Page 1

FLORA SERVIS – Lubomír Straka Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno držitel certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001

HERNÍ SESTAVY A DOPLŇKY

MULTIPLAST


OBSAH: hErNí SEStavy muLtIpLaSt ................ 3 dOpLňky muLtIpLaSt

. . . . . . . . . . . . . . . 19

pOvrchy hErNích hřIšť

. . . . . . . . . . . . 28

Jako novinku si vám dovolujeme nabídnout novou řadu herních sestav MULTIPLAST. tato hřiště slouží dětem po celém světě. herní sestavy jsou velmi variabilní, je zde možnost takřka neomezených kombinací herních aktivit. Barvy plastových doplňků (střechy, skluzavky, výplně) lze upravit dle přání zákazníka. tato hřiště jsou vhodná pro montáž v exteriéru i v interiéru. Nosné díly herních sestav jsou kovové, plastové díly jsou vyrobeny z plně probarveného uv stabilního plastu. výhodou těchto sestav je minimální údržba a dlouhá životnost. v případě zájmu zákazníka můžeme nabídnout daleko širší sortiment těchto prvků. možnost hřiště na míru. rovněž nabízíme i hřiště pro koupaliště a aquaparky. více na www.floraservis.cz a v našem PŘEHLEDOVéM KATALOGU 2010/2011. doufáme, že vás tato nabídka zaujme a jsme připraveni vám podat jakékoliv další informace.

MOžNOST BAREVNé VOLBY PLASTOVýcH DÍLů


h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 0 1

kód: mp01

rozměr zařízení: 4,6 x 2,6 x 3,7 m rozměr bezpečnostní zóny: 8,6 x 5,6 m

h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 0 2

kód: mp02

rozměr zařízení: 3,8 x 4 x 4,2 m rozměr bezpečnostní zóny: 6,8 x 8 m


h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 0 3

kód: mp03

rozměr zařízení: 7,3 x 3 x 3,2 m rozměr bezpečnostní zóny: 9,3 x 7 m

h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 0 4

kód: mp04

rozměr zařízení: 6,35 x 6,2 x 4 m rozměr bezpečnostní zóny: 10,35 x 10,2 m


h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 0 5

kód: mp05

rozměr zařízení: 4,1 x 3,9 x 3,8 m rozměr bezpečnostní zóny: 7,6 x 6,9 m

h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 0 6

kód: mp06

rozměr zařízení: 4,8 x 5,6 x 3,8 m rozměr bezpečnostní zóny: 8,8 x 9,6 m


h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 0 7

kód: mp07

rozměr zařízení: 5,3 x 4,6 x 3,7 m rozměr bezpečnostní zóny: 9,3 x 8,6 m

h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 0 8

kód: mp08

rozměr zařízení: 6,2 x 4,1 x 3,8 m rozměr bezpečnostní zóny: 9,7 x 7,6 m


h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 0 9

kód: mp09

rozměr zařízení: 7 x 5,4 x 3,6 m rozměr bezpečnostní zóny: 10 x 9,4 m

h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 1 0

kód: mp10

rozměr zařízení: 6 x 3,7 x 3,7 m rozměr bezpečnostní zóny: 9,5 x 7,2 m


h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 1 1

kód: mp11

rozměr zařízení: 8 x 6,5 x 3,7 m rozměr bezpečnostní zóny: 12 x 10,5 m


h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 1 2

kód: mp12

rozměr zařízení: 6,7 x 4 x 3,3 m rozměr bezpečnostní zóny: 10,7 x 8 m

h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 1 3

kód: mp13

rozměr zařízení: 6,9 x 5,5 x 3,7 m rozměr bezpečnostní zóny: 10,9 x 9,5 m


h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 1 4

rozměr zařízení: 9,7 x 4,7 x 3,7m

rozměr bezpečnostní zóny: 13,7 x 8,7 m

kód: mp14


h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 1 5

kód: mp15

rozměr zařízení: 6,5 x 6 x 3,7 m rozměr bezpečnostní zóny: 10,5 x 10 m

h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 1 6

kód: mp16

rozměr zařízení: 11,5 x 8,6 x 4,9 m rozměr bezpečnostní zóny: 15,5 x 12,6 m


h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 1 7

kód: mp17

rozměr zařízení: 6,7 x 7,5 x 3,7 m rozměr bezpečnostní zóny: 10,7 x 11,5 m

h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 1 8

kód: mp18

rozměr zařízení: 8,5 x 7,5 x 3,7 m rozměr bezpečnostní zóny: 12,5 x 11,5 m


h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 1 9

kód: mp19

rozměr zařízení: 7,8 x 7,5 x 3,7 m rozměr bezpečnostní zóny: 11,8 x 11,5 m

h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 2 0

kód: mp20

rozměr zařízení: 5,7 x 5,4 x 3,7 m rozměr bezpečnostní zóny: 9,7 x 9,4 m


h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 2 1

kód: mp21

rozměr zařízení: 9 x 5,5 x 3,7 m rozměr bezpečnostní zóny: 13 x 9,5 m

h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 2 2

kód: mp22

rozměr zařízení: 5,6 x 3,8 x 4,2 m rozměr bezpečnostní zóny: 9,6 x 7,3 m


h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 2 3

kód: mp23

rozměr zařízení: 5 x 3,4 x 3,7 m rozměr bezpečnostní zóny: 8,5 x 6,9 m

h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 2 4

kód: mp24

rozměr zařízení: 6,4 x 5,5 x 4,6 m rozměr bezpečnostní zóny: 10,4 x 9,5 m


h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 2 5

kód: mp25

rozměr zařízení: 5 x 4,5 x 3,7 m rozměr bezpečnostní zóny: 8x8m

h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 2 6

kód: mp26

rozměr zařízení: 7,3 x 6 x 4,8 m rozměr bezpečnostní zóny: 10,3 x 10 m


h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 2 7

kód: mp27

rozměr zařízení: 9,5 x 7,5 x 4,9 m rozměr bezpečnostní zóny: 13,5 x 11,5 m

h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 2 8

kód: mp28

rozměr zařízení: 9,8 x 9,7 5 m rozměr bezpečnostní zóny: 13,8 x 13,7 m


h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 2 9

kód: mp29

rozměr zařízení: 9,7 x 5 x 4,5 m rozměr bezpečnostní zóny: 11,7 x 9 m

h E r N í S E S ta v a M U LT I P L A S T 3 0

rozměr zařízení: 11,8 x 5,2 x 5,8 m rozměr bezpečnostní zóny: 13,8 x 9,2 m

kód: mp30


Doplňky herních sestav Multiplast • lezecké stěny • interiérové sestavy • žertovná zrcadla

LEzEcká StěNa ANGEL I

• houpadla • prolézačky

kód: LS05

rozměr bezpečnostní zóny: 8,8 x 8,8 m


LEzEcká StěNa ANGEL II

kód: LS06

rozměr bezpečnostní zóny: 7,5 x 4,5 m


LEzEcká StěNa ANGEL III

kód: LS07

rozměr bezpečnostní zóny: 7,5 x 4,2 m

INTERIéROVá LEzEcKá STěNA

kód:LS08

rozměr bezpečnostní zóny: 2x5 m Jiné rozměry dle přání a prostorových možností zákazníka


HOUPADLA NA PRUžINě skupina 2

LuČNí kONík kód: h213

BrOuČEk kód: h214

mOřSký kONík kód: h205

OkOuN kód: h208

paNda kód: h210

dELfíN kód: h211

vELryBa kód: h206

autO kód: h209

LEv kód: h212

žáBa kód: h201


I N t E r I é r O v á S E S ta v a M U LT I P L A S T M I N I 0 1

Interiérové sestavy jsou vhodné pro interiérové i venkovní použití. rozměr zařízení: 3,08 x 1,75 x 1,42 m

kód:mm01


I N t E r I é r O v á S E S ta v a M U LT I P L A S T M I N I 0 2

kód: mm02

Interiérové sestavy jsou vhodné pro interiérové i venkovní použití. rozměr zařízení: 1,3 x 0,68 x 1,15 m

I N t E r I é r O v á S E S ta v a M U LT I P L A S T M I N I 0 3

rozměr zařízení: 1,61 x 0,83 x 1,03 m

kód: mm03


prOLézaČka HOUSENKA

kód:p01

rozměr zařízení: 1,9 x 1,01 x 1,22 m

tyto prolézačky jsou vhodné pro interiérové i venkovní použití.

prOLézaČka MAšINKA

rozměr zařízení: 2,4 x 0,98 x 1,06 m

kód:p02


žERTOVNé zRcADLO 01

kód:z01

rozměr zařízení: 1,5 x 0,6 m

žertovná zrcadla jsou vhodná pro interiérové užívání.

žERTOVNé zRcADLO 02

kód: z02

rozměr zařízení: 1,5 x 0,6 m


žERTOVNé zRcADLO 03

kód:z03

rozměr zařízení: 1,5 x 0,6 m

žERTOVNé zRcADLO 04

rozměr zařízení: 1,5 x 0,6 m

kód: z04


POVRcHY DěTSKýcH HŘIšť

Nabízíme i úpravu bezpečnostních povrchů pod herními prvky dle ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177. u většiny herních sestav lze upravit výšku pádu na 1 m. u tohoto provedení vyhovuje dle uvedených norem travnatý povrch a není třeba zhotovení bezpečnostního povrchu jako při pádové výšce nad 1 metr. S volbou povrchu hřiště vám rádi poradíme. máme k dispozici několik variant řešení.

PRYžOVý POVRcH pryžové desky a dlažby různé síly, možnost výběru barev včetně kombinací, výhodou je trvanlivost, snadná údržba a možnost montáže na stávající pevné povrchy (dlažba, asfalt). v závislosti na zátěži nevyžadují pryžové povrchy téměř žádnou údržbu. Na rozdíl od nezpevněných povrchů, jako jsou písek, štěrk, dřevěné štěpky atd., se tloušťka a všechny důležité vlastnosti výrobků nemění ani po letech, tudíž zůstává funkčnost povrchů stálá. většina pryžových povrchů může být dodána se zkosenými krajovými a rohovými deskami, plochy jsou tedy snadno dostupné pro kočárky a hračky na kolečkách. rozbité sklo, jehly a jiné úlomky, nebezpečné pro děti jsou snadno viditelné a lehce odstranitelné. pryžové povrchy jsou vodopropustné a umožňují snadné odvodňování, proto vytvářejí herní plochy, z nichž se děti mohou těšit za každého počasí.


POVRcHY DěTSKýcH HŘIšť

OBLázKOVý POVRcH prané oblázky zrnitosti 2 mm až 8 mm. výhodou je dobrý estetický dojem, snadnější údržba než u písku, propustnost pro vodu, neustálá „živost“ povrchu – oblázky se neušlapou.

PÍSKOVý POVRcH písek zrnitosti 0,2 mm až 2 mm.


POVRcHY DěTSKýcH HŘIšť

PALISáDOVé OHRANIČENÍ BEzPEČNOSTNÍHO POVRcHU vhodné ohraničení bezpečnostního povrchu (nemá ostré hrany), výška palisády nad povrchem 12 cm nebo 24 cm – kotveno do ocelových patek.


INTERNETOVý OBcHOD

VšEcHNY NAšE VýROBKY VČETNě NOVINEK A AKTUALIT NAJDETE TAKé NA NAšIcH INTERNETOVýcH STRáNKácH

www.floraservis.cz NA TěcHTO STRáNKácH MůžETE ROVNěž NAVšTÍVIT Náš INTERNETOVý OBcHOD

FLORA SERVIS – Lubomír Straka sídlo firmy: telefon: telefon + fax: e-mail: http:

Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno +420 548 226 086, +420 725 176 819 +420 548 211 706 straka@floraservis.cz, info@floraservis.cz www.floraservis.cz


ho p z/e s rvi s.c ras e flo w. ww

FLORA SERVIS Lubomír Straka sídlo firmy:

Faměrovo náměstí 29 618 00 Brno telefon: +420 548 226 086 +420 725 176 819 telefon + fax: +420 548 211 706 e-mail: straka@floraservis.cz info@floraservis.cz http: www.floraservis.cz

Floraservis - MULTIPLAST  

On-line katalog herních sestav MULTIPLAST

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you