Page 1


INHOUDSOPGAVE FLITS INHOUDSOPGAVE FLITS .................................................................................. 1 VAN DE REDACTIE ............................................................................................ 2 VAN DE VOORZITTER ....................................................................................... 4 VAN DE TC ......................................................................................................... 7 VAN DE JTC ....................................................................................................... 8 ACCOMMODATIE EN MATERIAAL .................................................................. 10 TRAININGSROOSTER 1e HELFT VELD ............................................................. 13 OEFENSCHEMA 28 en 31 AUGUSTUS EN 4 SEPTEMBER ................................ 14 WIJZIJNDSODAG ............................................................................................. 16 -

Programma WijZijnDSODag ................................................................... 17

-

Tijden Teamfoto’s .................................................................................... 18

OPROEP BARCOMMISSIE ............................................................................... 19 WEDSTRIJDPROGRAMMA incl. SCHEIDSRECHTERS ...................................... 20 SCHOONMAAKROOSTER en/of BARBEZETTING ........................................... 24 SCHOOLKORFBALTOERNOOI wordt gemeentekampioenschap ................... 25 WIST U DATJES ............................................................................................... 26 NIEUWE LEDEN ............................................................................................... 28 COLOFON ....................................................................................................... 30 pagin1


VAN DE REDACTIE Zaterdag 28 augustus 2021 Flits nr. 13 De eerste Flits van het nieuwe seizoen, met de grote wens dat we nu wel een volledige competitie kunnen spelen. Uit de meeste stukjes blijkt hoe we dat gemist hebben met zijn allen, dus nu gaan we er weer voor! In deze Flits staat alle informatie voor de 1e helft Veld! Daarnaast kan niet iedereen de Flits via de link goed lezen. Vandaar dat we er nu ook een link bijsluiten, waarbij de Flits als PDF gelezen kan worden. Aan u de keuze! Veel leesplezier! Namens de redactie, Ria Verkijk

Pagina 2


Pagina 3


VAN DE VOORZITTER Het bestuur heeft de periode voor de vakantie en direct na de vakantie heel veel energie gestopt in het mogelijk opstarten van de competitie en alle randvoorwaarden die dat met zich meebracht. Ieder bestuurslid zal dan ook in zijn of haar bijdrage van deze Flits uitgebreid (of kort) ingaan op hetgeen er te gebeuren staat de komende weken. En ik kan niet beschrijven hoe blij wij als bestuur zijn dat we vanaf volgende week alle teams weer kunnen laten trainen om begin september klaar te zijn voor de competitie. Van inkoop voor de kantine tot trainers, teamsamenstellingen, aankleding, promotiefilm en de #WijzijnDSO dag. Heel veel leden zijn bezig geweest een nieuw korfbalseizoen op te starten. En op 4 september zal de #WijzijnDSO dag daarvan het startschot zijn. Ik verbaas mij iedere keer weer over de hoeveelheid werk en tijd die alles kost om de vereniging te organiseren en wie daar allemaal bij betrokken zijn. Chapeau voor iedereen die ook deze keer weer zijn steentje heeft bijgedragen! Kijk op de website en social media kanalen wat er op 4 september allemaal georganiseerd wordt en vanzelfsprekend ben jij ook van de partij toch? Het bestuur is naast die zo gewenste opstart, natuurlijk ook begonnen met de voorbereidingen voor de Algemene Ledenvergadering. Op vrijdag 5 november zal deze worden gehouden en de uitnodigingen hiervoor volgen later. De vorm en de locatie zijn afhankelijk van de dan nog geldende maatregelen mochten die nog van toepassing zijn. Wij houden iedereen daar natuurlijk van op de hoogte. Andere zaken die op dit moment op de agenda van de bestuursvergadering staan zijn bijvoorbeeld: de statuten en het huishoudelijk reglement, een rookvrije accommodatie, Corona maatregelen, een herverdeling van de taakgebieden van de bestuurders en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Kortom, wij vermaken ons wel!

Pagina 4


Om even kort in te gaan op een rookvrije accommodatie hebben wij het volgende besproken. Vanaf dit seizoen zullen wij ieder jaar een stapje maken richting een rookvrije accommodatie. Het doel is dat wij bij aanvang van het seizoen 2025 rookvrij willen zijn, wat in lijn is met de ambitie van het NOC*NSF en het ministerie van VWS. Verderop in deze Flits zal de eerstvolgende stap worden toegelicht. Het bestuur heeft ook besloten om verder te gaan met 7 bestuursleden. De verschillende portefeuilles zijn herzien en de taken en verantwoordelijkheden opnieuw verdeeld. Wij hebben hiermee een betere balans van de taken tot stand gebracht. Natuurlijk is Eva daarmee doorgeschoven als penningmeester en vervangt ze Roeland die de afgelopen periode heeft gebruikt om zijn laatste financiële jaarverslag te maken. En het zal een bijzondere laatste presentatie worden tijdens de ALV, dat kan ik u alvast beloven. Dan missen we nog een bestuurslid zult u denken. Dat klopt. Want ook Titia zal dit jaar afscheid nemen van het bestuur. Ik ben daarom erg enthousiast en blij dat ik Frank Posthumus tijdens de volgende ALV mag voordragen als nieuw bestuurslid voor de portefeuille Leden(werving) en Activiteiten. De komende periode zal Frank al worden ingewerkt en deelnemen aan de bestuursvergaderingen. De diverse werkgroepen zijn op de hoogte gebracht en ook daarmee zal een eerste overleg worden gepland. Het is mijn wens en hoop dat we het komende seizoen als start kunnen beschouwen van vele sportieve, gezonde, gezellige, warme en verbindende seizoenen die komen gaan. Laten we DSO als korfbalvereniging met alle andere fantastische activiteiten samen weer wakker schudden en met volle teugen beleven. We hebben jou daarbij nodig, dus doe mee! Tot snel langs de velden van DSO en heel veel succes met de komende competitie! Met vriendelijke groet, Steven ten Cate Voorzitter DSO

Pagina 5


Pagina 6


VAN DE TC Yesss, eindelijk we zijn weer begonnen! De selectie is alweer een tijdje bezig en de eerste oefenwedstrijd is alweer geweest. Enno en Rob zijn druk bezig om de selectie vorm te geven, zorgen dat iedereen weer fit wordt en twee wedstrijdklare teams neer te zetten. Jammer genoeg is nog niet iedereen terug van vakantie en dit maakt het een extra uitdaging. Klein oproepje voor de oefenwedstrijden; support is altijd welkom! :) Superfijn om iedereen weer lekker in beweging te zien en de gezelligheid aan de lijn te proeven. Ik merk dat iedereen weer zin heeft om te starten en dat er erg veel honger is naar wedstrijden. Nou, dat moet goed komen, aankomend seizoen! Tip van de dag; we hebben allemaal door corona en vakantie langere periode niet gekorfbald. Zorg dat je van tevoren goed warmloopt en neem de tijd om weer te wennen aan de belasting. Dit voorkomt blessures. Blessures zijn nooit fijn! Iedereen veel plezier aankomende weken met het opstarten en uiteraard zie ik jullie allemaal graag op of langs het korfbalveld! Namens de TC, Martiena Bosters

Pagina 7


VAN DE JTC Ja, het is eindelijk weer zo ver! We kunnen weer gaan korfballen! Nieuwe teams, nieuwe trainers, nieuwe uitdagingen en nieuwe doelen. Maar het allerbelangrijkste weer veel plezier hebben in onze mooie sport! Wedstrijdsecretariaat C/B wijziging Helaas heeft Eva Hogeslag vorig seizoen besloten de JTC te verlaten, want zij zal zich druk bezig gaan houden in het bestuur. Eva, super bedankt voor je ideeën, meningen en inzet! En je zal ons vast nog wel eens horen als we nog wat nodig hebben . Met het vertrek van Eva hadden we een gat op te vullen en gelukkig wil Lotte Eland ons JTC-team komen versterken. Zij zal de taak van wedstrijdsecretariaat voor de C en B op zich gaan nemen. Lotte heel veel succes! Voor de F, E en D kunnen jullie natuurlijk nog steeds terecht bij Corine Bongers. We willen wel aan jullie vragen om je voor een wedstrijd uiterlijk de donderdag van tevoren af te melden bij het wedstrijdsecretariaat en natuurlijk bij je trainers. We gaan er van uit dat iedereen er natuurlijk altijd is, want jouw team rekent op jouw talenten! Clinic van spelers NL-team! Op woensdag 1 september staat er iets heel gaafs op de planning. Er komen namelijk 2 spelers van het Nederlands korfbalteam een clinic geven! Dit zal om 18:30 uur plaatsvinden en zij zullen de clinic geven aan de D1 en C1. Pagina 8


Maar uiteraard zijn de andere jeugdteams ook van harte welkom om op de andere 2 velden tegelijk mee kunnen trainen en daarna misschien wel met ze op de foto te mogen. Meer info over deze clinic zullen jullie nog via jullie trainers te horen kunnen krijgen. Oefenwedstrijden en #WijZijnDSO-dag Ook hebben we, zoals jullie ook in deze flits kunnen zien, voor alle jeugdteams oefenwedstrijden geregeld. Deze zijn in de ochtend van de WijZijnDSO-dag op 4 september. Daarnaast zijn er nog leuke activiteiten die jullie ’s-middags kunnen komen doen en worden er teamfoto’s gemaakt! En wat is nou een teamfoto als niet iedereen er op staat.. Wij wensen iedereen in ieder geval veel plezier tijdens dit seizoen en hopen jullie allemaal snel weer te zien op ons mooie complex! Nog een kleine tip trouwens, controleer even of je kunstgrasschoenen nog passen . Met sportieve groeten namens de JTC, Erik Keller

Pagina 9


ACCOMMODATIE EN MATERIAAL Voor een aantal van ons zit de vakantie er alweer op, er is ook nog een deel lekker aan het genieten van zijn of haar vakantie en er zijn zelfs nog mensen die op vakantie moeten vertrekken, een heerlijk vooruitzicht moet dat zijn… De selectie en de A’s zijn inmiddels al een week of 2 geleden begonnen met trainen, en als je dit stuk leest, zijn de rest van de senioren ook alweer door hun trainers “afgebeuld” tijdens de eerste training afgelopen week. De jeugd start de 31e weer en dan is iedereen weer lekker bezig. Een genot om dat te zien. Hieronder wat zaken die belangrijk zijn te melden, want het bestuur heeft in de vakantie niet stil gezeten. Rookvrije generatie Uiteraard is dit onderwerp iets wat regelmatig te horen is in diverse media. Ook binnen het bestuur is het uitvoerig besproken. Het bestuur heeft besloten om met ingang van 31 augustus het terrein op bepaalde tijden en dagen rookvrij te maken. Dit houdt in dat er tijdens trainingen en wedstrijden van jeugd en tijdens jeugdactiviteiten nergens op het terrein gerookt mag worden. Doordeweeks is dit tot en met 20:15 uur, op zaterdagen tot en met 12:30 uur. Door een rookvrij sportterrein: • geven we kinderen het goede voorbeeld • maken we roken minder normaal en aantrekkelijk voor kinderen • wordt het schadelijke meeroken voorkomen Helpt u met ons mee door u hieraan te houden op genoemde dagen en tijden? We danken u voor uw medewerking! Pagina 10


Startersdag Zaterdag 4 september is de Startersdag gepland, een leuke dag bomvol activiteiten en wedstrijden voor alle leeftijden. Wat we echter niet moeten vergeten, en deze oproep staat vast elders in de Flits ook, is dat er ook weer een rooster te vullen is voor de bardiensten. Mocht u één van de leden van de werkgroep treffen, die u vragen of u een uurtje (of 2) tijd heeft te helpen, zeg dan niet meteen nee. Samen met iemand staan om de ins en outs te leren kan altijd, geef dit aan, of vraag aan iemand die vaker staat of je een keer met hem/haar mee mag draaien . Ik weet dat het iedere Flits weer benoemd wordt, maar we hebben op het moment echt veel te weinig barvrijwilligers en zijn naarstig op zoek naar enthousiaste leden, ouders, opa’s of oma’s die af en toe willen helpen. Mocht het probleem zich voort blijven slepen, moeten we als bestuur op een gegeven moment gaan beslissen over zaken als mensen verplichten jaarlijks diverse bardiensten te doen, of betaalde vrijwilligers achter de bar te vragen. Dit willen wij natuurlijk niet… De pagina bar.korfbal.net wijst zich vanzelf en hierop kun je je heel gemakkelijk inschrijven, deze pagina is al actief, dus kijk er zeker eens rond! Schoonmaak door teams Verderop in de Flits kun je het schoonmaakschema lezen voor alle seniorenteams en de A’s. Er zijn per week 2 A-spelers toegevoegd aan een team om schoon te maken. Per team kun je bij de aanvoerder aangeven of je liever schoonmaakt of een bardienst doet. Bij de schoonmaak zal er door de leden van de kantinecommissie genoteerd worden, wie er is. Degenen die er niet zijn en zich ook nog niet ingeschreven hebben voor een bardienst, zullen een herinnering krijgen zich nog in te schrijven voor de bardienst. Voordeel om dit al snel (uit jezelf) te doen is dat je dan zelf nog dag en tijd kunt kiezen. We verwachten van iedereen die in de senioren of A speelt begrip hiervoor en hopen dan ook dat eenieder uit zichzelf hier actief in is.

Pagina 11


Parasols Sinds afgelopen week staan er 2 mooie, grote parasols op het terras. Deze zijn geplaatst door Sander Driesse en Matthijs Kannekens, bedankt hiervoor! Het is een plaatje ze te zien staan en zijn een aanwinst voor het terras. Ik zal ervoor zorgen dat er een korte beschrijving in de kantine achter de bar komt te liggen, zodat je kunt nalezen hoe ze werken. Dit om er hopelijk lang van te mogen genieten. Opruimen spullen en materialen Zowel het materiaalhok met alle sport- en spelmaterialen, als de ruimte boven bij de bestuurskamer zijn volledig opgeruimd en uitgezocht. Zullen we er met zijn allen voor zorgen dat dit ook zo blijft? Mocht je als commissie of werkgroep iets nieuws aanschaffen en dit willen opbergen, neem dan even contact met mij op om een en ander af te stemmen, dan blijft het hopelijk nog lang netjes en overzichtelijk! Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, hoor ik deze graag! Ik ben te bereiken via mail: annika.lokers@dsokorfbal.nl of spreek mij een keer aan. Namens het bestuur, Annika Lokers

Pagina 12


TRAININGSROOSTER 1e HELFT VELD

Pagina 13


OEFENSCHEMA 28 en 31 AUGUSTUS EN 4 SEPTEMBER

Pagina 14


Pagina 15


WIJZIJNDSODAG Zaterdag 4 september wordt bij DSO een feestelijke dag om het nieuwe seizoen te openen. Deze dag was eigenlijk in september 2020 al gepland, maar toen kon het vanwege corona niet doorgaan. Vorig jaar is het hele terrein opgeknapt, velden verkleind, terras vergroot, en als extra ook een tafeltennistafel en jeu des boules banen aangelegd. Een tweede reden voor deze dag is dat er van de 2 leden die inmiddels meer dan 60 jaar lid van DSO zijn, een terrastegel met hun naam erin geplaatst zal worden (ook dit was eigenlijk vorig jaar al de bedoeling) Genoeg redenen om eens feestelijk van start te gaan dit nieuwe seizoen. Voor de jeugd zijn er ‘s middags diverse spelen georganiseerd op het terrein, waaronder laser gamen, zweefbal en een bijzonder pingpong spel. Ook wordt de hoofdsponsor nog in het zonnetje gezet, er worden jubilarissen gehuldigd en daarnaast worden er ook diverse oefenwedstrijden gespeeld. Kortom het belooft een fijne dag te worden, waarin we alle trouwe leden weer hopen te zien

Pagina 16


-

Programma WijZijnDSODag

‘s Morgens

Oefenwedstrijden jeugd.

Van 12 tot 13 uur

Lunch voor de jeugd (broodje knakworst)

Vanaf 13 uur

Challenges voor de jeugdleden, zoals lasergamen, zweefbal, tafeltennisspel.

Vanaf 13 uur

Teamfoto’s maken (volgens schema)

Vanaf 13 uur

Oefenwedstrijden DSO 3 en 4

14.15

Huldigen jubilarissen 2020 en 2021 door het bestuur

14:30

Oefenwedstrijd DSO 2

15:30

Onthulling tegels voor Mattie en Cor, die 60 jaar lid zijn van DSO!

16:00

Oefenwedstrijd DSO 1

16:30 (rust DSO 1)

Hoofdsponsor wordt in het zonnetje gezet + live ondertekenen nieuwe contract.

17:10

Finale Pingpongspel

Vanaf 17:00 tot 19:00

Afterparty: Even gezellig blijven hangen, met een drankje, snacks en muziek

Pagina 17


- Tijden Teamfoto’s

Pagina 18


OPROEP BARCOMMISSIE Eindelijk, we mogen weer! Na een lange periode waarin de kantine gedeeltelijk of zelfs in zijn geheel gesloten moest zijn, ziet het er nu naar uit dat we een ‘normaal’ buitenseizoen tegemoet gaan. Heerlijk! Jullie zullen begrijpen dat de opstart van alle activiteiten weer even op volle stoom moeten komen, zo ook de bar bezetting voor komend seizoen. We hebben al een toffe groep aan vrijwilligers, maar om ècht een lekkere bezetting te hebben, zoeken we nog een aantal gezellige kanjers die een aantal bardiensten op kan vullen op bijvoorbeeld een trainingsavond of wedstrijddag. Mocht je twijfelen of het iets voor je is of ben je onzeker over welke taken dit nu precies zijn? Dan helpen wij jou graag verder door samen een verkenningsronde achter de bar te lopen en het kassa-systeem uit te leggen. Wij kijken er naar uit om er weer een aantal ouderwets gezellige trainings- en wedstrijddagen van te maken, samen met jouw hulp! Geef je op via https://bar.korfbal.net of spreek iemand van de barcommissie aan! Namens de barcommissie: Ron, Esther, Luuk, Damy, Lianne en Jeroen

Pagina 19


WEDSTRIJDPROGRAMMA incl. SCHEIDSRECHTERS In dit schema staan achter de thuiswedstrijden ook de scheidsrechters. Hier is geen apart schema meer opgenomen in de Flits. Indien je verhinderd ben, graag zelf voor vervanging zorgen!! Veel plezier! zaterdag 11 september 2021 DSO 1 DSO 2 DSO 3 Albatros 7 Scheldevogels 2 Scheldevogels 4 DSO A1 DSO B1 DSO B2 Volharding B1 ACKC C3 DSO D1 Oranje Wit E2 DSO E2 Juliana E2

-

KVK 1 Sporting Delta 3 Good Luck 3 DSO 4 DSO 5 DSO 6 Good Luck A1 Swift B1 Juliana B2 DSO B3 DSO C1 ACKC D2 DSO E1 Juliana E1 DSO E3

Aanwez. Aanvang Plaats 15:00 13:30 12:00 16:15 11:55 10:25 10:30 10:30 9:15 11:30 10:15 9:30 9:30 9:00 9:20

16:00 14:30 13:00 17:30 13:10 11:40 11:30 11:30 10:00 13:00 11:30 10:00 10:30 9:30 10:15

v1 v1 v1-Patrick Michielsen Zwijndrecht Develstein Bergen O.Z. De Staakberg Bergen O.Z. De Staakberg v1-Wim Verkijk v3 v3-Gregory de Nooijer Yerseke Hogeweg Almkerk De Alm v1-Ruben Karel Dordrecht Stadspolders v2-Corné Verhulst Oud Gastel gem. sportp.

woensdag 15 september 2021 Sporting Delta MW1 - DSO MW1 Keep Fit MW1 - DSO MW2

Aanwez. Aanvang Plaats

zaterdag 18 september 2021 Scheldevogels 1 - DSO 1 ONDO (M) 2 - DSO 2 Focus 3 - DSO 3 DSO 4 - Sporting Delta 7 DSO 5 - Terda 2 DSO 6 - Terda 3 Juliana A2 - DSO A1 Tilburg B1 - DSO B1

Aanwez. Aanvang Plaats 14:55 16:30 Bergen O.Z. De Staakberg 11:50 13:50 Middelburg De Brigge 11:15 12:30 Etten-Leur Hoge Neerstr. 12:00 13:00 v1-Patrick Michielsen 13:30 14:30 v1-Luuk Verkijk 15:00 16:00 v1-Gregory de Nooijer 10:00 11:10 Oud Gastel gem. sportp. 9:45 11:15 Tilburg KV Tilburg

19:00 19:30

Pagina 20

20:10 20:30

Dordrecht Gravensingel Roosendaal Vierhoeven


zaterdag 18 september 2021 (vervolg) Focus B1 DSO B3 DSO C1 Good Luck D1 DSO E1 Good Luck E1 DSO E3

-

DSO B2 Good Luck B1 Oranje Zwart C1 DSO D1 DeetosSnel E1 DSO E2 Keep Fit E1

woensdag 22 september 2021 DSO MW1 - GKV MW1 DSO MW2 - Juliana MW1

Aanwez. Aanvang Plaats 10:15 11:15 Etten-Leur Hoge Neerstr. 10:45 11:30 v1-Wim Verkijk 10:15 11:00 v2-Marcel Michielsen 9:15 10:30 Middelharnis Oostplaat 9:30 10:00 v2-Corné Verhulst 11:15 12:30 Middelharnis Oostplaat 9:30 10:00 v3-Annette van Kouwen Aanwez. Aanvang Plaats 19:15 20:00 v2-Gregory de Nooijer 19:15 20:00 v3-Marcel Michielsen

zaterdag 25 september 2021 Aanwez. Aanvang Plaats DSO 1 - Luctor 1 15:00 16:00 v1 DSO 2 - RWA 5 13:30 14:30 v1 DSO 3 - Terda 4 12:00 13:00 v1-Luuk Verkijk DeetosSnel 6 - DSO 4 11:45 13:00 Dordrecht Vorrinklaan DSO 5 - Voltreffers 2 12:00 13:00 v3-Wim Verkijk DSO A1 - Keep Fit A1 10:30 11:30 v1-Patrick Michielsen Seolto B1 - DSO B1 9:00 10:45 Vlissingen Bonedijke DSO B2 - Keep Fit B1 10:45 11:30 v3-Ruben Karel DSO B3 - Focus B2 9:15 10:00 v3-Marcel Michielsen Juliana C2 - DSO C1 11:20 12:15 Oud Gastel gem. sportp. DSO D1 - Scheldevogels D1 9:30 10:00 v1-Wilbert Bongers Scheldevogels E1 - DSO E2 7:55 9:00 Bergen O.Z. De Staakberg Terda E1 - DSO E3 9:00 10:00 Breda Wisselaar woensdag 29 september 2021 DeetosSnel MW1 - DSO MW1 Good Luck MW1 - DSO MW2

Aanwez. Aanvang Plaats 19:00 20:00 Dordrecht Vorrinklaan 18:45 20:00 Middelharnis Oostplaat

zaterdag 2 oktober 2021 Good Luck 1 - DSO 1 Juliana 2 - DSO 2 Good Luck 3 - DSO 3 DSO 4 - Albatros 7

Aanwez. Aanvang Plaats 13:45 15:30 Middelharnis Oostplaat 12:35 14:00 Oud Gastel gem. sportp. 15:30 17:00 Middelharnis Oostplaat 12:00 13:00 v1-Ruben Karel Pagina 21


zaterdag 2 oktober 2021 (vervolg) DSO 5 DSO 6 Good Luck A1 Swift B1 Juliana B2 DSO B3 DSO C1 ACKC D2 DSO E1 Juliana E1 DSO E3

-

Scheldevogels 2 Korbatjo 4 DSO A1 DSO B1 DSO B2 Volharding B1 ACKC C3 DSO D1 SKV E1 DSO E2 Springfield E1

Aanwez. Aanvang Plaats 15:00 16:00 v1-Anouk Vermeulen 13:30 14:30 v1-Pascal de Nooijer 12:00 13:30 Middelharnis Oostplaat 10:50 12:35 Middelburg De Sprong 10:15 11:10 Oud Gastel gem. sportp. 9:45 10:30 v3-Betsie Lips 10:45 11:30 v1-Marcel Michielsen 8:45 10:00 Almkerk De Alm 9:00 9:30 v2-Corné Verhulst 8:05 9:00 Oud Gastel gem. sportp. 9:00 9:30 v3-Annette van Kouwen

woensdag 6 oktober 2021 Sporting Delta DSO MW1 - MW1 DSO MW2 - Good Luck MW1

Aanwez. Aanvang Plaats

zaterdag 9 oktober 2021 DSO 1 - Stormvogels 1 DSO 2 - Tjoba 3 DSO 3 - Focus 3 Sporting Delta 7 - DSO 4 Terda 2 - DSO 5 Oranje Wit 7 - DSO 6 DSO A1 - Juliana A2 DSO B1 - Tilburg B1 DSO B2 - Focus B1 Good Luck B1 - DSO B3 Oranje Zwart C1 - DSO C1 DSO D1 - Good Luck D1 Vr'schaar (H) E1 - DSO E1 DSO E2 - Good Luck E1

Aanwez. Aanvang Plaats 15:00 16:00 v1 13:30 14:30 v1 12:00 13:00 v1-Luuk Verkijk 10:05 11:30 Dordrecht Gravensingel 10:40 11:50 Breda Wisselaar 15:50 17:00 Dordrecht Stadspolders 10:30 11:30 v1-Wim Verkijk 10:30 11:30 v3 9:15 10:00 v3-Frank Posthumus 10:00 11:15 Middelharnis Oostplaat 8:45 10:00 Westmaas Munnikendijk 9:30 10:00 v1-Ruben Karel 9:45 11:00 Hardinxveld G. Sluisweg 9:00 9:30 v2-Angelique van Es

woensdag 13 oktober 2021 GKV MW1 - DSO MW1 DSO MW2 - Keep Fit MW1

Aanwez. Aanvang Plaats 19:15 20:30 Gorinchem Molenvliet 19:15 20:00 v2-Gregory de Nooijer

19:15 19:15

Pagina 22

20:00 20:00

v2-Gregory de Nooijer v3-Pascal de Nooijer


zaterdag 16 oktober 2021 Blauw Wit (K) 1 - DSO 1 GKV 3 - DSO 2 Terda 4 - DSO 3 DSO 4 - DeetosSnel 6 Voltreffers 2 - DSO 5 VIOS (W) 1 Keep Fit A1 DSO B1 Keep Fit B1 Focus B2 DSO C1 Scheldevogels D1 ACKC E1 DSO E2 DSO E3

-

Aanwez. Aanvang Plaats 14:00 16:00 Goes De Weitjes 10:15 12:00 Gorinchem Molenvliet 9:45 11:00 Breda Wisselaar 12:00 13:00 v1-Patrick Michielsen 12:35 14:00 Oosterhout Paterserf Willemstad Nb De Vier DSO 6 14:35 15:30 Heulen DSO A1 10:45 12:00 Roosendaal Vierhoeven Seolto B1 10:30 11:30 v1 DSO B2 12:30 13:30 Roosendaal DSO B3 9:00 10:00 Etten-Leur Hoge Neerstr. Juliana C2 10:15 11:00 v3-Anouk Vermeulen DSO D1 12:10 13:15 Bergen O.Z. De Staakberg DSO E1 9:45 11:00 Almkerk De Alm Scheldevogels E1 9:30 10:00 v2-Annette van Kouwen Scheldevogels E2 9:30 10:00 v3-Angelique van Es

woensdag 20 oktober 2021 DSO MW1 - DeetosSnel MW1 Juliana MW1 - DSO MW2

Aanwez. Aanvang Plaats 19:15 20:00 v2-Pascal de Nooijer 19:05 20:00 Oud Gastel gem. sportp.

zaterdag 23 oktober 2021 DSO 1 - Seolto 1 DSO 2 - IJsselvogels 3 DSO 6 - Voltreffers 3 DSO E1 - Kinderdijk E1 Voltreffers E1 - DSO E3

Aanwez. Aanvang Plaats 15:00 16:00 v1 13:30 14:30 v1 12:00 13:00 v1-Wim Verkijk 9:30 10:00 v3-Corné Verhulst 9:45 11:00 Oosterhout Paterserf

zaterdag 30 oktober 2021 KVK 1 - DSO 1 Sporting Delta 3 - DSO 2

Aanwez. Aanvang Plaats 14:00 16:00 Kapelle Kunstgras KVK 10:50 12:30 Dordrecht Gravensingel

Pagina 23


SCHOONMAAKROOSTER en/of BARBEZETTING We mogen weer! Eindelijk kunnen we de kantine weer openen voor de trainingen, wedstrijden en voor een lekker drankje. Zoals vanouds hebben we nog steeds jullie nodig om ervoor te zorgen dat de accommodatie schoon blijft en de bar bezet is. Hieronder vind je het schoonmaakschema voor komend seizoen. Elke maandag vanaf 19:00 wordt er schoongemaakt. De sleutels zijn op te halen bij familie ten Cate; Kerkweg 1. Mocht je niet op maandag kunnen, of een vreselijke hekel hebben aan schoonmaken, dan hebben we jouw hulp erg hard nodig om de barbezetting vol te krijgen. Je kan jezelf altijd inplannen op de pc in de kantine of anders via https://bar.korfbal.net Mocht dit niet lukken, kun je altijd iemand van de barcommissie aanspreken. Maandag 30 augustus DSO 4 Indy Bongers Belle van Wensen

Maandag 6 september DSO 5 Ilse Nieuwkoop Danique Ploeg

Maandag 20 september DSO Midweek 1 Carmen Michielsen Milou Schreuders

Maandag 27 september Maandag 4 oktober DSO Midweek 2 DSO 1 Stijn Mutsaers Cas ten Cate

Maandag 11 oktober DSO 2

Maandag 18 oktober DSO 3

Pagina 24

Maandag 13 september DSO 6 Marit Smit Muriël Bon

Maandag 25 oktober KombiFit


SCHOOLKORFBALTOERNOOI wordt gemeentekampioenschap Zoals jullie in de vorige flits hebben kunnen lezen, staat op 29 september 2021 alweer de 46e editie van ons jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi op het programma. Van 12:45 uur tot en met ongeveer 17:00 uur zal het toernooi duren. Dit jaar gaan we zelfs alle scholen uit de gemeente Moerdijk uitnodigen om er een heus gemeentekampioenschap van te maken! Ons doel is namelijk dat alle kinderen uit de gemeente (van de groepen 5 tot en met 8), in aanraking kunnen komen met onze mooie sport! Hier hebben we uiteraard weer de nodige hulp bij nodig. Hieronder is op een rijtje gezet waar we allemaal helpende handjes voor zoeken: - Barbezetting; - Toernooileiding (denk aan scores verwerken); - Spelbegeleiding; - En scheidrechters! We hopen jullie te zien rond 12:00 uur, zodat we jullie voor dat het toernooi begint nog kunnen bijpraten over het hoe en wat. Zoals bij de meesten waarschijnlijk wel bekend kunnen de scholieren onder ons (in ieder geval van de middelbare school) hier zelfs vrij voor krijgen! Wij geven jou dan namelijk een brief mee die je op school kunt inleveren. Wil jij ons komen helpen om DSO in heel de gemeente op de kaart te zetten? Stuur dan een mail naar schoolkorfbal@korfbal.net of neem contact met een van ons op. Groetjes van de Schoolkorfbal-werkgroep, Erik, Leonie, Tristan en Veerle

Pagina 25


WIST U DATJES Tessy de Vos en Demian Broere op 10 juli trotse ouders zijn geworden Hun prachtige dochter Vayèn is genoemd de grote online verloting bij DSO een groot succes was de braderiewerkgroep alle 1000 loten wist te verkopen dit met wat hulp (stalken) van Roeland was hij gek werd van alle tikkies die gestuurd moesten worden maar dit over had voor het goede doel ;-) de hoofdprijs gewonnen werd door Martiena we van de opbrengst een tassenrek voor buiten willen aanschaffen er 1 september een clinic gepland staat voor de spelers van D1 en C1 deze wordt gegeven door spelers van het Nederlands korfbalteam dit om 18:30 start andere jeugdleden zeker welkom zijn op de andere velden om ook te trainen ze misschien daarna nog wel met wat spelers op de foto kunnen dit natuurlijk super tof is je dit niet wilt missen we hopen dat het 4 september mooi weer is dan kunnen namelijk de nieuwe parasols op het terras gebruikt worden tijdens de startersdag Pagina 26


het een erg mooi zicht is als ze open zijn

er een heus PR team is bij DSO deze bestaat uit Lotte, Esmeralda, Muriël en Ilse deze meiden zich richten op alle berichten die op de social media horen je ze kunt bereiken door je stukjes te mailen naar pr@korfbal.net je ook je tekst en foto’s naar Lotte Eland kan appen we erg blij zijn dat jullie deze klus op jullie gaan nemen! ook voor de startersdag er een werkgroep is opgericht we nog niet alles kunnen verklappen, maar dat het spectaculair leuk wordt, is zeker!

Pagina 27


NIEUWE LEDEN Lucia Strootman, 2 jaar Liv Kayen, 3 jaar

Pagina 28


Pagina 29


COLOFON Redactie: Winnie van Alphen Karel van Dam Benjamin Eland Jasper Kaijen Ria Verkijk De Flits wordt 6 keer per jaar via e-mail verstuurd. De volgende Flits, nummer 14 wordt verstuurd op zaterdag 30 oktober 2021. Je krijgt van ons een e-mail met de uiterste kopijdatum. Je kunt de Kopij wegzetten in de DSO Cloud (dat hebben we het liefst) of mailen naar flits@korfbal.net

Pagina 30

Profile for Flitsredactie

DSO Flits augustus 2021 nr. 13  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded