Page 1

LAIMĖK DAUG PRIZŲ!

S

NA UJA DA S EPIZO

289

EUR

Nr. 11 2018 LAPKRITIS

ISSN 1392-3579

Flintas LEIDYKLA


DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO!

ŠIURPIAUSIA, KAS GALI ATSITIKTI – PAŠTO DĖŽUTĖJE NERASI „FLINTO“ PRENUMERATOS! 3 NUMERIAI – 7,49 EUR

SUTAUPYK PASIRINKDAMAS „FLINTO“ PRENUMERATĄ! Prenumeruoti gali :

6 NUMERIAI – 14,99 EUR

11 NUMERIŲ – 26,99 EUR Kartais priedai ne telpa į pašto dėžutes, tad parduotuvėse es antys priedai gali skirt is. Bet nesijaudink! Pasir ūpinom, kad abu priedai bū tų žiauriai kieti ir flintiški!

PRENUMERATOS TARNYBA Tel. 8 650 70700

Skambinti darbo dienomis nuo 9 iki 17 valandos.

El. paštas prenumerata@flintas.lt

Per metus prenumeratorius pasieks 11 numerių, nes rugpjūčio–rugsėjo numeris yra bendras.


ŠĮ MĖNESĮ

20%

50%

Pradedam ieškoti kalėdinių dovanų.

Valgom nuo Helovino užsilikusius saldainius.

ISSN 1392-3579

DAUGIAU JOKIŲ NUOTYKIŲ Po aštuonerių nuostabių metų filmukas „Adventure Time“ nutraukiamas! Finas ir Džeikas su mumis į nuotykius leidosi beveik 300 kartų, tačiau rugsėjį pasirodė paskutinės serijos, ir su šiais dviem geriausiais draugais nebepasimatysime.

„Flintas“ © Mėnesinis žurnalas. Leidėjas – UAB leidykla „Jūsų Flintas“ Leidžiamas nuo 1996 m. Adresas laiškams: p. d. 2392, 44015 Kaunas. Tel. (8-37) 224489. El. paštas kapitonas@flintas.lt Interneto svetainė: www.flintas.lt Spausdino „Spaudos praktika“

Direktorius Sikstas Ridzevičius Žurnalo įkūrėjas Renaldas Juškevičius Redaktorė Živilė Agurkytė Kalbos redaktorė Rūta Bajorienė Dizaineris Žilvinas Šlubelis Kopijuoti draudžiama, ir net nebandykite!

30% Žaidžiam „Pokemon: Let‘s Go Pikachu and Eevee“.

Buhalterė Limanda Bajarkevičienė Redakcija: Anna Dorogina, Giedrius Blockis, Vida Stankevičiūtė, Roberta Mašidlauskytė, Rasa Masikonienė, Agnius Acus, Ignas Urnikas, Rasa Dagienė, Eglė Jankauskaitė Komikso dailininkas Čiobrelis Prizų dalintoja Jolanta Akučkaitė

Už reklamų turinį redakcija visai neatsako

0-5

Žurnalo priedai netinka vaikams iki 5 m.

„FORTNITE“ IRL Jei kada buvo į galvą šovusi mintis, kad no rėtųsi pažaisti „Fortnite“ gy vai, gali būti, kad tuoj ga lėsi tai padaryti. Greitu metu turėtų pasirodyti ne tik žaidimu „Fortnite “ paremtas „Monopol is“, bet ir NERF šautuvai, kurie lygiai taip pat šaudo kaip ir šautuvai iš „Fortnite“.

SŲ „FACEBOOK“ DAR DAUGIAU VEIKLOS RASI MŪ ONASFLINTAS! PIT PUSLAPYJE: FACEBOOK.COM/KA

3


ŠALIN NAGUS!

Juodabarzdis, arba Edvardas Tečas (nesijaudink, artimiau susipažinsi su juo vėliau!), buvo labai pašėlęs vyrukas. Jei jam būtų patikęs tavo nešiojamas žiedas ir nesutiktum jo atiduoti, Juodabarzdis tiesiog nukirstų tau ranką ir tada jį nusitrauktų nuo piršto.

PALAUK MANĘS!

Apie Juodabarzdį sklandė labai daug mitų. Vienas iš jų buvo gana šiurpokas. Pasak legendos, kai Juodabarzdžiui nukirto galvą ir jo kūną įmetė į jūrą, begalvis Juodabarzdžio kūnas dar penkias valandas plaukiojo aplink laivą, ieškodamas savo galvos. Visa laimė, kad tai tik mitas. Ar ne? Jei nori tikrai šiurpulingų istorinių faktų, piratai tau gali pasitarnauti tiesiog puikiai.

SKRISK IŠ L AIVO

4

Sklando senas mita s, kad piratai savo aukoms liepdavo lipti lieptu ir patiems iššokti iš laivo. O ar žinai, kaip buvo iš tikrųjų? Jie savo priešus supjaustydavo gaba liukais, o tada suše rdavo rykliams. Nuo šiol piratai atrodo dar žiauresni!


Užtenka pasakų! Iš tikrųjų karaliai ir valdovai nei tokie geri, nei tokie įspūdingi, kaip rodoma filmuose.

PUČIA PILVĄ

Anglijos karalius Vilhelmas I Užkariautojas visada turėjo problemų su pilvo pūtimu. Kadangi jis nebuvo mėgstamas karalius, po mirties jo kūnas be priežiūros buvo paliktas šiek tiek per ilgai. Todėl atsitiko tai, ko niekas nesitikėjo, – per savo laidotuves jis tiesiog susprogo! Ar gali įsivaizduoti?

UPS, ATSIPRAŠAU!

Karalius Henrikas II turėjo keistų pomėgių. Pavyzdžiui, jo rūmuose buvo specialus juokdarys, kuris pasirodydavo tik kartą per metus. Jam reikdavo ateiti per Kalėdas ir vieną kartą pašokti, vieną kartą sušvilpti ir vieną kartą pabezdėti. Štai ir visas darbas!

KUR BĖGI?

Jei kada netyčia pavyks keliauti laiku, urti visom savo išgalėm pasistenk neatsid XVI a. Rusijoje. Tuometinis Rusijos rus caras Ivanas Rūstusis buvo ypač žiau o valdovas. Kartą jis liepė vienam iš sav ti. arkivyskupų persirengti meška ir bėg Nieko nelaukęs caras paleido kraujo kupą. ištroškusius šunis ir užpjudė arkivys

5


NEPERŠOKĘS GRIO VIO, NESAK YK „OP“

Erlas Sigurdas Nuo žmusis, Orknio salų vikingų vadas, kariaudamas nukirto savo mirtin am priešui galvą. Norėdamas pasidi džiuoti, nukirstą galvą jis pasiliko ka ip trofėjų ir pritvirtino savo žirg o pašonėje. Jodamas Erlas Sigu rdas Nuožmusis nusibrozdino koją į nukirstos galvos dantis ir tada mirė nuo infekcijos. Truputį nepasisekė , ką?

Kai kurios mirtys istorijoje buvo šiurpios, tačiau absurdiškos!

S PAVOJINGIAUSIA TRIUK AS

inkas Bobis Lyčas 1911 m. kaskadin ogus pasaulyje, buvo antrasis žm . Niagaros kriokliu išgyvenęs kritimą o jo nusisuko. 1926 m. sėkmė nu a paslydo ant Bobis Lyčas netyči , susilaužė koją apelsino žievelės nos. Kas galėjo ir mirė nuo gangre ks narsuolis pagalvoti, kad to to apelsino? neišgyvens papras

6

MAKIAŽAS

ŽUDI

K AS Sakartvelo (Gruzijos) aristokratė Marija, Kov entrio grafaitė, be proto mėgo dažytis. Vie nintelė bėd a, kad makiažo, k urį ji mėgo, sudėtyje buvo švino, nuo kurio ja i tiesiog pradėjo kris ti veido oda . Kad paslėptų ra ndus, ji ėm ė dar daugiau da žytis. Galia usiai grafaitė mir ė vos 27-er ių.


K AS TAVO, TAS IR M ANO Se

novės romėnai naud ojosi bendrais tualetais, kuriuose sė dėdavo kartu kaip pirtyje ir aptard avo dienos naujienas. Kadangi tu aletinio popieriaus nebuvo, jie naudodavosi ant pagalio užmauta kempine, kurią siųsdavo iš rankų į ra nkas.

Svarbiausias dalykas, kurį turi žinoti apie senovės žmones, – jie nemokėjo prisižiūrėti ir naudotis tualetais. Dėl to šiandien pasakojama šiurpių ir šlykščių istorijų.

AUKSINIS RECEPTAS

Viduramžiai buvo tikrai nurautas žmonijos istorijos periodas. Viduramžių alchemikai vienu metu manė, kad jiems pavyks patiems pasidaryti aukso. Štai aukso receptas: arklių mėšlo, 200 sugedusių kiaušinių ir šiek tiek acto. Prašau nebandyti to namie!

ŠAUNIAU SI DANTŲ GYDYTOJ AI Tikras gy ve

nimas skir iasi nuo filmų ir ta i tampa v isiškai aišku, kai filmuose apie viduramž ius visų to b uli dantys O iš tikrų . jų Tiudora i sugedus ius dantis išs itraukdav o naudodam iesi išmat ų ir medaus m išiniu. Ka žkaip manęs jau nebegąsd ina mano odontolog as.

7


8


9


1 receptas Purusis šlykštukas

Tau prireiks: skystų klijų, maistinės sodos, kontaktinių lęšių skysčio, skutimosi putų.

Į indelį supilk skystus klijus, iki indelio viršaus pripurkšk skutimosi putų, įberk arbatinį šaukštelį maistinės sodos ir įlašink kelis lašelius kontaktinių lęšių skysčio. Jei nori, kad šlykštukas būtų spalvotas, įlašink šiek tiek maistinių dažų. Tada viską maišyk, įlašink dar kelis lašelius lęšių skysčio. Pamaišęs pažiūrėk, ar šlykštukas jau po truputį įgauna formą. Jei ne, trūksta dar kelių lašų lęšių skysčio. Ir štai turi purų šlykštuką! 10


2 receptas Skaidrusis šlykštukas Tau prireiks: skystų skaidrių klijų, „Persil“ skysto skalbiklio, guašo ir blizgučių, jei nori, kad šlykštukas gautųsi spalvotas.

Į indelį supilk skaidrius klijus. Jei nori, kad tavo šlykštukas būtų spalvotas, gali įdėti šiek tiek norimos spalvos guašo. Ant viršaus gali užberti arba įpilti blizgučių, tačiau tai nėra būtina. Viską gerai išmaišęs įpilk pilną kamštelį „Persil“ skalbiklio ir maišyk tol, kol gausi šlykštuką!

11


,

,

,

,

, ,

,

,

,

,

, ,

,

,

,

Išmok susikalbėti slaptai – pristatau tau Morzės abėcėlę! Perskaityk užkoduotą pranešimą ir 30 p. įrašyk teisingą atsakymą. MORZĖS ABĖCĖLĖ A

N

B

O

C

P

D

Q

E

R

F

S

G

T

H

U

I

V

J

W

K

X

L

Y

M

Z

22 11 31

Jei nori siųsti

22 11 31 24 33 15 43 25 11 24 44 54 44 24

užslaptintas žinutes,

32 11 33 34

nebūtina žinoti, ką

35 11 43 31 11 35 44 24 15 43 ?

reiškia tie keisti brūkšniukai ir taškiukai.

PRIZAS

Išspręsk abi užduotis ir laimėk firminę vandeniui nepralaidžią „Kubuš“ kolonėlę!

x1

1

2

3

1 A

4

5

B

C

2 F

D

E

G

H

3 L

I

K

M

N

O P T U

4 Q R S 5 V W X Y

Senovės graikų filosofas Polibijus sukūrė lentelę, su kuria lygiai taip pat gali užkoduoti savo slaptas žinutes draugui.

Z

Taisyklės paprastos: 21 šiuo atveju reikštų F raidę, nes 2 yra horizontalioje eilutėje, o 1 – vertikalioje.

Kadangi viskas taip paprasta, iššifruok šį užrašą ir 30 p. įrašyk atsakymą.

12


MĮSLĖ: „K Ą TIK PAMATO, TUO PATS PAVIRSTA“. KAS?

Kad išsiaiškintum šį užslaptintą užrašą, turėsi panaudoti vieną kasdien naudojamą daiktą. Įmink šią mįslę, išsiaiškink daikto pavadinimą ir, naudodamasis tuo daiktu, pažvelk į užkoduotą lapelį! 30 p. įrašyk tai, kas užrašyta lapelyje.

ISYTIA KS

IEJ

SAMITEVS

Pirmasis Mėnulyje išlipęs žmogus buvo Neilas

,SITPA LS

AP

Armstrongas. Štai

AGLI SGU AŠI .SISON

šiurpokas faktas apie jį: grįžęs į Žemę jis su kitais komandos nariais iš karto buvo uždarytas trims savaitėms, nes mokslininkai bijojo, kad astronautai galėjo iš kosmoso parsivežti kokį nors baisų virusą. Viruso jie gal ir neparsivežė, tačiau kažkas tikrai sugadino vieną iš astronauto nuotraukų. Kiek skirtumų matai? Skirtumų skaičių įrašyk 30 p.

PRIZAS

Išspręsk abi užduotis ir laimėk firminę vandeniui nepralaidžią „Kubuš“

x1

kolonėlę!

13


Pirmieji gandai apie „Let‘s Go, Pikachu!“ ir „Let‘s Go, Eevee!“ pasklido balandžio 1 dieną. Daugelis gerbėjų žinią apie juos priėmė kaip pokštą.

PRIVALAI SUGAUTI JUOS VISUS Karjerą pradėsi nuo Pallet Town‘o. Jame gyvena Professor Oak. Jis savo laboratorijoje tyrinėja pokemonus. Prieš iškeliaudamas gausi iš jo „Pokedex“ – pokemonų enciklopediją. Ką žinai, gal sugausi juos visus...

POKEMONŲ GAUDYMAS

Pokemonai slepiasi žolynuose, olose, vandenyse bei kitose civilizacijos nepaliestose vietose. Norėdamas vieną iš jų pagauti, švystelėk pokerutulį į ekrane pasirodžiusį taikinį. Visai kaip „Pokemon GO“.

VARŽOVAI

Pewter Cityje sutiksi visiems serialo gerbėjams gerai pažįstamą trenerį Brock‘ą. Jis – vietinio sporto klubo lyderis. Norėdamas patekti į sporto klubus, privalai atitikti specialius reikalavimus, pavyzdžiui, turėti tam tikrų pokemonų. 14


PRIEŠAI

Pakeliui susidursi su „Team Rocket“ grupuotės nariais. Tarp jų sutiksi garsiąją Jessie, James ir Meowth trijulę.

POKEMONŲ TIPAI

Gėlėtame Cerulean Cityje susipažinsi su dar viena animė serialo heroje Misty. Ji yra šio miesto klubo lyderė ir vandens pokemonų ekspertė. Jie itin stiprūs prieš ugnies, žemės ir akmens pokemonus.

„LET‘S GO, PIKACHU!“ AR „LET‘S GO, EEVEE!“?

Vienas žaidimas, du šiek tiek skirtingi pokemonų rinkiniai. Kurią versiją geriau rinktis? Aišku, kad Pikachu. Tik joje galėsi pagauti tokius pokemonus, kaip Oddish, Sandshrew ir Growlithe. Nebent savo kolekcijoje nori turėti Bellsprout, Vulpix ir Meowth.

Kūrėja „GAME FREAK“ Leidėja „NINTENDO“ Platforma „NINTENDO SWITCH“ Žanras VAIDMENŲ ŽAIDIMAS Data 2018 M. LAPKRIČIO 16 D. Rekomenduojamas amžius 7+ M. Sudėtingumas LENGVAS 15


Niekada nepriimu žaidimų kūrėjų kalbų už gryną pinigą. Jie mėgsta pagražinti vienus dalykus ir nutylėti kitus. Vis dėlto sakydama, jog „Asphalt 9: Legends“ ištrins ribą tarp konsolinių ir telefoninių žaidimų grafikos, studija „Gameloft“ nė kiek neperdėjo.

„Touch „Asphalt 9“ naujovė – Drive“ valdymo būdas. imo Juo automobilio važiav nkami kr yptis ir greitis pasire ikia automatiškai. Tau tere i pasirinkti, kuria kr yptim i greitį važiuoti, kada padidint To ir kaip išvengti kliūčių. ai užtenka laimėti daugum e prieš lenktynių. Tik varžybos patogiau stipriausius varžovus . vairuoti rankiniu būdu

16

Galingiausiuose modeliuose, tokiuose kaip „Apple iPhone Xs“ ir „Samsung Galaxy S9“, „Asphalt 9“ sulėtėja tik užkaitus jų sisteminėms plokštėms. Sklandžiausiai veikia „iOS“ versija, jei tik turi pakankamai naują telefoną. „Asphalt 9“ dar įmanoma žaisti kokiu „LG G6“ ar „OnePlus 3T“, bet jau ne tokia gera grafika.


Žaidime galima išbandyti ne tik jau gerai žinomus superautomobilius, tokius kaip „McLaren P1“, bet ir niekur nematytus konceptus kaip „Terzo Millennio“ iš „Lamborghini“. Siūloma rinktis iš beveik 100 skirtingų automobilių. Dalyvaudamas lenktynėse laimi brėžinius, kuriuos mainai į vis geresnius automobilius. Tam prireiks laaabai daug laiko. Nebent, aišku, nuspręsi nusipirkti tų brėžinių už tikrus pinigus. „Asphalt 9“ gal ir nemokamas, bet suprojektuotas taip, kad tave nuvargintų ir išviliotų pinigus.

Kaip jau tapo įprasta, kylant klasėms mažėja automobilių bakai ir ilgėja laikas jiems užpildyti. Pavyzdžiui, norėdamas po trijų lenktynių vėl vairuoti „Lamborghini Terzo Millennio“, turėsi laukti 6 valandas.

Kūrėja „GAMELOFT BARCELONA“ Leidėja „GAMELOFT“ Platforma „ANDROID“, „IOS“, „WINDOWS 10“ Žanras LENKTYNIŲ ŽAIDIMAS Data 2018 M. LIEPOS 25 D. Rekomenduojamas amžius 3+ M. Sudėtingumas VIDUTINIS Kaina NEMOKAMAS Geriausia alternatyva „NEED FOR

SPEED: NO LIMITS“

17


KEMPINIUK AS ŠALTAK ELNIS Jei kada pagalvojai, ka d Ledo Karaliaus balsas yra pa žįstamas, iš tikrųjų neapsirikai. Gal ir skamba neįtikinamai, bet jį įgarsino tas pats akto rius, kuris įgarsino ir Kempi niuką Plačiakelnį, – Tomas Ke nny!

PENSININKĖ PRINCESĖ Princesei Bubblegum pats laikas išeiti į pensiją! Nors seriale pr incesės amžius niekada neatskleidžiam as, žaidime „Adventure Time: Expl ore the Dungeon Because I DON’T KNOW !“ ji prasitaria, kad jai jau 827 metai! 18

Nors „Adventure Time“ daugiau neberodys, tai nereiškia, kad negalim dar kartą leistis į nuotykius su geriausiais savo draugais Džeiku ir Finu. Duodu nukirsti dešinę ranką, kad kai kurių šių faktų tikrai nežinojai, net jei ir esi didžiausias „Adventure Time“ gerbėjas.


Neleisk nutrūkti Džeiko ir Fino nuotykiams! ą! Nuspalvink herojus, sukurk nuotykį ir laimėk puikų priz

PRIZAS 1X

Kaip dalyvauti? PAŠTU Užpildyk 30 p. esantį kuponą, o savo piešinį kartu su kuponu įdėk į voką ir atsiųsk mums!

Atsiųsk savo nuotykį ir laimėk netikėtumų pilną žaidimą „Bubble Gum“!

ELEKTRONINIU BŪDU kapitonas@flintas.lt facebook.com/ kapitonasflintas

Parašyk savo vardą, pavardę, metus ir adresą. Nepamiršk prisegti nufotografuoto arba nuskenuoto piešinio!

19


Kodėl pasirinkai komentuoti žaidimus? Kaip nusprendei sukurti savo „YouTube“ kanalą? Vaikystėje planavau savo ateitį sieti su režisūra, lankiau animatorių, vaizdo operatorių ir panašius būrelius, kompiuterių mokyklą, dėl to montavimas ir „Adobe“ produktai man nebuvo svetimi. Žinojau, kad egzistuoja tarptautiniai youtuberiai, tad pagalvojau: „Kodėl nepabandyti kažko panašaus lietuviškai? Vis tiek reikiamų įgūdžių turiu.“

Vienas iš pirmųjų mano akį patraukusių jutubo turinio kūrėjų buvo SeaNanners, kūręs išlikimo „Minecraft‘e“ epizodus. Taip pat labai sužavėjo įvairių youtuberių juokingiausios akimirkos žaidime „Left 4 Dead 2“. Nuo labai panašaus pobūdžio vaizdo kūrinio pradėjau ir aš. ...

Kas smagiau: komentuoti žaidimus ar daryti vlogus?

... 20

Daryti vlogus žymiai sunkiau, trunka dešimtkart daugiau laiko montuoti, bet ir kartu jais labiau didžiuojuosi.


Kokie tavo pomėgiai už „YouTube“ ribų?

Be jutubo stumiu, kaip dar vieną darbo įrankį, savo instagramą (tenka daug dūkti ir viešinti visą savo gyvenimą, užkulisius). O šiaip visą laisvalaikį stengiuosi skirti mokymuisi, skaitymui arba garsinių knygų, podcastų klausymui, tutorialų žiūrėjimui. Labai mėgstu ginčytis ir diskutuoti su galinčiais ko nors mane išmokyti žmonėmis.

Kas tave įkvepia kurti naujo turinio medžiagą? Nelabai įsivaizduoju save darantį ką nors kito. Ir nors kūrybos procesas nelabai patinka, tačiau galutinis rezultatas visada glosto širdį.

Filmuodamas instagram story nukritau nuo dviračio, susiplėšiau megztinį ir smarkiai nusibrozdinau ranką.

Jei galėtum apsigyventi kokiame nors filme, žaidime ar knygoje, ką pasirinktum?

Šiaip aš labai patenkintas savo gyvenimu ir apie tokius dalykus nelabai fantazuoju. Bet, jei reiktų rinktis, ko gero norėčiau gyventi „The Last of Us“ visatoje. Būtų labai pavojinga, bet kartu ir žiauriai įdomu.

Kokie tavo artimiausi su „YouTube“ susiję planai? Reikia užbaigti seniai pradėtas serijas. Taip pat norime vėl pradėti periodiškai rengti „Minecraft“ išlikimo serijas ir sugrįžti į pradžią. O vlogai bei bendradarbiavimas su prekių ženklais paprastai labai neprognozuojami.

Ko palinkėtum jauniesiems youtuberiams?

Koks buvo tavo didžiausias 2018 m. feilas (kol kas)?

...

Būti atidiems, mokėti užduoti sau klausimus ir savarankiškai ieškoti atsakymų. Ir, aišku, stengtis kiekvieną dieną eiti miegoti protingesniems, nei atsikėlė. 21


nkas.lt. www.flintoba ų ūs m ok šk Ie tas.lt. bankas@flin Rašyk mums

Vertingi LAPKRIČIO pasiūlymai Flinto banke už fantastiškai flitišką kainą! Jau dabar gali sužinoti, koki prekes naujienas Tau paruošas banko administratorius. ė Skubėk įsigyti pirmas!

Lapkričio 1–15 dienomis

Flinto banko prekių lentynose bus:

1.

„PEZ“ vaisių skonio pastilių rinkinys Ar tau patinka šmaikštieji„Bjaurusis Aš“ herojai? Ar mėgsti saldainius? Dabar šie abu geri dalykai gali būti tavo rankose! Pristatom skaniuosius„PEZ“ saldainius ir šių pastilių dozatorių, kuris yra tikrų tikriausios pakalikų formos! Skanauk ir dalinkis saldainiais kietai!

Lapkričio 16–30 dienomis

Flinto banko prekių lentynose bus:

1.

100

2. 3.

Leiskis į skanią ekspediciją su„Maisto atlasu“ ir atrask įvairiausio viso pasaulio maisto! Keliauk per žemynus ir vandenynus bei sužinok apie skirtingus patiekalus: iš kur jie atsirado, kaip valgomi ir kokie jų receptai populiarūs mūsų Flt dienomis.

300

Žaislinis bumerangas (2 vnt.)

Tai 38 cm ilgio plastikinis žaislas bumerangas, pasižymintis ypatinga savybe – išmestas tolyn dėl savo lenktos formos jis netikėtai pakeičia kryptį ir grįžta atgal pas šeimininką. Praleisk rudenį aktyviai ir išmok šio populiaraus pasaulyje žaidimo subtilybių!

90

Flt

SPAUSK „PATINKA“ PRIE ŽURNALO „KAPITONAS FLINTAS“ PASKYROS, SEK BANKO NAUJIENAS IR VISKĄ TIKRAI SUŽINOSI. Sek ir atrask naujus nuotykius Flinto Feisbuko paskyroje! -_-

22

Užprenumeruok šį smagų ir lavinantį žurnaliuką savo mažesniajai sesei ar broliui! Žurnalas „Nykštukas“ skirtas 4-7 metų vaikams, jame daug prizinių konkursų, lavinančių užduočių, įdomių istorijų ir nuotykių Flt bei šaunių priedų!

300

Flt

Knyga„Maisto atlasas“

Žurnalo „Nykštukas“ 3 mėn. prenumerata

2.

Knyga „Turbomotorai. Motociklai“

Tapk patobulintų motociklų meistru! Susikurk savo svajonių lenktyninį motociklą. Spalvink, klijuok lipdukus ir kurk išskirtinį turbomotorų stilių!

3. „Sky Flower“ suktukas (2 vnt.)

70

Flt

Būk šio rudens pramogų herojumi! Mes tau pristatome žaidimų naujieną! Flinto banko lentynose skraidžioja pašėlę ir net tamsoje šviečiantys„Sky Flower“ suktukai, kuriuos turėti dabar gali ir tu! Visą naudojimosi instrukciją Flt rasi ant pakuotės.

120

Ų?! T I L F I T U A G KAIP Turi klausimų dėl Flinto banko? Pamiršai savo slaptažodį? Rašyk tiesiai bankas@flintas.lt ir Tau bus atsakyta maksimaliu greičiu.


Kad ir kaip tave krečia drebulys nuo šių faktų baisumo, trumpam susikaupk. Vienas iš jų yra neteisingas. Kuris? Išsiaiškinęs gali laimėti kietą prizą!

1

Faraonas Ramzis II turėjo neįprastą naminį gyvūnėlį – liūtą! Jis buvo vardu Priešų Skerdikas ir faraono šono nepalikdavo nė vieno mūšio metu.

3

1957 m. lapkritį kosmonautė kalytė Laika sprogo kosmose.

Kaligula taip norėjo pasityči oti iš Romos sena to, kad senatorium i paskyrė vieną iš savo mėgstamiausių arklių.

2 8

5

Meksikos generolas Antonio López de Santa Anna surengė savo amputuotos kojos laidotuves.

6

Viduramžiais buvo nuteistos ir mirties bausmei pasmerktos apie 600 000 raganų.

Viduramžiais dėl blogų higienos sąlygų žmonėms išaugdavo po trečią ausį, kurią jie turėdavo nusipjauti.

7

Atspėk, kuris faktas yra neteisingas. Fakto numerį įrašyk į kuponą 30 p.

x3

PRIZAS Saldainiai pingvinai PEZ

XIX a. Anglijoje buvo manoma, kad prasidėjo vampyrų protrūkis. Iš tiesų žmonės sirgo tuberkulioze.

4

Senovėje protez ai buvo gaminami iš mirusių kareivių dantų.

XX a. pradžioje tapo populiaru į savo rūbus įsiūti medžiaginių miltų maišų.

9

10 Popiežius Grigalius IX paskelbė, kad katės yra velnio padarai, tad jos buvo pradėtos naikinti.

23


MINKŠTAS VANDUO

AEROZOLINIS LIEPSNOSVAIDIS

Dezodorantas. Plaukų lakas. Oro gaiviklis. Maža kibirkštėlė jų purškiklius gali paversti didžiule liepsna. Tai dar yti be galo rizikinga. Po to liekanti smarvė yra mažiausia problema. Flakonas gali perkaisti ir sprogti rankoje. Geriausiu atveju nusideginsi odą ir apsinuodysi dūmais. Blogiausiu? Neteksi pirštų ir sukelsi gaisrą!

NUSILEIDIMAS LYNU

24

Geriau jau lynu, o ne skalbinių virve ar interneto kabeliu. Lynas privalo būti pakankamai tvirtas, kad išlaikytų tavo svorį, ir pakankamai slidus, kad neužstrigtum šliuoždamas. Žinoma, reikia ir už kažko laikytis, nes nusipjausi pirštus.

Šuolis į vandenį iš didelio aukščio prilygsta nusileidimui ant gatvės grindinio. Filmuose atrodo, kad vandens minkštumas nepriklauso nuo to, kokiu greičiu į jį nusileidi. Kad įsitikintum, jog tai nėra tiesa, užtenka sykį plekštelėti vandenį ranka.

KIAURAI PRO STIKLĄ

Žiūrėdamas, kaip lengvai filmų herojai rankomis išdaužia stiklus, galėtum pamanyti, jog tai visiškai nepavojinga. Tikrovėje stiklo šukės gali būti aštrios kaip skalpelio ašmenys, o peršokti pro stiklą be įbrėžimo įmanoma tik filmuose, kuriuose stiklai liejami iš cukraus. Taip, filmuose stiklai gaminami iš cukraus.


ELEKTROS ŠOKAS

Realybėje elektros srovė gali pridaryti kur kas daugiau žalos, nei tik apdeginti veidą ir pašiaušti plaukus. Nepamiršk, kad daugiau negu pusę žmogaus kūno sudaro vanduo!

VIRVĖ IŠ PAKLODŽIŲ

. Nemeluosiu. Tai veikia Virvėmis iš paklodžių yra pabėgę daugiau kalinių, negu galėtum pamanyti. Tačiau netinkamai nupinta ir pritvirtinta virvė gali suplyšti ir atsikabinti, o tada jau ruoškis kietam nusileidimui. 25


Tiek baisių dinozaurų vienoje vietoje FMKB komanda dar nebuvo mačiusi! Kelis šiurpiausius nusprendėme parodyti ir tau!

Nugalėtojas EIMANTAS EITUTIS

PRIZAS

26


Rapolas Urbaitis

Gvidas Šakys

Gustas Gaizutis

Irmantas Jankus

Matas Bagdonas

Aleksas Mickonas

Jokūbas Rimkus

Dovydas Jankauskas

Artūras Kartunavičius

Greta Kavaliauskaitė

Eimantas Petravičius

Jokūbas Kajackas Deividas Bradulis

Patrikas Vitanis 27


ŠIAIS LAIKAIS PIRATAI ŠIEK TIEK ŠVELNESNI, ...

PRIZAS Saldainiai pingvinai PEZ

x4

ATSAKYMAS 28

Atsak ymą įrašyk 30 p. ir prizas bus tavo!


EL. PAŠTAS (JEI TURI)

TELEFONAS

GIMIMO DATA

ADRESAS

PAVARDĖ

VARDAS

Kapitone Flintai, aš esu pašėlęs, drąsus, draugiškas, laisvę ir nuotykius vertinantis piratų draugelis. Pažadu prenumeruoti mūsų visų mėgstamą pašėlusį bernų žurnalą „Flintas“. Priimk mane į savo legioną ir tikrai būsiu šauniausias legionierius, kokį tik vandenynų bangos kada nors regėjo. Visada laikysiuosi šios komandos garbės kodekso, vykdysiu jo taisykles ir, negailėdamas jėgų, ginsiu komandos garbę bei skubėsiu į pagalbą savo draugams.

PRIIMTI Į FLINTO KOMANDĄ

PRAŠYMAS

Iš tiesų čia viską valdo flintiečiai. Todėl, kol dar laikas, stok į mūsų komandą ir būk su nugalėtojais!

Į FLINTO KOMANDĄ Kaip tapti flintiečiu?

Flintiečiu gali tapti kiekvienas mūsų draugas – šio žurnalo skaitytojas. Reikia atlikti kelis nesudėtingus veiksmus. 1. Užsiprenumeruoti „Flintą“ bent jau 3 mėnesiams. 2. Užpildyti prašymą. 3. Užpildytą prašymą ir prenumeratos kvito kopiją atsiųsti Flintui adresu: p. d. 2392, 44015 Kaunas arba nuskenuoti ir atsiųsti e. paštu kapitonas@ flintas.lt. Jeigu prenumerata buvo užsakyta internetu, mums parašyk, kurioje svetainėje žurnalą prenumeravai ir koks yra užsakymo numeris. 4. Tada lieka tik sulaukti savo vardinio pažymėjimo.

29


Siūlyk savo numerio temą

Kryžiažodis Šiais laikais piratai šiek tiek švelnesni, ...

Marato galvos ūkis 1 užduotis. 2 užduotis.

9/10 faktų

3 užduotis. DAR DAUGIAU VEIKLOS RASI MŪSŲ „FACEBOOK“ PUSLAPYJE: FACEBOOK. COM/KAPITONASFLINTAS! NEPAMIRŠK ATSIŲSTI PABAIGTO PIEŠINIO IR LAIMĖTI KIETO PRIZO!

2+2 užduotis.

Rask langelį

VARDAS, PAVARDĖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADRESAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMŽIUS . . . . . . . . . TEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL. PAŠTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aš ir mano tėvai ar globėjai sutinka, kad redakcija turės mano asmeninius duomenis.

NUGALĖTOJAI 9/10 FAKTŲ Trys galvočiausi piratai: Aleksandr Zaplatkin iš Trakų r., Jonas Beržys iš Vilniaus ir Kajus Miknys iš Telšių žino, kad dangus Lietuvoje nėra žemiau nei kitose šalyse. Šaunųjį trejetą mes kviečiame praplėsti žinias apie pasaulį ir dovanojame po protinguolių žurnalą „Atrask“!

KRYŽIAŽODIS

Tomui Majauskui iš Biržų gal ir nereiks vakare padažo nuo veido valytis, bet jam tikrai garantuotai kryžiažodžio varžybose teks užlipti ant nugalėtojų pakylos! Tomui ant kaklo kabinamas aukso medalis ir įteikiamas greitasis radijo bangomis valdomas lėktuvas „Air Hogs“.

MUSĖS KONKURSAS

Šauniau nebūna, kai laimėti taip paprasta! Einoras Backiūnas iš Marijampolės sav. ir Gvidas Šakys iš Kauno labai ilgą kodą 5-10-26-21-3 parašė ir į savo pašto dėžutes 3 mėnesių žurnalo „Flintas“ prenumeratas gavo! Valiooo!

MARATO GALVOS ŪKIS

Laimingajam Matui Setkauskui iš Kėdainių r. atitenka didžiulis konstruktorius „Meccano“! Antroje užduotyje laimės vėjai palankiai pučia Dovydui Jankauskui iš Kaišiadorių r. Musės žodelis „flintastika“ atskleistas, tad metas švęsti ir dalinti dovanas. Greitasis malūnsparnis „Meccano“ tuoj nutūps nugalėtojo kiemo aikštelėje! Trečioje užduotyje vakare piratai plėš laivą, o Jokūbas Kajackas iš Kauno gal jau spės pasivažinėti su radijo bangomis valdomu betmobiliu! Laimėtojui tik belieka sulaukti paštininko su prizu! Trečioje užduotyje fortūna šypsojosi Deividui Braduliui iš Vilniaus. Žėrinti pašvaistė Deividą greičiausiai nuvedė prie konkurso finišo. Maratas jau pakuoja radijo bangomis valdomą betmobilį ir siunčia linkėjimus!

DINOZAURO PIEŠINIO KONKURSAS Dinozaurai tikrai atgyja jūsų piešiniuose! Talentingiausio dailininko vardą iškovojo Eimantas Eitutis iš Prienų r. FMKB ketvertas nugalėtojui tvirtai spaudžia dešinę ir apdovanoja galingu radijo bangomis valdomu vandens tanku „Air Hogs“.

Visiems nugalėtojams + 20 flitų FLINTO BANKE! Jei nesi prisiregistravęs Flinto banke, paskubėk tai padaryti, nes tik ten tavo asmeninė sąskaita papildoma laimėtais flitais!

Atsakymus gali atsiųsti: Internetu http://kuponai.flintas.lt/flintas. SMS žinute numeriu 1567. Žinutėje rašyk: flintas, kupono Nr., atsakymas, vardas, pavardė, adresas. Paštu adresu: Flintui, p. d. 2392, 44015 Kaunas. El. paštu kapitonas@ flintas.lt. Kauniečiai prizų turi atvykti atsiimti į mūsų redakciją adresu: M. Daukšos g. 30 (II aukštas), Kaunas.

Dėmesio! Neatsiėmus prizo per 2 mėnesius, jis grįžta į prizų fondą.

Pirmoje užduotyje Kiberpiratas dėl daugiausia surinktų taškų tapo labai dosnus ir dalina pasakiškus prizus! Patikrink savo atidumą! Surask, iš kurių žurnalo vietų pasimetė šie kvadratėliai, ir įrašyk kupone.

Ats.:

Ats.: Ats.:

30

Ats.:

Ats.:


31


! A J I AKC

žurnalą visiems

2019 m.

ir

GAUK KNYGĄ

DOVANŲ!

Skaitydamas šią knygą: pažinsi beveik 200 įdomiausių viso pasaulio gyvūnų, sužinosi 124 įspūdingus jų rekordus. Knygos vertė

Su lipdukais!

5 Eur

99

*Per metus išleidžiama 11 žurnalo numerių.

32

AB Lietuvos pašto skyriuose ar www.prenumeruok.lt

www.pirktuve.lt/prenumerata

www.prenumerata.lt

Flintas 2018-11  
Flintas 2018-11  
Advertisement