Page 1

2018 11


Aèiû, kad raðote ir pieðiate, kad dalyvaujate konkursuose. Esu laimingiausias pasaulyje Nykðtukas, kai skaitau jûsø laiðkus.

GABRIELIS BURNEIKA MONIKA GUMBAKYTĖ

Naujo konkurso ieskok 21-22 p. KONKURSO „SUKURK ORIGINALŲ DARBELĮ“ laimėtojais tapo Monika Gumbakytė iš Šiaulių ir Gabrielis Burneika iš Alytaus r. Monikai atitenka nuostabioji fėja iš „Sparkle Girlz“ kolekcijos, o Gabrieliui – puikusis „Air hogs“ dronas! Sveikinimai!!!

Vieną rudens vakarą Nykštukas sugalvojo surengti pižamų vakarėlį.

DĖMESIO! Siųsdami darbelius paštu ar skelbdami feisbuke būtinai pridėkite kuponų puslapį ar visą jo fotografiją su tiksliai ten užpildyta informacija.

ŽURNALO PRENUMERATA priimama iki mėnesio 20 d.: AB Lietuvos pašto skyriuose arba www.prenumeruok.lt

www.pirktuve.lt/prenumerata

PRENUMERATOS KAINA ŠIOSE VIETOSE GALI SKIRTIS. Jei prenumeruosi žurnalą iki mėnesio 20 d., tai gausi kito mėnesio leidinį, jei po 20 d., gausi ne kitą, bet dar kitą žurnalo numerį. JEI RADAI SAVO VARDĄ TARP LAIMĖTOJŲ, SVEIKINAME IR DŽIAUGIAMĖS KARTU! PRIZŲ ATSIIMTI REDAKCIJOJE (M. DAUKŠOS G. 30 (II A.), KAUNAS) KVIEČIAME KAUNIEČIUS IR KAUNIETES, O Į KITUS MIESTUS DOVANĖLES IŠSIŲSIME PAŠTU. JUNKITĖS PRIE MŪSŲ FEISBUKE WWW.FACEBOOK.COM/ZURNALASNYKSTUKAS.

www.prenumerata.lt

PRENUMERATOS TARNYBA Tel.: 8 650 70700 prenumerata@flintas.lt

Skambinti darbo dienomis nuo 9 iki 17val.

BENDRAS

LIEPOS-RUGPJŪČIO NUMERIS. „NYKŠTUKAS“ © Mėnesinis žurnalas. Leidžiamas nuo 2006 m. Leidėjas UAB leidykla „Jūsų Flintas“ Adresas p. d. 2392, 44015 Kaunas Tel. (8-37) 22 44 89. El. paštas nykstukas@flintas.lt Interneto svetainės: www.flintas.lt ir www.nykstukas.lt Spausdino UAB „Spaudos praktika“ Vyriausioji redaktorė Jurgita Miciulevičiūtė-Smeu Meninė redaktorė Rasa Dagienė Dizainerė Julija Paulauskaitė. Dailininkai: Jurgita Jakaitienė, Juozas Rimeikis. Iliustracijos iš „Dreamstime“. Stilistė Rūta Bajorienė. Direktorius Sikstas Ridzevičius. Buhalterė Limanda Bajarkevičienė. Prizų dalintoja Jolanta Akučkaitė. ISSN 1822-4008. Žurnalo priedai netinka vaikams iki 3 metų.

Jis paskambino burtininkui, baubukui, fėjai ir goblinams. Visi sutiko!

Susirinkę pas Nykštuką draugai pasiklojo loveles ir skaitė pasakas.

3


Artėjo metas miegoti. Draugai nuskubėjo praustis ir valyti dantukų.

– Nesivalysiu dantų! Nenoriu! – užbaubė goblinas ir sviedė dantų šepetėlį! Staiga prie dantų šepetėlio sužibo kažkoks žiburėlis, o jo viduje prasivėrė paslaptingos durelės.

Vaje! Dantų šepetėlis nuskriejo ir nukrito ant žemės.

4

Stebuklas! Goblino dantų šepetėlis pakilo aukštyn ir nuskriejo pro tas dureles!

– Goblinai, tavo dantų šepetėlis pradingo! – iš nuostabos aiktelėjo draugai. – Kaip tu valysi dantis?!

5


UŽKLIJUOK LIPDUKUS su dantų šepetėliais. SURASK,

UŽKLIJUOK LIPDUKUS su skraidančiomis salelėmis ir taip padėk draugams.

Šepetėli, sugrįžk!

kuris šepetėlis neturi poros, ir jį APIBRAUK.

Išburčiau tiltą, bet mano burtų lazdelė sugedo!

Vaikai, padėkite užklijuoti lipdukus su skraidančiomis salelėmis!

Jei vaikai padės, nereikės nė burtų!

Čia labai gražu! Bet kaip mums pereiti vandenį?!

Šepetėli, kur tu? Nuo šiol tave saugosiu!

Broli, žiūrėk! Dantų šepetėlis štai ten! Goblino tas dantų šepetėlis, kuris neturi poros!

6

Bėda! Dantų šepetėlis išskriejo, o goblino dantys liks nevalyti! Nykštukas su draugais pasileido paskui goblino šepetėlį ir pateko į pasakišką pasaulį. O kaip pereiti vandenį?!

Vaikai, padėkime goblinui surasti jo dantų šepetėlį!

Puiku! Draugai nusigavo ten, kur skraidė dantų šepetėlis. Bet... Vaje! Dabar čia skraidė ne vienas, o daugybė dantų šepetėlių! O kuris yra goblino?

7


ATLIK VEIKSMUS, SUJUNK

APVEDŽIOK raides ir PERSKAITYK, kas čia parašyta.

juos su teisingais atsakymais ir taip SURASK Dantukų fėjos namelį.

Vaikai, mums ir vėl reikia jūsų pagalbos! Ar galite apvedžioti raides ir taip mums padėti?

Dantukų fėja laiko dantuką! Perskaitę šį kodą mes sužinosime, kur surasti goblino dantų šepetėlį!

8

Vos tik draugai surado goblino dantų šepetėlį, šis vėl pakilo ir nuskriejo tolyn! Staiga prie draugų atplasnojo drugelis. Jo sparnuose slėpėsi kodas! O kas iššifruos šį kodą?

Išspręskime veiksmus, juos sujunkime su teisingais atsakymais ir taip surasime Dantukų fėjos namelį!

Viskas aišku! Dantų šepetėlis nuskriejo pas Dantukų fėją! Tik... iškilo bėda. Kas pasakys, kuris iš šių stebuklingų namelių yra Dantukų fėjos?!

9


UŽKLIJUOK trūkstamus lipdukus. NUSPALVINK ir IŠPUOŠK

UŽKLIJUOK LIPDUKUS su dantukais. NUSPALVINK Dantukų karalienę.

didžiausią šepetėlį.

Kiek daug spalvotų dantų šepetėlių! Oho! Tikra Dantukų karalystė!

Nuo šiol, broli, valysiu dantis kas vakarą. Noriu, kad mano dantys spindėtų!

Broli, o kur mano dantų šepetėlis?

10

Dantukų fėja surenka visus iškritusius vaikų dantukus ir iš jų stato pilies bokštus!

Štai mano dantų šepetėlis!

Kiek daug dantukų!

Puiku! Draugai surado, kuris namelis yra Dantukų fėjos. Visi nuskubėjo vidun. Oho, kiek čia daug dantukų! O visų didžiausia ir gražiausia buvo Dantukų karalienė!

Tarp daugybės šepetėlių SURASK, kuris yra goblino.

Priėjęs prie Dantukų karalienės Nykštukas paklausė, kur galėtų būti goblino dantų šepetėlis. Staiga aplink draugus suplasnojo daugybė daiktų, kurių dėka dantukai lieka švarūs ir spindintys. Kažkur tarp jų slepiasi ir goblino dantų šepetėlis!

11


Skaityk pasaką ir UŽKLIJUOK trūkstamus lipdukus.

XXXXXX SUŽIURO Į JĄ. „DRAUGAI, DANTUKŲ KARALYSTEI IŠKILO PAVOJUS! TAI MIKROBAI DUNDA IR RIAUMOJA, BĖGDAMI IEŠKOTI DANTUKŲ. JIE GRAUŽIA DANTUKUS IR GADINA DANTUKŲ KARALYSTĖS XXXXXX , XXXXXX , XXXXXX , XXXXXX IR XXXXXX ČIUPO BOKŠTUS. VISKĄ SUGRAUŽĘ IR SUGADINĘ JIE PALIEKA KLAMPIĄ IR

DANTŲ ŠEPETĖLĮ! STAIGA PASIGIRDO GARSUS DUNDĖJIMAS IR DVOKIANČIĄ MIKROBŲ PELKĘ!“ – XXXXXX ATRODĖ LABAI NUSIMINUSI. RIAUMOJIMAS! „KAS ČIA VYKSTA?“ – IŠSIGANDO XXXXXX . „GAL TAI „ŽINAU!“ – SUŠUKO NYKŠTUKAS. „ŽINAU, KAS ĮVEIKS MIKROBUS!“ –

ŽEMĖS DREBĖJIMAS?“ – SUGLUMO XXXXXX. „O GAL ARTĖJA AUDRA?“ DAR KARTĄ PAKARTOJO XXXXXX . „BŪSIU DĖKINGA UŽ PAGALBĄ!“ –

– Į DEBESIS ŽVILGTELĖJO XXXXXX . TIK VIENAS BROLIS NIEKO NUDŽIUGO XXXXXX . „PIRMYN, IŠGELBĖKIM DANTUKŲ KARALYSTĘ!“ – NEKLAUSINĖJO, NES LABAI DŽIAUGĖSI ATGAVĘS DANTŲ ŠEPETĖLĮ. SUŠUKO NYKŠTUKAS, O JAM PRITARĖ VISI DRAUGAI. „MANO ŠEPETĖLI, ATLEISK MAN! PAŽADU, NUO ŠIOL VALYSIU DANTIS IR RYTE, IR VAKARE!“ – KALBĖJO ŠEPETĖLIUI GOBLINAS. STAIGA

PASIRODĖ DANTUKŲ FĖJA. XXXXXX , XXXXXX , XXXXXX , XXXXXX IR

12

13


UŽKLIJUOK LIPDUKUS

SUSKAIČIUOK, kiek kurių mikrobų yra, ir APIBRAUK

su spalvotais dantų pastos lašiukais ir taip PASLĖPK mikrobus.

teisingus atsakymus.

Kiek daug mikrobų!

Fu, kaip dvokia!

Broli, tie mikrobai man nepatinka!

Vaikai, padėkite užpurkšti pastos ant mikrobų!

14

Netrukus pasirodė mikrobai! Kaukšėdami aštriais dantimis jie lakstė aplink baltus, spindinčius karalystės bokštus ir puolė graužti dantukų. Kas dabar bus?!

Kaip gera padėti Dantukų karalystės gyventojams!

Netrukus Nykštukas išsitraukė dantų pastą! Spustelėjęs kelis kartus, jis užpurškė pastos tiesiai ant mikrobų! Pasta pradėjo graužti mikrobus ir šie rėkdami puolė bėgti.

15


SUKLIJUOK mažais skaičiais

PASIGAMINK

pažymėtus lipdukus ir sužinosi, ką padovanojo Dantukų fėja.

sveikų užkandžių.

MUMS REIKĖS: MĖGSTAMŲ VAISIŲ IR UOGŲ, CITRINŲ SULČIŲ.

SKANAUS!

Paprašyk, kad kas nors iš suaugusiųjų supjaustytų vaisius griežinėliais. Ačiū už pagalbą, draugai!

Vaisių griežinėlius sudėk į lėkštelę.

O kas čia?

Įberk mėgstamų uogų.

Užlašink keletą citrinų sulčių lašų ir ragauk.

Mums gera padėti!

16

Mikrobų neliko, dantukai išgelbėti! Dantukų fėja buvo be galo laiminga! Atsidėkodama ji padovanojo draugams kažką gražaus. Kas tai galėtų būti?

Dantukams patinka sveiki užkandžiai! Prašau pasivaišinti!

Pasirodo, Dantukų fėja padovanojo naujus dantų šepetėlius! Visi džiūgavo! Netrukus atskriejo Dantukų karalienė ir pakvietė pasivaišinti sveikais užkandžiais. Kaip smagu!

17


UŽKLIJUOK LIPDUKUS su žvaigždutėmis ir NUSPALVINK

PASIDARYK

dantukų valymo kalendorių.

Jei išsivalei dantukus – nupiešk linksmą veiduką, jei pamiršai – nupiešk liūdną veiduką.

Veidukus piešk kasdien visą savaitę rytais ir vakarais.

fėją.

Po savaitės pasižiūrėk į kalendorių. Kurių veidukų yra daugiau?

Vaikai, pasigaminkime dantukų valymo kalendorių!

DIENA

RYTAS

VAKARAS

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS

Ir aš pasidarysiu dantų valymo kalnedorių.

PENKTADIENIS ŠEŠTADIENIS

Smagu, kai dantukai sveiki ir blizgantys!

SEKMADIENIS

18

O kodėl goblinui liūdna? Pasirodo, goblinas mąstė, kas jam primins išsivalyti dantukus. Tuomet Dantukų karalienė pasiūlė pasidaryti dantukų valymo kalendorių. Tai bent šauni idėja!

Puiku! Dabar ir goblinas nepamirš valytis dantukų! O išvalyti dantukai bus sveiki ir spindintys!

19


SURASK teisingą kelią ir parvesk goblinus pas draugus.

„RUDENS GERYbeS“

Goblinai ir vėl pasimetė!

SUKURK originalø darbelá ið rudens gërybiø (kaðtonø, giliø, kankorëþiø) ir iki lapkrièio 16 d. darbelá ATSIØSK á Originaliausiø redakcijà arba NUFOTOGRAFUOK ir ÁDËK á þurnalo darbeliø autoriams „Nykðtukas“ feisbuko puslapá. atiteks ðaunûs prizai – 3 Kubuð piniginës ir 3 marðkinëliai!

Vaikai, sudalyvaukim konkurse!

Esu laimingas, nes turiu šaunius draugus! Gera kartu patirti pačių netikėčiausių nuotykių! Broli, ar išsivalei dantis?

Taip, broli! Ar matai, kad mano dantų šepetėlis kartu miega? Dabar jis yra mano geriausias draugas!

Gelbėkite!

20

Po šaunaus nuotykio Nykštukas su draugais nutarė keliauti namo. Dantukų fėja pakvietė muilo burbulą. Jis parskraidins visus namo. Tik... kur pradingo goblinai?

Goblinai išgelbėti! Grįžę namo, Nykštukas su draugais tęsė pižamų vakarėlį. Visi sugulė į loveles. Užmerkę akis, draugai sapnavo gražius dantukus, kuriuos pamatė Dantukų karalystėje.

21


NUSPALVINK IR ORIGINALIAI IŠPUOŠK (priklijuok, sukonstruok papuošimų) dantukų karūnas ir iki lapkričio 16 d. darbelį ATSIŲSK į redakciją arba NUFOTOGRAFUOK ir ĮDĖK į žurnalo „Nykštukas“ feisbuko puslapį.

laimės linksmą edukacinę knygelę „NORIUKAS ir NENORIUKAS VALO DANTUKUS“

Trys originaliausių darbelių autoriai

Pagaminta Danijoje

Su Plus Plus konstruktoriumi įvairaus amžiaus vaikai gali dėlioti mozaikas ir statyti 3D darbelius.

Plus Plus konstruktorius lavina vaizduotę ir kūrybiškumą. Tinka tiek mergaitėms, tiek berniukams.

Flintas leidykla vaikams

DĖMESIO! Siųsdami darbelius paštu ar skelbdami feisbuke būtinai pridėkite kuponų puslapį ar visą jo fotografiją su tiksliai ten užpildyta informacija.

Kartą pabandęs, negali sustoti!

NORIUKAS ir NENORIUKAS VALO DANTUKUS Jurgita Miciulevičiūtė-Smeu

NORIUKAS ir NENORIUKAS du broliukai, kurių patiriamas situacijas puikiai atpažins ir vaikučiai, ir jų tėveliai. Džiaugsmą teikiančios užduotėlės leis mažyliui įsisavinti knygelės temą, o šaunios iliustracijos ir mieli personažai padės suvokti dantukų valymo svarbą, pamilti valymo procesą ir patirti džiaugsmingas emocijas kartu su Noriuku ir Nenoriuku.

Paprasta forma. Neribotos galimybės!

WWW.ZUJA.LT


prenumeruok ĂžurnalĂ visiems 2019 m. ir GAUK KNYGĂ€

DOVANĂ˜!5 AB Lietuvos paĹĄto skyriuose arba www.prenumeruok.lt

99 

www.pirktuve.lt/prenumerata

www.prenumerata.lt

Nykštukas 2018-11  
Nykštukas 2018-11  
Advertisement