Page 1

HAVNEMAGASINET

0 2 / JUNI 2019

& FAKTA Alt om udvikling og drift af havne

Hvilke pæle skal du vælge? +

eforening

Nyt fra din branch

5 MIO. KR. TIL LANGELANDS KYSTER s. 6

TEMA: HAVNEPÆLE

DANMARKS NYE HAVPLAN S. 40

HUSBÅDE HITTER I KRAGENÆS S. 35


FLID & FAKTA er medlemsblad for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) og udkommer 4 gange om året. Bladet sendes direkte til havnepersonale og –bestyrelsesmedlemmer m.fl. Foreningen af Lystbådehavne I Danmark forkortet FLID er lystbådehavnenes interesseorganisation med 267 medlems­havne. FLID taler lystbådehavnenes sag over for bl.a. myndigheder og har siden stiftelsen i år 2000 haft stor succes med at præge og ændre nye bekendtgørelser og regler til fordel for danske lystbådehavne. Debatindlæg, nyheder, faglige oplysninger, spørgsmål til juristen, gratis køb/salg/bytteannoncer for medlemshavne, oplysninger om arrangementer m.m. er meget velkomne og sendes til: redaktionen@flidhavne.dk Deadline for FLID & FAKTA 2019 Nr. 3. oktober, deadline 16. august Udgiver Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Idrættens Hus 2605 Brøndby tlf.: 4345 4360 www.flidhavne.dk www.havneguide.dk Layout og tryk Formegon Oplag 775 eksemplarer Copyright Artikler i FLID & FAKTA kan citeres med kildeangivelse jf. ophavsretslovens bestemmelser om citater. Gengivelse af hele artikler kan kun ske efter skriftlig tilladelse fra Foreningen af Lystbådehavne I Danmark. Sekretariat Direktør Jesper Højenvang jesper@flidhavne.dk tlf.: 4345 4360 Redaktion og annoncer Trine Larsen trine@flidhavne.dk tlf.: 5055 3594 Administration og faktura Anna-Grethe Madsen administration@flidhavne.dk tlf.: 5149 0742 Forsidefoto Havnestemning i Bagenkop Havn Foto: Langelands Turistbureau Denne tryksag er fremstillet på Svanemærket certificeret papir.

2

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019


Indhold 5 6

Formandens ord

9

Smøl med godkendelse af reglementer

5 mio. kr. til kystprojektet SHORES Langeland

TEMA: Havnepæle 10 Fokus på agterfortøjning

TEMA: Pæle - hvad skal man vælge? Hvilke alternativer findes, nu da det ikke længere er muligt at købe, de ellers meget benyttede, trykimprægneret M-klasse træpæle.

Læs mere på side 10

TEMA

19 Alt klar til Havnens Dag 25. maj 22 ”Nye” toilet- og baderum for 15.000 kr. 25 Sydsjællandske havne i nyt samarbejde Lystbådehavn får en 30 Marselisborg Blå Promenade Socialt betinget om man bruger 33 Sejlsikkert: vest

34 Feriehusbåd i Kragenæs på Lolland stativer og hundeposer 37 –Gratis læs her hvordan FLIDs generalforsamling 2019. 39 God debat og nyt ansigt bestyrelsesmedlem nye havplan. Da Søfartsstyrelsen 40 Danmarks mødte havnene

39

krav til påføring og fjernelse af 42 Skærpede bundmaling

FLIDs Generalforsamling 2019 God debat og et nyt ansigt i bestyrelsen.

SMØL MED GODKENDELSER Flere medlemshavne oplever lang sagsbehandlingstid i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

47 FLIDs Efterårsseminar og kurser 48 Teknisk Brevkasse 53 Medlemsfordele 54 Opslagtavlen 55 Fra Havn til Havn

Læs mere på side 9

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

3


START SÆSONEN MED NYE BAGAGEVOGNE -

Havnens navn laserskæres i bagende af vogn Fremstillet i el-poleret rustfrit stål Vognen er synkefri Møntlås

Kontakt os gernee for et særligt ønsk i rustfrit stål

Bogense Yacht Service ApS Sejlerkajen 10, 5400 Bogense, +45 6481 3675, per@bys.dk, www.bys.dk

Vi har jeres nye havnekran..!

SKS-Kraner har løsningen, der kan og vil dække jeres behov - uanset om det er en mindre mastekran eller en af de helt tunge løsninger.

Tlf. +45 4619 5253 · www.skskraner.dk 4

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019


Formandens ord

HAVNEN ER BYENS ÅNDEHUL Et fantastisk forår har igen givet liv på havnene, men i mere end én forstand. Der købes igen mange både, og langt de fleste bådforhandlere og Yachtbrokers er optimister. Flere unge familier får mod på at stå til søs og køber brugte både fra den generation, der er begyndt at gå på land. Det er godt at være optimist. De danske lystbådehavne er byens og egnens åndehul. Det er her turen for mange går forbi, når der skal gås ture, slappes af, indåndes frisk luft og nydes en god kop kaffe. Men! Mange havnes økonomi er lige til dagen og vejen. Det er svært at finde midler til større vedligehold, for slet ikke at tale om udvikling. Jeg vil vove den påstand, at 50 måske helt op til 70 pct. af de folk, der frekventerer havnene, ikke er sejlere. De kommer for at nyde den gode stemning, det gode liv på havnen, og de er alle mere end velkommen.

Så for mig er det uforståeligt, at kommunerne ikke investerer mere i deres bedste og fælles rekreative fritidsareal. Vi kan også gøre noget selv, vi skal ikke være nervøse for at opkræve nogle få kroner mere fra brugerne, gæster eller fastliggere. Alle vil sætte stor pris på, at fx de sanitære forhold er i top. Som havne skal vi også blive bedre til at søge fondsmidler. FLID vil derfor i efteråret invitere til workshop, hvor vi kan guide og give sparring til best practice med at skaffe fondsmidler. I år har jeg haft egen båd i 50 år, og jeg glæder mig som altid til sejladserne og besøgene i vort fantastiske gode miljø. God sommer til jer.

"Det er uforståeligt, at kommunerne ikke investerer mere i deres bedste og fælles rekreative fritidsareal.

Søren

Bestyrelsen Søren Hald (formand), Marselisborg. formandflid@gmail.com Hans Søby (næstformand), Svendborg. hans.soeby@svendborg.dk Birger Isaksen (sekretær), Sæby. BIIS@frederikshavn.dk Anders Dahl (best. medlem), Augustenborg. anders@augustenborg-yachthavn.dk Kenneth Højlund Jensen (best. medlem) Køge. kenneth.hoejlund.jensen@koege.dk Finn Mortensen (best. suppleant) Kolding. fcm@djk.dk Jesper Tjott (suppleant), Hellerup og Skovshoved. jet@gentofte.dk Henrik Svenningsen (suppleant), Skive. formand@skivesoesportshavn.dk

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

5


Havneudvikling

5 mio. kr. til SHORES Langeland Af Trine Larsen, trine@flidhavne.dk

Med ansættelsen af en projektleder for en to-årig periode og 5 mio. kr. fra finansloven, tager vandprojektet SHORES Langeland nye skridt for at indfrie øens potentiale som et mekka for aktive maritime oplevelser. Projektet skal gøre Langeland og det sydfynske område mere attraktiv overfor turister, lokalbefolkningen og potentielle tilflyttere.

SHORES Langeland skal munde ud i et nyt kraftcenter, placeret i det gamle færgeleje i Bagenkop Havn samt forskellige ”hotspots” på øen med særlige maritime udfoldelsesmuligheder. Foreløbig er to hot-spots udpeget. Begge er placeret i Bagenkop og omhandler en sauna og en grejbank med udstyr til bl.a. Stand Up Paddling. Begge dele er mobile og kan bookes til brug på hele Langeland.

SHORES Langeland blev i 2014 født af to lokale ildsjæle i Bagenkop. I 2015 tog projektet fat med DGI, Lokale og Anlægsfonden ombord, og i 2016 gik Naturturisme I/S med i projektet. Dengang hed projektet AQTIV og var alene koncentreret om vandidræt i Bagenkop. Interessen for projektet bredte sig på Langeland og i 2017 skiftede projektet navn til SHORES Langeland, der i dag tæller hele Langelands 142 kilometer kystlinje.

"Langeland Kommune ønsker sammen med borgerne, at understøtte de mange stedspecifikke kvaliteter, der er for at dyrke vandaktiviteter ved kysten på øen,”

Bagenkop Havns gamle færgeleje skal transformeres til et aktivt kraftcenter for vandidræt. Foto: Søren Stidsholt Nielsen, Søsiden, Fyns Amts Avis

6

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

siger Thomas Røddik Konradsen, projektleder for SHORES Langeland.

Bagenkop Havn set fra marinaen med de karakteristiske røde bygninger. Foto: Søren Stidsholt Nielsen, Søsiden, Fyns Amts Avis


OM SHORES – LANGELAND Det samlede projekt forventes at have et budget på 23 mio. kr. Projektet er organiseret med en styregruppe og tre koordineringsgrupper. I 2019 har SHORES fået 5 mio. kr. på finansloven til at udvikle projektet. Langeland Kommune har indtil videre bevilget 1,6 mio. kr. Der er ansat en projektleder for en toårig periode. Leif Esbensen og Ivan Nielsen. To af de ildsjæle, der i 2014 tog initiativ til SHORES – Langeland. Foto: Nils Svalebøg, Fyens Stiftstidende.

Projektet tager nye skridt I dag har Langeland Kommune overtaget ejerskabet på projektet og SHORES Langeland går en ny epoke i møde. ”Det er en fordel med kommunalt ejerskab, så kan fonde se, at projektet har høj prioritet på Langeland, når vi skal søge penge”, siger Thomas Røddik Konradsen, der i januar 2019 tiltrådte en toårig ansættelse som projektleder for SHORES Langeland. Thomas Røddik Konradsen fortæller, at undervejs i forløbet har man indhentet råd fra Rasmus Johnsen, der er idemand til ”Cold Hawaii” som er blevet et internationalt surfermekka i det gamle fiskerleje i Klitmøller ved Thy. Kraftcenter i Bagenkop Bagenkops gamle færgeleje skal danne rammen for udvikling af et kraftcenter for vandsports-relateret aktivitet. Anlægget skal danne basis for bl.a. undervandsaktiviteter, kajak, SUP, badning og open water svømning. ”Vi har en optimal beliggenhed her i Bagenkop Havn i forhold til adgang til vandet, og det har vi været gode til at udnytte til bl.a. fiskeri igennem tiden. Der er ikke så meget erhverv og fiskeri, som tidligere, og vi er derfor meget positive overfor, at man søger nye veje til at få liv i havnen og til at tiltrække nye brugere og turister,” siger havne­ foged Kim Rasmussen fra Bagenkop Havn og uddyber: ”Bagenkop ligger ud til et hav, der indimellem viser tænder. Der bør dog ske nogle forandringer i færgelejet, således, at vi kan tilbyde trygge og roligere forhold for alle hele året rundt,” siger Kim Rasmussen.

Havnens Dag og SHORES Bagenkop Havn er med i projekt Vild med Vand, og når havnen den 25. maj holder Havnens Dag, er det med SHORES Langeland på programmet.

”Det skal fejres, at projektet nu har udviklet sig fra at være et mindre projekt til at gælde hele kysten på Langeland. Vi kan kalde det SHORES 2.0,” står der i programmet for Havnens Dag. SHORES Langeland samarbejder med projekt Vild med Vand og projektet Nature Moves med fokus på at fremme børn og unges aktive ude- og fritidsliv (Syddansk Universitet), der begge kan bidrage med aktivering af bl.a. de planlagte hot spots og til det endelige indhold. �

"Der er ikke så meget erhverv og fiskeri, som tidligere, og vi er derfor meget positive over for, at man søger nye veje til at få liv i havnen," siger Kim Rasmussen, havnefoged i Bagenkop Havn.

SAMARBEJDSPARTNERE OG STØTTE Staten Langeland Kommune Naturturisme I/S LAG LLSAE Lokale og Anlægsfonden Nature Moves Vild med Vand Kilder: Naturturisme I/S, Langeland Kommune.

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

7


BESTIL EN GRATIS HAVNEPAKKE FRA SEJLSIKKERT Skal din havn også flage for sikkerheden? Gør som 125 havne og bestil gratis materialer fra SejlSikkert, der giver de sejlende en venlig påmindelse om at huske vesten. UDSEJLINGSSKILTE - SEJLSIKKERT - SÅ SES VI IGEN Til ophængning ved udsejlingen af havnen, der skal give de sejlende en sidste venlig påmindelse om at huske at bruge vesten. Skiltet måler 80 cm x 80 cm og er trykt på vejrbestandigt metal der holder i mange år.

FLAG - HER SEJLER VI SIKKERT Flag for sikkerheden i din havn - bogstavligt talt. Med dette flag kan du vise, at I sætter sikkerheden højt og samtidig opfordrer havnens brugere til at gøre det samme.

SKILTE - SKIPPERANSVAR Undersøgelser viser, at hvis skipper bruger vest, så gør besætningen det også. Derfor siger vi ”Ta’ skipperansvar”. Giv skipperne en venlig opfordring med dette skilt, som er produceret i materiale kendt fra valgplakter. Skiltet kan med de medfølgende strips monteres på lygtepæle o.l. på havnen. SPRAY-SKABELONER Mal en vest på broen eller parkeringspladsen med denne skabelon. Den medfølgende maling er midlertidig og forsvinder i løbet af 1-3 måneder, hvorefter motivet kan genoptegnes hvis ønsket. Spraymotivet måler 60 * 60 cm.

Bestil materialerne på www.sejlsikkert.dk eller via mail til info@soesport.dk. 8

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019


Smøl med godkendelse af reglementer Af Jesper Højenvang, jesper@flidhavne.dk

Flere medlemshavne oplever meget lang sagsbehandlingstid, når de indsender deres individuelle reglement til godkendelse i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. FLID går nu ind i sagen for at få sat skub i processen. Den enkelte lystbådehavn skal, som bekendt, udarbejde et individuelt reglement med en beskrivelse af havnens land- og søområde og med angivelse af eventuelle særlige ordensregler, som ønskes for den pågældende havn. Det individuelle ordensreglement skal henvise til ”Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne” – i daglig tale standardreglementet, og det skal

godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Men det sker desværre meget langsomt. Havnene melder om 3-9 måneders responstid, eller mere, fra reglerne er indsendt til godkendelsen er i hus. Og det er for lang tid og kan være et kæmpe problem, fordi havnen ikke kan håndhæve sine individuelle regler, før de er godkendte. Også havne der udvider med nye bassiner, øger vanddybden eller lign., oplever en utrolig lang sagsbehandlingstid, når myndighederne skal udarbejdet en ny havneplan. FLID har derfor rettet henvendelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med henblik på at få drøftet den uholdbare situation. �

Jeg elsker mit kontor selvom det ikke er vandtæt En dag på kontoret for Mikkel Lund Schmedes, Orbicon

I Orbicon har vi fingrene, hovedet og hele kroppen med, når vi planlægger og projekterer havne. Men vi kaster os ikke ud i det, før vi har lyttet og forstået, hvad I har brug for. Vi har stor erfaring i at renovere og udbygge havne, så de bliver attraktive, sikre og kan fungere effektivt. Vi laver også miljøundersøgelser og kan hjælpe jer med at klare paragrafferne. Fra vores ikke helt vandtætte kontorer arbejder vores ingeniører, biologer og erhvervsdykkere lige nu med rekreativ udnyttelse af Assens Mole, at renovere lystbådehavnen på Omø, en udvidelse af havnen i Vordingborg og meget mere.

Orbicon.dk/karriere og

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

9


TEMA: Havnepæle

Pæle – hvad skal man vælge? Hvilke produkter findes egentligt på markedet, hvad koster de og hvor længe holder de? Det har vi i denne temaartikel sat os for at undersøge. Emnet agterfortøjningspæle og pæle i det hele taget, er blevet særligt aktuelt efter, at det ikke længere er muligt at købe de ellers meget benyttede, trykimprægnerede M-klasse træpæle.

De produceres ganske enkelt ikke længere til marint brug, idet ingen producenter har ønsket at få dem godkendt efter EUs biocidforordning (læs mere herom i F&F nr. 1, 2019). Men hvilke alternativer findes der så, og hvordan ser det ud med levetid og pris? For at give jer et overblik over udbuddet, har vi her sammenholdt de forskellige alternativer.

Type

Borerør

Jernbaneskinner

Azobe træ

Materiale

Jern

Jern

Hård træart fra Afrika (Lophira Alata)

Fordele / ulemper

Lang levetid og god stivhed. Kan tære (i visse miljøer, som saltvand, er det nødvendigt med katodisk beskyttelse) Normalt trækkes et plastrør over for at beskytte bådene.

Lang levetid og god stivhed. Kan tære (i visse miljøer, som saltvand er det nødvendigt med katodisk beskyttelse) Normalt trækkes et plastrør over for at beskytte bådene.

Lang levetid. Tæt, tungt, slidfast og stærkt konstruktionstræ. Anvendes sjældent til agterfortøjningspæle, men fortrinsvis som savskåret tømmer til bolværkshamre, fenderværker, brodæk, sluseporte og spunsvægge.

Forventet levetid ca.

3-30+ år

10-30+ år

30-50 år

Bemærkninger

Vær opmærksom på stålkvaliteten og undgå at købe foringsrør (der ikke har samme styrke som rigtige borerør). Rørene købes typisk 12 meter lange, Ø 114,7 – 244,5 mm. For at mindske tæring anbefales det at føre et plastrøret et godt stykke ned i bunden og fylde hulrummet op med sand eller beton og afproppe pælen i toppen så iltindholdet mindskes mest muligt. Se afsnit om tæring Anvendes i rigtig mange havne med gode erfaringer og lang holdbarhed. Fredericia, Norsminde m.fl. har dog oplevet pæle, der er tæret over på få år.

Stor styrke. Normalt trækkes et plastrør over for at beskytte bådene og gerne et stykke ned i bunden – se beskrivelse for borerør. Anvendes bl.a. i Assens Marina, Lynetten og Dragør havne. I Assens Marina har man 9 m pæle som er rammet 4 m ned i havbunden. Pælene er ca. 2 m over vandlinjen. I Dragør har skinnerne stået i over 30 år. Kun et par enkelte er blevet udskiftet (knækket/bøjet ved kraftig påsejling).

I visse Azobe-pæle er der observeret pæleormsangreb. Undersøg derfor markedet godt, da kvaliteten i høj grad afhænger af, hvor træet er dyrket. Den mest holdbare Azobé kommer fra den centrale del af Afrika.

Længder / dimensioner

12 meter / Ø: 11,47 – 24,45 cm.

Leveres tilpasset ønsket. Typisk i længden 7,5 m til 12 m.

Op til 15 meter / Firkantede: 10x10 op til 40x40 cm (drejede pæle: Ø 10-40 cm)

Pris / (længde, Ø)

Pris afhænger af mængde, dimension m.m.

Prisen varierer afhængig af markedsprisen på skrotjern.

”Pris afhænger af mængde, dimension, leveringstidspunkt, certificering m.m.”

10

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

Kan fås som 100% FSC-certificeret. Det anbefales, at der i udbudsmaterialet stilles krav om, at træet skal være modstandsdygtigt over for pæleorm. Kan fås som runde pæle (drejet runde) men de er ret dyre.


Priserne er vejledende, eksklusiv levering, ramning og moms. Du finder leverandører til mange af pælene i FLIDs leverandørliste på www.flidhavne.dk i kategorien: Pæle og borerør.

ET GODT TIP – UNDGÅ TÆRING! For at undgå tæring anbefales det, enten at montere zinkanoder på pæle af jern, eller forsegle dem med en plastkappe, hvor hulrummet udfyldes med sand eller beton, for at undgå ilt og vand og dermed tæring. Plastkappen skal gå et godt stykke ned i bunden og pælen afproppes i toppen, for at sikre iltfrie forhold. Der er set flere eksempler, hvor ubeskyttede borerør er tæret over i løbet af få år.

Type

Greenheart træ

Kakaralli træ

WOPAS Marine pæl

Materiale

Hård træart fra troperne (Chlorocardium rodiaei)

Hård træart fra troperne (Eschweilera subglandulosa)

Gran eller fyr pæl, hermetisk indkapslet med 9 mm brun polyethylen

Fordele / ulemper

Meget tungt og hårdt konstruktionstræ, som anvendes både som runde og firhuggede, fritstående pæle i moler, broer ledeværker, samt som savet tømmer i spunsvægge, bæretømmer, fenderværker m.m. Træet indeholder giftstoffet berberine, og det angribes næsten ikke af svampe. Holdbarheden over for pæleorm og pælekrebs er stor.

Meget tungt og hårdt konstruktionstræ, som anvendes både som runde og firhuggede, fritstående pæle i moler, broer ledeværker, samt som savet tømmer i spunsvægge, bæretømmer, fenderværker m.m. Modstandygtig over for pæleorm og pælekrebs.

35% højere brudstyrke end en alm. gran/fyrpæl ifølge fuldskalatest. Styrken bevares, idet pælen ikke spises af pæleorm. Skandinavisk skovråvare, bæredygtigt, FSC-certificeret skovbrug. Af polyethylen er 2/3 recirkuleret. Færdigt produkt. Ingen eftermontering af plastrør.

Forventet levetid ca.

30-50 år

30-50 år

30+ år

Bemærkninger

Greenheart pæle, kommer typisk med en bunddiameter på 30-35 cm. Ovenstående diameter er de mindste, der normalt må fældes. Kan fås som 100% FSC-certificeret. Fås også som firkanttømmer i 35 x 35 cm.

Kakaralli pæle, kommer typisk med en bunddiameter på 30-35 cm. Ovenstående diameter er de mindste, der normalt må fældes. Kan fås som 100% FSC-certificeret. Fås både som runde og firkantede pæle i dimensionen 30x30 cm Skovshoved Havn er i gang med ramning af Kareralli pæle.

Fås fra 10 til 45 cm i diameter, cylindrisk eller konisk. Lagerføres i to til tre diametre per længdemeter. Tidligere lanceret i Norge og Sverige. Første projekt i Danmark i maj måned i Vordingborg Nordhavn og på Lyø. WOPAS anvendes af mange elselskaber som højspændingsmast i Norge og Sverige.

Længder / dimensioner

Op til 15 m lange Firkantede: op til 35x35 cm Runde: Bund: Ø 30-35, Top Bund: Ø 30-35, Top Ø: 20-25cm

18 m (savede kun op til 15 meter) Firkantede: op til 30x30 cm Runde: Bund Ø: 30-35, Top Ø: Bund Ø: 30-35, Top Ø: 20-25 cm

2 til 21 m

Pris / (længde, Ø)

Pris afhænger af mængde, dimension, leveringstidspunkt, certificering m.m.

Pris afhænger af mængde, dimension, leveringstidspunkt, certificering m.m.

3.466 kr. (10 meter, Ø: 16 top/23 bund)

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

11


TEMA: Havnepæle

Type

Basralocus træ

TRIMAX®

Materiale

Hård træart fra troperne (Dicorrynia guianensis)

Glasfiber forstærket pæl af syntetisk genbrugsplast

Fordele / ulemper

Hård, tung, elastisk og stærk træsort, som dog kan flække ved ramning.

Meget lang levetid og modstands­styrke Resistent overfor pæleorm. Frostsikker

Forventet levetid ca.

Op til 50 år

Lang – men ikke oplyst

Bemærkninger

Fås som firkantede, håndtilhuggede samt runde pæle. Træet anvendes fortrinsvis som firhuggede pæle til duc d'Albe., stormpæle, bærepæle i bropierer, moler, ledeværker samt til skibsbygning, dæk, gulve etc. Har en fremragende bestandighed over for pæleorm og pælekrebs, og det skyldes dels et ret stort indhold af kisel, dels et indhold af giften tryptamln. Vær dog opmærksom på, at splintandelen i træet er større end på øvrige tropiske træsorter og derfor nemmere vil kunne angribes af pæleorm, da det kun er kernetræet, der er resistent overfor marine skadedyr. Runde pæle anbefales derfor ikke i marint miljø. Kan fås som genbrugstræ Kan fås som 100% FSC-certificeret.

Tepro-trimax pælen skal vibreres ned (må ikke slås/ rammes ned) Testpæl opsat i Horsens Havn i 2001. Tysk produkt.

Længder / dimensioner

Savede op til 15 meter Håndhuggerde pæle op til 21 m

4 m og op til ubegrænset længde, dog afhængig af transportmuligheder

Pris / (længde, Ø)

Pris afhænger af mængde, dimension, leveringstidspunkt, certificering m.m.

Listepris ca. 10.000 kr. (12 meter, Ø: 25 cm)

Henvisninger: • Bewoo A/S - Kenneth Præstholm • Teknologisk Institut – Søren Bang Actor • Jensen, J. K. J. (1989). Træ og Stål i Havvand. Aalborg: Institut for Bygningsteknik, Aalborg Universitet. U / Inst. for Bygningsteknik, Aalborg Universitet, Nr. 8902 • Cirad: Et Fransk Teknologisk institut • www.tepro-trimax.de • www.ick.dk

12

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019


Generelt for hårdt træ Lovlighed: Import af hårdttræ til Europa skal ske jf. Euro-

pean Timber Regulations (EUTR). EUs tømmerforordning (EUTR) blev indført 3. marts 2013 med det formål at bekæmpe ulovlig tømmerhugst og modvirke handel med ulovligt fældet træ. EUTR er lovpligtig.

Den Hollandske norm: Holland har i gennem mange år arbejdet med tropisk træ og har udarbejdet en norm (den Hollandske Norm for Tropisk Træ: NEN 5493), man med fordel kan anvende, når man handler træ / laver udbudsmaterialer.

Bæredygtighed: Ønsker man som kunde at sikre, ikke kun lovligheden, men også ansvarlig skovdrift og bæredygtighed på det træ, man ønsker at anvende, er produkter med FSC (Forest Stewardship Council) og PEFC certifikatet garanti for, ikke kun at træet er lovligt skovet, men også at ressourcen forvaltes ansvarligt og bæredygtigt. Se mere på fsc.com og pefc.com.

Holdbarhed og egenskaber: Oplysningerne i skemaet på de foregående sider er gennemsnitsbetragtninger, men mange parametre kan spille ind, i forhold til træets egenskaber og holdbarhed. Du kan altid spørge din træleverandør til råds, da de kender til afvigelser i forhold til oprindelsessted, det farvand pælene rammes i, træsortens andel af split (når vi taler runde pæle m.m.)

I forhold til i udlandet, er andelen af det tropiske træ, der sælges i Danmark med FSC-certifikat begrænset, og det undrer Kenneth Præstholm fra firmaet Bewoo der, via savværket Hupkes B, leverer tropisk træ til mange byggeprojekter, herunder havneprojekter i bl.a. Skandinavien:

Pæle skal normalt have en halsring, samt afdækkes i toppen, så der ikke trænger vand ned i pælen, da vandet vil udvide sig, når det fryser, og sprænger pælen. For visse træsorter anbefales det at skære toppen skråt af, så vandet kan løbe af. Det anbefales, at du spørger din træleverandør til råds.

”FSC har en målsætning om at i 2020 skal 20% af alle træbaserede varer, der handles på verdensplan, komme fra FSC certificerede skovbrug. Det er min vurdering, at der er et stykke vej endnu for at opnå dette, inden for havnebyggeri i Skandinavien. Folk tror, det er væsentligt dyrere end ikke certificeret træ, men i virkeligheden er omkostningerne ikke specielt meget højere, og så sikrer vi samtidigt en bæredygtig og ansvarlig udnyttelse af verdens skove”. Hos Hupkes Bv, Holland er ca. 70% af det samlede salg baseret på FSC-certificerede varer. En af de havne, der er gået foran, er Odense Havn, som allerede tilbage i 2005 valgte at indkøbe FSC certificeret træ, for at kunne renovere havnen med god samvittighed og fremstå som naturbevidste og grønne. Andre havne, der har indkøbt ikke certificeret tropisk træ, har i visse tilfælde fået miljøorganisationer på nakken.

Tropisk træ som genbrugstræ I visse tilfælde er det muligt at købe genbrugstræ som er hevet op af havbunden og savet ned til mindre dimensioner. Det skyldes en generel fokus på bæredygtighed og genbrug af firkantet tømmer. For havnen kan der være en økonomisk gevinst, da genbrugstræ i nogen tilfælde er billigere end jomfrueligt træ.

Pas på med Cloisiana træpæle Pæle af den tropiske hårdtræsart Cloisiana har, i visse tilfælde, vist sig ikke at være modstandsdygtig over for pæleorm. Vær derfor opmærksom, hvis I overvejer at vælge denne træsort til agterfortøjningspæle.

TROPISK TRÆ LEVERES SOM FØLGENDE: • Savet / firkantede pæle: Består altid kun af kernetræ, mest holdbart • Håndhuggede pæle (også firkantede) Består, som savede pæle, altid kun af kernetræ – blot med større tolerancer i dimensionerne • Runde pæle: Er afbarkede træstammer med splint og kerne – og dermed lidt mindre holdbare, idet splinten ikke er modstandsdygtigt over for pæleorm og pælekrebs.

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

13


TEMA: Pæle – fokus på agterfortøjning

LOVNYT

Er det havnens ansvar, når pælen knækker ved lavvande? Af Jesper Højenvang, jesper@flidhavne.dk

FLID har fået en henvendelse fra en medlemshavn, der spørger om råd vedr. ansvarsfordeling i forbindelse med et kraftigt lavvande, hvor en båd hang i en fortøjningspæl (borerør). Røret blev bukket, og bådejerens forsikringsselskab er af den holdning, at det er havnen, som skal udbedre skaden. Hvem har ret?

Forsikringsselskabet skriver til bådejeren: ”Hændelsesforløbet omkring pælen i det vejr, som du beskriver, indebærer ikke, at du kan gøres ansvarlig for skaden. Havnen skal selv udbedre skaden, idet det er en del af den havneleje, du betaler, at du kan fortøjre korrekt til pælen, som er anbragt forsvarligt”. I havnens eget individuelle reglementet står der: ”Bådejeren er ansvarlig for enhver skade (herunder tings-, person-, og følgeskade), der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse udvist af bådejeren, eller øvrige besætningsmedlemmer. Ansvaret gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløbet af, opholdet i, brugen af, eller afsejlingen fra havnen." Spørgsmålet til FLID på baggrund af ovenstående er: ”Vi kunne godt tænke os at høre jeres mening omkring ovenstående sag mht. erstatningsansvar, og om du/I evt. har hørt om en tilsvarende, sag samt udfaldet deraf?" Spørgsmålet og sagen er forelagt advokat Henrik Frandsen hos DLA Piper.

Svar fra advokaten En forudsætning for, at en bådejer kan holdes ansvarlig for skader på for eksempel en fortøjningspæl / et borerør

14

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

m.m. er, at den pågældende bådejer har begået fejl eller forsømmelse, altså det der med andre ord hedder uagtsomhed. Det vil være havnen, der har bevisbyrden for uagtsomhed, hvis bådejeren eller dennes forsikringsselskab bestrider, at bådejeren er ansvarlig og skal betale for skaderne. Er der ikke uagtsomhed hos bådejeren, eksempelvis fordi, at skaden er hændelig (fx helt uventet forårsaget af vejret), kan den pågældende bådejer ikke holdes ansvarlig. Det citerede fra havnens individuelle reglement er helt i overensstemmelse med det beskrevne. I denne sag vurderer jeg, at det vil være muligt for havnen at løfte bevisbyrden for uagtsomhed, altså, at bådejeren på grund af fejl eller forsømmelse har forårsaget skaden. Grundlaget vil være, at bådejeren efter standardreglementet har en ubetinget pligt til at tage hånd om og tilse et fartøj, når det henligger i havnen, herunder sørge for, at fortøjningerne er på en sådan måde, at der ikke sker skader på andre både, pæle, broer eller andet i havnen. Dette gælder også, selvom der opstår en usædvanlig situation med lav vandstand eller dårligt vejr (begge ting varsles jo på forhånd, og som bådejer er der en pligt til at holde sig orienteret og til at reagere, hvis der eksempelvis varsles lav vandstand – så må bådejeren sikre sig, at fortøjningerne er i orden, også ved lav vandstand). Kun i det tilfælde, hvor vejret udvikler sig på en sådan helt uventet måde, at det ender med at blive (meget) værre end varslet, vil det være muligt for bådejeren at undgå ansvar med henvisning til, at vejrsituationen og dermed skaderne


Spørgsmål fra en medlemshavn

var helt uventede og derfor ikke med rimelighed kunne have været forhindret – det samme gælder vandstand i havnen. I en sådan helt usædvanlig situation vil jeg dog umiddelbart forvente, at der var flere end denne ene pæl, der var knækket/bøjet.

Anbefaling til havnen Så min anbefaling vil være at skrive noget i retning af dette til bådejeren: Vi er ikke enige i dit forsikringsselskabs vurdering af dit ansvar for skaderne. Du har som bådejer en pligt til at sikre, at båden er fortøjet på en sådan måde, at der ikke opstår skade – også ved lav vandstand. Denne forpligtelse er ikke overholdt og skaderne kunne være forhindret, hvis bådens fortøjninger var blevet tilset og justeret med henblik på lav vandstand. Der foreligger med andre ord fejl eller forsømmelse, og dermed er du ansvarlig for skaderne på fortøjningspælen i havnen, jf. havnens individuelle ordensreglement. Du vil derfor blive opkrævet "...XXX antal kroner"..

Send en SMS om vejrvarsling Til en anden gang vil jeg anbefale, at I sender en SMS eller mail til bådejerne og beder dem om at tilse deres fortøjninger, når der varsles kraftigt forhøjet vandstand eller lavvande. Så står I langt bedre i en diskussion om, hvorvidt situationen var helt uventet og dermed uden ansvar for bådejerne, fordi bådejerne da har været bekendt med, at der var grund til at efterse fortøjningerne. Henrik Frandsen, Advokat hos DLA Piper, tlf.: 2015 2079, e-mail: henrik.frandsen@dlapiper.com �

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

15


SPECIALIST I OMRÅDESIKRING BOMME . DREJEPORTE . SKYDEPORTE . PERSONKARRUSELLER . HEGN . PULLERTER

Vi er eksperter i sikring af lystbådehavne:

Vælg NS Entreprise som partner for en sikkerhedens skyld NS Entreprise laver område- og terrorsikring i hele Danmark. Vi er et nystartet firma, men med en meget stor portion erfaring i bagagen i skikkelse af grundlægger og ejer, Nikolaj Skovgaard, der har været i branchen i mange år. Vi kan vores kram med sikkerhed! Vi har et stort kendskab til både produkter, personer og servicebehov hos kunderne, som typisk er lystbådehavne, industrivirksomheder og private. Vi ved præcis, hvad det handler om for vore kunder og samarbejdspartnere. Vi skriver Service med stort og skuer ikke til tid, ugedag og klokkeslæt, når en opgave skal løses. Så løser vi det efter det muliges kunst.

16

Vi sælger, leverer, monterer og servicerer i hele Skandinavien. Vi er eksperter i ELKA portautomatik (Torantriebe) og har et omfattende reservedelslager fra dette firma. Vi står bag et unikt servicekoncept, som vi gerne vil præsentere dig for. Det er din sikkerhed for den bedste aftale. Kontakt NS Entreprise hvis I overvejer nyetablering eller vil spare penge på en serviceog vedligeholdelsesaftale. Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden www.nsentreprise.dk

Aut. Bomme

Personkarruseller

Område- og Terrorsikring

Aut. Pullerter

Aut. Skydeporte

Personsluser

Aut. af eksisterende porte

Trafiktælling

Aut. Drejeporte

Skydebomme

Adgangskontrol

Induktionssløjfer

Speedgates

Alt i hegn

NS Entreprise | Redstensgade 19A, 6400 Sønderborg | www.nsentreprise.dk | | +45 26 20 86 84 | CVR: 39029227

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019 mail@nsentreprise.dk


Fleksibelt Fleksibelt rederi rederi med med 30 30 års årserfaring erfaring »»Uddybning Uddybning »»Oprensning (forurening) Oprensning (forurening) »»Stenarbejder Stenarbejder »»Bjærgning Bjærgning »»Erosionsbeskyttelse Erosionsbeskyttelse » Havneudvidelse » Havneudvidelse » Søentreprise » Søentreprise Indpumpning »»Indpumpning » Kabelrender » Kabelrender » Kyst- og Strandbeskyttelse » Kyst- og Strandbeskyttelse KONTAKT

KONTAKT info@dbbdredging.dk info@dbbdredging.dk Stefan Andreasen mobil 2010 9167 Stefan Andreasen mobil 2010 9167

Dbb de sidste sidste30 30årår været DBBdredging Dredginghar hargennem gennem de med til med at oprense og anlægge mange nye været til at oprense og anlægge mange lystbådehavne i Danmark. Vi er et etableret nye lystbådehavne i Danmark. Vi er et etableret vandentreprenørfirma, vores flåde flåde vandentreprenørfirma,og ogflere flere skibe skibe i vores specieltdesignet designettiltilat atarbejde arbejde ii lystbådehavne lystbådehavne erer specielt medlav lavdybgang dybgangog ogklapbund. klapbund. med Besøg vores webside for at læse mere om vores

Besøg vores webside for at læse mere om ydelser og opgaver samt flåden med CAT 390 vores ydelser ogVores opgaver samter flåden gravemaskiner. kapacitet fleksibelmed og CAT 390 kapacitet vi har de gravemaskiner. rette fartøjer til atVores løse din opgave. er fleksibel ogatviden harbedste de rette fartøjer at løse din Vi mener, reklame er ettilveludført opgave.Vi arbejde. mener, at den bedste reklame er et veludført arbejde.

www.dbbdredging.dk www.dbbdredging.dk DBB Dredging | Borneovej 28 | Aarhus C | Tlf. 8730 8400

Dbb dredging | Borneovej 28 | Aarhus C | Tlf. 8730 8400 FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

17


MARINA UDSTYR

LPY stativer klar til levering

Nyhed Forhandler af italienske BOATLIFT

Mobile bådstativer fås i 4 standardstørrelser 3 Ton, 6 Ton, 12 Ton eller 18 Ton. Produceres også i specialmål.

LPY stativer og LPY løftevogne er eget design og CE mærket. Produceret og varmgalvaniseret i Danmark LPY Hydrauliske Løftevogne 10 Ton 20 Ton 25 Ton 30 Ton Vil du løfte mere?

25 Ton hydraulisk løftevogn

www.LP-Yacht.dk 18

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

Kontakt os for tilbud LP Yacht ApS Vester Fjordvej 5-7, 9280 Storvorde info@lp-yacht.dk

+45 96 77 60 00


med Velkommen på havnen

Mads Christensen

VILD MED VAND - Ny ambassadør for Havnens dag

Lørdag den 25. maj åbner Vild med Vand-havnene for fjerde gang op for Havnens Dag. Her inviteres alle danskere ned i deres lokale havn for at opleve alle de spændende muligheder for fritidsaktiviteter og vandoplevelser, som de danske havne tilbyder. Ambassadøren er Mads Christensen. Forfatter og foredragsholder Mads Christensen har selv har en kæmpe passion for livet på vandet:

”Det er først, når man selv får lov at prøve, at man for alvor finder ud af, der er et fedt fritidsliv på en havn," Mads Christensen, ambassadør for Havnens Dag.

HAVNENS DAG - FLERE END 1.000 AKTIVITETER På Havnens Dag, lørdag den 25. maj, vil der landet over være flere end 1.000 forskellige aktiviteter for alle aldre. I år er mere end 80 lystbådehavne med på Havnens Dag I 2018 besøgte mere end 140.000 gæster Havnens Dag i de cirka 90 deltagende havne.

"Jeg elsker at opholde mig på min båd og opleve livet på havnen. Jeg nyder hele atmosfæren og er i det hele taget vild med at være på vandet. Men det er en fare, at mange danskere ofte opfatter en havn som et lukket miljø, for intet kunne være mere forkert. Jeg stiller derfor med stor glæde op som ambassadør for Havnens Dag, fordi den dag for alvor er med til at skabe opmærksomhed om havnelivet og dets mange muligheder," siger Mads Christensen, der selv dyrker både dykning, sejlads og stand up paddle.

Opvokset ved vandet Mads Christensen, 54, er selv opvokset tæt på en havn - qua barndommen i Kolding, hvor han blandt andet var windsurfing-instruktør, dengang windsurfing var helt nyt. Sejlads blev det også til, og den interesse har han holdt fast i lige siden - også i dag, hvor han har egen båd og hver sommer nyder op til seks ugers sejlerferie rundt i danske og nordiske farvande med familien, der udover ham selv tæller hustru og tre børn i teenagealderen. "Jeg håber, at Havnens Dag kan inspirere flere, så de danske havne får nyt liv på kajen, i klubberne og i butikkerne. TV 2s programmer med familien Beha inspirerer med sikkerhed mange - men jeg ved, at det først er, når man selv får lov at prøve, man for alvor finder ud af, at derer et fedt fritidsliv på en havn. Jeg elsker selv at padle rundt i de havne, jeg besøger," siger Mads Christensen. Læs mere på www.vildmedvand.dk eller følg Vild med Vand på Facebook. �

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

19


KYST- OG HAVNEBYGGERI

ZØLLNER SPECIALIST I KYSTSIKRING OG HAVNEBYGGERI FOR OFFENTLIGE OG PRIVATE KUNDER HAVNEANLÆG

KYSTSIKRING

OPRENSNING/UDDYBNING

Mole- og kajanlæg ■ Bølgeskærme ■ Træbroer ■ Ramme- og spunsarbejder

20

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

W W W . Z O L L N E R . A S

Skræntfodsikring ■ Bølgebrydere ■ Høfder ■ Diger ■ Badebroer

I N F O @ Z O L L N E R . A S

Sejlrender ■ Havne ■ Søbade ■ Bypass ■ Klapning

T L F .

3 1

6 4

2 6

8 0


hupkes houthandel Din specialist inden for havnetømmer og runde/firkantede pæle

SEJLER DIT WIFI? Ifølge FLIDs facilitetsundersøgelse rangerer WiFi på en suveræn sidsteplads på tilfredshedsbarometeret hos lystbådssejlerne, med en samlet score på 4,29 ud af 10. Det betyder, at en del af landets lystbådehavne har svært ved at imødekomme brugernes behov, hvilket har den yderste konsekvens, at dine gæstesejlere sejler forbi din havn og vælger en anden.

• • • • •

Træsorter: Azobe/Greenheart/ Basralocus/Kakaralli Bæredygtigt træ til tiden (100% FSC certificeret) Eget savværk i Holland Kort leveringstid Vi taler dansk

Salg i Skandinavien varetages af: Kenneth Præstholm kenneth@hupkes.nl. +45 6312 2729 / +45 4273 0144 Cvr. nr: 35974881 www.Bewoo.eu

Med referencer fra 16 havne, store kollegier, hele bymidter og en lang række andre WiFi-løsninger i ind- og udland, er ZibraWireless en erfaren og kompetent WiFi-leverandør, som står klar til at få jeres havn tilbage og helt frem i ”førerhuset”.

Læs mere og kontakt os på www.zibrawireless.dk +45 78737220 salg@zibrawireless.dk

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

21


”Nye” bade- og toiletrum for 15.000 kr. Af Jesper Højenvang, jesper@flidhavne.dk

Sejlerne efterspørger gode og rene toiletfaciliteter. Det er faktisk et af de eneste områder, hvor havnenes faciliteter, ifølge en undersøgelse fra 2018, trænger til en opgradering. Mange havne er i gang og har renoveret og moderniseret, så forholdene virker indbydende og tidssvarende. Og det behøver faktisk ikke at koste en herregård. Toilet- og baderummene på Køge Marina trængte, som visse andre steder, til en ”kærlig hånd” efter mange

EFFØTERR

FØR: Klassiske farver og ”løse” skillevægge, der ikke levner meget privatliv.

22

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

års brug. Indretningen og inventaret er oprindeligt fra 1970erne og har faktisk stået originalt siden da.Der var orange farver på væggene og svævende skillevægge mellem baderum og toiletter, der virkede lidt billige og ikke levnede meget til privatlivet. Havnen satte sig derfor for at renovere rummene og blev overraskede over, hvor langt man når for små midler: ”Vi satte os for at give vores toilet- og baderumsbygning en tiltrængt renovering. Alt bar præg af at være fra halvfjerd-

EFTER

EFTER: Nye vægge af gasbetonelementer samt loft med LED-spot, montering af en almindelig dør og hvid maling giver et helt andet moderne og indbydende indtryk.


serne, hvor havnen blev bygget. Vores egne folk har udført arbejdet, så vi på den både har kunne holde omkostningerne nede. Og så har folkene været ret kreative med løsninger, som er billige, men tilsammen giver et helt nyt helhedsindtryk”, siger Kenneth Højlund Jensen, havnemester i Køge Marina. Foreløbig er herrernes baderum renoveret med nye vægge i gasbeton, nye armaturer i håndvaske, nye LED lamper, maling af vægge mm. til en samlet pris på ca. 15.000 kr.: ”Jeg syntes, vi er nået rigtig langt for pengene, og vores lille projekt er et godt eksempel på, at havnene for relativt små penge kan foretage en tiltrængt opgradering. Vi har fået mange positive tilkendegivelser fra vores sejlere, især er de glade for, at toiletbåsene nu er ”lukket af ” med vægge fra gulv til loft” fortæller Kenneth Højlund Jensen. �

Små billedrammer er med til at skabe hygge.

EFFØTERR

FØR: Triste farver og slidt bordplade. Lyset er meget lidt hyggeligt. Nb. Det smukke portræt på væggen er kontorassistent Anita fra Køge Marina

EFTER

EFTER: Vægge og bordpladen er slebet og malet. Der er opsat nye stikkontakter og nyt ammaratur i LED. Desuden er vandhanen udskiftet til en med automatik.

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

23


Når I skal have: -

uddybet opbygget moler rammet pæle / lavet broer lavet stenarbejde bundsikret lagt kabler pumpet materialer løst dykkeropgaver med mere Så kontakt os for at få et tilbud

REDERIET HØJ A/S. BLUMERSGADE 8 b. 8700 Horsens Tlf: 75 62 84 11. www.eh-dk.com, mail: eh@eh-dk.com 24

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019


Havneguide.dk Sjællandske havne går sammen om at tiltrække sejlerturister Af Betina Nymann, beny@vordingborg.dk

15 havne i det Sydsjællandske smålandsfarvand og Visit Sydsjælland og Møn er gået sammen om at tiltrække sejlerturister til området med lanceringen af et nyt sejlerunivers under navnet SydkystDanmark. I juni måned ser et nyt sejlerunivers dagens lys, når ca. 15 havne i fire sydsjællandske kommuner, Faxe, Næstved, Stevns, Vordingborg samt Visit Sydsjælland og Møn går sammen om at markedsføre sig med et nyt online univers for sejlere på Havneguide.dk. Titlen er SydkystDanmark, og hensigten er at fortælle om de mange blå eventyr, som området byder på for store og små sejlere.

385 km. kyst Det Sydsjællandske øhav oplever i disse år en positiv udvikling og ønsker at understøtte dette gennem fælles markedsføring. Området byder på et rigtigt godt sejlerfarvand med korte distancer mellem de mange havne, og med et stort potentiale for at blive endnu mere kendte som destination i sejlernes bevidsthed. ”For os var det helt naturligt, at vi skulle med om bord. Vi har i vores kommune ni unikke lystbådehavne, som hver især kan noget helt specielt. Vi arbejder i disse år

rigtig meget med udvikling af vores turisme, vandfaciliteter og vores 385 km lange kyststrækning, som faktisk er Danmarks længste i en kommune." Vi er meget glade for, at de andre havne i destinationen har sagt ja til at være med i projektet, så det bliver endnu mere attraktivt at planlægge sin sejlerferie til en af de mange havne i SydkystDanmark, så vi får endnu mere at tilbyde de mange sejlere, der vælger at besøge det Sydsjællandske øhav” siger Jesper Kjærulf, Kultur, Idræt og Fritidschef i Vordingborg Kommune.

Vandsport og blå eventyr Sejleruniverset på Sydsjælland har i den grad noget af have det i, når de sætter fokus på vandet, kysten og faciliteterne med rig mulighed for blandt andet dykning og snorkling. Vordingborg Kommune har som nogle af de første i Danmark lanceret ”Blå Eventyr”, som er en storstilet satsning, der har til formål at sætte fokus på livet, aktiviteter og faciliteter over, under og i vandet. I marts måned blev Vordingborg Kommune kåret som nummer 1, når det gælder muligheder for at udøve vandsportsaktiviteter, så med det i bagagen er destinationen parat til at tage imod mange flere sejlergæster og landturister. Besøg det nye sejlerunivers på Havneguide.dk/sydsjaelland Havneguide.dk er Danmarks største online havneportal med inspiration til sejlerne om oplevelser, spisesteder, seværdigheder og begivenheder omkring havnene. Dækker alle lystbådehavne i Danmark og drives af FLIDs medlemshavne. �

Fire sydsjællandske kommuner er gået sammen om at tiltrække flere sejlerturister.

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

25


LeeStrom Tømningsanlæg Fremstillet i højtpoleret rustfristål, kvalitet 316 • • • •

Membranpumpe i bronze Selvansugende og tåler tørløb Simpel og servicevenlig Betjening m. nøgle eller start/stop knap

Pris fra kr.

29.960,-

ekskl. moms og fragt

LSM80 – LSM100 Mobile anlæg: Tankkapacitet: 80 L / 100 L Motor: 90 W Vægt: 50 kg Maks. trykafstand: 15 m Maks. løftehøjde: 5 m Tilslutning: 1½” slange

LS120W Fast anlæg: Kapacitet: 50 L /min Motor: 750 W Vægt: 95 kg Maks. trykafstand: 120 m Maks. løftehøjde: 5 m Tilslutning: 2” slange

NBC Marine Hejreskovvej 8, 3490 Kvistgård . 4917 0072 info@nbcmarine.dk . www.nbcmarine.dk 26

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

LeeStrom Professional Pump-out Stations & Equipment


TOTALLEVERANDØREN TIL LYSTBÅDEHAVNE Betonpontoner, flydebroer, Y-bomme og tilbehør i topklasse

Lystbådehavne

Y-bomme og tilbehør

Betonpontoner og bølgebrydere

MEC Marine PONTECH Danmark Telefon: +45 7089 9955 E-mail: info@pontech.dk Internet: www.pontech.dk

MEC Marine Æblevænget 18 6094, Hejls, Danmark Telefon: +45 2043 8831 / +45 4063 8831 E-mail: info@mecmarine.dk kristian@lyngborg.dk Internet: www.mecmarine.dk FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

27


MECMARINE UDSTYR TIL LYSTBÅDEHAVNE Mecmarine er leverandør af produkter til lystbådehavne. Firmaet har agenturer for markedsførende firmaer.

FLYDEBROER Y BOMME KRANER BÅDVOGNE STATIVER SERVICESTANDERE

NYHED - fra 485 kr. ex. moms og forsendelse

kristian@lyngborg.dk - Tlf. 4063 8831 - www.mecmarine.dk

www.roodberg.com

Lift

Slipway Trailers

Slipway Trailers

Transport Trailers

Frames

Maximise your boat storage with Roodberg efficiency 28

MEC Marine P: +45 20 43 88 31 E: kristian@lyngborg.dk W: www.mecmarine.dk FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019


VIDEN OG ERFARING

VANDBYGNING Arkil udvider og opgraderer erhvervshavne og lystbådehavne, så de passer til nutidens krav til bæredygtighed, nem logistik og god komfort. Vi klarer både mindre opgaver og større, samlede løsninger. • Kajanlæg og moler

• Uddybning og bundsikring

• Promenader

• Færgelejer

• Betonkonstruktioner

• Grønne områder

• Kystsikring

• Ledningsarbejde

• Badeanlæg

Kontakt Esben Fogh Nielsen • vandbygning@arkil.dk • Tlf. 75 85 76 23

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

29


Marselisborg Lystbådehavn får en Blå Promenade Af Majbritt Mikkelsen, hej@majbrittmikkelsen.dk

En donation på 15 millioner kroner fra Købmand Herman Sallings Fond skal være med til at virkeliggøre visionen i Marselisborg Lystbådehavn om at binde byen og bugten Sammen. En fire meter bred promenade anlægges langs stykket, hvor Tangkrogen og havnen mødes. Ideen til projektet kommer fra Marselisborg Lystbådehavn i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard. Den Blå Promenade er navnet på byens nye åndehul i Marselisborg Lystbådehavn ved Aarhus. Her får tilgængelighed og tematiske platforme langs promenaden åbnet op for overgangen fra Tangkrogen og ud til havnen, der kan være med til at gøre området mere interessant for gæster fra landsiden. ”Tanken med Den Blå Promenade er at bryde med det traditionelle tankesæt, som mange lystbådehavne har om at se verden fra søsiden, og ikke hvor det er muligt at inddrage brugere fra landsiden. Marselisborg Havn er særdeles bynær, og derfor vil vi gerne gøre det muligt at opleve vandet og det unikke havnemiljø fra landsiden. Den Blå Promenade skal være et smukt, rekreativt åndehul," siger Thomas D. Fog, der er havnechef i Marselisborg Lystbådehavn.

En havn for alle Omdrejningspunktet for den nye promenade er tilgængelighed for alle. Thomas D. Fog fortæller: ”Vi vil vægte et miljø, der er gennemsyret af tilgængelighed i bred forstand. Her bliver det muligt – og oplagt – at byde skoler og læring indenfor, børnehaver kan få sjove og spændende oplevelser, kørestolsbrugere kan få glæde af sanselige rum og klubber kan boltre sig i spektret mellem by og vand, dér hvor hav og fysisk aktivitet kan bindes sammen. Vi vil skabe en promenade, der både i døgnets lyse og mørke timer fremstår indbydende og inspirerende såvel for sejlere, som for besøgende på havnen.” Fra arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard, siger Dan Hasløv: "Den Blå Promenade er et eksempel på, at havnen gøres tilgængelig for alle inkl. handikappede, og vi ved erfaringsmæssigt, at det er noget gangbesværede, ældre og børnefamilier med barnevogne, også er glade for. Det bliver nu muligt for alle, at nyde de dejlige steder på havnen helt ud til kanten af Aarhus bugten."

Bedre for bådejerne Den Blå Promenade suppleres med otte områder eller nedslagspunkter, der appellerer til forskellige målgrupper.

Den Blå Promenade bliver et attraktivt og smukt åndehul syd for Aarhus med frirum og plads til alle. Illustration: Hasløv & Kjærsgaard. 30

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019


Havnetorvet

Ankomsten

Slæbestedet Tidevandshaven

Strandeng

Bryggen

Galleriet Udsigten

Visionen er at åbne overgangen fra Tangkrogen ud mod Marselisborg Lystbådehavn gennem otte nedslagspunkter og en bred gangbro fra land til vand. Illustration: Hasløv & Kjærsgaard.

”Støtten til projektet passer rigtig godt til Salling Fondenes formål om at skabe oplevelser og fællesskab i hverdagen,” siger Karin Salling, næstformand i Salling Fondene, der her ses med havnechef Thomas D. Fog.

Projektet er omfattende, men kommer ikke til at gå ud over de bådejere, som har deres båd liggende i Marselisborg Havn:

Thomas D. Fog fortæller: ”De otte områder favner bredt. På Slæbestedet kan man iagttage havkajakkerne gå i vandet, imens man på Havnetorvet vil opleve et socialt samlingssted. Tidevandshaven byder på sanselige vandhaver med spiselig vegetation, grillpladser og hyggelige opholdssteder, og på Bryggen er der fokus på læring og foreningsliv.

”Kapaciteten i havnen forbliver uændret. Det er alene broen, der skifter karakter fra at være en meget smal bro til at blive en bred promenade. De bådejere som ligger tæt ved broen vil få en helt anderledes oplevelse og vil blive inddraget i promenaden og dens nedslagspunkter,” siger Thomas D. Fog.

Otte oaser på vejen Slæbestedet, Havnetorvet, Tidevandshaven, Bryggen, Galleriet, Udsigten, Strandengen og Ankomsten er navnene på de otte vidt forskellige områder eller nedslagspunkter, der bindes sammen af den fire meter brede promenade, der snor sig fra havnens indre og ud til den yderste mole.

I Galleriet flytter billedkunstner, skulptør og fotograf Jan Norman ind, og på Udsigten kan man nyde det smukke vue ud over Aarhus bugten – blot for at nævne lidt af det, der er at se frem til.” Allerede i 2020 kan man spadsere på Den Blå Promenade i Aarhus, og Thomas D. Fog glæder sig: ”Jeg ser frem til at opleve projektet vokse fra flere års teori til en fysisk størrelse og ikke mindst til at se, hvordan byen tager imod det nye tiltag, der bliver fuld af oplevelser.” �

FAKTA • Marselisborg Lystbådehavn blev etableret i årene 1981-1991 • Der er 470 bådpladser i havnen • Havnen har gennem en årrække satset på at etablere klubber og havnerelaterede aktiviteter • Havnen er ramme for mere end 30 erhvervsvirksomheder • Der er tæt ved 2.000 aktive brugere i havnens forskellige foreninger • Der arbejdes på en helhedsplan for Tangkrogen, hvor en udvidelse af havnen indgår

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

31


32

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019


Socialt betinget om man bruger vest Af Sune Abelgren Nielsen, san@dma.dk

Vi ved det alle sammen. Skipper har det sidste ord på båden, og skipperansvar er at vise omsorg for besætningen, inklusiv redningsveste på alle mand. Hvis vi skal redde flere liv til søs, er det nemlig det, der skal til. En undersøgelse fra 2017 viser, at det er stærkt socialt betinget, om man har en redningsvest på ombord eller ej. I 85 pct. af tilfældene, hvor der er flere om bord på en båd, har enten alle vest på, eller ingen har vest på. Kun i 15 pct. af tilfældene er der både personer med og uden vest ombord. Skipperansvaret er derfor helt centralt i sommerens SejlSikkert-indsats, som Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden står bag. Fra begyndelsen af maj vil sejlere og fiskere på vej til deres både i havne over hele landet møde opfordringer til at tage skipperansvar med alt, hvad det indebærer.

Bestil en SejlSikkert havnepakke Som havn kan du være med til at minde skipper og besætning om at bære redningsvest, når de stævner ud. Med årets SejlSikkert-kampagne kan havnene bestille en gratis ”havnepakke” med skilte, flag, spray, plakater, klistermærker m.m. 70 pct. af dødsfald sker i stille vejr Det er nemlig ikke kun på vindblæste efterårsdage, at ulykkerne sker. 7 ud af 10 dødsfald i forbindelse med fritidssejlads og fiskeri sker i stille vejr med en middelvind under 5 m/s. Derfor er der fortsat behov for, at havnene

SÅDAN GØR DU: Årets SejlSikkert-kampagne skydes i gang medio maj, hvor det er muligt at bestille en havnepakke på www.sejlsikkert.dk eller ved henvendelse til info@soesport.dk.

minder deres brugere om, at det er en god ide at tage vesten på - også om sommeren.

Om SejlSikkert SejlSikkert-indsatsen består af en årlig temakampagne, som søsættes af et netværk på 450 frivillige ambassadører, instruktører og udstyrsbutikker. �

7 UD AF 10 DØDSULYKKER SKER I STILLE VEJR En undersøgelse fra 2017 viser, at 43 pct. af fritidssejlere og fiskere tror, at vesten er mindre vigtig i godt vejr. Men det er ikke sandt. Faktum er, at 70 pct. af dødsfald i forbindelse med fritidssejlads og fiskeri i 2009-2017 skete i stille vejr med en middelvind på 5 m/s eller mindre. Antal druknede ved fritidssejlads og -fiskeri i perioden 2009-2018 Antal omkomne pr. år

Heraf med vest

2009

20

4

2010

12

0

2011

16

5

2012

23

7

2013

15

3

2014

19

7

2015

6

2

2016

6

4

2017

19

2

2018

13

2

Fakta om perioden 2009 - 2018 • 24 pct. af de omkomne bar redningsveste • 70 pct. af de omkomne var 50 år eller ældre • 91 pct. af de omkomne var mænd Kilde: Søsportens Sikkerhedsråd

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

33


Ny feriehusbåd kan lejes i Kragenæs Af Trine Larsen, trine@flidhavne.dk

Kragenæs Marina Lystcamp på Lolland har investeret i den 1. husbåd og følges nøje af projektet ’Feriehus i nye rammer’. Projektet vil gøre alternative overnatningsoplevelser til en del af løsningen på flere udfordringer i dansk turisme. Der er en spirende produktfornyelse i gang i kyst- og naturturismen, og lystbådehavnene spiller en betydelig rolle. Et eksempel er udbredelse af husbåde til udlejning. Det skal bidrage til produktfornyelse og afhjælpe presset på sommerhusudlejningen i Danmark, hvor der mangler kapacitet til at imødekomme efterspørgslen blandt turisterne.

Husbåden "Marthina" kan lejes hos Kragenæs Marina Lystcamp som alternativ overnatningsform i kystog naturturismen. Prisen for en overnatning i husbåden er for 2 personer, fra 750 kr. www.marinalystcamp.dk Foto: Kragenæs Marina Lystcamp

34

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

”Dansk Kyst- og Naturturisme arbejder i projektet 'Feriehus i nye rammer' med at finde løsninger på kapacitetsudfordringen ved at opdyrke anderledes overnatningsformer, der taler til den moderne turist” forklarer Mette Greisen Damsgaard, udviklingskonsulent hos Dansk Kystog Naturturisme:

Følges i Kragenæs på Lolland Et af de steder, hvor alternative overnatningsformer følges i regi af projektet, er hos Kragenæs Marina Lystcamp, som på én og samme tid er campingplads og lystbådehavn. Her har Kragenæs Marina Lystcamp investeret i en husbåd til sæsonen 2019:


”Interessen er der, for vi har allerede mange bookinger, og vi har været på messe med husbåden, hvor vi også oplevede stor interesse fra mange typer gæster. Vi ser husbåden som et spændende supplement til vores øvrige produkter. Beliggenheden er ideel i forhold til, at der er store attraktioner i nærheden, men samtidig får man oplevelsen af at være på vandet, midt i naturen og i det hyggelige lystbådehavnemiljø,” siger ejer John Pedersen fra Kragenæs Marina Lystcamp. Husbåden lejes allerede ud fra påske og kan bookes via deres hjemmeside. Kragenæs Marina Lystcamp vil desuden gerne skabe interesse for investering i husbåde, der kan ligge i lystbådehavnen til udlejning eller til ejernes eget brug som en form for alternativt sommerhus. Man arbejder nemlig på at få tilladelse til placering af 10-12 øvrige husbåde i marinaen.

Vil du høre mere om projektet, kan du kontakte: Mette Greisen Damsgaard, udviklingskonsulent ved Dansk Kyst- og Naturturisme. Tlf. nr.: 3049 3349 eller e-mail: mgd@kystognaturturisme.dk �

FLIDS ARBEJDSGRUPPE FOR HUSBÅDE BARSLER MED STANDARD LEJEAFTALE At bo eller holde ferie på en husbåd med bølgeskvulp og frisk luft foran hoveddøren er attraktivt for et stigende antal danskere. Men vejen dertil kræver benarbejde og klare regler til gavn for både beboeren og havnen. Derfor har FLID tidligere på året nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra havnene, der bl.a. barsler med en standard lejekontrakt, og et tillæg til havnens individuelle reglement vedr. husbåde. Tiltaget er en hjælp til de havne, der overvejer at få husbåde i havnen. Arbejdsgruppen består af Grenaa Marina, Kolding Lystbådehavn, Marselisborg Lystbådehavn og FLID. Har du spørgsmål om husbåde, kontakt gerne FLIDs sekretariat på: info@flidhavne.dk

FORTØJNINGSPÆLE MED TOVHOLDER Uforgængelig, miljørigtig - og driftsikker! En fortøjningspæl i PEHD er stort set uforgængelig, og kan monteres enten på jernbaneskinne, på olierør eller på eksisterende træpæle.

Afslutningshætte med tovholder Massiv, 30 mm gennemgående PEHD Tovholder PEHD-rør, godstykkelse 4-6 mm afh. af dimension

I vinterperioden justerer pælen højden i forhold til isens bevægelse, så vandet omkring inderpælen ikke fryser til. Fortøjningspælen fås i flere størrelser. Kontakt os i dag og få tilsendt en brochure.

SallingPlast AS Idrætsvej 22 DK - 9681 Ranum

Tel. +45 9666 8300 info@sallingplast.com www.sallingplast.com

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

35


SPECIALISTER I KYSTSIKRING OG HAVNEANLÆG

Inden for havneanlæg er vi leveringsdygtige i alt fra mindre reparationer til etablering af helt nye, store havneanlæg. Vi er specialister i etablering af lystbådehavne og udførelse af moler af enhver størrelse og kompleksitet, og med VG er du garanteret et konstruktionsmæssigt optimalt resultat. Vi har alt det nødvendige materiel, og en erfaren stab af medarbejdere, der er specialuddannet til netop denne type anlægsarbejde.

WWW.VG-E.DK

Tlf. 96 64 09 10

FØLG OS PÅ FACEBOOK / LINKEDIN OG MØD OS PÅ FLID HAVNEMESSE 36

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019


Hov! Glemte du ikke noget? - Nu kan du få stativer og poser til hundelorte – helt gratis. Af Trine Larsen, trine@flidhavne.dk

At træde i hundens efterladenskaber på havnens grønne områder, på promenaden eller på vinterpladsen, er virkelig noget, der kan bringe sindene i kog hos havnens brugere. Og nu kan du få hjælp til at gøre noget ved problemet ved at opsætte standere på havnen med gratis hundeposer.

der altid er tilgængelige poser ved deres stander.

Firmaet TiksPac tilbyder at opstille standere med plastic-fri, nedbrydelige hundeposer. Konceptet er gratis for havnen, da standere og poser er sponsoreret af firmaer, der kan få deres logo eller reklame sat på standeren og derved eksponeres lokalt. TiksPac står selv for at skaffe sponsorer, så der er ikke ekstra arbejde i det for havnene. Den enkelte havn har dog ansvaret for, at

TiksPacs poser er fremstillet af majs- og kartoffelstivelse og er 100 pct. komposterbare og bionedbrydelige i overensstemmelse med europæisk standard EN-13432.

På Bornholm har firmaet opstillet 50 standere fordelt på befærdede natursteder, og i Vejle har kommunen opstillet standere flere steder.

Havne søges til test Skulle jeres havn være interesseret i at afprøve konceptet, så kontakt firmaet på mail: michael.vilebaek@tikspac.dk �

A1 Consult er et uafhængigt rådgivende ingeniørfirma, der tilbyder højt specialiseret ingeniørbistand inden for anlægstekniske og tværfaglige projekter. Med A1 får du individuel rådgivning og sparring i øjenhøjde, og vi ved, hvad der skal til for at drive og udvikle moderne havne, maritime miljøer, klimasikring af overgangen mellem vand, havn og by m.m. Vi bliver en del af dit projekt via tæt dialog og personlig kontakt, og vi slipper ikke, før opgaven er løst. Kontakt indehaver Ulrik Max Jørgensen for en uforpligtende snak.

Ballen Færgehavn

Skovshoved Havn

HAVNE, VANDBYGNING OG KLIMASIKRING - Bygherrerådgivning

- Industrihavne

- Besejlingsforhold

- Udbudsforretning

- Masterplaner

- Færgehavne

- Sedimentation

- Tilsyn og byggeledelse

- VVM og myndighedsforhold

- Lystbådehavne

- Havnekraner

- Driftsudbud

- Klimasikring og byudvikling

- Kystbeskyttelse og strande

- Aptering

- Tilstandsvurdering

- Investeringsanalyse

- Veje og cykelstier

- Broanlæg (Flyde- og faste broer)

- Vedligeholdelsesplan-

- Maritim Sikring (ISPS)

- Parkeringskældre og -pladser - Byggegruber - Fundamenter - Stibroer og tunneler

og uddannelse

- Byggemodninger Gl. Skagen, Kystsikring

- Afvanding og kloakering

lægning A1 Consult A/S · Tel. +45 8641 8410 www.a1consult.dk

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

37


Har du bestilt nye havfaldsposer?

Forsvarets Havmiljøvogterkampagne 2019 er i fuld sving, og vi er meget taknemmelige for den indsats, der bliver gjort i FLID-havnene med uddeling af havfaldsposer og -sække. Vi håber derfor, at du husker at bestille flere materialer, når du løber tør. Mere end 22.000 Havmiljøvogtere regner med dig. Skriv til os på havmiljoevogter@mil.dk, når du løber tør for havfaldsposer og -sække, så sender vi dig straks nye 38forsyninger. FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

Forsvarets Havmiljøvogterkampagne gennemføres af Søværnskommandoen. Her har National Maritime Operation Center (NMOC) ansvaret for blandt andet farvandsovervågning, søredning, sikkerhed og havmiljø.


FLIDs generalforsamling 2019

- God debat og nyt ansigt i bestyrelsen Det var Vingsted Hotel & Konferencecenter ved Bredsten, der som noget nyt dannede rammen om FLIDs generalforsamling, den 27. marts 2019. 70 repræsentanter fra havnene var mødt op til et spændende program med faglige indslag, en hyggelig frokost med kollegaerne og i sidste ende den egentlige generalforsamling.

Hvad sker der med Danmarks første Havplan? Vicedirektør for Søfartsstyrelsen, Charlotte Ahrendt Steen fremlagde en status for Danmarks kommende havplan, herunder et overblik over, hvilke parter og ministerier, der deltager i udformningen af havplanen samt et lille indblik i, hvad planen kommer til at indeholde. Havplanen skal være klar i 2021 og hensigten er, at den revurderes hvert 10. år. På side 40 kan du i en artikel læse mere om oplægget fra Søfartsstyrelsen om Danmarks første havplan. Det store spørgsmål om bundmaling! EUs biocidforordning erstatter de hidtidige danske regler i 2020 for bundmalinger til lystbåde. Birgitte Skou Cordua fra Miljøstyrelsen fortalte om den igangværende risikovurdering af bundmalinger på markedet, et arbejde der langt fra er færdigt. Der var spørgsmål fra salen til bl.a., hvordan havnen skal forholde sig i tilfælde af lovbrud? Vi har samlet svarene på side 42 i en artikel om oplægget fra Miljøstyrelsen.

www

PRÆSENTATIONER FRA DAGEN SAMT BESTYRELSENS BERETNING KAN FINDES PÅ WWW.FLIDHAVNE.DK

en stor tak til Flemming for indsatsen og velkommen til Henrik.

Ny kritisk revisor Jimmy Frisk fra Vejle Lystbådehavn afløser Kurt Kæseler, Fur, som kritisk revisor. Der er to kritiske revisorer i FLID, Anders Söderberg fra Rungsted er ligeledes kritisk revisor. Eftermiddagen forløb iøvrigt roligt, og dirigenten, advokat Henrik Kleis, kunne efter godt en time melde generalforsamlingen for gennemført i henhold til dagsordenen. Tak for et flot fremmøde til alle! �

Brændeovne, husbåde og digitale skilte Af varme emner var der spørgsmål til regler for brændeovne i beboelsesbåde og til regler for husbåde. Bo Sørensen fra Nyhavn2 i Middelfart fortalte derudover om havnens erfaringer efter det første år som selvbetjeningshavn, hvor alle pladser er forsynet med elektroniske rød/ grøn skilte. Selve generalforsamlingen Efter frokost afholdtes FLIDs 19. ordinære generalforsamling. Bestyrelsens beretning, regnskabet for 2018 og budget for 2019 blev alle godkendt af generalforsamlingen. Nyt ansigt i bestyrelsen Henrik Svenningsen, formand for Skive Søsportshavn er ny suppleant. Flemming Klug fra samme havn træder af,

Sådan ser FLIDs bestyrelse ud efter generalforsamlingen. Fra venstre: Anders Dahl, Augustenborg, Henrik Svenningsen, Skive, Kenneth Højlund Jensen, Køge, Finn Mortensen, Kolding, Søren Hald, Marselisborg, Jesper Tjott, Skovshoved og Hellerup, Birger Isaksen, Sæby og Jesper Højenvang. Ikke tilstede: Hans Søby, Svendborg.

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

39


LOVNYT

Danmarks nye havplan - Søfartsstyrelsen mødte havnene Ved FLIDs generalforsamling var Søfartsstyrelsen inviteret med som oplægsholder. Formålet var at få et større overblik over processen og indholdet i Danmarks nye havplan, der træder i kraft 31. marts 2021. Tilhørerne blev bekræftet i, at havplanen langt fra er på det stadie, hvor det er muligt at sige noget konkret om planens indflydelse på de danske lystbådehavne. Det var Søfartsstyrelsens vicedirektør Charlotte Ahrendt Steen, der fremlagde status for styrelsens arbejde med havplanen. Hun understreger, at det er første gang, at Danmark er pålagt at udforme en havplan og at man ”derfor bygger bilen, mens den kører". Hun var meget imødekommende overfor spørgsmål fra salen og samlede viden fra havnene om de områder, hvor planen kan få indflydelse på lystbådehavnen.

OM DANMARKS FØRSTE HAVPLAN Havplanloven er en plan for maritim, fysisk planlægning. Den er afgrænset til: • Energi, Søtransport, Fiskeri og aquakultur, Råstoffer, Broer og tunneller samt Klima og miljøhensyn • Planen skal revideres hvert 10. år. • Planen skal fremme økonomisk vækst gennem bæredygtig udnyttelse af havarealer og fremme sameksistensen mellem forskellige maritime erhvervsaktiviteter. • Søfartsstyrelsen har til opgave at føre den nye havplanlov ud i livet og arbejder tæt sammen med andre ministerier, styrelser, kystkommuner og relevante erhvervs- og interesseorganisationer på at etablere rammerne for Danmarks første havplan. • Planen skal udmøntes i en bekendtgørelse. • Havplanen kommer seks måneder i offentlig høring i 2020.

40

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

Kystdirektoratets rolle i havplanen? Et af de store spørgsmål fra tilhørerne var en efterlysning af, hvad Kystdirektoratets rolle bliver, når havplanen træder i kraft? Baggrunden for spørgsmålet er, at havnene nødigt skulle stilles værre, når de skal ansøge om tilladelser, både i forhold til sagsbehandlingstid og i forhold til, at planen ikke går ind og detailregulerer, fx i forhold til havneudvidelser og klaptilladelser. Kystdirektoratet sidder med i en arbejdsgruppe, der er med til at forme planen. Men der er endnu ikke en konkret afklaring. Under oplægget fortæller Charlotte Ahrendt Steen, at man skeler lidt til Sverige, hvor man er længere fremme end i Danmark mht. planens udformning i praksis. Svenskerne har ikke tegnet lystbådehavnene ind i planen, men har i stedet lavet en zoneplanlægning, og det betyder, at lystbådehavnene fortsætter som hidtil i forhold til reglerne på deres område.


FLID MENER

Hvad med sejlerturisterne med flere vindmøller på havet? Som det ser ud, kan der være havvindmølleparker på tegnebrættet, da klima og miljøhensyn er en stor del af havplanens indsatsområder. Fra salen blev der spurgt til, om vindmøller kommer til at begrænse de områder, hvor lystsejlerne er? Svaret til salen var, ”at havplanen ikke planlægger for lystbåde, men udelukkende kigger på miljø og ikke visuel forurening. Derfor kunne det være en ide at tage kontakt til energi- og klimaministeriet, hvis man ønsker at ytre sin holdning til placeringen af vindmølleparkerne,” siger Charlotte Ahrendt Steen.

FLID har sammen med andre maritime repræsentanter i flere omgange deltaget i workshops med Søfartsstyrelsen og har desuden indsendt en række bidrag til planen, derudover agter FLID at deltage i den offentlige høring. ”Planlægning er godt, og der kan være fornuft i at tænke nye havprojekter sammen,” siger Jesper Højenvang, direktør i FLID og fortsætter: ”Vi ser gerne at planen udformes, som de har gjort i Sverige med at fritage zoner langs kysten, hvormed vi undgår at detailregulere i lystbådehavnene. Men det afgørende for den kommende havplan er, at den ikke begrænser havnenes muligheder for udvikling og udvidelser, den maritime turisme eller for benyttelsen af klappladser, både eksisterende og nye pladser.”

Sørg for en brugervenlig bekendtgørelse Fra salen var der anbefalinger om at gøre bekendtgørelsen så digital, kort og brugervenlig som overhovedet muligt. Desuden efterlyste flere havne, at havplanen i sin færdige form indeholder en sagsbehandlingsgaranti, således at man undgår, at sager trækker i langdrag. �

Søfartsstyrelsens vicedirektør Charlotte Ahrendt Steen mødte havnen på FLIDs generalforsamling om emnet Danmarks nye havplan.

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

41


LOVNYT Skærpede krav til påføring og fjernelse af bundmaling Af Jesper Højenvang, jesper@flidhavne.dk

Havnene skal forberede sig på nye bundmalingsregler. Fremover skal bundmalinger godkendes efter reglerne i EUs biocidforordning. Det betyder, at kobber og visse andre biocider fortsat vil være tilladt som aktivstof i bundmalinger, der sælges på det danske marked. Men kravene til påføring og fjernelse af bundmaling skærpes for bådejerne. I snart 10 år har arbejdet med at risikovurdere og godkende biocider i EU været reguleret af 1Biocidforordningen. Biocider er de aktive stoffer i et biocidprodukt, som også bruges i bundmaling. Arbejdet nærmer sig nu sin

afslutning, og resultatet er en positivliste over aktivstoffer, som det fremover er tilladt at anvende i bundmalinger, der sælges på det europæiske marked. På positivlisten er de kobberforbindelser, der allerede bruges i de bundmalinger, som findes i handelen i dag. Men selv om kobber og andre biocider er godkendt som aktivstof, skal selve den maling, hvori de indgår, også godkendes, inden malingen må sælges. Bundmalingsproducenterne har således senest 31. december 2017 indsendt ansøgninger til Miljøstyrelsen, med de produkter, de ønsker at få godkendt efter EUs biocidforordning. Processen med at få godkendt selve bundmalingerne forventes at tage 2 år – dvs. de første produkter forventes at være godkendt til sæsonen 2020. Eksisterende bundmalinger på markedet, må anvendes indtil de nye bundmalinger er blevet godkendt, såfremt de er registreret i Produktregistret og ansøgt hos Miljøstyrelsen. Er der bundmalinger på markedet, som indeholder et aktivstof, der ikke er godkendt eller søgt godkendt, må den pågældende bundmaling ikke sælges eller anvendes. Miljøstyrelsen barsler med en liste over de bundmalinger, der lovligt kan anvendes, indtil de nye produkter er godkendt.

Fra 2020 skærpes kravene til bådejerne når de arbejder med bundmaling. Bl.a. skal spild af maling og slibestøv til miljøet forhindres.

42

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019


www

FOR YDERLIGERE INFORMATION HENVISES TIL FLID, HERUNDER VIDENSBANKEN PÅ WWW.FLIDHAVNE.DK

Skærpede krav til påføring og fjernelse af bundmaling Fra 2020 skærpes kravene til bådejerne, når de arbejder med bundmaling. Det drejer sig bl.a. om krav til afslibning og anden håndtering af bundmaling. Det vil fremgå af etiketten på bundmalingsbøtten: ”Etiketter, og sikkerhedsdatablade, hvor sådanne er udarbejdet, skal angive, at påføring, vedligeholdelses- og reparationsaktiviteter skal udføres inden for et aflukket område på en uigennemtrængelig hård bund eller på jorden, dækket af et uigennemtrængeligt materiale for at forhindre spild og minimere emissioner til miljøet, og at eventuelle spild af eller affald med [bundmalingsproduktet] skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.”

Nyt strafansvar – den enkelte bådejer kan dømmes ”Dette medfører samtidig et nyt strafansvar for brugeren og stiller helt særlige krav til tilgængelige faciliteter på havnen," siger Birgitte Skou Cordua fra Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsens kemikalieinspektion har således mulighed for at håndhæve reglerne over for enkeltpersoner, som udfører miljøbelastende aktiviteter i strid med anvisningerne på etiketten.

For at hjælpe bådejerne opfordres havnene til at anskaffe egnet materiel til hhv. afdækning og opsamling, så rester af bundmaling og slibestøv i forbindelse med påføring og slibning kan opsamles.

Hvordan kan havnene hjælpe sejlerne? For at sejlerne kan overholde reglerne og undgå straf, er det vigtigt at følge ”Retningslinjer for miljørigtig fjernelse af bundmaling” herunder, at havnene har faciliteter, så miljøforurening med bundmaling undgås. Dette kan fx gøres ved at anskaffe egnet materiel til hhv. afdækning og opsamling, så rester af bundmaling og slibestøv i forbindelse med påføring og slibning opsamles. ”Produkter godkendt efter biocidforordningen forventes på markedet til 2020 sæsonen. Der er altså et år til at få faciliteterne på plads, hvis de ikke allerede er i drift”, siger Birgitte Skou Cordua fra Miljøstyrelsen. � Forordning (EU) Nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter 1

RETNINGSLINJER FOR MILJØRIGTIG AFRENSNING AF BUNDMALING - som havnene bør sikre overholdes, når den gamle bundmaling skal slibes eller helt fjernes. 8.1 Grundlæggende princip • Undgå spild af malingsafskrab og slibestøv på vinterpladsen. 8.2 God praksis • Opsaml alt malingsafskrab og slibestøv. Dette opnås mest effektivt ved at anvende afrensningsudstyr, der kan tilsluttes en støvsuger. • Fjernelse og slibning af bundmaling bør kun finde sted med havnens udstyr eller udstyr og metoder godkendt af havnebestyrelsen efter havnefogedens anvisninger. • Kemikalier eller vådslibning bør ikke anvendes til fjernelse af bundmaling. • Afrensningsudstyr (vakuumskrabejern, slibemaskiner, gelcoathøvl, m.v.) må kun anvendes, når det via støvsugerslange er koblet til en støvsuger. • Sandblæsning/-svirpning skal altid anmeldes til kommunen. Dette gøres i god tid forud for behandlingen, således at kommunen kan rådgive om eller eventuelt stille krav til, hvordan sandblæsningen skal udføres, herunder hvordan afrenset materiale og sand efterfølgende skal håndteres. Det anbefales, at båden ”pakkes ind” i et telt for at undgå støvspredning.

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

43


NYT BRÆNDSTOF TIL DIESELMOTORER RENERE LUFT OG BEDRE NÆRMILJØ

RENERE LUFT MED SYNTETISK BRÆNDSTOF

*

18 h a aller vne sælg ede er til se GTL Fuel jlern e. Ring o g hør o jeres m muli ghed er.

Shell GTL Fuel er nyt og renere brændstof til dieselmotorer. Det er fremstillet af naturgas i stedet for råolie. Shell GTL Fuel anvendes direkte i eksisterende dieselmotorer og fungerer i alle blandingsforhold med diesel fra 0 til 100 %. Motoren skal ikke omstilles, og du kan se og lugte forskel fra første øjeblik motoren kører på ren GTL. Shell GTL Fuel opfylder den nye norm for brændstof til dieselmotorer EN15940 klasse A.

Fordele ved Shell GTL Fuel

P P P P P P

Praktisk taget fri for svovl og aromater Farveløs og næsten lugtfri Højt cetantal (75-80) Brænder renere – mindre røg Høj biologisk nedbrydelighed Sænker NOx- og partikeludledningen med op til 38 %

Ring og hør mere Allan Jensen Distriktschef Østsjælland, Lolland og Falster 2220 5212

44

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

Brian Bach Distriktschef Fyn og Vestsjælland 4186 3484

Claus Monberg Distriktschef Syd- og Sønderjylland 2220 5129

Kjeld Kjær Distriktschef Nord- og Midtjylland 2220 5131


PierPump engineered by Vogelsang

O PDAT LYST E n g iEnReDeIrNe d t oBÅ wDo Er H k AV N O G G Ø R D E N M I L J ØV E N L I G

Håndteringssystem til spildevand Problemfri tømning af spilde- og lænsevand fra Lystbåde

For yderligere oplysninger, kontakt Vogelsang A/S Industriparken 2 | 6880 Tarm Telefon: +45 97 37 27 77 info@vogelsang-as.dk | vogelsang-as.dk

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

45


Nyt forsikring s samarbej d FLID – FIR e ST. Campingvogn

Indboforsikring

Havne- og marinaforsikring

Lystbådeforsikring

First har siden 2014 forsikret havne og marinaer med de bedste All Riskdækninger fra Lloyds i London. First tilbyder nu i samarbejde med FLID en samlet brancheløsning, der giver optimal sikkerhed, et godt overblik og en god økonomi.

Rejseforsikring

Bilforsikring Dykker og familie Hesteforsikring Husforsikring Ulykkesforsikring Hundeforsikring Tosseforsikring Motorcykelforsikring

Hvad kan havne- og marinaforsikringen dække? - Kollektiv bestyrelsesansvarsforsikring - Kollektiv vragfjernelse - Stormflods- og højvandsforsikring - Bygningsforsikring - Løsøreforsikring - Ansvarsforsikring - Kranforsikring - Retshjælp - Maskinkasko - Løft- og opbevaringsansvar - Drifttabsdækning - Gods i transit - Skibe med kasko og ansvar - Passageransvar i henhold til Søloven - Erhvervsansvar

VIL DU VIDE MERE, KONTAKT FLID PÅ: Tlf. 4345 4360 eller jesper@flidhavne.dk 46

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

www.first.dk

Enkel administration First samler og forenkler alle havnens forsikringsdækninger i en samlet police, der giver et nemt og enkelt overblik over administrationen af havnens samlede forsikringer. Få et tilbud på hvad FLIDs Forsikringsaftale med First betyder for din præmie og dækning Kontakt: Niels Schiellerup Telefon: 23 66 26 24 E-mail: nsr@fmg.dk

kontakt: 70 70 24 70

yacht@first.dk


Efterårsseminar og kurser 2019 SÆT FLID prøver i år at samle seminar, messe og kurser i et to-dages arrangement fyldt med masser af inspiration, viden og netværk. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen, den 27.-28. november.

ONSDAG 27. NOV.

TORSDAG 28. NOV.

DAG 1

DAG 2

FLIDs årlige Efterårsseminar med spændende foredrag, Havnemesse med nyt fra leverandørerne, rundet af med en event. Vi lægger op til fagligt netværk på tværs med kollegaerne i andre havne, når vi sammen mødes til en hyggelig middag.

Tag en overnatning og vær med på dag 2, hvor vi trækker i arbejdstøjet til en uddannelsesdag.

KURSUSDAG

EFTERÅRSSEMINAR

Hvor

Afholdes i Vingsted Hotel & Konferencecenter i Bredsten ved Vejle.

Nærmere info

Program, priser og tilmelding udsendes efter sommerferien pr. mail.

Frokost

Kursus 1

Kursus 2

Kursus3

Havnemesse

Havne event/indslag

Middag

VÆR MED TIL AT BESTEMME! Inden længe vil du modtage en mail med afstemning om, hvilke kurser, du ønsker, at vi udbyder på kursusdagen. De kurser, der opnår størst tilslutning gennemføres i parallelle spor.

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

47


TEKNISK BREVKASSE FÅ SVAR PÅ DINE HAVNETEKNISKE SPØRGSMÅL I FLIDS TEKNISKE BREVKASSE.

Efterbehandling af azobe Vi oplever kraftige udtørringsrevner på vores azobehammer, se billede. Hvad behandler man azobe med, så det ikke revner og bliver glat? Hvor der ikke er revner, bliver smørelsen så liggende ovenpå til stor fare ved ilandstigning fra båd til kajen?

SKRIV TIL OS Går du og undrer dig over ting ved havnens konstruktioner? Har du spørgsmål til materialevalg og holdbarhed, eller hvordan man levetidsforlænger en bro? Så send os en mail og vi vil forsøge at give et kvalificeret svar.

Hans Jørgen Kallehauge Pensioneret havneingeniør Hans Jørgen Kallehauge, der har arbejdet ved de store entreprenør­firmaer som projektleder med speciale i havnebygning/ marinekonstruktioner og kystsikring, hjælper med at svare på havnenes spørgsmål.

Azobe træ vil udtørre og revne på grund af hårdheden, det kan ikke undgås. Behandling af overfladen fx med en olie vil kun have minimal effekt. Vil man forsøge med en oliebehandling, findes der umiddelbart flere typer, som kan anvendes. Det drejer sig om tungolie (Kinalak) og linolie, der begge trænger godt ned i træet, og som ikke burde gøre overfladen glat. Det anbefales dog altid at polere overskydende olie af, inden det tørrer. Linolie udfylder træets porrer og smårevner. Den trænger bedst ind på tværs af træet, og når den tørrer, fungerer den som et skjold mod vand. Trænger dog ikke lige godt ind i alle typer træ. Fyrretræ er mere modtageligt end gran. Kan dog med fordel også anvendes til andre typer

træ. Olien fungerer udmærket på trykimprægneret træ, hvor olien forhindre giftstoffer i at sive ud i vand. (Henriksen 2001) Tungolie har været brugt til at beskytte træskibe gennem de sidste 600 år i Kina. Olien udmærker sig ved at trænge dybt ind i træet og derved beskytte mod forrådnelse, samtidig med, at træet ikke mister elasticitet. Man betragter tungolien, som en af verdens bedste muligheder for at beskytte træ. Den adskiller sig fra andre planteolier ved, dels at trænge dybt ind i træet, dels ved at være hurtigtørrende. Lignende planteolier, såsom linolie, er længere tid om at tørre og efterlader en klæbrig overflade, indtil det trænger ind i træet. Tungolien, som er hurtigttørrende, efterlader en stærk og vandtæt overflade, der dog kan være glat.

SEND DIT SPØRGMÅL TIL REDAKTIONEN

redaktionen@flidhavne.dk senest 16. august 2019.

48

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019


Anbefalet afstand mellem bådebroer Vi overvejer at udnytte en del af vores havnebassin til pælepladser i stedet for langskibspladser. Langs den ene bro har vi pt. pælepladser, men på broen overfor, har vi langskibspladser. De længste både på pladserne i dette bassin er 9 m lange. Men hvor bredt skal bassinet egentligt være for at sikre, at der er plads nok til, at bådene kan svinge rundt? Findes der nogle normer eller anbefalinger herfor? Ja, der findes anbefalinger for, hvor bredt bassinet / tilsejlingskanalen bør være. Nedenstående skitse angiver de anbefalede dimensioner under forudsætning af, at fartøjer fortøjes til pæle. Med bøjefortøjning skal afstanden mellem broerne forøges noget. A: Bådpladsens længde = Fartøjets længde + ca. 2,5 m B: Bådpladsens bredde = Fartøjets bredde + ca. 0,5 m

Bro 1

I jeres tilfælde bør tilsejlingskanalens bredde (C) således være minimum 18 meter for at sikre en fornuftig manøvrebredde (under forudsætning af, at alle både har motor).

A

B C

C: Manøvrebredde i tilsejlingskanalen: For motorbåde (herunder sejlbåde med hjælpemotor) = 2 x fartøjets længde. For sejlbåde = 2,5 x længden.

TILSEJLINGSKANAL LIGGEPLADSER Bro 2

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

49


Juridisk rådgivning – LOKALT OG GLOBALT Engang var det at være en global

landegrænser, og at vi kan trække

virksomhed forbundet med stør-

på viden og indsigt fra 4500 jurist-

relse og mange års virke. I dag er

kollegaer verden over.

virkeligheden både lokal og global for de fleste virksomheder - uanset

Kræver opgaven lokal indsigt og

om man er en start up, en mindre

specialiseret rådgivning, sætter vi et

eller en meget stor virksomhed.

lige så stærkt hold. Vi er ikke alene

Ikke et enten eller, men et både og.

blandt de største advokatvirksom-

Det gælder også behovet for juridisk

heder i Danmark. Vi har også 150

rådgivning.

års erfaring at trække på.

DLA Piper Denmark er som den

Kontakt os:

eneste danske advokatvirksom-

Henrik Kleis, partner, advokat M: +45 40 19 23 00

hed del af et globalt netværk. Det

E: henrik.kleis@dlapiper.com

betyder, at vi kan sætte et hold og løse opgaver, der går på tværs af

Henrik Frandsen, partner, advokat M: +45 20 15 20 79 E: henrik.frandsen@dlapiper.com

København • Aarhus dlapiper.dk

The only global law firm in Denmark

JJN Consult Rådgivende Ingeniørfirma er etableret i 2014 af civilingeniør Jørn Jensen.

Efter 45 år i Niras A/S og Hostrup-Schultz & Sørensen Rådgivende Ingeniører Jensen valgt FLID & FAKTAhar - NR.Jørn 3/2016 50i ikke at gå JJN Consult Rådgivende Ingeniørfirma er etableret på2014 pension men at Jørn fortsætte af civilingeniør Jensen.sit ingeniørmæssige virke og blive selvstændig. Efter 45 år i Niras A/S og Hostrup-Schultz & Sørensen Rådgivende Ingeniører har Jørn Jensen valgt ikke at gå JJN Consult løser rådgivningsopgaver inden for på pension men at fortsætte sit ingeniørmæssige virke havnerelaterede projekter med hovedvægt på fiskeriog blive selvstændig.

og lystbådehavne, mindre trafikhavne, diversse kajer Consult løser rådgivningsopgaver inden for og ogJJN bolvæker samt færgehavne, færgelejer havnerelaterede projekter med hovedvægt på fiskeribeddingsanlæg. I de senere år er tilstandsrapporter og og lystbådehavne, mindre trafikhavne, diversse kajer forslag til vedligeholdelse af diverse havneanlæg og bolvæker samt færgehavne, færgelejer og blevet en at mine beddingsanlæg. I despidskompetancer. senere år er tilstandsrapporter og

over projekter helt eller delvist gennemført i JJN Consult regi

forslag til vedligeholdelse af diverse havneanlæg blevet en at mine spidskompetancer.

andsrapporter samt Havneanlæg Sager for entreprenører Sager for/med arkitekter Oversigt over projekter helt eller delvist gennemført i JJN Consult regi bådehavn Chr. Winther Sti (Furesøen) Vedbæk Nordstrand v/H6K Havne- og tilstandsrapporter samt Havneanlæg Sager for entreprenører Sager for/med arkitekter v/ fa. Kystsikring

ehavn

avn

Rosenvold Lystbådehavn

Chr. Winther Sti (Furesøen)

Kignæs Lystbådehavn Skive Søsportshavn Kulhuse Havn. Ny bølgeskærm

nlæg for Valkyrien Køge Kyst. Nyanlæg for Valkyrien

Middelgrundsfortet. Havneanlæg. Bygherrerådgivning

Igangværende sager

Vedbæk Nordstrand v/H6K

Middelgrundsfortet. Havneanlæg. Loddehøj Jollehavn. Projekt godkendt Bygherrerådgivning

Springforbi. Kyststi v/BOGL

Loddehøj Jollehavn. Projekt godkendt Dragør Havn. Ideprojekt (er) Afventer udførelse i 2018

Jyllinge Vinterbadebro. v/H&K

Dragør Havn. Ideprojekt (er)

Eget regi og assistance v/H&K

Dragør Havn. DiverseA/S reparationsarbejder Sea Services Sea Services A/S

Christianhavnsv/Kanal. Bolværk fa. Kystsikring Sea Services A/S

Springforbi. Kyststi v/BOGL

FrederiksholmsSea kanal. Brokaj. Services A/S Beregninger. CC Design Frederiksholms kanal. Brokaj. Gilleleje Havn.Beregninger. Servicekaj CC Design Gilleleje Havn. Servicekaj v/fa. Kykstsikring

Jyllinge Vinterbadebro. v/H&K

Christianhavns Kanal. Bolværk

Ny bølgeskærm

Igangværende sager

v/fa. Kykstsikring

Afventer udførelse i 2018

Nykøbing Sj. Havn. Digehytter Sj. Havn. Digehytter Eget Nykøbing regi og assistance v/H&K

Humlebæk Havn. Reparation af ndr. mole v/fa. Humlebæk Havn. Reparation af ndr. mole v/fa. Kystsikring Kystsikring

Dragør Havn. Diverse reparationsarbejde Kalundborg Kystbeskyttelse

Kalundborg Kystbeskyttelse

Furesøbad.for Forstærkningsprojekt for yderbroen i Å. Broanlæg Odense Munke Å. Broanlæg Munke stærkningsprojekt yderbroen i Odense Mose for Mose for havneanlægget Havne- og Anlæg Munck Havne-Munck og Anlæg

Lynettehavnen. Bro- og traveliftsanlæg for Lynettehavnen. Bro- og traveliftsanlæg Strömma v/ fa. Kystsikring Strömma v/ fa. Kystsikring

Svendborg Havn. Diverse opgaver på øerne

n. Diverse opgaver på øerne

Tlf. +45 3033 7234

Tlf. +45 3033 7234 50

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

|

|

www.jjnconsult.dk

www.jjnconsult.dk

|

|

joern@jjnconsult.dk

joern@jjnconsult.dk

fo


”vi bygger bro mellem drøm og virkelighed”

NBC Marine tlf. 49 17 00 72

-

www.nbcmarine.dk

-

info@nbcmarine.dk FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

51


CC Design A/S er en virksomhed med speciale i flydende konstruktioner og vandbygning. I Danmark og andre nordiske lande udfører vi havnebyggerier, marinaer, havnebade, husbåde, ramning af pæle og faste broer. CC Design A/S og Marinetek: www.marinetek.net kan tilbyde den bredeste produktlinje og største erfaring indenfor flydebroer, med alt fra lette betonbroer, til store bølgebrydere, husbådspontoner samt fortøjningsbomme. Vi tilbyder gerne assistance med projektering af en ny opgave, i forbindelse med nyetablering eller renovering af en havn, eller med udvikling af øvrige aktiviteter i havnen. Vi kender vigtigheden af en god og gennemtænkt projektering, der kan minimere risikoen for uforudsete hændelser og optimere økonomien i projektet. Vi leverer desuden ydelser inden for ramning af pæle, faste broer, fortøjningsudstyr, spunsarbejde. Vi arbejder og producerer under ISO 14001, ISO 9001 samt Inspecta kvalitetsstyrings systemer.

52

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

Produkter • Vandbygning • Flydende løsninger • Flydebroer • Bølgebrydere • Havnebade • Marinaer • Husbåde • Fortøjningsudstyr • Redningsudstyr • Klyds, klamper • Fortøjningsringe • Forankringspæle • Agterfortøjningspæle • Landgange • Badebroer • Fender

KONTAKTINFO

CC Design A/S Adresse Kohaven 15 5300 Kerteminde Kontaktperson Christian Christiansen Telefon 6532 3396 E-mail cc@ccdesign.dk Hjemmeside www.ccdesign.dk


Medlemsfordele Jeres havns medlemsskab af FLID giver adgang til en lang række fordele indenfor, hvad en havn har brug for. Læs nedenfor om en del af disse. RÅDGIVNING, HJÆLP OG VIDENSDELING FLID har et stort kontaktnet og en stor viden om havne og havnedrift, som medlemshavnene kan trække på. Det gælder fx Standardreglementet, forsikringer, jura, klapning, miljø, sikkerhed og meget mere. FLIDs sekretariat hjælper også gerne med udførelse af konkrete opgaver for medlemshavnene. Vi har fx lavet miljø­ styring, ansøgning om myndighedstilladelser (klapning, bypass af sand, genanvendelse af bundsediment m.m.), strategiplaner, behovsanalyser o.m.a. Når FLID løser sådanne opgaver for havnene, er der penge at spare. Kontakt sekretariatet på tlf. 4345 4360 eller jesper@flidhavne.dk og hør nærmere. ADVOKATHJÆLP OG JURIDISK RÅDGIVNING FLID samarbejder med advokat Henrik Kleis, Advokatfirmaet DLA PIPER (tidl. DELACOUR), og alle FLIDhavne kan få rådgivning her. Samar­ bejdet indebærer, at den første telefon­ henvendelse til advokaten er gratis. Herudover aftales og faktureres arbejdet mellem advokat og havnen. Kontaktinformation: tlf. 8732 7450 eller henrik.kleis@dlapiper.com FÆLLES MARKEDSFØRING OG SALG/UDLEJNING SAMT BOOKING AF HAVNEPLADSER Havneguide.dk er betegnelsen for ”den eneste rigtige havneportal” – og alle FLID-havne er automatisk med i den. Havnene vises med luftfoto, beskrivelser, faciliteter, takster, kontaktoplysninger samt begivenheder, restauranter og seværdigheder i området. Guiden er blevet til i samarbejde med et stærkt team af partnere bl.a. Kultunaut

– Danmarks førende formidler af kulturelle begivenheder, VisitDK og Dansk Sejlunion. Der gøres en stor indsats for at markedsføre og promovere siden både i ind- og udland med henblik på at gøre denne til den eneste rigtige havneportal – den sejlerne konsulterer. Derfor er det vigtigt, at havnene til stadighed holder deres oplysninger her helt up-to-date eller tegner et abonnement på vedligeholdelse. Læs mere herom på www.havneguide.dk/vedligeholdelse MarinaBooking.dk er navnet på FLIDs bookings-system for gæstepladser i de havne, der ønsker at yde den service, at gæstesejlerne kan forhåndsreservere en plads. Der linkes bl.a. til den fra havnenes egen side på Havneguide.dk. Bådpladsportalen kalder vi FLIDs ”markedsplads” for ledige bådpladser i vore medlemshavne. Her kan havnen gratis annoncere bådpladser til salg eller udlejning. Siden promoveres tillige på tysk og engelsk via havneguide.dk. Læs mere på: www.flidhavne.dk/bådpladser Alle oplysninger om disse tjenester kan fås hos FLIDs sekretariat på tlf. 4345 4360 eller jesper@flidhavne.dk FORSIKRINGER Forandringer i havnes behov har igennem et godt samarbejde med FLID ført til bedre løsninger for havnene. Det nye forsikringssamarbejde mellem FLID og First A/S, giver bedre dækninger til skarpe priser til gavn for alle medlemshavne i FLID. Kollektiv bestyrelsesansvarsforsikring kan tegnes for bestyrelser i FLIDs medlemshavne for kun 500 kr. om året. Forsikringen dækker medlemmer af havnens bestyrelse. En stor del af

vore havne har allerede benyttet sig af denne mulighed. Forsikringsdækningen overgår til First A/S, og har en bedre dækningskvalitet. Havneforsikring, besigtigelse og forsikringsrådgivning tilbydes nu af en uvildig forsikringsmægler, der giver en helt anden objektiv gennemgang af havnens forsikringer end det normalt er muligt ved brug af en assurandør (en sælger). Havnen får en grundig gennemgang af deres forsikringsbehov. Resultatet danner grundlag for nye tilbud på havnens forsikringer. FLID-medlemsbesparelse kan mere end betale for de omkostninger, der er ved at havnen anvender en uvildig forsikringsmægler fra FMG. FLID har forhandlet særligt attraktive vilkår på ydelserne fra FMG. Nærmere oplysninger om de attraktive vilkår FMG tilbyder FLID havne kan fås på tlf. 2366 2624. Sikker Havn forsikringer er fremover indeholdt i de forsikringer havnen tegner hos First A/S og dækker som hidtil tyveri og hærværk af udstyr (herunder hjertestartere), der er anbragt under åben himmel eller i uaflåste rum. Stormflodsdækning med All Risk. I takt med at klimaforandringerne ændrer den virkelighed, der omgiver havne, og dækning af skader på havnene ikke længere er mulig fra Stormrådet, er det bydende nødvendigt at kunne tilbyde de dækninger havnen har behov for. All Risk forsikringsdækning er høj­ aktuel for de fleste havne. First A/S tilbyder FLIDs medlemmer en stormflods- og højvandsdækning tilpasset den enkelte havns behov. Du kan snart læse mere om alle de nye forsikringsaktiviteter på www.flidhavne.dk/medlemstilbud

Læs meget mere på www.flidhavne.dk/medlemstilbud hvor I bl.a. finder en række aktuelle medlemstilbud indenfor fx rednings- og sikkerhedsudstyr, maling, højtryksrensere, bortskaffelse af glasfiberbåde/-vrag, stribemaling.

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

53


Opslagstavlen

Velkommen til nye medlemshavne

Vi byder et stort velkommen til: • Jungshoved Kirkehavn • Lundeborg Havn FLID tæller dermed 267 medlemshavne.

Nyt havnepersonale Velkommen til de nye ansigter i havnene Ny havnemester i Nyborg Marina Lis Mylenberg er 1. april tiltrådt som ny havnemester i Nyborg. Hun er uddannet skibsfører, har sejlet som færgekaptajn og senest som navigatør før jobbet som havnemester i Nyborg. Ny havnefoged i Taarbæk Havn Flemming Birch afløser 1. maj Michael Laursen, der går pension efter 24 år som havnefoged i Tårbæk Havn. Flemming er håndværksuddannet og har i en periode været assistent på havnen. Ny havnefoged i Tunø havn Chona Chelones er 1. maj tiltrådt som havnefoged i Tunø Havn. Hun har i et år været konstitueret havnefoged og afløser nu Vagn Olsen, der fortsætter i havnen som medhjælp.

Refusion ved sygdom Vær opmærksom på, at du muligvis kan få penge refunderet, når medarbejderne er syge. På SKATs hjemmeside https://indberet.virk.dk/ kan du under NEM REFUSION læse mere om, hvordan du indberetter. 54

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

Nye firmaer i FLIDs leverandørkartotek

Brug FLIDs leverandørliste på hjemmesiden og kontakt vores loyale leverandører, når der skal udføres opgaver i havnen, eller du skal købe varer hjem. Intugreen Specialister i hjemmesider, design, app udvikling, digitale løsninger og interaktive oplevelser. Roadstud ApS Roadstud leverer og monterer forskellige typer af solcelle baserede LED studs til fx veje og broer. Tikspac Stationer med nedbrydelige miljøposer og hundeposer. WOPAS Tilbyder et alternativ til traditionelle havnepæle.Anvender naturligt træ indkapslet med polyetenplast, der giver store fordele i havnen.

Scan koden og læs mere. Du finder leverandørerne på www.flidhavne.dk/leverandor-listen

Go’ Havnehumor fra Skovshoved


FRA HAVN TIL HAVN BÅDVOGNE SÆLGES Et større antal brugte bådvogne sælges til priser mellem kr. 8.000 og kr. 18.000 afhængig af stand og størrelse. Prisen er inkl. moms. Bådvognene er opbygget på kraftige hjulsæt fra brugte lastvogne og nærmest uforgængelige. Kontakt os gerne for aftale om besigtigelse: Havnemester Marina Minde, Claus Boisen Telefon: 2160 2112, E-Mail: marina@marinaminde.com Besigtigelse sker på adressen: Marina Toft, Toftvej 9, 6300 Gråsten.

KORTLÆSERE SÆLGES I forbindelse med renovering af Skive Søsports Havn har vi opgraderet til TallyWeb-system og derfor sælges følgende TallyKey systemer: • 7 stk. TallyKey kortlæsere inkl. power supply á 500 kr. pr. stk. (Nypris 3.000 kr.) • 9 stk. TallyKey TCU Universalmodul inkl. power supply 500 kr. pr. stk. Sælges samlet eller hver for sig. Hvis det har interesse, kontakt venligst: Havnefoged for Skive Søsports Havn, Niels Peter Olesen, Telefon: 2237 8149, E-mail: mail@skivesoesportshavn.dk

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

55


Mobile bådstativer - flyt båden med én hånd! Standardiserede sikre bådstativer, bådeløft, let transport til og fra vaskeplads/vinteropbevaring, enkel og sikker flytning, optagning og isætning. Stativerne stables i sejlsæsonen.

Wester Marina har et standardiseret system til bådhåndtering Bådstativerne produceres i følgende størrelse til både sejl- og motorbåde: Op til 3Ton - 6Ton - 12Ton - 18Ton 25Ton - 40Ton, og op til 6 meter lange og også i ekstra bred udførelse. Derudover fremstilles også specialbådstativer efter opgave.

En sikker mangeårig investering, kend prisen for bådhåndtering mange år frem. Mulighed for leasing. Se systemet i brug i flere havne Ring til Mogens Dahl-Nielsen og hør om nærmeste havn, telefon +45 4045 2564 eller mail mdn@wester-marina.dk

Hydrauliske bådtransportvogne produceres også. ’s rina r Ma em e t s We bilsyst t på Mo raba te til % 8 r lis give de pris FLID. n e af gæld emmer l med

www.wester-marina.dk 56

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2019

Profile for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID)

Havnemagasinet FLID & FAKTA juni 2019  

Alt om udvikling og drift af havne.

Havnemagasinet FLID & FAKTA juni 2019  

Alt om udvikling og drift af havne.

Profile for flidhavne