Page 1

Plan 1: ‘Big Boss’ Beste spelers van Under Construction, nog even en de beginnersbescherming loopt af en wij gaan niet bij de pakken neerzitten door af te wachten. Wij zullen gelijk fanatiek gaan meedraaien en een reputatie in de wereld maken. Hierin zullen de échte helden van Chi zich onderscheiden van de ‘puntenkoningen’. Zo hebben wij ook onze doelen gezet, en wel op de speler: ‘Secrit007’ Niet de allerminste spelers, zoals zijn statistieken aangeven. Het betreft een speler, genaamd Tim, die 15 jaar is. Ons grootste voordeel wat we kunnen behalen, komt uit het feit dat we weten dat hij op bepaalde tijden niet in staat is om zijn stad te verdedigen. Hier kunnen we gebruik van maken, verder heeft hij nog andere werelden waar zijn aandacht naar uit zal gaan. De doelstelling is om het moraal te breken van de alliantie -GLAXEAR-. Momenteel de nummer 6 van de wereld, die vermoedelijk informatie heeft ondervonden van onze alliantie. Daarom willen we deze alliantie gelijk kennis met ons laten maken, en wel door hun ‘grote leider’ als target te selecteren. Het eiland waar dit aanvalsplan zal plaatsvinden, is eiland 178797. Een overzicht:

(De pijl geeft uiteraard Secrit007 (target!) aan)

Ook kunnen we zien dat er veel van onze mannen omheen liggen. Een klein overzicht: Jelgan, Edwinss, -PSY-, squash, Noorddam, Sir Spanks Alot en -*NoMercy-*. Hierdoor hebben wij de overhand op het eiland, maar natuurlijk moeten we ook naar de andere aanwezigen op het eiland kijken. Want voordat we een impulsieve en geforceerde blitzkrieg uitvoeren, moeten we naar eventuele hulpcentralen kijken. Op het volgende kaartje een afbeelding van de omliggende spelers op het eiland zelf:


Boven in zien we namelijk nog 3 leden van -GLAXEAR-, namelijk de spelers: - Fightertj (Een loyale speler, die zeker bereid is zijn medegenoten te helpen. Zijn sterkste punten liggen bij zijn troepen, en heeft al meerdere malen bewezen hierover te beschikken) - JJNL (Een speler die bij mij nog niet eerder bekend stond, wel geven zijn rangen enige indicatie van zijn kwaliteiten) - Joru (Leider van –GLAXEAR-!) (Een speler van grote kwaliteiten, die bij vele al bekend staat. Tevens is hij medeleider, en zal dus zeker bijstaan in de strijd. Hiervoor moeten we oppassen!) Nog steeds hebben wij de overhand op het eiland, maar we krijgen er wel een zware kluif aan. Zeker wanneer er trips verborgen liggen, en zij hierdoor al vroeg ondersteuning kunnen sturen. Het is dus een grote complexiteit, die we niet zomaar zullen verslaan, maar we houden wel van een uitdaging, toch? Als dit nog niet genoeg was, hebben we ook een oog geworpen op de


naastliggende eilanden, waar zich ook leden bevinden van –GLAXEAR-, zoals deze:

Dit eiland ligt ten Zuidwesten van hun eiland, op een kleine afstand. Wanneer zij boten hebben ontwikkelt, zullen deze zeker ondersteuning bieden. Op dit eiland ligt onder andere hun laatste leider AchillesG, verder nog Killer6nl, Croessos en Kabaal. Hierdoor dringen zij de achterstand op het ‘targeteiland’ terug. Op dit eiland liggen onze mannen, Lord Antiparos en Starlord19. Zo liggen de verhoudingen, dan volgt nu ’t plan. Ons voorstel was al zoals we aangeven om de speler: ‘Secrit007’ als target te nemen. Wanneer wij ons overdadig en geforceerd gaan concentreren op één speler, zullen wij uittelt worden door de andere spelers die hier omringt liggen. Daarom stel ik voor ons op twee eilanden te concentreren, waardoor we de kans op overzeese ondersteuning verkleinen. Daarom dopen wij eiland178809 tot ‘Fake eiland’ en eiland 178797 tot ‘Targeteiland’. Onze twee targets zullen dan de oprichters AchillesG en Secrit007 zijn. Beide beschikken ze over grote kwaliteiten, die we niet één op één kunnen uitspelen. Daarom moeten we een overhand aan troepen creëren. De spelers die zich op het eiland van AchillesG bevinden (Dit zijn Lord Antiparos en Starlord19), zullen de aanval inzetten op AchillesG als afleiding. Natuurlijk zijn zij geen partij voor vier spelers, vandaar dat wij op voorhand al ondersteuning regelen voor deze spelers in hun dorpen. Deze ondersteuning zal komen van Seranno en Militem die boven het fake eiland liggen. Door deze afleiding zorgen we dat de ondersteuning laag is in het dorp van Secrit007. Op het targeteiland hebben we dus een grote overhand, waardoor sommige zelfs in de positie van verdedigersrol kunnen nemen. Waardoor de spelers Starlord19 en Lord Antiparos niet alleen worden gelaten. Tussen de spelers: Jelgan, Edwinss, -PSY-, squash, Noorddam, Sir Spanks Alot en -*NoMercy-*. Zullen dan onderlinge taken


worden verdeeld. We hebben zowel spelers met een clear nodig, spelers die andere leden van –GLAXEAR- fake-aanvallen sturen, en iemand die het dorp daadwerkelijk gaat overnemen. De aanvallen zullen starten: nadat de beginnersbescherming is afgelopen. We gaan direct goed van start, en daarbij is ieders hulp vereist. Hoewel je hierboven niet bent

genoemd, kun je altijd ondersteuning bieden aan iedereen waardoor zij zich op een offensief kunnen concentreren of fake-aanvallen sturen. Ik zie jullie op het strijdveld.

Plan 1: ‘Big Boss’ Nu de introductie van het plan staat, gaan we iets dieper in op het plan zelf. Eerst zullen we kijken naar de spelers op het ‘Targeteiland’: Jelgan, Edwinss, -PSY-, squash, Noorddam, Sir Spanks Alot en -*NoMercy-*. Zij moeten voorzien worden van ondersteuning, en beschikken over een offensief. Hiervoor gaat een lijst opgesteld worden, waarbij minimaal één en het liefst 2 ondersteuners voor zijn. Natuurlijk is er ook back-up nodig, want ik verwacht persoonlijk niet dat ze massaal onze spelers aanvallen. Het is meer dat er troepen bij de hand zijn, voor eventuele tegenstoten. Dit verzekert de aanvallers ook van een verdediging.

Offensief

Ondersteuner 1

Ondersteuner 2 (optioneel)

Jelgan Edwinss -PSYSquash Noorddam Sir Spanks Alot -*NoMercy-* Het belangrijkste op dit eiland is, dat we de overmacht aan troepen hebben, zowel op offensief als defensief front! Verder stel ik voor dat er spionages komen op de dorpen, zodra de beginnersbescherming is afgelopen. Dit is een taak die niet per se door een aanvallende/verdedigende speler hoeft te worden gedaan. Dit kan ook van een speler komen die niet wil deelnemen qua troepen, maar wel een bijdrage wil leveren.


Dan zijn we nu beland bij de leden van –GLAXEAR- op het ‘targeteiland’. Deze koppelen we aan twee aanvallende spelers, en één persoon die ze zal bespioneren. De spionnen moeten nog gekozen worden! Target Secrit007’

Spion

Fightertj JJNL Joru

Aanvaller 1 Jelgan

Aanvaller 2 -PSY-/Sir Spanks Alot

Edwinss Squash Noorddam

Beschrijving Target!

Opmerkingen Speler die ‘m overneemt!

Sterke aanvaller Overall speler Oprichter/ervaren

Momenteel zijn de namen, zonder enige gedachte ergens bijgeplaatst. Het punt blijft dat ons target Secrit007 gecleard moet worden, en de rest alleen afgeleid, zodat zij niks gaan vermoeden. Hierdoor zullen de sterke aanvallers naar Secrit007 gaan. Verder wil ik dat er extra aandacht wordt geschonken aan Joru! Dit is in ’t kort besproken, wie welke taak op zich krijgt bij het ‘Targeteiland’. Het plan zelf zal later worden uitgewerkt!

Dan zullen wij ons nu gaan focussen op het fake-eiland. Dit zal het moeilijkste eiland worden, op de overname na natuurlijk. Hier hebben wij alles behalve de overhand. Ook hier stellen we opnieuw vast, wie welke taak op zich krijgt. Zodat we structureel te werk kunnen gaan, en alles goed is afgebakend. Het is groot belang dat deze spelers goede ondersteuning zullen krijgen! Hierbij voorop gesteld dat zij alleen maar fake-aanvallen sturen, en geen groot offensief om ze daadwerkelijk te clearen! Het doel is om hun forum te overbelasten, en ze niet te laten focussen op één speler. Door de ervarenheid van Joru (Oppermuts) en Tim (Secrit007) ga ik ervan uit, dat zij niks vermoeden, en zich bekommeren op de andere! Dit zal ’t plan zijn.

Offensief

Ondersteuner 1

Ondersteuner 2

Ondersteuner 3

Lord Antiparos Starlord19 Zoals we reeds aangaven in deel 1, liggen boven dit eiland nog twee spelers, namelijk: Seranno en Militem. Ik raad hun ten zeerste aan om ondersteuning te sturen, verder kunnen zij ook eventueel helpen met een fake-aanval. Hun opdracht staat niet duidelijk vast, en zij hebben dus de vrijheid om hiervoor een keuze te maken. Verder zoeken we nog spelers die deze spelers ondersteuning kunnen bieden als back-up. Het liefst zie ik dat bij beide spelers door minimaal 3 man ondersteuning wordt geleverd, maar dit eiland heeft niet onze prioriteit! Wel lijkt ’t mij handig om een overzicht te hebben van de spelers die ons een blokkade kunnen opleveren:


Target AchillesG Killer6nl Croessos Kabaal

Spion (optioneel)

Aanvaller 1

Aanvaller 2 (optioneel)

Beschrijving

Opmerkingen

Oprichter/ervaren

Hierbij zijn er nog veel plaatsen te verdelen, en wij willen benadrukken dat spelers die niet op het eiland zelf liggen ook hun bijdrage kunnen leveren hier als ‘afleiders’. Zij hoeven geen groot offensief te hebben, om –GLAXEAR- te verwarren! Ons plan, dus in het kort: we gaan ons concentreren op twee eilanden! Het targeteiland en het fake-eiland. Om het specifiek te zeggen, concentreren we ons op één target en dit zal Secrit007 zijn. Verder zullen er enkele fake-aanvallen komen, van iedere speler die zich hiervoor wenst op te geven. Ook zijn we nog op zoek naar spionnen/ondersteuners, die hierboven reeds genoemd zijn. Extra aandacht zal uitgaan naar de medeleiders AchillesG en Joru! Verder zoeken we nog naar de speler die klaar is voor de overname van ons target. Dit alles zal later duidelijk worden! Voor diegene die nog een overzicht nodig hebben van de eilanden, bij deze: Targeteiland


Fake-eiland

Plan 1: ‘Big Boss’ Nu de taken al duidelijk zijn, kunnen we schematisch weergeven wanneer en waar we toeslaan! Dit zal geen gemakkelijke opgave zijn, maar alles voor iedereen duidelijk is, kunnen we aan de slag. Helaas was ’t niet meer haalbaar om dit plan uit te voeren na de beginnersbescherming zelf, daarom zullen wij op woensdag 12 december toeslaan! Het week/dagprogramma zal als volgt zijn:

Vóór woensdag Ondersteuning in de dorpen brengen en een offensief maken! (Defensief/offensief) Als we geen troepen hebben, dan kunnen we ook geen schade aanrichten! Hierbij staat voorop: ‘Punten vechten niet, troepen wel!’ Dus zorg dat dit voor gaat! Woensdag – ochtend (tót 12 uur) (Spionage)

In de ochtend zullen we beginnen met spionage. Dit is een essentieel deel, en zullen allicht moeilijk uit te voeren zijn op deze tijden. Vandaar dat we dit misschien vervroegen. Maar deze spionagerapporten zullen op het forum geplaatst worden, en persoonlijk worden rondgestuurd naar de desbetreffende aanvaller van het dorp. Hiervoor zullen groepen aangemaakt worden. Bij elke aanvallende speler, hoort één spion, fake-aanvallers en twee verdedigende partijen.


Woensdag – middag (tót 6 uur) (Aanvallen/opstand maken)

Nu de aanvallers voorzien zijn van ondersteuning en spionagerapporten, kan de aanval van start gaan. Zowel de offensieve spelers als de ‘fakers’ komen nu in actie. Onze prioriteit is om ‘Secrit007’ te clearen, niet de andere spelers! (Niet uitgesloten dat dit verboden is) Opnieuw vraag ik om rapporten op het forum, vooral diegene waarbij een dorp is gecleard. Dit hoeft niet per se van Secrit007 te zijn! Zo hebben we een goed overzicht, en komt onze opstandmaker ten tonelen. Hij/zij zal dan een aanval sturen, waarbij een opstand wordt gecreërd.

Woensdag – avond (tót de overname) (Het dorp leeghouden, en de overname laten slagen!)

Nu we een hoop verwarring hebben gecreëerd bij –GLAXEAR- zullen we doorgaan met de aanvallen, het belang is om Secrit007’ dorp leeg te houden! Het is nog steeds zaak om de andere spelers aan te vallen, want anders verliezen wij onze grip en valt ’t plan. Daarom moeten we hun aandacht over meerdere dorpen verspreiden. Wij hebben voor dit plan voor het verassingelement gekozen. Want weet goed dat zij niks van dit plan afweten, en wat wij van plan zijn!

Wanneer wij ons aan dit plan zullen houden, weet ik dat de actie kan slagen. Hierdoor creëren wij al gelijk een naam in de wereld, en zullen we afgeven: ‘Met ons valt niet te spotten!’ De leiding heeft zijn vertrouwen afgegeven aan jullie. Nu is het tijd dat wij laten zien waarvoor wij in de alliantie ‘Under Construction’ zitten. Dus gaat voor, en kom terug met de overwinning! Verder zal er nog een topicblad op het forum verschijnen. Want het meest significante is dat we een duidelijk overzicht houden, en niet allemaal op eigen houtje gaan vechten. Want we zitten (nog) niet in oorlog, en dan hebben we geen verassingselement meer. Luister daarom goed naar de afspraken die gemaakt zijn, kijk naar de rapporten en overleg binnen de gemaakte koppels goed wat de plannen zijn! Bij deze nog eenmaal de overzichten, waardoor we weten waar we staan: Targeteiland


Offensief

Ondersteuner 1

Ondersteuner 2 (optioneel)

Jelgan Edwinss -PSYSquash Noorddam Sir Spanks Alot -*NoMercy-* Target Secrit007’ Fightertj JJNL Joru

Spion

Aanvaller 1 Jelgan Edwinss Squash Noorddam

Aanvaller 2 -PSY-/Sir Spanks Alot

Beschrijving Target! Sterke aanvaller Overall speler Oprichter/ervaren

Opmerkingen Speler die ‘m overneemt!


Fake-eiland

Offensief

Ondersteuner 1

Ondersteuner 2

Ondersteuner 3

Lord Antiparos Starlord19

Target AchillesG Killer6nl Croessos Kabaal

Spion (optioneel)

Aanvaller 1

Aanvaller 2 (optioneel)

Beschrijving Oprichter/ervaren

Opmerkingen

Aanvalsplan - Glaxear  

Glaxear - Secrit007

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you