Page 1

MAGAZINE FOR SMART, STRONG AND TASTEFUL WOMEN

AUG U ST- SEP TEMB ER 2 012

T S U BER M

08

12 20

G U E A EPT S

KETI BOCHORISHVILI ქეთი ბოჭორიშვილი

Vice Minister Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე

MY WORK IS SO INEXHAUSTIBLE THAT I NEVER FEEL COMPLACENT. THERE IS A LOT TO LEARN AND DISCOVER

ჩემი საქმე იმდენად ამოუწურავია, რომ არასოდეს მაქვს თვითკმაყოფილების შეგრძნება. შესასწავლი და აღმოსაჩენი ბევრია


Business Schools მსოფლიო ბიზნეს სკოლების ტოპათეული

94 Grace Kelly გრეის კელი

15

Product

Portrait

Digest 40 Art Experience არტ გამოცდილება

06 პროდუქტი

If we lack love towards each other, we need to call for it, for understanding, and generosity not within others, but within ourselves.

05 დაიჯესტი

30

100 GeoAir The Georgian space of modern art გეოეარი თანამედროვე ხელოვნების ქართული სივრცე

16

106

Figure

Mary Ellen Mark მერი ელენ მარკი

Addresses

და თუ ერთმანეთის მიმართ სიყვარული არ გვყოფნის, მოვუხმოთ მას, გაგებას, გულისხმიერებას მოვუხმოთ, სხვაში კი არა საკუთარ თავში.

17

114 I support single mothers – about mother Georgia ქართლის დედის შესახებ

18 მისამართები

World’s top 10

14 ამბავი

88

04

Miranda Mirianashvili მირანდა მირიანაშვილი

ფიგურა

წარმატების მიღწევა შესაძლებელია ყველგან, სადაც ადამიანს ამისთვის ძალები არ ენანება.

Story

Education განათლება

It is possible to achieve success in any field if a person makes efforts

28

პორტრეტი

My work is so inexhaustible that I never feel complacent. There is a lot to learn and discover

Nino Absandze ნინო აბსანძე

03

GAllery

ქეთი ბოჭორიშვილი

22

Culture

Keti Bochorishvili

ჩემი საქმე იმდენად ამოუწურავია, რომ არასოდეს მაქვს თვითკმაყოფილების შეგრძნება. შესასწავლი და აღმოსაჩენი ბევრია

13

T

Career

02

8

კარიერა

ერთი დღე

01

N

გალერეა

E

Gift Ideas

T

სასაჩუქრე იდეები

N

კულტურა

O

One day

C

Caspi Geo კასპი ჯეო

48


მთავარი რედაქტორი/ Editor in Chief აღმასრულებელი რედაქტორი/ Executive Editor

პასუხისმგებელი რედაქტორი/ Responsible Editor ლიტერატურული რედაქტორი/ Literary Editor არტ დირექტორი/Art Director კრეატიული დირექტორი/Creative Director საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი/PR Manager ადმინისტრაციული მენეჯერი/Administrative Manager გაყიდვების მენეჯერები/Sales Managers

ანუკი ნაცვლიშვილი/Anuki Natsvlishvili ნატალია ლუჩანინოვა/ Natalia Luchaninova

ნინიკო ელიზბარაშვილი/ Niniko Elizbarashvili ნატუკა ნაცვლიშვილი/ Natuka Natsvlishvili სერგო კულიჯანოვი/Sergo Kulijanov საშა პრიშვინი/Sasha Prishvin ლიკა მენაღარიშვილი/Lika Menagarishvili გვანცა სალთხუციშვილი/Gvantsa Saltkhutsishvili თაკო ჩხენკელი/Tako Chkhenkeli მარიანა ნინიკაშვილი/Mariana Ninikashvili

დიზაინი/ Design

გიორგი შოთაძე/George Shotadze სერგო ტიტენკოვი/Sergo Titenkov

ფოტოგრაფები/ Photographers

ზურა ქართველიშვილი/ Zura Kartvelishvili გიორგი ნებიერიძე/Giorgi Nebieridze თამარა ლორთქიფანიძე/ Tamara Lortkipanidze

ჟურნალისტები/Journalists

ალექსანდრა აროშვილი/Aleksandra Aroshvili კატო მაისურაძე/Kato Maisuradze ელენე ფასური/ Elene Pasuri მარიამ ტაბაღუა/Mariam Tabagua ნინო ლომიძე/Nino Lomidze

კორექტორი/Corrector მთარგმნელები/ Translators

პაატა შამუგია/ Paata Shamugia ელენე გრძელიძე/ Elene Grdzelidze მარიამ შარვაშიძე/Mariam Sharvashidze

დისტრიბუცია/ Distribution

დავით კუპრაძე/David Kupradze გიორგი გოგოლაშვილი/George Gogolashvili

ბუღალტერი/Accountant

ჟურნალი ეგო

2012

08

AUGUST - SEPT EM B ER

მარინა ალექსაური/Marina Aleksauri

რედაქცია: საქართველო, თბილისი 0102 დ. უზნაძის ქ. 11, საფოსტო ინდექსი 0108 , ტელ.: +995 322 946 446, ფაქსი.: +995 322 922 898 / მარკეტინგის სამსახური info@ego.com.ge / გამოცემის თარიღი: 03.09.2012. გამომცემლობა „ფლიტ მედია“ საქართველო, თბილისი, დ. უზნაძის ქ. 11, ელ.ფოსტა flitmail@flit.ge. პერიოდული გამოცემა/ გამოდის 2011 წლის დეკემბრის თვიდან.

აგვისტო -სექტემბერი

Editorial office 11 D. Uznadze str. 0102 Tbilisi, Georgia. Tel.: +995 322 946 446 Fax: +995 322 922 898 Marketing department: info@ego.com.ge პოლიგრაფიული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ტელეფონის ან ელ.ფოსტის საშუალებით და 5 დღის განმავლობაში მიიღებთ ახალ ეგზემპლარს. კატეგორიულად იკრძალება „ეგოში“ გამოყენებული ტექსტური და ფოტო მასალის სრულად ან ნაწილობრივ გამოყენება მთავარი რედაქტორის წერილობითი თანხმობის გარეშე. გამომცემლობა პასუხისმგებლობას იხსნის რეკლამაში განთავსებულ შინაარსზე.

Date of edition: 03.09.2012. Publishing house “FLIT MEDIA”. In case of any polygraphic defects please address to our office or contact us by e-mail and new copy will be delivered within 5 days. Full or partial usage of texts or photo materials from “EGO” is forbidden without written confirmation of the Editor in Chief. Publishing house is not responsible for the content of advertised material.

UDC (უაკ) 396(0512)+659.3 ე–162 E-31

დაბეჭდილია სტამბა "დიოსში"


E D I TO R ' S L E T T E R

Each issue of the EGO magazine is a clear example that there are no fields where a woman cannot succeed - you will come across Georgian women on leading positions at different ministries, in directorates of large retail groups, managing the Marketing and PR communications, in developing and supporting culture – they are the famous gallery owners, singers and philanthropists of not only local, but also a global scale and all of this is not so new to a Georgian woman - as you will read in the “Room of One’s Own” – there already were well-known female public figures in the nineteenth century Georgia (Just keeping close to our epoch, not starting the list from King Tamar). Listing these women and bringing particular examples would turn this editor’s letter into a huge article and I’m sure I would not even be able to fit all of it in a single piece – and I am honestly proud of this. I won’t bother you any longer and will give you the chance to become acquainted with these strong, smart and tasteful women yourself. As for the women at the starting point of their road to success, what’s left to do for them is to believe in their powers and listen to their hearts – nothing will be impossible then.

„ეგოს“ ყოველი ნომერი ნათელი მაგალითია იმისა, რომ არ არსებობს სფერო სადაც

ქალს არ შეუძლია წარმატების მიღწევა, ქართველ ქალებს უკვე შეხვდებით

Anuki Natsvlishvili ანუკი ნაცვლიშვილი

სხვადასხვა სამინისტროებში წამყვან პოზიციებზე, მსხვილი რითეილ ჯგუფის დირექტორატში, მარკეტინგსა და PR კომუნიკაციების სამსახურების სათავეებში, კულტურის განვითარებასა და ხელშეწყობაში, ისინი არამარტო ლოკალური არამედ მსოფლიო მასშტაბით ცნობილი გალერისტები, მომღერლები და ქველმოქმედებიც არიან ერთდროულად და ეს ყველაფერი როგორც საკუთარ ოთახში წაიკითხავთ ახალი არ არის ქართველი ქალისთვის ისინი უკვე მეცხრამეტე საუკუნეში იყვნენ ცნობილი საზოგადო მოღვაწენი. (აღარ მოვყვები თამარ მეფიდან და ჩვენს ეპოქასთან ახლოს შევჩერდები) ამ ქალბატონების ჩამოთვლა და კონკრეტული მაგალითების მოყვანა რომ გავაგრძელო რედაქტორის წერილი ერთი დიდი სტატია გამოვა და დარწმუნებული ვარ ამ ერთ სტატიაშიც ვერ ჩავეტევი და მე გულწრფელად ვამაყობ ამით. თუმცაღა თავს აღარ შეგაწყენთ და მოგცემთ საშუალებას, რომ ზემოთხსენებულ ძლიერ, ჭკვიან და გემოვნებიან ქალბატონებს თავად გაეცნოთ. ქალებს კი, რომლებიც ახლა იწყებენ წარმატებისაკენ სვლას ისღა დარჩენიათ ირწმუნონ საკუთარი ძალების და მოუსმინონ გულის ძახილს და მაშინ შეუძლებელი არაფერი იქნება.


• samkaulebis eskizebis individualurad Seqmna da maTi damzadeba

• nakeTobebis mooqroveba an movercxvla • Zvirfasi da bunebrivi qvebis SeZena

• sakuTari oqros an vercxlis nedleuliT sasurveli nivTebis damzadeba

• samkaulebze sasurveli warweris gakeTeba

• zarafxanas arsebul samkaulis modelebSi cvlilebebis Setana (qvis Secvla, zomis morgeba da a.S.)

mis.: lublianas q. 15 / WavWavaZis gamz. 19

zarapxana www.zarpaxana.ge


O N E D AY

My work is so inexhaustible that I never feel complacent. There is a lot to learn and discover ჩემი საქმე იმდენად ამოუწურავია, რომ არასოდეს მაქვს თვითკმაყოფილების შეგრძნება. შესასწავლი და აღმოსაჩენი ბევრია Keti Bochorishvili is a beautiful, cheerful and a very balanced young woman – the Deputy Minister of Economy and Sustainable Development. This very difficult job of very high responsibility takes up 100% of her life, but it does not bother her, on the contrary – it’s what makes Keti Bochorishvili’s portrait so interesting. Her attitude towards her work is a pleasant surprise. She speaks fast and argumentatively, is completely honest and most importantly, listening to her gives you the feeling that you have not done anything for self-development, that it’s just the beginning. In short, Keti Bochorishvili sets the best possible example for Georgian girls on how labor-consuming yet pleasant it is to be responsible for the development of the field that’s a priority for your country. ქეთი ბოჭორიშვილი ლამაზი და გაწონასწორებული ახალგაზრდა ქალია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე. ამ, ერთი შეხედვით, ძალიან რთულ და საპასუხისმგებლო საქმეს მისი ცხოვრების 100 % ეთმობა, ოღონდ ეს ფაქტი დისკომფორტს არ უქმნის, პირიქით - სწორედ ამით არის ქეთის პორტრეტი ძალიან საინტერესო. სასიამოვნო გაოცებას იწვევს მისი დამოკიდებულება საკუთარი საქმის მიმართ. საუბრობს სწრაფად და არგუმენტირებულად, სრულიად გულწრფელია და რაც მთავარია, მისი მოსმენისას არ გტოვებს შეგრძნება, რომ არაფერს აკეთებ თვითგანვითარებისათვის, რომ ყველაფერი მხოლოდ ახლა იწყება. მოკლედ, ქეთი ბოჭორიშვილი საუკეთესო მაგალითია ქართველი გოგონებისთვის - როგორი შრომატევადი, მაგრამ სასიამოვნოა, იყო პასუხისმგებელი ქვეყნისათვის პრიორიტეტული სფეროს განვითარებაზე.

8

201 2

AUGUST - SEPTEMBER


O N E D AY

Keti Bochorishvili ქეთი ბოჭორიშვილი

Vice Minister Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

9


O N E D AY

Education I graduated from high school in the US. Then I received my bachelor’s degree at the Georgian Technical University in the field of International and Regional Conflict Resolution. I wanted to work on international cases very much. However at that time I was not very satisfied with the level of my education, so I decided to work at one of the American companies. At the same time I studied at the Georgetown and Lehigh Universities for two semesters, taking courses in Economics and US Politics and Business Management. Experience showed me that I was more interested in Business and I applied to Bocconai University in Italy for my Master’s degree in Management. At the end I gained some very interesting connections all around the world and many friends in almost every country of the globe. This is why I do not have a concept of a foreigner in my mind. Throughout this period it became a hobby of mine to go to different companies, suggesting them to consider Georgia as one of the countries where they could start their work – it was my personal initiative though. Comeback “Despite the fact that I was already working at a management consulting company in Italy, I decided that Georgia had been developing much faster in that period and returning here would have been a much better choice for my career development.” Keti continued her work at the Millenium Challenge Georgia Fund, an U.S. Corporation that awarded Georgia with USD 0.4 billion grant. The funds were used to support infrastructure and enterprise development. “I worked on infrastructure projects. The most important one of them was the Samtskhe-Javakheti road rehabilitation. The rehabilitation of the road from Tsalka to Turkey border was a good opportunity for reintegration of this part of the region with other parts of Georgia. This was a first step towards the development of SamtskheJavakheti, since the road is one of the most important aspects of the process. Before the project was executed less than 10 percent of the population had ever traveled to Tbilisi. Now almost everybody has been there, which of course improved the social conditions, at least in terms of health and education, supported trade and the development of other additional industries”. The investment agency Even before the end of the project she received an offer from the Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia to manage the National Investment Agency where she ended up spending over a year and a half. As she says, it was one of the most intensive, productive and interesting periods of her life.

10

201 2

AUGUST - SEPTEMBER

განათლება საშუალო სკოლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში დავამთავრე. შემდეგ იყო ბაკალავრიატი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, საერთაშორისო და რეგიონული კონფლიქტების მოგვარების განხრით. ძალიან მინდოდა, საერთაშორისო საკითხებზე მემუშავა, თუმცა, სამწუხაროდ, მაინც არ მაკმაყოფილებდა განათლების დონე, სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე, ერთ-ერთ ამერიკულ კომპანიაში დამეწყო მუშაობა. პარალელურად ორი სემესტრი ვისწავლე ჯორჯთაუნის (ეკონომიკა და ამერიკის პოლიტიკა) და ლიჰაის უნივერსიტეტებში (ბიზნეს მენეჯმენტი). გამოცდილებამ მაჩვენა, რომ ბიზნეს საკითხები უფრო მაინტერესებდა და იტალიაში, ბოკონის უნივერსიტეტში ჩავაბარე მაგისტრატურაზე მენეჯმენტის დარგში. საბოლოოდ მივიღე საკმაოდ საინტერესო კავშირები მსოფლიოს მასშტაბით, შევიძინე უამრავი მეგობარი თითქმის ყველა ქვეყანაში. ამიტომ, უცხოელის ცნება ჩემს ცნობიერებაში არ არსებობს. ამ პერიოდში ერთგვარ ჰობიდ მექცა სხვადასხვა კომპანიებთან შეხვედრა, ვურჩევდი მათ, განეხილათ საქართველო ერთ-ერთ ქვეყნად, სადაც საქმიანობას წამოიწყებდნენ, თუმცა, ეს უფრო პირადი ინიციატივა იყო. დაბრუნება „მიუხედავად იმისა, რომ იტალიაში უკვე ვმუშაობდი მენეჯმენტის საკონსულტაციო კომპანიაში, გადავწყვიტე, რომ საქართველო იმ პერიოდში ბევრად უფრო სწრაფად ვითარდებოდა, და პროფესიული ზრდისათვის აქ დაბრუნება ბევრად უფრო კარგი იქნებოდა.“ ქეთიმ მუშაობა ათასწლეულის ფონდში გააგრძელა, ეს

არის ამერიკული ფონდი, რომელმაც საქართველოს ოთხასი მილიონი დოლარი გადასცა. თანხა, ძირითადად, ინფრასტუქტურის განვითარების და მეწარმეობის ხელშეწყობის პროექტებს ხმარდებოდა.

„მე ინფრასტუქტურის პროექტებზე ვმუშაობდი.

ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო სამცხეჯავახეთის გზის რეაბილიტაცია. წალკიდან თურქეთის საზღვრამდე გზის რეაბილიტაცია არაჩვეულებრივი საშუალება გახლდათ რეგიონის ინტეგრაციისათვის საქართველოს სხვა კუთხეებთან. ეს იყო პირველი ნაბიჯი სამცხე-ჯავახეთის ეკონომიკური განვითარებისაკენ, რადგან ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში არის გზა. პროექტის განხორციელებამდე მოსახლეობის 10 პროცენტამდე თუ იყო ნამყოფი თბილისში. ახლა უკვე თითქმის ყველა ნამყოფია დედაქალაქში, ამან, რა თქმა უნდა, გააუმჯობესა სოციალური პირობები, თუნდაც ჯანმრთელობის და საგანმანათლებლო კუთხით, ხელი შეუწყო ვაჭრობას და სხვა დამატებითი ინდუსტრიების განვითარებას“.


O N E D AY

Pheasant's Tears

A wine company with a winery near Sighnaghi run by American John Wunderman is one of the most active exporters of Qvevri and Organic wines in Georgia. “Our company name comes from a Georgian tale in which the hero claims that only a wine beyond measure could make a pheasant cry tears of joy. With each bottle that leaves our hands we strive to meet that ancient standard� J. Wunderman

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

11


O N E D AY

“Our aim is to attract direct foreign investments. This has a crucial role in the development of any country, since this is one of the main sources for job creation, export and the economy overall. Any kind of direct foreign investment results in new jobs in the country, thus ensuring additional benefit to the society/economics. At the same time, the inflow of direct foreign investments is closely linked to growth and development of modern technologies and new operational systems are implemented, professional skills are improved. I think that there’s an ideal environment for foreign companies here in Georgia. In terms of doing business, we’re on the 16th place of the World Bank rating. The less bureaucracy in the country and the more simplified the procedures, the more attractive it is for investors; besides the anti-corruption policies and a favorable strategic location also mean a lot. It’s a fact that Georgia can make a great regional hub. The foreign companies will be able to engage in production, substitute import with local production and export their goods”. About export

12

201 2

AUGUST - SEPTEMBER

While working at the National Investment Agency, I expanded the Export Support Service and founded Export Helpdesk to assist Georgian exporters in all related matters. Our goal was to increase and diversify Georgia’s exports... Last year we decided to prioritize a specific sector and focused on promotion alcoholic and non-alcoholic beverages to Asia, Gulf and the U.S.A. The main focus for wine was China. We organized participation of Georgian wines Hong Kong International Wine and Spirits competition which brought the country a Trophy in the “Other Red” category which caused acute interest of Asian importers. In November 2011, 80 invited traders visited Tbilisi Beverage Tradeshow and met 50 Georgian producers. As a result, a single business forum ended up in conclusion of deals worth 600 000 GEL in initial export. We want this number to become tenfold, to present our country to as many markets as possible. We have organized Certified Export Managers course for our export managers which will launch from September. This is quite a difficult profession. If you don’t know how to properly set the price, what criteria to depend on when choosing the market, if you don’t know the language, the results will be corresponding. Unfortunately, there is a serious lack of professional export managers in Georgia. Hence,


O N E D AY

preparing a qualified employee is a priority to us. We will arrange a three-month retraining course. We want to have professionals working for us; a single good manager can generate millions for a company”. Just a little while ago she was appointed Deputy Minister of the Ministry of Economy and Sustainable Development. She says she did not expect it, moreover, she felt so comfortable about what she had been doing that she did not really want to go beyond that. Although not much has changed, she’s still in a familiar environment and is engaged in projects quite similar to what she did before. She still works on supporting export, is a member of the Supervisory Board of the Investment Agency, along with Kote Kintsurashvili. “The only change is that my work has become much more analytical. Now it’s a part of my job to observe the external factors, more analysis is required. We should think ahead on what results particular actions may bring, determine which sector has more competitive advantage, where is the business more profitable and what potential is there four our country. We have a lot of information gathered; we know what works and what does not, although trends are to change constantly. Now we need to produce goods that will be of high demand in 3-5 years. As of the process itself, it’s long-term and has a tendency of having a chain reaction.” What flaws are there in your job? It’s so inexhaustible that I never feel complacent. There is a lot to learn and research; so much can be done in each of the sectors that I have a permanent feeling of dissatisfaction. What percent of your life does your work take up? A hundred. For the past two years I’ve been doing what I love and it’s very interesting – I’m engaged in all of it a 100%. I’m so interested in what I do that I even have a “time out” from my friends. They know that this is temporary and thus they forgive me. My everyday life is very diverse and I never get over it, the environment changes constantly and it’s never a routine. One day I wake up at half past eight the latest and I always appoint my first meeting at nine thirty. I barely have time for lunch; I spend the whole day on meetings. I have some time after seven o’clock to read a little, summarize the day and analyze it. I start replying to e-mails at night. It’s a very important procedure by the way. The reply time-frame is practically vital. The investors questioning several companies usually choose the one that replies fastest – this means that mobilization is crucial. Keti travels a lot. She jokingly says that she has clothes for all four seasons packed in a big suitcase and doesn’t really unpack it at all. She goes to meetings straight

საინვესტიციო სააგენტო ჯერ კიდევ პროექტის დასრულებამდე მიიღო შემოთავაზება ეკონომიკის სამინისტროდან. უნდა ეხელმძღვანელა საინვესტიციო სააგენტოსათვის, სადაც წელიწადნახევარზე მეტი დაჰყო. როგორც თვითონ ამბობს, ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ინტენსიური, პროდუქტიული და საინტერესო ეტაპი მის ცხოვრებაში. „ჩვენი ამოცანაა მოვიზიდოთ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. ამას გადამწყვეტი როლი უჭირავს ნებისმიერი ქვეყნის განვითარებაში, რადგან ეს ერთერთი უმთავრესი წყაროა დასაქმების, ექსპორტის და ეკონომიკის ზრდისათვის. ნებისმიერი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია იწვევს დამატებით სამუშაო ადგილების შექმნას ქვეყანაში და შესაბამისად, დამატებით შემოსავლებს საზოგადებაში/ეკონომიკაში. ამავდროულად, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინება უშუალო კავშირშია ექსპორტის ხელშეწყობასთან და მის ზრდასთან; ინერგება თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და მართვის ახალი სისტმები, უმჯობესდება პროფესიული უნარები. მე ვთვლი, რომ საქართველოში არსებობს

იდეალური გარემო უცხოური კომპანიებისათვის. ბიზნესის წარმოების კუთხით მსოფლიო ბანკის რეიტინგში მეთექვსმეტე ადგილზე ვართ. რაც უფრო ნაკლები ბიუროკრატიაა ქვეყანაში და რაც უფრო გამარტივებულია პროცესები, მით უფრო მიმზიდველია ის ინვესტორებისათვის. ამას ემატება ანტიკორუფციული გარემო და ხელსაყრელი სტრატეგიული მდებარეობა. ფაქტია, რომ საქართველო ძალიან კარგ რეგიონულ ცენტრად გამოდგება. უცხოურ კომპანიებს შეეძლებათ, აწარმოონ პროდუქცია, ჩაანაცვლონ იმპორტი ადგილობრივი წარმოებით და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გაიტანონ საკუთარი ნაწარმი“. რაც შეეხება ექსპორტს

საინვესტიციო სააგენტოში მუშაობისას ჩამოვაყალიბე ექსპორტის ხელშეწყობის სამსახური. ჩვენი მიზანი იყო ექსპორტის გაზრდა. შარშან გადავწყვიტეთ, რომ ერთი კონკრეტული თემა აგვერჩია და როგორც ალკოჰოლური, ისე არაალკოჰოლური სასმელების ექსპორტზე შევჯერდით. მთავარი აქცენტი აზიის ბაზარზე გაკეთდა, კერძოდ ჩინეთზე. მონაწილეობა მივიღეთ ჰონგ-კონგის საერთაშორისო ღვინისა და სასმელების კონკურსში, სადაც სხვათაშორის, წითელი ღვინის კატეგორიაში გრან-პრი ავიღეთ, რამაც დიდი ინტერესი გამოიწვია ჩინელ ტრეიდერებში. ნოემბერში 80 ტრეიდერი გვესტუმრა. შედეგად, ერთი ბიზნეს ფორუმით დაახლოებით 600 000 ლარის ოდენობის ხელშეკრულება გაფორმდა. გვინდა, რომ ეს ციფრი გაათმაგდეს, მაქსიმალურად ბევრ ახალ ბაზარზე წარმოვაჩინოთ ჩვენი ქვეყანა. სექტემბრიდან ექსპორტ მენეჯერების გადამზადებასაც ვიწყებთ. ეს საკმაოდ რთული პროფესიაა. თუ არ იცი, როგორ დათვალო ფასი, რა კრიტერიუმებით აირჩიო ბაზარი, თუ არ იცი ენა, შედეგებიც შესაბამისი იქნება. სამწუხაროდ, AUGUST - SEPTEMBER

201 2

13


O N E D AY

from the airport, flies from winter to summer, spends the night at the office and travels to China or Japan the next morning. To the question – “How do you manage?” – She replies that anything is possible with the right motivation and that nothing can be achieved in this field without such a regime. She does not spend much time on relaxation, although she loves skiing very much and enjoys running when the weather’s fine. She rests when she takes investors to Anaklia for example. She’s concentrated only on work at this stage. She loves her current regime. How do you picture yourself at the peak of your career? I’m constantly learning. I always try to read a new book, attend a new seminar, to get to know new people. The ability to make positive changes brings so much joy that none of the rest matters, even material wellbeing. It’s a great pleasure to have ideas, bring them to life and know that this will benefit your country. I will probably run a private company eventually which will contribute to the development of Georgian economy. What are you afraid of?

I want peace. I am scared of tension and unrest in the country, in the family… The more globally I think, the less important are the little fears I have. I’m scared of heights, but I’ve skied down from all the peaks in Svaneti, strange, right? Anything can be overcome. A piece of advice When I ask someone what they want and they don’t know the answer, it’s hard to give them advice. Dream! - Because without it you can never achieve anything. Imagine the completely unimaginable circumstances and aim to make it real. Have discipline and work hard to achieve what you want.

Winery Khareba

Winery Khareba is one of the largest exporters on Georgian market with over 30 different wines produced from own vineyards. The famous wine tunnel in Kvareli stretches over several hundred meters and portrays one of the most magnificent winery scenes in Georgia.

14

201 2

AUGUST - SEPTEMBER

საქართველოში არც ისე ბევრი პროფესიონალი ექსპორტ მენეჯერია. აქედან გამომდინარე, კვალიფიციური კადრის მომზადება ჩვენთვის პრიორიტეტული საკითხია. გავაკეთებთ სამთვიან გადამზადების კურსს. გვინდა, რომ პროფესიონალი კადრი მოვამზადოთ, ერთ კარგ მენეჯერს ხომ მილიონობით დოლარის მოტანა შეუძლია“. სულ ცოტა ხნის წინ ქეთი ეკონომიკისა და

მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილედ დაინიშნა. ამბობს, რომ ამას არ ელოდა, უფრო მეტიც, იმდენად კომფორტულად გრძნობდა თავს საკუთარ საქმიანობაში, რომ სურვილიც არასოდეს გასჩენია მის ფარგლებს გასცდენოდა. თუმცა ბევრი არაფერი შეცვლილა, ისევ კარგად ნაცნობ გარემოშია და დაახლოებით იმავე ტიპის პროექტებშია ჩართული, როგორშიც მანამდე. ისევ მუშაობს ექსპორტის ხელშეწყობაზე, არის საინვესტიციო სამსახურის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, კოტე კინწურაშვილთან ერთად.

„ერთადერთი სიახლე ის არის, რომ სამუშაო

ბევრად უფრო ანალიტიკური გახდა. ახლა ჩემს ფუნქციებშია დავაკვირდე გარემო ფაქტორებს, საჭიროა მეტი ანალიზი. კარგად უნდა გავთვალოთ, რა შედეგი შეიძლება მოჰყვეს კონკრეტულ მოქმედებებს, განვსაზღვროთ რომელი სექტორია უფრო კონკურენტიანი, სად უფრო მომგებიანია ბიზნესი და რა პოტენციალი აქვს ჩვენს ქვეყანას. ძალიან დიდი ინფორმაცია დაგვიგროვდა, ვიცით, რა მუშაობს და რა არა, თუმცა, ტრენდები მუდმივად იცვლება. ახლა საჭიროა, ვაწარმოოთ პროდუქტი, რომელზე მოთხოვნაც 3-5 წელიწადში საკმაოდ გაიზრდება. თვითონ პროცესი, მოგეხსენებათ, ჯაჭვურია და გრძელვადიანი.“


O N E D AY

რა მინუსები აქვს თქვენს საქმეს? იმდენად ამოუწურავია, რომ არასოდეს მაქვს თვითკმაყოფილების შეგრძნება. შესასწავლი და გამოსაკვლევი ბევრია, იმდენი რამის გაკეთება შეიძლება თითოეულ სექტორში, რომ სულ თან მდევს დაუკმაყოფილებლობის განცდა. თქვენი ცხოვრების რამდენი პროცენტი უჭირავს კარიერას? ასი. ბოლო ორი წელია ვაკეთებ იმას, რაც მიყვარს და ძალიან საინტერესოა - ასი პროცენტით ჩართული ვარ ამაში.

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

15


O N E D AY

იმდენად მაინტერესებს, რასაც ვაკეთებ, რომ მეგობრებთანაც კი ერთგვარი „ტაიმ აუტი“ მაქვს აღებული. იციან, რომ ეს დროებითია და მპატიობენ. ჩემი ყოველდღიურობა ძალიან მრავალფეროვანია და ამიტომ არ მბეზრდება, გარემო სულ იცვლება და რუტინული არ არის. ერთი დღე ყველაზე გვიან დაახლოებით ცხრის ნახევარზე ვიღვიძებ, პირველ შეხვედრას ყოველთვის ათ

საათზე ვნიშნავ, რომ სამსახურში ვიყო. ლანჩის დროც არ მაქვს, მთელი დღე შეხვედრებს ეთმობა. შვიდის მერე მაქვს დრო, რომ ცოტა წავიკითხო, შევაჯამო განვლილი დღე და ანალიზი გავაკეთო. ღამით წერილებზე პასუხის გაცემას ვიწყებ. სხვათა შორის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. პასუხის გაცემისას სისწრაფეს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ინვესტორები, რომლებიც კითხვას რამდენიმე კომპანიაში აგზავნიან, არჩევანს იმაზე აკეთებენ,

16

201 2

AUGUST - SEPTEMBER


O N E D AY

ვინც სწრაფად პასუხობს - ეს ნიშნავს, რომ მობილიზაცია მეტია.

განვითარების მწვერვალზე როგორ წარმოგიდგენიათ საკუთარი თავი?

ქეთი ბევრს მოგზაურობს. ხუმრობით ამბობს, რომ ერთ უზარმაზარ ჩემოდანში ოთხივე სეზონის ტანსაცმელი უწყვია და აღარც ალაგებს. დადის შეხვედრებზე პირდაპირ აეროპორტიდან, მიფრინავს ზამთრიდან ზაფხულში. ათენებს ღამეს ოფისში და მეორე დილით ჩინეთში ან იაპონიაში მიემგზავრება. კითხვაზე – „როგორ ახერხებთ ამას“? –გიპასუხებთ, რომ თუ მოტივაცია გაქვს ყველაფერი შესაძლებელია და, რომ ასეთი რეჟიმის გარეშე მის სფეროში ვერაფერს მიაღწევთ. განტვირთვას დიდ დროს არ უთმობს, თუმცა ძალიან უყვარს ზამთარში თხილამურებით სრიალი და კარგ ამინდში სირბილი. ისვენებს, როცა ინვესტორი, მაგალითად, ანაკლიაში მიჰყავს. ამ ეტაპზე მხოლოდ საქმეზეა კონცენტრირებული. ძალიან მოსწონს ახლანდელი რეჟიმი.

მუდმივად სწავლის პროცესში ვარ. სულ ვცდილობ

ახალი წიგნი წავიკითხო, ახალ სემინარს მოვუსმინო, ახალი ადამიანები გავიცნო. როცა შეგიძლია, სასარგებლო ცვლილებები გამოიწვიო, იმდენად ბედნიერი ხარ, რომ სხვა ყველაფერი მნიშვნელობას კარგავს, მატერიალური კეთილდღეობაც მათ შორის. უდიდესი სიამოვნებაა, გქონდეს იდეები, ახორციელებდე მათ და იცოდე, რომ ამით სარგებელი მოგაქვს შენი ქვეყნისათვის. საბოლოოდ, ალბათ მე თვითონ მექნება კერძო კომპანია და ჩემს წვლილს შევიტან ქართული ეკონომიკის განვითარებაში. რისი გეშინიათ?

ძალიან მინდა, რომ სიმშვიდე იყოს. დაძაბულობის და არეულობის მეშინია, ქვეყანაში,

Anaklia Aqua park

Anaklia resort already offers visitors extreme and family leisure activities at a brand new Aqua Park constructed by the world’s leading Canadian company White Water West. The new Aqua park is unique not only on black sea coast but in the whole Europe due to the big range of waterslides like free fall for instance where the fall time takes only 3 seconds from 19 metres height. The Aqua park has a capacity to serve 800 people at a time and offer unforgettable entertainment. This is a great combination of extreme water slides with nice pool, lazy river, bungalows and bars.

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

17


O N E D AY

ოჯახში ... რაც უფრო გლობალურად ფიქრობ, მით უფრო ეკარგება სიმძაფრე პატარა შიშებს. სიმაღლის მეშინია, მაგრამ სვანეთის ყველა მწვერვალიდან ჩამოვსრიალდი, უცნაურია არა? ყველაფრის დაძლევა შეიძლება. რჩევა როცა ადამიანს ეკითხები, რა უნდა

და არ იცის, რთულია, რამე ურჩიო. იოცნებეთ! იმიტომ, რომ ამის გარეშე ვერაფერს მიაღწევთ. წარმოიდგინეთ საოცრებები, სრულიად წარმოუდგენელი გარემოებები და დაისახეთ მიზნად, რომ რეალობად აქციოთ. გამოიმუშავეთ დისციპლინა და ბევრი იშრომეთ დასახული მიზნის მისაღწევად.

Natuka Natsvlishvili/ნატუკა ნაცვლიშვილი

18

201 2

AUGUST - SEPTEMBER


Become a VIP at the Airport? Then ask for “primeclass” CIP Service “primeclass” CIP Service offers a complete package of meet and assist services at the airport. “primeclass” CIP Service agents will gladly assist passengers during all flight procedures for both departure and arrival. Passengers are accompanied through the fast tracks, dedicated security check points and business check-in and hosted in “primeclass” Lounge while their luggage are carried by a porter.


The main minngers ain

Nancy Astor ნენსი ასტორი

thars lafg meg the pgoplg who wmint to chminng gvgeythiinn...

oe inothiinn.

ცხოვრებაში მთავარ საშიშროებას წარმოადგენენ ადამიანები, რომლებსაც უნდათ, შეცვალონ ყველაფერი... ან არაფერი.

ტესტი იმის დასადგენად, შეძლებთ თუ არა სამუშაოსთვის თავის გართმევას, არ უნდა გულისხმობდეს ქრომოსომების წყობის შემოწმებას.

Bella Abzug ბელა აბზუგი

admit of t o n ill w If society opment, l e v e d ee r f woman's modeled. e r e b t s u m then society

იარებს ბ ა არ აღ ე ო დ ა გ თუ ს ა ზ ო ებელ ე ბა ა მ ო უ კი დ ზ ო გა დ ო ა ქ ალი ს დ ს ნ ი შ ა რებას, მ განვითა ეს. დაკეთდ უ ნ დ ა გა

ell w k c a l B h Elizabeბეtტ ბლექველი: ელიზა

Wgg meg inot inot whmt whmt wg wh w kinow k ow but whmt wh wg meg walliinn to lgmein. Mary Catherine Bateson W მერი კეტრინ ბეიტსონი

ჩვენ ვართ არა ის, რაც ვიცით, არამედ ის, რისი სწავლაც გვსურს.


Ruth Benedict რუტ ბენედიქტი: Oue fmath iin the pegrsgint digrs out loinn bgfoeg oue fmath iin the futueg. აწმყოს რწმენა მომავლის რწმენაზე ბევრად უფრო ადრე კვდება.

Hmppiingss ars nood

ბედნიერება

hgmlth ain

a bm

კარგ ჯანმრთელობასა და ცუდ

g oey

მეხსიერებაშია.

Carol Burnett ქეროლ ბურნეტი

Ingrid Bergman

Cglgbeaty wmrs m loinn ta g iin co ainn; it wall go awmy. Evgeythiinn nogrs awmy.

ინგრიდ ბერგმანი

I feel ino inee foe miny othee fmath thmin y fmath iin hu min bgainnrs. th

სახელი დიდი ხნის მერე მოდის; ის წავა. ყველაფერი მიდის.

მე ვერ ვგრძნობ საჭიროებას, მწამდეს სხვა რამის გარდა ადამიანებისა.

Pearl S. Buck პერლ ს. ბაკი

Agatha Christie

აგატა კრისტი

Ngvge do ainythiinn youersglf that otheers cmin do foe you. არასდროს გააკეთო შენ თვითონ ის, რაც შეიძლება სხვებმა გააკეთონ შენს მაგივრად.


CAREER

It is possible to achieve success in any field if a person makes efforts. წარმატების მიღწევა შესაძლებელია ყველგან, სადაც ადამიანს ამისთვის ძალები არ ენანება.

Nino Absandze ნინო აბსანძე

22

201 2

AUGUST - SEPTEMBER


CAREER

When did it all start, what kind of path did you go through

Even though I was thinking about becoming a journalist, I spontaneously decided to receive my education in business and applied to ESM in 2000. I started to work when I was a junior at my university. My first workplace was “Galt and Taggart Securities” that was the first Georgian Investment Bank in the sense of corporative finances. It was followed by the Art Group, where I worked as a Marketing Manager. I have contributed a lot in introducing ZARAPHANA a company new to the market in 2006. Due to being the Commercial Director of the Company I was directing PRESTO, a sister company of the Bank of Georgia and I have implemented a lot more projects as an independent consultant. Nowadays I am leading staff which would be comprised of more than 200 employees by the end of the year and they are working for the companies such as the FRESCO supermarket net, Restaurant VERANDA, café LONDON and the Development Company NEW GEORGIAN STANDARD GROUP. What was your motivation at the beginning of your carrier and how has it changed since then?

My motivation has not changed since then or it has changed slightly. It is natural that my motivation was to become financially independent, to be self-realized, to do things in which I was interested myself, to constantly be in a creative process and make significant decisions. The difference is that in the past I wanted to work only in big companies as I considered them as successful. But now I know for sure that even working with a 5 personnel group could be successful having bigger turnout and profit than a 1000 personnel. The dream position and condition for Nino Absanadze.

Recently I have been tended to make my own business and made serious steps in this direction. Later a person showed up in my life, I enjoyed working with that person a lot. I think that now I am in the right place. Currently I am leading quite a big staff, I make independent decisions and I enjoy the fact that my decisions enhance the temp of the company development.

როდის დაიწყო ყველაფერი, რა გზა გაიარე?

მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალისტობაზე ვფიქრობდი, ბიზნეს განათლების მიღება სპონტანურად გადავწყვიტე და 2000 წელს ESMში ჩავაბარე. მუშაობა მესამე კურსზე დავიწყე და პირველი სამსახური იყო „Galt and taggart securities” - პირველი ქართული საინვესტიციო ბანკი, კორპორატიული ფინანსების კუთხით. ამას მოჰყვა „არტი ჯგუფი“, სადაც მარკეტინგის მენეჯერი ვიყავი. დიდი წვლილი შევიტანე „ზარაფხანას“ ბაზარზე ახლიდან წარდგენის საქმეში, 2006 წელს. იქიდან გამომდინარე, რომ კომპანიის კომერციული დირექტორი ვიყავი. ვხელმძღვანელობდი „საქ. ბანკის“ შვილობილ კომპანია „პრესტოს“ და როგორც დამოუკიდებელ კონსულტანტს სხვა არაერთი პროექტი განმიხორციელებია. დღეს ვხელმძღვანელობ კომპანიების ჯგუფს, სადაც წლის ბოლოსთვის უკვე 200 თანამშრომელზე მეტი დასაქმდება, ესაა სუპერმარკეტების ქსელი „ფრესკო“, რესტორანი „ვერანდა“, კაფე „ლონდონი“ და სამშენებლო– დეველოპერული კომპანია „ნიუ ჯორჯიან სტანდარდს გრუპ“. რა მოტივაცია გქონდა კარიერული განვითარების დასაწყისში და შეიცვალა ის თუ არა?

ჩემი მოტივაცია არ შეცვლილა, შესაძლოა, მცირე ცვლილებები განიცადა. ბუნებრივია, მინდოდა ფინანსური დამოუკიდებლობა, მინდოდა ვრეალიზებულიყავი, მინდოდა საინტერესო საქმის კეთება, მინდოდა მუდმივად შემოქმედებით პროცესში ყოფნა, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება. განსხვავება ის არის, რომ ადრე დიდი კომპანიის მართვის სურვილი მქონდა და მხოლოდ ასეთი კომპანიები მიმაჩნდა წარმატებულად. დღეს ზუსტად ვიცი, არ არის აუცილებელი წარმატებულ კომპანიაში უამრავი ადამიანი მუშაობდეს და შესაძლებელია, 5 ადამიანთან ერთად უფრო დიდი ბრუნვა და მოგება დააგენერირო, ვიდრე კომპანიაში 1000 თანამშრომლით.

ნინო აბსანძის საოცნებო პოზიცია და მდგომარეობა.

ბოლო პერიოდში ორიენტირებული ვიყავი საკუთარი საქმის კეთებაზე და ამ

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

23


CAREER

What does success mean to you? It is a success when a person is satisfied with what they do and have what they want to own I am successful; I have a family I am happy with; and I have a job where I like to come. Is there something that you tried and couldn’t do?

If you do whatever you want to do from the bottom of your heart, you will be successful. Whatever I could not manage to accomplish, was not my job. Are you risky? / What do you believe? / What don’t you believe?

Probably I am. I blieve "who does not risk she/he does not drink Champaign" Is it possible to be successful in a field that you don’t love?

I still think that that it is possible, but it is very tiresome and suppressing -doing things you don’t like. In such case one could be successful but unhappy. For me happiness and success has one notion. Do you often use your intuition or rely on your own feelings or do you act only following your mind?

Intuition origins from education and experience and dictates if one should rely on their mind or feelings at the very moment. Thus I sometimes rely on feelings and sometimes on my mind. How important is image for a career?

Image is very important. But the image should be reinforced by reality and tnot turned into fiction. If one has an image of a smart and a reliable person but has fails several projects and/or betrays others, image would not help any more. Is a leader in a career a leader in a family as well?

A leader is a leader everywhere but you need more diplomacy in the family. Family is not a place for giving out orders and tasks. There should be a different kinf of idyll in the family and I recognize only mutual decisions there. Has the fact that you are a woman ever obstructed your career or have you ever felt a futile attitude towards you from men’s side?

24

201 2

AUGUST - SEPTEMBER

მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯებიც გადავდგი. შემდეგ ჩემს ცხოვრებაში გამოჩნდა ადამიანი, რომელთან ერთადაც საქმის კეთება დიდ სიამოვნებას მანიჭებს და ვფიქრობ, რომ იქ ვარ, სადაც უნდა ვიყო. დღეს საკმაოდ დიდ ჯგუფს ვხელმძღვანელობ, დამოუკიდებლად ვიღებ გადაწყვეტილებებს და უდიდეს სიამოვნებას მანიჭებს ის ფაქტი, რომ ჩემი გადაწყვეტილებები კომპანიის განვითარების ტემპებს ცვლის. რა არის წარმატება შენთვის?

წარმატებაა, როცა კმაყოფილი ხარ საკუთარი ცხოვრებით. კმაყოფილი ხარ, როცა გაქვს, რაც გინდა, რომ გქონდეს. მე წარმატებული ვარ, მყავს ოჯახი, რომელთან ერთადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობ და სამსახური, სადაც მოსვლა მიხარია. არის ისეთი რამ, რაც სცადე და არ გამოვიდა?

ის, რაც გულით გინდა, აუცილებლად გამოგივა. ჩემს შემთხვევაშიც ასეა. ის, რაც არ გამომივიდა, ჩემი საქმე არ იყო. რისკიანი ხარ? / რისი გჯერა / რისი არ გჯერა?

ალბათ უფრო ვარ. მჯერა, რომ ვინც არ რისკავს, ის არ სვამს შამპანურს. შესაძლებელია წარმატებული იყო საქმეში, რომელიც არ გიყვარს?

მაინც მგონია, რომ შეიძლება, მაგრამ ძალიან დამღლელი და დამთრგუნველია იმის კეთება, რაც არ განიჭებს სიამოვნებას, შეიძლება იყო წარმატებული, მაგრამ ვერ იქნები ბედნიერი, ბედნიერება და წარმატება ჩემთვის ერთია. ხშირ შემთხვევაში ინტუიციას და გრძნობებს ეყრდნობი თუ მხოლოდ გონებით მოქმედებ?

განათლებას და გამოცდილებას მოაქვს სწორი ინტუიციაც. სწორედ ის გკარნახობს, გონებას ენდო თუ გრძნობებს. ასე რომ, ხან გრძნობებს ვეყრდნობი და ხან გონებას. რა მნიშვნელობა აქვს იმიჯს კარიერაში?

საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს იმიჯს. მაგრამ ეს იმიჯი რეალობითაც უნდა იყოს გამაგრებული, მხოლოდ ფიქციად არ უნდა იქცეს. თუ გაქვს ჭკვიანი და სანდო ადამიანის იმიჯი და რამდენიმე პროექტი ჩააგდე ან ვინმეს უღალატე, იმიჯი უკვე ვერაფერში დაგეხმარება.


CAREER

I do recall some facts taking place at the beginning of my carrier but today being a woman is even a priority. Have you experienced failures and how did you cope with them?

Yes, there was a moment in my life when I faced a failure. I gave up the job as a result and rested fot 6 months. I revaluated everything and restarted my life anew. Whose advice do you follow?

It depends in which field I need an advice. Sometime I ask my family for it, sometimes my friends, and sometimes professionals. In general I love asking and seeking for different opinions before making decisions. Do you like innovations or are you afraid of them?

I am afraid that I love innovations a lot. Who is someone you look up to?

If I have to mention only one person then it is my mother. What inspires you?

The source for inspiration is different on different stages. Nowadays my inspiration are my nine month twins children, Lilea and Giorgi. I am happy any moment I deal with them. I can say that I do everything for their sake. You had the chance to move toa different country and build your career there, why did you stay?

I never wanted to go outside the country and live there. I value the relations with my family, relatives and friends very much. Their presence is the guarantee of

კარიერაში ლიდერი ოჯახშიც ლიდერია?

ლიდერი ყველგან ლიდერია, მაგრამ ოჯახში უფრო მეტი დიპლომატიაა საჭირო. ოჯახში ბრძანებების და დავალებების გაცემის ადგილი არ არის, აქ სხვა იდილიაა და მხოლოდ ურთიერთშეთანხმებულ გადაწყვეტილებებს ვაღიარებ. ხელი თუ შეგშლია კარიერაში იმის გამო რომ ქალი ხარ, ან თუ გიგრძვნია არასერიოზული დამოკიდებულება მამაკაცის მხრიდან?

კარიერის დასაწყისში შემიძლია გავიხსენო მსგავსი ფაქტები. დღეს ის ფაქტი, რომ ქალი ვარ, ვფიქრობ, უპირატესობასაც კი მაძლევს. წარუმატებლობები თუ შეგხვედრია და როგორ გაუმკლავდი?

ყოფილა ასეთი მომენტი ჩემს ცხოვრებაში. მაშინ ყველაფერს თავი დავანებე, 6 თვე დავისვენე, ყველაფერი გადავაფასე და აბსოლუტურად განახლებული ძალებით დავიწყე თავიდან ცხოვრება. ვის რჩევას ეყრდნობი?

გააჩნია, რა მიმართულებით მჭირდება რჩევა, ზოგჯერ მხოლოდ ოჯახის წევრებს ვეკითხები აზრს, ხშირად მეგობრებს, ან იმ კონკრეტულ საკითხში, ჩემი აზრით, პროფესიონალებს. ზოგადად, მიყვარს გადაწყვეტილების მიღებამდე ბევრი განსხვავებული აზრის მოსმენა. სიახლეები გიყვარს თუ გეშინია?

იმის უფრო მეშინია, რომ ძალიან მიყვარს სიახლეები.

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

25


CAREER

stability and peace for me. I will not be able to live in an unknown environment without them. Is it possible to succeed in Georgia?

It is possible to achieve success in any field if a person makes efforts. Only wishing is not enough. Only dreaming does not bring much success. Describe yourself.

I am very energetic and demanding. For the purpose of achieving goals I fight till the end despite the results. I think that I am emotional but I can easily deal with it. I love it when I review and solve the problem with simplicity. I don’t like complicating things. I live a simple life.

ვინ არის შენთვის მისაბაძი მაგალითი?

თუ ერთი ადამიანის დასახელებას მომთხოვთ, ეს უპირობოდ იქნება დედა. რა შთაგაგონებს?

სხვადასხვა ეტაპზე ინსპირაციის წყარო განსხვავებულია. დღეს ჩემი ინსპირაციის წყარო ჩემი 9 თვის ტყუპები, ლილე და გიორგი არიან. მათთან ურთიერთობით მუდმივად ვბედნიერდები და შემიძლია ვთქვა, რომ ყველაფერს მხოლოდ მათთვის ვაკეთებ. ხომ შეგეძლო, წასულიყავი და კარიერა აგეწყო სხვა, უფრო განვითარებულ ქვეყანაში, რატომ ხარ აქ?

არასოდეს მქონია სურვილი წავსულიყავი და მეცხოვრა საზღვარგარეთ. ჩემს ოჯახს, ახლობლებს, მეგობრებს ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს და მათ არსებობას ჩემთვის სტაბილურობა და სიმშვიდე მოაქვს. ვერ შევძლებ, ვიცხოვრო უცხო გარემოში. საქართველოში შესაძლებელია წარმატების მიღწევა?

წარმატების მიღწევა შესაძლებელია ყველგან, სადაც ადამიანს ამისთვის ძალები არ ენანება. მხოლოდ სურვილი არ არის საკმარისი. მხოლოდ ოცნება არაფერს მოგვიტანს! დაახასიათე საკუთარი თავი

საქმეში ვარ ენერგიული და მომთხოვნი. მიზნის მისაღწევად ვიბრძვი ბოლომდე, შედეგების მიუხედავად. მიმაჩნია, რომ ვარ ემოციური, თუმცა ემოციებს ადვილად ვუმკლავდები და ვმალავ. მიყვარს, როცა საკითხს მარტივად შევხედავ და მარტივად გადავწყვეტ, არ მიყვარს არაფრის გართულება. მარტივად ვცხოვრობ.

Kato Maisuradze/კატო მაისურაძე

26

201 2

AUGUST - SEPTEMBER


CAREER

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

27


Gift Ideas 01 COLETTE PENDANT PEN 2055.0 GEL

02 CONTESSA CLASP BANGLE 1835.0 GEL

Tbilisi, Georgia, Rustaveli Ave. 26 Tel: +995 322 990 957 tbilisi@freywille.ge | www.frey-wille.com

03 VENNINI – VASE WWW.YOOX.COM 1686.0 USD

04 NIXON - THE HUDSON STR 40-42 WWW.SHOPBOP.COM 500.0 USD

05 LEXON – CUBE METEO WWW.YOOX.COM 160.0 USD

28

201 2

06 DIANE VON FURSTENBERG - 'HARPER' CLUTCH WWW.NORDSTROM.COM 595.0 USD

AUGUST - SEPTEMBER


GIFT IDEAS

1712

07 FELIX REY – UMBRELLA WWW.SHOPBOP.COM 65.0 USD

08 MARCELLA TOTE WWW.ZGALLERIE.COM 59.0 USD

09 VITA FEDE – RING WWW.NORDSTROM.COM

231.0

USD

10 FALLON JEWELRY WWW.SHOPBOP.COM

190.0 USD

11 PANETII – AGENDA WWW.YOOX.COM

42.0 USD

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

29


PORTRAIT

Miranda Mirianashvili მირანდა მირიანაშვილი

If

we lack love towards each other, we need to call for it, for understanding, and generosity not within others, but within ourselves.

30

201 2

AUGUST - SEPTEMBER


PORTRAIT

I

would like to introduce Miranda Mirianashvili to you and extinguish the myth about beautiful women not necessarily being very smart once again. Beautiful woman is smart in many cases. . . Miranda is a great personality to talk to, a great friend and a very talented person. We are not going to write about her from a certain angle, not because there is a little to say about her, but on the contrary, because it's impossible to form one status for her versatile personality. So I'm going to divide the facets of her career in little chapters, telling you separately about Miranda as a singer, as an actress, as a philanthropist and a gallery owner. And in the end we're going to tell you about her opinions on few other interesting topics. The first chapter is going to be on Miranda as an actress. Miranda as an actress The story goes like this: Miranda was a junior at the university studying economics when she auditioned at the Tbilisi Theater and Film University on acting. She didn't tell anyone incase if she would fail. She was receiving a scholarship at two different universities for a year and a half. Luckily the lectures started in the morning at the first university and in the evening at the second one. Due to that it was possible to attend both universities. She was already a junior at the Tbilisi Theater and Film University when her parents realized that their daughter was receiving a major not only in economics. Her father who was an engineer always thought that his children ought to have a mathematical brain and go in that direction as well. Miranda's decision was spontaneous and very bold at the same time. This story shows how strong and goal-oriented she has been. She was taught acting by Gizo Jordania. She says that it was the place where she learned many important skills and became a personality - "Mister Gizo rescued us." "Mister Gizo" is one of Miranda’s favorite people. Miranda as a singer She never learned professional singing, but she sings absolutely fantastically. She has a strong voice and even though professionals had recommended her, she never mastered the art of singing and never studied at a conservatory. "I sing the way I like to sing." I have never heard any composition sang by her. She says that she is a musician singing only at salons, closed parties and concerts. That’s what she prefers. One can hear her singing at the parties and salon concerts in Moscow, London, Paris… and at Biennale in Habana and/or at Rodshild’s villa in Nice on August 20. She selects her own repertoire among which one can listen to Georgian, Spanish, Russian, French, Portuguese, Italian and Jewish songs. . . .The fact that one cannot find Miranda’s song on YouTube adds a little mystery to her musical portrait. Miranda as a gallery owner Miranda established her first art gallery in Russia. “Stella Art Gallery” exhibited Baskia and Warhol at the very opening of the gallery bringing their works from the biggest picture galleries of the world. Thanks to fantastic circumstances and many efforts two young women brought 30 masterpieces to Moscow. Fantastic, isn’t it? She considers that she took a risk since she was completely inexperienced. Everything started as follows: Miranda lived in Geneva till 2002. She made many friends among who was Clare Savoretti, a well-known collection

owner. Miranda’s friend Stella also lived in Geneva at the time. Clare Savoretti offered the girls the idea of opening a picture gallery in Moscow, while they were thinking on opening a Ferrari Centre. At that time Miranda had a very modest understanding of contemporary art but she always had a unique intuition. Then she met Enrico Navara, Tony Shaphrazi, Edvard Meteran, Alex Maghrabi and other modern art gallery owners for whom Moscow was an interesting and unoccupied niche. “When I think about it, I still believe that it was a great adventure. It is unbelievable how I dared to tell Tom Krenn on that they should have written the words Hermitage”, “Guggenheim” and “Stella Art Gallery” in the same letters at the announcement of the project by Ilia and Emilia Kabakovs in 2004; How we risked to leave $40 million as a deposit and carried about 30 pictures of Vesselman, Baskia, Alex Katz, Warhol, Kosolapov and other artists; How we found an extraordinary building . . . We became desired guests at Anish Cupper’s, John Baltazar’s, Alex Katz’s and David Sale’s Studios. It was all absolutely cosmic for me. I probably don’t risk like that anymore.” Miranda is still involved in museum issues. She attends Freezes, Arcos and Biennales. Sometime she implements and consults projects on the same subject but does not spend all her time on them. Charity As soon as Miranda left the Robert Meppeltorph exhibition held at Guggenheim in Berlin, she made a decision to organize his exhibition in Moscow by all means. She recognized very well that the Russian society was not ready to accept Meppeltorph’s provocative art. Her partner was against which only confirmed her doubts. You have already read two previous chapters on our current hero and know for sure that she is not someone who gives up easily. Thus being in Athens during the Olympic Games and organizing Cherkashniks’ exhibition, she was permanently thinking about how to introduce Meppeltorph’s arts to the conservative society of Moscow. “As you know, Meppeltorph died of AIDS and the foundation established by him is currently supporting people suffering from AIDS. I made decision it would be a good idea, if we established a similar charity fund supporting people suffering from AIDS and organize Mepperltorph’s exhibition within its framework. Meppeltporph’s Foundation in New York supported our idea with great enthusiasm. They even gifted us several of his works which we sold later in favor of our fund. The project had immense publicity; they even made a film about it. It is very strange that the gallery has been closed but the Foundation still works.” AUGUST - SEPTEMBER

201 2

31


PORTRAIT

და თუ ერთმანეთის მიმართ სიყვარული არ გვყოფნის, მოვუხმოთ მას, გაგებას, გულისხმიერებას მოვუხმოთ, სხვაში კი არა საკუთარ თავში.

ნდა გაგაცნოთ მირანდა მირიანაშვილი და კიდევ ერთხელ გავაქარწყლო მითი იმის შესახებ, რომ ლამაზი ქალი ჭკუით არ გამოირჩევა. ლამაზი ქალი ძალიან ჭკვიანია რიგ შემთხვევაში - არაჩვეულებრივი მოსაუბრე, კარგი მეგობარი და ზოგადად უნიჭიერესი ადამიანი. “ეგოში” მასზე კონკრეტული კუთხით არ დავწერთ, არა იმიტომ, რომ არაფერია სათქმელი, უბრალოდ, მრავალმხრივ განვითარებული შესაძლებლობების ერთ სტატუსად ფორმირება შეუძლებელია. ამიტომ, მისი კარიერის რამდენიმე წახნაგს ქვეთავებად დავყოფ და ცალ-ცალკე მოგიყვებით მირანდა მირიანაშვილზე, როგორც მომღერალზე, როგორც მსახიობზე, როგორც ქველმოქმედზე, როგორც გალერისტზე და ბოლოს მის აზრსაც მოვისმენთ რამდენიმე საინტერესო საკითხთან დაკავშირებით. პირველი ქვეთავი იქნება მირანდა, როგორც მსახიობი. ისტორია ასეთია, მირანდა უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის მესამე კურსზე გადადიოდა, როცა მალულად ჩააბარა სამსახიობო ფაკულტეტზე. არ უნდოდა წარუმატებლობის შემთხვევაში ეს ამბავი ქვეყანას გაეგო. წლინახევრის განმავლობაში ორ უმაღლეს სასწავლებელში იღებდა ფრიადოსნის სტიპენდიას. საბედნიეროდ, უნივერსიტეტში ლექციები დილიდან იწყებოდა, თეატრალურში კი ყველა ძირითადი საგანი დღის მეორე ნახევარში, ამიტომ დიდი მონდომების შედეგად შესაძლებელი იყო ორივეგან სწავლა. უკვე სამსახიობო ფაკულტეტის მესამე კურსზე იყო, როცა მშობლებმა შეიტყვეს, რომ მათი შვილი მხოლოდ ეკონომიკურ ფაკულტეტს არ ამთავრებს. პროფესიით ინჟინერი მამა მიიჩნევდა, რომ შვილებს ეგრეთ წოდებული მათემატიკური ტვინი ჰქონდათ და აუცილებლად ამ განხრით უნდა წასულიყვნენ. მირანდას გადაწყვეტილება სპონტანური და საოცრად გაბედული იყო. აქ გარკვეულწილად ჩანს, როგორი მიზანდასახული და ძლიერი ქალია. გიზო ჟორდანიას ჯგუფში მოხვდა. როგორც ამბობს, სწორედ იქ შეიძინა უამრავი საჭირო უნარ-ჩვევა და ზოგადად, პიროვნებად ჩამოყალიბდა - „ბატონმა გიზომ გადაგვარჩინა.“ „ბატონი გიზო“ დღემდე ერთ-ერთი უსაყვარლესი ადამიანია მირანდასთვის. მირანდა, როგორც მომღერალი არასოდეს უსწავლია სიმღერა, მაგრამ ფანტასტიკურად მღერის, ძლიერი ხმა აქვს და პროფესიონალების დიდი მონდომების მიუხედავად, არასოდეს დაუფლებია სასიმღერო ხელოვნებას, არასოდეს უსწავლია კონსერვატორიაში - „ისე ვმღერი, როგორც მემღერება“ - მე არასოდეს მომისმენია არც ერთი კომპოზიცია მისი შესრულებით,როგორც თვითონ ამბობს კულუარული, სალონური მუსიკოსია, მხოლოდ დახურულ წვეულებებზე ან კონცერტებზე მღერის, ასე ურჩევნია. მისი მოსმენა შეიძლება მოსკოვში, ლონდონში, პარიზში და მსოფლიოს სხვა ქალაქებში კერძო საღამოებსა და სალონებზე, ან მაგალითად, ჰავანაში, ბიენალეზე, 20 აგვისტოს კი როდშილდების ვილაში ნიცაში. რეპერტუარს, რომელიც საკმაოდ მრავალფეროვანია, ყოველთვის თვითონ არჩევს აქ არის ქართული, ესპანური, რუსული, ფრანგული, პორტუგალიური, იტალიური სიმღერები, იდიშზეც კი მღერის... ის ფაქტი, რომ იუთუბზე მირანდას მოსმენა შეუძლებელია, მსუბუქ მისტიციზმს სძენს მისი, როგორც მუსიკოსის პორტრეტს.

მირანდა, როგორც გალერისტი მეგობართან ერთად პირველი სერიოზული თანამედროვე ხელოვნების გალერეა დააარსა რუსეთში. „სტელა არტ გელერიმ“ გახსნისთანავე ბასკია და უორჰოლი გამოფინა - ევროპის უმსხვილესი გალერეებიდან, ფანტასტიკური გარემოებების და ძალისხმევის წყალობით, ორმა ახალგაზრდა ქალმა 30 შედევრი მოსკოვში ჩამოიტანა. საოცარია, არა? თვლის, რომ ამხელა რისკზე არცოდნის გამო მიდიოდა. 32

201 2

AUGUST - SEPTEMBER

ყველაფერი კი ასე დაიწყო: 2002 წლამდე მირანდა ჟენევაში ცხოვრობდა, სადაც უამრავი მეგობარი შეიძინა, მათ შორის იყო ცნობილი კოლექციონერი, კლერ სავორეტი, რომელმაც გოგონებს (მირანდას მეგობარი სტელაც იმხანად ჟენევაში ცხოვრობდა) ჩამოყალიბებაში დაეხმარა და მოსკოვში თანამედროვე ხელოვნების გალერეის გახსნის იდეა შესთავაზა, როცა ისინი ”ფერარის” ცენტრის გახსნას გეგმავდნენ. ეს ის დროა, როცა მირანდას „ქონთემფორერი არტ“-ზე ჯერ კიდევ ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს და მიუხედავად ამისა, უნიკალური ალღოთი გამოირჩევა. შემდეგ გაიცნო ენრიკო ნავარა, ტონი შაფრაზი, ედვარდ მიტერანი, ალექს მაგრაბი და სხვა თანამედროვე ხელოვნების გალერისტი კორიფეები, რომლებისათვისაც რუსეთი საოცრად მაცდუნებელი და საინტერესო აუთვისებელი მიწა იყო. – „ახლა რომ ვფიქრობ, ეს იყო დიდი ავანტიურა. დღემდე არ მესმის როგორ გავკადნიერდი და ტომ კრენსს ვუთხარი, რომ ილია და ემილია კაბაკოვების პროექტის ანონსზე, რომელიც ერმიტაჟში გავაკეთეთ 2004 წელს, „ერმიტაჟი“, „გუგენჰაიმი“ და „სტელა არტ გელერი“ ერთნაირი შრიფტით უნდა დაეტანათ, როგორ დავტოვეთ დეპოზიტში 40 მილიონი დოლარი და ვესელმანის, ბასკიას, ალექს კაცის, უორჰოლის, კოსოლაპოვის და სხვათა 30 ნამუშევარი წამოვიღეთ, როგორ მოვძებნეთ არაჩვეულებრივი შენობა... ანიშ კაპურის, ჯონ ბალთაზარის, ალექს კაცის და დევიდ სალეს სტუდიებში სასურველ სტუმრებად ვიქეცით. აბსოლუტური „კოსმოსი“ იყო. ახლა ალბათ ასე აღარ ვრისკავ“. მირანდა დღემდე ჩართულია სამუზეუმო საქმეში, ესწრება ფრიზებს, არკოებს, ბიენალეებს, ხანდახან პროექტებსაც აკეთებს და კონსულტანტიც არის, თუმცა ამას მისი დროის 100 % აღარ ეთმობა.


PORTRAIT

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

33


PORTRAIT

ქველმოქმედება როცა მირანდა ბერლინში, გუგენჰაიმის მიერ მოწყობილი რობერტ მეპელტორფის გამოფენიდან გამოვიდა, უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდა, რომ რადაც არ უნდა დაუჯდეს, აუცილებლად ჩაიტანს გამოფენას მოსკოვში. თუმცა, კარგად ჰქონდა გაცნობიერებული, რომ საზოგადოება ჯერ კიდევ არ არის მზად მეპელტორფის პროვოკაციული შემოქმედების მისაღებად, ის ხომ საოცარი ლირიკოსის გარდა მძაფრი და უაღრესად გამომწვევი ნამუშევრების ავტორი გახლდათ.მისი პარტნიორი უარზე იყო, რითაც ამ ეჭვს მხოლოდ ამძაფრებდა... მიუხედავად ამისა, წინა ორი გვერდი უკვე გადაიკითხეთ და სავარაუდოდ, იცით, რომ ჩვენი გმირის კრედო „დანებება“ ნამდვილად არ არის და მირანდაც ათენში, ოლიმპიადის მსვლელობის დროს, ჩერკაშნიკების გამოფენაზე მუშაობისას გამუდმებით ფიქრობს, ფიქრობს, რა ფორმით მიაწოდოს მეპელტორფის ეს „აღვირახსნილობა“ კონსერვატიულ საზოგადოებას მოსკოვში. „მოგეხსენებათ, მეპელტორფი შიდსით გარდაიცვალა და მის მიერ შექმნილი ფონდი დღემდე ეხმარება შიდსით დაავადებულებს. ჰოდა, გადავწყვიტე, რომ კარგი იქნებოდა, შეგვექმნა საქველმოქმედო ფონდი, რომელიც შიდსით დაავადებულ ბავშვებს დაეხმარებოდა და მის ფარგლებში ჩამომეტანა გამოფენა. ეს იდეა ნიუ იორკში მეპელტორფის ფონდმა დიდი ენთუზიაზმით მიიღო და რამდენიმე ნამუშევარიც გვაჩუქა, რომლებიც შემდგომ ფონდის სასარგებლოდ გავყიდეთ. ამ პროექტს დიდი გამოხმაურება ჰქონდა, ფილმიც კი გადაიღეს. საოცარია, მაგრამ გალერეა დაიხურა, ფონდი კი დღემდე მუშაობს.“ მირანდა თვლის, რომ საზოგადოება რუსეთსა და საქართველოში, ჯერ კიდევ არ არის საკმარისად განვითარებული ქველმოქმედების თვალსაზრისით, რომ ადამიანებს ჯერ კიდევ საკმარისად არ გააჩნიათ ამის კულტურა. ის თანამშრომლობს რამდენიმე ფონდთან, მათ შორის ჰოსპისთან. მირანდას იდეოლოგია განსხვავდება იმ მეცენატების მიდგომისაგან, რომლებიც, უბრალოდ, იცვამენ კოქტეილის კაბებს, შავ სმოკინგებს და თავაწეულები მიდიან საქველმოქმედო საღამოებზე. თუმცა მას არ აინტერესებს, ვინ რა მიზეზით და რა გულით გაიღო შემოწირულობა, ჭეშმარიტად შეპყრობილია ვინმე ქველმოქმედების სურვილით თუ უბრალოდ „იპრანჭება“, მთავარია დახმარება, საქმე, საქმე და საქმე! და ვინ რამდენ გრძნობას აქსოვს ამაში, ოდესმე ღმერთთან გაარკვიონ. მისთვის მთავარია, უბრალოდ ფული და ძალისხმევა კი არ გაიღოს, არამედ მიზანმიმართულად დაეხმაროს ავადმყოფებს და ზოგადად გაჭირვებულ ადამიანებს. სულ ცოტა ხნის წინ, ქსენია სობჩაკის, ნატალია სინდეევასა და სხვა მეგობრებთან ერთად კრიმსკის ტრაგედიის შედეგად ობლად დარჩენილი ორმოცდაათიოდე კუბანსკელი

34

201 2

AUGUST - SEPTEMBER

ბავშვის შემდგომი ცხოვრებისა და განათლების უზრუნველყოფის საქმეში საკმაოდ დიდი წვლილი შეიტანა ერთ-ერთ ფონდთან თანამშრომლობის შედეგად. მისთვის მნიშვნელოვანია დახმარება გრძელვადიან პერსპექტივაში. თქმა არ უნდა, მარტივი არ არის, დაკავდე საქმით, რომლის შესახებაც ზოგადად საზოგადოებამ არაფერი იცის, მირანდა მუდმივად ესწრებოდა დასავლურ საქველმოქმედო ღონისძიებებს, ვახშებსა და აუქციონებს და უკვე კარგად იცის ყოველი საორგანიზაციო დეტალი, იცის, რომ პრეზიდენტი, მაგნატი, პოპ ვარსკვლავი, მეცენატი და საშუალო სტატისტიკური ამერიკელი ერთი იდეის გარშემო დიდი უშუალობით ერთიანდებიან და მხოლოდ ასე მიიღწევა მიზანი. „ჯერ კიდევ რვა წლის წინ, მოსკოვში დიდი გალა საქველმოქმედო ვახშამი და ”სოტბის” აუქციონი გავაკეთეთ ჩემი მეგობრის ლუსია ჰენესის წყალობით (HENESSY- MOЁT SHANDON-ის მფლობელ გილ ჰენესის მეუღლე) ვყიდდით ყველაფერს: ტურს შატო სარანში, მოსაწვევებს კრისტიან დიორის საიუბილეო ვახშამზე ვერსალში, ადგილებს VIP ლოჟაში ROLLAN GARROS-ის ფინალურ მატჩზე, რარიტეტულ ჩემოდანს ჰერმესისგან და ასე შემდეგ უამრავი ფული შევკრიბეთ. ვერ ვიტყვი, რომ მაშინ მრავლად იყო მსგავსი ღონისძიებები მოსკოვში. ხშირად ვმართავ კონცერტებს ჰოსპისში მედპერსონალისა და მომაკვდავი ადამიანებისთვის. მიმაქვს მათთან სხვადასხვა საჭირო ნივთები, ვაწყობთ ლატარეას. სულმოუთქმელად მელიან ხოლმე. არ იცით, რამდენს ნიშნავს ჩემთვის მათი აპლოდისმენტები, ღიმილი და ცრემლები კონცერტების მერე. საერთოდ, ჰოსპისთან თანამშრომლობამ ძალიან შემცვალა, გარწმუნებთ, ყველაფერი მცირე მასშტაბით იწყება, ქველმოქმება ადამიანურ კავშირებზე დგას, და თითოეული ადამიანის პირადი ინიციატივით იწყება. რამდენიმე წელიწადში საკუთარ ფონდსაც შევქმნი და ალბათ გაიზრდება. ძირითადად ბავშვებს დავეხმარები. მე იმედი მაქვს, რომ საქველმოქმედო მოძრაობის მასშტაბები საქართველოშიც გაიზრდება. საზოგადოება მივა ამ სტადიამდე, გაიზრდება შეძლებული, კეთილშობილი, პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანების რიცხვი და ყველაფერი კარგად იქნება.“ ტრამპლინი როცა საოცარ ისტორიებს ისმენ ახალგაზრდა ქალისგან, როცა საოცარ მასშტაბებზე გიყვება, გიყვება მსოფლიოს უამრავ ქვეყანაზე, ისე როგორც საკუთარ სახლზე, მსოფლიოს კორიფეებზე - საკუთარ მეგობრებზე, უამრავ უნიჭიერეს ადამიანზე მთელი მსოფლიოდან და საოცარ ინიციატივებს თუ გეგმებს განდობს, ცოტა გიკვირს და ვერ ხვდები, როგორი ტრამპლინია საჭირო აქამდე მისასვლელად, რამხელა სითამამე, ოპტიმიზმი და ძალა უნდა გქონდეს უცნობ სივრცეში სულ მარტო მყოფ ახალგაზრდა, ნიჭიერ გოგონას, რომ ამდენი რამის გაკეთება შეძლო. შემდეგ ჩაეძიები, მაგრამ მირანდასგან ვერ მიიღებ პასუხს, რომლის მოსმენაც გინდა. პასუხი, რომელსაც მოისმენ, დაახლოებით ასეთია „ მე


PORTRAIT

Miranda thinks that the society in Russia and Georgia are still not developed enough when it comes to charity. The people there do not have such culture yet. She cooperates with several funds and Hospice is one of them. Miranda’s ideology differs from those of Maecenas who just dress-up in cocktail dresses, black suits and direct towards charity parties. Yet she is not interested in who contributes, how they do it and for what reason; if they are obsessed with charity or just posing. . .To her charity as action is what matters the most. Her slogan is activity, activity and activity. . . she says the God will be the judge to the depth of their feelings. . . She considers that supporting sick and vulnerable people is the most important activity. . .

Recently she together with Ksenia Sobchak, Natalia Sindeeva and other friends in cooperation with one of the world foundations have contributed a lot in the funds for future life and education of 50 orphans from Kubansk who suffered from the Crimea tragedy. She believes in long-term assistance. It is true that it is not simple to deal with the activity the society knows almost nothing about. Miranda was constantly attending the western charity activities, events and dinners and knows a lot about the organizational details. She recognizes that a president, a tycoon, a pop star, a sponsor and an average American can gather around the idea of charity with great spontaneity and thus they achieve their goals.

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

35


PORTRAIT “It was just eight years ago when thanks to my friend Lucia Henessy (the wife of the ownerHENESSY-MOЁT SHANDON) we organized a big Gala Charity Dinner and Sotheby Auction in Moscow. Everything was for sale: a tour in Chateau Saran; invitations to Christian Dior Anniversary dinner in Versailles; tickets for VIP seats on ROLLAN GAROS final game; rarity suitcase from Hermes, etc. We raised a lot of money. I cannot say that such events often took place in Moscow. I often organize concerts at the Hospice for the medical personnel and people with vital diseases. I take different kind of necessary stuff there. We organize lotteries. They are always looking forward to my visit. You cannot even imagine how much their applause, smile, and tears mean to me. Cooperating with Hospice changed my life a lot. I assure you everything starts with a minor initiative. Charity stands on the relations between people and it starts from a personal initiative. I will probably establish my own foundation which will develop and grow immensely. I want to assist children mostly. I hope that charity movements will develop in Georgia as well. The Georgian society will reach the stage and the number of rich, generous, progressive people will grow and everything will be OK.” Career breakthrough When you hear amazing stories from a young woman, when she is telling you about different countries of the world as her own home, about famous people as her friends, about lots of talented people around the world; when she shares amazing initiatives and plans with you, it’s very surprising and you don’t really understand what kind of a breakthrough one needs to achieve this, how much of a boldness, optimism and strength is needed to accomplish so much when you are a young girl alone in a unknown place. But you won’t get the answer you want to hear from Miranda. She will tell you something like this: “I can’t tell you that I have achieved much. I haven’t achieved anything at all yet. For some people it is a big scale, for others - it is not even worth a laugh. The only thing that I have today is a somewhat calm and organized life – I don’t mean facials and massages; it is not my kind of a lifestyle. I have achieved some spiritual harmony. The path to this harmony might not be easy but the more provoke life, the more it rewards you. I can’t say that I have lots of money or that I am a head of some big company, but I have what satisfies my spiritually. I am not afraid of anything. The important thing is to be calm and healthy. I have no doubts that I can take care of the rest.” And when you tell her she was so young when she first arrived to Russia and ask how it started she will answer with a smile on the face: “In big countries like Russia life is very dynamic, it is boiling and sometimes things come up on the surface. Sometimes waves bring up some extraordinary people and a big observing eye is needed to notice the extraordinary thing, capture it and take it away from the invisible stuff. One can find many extraordinary people among my friends; standing next to them I am a little embarrassed to say that I am a successful woman. I have not done much yet. The formula you are interested in is as follows: When you are a loyal and a dedicated person to any activity and work hard to 36

201 2

AUGUST - SEPTEMBER

ვერ გეტყვით, რომ საოცარ მწვერვალებს მივაღწიე, არაფრისთვისაც არ მიმიღწევია ჯერ. ვიღაცისთვის ეს დიდი მასშტაბია, ვიღაცისთვის სასაცილოდაც არ ღირს. ერთადერთი, რაც მაქვს დღესდღეობით, ასე თუ ისე მშვიდი და დალაგებული ცხოვრებაა - როცა დალაგებულ ცხოვრებას ვახსენებ, არ ვგულისხმობ დილით ფაფას, სახეზე ნიღაბსა და ათასნაირ მასაჟს, ეს სულაც არაა ჩემი ცხოვრება. მე მოვიპოვე სულიერი ჰარმონია. აი, შეიძლება ამ ჰარმონიამდე მისასვლელი გზა მართლაც არ არის ყვავილებით მოფენილი, თუმცა, რაც უფრო მეტ გამოწვევას აძლევ ცხოვრებას, მით უფრო მეტად გაჯილდოებს. მე ვერ ვიტყვი, რომ ბევრი ფული მაქვს, არც რომელიმე მსხვილ კორპორაციას ვხელმძღვანელობ, მაგრამ რაც მაქვს, სრულიად მაკმაყოფილებს. იცით რა, არაფრის არ მეშინია, მთავარია ჯანმრთელად და მშვიდად ვიყოთ, დანარჩენს რომ მოვუვლი, ეჭვიც არ მეპარება.“ შემდეგ შენ ისევ ეკითხები: კი, მაგრამ რუსეთში რომ ჩახვედით, საკმაოდ ახალგაზრდა იყავით. როგორ დაიწყო ყველაფერი და მირანდაც ღიმილით გპასუხობს, რომ დიდ ქვეყნებში ყველაფერი დუღს, დუღს მასა რომლის ზედაპირზეც ვინმე პერიოდულად აუცილებლად ამოტივტივდება ხოლმე, თვითონ ტალღა ამოაგდებს არაორდინალურ ადამიანს და არსებობს დიდი დამკვირვებლური თვალი, რომელიც ამოტივტივებულ ობიექტს სასწრაფოდ დასტაცებს ხელს და უსახო მასიდან ამოიყვანს. ჩემს მეგობართა შორის მრავლად არიან ღირსშესანიშნავი პიროვნებებიც, რომელთა გვერდზეც მეუხერხულება, თავს წარმატებული ვუწოდო. მე ხომ ჯერ კიდევ არაფერი გამიკეთებია. თუ მაინცდამაინც ფორმულა გვაინტერესებს - როცა თავდადებული, თავგამოდებული ხარ რაღაც საქმის მიმართ და თავდაუზოგავდ ეძლევი ამ საქმეს, სიმაღლეებს აუცილებლად აღწევ. მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ნიჭიც, შემთხვევაც გეხმარება, თუმცა უამრავ ნიჭიერ ადამიანს ვიცნობ, რომელთაც ვერაფრისთვის მიუღწევიათ და შემთხვევით ხელში ჩავარდნილი შანსიც ასევე შემთხვევით გაფრენილა.“ რას იტყვის ხალხი მგონია, რომ იშვიათია შემთხვევა, როცა საზოგადოების აზრი მაინცდამაინც უპირისპირდება ჭეშმარიტებას, ჭორებს და ცრუ ბრალდებებს არ განვიხილავთ, ხომ ასეა? როცა ხალხი ქვას გესვრის, ესე იგი რაღაც არ არის რიგზე. მე კეთილშობილურ, ზრდასრულ საზოგადოებას ვგულისხმობ. მაგრამ სრულყოფილ ადამიანს არ უნდა ეშინოდეს საზოგადოებრივი აზრის, როცა ის არ ცხოვრობს ჩამოყალიბებულ, კეთილშობილურ საზოგადოებაში. აქ, რა თქმა უნდა, კონრეტულ მცირე წრეში ყოფილა მითქმა-მოთქმა, მით უმეტეს, ნუ დავივიწყებთ, რომ 2-ჯერ გავშორდი ქმარს, ბევრი რამ არაორდინალური ხდებოდა ჩემს თავს და საკმაოდ ხმაურიანი ცხოვრებით ვცხოვრობდი, ახლაც ასე ვარ, თუმცა, ჩემს მიმართ გამოსროლილმა ყველა უსამართლო სიტყვამ თავისი ადგილი იპოვნა, მე არ მომხვედრია. თვითონ მომენტი ძალიან მძიმეა, როცა მსგავს სიტუაციაში ხვდები, მაგრამ მე და ბევრ ჩემს მეგობარს ეს აცრა გაკეთებული გვაქვს, მათ იციან, როგორ აისხლიტონ უარყოფითი ემოციები, ასევე თანამოაზრეების და საყვარელი ადამიანების თანადგომა გიადვილებს, გადალახო უსიამოვნო მომენტები.


PORTRAIT

ამ ეტაპზე უკვე აღარ მჭირდება ლავირება, მე უბრალოდ ჩუმად ვარ. რა მორალური ღირებულებების დეფიციტი აქვს ქართულ და რუსულ საზოგადოებას ჩვენ ვართ ახალგაზრდა საზოგადოება, გვჭირდება დრო, გვჭირდება ცოდნა, თუ როგორ დავაჭიროთ ენას კბილი, და თუ ერთმანეთის მიმართ სიყვარული არ გვყოფნის, მოვუხმოთ მას, გაგებას, გულისხმიერებას

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

37


PORTRAIT accomplish it, you will achieve success for sure. Talent helps a lot but I know a bunch of talented people who are not successful. The success that comes incidentally can easily fly away.” What would people say? In my opinion the society rarely contradicts the truth. We are not talking about gossips and false accusations, are we? When people throw stones at us, it means that something wrong is going on. I mean a liberal, adult society. A faultless person should not be afraid of public opinion when they do not live in a perfect and/or generous society. Sometimes they do gossip about me even in a small circle of people as well. So what? I was married twice and some extraordinary things have happened to me. I lived a very noisy life. . . still each unfair expression made said about me has found its place . . . they did not reach me . . . Finding yourself in such a situation is hard, but my friends and I have already generated immunity on such things. They know how to avoid negative emotions. Support of co-thinkers and close friends encourages you to overcome unpleasant moments of life. I don’t need to fight anymore. I keep silent, that’s it.

managed to calm down my life. Everybody was on our side. There were no contradictions in the society with the common sense. The people who had followed massive aggression earlier, started to apologize to us. Soon the aggression disappeared entirely. I would like to tell you that Russia is not the monster we all picture it to be.” Since the main part of Miranda Mirianashvili’s portrait has been finalized I would try to show you who is the respondent of today’s issue and list some of her features, appearance, wishes and frights. Miranda has long, black and curly hair. She is an absolutely charismatic person; she smiles a lot and is always very positive. She has recognized that regret is a stupid feeling and she hates liars and scrooge people. She has never been depressive but when she is tired after a very active phase of her life she stays home for several days reading books and/or remaining in silence. She loves going to Costa-Rica for relaxation where she usually stays in an Eco-Bungalow together with her husband; without electricity and civilization for two months a year.

What moral values do the Georgian and Russian societies lack? Miranda’s husband is a very interesting and quite an influential person in Russia. He loves the same things Miranda does. They’ve known each other for 10 years. At the beginning they “It was the most difficult period in my life. I was in hysteria. I were friends without any romance but Leonid, who at that time lived abroad at that time. It would have been much easier if I was already in love with Miranda, insisted and the friendship had been here. I did not want to see anyone. My friends and I had planned a cruise around Amalfa coast. Among them were: soon turned into love. They have been married for five years already. Ksenia Sobchak, Dima Savitski, Uliana Sergeenko and Dania Khachaturov. I e-mailed everybody that I was not in the mood and did not want to travel. I wrote I had no time for champagne Miranda loves to be alone, but she almost never is as she and glamorous dinners and the cruise. I apologized for ruining travels a lot. She never stays in Moscow for long, but when she is there her house is permanently full of guests. She loves their plans. Even today when I think about it I am kind of embarrassed and still shiver as they had to postpone their voyage cooking and despite having many assistants at home she cooks herself, goes to the market herself and her Georgian for me and arrived to my place. They did not let me browse food parties are very popular in Moscow. the internet. Every morning Ksenia was running out to buy the News Week and/or the Economist and read me the articles which she considered were interesting for me. Their sympathy Miranda loves reading a lot. Her favorite authors are: Dostoand analyses of the situation helped me overcome my depres- evsky, Chekhov, Pelevin, Amirejibi, Markess and Maugham. She thinks that reading book is not only entertainment. They sion. The support and insisting of my “non-Georgian” friends have helped her solve problems at certain stages of her life as made me go back to Russia. well. My husband was looking into my eyes. . . He had no illusions I wanted to start the article with the flowing – in the 90’s a as he grew up in a family of dissidents. At that time my husband was working for a Dutch issue as a photo-correspondent young Georgian girl went to Moscow on a tour together with the ensemble Iveria . . . and I wanted to warn you that it was not a and was filming the Karabakh war, the events in Vilnius and Cinderella story and her life has nothing to do with an American Baku and he was visiting the fronts at the extreme conflict Dream . . . that Miranda’s story would never be that of a damsel zones pretty often. His car was exploded twice in those times. in distress. . . She really is a very smart and beautiful woman . I just want to say that he knew what a war meant very well, in . . that her long hair not to be dropped down the tower. . . but I what kind of countries we were grown up, what politics could did not tell you all this since I changed the introduction giving do and what we were to expect after such cataclysms. He you the chance to make your own conclusions. I believe I have recognized the bear reality and understood its components done the right thing. very well. I had a lot of questions I couldn’t answer. There was no source of having exact answers to them. . . I directly asked those questions to certain people and I was never satisfied with their arguments. Only the position of the people surrounding me 38

201 2

AUGUST - SEPTEMBER

Natuka Natsvlishvili/ნატუკა ნაცვლიშვილი


PORTRAIT მოვუხმოთ, სხვაში კი არა საკუთარ თავში. ვერ ვახერხებთ, რომ საკუთარი აზრი გვქონდეს და განსხვავებულ აზრს აგრესიით არ დავუპირისპირდეთ. ვგულისხმობ პოლიტ. აქტიურობასაც, რომელიც საოცარ განხეთქილებებს იწვევს. საქართველოც და რუსეთიც მთლიანად პოლიტიზებულია, თუმცა აქ ბევრად უფრო დიდი ზიზღის ტალღა ჩნდება საზოგადოებაში ამის საფუძველზე. პოლიტიკა არ შეიძლება, შეეხოს პროფესიულ სფეროს ან კარიერულ სვლას. სრულიად გამორიცხულია, ეს არის პირადი რამ, როგორც რელიგია, როგორც სექსუალური ორიენტაცია, ის არ და ვერ უნდა ეხებოდეს ვერც პირად ურთიერთობებს. ვხედავ, როგორ კარგავენ მეგობრები და ოჯახის წევრებიც კი ერთმანეთს პოლიტიკური უთანხმოების გამო, თუმცა ასე იყო ოცი წლის წინაც. პირველი და ყველაზე მთავარი კი, რაც გვაკლია, არის ტოლერანტულობა და ყველაზე ცუდი, რაც გვახასიათებს - მხოლოდ სუფრასთან ვუხსნით ერთმანეთს სიყვარულს. რეალურად ორი სამშობლო გაქვთ, როგორ გადაიტანეთ ომი მათ შორის? ეს იყო ყველაზე მძიმე პერიოდი ჩემს ცხოვრებაში, სწორედ გაორების გამო. ისტერიამ მომიცვა. მაშინ საზღვარგარეთ ვიყავი. გაცილებით გამიადვილდებოდა, აქ რომ ვყოფილიყავი. არავის დანახვა არ მინდოდა. მე და ჩემს მეგობრებს დაგეგმილი გვქონდა ამალფის სანპიროებზე გემით მოგზაურობა. მათ შორის იყვნენ: ქსენია სობჩაკი, ძიმა სავიცკი, ულიანა სერგეენკო და დანია ხაჩატუროვი. მე ყველას მივწერე, რომ არ ვიყავი განწყობაზე და საერთოდ არ მქონდა მოგზაურობის თავი. ვუთხარი, რომ შამპანურის, ბრჭყვიალა ვახმშმებისა და კრუიზის დრო არ იყო. ბოდიში მოვუხადე, რომ მათი გეგმებიც დავარღვიე. დღემდე მაჟრიალებს, რომ მახსენდება, როგორ გადადეს მოგზაურობა და ჩამომაკითხეს. ინტერნეტს არ მაკარებდნენ, დილით ქსიუშა გარბოდა და მოჰქონდა ”ნიუსვიკი” ან ”ეკონომისტი” - მიკითხავდა მხოლოდ იმას, რასაც საჭიროდ თვლიდა, რომ წაეკითხა, რაც უარესად არ გამხდიდა. მათმა თანაგრძნობამ და მოვლენების სწორმა ანალიზმა გამომიყვანა მდგომარეობიდან, ჩემი „არაქართველი“ მეგობრების თანადგომამ და დაჟინებამ დამაბრუნა რუსეთში. ჩემი მეუღლე თვალებში მიყურებდა, მას ხომ ილუზიები არ აქვს, დისიდენტების ოჯახშია გაზრდილი, თვითონ როგორც ფოტოკორესპონდენტი ჰოლანდიური გამოცემისთვის იღებდა ყარაბაღის ომს, ვილნიუსის და ბაქოს მოვლენებს და რეალურად მწვავე კონფლიქტების წინა ფლანგზე ხშირად იმყოფებოდა, ორჯერ აუფეთქეს მანქანა იმ საშინელ პერიოდში. იმის თქმა მინდა, რომ მან კარგად იცის, რა არის ომი, როგორ ქვეყანაში გავიზარდეთ და რა ძალაა პოლიტიკა და რას შეიძლება ველოდოთ ამა თუ იმ მოვლენის შემდეგ. შიშველ რეალობას აღიქვამს და მშვიდად მიხსნის ბევრ წახნაგს. ამ გაორების გამო შემდეგ ბევრი კითხვა გამიჩნდა, პასუხებს ვერ ვცემდი, არანაირი წყარო არ იძლეოდა ამომწურავ პასუხებს. პირდაპირ, ღიად ვეკითხებოდი გარკვეულ პოროვნებებს და მათი არგუმენტები არ მაკმაყოფილებდა. ყველაფერი გააადვილა ჩემი გარშემომყოფების პოზიციამ. ყველა ჩვენკენ იყო, საღად მოაზროვნე საზოგადოებაში დაპირისპირებები არ ყოფილა. იმ ხალხმა, ვინც მასიურ

აგრესიას აჰყვა, ნელ-ნელა ბოდიშის მოხდა დაიწყო. ახლა უკვე ეს მცირეოდენი აგრესიაც გაქრა. მინდა გითხრათ, რუსეთი არ არის ისეთი გველეშაპი, ისეთი მონსტრი, როგორიც წარმოგვიდგენია.“ ხოლო მას შემდეგ, რაც მირანდა მირიანაშვილის პორტრეტის ძირითადი ნაწილი შეიკრა, მე ვეცდები, უფრო კარგად დაგანახოთ, ვინ არის ჩვენი დღევანდელი რესპონდენტი და სრულიად მოუწესრიგებელ ჩამონათვალს შემოგთავაზებთ, იქნება აქ შიშები, თვისებები, სურვილები და ვიზუალური მახასიათებლები. მირანდას აქვს გრძელი, ტალღოვანი შავი თმა და საოცრად ქარიზმატულია, ხშირად იღიმის და საოცრად პოზიტიურია, დიდი ხანია მიხვდა, რომ სინანულზე სულელური გრძნობა არ არსებობს, ვერ იტანს მიზანმიმართულ ტყუილს და ძუნწ ადამიანებს, ასეთები არც ჰყავს გარშემო, დეპრესიული არასოდეს ყოფილა, უბრალოდ, როცა ძალიან აქტიური ფაზის მერე გადაღლილია, რამდენიმე დღე სახლში რჩება და კითხულობს, ან უბრალოდ ჩუმად არის, ძალიან ეხმარება განტვირთვაში კოსტა რიკა - ჯუნგლები, სადაც პატარა ეკო ბუნგალოში შუქის და ცივილიზაციის გარეშე წელიწადში ორ თვეს ატარებს მეუღლესთან ერთად. მირანდას მეუღლე საკმაოდ გავლენიანი ფიგურაა რუსეთში და როგორც ჩანს, ძალიან საინტერესო პიროვნება, ისეთივე მრავალფეროვანი გატაცებებით, როგორიც მირანდას აქვს. ათი წელია იცნობენ ერთმანეთს. რამდენიმე წელი ყოველგვარი რომანტიკის გარეშე მეგობრობდნენ, მერე შეყვარებულმა ლეონიდმა თავისი გაიტანა და მეგობრობაც სიყვარულში გადაიზარდა და ხუთი წელია, რაც დაქორწინდნენ. მარტო ყოფნა უყვარს, თუმცა სულ მარტო არასოდეს არის, იქიდან გამომდინარე, რომ უამრავს მოგზაურობს, მოსკოვში იშვიათად ჩერდება დიდი ხნით, თუმცა, როცა იქ არის, მისი სახლი სავსეა სტუმრებით, ძალიან უყვარს კულინარია და მიუხედავად იმისა, რომ დამხმარეები ჰყავს, ყველაფერს თვითონ ამზადებს, თვითონ დადის ბაზარში და მისი ქართული სამზარეულოს საღამოებიც დიდი პოპულარობით სარგებლობს მოსკოვში, ძალიან უყვარს კითხვა: დოსტოევსკის, ჩეხოვს, სოროკინს, პელევინს და ამირეჯიბს, მარკესს, მოემს გამოყოფს საყვარელი მწერლებიდან, თვლის, რომ წიგნს მხოლოდ შემეცნებითი ან გასართობი დატვირთვა არ აქვს, წიგნი ცხოვრების გარკვეულ ეტაპებზე გეხმარება პრობლემური საკითხების გადაჭრაში. მინდოდა, წერა დამეწყო სიტყვებით - 90-იან წლებში ახალგაზრდა ქართველი გოგონა ანსამბლ ”ივერიასთან” ერთად მიდის გასტროლებზე მოსკოვში... მინდოდა, იქვე გამეფრთხილებინეთ, რომ ეს არ არის კონკიას ისტორია, რომ ამბავს არანაირი კავშირი არ აქვს ამერიკულ ოცნებასთან - მირანდას პერსონაჟი არასოდეს იქნებოდა - damsel in distress - და რომ, ამ მართლა ძალიან ჭკვიან და ლამაზ ქალს, პრიალა გრძელი ნაწნავი აქვს, ოღონდ არა კოშკიდან ჩამოსაშლელად. მაგრამ, ამის თქმა აღარ დამჭირდა, დასაწყისი შევცვალე და დასკვნებიც თქვენ მოგანდეთ. მე თუ მკითხავთ, სწორად მოვიქეცი.

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

39


DIGEST

Art Experience არტ გამოცდილება I

t is a pity, that one thing bringing most inspiration, being the greatest tourist attraction and a high form of entertainment – is most forgotten by people during travels. Several museums will be presented in the digest of this issue,, the ones that you have to see at least once in your life. If we look closely, the art museums are far off beaten by nightclubs and restaurants. However, they offer the best recreation. If you have ever found yourself standing shocked and still in front of an original masterpiece – then you might have a clue of what we mean, but if you don’t – you have a whole pleasurable experience ahead of you, and we hope that Digest can give you a clear picture. Below is the list of six most important museums in the world:

ველაზე დიდი ტურისტული ღირშესანიშნაობა, ყველაზე დიდი შემოქმედებითი ინსპირაცია, ყველაზე მაღალი დონის სანახაობა - ყველაზე მეტადაა დავიწყებული. ამ ნომრის დაიჯესტში მუზეუმებს მიმოვიხილავთ, რომლებიც ერთხელ მაინც უნდა ნახოთ. თუ დავაკვირდებით, ხელოვნების მუზეუმები საკმაოდ დიდი ხანია, ვეღარ უწევს კონკურენციას ღამის კლუბებსა და რესტორნებს. თუმცა, რეკრეაციისა და დასვენების ერთი-ერთი ყველაზე კარგი საშუალებაა. თუ ოდესმე მდგარხართ გაშეშებული რომელიმე შედევრის უზარმაზარ ორიგინალთან, ნამდვილად მიხვდებით, რატომ ავირჩიეთ ეს თემა, თუ არა - უდიდესი სიამოვნება გელით წინ და იმედია, დაიჯესტი დაგაკვალიანებთ. თქვენ წინაშეა ექვსი მუზეუმი, რომელსაც ცხოვრებაში ერთხელ მაინც უნდა ესტუმროთ.

40

201 2

AUGUST - SEPTEMBER


DIGEST

01 Moma- Museum of Modern Art

MOMA - თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი

The museum is known for holding the art best

collection. Not only does it have international masterpieces, but it hides the whole, huge and loud experience of United States – its amazing history. It was founded by Edward Durell, an architect. The museum went through certain changes during the course of time and finely re-opened in 2004 with a renewed project by Japanese Architect Yoshio Tanigutchi. MOMA is nearly the most expensive museum in New Work, but practices the openness for large masses; you can pay as much as you want on Fridays after 16:00. As for the structure of the Museum – it will amaze you over and over with each visit, offering something innovativeand modern – especially on the timely events that are always offered within an actual subject. Aside from the historical works – educational activities are of great importance here. The historical cinema reviews, special courses, contemporary and media art, there’s always something new happening here, life has it’s fast and enjoyable stream – which is the essential part of the contemporary art museum as an idea.

The famous artists presented here are: Jackson Pollock, Edward Hopper, Andy Warhol, Jasper Jones, Vincent van Gogh, Matisse, Frida Kahlo, Paul Suzanne and etc.

მუზეუმი ხელოვნების ნიმუშების საუკეთესო კოლექციად ითვლება. ის არა მხოლოდ საერთაშორისო შედევრებს, არამედ მთელი ამერიკის უზარმაზარ, ხმაურიან და დაუჯერებელ გამოცდილებას - მის ისტორიას ინახავს. MOMA არქიტექტორმა ედვარდ ტურელმა 1929 წელს გახსნა. დროთა განმავლობაში მან რამდენჯერმე იცვალა სახე და საბოლოოდ 2004 წელს იაპონელი არქიტექტორის, იოშიო ტანაგუცის განახლებული პროექტით გაიხსნა. მნიშვნელოვანია, რომ MOMA ყველაზე ძვირი მუზეუმია ნიუ-იორკში, თუმცა მოსახლეობაზე მზრუნველობის დასამტკიცებლად ყოველ პარასკევს 4 საათის შემდეგ მოქმედებს პროგრამა, სადაც შეგიძლიათ იმდენი გადაიხადოთ, რამდენიც გსურთ. რაც შეეხება მუზეუმის სახეს - ყოველ ახალ ვიზიტზე თავიდან გაგაკვირვებთ - განსაკუთრებით კი მაშინ, როდესაც რაიმე ახალ, თანამედროვე და აქტუალურ ღონისძიებებს შემოგთავაზებთ. გარდა ისტორიული ნამუშევრებისა - აქ საგანმანათლებლო ღონისძიებებს მუდმივად მნიშვნელოვანი დატვირთვა აქვს. ისტორიული ფილმების ჩვენებები, სპეციალური კურსები, თუ თანამედროვე მედია არტი. აქ ყოველთვის სიახლეებია, სიცოცხლე ჩქეფს - რაც ნამდვილად შეეფერება მოწინავე თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმს. მხატვრები, რომელთა ნამუშევრებიც აქ ინახება: ჯექსონ პოლოკი, ედვარდ ჰოპერი, ენდი უორჰოლი, ჯასპერ ჯოუნსი, ვინსენტ ვან გოგი, მატისი, მონდრიანი, ფრიდა კალო, პოლ სეზანი და ა.შ.

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

41


DIGEST

02 Guggenheim გუგენჰაიმი

And while we are in New York – We

cannot forget Guggenheim – The primary house of all avant-garde art in America is Located between the 5th avenue and the Central Park. Founded in 1937 by the Guggenheim fund, the first works exhibited were of acknowledged Modernists such as: Paul Klee, Wassily Kandinsky, Bauer and Mondrian. After a certain amount of time the collections filled with Modigliani, Leger, Chagall and other important artist’s works. In 1953 the new director of the Museum, James Sweeney decided to extend the original conceptual line and added sculpture and Important European Dadaists to the collection. Sweeney is also responsible for a very special approach to lighting in the museum, as well as democratic policy and openness for the civic society. Today the Museum is a largely updated and an important home for Impressionist, Post-Impressionist, Modern, Post-Modern and contemporary art. The building exterior is also largely known – it is a masterpiece of its own, being one of the first examples of ecofriendly construction.

42

201 2

AUGUST - SEPTEMBER

სანამ ნიუ-იორკთან გვაქვს საქმე - გუგენჰაიმიც არ უნდა დაგვავიწყდეს. მეხუთე ავენიუსა და ცენტრალური პარკის კვეთაზე მდებარეობს ავანგარდული ხელოვნების ერთი-ერთი პირველი „ბინა“, რომელიც 1937 წელს დააფუძნა სოლომონ გუგენჰაიმის ფონდმა. პირველი ნამუშევრები მოდერნისტების: პოლ კლეეს, კანდინსკის, ბაუერისა და მონდრიანის შედევრები იყო. დროთა განმავლობაში კი კოლექცია ნელ-ნელა ივსებოდა მოდილიანის, ლეგერის, შაგალისა და სხვა მნიშვნელოვან ხელოვანთა ტილოებით. 1953 წელს მუზეუმის იმდროინდელმა დირექტორმა, ჯეიმს სუინიმ გადაწყვიტა, თავდაპირველ კონცეპტუალურ მიმართულებებს გასცდენოდა და კოლექცია ქანდაკებითა და ევროპელი დადაისტების ნამუშევრებით გაემდიდრებინა. სწორედ სუინის დამსახურებაა მუზეუმის ფართო მასებისათვის ღიაობა და სკრუპულოზური მიდგომა სპეციალური განათებასთან. დღეისათვის კი მუზეუმი იმპრესიონიზმის, პოსტიმპრესიონიზმის, მოდერნული, პოსტ-მოდერნული და უახლესი ხელოვნების პერმანენტული და მუდმივად განახლებადი სახლია. მნიშვნელოვანი და ცნობილია მუზეუმის ექსტერიერიც - რომელიც თავადაა ხელოვნების ნიმუში. ეს არის უახლესი სამშენებლო ეკო-სისტემის ერთ-ერთი პირველი დემონსტრაცია.


DIGEST

03 The Metropolitan Museum of Art

მეტროპოლიტენის ხელოვნების მუზეუმი In the heart of New-York, there is

a so called Museum Mile – where several museums are located one after another – thus after Guggenheim it will be logical to mention The Metropolitan Museum of Art – Founded in 1872, It is the largest and one of the most important museums in the world. The massive collection includes classic antiques in Greek and Cyprus Galleries. The Museum owns Egyptian, African, Asian, Oceanic, Near Eastern, Byzantine and Islamic pieces of art. There are also reproductions of the world known historical interior. The Museum will impress you with its marvelous and diverse collection – there’s no limit for what you can see here – from Yves Saint Laurent historical outfits to Saskia by Rembrandt. It is impossible to list all works available here, because they are over a thousand and could never fit in one category. And one more thing – If you’ve ever had a second of doubt, that the museum could not be a huge business unit, if you’ve ever though that art or any business related to it was just an amusing, lighthearted activity – this museum will cease all of those doubts.

ნიუ-იორკის ცენტრში, არსებობს ე.წ. მუზეუმის მილი (Museum Mile) - სადაც რამდენიმე მუზეუმია ჩამწკრივებული - ასე რომ გუგენჰაიმის შემდეგ ლოგიკური იქნება, თუ მეტროპოლიტენის ხელოვნების მუზეუმს (Metropolitan Museum of Art) მოვინახულებთ - ის 1872 წელს გაიხსნა და მსოფლიოს უდიდესი, ხელოვნების ნიმუშების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საცავია. მასიური კოლექცია მოიცავს კლასიკურ ანტიკურ ნივთებს, ასევე თითქმის ყველა ევროპელ ხელოვანსა და ამერიკული ხელოვნების ვრცელ კოლექციას. მუზეუმი ფლობს ეგვიპტური, აფრიკული, აზიური, ოკეანიის, ახლო აღმოსავლეთის, ბიზანტიისა და ისლამური ხელოვნების ნიმუშებს. აქვეა ცნობილი ისტორიული ინტერიერების რეპროდუქციები. მუზეუმი გაგაოცებთ თავისი მრავალფეროვანი კოლექციით - რას არ ნახავთ აქ - ივ სენ ლორანის ისტორიული სამოსიდან დაწყებული, რემბრანტის სასკიამდე. შეუძლებელია, ჩამოთვალო საკვანძო ნამუშევართა სია, რადგან ის ათასზე მეტ პუნქტს მოიცავს და ვერაფრით მოექცევა ერთ კატეგორიაში. და კიდევ ერთი - თუ ოდესმე პატარა ეჭვი გაგჩენიათ, რომ მუზეუმი არ შეიძლება იყოს უზარმაზარი ბიზნეს ორგანო, თუ ოდესმე თქვენთვის ხელოვნება და მასთან დაკავშირებულ საქმიანობა მსუბუქ და თავშესაქცევ აქტივობად აღიქმებოდა - ეს მუზეუმი შესვლისთანავე ყოველგვარ ეჭვს გაგიქარწყლებთ.

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

43


DIGEST

04 Louvre

ლუვრი The same can be said on Louvre – where thousands of people are employed – thousands of highly competent, world important people. You need a whole three days to fully capture Louvre and trust me, standing in that huge line (Louvre has about ten million visitors a year) is definitely worth it. The museum is a historical monument itself (former Royal Residence), its employees – are historical figures and its collection –civi-

იგივე შეიძლება ითქვას ლუვრზეც - სადაც ათასობით ადამიანია დასაქმებული - ათასობით უმაღლესი კომპეტენციის მქონე, მსოფლიო მნიშვნელობის ადამიანი. ლუვრის დათვალიერებას და მთლიანად ათვისებას რამდენიმე სრული დღე სჭირდება და მერწმუნეთ, უზარმაზარ რიგში საათობით დგომას არასოდეს ინანებთ (ლუვრს ყოველ წელს 10 მილიონამდე დამთვალიერებელი ჰყავს). ლუვრი თავადაა ისტორიული მონუმენტი (ყოფილი სამეფო სასახლე), მისი თანამშრომლები ისტორიული პირები, ხოლო კოლექცია - ხელოვნების მნიშვნელობის ყველაზე დიდი გააზრება. ეგვიპტური განყოფილება დაახლოებით 50.000 სიძველეს ინახავს, ქრისტეშობამდე 4000 წლიდან მეოთხე საუკუნემდე. ახლო-აღმოსავლეთის სიძველეები ისლამის პირველ ნაბიჯებს ითვლის,

lization’s greatest reflection of art. The Egyptian wing holds about 50.000 antiquities, from 4000 BC to modern days. Near-eastern antiquities demonstrate the first steps of Islam; the division is separated geographically: Levant (Syria, Lebanon, Turkey, Jordan, Israel, Palestine and Egypt) Mesopotamia and Persia. Greek, Etruscan and Roman division entirely covers the territory of Mediterranean Sea; starting from the Neolithic times, going to the sixth century and finalizing to The Roman Empire. It is the biggest division of Louvre and this is where the famous Venus de Milo stands. The Islamic wing contains about 6.000 works, including the beautiful manuscripts of Ferdowsis Shahnameh. The division of Decorative art requires a special recognition; it includes nearly all of the masterpieces until the 19th century. And yes of course – Mona Lisa, which is probably the first thing that comes to mind when the Louvre is mentioned. And Bosch, and Caravaggio, da Vinci, De La Croix, Raphael, and Vermeer, And Veronese and Rubens…

განყოფილება გეოგრაფიულადაა განაწილებული: ლევანტი, (სირია, ლიბანი, თურქეთი, იორდანია, ისრაელი, პალესტინა, ეგვიპტე) მესოპოტამია და სპარსეთი. ბერძნული, ეტრუსკული და რომაული განყოფილება მთლიანად მოიცავს ხმელთაშუა ზღვის ტერიტორიას, ნეოლითური ხანიდან მეექვსე საუკუნემდე და რომის იმპერიამდე გრძელდება. ეს ლუვრის ყველაზე დიდი განყოფილებაა. სწორედ აქ ინახება ცნობილი ვენერა მილოსელი. ისლამური ხელოვნების განყოფილება 6,000 ნამუშევარს ინახავს, ულამაზესი ფირდოუსის ”შაჰნამეს” გვერდების ჩათვლით. აღსანიშნავია მუზეუმის დეკორატიული ხელოვნების განყოფილება, რომელიც შუა საუკუნეებიდან მე-19 საუკუნემდელ შედევრებს მოიცავს. და ჰო, ჯოკონდაც - პრინციპში პირველი, რაც გონებაში ამოტივტივდება ლუვრის ხსენებისას. და ბოსხი, და კარავაჯო, და ვინჩიც, დელაკრუაც, რაფაელიც, ვერმეერიც, ვერონეზეც, რუბენსიც....

44

201 2

AUGUST - SEPTEMBER


DIGEST

05 The Tate Museum ტეიტის მუზეუმი

The Tate Museum -or more correctly the network of muse-

ums- is an institution housing the British national, international modern and contemporary art. This network is made up of four houses: Tate Britain (In London, founded in 1897), Tate Liverpool (founded in 1988), Tate Saint Ives (Founded in 1993) and Tate Modern in London (in 2000) there is also an addition of Media, Sport and Culture which is known as Tate Online and adapts the form of a website founded in 1998. Tate Gallery’s collection was divided in four in 2000: In Tate – (located in the original building) you can view the British national artworks from year 1500 to modern days. The Tate Modern is also in London – Here lie the most important pieces of Contemporary art – British and International – from the year 1900 to modern days. Tate Liverpool is of the same operation as Tate modern, but it is significantly smaller. As of Saint Ives, it collects the contemporary pieces of local artist. One of the Tate's most publicized art events is the awarding of the annual Turner Prize, which takes place at Tate Britain. Concentrating on Tate Modern, it is to be mentioned that the galleries are housed in the former Bankside Power Station. The museum can be reached crossing the London Bridge and visiting the permanent collections is free of charge. The collections in Tate Modern consist of works of international, modern and contemporary art, dating from 1900 until today. Tate Modern currently has seven floors, originally numbered 1 to 7 and levels 0 to 4 contain gallery space entirely. It is interesting, how the collections are separated and named by theme or subject, “Poetry and Dreams” for example, is dedicated to Surrealism while the surrounding rooms feature works by artists influenced by Surrealism and its methods and “Transformed Visions”- Focusing on Abstract Impressionism and related fields after the Second World War. Tate Modern is not only the tool for studying art; it is an amazing and fascinating process, a real adventure in the world of Contemporary art.

ტეიტის მუზეუმი - უფრო სწორად, რამდენიმე მუზეუმის ერთიანობა - ბრიტანული ნაციონალური ხელოვნების, საერთაშორისო მოდერნისა და თანამედროვე ხელოვნების სახლია. ქსელი, როგორც უკვე ვთქვით, ოთხი სახლისაგან შედგება: ტეიტი ლონდონში (ტეიტის გალერეა, დაარსდა 1897 წელს), ტეიტ ლივერპული (დაარსდა 1988 წელს), სეინტ ივზის ტეიტი (დაარსდა 1993 წელს) და ტეიტ მოდერნი ლონდონში (2000 წელს) ასევე ტეიტის კულტურის, მედიისა და სპორტის დანამატი რომელიც ტეიტ ონლაინის სახელითაა ცნობილი და 1998-ში ვებსაიტის სახით შეიქმნა. ტეიტის გალერეის კოლექცია ოთხ ნაწილად 2000 წელს გაიყო: ტეიტ ბრიტანეთში (რომელიც მუზეუმის თავდაპირველ შენობაშია) იხილავთ ბრიტანული ხელოვნების ნიმუშებს 1500 წლიდან თანამედროვეობამდე; ტეიტ მოდერნი ასევე ლონდონშია - აქ ტეიტის ბრიტანული და საერთაშორისო თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშებია თავმოყრილი, 1900-დან დღემდე. ტეიტ ლივერპულს იგივე დანიშნულება აქვს, რაც ტეიტ მოდერნს, თუმცა ის გაცილებით მცირეა. ტეიტ სენტ აივზში კი ადგილობრივ ხელოვანთა თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშებია. ტეიტის ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული ღონისძიება ტერნეტის ყოველწლიური პრემიაა, რომელიც ტეიტ ბრიტანეთში იმართება. ყურადღებას კი ტეიტ მოდერნზე გავამახვილებთ, რომელიც სანაპიროს ყოფილ ელექტროსადგურშია მოთავსებული. გალერეაში ლონდონის ხიდის გადაკვეთით მოხვდებით, აქ კი მუდმივ კოლექციებზე შესვლა უფასოა. კოლექციების ძირითადი ნაწილი 1900 წლიდან დღემდე თანამედროვე ხელოვნებას აერთიანებს. მუზეუმი შვიდსართულიანია და აქედან ოთხი მხოლოდ საგალერეო სივრცეს ეთმობა. საინტერესოა, რომ კოლექციები თემებად და საგნებადაა განაწილებული, მაგალითად : ”პოეზია და სიზმარი/ოცნება” - ეს არის ფართო ოთახი, რომელიც მთლიანად სიურრეალიზმს ეძღვნება. ”გარდაქმნილი ხედვები”, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ აბსტრაქციონიზმზე კონცენტრირდება და ა.შ. ტეიტ მოდერნი არ არის მხოლოდ შედევრების შესწავლა და ღირშესანიშნაობა, ეს არის გამაოგნებელი და საინტერესო პროცესი, ნამდვილი მოგზაურობა თანამედროვე ხელოვნებაში.

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

45


DIGEST

06 Prado – The museum of Spanish National Art

პრადო - ესპანური ნაციონალური ხელოვნების მუზეუმი

Can you imagine Madrid in 1819? – This is when one of the most important museums of European art and sculpture was founded. It keeps the most significant masterpieces from the eleventh to nineteenth century. Velasquez, Reynolds, Vermeer, Tintoretto, Angelico, Titian, Rubens, Bosch, Rembrandt, Lawrence, Caracci and of course the most important for Prado – El Greco. Today the collection consists of 7.600 paintings, 1.000 Sculptures, 4.800 prints and 8.200 drawings, as well as countless historical documents and archaeological discoveries. The museum has approximately three million visitors in a year and it is the eleventh in the world list of Museums. Apart from all this, there are very interesting courses and important lectures held; The museum tries to meet the needs of visitors and has special programs based on the time you have to visit – An hour, three or five – The key works are pointed out, exploring and getting deeper into the subject depending on the time on your hands. As for the open courses, they always have a fine conceptual direction and try to give you a simple picture, stimulate you to expand your knowledge of art. The Prado museum is world known with its guides and special programs. 46

201 2

AUGUST - SEPTEMBER

შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ მადრიდი, 1819 წელს? - სწორედ ამ დროს, მადრიდის ცენტრში დაარსდა ევროპული ფერწერისა და ქანდაკების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მუზეუმი და ის მეთორმეტედან მეცხრამეტე საუკუნემდე ყველაზე მნიშვნელოვან შედევრებს ინახავს. ველასკესი, გოია, ვერმეერი, ტინტორეტო, ანჯელიკო, ტიციანი, რუბენსი, ბოსხი, რემბრანტი, ლოურენსი, რეინოლდსი, კარაჩი და, რა თქმა უნდა, პრადოსათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი - ელ გრეკო. კოლექცია დღეს 7.600 ფერწერულ ნამუშევარს, 1.000 ქანდაკებას, 4,800 პრინტსა და 8,200 ნახატს ითვლის, მრავალ ისტორიულად მნიშვნელოვან დოკუმენტსა და არქეოლოგიურ აღმოჩენასთან ერთად. მუზეუმს დაახლოებით სამი მილიონი მნახველი ჰყავს წელიწადში და ის მეთერთმეტეა მსოფლიო მუზეუმთა სიაში. გარდა იმისა, რომ აქ საგანმანათლებლო კურსებია, მნიშვნელოვანი და საინტერესო ღია ლექციები ტარდება, მუზეუმი კომფორტს უქმნის დამთვალიერებელს და სპეციალური პროგრამები აქვს იმის მიხედვით, თუ რამდენი დრო გაქვთ მის დასათვალიერებლად - ერთ საათი, სამი თუ ხუთი - აქ საათობრივი გეგმებია და მუზეუმის მთავარი ღირშესანიშნაობები საათების მიხედვით არის გადანაწილებული. რაც შეეხება ღია კურსებს, ყოველთვის საინტერესო კონცეპტუალურ ხაზს ატარებს და მარტივი ხერხებით ხელოვნების უფრო ღრმა შესწავლისაკენ უბიძგებს დამთვალიერებელს. პრადოს მუზეუმი მსოფლიოში ცნობილია საკუთარი გიდებითა და სამუზეუმო პროგრამებით. Elene Pasuri/ელენე ფასური


PRINTING HOUsE

Address

30 M. Kostava exit, Tbilisi, Georgia

Phone

+ 995 32 2 149229

fax + 995 32 2 920255 email

dios@dios.com.ge


PRODUCT

“THE CORPORATE ARCHIVE OF GEORGIA”

CASPI GEO

„საქართველოს

კორპორატიული არქივი” Caspi Geo – is a representative of the Turkish Company Caspi Group Holding in Georgia. It focuses on producing accessories for different companies, printing stationery goods and gift attributes. In the office located on Mtskheta Street you will see diaries, folders, leather products, uniforms, souvenirs and other interesting items of Georgia’s largest companies. At first sight this is an ordinary advertising company producing different kinds of goods, yet in reality it’s quite interesting and different: in addition to a very personal style of work and vision, the company is unique due to the fact that there are no analogies to it in Georgia.

Garatel Alakhverdova გარატელ ალახვერდოვა

48

201 2

AUGUST - SEPTEMBER


PRODUCT Imagine that Caspi Geo is the corporate archive of modern Georgia – you can see everything here: starting from Swarovski stone embroidered Koran, to a Geocell calendar, a Socar notebook and a Borjomi cap. Mrs. Garatel Alakhverdova has been the Caspi Geo Director General for five years while simultaneously occupying the position of Director at the Azerbaijan Business Association – AZEBI for the past three years. As she mentions herself, the organization has become unimaginably successful within this time. They even made VIP gifts and souvenirs for the Eurovision contest: “Within the five years we have cooperated with almost all large companies in Georgia – which is not a surprise considering our high quality product and in-time order execution, although we did not expect such success. It happened so that we became rather famous and gained great trust. “ Originally from Azerbaijan, Garateli is a very pleasant and a positive person. She came to Georgia after she got married. Upon arrival she knew nothing – had no idea of the language or the local lifestyle. As she says, she fell in love with Georgia and learned the language and became good friends with the locals all within a month. She currently lives and works here with her family – according to her, offering people a high quality product is a very pleasant process and she is not yet planning to leave Georgia. She finds herself to be a rather communicative person, to whom friendly relations are much more important than business – which she thinks has played a major role in the success of the company. “When going to a business meeting, first of all, I have a friendly attitude – human relations are very important and when everything is alright in this sense, the job is easy a thing to do. I generally think than work can only be successful along with clarity and harmony with family and friends. I have two children and am trying my best to spend as much time with them as possible. I think the strength and uniqueness of a woman stands in this – having a career and a family at the same time and being successful in both of the fields” – says Garateli and notes that Caspi Geo is also a family business. Her four brothers work in other representative countries of Caspi Group Holding: Ukraine, Azerbaijan, Kazakhstan and Russia. The job their sister has chosen only differs in the focus of her work.

Here everything is different and beautiful – daily diaries, leather bags and other gift items. They already have the catalogue ready for 2013 – with models that have not been featured in any other catalog and are different by a tasteful, original design. The company is planning to expand – Caspi Group will soon move to a larger office where the first floor will be arranged as a shop – for the unique items neither produced nor sold anywhere else. Aleksandra Aroshvili/ალექსანდრა აროშვილი

Caspi Geo – ეს არის თურქული კომპანიის, Caspi Group Holdingის წარმომადგენლობა საქართველოში, რომელიც სხვადასხვა კომპანიებისათვის აქსესუარების დამზადებაზე, საკანცელარიო საქონლის ბეჭდვაზე და სასაჩუქრე ატრიბუტიკაზეა ორიენტირებული. მცხეთის ქუჩაზე მდებარე ოფისში შეხვდებით საქართველოს უმსხვილესი კომპანიების ყოველდღიურ ბლოკნოტებს, საქაღალდეებს, უნიფორმებს, სუვენირებს და სხვა საინტერესო ნივთებს. ერთი შეხედვით, ჩვეულებრივი სარეკლამო კომპანია, რომელიც სხვადასხვა სახის საქონელს ამზადებს, სინამდვილეში საკმაოდ საინტერესო და განსხვავებულია: მუშაობისა და ვიზუალური ხედვის საკუთარი სტილის გარდა, მათი უნიკალურობა საქართველოში მსგავსი კომპანიის არარსებობაშიც ვლინდება. წარმოიდგინეთ, რომ Caspi Geo თანამედროვე საქართველოს კორპორატიული არქივია - რადგან აქ ყველაფრის ნახვა შეიძლება: სვაროვსკის თვლებით მოოჭვილი ულამაზესი ყურანიდან დაწყებული, ჯეოსელის კალენდრით, სოკარის ბლოკნოტითა და ბორჯომის კეპით დამთავრებული. Caspi Geo-ს გენერალური დირექტორი, ქალბატონი გარატელ ალახვერდოვა პარალელურად უკვე სამი წელია, აზერბაიჯანის ბიზნეს ასოციაციის, AZEBI-ს დირექტორია, Caspi Geo-ს კი ხუთი წელია, უდგას სათავეში. როგორც თავად აღნიშნავს, ამდროის მანძილზე ორგანიზაციამ არნახულ წარმატებას მიაღწია. ისინი ევროვიზიისთვისაც კი აკეთებენ Vip საჩუქრებსა და სუვენირებს: „ხუთი წლის განმავლობაში ჩვენთან თანამშრომლობს საქართველოში არსებული თითქმის ყველა მსხვილი კომპანია - რაც გასაკვირი ნამდვილად არ არის, ჩვენი პროდუქციის უმაღლესი ხარისხისა და შეკვეთების დათქმულ დროზე შესრულების საფუძველზე, თუმცა, ამხელა წარმატებას მაინც არ ველოდით. მოხდა ისე, რომ სახელიც ძალიან გავითქვით და დიდი ნდობაც მოვიპოვეთ.“ წარმოშობით აზერბაიჯანელი გარატელი ძალიან სასიამოვნო ადამიანია, დადებით ენერგიას ასხივებს. ამბობს, რომ საქართველოში იმიტომ ჩამოვიდა, რომ აქ გათხოვდა. მაშინ აქაურში ვერაფერში ერკვეოდა, არ იცოდა ენა, აქაური ცხოვრების სტილი. როგორც ამბობს, საქართველო ძალიან შეუყვარდა და სულ რაღაც ერთ თვეში ისწავლა ქართული, გაიჩინა მეგობრები. ახლა აქ ოჯახთან ერთად ცხოვრობს და მუშაობს - როგორც ამბობს, ხალხისათვის ხარისხიანი პროდუქციის შეთავაზება ძალიან სასიამოვნო და კარგი პროცესია და ჯერ არ აპირებს საქართველოდან წასვლას. თავს კომუნიკაბელურ, კონტაქტურ ადამიანად აღიქვამს, რომლისთვისაც ბიზნესზე მნიშვნელოვანი მეგობრული ურთიერთობებია - რასაც დიდი წვლილის შეტანას მიაწერს კომპანიის წარმატებაში. „როდესაც მივდივარ საქმიან შეხვედრაზე, პირველ რიგში, მეგობრული განწყობა მაქვს ადამიანური ურთიერთობები ძალიან მნიშვნელოვანია და როცა ამ მხრივ ყველაფერი წესრიგშია, საქმეც მშვენივრად მიდის. საერთოდ მივიჩნევ, რომ საქმე და ბიზნესი ოჯახთან, მეგობრებთან ჰარმონიული ურთიერთობის პარალელურადაა წარმატებული. მყავს ორი შვილი, ვცდილობ, ბევრი დრო დავუთმო. ჩემი აზრით, ქალის სიძლიერე და უნიკალურობა სწორედ ამაშია - გქონდეს კარიერა და ოჯახი ერთდროულად და ორივეგან წარმატებულად გრძნობდე თავს“ ამბობს ქარათელი და აღნიშნავს, რომ Caspi Geo-ც ოჯახური ბიზნესია - მისი ოთხი ძმა Caspi Group Holding-ის სხვა ქვეყნების წარმომადგენლობაში მუშაობენ: უკრაინაში, აზერბაიჯანში, ყაზახეთსა და რუსეთში. დის მიერ არჩეული საქმიანობა მათგან მხოლოდ მიმართულებით განსხვავდება. აქ ყველაფერი ერთმანეთისგან განსხვავებული და ლამაზია ყოველდღიური ბლოკნოტები, ტყავის ჩანთები და სხვა სასაჩუქრე ნივთები. 2013 წლისათვის მათ უკვე მზად აქვთ ახალი კატალოგი - მოდელები, რომლებიც ჯერ არცერთ კატალოგში არ ყოფილა და გემოვნებიანი, ორიგინალური დიზაინით გამოირჩევა. კომპანია გეგმავს გაფართოებასაც - Caspi Geo მალე დიდ ოფისში გადავა, სადაც პირველი სართული მაღაზიას დაეთმობა - უკვე გაყიდვაში იქნება პროდუქცია, რომელიც სხვაგან არსად მზადდება და იყიდება.

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

49


PRODUCT

50

201 2

AUGUST - SEPTEMBER


A ROOM OF ONE’S OWN

A ROOM OF ONE’S OWN საკუთარი ოთახი

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

51


A ROOM OF ONE’S OWN

Elizabeth Bagrationi – Orbeliani

ელისაბედ ბაგრატიონი–ორბელიანისა Elizabeth Bagrationi – Orbeliani (1870-1942) – descendant of King Erekle the Second from her father’s side and Alexander Chavchavadze from her mother’s side. She was a prominent figure in the socio-cultural life of Georgia. Along with translations and publicities she was actively involved in charity. Elizabeth spent her childhood in France where she received education – she graduated from faculty of Philology at the University of Paris. After returning to Georgia she taught French at the Tbilisi State University; along with Solomon Iordanishvili she compiled a guide for French language for Georgian students. She wrote poems in French, edited French newspapers – “Independent Georgia”, “Republic of Georgia” and an English newspaper “The Messenger for Georgia”. Elizabeth compiled the anthology of Georgian poetry in French. “The Knight in Panther’s Skin” that she translated into French in free verse requires a special mentioning. “The culture of the East shining under the sun becomes all the more beautiful coming close to thoughts of the West. Europe knows and loves us very much. The past hundred years have involuntarily separated us from revival of French thinking. Now we need to compensate the time we have lost.” – said Elizabeth in 1918, at the opening of the Tbilisi State University. ელისაბედ ბაგრატიონი–ორბელიანისა (1870–1942) – მამის მხრიდან ერეკლე მეორის, ხოლო დედის მხრიდან ალექსანდრე ჭავჭავაძის შთამომავალი. იყო საქართველოს საზოგადოებრივ–კულტურული ცხოვრების ერთ–ერთი გამოჩენილი მოღვაწე. მთარგმნელობით–პუბლიცისტურ საქმიანობასთან ერთად ეწეოდა აქტიურ საქველმოქმედო მოღვაწეობას. ბავშვობა საფრანგეთში გაატარა. იქვე მიიღო განათლება, დაამთავრა პარიზის უნივერსიტეტის ფილოლოგიური ფაკულტეტი. საქართველოში დაბრუნების შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ასწავლიდა ფრანგულ ენას; სოლომონ იორდანიშვილთან ერთად ქართველი სტუდენტებისთვის შეადგინა ფრანგული ენის სახელმძღვანელო. წერდა ლექსებს ფრანგულად, რედაქტორობდა ფრანგულენოვან გაზეთებს – „თავისუფალი საქართველო“, „საქართველოს რესპუბლიკა“ და ინგლისურენოვან გაზეთს „საქართველოს მოამბე“. ელისაბედმა ფრანგულ ენაზე შეადგინა ქართული პოეზიის ანთოლოგია. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია მის მიერ ფრანგულად თარგმნილი „ვეფხისტყაოსნის“ პწკარედები. „აღმოსავლეთის მზეზე გაბრწყინებული კულტურა უფრო მშვენიერდება დასავლეთის აზრებთან დაახლოებისას. ევროპა გვიცნობს და ჩვენ მას ვუყვარვართ. უკანასკნელმა ასმა წელმა ძალაუნებურად დაგვაშორა საფრანგეთის აზროვნების თავისუფალ აღორძინებას. ახლა საჭიროა დაკარგული დროის მოგება“, – ამბობდა ელისაბედი 1918 წელს, თბილისის უნივერსიტეტის გახსნისას. 52

201 2

AUGUST - SEPTEMBER


A ROOM OF ONE’S OWN

Barbare Kipiani ბარბარე ყიფიანი

ბარბარე ყიფიანი (1879–1965) – პირველი

ქართველი ფსიქოფიზიოლოგი ქალი. სწავლობდა ბრიუსელის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტზე, იქვე კითხულობდა ლექციებს ქართულ და რუსულ სიტყვიერებაში, ფსიქოფიზიოლოგიასა და ფსიქოლოგიაში. იყო ამავე უნივერსიტეტის ცნობილი საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის სწავლული მდივანი; დიდი როლი ითამაშა ბრიუსელის საერთაშორისო მუზეუმის ქართული განყოფილების დაარსებაში, რომელსაც თავადვე ხელმძღვანელობდა. ბარბარე ყიფიანმა შეადგინა „პროგრამა ბრიუსელში არსებული საერთაშორისო მუზეუმის ქართული განყოფილებისათვის მასალის შეგროვებისა.“ განყოფილების მიზანი იყო საქართველოს ისტორიისა და კულტურის პოპულარიზაცია. ამასთან, აქ თავმოყრილ მასალას მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და საერთაშორისო–სამართლებრივი დატვირთვა ჰქონდა, რაც გულისხმობდა ობიექტური ინფორმაციის გავრცელებას საქართველოს იმჟამინდელი პოლიტიკური მდგომარეობის შესახებ. ბარბარე ყიფიანი იყო დიმიტრი ყიფიანის შვილიშვილი. მისი როლი უმნიშვნელოვანესია ქართული ემიგრაციის საზოგადოებრივ და კულტურულ– საგანმანათლებლო ცხოვრებაში.

Barbare Kipiani (1879-1965) – the first Georgian female Psycho-Physiologist. She studied at the Medical faculty at the University of Brussels where she also taught courses in Georgian and Russian folklore, Psychophysiology and Psychology. She was also the secretary of the international scientific journal of this same University; Barbare made a big contribution in creating the Georgian Department at the International Museum of Brussels that she guided. BarbareKipiani created a “Program for collecting materials of the Georgian department of the International Museum of Brussels.” The aim of the department was to popularize Georgian history and culture. Besides, the materials stored there had very important political and international-legal load, which meant spreading objective information regarding the political situation in Georgia at the time. BarbareKipiani was the granddaughter of DimitriKipiani. She played an essential role in the social and cultural-educational life of Georgian emigrants.

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

53


A ROOM OF ONE’S OWN

I

was thinking of writing about Esperanza Spalding, she is a great contrabass player, a well-educated musician, with great performance and tone. She has worked with Bobby McFerrin and she knows how to make you smile or cry. But she is not her . Esperanza Spalding isn't what Lhasa de Sela is. Not because one died tragically and the other is probably standing on stage right now with a full house. Just "Soon the Space Will Be too Small" is the alteration of the most primitive cords, and the lyrics are about flying fish, a place without enough air to breathe and the whispering song of a woman that has risen from the ashes and is as strong as a ship, that will say three words and rescue everyone. Do you know how strange it is? She was born in a Mexican-American family, her parents were hippies and they named her ანასტასია when she was five months old, after her mother read a book about Tibet and liked theთუმანიშვილი–წერეთლისა name Lhasa that was mentioned in some obscure context. Her mother played on a harp, father on a flute and the whole family listened to strange music. In childhood Lhasa was dreaming of marrying Victor Jara, a musiთუმანიშვილი–წერეთლისა cian from Chile -ანასტასია long dead at that time. Once she saw the(1849–1932) documentary on Billie Holiday and decided to becomeკეთილშობილ a singer. In 1999 Lhasaინსტიტუტში, moved to Paris. She – სწავლობდა ქალთა traveled a lot, went on tours. Then everything happened fast and ended fast,და because afპარალელურად კი ოჯახში ეუფლებოდა მუსიკასა გერმანულ ter a 21 month long torture on ენას. January first of 2010 Lhasa died at the age of 37. Of course there შემდეგ გაემგზავრა ევროპაში, კერძოდ, შვეიცარიასა were tribute shows. . . The first album "La Llorona" that was released in 1997 practically out of და საფრანგეთში. საქართველოში დაბრუნების შემდეგ nowhere is a mix of Eastern European gipsy motives, Ranchera and Country - plus her passionიყო „ქართველთა შორის გამავრცელებელი ate yet extinct vocal and everything is fantastic. Maybe I'mწერა–კითხვის wrong and maybe it's trivial but the საზოგადოების“ აქტიური წევრი, დააფუძნა ჟურნალი charge that follows the singing of Lhasa de Sela is hard to figure out, it doesn't come apart in „ჯეჯილი“,but რომელმაც უდიდესი როლი -ითამაშა ქართული pieces, it's kind, hopeless, melancholic never angry or pretentious and it's whole. Anastasia Tumanishvili – Tsereteli (1849–1932)– საბავშვო ლიტერატურის განვითარებაში; იყო ჟურნალ studied at the institute of noble women while „კვალის“ თანარედაქტორი. მისი ინიციატივით დაარსდა ვფიქრობდი, ესპერანსა სპალდინგზე დამეწერა,ქალთა მართლა კარგი at the same time learning German ჰ, and music „მასწავლებელ და აღმზრდელ საურთიერთობო კონტრაბასისტია, განათლებული მუსიკოსი - ხარისხიანი შესრულებით at home. She later traveled to Europe, specifiდახმარების საზოგადოება“, სადაც მასწავლებელი - მშვენიერი ტემბრი აქვს, ბობი მაკფერენთან თანამშრომლობს, იცის, როგორ cally to Switzerland and France. After returning ქალებისათვის გაგაცინოს ანthe გატიროს. მაგრამ ის არ არის.ტარდებოდა აი ის. ლასალექციები დე სელა სხვადასხვა რაც არის, საჭირო to Georgia she was actively involved in საკითხზე. ანასტასია ესპერანსა ვერ არის. იმიტომ კი არა,თუმანიშვილი–წერეთლისა რომ ერთი ტრაგიკულად იყო “Society for the spreading of literacy სპალდინგი among ქალთა საზოგადოება „განათლების“ დამფუძნებელი. ამ გარდაიცვალა, მეორე კიდევ ახლაც ალბათ სცენაზე დგას და კონცერტი ანშლაგით Georgians”, she founded the “Jejili” magazine უბრალოდ Soon the space will be to small ყველაზე პრიმიტიული აკორდების საზოგადოებასთანაა დაკავშირებული პირველი სრულად which played a huge roleმიდის, in the development მონაცვლეობაა და ტექსტად მფრინავი 4:53 წუთიანი ქართულენოვანი სკოლის თევზების, დაარსება. სასუნთქად ანასტასიამ ვერ მის of Georgian children’s literature; she was a საკმარისი ადგილის აღმდგარი, გემივით ძლიერი ქალის ჩურჩულით co-editor of the “Kvali” magazine. She initiated და ფერფლიდან თანამედროვე ქალ მოღვაწეებთან ერთად შეადგინა ე.წ. აქვს, სამ სიტყვას იტყვის და ყველას გადაარჩენს. იცით, რა founding the “Society of ნამღერი interrelations aidრომელიც for „ქალიშვილთა წრე“, რომელიც მიზნად ისახავდა ქართველი უცნაურია ? მექსიკურ-ამერიკულ ოჯახში დაიბადა, ჰიპი მშობლები ჰყავდა, სახელი female teachers and educators” where there ქალების აქტიურ ჩართვას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ხუთი თვისას დაარქვეს მას შემდეგ, რაც დედამ რაღაც წიგნი წაიკითხა ტიბეტზე და were lectures held for them in different subგაურკვეველ კონტექსტში მოხსენიებულმა სახელმა ლასამ საშინლად მოხიბლა. დედა jects. Anastasia Tumanishvili – Tsereteli was არფაზე, უკრავდა მამა ფლეიტაზე და კიდევ უამრავ უცნაურ მუსიკას უსმენდა მთელი the founder of the female society “Education”. ოჯახი, ხარისხიანს. ბავშვობაში ლასა ოცნებობდა, ჩილელ მუსიკოს ვიქტორ ჯარას This society was one of the reasons for estabგაჰყოლოდა ცოლად - ამ დროს ვიქტორ ჯარა დიდი ხნის მკვდარი იყო. ერთხელ lishing the first all-Georgian language school. დოკუმენტური ფილმი ნახა ბილი ჰოლიდეიზე და გადაწყვიტა, რომ აუცილებლად Anastasia along with herგახდებოდა contemporary female მომღერალი. 1999 წელს პარიზში გადავიდა საცხოვრებლად. ბევრს figures created the so-called “Circle of Women” მოგზაურობდა, ტურნეებში დადიოდა. მერე ყველაფერი სწრაფად მოხდა და aiming to actively involveსწრაფად Georgian women in დამთავრდა - 21-თვიანი წამების შემდეგ, 2010 წლის პირველ იანვარს public life. ლასა 37 წლის ასაკში გარდაიცვალა. რა თქმა უნდა, იყო ტრიბუტ შოუები... მოკლედ...

Anastasia Tumanishvili – Tsereteli

Lhasa de Sela

ლასა დე სელა

პირველი ალბომი, „La Llorona”, რომელიც 1997 წელს, ფაქტობრივად, არსაიდან გაჩნდა - აღმოსავლეთ ევროპული ბოშური მოტივების, რანჩერას და ქანთრის სრულიად ორგანული ნაზავია - ამას ემატება ვნებიანი, ოღონდ რაღაცნაირად მაინც ჩამქრალი ვოკალი და ყველაფერი ფანტასტიკურად არის. შეიძლება, ვცდები ან ბანალურად მოგეჩვენოთ, მაგრამ - მუხტი, რომელიც ლასა დე სელას ნამღერს მოჰყვება, ცოტა რთულად გასაშიფრია - ნაწილებად არ იშლება - კეთილი, უიმედო, მელანქოლიური, მაგრამ არასოდეს გაბრაზებული ან პრეტენზიული - მთლიანია.

54

201 2

AUGUST - SEPTEMBER


A ROOM OF ONE’S OWN

Mariam Jambakur-Orbeliani

მარიამ ჯამბაკურ–ორბელიანი

Mariam Jambakur-Orbeliani(1852–1941)– was a member of the care committee of the noble school, female teacher’s board and the music school committee, head of the Georgian all-girls school care committee and the Tbilisi boy gymnasium community to support poor students. She published the complete works of her father, Vakhtang Orbeliani. She greatly supported children’s magazines – “Jejili” and “Nakaduli”, also the women’s society “Education”. She actively participated in foundation of the Tbilisi State University. In 1918 she was elected a member of the university support committee. Mariam was a descendant of King Erekle the Second. She gave away precious family relics to the “Society for the spreading of literacy among Georgians” and the Historic-Ethnographic society. After the establishment of the Soviet regime she worked as a teacher.

მარიამ ჯამბაკურ–ორბელიანი (1852–1941) – იყო სათავადაზნაურო სკოლის სამზრუნველო კომიტეტის, მასწავლებელ ქალთა საზოგადოების გამგეობის და სამუსიკო სკოლის კომიტეტის წევრი, ქართველ ქალთა სასწავლებლის მზრუნველთა კომიტეტის და თბილისის ვაჟთა პროგიმნაზიის ხელმოკლე აღსაზრდელთა დამხმარე საზოგადოების თავმჯდომარე. გამოსცა მამის, ვახტანგ ორბელიანის, ლექსების სრული კრებული. დიდ დახმარებას უწევდა საბავშვო ჟურნალებს – „ჯეჯილსა“ და „ნაკადულს“, ასევე ქალთა საზოგადოება „განათლებას“. აქტიურ მონაწილეობას იღებდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებაში. 1918 წელს აირჩიეს უნივერსიტეტთან ჩამოყალიბებული დამხმარე საზოგადოების წევრად. იყო ერეკლე მეორის შთამომავალი. სიცოცხლეშივე გადასცა უძვირფასესი ოჯახური რელიქვიები წერა–კითხვის გამავრცელებელ და საისტორიო–საეთნოგრაფო საზოგადოებებს. საბჭოთა რეჟიმის დამყარების შემდეგ ეწეოდა პედაგოგიურ და მთარგმნელობით საქმიანობას. Mariam Tabagua/მარიამ ტაბაღუა

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

55


PRETTY WOMAN

უკვე 4 წელია, რაც „ფრანკო ფონტანა“ - პრესტიჟული საიუველირო მაღაზიათა ქსელი საქართველოს ბაზარზე გამოჩნდა. ეს არის ცნობილი იტალიური ბრენდი, რომელიც მომხმარებელს ქალისა და მამაკაცის საიუველირო ნაწარმის თანამედროვე კოლექციებს სთავაზობს. თვითონ ქსელში ერთიანდება მრავალი ევროპული ბრენდი, ესენია: Pomi, Pasquale Bruni,

Marco Giovanni,Graziella, Il Bernando, Ganezzi, Sofia

It’s been 4 years that “Franco Fontana” – a prestigious jewelry shop network appeared on the Georgian market. It is a famous Italian brand offering customers contemporary jewelry collections for men and women. The brand itself combines many European brands, such as: Pomi, Pasquale Bruni, Marco Giovanni,Graziella, Il Bernando, Ganezzi, Sofia… The exquisite modern design and newest jewelry manufacturing technologies are the principles that have made “Franco Fontana” shops one of the most preferred and attractive places for women, who are the main focus group for the company. It should be noted that any diamond piece comes with a quality certificate. Whether you’re young or old, a man or a woman, you can find something to fit your taste and price range. “Franco Fontana” shops are distinguished with top-notch service. You will be greeted with a warm environment and attentive staff ready to considerately help you choose the desired item. Only at “Franco Fontana” you can purchase the most exquisite wedding or engagement rings. And if you cannot find what you’re looking for at the spot, you can always choose something from the catalogue and order the piece in your size and design. Aside from the exclusive range of choices, “Franco Fontana” indulges its customers with various discounts and offers. If you decide to visit, don’t forget the discount voucher from the magazine – you will become eligible for a grand offer – a 20% discount on gold and diamond items and 30$ off of silver items.

56

201 2

AUGUST - SEPTEMBER

თანამედროვე და დახვეწილი დიზაინი და საიუველირო წარმოების უახლესი ტექნოლოგიები - სწორედ ამ პრინციპების წყალობით იქცა „ფრანკო ფონტანას“ მაღაზიები ქალბატონების ერთ-ერთ საყვარელ და მიმზიდველ ადგილად, სწორედ ისინი შეადგენენ მიზნობრივი მომხმარებლის უდიდეს ნაწილს. აღსანიშნავია, რომ ბრილიანტის ნებისმიერ ნაკეთობას თან ახლავს ხარისხის დამადასტურებელი სერთიფიკატი. აქ ნებისმიერი თქვენგანი - პატარა თუ დიდი, მამაკაცი თუ ქალბატონი – იპოვნის საკუთარი გემოვნების შესაბამის ნივთს და თქვენ წარმოიდგინეთ, ფასებიც ყველასთვის ხელმისაწვდომია. „ფრანკო ფონტანას“ მაღაზიები გამოირჩევა უმაღლესი დონის მომსახურებით. თქვენ აქ დაგხვდებათ თბილი გარემო და ყურადღებიანი პერსონალი, თითოეული მათგანი დიდი გულისხმიერებით დაგეხმარებათ თქვენთვის სასურველი ნივთის შერჩევაში. მხოლოდ „ფრანკო ფონტანას“ ქსელში შეგიძლიათ ყველასაგან განსხვავებული საქორწილო თუ ნიშნობის ბეჭდების შეძენა. და თუ მაინც ვერ ამოირჩიეთ შესაფერისი ნაკეთობა, შეარჩიეთ კატალოგიდან და შეუკვეთეთ სხვადასხვა ზომისა თუ დიზაინის საქორწილო ბეჭედი. გარდა ექსკლუზიური არჩევანისა, „ფრანკო ფონტანა“ მომხმარებელს ანებივრებს სხვადასხვა აქციებითა და ფასდაკლებებით. თუ გადაწყვიტეთ, გვესტუმროთ, არ დაგავიწყდეთ ჟურნალში განთავსებული ფასდაკლების ვაუჩერის ჩვენება - თქვენ გახდებით გრანდიოზული აქციის მონაწილე - მიიღებთ ოქროსა და ბრილიანტის ნაკეთობებზე 20%, ხოლო ვერცხლის ნაწარმზე 30 % ფასდაკლებას.


PRETTY WOMAN

02 | Earring | Gold 2767 Gel

01 | Bracelet | Gold 2307 Gel

03 | Bracelet | Gold 6671 Gel

04 | Ring | Silver 317 Gel

05 | Necklace | Gold 4074 Gel

06 | Earring | Silver 217 Gel

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

57


PRETTY WOMAN

07 | Ring | Gold 863 Gel 08 | Ring | Gold 09 | Bracelet | Silver

1008 Gel

497 Gel

10 | Necklace | Silver 644 Gel

11 | Earring | Gold 1542 Gel

12 | Ring | Gold 1322 Gel

13 | Bracelet | Gold 5027 Gel

58

201 2

AUGUST - SEPTEMBER

14 | Pendant | Gold 1592 Gel


PRETTY WOMAN

16 | Bracelet | Gold 7302 Gel 15 | Pendant | Diamond 3684 Gel

17 | Earring | Gold 4437 Gel

18 | Ring | Silver 19 | Ring | Gold

697 Gel

2542 Gel

21 | Ring | Gold 1478 Gel

20 | Bracelet | Gold 3757 Gel

26 Rustaveli Ave. | T. 2 18 10 47 21 Chavchavadze Ave. | T. 2 18 10 46 7 Pekini Str. | T. 2 30 65 56 7 Tsotne Dadiani Str. | 2 18 14 15 [ Shopping Mall Karvasla ]

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

59


LUNCH TIME

A conversation with a Marketer Irina Javakhadze საუბარი მარკეტოლოგ ირინა ჯავახაძესთან

Hosted by Holiday Inn Tbilisi

60

201 2

AUGUST - SEPTEMBER


LUNCH TIME

What is the role of marketing in a successful business?

რა როლს თამაშობს მარკეტინგი ბიზნესის წარმატებაში?

It’s vital. It doesn’t matter what you sell, whether it is a product or service. Fortunately, corporate management in Georgia has realized that the most valuable thing for any company is to become a brand because then they can generate more customers, who will easily forgive them their mistakes.

სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის. არ აქვს მნიშვნელობა, რას ყიდი - პროდუქტს თუ მომსახურებას. საბედნიეროდ, საქართველოში კომპანიის მენეჯმენტი უკვე მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ყველაზე ღირებული კომპანიისათვის ბრენდია, ვინაიდან შემდგარ ბრენდს უფრო მეტი მომხმარებელი ჰყავს და შეცდომებსაც უფრო მარტივად პატიობენ.

How did you step into this industry? I entered the West European studies with the concentration on English Language and Literature. I realized that just the knowledge of English would not get me far. I used to work as a translator in some company. I remember that one of my colleagues also worked as a PR manager. I asked her about PR and she explained that it’s similar to marketing – I hesitated to ask about the latter too. This was in 2001. Then I started to look for some courses and eventually wound up in GIPA, where I graduated with a degree in government management. This was an interesting period. We had American lecturers and I am proud to have been taught by Zura Zhvania. Upon graduating from GIPA, I had to go through some internships and eventually, from a myriad of companies, I selected IPM, the most dominant company in the industry. I learned a lot there. Our supervisor was Gocha Tskitishvili, who I happened to have known before and who, unlike other managers, is always ready to familiarize us with various matters, as well as to teach and help us in our professional development. They offered me to stay after my internship and frankly, that’s how I wound up in the marketing industry. I was the supervisor of the first media monitoring department. For more than two years, I was involved in the department’s marketing, project sales management and HR. I was in charge of project development, sales, scouting clients along with creating and maintaining the relationships with them. Two years later, I realized that I had exhausted my capabilities in this company, so I applied for an opening on Job.ge and was soon hired by Goodwill. By the way, I was the first manager there too, they had a commercials manager, but they did not have a marketing department. I think that it is like marching in one place for a marketing specialist to stay in one company, unless there are frequent changes. After Goodwill, I worked at Cosmopolitan for a little while. During that period, I had three offers from TBC Bank, GMC Group, and Cosmopolitan. I chose the latter. I worked as an assisting editor, in charge of various organizational matters. Then I transferred to GMC Group to try restaurant business. I also worked at an American microfinancial organization Finka – a truly successful company that has been on the market for thirteen years. This was a very interesting period as I got to work during their rebranding process and was therefore sent

როგორ მოხვდით ამ სფეროში? დასავლეთ ევროპის ფაკულტეტი დავამთავრე ინგლისური ენისა და ლიტერატურის განხრით, მაგრამ მივხვდი, რომ მხოლოდ ინგლისური ენის ცოდნა არ იყო საკმარისი, შორს ვერ წავიდოდი. ერთ-ერთ მთარგმნელობით კომპანიაში ვმუშაობდი. მახსოვს, ჩვენი თანამშრომელი, თარჯიმანი პარალელურად PR მენეჯერად მუშაობდა. მას ვკითხე რა იყო PR, მიპასუხა, რომ თითქმის იგივე, რაც მარკეტინგი, მომერიდა, მეორე კითხვაც დამესვა - რა იყო მარკეტინგი. ეს იყო 2001 წელს. მერე კურსების ძებნა დავიწყე. და საბოლოოდ „ჯიპაში“ ამოვყავი თავი. დავამთავრე სახელმწიფო მართვის ფაკულტეტი. საინტერესო პერიოდი იყო, ამერიკელი ლექტორები გვყავდა, ვამაყობ, რომ ზურა ჟვანია მასწავლიდა. „ჯიპას“ დამთავრების შემდეგ აუცილებლად უნდა გამევლო სტაჟირება და რამდენიმე კომპანიიდან IPM ამოვარჩიე, რომელიც რეალურად მონოპოლისტი იყო ბაზარზე. იქ უამრავი რამ ვისწავლე. დირექტორი გოჩა ცქიტიშვილი იყო, რომელსაც მანამდეც ვიცნობდი და რომელიც სხვა უფროსებისგან განსხვავებით მუდმივად მზად არის გაგათვიცნობიეროს კონკრეტულ საკითხებში, გასწავლოს, დაგეხმაროს პროფესიულ განვითარებაში. სტაჟირების შემდეგ დარჩენა შემომთავაზეს - პრინციპში აი, ასე, გაუაზრებლად მოვხვდი მარკეტინგის სფეროში. ვიყავი პირველი მედია მონიტორინგის განყოფილების უფროსი. ორ წელიწადზე მეტი განყოფილების მარკეტინგის, პროექტის გაყიდვების მენეჯერისა და HR-ის ფუნქციებს ვითავსებდი. ჩემი პასუხისმგებლობა იყო პროდუქტის განვითარება, გაყიდვა, კლიენტების მოძიება. მათთან ურთიერთობა და შენარჩუნება. ორი წლის შემდეგ ჩავთვალე, რომ ამ კომპანიაში თავი ამოვწურე და Jobs.ge-ზე განთავსებული განცხადების მეშვეობით მოვხვდი „გუდვილში“. სხვათაშორის, იქაც პირველი მენეჯერი ვიყავი, იქ დამხვდა რეკლამის მენეჯერი, მაგრამ მარკეტინგის განყოფილება, როგორც ასეთი, არ არსებობდა. ვთვლი, რომ ერთ კომპანიაში დიდი ხნით გაჩერება მარკეტოლოგისთვის ერთგვარ წყლის ნაყვად იქცევა ხოლმე, თუ იქ დიდ ცვლილებებს არ აქვს ადგილი. „გუდვილის“ შემდეგ ცოტა ხანი ვმუშაობდი „კოსმოპოლიტენში“. იმ პერიოდში სამი შემოთავაზება მქონდა:

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

61


LUNCH TIME

„თი ბი სი ბანკში“, „ჯი ემ სი ჯგუფში“ და

to the U.S. to consult a company, which successfully rebranded companies like HSBC, City Bank and other giants. Every six months, there was a meeting of various marketing managers from many different countries. It was then that I realized that working at an international company was more interesting than working in a local business. There, they have different requirements and expectations, and they care about their staff’s progress and development. I stayed at Finka for almost three years and left when I felt I had exhausted my potential. I believe it is logical to switch between different companies and industries because that’s how one can grow and improve. My next job was at Mobypay, - a new American company and a new name on the Georgian as well as the world markets – a company that offers mobile phone services for various banking operations. I had no experience with “start-up,” so for me as a marketing specialist, it was interesting to develop a new product. Naturally, it was a difficult and accountable task for the marketing department since we had to introduce our new product to customers and make them love it. Mobypay was a company in which marketing was an essential aspect. We often launched dozens of campaigns, while searching for new customers. I can proudly say that within the first year and a few months, we were able to attract more than 165 000 customers across Georgia. This too was a new experience. Aside from this, starting from 2008, I am a consultant at NIMA (Marketing Institute of Netherlands). I teach in various different modules: merchandise politics and branding, research, and international marketing. In short, I have been involved in this industry for ten years. What is the most important thing in your profession? 62

201 2

AUGUST - SEPTEMBER

„კოსმოპოლიტენში“, მე ეს უკანასკნელი ავირჩიე. გამომცემლის მოადგილე ვიყავი და უამრავი საორგანიზაციო საკითხის მოგვარებაც ჩემს კომპეტენციაში შედიოდა. მერე „ჯი ემ სი ჯგუფში“ გადავედი - სარესტორნო ბიზნესიც გამოვცადე. ორ წელიწადზე მეტხანს ვმუშაობდი ამერიკულ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ფინკაში“ - საკმაოდ წარმატებული ორგანიზაციაა უკვე ცამეტი წელია, ბაზარზეა. ძალიან საინტერესო პერიოდი იყო, რებრენდინგის პროცესი დაემთხვა და ამერიკაში, ისეთ საკონსულტაციო კომპანიაში წავედი მივლინებით, რომელმაც რებრენდინგი გაუკეთა HSBC-ს, City Bank-ს და სხვა მსხვილ კომპანიებს. 6 თვეში ერთხელ სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსული მარკეტინგის მენეჯერების შეკრება იმართებოდა. მაშინ მივხვდი, რომ საერთაშორისო კომპანიაში მუშაობა უფრო საინტერესოა, ვიდრე ადგილობრივ ბიზნესში. იქ სხვა მოთხოვნები აქვთ და სხვა მოლოდინი, ზრუნავენ კადრების განვითრებაზე.. ფინკაში თითქმის სამი წელი დავყავი და როცა ჩემი შესაძლებლობების მაქსიმუმი ამოვწურე, წამოვედი. რაც უფრო ხშირად იცვლი ინდუსტრიებს და კომპანიებს, მით უფრო დიდ გამოცდილებას იძენ, იზრდები, იცვლები - ლოგიკურიც არის. ჩემი შემდეგი სამსახური იყო „მობიპეი“ ეს იყო ახალი ამერიკული კომპანია ქართულ ბაზარზე და ზოგადად, ახალი სიტყვა არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოს მასშტაბით - მობილური ტელეფონით სხვადასხვა საბანკო ოპერაციების განხორციელება. „start–up“-ის გამოცდილება არ მქონდა და ჩემთვის, როგორც მარკეტოლოგისთვის ახალი პროდუქტის განვითარება საინტერესო იყო. თავისთავად რთული და საპასუხისმგებლო ამოცანა დაეკისრა მარკეტინგის განყოფილებას - უნდა გაგვეცნო მომხმარებლისთვის სრულიად განსხვავებული პროდუქტი და შეგვეყვარებინა. „მობიპეი“ ის კომპანია იყო, სადაც მარკეტინგის განყოფილებას საკვანძო ადგილი ეჭირა. ერთდროულად ათობით კამპანიას ვახორციელებდით და ამავე დროს ჩვენი მოვალეობა მომხმარებლის აყვანაც იყო. შემიძლია სიამაყით ვთქვა, რომ წელიწადსა და რამდენიმე თვეში 165 000-ზე მეტი მომხმარებელი ავიყვანეთ მთელი საქართველოს მასშტაბით. ესეც ახალი გამოცდილება იყო . ამას გარდა, 2008 წლიდან NIMA-ს (ნიდერლანდების მარკეტინგის ინსტიტუტი) ტრენერი ვარ. ვასწავლი სხვადასხვა მოდულებს: სასაქონლო პოლიტიკა და ბრენდინგი, კვლევა, საერთაშორისო მარკეტინგი. მოკლედ, 10 წელია ამ სფეროში ვარ. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენს პროფესიაში? მარკეტოლოგისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც ვერ ისწავლის, არის ალღო. უნდა გრძნობდეს,


LUNCH TIME

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

63


LUNCH TIME

A marketing specialist must have a certain kind of flair. She or he should be able to feel when, where and what to do. They must be creative and have good taste. I think that this is the most important, everything else comes from experience. Aside from this, the person involved in this profession must be energetic, active, communicative, and initiative. In Georgian reality, market management means battling with your employees. Besides, this job demands a lot of effort. One must always have creative ideas and be able to closely communicate with customers. Currently, in what stage of development is marketing in Georgia? 64

201 2

AUGUST - SEPTEMBER

If we compare the current stage of marketing to the one ten years ago, there are considerable improvements. People are starting to realize that the more powerful the brand, the longer its life cycle and potential for profit. The arketing department is now more or less respected in big companies. There is more demand for marketing specialists, but overall, there is still scarcity of professionals in our country. Theory or practice? A combination of both is the best, but practice is still more important in our profession. If you are lacking in theory,


LUNCH TIME როდის, სად და რა გააკეთოს, კრეატული უნდა იყოს და ჰქონდეს გემოვნება. ვთვლი, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის და, დანარჩენი – გამოცდილებაა... გარდა ამისა, ამ პროფესიის ადამიანი უნდა იყოს ენერგიული, აქტიური, კომუნიკაბელური, ინიციატორი... ქართულ რეალობაში მარკეტინგის მენეჯერობა ნიშნავს, რომ „ბრძოლა“ გიწევს - პირველ რიგში შენს მენეჯმენტთან. ესეც რომ არ იყოს, შრომატევადი სამუშაოა, მუდმივად უნდა მოგდიოდეს იდეები და ძალიან ახლოს უნდა იყო შენს მომხმარებელთან. განვითარების რა ფაზაშია მარკეტინგი საქართველოში? ათი წლის წინანდელ მდგომარეობას თუ შევადარებთ, საკმაოდ დიდი პოზიტიური ცვლილებებია ადამიანები უკვე მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ რაც უფრო ძლიერია ბრენდი, მით უფრო ხანგრძლივი სასიცოცხლო ციკლი აქვს მას და შესაბამისად უფრო მეტი მოგება მოაქვს კომპანიისთვის. მარკეტინგის განყოფილებაც ასე თუ ისე დაფასდა. ვგულისხმობ მსხვილ კომპანიებს. მოთხოვნა გამოცდილ მარკეტოლოგებზე გაიზარდა. თუმცა, ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ არა მხოლოდ მარკეტოლოგების, არამედ ზოგადად, პროფესიონალების დეფიციტია, კარგი კადრი რეალურად ცოტაა. თეორია თუ პრაქტიკა? საუკეთესო ვარიანტია მათი თანხვედრა, მაგრამ პრაქტიკა მაინც უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენს პროფესიაში. თუ იცი, რომ თეორიაში სუსტი ხარ, აუცილებლად გადაშლი წიგნს, ხოლო გამოცდილებას დრო სჭირდება. შეიძლება ისწავლო თეორია, მაგრამ კარგ პრაქტიკოს მარკეტოლოგად ვერ შედგე, თუ ის თვისებები არ გაქვს, რაც ამ პროფესიისთვის აუცილებელია და რაც გამოცდილებას მოაქვს. არსებობს საქართველოში კომპანია, რომელზეც თამამად შეგიძლიათ თქვათ, რომ კარგი, სწორი მარკეტინგი აქვს? მომწონს „ჯეოსელისა“ და „თი ბი სი ბანკის“ მარკეტინგული

სტრატეგიები. ამ კომპანიის მარკეტინგის გუნდები მუდმივად სიახლეებს სთავაზოებენ მომხმარებელს და რაც მნიშვნელოვანია, კარგად ფუთავენ მათ. ყველაზე ხშირად რა შეცდომებს უშვებენ ქართველი მარკეტოლოგები? შეცდომები სხვადასხვაგვარი შეიძლება იყოს:

არასწორი პოზიციონირება, კონკურენტული ბაზრის არ, შესწავლა, გაუთვლელი კამპანიები და სხვა. რჩევები ახალგაზრდა მარკეტოლოგებს ვინაიდან ამ პროფესიაში გამოცდილებას მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს, იმ ახალგაზრდებს, ვინც ჯერჯერობით არ მუშაობს, ვურჩევ, არ დაკარგონ დრო და სტაჟირება გაიარონ სხვადასხვა კომპანიების მარკეტინგის განყოფილებებში. შეეცადონ, რომ მიმდინარე პროექტებში აქტიური მონაწილეობა მიიღონ. მჯერა, რომ კარგი კადრის შრომა ყოველთვის ფასდება.

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

65


LUNCH TIME

you can do some reading, but experience requires time. Knowledge of theory will not make you a good marketing specialist, unless you have the necessary characteristics and experience in this profession. Is there a company in Georgia that practices proper marketing? I like the marketing strategies of Geocell and TBC Bank. Their marketing teams always introduce new products and package them well for their customers. What are some of the most frequent mistakes of Georgian marketing specialists? There may be all kinds of different mistakes such as wrong positioning, failure to study a particular market, uncalculated campaigns and more. What advice would you give young marketing specialists? Because experience is vital in this profession, I would advise currently unemployed young folks to start internships in marketing departments of different companies. They can try to actively participate in current projects. I believe that good work of employees is always valued.

66

201 2

AUGUST - SEPTEMBER


P E R F E C T I O N I N D E TA I L S

Contesi Design Ladies, let’s admit that we almost never know what gift to buy for a man, that we never quite understand why they prefer a certain present over the ones chosen by us. Perhaps, I'm exaggerating, but somehow I think that in this perspective, males are slightly mistreated. So what if their “favorite items” and their “ideal environment” are strict and plain having nothing in common with our beloved creamy laces. It seems to me that we are obligated to know what they like and in what environment they feel comfortable alone, and with us. It’s precisely why, for the first time in Ego’s history, “Perfection in Details” presents a truly masculine brand. You can think of it as a kind of a masterclass on the theme of “the ideal environment for every man.” For example, let’s picture a developed, cosmopolitan person, a classical oligarch, or a hipster boy in red pants and plaid shirt, or else a dilettante businessman with good education, or even a boy who sells pasty, or a consultant at a sports store, or a schoolboy – and then decide to agree that it’s completely possible that all of them have a specific environment in which they feel comfortable, that all six equally like cigars, whisky, that all six have a low voice and strong hands, that they can’t stand unnecessary items, that they want to have personal yachts and like stereotypically beautiful women – with extremely dark or light complexion, but with long legs and silky shirts – and what’s most important an ideal woman thinks little, and subsequently asks less questions, yet offers many compliments. Perhaps, I'm exaggerating once again, but it’s a fact 68

201 2

AUGUST - SEPTEMBER


P E R F E C T I O N I N D E TA I L S

მოდით, ვაღიაროთ, ქალბატონებო - ჩვენ თითქმის არასოდეს ვიცით, რა ვაჩუქოთ მამაკაცს, არასოდეს გვესმის, რატომ არჩიეს მაინცდამაინც ეს ნივთი ჩვენ მიერ მოწონებულს. შეიძლება, სულ ოდნავ ვუტრირებ, მაგრამ რატომღაც მეჩვენება, რომ მამრობითი სქესის წარმომადგენლები, ამ თვალსაზრისით, იჩაგრებიან. მერე რა, რომ მათი „საყვარელი ნივთები“ და „მათთვის იდეალური გარემო“ ცოტა უფრო მკაცრი და სადაა და კრემისფერ რუშებთან არაფერი აქვს საერთო. მეჩვენება, რომ ვალდებულები ვართ, ვიცოდეთ, რა მოსწონთ და როგორ გარემოში გრძნობენ თავს კომფორტულად ისინი, შესაბამისად ჩვენც, მათთან ერთად. სწორედ ამიტომ, “ეგოს” ისტორიაში პირველად, Perfection in Details წარმოგიდგენთ ჭეშმარიტად მამაკაცურ ბრენდს. ჩათვალეთ, რომ ეს არის ერთგვარი მასტერკლასი თემაზე „როგორ გარემოში გრძნობს თავს იდეალურად ნებისმიერი მამაკაცი“. აი, მაგალითად, წარმოვიდგინოთ განვითარებული, კოსმოპოლიტური პიროვნება, კლასიკური გაგებით ნამდვილი ოლიგარქი, ან ჰიპსტერი ბიჭუნა, წითელი შარვლით და კუბოკრული პერანგით, ან დამწყები ბიზნესმენი, კარგი განათლებით, ან ღვეზელების

that for absolute comfort, men require less, but expansive pleasures and this is a good thing. Among these pleasures, there is a burdenless and minimal, yet beautiful, more cozy house and a few items that emphasize their masculinity, whether it is a cigar box, a gambling table, good whisky glasses, an ashtray, a bright view of the entire city from a window, a few good costumes, a preferable cologne (because they are always capricious in choosing one), a soft bed, spacious cabinets that require little room, a fireplace, a few carpets, a big TV to watch soccer or thrillers. It is expected that our James Bond needs a comfortable office as well. We can’t even imagine how much pleasure he receives when he lay tired in a leather armchair, loosens their ties, pours a drink, gently opens a pack of cigarettes, and lights one without moving. Momentarily, his face lights up and he is ready

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

69


P E R F E C T I O N I N D E TA I L S to forget all of his problems – this is one such form of relaxation. It’s understandable that I cannot escape an icon of an average independent man, but the fact remains that males require comfort in their luxury, more so than useless items or accessories that stand out. The fact that they all agree in their choices only serves to illustrate that men spend their energy on the matters far more important than we do. On the other hand, the above mentioned facts are not intended to criticize women for their tendency towards pretty items. In short, ladies and gentlemen, there is one brand that encompasses everything mentioned above. This გამყიდველი ბიჭი, ან კონსულტანტი სპორტულ მაღაზიაში, ან სკოლის მოსწავლე - და მერე შევთანხმდეთ, რომ სავსებით დასაშვებია, მათ რამდენიმე კონკრეტული გარემოება უქმნიდეთ კომფორტს, სავსებით დასაშვებია, რომ ექვსივეს ერთნაირად უყვარს სიგარა, ვისკი, სავსებით დასაშვებია, რომ ექვსივეს ბოხი ხმა აქვს და ძლიერი, მოვლილი ხელები, სავსებით დასაშვებია, რომ ზედმეტ ნივთებს ვერცერთი იტანს, რომ ძალიან უნდა, ჰქონდეს საკუთარი იახტა და სტერეოტიპული გაგებით ლამაზი ქალები მოსწონს - უკიდურესად შავგვრემანი ან ზედმეტად ფითქინა, მაგრამ აუცილებლად გრძელი ფეხებით, აბრეშუმის პერანგით - რაც მთავარია ოცნების ქალი ცოტას ფიქრობს, აქედან გამომდინარე, ცოტა კითხვას სვამს და ბევრ კომპლიმენტს ამბობს. შეიძლება, კიდევ ერთხელ ვუტრირებ, მაგრამ ფაქტია, რომ სრული კომფორტისათვის კაცებს ცოტა უფრო ნაკლები და ცოტა უფრო ძვირადღირებული სიამოვნებები სჭირდებათ და ეს კარგია. მათ შორის არის გადაუტვირთავი, მინიმალისტური, მაგრამ ლამაზი, უფრო კი მყუდრო სახლი, და საკუთარი მამაკაცურობის ხაზგასასმელად აუცილებელი რამდენიმე ნივთი, იქნება ეს სიგარის ჩასადები ყუთი, მაგიდა ბანქოსთვის, კარგი ჭიქები ვისკისთვის, საფერფლე, განათებული ხედი მთელ ქალაქზე, შუშის ფანჯრიდან, რამდენიმე წყვილი კარგი კოსტუმი, მისთვის მისაღები სუნამო (იმიტომ, რომ სუნამოს არჩევანში ყოველთვის პრეტენზიულები არიან), ფუმფულა საწოლი, მაქსიმალურად ტევადი კარადები, რომელიც მინიმალურ ადგილს იკავებს, ბუხარი, რამდენიმე ხალიჩა, დიდი ტელევიზორი - ფეხბურთის ან მძაფრსიუჟეტიანი ფილმების საყურებლად და შესაძლოა, უფრო სწორად, მოსალოდნელია, რომ ჩვენს ჯეიმს ბონდს მოხერხებული კაბინეტიც ჰაერივით სჭირდება. ჩვენ ვერც კი წარმოგვიდგენია, რამხელა სიამოვნებას იღებს ნებისმიერი მათგანი, როცა დაღლილი ტყავის სავარძელში გადაწვება, ჰალსტუხს ოდნავ შეიხსნის, სასმელს ჩამოისხამს, ხელის ნელი მოძრაობით გახსნის კოლოფს, სიგარეტს ამოიღებს და ისე, რომ პოზას არ შეიცვლის, დინჯად „გაუკიდებს“ მომენტალურად უნათდება სახე და უკვე მზად არის, პრობლემები დაივიწყოს - რელაქსაციის ფორმაა ასეთი. გასაგებია, რომ საშუალო სტატისტიკური დამოუკიდებელი მამრის ხატს ვერსად გავექეცი, მაგრამ ის ფაქტი, რომ ფუფუნებაში ძლიერი სქესი უფრო კომფორტს გულისხმობს,

70

201 2

AUGUST - SEPTEMBER

brand creates an absolute comfort for men, and at least here, I don’t exaggerate. Let’s now talk about this brand and its philosophy. This brand, by the name of Contesi Design, is a designer-manufacturing company founded in 2000. There was a group of people who joined forces in a creative collective of a truly unique experience. Contesi Design works on interior as well as exterior designs, along with individual items. They also focus on various projects involving apartments, mansions, restaurants, wine bars, public and residen-


P E R F E C T I O N I N D E TA I L S tial complexes, and residential yachts. If you read newspapers and magazines, you will see that different publications name a variety of directions for the style of Contesi. I, on the other hand, will say that it is difficult to describe the style of Contesi as Art Deco or to assign this eclecticism to a specific movement, which in my own personal opinion does not require any classifications. This tandem between the structures of design and manufacturing offers us the opportunity to elevate the process of not only conception of ideas, but also their most courageous and fantastic realization. Contesi focuses on the wide spectrum of interior works, whether it is chess figures or furniture composition. It is important that everything is created in one signature. Each item is exceptionally expressive and original, and at the same time, functionally excellent. Therefore, they care for balance and elevate the ambivalent nature of each item to the highest level, which really involves the following: you enjoy the visual characteristics of their items; they invoke admiration, and lift the feeling. It creates the reason for aesthetic enjoyment, without losing the initial and main function. It gives you comfort and may even be more functional than traditional service items. Contesi creates a space, where an item transforms into a work of art and becomes a certain intellectual part in an interior of any type.

ვიდრე „დანარჩენებისგან გამოსარჩევად“ შეძენილ უსარგებლო ნივთებს თუ აქსესუარებს და არჩევანშიც თითქმის ყველა მათგანი ემთხვევა, მხოლოდ იმის მაჩვენებელია, რომ კაცები ბევრად უფრო მნიშვნელოვან საკითხებზე ხარჯავენ ენერგიას, ვიდრე ჩვენ. თავის მხრივ, ზემოთ აღნიშნული ფაქტი არ აკნინებს ქალს, მისი მიდრეკილების გამო ლამაზი ნივთებისადმი. მოკლედ, ქალბატონებო და ბატონებო, ყველაფერ ზემოთ ჩამოთვლილს ერთი არაჩვეულებრივი ბრენდი აერთიანებს, რომელიც ქმნის აბსოლუტურ კომფორტს მამაკაცებისათვის. აი, აქ აღარ ვუტრირებ. ახლა უშუალოდ ბრენდის და მისი ფილოსოფიის შესახებ მოგითხრობთ. ეს არის დიზაინერული საწარმოო კომპანია, რომელიც 2000 დაარსდა. კრეატიულ ჯგუფში უნიკალური გამოცდილების და თამამი იდეების მქონე ადამიანები გაერთიანდნენ. Contesi Design მუშაობს როგორც ინტერიერზე, ისე ექსტერიერზე და ცალკეული ნივთების დიზაინზე და ერთმანეთისგან საკმაოდ განსხვავებულ სხვადასხვა პროექტებზე: ბინები, აგარაკები, რესტორნები, ღვინის ბარები, საჯარო და რეზიდენციული კომპლექსები, იახტების საცხოვრებელი ფართები... თუ ჟურნალ-გაზეთებს გაეცნობით, ნახავთ, რომ ცალკეული გამოცემები სხვადასხვა მიმართულებას მიაკუთვნებენ კონტეზის სტილს, მე კი, თუ, რა თქმა უნდა, არაკოლეგიალობაში არ ჩამეთვლება, ვიტყვი, რომ რთულია, უწოდო „კონტესის“ სტილს არტ დეკო და

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

71


P E R F E C T I O N I N D E TA I L S რომელიმე კონკრეტულ მიმდინარეობაში მოაქციო ეკლექტიკა, რომელიც ჩემი პირადი, შეიძლება სავსებით სუბიექტური აზრით, არ საჭიროებს კლასიფიკაციას.

დიზაინერული და საწარმოო სტრუქტურების ტანდემი გვაძლევს საშუალებას მაღალ დონეზე ავიყვანოთ იდეების არა მხოლოდ შემუშავების, არამედ მათი ყველაზე თამამი და ფანტასტიკური ნაწილის განხორციელების პროცესი. Contesi მუშაობს ინტერიერულ ნაკეთობათა ფართო სპექტრზე, იქნება ეს ჭადრაკის ფიგურები, თუ ავეჯის კომპოზიციები მნიშვნელოვანია, რომ ყველაფერი ერთი ხელწერით სრულდება. თითოეული ნივთი საოცრად ექსპრესიული და ორიგინალურია, ამავდროულად, ფუნქციურადაც აბსოლუტურად გამართული. შესაბამისად, მაქსიმალურად დაცულია ბალანსი, უმაღლეს დონეზეა აყვანილი მომსახურების ნივთების ამბივალენტური ხასიათი, რაც, უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, ითვალისწინებს შემდეგს: ტკბები ნივთის ვიზუალური მონაცემებით, იწვევს აღფრთოვანებას, ამძაფრებს შეგრძნებებს, ესთეტიკური ტკბობის მიზეზად გექცევა, თუმცა, არ კარგავს თავის პირველად და უმთავრეს დანიშნულებას, გიქმნის კომფორტს და შეიძლება, კლასიკურ მომსახურების ნივთებზე ბევრად უფრო მრავალფუნქციურიც კია. Contesi ქმნის სივრცეს, სადაც საგანი ხელოვნების ნიმუშად გარდაიქმნება, ერთგვარ ინტელექტუალურ შემადგენლად ნებისმიერი ტიპის

72

201 2

AUGUST - SEPTEMBER

Maximum comfort and moderate luxury are the two characteristics that describe the nature of the result. To these two components, we can add a sense of dignity, humbleness, moderation and nobility – the values which Contesi

expresses through their creations. The worldview of this company does not belong to general tendencies. Rather, it focuses on the individualism – a house is not just a living space, it is also an indicator of the owners’ lifestyle and their unique characteristics. This is why Contesi avoids blind conformism towards trends or market requirements. Rather, it prioritizes the emotional and intellectual requests of potential collaborators and like-minded people. One of the main goals in the routine of a contemporary person’s life is to introduce new aspects into such mundane everyday life. The products of Contesi do not belong to time, they don’t lose topicality due to their unique characteristics – “conceived in the past and actualized in the future.” Subsequently, their items are contemporary for the present and avant-garde for the future. The essential factor in Contesi’s philosophy is the following – if time is luxury, then style outside the boundaries of time is infinite and borderless luxury. It is sad and at the same time amazing that emotion and thought are victims of verbalization – everything is made plain. Those who live in the 21st century are


P E R F E C T I O N I N D E TA I L S ინტერიერში. მაქსიმალური კომფორტი და თავშეკავებული ფუფუნება - ეს ორი მახასიათებელი ზუსტად გამოხატავს ატმოსფეროს განწყობას, რომელიც საბოლოოდ იქმნება. ამას ემატება ღირსება, თავმდაბლობა, თავშეკავება და კეთილშობილება - ის, რის განსახიერებადაც სახავს Contesi საკუთარ ქმნილებებს. კომპანიის მსოფლმხედველობა არ ესადაგება ზოგად ტენდენციებს. აქ აქცენტირება ინდივიდუალიზმზე ხდება, სახლი აღიქმება როგორც არა მხოლოდ საცხოვრებელი ადგილი, არამედ მისი ბინადრების ცხოვრების სტილის და ყველაზე სკრუპულოზური თავისებურებების ინდიკატორი. სწორედ ამიტომ, Contesi უარყოფს ბრმა მორჩილებას, საყოველთაოდ ტრენდებისა, თუ ბაზრის მოთხოვნებისადმს. პირველ რიგში, ის არსებული თუ პოტენციური თანამოაზრეების ემოციური და ინტელექტუალური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე ზრუნავს. ერთიერთი მთავარი ამოცანა თანამედროვე ადამიანის რუტინულ ყოველდღიურობაში ახალი ასპექტების შეტანაა. Contesi-ს ნივთები არ ექვემდებარებიან დროს, არ კარგავენ აქტუალობას განსაკუთრებული თავისებურების გამო - „იბადებიან წარსულში და პროეცირდებიან მომავალში.“ სწორედ აქედან გამომდინარე ნაკეთობები თანამედროვეა აწყმოსთვის და ავანგარდულია მომავლისთვის. Contesi-ს ფილოსოფიის საკვანძო ნაწილი კი ასე გამოიყურება - თუ დრო ფუფუნებაა, მაშინ სტილი დროის ფარგლებს გარეთ - უსაზღვრო და უსასრულო ფუფუნება.

rescued by a few forms of visual work, such as photo or video footage. That is why I offer the address of their official webpage to those who are curious about Contesi. Actually, the name Contesi comes from the Italian verb “Contendere,” which means competition, and the word Contesi is its past form. And it was during the reign of King LashaGiorgi that Venetian and Genoese people gave the name of Contesi to the beautiful town of Gagra. If you have any questions, desires or general interest, you can write us or fill out our Wish List.

საოცარი და სამწუხაროც კია, რომ როცა ემოცია და აზრი ვერბალიზაციას განიცდის, ყველაფერი უბრალოვდება და ამ დროს განსაკუთრებით ოცდამეერთე საუკუნეში მცხოვრებლებს, მაშველად ანუ მხსნელად ვიზუალური ხელოვნების რამდენიმე დარგი მოგვევლინება ხოლმე - ვგულისხმობ ფოტო ან ვიდეო მასალას. ამიტომ, მათთვის ვისაც, უფრო დაწვრილებით აინტერესებს ყველაფერი Contesi-ს შესახებ, ვუტოვებ ბრენდის ოფიაციალური საიტის მისამართს. უახლოეს მომავალში Contesi საქართველოშიც დაიწყებს

ფუნქციონირებას, თუმცა, მანამდე, თუ რაიმე კითხვა, სურვილი, ან ზოგადად, ინტერესი გაგიჩნდათ, შეგიძლიათ ყოველგვარი ყოყმანის გარეშე დარეკოთ საკონტაქტო ნომერზე და ამომწურავი პასუხიც მიიღოთ. თუ რაიმე კითხვა, სურვილი, ან ზოგადად, ინტერესი გაგიჩნდათ, გთხოვთ, მოგვწეროთ ან შეავსოთ Wish List-ი.

სხვათაშორის, სახელწოდება “CONTESI” მოდის იტალიური ზმნიდან “Contendere”, რაც შეჯიბრებას, პაექრობას ნიშნავს, ხოლო “CONTESI” მისი წარსული დროის ფორმაა. სწორედ “CONTESI” უწოდეს, ლაშა-გიორგის მეფობის პერიოდში ვენეციელებმა და გენოელებმა საქართველოს ულამაზეს ქალაქ გაგრას. Natuka Natsvlishvili/ნატუკა ნაცვლიშვილი

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

73


A D V I C E F O R T R AV E L E R S

74

201 2

AUGUST - SEPTEMBER


A D V I C E F O R T R AV E L E R S

BARCELONA B

arcelona is a very warm city - distinguished with architecture and a wonderful climate. It’s a city with all the necessary attributes for a pleasant vacation: the sun, the sea, mountains and many tourists and different from other European countries, relatively affordable shopping opportunities. The lifestyle is very active, just like in other southern cities – mostly focused on tourists, thus very comfortable – despite the fact that I’ve never actually resided in Barcelona, the days I spent there are a wonderful memory.

არსელონა ძალიან თბილი ქალაქია გამორჩეული არქიტექტურული ნიმუშებითა და შესანიშნავი კლიმატით. ეს არის ქალაქი, სადაც ყველანაირი პირობაა სასიამოვნო დასვენებისათვის: მზე, ზღვა, მთა, უამრავი ტურისტი და ევროპის სხვა ქვეყნებისაგან განსხვავებით, აქ შეგიძლიათ შედარებით ხელმისაწვდომი შოფინგით დაკავდეთ. ცხოვრების სტილი ძალიან აქტიურია, ისევე, როგორც სხვა სამხრეთულ ქალაქებში, ძირითადად კი ტურისტებზეა ორიენტირებული და შესაბამისად, ძალიან კომფორტულია. მიუხედავად იმისა, რომ არასოდეს მიცხოვრია ბარსელონაში, ძალიან კარგად მახსენდება იქ გატარებული დღეები.

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

75


A D V I C E F O R T R AV E L E R S

When to arrive: Taking into account the climate conditions of the city, you can go there at any time of the year and feel well regardless of the season. Although I would single out the first months of fall, when it’s not too hot and yet you can still swim in the sea and get a good suntan. როდის ჩავიდეთ: ქალაქის კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქ წელიწადის ნებისმიერ დროს შეიძლება ჩასვლა და ნებისმიერ სეზონზე თავს კარგად იგრძნობთ, თუმცა, განსაკუთრებით შემოდგომის პირველ თვეებს გამოვყოფდი, როცა ძალიან არ ცხელა და შესაძლებელია ზღვაში ცურვა და კარგად გარუჯვა.

Tamta Tamazashvili თამთა თამაზაშვილი Georgian National Tourism Agency PR Manager ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

PR მენეჯერი 76

201 2

AUGUST - SEPTEMBER


A D V I C E F O R T R AV E L E R S

What to take with: You have to take a camera to take pictures of the many beautiful and interesting places in the city and, of course, a swimsuit and a big suitcase!  რა წავიღოთ: აუცილებლად უნდა წავიღოთ ფოტოაპარატი, რადგან ქალაქში უამრავ საინტერესო და ლამაზ ადგილს გადააწყდებით, რა თქმა უნდა, საცურაო კოსტუმი და ასევე, დიდი ჩემოდანი!

Where to stay: I personally, prefer boutique type hotels, a lot of which you can find in the center of the city. Those favoring a noisy rest, I would suggest staying at hotels located next to Plaza Cataluña. Those who love peace, quiet and comfort should definitely stay around the diagonal avenue. სად გავჩერდეთ: პირადად მე უპირატესობას ბუტიკის ტიპის სასტუმროებს ვანიჭებ, რომლებიც უხვადაა განთავსებული ქალაქის ცენტრში. ხმაურიანი დასვენების მოყვარულებს ვურჩევდი პლაზა კატალუნიის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ სასტუმროებში გაჩერებას. მათ კი, ვისაც უყვარს სიმშვიდე, კომფორტი და სიმყუდროვე, აუცილებლად დიაგონალის გამზირთან დაბინავებას.

Where to eat: Considering that there are a lot of things to see in Barcelona, it’s better to have breakfast at the hotel. For dinner I suggest a café next to one of the sights; in the evening you could dine in one of the café-restaurants on the beach. You have to try the traditional Spanish dish – “Paella” which comes in different types and is very tasty: it’s a rice dish with chicken, vegetables or seafood. The traditional drink “Sangria” – a mix of wine and fruit goes well with it. The city offers cafés and clubs for all tastes where you eat and have fun at.

სად მივირთვათ: გამომდინარე იქიდან, რომ ბარსელონაში ძალიან ბევრი რამ არის სანახავი, უმჯობესია საუზმე დილით, სასტუმროში მიირთვათ. სადილის დროს გირჩევდით რომელიმე ღირსშესანიშნავ ადგილთან ახლოს მდებარე კაფეს, საღამოს კი ზღვის სანაპიროზე არსებული კაფერესტორნებიდან ერთ-ერთში შეგიძლიათ მიირთვათ ვახშამი. აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ტრადიციული ესპანური კერძი - „პაელლა“, რომელიც რამდენიმე სახისაა და ძალიან გემრიელია: ეს არის ბრინჯიანი კერძი, ქათმით, ბოსტნეულით ან ზღვის პროდუქტებით, რომელსაც ძალიან უხდება ასეთივე ტრადიციული სასმელი „სანგრია“ - ერთმანეთში არეული ღვინო და ხილი. ქალაქში თითქმის ყველანაირ გემოვნებაზე მორგებული უამრავი კაფე და კლუბია, სადაც შეგიძლიათ მიირთვათ გემრიელად და კარგადაც გაერთოთ.

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

77


A D V I C E F O R T R AV E L E R S What to visit: Seeing Gaudi architectural masterpieces are a must: the famous Sagrada

Familia, the astonishing houses on Paseo de Gracia, the Gaudi Park where the house-museum is located, the Picasso museum, the Cathedral and the dancing fountain. You have to go to Tibidabo and enjoy the wonderful views of the city. Besides, whoever goes to Barcelona, should definitely visit the Salvador Dali museum – it’s not too far from the city and it will definitely give you unforgettable impressions.

რა მოვინახულოთ: რა თქმა უნდა, უნდა ვნახოთ გაუდის არქიტექტურული შედევრები: ცნობილი საგრადა ფამილია, პასეო დე გრაციაზე მდებარე ულამაზესი სახლები, გაუდის პარკი, სადაც მისი სახლმუზეუმია განთავსებული, პიკასოს მუზეუმი, კათედრალი და მოცეკვავე ფანტანი. აუცილებლად უნდა წავიდეთ ტიბიდაბოზე და დავტკბეთ ქალაქის შესანიშნავი ხედებით. გარდა ამისა, ყველას, ვინც ბარსელონაში მიდის, აუცილებლად ვურჩევდი სალვადორ დალის მუზეუმის მონახულებას - არც ისე შორსაა ქალაქიდან და ნამდვილად დაუვიწყარ შთაბეჭდილებებს დაგიტოვებთ.

Where to eat:

78

201 2

AUGUST - SEPTEMBER


A D V I C E F O R T R AV E L E R S

a is a city t Barcelon a th y a s d ce, I’ gle senten up in a sin it m u s ld cou ll. ომ elona: If I n have it a ყოდი, რ Why Barc ქმა, ვიტ ere you ca თ h ს w n ო ა o ი ti ლ შ ლაქ შე მე ძ for relaxa მ ე რთ ქ ა ვით რომ აფე რი ა თ ი ს ი ტყ ლ რ ე ე ვ : ყ ა . ა ნ ა ძ ნობ აქია დ ა რ სე ლ ო ლში იგრ ვი ს ქ ალ რატომ ბ ხე -კუნჭუ ნტვირთ ა თ გ უ კ ა ნ ა ო ლ ბ ა რ სე ლ ც მ ი ს ყვე ილი, რა თავმოყრ

Aleksandra Aroshvili/ალექსანდრა აროშვილი

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

79


NEW

Lumia 900 Main Features

Windows Phone 7.5 8 MP main camera Integrated GPS & A-GPS Mass memory 16GB CPU 1.4 GHz APQ8055 Snapdragon S2 Size and Capacity

Volume - 90 cm3 Weight - 160 g Dimensions - 127.8 x 68.5 x 11.5 mm

80

201 2

AUGUST - SEPTEMBER

1258 GEL ძირითადი მახასიათებლები

Windows Phone 7.5 8 მპ ფოტოკამერა ინტეგრირებული GPS და A-GPS ინტეგრირებული 16 გბ მეხსიერება პროცესორი 1.4 გჰც APQ8055 Snapdragon S2 ზომა და მოცულობა

მოცულობა - 90 კუბ/სმ მასა - 160 გ ზომა - 127.8 x 68.5 x 11.5 მმ


NEW

Lumia 800 Main Features

Windows Phone 7.5 8 MP main camera Integrated GPS & A-GPS Mass memory 16GB CPU 1.4 GHz MSM8255 Snapdragon/Scorpion Size and Capacity

Volume - 76 cm3 Weight - 142 g Dimensions - 116.5 x 61.2 x 12.1 mm

854 GEL ძირითადი მახასიათებლები

Windows Phone 7.5 8 მპ ფოტოკამერა ინტეგრირებული GPS და A- GPS ინტეგრირებული 16 გბ მეხსიერება პროცესორის ტიპი MSM8255 Snapdragon/Scorpion 1.4 გჰც ზომა და მოცულობა

მოცულობა - 76.08 კუბ/სმ მასა - 142 გ ზომა - 116.5 x 61.2 x 12.1 მმ

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

81


NEW

Lumia 710 Main Features

Windows Phone 7.5 5 MP main camera Integrated GPS & A-GPS Mass memory 8GB CPU 1.4 GHz MSM8255 Snapdragon/Scorpion Size and Capacity

Volume - 81.1 cm3 Weight - 125.5 g Dimensions - 119 x 62.4 x 12.5 mm

82

201 2

AUGUST - SEPTEMBER

519 GEL ძირითადი მახასიათებლები

Windows Phone 7.5 5 მპ ფოტოკამერა ინტეგრირებული GPS და A-GPS ინტეგრირებული 8 გბ მეხსიერება პროცესორის ტიპი MSM8255 Snapdragon/Scorpion 1.4 გჰც ზომა და მოცულობა

მოცულობა - 81.1 კუბ/სმ მასა - 125.5 გ ზომა - 119 x 62.4 x 12.5 მმ


NEW

Lumia 610 Main Features

Windows Phone 7.5 5 MP main camera Mass memory 8GB CPU 800 MHz 7227A SnapdragonS1 Size and Capacity

Volume - 77.6 cm3 Weight - 131.5 g Dimensions - 119.24 x 62.18 x 11.95 mm

475 GEL ძირითადი მახასიათებლები

Windows Phone 7.5 5 მპ ფოტოკამერა ინტეგრირებული 8 გბ მეხსიერება პროცესორის ტიპი 7227A SnapdragonS1 800 მჰც ზომა და მოცულობა

მოცულობა - 77.6 კუბ/სმ მასა - 131.5 გ ზომა - 119.24 x 62.18 x 11.95 მმ

www.facebook.com/NokiaGeorgia AUGUST - SEPTEMBER

201 2

83


NEW

W

Agaraki

hen it is very hot, we have lot of work to do and a little time left to rest, we're thinking about a country house. Country house is a place where it is not hot, we are not working, we can think as much as we want and spend our time on being with the people we love. But we hardly manage to go out of town even on weekends and we continue living in the same pace.

When talking about a country house, our mind goes to a place near Tbilisi, with fresh air, a hammock, coolness, rest, relaxation and of course healthy, tasty food. On a 20 minute drive from the city, between Kodjori and Betania, on July 28th the restaurant "Agaraki" was opened ("Agaraki" means country house in Georgian). Not only is the restaurant located in nature, creating a very comfortable environment, it also serves amazing dishes, masterpieces of Georgian and European cuisine. Even though the restaurant has just opened, the quality of its service and the experience of its chefs is already well known. "Agaraki" was created by the same management group that has created "Bagrationi Hall", so it

84

201 2

AUGUST - SEPTEMBER


NEW

აშინ, როცა ძალიან ცხელა, როცა ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს ძალიან ცოტა დრო გვრჩება დასვენებისათვის, ყველანი ვფიქრობთ „აგარაკზე“. აგარაკი არის ადგილი, სადაც შეგვიძლია არ დაგვცხეს, არ ვიმუშაოთ, ბევრი ვიფიქროთ და დრო საყვარელ ადამიანებთან ურთიერთობას დავუთმოთ - თუმცა, ქალაქიდან გასვლას ვიქენდებზეც კი ძლივს ვახერხებთ, ან საერთოდ ვერ ვახერხებთ და იმავე ტემპში ვაგრძელებთ ცხოვრებას.

სიტყვა „აგარაკზე“ გვახსენდება: თბილისთან ახლოს, სუფთა ჰაერზე მდებარე სივრცე, ასევე ჰამაკი, სიგრილე, დასვენება და განტვირთვა. ჰო, და

აგარაკი კიდევ, აუცილებლად - ჯანსაღი და გემრიელი საკვები. თბილისიდან სულ რაღაც ოცი წუთის სავალზე, კოჯორიბეთანიის გასაყარზე, 28 ივლისს ოფიციალურად გაიხსნა რესტორანი „აგარაკი“ - გარდა იმისა, რომ რესტორანი ბუნების წიაღში და მყუდრო გარემოში მდებარეობს, სასიამოვნოდ გაგაკვირვებთ უგემრიელესი კერძებიც - აქ შეგიძლიათ მიირთვათ ქართული და ევროპული სამზარეულოს შედევრები. მიუხედავად იმისა, რომ რესტორანი ცოტა ხნის გახსნილია, მომსახურების ხარისხი და მზარეულების გამოცდილება ყველასთვის

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

85


NEW is not completely new for the customers. But the place, the situation and the environment are new and that is what matters for complete relaxation. This place is called "charitable" and there was a different restaurant functioning here before "Agaraki". Unlike other restaurants located nearby, "Agaraki" is built on the edge of the ravine and it has the most amazing views. The interior is also interesting, everything is in white and each cabin is provided with a TV so you can really feel like you're at your own country house.

Outside seatings are also available. You can occupy tables at the edge of the ravine or the ones in adjustable tents. You can sit in hammocks and cover up with blankets because it gets chilly at night. You're going to have the impression that you are far, far away from Tbilisi.

Restaurant "Agaraki" works until the last customer leaves, so you can visit whenever you want. They say movies were often shown here, so the tradition is kept and you can also watch a good movie any evening at 11 o'clock. And at last, a piece of good advice: I think that everyone should hurry and go to "Agaraki".

კარგადაა ცნობილი. „აგარაკი“ იგივე მენეჯმენტის ჯგუფმა შექმნა, რომელმაც “Bagrationi Hall” - ამიტომ, ქართველი მომხმარებლისათვის ეს ყველაფერი ახალი არ არის. თუმცა, ახალია ის, რაც ნამდვილად გვჭირდებოდა სრულფასოვანი განტვირთვისათვის: გარემო, სიტუაცია და ის ადგილი, სადაც რესტორანია განთავსებული. ამ ადგილს „სამადლოს“ ეძახიან და აქ მანამდეც იყო რესტორანი. „აგარაკი“, შეიძლება ითქვას, მისი ახალი, აღდგენილი ვერსიაა. სხვა რესტორნებისაგან, რომლებიც ამ ჩაყოლებაზე მდებარეობს, „აგარაკი” ხევის კიდეზეა განთავსებული, საიდანაც ულამაზესი ხედები იშლება. ინტერიერიც საკმაოდ საინტერესოა - ყველაფერი თეთრ ფერშია გაწყობილი. ყველა კუპეში არის ტელევიზორი შეგიძლიათ თავი იგრძნოთ, როგორც საკუთარ აგარაკზე! გარდა შიდა დარბაზისა, მაგიდები ღია ცის ქვეშ, ხევის

პირასაც შეგიძლიათ დაიკავოთ. შეგიძლიათ სპეციალურ კარვებშიც მოთავსდეთ, რომლებსაც თქვენთვის კომფორტულად გამოიყენებთ - დახურავთ, გახსნით, გათბებით პლედებით, რადგან საღამოობით საკმაოდ გრილა - ისარგებლებთ ჰამაკებით, ერთი სიტყვით, შეიქმნით შთაბეჭდილებას, რომ სადმე, თბილისისგან ძალიან შორს იმყოფებით. რესტორანი „აგარაკი“ უკანასკნელი კლიენტის წასვლამდე მუშაობს, ასე რომ, შეგიძლიათ მას თქვენთვის სასურველ დროს ესტუმროთ. როგორც ამბობენ, აქ ადრე ხშირად იმართებოდა ფილმების ჩვენება - ეს ტრადიცია გრძელდება და ყოველ საღამოს, 11 საათზე შეგიძლიათ აქ რაიმე კარგი ფილმი ნახოთ. და ბოლოს, კეთილი რჩევა: ჩემი აზრით, სასწრაფოდ უნდა წავიდეთ ყველანი „აგარაკზე“.

86

201 2

AUGUST - SEPTEMBER

Aleksandra Aroshvili/ალექსანდრა აროშვილი


E D U C AT I O N

World’s top 10 Business Schools მსოფლიო ბიზნეს სკოლების ტოპ-ათეული

T

he education system of the modern world is very much different from the traditional university education of the previous centuries that has been “enlightening” the mankind in an unchanged manner and is in its core more appropriate for an industrial era – meaning that it’s oriented on preparing specialists of the field loyal to their jobs till the end of times. Those supporting the modern approach blame this method for making students obsessed over a specific specialty, which is a bad thing, considering that demand for it might as well disappear through the duration of studies. As a result, the “educated” can no longer exert the dynamic pace of life and require additional training. The modern western tendencies of education are another pole where thinking practically and solving specific problems are valued more than the depth or volume of knowledge and education. Such a system forms an active “searcher” able to find information, process it, analyze it, think logically, carry out intellectual actions in groups and do business. At this point we will review the top ten business schools created with these tendencies. According to the calculations of education specialists, there has been and increasing demand on these types of education institutions within the past decade and overall the educational field will actively develop in this direction in the future. A business school is an educational institution where students learn business and management fundamentals, accounting, informational technologies, marketing, logistics and other competences linked to this field. As a rule, these schools are independent educational units existing at the universities. According to the latest data by Financial Times, this is what world’s top ten business schools look like: University of Pennsylvania: Wharton(USA), Harvard Business School(USA), Columbia Business School(USA), Insead (France), University of Chicago GSB(USA), London Business School (UK), Stanford University GSB(USA), New York University: Stern(USA), MIT: Sloan (USA), Dartmouth College: Tuck(USA). 88

201 2

AUGUST - SEPTEMBER

ანამედროვე სამყაროს საგანმანათლებლო სისტემა დიდად განსხვავდება წინა საუკუნეების ტრადიციული, საუნივერსიტეტო-საგანმანათლებლო სისტემისგან, რომელიც არა ერთი საუკუნეა, თითქმის უცვლელი სახით “განანათლებს” კაცობრიობას და არსით ინდუსტრიული ეპოქისთვის უფროა შესაფერისი, ანუ – ორიენტირებულია დარგის სპეციალისტების და საკუთარი პროფესიებისადმი სიცოცხლის ბოლომდე ერთგული „განათლებულების“ მომზადებაზე. თანამედროვე მიდგომების მომხრეები სწავლების ამგვარ მოდელს ბრალად სდებენ სტუდენტების ჩაციკვლას ერთ კონკრეტულ სპეციალობაზე, რადგან, მათი ხედვით, კონკრეტული სპეციალობის კადრის მოთხოვნა სწავლის ხანგრძლივობის პარალელურად შესაძლოა, სულაც გაქრეს, ან შემცირდეს. შედეგად, „სწავლულები“ ფეხს ვეღარ უწყობენ ცხოვრების დინამიურ ტემპს და საჭირო ხდება მათი გადამზადება. მეორე პოლუსია თანამედროვე დასავლური, ან აშშ–ის საგანმანათლებლო ტენდენციები, სადაც აქცენტი კეთდება არა ცოდნისა და განათლების სიღრმესა და მოცულობაზე, არამედ პრაქტიკულ აზროვნებაზე და კონკრეტული დავალების, პრობლემის გადაჭრის ხერხების მოძიებაზე. ასეთი სისტემა აყალიბებს მოქმედ, აქტიურ, „მეძებარ“ ადამიანს, რომელსაც შეუძლია ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება, ანალიზი, ლოგიკური მსჯელობა, ჯგუფური ინტელექტუალური ქმედების განხორციელება, ბიზნესის კეთება. ამჯერად სწორედ ამ ტენდენციების მიხედვით შექმნილ ბიზნეს სკოლების ათეულს მიმოვიხილავთ. განათლების სპეციალისტების გათვლებით, ბოლო ათწლეულების განმავლობაში სწორედ ამ ტიპის საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე გაიზარდა მოთხოვნა და საერთოდაც, საგანმანათლებლო სფერო მომავალშიც აქტიურად განვითარდება ამ მიმართულებით.

ბიზნეს სკოლა საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, სადაც

სტუდენტები ეუფლებიან ბიზნესის წარმოებისა და მართვის საფუძვლებს, აგრეთვე საბუღალტრო საქმეს, მენეჯმენტს, ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს, მარკეტინგს, ლოჯისტიკას და ამ სფეროსთან დაკავშირებულ სხვა კომპეტენციებს. ესენი, როგორც წესი, უნივერსიტეტებთან არსებული დამოუკიდებელი საგანმანათლებლო ერთეულებია. Financial Times-ის ბოლოდროინდელი მონაცემებით, ბიზნეს სკოლების მსოფლიო ტოპ-ათეული ასე გამოიყურება: University of Pennsylvania: Wharton(აშშ), Harvard Business School(აშშ) Columbia Business School(აშშ), Insead (საფრანგეთი), University of Chicago GSB(აშშ), London Business School (დიდი ბრიტანეთი), Stanford University GSB(აშშ), New York University: Stern(აშშ), MIT: Sloan (აშშ), Dartmouth College: Tuck (აშშ).


E D U C AT I O N

The Wharton Business School in Pennsylvania is one of the oldest business institutions in the world is constantly on the list of top five business schools. Back in 1881 a powerful businessman Joseph Wharton offered the Pennsylvania University to have a program in Business Management and wrote the first course manual himself for the twenty students enrolled at the new faculty. As of today there are 88 thousand students from world’s 148 countries enrolled at the University. The graduates of the Wharton University have at least $200 000 of income a year. There are 250 research fellows, 11 faculties and 25 research centers in the school. The annual fee is $50,430; study duration – 18 months; annual number of students – 822; competition – 9 candidates per place; age – 24-32 years. უორტონის ბიზნეს-სკოლა პენსილვანიაში სტაბილურად იკავებს

მოწინავე პოზიციებს საუკეთესო ბიზნეს-სკოლების ხუთეულში და ის ერთ-ერთი უძველესი ბიზნეს-სასწავლებელია მსოფლიოში. ჯერ კიდევ 1881 წელს, შეძლებულმა მეწარმემ, ჯოზეფ უორტონმა პენსილვანიის უნივერსიტეტს ბიზნესის მართვის შემსწავლელი პროგრამების დანერგვა შესთავაზა და პირველი სასწავლო კურსის სახელმძღვანელოებიც თავად დაწერა ოციოდე სტუდენტისთვის, რომლებიც ახალ ფაკულტეტზე ჩაირიცხნენ. დღეისთვის სკოლაში მსოფლიოს 148 ქვეყნიდან ჩასული 88 ათასი კურსდამთავრებული ირიცხება. უორტონის სკოლის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულის გარანტირებული წლიური შემოსავალია, მინიმუმ, $200 000 წელიწადში. სკოლაში 250 მეცნიერ-თანამშრომელი, 11 ფაკულტეტი და 25 კვლევითი ცენტრია. წლიური გადასახადი - $50,430; სწავლის ხანგრძლივობა - 18 თვე; სტუდენტების წლიური რაოდენობა - 822; კონკურსი - 9 კანდიდატი ერთ ადგილზე; ასაკი - 24-32 წ.

2 The Harvard Business School

1 The Wharton Business School The Harvard Business School is located in Boston, Massachusetts. The school offers students a full MBA (Master of Business Administration) course and other related doctoral programs. There are several important manuals on business themes, online management and corporate governance published on the basis of the institution. It was established in 1908 and the number of first graduates was around only 60. Today the annual number of students is 500. The fee is $48,600; Competition – 10 candidates per place. Age – middle; program duration – 22 months;

ჰარვარდის ბიზნეს სკოლა მდებარეობს ბოსტონში, მასაჩუსეტსის შტატში. სკოლა სტუდენტებს MBA (Master of

Business Administration) პროგრამის სრულყოფილ კურსს და სადოქტორო და სხვა მომიჯნავე პროგრამებს

სთავაზობს. დაწესებულების ბაზაზე გამოიცემა არაერთი მნიშვნელოვანი სახელმძღვანელო ბიზნეს-თემატიკაზე, ონლაინ-მენეჯმენტზე და კორპორატიულ მართვაზე. დაარსდა 1908 წელს და პირველი სასწავლო პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა არ აღემატებოდა 60-ს. დღესდღეობით სტუდენტთა წლიური რაოდენობაა - 500. სწავლის ღირებულება შეადგენს $48,600; კონკურსი - 10 კანდიდატი ერთ ადგილზე. ასაკი - საშუალო; პროგრამის ხანგრძლივობა - 22 თვე. AUGUST - SEPTEMBER

201 2

89


E D U C AT I O N

3 The Columbia Business School

The Columbia Business School is located on Manhattan, New York. It was established in 1916 by the president of the Chase Manhattan Bank, Barton Hepburn. This international business institution has been on top positions among the top ten US business schools since the day it was founded and it has been securing its students with well-paid jobs at the world’s leading investment banks and finance organizations. The annual number of students – 737; competition – 9 candidates per place; Price for a one-year program - $49, 728; program duration – 20 months;

კოლუმბიის უნივერსიტეტთან არსებული კოლუმბიის ბიზნეს სკოლა ნიუ-იორკში, მანჰეტენზე მდებარეობს. დაარსდა 1916 წელს Chase Manhattan Bank-ის პრეზიდენტის, ბარტონ ჰეპბერნის მიერ. ეს საერთაშორისო ბიზნეს სასწავლებელი დღიდან დაარსებისა არ ტოვებს მოწინავე პოზიციებს ამერიკის ბიზნეს სკოლების ათეულში და თავისი MBA კურსდამთავრებულებისთვის უზრუნველყოფს მაღალანაზღაურებად სამუშაო ადგილებს მსოფლიოს წამყვან საინვესტიციო ბანკებსა და ფინანსურ ორგანიზაციებში. სტუდენტთა წლიური რაოდენობა - 737; კონკურსი 9 კანდიდატი 1 ადგილზე; ერთწლიანი პროგრამის ღირებულება - $49,728; პროგრამის ხანგრძლივობა - 20 თვე.

The French business school Insead (Institut Europeen d’Administration des Affaires) is located in the Fontainebleau woods next to Paris. Studying in this European institution is in English and there are PhD and Executive programs along with MBA programs offered to students. The school differs with its integrated approach towards studying. Study programs are being renewed according to research and academic aspects and competences; Insead has been one of the most successful and highly demanded European business schools for the past 40 years. The cost of the full course is €52000; program duration (single program) – 10 months; age – 26-32; annual number of students – 994.

4 The French business school Insead

ფრანგული ბიზნეს სკოლა Insead( Institut Europeen d’Administration des Affaires) პარიზის მახლობლად, ფონტენბლოს

ტყეში მდებარეობს. სწავლა ამ ევროპულ სასწავლებელში ინგლისურ ენაზე მიმდინარეობს და МВА, პროგრამის გარდა მსურველები აქ PhD და Executive კურსებს ეუფლებიან. სკოლას სხვა მსგავსი ტიპის სასწავლებლებიდან სწავლებისადმი ინტეგრაციული მიდგომა განასხვავებს. სასწავლო პროგრამები კვლევით და აკადემიურ ასპექტებსა და კომპეტენციებზე დაყრდნობით ახლდება; 40 წლის განმავლობაში Insead ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და მოთხოვნადი ევროპული ბიზნეს სკოლაა. სწავლის სრული კურსის ღირებულება - €52000; სწავლის ხანგრძლივობა (ერთი პროგრამა)- 10 თვე; ასაკი - 26-32; სტუდენტთა წლიური რაოდენობა 994. 90

201 2

AUGUST - SEPTEMBER


E D U C AT I O N

The London Business School is one of the most top ranked European business schools founded in 1964 on the base of London University. The campus is located in the center of London, next to the famous Regent’s Park. It’s quite difficult to get into this school, it’s considered to be one of the highest competition institutions in Europe. Besides the full MBA course, the school offers PhD and other educational programs; The schools is available for 401 applicants annually with the competition of 7 applicants per place; age – 25-32; program duration – 15-21 months; The full-time MBA program costs - $78,103

5 The London Business School

The University of Chicago celebrated its 100 years jubilee in 1998. According to specialists this educational institution being the oldest teaching finance gives the best business education. There are currently 1.1000 students on a full time MBA program at the University of Chicago and 1.400 students attending Weekend and Evening MBA courses; there are 520 students doing EMBA and several thousand choosing executive education courses. Competition per place – 7 candidates; annual number of students – 592; program fee - $99.953; program duration – 21 months; age – 25-27;

ლონდონის ბიზნეს სკოლა (LBS) - ერთერთი ყველაზე რეიტინგული ევროპული ბიზნეს სასწავლებელია, რომელიც 1964 წელს დაარსდა ლონდონის უნივერსიტეტის ბაზაზე. კამპუსი ლონდონის ცენტრში, ცნობილი Regent’s Park-ის გვერდით მდებარეობს. ამ სკოლაში მოხვედრა საკმაოდ რთულია, მიიჩნევა ერთერთ ყველაზე მაღალკონკურენტულ სასწავლებლად ევროპაში. MBA სრული კურსის გარდა, სკოლა მსურველებს სადოქტორო და უმაღლესი განათლების სხვა პროგრამებსაც სთავაზობს; სკოლა წლის განმავლობაში 401 მსურველისთვისაა ხელმისაწვდომი; კონკურსი - 7 პრეტენდენტი ერთ ადგილზე; ასაკი - 25-32; პროგრამის ხანგრძლივობა - 15-21 თვე; Full-time MBA პროგრამის ღირებულება - $78,103.

6 The University of Chicago

ჩიკაგოს უნივერსიტეტმა 1998 წელს არსებობის 100 წლის იუბილე გადაიხადა. სპეციალისტების შეფასებით, ეს

ერთ-ერთი უძველესი სასწავლებელი ფინანსების განხრით საუკეთესო ბიზნეს განათლებას აძლევს მსურველებს. ჩიკაგოს უნივერსიტეტში ამჟამად full-time MBA პროგრამას 1,100 სტუდენტი ეუფლება, 1, 400 სტუდენტი Weekend და Evening MBA კურსებს ესწრება; 520 – EMBA-ს და რამდენიმე ათასეული სწავლას მოწყურებული - executive education კურსს არჩევს. კონკურსი ერთ ადგილზე - 7 კანდიდატი; სტუდენტთა წლიური მისაღები რაოდენობა - 592; პროგრამის ღირებულება - $99,953; პროგრამის ხანგრძლივობა - 21 თვე; ასაკი - 25-27. AUGUST - SEPTEMBER

201 2

91


E D U C AT I O N Stanford GSB (Stanford Graduate School of Business) was founded in 1925 by a Stanford University graduate Herbert Hoover along with a group of business-leaders. Herbert aimed to give the students forced to move to the east coast to receive business education the chance to do so at the west coast. Not mentioning high competition levels, this educational institution is one of the most desired places for receiving a variety of professional competence. There are many multidiscipline programs at school and it actively collaborates with Stanford University. Competition – 20 candidates per place; annual number of students – 385; cost of the program - $53,118; duration – 21 months;

7 The Stanford GSB

The NYU Stern business school is located in Greenwich Village. This institution offers a variety of educational programs. There are currently 202 permanent and 74 invited professors at the school. First persons of local financial corporations often visit the school located in the center of New York for personnel selection. The financial department of the school is considered a unique leading research center where researchers conduct various observations. Finances are considered the strongest direction among school programs. Despite of such qualification, the competition is not so harsh – only 5 candidates per place; the school is open for 314 students annually; age – from 27 years; cost of the full-time MBA program - $44,400; annual fee for the Executive MBA program - $144,000; duration – 2122 months;

Stanford GSB (Stanford Graduate School of Business) 1925 წელს დაარსდა სტენფორდის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულის, ჰერბერტ ჰუვერის მიერ მეწარმეთა და ბიზნესლიდერთა ჯგუფთან ერთად. ჰერბერტმა მიზნად დაისახა იმ სტუდენტების ნაკადისთვის, ვინც ბიზნეს განათლების მისაღებად იძულებული იყო აღმოსავლეთ სანაპიროზე არსებულ სასწავლებლებში გამგზავრებულიყო სწავლის გასაგრძელებლად, დასავლეთშივე მიეცა ამის საშუალება. მაღალი კონკურენციის მიუხედავად, დღესდღეობით ეს სასწავლებელი ერთ-ერთი ყველაზე სასურველი ადგილია სხვადასხვა პროფესიული კომპეტენციის ასათვისებლად. სკოლაში უამრავი მულტიდისციპლინური პროგრამა მუშაობს და ის აქტიურად თანამშრომლობს სტენფორდის უნივერსიტეტთან. კონკურსი - 20 კანდიდატი ერთ ადგილზე; სტუდენტთა წლიური მისაღები რაოდენობა - 385; პროგრამის ღირებულება - $53,118; ხანგრძლივობა - 21 თვე.

8 The NYU Stern business school

ბიზნეს სკოლა NYU Stern გრინვიჩ ვილიჯში მდებარეობს. მსურველებს ეს სასწავლებელი მრავალფეროვან

სასწავლო პროგრამებს სთავაზობს. სკოლაში დღესდღეობით 202 მუდმივი პროფესორი და 74 მოწვეული პროფესორი მოღვაწეობს. ნიუ-იორკის ცენტრში განთავსებულ სკოლას ხშირად სტუმრობენ კადრების შესარჩევად ადგილობრივი ფინანსური კორპორაციების პირველი პირები. სკოლის ფინანსური დეპარტამენტი ითვლება უნიკალურ, წამყვან კვლევით ცენტრად, სადაც მკვლევარები აწარმოებენ სხვადასხვა დაკვირვებებს, რომელთა შედეგებსაც ინტერესით ელოდებიან სფეროს წარმომადგენლები. უმძლავრეს განშტოებად სკოლაში სწორედ ფინანსები მიიჩნევა. მიუხედავად ასეთი კვალიფიკაციისა, კონკურსი არც თუ მაღალია - სულ 5 კანდიდატი ერთ ადგილზე; სკოლა წლის განმავლობაში 314 მსურველისთვისაა ღია; ასაკი - 27 წლიდან; Full-time MBA პროგრამის საფასური - $44,400; Executive MBA პროგრამის წლიური საფასური - $144,000; ხანგრძლივობა - 21-22 თვე. 92

201 2

AUGUST - SEPTEMBER


E D U C AT I O N

The Massachusetts Institute of Technology (MIT) started establishing business education from 1914; in 1931 the Sloan Fellows Program started off with the support of the University graduate Alfred P. Sloan Jr. (head of the General Motors). In 1952 Sloan opened a new school of management under his name. The institution is famous for bringing up the best HR specialists and creative, innovative engineers. The demand for the graduates of this school is quite high. The school has special collaborative relationships with China. There are 396 newcomers annually; competition – 10 competitors per place; fulltime MBA program costs $50,625; program duration - 21 months.

9 The Massachusetts Institute of Technology

მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიურმა ინსტიტუტმა (MIT) ბიზნეს განათლების დანერგვა 1914 წლიდან დაიწყო; 1931 წელს ინსტიტუტის კურსდამთავრებულის, ალფრედ სლოუნი უმცროსის (Alfred P. Sloan Jr.) მხარდაჭერით (General Motors-ის ხელმძღვანელი) ინსტიტუტში Sloan Fellows Program ჩაეშვა. 1952 წელს სლოუნმა მენეჯმენტის განხრით ახალი სკოლაც გახსნა, რომელიც დღეს მის სახელს ატარებს. სასწავლებელი განთქმულია იმით, რომ საუკეთესო HR სპეციალისტებს და კრეატიული, ინოვაციური შესაძლებლობების მქონე ინჟინრებს ამზადებს. მოთხოვნა ამ სკოლის კურსდამთავრებულებზე საკმაოდ დიდია. სკოლას განსაკუთრებული პარტნიორული ურთიერთობა აქვს ჩინეთთან. წელიწადში აქ 396 ახალბედას იღებენ; კონკურსი - 10 პრეტენდენტი ერთ ადგილზე; Full-time MBA პროგრამის წლიური საფასური - $50,625; პროგრამის ხანგრძლივობა - 21 თვე.

10 The Tuck School of Business

There’s only one program offered by the Tuck School of Business founded on the base of the Dartmouth college in 1900 – full-time MBA. The board explains it by orienting on quality and maximum focus. The school differs by teamwork methods and it’s meant that the graduates are the best employees for companies oriented on such work. There are 500 students and 46 professors living in the university dormitory. It should be noted that the school is constantly on leading positions in all ratings of the field and is known to be the most desired institution. The annual amount of students – 280; competition – 10 candidates per place; program cost - $53,490; duration – 21 months;

1900 წელს დარტმუტის კოლეჯის ბაზაზე დაარსებული Tuck School of Business მხოლოდ ერთ პროგრამას სთავაზობს მსურველებს - full-time MBA. ამგვარ მიდგომას ხელმძღვანელობა ხარისხზე ორიენტირებითა და მაქსიმალური ფოკუსირებით ხსნის. სკოლა გამოირჩევა იმითაც, რომ მეთოდიკა გუნდურ მუშაობაზეა აგებული და მიიჩნევა, რომ სკოლის კურსდამთავრებულები საუკეთესო თანამშრომლები არიან სწორედ ამგვარ სამუშაოზე ორიენტირებული კომპანიებისთვის. სკოლის კამპუსში მუდმივად ცხოვრობს 500 სტუდენტი და 46 პროფესორი. აღსანიშნავია ისიც, რომ თითქმის ყველა რეიტინგში, რომელიც ამ სფეროში დგება, სკოლა მუდმივად იკავებს მოწინავე პოზიციებს პირველ ოცეულში და ერთ-ერთ ყველაზე სასურველ სასწავლებლადაა აღიარებული. წლის განმავლობაში მისაღები სტუდენტების რაოდენობა - 280; კონკურსი - 10 პრეტენდენტი ერთ ადგილზე; პროგრამის ღირებულება $53,490; ხანგრძლივობა - 21 თვე. Nino Lomidze/ნინო ლომიძე

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

93


STO RY

Grace Kelly R

გრეის კელი

emember the story of the princess and the pea? The one where the prince is looking for a real princess and as a test, makes the candidates sleep on ten (or more) mattresses and featherbeds and puts a tiny piece of pea under it? The point being that a true princess would not be able to sleep on a pea, even with so many feathers on top of it and she would get up sleepless and bruised in the morning – for sure meaning that she is a real princess. It’s a weird story and a less reliable method of revealing a true blood princess, but the blue bloods are hard to understand… I remembered the story in connection with the biography of the character I am about to introduce you – Grace Kelly - wife of the ruling prince of Monaco Rainier III and mother of the current head of state, Albert II. They predicted she would be an Olympic Champion at the very least, while Grace became Queen of State and nobody remembered she was not a noblewoman. This was because seeing her, even for a second, diminished the silly differentiation through superior genetic heritage and blue blood – look at the photos, you’ll be easily convinced.

94

201 2

AUGUST - SEPTEMBER


STO RY Grace’s father, Jack Kelly was an ex Olympic Champion. He was a self-made millionaire who gained his wealth through a successful construction business. Her mother, Margaret Majer – an ex photo model founding the Physical Education Department at the University of Pennsylvania. Grace was born on November 12, 1929. She was the third child in the family and the only one who refused professional sport education and continued her studies at the American Academy of Dramatic Arts against the will of her Puritan parents. Nobody knows how this delicate, angel-face girl went against her strict catholic family, but it’s a fact that her career as an actress took off. Simultaneously with her studies in New York she accepted any kind of roles she was offered in plays and movies, paying attention to those of the many admirers who had close connections to Hollywood. Her debut main role finally came up in 1952 in Fred Zinnemann’s western “High Noon”. The film announced classic of the genre became a real trampoline for the beautiful young actress and for the four upcoming years she enjoyed all of the priorities typical to a Hollywood star. This is when Alfred Hitchcock noticed her offering her the main role in three of his masterpieces. «М» / Dial M for Murder (According to IMDb it’s one of the 250 best movies ), Rear Window (an honorable spot in the same rating + one of the 10 best detective movies according to the American Film Institute (AFI)) and To Catch a Thief - a movie ending Grace Kelly’s cinematographic career while at the same time starting the second, more important phase of her life – filming this movie she became acquainted with Prince of Monaco, Rainier III who of course, fell madly in love with her. The relationship between Hitchcock and Grace Kelly is a completely different subject and we will definitely get back to the crossing point of these two great people once again, but as of now, I would like to take you back to the year 1956, days before the New Year. Imagine, New York, a New Year’s spirit, a crowded loud central street…There’s a distinguished couple among the people walking – a neat man of medium height in an elegant coat and a gracious blond beauty. The man suddenly stops, giving the woman a tiny box. There’s a precious wedding ring in

it. Words – the usual – “Marry me.” The man – the successor of the principality of Monaco, Duke of Valentinois and Mazain, Count of Polignac – Rainier the third, the woman – a Hollywood star, the muse of Alfred Hitchcock – Grace Kelly. Grace accepts of course with a single unhappy thought in her beautiful head – she knows the royal wedding protocol and knows that the medical check obligatory when marrying the successor of the throne to ensure the bride is ready to fulfill her main role – bearing heirs for the crown, will definitely reveal that she is no innocent virgin… In the evening Grace concerned shares her thoughts with her former lover and current friend Don Richardson and receives very useful piece of advice “What’s the matter? Tell him you received a trauma at trainings while you were still at school…” Grace followed the advice, the prince believed her. It really is hard not to trust and believe a woman of her innocent looks and a talented actress… Long story short, the wedding happened. And there is no need to guess that it was not an ordinary wedding, but one of the most beautiful and grand weddings among the famous ceremonies of the twentieth century. It started to snow during the ceremony – it was the wedding gift by Aristotle Onassis. Grace Kelly’s wedding dress is still considered the peak of fashion arts. It required 25 meters of Taft silk decorated with hundred-year-old lace and around 100 meters of pure silk and the top with Brussels lace and noble pearls was a true masterpiece created by the designer Helen Rose. Grace Kelly officially announced that she had finished her career as actress and started work suitable for a real Queen – charity, giving birth to children and giving them proper

education, royal parties and careless, wonderful everyday life… However, stories end at this point, only in magical storybooks. The reality and the scenarios there are vastly different and the cloudless life of Grace Kelly was not that easy. After a long time of living together, three pregnancies and deliveries, her husband’s cold and self-contained character and all of the royal establishments, Grace started to gain weight from depression and looking for seasonal lovers – which repeatedly caused family and public scandals… One day she decided to take a car ride on the beach to divert her sorrow. She dismissed her personal driver and in 10 minutes’ drive from the castle, the exclusive royal “Rover” flew over the edge and into the abyss… Grace couldn’t handle the wheel and died

from severe trauma right after she was brought to the hospital… It was only after her death that Rainier “opened up” and spoke unforgettable words at the funeral: “God, I am not asking why you took away the meaning of my life. I only thank you for giving this woman to me as a wife…” Rainier III never married again.

The Princess and the Beast I promised I would get back to the story AUGUST - SEPTEMBER

201 2

95


STO RY

ახსოვთ ზღაპარი პრინცესაზე და ცერცვის მარცვალზე? აი, ის, პრინცი რომ ნამდვილ პრინცესას ეძებს და გამოსაცდელად ათი (თუ მეტი) ლეიბის ქვეშ ცერცვის ციცქნა მარცვალს დადებს? მორალი ასეთია – ნამდვილ და დახვეწილ პრინცესას ბუმბულის ამდენ ფენაშიც კი არ მოასვენებს ცერცვის მარცვალი და თუ გამოუძინებელი და გვერდებდაჟეჟილი ადგება დილას – ესე იგი წყალი არ გაუვა, ნაღდი პრინცესააო. უცნაური ზღაპარი კია და ნაკლებადდამაჯერებელი ხერხი წმინდა სისხლის პრინცესას გამოსავლენად, მაგრამ, რას გაუგებ ამ ცისფერსისხლიანებს... ზღაპარი კი იმ გმირის ბიოგრაფიამ გამახსენა, რომელიც ახლა უნდა გაგაცნოთ – გრეის კელი. მონაკოს სახელმწიფოს მმართველი თავადის, რენიე მესამის მეუღლე და სახელმწიფოს ამჟამინდელი მეთაურის, თავად ალბერ მეორის დედა. ბავშვობაში გრეის კელის, მინიმუმ, ოლიმპიურ ჩემპიონობას უწინასწარმეტყველებდნენ, გრეისი კი, მართალია, ჯუჯა, მაგრამ მაინცსახელმწიფოს დედა–დედოფალი გახდა და მისი არათავადური წარმომავლობა არავის გახსენებია. იმიტომ, რომ მისი ერთხელ დანახვაც კი მთელ ამ სასაცილო დიფერენცირებასაქარწყლებს აღმატებული გენეტიკური მემკვიდრეობისა და ცისფერი სისხლის შესახებ – ფოტოებს შეხედეთ, და ადვილად დარწმუნდებით.

გრეისის მამა, ჯეკ კელი, ყოფილი ოლიმპიური ჩემპიონი იყო. Selfmade მილიონერი, რომელმაც დიდი ფული სამშენებლო ბიზნესის წარმატებულად წარმართვით შეიძინა. დედა, მარგარეტ მაიერი – ყოფილი ფოტომოდელი, რომელმაც პენსილვანიის უნივერსიტეტშიმსუბუქი ათლეტიკის პროგრამა დააფუძნა. გრეისი1929 წლის 12 ნოემბერს დაიბადა. მესამე და ერთადერთი შვილი იყო ოჯახში, რომელმაც უარი განაცხადა პროფესიულ სპორტულ აღზრდა–განათლებაზე და პურიტანი მშობლების ნება– სურვილის საწინააღმდეგოდ სწავლა დრამატული ხელოვნების ამერიკულ აკადემიაშიგანაგრძო. 96

201 2

AUGUST - SEPTEMBER

როგორ მოახერხა ამ ნაზმა, ანგელოზისსახიანმა გოგონამ, კათოლიკე, მკაცრი შეხედულებების მქონე მშობლების წინააღდეგამხედრება, უცნობია. ფაქტია, რომ ნიუ–იორკში სწავლის პარალელურად ის ნებისმიერ შემოთავაზებულ როლს თანხმდება პიესებსა და იმ პერიოდში გადაღებულ ფილმებში და მრავალრიცხოვანი თაყვანისმცემლებიდან მხოლოდ იმათ სწყალობს, ვისაც ახლო კავშირები აქვს საოცნებო ჰოლივუდთან. მთავარ როლში გრეის კელის დებიუტი, ბოლოსდაბოლოს, 1952 წელს შედგება ფრედ ცინემანის ვესტერნში „ზუსტად შუადღეს“. ჟანრის კლასიკად აღიარებული ფილმი ნამდვილი ტრამპლინი აღმოჩნდა მშვენიერი, ახალგაზრდა მსახიობისთვის და მომდევნო ოთხი წლის განმავლობაში ის უკვე სრულფასოვნად ტკბება ჰოლივუდის ვარსკვლავის კარიერისათვის შესაფერისი ყველა პრიორიტეტით. სწორედ ამ პერიოდში შეამჩნევს მას ალფრედ ჰიჩკოკი და სამ შედევრში შესთავაზებს მთავარ როლს. «М» / Dial M for Murder (IMDb საიტის რეიტინგის მიხედვით 250 საუკეთესო ფილმიდან ერთ–ერთი), Rear Window (საპატიო ადგილი ამავე რეიტინგში + ამერიკული კინოხელოვნების ინსტიტუტის (AFI) მიერ შედგენილ 10 საუკეთესო დეტექტიური ფილმიდან ერთ–ერთი) და To Catch a Thief – ფილმი, რომელიც ასრულებს გრეის კელის კინემატოგრაფიულ კარიერას და ამავდროულად, იწყებს მის მეორე და უფრო მნიშვნელოვან კარიერას – რადგან სწორედ ამ ფილმის გადაღებების დროს გაიცნობს მას მონაკოს პრინცი, რენიე მესამე და რასაკვირველია, თავდავიწყებით შეიყვარებს. ჰიჩკოკისა და გრეის კელის ურთიერთობა, საერთოდ, ცალკე საუბრის თემაა და აუცილებლად, კიდევ ერთხელ, მივუბრუნდებით ამ ორი დიდებული ადამიანის გადაკვეთის წერტილს, მაგრამ ახლა 1956 წლის წინასაახალწლო დღეებში მინდა,დაგაბრუნოთ. წარმოიდგინეთ, ნიუ–იორკი, წინასაახალწლო განწყობა, ხმაურიანი და ხალხმრავალი ცენტრალური ქუჩა...გამვლელებში აშკარად გამოირჩევა წყვილი –

მოხდენილი, საშუალო სიმაღლის მამაკაცი ელეგანტურ პალტოში და ქერა, გრაციოზული ლამაზმანი. მამაკაცი, უეცრად, ჩერდება და პაწაწინა კოლოფს აწვდის ქალს. კოლოფში – უძვირფასესი საქორწინო ბეჭედია. სიტყვები – ბანალური – „გამომყევი ცოლად“. კაცი – მონაკოს მონარქიული სახელმწიფოს მემკვიდრე, ვალენტინუას ჰერცოგი, კარლადეზის გრაფი, ბიუის ბარონი, სირ მატინიონი, სენიორ სერ რემი, ტორინიის გრაფი, მაზარინის ჰერცოგი – რენიე მესამეა. ქალი – ჰოლივუდის ვარსკვლავი, ალფრედ ჰიჩკოკის მუზა – გრეის კელი. გრეისი, ცხადია, თანხმდება და ერთადერთი უსიამოვნო აზრი უტრიალებს პატარა, მშვენიერი მოყვანილობის თავში – იგი შესანიშნავად იცნობს სამეფო ქორწინების თანმდევ პროტოკოლს და იცის – სამედიცინო შემოწმება, რომელიც სავალდებულოა ტახტის მემკვიდრესთან დაქორწინების დროს, რათა მომავალი დედოფლის უმთავრესი დანიშნულება –ტახტის მემკვიდრის გაჩენისთვის მზაობა დადასტურდეს, აუცილებლად გამოავლენს, რომ ის უმანკო და უბიწო ქალიშვილი არ არის...საღამოს ოდნავ შეშფოთებული და შეფიქრიანებული გრეისი თავის ყოფილ საყვარელს და მოქმედ მეგობარს, დონ რიჩარდსონს გაუმხელს საფიქრალს და მისგან ძალიან სასარგებლო და საქმიან რჩევასაც იღებს: „რა პრობლემაა? უთხარი, რომ სკოლაში სწავლისას ვარჯიშის დროს მიიღე ტრავმა...“ გრეისი ასეც მოიქცა. პრინცმა – დაიჯერა. მართლა ძალიან რთულია, ვერ დაუჯერო ასეთი უმანკო და ღვთაებრივი გარეგნობის ქალს, ნიჭიერ მსახიობს...მოკლედ, ქორწილი შედგა. თან, რა დიდი გამოცნობა იმას უნდა, რომ უბრალო ქორწილი კი არა, მეოცე საუკუნის ცნობილ ქორწილებს შორის ერთ–ერთ ყველაზე ლამაზ და გრანდიოზულ ქორწილად აღიარებული. ცერემონიაზე გრეისისა და რენიეს ჯვრისწერისას ციდან ვარდების თოვლი წამოვიდა – ეს არისტოტელე ონასისის ორიგინალური საქორწინო საჩუქარი იყო. გრეის კელის საქორწინო კაბა დღესაც მოდის ხელოვნების მწვერვალად მიიჩნევა –მის შექმნას ასწლოვანი მაქმანებით გაწყობილი 25 მეტრი ტაფტის აბრეშუმი და 100 მეტრამდე უძვირფასესი, სუფთა აბრეშუმი დასჭირდა,


STO RY of Hitchcock and Kelly and I’m keeping my promise with great pleasure. The grumpy old dreary Hitchcock needs no introduction. Everyone knows – his movies in the genre manage to amaze even today, in the era of special effects and

the end of the day. He invited the husband of a famous actress to a “costume carnival”. It later turned out this “Turkish Sultan” walked around foolishly among men dressed in suits. He had a disagreement with one of the actresses and

3D movies, because this man knew perfectly how to scare and thrill his audience. Although the tricks and pranks he played on the actors and friends are no less shocking and interesting. He bet one of the crew members that he would double his salary if he’d spend the night handcuffed to the bed. Alfred tied him to the bed and left a bottle of Whiskey no mentioning that he had put diarrhea powder in it. He loved this handcuff joke. One time on the first day of shooting he told two unknown actors they would begin filming with the scene where they were running over the bridge handcuffed to each other. He made them run, to and fro and then told them he had lost the keys, leaving them handcuffed till

gave her son a small wooden coffin with his mother’s figure in it for his birthday. He called the crew a cow herd and always gave them massive wooden furniture and mountains of coal for their birthdays. He had his own thing going on and received the reputation of a “horrible” person and the best director of horror movies quite fairly. But his attitude towards one actress completely destroyed this stereotype and did not undergo any rules: “This woman resembles an iceberg, a volcanic iceberg. She’s white and perfect from the outside and passionate and hot on the inside.” he said about Grace and indulged her like a child – gave her breaks during the shootings when he noticed she was tired, took her for walks, gave her sweets AUGUST - SEPTEMBER

201 2

97


STO RY when she was on a bad mood. Everyone knew – if Grace Kelly was acting – the world was spinning around her… She always played a delicate, aristocratic, graceful woman in Hitchcock’s movies. The director fitted roles on her as if they were clothes, made exclusively for her. “I don’t like yelling and fighting, so I never argue” said Kelly and Hitchcock immediately fulfilled her requests whims. There were rumors in Hollywood about their “not only professional” relationships, although nobody dared to parade this subject and neither of them thought of denying or confirming it either. Their tandem was unsullied and ideal – until the very end of Grace Kelly’s movie career…

გრეისმა დეპრესიისგან წონაში მატება და გასართობად სეზონური, ახალ–ახალი საყვარლების მოძიება დაიწყო, რაც ოჯახური და საქვეყნო სკანდალების მიზეზი არაერთხელ გამხდარა... ერთ დღესაც, დარდის გასაქარვებლად მანქანით ზღვის სანაპიროზე გასეირნება გადაწყვიტა. პირადი მძღოლი დაითხოვა და სასახლიდან 10 წუთის სავალზე სამეფო, ექსკლუზიური „როვერი“ თვალუწვდენელი ქარაფიდან უფსკრულისკენ გადაფრინდა... გრეისმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და უმძიმესი ტრავმის შედეგად საავადმყოფოში მიყვანისთანავე გარდაიცვალა...მხოლოდ მისი აღსასრულის შემდეგ „გაიხსნა“ რენიე და დაკრძალვის ცერემონიალზე დაუვიწყარი სიტყვებით დაემშვიდობა მეუღლეს “ღმერთო, არ გეკითხები, რატომ წამართვი ჩემი ცხოვრების აზრი. მხოლოდ იმისთვის გმადლობ, რომ ეს ქალი მარგუნე ცოლად...“რენიე მესამე მეორედ აღარ დაქორწინებულა...

პრინცესა და ურჩხული დაგპირდით, ჰიჩკოკის და კელის ამბებს კიდევ მივუბრუნდებიმეთქი და სიამოვნებით ვასრულებ დანაპირებს. ბუზღუნა და უჟმურ ბაბუა ჰიჩკოკს წარდგენა არ სჭირდება. ყველამ იცის – მისი ფილმები ამ ბრიუსელის მაქმანით დაზღვის ჟანრში დღესაც, სპეცეფექტებისა კეთილშობილი მარგალიტებით და სამგანზომილებიანი კინოს დამშვენებული ბიუსტჰალტერი ეპოქაშიც ახერხებს თავისი კი – დიზაინერ ჰელენ როუზის ფუნქციის შესრულებას, რადგან ნადმდვილი შედევრი იყო. გრეის ამ კაცმა გადასარევად იცოდა, კელიმ ოფიციალურად განაცხადა, როგორ დაეზაფრა და დაეშინებინა რომ კინო კარიერა დაასრულა მაყურებელი.თუმცა, არანაკლებ და ნამდვილი დედოფლისათვის საინტერესო და შიშისმომგვრელი შესაფერის საქმიანობას მიჰყო ის ხრიკებია, რასაც ჰიჩკოკი ხელი – ქველმოქმედება, შვილების მსახიობებს და ახლობლებს გაჩენა და შესაფერისი აღზრდაუწყობდა. ერთს დაენაძლევა, განათლების უზუნველყოფა, სამეფო ლოგინზე ხელბორკილით მიბმული წვეულებები და უზრუნველი, თუ გაძლებ დილამდე, კვირის დიდებული ყოველდღიურობა... ხელფასს გაგიორმაგებო.მიაბა, თუმცა, ზღაპარი მხოლოდ ჯადოსნური თან ერთი ბოთლი ვისკი დაუტოვა, ზღაპრების კრებულებში მთავრდება ოღონდ ის აღარ უთხრა, შიგ ამ ეპიზოდზე. რეალობა კი ბევრად რომ დიდი რაოდენობით კუჭის განსხვავდება იქაური სცენარებისგან ასაშლელი ფხვნილი ჩაყარა. და გრეის კელის ერთი შეხედვით, ეს ხელბორკილებიანი ხუმრობა უღრუბლო ცხოვრებაც არ ყოფილა ძალიანჰყვარებია – ორ უცნობ მთლად დალხენილი. ხანგრძლივი მსახიობს გადაღების პირველ დღეს თანაცხოვრების, სამი ორსულობისა უთხრა, იმ სცენით ვიწყებთ, ხიდზე და მშობიარობის, ქმრის ცივი და რომ გადაბმულები გარბიხართო. უკარება ხასიათისა და მთელი ამ არბენინა ასე, ხიდზე წინ და სამეფო ისტაბლიშმენტის გადამკიდე, უკან, მერე განუცხადა, გასაღები 98

201 2

AUGUST - SEPTEMBER

დავკარგეო და დატოვა დღის ბოლომდე გადაბმულები.ერთი ცნობილი მსახიობის ქმარი დაპატიჟა „კოსტუმირებულ კარნავალზე". მერე აღმოჩნდა, რომ ეს „თურქი სულთანი" შტერივით დაიარებოდა სმოკინგიანი და გამოწკეპილი კაცების თავყრილობაზე.კიდევ რაღაც უთანხმოება მოუვიდა თავის ფილმში მონაწილე მსახიობ ქალთან. ადგა და მის შვილს დაბადების დღეზე ფიჭვის ხის პატარა კუბო აჩუქა, შიგ დედამისის გამოსახულებიანი თოჯინით. მსახიობებს ძროხების ნახირს ეძახდა და დაბადების დღეებზე მასიურ ხის ავეჯს და ნახშირის მთებს ჩუქნიდა.მოკლედ, თავის სტიქიაში იყო და სამართლიანად დაიმსახურა „საშინელი" ადამიანის და საშინელებათა ფილმების საუკეთესო რეჟისორის რეპუტაციაც... მაგრამ მისი დამოკიდებულება ერთ მსახიობთან ამ სტერეოტიპს ანგრევდა და კანონზომიერებას არ ექვემდებარებოდა: „ეს ქალი აისბერგს ჰგავს, ოღონდ ვულკანურ აისბერგს. გარედან ქათქათა და შეუდარებელი, შინაგანად კი ვნებიანი და მხურვალეა,“ ამბობდა გრეისზე და ისე ანებივრებდა მსახიობს, როგორც ბავშვს – გადაღებებისას ასვენებდა, როცა გადაღლას შეატყობდა, ასეირნებდა, როცა უგუნებოდ იყო, ტკბილეულსა და სასუსნავებს არ აკლებდა. ყველამ იცოდა – გადასაღებ მოედანზე, თუ როლს გრეის კელი თამაშობს – სამყარო სწორედ მის ირგვლივ ბრუნავს...ჰიჩკოკის ფილმებში ეს ულამაზესი ქალი მუდამ დახვეწილ, არისტოკრატ, მოხდენილი ქალბატონებს თამაშობს. რეჟისორი როლებს ისე არგებდა, როგორც უმშვენიერეს, მხოლოდ მისთვის შესაფერის სამოსს. „არ მიყვარს ყვირილი და ხელჩართული ბრძოლა, ამიტომ არასდროს ვკამათობ“, – ამბობდა კელი და ჰიჩკოკიც დაუყოვნებლივ ასრულებდა მის ნებისმიერ კაპრიზს და მოთხოვნას. იმ პერიოდის ჰოლივუდში ჭორაობდნენ კიდეც მათი „არა მხოლოდ პროფესიული“ ურთიერთობების შესახებ, თუმცა არც ერთს აფიშირება ან ამ ფაქტის უარყოფა ან დადასტურება აზრადაც არ მოსვლია. მათი ტანდემი შეუბღალავი და იდეალური იყო - გრეის კელის კინო– კარიერის ბოლომდე... Nino Lomidze/ნინო ლომიძე


C U LT U R E

GeoAir The Georgian space of modern art

გეოეარი თანამედროვე ხელოვნების ქართული სივრცე 100 201 2

AUGUST - SEPTEMBER


C U LT U R E

T

he concept of modern art in today’s Georgia is a bit utopian – on the one hand there are good artists around us creating interesting and valuable pieces of work; there are galleries, centers and many projects coming to life, yet all of this is a locked process among specific social circles and it’s rather impulsive and bypassing. There is no mass perception of modern art as a separate era here in Georgia. Everyone working in this field today do it solely on enthusiasm, often without any kind of compensation or personal gain. However, if the government or the society does not have the goodwill to resolve the important cultural problems, working on pure enthusiasm is the only thing separate organizations, groups or individuals can do – contemporary art is a certain criteria for the modern culture – where there is no perception of it, there is a significant gap in the era – we practically live in a “partial era” – not participating in the processes that are an important component of today’s reality – we do not know modern art.

Either way, enthusiasm has been enough for quite a lot of work: we have the “Modern Art Center” on the left bank of river Mtkvari, we have galleries hosting thematic and group exhibitions on the subjects of contemporary art, “artisteriums” are being held, there are one-time projects and exhibitions planned and we also have “GeoAir”. This is a connection of artists, a kind of network which is a result of three people’s enthusiastic work. Sopo Tabatadze, Nini Palavandishvili and Sopo Lapiashvili have been in charge of the organization for several years. Along the fact that Geo Air supports the expansion of the abovementioned network connecting the Georgian and Caucasian artists working in the field of contemporary art, the organization is also oriented on bringing artist and curators to Georgia and making the Georgians acquainted with their works of art. Today the organization works in three different directions: international collaborative projects that started off in 2003 are one of the main priorities. This direction of work gives the girls the opportunity to collaborate and create partnerships with different international organizations. Such collaborationsare either created by them or the result of foreign ideas brought to life in Georgia with the help of “GeoAir”. Instead of personal exhibitions they arrange big, group and thematic projects. Although there is one important condition to all of this: the taste of “GeoAir” and the other organization should come together. As of now the organization is oriented mostly on the visual arts and within time the focus moved on to the educational discourse: “The situation regarding education in contemporary art is very difficult in Georgia today – so we’re slowly turning our events into workshops and work more and more with students and youngsters”, - says Sopo Lapiashvili. Slowly the girls came to realize that the events – regardless of how well they go – end and in time they lose the point. This was what the second main course of “GeoAir” was created on: Archidrome – the archive of contemporary art where there are portfolios of Georgian and Caucasian painters preserved along with the documentations of the events, exhibitions and projects. “It was very logical that we had the idea of creating an archive – we

ანამედროვე ხელოვნება დღეს, საქართველოში, ცოტა უტოპიური ცნებაა - ერთი მხრივ, ჩვენს გარშემო არიან კარგი არტისტები, ქმნიან საინტერესო და ღირებულ ნამუშევრებს, მეორე მხრივ, არის გალერეები, ცენტრები, ხორციელდება სხვადასხვა პროექტები, თუმცა - ძირითადად, ეს კონკრეტულ წრეებში ჩაკეტილი პროცესია დაშეიძლება ითქვას, იმპულსური, ფეთქებადი, ჩავლადი. თანამედროვე ხელოვნების, როგორც ცალკე ეპოქის, მასობრივი აღქმა საქართველოში არ არსებობს. ყველა, ვინც დღეს ამ სფეროში მოღვაწეობს, მუშაობს ძირითადად ენთუზიასტური შემართებით, ხშირად ყველანაირი ანაზღაურებისა და პირადი მოგების გარეშე. თუმცა, თუ სახელმწიფოს, ან საზოგადოების მხრიდან არ არსებობს მნიშვნელოვანი კულტურული საკითხების აუცილებელი მოგვარების კეთილი ნება, ერთადერთი, რაც შეუძლიათ ცალკეულ ორგანიზაციებს, ჯგუფებს თუ პიროვნებებს გააკეთონ - ეს არის წმინდა ენთუზიასტური მუშაობა - რადგან თანამედროვე ხელოვნება თანამედროვე კულტურის ერთგვარი კრიტერიუმია - იქ, სადაც არ არსებობს მისი აღქმა, არ არსებობს ეპოქის მნიშვნელოვანი ნაწილი შეგვიძლია ვთქვათ, ჩვენ ვცხოვრობთ „ნაწილობრივ ეპოქაში“- არ ვმონაწილეობთ იმ პროცესებში, რომლებიც დღევანდელი რეალობის მნიშვნელოვანი კომპონენტია - არ ვიცნობთ თანამედროვე ხელოვნებას.

ასეა თუ ისე, ენთუზიაზმის კვალობაზე, არც ისე ცოტას ვაკეთებთ: გვაქვს „თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი“, მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე, გვაქვს კონკრეტული გალერეები, რომლებიც თემატურ და ჯგუფურ გამოფენებს მასპინძლობენ თანამედროვე ხელოვნების გარშემო, ტარდება “არტისტერიუმი”, იგეგმება ერთჯერადი, თუმცა მნიშვნელოვანი პროექტები თუ გამოფენები და კიდევ, გვაქვს -„გეოეარი“. ეს არის ხელოვანთა კავშირი, ერთგვარი ქსელი,

რომელიც სულ სამი ადამიანის ენთუზიასტური მუშაობის შედეგია. სოფო ტაბატაძე, ნინი ფალავანდიშვილი და სოფო ლაპიაშვილი უკვე რამდენიმე წელია, სათავეში უდგანან ორგანიზაციას. გარდა იმისა, რომ Geo Air-ი ხელს უწყობს ზემოაღნიშნული ქსელის გაფართოებას, რომელიც თანამედროვე ხელოვნების სფეროში მომუშავე ქართველ და კავკასიელ არტისტებს აკავშირებს ერთმანეთთან, ორგანიზაცია ასევე ორიენტირებულია უცხოელი არტისტების და კურატორების საქართველოში ჩამოყვანასა და ქართველი ხალხისათვის მათი ნამუშევრების გაცნობაზეც.

დღეს ორგანიზაცია სამი ძირითადი მიმართულებით მუშაობს: საერთაშორისო კოლაბორაციული პროექტები, რომლებიც ჯერ კიდევ 2003 წლიდან დაიწყო, ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. მუშაობის ეს მიმართულება გოგონებს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან AUGUST - SEPTEMBER

201 2

101


C U LT U R E თანამშრომლობისა და პარტნიორობის საშუალებას აძლევს. ასეთი კოლაბორაციები ან უშუალოდ მათი წამოწყებაა, ან უცხოური ჯგუფების იდეეა და საქართველოში „გეოეარის“ დახმარებით ხორციელდება. აკეთებენ არა პერსონალურ გამოფენებს, არამედ დიდ, ჯგუფურ და თემატურ პროექტებს. თუმცა, ეს ყველაფერი ერთი მნიშვნელოვანი პირობით უნდა მოხდეს: „გეოეარის“ და სხვა ორგანიზაციის გემოვნება ერთმანეთს უნდა დაემთხვეს. ჯერჯერობით, ორგანიზაცია უფრო მეტად ვიზუალური ხელოვნების სფეროზეა ორიენტირებული და ფოკუსმაც, დროთა განმავლობაში, საგანმანათლებლო დისკურსზე გადაინაცვლა: „ძალიან მძიმე სურათია დღეს საქართველოში თანამედროვე ხელოვნების სფეროში განათლების მხრივ - ამიტომ ჩვენს ღონისძიებებს ნელ-ნელა ვაძლევთ ვორქშოფების სახეს, უფრო და უფრო მეტს ვმუშაობთ სტუდენტებთან და ახალგაზრდებთან”, - ამბობს სოფო ლაპიაშვილი. თანდათან გოგონები მიხვდნენ, რომ ღონისძიებები

- რაც არ უნდა კარგად ჩაიაროს - სრულდება და დროთა განმავლობაში აზრს კარგავს. სწორედ ამის საფუძველზე დაიბადა “გეოეარის” მეორე, მთავარი მიმართულება: არქიდრომი - თანამედროვე ხელოვნების არქივი, სადაც ინახება ქართველი და კავკასიელი მხატვრების პორტფოლიოები და ხდება ჩატარებული ღონისძიებებისა და გამოფენების, პროექტების დოკუმენტირება. „ის, რომ არქივის იდეა გაჩნდა, იყო ძალიან ბუნებრივი და ლოგიკური - ვხვდებოდით, რომ პროექტების კეთება, თუ არ მოხდებოდა მათი ასახვა, დაფიქსირება და ანალიზი, გარკვეული დროის შემდეგ აზრს დაკარგავდა - როგორც ხდება ძირითადად საქართველოში“, ამბობს სოფო ტაბატაძე-„გარდა პორტფოლიოების შენახვისა, არქიდრომი აწყობს საუბრებს არტისტებთან (Artist talks), რითიც არქივის საქმიანობა უფრო ცოცხალი ხდება. ვცდილობთ, ხელი შევუწყოთ საქართველოში ვიზუალური ხელოვნების არქივის გაფართოვებას. ამავე მიზნით 2008 წლიდან „გეოეარი“ საჯარო დისკუსიის სერიებსაც უწევს ორგანიზებას. ხდება სპეციალისტების მოწვევა და ვიზუალურ ხელოვნებასთან დაკავშირებული პრობლემების განხილვა, ერთგვარი დიალოგი პუბლიკასთან, რომელიც აუცილებელია მწვავე საკითხების გაანალიზებისა და მათი გადაჭრის გზების მოძიებისათვის. მესამე მიმართულება, რომელზეც, შეიძლება

ითქვას,“გეოეარი” დღეს ყველაზე აქტიურად მუშაობს, არის „რეზიდენცია“- აქ უცხოელ არტისტებს შეუძლიათ გააკეთონ ერთთვიანი „რეზიდენტურა“, რომლის ფარგლებშიც აუცილებლად ეწყობა პრეზენტაცია, გამოფენა, ვორქშოფი თუ სხვა სახის ღონისძიება. რეზიდენციაში ჩამოჰყავთ არამხოლოდ თანამედროვე მხატვრები, არამედ სხვადასხვა ეროვნების

102 201 2

AUGUST - SEPTEMBER

understood that doing projects would make no sense in a while if they would not be depicted and analyzed – as it usually happens in Georgia” – says Sopo Tabatadze. “Besides preserving portfolios the Archidrome organizes artist talks, which makes the archive come alive. We try to support the expansion of the visual arts archive in Georgia. For this same reason “GeoAir” has been organizing series of public discussions since 2008. Specialists are invited to discuss the problems regarding the visual arts, a certain dialogue with the public, which is vital for analyzing important issues and finding ways to solve them.

The main course “GeoAir” has been working most actively working on nowadays is the “Residence” – where foreign artists can arrange one-month “residence” including a presentation, an exhibition, a workshop and other types of events.


C U LT U R E

They bring not only contemporary artists to the residence, but also curators of different nationalities, which is very important since often curators are the ones opening the roads towards long-term projects, self-realization and collaboration to modern painters. “In 2010 for example we brought a German curator Anna Luisa Crutch who has a residence and an exhibition hall in Leipzig. Her arrival was very fruitful since later on, four Georgians left to work in Leipzig, which is definitely good news” – says Sopo Lapiashvili. There are often cases when artists show interest in collaborating and arriving themselves, which is something girls also handle with enthusiasm – since they only have partial sponsorship, although often it’s the guests receiving scholarships to come to Georgia on their own. Throughout the residency girls help their guests in getting to know people, working on new ideas and planning projects. They have 15 such guests annually. They don’t necessary emphasize exhibitions, they’d rather have the presentation in the form the guest would

კურატორებიც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ხშირად, სწორედ კურატორები უხსნიან გზას თანამედროვე მხატვრებს გრძელვადიანი პროექტებისაკენ, თვითრეალიზაციისა და ერთმანეთთან თანამშრომლობისაკენ. „მაგალითად, 2010 წელს ჩამოყვანილი გვყავდა გერმანელი კურატორი, ანა ლუიზა კრაჩი, რომელსაც ლაიფციგში აქვს რეზიდენცია და საგამოფენო სივრცე. მისი ჩამოსვლა იყო ძალიან შედეგიანი, იმიტომ, რომ ოთხი ქართველი მხატვარი წავიდა აქედან და იმუშავა ლაიფციგში, რაც ნამდვილად ძალიან კარგია“, - ამბობს სოფო ლაპიაშვილი. ძალიან ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც მხატვრებს თავად სურთ თანამშრომლობა და ჩამოსვლა, რასაც გოგონები ისევ ენთუზიაზმის ხარჯზე ახერხებენ - რადგან მხოლოდ ნაწილობრივი AUGUST - SEPTEMBER

201 2

103


C U LT U R E

დაფინანსება აქვთ, თუმცა, ხშირად ისეც ხდება, რომ სტუმარი თავად იღებს გრანტს, რომ ჩამოვიდეს საქართველოში. რეზიდენტურის პერიოდში გოგონები მოწვეულ სტუმრებს ხალხის გაცნობაში, ახალი იდეების შემუშავებაში, პროექტების დაგეგმვაში ეხმარებიან და ყოველწლიურად, დაახლოებით 15 ასეთი სტუმარი ჰყავთ. მაინც და მაინც გამოფენაზე აქცენტი არ აქვთ, ურჩევნიათ პრეზენტაცია იმ ფორმით ჩატარდეს, როგორც თვითონ სტუმარი გადაწყვეტს,დასწრება კი ყველას შეუძლია - „ჩვენ ვპატიჟებთ ყველას, ვინც მოვა და ვინც დაინტერესებულია“, - ამბობენ ისინი. ყველაზე საინტერესო ალბათ მაინც ისაა, რომ პრეზენტაციებისათვის არ არსებობს ფიქსირებული სივრცე. ეს, ერთი შეხედვით, პრობლემური საკითხი საზოგადოებრივი მრავალფეროვნებისა და კულტურული ინფორმაციის გაცვლა-გამოცვლის არნახულ საშუალებებს იძლევა: ადგილს თემატურად არჩევენ და ცდილობენ, ყველა პრეზენტაცია შესაფერის და გასხვავებულ ადგილას გაიმართოს. ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა უფუნქციო, მიტოვებულ სივრცეს ახალი, კულტურული დანიშნულება ენიჭება და ხდება მისი “რეანიმაცია“ - ასეთ ადგილებში უკვე არა კონკრეტული წრე, არამედ ახალი ადამიანები დადიან და ეცნობიან, ითვისებენ მას. გარდა ამისა, შერჩეულ ადგილს სოციალური ან პოლიტიკური მნიშვნელობაც შეიძლება, ჰქონდეს და იქ ღონისძიების ჩატარება ამ სივრცის მხარდაჭერას გულისხმობდეს მაგალითად, ღონისძიებები, რომლებიც გოგონებმა სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში ან ბამბის რიგში ჩაატარეს, მათ გამოცოცხლებასა და მხარდაჭერას ისახავდა მიზნად. „გეოეარი“ დისკუსიის სერიებსაც უწევს ორგანიზებას.

იწვევენ სპეციალისტებს და განიხილავენ ვიზუალურ ხელოვნებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, ეს ერთგვარი დიალოგია პუბლიკასთან, რომელიც აუცილებელია მწვავე საკითხების გაანალიზებისა და მათი გადაჭრის გზების მოძიებისათვის. ძალიან ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც მხატვრებს თავად სურთ თანამშრომლობა და ჩამოსვლა, რასაც გოგონები ისევ ენთუზიაზმის ხარჯზე ახერხებენ რადგან მხოლოდ ნაწილობრივი დაფინანსება აქვთ, თუმცა, ხშირად ისეც ხდება, რომ სტუმარი თავად იღებს გრანტს, რომ ჩამოვიდეს საქართველოში.

ერთი სიტყვით, „გეოეარი“ არის კიდევ ერთი ძალიან

მნიშვნელოვანი სივრცე, რომელიც თანამედროვე ხელოვნების მიმართ ინტერესის გაზრდას უწყობს ხელს ჩვენს ქვეყანაში. დამფუძნებელი, სოფო ტაბატაძე ბერლინში მოღვაწეობს, ნინი ფალავანდიშვილი ხშირად მოგზაურობს და „გეოეართან“ დაკავშირებულ სეართაშორისო პროექტებში იღებს მონაწილეობას, რაც საკმაოდ ართულებს ორგანიზაციის მართვას, თუმცა, 104 201 2

AUGUST - SEPTEMBER

like better and anyone can attend – “We invite everyone who’s interested and who would like to come” – they say.

The most interesting is probably that there is no fixed space for presentations. This issue is a problem at first sight, yet it gives unprecedented chances of social diversity and exchange of cultural information: they choose the place thematically and try to hold all presentations at appropriate and different places. It’s very important to bring a functionless, abandoned place back to life and give it a new cultural purpose – when it comes to such places, the visitors are not only of a specific circle, but new people, learning and occupying them. Besides, the chosen place can have a social or a political meaning and holding an event there might mean supporting this piece of space – for example the events the girls


C U LT U R E hosted at the library or the “Bambis Rigi” were aimed to support and revive them.

In short “GeoAir” is another space of very high importance supporting the growth of interest towards the contemporary art in our country. The founder Sopo Tabatadze works in Berlin, Nini Palavandishvili travels often and participates in the international projects by “GeoAir”, which makes managing the organization quite hard a thing to do, yet they’ve definitely succeeded in doing their “true deeds” smoothly. I say this because there are things that are “true”, things requiring you to invest all of your sole and give all of the abovementioned enthusiasm – the main component of implementing something significant. As of us, the only thing left for us to do is to regularly watch the “GeoAir” activities and if not participate in them, at least cheer for them honestly.

ისინი ნამდვილად ახერხებენ შეუფერხებლად აკეთონ თავიანთი „ჭეშმარიტი საქმე“. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ არსებობს საქმეები, რომლებიც „ჭეშმარიტია“, არსებობს საქმეები, რომლებშიც მთელი სული უნდა ჩადო და არ დაიშურო ზემოთნახსენები ენთუზიაზმი - რაიმე მნიშვნელოვანის სრულფასოვნად განხორციელების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ჩვენ კი, ისღა დაგვრჩენია, რეგულარულად ვადევნოთ თვალი „გეოეარის“ საქმიანობას და უშუალო მონაწილეობით თუ არა, გულწრფელი გულშემატკივრობით მაინც შემოვიფარგლოთ. Aleksandra Aroshvili/ალექსანდრა აროშვილი

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

105


GALLERY

Mary Ellen Marc მერი ელენ მარკი “I wanted to show the different aspects and extents of personal traits instead of history of sickness in these photos. I never asked for any of their diagnosis, I did not want to burden my work with them – this one is a schizophrenic and that one has obsessive compulsive disorder. It was my personal project and the only thing I wanted to do was to tell others what I had seen” – writes Mary Ellen Marc – the American photographer who voluntarily spent several weeks at a psychiatric ward. Her project “Ward 81” is still an object of interest and not only because it has been shot at the same place with„One Flew Over the Cuckoo’s Nest“. „ამ ფოტოებში ადამიანების ავადმყოფობის ისტორიაზე მეტად მათი პიროვნული თვისებების სხვადასხვა ასპექტი და ზღვარი მინდოდა მეჩვენებინა. საერთოდ არ მიკითხავს არც ერთი მათგანის დიაგნოზი, არ მსურდა, დამღასავით დამესვა ნამუშევრებზე – ეს შიზოფრენიკია, ეს კი ობსესიურ– კომპულსიური აშლილობის სინდრომის მქონე პირი. ჩემი პირადი პროექტი იყო და მხოლოდ ის მინდოდა, მომეთხრო სხვებისთვის, რაც საკუთარი თვალით ვნახე“, – წერს მერი ელენ მარკი, ამერიკელი ფოტოგრაფი ქალი, რომელმაც საკუთარი ნებით გაატარა ფსიქიატრიულ სტაციონარში რამდენიმე კვირა. მისი პროექტი Ward 81 დღესაც იწვევს ინტერესს და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ სწორედ იმ კლინიკაშია გადაღებული, სადაც ცნობილი „One Flew Over the

Cuckoo’s Nest“. 106 201 2

AUGUST - SEPTEMBER


GALLERY

დოსიე

Dossier Mary Ellen Marc was born in Pennsylvania US in 1940. She started taking photos when she was 9. With an old, cheap “monster-camera” (as she calls it) Box Brownie. After having graduated the Cheltenham High School she received a Pennsylvania University scholarship due to her special talent in art and painting. In 1962 she graduated the faculty of painting and art history (BFA degree). In 1964 she received a Fulbright Scholarship and went to Turkey for a one-year study program in photography. Within this year she also traveled to several European countries and became seriously interested in photography. In 1967 she moved to New York and worked as a documentary photographer for different publications. It was in this period her famous photos were taken, depicting protests against the Vietnam War, women’s rights protection movements, transsexuals, everyday life of different, extraordinary people and dark criminal hoods of New York. At the same time, famous Hollywood studios invited Mary Ellen Marc to shootings – her job is to depict interesting facts taking place during the film shooting. Francis Ford Copolla, John Richard Schlesinger, Arthur Penn, Federico Fellini – the documentary materials on how these directors of world significance filmed their movies were captured by her lens. Studio photos taken by Mary Ellen Marc are still very popular, appearing on covers and pages of top-magazines like Life, Rolling Stone, The New Yorker and Vanity Fair. “The American mainstream as well as the marginal culture is equally interesting for me. It’s impossible to divide people according to certain traits and qualities, I will never do such a thing” – we read in one of her earlier interviews…

მერი ელენ მარკი დაიბადა 1940 წელს, პენსილვანიაში, აშშ. ფოტოების გადაღება ცხრა წლისამ დაიწყო. ძველი, იაფფასიანი, „მონსტრი–კამერით“ (როგორც თავად უწოდებს) Box Brownie–ით. ჩელტენჰემის საშუალო სკოლის დამთავრების შემდეგ ხატვასა და გამოყენებით ხელოვნებაში განსაკუთრებული ნიჭის გამო პენსილვანიის უნივერსიტეტის სტიპენდიანტი გახდა. 1962 წელს დაამთავრა ფერწერისა და ხელოვნების ისტორიის ფაკულტეტი (BFA ხარისხი). 1964 წელს ბულფრაიტის პროგრამის ფარგლებში მიიღო გრანტი და გაემგზავრა თურქეთში, ერთწლიანი სასწავლო კურსის მოსასმენად ფოტოგრაფიის სპეციალობით. ამავე წლის განმავლობაში იმოგზაურა ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში და სერიოზულად დაინტერესდა ფოტოგრაფიით. 1967 წელს საცხოვრებლად გადავიდა ნიუ–იორკში და ფოტოდოკუმენტალისტად მუშაობდა სხვადასხვა გამოცემისთვის. სწორედ ამ პერიოდშია გადაღებული მისი ცნობილი ფოტოები, რომლებიც ასახავს ვიეტნამის ომის წინააღმდეგ მიმართულ საპროტესტო აქციებს, ქალთა უფლებების დამცავი მოძრაობების გამოსვლებს, ტრანსსექსუალების, განსხვავებული და არაორდინალური ადამიანების და ნიუ– იორკის ბნელი, კრიმინალური კვარტლების ყოველდღიურ ცხოვრებას. პარალელურად, მერი ელენ მარკს გადასაღებ მოედნებზე იწვევენ ჰოლივუდის ცნობილი კინოსტუდიები

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

107


GALLERY - მას გადაღებების თანმდევი საინტერესო ფაქტების ფირზე აღბეჭდვა ევალება. ფრენსის ფორდ კოპოლა, ჯონ რიჩარდ შლეზინგერი, არტურ პენი, ფედერიკო ფელინი – ამ მსოფლიო მნიშვნელობის მქონე კინორეჟისორების მიერ გადაღებული ფილმების უმრავლესობის ფოტო–დოკუმენტურ მასალას სწორედ მისი ობიექტივი „იჭერს“. მერი ელენ მარკის კინო– სტუდიებში გადაღებული ფოტოები დღესაც დიდი პოპულარობით სარგებლობს და მუდმივად ხვდება ტოპ–ჟურნალების, Life-ის, Rolling Stone-ის, The New Yorker-ის, Vanity Fairის გარეკანებსა და ფურცლებზე. “ამერიკული მეინსტრიმიც და მარგინალური კულტურაც ერთნაირად საინტერესოა ჩემთვის. რაიმე ნიშნით ადამიანების გამოყოფა მიუღებელია და ამას არასდროს გავაკეთებ“, – ვკითხულობთ მის ერთ–ერთ ადრეულ ინტერვიუში...

შემოქმედება „ცხოვრება ან მეტისმეტად სევდიანია, ან ხალისიანი და უზრუნველი. ჩემი ნამუშევრები ძალიან ჰგავს მას – ტრაგიკული, ხალისიანი, ზოგჯერ–სატირულიც...ჭეშმარიტ ვნებებს, იმას, რაც ადამიანს მართლა აღელვებს, იშვიათად ღალატობენ. ჩემთვის ეს ვნება ადამიანია და ყველაფერი, რაც მის გარშემოა“, – ამას მერი ელენ მარკი ამბობს, ასობით ჯილდოსა და გრან–პრის მფლობელი, ჟურნალ «American Photography»–ის მიერ საუკეთესო ამერიკელ ფოტოგრაფად აღიარებული ამერიკელ ქალ– ფოტოგრაფებს შორის. ფოტოხელოვანი, რომლის ობიექტებიც მუდამ ადამიანები არიან. ახლო ხედით, ვიწრო ფოკუსით. მარგინალი, განსხვავებული, არაორდინალური ორიენტაციის და გონებრივი შესაძებლობების, განსხვავებული შეხედულებების და ფიზიკური მონაცემების, სხვანაირი აზროვნების და არანორმალური შეხედულებების მქონე ადამიანები. გადარეული, შეშლილი, საინტერესო, ჩვეულებრივი, არაჩვეულებრივი, უსახლკარო, წარმატებული, დაცემული, მარტოსული, შეყვარებული, ხელოვანი ადამიანები... მისი მუშაობის მანერა და სტილიც აბსოლუტურად განსხვავებულია, ისტაბლიშმენტსა და მიღებულ ნორმებს არასდროს აღიარებდა. ისე მუშაობდა, როგორც საჭიროდ მიაჩნდა და ფოტოგრაფიის ისტორიაში უპრეცედენტო პროექტებიც არაერთხელ განახორციელა – ჯერ იყო და 36 დღე ფსიქიატრიული კლინიკის ქალთა განყოფილებაში გაატარა, სადაც პაციენტებთან ერთად ცხოვრობდა, მერე კი 1978–1979 წლებში, ინდოეთში მოგზაურობის დროს, სამი თვის განმავლობაში ბომბეის ბორდელებსა და 108 201 2

AUGUST - SEPTEMBER


GALLERY

Creative work “Life is either too sad, or too cheerful and careless. My works closely resemble it – tragic, cheerful, sometimes satiric… They rarely cheat on true passion, something that really bothers a person. Human is this passion to me and everything around him” – says Mary Ellen Marc, winner and owner of thousands of rewards and grand-prix, announced the best among female photographers by the “American Photography” magazine. The photographer whose objects are always people - in close-ups and narrow focuses. Marginal people of extraordinary orientation, physical and mental opportunities, people of different minds and peculiar attitudes. Crazy, wild, interesting, ordinary, non-ordi-

საროსკიპოებს „მიეკედლა“ და ერთ–ერთი „იქაური“ გახდა. „თავიდან გამიჭირდა მათი ნდობის მოპოვება. არსად მიშვებდნენ, ნაგავს მესროდნენ, რამდენჯერმე გამქურდეს. მერე ერთი ქალი ჩაიზე დავპატიჟე. ვისხედით, ჩაის ვსვამდით და ცხოვრებაზე ვსაუბრობდით. დავმეგობრდით. ამის შემდეგ სხვების კარიც გაიღო ჩემთვის“, – იხსენებს ელენ მარკი თავის წიგნებში.

nary, homeless, successful, fallen, lonely, in love, artsy people…

აღმოჩნდა, რომ 1990 წელს კიდევ ერთხელ მიემგზავრება ზღაპრულ ქვეყანაში და თავის ერთ–ერთ ყველაზე ცნობილ ფოტორეპორტაჟს ამზადებს აქაური მოხეტიალე ცირკის მსახიობებზე. სტილს არც ახლა ღალატობს – ექვსი თვის განმავლობაში ცხოვრობს ხან ერთ, ხან მეორე, ხანაც მეათე მაწანწალა ცირკის მსახიობების გვერდიგვერდ და ინდოელ კოლეგა–ფოტოგრაფთან ერთად ქმნის დაუვიწყარ პორტრეტებს.

The manner and style of her work are also vastly different; she never recognized establishments or accepted standards. She worked the way she found needed and did several unprecedented projects in the history of photography – first it was when she spent 36 days at the women’s division of the psychiatric clinic, then in 1978-1979 travelling through India she “joined” different brothels in Bombay and became a “local” there. “At first it was hard to gain their trust. They didn’t let me through, threw trash at me, and robbed me several times. Then I invited one of

მუშაობის ამ განსხვავებული სტილის გამოა სწორედ, რომ მისი ფოტორეპორტაჟები „დამკვირვებლის“ ან „მოთვალთვალის“ პოზიცია კი არა, „თანამონაწილისა“ და „თანამოზიარის“ თვალით დანახული მხატვრული შედევრებია. „გადაღებისას სულ იმას ვცდილობ, გმირის, პერსონაჟის შინაგანი სამყარო დავინახო, მისი არსი ვაჩვენო. ამიტომ არ მჭირდება არანაირი გარემო და ანტურაჟი, მხოლოდ ის ფოტოები მაინტერესებს, რომლებიც ამის გარეშეც ღირებულია, არ არის დადგმული, ხელოვნური, წინასწარ განსაზღვრული“. ინდოეთში პირველი მოგზაურობა მისთვის იმდენად შთამბეჭდავი

ბოშათა ბანაკი – ბარსელონა, ესპანეთი; ბოშათა ბანაკი – დუბლინის სიახლოვეს, ირლანდია; ნაციონალური ცირკი – ჰანოი, ვიეტნამი; ლტოლვილთა ბანაკი – ფინგლასი, ირლანდია; სიმსივნიან ბავშვთა ბანაკი– მალიბუ, კალიფორნია, აშშ; ქალთა ფსიქიატრიული განყოფილება Ward 81 – ორეგონის შტატი, აშშ – აი, იმ „ ცხელი წერტილების“ არასრული ჩამონათვალი, საიდანაც მერი ელენ მარკი თავის დაუვიწყარ, უჩვეულო და შოკისმოგვგრელ ფოტორეპორტაჟებს ქმნის სხვადასხვა ჟურნალისა თუ გამოცემისთვის. AUGUST - SEPTEMBER

201 2

109


GALLERY the women for tea. We sat, drinking tea and talking about life. We became friends. After that other doors opened for me” Ellen Marc reminisces in her books. It’s because of this unique style of work that her photos are not from the eyes of an “observer” or a “spy” but instead of a “participant” and a “partner”. “When I take photos I always try to see the inner world of the character, show the essence. This is why I don’t need environment or entourage; I’m interested only in the photos that are valuable without all of it, that are not staged, artificial, planned beforehand.” The first trip to India was so impressive to her that in 1990 she returned to this fantastic country and did one of her most famous projects on the local wandering circus actors. She didn’t betray her style this time either – for six months she lived with one then the second then the third wanderer and creates unforgettable portraits with her Indian colleague-photographer. The Gypsy camp – Barcelona, Spain; Gypsy camp – close to Dublin, Ireland; National Circus – Hanoi, Vietnam; refugee camp – Finglass, Ireland; Camp for children with cancer – Malibu, California, USA; Women’s Mental Ward 81 – Oregon, USA – this is the incomplete list of the “hot spots” where Mary Ellen Marc created her unforgettable, amazing and shocking photos for different magazines and publications. She is 72 now - Charismatic, extraordinary, active and

110 201 2

AUGUST - SEPTEMBER

ახლა 72 წლისაა. ქარიზმატული, არაორდინალური, აქტიური და ახალი შემოქმედებითი მიდგომების მაძიებელი. კვლავაც აგრძელებს მოღვაწეობას და ფოტოგრაფირების პარალელურად არაერთ სოციალურ პროექტსა და პროგრამაში იღებს მონაწილეობას. ერთი რამ დღესაც უცვლელია მის ცხოვრებაში – ინტერესისა და კვლევის საგანი კვლავ ადამიანია. საკუთარ გამოცდილებას ის დღეს ორიგონის შტატის ქალაქ პორტლენდში, რესურს ცენტრ – Newspace Center for Photography–ში უზიარებს დაინტერესებულ აუდიტორიას. „ადრეც მაინტერესებდა და ახლაც მაინტერესებს, როგორ კეთდება და იქმნება ფოტოხელოვნება. ამ კითხვაზე პასუხის მისაღებად საუკეთესო გზა სწავლებაა. ის, რითაც ახლაც ვარ დაკავებული. ასე იყო ყოველთვის. როცა რაღაცის გაგება მინდა, მესამე პირი და ირიბი გზები არ მაწყობს. მივდივარ და თავად ვსწავლობ გარემოს, არა გარედან, არამედ შუაგულიდან. პასუხები ასე უფრო ნამდვილი და ღირებულია“... ამ ფოტოგრაფის მწვავე სოციალური პროექტები ბევრი თანამედროვე ხელოვანისთვისაც იქცა ინსპირაციის წყაროდ. სულ რაღაც ერთი წლის წინ ნიუ–იორკელმა ფოტოგრაფმა, ბილ დიადოტომ გამოაქვეყნა თავისი მონოგრაფია «Care of Ward 81». წიგნში სწორედ იმ საავადმყოფოს ისტორია და თანამედროვე მდგომარეობაა აღბეჭდილი, სადაც ელენ მარკმა 36 დღე გაატარა. მონოგრაფიისთვის წინასიტყვაობა,


GALLERY

constantly looking for new creative approaches. She keeps working and along photography participates in multiple social projects and programs. One thing remains the same in her life – the object of interest and research is still human. She shares her experience with the auditory at the Portland resource center “Newspace Center for Photography. “I was and still am interested how photography is created. The best way of finding an answer to this question is to teach - which is what I’m currently doing. It has always been like this. Whenever I want to find an answer to something, I don’t address third parties and crooked ways. I go and study the environment, not from the outside but the very core of it. Those kinds of responses are much realistic and valuable”… The acute social projects carried out by this photographer became inspiration to many contemporary artists. Just a year ago, a New York photographer Bill Diadoto published his monograph «Care of Ward 81». The book describes the history and the current state of the hospital where Ellen Marc spent 36 days. The preface was written by Ellen Marc under the request of the author. “I still feel responsible for the women that were trapped here. I was participated in their everyday life at the same time creating chronicles on their loneliness, sickness, pain and fear. These poor women were brought here by mothers, grandmothers, children, fathers, relatives and close people to be treated from sickness. I clearly remember their faces, habits, characters. Some liked to be alone, others could

ავტორის თხოვნით, ელენ მარკმა დაწერა. „ახლაც ვგრძნობ პასუხისმგებლობას იმ ქალების მიმართ, ვინც აქ ჰყავდათ გამომწყვდეული. მე მათი ყოველდღიური ცხოვრების თანამონაწილე ვიყავი და ამავდროულად, მათი მარტოობის, ავადმყოფობის, ტკივილისა და შიშის მემატიანე. ეს უბედური ქალები დედებმა, ბებიებმა, შვილებმა, მამებმა, ახლობლებმა და ნათესავებმა ავადმყოფობისგან განსაკურნებლად მოიყვანეს. ცხადად მახსოვს მათი სახეები, ჩვევები, ხასიათი. ზოგს განმარტოება და განდეგილობა მოსწონდა, ზოგს შეეძლო, მთელი დღე მჯდარიყო გისოსებს მიღმა და ფანჯრის ნაგლეჯში მოქცეული სამყარო ეთვალიერებინა – ყველაფერი ოდესღაც ჩემს ფოტოებში ვაჩვენე. ამ წიგნმა კი AUGUST - SEPTEMBER

201 2

111


GALLERY sit behind bars for days and examine the piece of world fitting in the window – I showed all of this in my photos. This book assured me that ghosts are still there in the clinic” – Mary Ellen writes in her preface. We finish the portrait of this wonderful artist with her own words: “Clearly, the photographer expresses oneself through photos, but instead of myself and my stories, I’d rather show you and let you know the people I depict. It’s also important that the work you do brings you pleasure, but here also, I would rather the process be important and valuable not only to me, but also the people who will get to see the results!”…

დამარწმუნა, რომ კლინიკაში ახლაც ცხოვრობენ მოჩვენებები“, - წერს მერი ელენ მარკი თავის წინასიტყვაობაში. ამ არაჩვეულებრივი ფოტოხელოვანის პორტრეტს მისივე სიტყვებით ვასრულებთ: „ცხადია, ფოტოგრაფი საკუთარ თავს ავლენს ფოტოებით, მაგრამ მე მირჩევნია, ჩემი ფოტოებით საკუთარი თავი და ამბები კი არა, ის ადამიანები გაგაცნოთ და დაგანახოთ, ვისაც ვიღებ. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ საქმე, რომელსაც ემსახურები, სიამოვნებასაც განიჭებდეს, მაგრამ აქაც მირჩევნია, რომ პროცესი მნიშვნელოვანი და ღირებული მარტო ჩემთვის კი არა, იმ ადამიანებისთვისაც იყოს, ვინც ფოტოებს ნახავს!“...

Nino Lomidze/ნინო ლომიძე

112 201 2

AUGUST - SEPTEMBER


BOSCH


FIGURE

About Mother Georgia

T

here are women who are most occupied, women who have their whole house in their handbags and have their alarm set nearly on every minute, who always have to apply make up in transportation, who give their breakfast to someone else, who hardly go out on Friday nights, who bolt their door a little harder at nights, who buy all their clothes much smaller than their own size, who forgot what “Beauty Sleep” means, who have to lift heavy weights more often. They are women who don’t have the luxury of reading these kinds of articles – I mean single moms.

ქართლის დედის შესახებ

რიან ქალები, რომლებსაც ყველაზე მეტი საქმე აქვთ. არიან ქალები, რომლებსაც სახლი დააქვთ ჩანთით და მაღვიძარა ყოველ წუთზე აქვთ დაყენებული, რომლებსაც პუდრის წასმა მუდამ ტრანსპორტში უწევთ, რომლებიც სხვას უთმობენ საკუთარ საუზმეს, რომლებიც იშვიათად ერთობიან პარასკევ საღამოს, რომლებსაც კარი ღამით უფრო მაგრად აქვთ ჩარაზული, რომლებიც თავის ზომაზე ბევრად პატარა ტანსაცმელს ყიდულობენ, რომლებსაც სამსახურებრივ შესვენებებზე გადარბენა აქვთ, რომლებსაც ავიწყდებათ, რას ნიშნავს სიტყვები „სილამაზის ძილი“, რომლებსაც უფრო ხშირად უწევთ სიმძიმეების აწევა. ესენი არიან ქალები, რომლებსაც ძალიან იშვიათად აქვთ ფუფუნება, იკითხონ აი, ასეთი სტატიები - მარტოხელა დედებს ვგულისხმობ. სრულიად მარტოებს.

114 201 2

AUGUST - SEPTEMBER

However, all mentioned above is a slightly romanticized image of what the term “Single Mother” means in Georgia. It hardly ever corresponds to the stereotypical Hollywood supermom, washing socks after work with tears in her eyes, who has night-shifts at restaurants and has commitment issues with her re-discovered prince because she lost her trust in men. The situation doesn’t even get to “socks“. Unfortunately, the case of single mothers in Georgia just narrows down to the issues of elementary living conditions and personal self-respect. There are numeral essays, books, institutions and organizations – all being in-touch with single mother’s subject, but just as PR driven charity – we often see various, atypical intentions and this fuss leads to a mutinied, superficial image of one’s reality. It is the first sign of civilization heading to the dead-end: there is a ready-made label for everything. Just a short quoting of social status is more than enough to see the picture, to absorb and abandon the subject. On the other hand, there is a tragic reality of genuine, diverse and individual problems –efficiently present behind our conclusions. If we mediate on Georgian reality and toss away the TV -show pathos (because, frankly, 15 minutes of fame or the gift certificate from some beauty salon does not help the stress of these women) this is what we can imagine:


FIGURE

თუმცა, ზემოხსენებული ოდნავ რომანტიზებული სახეა იმ ყველაფრისა, რაც საქართველოში მარტოხელა დედას ნიშნავს. ის იშვიათად თუ შეესაბამება ჰოლივუდურ, მარტოხელა გმირი დედის სახეს, სამსახურის შემდეგ ცრემლით სავსე თვალებით ბავშვის წინდების მრეცხავს, რომელსაც კაფე-ბარებში უწევს ღამღამობით ოფიციანტად მუშაობა და პრობლემები აქვს ახლად გაცნობილ პრინცთან, რადგან მამაკაცებისადმი ნდობა დაკარგა. სამწუხაროდ, უმეტეს წილად საქმე წინდებამდეც კი არ მიდის, ასეთი შემთხვევები საქართველოში ელემენტარული არსებობისა და ადამიანური სიამაყის დონეზე დადის. არსებობს უამრავი ფილმი, წიგნი, ესე, თუ მოხსენება, უამრავი ორგანიზაცია და ინსტიტუტი, რომელიც მარტოხელა დედებს ეხება. თუმცა, ისევე, როგორც PR ქველმოქმედების შემთხვევაში - ხშირად სულ სხვა მიზნებთანაც გვაქვს საქმე და შედეგად მსგავსი ფუსფუსი ადამიანური რეალობის მუტირებულ, ზედაპირულ სახეს აყალიბებს. კაცობრიობის ჩიხში შესვლის პირველი ნიშანი ხომ ესაა - ერთგვარი ლეიბლი ყველაფრისათვის არსებობს, სოციალური სტატუსის მოკლე ციტირება და უკვე საკმარისია წარმოდგენა შევიქმნათ, ამოვწუროთ და გადავაგდოთ. რეალურად ტრაგიკული კი ისაა, რომ ამ სახეების მიღმა მრავალფეროვანი, ინდივიდუალური და ნამდვილი პრობლემებია, რასაც ყურადღებას უკვე აღარავინ აქცევს. თუკი ქართულ რეალობას ოდნავ დავუფიქრდებით, და ტოკ-შოუს პათოსს გადავაგდებთ (რადგან 15-წუთიანი პოპულარობა და ვაუჩერი სილამაზის სალონ „მადონაში“ ამ ქალების გაფუჭებულ ნერვებს სამწუხაროდ არ აღადგენს) აი, ასეთი რამ შეიძლება, წარმოვიდგინოთ:

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

115


FIGURE Nino, 17 got pregnant – When she came to Tbilisi to study - she rented an apartment in the poor district. Temo visited, they studied at the University together and he needed some notes for the Public Relations test. Nino had no idea what men’s parts looked like before. When she woke up her body was slightly bruised and her clothes were tattered. When she called her mom crying, her father got on the phone and yelled at her. Her brothers: Roman, Vano and Niko called her one by one and sweared. Nino did not want a child at all; she didn’t even want to think about it. But she was abandoned and became a single mom. Now she lives in one of the old Italian-style yards and works as a yardkeeper. It’s just that some men call her often at nights; they express too much interest and constantly think that Nino wants it. Nino doesn’t. Ana, 22, got pregnant – She was very happy with Mischa – they didn’t have a single worry in the world. To hell with marriage – they just lived together as a couple. They hated weddings and official stuff like that. There were a lot of photos on the walls and also this huge stereo system in their apartment – Soviet manufactured – because it’s the best one. In summer, they would hitchhike to the seaside and camp on the shore. Misha picked her up at one of the parties, they made out and then

116 201 2

AUGUST - SEPTEMBER

17 წლის ნინო დაორსულდა - თბილისში რომ ჩამოვიდა სასწავლებლად, ბინა იქირავა ნახალოვკაში, თემო ამოვიდა - გეპეიში სწავლობდნენ და პიარის კონსპექტი უნდოდა. ნინომ რა იცოდა, კაცის ავლა-დიდება ნანახიც კი არ ჰქონდა, გონზე ვერ იყო, რომ გაიღვიძა, ცოტა ჩალურჯებული იყო და შემოხეული ჰქონდა ტანსაცმელი. დედასთან რომ დარეკა და ტირილი დაიწყო, ყურმილი მამამ გამოართვა და აგინა, ძმებმა: რომანმა, ვანომ და ნიკომ ცალ-ცალკე ჩამოურეკეს და აგინეს. სულ არ უნდოდა ნინოს ბავშვი, წარმოდგენაც კი არ უნდოდა, მაგრამ, აი ასე, სულ მარტო დარჩა. მარტოხელა დედა გახდა - ახლა იტალიურ ეზოში ცხოვრობს და ჩვენი ქალაქის მეეზოვეა, უბრალოდ, ვიღაც კაცები ურეკავენ ძალიან ხშირად, ზედმეტ ყურადღებას იჩენენ და სულ ჰგონიათ, რომ ნინოსაც უნდა. ნინოს არ უნდა. 22 წლის ანა დაორსულდა - ანა ძალიან ბედნიერი იყო მიშასთან და ფეხებზე ეკიდათ ყველაფერი. ქორწინება არა ისა, უბრალოდ ერთ ბინაში ცხოვრობდნენ, ეზიზღებოდათ ქორწილები და „რაღაც ეგეთები“, დიდი სტერეო სისტემა ჰქონდათ, „სავეცკი“ მაინც ყველაზე მაგარია და კედლებზე ბევრი-ბევრი სურათები. ზაფხულში ერთად მიდიოდნენ ხოლმე ავტოსტოპით ბათუმში და კარვებში ცხოვრობდნენ. მიშამ ისე შეაბა, სადღაც წვეულებაზე და მერე მოეწონათ ერთმანეთი - მანამდე მიშას სერიოზული არავინ ჰყოლია და ძალიან მოეწონა ანა, ცოტა თავისუფალი გოგონა რომ იყო, „ეგრევე გაეხსნა“ რაღაცნაირად. მიშას არ უნდოდა ანა დაეორსულებინა - მარა მოხდა რა... ანას მამა არ ჰყავდა და დედა ძალიან მოხუცი იყო უკვე, რომ რამით დახმარებოდა. მიშა უბრალოდ არ იყო მზად მამობისათვის, კაი ტიპი კი იქნებოდა ბავშვი, ისე - გოგო უნდოდა ყოველთვის, მარა სად ეცალა ხატვაზე უნდა კონცენტრირებულიყო და სახელოსნოში გადავიდა.


FIGURE it all happened. He loved the fact that she was not like other girls, much open and communicative. Misha dug the ways not to get her pregnant, but one day it just happened. Ana’s mom was too old to help her and her father was dead and Misha just wasn’t ready to become a parent, you see, he had to concentrate on his art. So he moved in his studio. He just needed his pencils, paper and wine. Ana started to work at a bank and listen to sad songs in the evenings – on the Soviet manufactured stereo. Khatuna, 25, - when she got pregnant Kakha was imprisoned. She couldn’t write a letter to him or anything – she was illiterate, Kakha could not read anyway. The most important thing was: She had to keep the pride of her new family and she tried as hard as she could, never spoke to any men, didn’t go to work at the offices where women smoke – so no one could gossip about her to Kakha. She used to dictate text messages to the DJ’s on the radio – dedicating songs to Kakha. He said this was not his child when he came out, his mom told Khatuna not to call this house again, his dad called her a prostitute. They had three apartments in Tbilisi, Kakha opened three little selling kiosks and bought the apartments himself. Khatuna thinks Kakha will give his son one of the flats – so she regularly goes to court.

Now let’s see what Nino, Khatuna and Ana can do if they do not work or do not have enough salary to uphold. These little texts bellow are quoted from different online forums, all of them are responds to single mother’s questions , asking what chances do they have to support their family. “Alimentary is maximum you can get. If the father is employed, they deduct 30% of his salary, If he is not – 35 GEL for a child is obligatory. As for dwelling – there is no chance practically. But are the children carrying their fathers name at all?” “He is in a small business; I don’t even know his rate of income. No properties of his own are registered under his name, which is done intentionally. But I have witnesses that his level of life is quite high and he has several cars – he owns an office in a privileged district of the city.” “There is welfare, but only for widows, I think its 60 GEL a month” “If the Lawyer is good and will be able to prove the father’s high income, or that he is the father at all – It might happen that the court will obligate him to pay the rent, plus monthly allowance, but a good lawyer also costs money, so I guess that’s not convenient for you right now.”

მეტი არაფერი მაგას არ უნდოდა, ღვინო, ფანქარი და ტილო. ანამ ბანკში დაიწყო მუშაობა და საღამოობით სევდიან სიმღერებს უსმენდა - სავეცკი სტერეო სისტემაზე.

25 წლის ხათუნა რომ დაორსულდა - კახა ახალი

ჩასმული იყო, ვერც წერილი მიწერა და ვერც ვერაფერი - კითხვა არ იცოდა. კახაც ვერ წაიკითხავდა. მაგრამ, მთავარი იყო, ხათუნას ოჯახი არ შეერცხვინა, სანამ კახა იჯდა და მოახერხა კიდევაც. დღე და ღამე ლოცულობდა, არავის გაკარებია. ისეთ სამსახურებშიც არ დადიოდა, ქალები რომ ეწეოდნენ, ვინმეს რამე რომ არ ეთქვა, კახასთან რომ არ მიეტანათ ამბავი. რადიოში ამესიჯებდა ხოლმე თიკჩოსთან და სიმღერებს უძღვნიდა კახას. კახა რომ გამოვიდა, სამი წლის მერე, ეს ბავშვი ჩემი არ არისო, დედამისმა აქ აღარ დარეკოო, მამამისმა კახას კახპა დაარქვა ხუმრობით, სამი ბინა ჰქონდათ თბილისში მაგათ - კახამ სადღაც ჯიხურები დადგა და სამივე თვითონ იყიდა. ხათუნა ფიქრობს, იქნება ბავშვს ერთი მისცესო და დადის სასამართლოებში.

ახლა შევხედოთ, რა შეიძლება, გააკეთონ ანამ, ხათუნამ და ნინომ, თუ ისე მოხდა, რომ სამსახური ვერ იშოვეს, ან ძალიან დაბალი ხელფასი აქვთ. ეს პატარა ტექსტები დაიპოსტა რომელიღაც ფორუმზე, სადაც მარტოხელა დედა კითხულობდა, რა შანსები გააჩნდა ბავშვების რჩენისათვის: „მაქსიმუმი ალიმენტია, თუ მამა მუშაობს ხელფასიდან ექვითება 30% ბავშვზე, მგონი. თუ უმუშევარია, 35 ლარი ენიშნება ერთ ბავშვზე. საცხოვრებელ ფართს რაც შეეხება, პრაქტიკულად არანაირი შანსი არ აქვს. ბავშვები მამის გვარზე არიან?“ „ჰო,რაღაც კერძო ბიზნესი აქვს, არც კი ვიცი, გაფორმებული დაფიქსირებული ხელფასი რამდენი აქვს. ბინებიდან კი სპეციალურად, არცერთი არ აქვს საკუთარ სახელზე გაფორმებული. თუმცა, უამრავი მოწმე არსებობს, რომ ამ კაცს არაფერი აკლია, მანქანას მანქანაზე იცვლის და საკუთარი ოფისიც აქვს ქალაქის პრესტიჟულ უბანში. “ „მხოლოდ ქვრივებისათვის არსებობს დახმარება, თუ არ ვცდები, 60 ლარია.“ „თუკი კარგი ადვოკატი გეყოლება და ის შეძლებს მტკიცებულებების მოპოვებას, რომ ბავშვების მამას აქვს სოლიდური შემოსავალი, და საერთოდ ბავშვების მამა ის არის, შეიძლება, სასამართლომ ბინის ქირის გადახდაც დაავალდებულოს მამას და + ყოველთვიური სარჩო, მაგრამ კარგი ადვოკატი ძვირია და ეს ვარიანტი ალბათ ამ ეტაპზე არ გაწყობს.“ თუ გავითვალისწინებთ, რომ მარტოხელა დედების

AUGUST - SEPTEMBER

201 2

117


FIGURE

უმეტესობა საქართველოში სწორედ ასეთ ცხოვრებისეულ კონტექსტებში მერყეობს. თუ ეს მართალია, და ბავშვის ხასიათი მისი მშობლის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობასა და ოჯახური ჰარმონიის დონეზეა დამოკიდებული, უკვე თავისუფლად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, როგორი საზოგადოება ყალიბდება საქართველოში. მთელი ამ მოვლენების ერთადერთი დადებითი წერტილი არსებობს და ეს ისევდაისევ ქალის მნიშვნელობის გააზრებაა, არა მისი ოცდაოთხსაათიანი შვილსა და გაზქურაზე მიჯაჭვულობით, არა მანდილის ფრიალითა და თბილი კერის პოლიროლით გაპრიალებით, არამედ მისი საზოგადოებრივი სტატუსით, მისი სრულუფლებიანობით. „ქართველი დედა“ ვერასდროს გაგვიზრდის ალგეთის ლეკვებს, თუ ის შეურაცხყოფილი და შევიწროებულია და „ზეციური მანანისათვის“ თვეში სამოცი ლარი აქვს. სწორედ ასეთი ლომგულები ხდებიან ხოლმე ზემოთხსენებული „მამების“ მსგავსნი და ეს ჩაკეტილი წრეა. ეს არის სურათი, სადაც ქალის პირადი დრამები პირდაპირ მოქმედებს მის მატერიალურ კეთილდღეობასა და ყოველდღიურობაზე. ეს არის... ეს ძალიან გრძელი თემაა, წინააღმდეგობებით, ტკივილებითა და ტერმინებით აღსავსე და მართალია, ამ ტექსტში პესიმისტური სურათი დაიხატა - არსებობენ ჩვენთან ქალები, რომლებსაც ყველაზე მეტი საქმე აქვთ, რომლებსაც სახლი დააქვთ ჩანთით და მაღვიძარა ყოველ წუთზე აქვთ დაყენებული, რომლებსაც პუდრის წასმა მუდამ ტრანსპორტში უწევთ, რომლებიც სხვას უთმობენ საკუთარ საუზმეს, რომლებიც იშვიათად ერთობიან პარასკევ საღამოს, რომლებსაც ღამით კარები უფრო მაგრად აქვთ ჩარაზული, რომლებიც თავის ზომაზე ბევრად პატარა ტანსაცმელს ყიდულობენ, რომლებსაც სამსახურებრივ შესვენებებზე გადარბენა აქვთ, რომლებსაც ავიწყდებათ, რას ნიშნავს სიტყვები „სილამაზის ძილი“, რომლებსაც უფრო ხშირად უწევთ სიმძიმეების აწევა. ესენი არიან ქალები, რომლებსაც მარტოხელა დედებს ეძახიან, და თუ მათ ფეხზე მყარად დგომა მოახერხეს, ალბათ ეს მთლიანად, მხოლოდ მათი დამსახურებაა.

118 201 2

AUGUST - SEPTEMBER

If we acknowledge the fact that the majority of single mothers live in such contexts, if it’s true – and the child’s psychological condition depends on family’s harmony level, we can definitely have a clear picture of the kind of a society we are building in Georgia. There is only one positive point to this entire issue: the realization of a woman’s importance, not within the attachment to her family and household, not by her traditional chastity or conformity for social values, but with her status, with her equality and freedom, because “Mother Georgia” will not be able to raise “Lion Warriors” if she constantly feels insulted, humiliated and oppressed and has 60 GEL a month to spend on breakfasts for champions. These warriors become just as their fathers in the end and it is a closed circle. It is the situation where women's personal drama define their material wellbeing and everyday life. It is a broad subject, full of conflicts, pain and special terminology and even if the whole picture seems quite pessimistic: There are women who are most occupied, women who have their whole house in their handbags and have their alarm set nearly on every minute, who always have to apply make up in transportation, who give their breakfast to someone else, who hardly go out on Friday nights, who bolt their door a little harder at nights, who buy all their clothes much smaller than their own size, who forgot what “Beauty Sleep” means, who have to lift heavy weights more often. They are single mothers and if they are somewhat stable in life, it’s only them who deserve credit. Elene Pasuri/ელენე ფასური


Black Sea Jazz Festival2012 Festival2012


On 17-22 July 2012 Batumi hosted 6th Black Sea Jazz Festival which was planned and presented to jazz lovers by the Georgian Ministry of Culture of and TBC Status and presented. The Festival organized by the Eastern Promotion this year like last year lasted for six days. Thanks to the organizers the participants of the festival were the world jazz stars such as Larry Graham (Larry Graham & Graham Central Station), known as Funk Bass Godfather, legendary guitarist John Scofield (John Scofield’s Hollowbody Band), virtuoso pianist Joey Calderazzo (Joey Calderozzo Trio), Beka Gochiashvili (Beka Gochiashvili Sextet), Butterscotch – world champion in women’s beat box. The Festival organizers surprised the electronic music lovers as well and presented TABOO of The Black Eyed Peas to them. He performed unforgettable DJ Set for his fans. The Festival was closed by a live legend of Brazilian music Sergio Mendez (Sergio Mendez & Brazil 2012). 2012 წლის 17 - 22 ივლისს ბათუმში, საქართველოს DJ Logic together with his band performed Jam session კულტურის სამინისტრომ და ”თიბისი სტატუსმა” რიგით in the frame of the Black Sea Jazz Festival. As during მეექვსე ბლექ სი ჯაზ-ფესტივალი წარმოუდგინა ჯაზის previous years, Men in Brass held musical shows on მოყვარულებს (6th Black Sea Jazz Festival). “ისტერნ Batumi streets for Batumi visitors and local residents პრომოუშენის” მიერ ორგანიზებული ფესტივალი during 3 days. Concerts were held on Batumi Tennis წელსაც, შარშანდელივით, 6 დღის განმავლობაში courts, and Colonnades Old Boulevard, and in the გაგრძელდა და წლევანდელ ფესტივალს, “Take Five” club. ორგანიზატორების ძალისხმევით, სტუმრობდნენ This year like previous years during the festival those ისეთი ვარსკვლავები როგორებიც არიან: ლარი who like jazz enjoyed free of charge portable concerts გრეჰემი (Larry Graham & Graham Central Station)on the streets of Batumi. Everybody could hear and რომელსაც თაყვანისმცემლები ტიტულით -ფანკ dance accompanied by jazz music, the most improბასის ნათლიმამა” მოიხსენებენ), ლეგენდარული vised and magic course of music. It needs to be noted გიტარისტი ჯონ სკოფილდი (John Scofield’s Hollowbody that one could hear jazz music in every corner of the Band), ვირტუოზი პიანისტი ჯოი კალდერაცო (Joey city and/or at the special places where souvenirs with Calderazzo Trio), ბექა გოჩიაშვილი (Beka Gochiashvili festival’s logo were sold. Sextet) თავისი ვარსკლავური სექსტეტით, ბათერსკოჩი (Butterscotch)- მსოფლიო ჩემპიონი ქალთა შორის ბიტბოქსში. ფესტივალის ორგანიზატორებმა არც ელექტრონული მუსიკის მოყვარულებს დასწყვიტეს გული და მათთვის ნამდვილი საჩუქარი იყო ბლექ ეიდ ფის–ის წევრი ტაბუ (Dj Set By TABOO oF The Black Eyed Peas), რომელმაც მსმენელებს დაუვიწყარი დიჯეი სეტი წარმოუდგინა, ფესტივალი კი დახურა ბრაზილიური მუსიკის ცოცხალმა ლეგენდამ სერჟიო მენდესმა (Sergio Mendes & Brasil 2012). ბლექ სი ჯაზ–ფესტივალის ფარგლებში დიჯეი ლოჯიქიმ (DJ Logic) თავის ბენდთან ერთად 4 დღის განმავლობაში ჯემსეიშენები (Jam session) მოაწყო, მენ ინ ბრასმა (Mobile Music Shows – Men in Brass) კი, სამი დღის განმავლობაში, ბათუმის ქუჩებში მუსიკალური და სანახაობრივი შოუები წარუდგინა დამსვენებლებსა და ადგილობრივ მაცხოვრებლებს. კონცერტები იმართებოდა ბათუმის ტენისის კორტებზე, ძველ ბულვარში (კოლონადებთან) და კლუბ თეიქ ფაივში (Take Five). წელსაც ფასიანი კონცერტების გარდა, ჩატარდა უფასო კონცერტებიც,სადაც ნებისმიერ მსურველს შეეძლო ჯაზის რიტმებს აჰყოლოდა და მუსიკის ეს ყველაზე იმპროვიზირებული და საოცარი მიმდინარეობა შეეგრძნო. აღსანიშნავია ისიც, რომ ჯაზს ქალაქის თითქმის ყველა წერტილში იგრძნობდით - სპეციალურად მოწყობილ ადგილებში, სადაც ფესტივალთან დაკავშირებული სუვენირების შეძენა იყო შესაძლებელი.

Black Sea Jazz Festival 2012

Photo | Levan Giorgadze


The first branded hotel in Kakheti Region Boutique-Hotel “Kabadoni” is a member of the Preferred Hotel Group network.

On August 11 hotel “Kabadoni” became a member of the Preferred Hotel Group - Preferred Boutique(www.preferredboutique.com) network, one of the leading international brands of the hospitality industry. The cooperation agreement has officially been signe between “Kabadoni” and Preferred Boutique (address: #1 Tamar Mepe Street, Sighnaghi). The presconference and the signing ceremony were attended by LashaPapashvili – the owner of “Kabadoni”, Bruno Chiaruttini – the Continental Europe Regional Director of the Preferred Hotel Group and GiorgiGhviniashvili - the governor of Kakheti. After the signing ceremony an infotour took place which enabled the journalists to look through the hotel. At the end of the event the guests were served with delicious canapés and desserts by the Chef of the “Kabadoni” restaurant.


პირველი ბრენდირებული სასტუმრო კახეთის რეგიონში ბუტიკ-სასტუმრო „კაბადონი“

Preferred Hotel Group-ის ქსელში გაწევრიანდა 11 აგვისტოს სასტუმრო „კაბადონი“ სტუმარ-მასპინძლობის ინდუსტრიის ერთ-ერთი წამყვანი საერთაშორისო ბრენდის, Preferred Hotel Group Preferred Boutique (www.preferredboutique.com) ქსელში გაწევრიანდა. „კაბადონსა“ და Preferred Boutique-ს შორის ოფიციალურად გაფორმდა თანამშრომლობის ხელშეკრულება (მისამართი: ქ. სიღნაღი, თამარ მეფის ქ.#1). პრესკონფერენციას და ხელმოწერის ცერემონიალს დაესწრნენ „კაბადონის“ მფლობელი, ბიზნესმენი ლაშა პაპაშვილი, Preferred Hotel Group-ის კონტინენტური ევროპის რეგიონული დირექტორი, ბრუნო ჩარუტინი (Bruno Chiaruttini) და კახეთის გუბერნატორი, გიორგი ღვინიაშვილი. ხელმოწერის ცერემონიალის დასრულებისთანავე შედგა ინფოტური, რომლის ფარგლებშიც ჟურნალისტებს სასტუმროს დათვალიერების შესაძლებლობა მიეცათ. ღონისძიების ბოლოს რესტორან „კაბადონის“ შეფმზარეული სტუმრებს უგემრიელესი კანაპეებითა და დესერტით გაუმასპინძლდა.


PechaKucha Night Tbilisi

PechaKucha - ეს არის იდეებისა და აზრთა გაცვლა-გამოცვლის ერთგვარი რიტუალი, უფრო სწორად კი პროექტი, რომელიც ადამიანებს აძლევს საშუალებას, საკუთარი გამოცდილება სხვებს გაუზიარონ. მსოფლიოს 500-ზე მეტ ქალაქში გამართულმა ღონისძიებამ თბილისამდეც ჩამოაღწია, თანაც უკვე მეორედ. „PechaKucha Vol 1“ პირველად ჩვენს ქალაქში 2011 წლის 30 ნოემბერს ჩატარდა, წელს კი, 27 ივლისს, მეორე „პეჩაკუჩას“ ტაბიძის ქუჩაზე სულ ცოტა ხნის წინ გახსნილმა, თუმცა უკვე საკმაოდ პოპულარულმა ადგილმა, „დივანმა“ უმასპინძლა. ალბათ დამეთანხმებით, რომ პროექტის სახელი ცოტა დამაინტრიგებლად ჟღერს და მის იაპონურ წარმომავლობასაც უსვამს ხაზს. 2003 წელს, ტოკიოში გაჩენილმა იდეამ, დროთა განმავლობაში მსოფლიოს უამრავი ადგილი შემოიარა, მათ შორის - ატლანტა, ამსტერდამი, ბერლინი, ბარსელონა, ფრანკფურტი, ლისაბონი, პრაღა და სხვა მეტ-ნაკლებად ცნობილი ქალაქები. ეს არის არაფორმალური გარემო, სადაც იკრიბებიან ადამიანები და ცვლიან იდეებს არქიტექტურაზე, დიზაინზე, ფოტოგრაფიაზე, სახელოვნებო აქტივიზმზე, პოლიტიკაზე, ეკოლოგიაზე, საზოგადოებრივ პრობლემებზე და სხვა საკითხებზე. თუმცა, პროექტს თავისი კრიტერიუმებიც აქვს: გარდა იმისა, რომ შეგიძლია გააკეთო პრეზენტაცია შენთვის მნიშვნელოვან თემაზე, ის უნდა შედგებოდეს ზუსტად ოცი სლაიდისაგან და თითოეულ მათგანზე საუბარს ზუსტად 20 წამი უნდა დაეთმოს. „პეჩაკუჩელებს“ მიაჩნიათ, რომ პრეზენტაციის ასეთი ფორმატი საუკეთესო საშუალებას იძლევა, მომგებიან დროში პრეზენტატორმა საუკეთესოდ მოახერხოს სათქმელის მაყურებლამდე მიტანა.

PechaKucha Night Tbilisi 2012 „ფესტივალი - რესტორაცია „დივანის“ მეორე სართულზე გაიმართა და საღამოს რვა საათზე დაიწყო. პირველი პრეზენტატორები „ახალგაზრდა მწვანეები“ იყვნენ, რომლებმაც დღეს საქართველოში არსებულ ეკოლოგიურ პრობლემებზე და საკუთარ აქტივობებზე ისაუბრეს ამ სფეროში. სულ რაღაც ექვსი პრეზენტაციიდან ორი ფოტოგრაფიას ეხებოდა, ერთი უზბეკურ სამზარეულოს, კიდევ პრეზენტაციის გაკეთების განსხვავებულ მეთოდებს... არქიტექტურისა და დიზაინის შესახებ ახლადგამოსული გაზეთი, „დიზაინ თბილისიც“ წარმოგვიდგინეს. ყოველი პრეზენტაციის შემდეგ დამსწრე აუდიტორიას კითხვების დასმისა და დისკუსიის წარმართვის საშუალებაც ჰქონდა. დიდ ეკრანზე გემრიელი კერძების დანახვისას ყველას მოშივდა და საღამოს ბოლოს, პრეზენტატორებიც ყვავილებითა და მუსიკალური დისკებით დააჯილდოვეს. PechaKucha Nights კიდევ უამრავ სხვა ქალაქში გაიმართება და ვფიქრობ, საკმაოდ საინტერესო იქნებოდა იმავე ღონისძიებაზე ამჯერად სულ სხვა ქალაქში დასწრება.


PechaKucha is a ritual of exchanging ideas and thoughts, or more like a project that gives people the opportunity to share their experience with others. The event that was held in more then 500 cities of the world, it came to Tbilisi as well and already for a second time. „PechaKucha Vol 1“ was held in our city on November 30th 2011. This year the second PechaKucha was hosted by Divan that was opened recently but already is very popular. All will agree that name of the project sounds little intriguing and underlines its Japanese heritage. The idea born in Tokyo, in 2003 has traveled to many places of the world, including Atlanta, Amsterdam, Berlin, Barcelona, Frankfurt, Lisbon, Prague and many other more or less popular cities. This is a non-formal environment where people gather to exchange ideas about architecture, design, photography, art activism, politics, ecology, social problems and other matters. But the project still has some criteria: Even though you can make a presentation about the issue that is important for you it has to consists of exactly 20 slides and you have to spent 20 minutes talking about each of them. Pechakuchians think that this kind of presentation form gives the best opportunity for presenters to express what they have to say in a reasonable amount of time. PechaKucha Night Tbilisi 2012 was held on the second floor of Festival - Restaurant Divan, it started at 8 in the evening. First presenters were "Young Greens", they talked about the existing ecological problems in Georgia and their activities in this field. From six presentations two was about photography, one about Uzbek cuisine, one about the different methods of presentation. . . They also presented the new magazine "DesignTbilisi" about architecture and design. After every presentation the audience had an opportunity to ask questions and have a discussion. After seeing delicious dishes on the big screen everyone got hungry and at the end of the evening presentation were also given flowers and musical CD's. PechaKucha Nights will also be held in other cities and I think it will be interesting to attend the same event in other cities as well.


19 ივლისს 19 საათზე ვარდების ბაღში ჟურნალ „ გუდვილის“ ერთი წლის იუბილე შედგა. მოწვეულ სტუმრებს შორის იყვნენ ერთგული მკითხველები და პარტნიორი კომპანიების წარმომადგენლები. საღამო საკმაოდ საინტერესო, ლამაზი და სახალისო გამოვიდა. ჰიპერმარკეტი „გუდვილი“ სტუმრებს უგემრიელესი ფურშეტით გაუმასპინძლდა. უკრავდა ცოცხალი ბენდი, გათამაშდა სხვადასხვა პრიზები. ეს იყო ერთგვარი სამადლობელო საღამო იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც ერთი წლის განმავლობაში გულშემატკივრობდნენ ჟურნალს. July 19th at 19:00 the “GoodWill” magazine celebrated a one-year anniversary at the Vardebi Park. Among the invited guests were devoted readers and representatives of partnering companies. The evening came to be quite interesting, beautiful and fun. Hypermarket “GoodWill” treated the guests with a tasty buffet. Live bands played, different prizes were given out. It was a certain expression of gratitude to the people who had been supporting the magazine throughout the year.


ADDRESSES

01

RADISSON BLU HOTEL, BATUMI/Batumi, Georgia, Ninoshvili Str. 1./Tel: +995 422 255 555./Fax: +995 422 228 888./info.batumi@radissonblu.com/

radissonblu.com/hotel-batumi

02

RADISSON BLU IVERIA HOTEL/Tbilisi 0108, Georgia/Tel: +995 322 402 200/Fax: +995 322 402 201/info.tbilisi@

radissonblu.com/radissonblu.com/hotel-tbilisi ge/ www.br.ge.

04

03

BANK REPUBLIC /TBILISI, GEORGIA, Abashidze str. 2./Tel: +995 322 909 090/ info@republic.

FREY WILLE/Tbilisi 0105, Georgia/Rustaveli Ave. 25/Tel: +995 322 990 957/tbilisi@freywille.ge/frey-wille.com

Tbilisi 0131, Georgia/Parnavaz Mepe Ave. 1/Tel: +995 322 243 673/info@goodwill.ge/www.goodwill.ge Chavchavadze Ave. 34/Tel: +995 322 244 333/info@goodwill.ge/www.goodwill.ge gia/Tel: +995 322 400 002/info@goodwill.ge/www.goodwill.ge bankconstanta.ge

09

08

07

06

12

GOODWILL - KAVTARADZE/Kavtaradze str. 1, Tbilisi, Geor-

AVTANDIL / Tbilisi, Georgia, Paliashvili str. 80./ Tel: +995 322 252 022 / avtandil.ts@gmail.com/ www.avtandil.ge

CAFÉ KGB /8/10 Erekle II str. Tell: +995 322 985013, 599 674 488.

37 Abashidze str. Tel: 591 681 000.

15

13

ACID BAR 3 / Leonidze str. Tel. 592 221 131

ASPRIA FITNESS / Burdzgla str. 74 / tel: +995 322 22 22 38

19

24

SCHÖN / Tbilisi, Georgia, Pekini str. 27.

AUGUST - SEPTEMBER

25

FLIT

14

ACID BAR 2 /:

ZARAPXANA / Tbilisi, Georgia, Lubliana Str. 15./Chavchavadze 17

A PARIS / Tbilisi, Georgia, Abashidze str. 30 20

18

HOLIDAY

BAGRATIONI HALL / Tbilisi, Georgia, Sarajishvili Ave. 12. / tel: +995 322 62

ROOMS HOTEL KAZBEGI / Kazbegi, Georgia, Stepantsminda, V.Gorgasali str.1./tel:2 71 00 99.

25. / tel:5 91 21 31 90.

128 201 2

21

10

CAFÉ KALA: 8/10 Erekle II str. Tell:599

STUDIO 7 / Tbilisi, Georgia, Chonqadze str. 7/ Tel: +995 322 99 77 56

INN TBILISI / Tbilisi, Georgia, 26 may square / tel:+995 322 30 00 99. 22

11

ACID BAR 1 / 3a Kazbegi Ave. tel: 599 101 238. 16

Ave.19./Pekini Str.31a./Abashidze str.29./Batumi, Rustaveli Str.35./Zugdidi, Gamsaxurdia Str. 24

77 28.

GOODWILL/

BANK CONSTANTA/Tsereteli ave. 117, Tbilisi, Georgia/ +995 322 401 401/www.

ADVERTISING AGENCY/Tbilisi, Georgia, Brosse str. 7./Tel: +995 322 928 899. flitmail@flit.ge /www.flit.ge 799 737.

05

GOODWILL - VAKE/Tbilisi 0179, Georgia/

23

YAMAMAY / Tbilisi, Georgia, Pekini str.

ITNOVATIONS / Tbilisi, Georgia, Pheristsvaleba str. 22. / tel:+995 322 93 33 36


MAGAZINE FOR SMART, STRONG AND TASTEFUL WOMEN

AUG U ST- SEP TEMB ER 2 012

T S U BER M

08

12 20

G U E A EPT S

KETI BOCHORISHVILI ქეთი ბოჭორიშვილი

Vice Minister Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე

MY WORK IS SO INEXHAUSTIBLE THAT I NEVER FEEL COMPLACENT. THERE IS A LOT TO LEARN AND DISCOVER

ჩემი საქმე იმდენად ამოუწურავია, რომ არასოდეს მაქვს თვითკმაყოფილების შეგრძნება. შესასწავლი და აღმოსაჩენი ბევრია

♦ EGO MAG | Issue 8 | August, 2012 ♦  

Magazine for smart, strong and tasteful women

♦ EGO MAG | Issue 8 | August, 2012 ♦  

Magazine for smart, strong and tasteful women

Advertisement