Havnemagasinet FLID & FAKTA, marts 2022

Page 1

#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.32 Side 1

HAVNEMAGASINET

01 / MARTS 2022

FLID & FAKTA

+

Alt om udvikling og drift af havne

60 nye pladser

i Roskilde Havn

Bådopbevaring på hylder

TEMA - Mangel på kapacitet – hvad gør vi ved efterspørgslen på bådpladser? + Affaldssortering

+ Introkursus 5. maj

+ Autocampere


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.32 Side 2

Havnemagasinet

FLID & FAKTA FLID & FAKTA er medlemsblad for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) og udkommer 4 gange om året. Bladet sendes direkte til havnepersonale og -bestyrelsesmedlemmer m.fl. FLID er lystbådehavnenes interesseorganisation med 290 medlemshavne. FLID taler lystbådehavnenes sag over for bl.a. myndigheder og har siden stiftelsen i år 2000 haft stor succes med at præge og ændre nye bekendtgørelser og regler til fordel for danske lystbådehavne. Debatindlæg, nyheder, faglige oplysninger, spørgsmål til juristen, gratis køb/salg/bytteannoncer for medlemshavne, oplysninger om arrangementer m.m. er meget velkomne og sendes til: redaktionen@flidhavne.dk Deadline for FLID & FAKTA 2022 Nr. 2 / 8. juni - deadline 12. maj. Udgiver Foreningen af Lystbådehavne I Danmark c/o Voxevaerket Havnevej 1 4000 Roskilde Tlf.: 4345 4360 www.flidhavne.dk www.havneguide.dk Layout og tryk Lynge Olsen Group A/S Oplag 900 stk. Copyright Artikler i FLID & FAKTA kan citeres med kildeangivelse jf. ophavsretslovens bestemmelser om citater. Gengivelse af hele artikler kan kun ske efter skriftlig tilladelse fra Foreningen af Lystbådehavne I Danmark. Sekretariat Direktør Jesper Højenvang jesper@flidhavne.dk Tlf.: 4345 4360

Mangel på kapacitet – hvad gør vi ved den store efterspørgsel på bådpladser?

Redaktion og annoncer Trine Larsen trine@flidhavne.dk Tlf.: 5055 3594

21

s.

Specialkonsulent Tom Elmer Christensen tom@flidhavne.dk Tlf.: 2120 8889 Administration og faktura Anna-Grethe Madsen administration@flidhavne.dk Tlf.: 5149 0742 Forsidefoto: Københavns Yacht Garage Foto: Bo Tornvig Denne tryksag er fremstillet på Svanemærket certificeret papir.

Kan du bruge havnens redningsudstyr?

16

s.


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.33 Side 3

H AV N E M A G A S I N E T F L I D & FA K TA

Indhold 5 6 9 11 13 15 16

Formandens Ord Frivillighed er rygraden i Brejninge Lystbådehavn Affaldsortering – Når få fraktioner bliver til mange Giv os et like på Facebook og få nyheder fra havnene Bundmaling på udenlandske både – hvad er reglerne? Introkursus den 5. maj i Fredericia – tilmeld jer nu Kan du bruge havnens redningsudstyr? Nyt FLID kursus i brand, sikkerhed og redning

19

Husk at bestille poser og sække fra Havmiljøvogterne

21

TEMA: Mangel på kapacitet – hvad gør vi ved den store efterspørgsel på bådpladser?

23 26 29 30 33 37 38 39 40 43 44

Frivillighed er rygraden i Brejninge Lystbådehavn

6

s.

47 51 53 55

Bådopbevaring på hylder Udlej pladser der periodevis er ledige ”Op” og ”i” service - fast plads, men på land Kan havnebassinet indrettes anderledes?

Bruger du Vidensbanken på FLID’s hjemmeside? Sejlerturisterne skal tilbage i Guldborgsund Ny Sikker Havn indsats rettet mod havnens brugere og gæster Medlemshavne har taget godt imod Sikker Havn kampagnen 60 nye pladser i Roskilde Havn Magasinet Sejlerens på vej i ny udgave Teknisk Brevkasse – dimensionering af nye bådpladser Autocamper – nu er det ganske vist Medlemsfordele Opslagstavlen SejlSikkert Alarm viser vej til din havn

FLID & FAKTA NR. 1 MARTS 2022

3


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.33 Side 4

VELK KO OMME EN I KLUBBE - af havne,, derr tager g r ansvar forr sikkerheden. fo

Bestil havnepakken med stærke sikkerhedsbudsskaberr til din havn. Læs mere og bestil på sejlsikkertt.dk


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.33 Side 5

FORMANDENS ORD

Vi kæmper for ID på både Vi har et emne, som længe har stået i baggrunden, måske endda i stampe. Nemlig forsikring af både, ejerskab og ID på både. Der tegner sig nu et samarbejde på tværs af Dansk Industri, bådforsikringsselskaberne, Danske Tursejlere, Dansk Sejlunion og FLID. Det er muligt at stjæle en båd og sælge den videre. Køberen er i god tro - for der er ingen identitet eller bindeled mellem rigtig mange både og deres ejere. Danmark er måske det eneste land, hvor der ikke er ID på bådene. Det betyder, at båden kan efterlades i vandet og på vinterpladsen. Eller bådejeren kan efterlade den i en fremmed havn! Tilbage står havnen med en kæmpe udfordring og bøvl med at opspore den rette ejer og det er ikke fair. Derfor vil det være oplagt at oprette en database, hvor der kan søges efter båd, ejerskab samt at forsikringsforhold også bliver afdækket. Samtidig dækker ansvarsforsikringen kun meget sjældent ved skader som brand, påsejling af broer m.m. Det betyder,

at det nærmest er umuligt at få betalt dækning for skader påført af 3. part via dennes ansvarsforsikring. Man regner med, at tusindvis af både er forsikret i udlandet, for at kunne spare statsafgiften på kaskoforsikringen. Mange både sejles til Tyskland og Sverige for vinteren, og får her lavet service m.m. Det går ud over f.eks. danske værfter, arbejdspladser, udstyrsbutikker samt vore havne. Der er derfor indledt en møderække mellem de involverede parter for at sondere terrænet, i forhold til en omlægning af afgiften for at hjælpe havnene, sejlerne og danske bådværfter. Det samlede provenu bliver nok svært at ændre, men fordeles det på alle både, i stedet for kun på dem, der har tegnet en kaskoforsikring, vil det tilskynde flere til at holde båden i Danmark om vinteren. Ligeledes hører vi, at visse tyske forsikringsselskaber sandsynligvis bliver retsforfulgt for ikke at opkræve de danske statsafgifter på bådforsikring, som de skal ifølge EU lov.

”Danmark er måske det eneste land, hvor der ikke er ID på bådene.”

God forårssæson – Søren

Bestyrelsen Bestyrelsen Søren Hald, formand. Marselisborg Lystbådehavn, formandflid@gmail.com Finn Mortensen, Søren Hald, formand. næstformand. Marselisborg Kolding Lystbådehavn, Lystbådehavn, formandflid@gmail.com fcm@djk.dk Finn Mortensen, Anders Dahl, kasserer. næstformand. Augustenborg Kolding Yachthavn, Lystbådehavn, anders@augustenborg-yachthavn.dk fcm@djk.dk AndersIsaksen, Birger Dahl, kasserer. sekretær. Augustenborg Sæby Havn, BIIS@frederikshavn.dk Yachthavn, anders@augustenborg-yachthavn.dk Birger Isaksen, Jesper Tjott, bestyrelsesmedlem. sekretær. Sæby Havn, Skovshoved BIIS@frederikshavn.dk og Hellerup Havne, jet@gentofte.dk Jesper Tjott, Kenneth Højlund bestyrelsesmedlem. Jensen, bestyrelsesmedlem. Skovshoved og Køge Hellerup Marina, Havne, kenneth.hoejlund.jensen@koege.dk jet@gentofte.dk Kenneth Lis Mylenberg, Højlund suppleant. Jensen, Nyborg bestyrelsesmedlem. Marina, lim@nyborg.dk Køge Marina, kenneth.hoejlund.jensen@koege.dk Lis Mylenberg, Henrik Bonde, suppleant. suppleant. Glyngøre Nyborg Marina, Havn, hb@bybonde.dk lim@nyborg.dk

FLID & FAKTA NR. 1 MARTS 2022

5


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 16.06 Side 6

H AV N E P O R T R Æ T

Fra anløbsbro til aktiv havn Havnen i Brejning var oprindelig anløbsbro under bygningen af de Kellerske Institutioner for psykisk handicappede. Staten ejede området. I 1972 opstod Brejning Båd Klub, der købte havnen efter flere tovtrækkerier og havnen er stadig i dag 100 pct. privatejet. I løbet af årene udvidede man og i 2004 – 2006 tog man skridtet til udvidelse til den havn, vi kender i dag. Havnen ejes og drives i dag af Foreningen Brejning Lystbådehavn, der har kapacitet til 200 bådpladser.

Brejning Lystbådehavn ligger på sydsiden af Vejle Fjord. Historien om den runde form er ifølge Bent Andersson, at én person i byggeprocessen stillede spørgsmålet: ”Hvorfor skal alting være så firkantet”, hvorefter man målte op til en smuk rund havn.

Frivillighed er rygraden i Brejning Lystbådehavn Enhver der besøger Brejning Lystbådehavn oplever en utrolig smuk og velholdt havn. Det skyldtes blandt andet, at havnen i årevis har haft et stærkt hold af frivillige seniorer, der hver onsdag giver den en skalle på havnens arealer. Et værdifuldt arbejde, som i kroner og ører nok nærmer sig en million og er med til at holde havnens udgifter nede. 6

FLID & FAKTA NR. 1 MARTS 2022

Af Trine Larsen, trine@flidhavne.dk

Brejning Lystbådehavn ligger på sydsiden af Vejle Fjord. Området er naturskønt med gamle slotslignende bygninger fra dengang de blev benyttet af de Kellerske Institutioner. I dag huser bygningerne et 5-stjernet wellness-hotel og området er udvidet med moderne rækkehuse i den dyre ende samt en restaurant og golfbane. Men den største luksus er havnens værdiskabende arbejdsfællesskab. Og hvilken havn ville sige


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.33 Side 7

nej til 22 frivillige seniorer et par timer hver onsdag? Gruppen af frivillige opstod i 2012 under navnet Onsdagsholdet, men skiftede senere navn til Brejning Havnearbejdere. - De ekstra frivillige hænder gør, at opgaver, man ellers ikke havde råd til, gøres mulige. Men for de frivillige seniorer handler det lige så meget om, at fællesskabet giver livskvalitet og et enestående socialt samvær, siger Bent Andersson, der har været med som frivillig helt tilbage fra starten af 90’erne. I forbindelse med modernisering af havnen i 2004 – 2006 brugte han sine sommerferiedage på byggemøder med kommunen og udførte et arbejde, der bragte ham titlen som Årets Borger i Brejning i 2004. Bent Andersson er stadig blandt de frivillige, der giver et nap med.

Der udføres værdifuldt arbejde af høj kvalitet. For alle seniorer har hænderne godt skruet på og vil gerne tage fat. Foto: Jørgen Pagh.

Sjakbajs for holdet Gruppen ledes af et tremandsudvalg, hvor Lars Dyhr, der er bestyrelsesmedlem i Brejning Lystbådehavn, er repræsenteret. Lars Dyhr er bindeled til bestyrelserne i havnen og klubben. - Der leveres arbejde af høj kvalitet. For alle seniorer har hænderne godt skruet på og vil gerne tage fat, fortæller Brejning Havnearbejdere. Foto: Jørgen Pagh.

Eksempler på projekter for Brejning Havnearbejdere: Promenadebro Grejhytter Havnekontor Grejhus Flydebro til kajakkerne Oprydning på pladsen

Driftsopgaver, der i vid udstrækning varetages af Havnearbejderne: Pladsadministration Havnevagter i sejlsæsonen Bådoptagning og –søsætning Inspektion af anlæg Planlægning og udførelse af vedligehold Anlægsprojekter i samarbejde med havnens bestyrelse

Lars Dyhr. De kender hinanden godt og er kommet på havnen i årevis, så for dem er det blevet et vigtigt socialt netværk. De fleste har tilknytning til Brejning Lystbådehavn eller Brejning Båd Klub, men der kommer flere, som ikke har nogen tilknytning til havnen. De kommer udelukkende for fællesskabets skyld og fordi de kan lide at gøre en forskel. Og de er lige så velkomne, siger Lars Dyhr og fortæller, at aktiviteterne i 2020 nåede et omfang, hvor man vurderede, at etablering af en forening for de frivillige ville være hensigtsmæssig. Dermed blev Onsdagsholdet til Brejning Havnearbejdere. Det arbejde, som de frivillige yder, er både praktisk og også indimellem hjælp til driftsopgaver, som pladsadministration og i sommerhalvåret som havneassistent.

Lønnen er kaffe og rundstykker - De frivillige betales i kaffe og rundstykker. Det står i vore vedtægter, hævder Lars Dyhr. Han forklarer, at man hen over morgenkaffen gennemgår opgavelisten. Indimellem bliver arbejdsdagen til ”lang onsdag” og da tilbydes en god frokost til de frivillige, fortæller Lars Dyhr. Tilsammen udgør seniorerne et stærkt hold af gode kompetencer. Her er pensionerede tømrere, elektrikere, ingeniører og bygningskonstruktører. - Værktøjet og grejet sørger vi selv for. Vi var så heldige at få en bevilling på 75.000 kr. fra Velux Fonden. Men vi er også helt på det rene med, at vi indimellem får brug for hjælp udefra. I øjeblikket bygger vi for eksempel et broanlæg, hvor et professionelt firma har rammet u-jern, men resten laver vi selv, siger Lars Dyhr.

FLID & FAKTA NR. 1 MARTS 2022

7


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.33 Side 8

cPay webapp: Havnebetaling Opladning af el-bile er El-pakker/forbrug Skan QR kode og betal t + Gratis gæsteapp


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.33 Side 9

A F FA L D & M I L J Ø

Affaldssortering – når få fraktioner bliver til mange Tom Elmer Christensen, tom@flidhavne.dk

I 2021 vedtog Folketinget, at affald er en ressource og fremover skal sorteres i 10 fraktioner. Det er en del af Klimaplanen. For lystbådehavne får det stor betydning, da både borgere og virksomheder skal sortere affaldet i 10 fraktioner, og det bliver de samme 10 fraktioner i hele landet. Men der kan blive stor forskel på, om havnen kommer under ”Borgerordning” eller ”Virksomhedsordning”. Folketinget forventes i foråret 2022 at være klar med en bekendtgørelse om, hvordan de nye affaldsordninger skal organiseres, hvorvidt det skal ske i offentligt eller privat regi. Indtil da er der flere ubekendte, men FLID vil følge arbejdet for at se, hvordan lystbådehavnene bedst kan passes ind.

Hold øje med kommunens krav Hver af landets 98 kommuner forventes i løbet af 2022 at igangsætte indsamling af de 10 fraktioner, og inden da skal kommunerne udsende retningslinjer om, hvordan man lokalt skal sortere, og hvordan affaldet indsamles. Derfor hold øje med din kommunes krav til containere og afleveringsord-

ninger, og forvent også, at udgifterne stiger, når affaldet bliver til en ressource og bruges til genanvendelse. For en husstand forventes gebyret at stige med 500-1.000 kr. pr. år. Indsamling fra virksomheder privatiseres, og stigningen kendes derfor først, når tilbud fra private indløber.

Genbrugspladser en mulighed Mange lystbådehavne henviser ofte havnens brugere til at aflevere større affaldsmængder på de lokale genbrugspladser. FLID vil følge arbejdet med den nye organisering, for at sikre, at henvisning til genbrugspladser stadig er en mulighed, og FLID vil se, hvordan lystbådehavne bedst kan passes ind i Borgerordning eller Virksomhedsordning. Det bliver også vigtigt at se på, hvordan de mange fraktioner kan indsamles, så brugerne selv sorterer affaldet, og bringer de fleste fraktioner helt hen til havnens Ressourceplads og kommunens genbrugsplads. Skilte og vejledning bliver vigtig, men afvent kommunens vejledning og symboler for de 10 fraktioner.

FLID & FAKTA NR. 1 MARTS 2022

9


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.33 Side 10

- YL E\JJHU EUR PHOOHP GU¡P RJ YLUNHOLJKHG

NBC Marine LQIR#QEFPDULQH GN

ZZZ QEFPDULQH GN


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 15.59 Side 11

NYHEDER

Giv os et like på Facebook og få nyheder fra havnene

NYE BAGAGEVOGNE til Årets Havn 2021 – Marina Minde

Bogense Yacht Service ApS Sejlerkajen 10 | 5400 | Bogense | Denmark mail@bys.dk | + 45 6481 3675

os gerne Kontakt e rligt ønsk for et sæ stål i rustfrit

Find os på


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.34 Side 12

+ *

)

(& ' %

%

- . / ! ! ,! ! !0 !#

$# " ! , 1 1 % 1 1

1 +

% *

**

2

% + + % *' ** )

1

- . - . /

! ! ,! !! !0 !# Vikingegaarden A/S

Tinnetvej 70

D DK-7173 Vonge

Te fo +45 7580 3960 Telefon:

inffo o@vikingegaarden.c den om

www.vikinge egaarden.com


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.34 Side 13

MILJØ

Bundmaling på udenlandske både

– hvad er reglerne?

En tysk bådejer må bundmale sin båd i Tyskland og sejle den til Danmark for at være fastligger i sommermånederne. Det væsentlige er, at bundmalingen er tilladt til brug på lystfartøjer i Tyskland.

Godkendelser udsat Mange danske havne har tyske fastliggere i sommerhalvåret, men som overvintrer i Tyskland. Et par medlemshavne og udenlandske fastliggere har nu spurgt, om de risikerer problemer, hvis en tysk sejler ved forårsklargøringen anvender en bundmaling, der er lovlig i Tyskland og efterfølgende benytter sin fastliggerplads i Danmark?

Miljøstyrelsen melder om, at der går yderligere en rum tid, før vi ser de første godkendte bundmalingsprodukter på markedet. Indtil da vil det kun være tilladt at importere, forhandle og anvende de bundmalinger, som producenterne har ansøgt om at få godkendt, og som er anført på en særlig liste på Miljøstyrelsens hjemmeside. Listen kan ses på: mst.dk/bundmaling

Af Jesper Højenvang, jesper@flidhavne.dk

Det korte svar er, at havnen og de tyske sommerfastliggere ikke kommer i problemer. Når en båd er blevet malet med en bundmaling, er båden, ifølge EU’s biocidforordning at betragte som en ”behandlet artikel”. Dermed kan den frit indføres til Danmark, uden at komme på tværs med biocidreglerne. En tysk bådejer må derfor gerne behandle sin båd i Tyskland og sejle den til Danmark for at være fastligger over

sommeren. Det væsentlige er, at produktet, der anvendes, er tilladt i Tyskland. Hvis båden behandles i Danmark skal produktet være lovligt i Danmark.

Er tyske malinger mere skrappe? Da det er de samme aktivstoffer, der er tilladt i Danmark, Tyskland og resten af EU, er der rent miljømæssigt, ikke den store forskel på danske og tyske bundmalinger.

Malinger i begge lande må f.eks. godt indeholde kobber, men ikke TBT eller andre kradse midler, da de ikke er opført på listen over godkendte aktivstoffer (Biocidforordningens positivliste). De tyske sommerfastliggere og havnene risikerer således ikke problemer. Det gælder i virkeligheden også de mange tyske gæstesejlere, der anløber danske lystbådehavne i løbet af sommersæsonen.

FLID & FAKTA NR. 1 MARTS 2022

13


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.34 Side 14

MARINA UDSTYR

NYHED!

Hydraulisk løftevogn » 14 ton

Vil du løfte mere? Nu har vi mobile standard stativer i 6 forskellige størrelser, 3 / 6 / 12 / 18 / 25 og 30 Ton » Kontakt os for tilbud

Justerbar motorbådsbuk med 60 mm spindel » 12 ton Fås også i 3 og 6 ton

NYHED!

Stativ med 58 fods sejlbåd på 28 ton, dybgang 2,50 meter » 30 ton

www.LP-Yacht.dk

LP Yacht ApS · Vester Fjordvej 5-7, 9280 Storvorde · info@lp-yacht.dk · (+45) 9677 6000


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.34 Side 15

UDDANNELSE & KURSER

Tilmeldingsfris t:

Introkursus 5. maj

14. april

Er du ny på jobbet som havnefoged, leder eller medarbejder i havnen? Er du ny i bestyrelsen? Så har du på dette kursus mulighed for at blive orienteret om de vigtigste forhold, faldgruber og andre ting vedr. havnedrift og få nyttig viden med hjem.

Indhold På kurset får du en systematisk introduktion til havnemyndighedens ansvarsområder, herunder meldepligter og ansvar for vedligeholdelse, brand- og redningsudstyr, kraner, havnefogedens juridiske stilling og myndighedsområde, som f.eks. regler for inddrivelse af havnepenge, håndtering af efterladte både, opsigelse af bådejere, og meget mere. Desuden gennemgår underviserne, hvad man skal være opmærksom på f.eks. i forhold til kraner, hejseværker, klapning, modtageordning for affald, el- og vandsystemer, arbejdspladsvurdering, bådtransport på havnens område og bundmaling. Man præsenteres for de vigtigste love og bestemmelser, der relaterer sig til lystbådehavne, herunder Standardreglementet. Men også, hvordan man bedst muligt udøver sin myndighed uden at ende i konflikter med havnens brugere.

Udbytte Det forventes, at kursisterne efter kurset er bredt orienteret om de væsentligste facetter ved jobbet som havnefoged, havneassistent eller bestyrelsesmedlem. Og har viden om, hvor man efterfølgende kan finde svar på stort og småt i dagligdagen. Der udleveres en omfangsrig kursusmappe med det gennemgåede stof. Den kan efterfølgende tjene som opslagsværk i dagligdagen. Underviserne på kurset er erfarne havnefogeder samt repræsentanter fra FLID.

DATO:

TILMELDINGSFRIST:

Torsdag den 5. maj 2022 kl. 9.00 – 16.00

14. april 2022

TILMELDING:

STED:

Tilmeld dig på flidhavne.dk under menupunktet ”Uddannelse” eller scan QR koden her:

Messe C, Fredericia

PRIS: 1.450 kr.

Pris for FLID’s medlemshavne: Pris for ikke medlemmer: 2.100 kr. Inkl. mad, drikke og kursusmaterialer

FLID & FAKTA NR. 1 MARTS 2022

15


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 16.06 Side 16

NYT FLID-KURSUS

Der blev undervist i hjertemassage og hjertestarter.

Brand, sikkerhed og redning:

- Kan du bruge havnens redningsudstyr? Det kan en gruppe af havneansatte svare JA! til. De var første hold kursister på FLID’s nye kursus i brand, sikkerhed og redning en klar vinterdag på Vejle Lystbådehavn. 16

FLID & FAKTA NR. 1 MARTS 2022


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.34 Side 17

Få et skræddersyet kursus til jeres havn Rabat ved afvikling af a lle 3 moduler.

FLID udbyder kurset til afholdelse lokalt på jeres havn. Et kursus i brand, redning og førstehjælp kan sammensættes efter behov og størrelse. I kan også gå sammen med nabohavnen eller tilbyde det til sejlerne, så flest muligt får demonstreret og trænet brugen af redningsudstyret - en helt oplagt Sikker Havn indsats.

Varighed: Kan afholdes som et heldagskursus, eller i moduler af 1-3 timers varighed.

Indhold: Modul 1: Brug af redningsudstyr. Du lærer at redde en person op af havnen samt gennemgår praktiske øvelser. Varighed 1-3 timer. (Antal personer: 5-50). Pris fra 2.500 kr.

En del af kurset foregår på havnen med praktiske øvelser i at bruge redningsudstyret.

Tekst og foto, Trine Larsen. Trine@flidhavne.dk

I løbet af en dag fik deltagerne genopfrisket førstehjælp, hjertestarter, genoplivning og brandslukning samt øvelser i brug af stiger og udstyr, når en person skal reddes op af havnen. For flere af deltagerne var øvelserne på mange måder en øjenåbner for, hvordan udstyret faktisk skal bruges i praksis: – Jeg har erfaring med opsætning af stiger og redningshager, men det er også vigtigt for os på havnen at teste udstyret og der var mange gode praktiske øvelser. Derved finder man f.eks. hurtigt ud af, hvordan man med udstyret nemmest redder en bevidstløs person op af vandet, fortæller Martin Nielsen, havneassistent i Rungsted Havn, der deltog i kurset sammen med to af sine kollegaer fra havnen.

Om kurset: Brand, sikkerhed og redning Kurset Brand, sikkerhed og redning blev afholdt med sikkerhedsinstruktør Henning Suhr, fra firmaet Vand og Liv, som underviser. - Det er positivt, at mange havne har det udstyr, der skal til for at hjælpe. Men det er vores erfaring, at man ikke nødvendigvis selv kender udstyret og ved, hvordan det anvendes, hvis man skal redde liv, siger Henning Suhr.

Modul 2: Førstehjælp – genoplivning og brug af hjertestarter. Førstehjælpskursus med fokus på HLR og brug af hjertestarter samt lidt om kuldeskader og forbrændinger. Varighed: 2 timer. (Maks. Antal personer: 16). Pris: 4.500 kr. Modul 3: Brandslukning: Kursus i almen brandbekæmpelse med teori og praktiske brandøvelser på havnen. Varighed: 2 timer. (Maks. Antal personer: 16). Pris: 4.900 kr. Læs mere om mulighederne for at sammensætte et forløb, der passer til jeres havn, og book kurset på flidhavne.dk/uddannelse. Spørgsmål? Kontakt venligst Henning Suhr 2434 6220 vandogliv@gmail.com FLID & FAKTA NR. 1 MARTS 2022

17


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.34 Side 18

Rederieet Limffjjorden startedee i 2004. Vi udfører allee former for entreprennør jobs til søs: 3 Uddybning 3 Oprensning 3 Dykkerarbejde

3 Molebygning 3 Bugsering 3 Special transporter

3 Bjærgningsopgaver 3 Alle tænkelige specialopgaver - alt kan løses.

Vi er i dag 7 - 8 mand ansat, alle med en kreativ tankegang, så en løsning på diverse opgaver skal nok blive fundet.

www.rederietlimfjorrden.dk Te T elefon: +45 30 88 42 46

Rederiet Limfjorden

Skovvikken 12 . 7500 Holstebro


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 15.25 Side 19

MILJØ

Husk at bestille poser

fra Havmiljøvogterne

FLID-havnene støtter Søværnets kampagne, Havmiljøvogterne, ved at uddele havfaldsposer og -sække på lystbådehavne over hele landet. Af Trine Larsen, trine@flidhavne.dk

Havmiljøvogternes poser til affald fremsendes ikke automatisk til havnen i år. Så er I løbet tør, skal I selv huske at bestille flere poser og sække. De 29.000 frivillige affaldssamlere, der er medlem af Havmiljøvogterne, får heller ikke tilsendt poser med posten, dem skal de hente blandt andet på lystbådehavnene. Havnene får i marts et brev fra Havmiljøvogterne med plakater, som I kan sætte op på havnekontoret eller der, hvor I deler poserne ud. På plakaterne kan I notere åbningstider, eller kontaktinfo, hvis nogle frivillige er gået forgæves. I får desuden tilsendt hvervefoldere og magasiner, som I kan dele ud på havnen. Når de frivillige Havmiljøvogtere henvender sig, for at få poserne udleveret, skal de fremvise deres røde Havmiljøvogterkort. Men har de glemt det, så giv dem poser alligevel. Det vigtigste er trods alt, at havfaldet bliver samlet op og at vi derved undgår, at det ender i vores farvande og ved s kysterne. kan bestille Havmiljøvogterne

OM Havmiljøvogter kampagnen Siden 2006 har deltagere i Søværnets Havmiljøvogterkampagne spottet olie og samlet affald ved danske strande og kyster. I dag har kampagnen 29.000 frivillige Havmiljøvogtere, og dermed er landets første og største fællesindsats i bekæmpelsen af havfald. FLID’s medlemshavne har i en årrække deltaget aktivt i kampagne ved at uddele poser og sække fra havnekontoret i lystbådehavne over hele landet.

SÅDAN BESTILLER I

I

poser og sække på e-mail: info@havmiljovogter.dk – husk at opgive havn, navn og leveringsadresse.

FLID & FAKTA NR. 1 MARTS 2022

19


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.34 Side 20

KYS YSTSIKRING OG O HAV AVN NEANLÆG EANLÆG Styrken i VG er vores specialiseringsgrad, som er din garanti for høj kvalitet i alle led af SURMHNWHW 9* HU HQ ćHNVLEHO VDPDUEHMGVSDUWQHUU GHU LPºGHNRPPHU NXQGHQV EHKRY 9RUHV udgangspunkt er omstillingsparathed og er derfor altid gearet til at imødekomme justeringer og ændringsforslag. Vejen til svar er NRUW RJ OLJHWLO (Q ćDG RUJDQLVDWLRQVVWUXNWXU sikrerr,, at vi opretholder en høj ef fektivitet.

VI KAN BYDE IND PÅ P Å ALLE PROJEKTER LANGS KY YS STEN

WWW. W..V VG-E.DK VG


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.34 Side 21

Mangel på kapacitet

TEMA

Mangel på kapacitet Hvad gør vi ved den store efterspørgsel på bådpladser? Af Jesper Højenvang, jesper@flidhavne.dk

I dette tema sætter vi fokus på de muligheder, der findes for at øge kapaciteten. Dermed kan vi få plads til flere af de mange bådejere, der står på venteliste i rigtig mange af FLID’s medlemshavne. Det er jo brandærgerligt at sige ”nej” til nye kunder, eller blot skrive dem op på en venteliste. Men spørgsmålet er, hvordan det momentum vi oplever i branchen i dag, kan udnyttes? Den klassiske havneudvidelse kan jo være en tung og langsommelig proces, hvor det nemt kan tage 2-5 år, inden havnebyggeriet står færdig. Men måske findes der alternative tilgange, der lidt nemmere og hurtigere kan øge kapaciteten? Til inspiration for jer, der har lange ventelister og godt vil gøre noget ved sagen, kigger vi i temaet nærmere på fleksible havneudvidelser, hvordan man evt. kan drive havnen lidt anderledes i forhold til fastliggere, og endelig, hvordan havnebassinet kan indrettes anderledes.

I temaet kan du læse om: Bådopbevaring på hylder i Københavns Yacht Garage Udlejning af pladser, der periodevis er ledige. Læs om ”Vagabonderne” i Skovshoved Havn. ”Op og i” service – fast plads men på land? Kan havnebassinet indrettes anderledes? FLID & FAKTA NR. 1 MARTS 2022

21


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.34 Side 22

DBB DREDGING HA R NU IND K Ø B T S IDE G RIP-VIBR A T ORR TIL HE LLE S A J SÅ VI N U KAN TILB YDE NE D V I BR E RIN G AF PÆLE OG RØ R R M V.

NYH ED

Herundeer kan du se de nye afviserfendere til færgehavnen på Femø. Ved siden af ligger dde pæle, vi anvender til de DBB-designedee Duc Alper i Smålandsfarvandet. Vibratorren er udstyret med sensorerr,, så vi i voress graveprogram PDS 2000 kan se, om pælene er i lod og vater - og hvilken dybde, dee er i. Det betyderr,, at vi kan sætte pælene hurtigt og præcist. Vi hjælpper gerne med hele ombygningen af jeress havn fra uddybning og oprensning til sætning af pæle og opbygning af broer. Koontakt Stefan Andreasen på email @dbbdredging.dk eller telefon 2010 9167. stefan@ DBB Dredging e står altid til rådighed for en dialog oog sparring om jeres projekt.

V I B R AT O R

A FV IS E R PÆ L E

B ORERØR 1 80MM

AFVI SSERFENDERE

D B B D R E D G I N G A P S | B O R N E O V E J 2 8 | 8 0 0 0 A A R H U S C | T L F. + 4 5 8 7 3 0 8 4 0 0 W W W. D B B D R E D G I N G . D K | I N F O @ D B B D R E D G I N G . D K

G R A VEPROGRAM


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.34 Side 23

Mangel på kapacitet

TEMA

Bådene stables i 4 etagers højde. Bådene hentes ud og sættes i vandet på bare 3-5 minutter. Foto: Bo Tornvig.

Læg bådene på hylder Havnens kapacitet kan nemt øges ved at opbevare mindre både på hylder i en hal eller i det fri. Københavns Yacht Service gik fra 120 bådpladser fordelt på deres vand-, land- og halareal til knap 400 bådpladser, da de satte hylder op i hallen og på deres friareal. Et koncept, der kan sikre plads til mange både, hvis det udbredes til andre havne. Af Jesper Højenvang, jesper@flidhavne.dk

På Refshaleøen på Amager har Københavns Yacht Service siden 2011 tilbudt bådejere at opbevare deres daycruisere og andre mindre både i størrelsesordenen op til 18-30 fod i en hal. Grundarealet er på 1.450 m2 og når hallen er helt pakket i 4 etagers højde, rummer den ca. 100 både på hylder + ca. 35 både ekstra om vinteren, hvor hele gulvarealet også er fyldt. Københavns Yacht Service oplever stigende efterspørgsel og har i dag mellem 50-100 på venteliste. Virksomheden blev i 2020 kåret som Børsen Gazelle og ejer Tom Niederreuther håber da også at kunne leje yderligere haller i området, med henblik på at udvide forretningen.

Hurtig ”op” og ”i” service for bådejerne For kunderne er der flere fordele ved konceptet. Man sparer bl.a. udgiften til bundmaling og arbejdet med bundrengøring. Dermed spares også miljøet for biocider fra bundmalingen. Og så er det faktisk ret hurtigt, at få båden i vandet: - Bådejerne ringer bare 10-15 min. inden de ankommer til havnen. Så sørger vi for at søsætte båden, så den er klar, når de er fremme.

”Når hallen er helt pakket i 4 etagers højde rummer den ca. 100 både på hylder” FLID & FAKTA NR. 1 MARTS 2022

23


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.34 Side 24

TEMA

Mangel på kapacitet

For os tager det ca. 3-5 minutter, fra vi henter en båd med trucken, til den ligger sejlklar i vandet, siger Tom Niederreuther. Efter endt sejltur har man den aftale, at hvis bådejeren hæver drevet eller påhængsmotoren op, løftes båden op næste morgen og sættes retur på sin hylde. Er drevet nede bliver båden i vandet.

En god forretning Prisen for at have en båd liggende i hallen inkl. fri op og isætning ligger for både op til 2 meters højde på 399 kr. pr. meter båd pr. måned for medlemmer. For både over 2 meter i højden er prisen 449 kr. pr. meter båd pr. måned. Er man ikke medlem lægges der 25 pct. oven i disse priser. Et vintermedlemskab koster 12.500 kr. som et engangsbeløb, mens et helårsmedlemsskab ligger på 25.000 kr. Medlemskabets kan sælges igen, hvis man opsiger pladsen. En 22 fods speedbåd under 2 meter i højden betaler således 32.000 kr. pr. år. + et medlemskab: - Det er selvfølgelig noget mere end de fleste i andre havne betaler for havneplads, kranløft m.m. Men det er også en helt anden service, og man sparer udgiften til bundmaling og vedligehold eller en bådtrailer, siger Tom Niederreuther.

Bådopbevaring på hylder i hal FORDELE Op til 4 gange flere både pr. gulvareal om sommeren – om vinteren endnu mere. Sejlerne sparer bundmaling og det sure arbejde med rengøring og behandling af bund og drev. Mindre slid og tæring samt lavere omkostninger til tærezink. Båden er godt beskyttet for vejr, vind, tyveri og hærværk Ekstra indtægt til havnen Frigiver plads i havnebassinet til flere større både og både med mast. Anlægsomkostninger og udgift til trucken er sammenlignet med anlægsudgifter pr. bådplads i vand relativ beskeden.

ULEMPER Kan være udfordring at få tilladelse til ny-opførelse af hal (højde / udsyn ift. naboer lokalplansbestemmelser m.m.) Måske findes der allerede haller eller lagerbygninger på havnens område, der kan anvendes til formålet. Men konceptet med både på hylder kan i princippet også anvendes udendørs på en del af vinterpladsen.

24

FLID & FAKTA NR. 1 MARTS 2022

Trucken er lidt speciel idet gaflerne har ca. 4,5 meters negativt løft. Den er importeret fra USA, kostede 1,2 millioner kr. og har indtil videre holdt i 10 år. KYS har i øvrigt et stort ønske om at anskaffe en el-drevet truck.


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.34 Side 25

Mangel på kapacitet

TEMA

“For os tager det ca. 3-5 minutter fra vi henter en båd med trucken til den ligger sejlklar i vandet” siger Tom Niederreuther, ejer af Københavns Yacht Garage.

Interesseret i hyldeopbevaring? FLID hører meget gerne fra medlemshavne, der kunne være interesserede i at tilbyde opbevaring af både på hylder i haller. Kan der skabes overblik over mulige lokationer og evt. barrierer, medvirker vi gerne som katalysator for at skubbe udviklingen i gang. Ring eller skriv til sekretariatet.

FLID & FAKTA NR. 1 MARTS 2022

25


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.34 Side 26

TEMA

Mangel på kapacitet

Udlej pladser der periodevis er ledige – og udnyt kapaciteten optimalt

Flere havne udlejer i stigende grad bådpladser, der af forskellige årsager ikke benyttes af pladslejeren i en kortere eller længere periode. I Skovshoved Havn har de etableret en såkaldt ”Vagabond” ordning, hvor udlejning af de periodevise ledige pladser sker på særlige langtidskontrakter. Det har givet en ekstra indtægt til havnen på ½ million kr. om året. Samtidig har bådejere, der ellers var henvist til en venteliste, fået mulighed for en bådplads – dog på særlige betingelser. Af Jesper Højenvang, jesper@flidhavne.dk

PLADSFORDELING I SKOVSHOVED HAVN Faste pladser i alt: 578 pladser

Der kan være flere årsager til, at pladserne er tomme, f.eks. hvis bådejere er på ferie, en båd endnu ikke er søsat, netop er blevet solgt eller er oppe for reparation. I de tilfælde lejer ”Vagabonderne” i Skovshoved Havn midlertidigt disse pladser. Fordelen er, at alle havnens pladser hele tiden udnyttet optimalt.

Udlejede pladser til fastliggere: 551 pladser

Vagabonderne har ikke retten til en bestemt plads, og havnen kan ikke garantere, at der rent faktisk er pladser til rådighed i den periode, som Vagabonderne har indgået aftale om.

Udlejet til langtidsgæster (vagabondpladser): 79 pladser

Finder selv pladserne

Havnen har i alt indtægter fra: 630 pladser Vagabonderne betaler almindelig gæsteleje (40 pct oven i fastliggertaksten).

26

FLID & FAKTA NR. 1 MARTS 2022

Vagabonderne skal selv holde øje med, hvilke pladser der midlertidigt er ledige og løbende flytte deres båd til en ”tom” plads. - Vi får ofte spørgsmål fra Vagabonder om, hvor der er en ledig plads for en længere periode, og det oplyser vi om, hvis vi kan. Men hele pointen er, at de selv skal sørge for at holde øje, og de er gode til det, siger Jesper Tjott, havnefoged i Skovshoved Havn. Det betyder også, at der i aftalen med havnen ingen garanti er for, at de kan finde ledige pladser i løbet af hele sæsonen. Ligeledes skal vagabonderne til enhver tid kunne flytte båden med et døgns varsel - enten til en anden plads eller ud af havnen.


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.35 Side 27

Mangel på kapacitet

TEMA

Skiltet indgår som en vigtig del af Vagabondordningen i Skovshoved Havn. Her oplyser pladslejer, hvornår vedkommende igen skal bruge pladsen og vagabonderne holder øje, så de ved, hvornår de skal flytte til en ny plads.

Minimum administration for havnekontoret

Her udlejes pladser, der i perioder er ledige. Havnefoged for Skovshoved Havn, Jesper Tjott og til højre, Jesper Højenvang, FLID. Foto: Trine Larsen.

- Når en sejler ønsker at blive registeret som Vagabond, sker det via havnekontoret. Her oplyser vi dem om vilkår og priser. De får udleveret et bådoplysningsskema, de skal udfylde og returnere, inden de ankommer med båden. Bådoplysningsskemaet og en kopi af bådens ansvarsforsikring registrerer vi i havnens database.

God økonomi

Der sættes en sticker på de både, som er tilmeldt Vagabondordningen. Her fremgår årstal, vagabond nr. og deres id nr., så havnen til enhver tid kan se, hvem båden tilhører og hurtigt få kontakt til dem, hvis de skal flytte sig.

Betingelser for Vagabonder i Skovshoved Havn » Man må lægge båden på en midlertidig ledig plads » Båden skal til enhver tid kunne flyttes med et døgns varsel - enten til en anden plads, eller ud af havnen » Skal have en sticker på båden, hvor årstal, vagabondnummer og kundenummer fremgår » Der er ingen garanti for ledige pladser i løbet af sæsonen » Prisen følger den officielle prisliste, dvs. der er rabatter, hvis man ligger i henholdsvis en uge, måned eller sæson » Pladsejeren skal oplyse ankomst og afrejse dato under rød/grøn skiltet, så Vagabonden kan se de ledige perioder

På trods af de knap så fordelagtige betingelser, set fra sejlerens synspunkt, har der været stor efterspørgsel på vagabondaftaler. I skrivende stund har Skovshoved Havn 79 vagabonder på langtidsgæstekontrakter. Og det er der god økonomi i. Havnen har i alt 578 bådpladser, men får indtægter fra 630 pladser pga. Vagabondordningen. Samtidig ligger lejen for Vagabondernes langtidsgæstepladser 40 pct. over fastliggertaksten. Det betyder, at Skovshoved Havn samlet set har en ekstra indtægt på omkring ½ million om året. - Udover økonomien er det vigtigste ved ordningen, at vi kan få flere i gang med bådlivet. Vi ser det derfor som en win-win, at mange nye sejlere får mulighed for at købe båd og komme på vandet, mens de venter på en fast bådplads i vores eller andre havne,” siger Jesper Tjott, havnefoged i Skovshoved Havn.

FLID & FAKTA NR. 1 MARTS 2022

27


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 15.26 Side 28

LeeStrom Tømningsanlæg Fremstillet i højtpoleret rustfristål, kvalitet 316 • • • •

Membranpumpe i bronze Selvansugende og tåler tørløb Simpel og servicevenlig Betjening m. nøgle eller start/stop knap

Pris fra kr.

29.960,-

ekskl. moms og fragt

LSM80 – LSM100 Mobile anlæg: Tankkapacitet: 80 L / 100 L Motor: 90 W Vægt: 50 kg Maks. trykafstand: 15 m Maks. løftehøjde: 5 m Tilslutning: 1½” slange

LS120W Fast anlæg: Kapacitet: 50 L /min Motor: 750 W Vægt: 95 kg Maks. trykafstand: 120 m Maks. løftehøjde: 5 m Tilslutning: 2” slange

NBC Marine Hejreskovvej 8, 3490 Kvistgård . 4917 0072 info@nbcmarine.dk . www.nbcmarine.dk

LeeStrom Professional Pump-out Stations & Equipment


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.35 Side 29

Mangel på kapacitet

TEMA

Op–&fastiplads, service men på land? Mange bådejere får i virkeligheden ikke sejlet så meget gennem sæsonen. Det betyder, at en del både optager vandplads mere eller mindre som ren parkering. Hvis man nu tilbød denne gruppe en fast plads på land i stedet og et antal gratis op og isætninger, kunne der frigøres bådpladser til nogle af de mange nye sejlere, der står på venteliste.

Foto: Greve Marina. (modelfoto). Fast plads men på land?: For de bådejere, der kun sejler få gange på en sæson, står båden på land. Når bådejeren vil på vandet, kan havnen sørge for at søsætte båden og igen tage den på land efter endt sejlads. Med standardstativer og søjlekran vil det være en relativ nemt og hurtig proces.

Af Jesper Højenvang, jesper@flidhavne.dk

Fordelen for bådejerne ville være, at de kunne spare bundmaling, have mindre tæring på anoder og ikke behøver at tilse bådens fortøjninger under ustadige vejrforhold. Måske kunne der udtænkes incitamenter i form af rabat på årslejen? Eller opfindes nye pladstyper, ”Fast plads på land”, med en til-

hørende beskrivelse af, hvad det indebærer i relation til antal løft, hvor lang en periode man binder sig for, hvis man vil have sin vandplads tilbage osv. Flere havne har taget fat i ideen. Egå Marina tilbyder fra i år en variant, hvor bådejerne som normalt har båden liggende i vandet, men hvor havnen

sætter den på land, hvis bådejeren ikke skal anvende den i en periode på minimum 1 måned: - Vi løfter båden gratis og vi lejer så pladsen ud til nogle af de nye sejlere, der står på venteliste. Det er de rigtig glade for, siger havnemester i Egå Marina, Lars Kock.

FLID & FAKTA NR. 1 MARTS 2022

29


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.35 Side 30

TEMA

Mangel på kapacitet

Her i Hornbæk Havn har man ca. 50 hækbøjer, det giver fleksibilitet, i forhold til de mange sommergæster og når der er sejlsportsstævner i havnen.

Kan havnebassinet indrettes anderledes? Der er i øjeblikket pres på behovet for mere vandareal og spørgsmålet er, om nogle af havnens bassiner kan indrettes på en alternativ og mere effektiv måde? I det følgende har vi samlet en række ideer til alternativ indretning af havnebassinet, der kan skabe ekstra kapacitet. Af Trine Larsen, trine@flidhavne.dk

30

FLID & FAKTA NR. 1 MARTS 2022


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.35 Side 31

Mangel på kapacitet

TEMA

Gå en havnerundtur med de kreative briller på

Foto: Dan Hasløv

Det er en god ide at tage sig en havnerundfart en gang om året, med de kreative briller på. Derved får man måske øjnene op for små kroge, hjørnepladser, eller særlige områder i havnen, hvor kapaciteten kunne udnyttes bedre, siger Dan Hasløv fra arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard, men understreger, at havnene ikke er ens og at den enkelte løsning nok ikke opfylder alle de formål, som havnen måtte have.

Ideer til alternative indretningsmuligheder af havnebassinet » Mere fleksible pladsstørrelse med anvendelse af flytbare y-bomme » Wire i stedet for pæle (til meget små både) » Fleksibel agterfortøjning » Dedikerede stævne og gæstebroer, som også kan anvendes til korttidslejemål » Kreativ udnyttelse af områder med lav vanddybde til småbåde » Anvende hjørnepladser til småbåde » Lavbro på uudnyttede værker kan give mulighed for ekstra bådpladser

I Hornbæk bruges et lavvandet område til et attraktivt mødested for mange svenske aycruisere, der tager smutturen over Øresund. Foto: Dan Hasløv

Der findes ingen standardløsninger, for havnenes brugere og bådtyper kan være forskellige fra hinanden. I nogle havne er der overtal af gæster, andre steder huser man store stævner, mens andre igen har mange fastliggere.

Fleksibel agterfortøjning, så er der plads til en mere I Hornbæk Havn har man eksempelvis skabt flere og mere fleksible pladser med agterfortøjning i form af høje hækbøjer. De er placeret langs ydermolen og er indrettet som kombinerede gæste- og stævnepladser. Bøjerne giver en stor fleksibilitet og løsningen er god især om sommeren, hvor pladserne er dedikeret til havnens mange sommergæster. Hækbøjerne kan med deres fleksibilitet tilpasses både større og mindre gæstebåde, så man minimerer den spildplads fastrammede agterpæle kan medføre. Pladserne bruges ikke som faste pladser. Dertil ligger de for udsat, når stormene raser. Man anskaffede hækbøjerne tilbage i 2016 i forbindelse med et stort anlagt sejlsportsstævne. Bøjerne gav havnen en mulighed for at indrette bassinerne til mange stævnebåde, der havde en bestemt bådstørrelse og derudover kunne stævnebådene samles et særskilt sted i havnen og derved ligge adskilt fra de øvrige både i havnen.

FLID & FAKTA NR. 1 MARTS 2022

31


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.35 Side 32

TEMA

Mangel på kapacitet

Bådene bliver revet væk, og selv brugte både er en mangel. Foto: Trine Larsen.

”Hørt i bådbranchen” Kæmpe salg - Vi har kunne sælge alt, hvad der kunne flyde. Lagrene er tømte. Den nye udfordring er manglen på bådpladser. Vi har reddet 45 handler, fordi vi har vores egen havn med 160 pladser, hvor bådene har kunne ligge til en start, siger Henrik Jørgensen, Tempo Bådsalg

Rekord højt bådsalg - I de 50 år jeg har været i branchen har vi aldrig set noget lignende. Vores omsætning er steget 35% under Corona. Folk er taget ud og sejle i stedet for at rejse, siger Henrik Reese, Reese Marine.

SPE ECIAL LIST I Står du og skal have h sikret din havn, campingplads, c virksomhed eller idrætsanlæg. Vi tilbyyder et bredt sortiment af løsn ninger og modeller. Distribution service og montering i h Distribution, hele Skandinavien Skandinavien. Vi tilbyder nu og gså løsninger i porte, hegn og låger til private med Frisenport. Kontakt os ge erne for mere info. NS Entreprise Jylland d: Redstensgade 19A , 6400 Sø ønderborg NS Entreprise Sjælland: Stenbæksgårdsvej 106, 3460 4 Fredensborg

+4 45 26 20 86 84 mail@nsentreprise.dk

www w.nsentreprise.dk


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 15.27 Side 33

VIDENSBANK

Bruger du Vidensbanken på FLID’s hjemmeside? Kunne du tænke dig at blive skarpere på, hvordan efterladte både skal håndteres? Hvordan Ballen Havn sparede 51.000 kr. på el, eller hvordan man håndterer kontrakter og finansiering?

Sådan finder du Vidensbanken

Vidensbanken finder du på: flidhavne.dk/vidensbanken. Det kræver log-in. Kan du ikke huske havnens brugernavn og kode, kan du kontakte FLID’s sekretariat.

GOD LÆSELYST

Top-10 mest læste artikler

Af Tom Elmer Christensen, tom@flidhavne.dk

Her ser du Top-10 over de mest populære artikler i Vidensbanken, i fjerde kvartal 2021:

Som medlem af FLID har du login til Vidensbanken på FLID’s hjemmeside: www.flidhavne.dk. Her kan du finde svar på en masse spørgsmål om lystbådehavne, havnedrift og havnerelevante emner. FLID benytter vidensbanken til vidensdeling med medlemshavnene. Det er alt fra løsninger på problemer, krav til havnene og gode råd, som kan hjælpe dig videre. Hold dig opdateret på lovgivningen, sikkerhedskrav og de gode historier fra havnene. Et hurtigt kig på artikler i Vidensbanken gør dig også bedre til at spørge, når du søger hjælp i FLID’s sekretariat.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Må havnen sælge en efterladt båd Tilbud om kollektiv bestyrelsesansvarsforsikring El- og vandafgifter Tømning af sort spildevand (toiletvand) fra Sejl- og motorbåde Gode råd ved indhentning af tilbud og udarbejdelse af kontrakter Hvad gør man ved ”Nomadeskibe”? Lån i KommuneKredit Sådan sparede Ballen Havn 51.000 kr. på el Affaldssortering Arbejdspladsvurdering – Sådan gør du

www

FLID & FAKTA NR. 1 MARTS 2022

33


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.35 Side 34

Er du klar til en ny sæson o ? Som FLID-havn spiller du en vigtig ro olle i vores kamp for rene kyster. Ta ak fordi du vil hjælpe Søværnet med at uddele havfaldsposer og havfaldssække i din havn. De næsten 400 lokale uddelingssteder og 30 dispensere er der, hvor de frivillige Havmiljøvogt g ere kan få fat i poser og sække til opsamling af affald i havet og på strandene. Husk at bestille poser og sække Fra i år modtager du ikke automatisk havfaldsposer og -sække fra os. Hold derfor øje med, hvornår du er ved at løbe tør og bestil flere på info@havmiljovogter.dk, når du har brug for det. Vi sætter stor pris på indsatsen og ønsker dig en god sæson!

Her kan

H VMILJ HA V

H V HAVF

P POS Brug plakat a k a t e n!

& SÆ Hvis du vil vide me Åbningstider

Skriv åbningst s i d er på , s å Havmiljøvogtterne kan se, hvornår de kan hente poser.

Siden 2006 har Søværn nets Havmiljøvogtere spottet olie og samlet affald på danske strande og vande e. Med 29.000 frivillige Havmiljøvogtere e er initiativet ællesindsats til bekæmpelsen af affald i havet og langs kysten. Havmiljøvogterkampagnen ledes af Søværnskommandoen, der har den første og største fæ ansvar for farvandsove farvandsovervågning, rvågning søredning, søredning sikkerhed og havm miljø i hele Danmark Danmark.

28562_HMV_FlidFakta_Annoce_216x303.indd 2

14.02.2022 10.39


22 10.39

#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.35 Side 35

WŽŶƚĞĐŚ Ğƌ ĞŶ ĂĨ ^ǀĞƌŝŐĞƐ ƐƚƆƌƐƚĞ ƉƌŽĚƵĐĞŶƚĞƌ ĂĨ ŇLJĚĞďƌŽĞƌ͕ ďƆůŐĞďƌLJĚĞƌĞ ŽŐ ƟůďĞwww.mecmarine.dk ŚƆƌ͘ DĞĚ ĞŶ ĂŵďŝƟŽŶ Žŵ Ăƚ ǀčƌĞ ƉĊ ĨŽƌŬĂŶƚ ŵĞĚ ƵĚǀŝŬůŝŶŐĞŶ͕ ĂƌďĞũĚĞƌ ǀŝƌŬƐŽŵŚĞĚĞŶ ůƆďĞŶĚĞ ƉĊ Ăƚ ƵĚǀŝŬůĞ ŽŐ ĨŽƌŶLJ ŚĞůĞ Ɛŝƚ ƉƌŽĚƵŬƚƐŽƌƟŵĞŶƚ͘ &ůLJĚĞƌďƌŽĞƌ ŽŐ ďƆůŐĞďƌLJĚĞƌĞ Ğƌ ĨƵůĚƚ ĐĞƌƟĮĐĞƌĞƚ ŽŐ ƉƌŽĚƵĐĞƌĞƐ ƉĊ WŽŶƚĞĐŚƐ ĨĂďƌŝŬ ŝ dLJƐŬůĂŶĚ͘

Æblevænget 18 6094 Hejls T: +45 4063 8831 ■

PONTECH M: kristian@lyngborg.dk

Tlf. 70 89 99 55 Info@pontech.dk www.pontech.dk . www.pontech.de

Danmark

$ ĚIGDRXFGRG ĝXFGDROGR ; DOMMG - i bedste kvalitet!

WŽŶƚŽŶĞƌ Ɵů ŚƵƐďĊĚĞ ĞůůĞƌ ĨčƌĚŝŐĞ ŚƵƐďĊĚĞ ƉĊ ďĞƐƟůůŝŶŐ͘

Flydebroer med del-pontoner og Y-bomme. Kan leveres træbeklædt.

ƆůŐĞďƌLJĚĞƌĞ ŝ ĂůůĞ ƐƚƆƌƌĞůƐĞƌ͕ ƐŽŵ ďĞƐŬLJƩĞƌ ŚĂǀŶĞŶ ŵŽĚ ƐƚŽƌŵ͘

Tilbehør: Trapper . Stiger . Gangbroer . Pullerter

MEC MARINE <ƌŝƐƟĂŶ >LJŶŐďŽƌŐ

Tlf. 40 63 88 31 Info@mecmarine.dk

WŽŶƚĞĐŚ Ğƌ ĞŶ ĂĨ ^ǀĞƌŝŐĞƐ ƐƚƆƌƐƚĞ ƉƌŽĚƵĐĞŶƚĞƌ ĂĨ ŇLJĚĞďƌŽĞƌ͕ ďƆůŐĞďƌLJĚĞƌĞ ŽŐ ƟůďĞŚƆƌ͘ DĞĚ ĞŶ ĂŵďŝƟŽŶ Žŵ Ăƚ ǀčƌĞ ƉĊ ĨŽƌŬĂŶƚ ŵĞĚ ƵĚǀŝŬůŝŶŐĞŶ͕ ĂƌďĞũĚĞƌ ǀŝƌŬƐŽŵŚĞĚĞŶ ůƆďĞŶĚĞ ƉĊ Ăƚ ƵĚǀŝŬůĞ ŽŐ ĨŽƌŶLJ ŚĞůĞ Ɛŝƚ ƉƌŽĚƵŬƚƐŽƌƟŵĞŶƚ͘ &ůLJĚĞƌďƌŽĞƌ ŽŐ MEC MARINE er ene-forhandler af ďƆůŐĞďƌLJĚĞƌĞ Ğƌ ĨƵůĚƚ ĐĞƌƟĮĐĞƌĞƚ ŽŐ ƉƌŽĚƵĐĞƌĞƐ ƉĊ WŽŶƚĞĐŚƐ ĨĂďƌŝŬ ŝ dLJƐŬůĂŶĚ͘

PONTECH

Danmark . www.mecmarine.dk

Pontech produkter Danmark. Tlf. 70 89i99 55 <ŽŶƚĂŬƚ <ƌŝƐƟĂŶ >LJŶŐďŽƌŐ ĨŽƌ ƌĊĚ ŽŐ Info@pontech.dk ǀĞũůĞĚŶŝŶŐ Ɵů ŚĂǀŶĞŶƐ ŶčƐƚĞ ƉƌŽũĞŬƚ͘ www.pontech.dk . www.pontech.de


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.35 Side 36

A lt vo re s ti lb e h ø r t ti l e r ve le g n e på g n ri te n mo ns e d Tryg Fo n r e lp o st

å 8 % ra b at p s re h el e vo fo r so rt im en t m er m le ed -m F L ID ! 2 2 0 2 i h el e

RESCUE LIFE 247  PRODUKTER TIL SIKKER HAVN! Overvejer I at blive certificeret som Sikker Havn? Så er korrekt placeringREDNINGS og tydelig afmærket sikkerhedsudstyr en stor og REDNINGS POSTER STIGER vigtig del af arbejdet. Vi har hos Rescue Life 247 et stort udvalg af redningsprodukter, såsom løse redningsstiger, redningskroge, redningsposter og faste redningsstiger. Samtlige af vore produkter opfylder naturligvis de krav og funktioner, som efterspørges i Sikker Havn. Vi har også stor erfaring og kan hjælpe jer med at øge sikkerheden på jeres anlæg. Vi har i over 40 år udviklet og produceret redningsprodukter til havnemiljøer. I 2022 tager vi rundt i Danmark for at besøge jer i havnene. Dermed har vi mulighed for at vise jer vore produkter og kan på samme tid hjælpe med en gennemgang af jeres anlæg og give tips til, hvordan I nemt kan øge sikkerheden i havnen. Besøget hos jer er selvfølgelig gratis. Alle havne, som er medlem af FLID, kan få 8% rabat på vore vejledende priser i hele 2022!

Sammen kan vi redde liv!

KONTAKT OS GERNE MED JERES SPØRGSMÅL, ELLER HVIS I ØNSKER AT BOOKE ET MØDE Vi besøger jer gerne, eller tager et møde via Teams hvis det passer bedre. Lars Johnson Tel. +46 (0)33 23 16 21, Mobil +46 (0)70 823 16 76 Mail lj@fristadplast.se

www.rescuelife247.se


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.35 Side 37

SEJLERTURISME

Nu er farvandet korrekt afmærket:

Sejlerturisterne skal igen til Guldborgsund Det er med store glæde, at den sydlige del af Guldborgsund nu er korrekt afmærket på søkortet med mindstedybder på 2,1 meter ved middel vandstand. En fejl i søkortet fra 2016 viste mindre end de foreskrevne 2,1 meter, som der kræves for gennemsejlingsfarvand. Det førte til, at både danske og udenlandske lystsejlere har fravalgt turen op igennem det smukke Guldborgsund, som er ”genvej” mellem Østersøen og Smålandsfarvandet. Luftfoto af den sydlige del af Guldborgsund. Blandt andet er 28 afmærkninger flyttet til nye og dermed er al tvivl om dybderne i den del af farvandet er nu afsluttet. Foto: Knud Erik Christensen

Af Trine Larsen, trine@flidhavne.dk

Afmærkningerne i sejlrenden i den sydlige del af Guldborgsund er blevet justerede og al tvivl om dybderne i den del af farvandet er nu afsluttet.

28 koste flyttet I alt er 28 afmærkninger flyttet til nye positioner, ifølge Søfartsstyrelsen. - Vi der er lokalkendte ved, at der er vand nok, også i den sydlige del af Guldborgsund, dog skal man naturligvis udvise godt sømandsskab og holde udkig. Men da søkortet i lang tid viste noget andet, kan man sagtens forstå, at de sejlere, der ikke kender farvandet, valgte en anden rute, siger Palle Tørnqvist, der er talsperson for arbejdsgruppen SIG, Sejlklubberne i Guldborgsund, som har været med til at kæmpe for at få justeret afmærkningen.

Næste skridt – turisterne skal tilbage Ifølge Palle Tørnqvist er der en opgave forude med at udbrede de gode nyheder til sejlerturisterne. - Vi glæder os over, at Søfartsstyrelsen har justeret afmærkningerne, så sejlerne kan komme trygt igennem Guldborg-

sund og naturligvis ved at holde øje med afmærkningerne. Vi håber, at det giver de lystsejlerne, som har været påpasselige, lysten til igen at vælge den smukke vej mellem Østersøen i syd og Smålandsfarvandet i nord, siger Palle Tørnqvist.

Sikring af Guldborgsund som gennemsejlingsfarvand Glæden over justeringen af sømærkerne i det sydlige Guldborgsund kommer i slipstrømmen på en anden sag, der gav jubel blandt sejlerne. I forbindelse med Femernforbindelse ønskede Banedanmark at etablere en jernbro over Guldborgsund. Det blev afvist af de politiske partier, efter pres fra bl.a. Guldborgsund Kommune, FLID og en række andre organisationer og lokale klubber. I stedet etableres en klapbro, så der fortsat sikres mulighed for gennemsejling af Guldborgsund og gennem broerne ved Nykøbing Falster. Med flere gode afgørelser i bagagen, er det slået fast, at Guldborgsund er et frit farvand for gennemsejling og havne og klubber kan nu se frem til flere sejlergæster og en styrkelse af fritidslivet i området.

FLID & FAKTA NR. 1 MARTS 2022

37


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 16.07 Side 38

S I K K E R H AV N

Ny Sikker Havn kampagne er rettet

mod havnens brugere Af Tom Elmer Christensen, tom@flidhavne.dk

Når forårssolen dukker frem i april søsætter FLID en ny Sikker Havn kampagne, hvor havnens brugere og gæster er i centrum. For hvad nytter godt redningsudstyr, hvis man ikke kan, eller tør bruge det? Kampagnen skal informere brugerne om, hvor vigtigt det er at kunne bruge redningsudstyret. Budskabet er, at ”Havnen er sikker, hvis du kan bruge redningsudstyret. Til formålet har FLID produceret en video, som vi håber, at alle lystbådehavne vil dele med deres brugere. ”Vi ved godt, at det virker let at bruge en redningskrans, men ved man også,

at håndtaget indeholder en snor, du kan holde fast i kransen med? Eller kender man brugsmulighederne for de to støtteben, som den løse redningsstige har? Kampagnen skulle gerne være en øjenåbner for, at man altid kan lære

mere omkring redningsudstyret og vi ønsker også at opfordre til, at man øver sig på havnen, i klubberne og gerne deler de materialer, som forårets kampagne kommer med, siger Jesper Højenvang, direktør i FLID. FLID’s medlemshavne vil modtage information om kampagnen i april, herunder en instruktionsfilm, der viser brugen af redningsudstyret. I kan bl.a. møde kampagnen på FLID’s hjemmeside, og Facebook.

Skærbæk Lystbådehavn er Sikker Havn certificeret i 2021, og her trænes i at bruge redningsudstyret.

MINIMALT VEDLIGEHOLD MAKSIMAL BÆREDYGTIGHED BEDSTE TOTALØKONOMI ALLflex har siden 1989 fremstillet havneanlæg af allerhøjeste kvalitet Med udgangspunkt i jeres specifikke ønsker, sikrer vi den rigtige løsning En løsning med komfort, sikkerhed og holdbarhed, samt en uovertruffen totaløkonomi

Flydebroer · Faste broer · Bølgebrydere · Adgangsramper · Sidepontoner · Tilbehør LongLife pæle · Gang- og opholdsarealer · Se mere på: ALLFLEX-NORDIC.COM ALLflex Nordic ApS · Durupvej 79 · 7870 Roslev · Tlf.: 4112 0844 / 3016 6442 · info@allflex-nordic.com


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.36 Side 39

S I K K E R H AV N

Medlemmerne tager godt imod

Sikker Havn vejlederne

I september 2021 lød startskuddet til FLID’s indsats rettet mod havnene om ”den enkle vej til Sikker Havn certificering”. Den er blevet rigtig flot modtaget af lystbådehavnene og meget tyder på, at Sikker Havn vejlederne går et travlt forår i møde. Af Tom Elmer Christensen, tom@flidhavne.dk

I skrivende stund er 27 lystbådehavne certificerede eller re-certificerede, 30 havne har fået gennemført en risikovurdering med anbefalinger til havnen og 45 lystbådehavne er skrevet op til gennemgang af Sikker Havn vejleder. Kampagnen kører stadig og fortsætter i resten af 2022. Den bestod blandt andet af to film, dels om Den enkle vej til Sikker Havn certificering og en film fra Veddelev Lystbådehavn om, Sådan blev vi Sikker Havn certificerede. Formålet er at tilbyde besøg af en af projektets Sikker Havn vejledere, der er repræsenteret geografisk i hele landet. Herefter kan man inden for få uger forvente at modtage en rapport med risikovurdering og anbefalinger.

Rapporten er et færdigt beslutningsgrundlag til at blive Sikker Havn certificeret og der vil være en oversigt over, hvad der skal indkøbes af redningsudstyr samt omtrentlige priser. Mange af de interesserede havne har i nogle år arbejdet hen imod en Sikker Havn certificering, men det er en stor opgave for et bestyrelsesmedlem at stå for projektet. Derfor er den hurtige hjælp fra en vejleder hilst velkommen. Projekt Sikker Havn gennemføres med støtte fra TrygFonden, der også uddeler redningsstolper og -kranse. Stolpe til redningspost og redningskrans samt informationsskilt kan bestilles på www.flidhavne.dk/sikker-havn

Fik du ikke set de to film? – kan du klikke ind på FLID’s hjemmeside under www.flidhavne.dk/sikker-havn eller scanne QR koden her:

Scan QR koden med din telefon og se filmen

Scan QR koden med din telefon og se filmen

FLID & FAKTA NR. 1 MARTS 2022

39


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 16.07 Side 40

H AV N E U D V I K L I N G

60 nye bådpladser i Roskilde Havn Når høje vindstyrker fra nord presser vandet ned i bunden Roskilde Fjord, går det ofte ud over havnen. Det skete i februar, hvor stormen Malik blev en god anledning til at teste havnens nye bølgebryder. Den skal sammen med tre flydebroer danne et beskyttende anlæg mod vind og vejr og udvide antallet af faste bådpladser.

Det nye anlæg består af en bølgebryder på 30 meter og tre flydebroer på henholdsvis 135, 45 og 60 meter i længden.

Af Trine Larsen, trine@flidhavne.dk

- Stormen Malik var en god premiere på vores nye broer. Vi var ude og gå på broerne og selvom det gyngede lidt, var de stabile. Den yderste og kraftigste bølgebryder gav rigtig god læ og beskyttelse for de øvrige broer, fortæller Sven Hvid, der er havnefoged i Roskilde Havn. - Havnen er med de nye flydebroer udvidet med 60 nye bådpladser og er nu henover de sidste år vokset fra 260 bådpladser til 370 bådpladser. Udvidelsen imødekommer den store efterspørgsel efter faste pladser, som både Roskilde og mange andre havne mærker. Og alle pladser var på forhånd solgt. Alt er væk og vi har forsat folk på venteliste, siger Sven Hvid. Men ideen er, at det nye anlæg også skal

40

FLID & FAKTA NR. 1 MARTS 2022

beskytte og livsforlænge den oprindelige havn, bygget tilbage i 1970’erne. Tilsammen omkranser det den gamle havn og danner et ydre dækkende værk. På sigt kan det være med til at holde omkostningerne nede på vedligehold af den gamle havn og dens trækonstruktion. Det nye anlæg består af den nordligste og kraftigste bølgebryder på 30 meters længde, hvor der ikke skal parkeres både. Derudover er der tre flydebroer på henholdsvis 135, 45 og 60 meter med Y-bomme. Flydebroen på 135 meter er ligeledes meget kraftig i konstruktionen og har også en bølgebrydende effekt. Alle broer er forsynet med el, vand og redningsstiger.


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.36 Side 41

Et sjældent syn i Roskilde Fjord var, da en flydebro kom forbi. Flydebroerne er præfabrikeret i Sverige og blev bugseret ned til Roskilde Fjord, hvor havnens mandskab tog over i Frederikssund, og var med til at fragte elementerne det sidste stykke ned til havnen i bunden af fjorden.

Specielle bundforhold gav udfordringer Det har ikke været på tale, at havnen skulle udvides med en ny trækonstruktion, sådan som den gamle havn er bygget. I stedet valgte man betonflydebroer forankret med jernrør. – Hos os er der exceptionelt dybt. Flere steder skal vi mere end 20 meter ned for at nå fast grund. De nye flydebroer er derfor forankret med 27 meter lange jernrør, der går gennem et dyndlag på 13-15 meters tykkelse, siger Svend Hvid.

Udnyttelse af havnens kringelkroge

60 meter

45 meter

135 meter

30 meter

Under udvidelsen opstod der mulighed for at bygge broer på den udvendige side af de gamle træbroer, der så kunne udnyttes til mindre både, samt enkelte steder til større både, der ligger langskibs. – Et af de steder, hvor vi opdagede nye muligheder var på ydersiden af den bro, der førhen var havnens dækkende værk mod nord. Her monterede vi meget simpelt en række høje bøjler, hvorpå vi lagde et trædæk. Det fungerer i dag som en landgangsbro, når bådejerne skal til og fra borde, slutter Sven Hvid.

FLID & FAKTA NR. 1 MARTS 2022

41


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.36 Side 42

CC Design A/S er en virksomhed med speciale i flydende konstruktioner og vandbygning. I Danmark og andre nordiske lande udfører vi havnebyggerier, marinaer, havnebade, husbåde, ramning af pæle og faste broer. CC Design A/S og Marinetek: www.marinetek.net kan tilbyde den bredeste produktlinje og største erfaring indenfor flydebroer, med alt fra lette betonbroer, til store bølgebrydere, husbådspontoner samt fortøjningsbomme. Vi tilbyder gerne assistance med projektering af en ny opgave, i forbindelse med nyetablering eller renovering af en havn, eller med udvikling af øvrige aktiviteter i havnen.

Produkter • Vandbygning • Flydende løsninger • Flydebroer • Bølgebrydere • Havnebade • Marinaer • Husbåde • Fortøjningsudstyr • Redningsudstyr • Klyds, klamper • Fortøjningsringe • Forankringspæle • Agterfortøjningspæle • Landgange • Badebroer • Fender

KONTAKTINFO

CC Design A/S Adresse Kohaven 15 5300 Kerteminde Kontaktperson Christian Christiansen Telefon 6532 3396 E-mail cc@ccdesign.dk Hjemmeside www.ccdesign.dk

Vi kender vigtigheden af en god og gennemtænkt projektering, der kan minimere risikoen for uforudsete hændelser og optimere økonomien i projektet. Vi leverer desuden ydelser inden for ramning af pæle, faste broer, fortøjningsudstyr, spunsarbejde. Vi arbejder og producerer under ISO 14001, ISO 9001 samt Inspecta kvalitetsstyrings systemer.

51

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.36 Side 43

SEJLERTURISME

Magasinet ”Sejlerens”

på vej i ny udgave

Til den kommende sæson 2022 udkommer magasinet Sejlerens i en ny speciel edition med masser af godt sejlerstof og artikler om spændende havnemiljøer, byer der skal besøges og sejlerrelevante emner som sikkerhed, blå oplevelser og gode tips til sejlerne om god havne-adfærd. Naturligvis med gode havnebeskrivelser fra hele landet – alt udgivet i et flot nyt layout. Af Trine Larsen, trine@flidhavne.dk

I det kommende nummer det udelukkende danske lystbådehavne, der er i fokus. Udover opdaterede havnebeskrivelser, vil der være inspirerende artikler til alle sejlere, om spændende oplevelsesmuligheder i de danske farvande, det gode sejlerliv, godt sømandskab, turbøjer og ankerpladser. Fra Sejlerens kontor i Eckernförde, udtaler direktør Nina Schubert: - Vi hilser det nye samarbejde velkommen, det kan give ny styrke til Sejlerens og herigennem bevare sin placering, som det foretrukne inspirationsmagasin til alle fritidssejlere.

Sejlerens udkommer i Danmark og Nordtyskland

Til den kommende sæson 2022 udkommer magasinet Sejlerens i en ny speciel edition med masser af godt sejlerstof og artikler om spændende havnemiljøer, byer der skal besøges og sejlerrelevante emner som sikkerhed, blå oplevelser og gode tips til sejlerne om god havneadfærd. Naturligvis med gode havnebeskrivelser fra hele landet – alt udgivet i et flot nyt layout. - Udgivelsen er et led i et fælles samarbejde mellem tre maritime partnere, Sejlerens, Danske Tursejlere og Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID). Målet er at vise danske og udenlandske sejlere alle de oplevelser havnene og farvandene byder på og gerne tiltrække flere turister, siger Jesper Højenvang, direktør for FLID.

Hvor skal vi sejle hen? Læs om danske havne Igennem flere år har Sejlerens magasin været et klassisk og kendt havnemagasin, for en præsentation af lystbådehavnene i Danmark og i Nordtyskland.

Og en del af samarbejdet er at få så mange lystbådehavne repræsenteret som muligt, siger Jesper Højenvang, direktør i FLID og fortsætter: - Magasinet vil blive distribueret, ikke kun til danske havne, men også til nordtyske havne, for at tiltrække endnu flere tyske sejlere. For os i FLID er det vigtigt at vise den mangfoldighed af lystbådehavne, vi har i Danmark, på en måde, der er attraktiv for gæstesejlerne og indbyder sejlerturisterne til at blive en dag ekstra, siger Jesper Højenvang.

Et stærkt partnerskab bag I år udgives Sejlerens sammen med Danske Tursejlere, der byder ind med spændende læsning om Blå Oplevelser for alle. - Vore ønsker for det nye samarbejde er, at viften af spændende tilbud til alle fritidssejlere i de danske farvande bliver kommunikeret så stærkt som muligt, siger forretningsfører Leif Nielsen fra Danske Tursejlere. Kommunikationen vil blive yderligere forstærket af, at de tre samarbejdspartnere stiller deres respektive medier til rådighed for den nye kommunikationsindsats.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Sejlerens: Nina Schubert, +49 (0) 175/50 800 13 Danske Tursejlere: Leif Nielsen, +45 4016 3009 FLID: Jesper Højenvang, +45 3052 8738

FLID & FAKTA NR. 1 MARTS 2022

43


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.36 Side 44

TEKNISK BREVKASSE Skriv til os Går du og undrer dig over ting ved havnens konstruktioner? Har du spørgsmål til materialevalg og holdbarhed, eller hvordan man levetidsforlænger en bro?

Dimensionering af nye bådpladser

Så send os en mail og vi vil forsøge at give et kvalificeret svar.

Hans Jørgen Kallehauge Pensioneret havneingeniør Hans Jørgen Kallehauge, der har arbejdet ved de store entreprenørfirmaer som projektleder med speciale i havnebyg, marinekontruktioner og kystsikring, hjælper med at svare på havnenes spørgsmål.

Spørgsmål Teknisk Brevkasse har fået et spørgsmål om, hvor store pladserne skal være for at imødekomme fremtidens både, der med årene er vokset i størrelse?

Svar For at svare på, hvor store bådpladserne skal være i de enkelte havne, har vi indsamlet erfaringer fra to havne, der netop har projekteret nye pladser. Der findes os bekendt ikke en ”manual” for størrelserne, men brevkassen har spurgt to havne, Nyborg Marina og Marselisborg Havn, om deres syn på sagen.

Nyborg Marina – standardpladser med plads til 50 fods både

FÅ SVAR EPÅ DINE HAVN ÅL RGSM TEKNISKE SPØ KE I FLID'S TEKNIS BREVKASSE.

44

FLID & FAKTA NR. 1 MARTS 2022

I Nyborg Marina er der udlagt nye, større pladser i Tømrergraven, der før var færgeleje for Storebæltsfærgen. De nye pladser omfatter otte styk á 5x18 meter, ti pladser á 4x13 meter og tre pladser á 3x10 meter. Som i så mange andre havne, har man ifølge Nyborg Marina oplevet, at bådene bliver både større og bredere, i takt med sejlernes behov for mere komfort.

Fokus på store både Omkring manøvreplads, så har Nyborg Marina alle steder god plads, beregnet som min. 2 x bådlængden. - Vi har lavet udregningerne til de nye pladser ved at tage bestik af målene på de gængse større både. Her fandt vi frem til, at de typiske størrelser er 4-4,5 meter brede. Så når der også skal være plads til fendere, og båden vil bevæge sig lidt på pladsen efter vind og vejr, er det meget passende med 5 meter bredde pladser, siger Lis Mylenberg, havnemester for Nyborg Marina.


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.36 Side 45

SEND DIT SPØRGSMÅL TIL REDAKTIONEN Skriv til redaktionenflidhavne.dk senest den 22. april 2022.

Efterfølgende har erfaringerne i Nyborg Marina været, at pladsstørrelsen 5x18 meter er passende til de helt store både på op mod 50 fod, men i overkanten til f.eks. 42 fod. - På den baggrund ville vi have haft gavn af nogle pladser på f.eks. 4,5x15 meter, slutter Lis Mylenberg.

Marselisborg Lystbådehavn – fleksibel indretning - Da vi ombyggede havnen i 2007, indrettede vi bassinet med pladser fra 32 fod og op til 50 fod. Men i dag er det ikke ualmindeligt, at nye bådejere starter i 40-50 fods klassen. Så derfor, hvis jeg skulle give et råd i dag, ville jeg indrette 75 pct. af havnens pladser med en længde mellem 12 og 15 meter. Desuden ville jeg i dag beregne manøvreområdet til helst to gange bådens længde, siger Peter Stig Andersen, driftschef i Marselisborg Lystbådehavn. Marselisborg er i færd med en ny stor havneplan, herunder en markant udvidelse med anlæggelsen af op til 500 nye pladser.

– I det nye havneområde sætter vi ingen hækpæle, men indretter med y-bomme, der giver os en større fleksibilitet til at pakke havnen rigtigt. Fleksibilitet er helt afgørende. Vi definerer pladsstørrelserne ud fra det, vi har nu, men kan lave om på pladserne efter behov. F.eks. kan afstanden mellem y-bommene blive minimum 10 meter flere steder, så to både kan fortøje ved siden af hinanden, eller pladsen i sin fulde længde kan anvendes til f.eks. en katamaran, der kan udfylde hele pladsen. Men afstanden kan også være mindre ved, at vi sætter flere bomme ind. I flere af de nye ybomme får vi en teknologi i form af en C-profil, der indstøbes i broen. Her skal vi blot løsne boltene og trække bommen sidelæns, når den skal flyttes. Andre steder skal y-bommen helt af, når den skal flyttes, men kan herefter sejles hen et andet sted i havnen, slutter Peter Stig Andersen.

$ &RQVXOW HU HW XDIK QJLJW UnGJLYHQGH LQJHQL¡UÀUPD GHU WLOE\GHU K¡MW VSHFLDOLVHUHW LQJHQL¡UELVWDQG LQGHQ IRU DQO JVWHNQLVNH RJ WY UIDJOLJH SURMHNWHU 0HG $ InU GX LQGLYLGXHO UnGJLYQLQJ RJ VSDUULQJ L ¡MHQK¡MGH RJ YL YHG KYDG GHU VNDO WLO IRU DW GULYH RJ XGYLNOH PRGHUQH KDYQH PDULWLPH PLOM¡HU NOLPDVLNULQJ DI RYHUJDQJHQ PHOOHP YDQG KDYQ RJ E\ P P 9L EOLYHU HQ GHO DI GLW SURMHNW YLD W W GLDORJ RJ SHUVRQOLJ NRQWDNW RJ YL VOLSSHU LNNH I¡U RSJDYHQ HU O¡VW .RQWDNW LQGHKDYHU 8OULN 0D[ -¡UJHQVHQ IRU HQ XIRUSOLJWHQGH VQDN

Lindø Port of Odense

Skovshoved Havn

HAVNE, VANDBYGNING OG KLIMASIKRING %\JKHUUHUnGJLYQLQJ

- Industrihavne

%HVHMOLQJVIRUKROG

8GEXGVIRUUHWQLQJ

0DVWHUSODQHU

- Færgehavne

6HGLPHQWDWLRQ

7LOV\Q RJ E\JJHOHGHOVH

990 RJ P\QGLJKHGVIRUKROG

/\VWEnGHKDYQH

- Havnekraner

'ULIWVXGEXG

.OLPDVLNULQJ RJ E\XGYLNOLQJ

.\VWEHVN\WWHOVH RJ VWUDQGH

$SWHULQJ

- Tilstandsvurdering

,QYHVWHULQJVDQDO\VH

9HMH RJ F\NHOVWLHU

%URDQO J )O\GH RJ IDVWH EURHU

9HGOLJHKROGHOVHVSODQ

0DULWLP 6LNULQJ ,636

3DUNHULQJVN OGUH RJ SODGVHU %\JJHJUXEHU )XQGDPHQWHU 6WLEURHU RJ WXQQHOHU

og uddannelse

%\JJHPRGQLQJHU 6DPV¡ 6 OYLJ +DYQ 8GE\JQLQJ DI I UJHKDYQ

- Afvanding og kloakering

lægning

A1 Consult A/S · Tel. +45 8641 8410 www.a1consult.dk


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.36 Side 46

SIZE DOESN’T M AT T E R BORTSET FR A NÅR DET KOMMER TIL PONTONER

SF Pontona ApS er en del af SF Marina System, som er en af a de ældste producenter af flydebroer og bølgebryder i verden. Vi tilbyder alt inden for flydende fl bølgebryder, r, flydebroer, r, pælebroer, r, flydende bygninger, r, havneudvidelser og renovation af eksisterende havne. SF Pontona ApS er der også efter stormen. Kontakt Henrik Breuning på telefon +45 31 15 15 54 / E-mail: henrik@sfpontona.dk

W W W . S F P O N T O N A . D K


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 15.31 Side 47

Vores legeredskaber findes i alle prisklasser, kan tåle at stå tæt på havet og er udviklet i vedligeholdelsesfrie og genanvendelige materialer.

Få en ny vedligeholdelsesfri legeplads til jeres havn

Lad børnene stikke til søs på et af de store skibe fra serien LEDON Pirates eller prøv én af vores andre 5 fantasifulde temaverdner …

12%

FLID medlemsrabat

• Havnens legeplads tiltrækker besøgende • Vedligeholdelsesfrie legeredskaber • Gratis konsulentbesøg og indretningsforslag • Vi hjælper dig hele vejen fra idé til byggetilladelse og montage

Kristian Enggaard Telefon: 50 74 65 65 E-mail: ke@ledon.dk


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.36 Side 48

PierPump engineered by Vogelsang

O PDAT LYST E n g iEnReDeIrNe d t oBÅ wDo Er H k AV N O G G Ø R D E N M I L J ØV E N L I G

Håndteringssystem til spildevand Problemfri tømning af spilde- og lænsevand fra Lystbåde

For yderligere oplysninger, kontakt Vogelsang A/S Industriparken 2 | 6880 Tarm Telefon: +45 97 37 27 77 info@vogelsang-as.dk | vogelsang-as.dk

56

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.36 Side 49

AUTOCAMPERE

Nyhed fra Vejdirektoratet

Autocampere kan lovligt parkere ved lystbådehavne og betale for opholdet Fra flere sider rejses der tvivl om, hvorvidt Danmarks godt 300 lystbådehavne må indrette P-pladser forbeholdt autocampere og opkræve betaling for parkering og brug af havnens faciliteter. FLID har derfor rettet henvendelse til Vejdirektoratet, der fortolker regler og bestemmelser i vejlovgivningen, og er klageinstans i tvister. Her er i korte træk: Vejdirektoratet slår fast, at der for autocampere gælder samme regler for parkering, som for almindelige personbiler. Hvis en lystbådehavn ønsker at indrette særlige P-pladser til autocampere, gælder vejlovgivningen og færdselsloven. Vejens status er vigtig for at afgøre, om kommunen skal ansøges, og Politiet høres om tilladelse efter færdselsloven. Langt de fleste P-pladser ved lystbådehavne ligger ved private veje og har offentlig adgang. Private veje kan igen opdeles i private fællesveje og private veje. For begge disse typer veje har havnene stor selvbestemmelse. FLID opfordrer dog medlemmerne til altid at kontakte kommunen. Som udgangspunkt er der offentlig adgang til P-pladser ved lystbådehavne. Derfor skal færdselslovens bestemmelser følges og Politiet orienteres før en P-plads forbeholdt autocampere åbnes. Et område med P-pladser til autocampere, skal være skiltet med godkendte færdselstavler, dvs. P-skilt med Autocamperskilt under. Ved private fællesveje skal kommunen søges om tilladelse til at oprette særlige P-pladser, dog kun i forhold til vejtekniske og trafikale hensyn. Kommunen hører i disse sager Politiet, jf. færdselsloven.

Betaling for parkering med en autocamper i lystbådehavne er et privatretsligt spørgsmål, det vil sige lystbådehavne ved private veje kan fastsætte en betaling. Lystbådes betaling af en gæsteleje er på samme måde et privatretsligt anliggende. Dog kan nogen kommuner have fastsat særlige parkeringsog betalingsbestemmelser i visse byområder. Parkering med autocamper er, som for andre privatbiler, ikke omfattet af tidsbegrænsninger. Nogle kommuner har dog tidsbegrænsning i visse byområder, og havnen kan selv fastsætte tidsbegrænsning ved ophold. FLID hilser det velkomment, at der nu er givet en klar tolkning af vejlovgivningen i forhold til parkering med autocampere ved lystbådehavne. Foruden vejlovgivningen er det også vigtigt at være opmærksom på anden lovgivning, der kan begrænse muligheder for etablering af P-pladser, bl.a. ”Naturbeskyttelsesloven og strandbeskyttelseslinje”. Læs hele Vejdirektoratets udtalelse i FLID's Vidensbank.

FLID & FAKTA NR. 3 OKTOBER 2020

49


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 15.34 Side 50

”R gen og lugten er betydelig mindre end f r. Den ryger slet ikke ved opstart, som den gjorde f r i tiden”. Jakob Borum sejler af en Azimut 46 SCAN KODEN OG H R

JAKOB BORUMS

ERFARINGER MED GTL FUEL Det ta’r kun 1 minut

SÆSONPAKKE Hvert forår sender vi en pakke med forskelligt Shell GTL materiale – foldere etc.

Et brændstof, som g r sejlerne gladere

GTL er fremstillet af naturgas. Det udleder væsentlig færre skadelige stoffer end diesel og brugerne oplever færre gener med lugt og r g fra f rste jeblik motoren k rer på GTL Fuel. Mange havne i Danmark har allerede skiftet til Shell GTL Fuel, skal din være den næste?

RING OG H R MERE 4558 0105 Pia Mathiasen - Account Manager Sjælland, Fyn og er

4558 0144 Kasper L ndal - Account Manager, Jylland


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.36 Side 51

MEDLEMSFORDELE Jeres havns medlemsskab af FLID giver adgang til en lang række fordele indenfor, hvad en havn har brug for.

RÅDGIVNING, HJÆLP OG VIDENSDELING

ADVOKATHJÆLP OG JURIDISK RÅDGIVNING

RÅDGIVNING, HJÆLP OG VIDENSDELING FLID har lang erfaring og stor viden om havne og havnedrift, som medlemshavnene kan trække på. Vi tilbyder også faglig sparring til havne via en tilknyttet havneingeniør, der kan vejlede om byggeri, havneværker, levetidsforlængelse m.m. Sekretariatet er klar til at hjælpe – og alle spørgsmål er velkomne. På FLID’s hjemmeside har I login til Vidensbanken. Heri findes et hav af fagstof og artikler, der nemt kan søges frem. HAVNEMAGASINET FLID & FAKTA Fire gange årligt modtager havnen og tilknyttede personer medlemsmagasinet med nyheder fra havnene om drift og udvikling, teknik og materialer, nye love og bestemmelser på havneområdet og disses konsekvenser for lystbådehavnene. KONSULENTOPGAVER Ofte er der penge at spare ved at lade FLID løse konkrete opgaver for havnen. Vi hjælper med ansøgninger om myndighedstilladelser - fx havneudvidelser, klapning, bypass eller nyttiggørelse af bundsediment samt prøvetagning og analyser. Samt opgaver vedr. strategisk udvikling af havne, prissammenligning på bådpladser, miljøforhold, spulepladser og meget andet. JURIDISK RÅDGIVNING FLID samarbejder med Advokatfirmaet DLA Piper, der yder juridisk havnerådgivning. Den første telefonhenvendelse til advokaten er gratis. Herudover aftales og faktureres arbejdet mellem advokat og havnen. Kontaktperson, Henrik Kleis: telefon: 2015 2079 / 4019 2300, eller e-mail: henrik.kleis@dlapiper.com FÆLLES MARKEDSFØRING Havneguide.dk er betegnelsen for lystbådehavnens fælles online havneportal. Alle medlemshavne er automatisk præsenteret på siden med en flot beskrivelse, luftfoto, faciliteter, takster, kontaktoplysninger samt begivenheder, restauranter og seværdigheder i området. Havneguide.dk er landets mest besøgte havneportal og drives i samarbejde med et stærkt team af partnere; KultuNaut, VisitDenmark, lokale turistkontorer, Dansk Sejlunion og Sejlerens. Sidstnævnte eksponerer FLID-

FÆLLES MARKEDSFØRING

FORSIKRINGER OG ANSVAR

havnene på det tyske marked. Det er vigtigt, at havnen løbende opdaterer oplysninger på siden, eller tegner et abonnement. Kontakt sekretariatet for login og hør nærmere om vedligeholdelsesabonnement, hvor FLID sørger for at oplysningerne ajourføres. ANNONCER LEDIGE BÅDPLADSER På Havneguide.dk kan medlemshavne gratis annoncere deres ledige bådpladser. BOOKING MarinaBooking.dk er navnet på FLIDs bookings-system, som medlemshavne kan tilslutte sig. Booking er for de sejlere, der ønsker at forhåndsreservere en bestemt plads I havnen. FORSIKRINGER Et forsikringssamarbejdet mellem First A/S og FLID giver bedre dækninger til skarpe priser. Medlemmer kan bl.a. tegne en Kollektiv bestyrelsesansvarsforsikring for kun 500 kr. om året. Derudover er der mulighed for en lang række almindelige forsikringer kombineret med en række specialforsikringer, herunder Stormflods- og højvanddækning af havnens broer, moler og med eller uden All Risk som tilpasses den enkelte havns behov. FORSIKRINGSRÅDGIVNING FLID samarbejder med Forsikrings Mægler Gruppen (FMG), der tilbyder besigtigelse af havnens aktiver og uvildig forsikringsrådgivning til en meget attraktiv pris. Forsikringsmægleren giver en helt anden objektiv gennemgang af havnens forsikringer, end det normalt er muligt, ved brug af en assurandør og I får en grundig gennemgang af jeres forsikringsbehov. De fleste havne opnår bedre dækning og pæne besparelser. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til forsikringsmægler, Niels Schiellerup, FMG, på telefon: 2366 2624, eller e-mail: nsr@fmg.dk TILBUD OG RABATAFTALER FLID har forhandlet en række medlemstilbud og rabatter på plads på brændstof, herunder GTL, redningsudstyr, værktøj, udstyr til fjernelse af bundmaling, skridsikre måtter og meget mere. Se aktuelle tilbud og rabatter www.flidhavne.dk/medlemstilbud

KONTAKT For spørgsmål vedrørende jeres medlemsfordele, er I velkomne til at kontakte FLIDs sekretariat på telefon: 4345 4360, eller e-mail: info@flidhavne.dk

FLID & FAKTA NR. 1 MARTS 2022

51


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.36 Side 52

Havne- og marinaforsikring First har siden 2014 forsikret havne og marinaer med de bedste All Risk-dækninger fra Lloyds i London. First tilbyder nu i samarbejde med FLID en samlet brancheløsning, der giver optimal sikkerhed, et godt overblik og en god økonomi.

- Kollektiv bestyrelsesansvarsforsikring - Kollektiv vragfjernelse - Stormflods- og højvandsforsikring - Bygningsforsikring - Løsøreforsikring - Ansvarsforsikring - Kranforsikring - Retshjælp - Maskinkasko - Løft- og opbevaringsansvar - Drifttabsdækning - Gods i transit - Skibe med kasko og ansvar - Passageransvar i henhold til Søloven - Erhvervsansvar - Kollektiv brandforsikring for både på land VIL DU VIDE MERE, KONTAKT FLID PÅ: Tlf. 4345 4360 eller jesper@flidhavne.dk

First Ann HavneMarinaForsikring 240x340mm.indd 1

www.first.dk

Enkel administration First samler og forenkler alle havnens forsikringsdækninger i en samlet police, der giver et nemt og enkelt overblik over administrationen af havnens samlede forsikringer. Få et tilbud på, hvad FLIDs forsikringsaftale med First betyder for din præmie og dækning Læs mere på: flidhavne.dk/leverandoerlisten

kontakt: 70 70 24 70

yacht@first.dk

WIEGAARDEN 167073

Hvad kan havne- og marinaforsikringen dække?

03/11/2020 07.40


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.36 Side 53

OPSLAGSTAVLEN Velkommen til nye ansigter på havnen Sønderborg Lystbådehavn får ny havnemester Sønderborg Lystbådehavn har ansat Klaus Brock som havnemester pr. 1. januar 2022. Klaus kommer med erfaring fra bl.a. spedition, salg, ledelse og selvstændig virksomhed.

Ny havnemester i Aarhus lystbådehavn Thomas Kruger Bergstrand er tiltrådt som ny havnemester i Aarhus Lystbådehavn. Thomas har sejlet som skipper på bl.a. Nordkaperen, har erfaring som leder fra DSB og har en håndværksmæssig baggrund. Ny havnemester for Guldborgsund Havne Pr. 1. januar er Jan Barsøe Lauridsen tiltrådt som havnemester i Guldborg sund Kommune. Her har man oprettet en ny stilling som Havnemester for samtlige af de kommunale havne, det sker i forbindelse med en omorganisering, hvor bl.a. erhvervsog fritidshavne administrativt slås sammen. Jan Barsøe kommer fra en stilling som kaptajn i Scandlines.

WIEGAARDEN 167073

Ny havnefoged i Fredericia Lystbådehavn Peter Hermansen er tiltrådt som ny havnefoged i Fredericia Lystbådehavn, drevet af ADP A/S, hvor Peter tidligere har været ansat. Peter kommer fra en stilling som havnefoged i Horsens Marina.

20 07.40

Nye firmaer i FLID’s Leverandørnetværk Brug FLID's leverandørliste på hjemmesiden, www.flidhavne.dk, når du søger produkter eller services til havnen. Vand og Liv Vand og Liv tilbyder hjælp til at optimere sikkerheden i lystbådehavnene. Står bag kursus i førstehjælp, brandbekæmpelse og livredning. Vand og Liv tilbyder alle typer af godkendte førstehjælpskurser samt kurser tilrettelagt efter havnens behov. Gilbarco Veeder Root Nordic Gilbarco Veeder-Root kan tilbyde et sortiment af brændstofpumper og -anlæg til havnene. En komplet løsning og en integreret pakke med pumper, overvågning og betalingsanlæg. Geopartner Landinspektører Firmaet tilbyder en digital tilstandsvurdering og beslutningsgrundlag over og under vand. Med et samlet grundlag for tilstands- og risikovurdering af havnen tilbyder Geopartner et komplet overblik over havnens aktiver.

Velkommen til ny medlemshavn Vi byder et stort velkommen til: Sejlklubben Prøvestenen FLID har i alt 290 medlemshavne.

FLID & FAKTA NR. 1 MARTS 2022

53


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.37 Side 54

MECMAR RINE www.mecmarine.dk

Æblevænget 18 6094 Hejls T: +45 4063 883 31 M: kristian@lyngborg.dk

UDSTYR TIL LY LYSTBÅDEHA TBÅD DEHA AV VNE VN NE Mecmarine er leverandør af produkter til lystbådehavne. Firmaet har agenturer for markedsførend de firmaerr..

FLYDEBR Y ROER Y BOMME KRA ANER BÅDVO OGNE STA ATIVER SER RVICESTAND A DERE

MECMAR RINE www.mecmarine.dk

Æblevænget 18 6094 Hejls T: +45 4063 883 31 M: kristian@lyngborg.dk

“Roodberg, Roodberg, the ch hoice of professiona o als” als


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 13.37 Side 55

SejlSikkert Alarm

viser vej til din havn

- Hjælp med at holde app'ens havneoplysninger opdateret! Af Sten Emborg, specialkonsulent i SejlSikkert

SejlSikkert Alarm app'en har nu over 36.000 downloads, Appen findes både til iOS og til Android. Appen er en tracking- og alarmeringsapp, hvor brugeren kan tracke sin tur på vandet og kan afgive en nødmelding med indbygget position til JRCC. Den giver mulighed for af afgive et assistancekald ved motorstop og lettere grundstødninger. Er der fare for menneskeliv kan der afgives en nødmelding. Da JRCC allerede kender positionen for den nødstedte, kan der foretages en meget hurtigere redning eller assistance, da man ikke skal bruge kostbar tid på eftersøgning. Appen er udgivet i samarbejde med Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden

Viser lystbådehavne via Havneguide Appen har også indbygget en kortfunktion, der blandt andet viser alle lystbådehavne. Brugeren kan nemt se hvilke havne, der er tæt på den nuværende position. Det kan f.eks være nyttigt, hvis man søger havn i mørke eller hårdt vejr. Havnen vises på kortet med et grønt havnesymbol. Når man trykker på symbolet kommer havnens navn, position

OVER OG U UNDER VAND A DET — alt arbejde udføres

og link til havneguide. Brugeren kan så se havneplan, serviceoplysninger, takster på havnens ydelser og forskellige telefonnumre på f.eks. havnekontoret. Vi har fået gode tilbagemeldinger på denne service, og det vores indtryk, at den bliver brugt. Så sørg for at jeres oplysninger er opdaterede, og ellers kontakt FLID på telefon: 4345 4360, info@flidhavne.dk.

Pæle Flydebro oer

Brodæk Badebroer

eder Slæbeste

Trapper

Dykkerarrbejde

Skibshævning

Lej en boldværkstømrer b — evt. som m en del af jeres team www.dansskbrooghavnebyg.dk kontakt@d danskbrooghavnebyg dk danskbrooghavnebyg.dk +45 40 11 1 89 49

FLID & FAKTA NR. 1 MARTS 2022

55


#1_2022_Havnemagasinet dummy.qxp_Layout 1 15.02.2022 15.37 Side 56

“Sejlerfolkets fortrukne kælderrum”

Tyverisikret Brandsikret Isoleret Forsikret

! ! ! !

7,2 7, 2 m3

!"#$%&'()"'*#+,-, .% !"#"$"$ .% %&'$ ()$ *+!",-.-/ .% %&'$ ()$ #"+!./"0)!+ /#+,-,'$0-,-" "-12$)3"-&+"!14(1 *+!",-.-/"-

info@havnebox.dk havnebox.dk

Ring venligst på 69 90 68 48 !"#$%&'#("$)*%+,%-.%-/%-0%10%