Page 1


SIGNES’09 SIGNES és una col·lecció de vinils decoratius que neix fruit de la col·laboració entre Gerard Marin com a dissenyador gràfic i Flor4u com a productors i distribuidors. La col·lecció està a la venda online al web de Flor4u i offline a través dels distribuidors autoritzats arreu d’ Europa i Méxic.

SIGNES es una colección de vinilos decorativos que nace fruto de la colaboración entre Gerard Marin como diseñador gráfico y Flor4u como productores y distribuidores. La colección está a la venta online en la web de Flor4u y offline através de los distribuidores autorizados en Europa y Méjico.

La col·lecció està inspirada en la bellesa de les formes geométriques bàsiques (rodona, triangle equilàter i quadrat). El que es pretén, és mostrar el potencial visual i estètic que tenen aquestes figures per si mateixes, convertint-les així en signes de bellesa i modernitat. Les formes geométriques ens envolten, formen part del nostre entorn i son part del nostre argumentari visual. Ara, volem retrel’s-hi un petit homenatge mostrant-les tal i com son, tan simples però complexes a la vegada. Per fer-ho, només haurem de seguir unes petites instruccions (en clau d’humor) que van al costat de cada peça.

La colección està inspirada en la belleza de las formas geométricas básicas (redonda, triángulo equilátero y cuadrado). Lo que se pretende, es mostrar el potencial visual y estético que tienen estas figuras por si mismas, convirtiéndolas así en signos de belleza y modernidad. Las formas geométricas nos rodean, forman parte de nuestro entorno y son parte de nuestro argumentario visual. Ahora, queremos homenagearlas mos- trándolas tal y como son, tan simples pero com- plejas a la vez. Para hacerlo, sólo tenemos que seguir unas pequeñas instrucciones (en clave de humor) que van al lado de cada pieza.


RODONA 151x105cm


TRIANGLE 137x105cm


QUADRAT 155x105cm


RODONA 3D 151x105cm


TRIANGLE 3D 132x100cm


QUADRAT 3D 151x105cm


SIGNES’09 és un disseny de Gerard Marin per Flor4u. www.Flor4u.com www.gerardmarin.com/signes

Coleccion Signes de Gerard Marin para Flor4u®  

Coleccion Signes. Diseñada en exclusiva por Gerard Marin para Flor4u® Vinilos decorativos

Coleccion Signes de Gerard Marin para Flor4u®  

Coleccion Signes. Diseñada en exclusiva por Gerard Marin para Flor4u® Vinilos decorativos

Advertisement