Page 1

Kazernenoot

4e editie 2013

Deze editie o.a. interviews met Joost de Mooij & Peter Schoneveld, terug- en vooruitblikken.


Beste lezer van de Kazernenoot,

Inhoud 2

Woord van de redactie

5

Ouder-/ Activiteitencommissie JFB

7

Commissie 2.0

9

Interview: Joost de Mooij

Voor je heb je alweer de laatste uitgave van de Kazernenoot van 2013. Een jaar waarin er in de vereniging een hoop is gebeurd en het jaar waarin ook de Kazernenoot een flinke make-over heeft gekregen. En omdat we als redactie veel positieve geluiden horen over dit blad willen we hier ook graag mee doorgaan!

12 Sinterklaas op bezoek! 17 Flora Brass Band 19 Jong Flora Band 21 Flora Band 24 Interview: Peter Schoneveld 28 Afsluiter van het Hoofdbestuur

www.floraband.nl Eigen artikelen kunnen worden ingestuurd via de mail t.a.v. Anna Kromhout. E-mail: kazernenoot@floraband.nl

Foto voorpagina: Taptoe Borculo

De Kazernenoot is een blad voor maar ook door onze vereniging. Dit betekent dat wij als redactie niet zonder input vanuit de secties en commissies kunnen. Lijkt het je dus leuk om mee te helpen, heb je een leuk idee voor een artikel of interview of zou je anderszins iets willen bijdragen ben je van harte welkom! Het zal inmiddels voor een ieder wel bekend zijn dat Joost de Mooij na tien jaar stopt met de slagwerkinstructie van de Flora Band en dat Peter Schoneveld stopt als showinstructeur. Daarom in deze Kazernenoot een interview met beide heren waarin ze terugkijken op hun tijd bij onze mooie vereniging. Wij wensen je als redactie van de Kazernenoot fijne feestdagen en een gezond en muzikaal 2014! Met vriendelijke groet, Anna Kromhout Redactie Kazernoot


Ik hou van Rijnsburg


Ouder Ouder--/activiteitencommissie JFB Als ouder/activiteitencommissie kunnen we terug kijken op een goed jaar met een hoop leuke activiteiten en acties. Ook sinds het uitkomen van de vorige Kazernenoot hebben we niet stil gezeten. Op 11 oktober stond de inmiddels jaarlijks terugkerende „Ik hou van Holland‟ avond op het program, dit keer geheel in het thema „Rijnsburg‟. Daar is de Flora Band immers onlosmakelijk mee verbonden. De jongens van de Jong Flora Band werden in vier teams verdeeld en kregen elk een teamcaptains van de Flora Band die het boeltje een beetje in toom moesten houden. Naarmate de fotovragen, de raad-de-mars-vragen, en Rijnsburg gerelateerde vragen vorderden werden niet alleen de jongens maar ook de teamcaptains steeds fanatieker. Onze eigen Linda de Mol had in ieder geval pret voor tien. In de grote finale werd de muzikaliteit van de teams getoetst en ging het erom wie het beste Rijnsburgs volkslied zou schrijven. Er kwamen de meest prachtige gezangen uit en daarmee was het team van Niels glansrijk winnaar van deze hilarische avond, hoewel er over de puntentelling nog lang is getwist… In de herfstvakantie zijn alle jongens op pad geweest om de amaryllisbollen aan de man te brengen. Dit is zeker niet voor niks geweest want deze actie heeft €1020,- opgeleverd! Super! Van een actie wat langer geleden hebben we ook eindelijke de eindstand binnen; de anjercollecte heeft dit jaar €965,65 opgeleverd, een

mooi bedrag voor een paar uurtjes werk! Alle collectanten hartelijk dank! Als de decembergekte uitbreekt zijn we altijd weer blij dat de Sint ook de Jong Flora Band weer een bezoekje wil brengen. Fijn dat de beste man hier in zijn drukke planning tijd voor had! Helaas was er dit jaar in de communicatie tussen de goed heiligman en zijn Pieten een klein misverstand en kwam de Sint in zijn eentje op de Kazerne aan. Wat bleek; nadat de Pieten hun verkenningstocht op de Kazerne hadden afgerond waren aze in slaap gevallen op de banken in het jeugdhonk, zo leuk vonden ze het uiteindelijk op de Kazerne. Opgelucht en wel konden we zo als nog aan het Sinterklaasfeest beginnen en mocht er elke keer een groepje jongens bij de Sint komen, afgewisseld met een marsje en een sintlied. Aan het einde van de avond liet de Sint een zak cadeaus achter zodat deze konden worden uitgedeeld. Wij zijn als ouder/ actviteitencommissie heel blij met ons nieuwe lid Jitteke van der Meij. We zijn weer met zijn vijven en dus compleet! We hopen dat Jitteke ons met veel plezier zal komen versterken. In 2014 staan weer een hoop leuke activiteiten op de planning! Hou dus de mail en de Kazernenoot goed in de gaten en zorg dat je erbij bent!


Wauw!!! Wat een jaar was 2013 voor onze vereniging! Als vereniging hebben we een prachtig jaar achter de rug en wij als Commissie 2.0 zijn daar ook zeker trots op! We hebben allen prachtige prestaties neergezet, ons goed gepresenteerd en er is vol lof over ons geschreven in de media. Als Commissie 2.0, die hard bezig is het ledenaantal voor de totale vereniging op te schroeven, is dit een mooi uitgangspunt. Want wie wil er nu geen lid worden van onze fantastische club? Als wij als Commissie terugkijken op het afgelopen jaar, kunnen we trots zijn op het resultaat van de tweede grootse ledenwerfactie die in september 2013 georganiseerd is. Met een grote koppel vrijwilligers en een superenthousiaste jeugdband is een fantastisch circus neergezet tijdens „Circus op de Kazerne‟. Bij deze willen we nogmaals onze dank uitspreken naar alle mensen die ons tijdens dit evenement hebben geholpen. De open avond die daarop volgde voor de Jong Flora Band trok kinderen die serieus geïnteresseerd waren in een lidmaatschap en zich ook hebben ingeschreven! In totaal hebben de twee acties, Kraak de Kluis 2012 en Circus op de Kazerne 2013, 25 nieuwe leden opgeleverd voor de jeugdband. En daar zijn we best trots op!

COMMISSIE 2.0 Maar wat gaat 2014 ons brengen? Een nieuw jaar, een nieuwe maand voor onze grootste actie en een nieuw concept! De voorbereidingen voor de nieuwe acties zijn uiteraard weer in volle gang. Naast het werven van leden op de braderieën en op de basisscholen, hebben we ook weer een grootse actie op het programma staan. Voor komend jaar hebben we er echter voor gekozen om de ledenwerfactie breder te trekken dan alleen voor de jeugdband. In verband met de zomervakantie die laat valt en de drukke optredenschema‟s van diverse secties in september, hebben we nu een datum geprikt in juni. Houd allemaal zaterdag 21 juni 2014 vrij, want dit mag en kan je niet missen! Natuurlijk hebben we rekening gehouden met het WK Voetbal in Brazilië, want hoe gaaf wij de Flora Band ook vinden, het is niet handig als het samenvalt met een wedstrijd van „onze jongens‟. Met de precieze invulling van de dag zijn we op dit moment druk bezig, dus daar kunnen we nog niet te veel over loslaten, maar vaststaat dat we er weer net zo‟n succes van willen maken als voorgaande jaren. Maar dat kunnen we absoluut niet alleen, daar hebben we iedereen bij nodig! Net als vorig jaar hebben we ook voor aankomend jaar weer de Nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Dit jaar zal deze dezelfde opzet hebben als vorig jaar: alle secties vertellen kort iets over zichzelf, de jubilarissen worden in het zonnetje gezet en ook dit jaar is er een verkiezing voor de „Vrijwilliger van het jaar‟. Kom allemaal 4 januari 2014 tussen 17.00 en 19.00 uur naar de Kazerne om elkaar de hand te schudden en te toosten op mooi, nieuw muzikaal jaar. Neem partner en kinderen gerust mee, ook zij zijn van harte welkom! Tenslotte kunnen we jullie vertellen dat Gerco de Koning bij ons in aangeschoven. Hij heeft de taken van Richard de Winter overgenomen. Gerco, nogmaals welkom! We houden jullie op de hoogte rondom alle ontwikkelingen van de onze activiteiten. Heb je vragen of ideeën, schiet een van ons gerust aan!


Joost de Mooij Als ik op een dinsdagavond precies om half 9, de afgesproken tijd, bij Joost en Claudia aanbel voor dit interview, is Joost nog in geen velden of wegen te bekennen. Op mijn vraag of Joost ook thuis is en of ik onze afspraak wel goed heb opgeschreven krijg ik als antwoord: „Hij is op de Kazerne natuurlijk, lesgeven. Hij zal zo wel komen‟. Kenmerkend voor de weekindeling voor zowel Joost als Claudia. Door Anna Kromhout

Het zal voor weinig mensen binnen onze vereniging nog nieuws zijn dat Joost de Mooij dit jaar stopt met zijn activiteiten als slagwerkinstructeur binnen onze vereniging. Maar hoe is Joost ooit van Jong Flora Band knulletje tot slagwerkinstructeur gekomen? „Het was in oktober of november 1978 dat ik lid werd van de Flora Band. Eén van mijn eerste showband ervaringen was Jersey, eind jaren ‟80. Rond mijn achttiende ben ik begonnen met les geven, de privélessen zoals we die nu ook nog kennen. Rond mijn tweeëntwintigste ben ik slagwerkinstructeur geworden van de jeugdband. Dat was mijn eerste groepservaring‟. Joost volgde als instructeur toen Herman de Mooij op.

Foto gemaakt in Jersey v.l.n.r. Joost de Mooij, Nico van Delft en René Mulders.

Na mijn studie ben ik weer mee gaan lopen bij de Flora Band, toen was Paul van Giezen daar slagwerkinstructeur. Toen ik 32 was kwam Hans Hogewoning naar mij toe, met het voorjaarsconcert, met de vraag of ik het wat zou vinden om Paul op te volgen. Hij had gehoord dat ik toen dichter in de buurt zou komen werken en hoopte dus dat ik weer beschikbaar zou zijn. Dit was ook het jaar van het WMC en zo kwam het eigenlijk dat ik in september van dat jaar begon als slagwerkinstructeur van de Flora Band. Ik ben nu 42, dus dat betekent dat ik dit bijna tien jaar heb gedaan‟. In de tijd dat Joost begon als slagwerkinstructeur bij de Flora Band speelde de Flora Band nog de Eurovisionshow. De slagwerkpartijen voor die shows die daarop volgden heeft Joost zelf geschreven.


Dat schrijven heeft Joost eigenlijk buiten de Flora Band geleerd. Joost heeft van zijn zevende tot zijn tweeëntwintigste les gehad op de muziekschool. „Toen ik begon met lesgeven bij de Flora Band was er één A4‟tje waar een roffeltje op stond. Ik heb toen overal wat materiaal vandaan gehaald, bijvoorbeeld bij de muziekschool en TWN (Trommelgroep West Nederland, red.) waar als eerste een A5 formaat boekje uit ontstond met wat theorie en wat oefeningen. Daarna kwam het rode boek van een pagina of zestig en de laatste versie hiervan beslaat ongeveer 200 pagina‟s. Deze laatste versie is overigens van de hand van Robert van den Bosch. En dat materiaal is eigenlijk overal vandaan gekomen. Hier zit heel veel eigen initiatief in. Op deze manier is een lesboek ontwikkelt die aansluit bij de visie en doelen die de Flora Band heeft. De beslissing van Joost om te stoppen als slagwerkinstructeur lijkt weloverwogen. „De creativiteit was op. Dat had ik bij de jeugdband ook een beetje op gegeven moment. Ik zie het niet meer zo goed, weet niet zo goed wat voor stukken er nu gespeeld moeten worden. Het batterijtje is een beetje op en die moet je eerst weer opladen voor je weer iets anders kunt gaan doen. En dan is het voor de groep ook goed als er een vers iemand komt met nieuwe

input en ideeën. Ik denk dat de interactie met de groep nog wel goed is maar ik kan me voorstellen dat na tien jaar lang elke woensdagavond Joost de Mooij, hetzelfde gezicht, het tijd is om een nieuw gezicht te zien‟.

Joost heeft de afgelopen jaren heel wat slagwerkers voorbij zien komen. „Allereerst was er de groep met onder andere Bert de Mooij, Michel van Diggele, Mark Roijers, Rogier Broeders en Frits de Mooij. De eerste uitdaging toen destijds was om een oplossing te vinden voor de lijnrijders welke op woensdag niet aanwezig konden zijn op de repetitie. Daar is toen het idee van het concertteam vandaan gekomen. Dat hield in dat de gasten die er op woensdagavond niet bij konden zijn in dat concertteam gingen.


Joost de Mooij Dat heeft toen goed uitgepakt. Daarna kwam de groep van o.a. Bart Prins, Brian van Leeuwen, Jan Willem Noort, Dirk van Starkenburg en Vincent Roijers. Ik denk dat ik met die groep het langst gewerkt heb. En nu de laatste twee jaar werk ik met de slagwerkgroep zoals die vandaag de dag is samengesteld. Dus de afgelopen tien jaar kan ik wel drie groepen definiëren waar ik mee heb gewerkt. Als je uitgaat van ongeveer tien personen per groep heb ik ongeveer dertig mensen voorbij zien komen. Dat kan je positief zien maar ook negatief zien. Aan de ene kant zijn dat natuurlijk veel wisselingen maar aan de andere kant zijn we als slagwerkgroep met al die wisselingen toch altijd goed op niveau gebleven‟. Als ik vraag waar dat grote verloop bij de slagwerkgroep vandaan komt heeft Joost een simpel antwoord. „Dat weet ik niet. Dat was een van mijn doelstellingen de afgelopen tien jaar en dit is wat mij betreft nog steeds voor verbetering vatbaar. Het blijkt dat de jongens rond een jaar of 23 afhaken, waar dat aan ligt weet ik niet‟. Gelukkig is het stoppen als slagwerkinstructeur geen definitief afscheid van de vereniging Flora Band. „Op dit moment geef ik drie jongens nog steeds privéles, namelijk Rik, Joep en Stan. Dat vind ik harstikke leuk, ik denk dat ik wat te vertellen heb aan die gasten en dat die jongens zich goed ontwikkelen. Ik heb de indruk dat ze het

leuk vinden dus dat zal ik zeker blijven doen. En wat betreft mijn zitting in het technisch team, dat zal de tijd moeten leren. Ik weet natuurlijk niet wat de nieuwe slagwerkinstructeur daar voor ideeën over heeft‟. Op de vraag hoe Joost de toekomst voor de Flora Band ziet is het even stil. „Het is makkelijk om te zeggen dat ik die positief zie. Als ik nu kijk naar het aantal leden en de aanwas van onderaf komt het wel goed. Kijkend naar wat er nu bij de jeugdband loopt, zouden er ongeveer 20 jongens de goede leeftijd hebben om mee te doen met WMC 2017. Als we op tijd beginnen met die jongens klaar te stomen en als daarin de neuzen dezelfde kant op staan komt dat wel goed. En daarbij moeten we als vereniging niet uit het oog verliezen dat we ook een sociaal maatschappelijk aspect hebben. De Flora Band is een vereniging waar je plezier kunt beleven. Wat voor rol ik daarin kan gaan spelen, dat weet ik nog niet. Ik ga eerst is een half jaartje lekker niks doen en dan gaan we weer is kijken wat ik kan gaan doen. En als er niks komt is het ook goed. Dan blijf ik lekker lesgeven. Tot slot bedankt Joost iedereen voor de prettige samenwerking de afgelopen tijd en wenst de vereniging een succesvolle toekomst toe.


Die jongens achterin zijn wel heel groot...

s a a l k r e t n Si


! k e o z e b p o s


Dit jaar zal ik echt lief zijn Sint!

Sinterklaas


op bezoek! Hij komt me zo bekend voor deze Sint?!


Een terug terug–– en vooruitblik van de Flora Brass Er is dit jaar bewust voor een rustig najaar gekozen om nieuwe muziek in te studeren. Er waren wel wat optredens. Allereerst de gezamenlijke serenade met de Jong Flora Band en de Flora Band op 22 november ter ere van het huwelijk van Joost en Claudia in Avifauna. Als er drie korpsen tegelijk op je bruiloft komen is dat best bijzonder, dat gebeurt niet zo vaak. Een mooi optreden.

siast. Iedereen zong gezellig mee met de kerstliederen en de modernere stukken werden zeer gewaardeerd.

“Het jaar 2014 beloofd voor de Flora Brass een bijzonder jaar te worden. Dit jaar staat in het teken van het 25jarig bestaan van de Vervolgens werd Bert van Flora Brass” Egmond op 6 december met een bezoek vereerd ter gelegenheid van de opening van zijn nieuwe bedrijfspand aan de Noordwijkerweg als dank voor het vele werk dat hij voor de Flora Band heeft gedaan en nog steeds doet. Deze serenade werd door hem zeer gewaardeerd. Wij wensen hem veel succes toe in de toekomst. Op 16 december is de repetitieavond verplaatst naar Lisse en wel in verzorgingshuis Berkenhout, waar Bram van der Vijver de pollepel zwaait. De ontvangst door personeel, vrijwilligsters en senioren was erg enthou-

Op 14 februari staat het Valentijnsconcert op het programma. Dit vindt plaats in de nieuwe Burgt. Zangeres Gerlinde Vliegenhart, bekend van een aantal musicals, zal hier haar medewerking aan verlenen. Tevens zal Jasper van Delft met Casual Company aan dit concert meewerken. Het beloofd een prachtige avond te worden! Zoals gebruikelijk is het voorjaarsconcert in april met de Flora Band en de Jong Flora Band. Op de eerste koningsdag mag uiteraard de muzikale bijdragen van Flora Brass niet ontbreken tijdens de

aubade en het optreden in de Vlietstede. Dit is nu op 26 april in plaats van op 30 april. Op 4 mei zal Flora Brass, zoals gebruikelijke, de dodenherdenking begeleiden. Er zijn dit jaar drie leden die afscheid nemen van de Flora Brass. Dit zijn Marloes Star- Schoneveld, Nico Noort en Peter van Egmond. Peter zal nog beschikbaar blijven op projectbasis. We willen ook via deze weg deze trouwe leden hartelijk danken voor hun inzet en betrokkenheid bij onze vereniging. We heten Ton van Es , die sinds september lid is, van harte welkom als nieuw lid en wensen hem veel plezier op de eerste cornet. Zoals jullie misschien wel weten is Brassband Warmond afgelopen november noodgedwongen opgeheven. Het bestuur en de leden van Brassband Warmond zijn door ons van harte uitgenodigd om eens een kijkje bij ons te nemen en misschien wel lid te worden. We hopen in de toekomst ook van hun muziekstukken gebruik te mogen maken.


Jong Flora Band Zoals u misschien in de krant en of de site heeft kunnen vernemen, hebben we er binnen de JFB weer een nieuwe groep bij, namelijk AMV. Dit staat voor Algemene Muzikale Vorming. AMV is een muzikale opleiding speciaal voor jongens vanaf 6 jaar. Met het volgen van deze lessen wordt er alvast een muzikale basis gelegd. De lessen worden gegeven door een gediplomeerd lerares, Lieke van den Boogaard, die de kinderen op een leuke en speelse manier kennis laat maken met de Jong Flora Band en de instrumenten die bij dit korps worden bespeeld. Onderwerpen als; wat is een ritme, wat is het verschil tussen hoog en laag, hoe maak je samen muziek en nog vele andere basisvaardigheden worden deze middagen behandeld.. De lessen worden op donderdagmiddag 17:00 uur in de Kazerne gegeven. Er zijn overigens nog een paar plaatsen beschikbaar! Tijdens de laatste ouderavond hebben we vol trots onze nieuwste aankoop laten zien. Een mini-bas! We (lees; vooral Gerben) zijn heel blij dat we hiermee een nieuw geluid aan onze band kunnen toevoegen en wensen Michel alvast veel plezier met het studeren hiermee. Tijdens deze ouderavond hebben wij vele diploma‟s mogen uitdelen uitgedeeld. Op deze avond werden voor te eerst de diploma‟s voor exercitie uitgereikt. Dit is een nieuw deel van de opleiding bij de JFB. Van harte gefeliciteerd mannen met het behalen van jullie resultaat. Jullie hebben waarschijnlijk allemaal de bijzondere zandloper/ thermometer in de barruimte zien

staan. Deze geeft aan hoeveel er al gespaard is voor de nieuwe uniformen. Ook kan iedereen nu zien wat er nog nodig is. Mochten er ideeën zijn om geld hiervoor binnen te halen, meld je dan vooral bij het JFB bestuur. Over een nieuwe actie gesproken, op vrijdag 31 januari is er weer een gezellige avond voor jong en oud georganiseerd. De opbrengst van deze avond is weer volledig voor de nieuwe uniformen. Voor meer informatie over en aanmelden voor deze avond kun je terecht bij Jan de Mooij, Max van der Meij en Jonathan Driebergen. Persoonlijk wil ik (Claudia de Mooij), ook namens mijn man en onze kinderen, een ieder bedanken die onze mooie dag op 22 november jl. nog mooier heeft gemaakt dan dat deze al was. Wij waren zeer verrast door de grote groep jongens, mannen en vrouwen die voor ons de moeite hebben genomen om in Avifauna een serenade te komen geven. Dit heeft onze dag een extra dimensie gegeven. Wij voelden ons zeer vereerd en zijn trots dat wij onderdeel mogen zijn van deze mooie vereniging. Wij hopen dat iedereen een gezegende kerst heeft gehad en wensen iedereen een gelukkig Nieuwjaar. Wij hopen elkaar weer te zien op de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van 4 januari 2014. Namens de Jong Flora Band Jan de Mooij en Claudia de Mooij Verschoor


Terugblik op een fantastisch jaar


Als voorzitter van de sectie Show, Marching en Concertband is mij, voor het eerst, gevraagd om een stuk te schrijven voor de Kazernenoot waarin ik terugblik op 2013 en vooruit kijk naar 2014. Ik doe dit met veel plezier. Het jaar 2013 is voor de Flora Band een jaar geweest dat al jaren geleden rood omcirkeld stond in onze agenda‟s. Het was immers het jaar waarin opnieuw een Wereld Muziek Concours in Kerkrade plaats zou vinden. Helaas, in Nederland althans, het enige concours waar je je als korps kunt meten met alle andere orkesten in Nederland (en daarbuiten, maar dat is voor ons niet zo heel belangrijk) die je normaal gesproken alleen op taptoes tegen komt. De uitslagen die je daar behaalt zijn ook toonaangevend (wat een toepasselijk woord) voor optredens die je door verschillende impresario‟s worden toebedeeld én de hoogte van de vergoeding die voor die optredens gevraagd kunnen worden. Vandaar dat het WMC niet alleen bij de Flora Band hoog op de agenda staat maar ook bij heel veel andere orkesten. Zonder al teveel op die dag en de voorbereidingen daarbij horend in te gaan, want dat is in de afgelopen maanden, en ook in de Kazernenoot, al genoeg gedaan, wil ik toch wel kwijt dat hier een trotse voorzitter schrijft.

Ik ben trots op het instructieteam en hun begeleiders die onvermoeibaar elke repetitie nog gemotiveerder waren dan de leden zelf (leek het wel), trots op de WMC commissie die de perfecte omstandigheden voor ons op die dag hadden gecreëerd, trots op Marc van Starkenburg die ondanks de zeer zware behandelingen die hij heeft moeten ondergaan een ongelofelijke drive had om die dag mee te kunnen en ook daadwerkelijk mee heeft gedaan! Ik ben trots op de leden die, en daar twijfelde ik eerlijk gezegd vaak aan, zo gemotiveerd waren dat ze dit keer niet alleen door mij op de repetities en de repetitietijden gewezen hoefden te worden, maar dat ze ook elkaar er op wezen. Tijdens de repetities kwam het zelfs voor dat leden die er niet of te laat waren door anderen werden gebeld met de dwingende vraag (op z‟n Rijnsburgs uitgesproken): „Juh, waar zit juh ?!‟. Geweldig. Het ultieme voorbeeld was toen we een keer repetitie hadden op Middelmors en het werkelijk goot van de regen. Zonder dat er iemand één kick gaf (op dat moment althans) hebben we zonder enige onderbreking de repetitie afgemaakt en liepen we na afloop tot op de huid toe nat het veld af.


Ik ben ook zeker trots op de leden die op zeer jonge leeftijd overkwamen van de jeugdband om ons te versterken. ‟Overkwamen‟ is eigenlijk niet het goede woord, ze hebben gewoon een jaar lang op twee orkesten gezeten waarin ze zowel alle optredens alsmede heel veel repetities dubbel moesten doen. Hoogtepunt, of in mijn beleving eigenlijk een dieptepunt daarin was de WMC try-out op 13 juli waarin de jeugdband eigenlijk als opvulling zat (vergeef me even deze oneerbiedige uitdrukking) maar waarin deze jongens geacht werden om alles mee te doen. Slopend. Een wijze les om het een volgende keer anders aan te pakken. Wanneer ik de afgelopen ouderavond van de Jong Flora Band deze jongens zie staan bij hun afscheid zie ik dat ze in een jaar tijd van kinderen zijn uitgegroeid tot stoere mannen die een volwaardig lid zijn van de Flora Band én de Flora Band ook sterker maken. Een groot compliment naar iedereen die aan deze ontwikkeling heeft bijgedragen. Zeker ook naar de ouders. Wanneer je mij vraagt naar de hoogtepunten van dit jaar buiten het WMC zijn er twee optredens die er uit springen. Op 13 april namen wij deel aan de opening van het Rijksmuseum, een mega evenement. Voor de overgekomen jeugdleden was het ook hun vuurdoop. Qua optreden stelde het niet zoveel voor maar qua publiciteit was het geweldig. Het is niet elk korps gegeven om te figuren in het half 8 journaal van RTL 4! Ook een erehaag

vormen voor koningin Beatrix waarbij ze op enkele meters van ons voorbij liep maakt toch wel indruk.

Het andere optreden wat in mijn beleving heel bijzonder was, was het optreden op dinsdag 8 oktober in Alkmaar ter gelegenheid van „Alkmaar Ontzet‟. Er was een taptoe op het plein voor de Waag met vooraf een streetparade. Een ladyspeaker kondigde alles aan, er was een openingsnummer, er was een presentatie aan het publiek waarbij we enkele marsen speelden, uiteraard het showoptreden, een taptoefinale met een koraal, taptoesignaal en Wilhelmus en de afmars voor een zeer enthousiast publiek welke in grote getalen was gekomen. Kortom, alle ingrediënten die nodig zijn voor een goede degelijke taptoe. Er was echter één bijzonderheid; we waren het enige orkest! In al die jaren dat ik met de Flora Band optreed heb ik toch al wat taptoes mogen „doen‟ maar deze was toch wel heel bijzonder. Het format voor de toekomst? Wie zal het zeggen. Wij hebben in elk geval alle kwaliteiten in huis om zoiets in te kunnen vullen. Dat maakt me ook trots.


Wanneer ik vooruit kijk naar 2014 staat daar 1 maart ook rood omcirkeld. We geven dan in Flora Holland een concert met de topcoverband „All Stars‟ waarbij we de band begeleiden bij de nummers die gespeeld en gezongen worden. Een geweldige uitdaging waarbij de veelzijdigheid van de Flora Band opnieuw tot uiting komt door zoiets te organiseren én om zo‟n band te begeleiden. We hopen natuurlijk op veel publiek, sowieso omdat dat heerlijk is om voor te spelen én omdat we dat nodig hebben om uit de kosten te komen want we nemen hiermee zeker een bepaald risico. Maar die moet je af en toe nemen om je grenzen te verleggen én om succesvol te zijn.

om ook naar uit te kijken. We nemen dit jaar afscheid van onze slagwerkinstructeur Joost de Mooij en onze showinstructeur Peter Schoneveld. Vele jaren hebben wij op een zeer prettige manier met hen samengewerkt maar nu hebben zij om uiteenlopende redenen aangegeven hun functie bij ons neer te leggen. Op de nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2014 nemen wij officieel afscheid van hen. Daar willen wij ook de nieuwe instructeurs aan de vereniging presenteren die wij gevonden hebben in de personen van Corné Pas als slagwerkinstructeur en René Ranzijn als showinstructeur. In een volgende uitgave van de Kazernenoot zal ongetwijfeld meer aandacht worden besteed aan Op 15 februari organiseren wij de hun komst. jaarlijkse sportdag voor collega In tegenstelling tot bijna alle jaren orkesten uit het hele land. We zijn in de hiervoor gaan we het nieuwe seizoen in loop der jaren al bij heel wat andere met nagenoeg dezelfde groep als in orkesten te gast geweest en dit jaar 2013. Dit is voor mij een teken dat waren wij aan de beurt om dit te iedereen het nog naar zijn zin heeft en organiseren. Een megaspektakel waar nog graag bij onze club wil blijven veel mensen binnen onze vereniging al horen. Laat dit tot in lengte van jaren zo maanden mee bezig zijn. Er zijn heel blijven! veel vrijwilligers bij nodig dus wanneer je die dag niets te doen hebt kun je je aanmelden bij Mathijs Swagers, dit André Heemskerk, voorzitter sectie Show, geldt ook voor brassbandleden of marching en concertband. ouders van jeugdleden. Verder kijken we uit naar een optreden in het eerste weekend van juli waarvoor we naar Iserlohn in Duitsland afreizen. Natuurlijk staan er ook de nodige taptoes op het programma waarvan taptoe Delft in september wel de meest aansprekende is. Echter, op dit moment is nog niet zeker of wij er definitief aan deel kunnen nemen, maar het is wel iets


Dit jaar neemt Peter Schoneveld, showinstructeur van de Flora Band, na zes jaar afscheid. Hoewel, een afscheid wil Peter het zelf niet noemen, want helemaal afscheid nemen van de Flora Band doe je toch nooit. Naar aanleiding van zijn afscheid een interview met de Kazernenoot. ‘Hoe is jouw muzikale route geweest tot aan de Flora Band?’ „Toen ik acht jaar was ging ik bij de DWS, dat was destijds de andere muziekvereniging hier in Rijnsburg. Daar heb ik leren trommelen. Na een aantal jaar wilde ik verder groeien en ben ik rond gaan kijken waar mijn hart lag en wat ik zou willen. Ik kwam toen in aanraking met de “Amerikaanse” manier van show maken namelijk Drumcorps. Ik ben me gaan verdiepen in het schrijven van shows en heb in Amerika bij verschillende bands stage gelopen. Ik heb daar kunnen proeven aan hun manier van werken. Toen werd ik gevraagd voor Beatrix Drum and Bugle Corps in Hilversum om de shows te schrijven. Dat was heel heftig. Zij doen namelijk ieder jaar een nieuwe show. Dat was uitdagend maar ook vermoeiend. Op een gegeven moment werd de afstand van Rijnsburg naar Hilversum teveel en heb ik na acht jaar afscheid genomen. In datzelfde jaar werd ik benaderd door Hans Hogewoning, de toenmalige voorzitter van de Flora Band.„

griezelfilm een carnavalsplaat wordt gedraaid kun je nog zoveel griezeligs laten zien, maar het zal nooit eng worden. Ik vind sfeer creëren en een verhaal overbrengen in al zijn elementen leuk om te doen.‟

‘En hoe loopt zo’n proces dan? Hoor jij de muziek en zie jij dan een plaatje of zie ik dat dan te simpel?’ „Nou dat verschilt nogal. Bij de James Bond show, de meest recente show van de Flora Band, hebben we eerst met alle instructeurs bedacht wat we wilden laten horen, welke nummers we zouden kiezen en wat we wilden laten zien. Vanuit de nummers bedenk ik hoe het verder moet. We wilden bijvoorbeeld laten zien wie James Bond is, dat hebben we gedaan in de opening met de achtervolging. We wilden ook laten zien dat James Bond romantisch kan zijn, door er een ballad te doen. En uiteraard het themanummer om de actie van James Bond te weergeven. Van hieruit ontstaat er een mooi geheel. Dus met als voorbeeld van de ‘Maar hoe gaat dat dan? Je bedenkt achtervolging; dan bedenk ik hoe dat toch niet van de een op de andere dag op het veld zichtbaar wordt. En hoe dat je showinstructeur kunt en wilt dat in me opkomt, dat weet ik niet. Ik worden?’ „Ik vond het leuk om beelden te kijk graag naar films en daar haal ik verzinnen bij muziek. In Amerika zijn ze inspiratie uit. Het moet leuk zijn voor daar heel goed in. In Nederland vond het publiek, als zij het leuk vinden is ik dat wat oubollig. Gelukkig is dat dat voor mij het grootste compliment. veranderd en verdiepen korpsen zich Misschien zit het gewoon in mijn genen. meer in het zo goed mogelijk uitbeelden van muziek en verhalen. Het Ik vind het in ieder geval erg leuk om is net als met een film. Als er onder een te doen.‟


Peter Schoneveld ‘Hoezo komt het uit je genen?’ „Ik kom uit een muzikale familie. Mijn opa speelde orgel in de gereformeerde kerk en mijn overgrootvader was een van de oprichters en dirigent van muziekvereniging Euphonia . Daaruit is de muziekvereniging Wilhelmina ontstaan en dat was natuurlijk de voorloper van de Flora Band.‟

‘Veel verschillende takken van sport dus. Wat vind je van de vereniging Flora Band, hoe zag je die ten opzichte van andere verenigingen?’ „Toen ik hier kwam, kwam ik in een oase van luxe terecht. Ik ken veel verenigingen waar ze allerlei zaaltjes moeten huren om te repeteren. Een heel clubgebouw, prachtig mooi. Ik had geen binding met de Flora band. Wanneer ik ze op straat zag lopen tijdens lokale evenementen vond ik het een mooi ‘Ik begrijp dat je door de jaren heen best korps. Ik was trots dat ik daar binnen wat verenigingen hebt meegemaakt?’ mocht zijn en dat ik daar les mocht „Ik ben dus begonnen bij DWS. Zij geven.‟ bleven op een gegeven moment hangen op een niveau waar zij tevreden mee waren. Ik wilde toen graag als slagwerker verder groeien en ben ik bij de Batoband in Haarlem gegaan. Daarna kwam ik bij Blue Wave Drum and Bugle Corps in IJmuiden terecht. Dat was een korps wat een op en top drumcorps wilde zijn. Zij waren heel gemotiveerd en dat was dus leuk om voor te schrijven. In 1994 ben ik jurylid geworden en daarna begon mijn avontuur bij Beatrix en later de Flora Band.


Aan de hand van dit soort Excel-sheets studeerde Peter de afgelopen jaren de shows in met de Flora Band.


Peter Schoneveld ‘Nou zei je aan het begin dat je hart ligt bij de Amerikaanse shows. Hoe vind je je weg daarin bij een verenging die zich profileert als ‘de meest Engelse onder de Nederlands Show- en Marchingbands?’ „Er bestaat in mijn ogen geen Engelse of Amerikaanse show. Show is show en dan gaat het erom wat er je ermee doet. Wat voor mij de Engelse tint geeft is het uniform en het mars gedeelte wat gedaan wordt. De Flora Band heeft in feite drie namen, show-, marching- en concertband. Het concertgedeelte is ook weer heel anders dan het show en mars gedeelte. Kijk, er zijn wel een paar dingen om rekening mee te houden. Het moest geen drumkorps worden, kan ook niet want er is geen Colourguard, vlaggen en riffles, die de show visueel verder uitbeelden en er wordt gebruikt gemaakt van “forward facing instrumentarium” ( bijv. schouderbassen i.p.v. sousafoons). Wat ik het belangrijkste vind, is dat iedereen die naar de show komt kijken en luisteren de juiste muziek hoort. In de traditionele shows van toen werd er, midden in een muziek passage, nog weleens omgedraaid en de andere kant opgespeeld. Dat vind ik zonde. Het was mijn doel om de muziek meer tot zijn recht te laten komen‟.

wordt aangehouden. Er is daarin niet veel ruimte voor speling en nieuwe ideeën. Ik vind dat jammer want het is fantastisch korps met veel mogelijkheden. Ik heb er met trots les gegeven‟. ‘Heb je de Flora Band ooit dingen willen laten doen die er echt niet in gingen?’ „In het begin vonden de leden het lastig om constant naar het publiek toe te spelen. Er moest gedraaid worden, zodat het instrument altijd naar het publiek gericht was. Maar dat kwam er op een gegeven moment wel goed in en dat ziet er super en veel professioneler uit! Het dansje aan het einde van de Michael Jackson Show was ook een hele uitdaging‟.

‘Hoe zie jij de toekomst van de Flora Band?’ „Ik heb het idee dat ze soms niet goed weten welke kant ze op willen. Willen ze voor de gezelligheid hun hobby beoefenen of willen ze bij de top blijven horen? Zodra je bij de top wilt blijven horen moet je aan het werk. Je moet je meten aan andere korpsen en je doel bepalen. Ik ken de nieuwe showinstructeur al vanuit het “vak”. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Nogmaals, ik heb met trots les gegeven ‘Vanwaar jouw beslissing om te stoppen en ik heb een hele mooie tijd bij de bij de Flora Band?’ Flora Band gehad, samen met fijne „Iedereen weet dat het me ontzettend instructeurs en natuurlijk de leden. Ik aan mijn hart gaat om te stoppen bij de denk dat ik op de een of andere Flora Band. Echter vind ik als je manier toch wel betrokken zal blijven betrokken bent bij een vereniging, je er bij de Flora Band, de tijd zal het leren‟. ook volledig voor moet gaan. Mijn visie en de visie van de Flora Band komen niet meer helemaal overeen. Wat als eerste geleerd wordt zit er in en dat


Beste lezer van de Kazernenoot, Afgelopen jaar is wederom een druk jaar geweest voor alle secties van de Flora Band. Van het Valentijnsconcert tot verschillende taptoes en van het concours Vlissingen tot het WMC. Hiernaast zijn er ook veel activiteiten geweest op “de Kazerne�. Naast de reguliere activiteiten als repetities zijn er ook een aantal verhuringen geweest en is er een geweldige spareribs avond georganiseerd om geld in te zamelen voor de nieuwe uniformen van de Jong Flora Band. Vanuit het Hoofdbestuur willen we dan ook alle vrijwilligers ook bedanken voor hun tijd en inzet achter de bar tijdens evenementen en repetities! Het barteam is inmiddels weer gereed voor het komende jaar, maar er zijn een aantal zaken die we met iedereen binnen de vereniging willen delen. Zo is het, door een wijziging van de wet, vanaf 1 januari 2014 verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Wij zullen ons hier dan ook aan moeten houden. Daarnaast kost het aanschaffen van euromunten geld en we willen vragen of je, indien mogelijk, aan de bar dan ook met zo veel mogelijk muntgeld wil betalen. Het jaar 2014 beloofd weer een muzikaal jaar te worden met verschillende activiteiten en evenementen, maar eerst gaan we genieten van een korte vakantie. We wensen iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar en hopen we dat je er op 4 januari bij bent op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie! Het Hoofdbestuur

Volg ons ook

Colofon Ontwerp en design: Mathijs Swagers Redactie van Kazernenoot: Anna Kromhout & Mathijs Swagers Eindredactie: Anna Kromhout

Kazernenoot 2013 editie 4  
Kazernenoot 2013 editie 4  
Advertisement