  30537

Dark Blue  30536

Purple 36301

Lavender  30538

White  30539

Bahari Blue Bahari Blue gives highly uniform very early flowering plants. Compact habit allows for pot-tight production with minimal PGRs and easy shipping. Can be grown cool for energy savings, but performs beautifully in heat. Just one plant fills a 10.5-12 cm pot. Odmiana o jasno niebieskich kwiatach i wczesnym kwitnieniu. Odznacza się kontrolowalnym wzrostem i kulistym pokrojem, co pozwala na produkcje w doniczkach 11-12 cm przy małym zużyciu regulatorów wzrostu. Bahari ha un’elevata uniformità e precocità. Portamento compatto che riduce o annulla l’utilizzo di nanizzanti. Ideale anche per la coltivazione a freddo in vasi da 12-14cm.

NEW

Lobelia erinus Sweet Springs Purple

NEW

Bahari Blue 36303

23


Mandevilla sanderi

Sundaville® Mimi

NEW

Sundaville Mimi is a more compact and free flowering Sundaville variety for 10.5-12 cm pots and baskets. Mimi yellow has a unique yellow flower colour and is also suitable for small pyramids. Sundaville Mimi jest bardziej zwartą i obficiej kwitnącą odmianą Sundaville do doniczek 10,5-12 cm i koszy.. Mimi Yellow ma unikalne żółte kwiaty i nadaje się również do małych piramid.

NEW

Mimi è una varietà di Sundaville compatta e ben accestita ideale in vasi da 12-15 cm, adatta per produzione a cespuglio, piccole piramidi o piccole spalliere. Il colore giallo dei fiori di medie dimensioni è accattivate e ben marcato. Spiccata rifiorenza e abbondanza di fiori per tutta l’estate, sono i punti salienti di Mimi yellow.

Mandevilla sanderi Sundaville® Mimi Yellow

Mimi Yellow 36081

Sundaville® Attractive series for pyramids or hanging baskets. Longer production time and higher energy needs than average beddings. Sundaville will give consumers a perfect plant with an excellent garden performance. Sundaville to przyszłość naszych balkonów i tarasów w czasach ocieplania się klimatu. Rośliny doskonale znoszą gorące lata. Uprawa jednoroczna w doniczkach i dwuletnia w większych pojemnikach. Pianta molto versatile con un look esotico, può essere prodotta in diverse tipologie. Fiori grandi, ben aperti dai colori accesi e vibranti, che sovrastano la densa chioma di foglie lucide color verde intenso. Ottime performance in giardino.

Burgundy 19246

Classic Red 17027

NEW

Velvet Red 19247

24

Cream Pink 17026

Pearl 30327

Pink 32012

Soft Peach 36082


Multi specie

MixMasters®

EXCLUSIVE

With the unique, ready-made MixMasters combinations it is possible to produce profitable plant combinations with ease. All our mixes have been developed after testing for pot and garden performance. Unikalne, gotowe mieszanki do bardzo szybkiej produkcji w doniczkach 12-14 cm. Odmiany dobrane po testach w uprawie doniczkowej i dalej w ciągu lata. Con le esclusive combinazioni già pronte di MixMaster, è possibile produrre facilmente combinazioni di piante redditizie. Questi mix sono noti per i loro combinazioni di colore, che si adattano alle dimensioni di fiori e livello di struttura.

A Grape Fit 31352

Bejeweled 31351

Multi specie MixMasters® A Grape Fit

FIRST CHOICE

Circus Parade 34455

Do You Lilac It 32873

FIRST CHOICE

FIRST CHOICE

Fashionista 34457

Power Play 34459

Sunny Black 31933

25


Nemesia fruticans

Nuvo®

EXCLUSIVE NEW

Very compact and well-branched early flowering series with good shelf life. Can be produced economically with less energy input, less pinching and less PGRs.. Bardzo zwarte, rozkrzewione i wcześnie kwitnące odmiany o dobrej trwałości w handlu. Mogą być uprawiane w niższej temperaturze. Serie a portamento compatto e con marcato accestimento, fioritura abbondante con colorazioni del fiore molto intense, disponibile in un’ampia gamma di colori.

Blue Bicolour 34726

NEW

Burgundy Bicolour 36174

NEW

Yellow Bicolour 36176

Osteospermum ecklonis

Astra®

EXCLUSIVE

Easy growing well-branched series, can be grown without pinching and less use of PGRs. Fastest series on the market. Also under darker conditions flowers stay open for a better store presentation. Wczesne odmiany o zwartym pokroju. Nie wymagają uszczykiwania, silnego skarlania czy przechłodzenia. Najszybsza i najłatwiejsza produkcja.

Lavender 32610

Astra è il primo Osteospermum per coltivazione a ciclo annuale che non necessita di essere cimato e probabilmente non necessita dell’uso di fitoregolatori; fiorisce precocemente, in poche parole è veloce nella crescita e facile da coltivare.

Orange Sunrise 17634

Purple 34307

26

Rose White 31645

White 31650

Pink 20696

White Pink Blush 30550


Osteospermum ecklonis

Osteospermum ecklonis AstraÂŽ Purple

27


Osteospermum ecklonis

Dalina®

EXCLUSIVE

Big-flowered series for plannable large scale productions in 10.5-13 cm pots. Pinching required, but no cooling phase needed. Suitable for autumn and early spring pottings. Wielkokwaitowe odmiany do wielkotowarowej produkcji. Wymagają uszczykiwania. Nadają się do uprawy od jesieni i wczesnej zimy w doniczkach 10,5-13 cm. Questa serie è caratterizzata da fiori grandi che rendono il tuo assortimento più attraente e accattivante. Ideale per la coltivazione autunnale in vasi da 14-16cm. Il più precoce in primavera.

Aida 30986

NEW

Dolores 35937

Elena 31299

Felicity 35939

Gabriela 35941

Maya 30987

28

Roberta 35960

Enya 30982

Inez 31300

Rosita 35961

Evita Purple 35946

Leona 30978

Sofia 31302


Osteospermum ecklonis

Double Enrico 35963

Double Enrico 35963

Double Francisco 35968

Double Pedro 35964

Osteospermum ecklonis Dalina® Elena Double Sergio 35965

29


Pelargonium peltatum

Moonflair®

EXCLUSIVE

First dark leaved series with bright and intense colours on the market! These varieties are easy branching so there is no need for plastic cages. Pierwsza seria odmian o ciemnych liściach i jaskrawych kwiatach. Dobrze się krzewi i nie wymaga plastikowych koszyczków. Nuovo geraneo peltatum a foglia scura, con fiori doppi grandi e dai colori brillanti e ben marcati, ha un’ottima e accentuata ramificazione ed è geneticamente compatta quindi non ha bisogno di nessun sostegno artificiale.

Burgundy 34182

Amethyst 34188

Dark Pink 34191

30

Red 34199

White 35363


Petunia grandiflora

Amore™ This amazing Petunia is decorated with beautiful heart shapes on every flower, spreading a message of love in the garden. Strong and uniform semi-trailing habit, fabulous choice for every pot, basket or mixed container. Niesamowite petunie o kwiatach udekorowanych pięcioma sercami. Półwiszący pokrój daje możliwość uprawy w wiszących pojemnikach. Petunia con colori a forma di cuore su ogni fiore che diffondono per tutto il giardino un messaggio d’amore! Lungo periodo di fioritura, vigoria e portamento semi-ricadente, è una scelta ottimale per ogni tipo di formato.

Fiesta 34125

Joy 34126

EXCLUSIVE

King of Hearts 36287

Pink Heart 36285

Queen of Hearts 34107

31


Petunia grandiflora

Mystical®

EXCLUSIVE

N O T F O R A L L

Unique, first-of-its-kind novelty colour! Slightly more vigorous than Viva Double. Features huge double blooms that are great for hanging baskets. Mystical is not for all. Do you dare to be different? Unikalna i jedyna w swoim rodzaju nowość! Dobrze się krzewi i ma średniosilny wzrost. Tworzy duże, pełne kwiaty, obok których nie można przejść obojętnie. Mystical nie jest dla każdego! Czy masz odwagę, żeby sie wyróżnić? Unica per il colore, ramificazione eccezionale e fioritura abbondante. Presenta grandi fiori doppi ideali per basket. Grandi fiori doppi color giallo brillante con uno sfondo nero profondo.

Midnight Gold 35054

Salvia farinacea

Mysty

EXCLUSIVE

The blue pollinator-friendly mix buddy for creative combinations! Compact growth combined with good heat tolerance for good garden performance all summer long. Niebiesko kwitnąca odmiana przyjazna owadom zapylającym. Może być uprawiana solo w doniczkach 10,5-12 cm, jak również w połączeniu z innymi gatunkami. I fiori blu incredibilmente intensi e grandi di Salvia Mysty è il compagno perfetto per gli impollinatori. Mysty accestisce in tempi brevi e garantisce un portamento geneticamente compatto e uniforme, è ideale sia per essere prodotta singolarmente in vasi da 13-14 cm.

Mysty 34723

32


Salvia guaranitica

Purple & Bloom

NEW

Easy to grow Salvia for bigger pots and containers. More compact than comparable varieties, requiring less PGRs. Ideal summer pot article. Łatwa w uprawie szałwia o silnym wzroście. Doskonała do produkcji w większych doniczkach na lato, jak również do zastosowania na rabatach miejskich. Salvia facile e veloce da coltivare, ideale per vasi grandi visto il portamento vigoroso, però la più compatta nel suo genere. Ama il pieno sole e l’estate.

Salvia guaranitica Purple & Bloom Purple & Bloom 36380

Scaevola aemula

Surdiva® The flagship of our Surdiva range. Exceptional colour with outstanding heat tolerance combined with a compact, well branched habit. Save energy and start late with our double sticked 84 plug. Wytrzymała roślina do wiszących pojemników. Wczesne kwitnienie pozwala szybko uzyskać handlową jakość. Surdiva è tra le più resistenti piante da aiuola al caldo, quindi con bassi costi di manutenzione. Surdiva ha un portamento cespuglioso, semi-ricadente e produce fiori a forma di ventaglio sulle punte terminali.

Scaevola aemula Surdiva® Deep Violet Blue  34594

33


Sutera diffusus

MegaCopa™

EXCLUSIVE

NEW

Large flowering series with improved heat performance. Controlled, grower friendly habit with better fill than other Bacopas. Save labour and ship faster with less cleaning efforts of old flowers. Wielkokwiatowe odmiany o zwiększonej tolerancji na wysoką temperaturę latem. Kontrolowalny pokrój i dobre krzewienie ułatwiają produkcję i sprzedaż.

Blue 32695

Bacopa che si distingue per il suo portamento ben ramificato, i grandi fiori e ottime prestazioni anche con le alte temperature. La crescita compatta una ramificazione migliore rispetto ad altre Bacopa. Fiore molto grande.

MegaCopa™ Versa

Sky Blue 32696

NEW

White 32698

MegaCopa Versa White is more compact and slightly upright. It is more branching from the heart and has therefore a better center fill. MegaCopa Versa zachowując duże kwiaty, ma bardziej zwarty pokrój i lepiej wypełnia doniczkę dzięki centalnemu krzewieniu się. Versa ha il portamento più compatto e leggermente eretto, ben ramificata e di forma globosa, pianta da vaso sempre bello pieno. ha il portamento più compatto e leggermente eretto, ben ramificata e di forma globosa, pianta da vaso sempre bello pieno.

Versa White 32699

Thunbergia alata

SunEyes

NEW

The best colours for you! Blooms in abundance and grows homogeneously. Plant single or combine with SolarTower and surprise your customers with Vertical MixMasters®.

Lemon Star 36913

34

Orange Wonder 36914

Pnąca roślina do produkcji przy podporach lub w wiszących pojemnikach. Może być łączona z Ipomoea Solar Tower dla jeszcze lepszego efektu finalnego.

Orange 36894

Abbiamo selezionato per te i colori migliori e con crescita omogenea. Scopri le novità come MixMasters® verticali e divertiti a combinare i colori.

Terracotta 36896

White 36897


Verbena peruviana

Lobster Fest

EXCLUSIVE

A very early exceptional colour combined with a medium trailing, well-branched plant habit. This stand-alone variety can be combined with the Firehouse series. Bardzo wcześnie kwitnący dodatek do Firehouse. Półwisząca odmiana do uprawy solo i w mieszankach. Varietà molto precoce e semiricadente ottima ramificazione basale e quindi accestimento garantito. Da combinare perfettamente con la serie Firehouse. Colore unico e particolare. Lobster Fest 36987

Cadet™

EXCLUSIVE

NEW

Upright, compact series suitable for packs/pots for early sales. Good garden performance with mounded plant habit and high mildew tolerance. Wzniesiony, kompaktowy pokrój umożliwia produkcję w małych doniczkach w większym zagęszczeniu. Cadet to dobry start sezonu sprzedaży. Cadet™ ha il portamento eretto e compatto, disponibile in un’ampia gamma di colori. Adatta a vasi per vendite precoci. Le piante si sviluppano molto bene in giardino e non sono sensibili all’oidio.

Lavender Blue 36116

Pink 36118

NEW

Verbena peruviana Cadet™ Red Red 36120

Violet Blue 36568

White 36121

35


Verbena peruviana

Firehouse™

EXCLUSIVE

Medium trailing habit for bigger pots and small baskets for mid-early sales. Strong plants combined with high tolerance against mildew for good garden performance all summer long. Półwiszący pokrój roślin umożliwia uprawę w wiszących pojemnikach, solo i w mieszankach. Mocne rośliny o wysokiej tolerancji na mączniaka zapewniają długą dekoracyjność w ogrodzie. Firehouse caratterizzata da un portamento mediamente ricadente e precoce, ideale per vasi e basket. Le piante sono molto resistenti e danno ottimi risultati in giardino. Serie con alta resistenza all’oidio e al caldo estivo.

Verbena peruviana Firehouse™

Grape 36058

Pink 36061

Lavender Blue 36059

36

Purple 36062

Red 36064

Purple Fizz 36063

White 36065


Zinnia elegans

Zen Impr.

NEW

This is more than an improvement. The branching is much better and has a stronger root system for outstanding garden performance all summer long. Ideal for 12 cm pots and larger containers. Ulepszona jakość, mocniejszy system korzeniowy i dobry pokrój. Odmiany do doniczek 12 cm i większych. Presenta una ramificazione nettamente migliore. Cresce a forma rotonda e ben accestita, è una varietà perfetta per vasi da 13-14 cm fiori dai colori brillanti e ben marcati, sempre doppi e pieni.

Zinnia elegans Zen Impr. White 

Orange 36167

Rose 36169

Red 36168

White 37159

Yellow 36170

37


Perennials

38


Perennials

Veronica spicata Anniversary

39


Aquilegia caerulea

Earlybird™

NEW

Improved sales appeal with more colour on the shelf because the flowers are upright and do not point downwards. High series uniformity, good earliness and exciting colour combinations like Red/Yellow. EarlyBird does not need vernalisation. Lepszy wygląd w miejscu sprzedaży, dzieki kwiatom skierowanym do góry. Wczesne kwitnienie i wyrównanie odmian pozwala na szybką sprzedaż. Ottima presentazione delle piante con tutti i fiori grandi rivolti verso l’alto, colori accattivanti e brillanti perfetta la combinazione rosso-giallo. Serie uniforme e molto precoce.

Red Yellow 36127

Blue 36123

Purple White 36124

Red Yellow 36127

Red White 36126

Yellow 36129

White 36128

Delosperma cooperi

Ice Cream™

NEW

Trendy bee friendly crop with outstanding heat tolerance and modern flower colours combined with good earliness. Modna roślina o atrakcyjnych kolorach kwiatów i wysokiej odporności na upały. Przyciąga owady zapylające. Pianta alla moda, colori accattivanti e brillanti, piante ben accestite e precoci, Fiori grandi e amici delle api. Varietà molto resistente al caldo estivo.

Delosperma cooperi Ice Cream™ Fire  35679 Orange 35678 

40

Salmon 35681

Yellow 35682


Delphinium cultorum

Delphinity Blue

EXCLUSIVE

A real F1-Hybrid: Outstanding uniformity for plannable large scale productions. Deep blue flowers with white center on thick stems combined with healthy leaves for fast shipping. Mieszaniec F1 dający wyrónany produkt doskonałej jakości. Grube pędy kwiatostanowe, zwarty pokrój i intensywny kolor ułatwiają transport i sprzedaż. Il primo vero ibrido dall’elevata uniformità di pianta e fioritura, perfettamente programmabile e semplice da coltivare. Blu intenso e scuro, con occhio bianco molto attraente e unico.

Delphinium cultorum Delphinity Blue Delphinity Blue 17417

Dianthus caryophyllus

Flutterburst & Supernova

NEW

Because of their drought and frost tolerance these varieties are perfect for overwintered production. These Dianthus with their fragrant flowers are ideal for 12 to 17 cm pots. Odmiany do uprawy w cyklu dwuletnim i jednorocznym w doniczkach 12-15 cm. Dobry dodatek do Dinetta i Code. Varietà resistente al gelo, ideale per la produzione biennale, particolarmente resistenti anche alla siccità. Fiori grandi, singoli, profumati e dai colori unici. Ideale in vasi da 12 a 16cm.

Dianthus caryophyllus Supernova Flutterburst  35882

Supernova  35823

41


Dianthus caryophyllus

Code®

EXCLUSIVE

NEW

Code is the perfect fit for biennial cultivation and very suitable for first year flowering. The early und uniform series consists of 6 bright colours with a real pure White and Salmon; the prototype. Code najlepiej sprawdzi się w produkcji z przezimowaniem i sprzedaży od marca. Pełne kwiaty w intensywnych kolorach pojawiają się również w uprawie jednorocznej. Code perfetto per la coltivazione a ciclo biennale ed è il primo in assoluto a fiorire. La precocità e l’uniformità di tutti e 6 i colori fanno del bianco puro e del salmone i veri prototipi di questa nuova serie.

Dianthus caryophyllus Code® White 

Tray

Plug

Bicolour 35252

Rose 36069

42

Purple Dark Center 35250

Salmon 35249

Red 35247

White 35246


Digitalis purpurea

Panther

EXCLUSIVE

The first sterile F1 Digitalis from seed! Heavily branching plants produce multiple spikes at once without a pinch all summer long. Day length neutral thus very early flowering. Odmiana F1 o sterylnych kwiatach. Pozwala uzyskać niskie, rozkrzewione, wyrównane rośliny o wczesnym kwitnieniu i intensywnym kolorze. Nie zawiązuje nasion, przez co może kwitnąć cały sezon. Il primo Digitalis sterile da seme sul mercato. Portamento compatto e ben accestito anche senza cimatura, genera molteplici spighe fiorali per tutta l’estate. Varietà neutrodiurna quindi la più precoce in assoluto.

Digitalis purpurea Panther Panther 35619

Helleborus niger

Advent Star New generation Advent Star stands out by flowering with more flowers and higher percentage of usable, well-branched flowering plants. Advent Star is 100% first year flowering. Advent Star wyróżnia się bardzo obfitym kwitnieniem i wysokim odsetkiem roślin przydatnych do sprzedaży w pierwszym roku. Il miglioramento di Advent Star, nel portamento e numero di fiori per pianta. Advent Star fiorisce al 100% nello stesso anno d’impianto.

Helleborus niger Advent Star Advent Star 19713

43


Echinacea purpurea

Lakota™ Lakota is the new generation Echinacea from seed which is the closest to the standards of the tissue culture varieties. The basal branching plants with strong stems and intense red coloured flowers are perfect for high value bigger containers. Lakota to najnowsza generacja jeżówek rozmnażanych z nasion. Odmiany zbliżają się jakością do tych, rozmnażanych in vitro. Kwitną w pierwszym roku i bardzo dobrze się krzewią. Lakota è la nuova generazione di echinacea da seme che si avvicina maggiormente alla varietà da meristema. Portamento compatto, ramificazione accentuata, steli fiorali robusti e fiori grandi sono le caratteristiche di questa serie.

EXCLUSIVE

Red 35612

NEW

Echinacea purpurea Lakota Red Orange 37030

44


Lobelia speciosa

Starship™ F1 The new benchmark for Lobelia speciosa. Intense colours contrasting the leaves combined with a good series uniformity in flowering and habit. Wyznacznik jakości w tym gatunku. Starship nadaje się do jednorocznej produkcji w większych pojemnikach. Zakwita od czerwca i kontynuuje kwitnienie przez całe lato.

Lobelia speciosa Starship F1 Scarlet Bronze Leaved

Standard genetico di lobelia Speciosa richiesto da ogni coltivatore. Elevata uniformità, compattezza e rifiorenza sono le caratteristiche salienti di questa serie.

NEW

NEW

Blue 35525

Marvel

Burgundy 35526

NEW

Deep Rose 32760

Scarlet 20764

Scarlet Bronze Leaved 37014

Salvia nemorosa EXCLUSIVE

The Salvia with the largest flowers in the market for extra sales opportunities. Compact, well-branched growth, no PGRs needed. Premium perennial for 13 cm pots or larger containers.

xxxxx Szałwia o największych kwiatach na rynku. Rośliny jakości premium do produkcji w doniczkach 13 cm i większych. xxxx Powtarza kwitnienie w ciągu lata. xxxx La Salvia nemerosa con il fiore più grande in assoluto, su piante xxxx compatte e ben accestite ideale sia in vasi da 1415cm, senza l’utilizzo di regolatori di crescità. * Not available in the UK NEW

Blue Marvel 32412

Salvia nemorosa Marvel Sky Blue  36500

Rose Marvel 34821

45


Saxifraga x arendsii

Ice Colours

EXCLUSIVE

Very early flowering series with much better cold resistance than other early types. Compact, dense cushions for the perfect look. Najwcześniej kwitnąca skalnica o jasnoróżowych i białych kwiatach. Florensis oferuje najlepszy stosunek jakości do ceny. Molto precoce in fioritura e maggior resistenza al gelo invernale. ideale in vasi da 12-14cm, piante compatte e ben accestite che formano un vero e proprio cuscino di fiori.

Pearl White  32499 Grown outdoor

Saxifraga x arendsii Ice Colours Appleblossom  34412

Pearl White  32499 Grown indoor

NEW

Veronica spicata

Anniversary

EXCLUSIVE

First year flowering series but also suitable for overwintered productions for extra early flowering. Clean look, healthy and shiny leaves for good sales appeal. Odmiany kwitnące w pierwszym roku uprawy. Zimotrwałe w naszych warunkach, przez co nadają się do standardowej uprawy w cyklu dwuletnim. 3 tygodnie wcześniejsze od Ulster Dwarf Blue. Serie dalla fioritura anche a ciclo annuale, pero indicata anche a ciclo biennale per avere fioriture precoci. Pianta pulita e ben ramificata, colori uniformi e ben marcati. Blue 35582

46

Rose 35586


Head Office Florensis B.V. Langeweg 79 3342 LD Hendrik-Ido-Ambacht P.O. Box 32, 3330 AA Zwijndrecht The Netherlands

UK Office Florensis UK Milton Road West Adderbury Banbury OX17 3EY Co.Reg.No. 06948413

German Office Florensis Deutschland GmbH Schlossallee 26 D-47652 Weeze

T: +31 78 623 32 00 F: +31 78 610 10 77 E: sales@florensis.com

T: +44 1954 207702 F: +44 1954 207000 E: info@florensis.co.uk

T: +49 2837 66 425 0 F: +49 2837 66 425 10 E: info@florensis.de

Belgium Office Florensis Belgium b.v.b.a. Boonhof 17 B-2890 Sint-Amands

Italian Office Florensis Italia s.r.l. Via Vittorio Emanuele 24 20824 Lazzate (MB)

Switzerland Office Florensis Schweiz AG Postfach 150 CH-3602 Thun

Polish Office Florensis Polska sp. z o.o. Hrubieszowska 6a 01-209 Warszawa

T: +32 52 34 18 58 F: +32 52 34 39 60 E: belgium@florensis.com

T: +39 2 963 20 342 F: +39 2 967 21 807 E: italia@florensis.com

T: +41 33 227 00 30 F: +41 33 227 00 31 E: info@florensis.ch

T: +22 616 32 63 F: +22 616 32 63 E: polska@florensis.com

Kleve HRB 11982 USt.-ID-Nr. DE 210214897 Geschäftsführer: Leendert Hoogendoorn

Index ANNUALS 6 Angelonia angustifolia

17 Euphorbia hypericifolia

7 Antirrhinum majus

18 Hebe andersonii

7 Argyranthemum frutescens

19 Impatiens walleriana

8 Begonia boliviensis

26 - 29 Osteospermum ecklonis 30 Pelargonium peltatum 31 - 32 Petunia grandiflora

20 - 21 Impatiens New-Guinea

32 Salvia farinacea

40 Aquilegia caerulea 40 Delosperma cooperi 41 Delphinium cultorum 41-42 Dianthus caryophyllus

9 Begonia x hybrida

22 Ipomoea batatas

9 Bidens ferulifolia

22 Lobularia maritima

33 Scaevola aemula

43 Helleborus niger

23 Lobelia erinus

34 Sutera diffusus

44 Echinacea purpurea

34 Thunbergia alata

45 Lobelia speciosa

10 - 13 Calibrachoa parviflora 13 Coleus blumei 14 - 16 Dahlia coccinea

17 Diascia barberae

33 Salvia guaranitica

PERENNIALS

24 Mandevilla sanderi 25 Multi specie

35 - 36 Verbena peruviana

26 Nemesia fruticans

37 Zinnia elegans

43 Digitalis purpurea

45 Salvia nemorosa

46 Saxifraga x arendsii 46 Veronica spicata

Legenda Cutting | Sadzonki | Talea Seed | Siewki | Seme Unrooted cutting | URC | Talea in Erba Royalty | Licencja | Royalty Tray type | Rodzaj paletki | Contenitore Polinatior friendly | Przyciąga owady zapylające | Amico delle api Low energy crop | Uprawa niskoenergetyczna | resiste alle basse temperature NEW EXCLUSIVE

New item | Nowość | Novità Exclusively at Florensis | Wyłącznie we Florensis | Esclusiva Florensis

Disclaimer: The information provided in this catalogue has been compiled with the greatest possible care. However, insights, circumstances and applications can vary. In case of a lack of experience we highly recommend a trial application first. The laws and regulations in the European Union are not similar everywhere. In all cases you are bounded by the legally binding legislations of your country. Florensis (Hamer c.s.) accepts no responsibility for any harmful consequences that may arise when using the information published in this catalogue. For the latest General conditions, see www. florensis.com/en-gb/general-conditions Uwaga: Informacje zawarte w tym katalogu zostały opracowane z najwyższą starannością. Jednak warunki, w jakich się je stosuje mogą się różnić. W przypadku braku doświadczenia zalecamy najpierw próbę. Przepisy i regulacje w Unii Europejskiej nie wszędzie są podobne. We wszystkich przypadkach obowiązujące są przepisy prawne w poszczególnych krajach. Florensis (Hamer c.s.) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne konsekwencje, które mogą powstać podczas korzystania z informacji opublikowanych w tym katalogu. Najnowsze warunki ogólne można znaleźć na stronie https://www.florensis. com/pl-pl/warunki-ogólne Avvertenza: Le nostre raccomandazioni si basano su molti anni di esperienza pratica e sui risultati dei test effettuati in varie zone. Nessuna di queste informazioni può essere considerata come una garanzia di successo in quanto molto dipende dalla situazione locale sia meteorologica che agronomica in cui viene effettuata la produzione.


Profile for Florensis

Florensis| Novelty Brochure | ITA POL ENG  

Florensis| Novelty Brochure | ITA POL ENG  

Profile for florensis
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded