Page 1

Green Talent


Contact Florensis Human Resources E: recruitment@florensis.com T: +31 78 6233 273

Follow us on:


Green Talent

Green Talent Florensis is an innovative, fast-growing second generation family business. We are specialized in the breeding, production, supply and sales of high quality starting materials for professional growers. Florensis has sales offices in the Netherlands, Belgium, Germany, Italy, Poland and the UK. Through agents Florensis supplies young plants (plugs), propagated from seed and cuttings, all over the world. Special cultivation sites for the production of unrooted cuttings and seeds are based in Ethiopia, Kenya and Portugal and are essential to maintaining and improving the highest possible level of quality. Young plant production takes place in the Netherlands. In addition to annuals, perennials, pot plants, primulas and violas, Florensis also supplies young plants for cut flowers worldwide through Florensis Cut Flowers in Rijsenhout (the Netherlands). Working at Florensis In order to grow and continue our high performance standards, development and ambitions, we are regularly in search of new eager colleagues!

Green Talent Florensis is een innovatief en snelgroeiend tweedegeneratie familiebedrijf. We zijn gespecialiseerd in de veredeling, productie, selectie en verkoop van hoogwaardig uitgangsmateriaal voor professionele kwekers. Florensis heeft verkoopkantoren in Nederland, België, Duitsland, Italië, Polen en de UK. Door daarnaast gebruik te maken van agenten verkoopt Florensis wereldwijd jonge planten (pluggen) uit zaad en stek. Voor de productie van onbeworteld stek en zaadproductie heeft Florensis speciale productielocaties. in Kenia, Ethiopië en Portugal. Deze locaties zijn van essentieel belang voor het behouden en verbeteren van het allerhoogste kwaliteitsniveau. Naast eenjarigen, meerjarigen, potplanten, primula’s en violen, leveren we via Florensis Cut Flowers in Rijsenhout ook jonge planten van snijbloemen wereldwijd. Werken bij Florensis Om verder te blijven ontwikkelen en groeien zijn wij regelmatig op zoek naar nieuwe enthousiaste en ambitieuze collega’s.

3


Supply Chain Cuttings

Elise van Zundert Laboratory Employee (Hendrik-Ido-Ambacht) Werkt bij Florensis sinds / Works at Florensis since: 2015

4

Flexibel, Behulpzaam, Mensgericht

Flexible, Helpful, People-focused

Het leek me leuk om technieken te gebruiken die ik niet eerder in de praktijk heb toegepast. Die uitdaging heb ik bij Florensis gevonden. Ik heb veel verantwoordelijkheid en kan mijn werk zelf inplannen. Daarnaast heb ik de ontwikkeling van het lab in eigen hand. Mijn functie is flexibel waardoor ik privé en werk goed kan combineren. Op een werkdag check ik mijn mail en maak ik een overzicht van de toetsen die ingezet dienen te worden. Verder houd ik me bezig met het inzetten van samples, het bestellen van lab materialen en het inplannen van aanvragen. De sfeer binnen Florensis is open en laagdrempelig waardoor je jezelf gewaardeerd voelt. Collega’s onder elkaar zijn erg behulpzaam. Het is leuk dat zowel door de actieve personeelsvereniging als Florensis diverse activiteiten voor het personeel worden georganiseerd. Florensis is zeer mensgericht en doet veel voor haar medewerkers.

I thought it fun to use techniques that I hadn’t previously put into practice. I found that challenge at Florensis. I have a lot of responsibility and can plan my work myself. In addition, I have control over the development of the lab. My position is flexible, which means I can easily combine my private life and my job. On a typical workday, I first check my emails and write up an overview of the tests that have to be generated. During the day, I ready the samples, order lab materials, and schedule requests. The atmosphere within Florensis is open and informal, which makes you feel appreciated. Colleagues are incredibly helpful. It’s also nice that both the very active employee association and Florensis organise various activities for the employees. Florensis is incredibly people-focused and does a lot for its employees.


Production Cut Flowers

Roy van Heesch Manager Production Florensis Cut Flowers B.V. (Rijsenhout) Werkt bij Florensis sinds / Works at Florensis since: 2017

Honest, Reliable, Loyal

Eerlijk, Betrouwbaar, Loyaal

The Manager Production position fits me like a glove. There was an instant click between myself, my current manager, and another colleague during the job interviews. The position is multifaceted and I can make good use of my talents, on both the plant and the management sides. Lisianthus cultivation is one of the challenges I’m faced with. Soon after I started, I was also given responsibility of the sowing department, which makes my job even more interesting. Every day is different, except that I start each one with coffee. I check my emails and contact my growers to see what’s going on. I also visit external sites and customers. In my opinion, Florensis is an honest, reliable, and loyal company. The management is really involved and trusts its employees implicitly. People are key at Florensis.

De functie van Manager Production leek mij op het lijf geschreven. Tijdens de sollicitatiegesprekken met mijn huidige leidinggevende en een collega was er gelijk een goede klik. De functie is veelzijdig en ik kan mijn talenten, zowel aan de groene- als de managementkant, goed benutten. De Lisianthus teelt is een van de uitdagingen waar ik in mijn functie mee te maken heb. Al vrij snel na mijn indiensttreding heb ik de zaaiafdeling erbij gekregen; dit maakt mijn werk nog interessanter. Geen dag is hetzelfde, behalve dat ik start met koffie. Ik check mijn mail en spreek mijn telers om te horen wat er speelt. Verder bezoek ik externe locaties en klanten. Ik ervaar Florensis als een eerlijk, betrouwbaar en loyaal bedrijf. De directie heeft een grote mate van betrokkenheid en heeft het absolute vertrouwen in haar medewerkers. Bij Florensis staat de mens centraal.

5


Supply Chain Seedlings

Angelique van Andel Supervisor Seedstock & Germination Laboratory (Hendrik-Ido-Ambacht) Werkt bij Florensis sinds / Works at Florensis since: 1997

6

Doelgericht, Doorgroeien, Open

Targeted, Personal development, Open

Ik begon als uitzendkracht en was overal inzetbaar. Van werkzaamheden bij het fust en de zaailijn, tot werkzaamheden bij de aflevering/logistiek en in de kantine. Ik vind het positief dat Florensis een heel open bedrijf is en medewerkers de mogelijkheid geeft om door te kunnen groeien. De uitzendkrachten die voor ons werken voelen zich een deel van Florensis en dat is bijzonder. Onlangs ben ik gestart in een nieuwe functie als leidinggevende van het zaadmagazijn. Ik begin elke dag rond 7:30u en breng de gemaakte zaaizakken naar de zaailijn en neem de retouren mee terug. Op de afdeling wordt er gekeken hoeveel er verbruikt is en wat de voorraad is. Daarnaast maken we nieuwe orders klaar voor intern en extern gebruik. Het is de uitdaging om de processen continu te verbeteren en samen nog betere en doelgerichte resultaten te bereiken.

I started as temporary employee and was flexible. From working within packaging and the sowing line to deliveries/logistics and the canteen. It’s a big plus that Florensis is a very open company that offers employees the chance to progress in their careers. The temporary employees working for us feel like they’re a real part of Florensis, which is quite special. I recently started in a new position as manager of the seed warehouse. I start around 7:30 a.m. every day, taking the seed bags that have been made up to the sowing line and returning the empties. The department looks at how much has been used and what is in stock. We also prepare all the new orders for internal and external use. The challenge lies in continuously improving the processes so we can all achieve even better, targeted results.


Supply Chain Cuttings

Wietse Verdonk Supply Chain Planner (Hendrik-Ido-Ambacht) Werkt bij Florensis sinds / Works at Florensis since: 1995

Innovative, Dynamic, Involved

Vooruitstrevend, Dynamisch, Betrokken

I started as an intern at Florensis, when it was still called Hamer Plant. After that, the General Manager asked me to work as a grower, which connected very well with my studies: vegetable and flower cultivation. Thanks to the growth opportunities that Florensis offers, I have held many positions within this progressive company. Changing jobs every three to four years. My current position as Supply Chain Planner means that I have a connecting role between the mother plant production unit abroad and young plant production in the Netherlands. Thanks to all my experience, I have very happily been able to put myself into play as a key user for our ERP implementations. Florensis really cares about its employees, and its power lies in the involved, motivated teams. There are new challenges every year thanks to the dynamics within Florensis.

Als stagiair ben ik bij Florensis, toen nog Hamer Plant genaamd, begonnen. Hierna ben ik door de directeur gevraagd om in dienst te komen als teler. Dat sloot prima aan bij mijn studie: groenten- en bloementeelt. Vanwege de doorgroeimogelijkheden die Florensis biedt, heb ik vele functies vervuld binnen dit vooruitstrevende bedrijf. Om de drie ĂĄ vier jaar ben ik van functie gewisseld. In mijn huidige functie als Supply Chain Planner sta ik midden in het proces tussen de moederplanten-productie in het buitenland en de jonge planten productie in Nederland. Dit maakt mij een verbindende factor. Door mijn brede ervaring heb ik met veel plezier mezelf als key-user kunnen inzetten voor onze ERP implementaties. Florensis heeft ‘hart’ voor haar medewerkers en de kracht zit in de betrokken en gemotiveerde teams. Vanwege de dynamiek binnen Florensis zijn er ieder jaar weer nieuwe uitdagingen.

7


If you want to grow

Young potentials We are always happy to hear from ambitious and enterprising young potentials who share our passion for the ornamental horticulture sector and want to make a difference. You will start in an entry-level job and will be offered excellent career opportunities. Internship and graduation We love to learn from the latest knowledge and insights that students can offer. In return, we give students an opportunity to gain more practical knowledge and work experience in their discipline and area of interest. You will find our current internships on our website. If you can’t see the internship you want, please send us an open application. Your request might generate ideas or opportunities for an internship or study assignment. Florensis is a recognised training company for various vocational studies. For more information, go to www.s-bb.nl. Green Academy The Green Academy offers courses, study programmes and training aimed at the ‘green’ workers at Florensis. These are our permanent and flexible employees, including freelancers. Details of the courses/training that must be followed are provided for each post/employee. The aim of the Green Academy is to update and develop employees’ knowledge and qualifications. Innovations in cultivation technology are being introduced all the time. Florensis invests in its employees in order to create a topquality product using the latest techniques and ideas. What do we offer? Florensis offers you an innovative, dynamic and international working environment with a pleasant, informal atmosphere. The complexity of the process and the dynamism of our product make the work varied and challenging. Our employees are given a lot of responsibility and there is plenty of room for individual contributions, personal growth and development. Florensis also offers excellent primary and secondary terms and conditions of employment. As well as focusing on its employees, Florensis attaches great importance to building communities and supporting nature conservation at and around all its sites in Europe, Kenya and Ethiopia. Applications Visit our website www.florensis.com for our current vacancies. If a position appeals to you and you fit the requested profile, we look forward to receiving your application, accompanied by a motivation letter and CV. If you can’t find your perfect career, send us an open application telling us precisely what you’re looking for and why you would like to work for Florensis. Stay informed Do you want to keep up to date with new developments and current vacancies at Florensis? Follow us on LinkedIn, Facebook and Twitter!

8


If you want to grow

Young potentials Wij komen graag in contact met ambitieuze en ondernemende young potentials die onze passie voor de sierteelt sector delen en die het verschil willen maken. Je begint in een startersfunctie en krijgt uitstekende doorgroeimogelijkheden. Stage en afstuderen Graag leren we van de nieuwe kennis en inzichten van studenten. Andersom geven we studenten ook graag de kans meer praktijkkennis en werkervaring te verkrijgen binnen hun vak- en interessegebied. Actuele stageplaatsen tref je aan op onze website. Staat de door jou gewenste stageplaats er niet tussen? Stuur dan een open sollicitatie. Wellicht ontstaan er n.a.v. jouw verzoek ideeën of mogelijkheden voor een stage of afstudeeropdracht. Florensis is erkend leerbedrijf voor diverse beroepsopleidingen. Kijk voor meer informatie op www.s-bb.nl. Green Academy De Green Academy bevat een aanbod van cursussen, opleidingen en trainingen gericht op de `groene’ medewerkers van Florensis. Dit zijn de vaste en flexibele medewerkers, inclusief zzp’ers. Per functie/medewerker is in kaart gebracht welke cursussen/opleidingen gevolgd dienen te worden. De doelstelling van de Green Academy is het up-to-date houden en ontwikkelen van de kennis en kwalificaties van de medewerkers. De innovaties in teelttechniek volgen elkaar snel op. Florensis investeert in zijn medewerkers om met de nieuwste technieken en inzichten een topproduct te kweken. Wat hebben wij te bieden Florensis biedt jou een innovatieve, dynamische en internationale werkomgeving met een prettige en informele werksfeer. De complexiteit van het proces en de dynamiek die gepaard gaan met ons product, maken het werk afwisselend en uitdagend. Medewerkers krijgen veel verantwoordelijkheid en er is volop ruimte voor eigen inbreng, persoonlijke groei en ontwikkeling. Verder biedt Florensis goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Naast de aandacht voor de eigen medewerkers, hecht Florensis belang aan de opbouw van gemeenschappen en de ondersteuning van de natuur bij en in de omgeving van al haar vestigingen in Europa, Kenia en Ethiopië. Solliciteren Houd onze website www.florensis.com in de gaten voor onze actuele vacatures. Spreekt een bepaalde functie jou aan en herken jij jezelf in het gevraagde profiel, dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie, voorzien van een motivatiebrief en CV. Staat jouw perfecte baan er (nog) niet tussen? Stuur ons dan een open sollicitatie en laat weten waar je precies naar op zoek bent en waarom je bij Florensis wilt werken. Op de hoogte blijven Wil je graag op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en actuele vacatures bij Florensis? Volg ons dan op LinkedIn, Facebook en Twitter!

9


Accomplishments

Awards In 2015 Florensis was awarded the prestigious Horticulture Entrepreneur Prize (Tuinbouw Ondernemersprijs). A year later, Florensis received another award. At the International Grower of the Year Awards 2016, our company won ‘Gold’ in the ‘Young Plants’ category. These are two important acknowledgements of what we have already achieved and an incentive to take further steps along our route to professionalisation. In addition, for many years, the Hillenraad100 has placed us among the top 10 most prominent companies in the Netherlands in the knowledge- and capital-intensive greenhouse horticulture sector. Corporate Social Responsibility Florensis has been committed to employee welfare and environmental protection for many years, and works on this continuously. As regards market developments, consumers are also increasingly concerned about how plants and flowers are grown as well as where they come from. International retailers are imposing strict requirements on their suppliers. Florensis shares these concerns and takes its environmental and social responsibilities very seriously. These responsibilities are ingrained in our DNA!

Awards In 2015 kreeg Florensis de prestigieuze Tuinbouw Ondernemersprijs uitgereikt. Een jaar later viel Florensis opnieuw in de prijzen. Tijdens de International Grower of the Year Awards 2016, kreeg ons bedrijf het predicaat ‘Gold’ toegekend in de categorie ‘Young Plants’. Twee belangrijke erkenningen voor wat we al hebben bereikt en aanmoediging om weer een volgende stap in ons professionaliseringsproces te zetten. Bovendien worden we door de Hillenraad100 al jaren in de top 10 geplaatst van Nederlands meest toonaangevende ondernemingen in de kennis en kapitaalintensieve (glas)tuinbouwsector. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Florensis heeft het welzijn van haar medewerkers en het milieu al vele jaren hoog in het vaandel staan en is hier continu mee bezig. Kijkend naar de marktontwikkelingen maakt ook de consument zich steeds meer zorgen over de teeltwijze en herkomst van bloemen en planten. Internationale winkelketens leggen hun leveranciers inmiddels strenge voorwaarden op. Als Florensis delen wij deze zorgen en nemen wij onze milieu- en sociale verantwoordelijkheid uitermate serieus. Deze verantwoordelijkheid zit ingebakken in ons DNA!

10


Contact Florensis Human Resources E: recruitment@florensis.com T: +31 78 6233 273

Follow us on:


Profile for Florensis

Florensis | Green Talent  

Learn more about your international career opportunities at Florensis.

Florensis | Green Talent  

Learn more about your international career opportunities at Florensis.

Profile for florensis

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded